Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Frederick Marryat (1792-1848)

Sprog: engelsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Marryat, Capitain: [indgår i antologien: Interessante Fortællinger [g]] Tvende Engellænderes eventyrlige Flugt af franskt Krigsfangenskab. Efter det Engelske (1834, novelle(r)) EMP 26
 Bog Marryat, Capitain: Samlede Skrivter. ♦ 1835-51. 1-44 Bd. (1835-51, roman) EMP1010
Detaljer
kollaps Indhold

[1-2] Marryat, Fr.: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider (1835-36, roman)
originaltitel: Peter Simple, 1834
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1855 i: Samlede Skrifter [3-4] Senere udgave: Peter Simple. Roman. ♦ V. Pio, 1855. Deel 1-2, 390 + 379 sider
1865 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C. Steen & Søns Forlag, 1865. 503 sider
1878 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1878. 529 sider
1885 Senere udgave: Peter Simple eller Æventyr til Søs og til Lands. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. Med 16 Originaltegninger af Emil Rosenstand. ♦ 1885. 739 sider, illustreret
1885 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1885. 528 sider
1891 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1891. 527 sider
1897 Senere udgave: Peter Simple. Overs. ved B. A. Duurloo. ♦ 1897. Hefte 1-3, side 1-96
1899 Senere udgave: Peter Simple. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. For de maritime Partiers vedkommende gennemset af Kommandør Victor Hansen. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, [1899]. 294 sider + 40 farvelagte tavler
1900 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. Sjette Udgave. Ved J.P.V. Petesen. ♦ 1900. 527 sider
1902-03 Senere udgave: Peter Simple. Oversat fra Engelsk ved Th. Petersen. ♦ L.P. Christensen, 1902-03. [Bind] I-III, 796 sider. Pris: kr. 6,00
1904 i: Sø-Romaner [1] Senere udgave: Peter Simple. ♦ E. Jespersen, 1904. 168 sider, 7 billeder. Pris: kr. 1,75
1905 Senere udgave: Peter Simple. Sømands-Roman. ♦ Nykøbing F., "De 1000 Hjem", 1905. 278 sider
1907 Senere udgave: Peter Simple. Ved Niels K. Kristensen. ♦ Hagerup, 1907. 336 sider. Pris: kr. 1,00
1913 Senere udgave: Peter Simple. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 350 sider, illustreret
1916 Senere udgave: Peter Simple. 7. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af J. Ayton Symington. ♦ Pio, 1916. 512 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Peter Simple. Paa Dansk ved Kaj Grum. Illustr. af Karl Rønning. ♦ Gyldendal, 1923. 160 sider, 4 tavler. Pris: kr. 2,50
1942 Senere udgave: Peter Simple. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (I). ♦ Hassing, 1942. 480 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1944 Senere udgave: Peter Simple. Overs. i forkortet Udg. a[f] Lis Thorbjørnsen. ♦ Vanløse, Saxo-Forlaget, 1944. 94 sider. Pris: kr. 1,00
1950 Senere udgave: Peter Simple. ♦ Samleren, 1950. 208 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 note om oplag Anden uforandret Oplag, 1845. 464 + 452 sider.
[3-4] Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider (1836, roman)
originaltitel: Jacob Faithful, 1834
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
oversat af Jacob Riise (1791-1872)
1855 i: Samlede Skrifter [1-2] Senere udgave: Jacob Ærlig. Roman. ♦ V. Pio, 1855. Deel 1-2, 308 + 322 sider
1866 i: Skrifter [2] Senere udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. Anden Udgave. Gjennemseet af L. Moltke. ♦ 1866. 438 sider
1880 i: Skrifter [2] Senere udgave: Jacob Ærlig. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1880. 443 sider
1889 i: Skrifter [2] Senere udgave: Jacob Ærlig. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 447 sider
1896 Senere udgave: Jacob Ærlig. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Versene ere overs. af P. J. St. Lund. Med c. 60 Illustrationer i Cromo. ♦ A. Christiansen, [1896]. 272 sider, 40 farvelagte tavler (kvartformat)
1896 i: Skrifter [2] Senere udgave: Jacob Ærlig. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1896. 447 sider
1903 Senere udgave: Jakob Ærlig. Ved I. P. V. Petersen. ♦ V. Pio, 1903. 448 sider. Pris: kr. 2,00
1904 i: Sø-Romaner [4] Senere udgave: Jacob Ærlig. ♦ E. Jespersen, 1904. 154 sider, 7 billeder. Pris: kr. 1,75
1907 Senere udgave: Jacob Ærlig. Med Billed-Bilag efter A. Aae. ♦ Nykøbing F., "De 1000 Hjem", 1907. 134 sider, illustreret
1908 Senere udgave: Jacob Ærlig. Ved N. K. Kristensen. ♦ Hagerup, 1908. 340 sider. Pris: kr. 1,00
1909 Senere udgave: Jakob Ærlig. Ved Niels K. Kristensen. (Tillæg til "Børnevennen"). ♦ V. Pio, 1909. 448 sider
1913 Senere udgave: Jakob Ærlig. (Forkortet Udg.). ♦ "Dansk Folkelæsning"s Forlag, 1913. [Bind] I-II, 218 sider
1914 Senere udgave: Jakob Ærlig. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 496 sider, illustrationer og 1 tavle
1919 Senere udgave: Jakob Ærlig. 5. Udg.. Ved J. P. V. Petersen. Illustr. af Henry M. Brock. ♦ Pio, 1919. 448 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Jakob Ærlig. Paa Dansk ved Kaj Grum. Illustr. af Karl Rønning. ♦ Gyldendal, 1923. 156 sider, 4 tavler. Pris: kr. 2,50
1923 Senere udgave: Jakob Ærlig. Genfortalt for danske Dreng. ♦ Prior, [1923]. 176 sider. Pris: kr. 1,50
1924 Senere udgave: Jakob Ærlig. (Paa norsk ved J. Grieg). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1924. 132 sider, 4 tavler
1942 Senere udgave: Jakob Ærlig. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (IV). ♦ Hassing, 1942. 464 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1943 Senere udgave: Jacob Ærlig. ♦ Jespersen & Pio, 1943. 94 sider. Pris: kr. 2,00
1953 Senere udgave: Jacob Ærlig. ♦ Samleren, 1953. 160 sider. Pris: kr. 2,75
kollaps Noter
 note til oversat titel [Del 1, note på titelbladets bagside:] Da nærværende "er Oversætterens første Forsøg i dette Fag" har "Secretair Riise" været behjælpelig.
[5-6] Marryat, Frederick: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider (1836-37, roman)
originaltitel: The King's Own, 1830
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1856 i: Samlede Skrifter [7-8] Senere udgave: Kongens Eie. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 308 + 336 sider
1870 i: Skrifter [7] Senere udgave: Kongens Eje
1879 i: Skrifter [7] Senere udgave: Kongens Eie. Fjerde Udgave [i: Skrifter, Tredje Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1879. 442 sider
1893 i: Skrifter [7] Senere udgave: Kongens Eje. Femte Udgave [i: Skrifter, Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1893. 442 sider
1913 Senere udgave: Kongens Eje. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 286 sider, illustreret
1942 Senere udgave: Kongens Eje. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (V). ♦ Hassing, 1942. 410 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
[7] Marryat, Frederick: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider (1837, roman)
originaltitel: The Pirate, 1836
oversat af Magnus Strøm (1808-1853)
1837 Senere udgave: Sørøveren. Fra det Engelske ved J. R. Reiersen. Med Forfatterens Portrait. ♦ 1837. 304 sider + 1 tavle
1880 i: Skrifter [13a] Senere udgave: Sørøveren
1890 i: Skrifter [13a] Senere udgave: Sørøveren. [Tredje Udgave, i: Skrifter, Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1890. 480 sider
1897 Senere udgave: Sørøveren. Fortælling. Overs. og tillempet for "Børnevennen" af H. Hansen. Illustrationerne af Alfred Schmidt. ♦ 191 sider, 1897. illustreret
1904 i: Sø-Romaner [5] Senere udgave: Sørøveren. ♦ E. Jespersen, 1904. 134 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75
1913 Senere udgave: Sørøveren. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1913. 158 sider
1932 Senere udgave: Sørøveren
kollaps Noter
 note om oplag Anden uforandrede Oplag, 1845. 416 sider.
 note om oplag Tredie uforandrede Oplag, 1857. 407 sider.
[7b] Marryat, Frederick: De tre Kuttere (1837, roman)
originaltitel: Three cutters, 1836
1880 i: Skrifter [13b] Senere udgave: De tre Kuttere
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Horsens Folkeblad 2-11-1880 til 24-11-1880, (Oversat af S. M.).
 url Fuld visning af den danske oversættelse til Horsens Folkeblad på: Link til ekstern webside Mediestream
[8-9] Marryat, Frederick: Paschaen eller Mange Eventyr i eet. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1836-37. Deel 1-2, 382 + 360 sider (1836-37, roman)
originaltitel: The pacha of many tales, 1835
oversat af Magnus Strøm (1808-1853)
1868 i: Samlede Skrifter [35-36] Senere udgave: Paschaen med de mange Fortællinger. ♦ 1868. Deel 1-2, 340 + 223 sider
1875 i: Skrifter [11] Senere udgave: Pasjaen
1890 i: Skrifter [11] Senere udgave: Paschaen med de mange Fortællinger. [Tredje Udgave]. Ved J.P.V. Petersen. 1890. 413 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet uforandrede Oplag, 1846. 367 + 334 sider.
[10-11] Marryat, Frederick: Søofficieren. Roman. Overs. af Engelsk ved Saphir og A. C. Hanson. ♦ 1837. Deel 1-2, 370 + 386 sider (1837, roman)
originaltitel: The naval officer, 1829
oversat af Christopher Joh. Saphir (d. 1849)
oversat af Andreas Carl Hanson (1801-1871)
1859 i: Samlede Skrifter [21-22] Senere udgave: Søofficieren. Roman. ♦ 1859-60. Deel 1-2, 326 + 290 sider
1870 i: Skrifter [6] Senere udgave: Frank Mildmay
1878 i: Skrifter [6] Senere udgave: Frank Mildmay. Anden [3.] Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 408 sider
1898 i: Skrifter [6] Senere udgave: Frank Mildmay. Tredje [4.] Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1898. 408 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 3-4 [1837 udgaven], side 5-6 [1850 udgaven]: Forord [signeret "Oversætteren"].
 note om oplag Anden uforandrede Udgave, 1850. 368 + 382 sider.
[12-13] Marryat, Frederick: Newton Forster eller Coffardie-Farten. Roman. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ 1837. Deel 1-2, 371 + 373 sider (1837, roman)
originaltitel: Newton Forster, 1832
oversat af Magnus Strøm (1808-1853)
1861 i: Samlede Skrifter [25-26] Senere udgave: Newton Forster eller Koffardifarten. Roman. ♦ 1861. Deel 1-2, 296 + 324 sider
1877 i: Skrifter [12] Senere udgave: Newton Forster
1889 i: Skrifter [12] Senere udgave: Newton Forster eller Koffardifarten. [Tredje Udgave, i: Skrifter, Fjerde Udgave]. Ved J.P.V. Petersen. 1889. 428 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Anden uforandrede Udgave, 1854. 349 + 347 sider.
[14-15] Marryat, Frederick: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider (1837-38, roman)
originaltitel: Mr. midshipman Easy, 1836
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1856 i: Samlede Skrifter [9-10] Senere udgave: Mr. Midshipman Easy. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 291 + 298 sider
1869 i: Skrifter [5] Senere udgave: Mr. Midshipman Easy
1878 i: Skrifter [5] Senere udgave: Mr. Midshipmand Easy. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 420 sider
1889 i: Skrifter [5] Senere udgave: Mr Midshipman Easy. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 424 sider
1899 Senere udgave: Mr. Midshipman Easy. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Helsidesbilleder. ♦ Kjøbenhavn, Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, [1899], 290 sider, illustreret
1900 i: Skrifter [5] Senere udgave: Mr. Midshipmand Easy. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1900. 424 sider
1904 i: Sø-Romaner [6] Senere udgave: Hr. Kadet Easy. ♦ E. Jespersen, 1904. 174 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75
1909 Senere udgave: Midshipman Easy. ♦ Chr. Flor, 1909. 168 sider, illustreret
1913 Senere udgave: Midshipman Easy. Fortælling. (Forkortet Udg.). ♦ "Dansk Folkelæsning"s Forlag, 1913. [Bind] I-II, 128 sider
1915 Senere udgave: Midshipman Easy. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1915. 176 sider
1916 Senere udgave: Mr. Midshipman Easy. Overs. af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram. ♦ Pio, 1916. 416 sider, illustreret
1936 Senere udgave: Kadet Easy
1941 Senere udgave: Hr. Kadet Easy. ♦ Jespersen & Pio, 1941. 92 sider. Pris: kr. 1,50
1942 Senere udgave: Mr. Midshipman Easy. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (III). ♦ Hassing, 1942. 400 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1959 Senere udgave: Søkadet Easy
kollaps Noter
 note til oversat titel Anden uforandrede Udgave. 1854. 363 + 318 sider.
[16-17] Marryat, Frederick: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider (1838, roman)
originaltitel: Japhet, 1836
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1858-59 i: Samlede Skrifter [17-18] Senere udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. Roman. ♦ V. Pio, 1858-59. Deel 1-2, 315 + 349 sider
1867 i: Skrifter [3] Senere udgave: Japhet, der søger efter sin Fader
1878 i: Skrifter [3] Senere udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 453 sider
1894 i: Skrifter [3] Senere udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1894. 456 sider
1899 Senere udgave: Japhet, der søger sig en Fader. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Illustrationer i Cromo. ♦ [1899]. 246 sider + 32 farvelagte tavler
1913 Senere udgave: Japhet, der søger sin Fader. Roman. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 334 sider, illustreret
1921 Senere udgave: Japhet, der søger sin Fader. ♦ Prior, [1921]. 216 sider. Pris: kr. 1,50
1942 Senere udgave: Japhet der søger efter sin Fader. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (II). ♦ Hassing, 1942. 416 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
kollaps Noter
 note til oversat titel Anden uforandrede Udgave, 1853. 359 + 362 sider.
[18-19] Marryat, Frederick: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider (1838, roman)
originaltitel: Snarleyyow, 1837
oversat af Hermann Ipsen (1808-1870)
1856 Senere udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1856. Deel 1-2, 375 + 360 sider
1859 i: Samlede Skrifter [19-20] Senere udgave: Snarleyyow eller Den djævelske Hund. Roman. ♦ 1859. Deel 1-2, 326 + 318 sider
1883 i: Skrifter [17] Senere udgave: Snarleyyow eller Helvedhunden. Tredje Oplag [?]. Ved J.P.V. Petersen. 1883. 410 sider
1899 i: Skrifter [17] Senere udgave: Snarleyow eller Helvedhunden. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V. Petersen. 1899. 414 sider
1901 Senere udgave: Helvedhunden eller Snarleyyow. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Sangene overs. af P. J. St. Lund. Med c. 40 Helsidesbilleder. ♦ A. Christiansen, [1901]. 280 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 4,25
1913 Senere udgave: Helvedhunden. Paa dansk ved Otto Høpfner. ♦ Kunstforlaget »Danmark« [ikke i boghandlen], 1913. 320 sider, illustreret
1942 Senere udgave: Helvedeshunden eller Snarleyyow. Med de gamle engelske Illustrationer. Efter J. P. V. Petersens Overs. ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (VI). ♦ Hassing, 1942. 432 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1944 Senere udgave: Helvedhunden. Bearb. af Ellen Kirk. (Illustr. af Lars Bo). ♦ Arthur Jensen, 1944. 186 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85
1950 Senere udgave: Helvedhunden. ♦ Samleren, 1950. 208 sider. Pris: kr. 2,00
[20-21] Marryat, Fr.: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider (1840, roman)
originaltitel: The phantom ship, 1839
oversat af Hermann Ipsen (1808-1870)
1856 Senere udgave: Dødssejleren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. [2. Udgave]. ♦ 1856. Deel 1-2, 333 + 360 sider
1867 i: Samlede Skrifter [27-28] Senere udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Roman. ♦ 1867. Deel 1-2, 280 + 300 sider
1874 i: Skrifter [10] Senere udgave: Dødseileren
1879 i: Skrifter [10] Senere udgave: Dødsejleren eller Den flyvende Hollænder. Tredie Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1879. 408 sider
1889 i: Skrifter [10] Senere udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 412 sider
1898 i: Skrifter [10] Senere udgave: Dødseileren. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1898. 412 sider
1901 Senere udgave: Dødssejleren eller den flyvende Hollænder. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Helsidesbilleder. ♦ A. Christiansen, [1901]. 272 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 4,00
1904 i: Sø-Romaner [3] Senere udgave: Dødssejleren. ♦ E. Jespersen, 1904. 156 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75
1911 Senere udgave: Den flyvende Hollænder. ♦ P.H. Fergo, 1911. 254 sider
1913 Senere udgave: Den flyvende Hollænder eller Dødssejleren. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 320 sider, illustreret
1922 Senere udgave: Dødssejleren. 6. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram [ie: H.R. Millar]. ♦ Pio, 1922. 406 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00
1942 Senere udgave: Dødssejleren eller Den flyvende Hollænder. Med de gamle engelske Illustr. Efter J. P. V. Petersens Overs. ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (VIII). ♦ Hassing, 1942. 412 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1944 Senere udgave: Den flyvende Hollænder. Overs. fra Engelsk i forkortet Udg. af Lis Thorbjørnsen. ♦ Vanløse, Saxo-Forlaget, 1944. 96 sider. Pris: kr. 1,00
1954 Senere udgave: Den flyvende Hollænder. (Bearbejdet for ungdommen af Ulf Borg). ♦ Ungdommens Forlag, 1954. 244 sider. Pris: kr. 6,85
1968 Senere udgave: Dødssejleren
[22-25] Marryat, Frederick: Dagbog holden i Amerika. Ledsaget med Bemærkninger over Landets Institutioner. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1840-41. Deel 1-4, 419 + 328 + 408 + 420 (1840-41, tekster)
originaltitel: Diary in America, 1839
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
[26-27] Marryat, Fr.: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider (1841, roman)
originaltitel: Poor Jack, 1840
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1855 Senere udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. [2. Udgave]. ♦ 1855. Deel 1-2, 367 + 367 sider
1856 i: Samlede Skrifter [5-6] Senere udgave: Den fattige Jack. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 293 + 379 sider
1874 i: Skrifter [9] Senere udgave: Den fattige Jack. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. Gjennemset af J.P.V. Petersen. 1874. 393 sider
1881 i: Skrifter [9] Senere udgave: Den fattige Jack. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1881. 393 sider
1897 i: Skrifter [9] Senere udgave: Den fattige Jack. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1897. 397 sider
1910 Senere udgave: Den fattige Jack. ♦ C. Winthers Forlag, 1910. 320 sider
1913 Senere udgave: Den fattige Jack. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 320 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Den fattige Jack. 5. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram. ♦ Pio, 1919. 396 sider, illustreret
1942 Senere udgave: Den fattige Jack. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen (VII). ♦ Hassing, 1942. 388 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1957 [Uddrag] Senere udgave: Den sorte hankat. Side 97-[109]
1963 Senere udgave: Den fattige Jack. Bearbejdet for ungdommen. Ill. af Karl Vilhelm
[28-29] Marryat: Olla Potrida. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1841. Deel 1-2, i-viii + 9-416 + 429 sider (1841, roman)
originaltitel: Olla Potrida, 1840
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side v-viii: Fortale [af forfatteren].
 note til oversat titel Indhold: Del 1: Dagbog paa Fastlandet.
 note til oversat titel Indhold: Del 2: Munken i Sevilla, et Skuespil i fem Acter. - Vest og til V. 3/4 V. - Testamentet, et Lystspil i tre Acter. Den himmelbaae Domino. Moderne Kjøbstædhuse. Veien til Lykken. Kunsten at skrive en Modenovelle [dialog]. Hvordan man skal forfatte en Reisebeskrivelse [dialog]. Hvorledes man skriver en Roman [diaglog]. Legenden om Klokkeklippen. Maaneskin.
[30] Marryat: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider (1841, roman)
originaltitel: Masterman Ready, 1841-42
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1858 Senere udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. viii + 263 sider
1880 i: Skrifter [13c] Senere udgave: Masterman Flink eller Skibet "Pacific"s Undergang
1890 i: Skrifter [13c] Senere udgave: Masterman Flink eller Skibet "Pacific"s Undergang
1901 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 33 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. ♦ [Hagerup], 1901. 306 sider. Pris: kr. 1,50
1911 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 33 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1911. 238 sider, illustreret
1940 Senere udgave: Styrmand Flink. Bearb. ved Henry Dahl. ♦ Frederik E. Pedersen, 1940. 116 sider. Pris: kr. 2,50
1941 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Palle Wennerwald. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1941. 168 sider, illustreret
1944 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Carl H. F.Schmidt. ♦ Erichsen, 1944. 256 sider. Pris: kr. 3,50
1948 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Palle Wennerwald. (7. Opl.). ♦ Erichsen, 1948. 200 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50
1951 Senere udgave: Styrmand Flink. På dansk ved Erling Stensgård. Med tegninger af Palle Wennerwald. (8. oplag). ♦ Chr. Erichsen, 1951. 172 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75
1951 Senere udgave: Styrmand Flink. (Overs. af Bodil Cock-Clausen). ♦ Ungdommens Forlag, 1951. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50
1964 Senere udgave: Styrmand Flink. Genfortalt af Kjartan Holm
1965 Senere udgave: Styrmand Flink
kollaps Noter
 note til oversat titel Side v-viii: Fortale [af forfatteren].
[31-32] Marryat, Frederick: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider (1842, roman)
originaltitel: Joseph Rushbrook, 1841
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1857 i: Samlede Skrifter [11-12] Senere udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. Roman. ♦ V. Pio, 1857. Deel 1-2, 267 + 255 sider
1858 Senere udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. Deel 1-2, 344 + 351 sider
1880 i: Skrifter [14] Senere udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. Anden Udgave. Ved J.P.V. Petersen. 1880. 355 sider
1899 i: Skrifter [14] Senere udgave: Joseph Rushbrook. [Tredje Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1899. 359 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet som bind 110 og ? af Gallerie for fremmed Classikere.
[33-34] Marryat, Fr.: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider (1843, roman)
originaltitel: Percival Keene, 1842
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1857 i: Samlede Skrifter [13-14] Senere udgave: Percival Keene. Roman. ♦ V. Pio, 1857. Deel 1-2, 273 + 346 sider
1869 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene
1876 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene. Tredje Udgave. Overs. fra Engelsk af J.P.V.Petersen. ♦ 1876. 427 sider
1883 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1883. 427 sider
1891 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1891. 431 sider
1901 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene. [Sjette Udgave]. Ved J.P.V. Petesen. ♦ V. Pio, 1901. 431 sider. Pris: kr. 2,00
1904 i: Sø-Romaner [2] Senere udgave: Percival Keene. ♦ E. Jespersen, 1904. 166 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75
1905 Senere udgave: Percival Keene. Ved Niels K. Kristensen. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1905. 332 sider. Pris: kr. 1,00
1911 Senere udgave: Percival Keene. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1911. 552 sider
1913 Senere udgave: Percival Keene. ♦ København, Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 304 sider, illustreret + 1 farvetavle. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri, København)
1941 Senere udgave: Percival Keene. ♦ Jespersen & Pio, 1941. 96 sider. Pris: kr. 1,50
1942 Senere udgave: Percival Keene. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (X). ♦ Hassing, 1942. 389 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1951 Senere udgave: Percival Keene. ♦ Samleren, 1951. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel Også udsendt som bind 132 og ? af Galleri for fremmede Klassikere.
[35-36] Marryat, Frederick: Monsieur Violets Reiser og Æventyr i Californien, Sonora og det vestlige Texas. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1844. Deel 1-2, i-viii + 9-381 + 364 sider (1844, roman)
originaltitel: Narratives of the travels and adventures of M. Violet in California, 1843
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1868 i: Samlede Skrifter [31-32] Senere udgave: Fortælling om Monsieur Violets Reiser og Hændelser i Kalifornien, Sonora og det vestlige Texas. ♦ 1868. Deel 1-2, 311 + 292 sider
1884 i: Skrifter [18] Senere udgave: Fortælling om den unge Franskmand Violets Rejser og Hændelser i Kalifornien, Sonora og det vestlige Texas. Af Kaptejn Marryat. Ved J. P. V. Petersen. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1884. 400 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Traps Etabl., Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side v-viii: Fortale [af forfatteren].
[37-38] Marryat: Scener i Afrika. Skrevne for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 263 + 256 sider (1846, roman)
originaltitel: The mission, or Scenes in Africa, 1844
oversat af uidentificeret
1868 i: Samlede Skrifter [33-34] Senere udgave: Paa Opdagelse eller Scener i Afrika. Fortælling for Ungdommen. ♦ 1868. Deel 1-2, 208 + 231 sider
[39-40] Marryat, Fr.: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider (1846, roman)
originaltitel: The settlers in Canada, 1844
oversat af uidentificeret
1860 i: Samlede Skrifter [23-24] Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Roman. ♦ 1860. Deel 1-2, 239 + 244 sider
1882 i: Skrifter [16] Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Anden Udgave. Ved J.P.V. Petersen. ♦ 1882. 308 sider
1896 i: Skrifter [16] Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Tredje Udgave, i: Skrifter, Tredje [4.] Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1896. 312 sider
1905 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved A. Erslev. Med 39 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 372 sider, illustreret. Pris: kr. 1,20
1910 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med 39 Tegninger af Poul Steffensen. 3. Oplag. ♦ Chr. Erichsen, 1910. 300 sider, illustreret
1913 Senere udgave: Nybyggerne i Canada. En Fortælling for de unge. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 352 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 39 Tegn. af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1919. 260 sider, illustreret
1922 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 35 Tegn. af Poul Steffensen. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 246 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1932 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada
1940 Senere udgave: nutâmik nunagssarsiortut. kalâtdlisûngordlugo agdlagtoK Kr. Lynge. atuagak 1. "kalâtdline KáumarsautigssîniaKatigît" naKitertitât 1940. ♦ [Godthaab], Nûngme, 1940. 141 sider
1941 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Illustr. af Arne Ungermann. (Overs. af og i Uddrag for Ungdommen ved Hans Bjerregaard). ♦ Athenæum, 1941. 166 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00
1944 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med Tegninger af Poul Steffensen. (8. Opl.). ♦ Erichsen, [1944]. 288 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50
1944 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Overs. og bearb. af Kai Flor. (Illustr. af Kirsten Hoffmann). ♦ Arthur Jensen, 1944. 216 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85
1948 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med Tegninger af Poul Steffensen. (9. Opl.). ♦ Erichsen, 1948. 248 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50
1952 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. På dansk ved Hans Bjerregaard. ♦ Samleren, 1952. 160 sider. Pris: kr. 3,00
1953 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. (Overs. af Bertil Linell. Ill. af Oscar Knudsen). ♦ Ungdommens Forlag, 1953. 170 sider, illustreret. Pris: kr. 4,85
1954 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Ved B. B. Møller. ♦ Gad, [1954]. 170 sider, illustreret og 3 tavler. Pris: kr. 6,00
1958 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Ved B. B. Møller. ♦ København, G.E.C. Gads Forlag, 1958. 190 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50
1958 Senere udgave: Nybyggerne i Canada. Overs. og bearbejdet fra engelsk af Ellinor Poulsen efter "The settlers in Canada". Ill. af Bent Johnsen. ♦ Gyldendal, [1958]. 261 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75
1961 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Genfortalt af Kjartan Holm. ♦ Fremad, 1961. 92 sider
1970 Senere udgave: Nybyggerne i Kanada. Ved B. B. Møller. Ill.: Oskar Jørgensen. 3. udg. ♦ Gad, 1970. 203 sider, illustreret. (Gads Lette Klassikere)
[41-42] Marryat, Frederick: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider (1846, roman)
originaltitel: The privateer's man, 1846
oversat af uidentificeret
1858 i: Samlede Skrifter [15-16] Senere udgave: Kapergasten for hundrede Aar siden. Roman. ♦ V. Pio, 1858. Deel 1-2, 247 + 241 sider
1873 i: Skrifter [8] Senere udgave: Kapergasten
1879 i: Skrifter [8] Senere udgave: Kapergasten. Tredie Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1879. 317 sider
1895 i: Skrifter [8] Senere udgave: Kapergasten. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1895. 320 sider
1913 Senere udgave: Kapergasten. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 272 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Kapergasten. ♦ Pio, [1919]. 206 sider
1942 Senere udgave: Kapergasten. Med de gamle engelske Illustr. Efter J. P. V. Petersens Oversættelsee ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (IX). ♦ Hassing, 1942. 338 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
[43] Marryat: Valerie. En Autobiographi. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1849. 463 sider (1849, roman)
originaltitel: Valerie, 1849
oversat af Gertrud Cathrine Jacobsen (1816-1872)
[44] Marryat, Fr.: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider (1851, roman)
originaltitel: The children of the New-Forrest, 1847
oversat af Gertrud Cathrine Jacobsen (1816-1872)
1867 i: Samlede Skrifter [29-30] Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Fortælling. ♦ 1867. Deel 1-2, 234 + 236 sider
1881 i: Skrifter [15] Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Anden Udgave. Ved J. P. V. Petersen. ♦ 1881. 316 sider
1893 i: Skrifter [15] Senere udgave: Børnene i Nyskoven. [Tredje Udgave, ie: 4. Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1893. 320 sider
1898 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Paa dansk ved E. Stensgaard. Med 35 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Hagerup, 1898. 380 sider, illustreret
1904 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Paa dansk ved E. Stensgaard. Med 34 Tegninger af P. Steffensen. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1904. 380 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1910 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Ved Erling Stensgaard. Med 33 Tegninger af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1910. 308 sider, illustreret
1910 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Vilh. Birch. ♦ John Martin, 1910. 154 sider
1913 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 350 sider, illustreret
1918 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Erling Stensgård. M. 34 Tegn. af Poul Steffensen. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1918. 264 sider, illustreret
1925 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Vilhelm Birch. ♦ Prior, [1925]. 170 sider. Pris: kr. 1,50
1943 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. (Overs. af J. P. V. Petersen. Revideret af E. Bruun). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1943. [Bind 1-2], 168 + 168 sider. Pris: kr. 4,85
1943 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. ♦ Jespersen & Pio, 1943. 96 sider. Pris: kr. 1,50
1945 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Erling Stensgaard. Med Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Erichsen, 1945. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75
1946 Senere udgave: mêrKat orpigpagssuarmiut. kalâtdlisungordlugo agdlagtoK P. Balle. atuagaK 2. ♦ Nûngme [Godthaab], "kalâtdline KáumarsautigssîniaKatigît" naKitertitât, 1946.
1948 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. Ill. af Ernst Clausen. (Overs. af I.P.V. Petersen. Revideret af Ellen Bruun). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1948. [Bind] I-II, 172 + 174 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50
1952 Senere udgave: Børnene i Nyskoven. ♦ Samleren, 1952. 172 sider. Pris: kr. 3,00
 Bog Marryat, Fr.: Sørøveren. Fra det Engelske ved J. R. Reiersen. Med Forfatterens Portrait. ♦ 1837. 304 sider + 1 tavle (1837, roman) EMP1011
del af: Familiebibliothek
Detaljer
oversat af J.R. Reiersen (1810-1864)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
 Bog Howard, E.: Ralph Rattlin. Roman af Edward Howard ved Capitain Marryat. Overs. fra Engelsk; udgivet af Ferdinand Bræmer. ♦ 1841. Deel 1-2, 478 + 468 sider (1841, roman) EMP 786
originaltitel: Rattlin the reefer, 1836
Detaljer
af Edward (George Granville) Howard (1793-1841, sprog: engelsk)
oversat af Otto Bræmer (1806-1883)
kollaps Noter
 note til titel Del 1, side 3-4: Avertissement [signeret F. Marryat].
 note til titel Romanen har autobiografisk form.
 note til titel Advertisement [i den engelske udgave]: A portion of the following work has appeared in the pages of the Metropolitan Magazine. It has now been re-arranged, and fiction, in the latter part, blended with fact.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Note (fejlagtig tillagt) anonym [Neale, William Johnson]: Nautila eller Det forsvundne Skib. En Fortælling af Forfatteren til "Den flyvende Hollænder" etc. Overs. fra Engelsk. ♦ L. Jordan, 1852. Deel 1-3, 264 + 239 + 296 sider (1852, roman) EMP1491
originaltitel: The lost ship or The Atlantic steamer, 1843
Detaljer
af William Johnson Neale (1812-1893, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel I annoncer (fx Lolland-Fasters Stifs-Tidende 7-10-1852, side 4) fra lejebiblioteker flere steder fejlagtigt tillagt Marryat.
 url Fuld visning af bogen (bind 1) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af bogen (bind 2) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af bogen (bind 3) på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Marryat, Fr.: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. [2. Udgave]. ♦ 1855. Deel 1-2, 367 + 367 sider (1855, roman) EMP1010
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Bog Marryat, Frederick: Samlede Skrifter (1855-68, roman) EMP1012
Detaljer
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
kollaps Indhold

[1-2] Marryat, Frederick: Jacob Ærlig. Roman. ♦ V. Pio, 1855. Deel 1-2, 308 + 322 sider (1855, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
kollaps Noter
 note om oplag [Andet Oplag]. 1869. 331 + 324 sider.
[3-4] Marryat, Frederick: Peter Simple. Roman. ♦ V. Pio, 1855. Deel 1-2, 390 + 379 sider (1855, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
[5-6] Marryat, Frederick: Den fattige Jack. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 293 + 379 sider (1856, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag. 1859-60. 293 + 294 sider.
[7-8] Marryat, Frederick: Kongens Eie. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 308 + 336 sider (1856, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
[9-10] Marryat, Frederick: Mr. Midshipman Easy. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 291 + 298 sider (1856, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
[11-12] Marryat, Frederick: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. Roman. ♦ V. Pio, 1857. Deel 1-2, 267 + 255 sider (1857, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1842 i: Samlede Skrivter [31-32] 1. udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider
[13-14] Marryat, Frederick: Percival Keene. Roman. ♦ V. Pio, 1857. Deel 1-2, 273 + 346 sider (1857, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
[15-16] Marryat, Frederick: Kapergasten for hundrede Aar siden. Roman. ♦ V. Pio, 1858. Deel 1-2, 247 + 241 sider (1858, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
[17-18] Marryat, Frederick: Japhet, der søger efter sin Fader. Roman. ♦ V. Pio, 1858-59. Deel 1-2, 315 + 349 sider (1858-59, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
[19-20] Marryat, Frederick: Snarleyyow eller Den djævelske Hund. Roman. ♦ 1859. Deel 1-2, 326 + 318 sider (1859, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
[21-22] Marryat, Frederick: Søofficieren. Roman. ♦ 1859-60. Deel 1-2, 326 + 290 sider (1859, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1837 i: Samlede Skrivter [10-11] 1. udgave: Søofficieren. Roman. Overs. af Engelsk ved Saphir og A. C. Hanson. ♦ 1837. Deel 1-2, 370 + 386 sider
[23-24] Marryat, Frederick: Nybyggerne i Kanada. Roman. ♦ 1860. Deel 1-2, 239 + 244 sider (1860, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 2, titelbladet anfører: Fortælling for Ungdommen.
[25-26] Marryat, Frederick: Newton Forster eller Koffardifarten. Roman. ♦ 1861. Deel 1-2, 296 + 324 sider (1861, roman)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1837 i: Samlede Skrivter [12-13] 1. udgave: Newton Forster eller Coffardie-Farten. Roman. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ 1837. Deel 1-2, 371 + 373 sider
[27-28] Marryat, Frederick: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Roman. ♦ 1867. Deel 1-2, 280 + 300 sider (1867, roman)
oversat af Anonym
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
[29-30] Marryat, Frederick: Børnene i Nyskoven. Fortælling. ♦ 1867. Deel 1-2, 234 + 236 sider (1867, roman)
oversat af Anonym
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
[31-32] Marryat, Frederick: Fortælling om Monsieur Violets Reiser og Hændelser i Kalifornien, Sonora og det vestlige Texas. ♦ 1868. Deel 1-2, 311 + 292 sider (1868, roman)
oversat af Anonym
1844 i: Samlede Skrivter [35-36] 1. udgave: Monsieur Violets Reiser og Æventyr i Californien, Sonora og det vestlige Texas. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1844. Deel 1-2, i-viii + 9-381 + 364 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 3-4: Fortale [signeret F.M.].
[33-34] Marryat, Fr.: Paa Opdagelse eller Scener i Afrika. Fortælling for Ungdommen. ♦ 1868. Deel 1-2, 208 + 231 sider (1868, roman)
oversat af Anonym
1846 i: Samlede Skrivter [37-38] 1. udgave: Scener i Afrika. Skrevne for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 263 + 256 sider
[35-36] Marryat, Frederick: Paschaen med de mange Fortællinger. ♦ 1868. Deel 1-2, 340 + 223 sider (1868, roman)
oversat af Anonym
1836-37 i: Samlede Skrivter [8-9] 1. udgave: Paschaen eller Mange Eventyr i eet. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1836-37. Deel 1-2, 382 + 360 sider
 Bog Marryat, Fr.: Dødssejleren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. [2. Udgave]. ♦ 1856. Deel 1-2, 333 + 360 sider (1856, roman) EMP1010
Detaljer
oversat af Hermann Ipsen (1808-1870)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Frederick: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1856. Deel 1-2, 375 + 360 sider (1856, roman) EMP1010
Detaljer
oversat af Hermann Ipsen (1808-1870)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
 Bog Marryat, Frederick: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. Deel 1-2, 344 + 351 sider (1858, roman) EMP1010
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1842 i: Samlede Skrivter [31-32] 1. udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider
 Bog Marryat: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. viii + 263 sider (1858, roman) EMP1010
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Bog Marryat, Capitain: Skrifter. Anden Udgave. Ved L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, C. Steen & Søns Forlag, 1865-85. Bind 1-19 (1865-85, roman) EMP1013 👓
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
kollaps Indhold

[1] Marryat, Capitain: Peter Simple. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C. Steen & Søns Forlag, 1865. 503 sider (1865, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[2] Marryat, Frederick: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. Anden Udgave. Gjennemseet af L. Moltke. ♦ 1866. 438 sider (1866, roman)
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
[3] Marryat, Fr.: Japhet, der søger efter sin Fader (1867, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
[4] Marryat, Fr.: Percival Keene (1869, roman)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
[5] Marryat, Fr.: Mr. Midshipman Easy (1869, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
[6] Marryat, Fr.: Frank Mildmay (1870, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1837 i: Samlede Skrivter [10-11] 1. udgave: Søofficieren. Roman. Overs. af Engelsk ved Saphir og A. C. Hanson. ♦ 1837. Deel 1-2, 370 + 386 sider
[7] Marryat, Fr.: Kongens Eje (1870, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
[8] Marryat, Fr.: Kapergasten (1873, roman)
oversat af uidentificeret
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
[9] Marryat, Fr.: Den fattige Jack. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. Gjennemset af J.P.V. Petersen. 1874. 393 sider (1874, roman)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
[10] Marryat, Fr.: Dødseileren (1874, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
[11] Marryat, Fr.: Pasjaen (1875, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836-37 i: Samlede Skrivter [8-9] 1. udgave: Paschaen eller Mange Eventyr i eet. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1836-37. Deel 1-2, 382 + 360 sider
[12] Marryat, Fr.: Newton Forster (1877, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [12-13] 1. udgave: Newton Forster eller Coffardie-Farten. Roman. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ 1837. Deel 1-2, 371 + 373 sider
[13a] Marryat, Fr.: Sørøveren (1880, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
[13b] Marryat, Fr.: De tre Kuttere (1880, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [7b] 1. udgave: De tre Kuttere
[13c] Marryat, Fr.: Masterman Flink eller Skibet "Pacific"s Undergang (1880, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
[14] Marryat, Fr.: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. Anden Udgave. Ved J.P.V. Petersen. 1880. 355 sider (1880, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1842 i: Samlede Skrivter [31-32] 1. udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider
[15] Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. Anden Udgave. Ved J. P. V. Petersen. ♦ 1881. 316 sider (1881, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
[16] Marryat, Fr.: Nybyggerne i Kanada. Anden Udgave. Ved J.P.V. Petersen. ♦ 1882. 308 sider (1882, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
[17] Marryat, Fr.: Snarleyyow eller Helvedhunden. Tredje Oplag [?]. Ved J.P.V. Petersen. 1883. 410 sider (1883, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
[18] Marryat, Fr.: Fortælling om den unge Franskmand Violets Rejser og Hændelser i Kalifornien, Sonora og det vestlige Texas. Af Kaptejn Marryat. Ved J. P. V. Petersen. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1884. 400 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Traps Etabl., Kjøbenhavn) (1884, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1844 i: Samlede Skrivter [35-36] 1. udgave: Monsieur Violets Reiser og Æventyr i Californien, Sonora og det vestlige Texas. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1844. Deel 1-2, i-viii + 9-381 + 364 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [1-2]: Fortale [signeret: F. Marryat].
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[19] Marryat, Fr.: Afrikarejsen o. a. Fortællinger. Anden Udgave. Ved. J.P.V. Petersen. ♦ 1885. 361 sider (1885, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
 Note (andet) Harte, Bret: [Fortællinger og Skildringer [4cj]] Mister Midshipman. Af den kongelige Marine (1874, novelle(r)) EMP 721
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
 Bog Marryat, Frederick: Skrifter. Tredje Udgave. Ved J.P.V. Petersen. Bind 1-10. 1876-81 (1876-81, roman) EMP1013
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
kollaps Indhold

[1] Marryat, Fr.: Peter Simple. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1878. 529 sider (1878, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
[2] Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1880. 443 sider (1880, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
[3] Marryat, Fr.: Japhet, der søger efter sin Fader. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 453 sider (1878, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
[4] Marryat, Fr.: Percival Keene. Tredje Udgave. Overs. fra Engelsk af J.P.V.Petersen. ♦ 1876. 427 sider (1876, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
[5] Marryat, Fr.: Mr. Midshipmand Easy. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 420 sider (1878, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
[6] Marryat, Fr.: Frank Mildmay. Anden [3.] Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 408 sider (1878, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [10-11] 1. udgave: Søofficieren. Roman. Overs. af Engelsk ved Saphir og A. C. Hanson. ♦ 1837. Deel 1-2, 370 + 386 sider
[7] Marryat, Fr.: Kongens Eie. Fjerde Udgave [i: Skrifter, Tredje Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1879. 442 sider (1879, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
[8] Marryat, Fr.: Kapergasten. Tredie Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1879. 317 sider (1879, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
[9] Marryat, Fr.: Den fattige Jack. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1881. 393 sider (1881, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
[10] Marryat, Fr.: Dødsejleren eller Den flyvende Hollænder. Tredie Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1879. 408 sider (1879, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Frederick: Skrifter. Fjerde Udgave. Ved J.P.V. Petersen. ♦ 1883-99. Bind 1-17 (1883-99, roman) EMP1013
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
kollaps Noter
 note til titel Bindene udkom ikke i nummerorden.
kollaps Indhold

[1] Marryat, Fr.: Peter Simple. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1885. 528 sider (1885, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
[2] Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 447 sider (1889, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
[3] Marryat, Fr.: Japhet, der søger efter sin Fader. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1894. 456 sider (1894, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
[4] Marryat, Fr.: Percival Keene. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1883. 427 sider (1883, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
[5] Marryat, Fr.: Mr Midshipman Easy. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 424 sider (1889, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
[6] Marryat, Fr.: Frank Mildmay. Tredje [4.] Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1898. 408 sider (1898, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [10-11] 1. udgave: Søofficieren. Roman. Overs. af Engelsk ved Saphir og A. C. Hanson. ♦ 1837. Deel 1-2, 370 + 386 sider
[7] Marryat, Fr.: Kongens Eje. Femte Udgave [i: Skrifter, Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1893. 442 sider (1893, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
[8] Marryat, Fr.: Kapergasten. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1895. 320 sider (1895, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
[9] Marryat, Fr.: Den fattige Jack. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1897. 397 sider (1897, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
[10] Marryat, Fr.: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 412 sider (1889, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
[11] Marryat, Fr.: Paschaen med de mange Fortællinger. [Tredje Udgave]. Ved J.P.V. Petersen. 1890. 413 sider (1890, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836-37 i: Samlede Skrivter [8-9] 1. udgave: Paschaen eller Mange Eventyr i eet. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1836-37. Deel 1-2, 382 + 360 sider
[12] Marryat, Fr.: Newton Forster eller Koffardifarten. [Tredje Udgave, i: Skrifter, Fjerde Udgave]. Ved J.P.V. Petersen. 1889. 428 sider (1889, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [12-13] 1. udgave: Newton Forster eller Coffardie-Farten. Roman. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ 1837. Deel 1-2, 371 + 373 sider
[13a] Marryat, Fr.: Sørøveren. [Tredje Udgave, i: Skrifter, Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1890. 480 sider (1890, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
[13b] Marryat, Fr.: De tre Kuttere (1890, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
[13c] Marryat, Fr.: Masterman Flink eller Skibet "Pacific"s Undergang (1890, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forkortet udgave.
[14] Marryat, Fr.: Joseph Rushbrook. [Tredje Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1899. 359 sider (1899, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1842 i: Samlede Skrivter [31-32] 1. udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider
[15] Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. [Tredje Udgave, ie: 4. Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1893. 320 sider (1893, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
[16] Marryat, Fr.: Nybyggerne i Kanada. Tredje Udgave, i: Skrifter, Tredje [4.] Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1896. 312 sider (1896, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
[17] Marryat, Fr.: Snarleyow eller Helvedhunden. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V. Petersen. 1899. 414 sider (1899, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
 Bog Marryat, Fr.: Peter Simple eller Æventyr til Søs og til Lands. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. Med 16 Originaltegninger af Emil Rosenstand. ♦ 1885. 739 sider, illustreret (1885, roman) EMP1014
Detaljer
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, Frederick: Skrifter. Femte Udgave. Ved J.P.V. Petersen. ♦ 1889-1900. Bind 1-2, 4-5, 10 (1889-1900, roman) EMP1013
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
kollaps Noter
 note til titel Denne udgave omfatter kun bind 1-2, 4-5 og 10.
kollaps Indhold

[1] Marryat, Fr.: Peter Simple. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1891. 527 sider (1891, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
[2] Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1896. 447 sider (1896, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
[4] Marryat, Fr.: Percival Keene. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1891. 431 sider (1891, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
[5] Marryat, Fr.: Mr. Midshipmand Easy. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1900. 424 sider (1900, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
[10] Marryat, Fr.: Dødseileren. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1898. 412 sider (1898, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Versene ere overs. af P. J. St. Lund. Med c. 60 Illustrationer i Cromo. ♦ A. Christiansen, [1896]. 272 sider, 40 farvelagte tavler (kvartformat) (1896, roman) EMP1021
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
oversat af P.J.St. Lund (1856-1928)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fr.: Peter Simple. Overs. ved B. A. Duurloo. ♦ 1897. Hefte 1-3, side 1-96 (1897, roman) EMP1015
Detaljer
oversat af B.A. Duurloo (1866-1921)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ufuldendt.
 Bog Marryat, Fr.: Sørøveren. Fortælling. Overs. og tillempet for "Børnevennen" af H. Hansen. Illustrationerne af Alfred Schmidt. ♦ 191 sider, 1897. illustreret (1897, roman) EMP1016
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 1
Detaljer
oversat af H. Hansen, f 1879 (1879-1956)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. Paa dansk ved E. Stensgaard. Med 35 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Hagerup, 1898. 380 sider, illustreret (1898, roman) EMP1017
serietitel: Børnenes Bogsamling, 8
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hæfter.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Marryat, Fr.: Japhet, der søger sig en Fader. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Illustrationer i Cromo. ♦ [1899]. 246 sider + 32 farvelagte tavler (1899, tekster) EMP1018
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Mr. Midshipman Easy. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Helsidesbilleder. ♦ Kjøbenhavn, Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, [1899], 290 sider, illustreret (1899, roman) EMP1019
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Marryat, Kaptajn: Peter Simple. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. For de maritime Partiers vedkommende gennemset af Kommandør Victor Hansen. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, [1899]. 294 sider + 40 farvelagte tavler (1899, roman) EMP1020 👓
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
oversat af Victor Hansen (1837-1912)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel 6 upaginerede sider: Kaptajn Marryat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Marryat, Frederick: Skrifter. Sjette Udgave. Ved J.P.V. Petesen. Bind 1 og 4. 1990-01 (1900-01, roman) EMP1013
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
kollaps Noter
 note til titel Denne udgave omfatter kun bind 1 og 4.
kollaps Indhold

[1] Marryat, Frederick: Peter Simple. Sjette Udgave. Ved J.P.V. Petesen. ♦ 1900. 527 sider (1900, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
[4] Marryat, Frederick: Percival Keene. [Sjette Udgave]. Ved J.P.V. Petesen. ♦ V. Pio, 1901. 431 sider. Pris: kr. 2,00 (1901, roman)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
 Bog Marryat, Fr.: Dødssejleren eller den flyvende Hollænder. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Helsidesbilleder. ♦ A. Christiansen, [1901]. 272 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 4,00 (1901, roman) EMP1023
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Fr.: Helvedhunden eller Snarleyyow. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Sangene overs. af P. J. St. Lund. Med c. 40 Helsidesbilleder. ♦ A. Christiansen, [1901]. 280 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 4,25 (1901, roman) EMP1022
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
oversat af P.J.St. Lund (1856-1928)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
 Bog Marryat, Fr.: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 33 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. ♦ [Hagerup], 1901. 306 sider. Pris: kr. 1,50 (1901, roman)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 13
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt (1858-1923)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Marryat, Fr.: Peter Simple. Oversat fra Engelsk ved Th. Petersen. ♦ L.P. Christensen, 1902-03. [Bind] I-III, 796 sider. Pris: kr. 6,00 (1902-03, roman)
Detaljer
oversat af Th. Petersen, f 1865 (1865-1939)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, Fr.: Jakob Ærlig. Ved I. P. V. Petersen. ♦ V. Pio, 1903. 448 sider. Pris: kr. 2,00 (1903, roman)
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. Paa dansk ved E. Stensgaard. Med 34 Tegninger af P. Steffensen. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1904. 380 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1904, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, Fr.: Sø-Romaner. ♦ E. Jespersen, 1904. [Bind] I-VI (1904, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
kollaps Indhold

[1] Marryat, Fr.: Peter Simple. ♦ E. Jespersen, 1904. 168 sider, 7 billeder. Pris: kr. 1,75 (1904, roman)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1906.
[2] Marryat, Fr.: Percival Keene. ♦ E. Jespersen, 1904. 166 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75 (1904, roman)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
[3] Marryat, Fr.: Dødssejleren. ♦ E. Jespersen, 1904. 156 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75 (1904, roman)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
[4] Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. ♦ E. Jespersen, 1904. 154 sider, 7 billeder. Pris: kr. 1,75 (1904, roman)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
[5] Marryat, Fr.: Sørøveren. ♦ E. Jespersen, 1904. 134 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75 (1904, roman)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
[6] Marryat, Fr.: Hr. Kadet Easy. ♦ E. Jespersen, 1904. 174 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75 (1904, roman)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Fr.: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved A. Erslev. Med 39 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 372 sider, illustreret. Pris: kr. 1,20 (1905, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 21
Detaljer
oversat af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hæfter.
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Marryat, Kaptejn: Percival Keene. Ved Niels K. Kristensen. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1905. 332 sider. Pris: kr. 1,00 (1905, roman) 👓
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 13
Detaljer
oversat af Niels K. Kristensen (1859-1924)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Marryat, Fr.: Peter Simple. Sømands-Roman. ♦ Nykøbing F., "De 1000 Hjem", 1905. 278 sider (1905, roman)
del af: De tusind Hjem
Detaljer
oversat af Anonym
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Tillæg til "De 1000 Hjem".
 Bog Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. Med Billed-Bilag efter A. Aae. ♦ Nykøbing F., "De 1000 Hjem", 1907. 134 sider, illustreret (1907, roman)
del af: De tusind Hjem
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Arvid Aae (1877-1913)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Tillæg til "De 1000 Hjem".
 Bog Marryat, Fr.: Peter Simple. Ved Niels K. Kristensen. ♦ Hagerup, 1907. 336 sider. Pris: kr. 1,00 (1907, børnebog)
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 15
Detaljer
oversat af Niels K. Kristensen (1859-1924)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Marryat, Fr.: Jacob Ærlig. Ved N. K. Kristensen. ♦ Hagerup, 1908. 340 sider. Pris: kr. 1,00 (1908, roman)
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 16
Detaljer
oversat af Niels K. Kristensen (1859-1924)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 1 (Maj), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. Ved Niels K. Kristensen. (Tillæg til "Børnevennen"). ♦ V. Pio, 1909. 448 sider (1909, børnebog)
del af: Børnevennen
Detaljer
oversat af Niels K. Kristensen (1859-1924)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fr.: Midshipman Easy. ♦ Chr. Flor, 1909. 168 sider, illustreret (1909, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Fr.: Den fattige Jack. ♦ C. Winthers Forlag, 1910. 320 sider (1910, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Bog Marryat, Fred.: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med 39 Tegninger af Poul Steffensen. 3. Oplag. ♦ Chr. Erichsen, 1910. 300 sider, illustreret (1910, børnebog)
Detaljer
oversat af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, Fred.: Børnene i Nyskoven. Ved Erling Stensgaard. Med 33 Tegninger af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1910. 308 sider, illustreret (1910, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 8
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet som Pragt-Udgave.
 Bog Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Vilh. Birch. ♦ John Martin, 1910. 154 sider (1910, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 9
Detaljer
oversat af Vilhelm Birch (1872-1950)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, Fr.: Den flyvende Hollænder. ♦ P.H. Fergo, 1911. 254 sider (1911, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Fr.: Percival Keene. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1911. 552 sider (1911, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
 Bog Marryat, Fr.: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 33 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1911. 238 sider, illustreret (1911, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 13
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt (1858-1923)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1920.
 note om oplag 4. Oplag, 1924. 192 sider.
 Bog Marryat, Fr.: Afrikarejsen. Sagnet om Klokkeklippen. Søkadetten. ♦ Fergo, 1913. 270 sider (1913, novelle(r))
serietitel: Fergos Bibliothek, 2
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[b] Marryat, Fr.: Sagnet om Klokkeklippen (1913, novelle(r))
[c] Marryat, Fr.: Søkadetten (1913, novelle(r))
 Bog Marryat, Fred.: Børnene i Nyskoven. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 350 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, Fr.: Den fattige Jack. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 320 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Bog Marryat, Fr.: Den flyvende Hollænder eller Dødssejleren. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 320 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Fr.: Helvedhunden. Paa dansk ved Otto Høpfner. ♦ Kunstforlaget »Danmark« [ikke i boghandlen], 1913. 320 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Otto Høpfner (1863-1927)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. (Forkortet Udg.). ♦ "Dansk Folkelæsning"s Forlag, 1913. [Bind] I-II, 218 sider (1913, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fr.: Japhet, der søger sin Fader. Roman. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 334 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
 Bog Marryat, Fr.: Kapergasten. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 272 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
 Bog Marryat, Fr.: Kongens Eje. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 286 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
 Bog Marryat, Fr.: Midshipman Easy. Fortælling. (Forkortet Udg.). ♦ "Dansk Folkelæsning"s Forlag, 1913. [Bind] I-II, 128 sider (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Fr.: Nybyggerne i Canada. En Fortælling for de unge. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 352 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Percival Keene. ♦ København, Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 304 sider, illustreret + 1 farvetavle. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri, København) (1913, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustrationerne signeret: KHR 1913.
 Bog Marryat, Fr.: Peter Simple. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 350 sider, illustreret (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, Fr.: Sørøveren. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1913. 158 sider (1913, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 24
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 496 sider, illustrationer og 1 tavle (1914, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fred.: Midshipman Easy. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1915. 176 sider (1915, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Fred.: Mr. Midshipman Easy. Overs. af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram. ♦ Pio, 1916. 416 sider, illustreret (1916, børnebog)
serietitel: Kaptajn Marryats Romaner, 2
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
illustrationer af Frederick Pegram (1870-1937, sprog: engelsk)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Fred.: Peter Simple. 7. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af J. Ayton Symington. ♦ Pio, 1916. 512 sider, illustreret (1916, børnebog)
serietitel: Kaptajn Marryats Romaner, 1
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
illustrationer af James Ayton Symington (1859-1939, sprog: engelsk)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, Fred.: [Ukendt titel]. ♦ Københavns Bogforlag [ikke i boghandlen], 1916. 126 sider (1916, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel En udgivelse fra Københavns Bogforlag er anført i Dansk Bogfortegnelsen 1915-19, men titlen er kun anført som: ? [spørgsmålstegn].
 Bog Marryat, Fred.: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Erling Stensgård. M. 34 Tegn. af Poul Steffensen. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1918. 264 sider, illustreret (1918, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
kollaps Noter
 note om oplag 7. Oplag, 1924. 244 sider.
 note om oplag 8. Oplag, 1924. Pragtudgave. 254 sider.
 Bog Marryat, Fred.: Den fattige Jack. 5. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram. ♦ Pio, 1919. 396 sider, illustreret (1919, børnebog)
serietitel: Kaptajn Marryats Romaner, 3
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
illustrationer af Frederick Pegram (1870-1937, sprog: engelsk)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. 5. Udg.. Ved J. P. V. Petersen. Illustr. af Henry M. Brock. ♦ Pio, 1919. 448 sider, illustreret (1919, børnebog)
serietitel: Kaptajn Marryats Romaner, 4
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
illustrationer af Henry Matthew Brock (1875-1960, sprog: engelsk)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført med titlen: Jacob Ærlig.
 Bog Marryat, Fred.: Kapergasten. ♦ Pio, [1919]. 206 sider (1919, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
 Bog Marryat, Fred.: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 39 Tegn. af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1919. 260 sider, illustreret (1919, børnebog)
Detaljer
oversat af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, Fred.: Japhet, der søger sin Fader. ♦ Prior, [1921]. 216 sider. Pris: kr. 1,50 (1921, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 72 [Anmeldelse, signeret: J.P.T.].
 Bog Marryat, Fred.: Dødssejleren. 6. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram [ie: H.R. Millar]. ♦ Pio, 1922. 406 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1922, børnebog)
serietitel: Kaptajn Marryats Romaner, 5
Detaljer
oversat af Harold Robert Millar (1869-1940, sprog: engelsk)
illustrationer af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Titelbladet anfører fejlagtigt illustratoren som Fred. Pegram.
 Bog Marryat, Fred.: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. M. 35 Tegn. af Poul Steffensen. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 246 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1922, børnebog)
Detaljer
oversat af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note om trykkested [Trykt i Berlin].
 Bog Marryat, Fred.: Peter Simple. Paa Dansk ved Kaj Grum. Illustr. af Karl Rønning. ♦ Gyldendal, 1923. 160 sider, 4 tavler. Pris: kr. 2,50 (1923, børnebog)
serietitel: Gyldendals Bøger for Ungdommen
Detaljer
oversat af Kaj Grum (1894-1984)
illustrationer af Karl Rønning (1886-1959)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. Paa Dansk ved Kaj Grum. Illustr. af Karl Rønning. ♦ Gyldendal, 1923. 156 sider, 4 tavler. Pris: kr. 2,50 (1923, børnebog)
serietitel: Gyldendals Bøger for Ungdommen
Detaljer
oversat af Kaj Grum (1894-1984)
illustrationer af Karl Rønning (1886-1959)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. Genfortalt for danske Dreng. ♦ Prior, [1923]. 176 sider. Pris: kr. 1,50 (1923, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fred.: Jakob Ærlig. (Paa norsk ved J. Grieg). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1924. 132 sider, 4 tavler (1924, børnebog)
Detaljer
oversat af J. Grieg (sprog: norsk)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Fred.: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Vilhelm Birch. ♦ Prior, [1925]. 170 sider. Pris: kr. 1,50 (1925, børnebog)
Detaljer
oversat af Vilhelm Birch (1872-1950)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Børnebog Marryat, Fr.: Djævlehunden (1930, børnebog)
 Bog Marryat, Fr.: Nybyggerne i Kanada (1932, børnebog)
Detaljer
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, Fr.: Sørøveren (1932, børnebog)
Detaljer
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
 Bog Marryat, Fr.: Kadet Easy (1936, børnebog)
Detaljer
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: nutâmik nunagssarsiortut. kalâtdlisûngordlugo agdlagtoK Kr. Lynge. atuagak 1. "kalâtdline KáumarsautigssîniaKatigît" naKitertitât 1940. ♦ [Godthaab], Nûngme, 1940. 141 sider (1940, børnebog)
Detaljer
oversat af Kr. Lynge
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Medtaget i Grønlands Bogfortegnelse for Aarene 1940-44, del af Dansk Bogfortegnelse 1940-44.
 note til oversat titel Dansk titel: Søgere af nyt Land [Nybyggerne i Canada]. Paa Grønlandsk ved Kr. Lynge. Bog. 1. Udg. 1940 af "Foreningen til Folkeoplysningens Fremme i Grønland".
 Bog Marryat, Kaptajn: Styrmand Flink. Bearb. ved Henry Dahl. ♦ Frederik E. Pedersen, 1940. 116 sider. Pris: kr. 2,50 (1940, børnebog)
Detaljer
oversat af Henry Dahl (f. 1907)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Hr. Kadet Easy. ♦ Jespersen & Pio, 1941. 92 sider. Pris: kr. 1,50 (1941, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Nybyggerne i Kanada. Illustr. af Arne Ungermann. (Overs. af og i Uddrag for Ungdommen ved Hans Bjerregaard). ♦ Athenæum, 1941. 166 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00 (1941, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
oversat af Hans Bjerregaard (1907-1987)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Percival Keene. ♦ Jespersen & Pio, 1941. 96 sider. Pris: kr. 1,50 (1941, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Palle Wennerwald. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1941. 168 sider, illustreret (1941, børnebog)
Detaljer
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Peter Simple. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (I). ♦ Hassing, 1942. 480 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 1
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Japhet der søger efter sin Fader. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (II). ♦ Hassing, 1942. 416 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 2
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Mr. Midshipman Easy. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (III). ♦ Hassing, 1942. 400 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 3
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Jakob Ærlig. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (IV). ♦ Hassing, 1942. 464 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 4
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Kongens Eje. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (V). ♦ Hassing, 1942. 410 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 5
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Helvedeshunden eller Snarleyyow. Med de gamle engelske Illustrationer. Efter J. P. V. Petersens Overs. ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (VI). ♦ Hassing, 1942. 432 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 6
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Den fattige Jack. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen (VII). ♦ Hassing, 1942. 388 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 7
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Dødssejleren eller Den flyvende Hollænder. Med de gamle engelske Illustr. Efter J. P. V. Petersens Overs. ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (VIII). ♦ Hassing, 1942. 412 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 8
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Kapergasten. Med de gamle engelske Illustr. Efter J. P. V. Petersens Oversættelsee ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (IX). ♦ Hassing, 1942. 338 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 9
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Percival Keene. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (X). ♦ Hassing, 1942. 389 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 10
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Jacob Ærlig. ♦ Jespersen & Pio, 1943. 94 sider. Pris: kr. 2,00 (1943, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Børnene i Nyskoven. (Overs. af J. P. V. Petersen. Revideret af E. Bruun). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1943. [Bind 1-2], 168 + 168 sider. Pris: kr. 4,85 (1943, børnebog)
Detaljer
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
oversat af Ellen Bruun (1892-1975)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Børnene i Nyskoven. ♦ Jespersen & Pio, 1943. 96 sider. Pris: kr. 1,50 (1943, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Den flyvende Hollænder. Overs. fra Engelsk i forkortet Udg. af Lis Thorbjørnsen. ♦ Vanløse, Saxo-Forlaget, 1944. 96 sider. Pris: kr. 1,00 (1944, børnebog)
serietitel: Krone-Serien, 3
Detaljer
oversat af Lis Thorbjørnsen (f. 1918)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forlagets adresse: Tryggevældevej 40, Vanløse.
 Bog Marryat, Kaptajn: Helvedhunden. Bearb. af Ellen Kirk. (Illustr. af Lars Bo). ♦ Arthur Jensen, 1944. 186 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85 (1944, børnebog)
Detaljer
oversat af Ellen Kirk (1902-1982)
illustrationer af Lars Bo (1924-1999)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Peter Simple. Overs. i forkortet Udg. a[f] Lis Thorbjørnsen. ♦ Vanløse, Saxo-Forlaget, 1944. 94 sider. Pris: kr. 1,00 (1944, børnebog)
serietitel: Krone-Serien, 6
Detaljer
oversat af Lis Thorbjørnsen (f. 1918)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forlagets adresse: Tryggevældevej 40, Vanløse.
 Bog Marryat, Kaptajn: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Carl H. F.Schmidt. ♦ Erichsen, 1944. 256 sider. Pris: kr. 3,50 (1944, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt (1858-1923)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med Tegninger af Poul Steffensen. (8. Opl.). ♦ Erichsen, [1944]. 288 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1944, børnebog)
Detaljer
oversat af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, Kaptajn: Nybyggerne i Kanada. Overs. og bearb. af Kai Flor. (Illustr. af Kirsten Hoffmann). ♦ Arthur Jensen, 1944. 216 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85 (1944, børnebog)
Detaljer
oversat af Kai Flor (1886-1965)
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, [F.]: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Erling Stensgaard. Med Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Erichsen, 1945. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75 (1945, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt Opl.], 1948.
 note om oplag 13. oplag, 1950.
 note om oplag 15. oplag, 1054. 194 sider.
 Bog Marryat, [F.]: mêrKat orpigpagssuarmiut. kalâtdlisungordlugo agdlagtoK P. Balle. atuagaK 2. ♦ Nûngme [Godthaab], "kalâtdline KáumarsautigssîniaKatigît" naKitertitât, 1946. (1946, børnebog)
Detaljer
oversat af Povl Balle (f. 1913)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udgivet af "Foreningen til Folkeoplysningens Fremme i Grønland".
 Bog Marryat, [F.]: Børnene i Nyskoven. Ill. af Ernst Clausen. (Overs. af I.P.V. Petersen. Revideret af Ellen Bruun). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1948. [Bind] I-II, 172 + 174 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1948, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Ernst Clausen (1921-1965)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
oversat af Ellen Bruun (1892-1975)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Kanada. Paa Dansk ved Anna Erslev. Med Tegninger af Poul Steffensen. (9. Opl.). ♦ Erichsen, 1948. 248 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1948, børnebog)
Detaljer
oversat af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, [F.]: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Palle Wennerwald. (7. Opl.). ♦ Erichsen, 1948. 200 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1948, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Palle Wennerwald (1898-1972)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Bog Marryat, [F.]: Helvedhunden. ♦ Samleren, 1950. 208 sider. Pris: kr. 2,00 (1950, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 6
Detaljer
oversat af Anonym
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1954.
 Bog Marryat, [F.]: Peter Simple. ♦ Samleren, 1950. 208 sider. Pris: kr. 2,50 (1950, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 17
Detaljer
oversat af Anonym
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog Marryat, F.: Styrmand Flink. På dansk ved Erling Stensgård. Med tegninger af Palle Wennerwald. (8. oplag). ♦ Chr. Erichsen, 1951. 172 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75 (1951, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Palle Wennerwald (1898-1972)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
kollaps Noter
 note om oplag 9. oplag 1955.
 note om oplag 10. oplag, 1967.
 Bog Marryat, Fr.: Percival Keene. ♦ Samleren, 1951. 192 sider. Pris: kr. 3,00 (1951, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 24
Detaljer
oversat af Anonym
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
 Bog Marryat, [F.]: Styrmand Flink. (Overs. af Bodil Cock-Clausen). ♦ Ungdommens Forlag, 1951. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1951, børnebog)
Detaljer
oversat af Bodil Cock-Clausen (1923-2014)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1953.
 Bog Marryat, [F.]: Børnene i Nyskoven. ♦ Samleren, 1952. 172 sider. Pris: kr. 3,00 (1952, børnebog)
serietitel: Samlerens perlebøger, 26
Detaljer
oversat af Anonym
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Kanada. På dansk ved Hans Bjerregaard. ♦ Samleren, 1952. 160 sider. Pris: kr. 3,00 (1952, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 31
Detaljer
oversat af Hans Bjerregaard (1907-1987)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, [F.]: Jacob Ærlig. ♦ Samleren, 1953. 160 sider. Pris: kr. 2,75 (1953, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 36
Detaljer
oversat af Anonym
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Kanada. (Overs. af Bertil Linell. Ill. af Oscar Knudsen). ♦ Ungdommens Forlag, 1953. 170 sider, illustreret. Pris: kr. 4,85 (1953, børnebog)
Detaljer
oversat af Bertil Linell
illustrationer af Oscar Knudsen (1898-1971)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1956.
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Kanada. Ved B. B. Møller. ♦ Gad, [1954]. 170 sider, illustreret og 3 tavler. Pris: kr. 6,00 (1954, børnebog)
serietitel: Gads lette børnebogsklassikere
Detaljer
oversat af B.B. Møller (f. 1912)
illustrationer af Oskar Jørgensen (1902-1993)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Genfortalt efter "The settlers in Canada". Tegninger af Oscar Jørgensen.
 Bog Marryat, [F.]: Den flyvende Hollænder. (Bearbejdet for ungdommen af Ulf Borg). ♦ Ungdommens Forlag, 1954. 244 sider. Pris: kr. 6,85 (1954, børnebog)
Detaljer
oversat af UIf Borg
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Børnebog Marryat, [F.]: Peter Simple. Overs. fra engelsk. Ill. af Svend Otto. ♦ Samleren, 1955. 192 sider, illustreret (1955, børnebog)
oversat af Anonym
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
 Børnebog Marryat, [F.]: Peter Simple. Bearbejdet for ungdommen af Ulf Borg. Ill. af Martin Allerup. ♦ Ungdommens Forlag, 1955. 231 sider, illustreret (1955, børnebog)
oversat af Ulf Borg
illustrationer af Martin Allerup
 Børnebog Marryat, F.: Jakob Ærlig (1957, børnebog)
 Bog Marryat, Frederick: Den sorte hankat. Side 97-[109] (1957, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Lise Sørensen (1926-2004)
1841 [Uddrag] i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af Poor Jack, kapitel 22, dansk titel: Den fattige Jack.
 note til oversat titel Oversat af Lise Sørensen.
 Tekster Marryat, Frederick: Forældreløs og skibbruden. [Af] Frederick Marryat. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1958]. [46] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1958, tegneserie) 👓
originaltitel: The little savage, 1848-49
serietitel: Illustrerede Klassikere, 47
Detaljer
bearbejdelse: anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af George R. Evans (1920-2001, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
omslag af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie efter roman af Frederick Marryat: The little savage, 1848-49. Udgivet som tegneserie i USA i serien: Classics Illustrated, no. 137, 1957.
 note til titel Romanen var uafsluttet ved forfatterens død, formodentlig færdiggjort af sønnen Frank Marryat.
 note til oversat titel Side [45]: Frederick Marryat [biografi].
 note til oversat titel Side [46]: Havets styrtdykkere [artikel om havsuler].
 note til oversat titel Optrykt i: Illustrerede Klassikere. Bind 12. Egmont Serieforlaget, 2008. Link til ekstern webside
 note om oplag [2. oplag, HBN 104, pris 1,50].
 note om oplag [3. oplag, HBN 160, pris 1,75].
 Bog Marryat, Kaptajn: Nybyggerne i Kanada. Ved B. B. Møller. ♦ København, G.E.C. Gads Forlag, 1958. 190 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1958, børnebog) 👓
serietitel: Gads lette børnebogsklassikere
Detaljer
oversat af B.B. Møller (f. 1912)
illustrationer af Helge Kühn-Nielsen (1921-1997)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen bl.a.: Denne udgave er muliggjort ved et samarbejde med Viking Bokförlag AB Stockholm. ... Tegninger Helge Kühn-Nielsen.
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Canada. Overs. og bearbejdet fra engelsk af Ellinor Poulsen efter "The settlers in Canada". Ill. af Bent Johnsen. ♦ Gyldendal, [1958]. 261 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75 (1958, børnebog)
serietitel: Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 9
Detaljer
oversat af Ellinor Poulsen (f. 1921)
illustrationer af Bent Johnsen
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Bog Marryat, F.: Søkadet Easy (1959, børnebog)
Detaljer
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Børnebog Marryat, [F.]: Børnene i Nyskoven. Genfortalt af Kjartan Holm. ♦ Fremad, 1960. 91 sider (1960, børnebog)
serietitel: Fremads Skatkammerbibliotek
Detaljer
oversat af Kjartan Holm
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1964.
 Børnebog Marryat, F.: Kapergasten. Bearbejdet for ungdommen af Ulf Borg. Ill. af Karl Vilhelm (1960, børnebog)
oversat af Ulf Borg
illustrationer af Karl Vilhelm
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Kanada. Genfortalt af Kjartan Holm. ♦ Fremad, 1961. 92 sider (1961, børnebog)
serietitel: Fremads Skatkammerbibliotek
Detaljer
oversat af Kjartan Holm
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
 Børnebog Marryat, F.: Helvedhunden. Bearbejdet for ungdommen. Ill. af Karl Vilhelm (1962, børnebog)
oversat af Anonym
illustrationer af Karl Vilhelm
 Bog Marryat, F.: Den fattige Jack. Bearbejdet for ungdommen. Ill. af Karl Vilhelm (1963, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Karl Vilhelm
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Børnebog Marryat, F.: Percival Keene. Bearbejdet for ungdommen. Ill. af Oscar Knudsen (1964, børnebog)
oversat af Anonym
illustrationer af Oscar Knudsen (1898-1971)
 Bog Marryat, F.: Styrmand Flink. Genfortalt af Kjartan Holm (1964, børnebog)
serietitel: Fremads Skatkammerbibliotek
Detaljer
oversat af Kjartan Holm
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Børnebog Marryat, F.: Sørøveren. Bearbejdet for ungdommen. Ill. af Oscar Knudsen (1964, børnebog)
oversat af Anonym
illustrationer af Oscar Knudsen (1898-1971)
 Børnebog Marryat, [F.]: Jacob Ærlig (1965, børnebog)
oversat af Aase Lindum
 Børnebog Marryat, [F.]: Kaptajn Forster (1965, børnebog)
oversat af Anonym
illustrationer af Oscar Knudsen (1898-1971)
 Børnebog Marryat, [F.]: Peter Simple. Overs. fra engelsk af J. P. V. Petersen. Ill. af J. Anton Symington [ie: J. Ayton Symington]. 9. udg. (1965, børnebog)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
illustrationer af James Ayton Symington (1859-1939, sprog: engelsk)
 Bog Marryat, [F.]: Styrmand Flink (1965, børnebog)
serietitel: Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 26
Detaljer
oversat af Torben Palsbo (f. 1915)
illustrationer af Ib Jørgensen, f 1932 (1932-2017)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Bog Marryat, [F.]: Dødssejleren (1968, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
 Bog Marryat, [F.]: Nybyggerne i Kanada. Ved B. B. Møller. Ill.: Oskar Jørgensen. 3. udg. ♦ Gad, 1970. 203 sider, illustreret. (Gads Lette Klassikere) (1970, børnebog)
serietitel: Gads lette børnebogsklassikere
Detaljer
oversat af B.B. Møller (f. 1912)
illustrationer af Oskar Jørgensen (1902-1993)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
kollaps Noter

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden