Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl Emil Franzos (1848-1904)

Sprog: tysk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Franzos, K. E.: Folkelivsbilleder. ♦ 1875. 90 sider. (Skjønlitteratur I) (1875, novelle(r)) EMP1869
serietitel: Skjønlitteratur, 1
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat efter tidsskriftartikler. Den danske oversættelse er forfatterens første udgivelse i bogform.
 anmeldelse For Romantik og Historie. Femtende Bind (1875), side 680 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/for-romantik-og-historie-bind-15/page/680/mode/2up
kollaps Indhold

[a] Franzos, K. E.: Opstanden i Volovce (1875, novelle(r))
originaltitel: Der Aufstand von Wolowce
oversætter i periodicum: Ferdinand Christensen (1848-1908)
1879 i: Fra Halvasien [1a] Senere udgave: Opstanden i Wolowce
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), fra Nr. 8 (25-11-1877), side 74-76, Nr. 9 (2-12-1877) side 79-82, Nr. 10 (9-12-1877) side 91, 94-95, til Nr. 11 (16-12-1877) side 99-102, under titlen: Opstanden i Wolowce. Efter K. E. Franzos: "Fra Halvasien" ved F. Christensen.
[b] Franzos, K. E.: "Folkene med den rette Tro" (1875, novelle(r))
originaltitel: Die "Leute vom wahren Glauben"
1879 i: Fra Halvasien [2da] Senere udgave: "Folkene med den rette Tro"
[c] Franzos, K. E.: "Døde Sjæle" (1875, novelle(r))
originaltitel: Todte Seelen
1879 i: Fra Halvasien [2bc] Senere udgave: Døde Sjæle
 Bog Franzos, Karl Emil: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [3d]] Efter den højere Lov (1877, novelle(r)) EMP 97
originaltitel: Nach dem höheren Gesetz, 1872
Detaljer
1878 indgår i: Jøderne i Barnow [s083] Senere udgave: Efter en højere Lov! Side [83]-137
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Zeno.org
 Bog Franzos, Karl Emil: Jøderne i Barnow. Noveller af Karl Emil Franzos. Paa Dansk ved Anna Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1878. [4] 229 [1] sider. Pris: kr. 3,00 (1878, novelle(r)) EMP1870 👓
originaltitel: Die Juden von Barnow, 1877
Detaljer
oversat af Anna Winkel Horn (1847-1913)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På tysk trykt mellem 1868-72. Udgivet i bogform i samlingen: Die Juden von Barnow, 1877.
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Forord [Om forf., signeret: I Oktober 1878. A.W.H.].
 note til oversat titel Side [231]: Indhold.
 note til oversat titel Kun 6 af originalens 9 noveller er medtaget i den danske oversættelse.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den tyske tekst (11.-15. Auflage, 1920) på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s001] Franzos, Karl Emil: Barnows Shylock. Side [1]-49 (1878, novelle(r))
originaltitel: Der Shylok von Barnow
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Zeno.org
[s051] Franzos, Karl Emil: "Soningsbarnet". Side [51]-82 (1878, novelle(r))
originaltitel: Das "Kind der Sühne", 1872
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[s083] Franzos, Karl Emil: Efter en højere Lov! Side [83]-137 (1878, novelle(r))
1877 i: »Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [3d] 1. udgave: Efter den højere Lov
[s139] Franzos, Karl Emil: "Baron Schmule". Side [139]-54 (1878, novelle(r))
originaltitel: "Baron Schmule", 1872
oversætter i periodicum: Vilhelm Østergaard (1852-1928)
1878 indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [s310] Senere udgave: Baron Schmule. Af Carl Emil Franzos. Side [310]-21
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Familievennen, 1883, spalte [561]-72, anonymt under titen: Alt for ét. Oversat af v-d.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Zeno.org
[s155] Franzos, Karl Emil: Kristusbilledet. Side [155]-91 (1878, novelle(r))
originaltitel: Das Christusbild, 1868
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Nær og Fjern, Nr. 85 (15-2-1874) og Nr. 86 (22-2-1874). Med undertitlen: En Historie fra Podolien. Af Karl Emil Franzos.
 url Fuld visning (starten og slutningen er anderledes end i den danske oversættelse til Nær og Fjern) af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Zeno.org
 url Fuld visning af den tyske tekst fra Westermanns Monatshefte (September 1870) (passer med oversættelsen til Nær og Fjern) på: Link til ekstern webside Google Books
[s193] Franzos, Karl Emil: Uden Indskrift. Side [193]-229 (1878, novelle(r))
originaltitel: Ohne Inschrift, 1872
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Zeno.org
 Tekster Franzos: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [6b]] Den hellige Agathes Haarlok. En moderne Legende (1878, tekster) EMP 97
Detaljer
1880 indgår i: Stilfærdige Historier [a] Senere udgave: Den hellige Agathes Haarlok
 Tekster Franzos, Karl Emil: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [5d]] Den vilde Starost og den skjønne Jutta (1878, tekster) EMP 97
originaltitel: Der wilde Starost und die schöne Jütta
Detaljer
1880 indgår i: Mellem Don og Donau [b] Senere udgave: Den vilde Starost og den smukke Jütta
 Bog Franzos, C. E.: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [s310]] Baron Schmule. Af Carl Emil Franzos. Side [310]-21 (1878, novelle(r)) 👓
del af: Kolding Folkeblad
Detaljer
1878 indgår i: Jøderne i Barnow [s139] 1. udgave: "Baron Schmule". Side [139]-54
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Kolding Folkeblad fra 1-3-1879 til 6-3-1879. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum (andet) Mauthner, Fritz: Den blonde Jainkef. Et U-Kulturbillede fra Halvasien, efter Karl Emil Franzos. Ved Fritz Mauthner (1879, novelle(r)) 👓
originaltitel: Der blonde Jainkef, 1878
del af: Nutiden
Detaljer
af Fritz Mauthner (1849-1923, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Nach berühmten Mustern, 1878.
 note til titel Note side 66, uddrag: Denne unge tydske Forfatter har i den sidste Tid gjort stormende Lykke med en Række Skitser, hvori han yderst træffende efteraber og overdriver berømte nulevende Forfatteres Manerer ...
 note om føljeton Trykt i Nutiden, Nr. 166 (23-11-1879), side 66.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog Franzos, Karl Emil: Fra Halvasien. Noveller og Skizzer af Karl Emil Franzos. Paa Dansk ved Anna Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel, 1879. 1.-2. Del, 238 + 227 sider (1879, novelle(r)) EMP1871 👓
originaltitel: Aus Halb-Asien, 1876
Detaljer
oversat af Anna Winkel Horn (1847-1913)
kollaps Noter
 note til oversat titel [7 upaginerede sider] Forord af forf. plus kort note af A.W.H.
 note til oversat titel Efter originalens andet oplag med enkelte forkortelser.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (Første Del) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske oversættelse (Anden Del) på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

I. Fra Galizien
[1a] Franzos, K. E.: Opstanden i Wolowce (1879, novelle(r))
1875 indgår i: Folkelivsbilleder [a] 1. udgave: Opstanden i Volovce
[1b] Franzos, K. E.: Wladislaw og Wladislawa (1879, novelle(r))
originaltitel: Wladislaw und Wladislawa
[1c] Franzos, K. E.: Sognefogden i Biala (1879, novelle(r))
originaltitel: Der Richter von Biala
[1d] Franzos, K. E.: Schiller i Barnow (1879, novelle(r))
originaltitel: Schiller in Barnow, 1875
oversætter i periodicum: Ferdinand Christensen (1848-1908)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Neuen Freien Presse, Wien, 12-11-1875 (Morgenblatt), side 1-4. Udgivet i bogform i samlingen: Die Juden von Barnow, 1876.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 17 (27-1-1878), side 163-67, Nr. 18 (3-2-1878), side 174-75, Nr. 19 (10-2-1878), side182-83. Efter K. E. Franzos ved F. Christensen.
[1e] Franzos, K. E.: En jødisk Folkedomstol (1879, novelle(r))
originaltitel: Der jüdisches Volksgericht
[1f] Franzos, K. E.: Den store Abraham (1879, novelle(r))
originaltitel: Der schwarze Abraham
[1g] Franzos, K. E.: Kun et Æg! (1879, novelle(r))
originaltitel: Nur ein Ei
II. Fra Syd-Rusland
[2aa] Franzos, K. E.: I Odessa Havn (1879, novelle(r))
originaltitel: Im Hafen von Odessa
[2ab] Franzos, K. E.: Snapsgreven (1879, novelle(r))
originaltitel: Der Schnapsgraf
[2ac] Franzos, K. E.: Ved Alteret (1879, novelle(r))
originaltitel: Am Altare
III. Fra Rumænien
[2ba] Franzos, K. E.: Rumæniens Kvinder (1879, novelle(r))
originaltitel: Rumänische Frauen
[2bb] Franzos, K. E.: Sognefogden Jancu (1879, novelle(r))
originaltitel: Jancu der Richter
[2bc] Franzos, K. E.: Døde Sjæle (1879, novelle(r))
1875 indgår i: Folkelivsbilleder [c] 1. udgave: "Døde Sjæle"
IV. Den k.k. Reaktion i Halvasien
kollaps Noter
 note til oversat titel [formodentlig står k.k. for: kaiserlich-königlicher].
[2ca] Franzos, K. E.: Paa Jagt efter Kossuth (1879, novelle(r))
originaltitel: Kossuth-Jagden
[2cb] Franzos, K. E.: Ogsaa en Højforræder! (1879, novelle(r))
originaltitel: Auch ein Hochverräther
kollaps Noter
 note til titel Senere tyske udgaver (1889, måske før) har en udvidet version med titlen: Allerlei Hochverräther.
 note om føljeton Uddrag af den udvidede udgave trykt i For Romantik og Historie, Tyvende Bind (1878), side 573-80, under titlen: Kun fire Ord! [Efter teksten: Karl Emil Franzos]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den udvidede udgave på: Link til ekstern webside Google Books
[2cc] Franzos, K. E.: Den latinske Kanonér (1879, novelle(r))
originaltitel: Der lateinische Kanonier
V. Fra Bukowina
[2da] Franzos, K. E.: "Folkene med den rette Tro" (1879, novelle(r))
1875 indgår i: Folkelivsbilleder [b] 1. udgave: "Folkene med den rette Tro"
 Bog Franzos, K. E.: Ung Kærlighed. To Fortællinger. Paa Dansk ved Anna Winkel Horn. ♦ 1879. viii + 129 sider (1879, novelle(r)) EMP1872
originaltitel: Junge Liebe, 1879
Detaljer
oversat af Anna Winkel Horn (1847-1913)
1910 Senere udgave: Ung Kærlighed. Noveller. Overs. af Anna Winkel Horn. ♦ Kamla, 1910. 146 sider
1912 Senere udgave: Ung Kærlighed. To Noveller. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. 128 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-viii: Karl Emil Franzos [af Fr. Weickert i "Ueber Land und Meer"].
 note om oplag 2. Oplag, 1880. viii + 129 sider.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[a] Franzos, K. E.: Den brune Rosa (1879, novelle(r))
originaltitel: Die braune Rosa, 1879
[b] Franzos, K. E.: Fættrene von Brandenegg (1879, novelle(r))
originaltitel: Die Vettern von Brandenegg, 1879
 Bog Franzos, K. E.: Mellem Don og Donau. Fortællinger og Skizzer. Paa Dansk ved Anna Winkel Horn. ♦ 1880. 178 sider (1880, novelle(r)) EMP1873
originaltitel: Vom Don zur Donau, 1878
Detaljer
oversat af Anna Winkel Horn (1847-1913)
1881 Samhørende, fortsættes af (2. del): Nye Billeder fra Halvasien. Af Forfatteren avotiriseret og med et Forord indledet Overs. ved Anna Winkel Horn. ♦ 1881. 331 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse af udvalgte noveller fra samlingen: Vom Don zur Donau.
 url Fuld visning af den tyske tekst (Bind 1) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst (Bind 2) på: Link til ekstern webside Google Books
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 25-5-1880, side 2 [Anmeldelse, signeret: H-e] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Franzos, K. E.: De "Tvungne" (1880, novelle(r))
originaltitel: Die "Gezwungenen"
[b] Franzos, K. E.: Den vilde Starost og den smukke Jütta (1880, novelle(r))
1878 i: »Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [5d] 1. udgave: Den vilde Starost og den skjønne Jutta
[c] Franzos, K. E.: Min Onkel Bernhard (1880, novelle(r))
originaltitel: Mein Onkel Bernhard
oversætter i periodicum: Ferdinand Christensen (1848-1908)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i Nationaltidende, aften, 23-10-1877 og 24-10-1877, ikke trykt med sidetal. Under titlen: Onkel Bernhard. (Af Carl Emil Franzos i "Neue freie Presse"). Fuld visning af oversættelsen til Nationaltidende på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 122 (1-2-1880), side 186-89, Nr. 123 (8-2-1880), side 196-97, Af K.E. Franzos. Ved F. Christensen.
[d] Franzos, K. E.: I Pest's Forbryderhuler (1880, novelle(r))
originaltitel: In Pest's Verbrecherhöhlen
 Bog Franzos, K. E.: Moschko. En Historie om en jødisk Soldat. Af Forfatteren avtoriseret og med et Forord indledet Overs. ved Anna Winkel Horn. ♦ 1880. 285 sider (1880, roman) EMP1874
originaltitel: Moschko von Parma, 1880
Detaljer
oversat af Anna Winkel Horn (1847-1913)
kollaps Noter
 note til oversat titel Tilegnelse af forf. til Hr. og Fru J. H. Mannheimer.
 note til oversat titel 6 upaginerede sider: Forord [af forfatteren specielt til den danske udgave].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog Franzos, K. E.: Stilfærdige Historier. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved Frederik Winkel Horn. ♦ 1880. 216 sider (1880, novelle(r)) EMP1875
originaltitel: Stille Geschichten, 1880
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Indhold

[a] Franzos, K. E.: Den hellige Agathes Haarlok (1880, novelle(r))
1878 i: »Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [6b] 1. udgave: Den hellige Agathes Haarlok. En moderne Legende
[b] Franzos, K. E.: "Sophie!" (1880, novelle(r))
[c] Franzos, K. E.: Friedrich von Schiller (1880, novelle(r))
[d] Franzos, K. E.: Hjob i Unterach (1880, novelle(r))
[e] Franzos, K. E.: Det ligger i Luften! (1880, novelle(r))
[f] Franzos, K. E.: Vor Hans (1880, novelle(r))
 Trykt i periodicum Franzos, K. E.: En Særling (1880, novelle(r)) 👓
originaltitel: Eduard von Zsedenyi
del af: Nutiden
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Allerlei Geister, 1897 (2. oplag).
 note om føljeton Trykt i Nutiden, Nr. 178 (15-2-1880), side 166.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Franzos, Karl Emil: Hexen. Af Karl Emil Franzos. Føljeton til "Frederiksborg Amts Avis". ♦ Hillerød, "Frederiksborg Amts Avis" Bogtrykkeri ved E.K. Drakenberg, 1880. 66 sider (1880, novelle(r)) 👓
originaltitel: Die Hexe
del af: Frederiksborg Amts Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1882 indgår i: Esterka Regina [s055] Senere udgave: Hexen. Side [55]-136
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Frederiksborg Amts Avis fra 1-10-1880 til 21-10-1880. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog Franzos, Karl Emil: En Kamp om Retten. Roman. Af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1881. 1.-2. Del, 325 + 346 sider (1881, roman) EMP1876 👓
originaltitel: Ein Kampf ums Recht, 1882
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 218 (4-12-1881), side 118 [Anmeldelse: signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Bog Franzos, K. E.: Nye Billeder fra Halvasien. Af Forfatteren avotiriseret og med et Forord indledet Overs. ved Anna Winkel Horn. ♦ 1881. 331 sider (1881, novelle(r)) EMP1877
originaltitel: Vom Don zur Donau, 1878
Detaljer
oversat af Anna Winkel Horn (1847-1913)
1880 Samhørende, 2. del af: Mellem Don og Donau. Fortællinger og Skizzer. Paa Dansk ved Anna Winkel Horn. ♦ 1880. 178 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [af forfatteren specielt til den danske udgave].
 note til oversat titel Oversættelse af udvalgt noveller fra samlingen: Vom Don zur Donau.
kollaps Indhold

[a] Franzos, K. E.: Torvedag i Barnow (1881, novelle(r))
originaltitel: Markttag in Barnow
[b] Franzos, K. E.: Thodika (1881, novelle(r))
originaltitel: Thodika
[c] Franzos, K. E.: Rubel-Martin (1881, novelle(r))
originaltitel: Martin der Rubel
[d] Franzos, K. E.: Barnows Blaaskæg (1881, novelle(r))
originaltitel: ?
[e] Franzos, K. E.: Djævlebesværgeren (1881, novelle(r))
originaltitel: ?
[f] Franzos, K. E.: Bøddel og Bajads (1881, novelle(r))
originaltitel: Henker und Bajazzo
 Bog Franzos, Karl Emil: Esterka Regina. Hexen. To Frelsere. Tre Noveller. Af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1882. 157 sider (1882, novelle(r)) EMP1878
originaltitel: Esterka Regina
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Familievennen, 6. Aargang, Nr. 24 (11-6-1882), side 335 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/familievennen-1882/page/334/mode/2up?view=theater
kollaps Indhold

[s055] Franzos, K. E.: Hexen. Side [55]-136 (1882, novelle(r))
1880 1. udgave: Hexen. Af Karl Emil Franzos. Føljeton til "Frederiksborg Amts Avis". ♦ Hillerød, "Frederiksborg Amts Avis" Bogtrykkeri ved E.K. Drakenberg, 1880. 66 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse af novelle fra samlingen: Die Juden von Barnow.
[s137] Franzos, K. E.: To Frelsere. Side [137]-57 (1882, novelle(r))
originaltitel: Zwei Retter
 Bog Franzos, Karl Emil: [Aftenlæsning [9s286]] Præsidenten. Fortælling. Side 286-694 (1883, roman)
Detaljer
1883 1. udgave: Præsidenten. Fortælling. Autorisere Oversættelse ved Fr. Winkel Horn. ♦ Schubothe, 1883. 289 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Føljeton i Jyllandspostens Aftenavis til 17-10-1883.
 Bog Franzos, K. E.: Præsidenten. Fortælling. Autorisere Oversættelse ved Fr. Winkel Horn. ♦ Schubothe, 1883. 289 sider. Pris: kr. 3,75 (1883, roman) EMP1879
originaltitel: Der Präsident, 1884
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1883 i: Aftenlæsning [9s286] Senere udgave: Præsidenten. Fortælling. Side 286-694
kollaps Noter
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 348 (1-6-1884), side 438-39 [Anmeldelse].
 Bog Franzos, K. E.: Melpomene. Novelle af Karl Emil Franzos. Autoriseret Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ J.H. Schubothes Forlag, 1884. 138 sider. Pris: kr. 1,75 (1884, roman) EMP1880
originaltitel: Melpomene, 1883
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Deutsche Revue, Achter Jahrgang, Heft 10, Oktober 1883 og Heft 10, November 1883. Udgivet i bogform i samlingen: Tragische Novellen, 1886.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 anmeldelse Social-Demokraten 27-3-1884, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 348 (1-6-1884), side 439 [Anmeldelse].
 Bog Franzos, K. E.: Tragiske Noveller. Avtoriseret Overs. ved Fr. Winkel Horn. !885. 455 sider (1885, novelle(r)) EMP1881
originaltitel: Tragische Novellen, 1886
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Indhold

[a] Franzos, K. E.: Rejsen efter Skæbnen (1885, novelle(r))
[b] Franzos, K. E.: Et Offer (1885, novelle(r))
originaltitel: Ein Opfer
[c] Franzos, K. E.: Den stumme (1885, novelle(r))
originaltitel: Der "Stumme"
 Bog Franzos, K. E.: Fra den store Slette. Nye Kulturbilleder fra Halvasien af Karl Emil Franzos. Oversatte af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1888. [1] 209 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1888, novelle(r)) EMP1882 👓
originaltitel: Aus der grossen Ebene, 1888
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1889 Samhørende, fortsættes af (2. del): Jøder og Slaver. Nye Kulturbilleder fra Halvasien af Karl Emil Franzos. Autoriseret Oversættelse ved Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. 273 [1] sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 anmeldelse Thisted Amts Tidende 6-11-1888, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Franzos, K. E.: Abraham Weinkäfers Skjæg. (1883). Side [1]-26 (1888, novelle(r))
originaltitel: Der Bart des Abraham Weinkäfer, 1883
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s027] Franzos, K. E.: Barnows Galilei. (1879). Side [27]-42 (1888, novelle(r))
originaltitel: Der Galilei von Barnow, 1877
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Neue Freie Presse, 8-3-1877.
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Nr. 250 (15-4-1877), side 4-7, under titlen: Galilæi i Barnow. Af Karl Emil Franzos.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[s043] Franzos, K. E.: "Skavankmageren". (1879). Side [43]-55 (1888, novelle(r))
originaltitel: Der "Fehlermacher", 1879
oversætter i periodicum: Vilhelm Østergaard (1852-1928)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Familievennen, 1883, spalte 461-70, under titlen: Rekrutdoktoren. Af Karl Emil Franzos. (Oversat af v-d).
[s057] Franzos, K. E.: En Tændstik. (1879). Side [57]-70 (1888, novelle(r))
originaltitel: Ein Zündhölzchen, 1879
[s071] Franzos, K. E.: Navnestudier. (1880). Side [70]-93 (1888, novelle(r))
originaltitel: Namensstudien, 1880
[s095] Franzos, K. E.: Folkedomstole og Nævningeretter i Østevropa. (1879, 1887). Side [95]-153 (1888, novelle(r))
originaltitel: Volks- und Schwurgerichte im Osten, 1879
[s155] Franzos, K. E.: Den tyske Djævel. (1888). Side [155]-209 (1888, novelle(r))
originaltitel: Der deutsche Teufel, 1888
 Bog Franzos, K. E.: Skyggerne. Fortælling. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ Schubothe, 1888. 326 sider (1888, roman) EMP1883
originaltitel: Die Schatten, 1888
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1888 Senere udgave: Skyggerne. Fortælling. Feuilleton til "Avisen". ♦ 1888. 319 sider
1895 Senere udgave: Skyggerne. Fortælling. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. (Eftertryk forbydes). Feuilleton til "Nordsjælland". ♦ Helsingør, 1895. 382 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Franzos, K. E.: Skyggerne. Fortælling. Feuilleton til "Avisen". ♦ 1888. 319 sider (1888, roman) EMP1884
del af: Avisen
Detaljer
oversat af Anonym
1888 1. udgave: Skyggerne. Fortælling. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ Schubothe, 1888. 326 sider
 Bog Franzos, K. E.: Jøder og Slaver. Nye Kulturbilleder fra Halvasien af Karl Emil Franzos. Autoriseret Oversættelse ved Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. 273 [1] sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1889, novelle(r)) EMP1885
originaltitel: Aus der grossen Ebene, 1888
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1888 Samhørende, 2. del af: Fra den store Slette. Nye Kulturbilleder fra Halvasien af Karl Emil Franzos. Oversatte af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1888. [1] 209 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [275]: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
kollaps Indhold

[s001] Franzos, K. E.: I "Cheder"en. (1880). Side [1]-19 (1889, novelle(r))
originaltitel: Im Cheder, 1880
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s021] Franzos, K. E.: Ghettoens "Vidunderbørn". Side [21]-54 (1889, novelle(r))
originaltitel: Wunderkinder des Ghetto, 1880
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s055] Franzos, K. E.: En Jødernes Befrier. (1882, 1886). Side [55]-89 (1889, novelle(r))
originaltitel: Ein Befreier des Judenthums, 1882
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s091] Franzos, K. E.: Latinske Piger. (1875, 1886). Side [91]-165 (1889, novelle(r))
originaltitel: Lateinische Mädchen, 1875
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s167] Franzos, K. E.: En ulykkelig. (1882). Side [167]-96 (1889, novelle(r))
originaltitel: Eine Unglückliche, 1882
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s197] Franzos, K. E.: Kvindeliv i Halvasien. (1882, 1886). Side [197]-273 (1889, novelle(r))
originaltitel: Frauenleben in Halb-Asien, 1882
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Franzos, K. E.: Judith Trachtenberg. Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Overs. ved Fr. Winkel Horn. ♦ 1890. 264 sider (1890, roman) EMP1886
originaltitel: Judith Trachtenberg, 1891
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1902 Senere udgave: Judith Trachtenberg. Roman. ♦ Horsens, "Horsens Folkeblad"s Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co., 1902. ? sider
1902 Senere udgave: Judith Trachtenberg. "Randers Dagblad"s Føljeton. ♦ Randers, 1902. 262 sider
1903 Senere udgave: Judith Trachtenberg. "Aalborg Tidende"s Feuilleton. ♦ Aalborg, 1903. 262 sider
 Bog Franzos, K. E.: Den gamle Doktors Gud. Fortælling. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved Frederik Winkel Horn. ♦ 1892. 142 sider (1892, roman) EMP1887
originaltitel: Der Gott des alten Doktors, 1892
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
 Bog Franzos, K. E.: Sandhedssøgeren. Roman. Autoriseret Overs. ved Fr. Winkel Horn. ♦ Schubothe, 1894. Del 1-2, 293 + 291 sider (1894, roman) EMP1888
originaltitel: Der Wahrheitsucher, 1893
serietitel: Romaner fra alle Lande, 2-03
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 anmeldelse København 8-4-1894, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Franzos, K. E.: Uheldige Mennesker. Fortællinger. Af Forfatteren autoriseret Overs. ved Fr. Winkel Horn. ♦ Schubothe, 1894. 266 sider (1894, novelle(r)) EMP1889
originaltitel: Ungeschickte Leute, 1894
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 anmeldelse Social-Demokraten 14-12-1894, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Franzos, K. E.: En Fejltagelse (1894, novelle(r))
[b] Franzos, K. E.: Kossowicz' Hævn (1894, novelle(r))
[c] Franzos, K. E.: Victorine (1894, novelle(r))
[d] Franzos, K. E.: Landsmand og Landsmandinde (1894, novelle(r))
[e] Franzos, K. E.: Sedlen (1894, novelle(r))
[f] Franzos, K. E.: En lille Avis' Hemmelighed (1894, novelle(r))
[g] Franzos, K. E.: Lopuschnas Stjærne (1894, novelle(r))
 Bog Franzos, K. E.: Skyggerne. Fortælling. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. (Eftertryk forbydes). Feuilleton til "Nordsjælland". ♦ Helsingør, 1895. 382 sider (1895, roman) EMP1890
del af: Nordsjælland
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1888 1. udgave: Skyggerne. Fortælling. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ Schubothe, 1888. 326 sider
 Bog Franzos, Karl Emil: Judith Trachtenberg. Roman. ♦ Horsens, "Horsens Folkeblad"s Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co., 1902. ? sider (1902, roman) 👓
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
oversat af Anonym
1890 1. udgave: Judith Trachtenberg. Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Overs. ved Fr. Winkel Horn. ♦ 1890. 264 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Føljeton i Horsens Folkeblad fra 25-11-1902.
 url Fuld visning af den danske oversættelse til Horsens Folkeblad på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Franzos, Karl Emil: Judith Trachtenberg. "Randers Dagblad"s Føljeton. ♦ Randers, 1902. 262 sider (1902, roman)
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
1890 1. udgave: Judith Trachtenberg. Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Overs. ved Fr. Winkel Horn. ♦ 1890. 264 sider
 Bog Franzos, Karl Emil: Judith Trachtenberg. "Aalborg Tidende"s Feuilleton. ♦ Aalborg, 1903. 262 sider (1903, roman)
del af: Aalborg Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1890 1. udgave: Judith Trachtenberg. Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Overs. ved Fr. Winkel Horn. ♦ 1890. 264 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aalborg Tidende 1902.
 Bog Franzos, Karl Emil: Ung Kærlighed. Noveller. Overs. af Anna Winkel Horn. ♦ Kamla, 1910. 146 sider (1910, novelle(r))
Detaljer
oversat af Anna Winkel Horn (1847-1913)
1879 1. udgave: Ung Kærlighed. To Fortællinger. Paa Dansk ved Anna Winkel Horn. ♦ 1879. viii + 129 sider
 Bog Franzos, Karl Emil: Ung Kærlighed. To Noveller. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. 128 sider (1912, novelle(r))
Detaljer
oversat af Anonym
1879 1. udgave: Ung Kærlighed. To Fortællinger. Paa Dansk ved Anna Winkel Horn. ♦ 1879. viii + 129 sider
 Bog Franzos, Karl Emil: Jøden og hans Datter. Aut. Oversættelse ved Hilda Buhl. ♦ (Prior), 1916. 174 sider (1916, roman)
Detaljer
oversat af Hilda Buhl
1924 Senere udgave: Jøden og hans Datter. Aut. Oversættelse. ♦ Martin, 1924. 174 sider. Pris: kr. 1,50
 Bog Franzos, Karl Emil: Bajads. Aut. Oversættelse af Elise Koppel. ♦ Koppel, 1922. 416 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Elise Koppel (1880-1974)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1923.
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 233 [Anmeldelse, signeret: K.K.N.].
 Bog Franzos, Karl Emil: Jøden og hans Datter. Aut. Oversættelse. ♦ Martin, 1924. 174 sider. Pris: kr. 1,50 (1924, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1916 1. udgave: Jøden og hans Datter. Aut. Oversættelse ved Hilda Buhl. ♦ (Prior), 1916. 174 sider

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden