Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

anonym engelsk

Sprog: engelsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym: Engelænder Bethold. Den vidt berømte Robinson Crusoes nær Beslægtede, hans Liv og Levnet, som han i 10 Aar til Lands og Vands har ført, ved at opfinde en ubeboet Insul ... Forfattet med moralske Anmerkninger. Overs. af det Engelske Sprog. ♦ London, 1740. 80 sider (1740, roman) BD4:sp487
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Bogen er formodentlig ikke udgivet i London, men i København, på titelbladet er anført, at den er udgiveret: paa det Søe-farende Compagnies bekostning.
 Bog anonym: Fabler for det smukke Kiøn. Oversat af det Engelske Sprog af [Simon Carl] St[anley]. Kbh., 1760 (1760, digte) BD4:sp284
Detaljer
oversat af Simon Carl Stanley (1703-1761)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med kobberstukkent titelvignet og 16 kobbertavler.
 Bog anonym: Den dydige Kierligheds Triumph, eller den, over Verdens Domme og Fordomme høit ophøiede, ædelmodige Frøken Mathildes rørende Tildragelser. En Engelsk Historie [overs. ved Morten Hallager]. ♦ Kbh., 1771 (1771, novelle(r)) BD4:sp487
oversat af Morten Hallager (1740-1803)
 Bog anonym: Lady Burton. En engelsk Fortælling. Overs. af C. W. Fursmann. ♦ Kbh., 1771 (1771, roman) BD4:sp487
oversat af Christian Wilhelm Fursmann (f. 1717)
 Bog anonym: Thatlei, eller den af sine Lidenskaber hendragne og igien lykkeligen til Eftertanke bragte Engelske Adelsmand ... En Engelsk Historie af Grandisson. ♦ Kbh., 1774. 80 sider (1774, novelle(r)) BD4:sp487
Detaljer
oversat af Anonym
andet: Samuel Richardson (1689-1761, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Bog Hakon Stangerup: Romanen i Danmark i det attende Aarhundrede. En komparativ Undersøgelse. Levin & Munksgaards Forlag, 1936: side 230: Dette Skrift er en fuldstændig slavisk Richardson-Kopi. Helten er en Lovelace, der ved Himmelens Indgriben omvender sig til Dyden.
 Bog anonym: Hr. Rigdyrkers og Mester Armods Levnet og Død Eller: Rigtig Vey til den sange Fornøyelse; forestillet i en behagelig Fortællelse ... Tilforn af Engelsk til Tydsk, og nu af det Tydske i Dansk overs. af M. M. K. [ie: Mette Magd. Kyhnel]. ♦ Bergen, 1780 (1780, novelle(r)) BD4:sp487
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Mette Magdalena Kyhnel (1728-1789)
 Bog (oversætter) Campe, Joach. Heinr.: Robinson the younger. Illustrated with Danish notes. First part. ♦ Copenhagen, P.M. Liunge, 1795, 211 sider (1795, tekst) BD4:sp56
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
oversat af Anonym
andet: Christian Frederik Bay (1737-1809)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Adresseavisen 10-8-1795: Fra Pressen er udkommen en nye engelsk Læsebog under Titel Robinson the younger by Mr. Campe. Den engelske Text er neden under oplyst med danske Anmærkninger, hvor alle engelske Ord og Talemaader ere forklarede saaledes, at Begyndere her i en Hast kunde samle sig et betydeligt Forraad af engelske Ord og Talemaader ... Den er meget correct trykt under Hr. Sprogmester Bays Opsigt ... P. Liunge.
 Bog (oversætter) Fenelon, Fr. de la Motte: The adventures of Telemachus, the Son of Ulysses. Translated from French. ♦ Copenh., 1796. Vol I-II [fortløbende paginering] (1796, roman) BD4:sp490
Detaljer
af François de Salignac de la Mothe Fénelon (1651-1715, sprog: fransk)
1727-28 1. udgave: Stats-Roman, hvilken under det eftertænkkelige Levnets-Beskrivelse om Telemacho Ulyssis Søn ... nu i det Danske med ald Fliid oversat af Søren Dumetius. ♦ Kbh., 1727-28. 1-4. D.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [2dc]] Bjerg-Luthen (1805) EMP 1
 Bog anonym: Emma eller den nødbrune Pige. Efter det Engelske af T. C. Bruun. ♦ Kbh., 1805 (1805, digte) BD4:sp284
oversat af Thomas Christopher Bruun (1750-1834)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [2db]] Sophie af M*** (1805) EMP 1
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [2d]] Den engelske Kostgængerinde, Sophie af M***, og Bjerg-Luthen. Tre underholdende Fortællinger, overs. ved J.C. Testman (1805) EMP 1
Detaljer
oversat af Johan Christopher Testman (1761-1841)
1805 Senere udgave: Den engelske Kostgængerinde, Sophie af M***, og Bjerg-Luthen. Tre underholdende Fortællinger, overs. ved J.C. Testman, jun. ♦ 1805. 90 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel [udgør] "Andet Binds fjerde Hæfte" [Også udgivet særskilt].
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Nytaars-Gave [b]] Eremiten. Overs. af det Engelske (1807) EMP 3
 Dramatik anonym: [Collection of english plays [1a]] The good son. A drama in 2 acts (1807, dramatik) BD4:sp375
 Bog anonym: Postkarethen eller Enkens Mildings Levnet og Tanker. Overs. af Engelsk ved Knud Lyne Rahbek. Med en Fortale af Frederik Carl Gutfeld. 1814. 124 s. (1814, roman) EMP1488 BD4:sp488
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
forord af F.C. Gutfeld (1761-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel Sælges til Bedste for Trængende i Hovedstaden.
 note til oversat titel 6 upaginerede sider: Fortale [signeret: Gutfeld].
 Bog anonym: [indgår i antologien: De Danorum rebus gestis secul [a]] Beowulf (1815, digte)
 Bog anonym: Komiske Fortællinger. Ved C.B. Hallager. ♦ 1818. Hefte 1, 20 s. (1818, novelle(r)) EMP1489 BD4:sp488
Detaljer
oversat af C.B. Hallager (1775-1821)
kollaps Noter
 note til titel Både medtaget i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 481, Tydske Romaner og Fortællinger uden Forfatternavn og spalte 488, Engelske Romaner og Fortællinger uden Forfatternavn.
 note til titel Indeholder: Giøgen, eller Lady Milfords Kierligheds-Intriguer over hendes Mands Koldsindighed, der ved en lumsk Kammertiener bliver beluret, og som selv forraader sig ved sin gientagne Kukke.
 Bog Scott, Walter: Slottet Pontefract. Et historisk romantisk Sagn. Frit og med Forkortninger overs. af Frid. Schneider. ♦ 1824. Deel 1-3, 208 + 184 + 230 sider (1824, roman) EMP1251 BD4:sp485
originaltitel: Tales of my landlord. New series, containing Pontefract Castle, 1820
Detaljer
fejlagtig tillagt: Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af Christian Frederik Schneider (1772-1825)
kollaps Noter
 note til titel Ikke af Scott, men efterligning af hans Tales of my landlord. Værket var lige som Scotts udgiver anonymt. Udløste en åben brevveksling mellem de to forlæggere, jævnfør Blackwood's Edinburgh Magazine, Bind 6, November 1819, side 217-19. Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=7ZBIAAAAYAAJ&pg=PA217
 url Fuld visning af den engelske tekst, volume 1, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst, volume 2, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst, volume 3, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Note (andet) Lebrun, C. og Georg Lotz: [indgår i antologien: Syllegon [7]] Et Brudstykke af Karl XII Levnet. Efter det Engelske fortalt af C. Lebrun, i: Georg Lotzes Originalien [tidsskrift], Hamb. 1823 (1825, tekster) EMP 15
af Georg Lotz (1784-1844, sprog: tysk)
af Karl Lebrun (1792-1842, sprog: tysk)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [g]] Den sagtmodige Kone. Af det Engelske overs. (1827, novelle(r)) EMP 19
 Bog anonym: Sigurd and Juta. A souvenir of Liselund. Cph., 1831 (1831, digte) BDsupp:sp784
 Bog anonym: Nugæ canoræ or trifles original and translated by G. Gordon MacDougall. Chp., 1833. 127 + 8 sider (1833, digte) BDsupp:sp783
Detaljer
oversat af George Gordon MacDougall (1798-1835)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 af Bogens Digte er paa Dansk.
 Bog anonym: [Vinterblomster [1d]] Victoria Colonna (1839, novelle(r)) EMP 128
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog anonym: [Vinterblomster [2s029]] Advocatens Fortælling eller Drømmen. Af Forfatteren til »Eensomt Liv« etc. (Fortællingens Hovedomstændigheder grunde sig paa bogstavelige Facta). Side 29-66 (1840, novelle(r)) EMP 128 👓
 Bog anonym: [Vinterblomster [2s067]] Clara Mandeville. En Fortælling fra Britisk Indien. (Grundet paa Facta). Side 67-100 (1840, novelle(r)) EMP 128 👓
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog anonym: Phenix-Fuglen. Et angelsachsisk Kvad førstegang udg. af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. Kbh., 1840 (1840, digte) BDsupp:sp783
oversat af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
 Bog anonym: [Vinterblomster [2s001]] Hiertets Historie. Fortælling. Side 1-28 (1840, novelle(r)) EMP 128 👓
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog anonym: [Vinterblomster [3b]] Abencragen. En spansk Fortælling (1841, novelle(r)) EMP 128
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog anonym: [Vinterblomster [3c]] Det gamle Huus (1841, novelle(r)) EMP 128
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog anonym: [Vinterblomster [3a]] Kjærligheds Offer (1841, novelle(r)) EMP 128
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog anonym: [Vinterblomster [3f]] Min lille graa Vært (1841, novelle(r)) EMP 128
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog anonym: [Vinterblomster [3g]] Nogle Hændelser af Herr Francis Loosefish's Levnet (1841, novelle(r)) EMP 128
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog Grundtvig, Sv. H.: Engelske og Skotske Folkeviser. Overs. m. Anm. ♦ Reitzel, 1842-46. 1-3 H. (1842-46, digte)
oversat af Svend Grundtvig (1824-1883)
 Bog anonym: Store Belt. Scene fra Krigen mellem Danmark og England. Efter det Engelske ved J.C. Larsen. ♦ L. Jordan, 1844 (1844, roman) EMP1490
oversat af Jens Christian Larsen, f 1793 (1793-1848)
 Bog anonym: Beo-Wulf og Scopes Widsið. To angelsaxiske Digte, med Oversættelse og oplysende Anmærkninger udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos C. Steen, 1847. 188 sider (1847, digte) 👓
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Fortale.
 note til oversat titel Med parallel angelsaksisk og dansk tekst. Den danske tekst trykt med fraktur.
 note til oversat titel Side 176 starter det andet digt, hvor titlen staves Scópes Widsið, og titlen er oversat til: Sangerens Reise.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger for Store og Smaa [c]] Prinds Li-Bu. Efter: The childs own book [tidsskrift] (1850, novelle(r)) EMP 37
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger for Store og Smaa [d]] Robin Hood. Efter samme Bog [ie: The childs own book] (1850, novelle(r)) EMP 37
 Trykt i periodicum anonym: En Selvbiographie. Frit efter det Engelske (1850, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende, aften, 5-9-1850 og 6-9-1850 [signeret J.C.M.].
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger for Store og Smaa [a]] Whittington og hans Kat. Efter en engelsk Folkebog: Whittington and his cat (1850, novelle(r)) EMP 37
 Børnebog anonym: De Forældreløse og deres Venner. Fortæll. f. Børn. Efter det Engelske. ♦ Bing & S., 1851 (1851, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1852 Samhørende, fortsættes af (2. del): Den unge Kriger. Fortsættelse af Fortællingen "De Forældreløse og deres Venner". Efter det Engelske. ♦ Bing & S., 1856. 127 sider
1914 Senere udgave: De Forældreløse og deres Venner. En Fortælling fra det virkelige Liv efter det Engelske. Fortalt for danske Børn af Johanne Blauenfeldt. Udg. af C. Asschenfeldt-Hansen. ♦ 1914. 180 sider, illustreret. (For mine smaa Venner, 4-10)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [l]] To Slags Redelighed (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym: [Fortællinger [2s163]] En arabisk Mare. Side [163]-80 (1852, novelle(r)) EMP 504 👓
originaltitel: An Arabian Night-mare, 1851
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Household words, 4. bind, nr 85, 8-11-1851, side 166-168.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog anonym [Dickens, Charles]: [Fortællinger [1s039]] Et Barns Drøm om en Stjerne. Side [39]-47 (1852, novelle(r)) EMP 504 👓
originaltitel: A child's dream of a star, 1850
Detaljer
1868 indgår i antologien: Fortællinger og Eventyr [f] Senere udgave: Et Barns Drøm om en Stjerne
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Household Words, vol I, no. 2 (6-4-1850), side 25-26.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [h]] Det borgerlige Givtermaal (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [i]] Caspar Mendez's Historie (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym [Addiscott og W.H. Wills]: [Fortællinger [2s067]] Eneste sorte Plet den. Side [67]-95 (1852, novelle(r)) EMP 504 👓
originaltitel: The one black spot, 1851
Detaljer
af William Henry Wills (1810-1880, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Household words, 3. bind, nr 61, 24-5-1851, side 196-201.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Dickens Journal Online
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [p]] En engelsk Krydsbetjents Eventyr (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [a]] Fuhla-Slavinden Lydia (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: Lydia, the Foolah slave, 1852
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt på engelsk i: Chambers's Edinburgh Journal, volume 16 (Nos. 392 to 417, July-December 1851), side 83-87.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [c]] Gaaden. (Af en engelsk Sagførers Erindringer) (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [j]] Ja saa! Nei virkelig! Det er umuligt! (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [o]] Jane Pooles Historie (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [n]] Kirken "Af en Drik koldt Vand" (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [q]] Pigen fra Florents (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [e]] Postkarlen i Val d'Ossan (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: The postman of the Val d'Ossan, 1852
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt på engelsk i: Chambers's Edinburgh Journal, volume 16 (Nos. 392 to 417, July-December 1851), side 179-81.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [b]] Røvere i Nyholland (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [f]] Sagnet om den forsvundne Kulde (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [d]] Den stjaalne Rose (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [m]] Strandrøveren (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [k]] Det tabte Spil (1852, novelle(r)) EMP 129
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [g]] Tossen i Laboudie (1852, novelle(r)) EMP 129
 Børnebog anonym: Den unge Kriger. Fortsættelse af Fortællingen "De Forældreløse og deres Venner". Efter det Engelske. ♦ Bing & S., 1856. 127 sider (1852, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
1851 Samhørende, 2. del af: De Forældreløse og deres Venner. Fortæll. f. Børn. Efter det Engelske. ♦ Bing & S., 1851
 Bog Stephens, G.: Tvende oldengelske Digte med Oves. Univprogr. ♦ (Iversens B.), 1853 (1853, digte)
oversat af George Stephens (1813-1895)
 Bog anonym: En Digters Ungdomshistorie. En Bearbeidelse efter det Engelske af J.C. Magnus. ♦ 1853. 431 sider (1853, roman) EMP1492
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Elleve Fortællinger [b]] Drankerens Datter. En amerikansk Fortælling (1853, novelle(r)) EMP 39
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Elleve Fortællinger [a]] En dristig Forudsigelse. Efter Charles Dickens household words (1853, novelle(r)) EMP 39
oversat af Anonym
 Bog Dickens, Charles [fejl, ikke ham]: Gabriels Bryllup samt tre andre mindre Fortællinger. Overs. af J. R. Dein. ♦ Maribo, 1853. 166 sider (1853, novelle(r)) EMP 510
originaltitel: Household words (tidsskrift), 1850-59
Detaljer
oversat af Johan Rasmus Dein (1814-1891)
fejlagtig tillagt: Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Ingen af fortællingerne er af Dickens, men stammer fra tidsskriftet Household words, som han redigerede.
kollaps Indhold

[a] anonym: Den, som giver med Forstand, giver to Gange (1853, novelle(r))
oversat af Johan Rasmus Dein (1814-1891)

[b] anonym: Den sidste af en lang Linie (1853, novelle(r))
oversat af Johan Rasmus Dein (1814-1891)

[c] anonym: En australsk Landmands Historie (1853, novelle(r))
oversat af Johan Rasmus Dein (1814-1891)

[d] anonym: Gabriels Bryllup (1853, novelle(r))
oversat af Johan Rasmus Dein (1814-1891)
 Bog anonym: [indgår i: To Fortællinger [a]] Den gode Dame (1853, novelle(r)) EMP 512
oversat af Anonym
 Bog anonym [Howitt, Anna Mary?]: [indgår i antologien: Elleve Fortællinger [f]] Den Rette. Efter household words (1853, novelle(r)) EMP 39
oversat af Anonym
 Bog Dickens [fejl]: [Blandede Fortællinger og Digte [3j]] Barmhjertigheds Magt (1853, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1g] Senere udgave: Barmhjertigheds Magt
 Bog Dickens [?]: [Blandede Fortællinger og Digte [3f]] De falske Tærninger (1853, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1c] Senere udgave: De falske Tærninger
 Bog Dickens [?]: [Blandede Fortællinger og Digte [3p]] Det gamle Træ paa Kirkegaarden (1853, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1m] Senere udgave: Det gamle Træ paa Kirkegaarden
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [3n]] Gartnerens Datter. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1k] Senere udgave: Gartnerens Datter. Efter Edinburgh Journal
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [3k]] En Landsbydegns Fortælling. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1h] Senere udgave: En Landsbydegns Fortælling. Efter Edinburgh Journal
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [3h]] Tante Viola. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1e] Senere udgave: Tante Viola. Efter Edinburgh Journal
 Bog Dickens [fejl]: [Morskabslæsning for Hvermand [1g]] Barmhjertigheds Magt (1853, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3j] 1. udgave: Barmhjertigheds Magt
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [1k]] Gartnerens Datter. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3n] 1. udgave: Gartnerens Datter. Efter Edinburgh Journal
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [1h]] En Landsbydegns Fortælling. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3k] 1. udgave: En Landsbydegns Fortælling. Efter Edinburgh Journal
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [1a]] Et Middagsmaaltid i Palais Royal. Af Chambers Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3d] 1. udgave: Et Middagsmaaltid i Palais Royal. Af Chambers Edinburgh Journal
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [1e]] Tante Viola. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3h] 1. udgave: Tante Viola. Efter Edinburgh Journal
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [k]] Aftenen før en Rejse (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [d]] Det er lettere at saare, end at læge (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: Elfenbeensgraverne i Sibirien. En novellistisk Skildring. Efter det Engelske ved J.L. Rohmann. ♦ Odense, 1854. 67 sider (1854, roman) EMP1493
Detaljer
oversat af J.L. Rohmann (1797-1860)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: Indledning [af forf.].
 Bog anonym: Hendrik Maynard. Efter det Engelske. ♦ [V. Pio], 1854. 432 sider (1854, roman) EMP1494 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse fejlagtigt stavet Henrik Maynard, alfabetiseret under M.
 note til oversat titel Første sætning: Det var Midnat, og Tiden var kommen, da Vagten skulde skiftes.
 note til oversat titel Bogen sidste ord: "... den forunderlige og hændelsesrige Historie om Iishavets Cruso".
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [f]] Ibisjagt i Louisianas Sumpe (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [b]] Et kildent Spørgsmaal (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [c]] Laird Nicky (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [g]] En Midsommernats Eventyr (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [j]] Svovlstikker. (En Historie fra Ny-York) (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [a]] Det tiggende Broderskab (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Troldkvinden Maud [a]] Troldkvinden Maud (1854, novelle(r)) EMP 130
oversat af Johan Rasmus Dein (1814-1891)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [h]] Vuggen og Graven (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [i]] En ypperlig Lejlighed (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [5i]] De tre Nonner. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3i] Senere udgave: De tre Nonner. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4a]] Bjørneskindet. Efter Edinburgh Journal (1854, novelle(r)) EMP 38
originaltitel: The bear-skin, 1851
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2a] Senere udgave: Bjørneskindet. Efter Edinburgh Journal
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Chambers's Edinburgh Journal, volume XV, Nos. 366 to 391 (January-June, 1851), page 131-35.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [5l]] Et brillant Parti. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3l] Senere udgave: Et brillant Parti. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4g]] Fornemme Ulykker. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2g] Senere udgave: Fornemme Ulykker. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [5e]] Fortsættes. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3e] Senere udgave: Fortsættes. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [5g]] Gudsønnen. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3g] Senere udgave: Gudsønnen. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [5j]] En Historie fra Normandiet. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3j] Senere udgave: En Historie fra Normandiet. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4e]] En Krydstoldbetjents Erindringer. I. Ungdommelig Kjærlighed. II. Smuglerens Gidsel. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2e] Senere udgave: En Krydstoldbetjents Erindringer. I. Ungdommelig Kjærlighed. II. Smuglerens Gidsel. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4h]] Lille Cripplegait, Gniepinden. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
originaltitel: Little Cripplegait, the Miser, 1853
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2h] Senere udgave: Lille Cripplegait, Gniepinden. Af Edinb. Jour.
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Nys Historic Newspapers
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4d]] Den lille Egedragkiste. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2d] Senere udgave: Den lille Egedragkiste. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [5a]] Det lykkelige Pistolskud eller Forpagtergaarden "Kirsebærtrætoppen". Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3a] Senere udgave: Det lykkelige Pistolskud eller Forpagtergaarden "Kirsebærtrætoppen". Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4f]] Miss Harringtons Spaadom. Af Dickens "Household Words" (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2f] Senere udgave: Miss Harringtons Spaadom. Af Dickens "Household Words"
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4i]] En Politiembedsmands Erindringer. II. Compagnonen. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2i] Senere udgave: En Politiembedsmands Erindringer. II. Compagnonen. Af Edinb. Jour.
 Bog Dickens [?]: [Blandede Fortællinger og Digte [5c]] Den unge Advocat (1854, novelle(r)) EMP 38
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [3i]] De tre Nonner. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5i] 1. udgave: De tre Nonner. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2a]] Bjørneskindet. Efter Edinburgh Journal (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4a] 1. udgave: Bjørneskindet. Efter Edinburgh Journal
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [3l]] Et brillant Parti. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5l] 1. udgave: Et brillant Parti. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2g]] Fornemme Ulykker. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4g] 1. udgave: Fornemme Ulykker. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [3e]] Fortsættes. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5e] 1. udgave: Fortsættes. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [3g]] Gudsønnen. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5g] 1. udgave: Gudsønnen. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [3j]] En Historie fra Normandiet. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5j] 1. udgave: En Historie fra Normandiet. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2e]] En Krydstoldbetjents Erindringer. I. Ungdommelig Kjærlighed. II. Smuglerens Gidsel. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4e] 1. udgave: En Krydstoldbetjents Erindringer. I. Ungdommelig Kjærlighed. II. Smuglerens Gidsel. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2h]] Lille Cripplegait, Gniepinden. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4h] 1. udgave: Lille Cripplegait, Gniepinden. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2d]] Den lille Egedragkiste. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4d] 1. udgave: Den lille Egedragkiste. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [3a]] Det lykkelige Pistolskud eller Forpagtergaarden "Kirsebærtrætoppen". Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5a] 1. udgave: Det lykkelige Pistolskud eller Forpagtergaarden "Kirsebærtrætoppen". Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2f]] Miss Harringtons Spaadom. Af Dickens "Household Words" (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4f] 1. udgave: Miss Harringtons Spaadom. Af Dickens "Household Words"
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2i]] En Politiembedsmands Erindringer. II. Compagnonen. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4i] 1. udgave: En Politiembedsmands Erindringer. II. Compagnonen. Af Edinb. Jour.
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s110]] Fra Californien. (Af Household words). Side 110-15 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s071]] Frokost hos den sorte Konge. (Af Household words). Side 71-80 (1855, tekster)
 Bog anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s435]] Første Frugter. (Efter Household Words). Side 435-43 (1855, novelle(r))
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s049]] Hvori Qvinden har Ret og skeer Uret. (Af Household words). Side 49-57 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s384]] Improvisatricen Teresa Bandettina. (Af Bentleys Magazine). Side 384-96 (1855, tekster)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Mathilde, og Klipperepubliken [b]] Klipperepubliken (1855, novelle(r)) EMP 132
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s291]] Den lille Landsby og det store Amerika. (Howitts Journal of Literature and popular progress). (Christianiaposten). Side 291-300 (1855, tekster)
originaltitel: The little village and great America, 1848
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linier: Da Benjamin Franklin i Aaret 1786 var i Paris, boede han i Passy, ikke langt fra Auteuil, og i Auteuil levede Helvetius's Enke, der var et saa fortræffeligt, elskværdigt og yndigt Fruentimmer, at hendes Venner - og blandt dem fandt man hiin Tids dybeste Tænkere - kun kaldte hende "vor velsignede Dame i Auteuil".
 note til titel Trykt på engelsk i: Howitt's journal of literature and popular progress, volume 3 (1848), side 322-24.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Mathilde, og Klipperepubliken [a]] Mathilde (1855, novelle(r)) EMP 132
 Bog anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s257]] Morton Hall. Fortælling i to Capitler (af "Household Words"). Side 257-77, 321-48 (1855, novelle(r))
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s278]] Prindsen af Verdome. (Af Household words). Side 278-90 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s048]] Retsscene i Arkansas. Side 48-50 (1855, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Af en biographisk Skizze om Archibald Yell, Dommer i Arkansas, uddrage vi følgende Skildring.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [6a]] De to Cousiner. Af Dickens Household Words (1855, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4a] Senere udgave: De to Cousiner. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [6c]] De trettende Edsvorne. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4c] Senere udgave: De trettende Edsvorne. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [6d]] Annette. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4d] Senere udgave: Annette. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [6e]] Constancia de Gonsalvo. Overs. fra Engelsk (1855, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4e] Senere udgave: Constancia de Gonsalvo. Overs. fra Engelsk
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [6f]] Jane Eccles. Af en Sagføreres Bekjendelser. Fra Engelsk (1855, novelle(r)) EMP 38
originaltitel: Confessions of an attorney. Jane Eccles, 1851
Detaljer
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4f] Senere udgave: Jane Eccles. Af en Sagføreres Bekjendelser. Fra Engelsk
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Chambers's Edinburgh Journal, volume XV, Nos. 366 to 391 (January-June, 1851), page 118-22.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [6b]] Skizzer af det engelske Landliv. I. Junket og Syllabub. II. Et Høstgilde. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4b] Senere udgave: Skizzer af det engelske Landliv. I. Junket og Syllabub. II. Et Høstgilde. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [4a]] De to Cousiner. Af Dickens Household Words (1855, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6a] 1. udgave: De to Cousiner. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [4c]] De trettende Edsvorne. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6c] 1. udgave: De trettende Edsvorne. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [4d]] Annette. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6d] 1. udgave: Annette. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [4e]] Constancia de Gonsalvo. Overs. fra Engelsk (1855, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6e] 1. udgave: Constancia de Gonsalvo. Overs. fra Engelsk
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [4f]] Jane Eccles. Af en Sagføreres Bekjendelser. Fra Engelsk (1855, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6f] 1. udgave: Jane Eccles. Af en Sagføreres Bekjendelser. Fra Engelsk
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [4b]] Skizzer af det engelske Landliv. I. Junket og Syllabub. II. Et Høstgilde. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6b] 1. udgave: Skizzer af det engelske Landliv. I. Junket og Syllabub. II. Et Høstgilde. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger [b]] Alice Hoffmann (1856, novelle(r)) EMP 133
 Bog anonym: En Kones Historie. Efter det Engelske ved P.B. Blicher. ♦ 1856. 121 s. (1856, roman) EMP1495
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Bog anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger [a]] En Kurv med Kirsebær (1856, novelle(r)) EMP 133
 Bog Godfrey, [Miss ?]: [indgår i antologien: Hinduen Tollar [e]] En trængende Fætter. Efter Household Words [ugeblad udgivet af Charles Dickens] (1856, novelle(r)) EMP 40
originaltitel: A cousin in need, 1855
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat efter novelle trykt i volume 12, no 295, 17-11-1855.
 url Digital kopi af den engelsk original på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Børnebog anonym: Livet tilsøes eller En Reise over Oceanet. Oversat efter den engelske Original. Med 6 Billeder. ♦ Th. Lind, 1857. 138 sider + tavler (1857, børnebog)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. Oversat af B.S. ♦ Kbh., Jacob Lund, 1857. 196 sider (1857, børnebog)
Detaljer
oversat af Betty Salomon (1803-1868)
1899 Senere udgave: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. Fortælling for mine smaa Venner. Efter Engelsk ved B.S. Udgivet af C. Asschenfeldt Hansen. Med 12 Tegninger af Poul Steffensen ♦ 1899. 195 sider
1946 Senere udgave: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. 4. Udg. ♦ Jacob Lund, 1946. 160 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 3. Oplag, 1915. 142 sider.
 Bog anonym: Eleanor Raymond. Novelle efter det Engelske. ♦ Nørresundby, Olufsen (i Kbh. Eibe), 1858. 118 s (1858, novelle(r)) EMP1496
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 opført med fællestitlen: To Noveller, sammen med Pavie: Elefantføreren.
 Bog anonym: Formeget af det Blaae. En munter Fortælling. Efter det Engelske. ♦ 1858. 8 sider (1858, novelle(r)) EMP1497
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Priscillas Eventyr og Farer. En historisk Fortælling efter det Engelske ved Waldemar Møller. ♦ Hjørring, Petersen, 1858. 136 sider (1858, roman)
Detaljer
oversat af Waldemar Møller (1810-1874)
kollaps Noter
 note til titel I Det kgl. Bibliotek klassificeret som børnebog, i Dansk Bogfortegnelse medtaget under engelske romaner.
 anmeldelse eller omtale Dagbladet, nr 274, 1858 [Anmeldelse].
 anmeldelse eller omtale Flyvende Post, nr 292, 1858 [Anmeldelse].
 Bog anonym: [Samtlige Værker [25:a]] Alice (1859, novelle(r)) EMP 527
originaltitel: ?
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Børnebog anonym: Historier fra Kattenes Verden fortalte for smaa Killinger af en gammel Hankat. Overs. fra Engelsk. Med 4 Illustrationer. ♦ [1859]. 96 sider (1859, børnebog) EMP1498
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] anonym: De tre Katte (1859, novelle(r))
[b] anonym: Den misfornøjede Kat (1859, novelle(r))
[c] anonym: Ønskedagen (1859, novelle(r))
 Bog anonym: [Samtlige Værker [25:g]] En Inklinationsparti (1859, novelle(r)) EMP 527
originaltitel: ?
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Bog anonym: [Samtlige Værker [25:k]] En Kones Historie (1859, novelle(r)) EMP 527
originaltitel: ?
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [d]] Lynch-Loven (1859, novelle(r)) EMP 134
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [c]] En Lieutenants første Dage i Tjenesten (1859, novelle(r)) EMP 134
 Bog anonym: [Samtlige Værker [25:l]] En Mahomedansk Moder (1859, novelle(r)) EMP 527
originaltitel: ?
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Bog anonym: [Samtlige Værker [25:d]] Mit tabte Hjem (1859, novelle(r)) EMP 527
originaltitel: ?
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [a]] En Nats Hændelser (1859, novelle(r)) EMP 134
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [b]] O'Donohe's Trolovede (1859, novelle(r)) EMP 134
 Børnebog pseudonym: Et Aar fra Hjemmet. En Fortælling for Børn. Af Forfatteren til »Charles og Maja«. Oversat fra Engelsk af B.S. Med 4 lithogr. Billeder. ♦ Kbh., 1860 (1860, børnebog)
Detaljer
oversat af Betty Salomon (1803-1868)
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Avertissements Tidende 13-12-1859, spalte 11-12 [Anmeldelse].
 Bog Stephens, George: Two leaves of King Walderes LayGhost-thanks from the originals in the Great National Library. Now first publisht, with translation, comments, word-roll and four photographic facsimiles. ♦ (Lynge), 1860 (1860, digte)
udgiver: George Stephens (1813-1895)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s419]] Besøg i en Kulgrube i England. Side 419-24 (1860, tekster)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s279]] En farefuld Time. Side 279-84 (1860)
 Bog Stephens, George: Ghost-thanks or the grateful unburied, a mythical tale in its ordelst european form. Sir Amadace, a middle north-english romance. ♦ (Lynge), 1860 (1860, digte)
udgiver: George Stephens (1813-1895)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s120]] Iglehandleren i Marash. Side 120-28 (1860)
 Bog anonym: [Aftenlæsning [1s128]] Krokonen i det gyldne Neg. Side 128-38 (1860, novelle(r))
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s212]] Luftseilerne. Side 212-16 (1860, tekster)
 Bog anonym: [Aftenlæsning [1s022]] Læderposen. Fortælling efter det Engelske. Side 22-40 (1860, novelle(r))
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s051]] En Nybyggers Fridag. Efter det Engelske. Side 51-62 (1860)
 Bog anonym: Abou-Cassems ulykkebringende Tøfler. Overs. fra det Engelske af [Fr.] Hanssen. ♦ Frederikssund, 1861. 8 sider (1861, novelle(r)) EMP1502
originaltitel: The History of Abou Casem, and His two remarkable Slippers, ca 1825
oversat af Fr. Hanssen
 Bog anonym: Beowulfes Beorh eller Bjovulfs-Drapen. Det old-angelske Heltedigt. Paa Grund-Sproget ved N.F.S. Grundtvig. ♦ Schønberg, 1861. lviii +210 sider (1861, digte)
udgiver: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
 Bog anonym: [Aftenlæsning [2s063]] Et Blad af Kirkebogen. Efter det Engelske. Side 63-72 (1861, novelle(r))
 Bog anonym: En engelsk Criminalhistorie. ♦ Odense, 1861. 28 sider (1861, novelle(r)) EMP1499
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den grønne Ring og Guldringen. Overs. fra det Engelske af [Fr.] Hanssen. ♦ Frederikssund, 1861. 23 sider (1861, novelle(r)) EMP1500
oversat af Fr. Hanssen
 Bog anonym: Hvad Fluen saae paa Dampskibet. Overs. fra det Engelske af [Fr.] Hanssen. ♦ Frederikssund, 1861. 8 sider (1861, novelle(r)) EMP1501
oversat af Fr. Hanssen
 Bog anonym: [Aftenlæsning [2s182]] Hvorledes jeg forlod Neapel. Efter Cornhill Magazine. Side 182-216 (1861, novelle(r))
 Bog anonym: [Aftenlæsning [2s264]] I Dødsfare. (Efter det Engelske). Side 264-71 (1861, novelle(r))
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s056]] Qvindemod. Efter det Engelske. Side 56-62 (1861, tekster)
 Bog anonym: Morderengelen. En virkelig Begivenhed i England. Frit efter Orginalen af M.W. [Mich. Abrah. Alex. Wolff]. ♦ Bornholms Amtstidendes Feuilleton. ♦ Rønne, 1861. 69 sider (1861, roman) EMP1504
originaltitel: ?
del af: Bornholms Amtstidende
oversat af Michael Abraham Alexander Wolff (f. 1828)
 Bog anonym: [Aftenlæsning [2s073]] Tracy Walkingham. Efter en engelsk Fortælling. Side 73-125 (1861, novelle(r))
originaltitel: The black pocket book, 1850
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ligner en meget fri oversættelse af: The black pocket book. A tale. Trykt i: Chambers's Papers for the people, part VII, No 27, 1850.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s415]] En Vinter under Jorden. Efter det Engelske. Side 415-28 (1861, tekster)
 Bog anonym: En ærlig Sjæl. Novelle. Efter det Engelske. ♦ 1861. 340 sider (1861, roman) EMP1505
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Grille og dens Følger. Overs. fra Engelsk af Fr. Hanssen. ♦ 1862. Del 1-2 (1862, roman) EMP1506
oversat af Fr. Hanssen
 Bog anonym: Hverdagsfortællinger. Overs. fra Engelsk. ♦ Jacob Erslev, 1862-63. Nr. 1-5[ie: 4] (1862-63, novelle(r)) EMP1507
Detaljer
kollaps Indhold

[1] anonym [Mackarness, Mathilda Anne]: Guld bag Sky. ♦ 1862. 68 sider (1862, novelle(r))
originaltitel: The cloud with the silver lining, 1852
af Matilda Anne Mackarness (1826-1881, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1876 indgår i: Regn og Solskin [a] Senere udgave: Regn og Solskin. Regn. Solskin

[2] anonym: Den lille Idiot. ♦ 1862. 86 sider (1862, novelle(r))
[3] anonym: Familietvist. ♦ 1862. 107 sider (1862, novelle(r))
[5] anonym: Hat og Fjer. ♦ 1863. 61 sider (1863, novelle(r))
kollaps Noter
 note til oversat titel Fejlagtigt betegnet Nr. 5, er nummer 4.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [c]] Ludvig Bernhard. Efter det Engelske (1862, novelle(r)) EMP 60
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Lampepudserens Historie [d]] Alan Skeene (1863, novelle(r)) EMP 137
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Lampepudserens Historie [c]] Citronfingrene (1863, novelle(r)) EMP 137
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Lampepudserens Historie [b]] Gnieren Mustapha (1863, novelle(r)) EMP 137
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
 Børnebog pseudonym: I Skumringen. Smaa Fortællinger for Børn. Af Forf. til »Charles og Maja«, »Et Aar i [ie: fra] Hjemmet« m.m. Oversatte fra Engelsk af B.S. Kbh., 1863 (1863, børnebog)
oversat af Betty Salomon (1803-1868)
 Bog anonym: Nybyggerne paa Long Arrow. En kanadisk Fortælling. Overs. efter den engelske Originaludgave [af Falck Ytter]. ♦ Christiania, Bentzen, 1863. 340 sider (1863, roman)
Detaljer
oversat af Oluf Vilhelm Falck-Ytter (1832-1914, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1859-68 under anonym Engelske Romaner. Forlagsangivelsen er Jordan.
 note til titel Bogen er ifølge Norsk Bokfortegnelse 1848-65 oversat af Falck Ytter.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Lampepudserens Historie [f]] Skibbrudden paa Øen Nummer Ti (1863, novelle(r)) EMP 137
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
 Bog anonym: Tom King. Helten fra Landeveien. Overs. fra Engelsk. ♦ 1863. 308 sider (1863, roman) EMP1508
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tæring efter Næring. En Fortælling. Efter den engelske Originals 17de Oplag. ♦ 1863. vi + 173 sider (1863, roman) EMP1509
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-vi: Forord [af "Udgiveren"].
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortællinger [e]] En forekommende Dommer. Efter det Engelske (1864, novelle(r)) EMP 65
 Bog anonym: Jack og John. Novelle i to Dele. [Flyveposten]. ♦ 1864. Deel 1-2, 126 + 192 sider (1864, roman) EMP1510
originaltitel: ?
del af: Flyveposten
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortællinger [c]] En lille Hex. Efter det Engelske (1864, novelle(r)) EMP 65
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortællinger [d]] Den ungarske Officer. (Alle the year round) (1864, novelle(r)) EMP 65
 Bog anonym: Bjovulvs-Drapen Et høinordisk Heltedigt fra Anguls-Tungen fordansket af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. Anden forbedrede Udgave. ♦ Karl Schønbergs Forlag, 1865. xiv + 224 sider (1865, digte) 👓
Detaljer
oversat af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: Frimurerens Datter. Roman efter det Engelske, med Illustrationer. Overs. af Carl Hermann. "Søndags-Postens" Feuilleton. ♦ 1866. 544 sider, illustreret (1866, roman) EMP1512
originaltitel: ?
del af: Søndags-Posten
oversat af Carl Sørensen, f 1845 (1845-1881)
 Bog anonym: En Julegave. Tre Fortællinger efter det Engelske ved A. B. Med 3 Lith. ♦ (Wøldike), 1866, 36 sider, illustreret (1866, novelle(r))
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaa Feuilleton-Stykker [a]] Lille Amy. Efter Charles Dickens all the year round (1866, novelle(r)) EMP 67
 Tekster pseudonym: [indgår i antologien: Smaa Feuilleton-Stykker [f]] Soldaten. Af Forf. til "Ellen", "Barndomshjemmet i "Gudelige Smaaskrifter" (1866) EMP 67
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaa Feuilleton-Stykker [b]] Et Stykke geographisk Romantik. Efter Charles Dickens all the year round (1866, novelle(r)) EMP 67
 Bog anonym: [indgår i antologien: Samlede Fortællinger [a]] De to Katharinaer, eller den første og den anden Kjærlighed. Overs. fra Engelsk af J. W. (1866, novelle(r)) EMP 67
Detaljer
1869 Senere udgave: De to Katharinaer eller den første og den anden Kjærlighed. Efter det Engelske ved P-n. ♦ 1869. 50 siden
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Mindre Fortællinger [j]] Tre Aftener ved Piledammen. Efter "All the Year Round" (1867, tekster) EMP 72
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Mindre Fortællinger [l]] Clement Carew. I Fire Kapitler. Efter "All the Year Round" (1867, tekster) EMP 72
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [aa]] Nellys Sko. En amerikansk Novelle (1867, novelle(r)) EMP 71
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Mindre Fortællinger [i]] Tante Margarets Modgang. Efter "All the Year Round" (1867, tekster) EMP 72
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
 Bog anonym: Den lille Søfugl. Overs. fra Engelsk. Udgivet paa Methodisternes Forlag af C. Willerup. ♦ 1867. 133 sider, 5 tavler (1867, roman) EMP1513
originaltitel: ?
Detaljer
udgiver: Christian Willerup (1815-1886)
1892 Senere udgave: Den lille Søfugl. Anden gennemsete Udgave. ♦ 1892. 148 sider
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [c]] Askepot (1868, novelle(r)) EMP 141
 Bog anonym: »Er Du ...?«. En Fortællilng ud af det virkelige Liv. Overs. fra Engelsk ved Maria Bojesen. ♦ 1868. 16 sider (1868, novelle(r)) EMP1516
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Maria Bojesen (1807-1898)
kollaps Noter
 note til oversat titel Sælges til Bedste for "Forsørgelsesforeningen for Lærerinder".
 note til oversat titel Andet Oplag, 1868. 16 sider.
 Bog anonym: [indgår i antologien: [Forskellige Fortællinger efter Føljetoner] [h]] En lille Rift. Efter et engelsk Tidsskrift i "Dgbl.". "Langel. Tid"s Feuilleton. 124 sider (1868, roman) EMP 74
originaltitel: ?
del af: Dagbladet
del af: Langelands Tidende
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [e]] Den lille Rødhætte (1868, novelle(r)) EMP 141
 Bog anonym: [indgår i antologien: [Forskellige Fortællinger efter Føljetoner] [e]] Min første Tigerjagt. Efter det Engelske ved C. S. i "Fædrl.". Røveruvæsenet i Neapel. 12 sider (1868, novelle(r)) EMP 74
originaltitel: ?
del af: Fædrelandet
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Fædrelandet 15-2-1868.
 url Fuld visning af den danske oversættelse til Fædrelandet på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [indgår i antologien: [Forskellige Fortællinger efter Føljetoner] [f]] San Francisco. Efter det Engelske, i "Fædrl.". 8 sider (1868) EMP 74
del af: Fædrelandet
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [d]] Skjønheden og Dyret (1868, novelle(r)) EMP 141
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [a]] Søster Lencathea (1868, novelle(r)) EMP 141
 Bog anonym: Tabt og dog vundet. Efter det Engelske. ♦ 1868. Deel 1-3, 376, 211, 282 s. (1868, roman) EMP1517
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Indledning [af forf.].
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [b]] Til Esther (1868, novelle(r)) EMP 141
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Eventyr [a]] Tro og Videnskab. Efter en engelsk Læges Dagbog (1868) EMP 75
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
 Bog anonym: Under Broderkrigen. Historisk Novelle fra Amerikas Rædselsperiode. Overs. ved M.L. ["Søndagspostens" Feuilleton]. 1868. 136 s. (1868, roman) EMP1518
originaltitel: ?
del af: Søndags-Posten
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 anført under: Tyske Romaner, og med titlen: Under Borgerkrigen.
 Bog anonym: De to Katharinaer eller den første og den anden Kjærlighed. Efter det Engelske ved P-n. ♦ 1869. 50 siden (1869, novelle(r)) EMP1521
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1866 indgår i antologien: Samlede Fortællinger [a] 1. udgave: De to Katharinaer, eller den første og den anden Kjærlighed. Overs. fra Engelsk af J. W.
 Bog anonym: Ellen. En Fortælling. Frit efter det Engelske af P-n. Tillæg til "Ny Husven". ♦ 1869 (1869, roman) EMP1519
originaltitel: ?
del af: Ny Husven
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: En meget rørende Begivenhed om George Clare og Totties Juleskol. Udgivet af C. Høyberg. [1869]. 16 sider (1869, novelle(r)) EMP1520
Detaljer
udgiver: Chr. Høyberg (d. 1885)
kollaps Noter
 note til oversat titel [Nyt Oplag], 1870. 16 sider.
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [1f]] En farlig Sejlads. Efter Charles Dickens "All year round", 1870 ved G. H. (1870) EMP 83
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [2b]] En Fortælling med en slaaende Moral. Efter "All the Year round" (1870, novelle(r)) EMP 84
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [2g]] En Fortælling om Huset Rosscreagh. Efter "All the Year round" (1870, novelle(r)) EMP 84
originaltitel: The story of Rosscreagh House, 1867
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i All the year round, volume XVIII (18), No. 428 (6-7-1867), side 42-48.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog anonym: Frisk Luft, Sæbe og Vand. En Fortælling efter det Engelske ved Dr. E. Hornemann. ♦ Kjøbenhavn, i Kommission hos Jacob Lund, 1870. 23 sider (1870, novelle(r)) EMP1522
originaltitel: The power of soap and water, 1860
Detaljer
oversat af Emil Hornemann (1810-1890)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: Forord [signeret E.H.].
 note til oversat titel Andet Oplag, 1886. 24 sider.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym: Paa Havets Bund. Af en engelsk Sømands Erindringer. "Dagens Nyheders" Feuilleton. ♦ 1870. 24 sider (1870, novelle(r)) EMP1523
originaltitel: ?
del af: Dagens Nyheder
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dagens Nyheder fra 7-5-1870 til 17-5-1870 (slutter med side 25).
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [1j]] Tabt og gjenfunden. En nordamerikansk Fortælling, bearbeidet af P. A. (1870, novelle(r)) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [2d]] Frank Haughton's Feiltagelse. Efter det Engelske (1870, novelle(r)) EMP 84
originaltitel: Frank Haughton's mistake, 1866
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Cassell's illustrated family paper, 24-3-1866, side 518-19.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaating [a]] En Civilingenieurs Eventyr i Polen. (Efter "Chambers Journal") (1871, novelle(r)) EMP 142
 Bog anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2c]] Eneste Søn. Fortælling overs. fra Engelsk af G. H. (1871, novelle(r)) EMP 83
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
 Bog anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2j]] En Fængselshistorie. Bearbeidet efter "Good Words", 1867, af J. H. (1871, novelle(r)) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaating [b]] Helt uventet. (Efter "London Society") (1871, novelle(r)) EMP 142
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaating [d]] De Christnes Tilstand under Tyrkernes Overhøjhed. (Efter "Good Words") (1871, novelle(r)) EMP 142
 Bog anonym: Min Formynders Broder. Overs. fra Engelsk. "Dags-Telegrafens" Feuilleton. ♦ 1871. 52 sider (1871, novelle(r)) EMP1525
originaltitel: ?
del af: Dags-Telegraphen
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaating [c]] Stolt af sin Selvstændighed. (Efter "The Qviver") (1871, novelle(r)) EMP 142
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s355]] En Advokats Fortælling. (Efter det Engelske ved L.+V.). Side 355-68 (1872, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s343]] En aparte Introduktion. Efter det Engelske. Side 343-58 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s032]] Et Beøsg i Tringanu paa Østkysten af Malakka. Efter det Engelske ved J. H. Side 32-46 (1872, tekster) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s233]] Blandt Indianerne. Efter det Engelske ved J. Larsen. Side 233-82 (1872, novelle(r)) 👓
oversat af uidentificeret
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s325]] En Brand i de nordamerikanske Stepper. (Efter det Engelske). Side 325-36 (1872, tekster) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Et Bryllup paa Cuba. (Efter det Engelske) (1872, novelle(r))
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende 11-10-1872 og 12-10-1872.
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s129]] Cecilies Hævn. (Efter Family Herald). Side 129-169 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s093]] Cushing. En Sømandsbedrift fra den nordamerikanske Frihedskrig. Side 93-100 (1872, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s363]] Dømmer ikke! (Efter det Engelske). Side 363-71 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s044]] For Barnets Skyld. (Efter det Engelske). Side 44-74 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [4b]] Forpagter Gideon's Guineer. Efter det Engelske (1872, novelle(r)) EMP 84
originaltitel: ?
 Bog anonym: [indgår i antologien: Lady Denzil [s001]] Fra Skoven. Side [1]-50 (1872, novelle(r)) EMP 144 👓
originaltitel: Out of the Forest, 1870
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Cornhill Magazine, august 1870, side 189-222, med undertitlen: A story of Hungary.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s375]] Grunden hvorfor. Efter Every week ved C-e. Side 375-80 (1872, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Gulddæmonen. Roman i fire Dele. "Nyt Aftenblad"s Feuilleton. ♦ 1872. Del 1-4, 96 + 94 + 92 + 38 sider (1872, roman) EMP1526
originaltitel: ?
del af: Nyt Aftenblad
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [4e]] Heffie's Skuffelse. Efter det Engelske (1872, novelle(r)) EMP 84
originaltitel: Heffie's trouble, 1864
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Once a week, volume 11, No. 261 ( 25-6-1864), side 24-28.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum anonym: Hr. Brownsmiths eneste Eventyr. (Efter Engelsk) (1872, novelle(r))
originaltitel: Mr. Brownsmith's only adventure, 1871
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Once a Week, new series, No. 196 (30-9-1871), side 287-90.
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 9-8-1872 til 10-8-1872.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [4h]] En Hævn. Frit efter "the New-York world" af R. W. (1872, novelle(r)) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s089]] "Ikke Andet end min Mand". Efter Picknic Papers. Side 89-115 (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: Tis only my husband, 1841
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The pic nic papers, second volume, 1841, kapitlet: 'Tis only my Husband.
 note til titel Bogen, der indeholdt bidrag fra flere forfattere (titelbladet har: by various hands), blev redigeret af Charles Dickens, forfatteren til denne historie er ukendt, men det er ikke Dickens.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s351]] Indianerinden. (Efter det Engelske). Side 351-69 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s370]] Kains Grav. Efter det Engelske. Side 370-81 (1872) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Lelgarde's Arv (1872, roman)
originaltitel: Lelgarde's inheritance, 1872
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i All the year round, new series, volume vii (7), 1871-72, i 6 afsnit fra no. 172, March 16 (16-3-1872), side 380 til no. 178, April 20 (20-4-1872).
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 2-11-1872 til 10-12-1872 (ikke trykt med sidetal).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s032]] Major Stevens. Side 32-43 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s147]] Min sidste Madmoder. Efter Cassell's Magazine. Side 147-99 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s045]] Miss Ann Parker. En amerikansk Historie. (Efter det Engelske). Side 45-62 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [4a]] En Model. Efter "All the year round" (1872, novelle(r)) EMP 84
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s358]] Mr. Brownsmiths eneste Eventyr. Efter "Once a week" ved C-e. Side 358-72 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s317]] En Nat i et Spillehus. (Af en engelsk Politiembedsmands Erindringer). Side 317-34 (1872, tekster) 👓
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [4j]] Postillionen. Efter det Engelske (1872, novelle(r)) EMP 84
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s045]] Rigdom, Overdaadighed og Arbeidsløn. En Fehistorie efter det Engelske. Side 45-62 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s286]] En russisk Brudgom. Efter det Engelske. Side 286-317 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s350]] Scener ved et indisk Hof. (Efter det Engelske). Side 350-62 (1872, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s021]] Tigerskindet. Oversat efter Every week ved A. J. Side 21-52 (1872, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Under falsk Flag. Engelsk Roman ved Hermine Frankenstein. "Nyt Aftenblad"s Feuilleton. ♦ 1872. Del 1-3, 119 + 131 + 135 sider (1872, roman) EMP1527
originaltitel: ?
del af: Nyt Aftenblad
oversat af Hermine Frankenstein (1842-1904, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s369]] Under Jorden. Efter Cassells Magazine. Side 369-81 (1872, tekster) 👓
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [4f]] Vort Sammenstød med Sørøverne. (Chambers Journal) (1872, novelle(r)) EMP 84
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s337]] En Æressag. Efter det Engelske. Side 337-59 (1872, tekster) 👓
 Tekster Max: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s200]] Arabisk Høflighed. Side 200-08 (1873, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: All the year round, New series, Volume IV, 1870, No. 80 (11-6-1870), side 41-44.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s327]] Arcachon. (Efter Chambergs Journal ved J. H.). Side 327-41 (1873, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s018]] Et besynderligt Tilfælde. Oversat fra Engelsk af Th. Scheelund. Side 18-51 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Trykt i periodicum anonym: Dame Cumberbach og den lille Grønthandlerske. (Efter det Engelske) (1873, novelle(r))
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stifts-Tidende fra 30-8-1873.
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s003]] Et Dolkestød. (Af en New-Yorker Opdagelsesbetjents Erindringer). Side [3]-17 (1873, tekster) 👓
 Tekster Dufour, El.: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [7p]] Eustace Andersons Bestigning af Schreckhorn. Efter El. Dufour: "Les grimpeurs des Alpes" [ie: oversat fra engelsk 1862], overs. og forkortet af I. M. F. (1873, tekster) EMP 83
oversat af Elise Dufour (f. 1830, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s027]] Et Eventyr i Schwarzwald. Frit efter det Engelske. Side 27-52 (1873, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s100]] Et Eventyr i Texas. Side 100-20 (1873, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s003]] Familiebibelen. Efter det Engelske ved Th. Scheelund. Side [3]-39 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s301]] Frokoststuen. Efter det Engelske ved Th. Scheelund. Side 301-52 (1873, novelle(r)) 👓
originaltitel: A great mystery, 1873
Detaljer
oversat af Thorvald Scheelund
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s152]] Fætter Johan. Oversat fra Engelsk af Th. Scheelund. Side 152-81 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-01s003]] Gyldenrisen. Oversat fra Engelsk af Th. Scheelund. Side [3]-25 (1873, novelle(r)) 👓
originaltitel: Golden rod
Detaljer
oversat af Thorvald Scheelund
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Argosy, 1-6-1869, side 468-75.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s171]] Et hemmeligt Ægteskab. (Af en engelsk Advokats Erindringer). Efter "Revue contemporaine" ved B. Side 171-201 (1873, tekster) 👓
oversat af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger af Randers Dagblads Feuilleton [c]] Hvorledes John Whitney gik bort. Efter det Engelske. ♦ 1872. 10 sider (1873, novelle(r)) EMP 90
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Hvorledes man skaber Tyve. (Efter det Engelske) (1873, novelle(r))
originaltitel: How to make thieves, 1872
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: All the year round, New Series, Volume 3, No. 168, (17-2-1872), side 279-83.
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stifts-Tidende fra 14-8-1873 til 16-8-1873.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s065]] En høi Alpetop. Oversat fra Engelsk af Th. Scheelund. Side 65-96 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s320]] Indiske Dyrekampe. (Efter det Engelske). Side 320-34 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s364]] En Kamp med en Bisonoxe. Efter det Engelske ved A. J. Side 364-72 (1873, tekster) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s003]] En knækket Blomst. Efter det Engelske. Side [3]-36 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s299]] Lagt under Beslag af en Dame. Oversat fra Engelsk af Th. Scheelund. Side 299-328 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s323]] Lidt om den borgerlige Tidsregnings Historie. (Efter Chambers Journal ved J. H.). Side 323-31 (1873, tekster) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s022]] Den lille Blomsterpige. (Efter All the year round). Side 22-58 (1873, novelle(r)) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Lola. En Idyl. (Efter det Engelske) (1873, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stifts-Tidende fra 26-8-1873 til 28-8-1873.
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-01s372]] Den længste Time i mit Liv. (Efter det Engelske). Side 372-80 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s162]] Mara eller Pigen uden Anbefalinger. (Efter det Engelske). Side 162-232 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: Mikael. Den unge Bjergmand. En ungarsk Fortælling efter det Engelske. ♦ 1873. 72 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 206) (1873, novelle(r))
serietitel: Gudelige Småskrifter, 206
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s238]] Nemesis. Efter det Engelske. Side 238-326 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s221]] Nogle Ungdomsaar. Efter det Engelske. Side 221-73 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s054]] Pollys gule Shavl. Efter det Engelske ved Vilh. Ø. Side 54-65 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s003]] Paa Prøve. Oversat fra Engelsk af Th. Scheelund. Side [3]-56 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Bog anonym: En Retssag. Efter det Engelske ved a villager. Feuilleton til "Folketd. for M.-Sj.". ♦ Ringsted, 1873. 29 sider (1873, novelle(r)) EMP1528
originaltitel: ?
del af: Folketidende[n] for Midtsjælland
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s195]] En Robinson i Ørkenen. Efter det Engelske ved J. H. Side 195-215 (1873, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Sidste linier: Ovenstaaende Fortælling er et Uddrag af Baldwin Mollhausens Reiseerindringer, hvori han beskriver en Reise, som han i et videnskabeligt Øiemed foretog, udsendt af de forenede Staters Regjering.
 Trykt i periodicum anonym: En siciliansk Historie (1873, novelle(r))
originaltitel: A Sicilian story, 1873
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk oprindelig publiceret i: All the year round, New Series, No. 235 (31-5-1873), side 115-20, No. 236 (7-6-1873), side 138-44, No. 237 (14-6-1873), side 164-68.
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stifts-Tidende fra 9-9-1873 til 27-9-1873.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s335]] Skyldig eller ikke Skyldig? Efter Cassell's Magazine ved A. J. Side 335-63 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s197]] Under Galgen. Efter det Engelske. Side 197-211 (1873) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s362]] Et Vindstød. Efter "Every week" ved A. J. Side 362-75 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Trykt i periodicum anonym: Fra Eriebanen (1874, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende 7-2-1874 til 10-2-1874.
 Bog anonym: Den hvide Rose. Historisk Fortælling fra det femtende Aarhundrede. Overs. fra Engelsk. Feuilleton til "Amager Avis". ♦ Amager, 1874. Del 1-2, 168 + 189 sider (1874, roman) EMP1529
originaltitel: ?
del af: Amager Avis
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [l]] Fosterbroderen. Efter det Engelske ved S. S. (1500, novelle(r)) EMP 94
oversat af Pseudonym og undersøges
 Trykt i periodicum anonym: Hvad der skete i mit Atelier. En Malers Spøgelseshistorie. I to Kapitler. (Efter "All the year round". Ved -b-n) (1875, novelle(r))
originaltitel: What happened in my studio
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: All the year round, new series, volume xiii, 1875, No. 318 (2-1-1875) og No. 319 (9-1-1875), side 282-85 og 299-304.
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 4-4-1875 til 9-4-1875.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum anonym: I en fransk Pension. (Efter det Engelske) (1875, roman)
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 3-10-1875 til 24-10-1875 i 21 afsnit.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [q]] En opdaget Hemmelighed. Efter det Engelske (1500, novelle(r)) EMP 94
 Bog anonym: Toget 4,15 Minuter. Efter det Engelske. Feuilleton til "Dagens Nyheder". ♦ 1875. 51 sider (1875, novelle(r)) EMP1530
originaltitel: ?
del af: Dagens Nyheder
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [c]] Væverlærlingen. Fortælling efter det Engelske (1500, novelle(r)) EMP 94
 Trykt i periodicum anonym: Le bella Sorrentina. (Den smukke Pige fra Sorrent) (1876, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
del af: I ledige Timer
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 7-3-1876 til 18-3-1876 i 7 afsnit.
 Bog anonym: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [1d]] En dyr Fornøjelse. Et Billede af det amerikanske Samfundsliv (1876, novelle(r)) EMP 97
 Trykt i periodicum anonym: Monsieur Bedeau. (Efter det Engelske) (1876, novelle(r))
originaltitel: Monsieur Bedeau, 1875
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
del af: I ledige Timer
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på engelsk i: Cornhill Magazine, vol 32, 1875.
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 28-3-1876 til 9-4-1876.
 note om føljeton Trykt (formodentlig anden oversættelse) i: I ledige Timer, 1876, 6. hefte, under titlen: Hr. Bedeau.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum anonym: En forskrækkelse ved Nattetid paa Stillehavsbanen. (Fra Engelsk af "I led. Tm.") (1877, novelle(r))
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 14-8-1877 og 15-8-1877.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Fotografiet. En Fortælling. Overs. fra det Engelske. ♦ 1877. 236 sider (1877, roman) EMP1531
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Fyrstinde Paolini. (En Englænders Fortælling) (1877, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 21-10-1877 til 3-11-1877 i 8 afsnit.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Den grønne Flodseng. Efter det Engelske ved K. S. (1877, novelle(r))
originaltitel: By Green Cove Spring, 1875
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: All the year round, No. 342 (19-6-1875), New Series, Volume 14, side 275-81.
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten i 6 afsnit fra 30-10-1877 til 4-11-1877 [ikke trykt med sidetal].
 note til oversat titel Første linier: Har du ventet længe, kjære Føbe? Jeg --.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum anonym: Parley Pratt. En virkelig Tildragelse fra Mormonernes Kreds. ("Fædrel.") (1877, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Fædrelandet
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 7-10-1877 til 20-10-1877 i 8 afsnit.
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Druidernes Eeg. (Efter Engelsk af Eros) (1878, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til forfatter Novelle i Aarhuus Stiftstidende 3-10-1878 og 5-10-1878.
 Trykt i periodicum anonym: Hemmelig gift. (Efter "Household words") (1879, novelle(r))
originaltitel: Wormwood, 1860
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt på engelsk i: Once a week (London), Volume iii (3), 1-12-1860, side 632-37, signet: Vesper.
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 28-10-1879 og 30-10-1879.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum anonym: Lottie Despard. Efter det Engelske (1879, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
andet: Margaret Oliphant Wilson Oliphant (1828-1897, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 7-10-1879 til 16-10-1879.
 note til oversat titel Novellen minder meget om romanen: Within the precincts af Mrs. Oliphant, personernes navne er de samme, men er tilsyneladende ikke et rent uddrag af den.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: De to Brødre. Efter det Engelske. ♦ 1880. 58 sider. (Gudelige Smaaskrifter) (1880, novelle(r))
originaltitel:
serietitel: Gudelige Småskrifter, 268
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om oplag 3die Oplag, 1892.
 note om oplag 4de Oplag, 1897.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Kjærlighedshistorier af Forfattere fra mange Lande [j]] Minearbejderen. Efter det Engelske (1880, tekster) EMP 106
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Kjærlighedshistorier af Forfattere fra mange Lande [e]] Stakkels Tezzie! Efter "All the year round" (1880, tekster) EMP 106
oversat af Anonym
 Bog anonym: Testamentet. (Efter "Fmlv") [Egl. titelblad mangler] (1880, roman)
originaltitel:
del af: Frederiksborg Amts Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Føljeton i Frederiksborg Amts Avis fra 27-8-1880, trykt med sidetal.
 Bog anonym: Kristelige Grundsætninger i smaa Ting. En Fortælling, særlig for Ungdommen. Paa dansk ved s -n [ie: Olof Olsson]. ♦ Aalborg, 1881. 110 sider (1881, roman) EMP1532
oversat af Olof Olsson
 Bog anonym: Luttra. En Kriminalhistorie fra New York. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykeri, 1881. 202 sider (1881, roman) EMP1533
originaltitel: ?
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 11-9-1881 til 16-10-1881.
 note til oversat titel Første linier: Da vi netop tale om Tilfælde af pludselig Forsvinden, saa vil jeg jeg fortælle Dem et saadant, som er særdeles interessant, men kun paa den Betingelse, at De ikke spørge efter de deri forekommende Personers virkelige navne.
 Bog anonym: Et sjælden Julefest i et fattigt Hjem. En Fortælling for unge og gamle. Paa dansk ved s - n [Olof Olsson]. Med Tilladelse efter Sv. P. ♦ Aalborg, 1881. 40 sider (1881, novelle(r)) EMP1534
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Olof Olsson
kollaps Noter
 note til oversat titel Anden Oplag. ♦ Aalborg, 1883. 38 sider.
 note til oversat titel Tredje Oplag. ♦ Aalborg, 1892. 40 sider.
 note til oversat titel 2.-3. oplag anfører oversætterens fulde navn.
 Bog anonym: Søgt og funden. Oversat fra engelsk ved T. R. E. ♦ 1881. 16 sider (1881, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Under Polititilsyn. En engelsk Fortælling. Overs. af s. [Olof Olsson]. Særtryk af Nordisk Kirketidende. ♦ 1881. 84 sider (1881, roman) EMP1535
originaltitel: ?
del af: Nordisk Kirke-Tidende
oversat af Olof Olsson
 Bog anonym: Et Avertissement. Ved -John-. ♦ [1882]. 16 sider (1882, novelle(r)) EMP1536
originaltitel: ?
oversat af Louis A. Lund (d. 1891)
 Bog anonym: Ella. Efter det Engelske. ♦ [Berlingske Tidende], 1882. Deel 1-2, 203 + 127 sider (1882, roman) EMP1537
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer af fremmede Forfattere [e]] Grunden hvorfor. Efter "Everi week" (1882, novelle(r)) EMP 111
 Bog anonym: Lord Marsdens Hævn. Efter det Engelske. ♦ [1882]. 164 sider (1882, roman) EMP1538
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Skatten i Tower. Romantisk Fortælling. ♦ [1882]. 208 sider, illustreret + 1 tavle. (Illustreret Romanbibliothek) (1882, roman) EMP1539
originaltitel: ?
serietitel: Illustreret Romanbibliothek
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hvem er fejlfri? Efter det Engelske. (N. M.). Feuilleton til "Fyens Morgenavis". ♦ Odense, 1883. 547 sider (1883, roman) EMP1540
originaltitel: ?
del af: Fyens Morgenavis
oversat af Anonym
 Bog anonym: Liv og Død. En Fortælling fra Nordamerika. Med 4 Illustrationer. ♦ 1883. 56 sider, illustreret (1883, roman) EMP1541
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et Livs Feiltagelse. Roman efter det Engelske. Overs. af P. H. "Hørsholms Avis"s Feuilleton. ♦ Hørsholm, 1883. 234 sider (1883, roman) EMP1542
originaltitel: ?
del af: Hørsholm Avis
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Livets Omvexlinger [3]] Et Lys fra oven (1883, roman) EMP 112
oversat af Olof Olsson
 Bog anonym: "Den egensindige". En Fortælling. Efter det Engelske. Selskabet for Udbredelse af christelig Kundskab. No. 1808. ♦ London, [1884]. 23 sider (1884, novelle(r)) EMP1543
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fiskerdatterens Plejesøn. Fortælling for Ungdommen. Efter den Engelske ved e-n. ♦ 1884. 124 sider, illustreret (1884, roman) EMP1544
originaltitel: ?
oversat af Pseudonym og undersøges
 Trykt i periodicum anonym [Graham, Miss]: En Nat i Bagskovene. (Oversat fra Engelsk - "Chambers Journal" - af O.D.R.) (1884, novelle(r))
originaltitel: A Night in the Backwoods, 1875
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers Journal, 4th Series 12 (2 Jan.-25 Dec. 1875), side 108-112.
 note om føljeton Novellen i Aarhuus Stiftstidende 27-9-1884 og 28-9-1884.
 Bog anonym: [Aftenlæsning [12s249]] En Ægtemand kureret. Oversat fra Engelsk (1884, novelle(r))
 Tekster anonym: Benvenuta. Efter det Engelske. Udgivet af Helga Westergaard. ♦ 1885. 260 sider. (Solstraale-Fortællinger. Ny Række, 3) (1885, tekster) EMP1545
originaltitel: ?
serietitel: Solstraale-Fortællinger. Ny Række, 3
oversat af Helga Westergaard (1846-1927)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fra Land og By [f]] Benvenuto Cellini. (Efter "All the year round") (1885, novelle(r)) EMP 117
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fra Land og By [c]] Carlin. (Efter "All the year round") (1885, novelle(r)) EMP 117
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fra Land og By [d]] En troskyldig Pige. (Efter "All the year round") (1885, novelle(r)) EMP 117
 Bog anonym: »Carrow Abbedie«. Roman efter det Engelske. ♦ 1886 (1886, roman) EMP1546
Detaljer
formodet af John Frederick Smith (1806-1890, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1861 1. udgave: Carrow-Abbedi. Roman. ♦ Jordan, 1861. Deel 1-2, 281 + 276 sider
 Bog anonym: Fru Burtons bedste Gjæstekammer. Oversat fra Engelsk. ♦ 1886. 12 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 337) (1886, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 337
oversat af Anonym
 Bog anonym: Pengesedlen. Efter det Engelske. Udgivet af Helga Westergaard. ♦ 1886. 104 sider. (Solstraale-Fortællinger. Ny Række, 4) (1886, roman) EMP1547
originaltitel: ?
serietitel: Solstraale-Fortællinger. Ny Række, 4
oversat af Helga Westergaard (1846-1927)
 Bog anonym: En Pleiedatter. Efter det Engelske. ♦ [Berlingske Tidende], 1886. Deel 1-2, 212 + 234 sider (1886, roman) EMP1548
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
oversat af Anonym
 Bog anonym: Solstraalen eller Jack Staafords Beslutning. Efter det Engelske. ♦ 1886. 32 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 335) (1886, novelle(r))
originaltitel:
serietitel: Gudelige Småskrifter, 335
oversat af Anonym
 Børnebog L. D.: Janie Adams. En Fortælling i sex Kapitler af L.D. ♦ [ikke i boghandlen], 1887. 16 sider, illustreret. (Smaaskrifter for Søndagsskolen, No. 38) (1887, børnebog)
originaltitel: Janie Adams: A Tale in Six Chapters
serietitel: Smaaskrifter for Søndagsskolen, 38
Detaljer
kollaps Noter
 url Miniaturegengivelse af det engelske omslag, hvor forfatteren er anført som "by L.D.", på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Rivalerne. Efter det Engelske. Overs. af D. H. Feuilleton til "Helsingør Avis". ♦ Helsingør, 1887. Del 1-2, 491 + 480 sider (1887, roman) EMP1549
originaltitel: ?
del af: Helsingørs Avis
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Elsa. Roman i to Dele. Efter det Engelske. ♦ [Berlingske Tidende], 1888. Deel 1-2, 313 + 297 sider (1888, roman) EMP1550
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mad. Cox's Trøst. ♦ 1888. 16 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 360) (1888, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 360
oversat af Anonym
 Bog anonym: Gjennem Farer til Lykken. Novelle fra Oprørskampen i Ostindien 1857. Efter "Minerva". ♦ Aalborg, 1889. (Roman-Heftet) (1889, roman) EMP1551
originaltitel: ?
serietitel: Roman-Heftet
oversat af Anonym
 Bog anonym: »Ad bugtede Veje«. Roman efter det Engelske. ♦ Truelsen, 1890 (1890, roman) EMP1552
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bob Felton. Fortælling fra Amerika. Fortalt for "Jyllandsposten" af H. I. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1890. 330 sider (1890, roman) EMP1553 👓
originaltitel: ?
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 5-6-1890 til 24-7-1890.
 note til titel Første linier: "Som sædvanlig! Kvinden staar bagved! Jeg har sagt det, og De veed, det slaar altid til", sagde Politichefen, idet han lænede sig tilbage i sin højryggede Stol og saae med et let Smil paa sin betroede Undergivne, som stod foran ham og bladede i en Del løse Blade i sin Brevtaske.
 Bog anonym: Cronin-Mysteriet. En Kriminalhistorie, fortalt af et forhenværende Medlem af Clan-na-Gael Broderskabets Afdeling i Chicago. Fra Engelsk ved P. M. Hansen. "Nordjyllands Folkeblads" Feuilleton. ♦ Aalborg, 1890. 136 sider (1890, roman) EMP1554
originaltitel: ?
del af: Nordjyllands Folkeblad
oversat af uidentificeret
 Trykt i periodicum Henckel, M.: James Gordon. Frit efter det Engelske. Af M. Henckel (1890, roman)
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
oversat af Marie Henckel (1844-1931)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Falsters Stifts-Tidende fra 1-9-1890, ikke trykt med sidetal.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Jane. Roman i to Dele. Efter det Engelske. ♦ [Berlingske Tidende]. ♦ 1890. Deel 1-2, 253 + 286 sider (1890, roman) EMP1555
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Noveller og Fortællinger [10]] Min Kusine Carolines Bryllup. Side [939]-56 (1890, roman)
originaltitel: ?
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
del af: Ribe Stifts Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Lollands-Falsters Stifts-Tidende fra 11-11-1889. Med tilføjelsen: (Efter det Engelske).
 note om føljeton Fraklipningsføljeton (samme oversættelse) i Ribe Stiftstidende til 4-6-1890.
 url Fuld visning af oversættelsen til Lolland-Falsters Stifts-Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af tekst fra Ribe Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Fem Cents. En amerikansk Novellette (1891, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 27-9-1891 og 28-9-1891.
 Tekster anonym: Lodsens Stueur. Efter det Engelske (1891, tekster) EMP1556
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i: Ahner og Ætlinge [a]] Lodsens Stueur (1891, tekster) EMP1845
del af: Thisted Amts Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Thisted Amts Tidende fra 17-6-1891.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Kamppladsen. En Fortælling fra Londons Fattigkvarterer. ♦ 1892. 46 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 397) (1892, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 397
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den lille Søfugl. Anden gennemsete Udgave. ♦ 1892. 148 sider (1892, roman) EMP1513
Detaljer
oversat af Anonym
1867 1. udgave: Den lille Søfugl. Overs. fra Engelsk. Udgivet paa Methodisternes Forlag af C. Willerup. ♦ 1867. 133 sider, 5 tavler
 Bog anonym: Søgt og funden eller Minny Gray af X. ♦ 1892. 30 sider (1892, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Rachels Erindringer. Frit efter det Engelske af Ellen. ♦ 1893. 48 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 418) (1893, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 418
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Radha og Harichandra. En Kristelig Skildring fra Indien. Overs. ved Pastor L. D. Larsens Hustru i Madras. Udgivet af Det danske Missionsselskab. ♦ 1893. 58 sider (1893, roman) EMP1557
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: [Smaa Romaner af forskellige Forfattere [2g]] En farlig Time. Efter det amerikanske (1894, novelle(r)) EMP 123
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kitty. Efter det Engelske ved Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1894. 47 sider. (De Unges Bibliothek) (1894, novelle(r)) EMP1559
originaltitel: ?
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
 Bog anonym: Sibyl Garth eller "Lært af Gud". Overs. fra Engelsk ved Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1894. 251 sider, illustreret. (De Unges Bibliothek) (1894, roman) EMP1560
originaltitel: ?
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
 Bog anonym: Genspejling. Fra Engelsk ved Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1895. 272 sider, illustreret. (De Unges Bibliothek) (1895, roman) EMP1561
originaltitel: ?
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
 Trykt i periodicum anonym: George Buddens Diamant (1896, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, [4. Kvartal], October-December 1896, side 215-20.
 Bog anonym: Kate Carey. Roman efter det Engelske. ♦ [Berlingske Tidende], 1896. 352 sider (1896, roman) EMP1562
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kun en Tjenestepige. En Julefortælling. Fra Engelsk ved Olaga [Andersen]. ♦ 1896. 40 sider. (De Unges Bibliothek) (1896, novelle(r)) EMP1563
originaltitel: ?
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Olga Andersen (d. 1947)
 Bog anonym: En Livsgerning. Fra Engelsk. ♦ 1896. 203 sider. (De Unges Bibliothek) (1896, roman) EMP1564
originaltitel: ?
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Indbrudtyven. Fortælling fra Amerika (1897, novelle(r))
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, [4. Aargang] 1897-98, fra 24-10-1897, side 54-55 og 29-10-1897 side 73-74.
 Bog anonym: Kitty Trevilyan. En Fortælling fra det aandelig bevægede Liv i England paa Whitefields og Wesleys Tid. Overs. fra Engelsk. ♦ 1897. 508 sider (1897, roman) EMP1566
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Den gamle Historie - i en lidt anden Form. Fra Engelsk ved Sophus von Leunbach (1898, novelle(r)) 👓
originaltitel:
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Sophus von Leunbach (1846-1900)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, 25-6-1898, side 613-15.
 Bog anonym: Krøblingen. En sand Fortælling. Efter det engelske Blad "Life of Faith". Overs. af Ad. Fønss. ♦ 1898. 12 sider (1898, novelle(r)) EMP1567
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Adeline Fønss (1851-1913)
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, 1898. 12 sider.
 Bog anonym: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. Fortælling for mine smaa Venner. Efter Engelsk ved B.S. Udgivet af C. Asschenfeldt Hansen. Med 12 Tegninger af Poul Steffensen ♦ 1899. 195 sider (1899, børnebog)
Detaljer
oversat af Betty Salomon (1803-1868)
udgiver: C. Asschenfeldt-Hansen (1856-1934)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1857 1. udgave: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. Oversat af B.S. ♦ Kbh., Jacob Lund, 1857. 196 sider
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [ x]] Doktoren. Efter det Engelske (1899, novelle(r)) EMP 126
 Bog anonym: Naboerne. Overs. fra Engelsk af C. M. [ie: Christine Mønster]. ♦ 1899 (1899, roman) EMP1568
originaltitel: ?
oversat af Christine Mønster (1855-1913)
 Trykt i periodicum anonym: En Onkel i Nøden. Efter "Intelligenssedler" (1899, roman)
originaltitel: His Uncle's fortune
del af: Adresseavisen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til forfatter Føljeton i Adresse-Avisen 1899 til 9-10-1899.
 Trykt i periodicum anonym: Et Syn. Efter det Engelske (1899, novelle(r))
del af: Aalborg Stiftstidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Det lille Dampskib "Jeanne d'Arc" stammede fra den gode gamle Tid, da man ikke kjendte til nogen Bekvemmelighed paa Søen.
 note om føljeton Trykt i Aalborg Stiftstidende 17-11-1899 og 18-11-1899.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog pseudonym: Den gamle Doktor. Af Forfatteren til »Hverdags-Helte«. Efter det engelske. ♦ Nord. Forlag, 1900. 96 sider. (Solstraale-Fortællinger) (1900, roman) EMP1569
originaltitel: ?
serietitel: Solstraale-Fortællinger
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hrói Höttur. (Robin Hood). Ensk þjóðsaga. Íslensk þýðing eftir Halldór Briem. ♦ 1900. 111 sider (1900, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Halldór Briem (f. 1852, sprog: islandsk)
 Bog anonym: Hverdags-Helte. Efter det Engelske. 1900. 118 sider. (Solstraale-Fortællinger) (1900, novelle(r)) EMP1570
originaltitel: ?
serietitel: Solstraale-Fortællinger
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] anonym: En kedelig Mand (1900, novelle(r))
[b] anonym: En ubetydelig Kone (1900, novelle(r))
[c] anonym: Samuel Dodsons højre Haand (1900, novelle(r))
 Bog pseudonym: Lønnen for hans Kærlighed. Af Forfatteren til "Hverdags-Helte". Efter det Engelske. ♦ 1900. 96 sider. (Solstraale-Fortællinger) (1900, roman) EMP1571
originaltitel: ?
serietitel: Solstraale-Fortællinger
oversat af Anonym
 Bog anonym: Skattesøgerne på Amazonfloden. Fortælling for Ungdommen. Frit efter det engelske ved Karl Holm. ♦ Hagerup, 1902. 136 sider (1902, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Karl Holm
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Herning Folkeblad 2-12-1902, side 1 [Anmeldelse, signeret: S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse eller omtale Fyens Stiftstidende 8-12-1902, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog M.J.A.: De to Brødre. Paa Dansk ved N. P. Madsen. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1905. 286 sider (1905, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Hjemmets Bibliothek
oversat af N.P. Madsen, f 1860 (1860-1916)
 Bog antologi: Livsbilleder. Underholdende og lærerige Fortællinger for yngre og ældre. Efter det Engelske. ♦ København, Dansk Bogforlag, 1906. 255 sider, illustreret (1906, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Børnebog anonym: Robin Hood. Genfortalt for danske Børn ved Niels K. Kristensen. Tegninger af K. Hansen Reistrup (1907, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 28
oversat af Niels K. Kristensen (1859-1924)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
 Bog anonym: En Sladders Historie, fortalt af den selv. Efter det Engelske af B. Heiberg. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1907. 69 sider (1907, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Hjemmets Bibliothek
oversat af B. Heiberg
 Bog anonym: Den brune Drossel. Detektivnovell. Efter det amerikanske ved A. J. ♦ 1908. 123 sider (1908, roman)
del af: Fyns Venstreblad
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel Roman med detektiven Nick Carter.
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Fyns Venstreblad fra 20-10-1908 til 6-11-1908. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog serie: Nick Carter. Amerikas største Opdager. ♦ Andersen & Westi, 1908-09. Nr. 1-78, à 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman)
Detaljer
oversat af Carl Scheel Vandel (1864-1918)
1927-28 Senere udgave: Nick Carter. Amerikas største Opdager. ♦ Litteraturselskabet A/S, [1927-28]. Nr. 1-69, à 32 sider (kvartformat (~A4))
 Bog (oversætter) anonym: Sinbad den Søfarendes vidunderlige Oplevelser, paa hans syv Rejser i de indiske Farvande. (Paa Dansk ved Alexander Schumacher. M. Tegn. af Gerhard Heilmann). ♦ Lybecker, 1910. 92 sider, illustreret (kvartformat) (1910, børnebog)
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
oversat af Alexander Schumacker (1853-1932)
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 177, Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 12 (Marts), side 238, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Bog anonym: [indgår i: Drømmen [b]] Min Moders Ring (1911, novelle(r))
oversat af Anonym
 Bog serie: Nick Carter. Amerikas største Opdager. ♦ Litteraturselskabet A/S, 1913. Nr. 1-8, à 96 sider (hæfteformat (~A5)) (1913, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: De Forældreløse og deres Venner. En Fortælling fra det virkelige Liv efter det Engelske. Fortalt for danske Børn af Johanne Blauenfeldt. Udg. af C. Asschenfeldt-Hansen. ♦ 1914. 180 sider, illustreret. (For mine smaa Venner, 4-10) (1914, børnebog)
serietitel: For mine smaa Venner, 4-10
Detaljer
oversat af Johanne Blauenfeldt (1867-1931)
udgiver: C. Asschenfeldt-Hansen (1856-1934)
1851 1. udgave: De Forældreløse og deres Venner. Fortæll. f. Børn. Efter det Engelske. ♦ Bing & S., 1851
 Bog serie: Den nye Læderstrømpe. ♦ Litteraturselskabet, 1914-21. Nr. 1-298 (1914-21, roman)
Detaljer
1934 Senere udgave: Den nye Læderstrømpe. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. Nr. 1-32 (33?)
 Bog F. M.: Aldas Ægteskab. Af F. M. Oversat fra Engelsk. ♦ [Ikke i Bogh.], 1916. 332 sider. (»Vort Bibliotek«) (1916, roman)
serietitel: »Vort Bibliothek«
oversat af Anonym
 Tekster anonym: Elizabeth og hendes tyske Have. Autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark af Johanne-Marie Petersen. ♦ John Martin, 1917. 144 sider (1917)
originaltitel:
serietitel: Damernes Bøger
oversat af Johanne-Marie Petersen
 Bog anonym: Hvem skød Alfred Barker? (1917, roman)
del af: Politiken
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 22-6-1917.
 Bog anonym: Irene. Filmsroman efter First Nationals store film "Irene". I hovedrollerne: Colleen Moore og Lloyd Hughes. ♦ [Eva's Forlag], [1926]. 66 sider, illustreret (1926, roman)
serietitel: Evas Filmsromaner, 2
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kongen morer sig. Paramounts store Film efter Lystspil af Leo Dietrichstein. ♦ 1926. 67 sider, 4 tavler (1926, roman)
originaltitel: The king on Main Street, 1925
serietitel: Evas Filmsromaner, 3
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I hovedrollerne: Adolphe Menjou og Grete Ruzt-Nissen.
 url film Baseret på stumfilm fra 1925 (dansk premiere 17-5-1926, Høibro Teatret). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Vil De have en Million. Filmsroman frit bearbejdet efter First National Filmen af samme Navn. ♦ 1926. 68 sider, 2 tavler (1926, roman)
originaltitel: Joanna, 1925
serietitel: Evas Filmsromaner, 4
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på stumfilm fra 1925 (dansk premiere 3-8-1926, Metropolteatret). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Den hvide Slavinde. Filmsroman efter First Nationals store Film af samme Navn. ♦ 1926. 68 sider, 2 tavler (1926, roman)
originaltitel: The half-way girl, 1925
serietitel: Evas Filmsromaner, 5
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på stumfilm fra 1925 (dansk premiere 19-10-1925, Metropolteatret). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Den glade Enke. Filmsroman efter "Metro-Goldwin-Mayer"-Filmen af samme Navn. ♦ 1926. 68 sider, 2 tavler (1926, roman)
originaltitel: The Merry Widows, 1925
serietitel: Evas Filmsromaner, 10
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på stumfilm fra 1925 (dansk premiere 31-12-1926, Det lille Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog serie: Nick Carter. Amerikas største Opdager. ♦ Litteraturselskabet A/S, [1927-28]. Nr. 1-69, à 32 sider (kvartformat (~A4)) (1927-28, roman)
Detaljer
oversat af Carl Scheel Vandel (1864-1918)
1908-09 1. udgave: Nick Carter. Amerikas største Opdager. ♦ Andersen & Westi, 1908-09. Nr. 1-78, à 32 sider (kvartformat (~A4))
kollaps Noter
 note til oversat titel Genudgivelse af titlerne fra serien fra 1908-09, dog uden nr 54.
 Bog anonym: Greven af Monte Christo. Filmsroman efter den store "Fox"-Film af samme Navn. ♦ 1927. 68 sider, 2 tavler (1927, roman)
originaltitel: Monte Cristo, 1922
serietitel: Evas Filmsromaner, 13
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url film Baseret på stumfilm fra 1922 (dansk premiere 7-3-1927, Colosseum). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Den røde Kimono. Filmsroman efter Mrs. Wallace Reids Film af samme Navn. ♦ 1927. 68 sider, 2 tavler (1927, roman)
originaltitel: The red Kimono, 1925
serietitel: Evas Filmsromaner, 14
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Den engelske originaltitel er nogle steder anført som: The red Kimona.
 url film Baseret på stumfilm fra 1925 (dansk premiere 23-2-1927, Centralteatret). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Hotel Imperial. Filmsroman efter den store "Paramount"-Film af samme Navn. ♦ 1927. 68 sider, 2 tavler (1927, roman)
serietitel: Evas Filmsromaner, 15
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Lajos (Ludwig) Biro (1880-1948, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url film Baseret på stumfilm fra 1927 (dansk premiere 21-2-1927, Palads). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kameliadamen. Marguerite fra Paris. Filmsroman efter Alexander Dumas berømte Roman "Kameliadamen" og First-National-Filmen af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1927. 68 sider, 2 tavler (1927, roman) 👓
originaltitel: Camille, 1926
serietitel: Evas Filmsromaner, 17
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Norma Talmadge, Gilbert Roland.
 note til oversat titel Udkom: August 1927.
 url film Baseret på stumfilm fra 1926 (dansk titel: Marguerite fra Paris, dansk premiere 3-9-1927, Det lille Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Opstandelse. Filmsroman efter United Artist-Filmen og Leo Tolstois Roman af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1927. 68 sider, 2 tavler (1927, roman) 👓
originaltitel: Resurrection, 1927
serietitel: Evas Filmsromaner, 19
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828-1910, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Dolores del Rio, Rod la Rocque.
 note til oversat titel Udkom: Oktober 1927.
 url film Baseret på stumfilm fra 1927 (dansk premiere 19-9-1927, Palads). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Chang. En Roman fra Siams Jungle. Efter den berømte Paramount-Storfilm. Med Filmens bedste Billeder. ♦ Fr. Palm Greisen, 1928. 94 sider (1928, roman)
originaltitel: Chang. A drama of the wilderness, 1927
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1925-29 opført under: Børnebøger.
 url film Baseret på stumfilm fra 1927 (dansk premiere 9-10-1927, Odd Fellow-Palæet). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Don Juan. Den store Elsker. Filmsroman om Kvindebedaareren Don Juan de Marana efter den store Warner Bros Film af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1928. 68 sider, 2 tavler (1928, roman) 👓
serietitel: Evas Filmsromaner, 22
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: John Barrymore.
 note til oversat titel Udkom: Januar 1928.
 url film Baseret på stumfilm fra 1926 (dansk premiere 26-12-1927). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Under Cirkuskuplen. Filmsroman efter den store Frede Skaarup Film af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1928. 68 sider, 2 tavler (1928, roman) 👓
serietitel: Evas Filmsromaner, 23
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Dolores Costello.
 note til oversat titel Udkom: Februar 1928.
 url film Baseret på stumfilm fra 1926 (dansk premiere 6-2-1928, Det lille Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Pigen fra Knejpen. Fra Filmen: Barken Sydkorset. Fotogravure af: Richard Barthelmess. ♦ Skandinavisk Filmsforlag, 1929. 32 sider, illustreret (1929, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret med Filmens bedste Billeder.
 note til oversat titel På omslaget: En Filmsroman om mytteri og kærlighed.
 url film Baseret på film fra 1928. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Skjulte Traade. Oversat fra Engelsk. (Tillæg til "Hjemlandsposten"). ♦ Hjemlandsposten [ikke i boghandlen], [ca. 1930-34]. 238 sider (1930-34, roman)
originaltitel: ?
del af: Hjemlandsposten
oversat af Anonym
 Bog antologi: Striden og Freden. Engelske Digte. Paa Dansk ved Knud Hee Andersen. ♦ De Unges Forlag, 1930. 71 sider (1930, digte)
oversat af Knud Hee Andersen (1886-1964)
 Bog anonym: Ex-Elskerinde. Paa Dansk ved Emmy Carstensen. ♦ Aschehoug, 1931. 296 sider (1931, roman)
originaltitel: ?
oversat af Emmy Carstensen
 Bog anonym: Gennem den snævre Port. Et Livsbillede fra Kanada. Efter Engelsk ved C. M. ♦ Diakonissestiftelsens Depot, 1931. 124 sider (1931, roman)
originaltitel: ?
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Sangeren fra Sevilla. Filmsroman efter Metro-Goldwyn Mayer-Filmen af samme Navn. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1931. 96 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Call of the flesh
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 4
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 81-96: [helsides fotos med lille tekst under].
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere: 21-9-1931 i Carlton). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Dyden og Synden. En Roman om tre unge Piger fra et Stormagasin. En Metro-Goldwyn-Mayer Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1931. 96 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Our blushing brides
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 5
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 81-96: [helsides fotos med lille tekst under].
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere: 6-6-1932 i Odeon, vist som stumfilm!). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Bør en Hustru fortie -. Filmsroman med Joan Bennett, Hardie Albright, Douglas Cosgrove og Owen Moore i Hovedrollerne. Efter den store Foxsukces af samme Navn. ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Hush money, 1931
serietitel: Evas Filmsromaner, 69
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udkom: November 1931.
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 9-11-1931, Park). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Børnebog Gøtzsche, Helene: En rigtig Dreng. Frit fortalt fra Engelsk. ♦ Bethesda [ikke i boghandlen], 1932. 44 sider (1932, børnebog)
oversat af Helene Gøtzsche
 Bog anonym: Pigen fra Broadway. En First-National-Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1932. 96 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Hard to get, 1929
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 11
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 81-96: [Fotos].
 url film Baseret på film fra 1929 (dansk premiere 12-2-1932, Odeon). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Stikkeren fra Sædelighedspolitiet. En Paramount-Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1932. 96 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: The vice squad, 1931
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 12
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 77-96: [Fotos].
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 18-1-1932, Odeon). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Ingen bryder sig om mig. Oversat fra Engelsk af I. S. ♦ Diakonissestiftelsens Depots Forlag, 1933. 86 (1933, roman)
originaltitel: ?
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Søvnløse Nætter. Filmsroman med Stanley Lupino og Polly Walker i hovedrollerne. Skrevet efter filmen "Søvnløse Nætter" (Sleepless Nights) med speciel tilladelse fra filmens forfatter Stanley Lupino og British International Pictures LTD. ♦ 1933. 72 sider, illustreret (1933, roman)
originaltitel: Sleepless Nights
serietitel: Evas Filmsromaner, 87
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 24-1-1933, Alexandra). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Malede Kvinder. Filmsroman med Peggy Shannon, Spencer Tracy og William Boyd i hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1933. 72 sider, illustreret (1933, roman)
originaltitel: Painted woman the, 1932
serietitel: Evas Filmsromaner, 89
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 20-3-1933, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Blondinen fra Follies. (Tusind smukke ben). Filmsroman med Marion Davies, Billie Dove og Robert Montgomery i hovedrollerne. Efter Metro-Goldwyn-Mayer filmen. ♦ Evas Filmsromaner, 1933. 72 sider, illustreret (1933, roman)
originaltitel: Blondie of the Follies, 1932
serietitel: Evas Filmsromaner, 91
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 17-7-1933, Carlton). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Hendes Hemmelighed. (Cynara). Filmsroman med Ronald Colman og Kay Francis i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1933. 72 sider, illustreret (1933, roman)
originaltitel: Cynara, 1932
serietitel: Evas Filmsromaner, 92
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk titel: Mellem to Kvinder, dansk premiere 9-10-1933, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog serie: Den nye Læderstrømpe. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. Nr. 1-32 (33?) (1934, roman)
Detaljer
1914-21 1. udgave: Den nye Læderstrømpe. ♦ Litteraturselskabet, 1914-21. Nr. 1-298
 Bog anonym: Den mystiske Mr. X (1934, roman)
originaltitel: The mystery of Mr. X, 1934
serietitel: Evas Kriminal-Filmsroman, 1
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på film fra 1934 (dansk premiere 5-11-1934, Scala). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Musik skal der til. En Paramount Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1934. 64 sider, illustreret (1934, roman) 👓
originaltitel: Too much harmony, 1933
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 61
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Bing Crosby.
 note til oversat titel Side 58-63: [Fotos].
 note til oversat titel Side [64]: [Reklame].
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 2-4-1934, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kun hans Legetøj. En Paramount Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1934. 64 sider, illustreret (1934, roman) 👓
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 66
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet: I Hovedrollen: Helen Twelvetrees.
 note til oversat titel Side 54-63: [Fotos].
 note til oversat titel Side [64]: [Reklame].
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 27-6-1934, Rialto). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Trykt i periodicum anonym: Sequoia. Efter Metro-Goldwyn-Meyer-Filmen af samme Navn. Paa Dansk ved Viggo Josephsen (1935, roman)
del af: Social-Demokraten
Detaljer
af Viggo Josephsen (1904-1978)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 4-8-1935. Illustreret med fotos fra filmen. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url film Baseret på film fra 1934. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Madame du Barry. En Warner Bros First National Film (1935, roman) 👓
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 83
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Hovedrollen: Dolores del Rio.
 note til oversat titel Side 55-63: [Fotos].
 note til oversat titel Side 64: [Reklame].
 note om føljeton Føljeton (måske anden oversættelse) i Aftenbladet fra 17-12-1934. Films-Roman fra det letsindige Hof i Versailles før den store Revolution.
 url film Baseret på film fra 1934. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Shirley Temple i "Dimples". (Aut. Overs. for Danmark efter "A twentieth Century-Fox picture"). ♦ Branner, 1937. 34 sider, illustreret (1937, roman)
originaltitel: Shirley Temple in "Dimples", 1936
Detaljer
oversat af Anonym
andet: Shirley Temple (1928-2014, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under klassemærket 99.4 Temple, Shirley (Enkeltbiografier).
 url film Baseret på film fra 1936. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Cirkus Barlay. Roman efter Filmen af samme Navn. ♦ [Evas Filmsroman], 1938. 40 sider, illustreret (1938, roman) 👓
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 170
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Francoise Rosay og Hans Albers. Eneret: Aero Film.
 note til titel Udkom december 1938.
 note til titel Illustreret med billeder fra filmen.
 url film Baseret på tysk udgave af film fra 1938 med titlen: Fahrendes Volk/Les gens du voyage (dansk titel: Cirkus Barlay). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Djævelens Datter (1938, roman)
 Bog anonym: Shirley Temple i "Heidi". Efter Johanni Spyri's Fortælling. Shirley Temple. Jean Hersholt. Helen Westley. Arthur Treacher. En 20th Century-Fox Film. (Aut. Overs. for Danmark). ♦ Branner, 1938. 36 sider, illustreret (1938, roman)
originaltitel: Shirley Temple in Heidi, 1937
se også: Heidis Ungdomsliv
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Johanna Spyri (1827-1901, sprog: tysk)
andet: Shirley Temple (1928-2014, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under klassemærket 99.4 Temple, Shirley (Enkeltbiografier).
 url film Baseret på film fra 1937. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. 4. Udg. ♦ Jacob Lund, 1946. 160 sider (1946, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1857 1. udgave: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. Oversat af B.S. ♦ Kbh., Jacob Lund, 1857. 196 sider
 Bog Jensen, Jens (Udg.): Engelske Kriminalhistorier. (Overs. af Mette Budtz-Jørgensen, Ole Storm og C.W. Volkersen). ♦ Politiken, [1946]. 64 sider, illustreret (1946, novelle(r))
del af: Politikens Stjerne-Hæfte
oversat af Mette Budtz-Jørgensen (f. 1905)
oversat af Ole Storm (1918-1988)
oversat af C.W. Volkersen
 Bog anonym: Det ensomme Hus. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ M. Victor Schrøders Forlag, 1946. 40 sider, illustreret (1946, roman)
originaltitel: Candlelight in Algeria, 1944
serietitel: Victor's Filmsromaner, 3
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på film fra 1944 (dansk premiere 11-2-1946, Amager Bio, Casino). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog (oversætter) Dekobra, Maurice: Hvedebørdsdage. Overs. fra Amerikansk ved Mogens Boisen. (Originalens Titel "Shanghai honeymoon"). ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, 1947. 302 sider (1947, roman)
originaltitel: Lune de Miel à Shanghaï, 1943
Detaljer
af Ernest-Maurice Charles Tessier (1885-1973, sprog: fransk)
oversat af Mogens Boisen (1910-1987)
1963 Senere udgave: Hvedebrødsdage. Overs. af Mogens Boisen [efter den amerikanske udg.] "Shanghai honeymoon". [Ny udg.]
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på engelsk 1946.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Børnebog anonym: Slæden som løb sin Vej. Genfortalt fra Engelsk af Margrete Marstrand. Tegninger af Lars Wangensten-Berge. ♦ Illustrationsforlaget, [1947]. [18] sider, illustreret, tværformat (1947, børnebog)
oversat af Margrethe Marstrand (1874-1948)
illustrationer af Lars Wangensten-Berge (1905-1985, sprog: norsk)
 Bog (oversætter) Ouspensky, P. D.: Ivan Osokins mærkelige Liv og Levned. (Overs. efter "Strange life of Ivan Osokin" af Johanne Marie Larsen). ♦ Hagerup, 1948. 182 sider (1948, roman)
originaltitel: Kinemadrama, 1915
Detaljer
af Pyotr Demianovich Ouspensky (1878-1947, sprog: russisk)
oversat af Johanne Marie Larsen
kollaps Noter
 note til titel På russisk oprindelig med titlen: Kinemadrama.
 note til oversat titel Oversat til engelsk 1947 under titlen: Strange life of Ivan Osokin.
 url Fuld visning af den russiske tekst på: Link til ekstern webside fourthway.narod.ru
 Bog anonym: Dolken og Kappen. Fortalt efter Filmen af samme Navn. En Warner-Film. ♦ M. Victor Schrøders Forlag, 1949. 34 sider, illustreret (1949, roman) 👓
originaltitel: Cloak and dagger, 1946
serietitel: Victor's Filmsromaner, 6
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Februar 1949.
 note til oversat titel På titelbladet: I Hovedrollen: Garry Cooper.
 note til oversat titel På titelbladet også rolleliste.
 url film Baseret på film fra 1946 (dansk premiere 7-2-1949, Bristol). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Tre Mand søger Guld. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ M. Victor Schrøders Forlag, 1949. 33 sider, illustreret (1949, roman)
originaltitel: The treasure of Sierra Madre, 1948
serietitel: Victor's Filmsromaner, 7
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på film fra 1948 (dansk premiere 4-2-1949, Saga). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Børnebog anonym: De tre bjørne. Ill. af F. Rojankovsky. ♦ Fremad, [1950]. [28] sider, illustreret (1950, børnebog)
originaltitel: The three bears, 1948
serietitel: Fremads guldbøger, 7
Detaljer
illustrationer af Feodor Stepanovich Rojankovsky (1891-1970, sprog: russisk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, [1952].
 note om oplag 3. oplag, [1953].
 note om oplag 4. oplag, [1955].
 note om oplag 5. oplag, [1957].
 Tekster anonym: Knold og Tot. 1950-55 (1950-54, humor)
 Tekster anonym: Beowulf. Bjovulf. Et angelsaksisk Heltedigt. 2. Udg (1952, tekster)
oversat af Thora Constantin-Hansen (1867-1954)
illustrationer af Niels Skovgaard (1858-1938)
 Børnebog anonym: Robin Hood. ♦ Ungdommen Forlag, 1952. 106 sider (1952, børnebog)
Detaljer
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel Bearbejdelse for ungdommen efter gamle engelske kilder ved Alfr[ed] Jeppesen.
 note til titel 2. oplag, 1954.
 Bog anonym: Julens tolv dage (1953, digte)
illustrationer af Lars Bo (1924-1999)
 Bog F. H. A.: Det blev Morgen - - (1954, roman)
 Bog (oversætter) Patatzis, Sotiris: [indgår i antologien: Halvtreds mesterfortællinger [s640]] Rød måne. Side 640-48 (1954, tekster) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
af Sotiris Patatzis (1917-1991, sprog: græsk)
oversat af Leif Toklum
kollaps Noter
 note til titel I engelsk oversættelse udgivet i samlingen: World prize stories. Selected from the New York herald tribune competition series, 1952, under titlen: Red moon [novellen vandt førsteprisen].
 Bog Carroll, Lewis: Alice i Eventyrland. Bearbejdet af Halfdan Rasmussen. ♦ Illustrerede Klassikere, 1955. [47] sider, illustreret (1955, tegneserie)
serietitel: Illustrerede Klassikere, 1
Detaljer
illustrationer af Alexander Anthony ("Alex") Blum (1889-1969, sprog: engelsk)
oversat af Halfdan Rasmussen (1915-2002)
baseret på værk af Charles L. Dodgson (1832-1898, sprog: engelsk)
1875 1. udgave: Maries Hændelser i Vidunderlandet. Efter d. Eng. v. D. G. m. 41 Illustrationer. ♦ Wøldike, 1875.
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie udgivet på engelsk i USA i serien: Classics Illustrated, nr. 49, 1948 under titlen: Alice in Wonderland.
 note til oversat titel Side [45]: Lewis Carroll [biografi].
 note til oversat titel Side [46]: Æsop og hans berømte fabler [tekst].
 note til oversat titel Side [47]: Æsop's fabler. Ræven og druerne [tegneserie].
 Bog (bearbejdelse) Verne, Jules: Rejsen til månen. Bearbejdet af Iver Gudme. ♦ Illustrerede Klassikere, 1955. [47] sider, illustreret (1955, tegneserie)
serietitel: Illustrerede Klassikere, 2
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Alexander Anthony ("Alex") Blum (1889-1969, sprog: engelsk)
oversat af Iver Gudme (1893-1965)
1876 1. udgave: Rejsen til Maanen. [Overs. af Rich. Kaufmann]. ♦ Andr. Schous Forlag, 1876. [Bind] 1-2, 221 + 237 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter Jules Vernes roman. I USA udgivet i serien Classics Illustrated, nr. 105, 1953.
 note til oversat titel Note side [44]: Nu, da De har læst Illustrerede Klassikeres udgave af bogen, har De måske fået lyst til at læse original udgaven. Den kan sikkert fåes på det nærmeste bibliotek.
 note til oversat titel Noten forekommer i de flest hæfter, og er en oversættelse af den originale tekst: Now that You have read the Classics Illustrated edition, don't miss the added enjoyment of reading the original, obtainable at your school or public library.
 note til oversat titel Side [45]: Jules Verne [biografi].
 note til oversat titel Side [46]: [Tegninger og tekst om kameler].
 note til oversat titel Side [47]: Euklid. Geometriens fader.
 note om oplag 2. oplag, 1959.
 note om oplag 3. oplag, 1962.
 Børnebog anonym: Fut-Søren. Dansk Tekst: Puk Wennström (1956, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 10
oversat af Gerda Jonshøj (1928-1994)
 Børnebog anonym: Glade dage. Dansk tekst: Puk Wennström (1956, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 9
oversat af Gerda Jonshøj (1928-1994)
 Børnebog anonym: Høne-Hanne (1956, børnebog)
serietitel: Fremads guldbøger
illustrationer af John Parr Miller (1913-2004, sprog: engelsk)
oversat af Rachel Hjorth
oversat af Mogens Hjorth
 Børnebog anonym: Lille Mis Gavstrik. Dansk tekst: Puk Wennström (1956, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 11
oversat af Gerda Jonshøj (1928-1994)
 Børnebog anonym: Til fest i legetøjsland. Dansk tekst: Puk Wennström (1956, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 12
oversat af Gerda Jonshøj (1928-1994)
 Bog (bearbejdelse) Homer: Iliaden. Ill. Alex A. Blum. Ved Otto Gelsted. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, 1956. (1956, tegneserie)
serietitel: Illustrerede Klassikere, 13
Detaljer
af Homer (sprog: græsk)
illustrationer af Alexander Anthony ("Alex") Blum (1889-1969, sprog: engelsk)
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie udgivet i USA i serien: Classics Illustrated, no. 77, 1950, under titlen: Homer's Iliad, senere med titlen: The Iliad.
 note til oversat titel Omslag: Alex A. Blum.
 note til oversat titel Note side [44]: Nu har du læst Iliaden i Illustrerede Klassikeres udgave. Gå ikke tabt af den fornøjelse at læse den oprindelige tekst, der findes i en klassisk versoversættelse af Chr. Wilster og en ny prosaoversættelse af Otto Gelsted.
 note til oversat titel Side [45]: Homer [biografi].
 note til oversat titel Side [46]: Berømte operaer. La Gioconda. Af Amilcare Ponchielli (1834-1876) [Artikel].
 note til oversat titel Side [47]: Nogle af oldtidens underværker [tegninger med tekst].
 Bog (bearbejdelse) Cooper, James Fenimore: Den røde pirat. Illustreret af Peter Constanza [ie: Pete Costanza]. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, 1956. (1956, tegneserie) 👓
serietitel: Illustrerede Klassikere, 14
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
illustrationer af Peter ("Pete") Costanza (1913-1984, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
omslag af Jo Polseno (f. 1924, sprog: engelsk)
1829-31 1. udgave: Den røde Fribytter. En Fortælling. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1829-31. Deel 1-4, 214 + 230 + 222 + 221 sider
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie udgivet i USA i serien: Classics Illustrated, no. 114, 1953.
 note til oversat titel Side [46]: James Fenimore Cooper [biografi].
 note til oversat titel Side [47]: [Alaska settlement, artikel om Alaska].
 note om oplag 2. oplag, 19??
 Tekster anonym: Buffalo Bill. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, 1956. (1956, tegneserie) 👓
originaltitel: Buffalo Bill, 1953
serietitel: Illustrerede Klassikere, 15
Detaljer
illustrationer af Maurice del Bourgo (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1971 Senere udgave: Buffalo Bill. ♦ Williams Forlag, 1971. [48] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Nogle web-sider anfører Ann S. Stephens som bearbejder.
 note til titel Tegneserie udgivet i USA i serien: Classics Illustrated, no. 106, 1953.
 note til oversat titel Tegneserie om William Frederick Cody (1846-1917), kaldet Buffalo Bill.
 note til oversat titel Side [45]: William Quantrill [artikel om leder af forbryderbande, død 10-5-1865].
 note til oversat titel Side [46-47]: Huronerne [artikel om indianerstamme].
 note om oplag 2. oplag, 19?? [HBN 151].
 note om oplag 3. oplag, 19?? [HBN 186].
 note om oplag 4. oplag, 19?? [HBN 188].
 Børnebog anonym: Bamsernes skovtur. Overs. og bearbejdet af Puk [Wennström] (1957, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 13
oversat af Gerda Jonshøj (1928-1994)
 Børnebog anonym: Den bestøvlede kat. Gammelt folk[e]eventyr. Tekst: Rachel og Mogens Hjorth. Ill. af J. P. Miller. ♦ Fremad, [1957]. [28] sider, illustreret. (Fremads Guldbøger, 4) (1957, børnebog)
serietitel: Fremads guldbøger, 41
Detaljer
bearbejdelse: Rachel Hjorth
bearbejdelse: Mogens Hjorth
illustrationer af John Parr Miller (1913-2004, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse opført under danske bøgnebøger, men den er formodentlig bearbejdet efter engelsk forlæg.
 Børnebog anonym: Giraf-bøgerne (1957, børnebog)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Den lille brune høne og den store verden. Bearbejdet af Puk Wennström (1957, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 15
oversat af Gerda Jonshøj (1928-1994)
 Børnebog anonym: Den lille helt »Vuf«. Overs. og bearbejdet af Puk [Wennström] (1957, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 14
oversat af Gerda Jonshøj (1928-1994)
 Børnebog anonym: Lille Prosit bliver klog af skade. Overs. og bearbejdet af Puk [Wennström] (1957, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 16
oversat af Gerda Jonshøj (1928-1994)
 Bog (oversætter) Hostovský, Egon: Den sorte bande. Overs. fra den engelske udg. af Mogens Boisen (1957, tekster)
af Egon Hostovský (1908-1973, sprog: andre)
oversat af Mogens Boisen (1910-1987)
 Børnebog anonym: Hunden, der havde glemt at gø, og den lille dreng, som fandt skatten (1958, børnebog)
originaltitel: The little dog who forgot how to bark, 1946
serietitel: Pixi Bøgerne, 24
illustrationer af Hildegarde Hopkins (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Kitten kat (1958, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 19
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Lilly (1958, børnebog)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Mikael. Den unge bjergmand. En fortælling fra Ungarn. Overs. fra engelsk (1958, børnebog)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Regnbuen (1958, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 23
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) antologi: Nytårsofret og andre fortællinger. Udvalgt og overs fra engelsk af Gotfred Appel. ♦ Tidens Forlag, 1959. 175 sider (1959, tekster)
af anonym andre (sprog: andre)
oversat af Gotfred Appel (1924-1992)
omslag af Herluf Bidstrup (1912-1988)
 Bog (bearbejdelse) anonym: Piratkaptajnen. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, 1959. [48] sider, illustreret (1959, tegneserie)
originaltitel: The Buccaneer, 1958
serietitel: Illustrerede Klassikere, 85
Detaljer
illustrationer af George R. Evans (1920-2001, sprog: engelsk)
illustrationer af Robert L. ("Bob") Jenney (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
baseret på værk af Lyle Saxon (1891-1946, sprog: engelsk)
omslag af Norman Blaine Saunders (1907-1989, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk udgivet som tegneserie i serien: Classics Illustrated, nr. 148, 1959.
 note til titel Om Jean Lafitte (egentlig Laffite) (ca. 1780-1823), fransk pirat.
 note til oversat titel Note i bogen: Mange bøger og utallige films har fortalt om skånselsløse sørøveres rædselsgerninger på de syv verdenshave i tidligere tider.
Paramounts strålende farvefilm giver Cecil B. De Mille en sandfærdig beretning om piraten Jean Lafitte, der ikke var som de fleste andre sørøvere, og over denne film har Illustrerede KLASSIKERE skabt PIRAT KAPTAJNEN.
 note til titel Farvefilmen fra 1958 var en genindspilning af film fra 1938, der var baseret på roman af Lyle Saxon: Lafitte the pirate, 1930.
 url film Baseret på film fra 1958 med titlen: The Buccaneer (dansk titel: Piraten). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog (bearbejdelse) Henty, G. A.: Med sværdet i hånd. Ill.: J. Tartaglione. ♦ Illustrerede Klassikere, 1959. (1959, tegneserie)
originaltitel: Won by the sword, 1900
serietitel: Illustrerede Klassikere, 95
Detaljer
af George Alfred Henty (1832-1902, sprog: engelsk)
illustrationer af John Tartaglione (1921-2003, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1974 Senere udgave: Med sværdet i hånd. Ill.: J. Tartaglione. ♦ Williams Forlag, 1974. 45 sider
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i USA som tegneserie i serien: Classics Illustrated, nr. 151, 1959.
 Børnebog anonym: Tre små dyrehistorier (1960, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 31
oversat af Anonym
 Billede (illustrationer) Disney, Walt: Anders And i Disneyland. Fortalt af Annie North Bedford. Overs. fra amerikansk af Rose Thyregod. Ill. fra Disney-Studiet (1960, børnebog)
originaltitel: Donald Duck in Disneyland, 1955
serietitel: Fremads guldbøger, 66
af Walt Disney (1901-1966, sprog: engelsk)
af Annie North Bedford (sprog: engelsk)
oversat af Rose Thyregod (1888-1986)
 Børnebog anonym: Feriebørnene (1960, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 25
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Gemme-borte-dyrene (1960, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 30
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Honningkagemanden (1960, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 28
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Knap paa skovtur (1960, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 29
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Den lille rappedask (1960, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 27
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Mettes lille lam (1960, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 26
oversat af Anonym
 Tekster anonym: Montezumas skatte. Spaniernes erobring af Mexico (1960, tegneserie)
originaltitel: The conquest of Mexico
serietitel: Illustrerede Klassikere, 108
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Bernal Díaz del Castillo (1490-1584, sprog: spansk)
1974 Senere udgave: Erobringen af Mexico. ♦ Williams Forlag, 1974. 48 sider, illustreret
 Billede (illustrationer) anonym: Montezumas skatte. Spaniernes erobring af Mexico (1960, tegneserie)
originaltitel: The conquest of Mexico
serietitel: Illustrerede Klassikere, 108
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Bernal Díaz del Castillo (1490-1584, sprog: spansk)
1974 Senere udgave: Erobringen af Mexico. ♦ Williams Forlag, 1974. 48 sider, illustreret
 Børnebog anonym: Bamsefamiliens skovtur (1961, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 40
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Besøg i ponyhaven (1961, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 33
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Brandbilen som var for lille. Overs. fra amerikansk og bearbejdet af Puk (1961, børnebog)
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 39
oversat af Gerda Jonshøj (1928-1994)
 Børnebog anonym: Da Mis kom til Pixiland. [Overs. fra amerikansk]. ♦ Illustrationsforlaget, [1961]. [24] sider, illustreret. (Pixi Bøgerne, 39) (1961, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 39
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Dyrenes lilleverden. [Overs. fra amerikansk] (1961, børnebog)
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 42
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Fugleungen som løb hjemmefra. Overs. fra amerikansk og bearbejdet af Puk. ♦ Illustrationsforlaget, [1961]. [20] sider, illustreret. (Ælle Bælle Bøgerne, 37) (1961, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 37
oversat af Gerda Jonshøj (1928-1994)
 Børnebog anonym: Hvem bor - hvor? Overs. fra amerikansk og bearbejdet af Puk (1961, børnebog)
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 40
Detaljer
oversat af Gerda Jonshøj (1928-1994)
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstitel: Hvem bor her?
 Børnebog anonym: Kaptajn Kat (1961, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 38
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Lille Kid (1961, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 36
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Med Teddy på udflugt (1961, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 37
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Sorte Fut Det gamle lokomotiv (1961, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 34
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Trylleri i legetøjsbutikken (1961, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 35
oversat af Anonym
 Billede (illustrationer) Disney, Walt: Anders And som detektiv. Ill. af Disneystudiet. Dansk tekst: Rose Thyregod (1962, børnebog)
serietitel: Fremads guldbøger, 77
af Walt Disney (1901-1966, sprog: engelsk)
oversat af Rose Thyregod (1888-1986)
 Billede (illustrationer) Disney, Walt: Børnene i Legetøjsland. Efter Disney-filmen "Børnene i Legetøjsland". Fortalt af Barbara Shook Hazen. Ill. af Disney-studiet. Dansk tekst: Inger Iacobæus (1962, børnebog)
originaltitel: Babes in Toyland, 1961
serietitel: Fremads guldbøger, 80
Detaljer
af Walt Disney (1901-1966, sprog: engelsk)
af Barbara Shook Hazen (f. 1930, sprog: engelsk)
oversat af Inger Jacobæus (1924-1986)
1962 Samhørende, fortsættes af (2. del): Tom redder Legetøjsland. Efter Disney-filmen "Børnene i Legetøjsland". Fortalt af Barbara Shook Hazen. Dansk tekst: Inger Iacobæus. Ill. fra Disney-studiet
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Malmö.
 url film Baset på filmen fra 1961. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog Adams, Chuck: Kampen om guldet. Oversætter: Peter Pry. ♦ Winther, 1962. 127 sider (1962, roman)
originaltitel: The tall hellion, 1960
serietitel: Texas Bog, 107
Detaljer
oversat af Peter Pry
kollaps Noter
 note til titel Det har ikke entydigt været muligt at fastslå, hvem der skrev denne titel under fællespseudonymet Chuck Adams.
 Bog (oversætter) Hartog, Jan de: Løftet (1962, roman)
af Jan de Hartog (1914-2002, sprog: hollandsk)
oversat af Karina Windfeld-Hansen (1899-1988)
 Børnebog anonym: Til fest i Legetøjsland. Dansk tekst: Puk Wennström (1963, børnebog)
oversat af Gerda Jonshøj (1928-1994)
 Bog (oversætter) Mishima, Yukio: Fem moderne No-spil (1964)
serietitel: Gyldendals Bekkasinbøger, 27
af Kimitake Hiraoka (1925-1970, sprog: japansk)
oversat af Asta Hoff-Jørgensen (1912-1993)
 Bog (oversætter) Mishima, Yukio: Efter festen (1964)
af Kimitake Hiraoka (1925-1970, sprog: japansk)
oversat af Ida Elisabeth Hammerich (1930-2007)
 Bog (oversætter) Carpentier, Alejo: Eksplosion i domkirken (1964, tekster)
af Alejo Carpentier (1904-1980, sprog: spansk)
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
 Børnebog anonym: »Hønen og brødet«. Ill. af Ruth Bendel. Overs. fra amerikansk af Puk (1964, børnebog)
originaltitel: The little red hen, 1957
serietitel: Pixi Bøgerne, 65
Detaljer
illustrationer af Ruth Bendel (sprog: engelsk)
oversat af Gerda Jonshøj (1928-1994)
kollaps Noter
 note til titel Teksten tilsyneladende udgivet på engelsk første gang 1942, men med anden illustrator (J.P. Miller).
 Bog (oversætter) Carpentier, Alejo: De tabte spor. [Ny udg.] (1964, tekster)
serietitel: Gyldendals Bekkasinbøger, 28
Detaljer
af Alejo Carpentier (1904-1980, sprog: spansk)
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
1957 1. udgave: De tabte spor. Overs. fra den amerikanske udg. af Michael Tejn efter "The lost steps". ♦ Hasselbalch, 1957. 270 sider
 Bog (oversætter) Voltaire, François de: Voltaire. I udtog ved og med indledning af André Maurois. Overs. fra engelsk af Kai Friis Møller efter "The living thoughts of Voltaire" (1964, roman)
serietitel: Udødelige Tanker
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
redigeret af André Maurois (1885-1967, sprog: fransk)
oversat af Kai Friis Møller (1888-1960)
 Bog (oversætter) Mishima, Yukio: Det Gyldne Tempel (1965, tekster)
originaltitel: Kinkakuji
Detaljer
af Kimitake Hiraoka (1925-1970, sprog: japansk)
oversat af Ida Elisabeth Hammerich (1930-2007)
kollaps Noter
 note til titel Engelsk titel: The Temple of the Golden Pavilion.
 Dramatik anonym: Reward of 500 dollars. Detective play in two acts. ♦ Priors Dukketeater, 1965. 8 sider (1965, dramatik)
 Bog anonym: Flossie. En Venus på femten. Af en der har kendt denne fortryllende gudinde og knælet ved hendes alter. Overs. fra engelsk af Erik Thygesen. ♦ Borgen, [1965]. 84 sider. (Borgens Billigbøger, 43) (1965, roman)
originaltitel: Flossie, 1897
serietitel: Borgens Billigbøger, 43
Detaljer
oversat af Erik Thygesen (1941-1999)
1965 Senere udgave: Flossie. En Venus på femten. Af en som harkendt denne bedårende gudinde og dyrket hende i hendes religion. Overs. fra engelsk af E. Vilgård Henriksen efter "Flossie. A Venus of fifteen". ♦ Obelisk, [1965]. 126 sider
1965 Senere udgave: Flossie. Eine fünfzehnjährige Venus. Nach dem Original von Algernon Charles Swinburne. ♦ Søborg, Dehli Forlag, [1965]. 96 sider
1967 Senere udgave: Flossie. A Venus of fifteen. ♦ Obelisk, [1967]. 112 sider
kollaps Noter
 url Artikel om de forskellige engelske udgaver på: Link til ekstern webside The Jack Horntip Collection
 url film Filmatiseret 1971. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 url film Filmatiseret 1974. Filmen anfører fejlagtigt at den er baseret på en roman af John Archer fra 1810. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Flossie. En Venus på femten. Af en som harkendt denne bedårende gudinde og dyrket hende i hendes religion. Overs. fra engelsk af E. Vilgård Henriksen efter "Flossie. A Venus of fifteen". ♦ Obelisk, [1965]. 126 sider (1965, roman)
Detaljer
oversat af E. Vilgård Henriksen
1965 1. udgave: Flossie. En Venus på femten. Af en der har kendt denne fortryllende gudinde og knælet ved hendes alter. Overs. fra engelsk af Erik Thygesen. ♦ Borgen, [1965]. 84 sider. (Borgens Billigbøger, 43)
 Bog anonym: Flossie. Eine fünfzehnjährige Venus. Nach dem Original von Algernon Charles Swinburne. ♦ Søborg, Dehli Forlag, [1965]. 96 sider (1965, roman)
Detaljer
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
fejlagtig tillagt: Algernon Charles Swinburne (1837-1909, sprog: engelsk)
1965 1. udgave: Flossie. En Venus på femten. Af en der har kendt denne fortryllende gudinde og knælet ved hendes alter. Overs. fra engelsk af Erik Thygesen. ♦ Borgen, [1965]. 84 sider. (Borgens Billigbøger, 43)
kollaps Noter
 note til titel Bogen udkom allerede 1927 i tysk oversættelse [måske anden oversættelse].
 Børnebog anonym: Alle mine ting (1966, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Fremads Bogklodser
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Holland.
 note til oversat titel 2. oplag, 1967.
 Børnebog anonym: Dyrevenner (1966, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Fremads Bogklodser
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Holland.
 note til oversat titel 2. oplag, 1967.
 Billede (illustrationer) anonym: Dyrevenner (1966, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Fremads Bogklodser
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Holland.
 note til oversat titel 2. oplag, 1967.
 Børnebog anonym: Her er jeg (1966, børnebog)
serietitel: Fremads Bogklodser
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Holland.
 note til oversat titel 2. oplag, 1967.
 Bog anonym: Slavinden og prinsen. Erotisk roman. Overs. fra engelsk (1966, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Porno-Serien, 1
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Spisetid (1966, børnebog)
serietitel: Fremads Bogklodser
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Holland.
 note til oversat titel 2. oplag, [1967].
 Bog (oversætter) Tempelherren af Cythera: Den vellystige hykler eller Lastens triumf. Overs. fra engelsk af Otto Refsgaard efter "The lascivious hypocrite or The triumphs of vice" (1966, roman)
originaltitel: Le Tartufe Libertin ou Le triomphe du vice, ca. 1830
serietitel: Aurums Sex-Serie, 2
Detaljer
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Otto Refsgaard
kollaps Noter
 note til titel En engelske udgave har: A free translation of Le Tartuffe Libertin. Done at Cythera: By the keeper of the temple, MDCCXC [dvs. 1790, men mere sandsynligt ca. 1930].
 note til titel Den franske udgave har: A Cythère, chez le gardien du temple, [ca. 1830].
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under engelske romaner.
 url Artikel om den franske original på: Link til ekstern webside Le Bibliomane Moderne
 Børnebog anonym: Tre små piger (1967, børnebog)
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 65
illustrationer af Eva Wenzel-Bürger (sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Amerikansk sex. Erotisk roman. Overs. fra amerikansk af Bonny Berg (1967, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Porno-Serien, 29
oversat af Bonny Berg
 Bog (oversætter) Mishima, Yukio: Bølgeslag (1967, tekster)
originaltitel: Shiosai
Detaljer
af Kimitake Hiraoka (1925-1970, sprog: japansk)
oversat af Ida Elisabeth Hammerich (1930-2007)
kollaps Noter
 note til titel Engelsk titel: The sound of waves.
 Bog anonym: Djævelsk erotik. Overs. fra engelsk. ♦ Point Press, 1967. 158 sider (1967, roman)
originaltitel: ?
serietitel: De Sorte Bøger, 6
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) anonym: Dorian Grays sande billede. Overs. af A. Michaelsen efter "The true picture of Dorian Gray" (1967, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af A. Michaelsen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig skrevet på tysk, oversat til engelsk.
 Bog anonym: De erotisk afsindige (1967, roman)
serietitel: De Sorte Bøger, 9
oversat af Kristoffer Gertssen
 Bog (oversætter) De Cars, Gay [ie: Des Cars, Guy]: Fordømt. Overs. fra engelsk efter "The damned one". ♦ Obelisk, [1967]. 157 sider (1967, roman)
serietitel: Onde Bøger
Detaljer
af Guy des Cars (1911-1993, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1955 1. udgave: Den forbandede. Overs. fra fransk af Karen Mathiasen efter "La maudite". ♦ Martin, 1955. 238 sider
kollaps Noter
 note til titel Oversat til engelsk 1956 med titlen: The damned one.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under engelske romaner.
 Bog (oversætter) Kishida, Eriko: God morgen Flodhest (1967, børnebog)
af Eriko Kishida (1929-2011, sprog: japansk)
illustrationer af Chiyoko Nakatani (1930-1981, sprog: japansk)
oversat af Viggo Nørgaard-Jepsen
 Bog anonym: Grusom sex (1967, roman)
originaltitel: Cruel love
serietitel: Sex-Bøgerne, 5
oversat af W.H. Andersen
 Bog Ellison, Earl: Det gådefulde lig. Oversat af B. Dammegård efter "Rosalind Runs Wild". ♦ 1967. 128 sider (1967, roman)
originaltitel: Rosalind runs wild
serietitel: Dollar Serien, 174
oversat af Bente Dammegård
 Bog anonym: En hidsig weekend. Overs. fra engelsk (1967, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Porno-Serien, 6
oversat af Anonym
 Bog anonym: Jule-sex. Erotisk roman. Overs. fra amerikansk. ♦ Point Press, 1967. 126 sider (1967, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Porno-Serien, 30
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) Koide, Shogo: Den langsomme vejtromle. Tegnet af Tadayoshi Yamamoto. Oversat af Ib Permin fra den autoriserede engelske oversættelse "A slow roller" (1967, børnebog)
originaltitel: Noroma na rora, 1965
Detaljer
af Shogo Koide (1897-1990, sprog: japansk)
illustrationer af Tadayoshi Yamamoto (f. 1916, sprog: japansk)
oversat af Ib Permin (1923-1978)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Japan.
 Børnebog anonym: Den lille kanin. Kludeklip af Jytte Grindsted (1967, børnebog)
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 66
oversat af Anonym
illustrationer af Jytte Grindsted (1918-2013)
 Bog Cox, Ophélia: Pinefuld erotik. En engelsk glædespiges erindringer. Overs. fra fransk af Poul Tjele efter "Mémoires de Miss Ophélia Cox" (1967, roman)
originaltitel: With rod and bum or Sport in the West end of London by Ophelia Cox, 1892-98
originaltitel: Mémoires de Miss Ophélia Cox, 1892-98
serietitel: De Sorte Bøger, 5
Detaljer
oversat af Poul Tjele
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig en anonym engelsk roman udgivet mellem 1892-98 med titlen: With Rod and Bum, or, Sport in the West end of London by Ophelia Cox. A True Tale by a Young Governess.
 note til titel Den franske oversættelse har det fiktive trykkeåret 1791, men må være udgivet 1892-1900.
 Bog (oversætter) anonym: Primadonna. En tysk sangerindes erotiske erindringer. Overs. af Niels Bjerre Andersen efter den engelske udg. "The primadonna. Memoirs of a German singer" (1967, roman)
originaltitel: Memoiren einer Sängerin, 1868-75
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af N. Bjerre Andersen
1968 Senere udgave: The prima donna. ♦ Obelisk, [1968]. 239 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bogen foregiver at være Wilhelmina Schröder-Devrients (1804-60) selvbiografi.
 note til titel På engelsk også med titlen: Pauline the Prima Donna.
 note til titel Bogen blev oversat til engelsk allerede 1898. Fuld visning af den engelske oversættelse på: The Jack Horntip Collection. Link til ekstern webside http://www.horntip.com/html/books_&_MSS/1890s/1898_pauline_the_primadonna/index.htm
 Bog (oversætter) Sade, Marquis de: Sadistisk testamente. Overs. efter den engelske udg. "Bedside philosopher". ♦ Olympia Press og Obelisk, [1967]. 256 sider (1967, roman)
originaltitel: La philosophie dans le boudoir, 1795
serietitel: Den Gule Serie, 1
Detaljer
af Donatien-Alphonse-François de Sade (1740-1814, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Den engelske oversættelse har titlen: Philosophy in the bedroom.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1970. Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den franske tekst (Tome premier) på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den franske tekst (Tome second) på: Link til ekstern webside Gallica
 Bog Lord, Sheldon: Sex-karrusellen. Til dansk ved O. Hemmingsen. ♦ 1967. 157 sider (1967, roman)
originaltitel: The hours of rapture, 1966
serietitel: Domino, 26
Detaljer
oversat af O. Hemmingsen
andet: Milo Perichitich (sprog: engelsk)
andet: Donald Edwin Westlake (1933-2008, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Pseudonymet blev benyttet af Lawrence Block (stoppede 1963?), Milo Perichitich og Donald E. Westlake.
 Bog anonym: Sexperimenter. Overs. fra amerikansk af E. J. Larson efter "Dr. Q" (1967, roman)
originaltitel: Dr. Q
serietitel: Illustreret Sex, 3
oversat af E.J. Larson
 Bog anonym: Flossie. A Venus of fifteen. ♦ Obelisk, [1967]. 112 sider (1967, roman)
Detaljer
1965 1. udgave: Flossie. En Venus på femten. Af en der har kendt denne fortryllende gudinde og knælet ved hendes alter. Overs. fra engelsk af Erik Thygesen. ♦ Borgen, [1965]. 84 sider. (Borgens Billigbøger, 43)
 Bog (bearbejdelse) anonym: Alice i Eventyrland. Tegninger: Hutchings (1967, børnebog)
Detaljer
baseret på værk af Charles L. Dodgson (1832-1898, sprog: engelsk)
illustrationer af Hutchings (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1875 1. udgave: Maries Hændelser i Vidunderlandet. Efter d. Eng. v. D. G. m. 41 Illustrationer. ♦ Wøldike, 1875.
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Bog (oversætter) Yoshimoto, Takako: De to katte (1968, børnebog)
originaltitel: Kuro to yuki, 1966
Detaljer
af Takako Yoshimoto (f. 1934, sprog: japansk)
oversat af Ib Permin (1923-1978)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Japan.
 Bog antologi: 150 godnathistorier. [Oversat fra amerikansk] af Inge Aasted. [Ny udg.] Ill. af Lone Marslund (1968, børnebog)
Detaljer
oversat af Inge Åsted (1918-1981)
illustrationer af Lone Marslund
1954 1. udgave: 150 godnathistorier. På dansk ved Inge Aasted. Ill. af Janette Robson. ♦ Hernov, 1954. 160 sider, illustreret
 Bog (oversætter) De Farniente, Beauregard: The adventures of Father Silas (1968, roman)
originaltitel: Histoire de Dom Bougre, portier des Chartreux, 1741
Detaljer
af Jean-Charles Gervais de Latouche (1715-1782, sprog: fransk)
1968 Senere udgave: Pastor Silas' erotiske eventyr. Overs. fra engelsk efter "The adventures of Father Silas"
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under engelske romaner.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Børnebog anonym: Bamsernes tællebog. Tegninger: Francis Phillips (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Francis Phillips (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Bog (oversætter) Capek, Karel: [indgår i antologien: Politihistorier fra hele verden [s294]] Der var noget fordægtigt ved den mand. Side [294]-300 (1968, tekster) 👓
originaltitel: Muž, který se nelíbil, 1929
Detaljer
af Karel Capek (1890-1938, sprog: andre)
kollaps Noter
 note til titel På tjekkisk trykt i samlingen: Povídky z jedné kapsy, 1929.
 note til titel Novellen oversat til engelsk med titlen: There was something shady about the man.
 url Fuld visning af den tjekkiske tekst på: Link til ekstern webside ld.johanesville.net
 Børnebog anonym: Dumpes sommerferie (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Helen Haywood (1908-1995, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat fra engelsk. Illustreret af Helen Haywood.
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Ferie på bondegården (1968, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Bonny-Bøgerne, 42326
Detaljer
illustrationer af Pauline Adams (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Sverige.
 Børnebog anonym: Futte-dut (1968, børnebog)
serietitel: Bonny-Bøgerne, 42306
Detaljer
illustrationer af Elsie Darien (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Sverige.
 Børnebog anonym: Fødselsdagsgaven (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger
Detaljer
illustrationer af May Kirkham (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Bog (oversætter) Kishida, Eriko: Hjælp os, flodhest (1968, børnebog)
af Eriko Kishida (1929-2011, sprog: japansk)
illustrationer af Chiyoko Nakatani (1930-1981, sprog: japansk)
oversat af Viggo Nørgaard-Jepsen
 Børnebog anonym: Hvad er klokken? (1968, børnebog)
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) Sheinin, Lev: [indgår i antologien: Politihistorier fra hele verden [s196]] Jagtkniven. Side [196]-206 (1968, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
af Lev Sheinin (1906-1967, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på engelsk i: Ellery Queen's mystery magazine, July 1965, side 99-106 med titlen: The hunting knife.
 Børnebog anonym: Kaptajn Skipper (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Helen Haywood (1908-1995, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Legetøjsbutikken (1968, børnebog)
serietitel: Bonny-Bøgerne, 42310
Detaljer
illustrationer af Nan Pollard (f. 1925, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Bog (oversætter) anonym: The prima donna. ♦ Obelisk, [1968]. 239 sider (1968, roman)
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
1967 1. udgave: Primadonna. En tysk sangerindes erotiske erindringer. Overs. af Niels Bjerre Andersen efter den engelske udg. "The primadonna. Memoirs of a German singer"
 Bog anonym: Sir Amadace and The avowing of Arthur. Two romances from the Ireland MS. By Christopher Brookhouse (1968, roman)
serietitel: Anglistica, 15
redigeret af Christopher Brookhouse (f. 1938, sprog: engelsk)
 Bog anonym: Skarnskvinde. Overs. fra engelsk af W. H. Jensen (1968, roman)
serietitel: Sex-Bøgerne, 21
oversat af W.H. Jensen
 Bog (oversætter) Tucker, Helen: Skjulte tilbøjeligheder. Overs. fra engelsk efter »A diary of the 'Senses'«. ♦ Obelisk, [1968]. 144 sider. (Politi-Bøgerne, 6) (1968, roman)
originaltitel: La confidence sensuelle, 1958
serietitel: Politi-Bøgerne, 6
Detaljer
af Isidore Isou (1925-2007, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig udgivet på fransk 1958 (måske før) under pseudonymet André Suffren med titlen: La confidence sensuelle. Oversat til engelsk 1958 og udgivet i Paris under pseudonymet Helen Tucker med titlen: A diary of the "Senses".
 note til titel Catalog of Copyright Entries, Third Series, 1968, July-December har noten: Appl. states prev. pub. abroad 1947.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under engelske romaner.
 Bog anonym: Soveby-sex. Erotisk roman. Overs. fra amerikansk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Porno-Serien, 37
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den stiveste. Overs. fra engelsk af W. H. Jensen efter "Skirts" (1968, roman)
originaltitel: Skirts
serietitel: Sex-Bøgerne, 25
oversat af W.H. Jensen
 Børnebog anonym: To små katte (1969, børnebog)
originaltitel: Two little kittens
serietitel: Pixi Bøgerne, 144
oversat af Niels Erik Wille (f. 1942)
illustrationer af Angus Clifford Racey Helps (1913-1970, sprog: engelsk)
 Bog anonym: De tre Bukke Bruse. Ill af George Wilde. ♦ Illustrationsforlaget, [1969]. [24] sider, illustreret (1969, novelle(r))
originaltitel: Three Billy Goats Gruff
serietitel: Pixi Bøgerne, 138
illustrationer af George Wilde (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) Nakano, Hirotaka: En dejlig elefantdag. Tegnet og fortalt af Hirotaka Nakano. Oversat og bearbejdet af Ib Permin fra den aut. engelske overs.: "The elephant Happy" (1969, børnebog)
originaltitel: Zo-kun no sanpo, 1968
Detaljer
af Hirotaka Nakano (f. 1942, sprog: japansk)
oversat af Ib Permin (1923-1978)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Japan.
 note til titel Oversat til engelsk 1968 med titlen: The elephant Happy.
 Billede (illustrationer) Adler, Helen: Ditlevs røde halstørklæde (1969, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 133
af Helen Adler (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Billede (illustrationer) Hale, Lucretia P.: Familien Peterkin. I udvalg og overs. fra amerikansk ved Ida Bachmann efter "The complete Peterkin papers". Ill. med de originale anonyme tegninger (1969, børnebog)
originaltitel: The Peterkin papers, 1867-76
Detaljer
af Lucretia Peabody Hale (1820-1900, sprog: engelsk)
oversat af Ida Bachmann
kollaps Noter
 note til titel På engelsk oprindelig trykt i afsnit i: Our Young Folks (senere navneændring til St. Nicholas Magazine), fra 1867-1876. Trykt i bogform 1880 med titlen: The Peterkin Papers.
 note til titel På engelsk genudgivet 1960 med titlen: The complete Peterkin papers. With the original illustrations.
 url Fuld visning af den engelske tekst (udgave fra 1924) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (bearbejdelse) Jardine, Warwick: De forstenede liv. ♦ 1969. 142 sider (1969, roman)
originaltitel: Death her destination, 1961
serietitel: Sexton Blake, 140
Detaljer
af Francis Warwick (1902-1975, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Skrevet af Francis Warwick, bearbejdet af Desmond Reid (kan være W. Howard Baker og/eller George Paul Mann).
 Børnebog anonym: Fugleskræmslet (1969, børnebog)
originaltitel: The naughty scarecrow
serietitel: Pixi Bøgerne, 147
illustrationer af Stewart Greenhalgh (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) Sicca, Roberto de: The golden infidels. ♦ Nordisk Bladcentral, 1969. 153 sider (1969, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Svea Book [engelsk udgave]
Detaljer
af Roberto de Sicca (pseudonym?) (sprog: fransk)
1970 Senere udgave: Gli infedeli d'oro. ♦ Nordisk Bladcentral, 1970. 160 sider
 Bog anonym: Guldlok og de tre bjørne. Ill. af Jeanne Farrar. ♦ Illustrationsforlaget, [1969]. [24] sider, illustreret (1969, novelle(r))
originaltitel: Goldilocks and the three bears, 1967
serietitel: Pixi Bøgerne, 145
illustrationer af Jeanne Farrar (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: Gåsemors rim og remser. Overs. af Max B. Larsen. Ill. af Burmah Burris. ♦ Illustrationsforlaget, [1969]. [24] sider, illustreret. (Pixi-Bøgerne, 141) (1969, noveller)
originaltitel: Mother Goose rhymes
serietitel: Pixi Bøgerne, 141
oversat af Niels Erik Wille (f. 1942)
illustrationer af Burmah Burris (sprog: engelsk)
 Tekster anonym: Kaptajn Grants børn (1969, humor)
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter Jules Vernes roman. Oversat fra engelsk.
 Billede (illustrationer) anonym: Kaptajn Grants børn (1969, humor)
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter Jules Vernes roman. Oversat fra engelsk.
 Børnebog anonym: Den lille karrusel (1969, børnebog)
originaltitel: The magic merry-go-round
serietitel: Pixi Bøgerne, 142
illustrationer af Ken Woodward (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Noas ark (1969, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 146
illustrationer af Peter Adby (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: Ondskabens magt. ♦ Interpresse, 1969. [ca.] 130 sider, illustreret (1969, humor)
originaltitel: ?
serietitel: Barracuda, 1
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) antologi: Plov og stjerner. Moderne indiske noveller. Overs. af Folke Barker Jørgensen efter "The plough and the stars. Stories from Tamilnad" (1969, tekster)
serietitel: Ung Afro-Asiastisk Litteratur
af anonym andre (sprog: andre)
oversat af Folke Barker Jørgensen (1924-1986)
 Bog anonym: Prinsessen og frøen. Ill. af Elizabeth Webbe. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [24] sider, illustreret (1969, novelle(r))
originaltitel: Once upon a time - story of the frog prince, 1960
serietitel: Pixi Bøgerne, 127
Detaljer
illustrationer af Marjorie L. Cooper (1910-1999, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Baseret på eventyr af brødrene Grimm.
 Bog (illustrationer) anonym: Robinson Crusoe (1969, tegneserie)
Detaljer
baseret på værk af Daniel Defoe (1660-1731, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter Daniel Defoes roman. Oversat fra engelsk.
 Billede (illustrationer) anonym: Den sidste mohikaner (1969, humor)
Detaljer
baseret på værk af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter J.F. Coopers roman. Oversat fra engelsk.
 Bog (illustrationer) anonym: Skatteøen (1969, humor)
Detaljer
baseret på værk af Robert Louis Stevenson (1850-1894, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1887 1. udgave: Kaptejn Flints Arv. Avtoriseret Oves. ved P. Jerndorff-Jensen. Med Originalens 27 Illustrationer og et Kort. ♦ 1887. 424 sider, illustreret + 26 tavler
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter R.L. Stevensons roman, Oversat fra engelsk.
 Bog anonym: Snehvide. Ill. af Rene Cloke. ♦ Illustrationsforlaget, [1969]. [24] sider, illustreret (1969, novelle(r))
serietitel: Pixi Bøgerne, 143
Detaljer
illustrationer af Rene Cloke (1905-1995, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1976.
 Tekster anonym: Snurre Snups jul. Red.: Knud B. Petersen (1969, humor)
serietitel: CAE Seriehæfte, 73
Detaljer
redigeret af Knud B. Petersen
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Oslo.
 Bog anonym: Tøjlesløs ungdom. ♦ Point Press, 1969. 176 sider (1969, roman)
originaltitel: ?
serietitel: De Sorte Bøger, 21
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: To år foran masten. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 48 sider, illustreret (1970, børnebog)
originaltitel: Two years before the mast, 1840
serietitel: Stjerneklassiker, 16
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Richard Henry Dana, jr. (1815-1882, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter R. H. Dana's roman: Two years before the mast, 1840. Udgivet som tegneserie 1945 i serien Classic Comics, nr. 25.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym: De tre musketerer. Efter Alexandre Dumas. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 48 sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 15
Detaljer
baseret på værk af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie.
 Tekster anonym: Din løn er døden. ♦ Interpresse, 1970. 130 sider, illustreret (1970, humor)
serietitel: Barracuda, 2
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Tekster anonym: Djævelens løsesum. ♦ Interpresse, 1970. 130 sider, illustreret (1970, humor)
originaltitel: ?
serietitel: Barracuda, 4
oversat af Anonym
 Billede (illustrationer) Lancer, Jack: Dobbelt-agenten. På dansk ved J. W. Secher. ♦ Martin, 1970. 127 sider, illustreret (1970, børnebog)
originaltitel: Department of danger, 1967
serietitel: Chris Cool, top-secret agent, 3
af Jim Lawrence (sprog: engelsk)
oversat af I.W. Secher
kollaps Noter
 Bog anonym: Fanget af en komet. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 46 sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 14
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
1883 1. udgave: Hector Servadac. Rejse gjennem Verdensrummet. Efter Originalens 17de Oplag. ♦ Andre. Schous Forlag, 1883. 424 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Jules Vernes fortælling.
 Tekster anonym: Forræderen. ♦ Interpresse, 1970. 130 sider, illustreret (1970, tegneserie)
originaltitel: ?
serietitel: Maddock's bande, 3
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Bog (oversætter) Tjechov, Anton: Et frieri. Skæmt i en akt. Overs. af Henning Müller. ♦ Dansk Amatør Teater Samvirke, 1970. 17 blade (30 cm) (1970, dramatik)
originaltitel: ?
Detaljer
af Anton (Pavlovitj) Tjekhov (1860-1904, sprog: russisk)
oversat af Henning Müller
kollaps Noter
 note til oversat titel Antagelig oversat til dansk efter engelsk udgave. I Dansk Bogfortegnelse anført som: Overs. [fra russisk] af Henning Müller.
 Bog anonym: De første mænd på månen. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 48 sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 12
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Herbert George Wells (1866-1946, sprog: engelsk)
1944 1. udgave: The first men in the moon
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter H. G. Wells' roman: The first men in the moon.
 note til oversat titel Omslagstitel: De første på månen.
 Børnebog anonym: Gennem indianernes land. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 96 sider, illustreret (1970, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Illustrerede Klassikere. Extra-nr., 2
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie.
 note til oversat titel Tidligere udgivet på dansk i 1959.
 Tekster anonym: King Kong. ♦ Forlaget I.K., 1970. [64] sider, illustreret (1970, tegneserie)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie.
 Bog anonym: Kong Salomons miner. ♦ Forlaget I.K., [1970]. [47] sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 3
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Henry Rider Haggard (1856-1925, sprog: engelsk)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter H. Rider Haggard's roman: King Salomon's mines.
 Tekster anonym: Kæmp mod det onde. ♦ Interpresse, 1970. 130 sider, illustreret (1970, tegneserie)
originaltitel: ?
serietitel: Barracuda, 5
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Børnebog Lieberkind, Ingvald: Min ven hesten. Bearb. og genfortalt af Ingvald Lieberkind. Novellerne ill. af Dorte. ♦ Lademann, 1970. [159] sider, illustreret (29 cm) (1970, børnebog)
originaltitel: Horses, horses, horses, horses
af Ingvald Lieberkind (1897-1972)
illustrationer af Dorte Kortzau (1914-1978)
kollaps Noter
 Bog anonym: Moby Dick. ♦ Forlaget I.K., 1970. 47 sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 1
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Herman Melville (1819-1891, sprog: engelsk)
1942 1. udgave: Moby Dick
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Herman Melville's roman: Moby Dick or The whale.
 Børnebog anonym: Mytteriet. ♦ Forlaget I.K., 1970. 48 sider, illustreret (1970, børnebog)
originaltitel: The mutineers, 1920
serietitel: Stjerneklassiker, 11
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Charles Boardman Hawes (1889-1923, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Charles Boardman Hawes: The mutineers.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Ashe, Penelope: Nøgen kom en fremmed. På dansk ved Mogens Boisen. ♦ Martin, [1970]. 232 sider (1970, roman)
originaltitel: Naked came the stranger, 1969
Detaljer
af Mike McGrady (1933-2012, sprog: engelsk)
oversat af Mogens Boisen (1910-1987)
kollaps Noter
 note til titel Penelope Ashe er et pseudonym for 24 journalister under ledelse af Mike McGrady. Romanen var tænkt som en parodi på tidens populære romaner.
 url film Filmatiseret 1975. Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Oliver Twist. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 48 sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 17
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 Bog anonym: Onkel Toms hytte. ♦ Forlaget I.K., [1970]. [47] sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 6
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Harriet Beecher Stowe (1811-1896, sprog: engelsk)
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Harriet Beecher Stowe's roman: Uncle Tom's cabin.
 Børnebog anonym: Piratkaptajnen. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 48 sider, illustreret (1970, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Stjerneklassiker, 13
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Bog anonym: Robin Hood. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 48 sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 7
Detaljer
oversat af Anonym
1894 1. udgave: Det lystige Æventyr om Robin Hood. Den berømte Røver fra Nottinghamshire. Nedskrevet og illustreret af Howard Pyle. Overs. af F. Lübcke og J. F. Daugaard. ♦ Laurits Eibys Forlag, 1894. Kvartformat, xii, 290 sider, illustreret, 22 farvetavler
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie.
 Bog anonym: Robinson Crusoe. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 48 sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 5
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Daniel Defoe (1660-1731, sprog: engelsk)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Daniel Defoe's roman: The life and strange surprizing adventures of Robinson Crusoe.
 Billede (illustrationer) Lancer, Jack: Den røde spion. På dansk ved Tove Heering. ♦ Martin, 1970. 119 sider, illustreret (1970, børnebog)
originaltitel: Ace of shadows, 1967
serietitel: Chris Cool, top-secret agent, 4
af Jim Lawrence (sprog: engelsk)
oversat af Tove Heering
kollaps Noter
 Børnebog anonym: Sara, Sofus og Leander. Ill. af Marjorie Cooper. ♦ Illustrationsforlaget, [1970]. [20] sider, illustreret (1970, børnebog)
originaltitel: Three little kittens
serietitel: Daxi-Bøgerne, 27
Detaljer
illustrationer af Marjorie L. Cooper (1910-1999, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 Børnebog anonym: Sherif Bill Hickok. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 47 sider, illustreret (1970, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Stjerneklassiker, 4
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Omslagstitel: Bill Hickok.
 Børnebog anonym: De skotske drenge. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 48 sider, illustreret (1970, børnebog)
originaltitel: In freedom's cause, 1885
serietitel: Stjerneklassiker, 18
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af George Alfred Henty (1832-1902, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter G. A. Henty's roman: In freedom's cause, 1885. Udgivet som tegneserie i serien Classics Illustrated, i Storbritannien nr 160, 1962, i USA nr. 168, 1969.
 Bog (oversætter) Grimm, J. L. K. og W. K.: Snehvid og Rosenrød. Genfortalt efter den amerikanske udgave: Snow-white and Rose-red. Illustreret af Marjorie Cooper. ♦ Illustrationsforlaget, [1970]. [20] sider, illustreret (1970, novelle(r))
serietitel: Daxi-Bøgerne, 29
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Marjorie L. Cooper (1910-1999, sprog: engelsk)
1892 1. udgave: Snehvide og Rosenrød
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 Børnebog anonym: Den sorte fregat. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 45 sider, illustreret (1970, børnebog)
originaltitel: The dark frigate, 1923
serietitel: Stjerneklassiker, 10
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Charles Boardman Hawes (1889-1923, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Charles Boardman Hawes roman: The dark frigate, 1923. Udgivet som tegneserie i serien Classics Illustrated (USA), nr. 132, 1956.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Tekster anonym: Superhjernerne. ♦ Interpresse, 1970. 130 sider, illustreret (1970, humor)
serietitel: Johnny Nero, 2
oversat af Anonym
 Tekster anonym: Tavshedens dal. ♦ Interpresse, 1970. 130 sider, illustreret (1970, tegneserie)
originaltitel: ?
serietitel: Maddock's bande, 2
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Bog anonym: Tidsmaskinen. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 45 sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 8
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Herbert George Wells (1866-1946, sprog: engelsk)
1957 1. udgave: Tidsmaskinen. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, 1957.
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel På dansk tidligere udgivet som: Illustrerede Klassikere, nr. 46, 1957.
 Bog (oversætter) Andersen, H. C.: The tinder-box. Ill. by Erik Madsen. ♦ International Association of Y's Men's Clubs, Region Danmark [ikke i boghandlen], 1970. 24 sider, illustreret (1970, novelle(r))
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
af H.C. Andersen (1805-1875)
oversat af Richard Prescott Keigwin (1883-1972, sprog: engelsk)
illustrationer af Erik Madsen
1835 indgår i: Eventyr [1s001] 1. udgave: Fyrtøiet. side [1]-16
kollaps Noter
 Tekster anonym: Uhyret der brølede. ♦ Interpresse, 1970. 130 sider, illustreret (1970, humor)
originaltitel: ?
serietitel: Maddock's bande, 1
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Tekster anonym: Undergrundsjunglen. ♦ Interpresse, 1970. 130 sider, illustreret (1970, tegneserie)
originaltitel: ?
serietitel: Barracuda, 3
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Bog anonym: En verdensomsejling under havet. Ill. af Henry C. Kiefer. ♦ Forlaget I.K., [1970]. [47] sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 2
Detaljer
illustrationer af Henry Carl Kiefer (1890-1957, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
baseret på værk af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
1872 1. udgave: En Verdensomsejling under Havet. Oversættelse efter den franske Originals 5te Oplag [af Rich. Kaufmann]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1872. Første-Anden Del, [2] 289 + 318 [1] sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Jules Verne's roman: Vingt mille lieues sous le mers.
 Børnebog anonym: Det vilde Vesten erobres. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 96 sider, illustreret (1970, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Illustrerede Klassikere. Extra-nr., 1
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 Bog anonym: Jorden rundt i 80 dage. Ill. af H. C. Kiefer. ♦ Forlaget I.K., [1970]. [47] sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 9
se også: Jorden rundt i 80 dage
Detaljer
illustrationer af Henry Carl Kiefer (1890-1957, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
baseret på værk af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
1873 1. udgave: Rundt om Jorden i 80 Dage. Oversættelse fra Fransk. [af Rich. Kaufmann]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1873. 292 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie på dansk tidligere udgivet som: Illustrerede Klassikere, nr. 48, 1957.
 Bog (oversætter) Arnson, Dan: Gladys. A journey into lust. ♦ Centrum-Bøgerne, [1970]. 123 sider, illustreret (1970, roman)
serietitel: CE
Detaljer
af Åge Clemmensen, f 1920 (1920-2004)
1970 1. udgave: Gladys. En rejse i Liderlighed. ♦ Centrum-Bøgerne, [1970]. 128 sider, 12 tavler
 Bog anonym: Buffalo Bill. ♦ Williams Forlag, 1971. [48] sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 32
Detaljer
oversat af Anonym
1956 1. udgave: Buffalo Bill. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, 1956.
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie.
 Børnebog anonym: Davy Crockett. ♦ Williams Forlag, 1971. [47] sider, illustreret (1971, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Stjerneklassiker, 30
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie.
 Bog anonym: Don Quijote. Tegnet af Zansky. ♦ Forlaget I.K., 1971. [48] sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 26
Detaljer
illustrationer af Louis Zansky (1920-1978, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
baseret på værk af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, 1776-77. 1-4. Tome
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter M. de Cervantes Saavedras roman: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
 Tekster anonym: Dødens agenter. ♦ Illustrationsforlaget, 1971. 130 sider, illustreret (1971, humor)
originaltitel: ?
serietitel: Barracuda, 7
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Børnebog anonym: Eventyret i junglen. ♦ Forlaget I.K., 1971. 256 sider, illustreret (1971, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Tarzan Billigbog, 1
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Edgar Rice Burroughs (1875-1950, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter Edgar Rice Burroughs romaner.
 Bog anonym: Farligt spor. ♦ Interpresse, 1970. 130 sider, illustreret (1970, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Barracuda, 10
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Bog anonym: Greven af Monte Christo. ♦ Forlaget I.K., [1971]. 48 sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 23
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Alexandre Dumas d.æ.'s roman: Le comte de Monte-Christo.
 Bog (oversætter) Andersen, H. C.: Den grimme ælling. The ugly duckling. Ill. af Claus Bering. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, 1971. 76 sider, illustreret (1971, roman)
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Claus Bering (1919-2001)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
kollaps Noter
 Bog anonym: Hende. En anonym beretning om moden kærlighed. Overs. fra amerikansk af Ib Christiansen. ♦ Erichsen, 1971. 224 sider (1971, roman)
originaltitel: ?
oversat af Ib Christiansen
kollaps Noter
 Tekster anonym: Hvepsereden. ♦ Interpresse, 1971. 130 sider, illustreret (1971, humor)
originaltitel: ?
serietitel: Maddock's bande, 7
oversat af Anonym
 Tekster anonym: I den forbudte Zone. ♦ Illustrationsforlaget, 1971. 129 sider, illustreret (1971, humor)
originaltitel: ?
serietitel: Maddock's bande, 6
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 note til oversat titel Kolumnetitel: Forbudt zone.
 Bog (oversætter) Bruna, Dick: I skole. Red. og med dansk tekst af Thøger Birkeland. Overs. fra engelsk efter "The school". ♦ Gyldendal, 1971. [26] sider, illustreret (1971, børnebog)
originaltitel: De school
serietitel: Begynd med Bruna
Detaljer
af Hendrik Magdalenus ("Dick") Bruna (f. 1927, sprog: hollandsk)
oversat af Thøger Birkeland (1922-2011)
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af forfatteren.
 note om trykkested Trykt i Belgien.
 Bog anonym: Ivanhoe. ♦ Forlaget I.K., [1971]. 47 sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 22
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1822 1. udgave: Ivanhoe. En romantisk Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1822. Deel 1-3, 280 + 296 + 293 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Walter Scott's roman: Ivanhoe.
 Bog (oversætter) Bruna, Dick: Jeg kan læse. Red. og med dansk tekst af Thøger Birkeland. Overs. fra engelsk efter "I can read". ♦ Gyldendal, 1971. [26] sider, illustreret (1971, børnebog)
originaltitel: Ik kan lezen
serietitel: Begynd med Bruna
Detaljer
af Hendrik Magdalenus ("Dick") Bruna (f. 1927, sprog: hollandsk)
oversat af Thøger Birkeland (1922-2011)
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af forfatteren.
 note om trykkested Trykt i Belgien.
 Bog (oversætter) Bruna, Dick: Jeg kan tælle. Red. og med dansk tekst af Thøger Birkeland. Overs. fra engelsk efter "I can count". ♦ Gyldendal, 1971. [26] sider, illustreret (1971, børnebog)
originaltitel: Telboek
serietitel: Begynd med Bruna
Detaljer
af Hendrik Magdalenus ("Dick") Bruna (f. 1927, sprog: hollandsk)
oversat af Thøger Birkeland (1922-2011)
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af forfatteren.
 note om trykkested Trykt i Belgien.
 Tekster anonym: Kampen om en krone. ♦ Interpresse, 1971. 130 sider, illustreret (1971, tegneserie)
originaltitel: ?
serietitel: Maddock's bande, 4
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Bog (oversætter) Gernyet, N.: Katja og krokodillen. Af N. Gernyet og G. Jagdfeld. Overs. fra engelsk af Leif B. Larsen efter "Katya and the crocodile". Tegninger: Kristina Redziejowska. ♦ Munksgaard, 1971. 135 sider, illustreret (1971, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Kivi-Bøgerne
Detaljer
af Nina Gernyet (f. 1904, sprog: russisk)
af Grigori Jagdfeld (f. 1908, sprog: russisk)
oversat af Leif B. Larsen
illustrationer af Kristina Redziejowska (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i Moskva på engelsk 1962 med titlen: Katya and the crocodile, oversat af Fainna Solasko. 1968 udgivet (i Canada) i oversættelse af Stephen Corrin.
 note til titel Baseret på tegnefilm.
 Bog (oversætter) Tolstoj, Aleksèj: Den kæmpestore kolossale roe. Tegninger af Helen Oxenbury. På dansk ved Anine Rud. Overs. fra engelsk efter "The great big enormous turnip". ♦ Gyldendal, 1971. [32] sider, illustreret (19 x 22 cm) (1971, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
af Aleksej Tolstoj (1817-1875, sprog: russisk)
illustrationer af Helen Oxenbury (f. 1938, sprog: engelsk)
oversat af Anine Rud
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Spanien.
 note til oversat titel Den engelske udgave med illustrationer af Helen Oxenbury udkom 1968.
 Bog anonym: Moby Dick. Forkoret udg. Ill. af Balter. Overs. af Kirsten Bang. ♦ Illustrationsforlaget, 1971. 61 sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: If-Klassikere, 1
Detaljer
illustrationer af Balter (sprog: engelsk)
oversat af Kirsten Bang (1908-2003)
baseret på værk af Herman Melville (1819-1891, sprog: engelsk)
1942 1. udgave: Moby Dick
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Spanien.
 note til oversat titel Bearbejdet efter Herman Melvilles roman.
 Bog (oversætter) La Fontaine, Jean de: Nordenvinden og solen. Fabel. Ill. af Brian Wildsmith. ♦ Branner og Korch, [1971]. [32] sider, illustreret (29 cm) (1971, børnebog)
Detaljer
af Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
illustrationer af Brian Wildsmith (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Østrig.
 Tekster anonym: Operation Kaos. ♦ Interpresse, 1971. 130 sider, illustreret (1971, tegneserie)
originaltitel: ?
serietitel: Maddock's bande, 8
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Tekster anonym: Operation Lynglimt. ♦ Interpresse, 1971. 130 sider, illustreret (1971, tegneserie)
originaltitel: ?
serietitel: Barracuda, 6
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Bog anonym: Prærievognen. ♦ Forlaget I.K., [1971]. 44 + [4] sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 20
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Emerson Hough (sprog: engelsk)
1924 1. udgave: Karavanen
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 Tekster anonym: Ridderne om det runde bord. ♦ Williams Forlag, 1971. [48] sider, illustreret (1971, tegneserie)
originaltitel: ?
serietitel: Stjerneklassiker, 33
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Alexander Anthony ("Alex") Blum (1889-1969, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie. Ill. af A. A. Blum.
 Bog anonym: Robinson Crusoe. Forkortet udg. Ill. af Jay Hyde Barnum. Overs. af Kirsten Bang. ♦ Illustrationsforlaget, 1971. 64 sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: If-Klassikere, 3
Detaljer
illustrationer af Jay Hyde Barnum (1888-1962, sprog: engelsk)
oversat af Kirsten Bang (1908-2003)
baseret på værk af Daniel Defoe (1660-1731, sprog: engelsk)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Spanien.
 note til oversat titel Bearbejdet efter Daniel Defoes roman: The life and strange surprizing adventures of Robinson Crusoe. Den engelske bearbejdelse udgivet under titlen: Robinson Crusoe.
 note om oplag 2. oplag, [1973].
 Børnebog anonym [Cooper, James Fenimore]: Den røde pirat. Ill. af Peter Constanza [ie: Pete Costanza]. ♦ Williams Forlag, 1971. [48] sider, illustreret (1971, børnebog)
se også: Den røde pirat
serietitel: Stjerneklassiker, 31
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Peter ("Pete") Costanza (1913-1984, sprog: engelsk)
baseret på værk af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel På dansk tidligere udgivet i serien: Illustrerede Klassikere, nr. 14, 1956.
 Bog anonym: Skatteøen. Forkortet udg. Ill. af Balter. Overs. af Kirsten Bang. ♦ Illustrationsforlaget, [1971]. 61 sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: If-Klassikere, 4
Detaljer
illustrationer af Balter (sprog: engelsk)
oversat af Kirsten Bang (1908-2003)
baseret på værk af Robert Louis Stevenson (1850-1894, sprog: engelsk)
1887 1. udgave: Kaptejn Flints Arv. Avtoriseret Oves. ved P. Jerndorff-Jensen. Med Originalens 27 Illustrationer og et Kort. ♦ 1887. 424 sider, illustreret + 26 tavler
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Spanien.
 note til oversat titel Bearbejdet efter R. L. Stevensons roman: Treasure Island.
 Bog anonym: Spionen. Ill. af Arnold Hicks. ♦ Forlaget I.K., 1971. [47] sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 25
Detaljer
illustrationer af Arnold Lorne Hicks (1888-1970, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
baseret på værk af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
1822 1. udgave: Spionen. Et Sagn fra den Nord-Amerikanske Uafhængigheds Krig, ved Forfatteren til The Precaution. Overs. efter Den tredie Nord-Amerikanske Udgave New York 1822, ved Fredr. Schneider. ♦ 1825. Deel 1-2, 356 + 415 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter J. F. Coopers' roman.
 Bog anonym: Spøgelseskaptajnen. ♦ Interpresse, 1971. 132 sider, illustreret (1971, roman)
serietitel: Barracuda, 8
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Børnebog anonym: Tarzan. Abernes konge. ♦ Williams Forlag, 1971-74. Bind [1-3], 144 + [128] + [128] sider, illustreret (34 cm) (1971-74, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Edgar Rice Burroughs (1875-1950, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Bind 1 trykt i Polen. Bind 2 trykt 1972 i Sverige. Bind 3 trykt 1974 i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter Edgar Rice Burroughs' romaner.
 note til oversat titel Rygtitel: Den store Tarzan-bog.
, ,
 Bog anonym [Ouida]: Under to flag. Ill. af Maurice del Bourgo. ♦ Forlaget I.K., 1971. 46 sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 24
se også: Under to flag
Detaljer
illustrationer af Maurice del Bourgo (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1872 1. udgave: Under fremmed Flag. ♦ [Berlingske Tidende], Jordan, 1872. Deel 1-2, 272 + 287 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel På dansk tidligere udsendt i serien: Illustrerede Klassikere, nr. 45, 1957.
 Tekster anonym: Det usynlige skjold. ♦ Interpresse, 1971. 130 sider, illustreret (1971, tegneserie)
originaltitel: ?
serietitel: Maddock's bande, 5
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Bog anonym: Waterloo. ♦ Forlaget I.K., 1971. 45 sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 21
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Émile Erckmann (1822-1899, sprog: fransk)
baseret på værk af Charles-Alexandre Chatrian (1826-1890, sprog: fransk)
1912 1. udgave: Waterloo
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Erckmann-Chatrians roman.
 Bog (oversætter) antologi: Vietnams stemme. Prosa. Af Ngujen Chi Trung [med flere]. Ill. af Per Ulrich. Overs. fra engelsk af Per Ulrich. ♦ (Fremad), 1971. 70 sider, illustreret (24 x 30 cm) (1971, tekster)
Detaljer
af antologi andre sprog (sprog: andre)
oversat af Per Ulrich (1915-1994)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oprindelig skrevet på vietnamesisk.
 Bog anonym: Wilhelm Tell. Ill. af Maurice del Bourgo. ♦ Forlaget I.K., 1971. [47] sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 29
Detaljer
illustrationer af Maurice del Bourgo (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
baseret på værk af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1805 1. udgave: Wilhelm Tell
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Friedrich von Schillers skuespil.
 Bog anonym: Ødelæggerne. ♦ Interpresse, 1971. 130 sider, illustreret (1971, roman)
serietitel: Barracuda, 9
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 Bog anonym: Ben Hur. ♦ Interpresse, 1972. 48 sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 44
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Lewis Wallace (1827-1905, sprog: engelsk)
1888 1. udgave: Ben Hur. En Fortælling fra Kristi Tid. Paa Dansk ved Vilh. Møller. ♦ 1888. 304 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Lewis Wallaces roman.
 Børnebog anonym: Cirkusdyr. ♦ Nyt Dansk Forlag, 1972. [8] sider, illustreret (27 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 note til oversat titel Ekspedition: Lademann.
 Bog anonym: Familien Ashton. A family at war. Dansk souvenirhæfte. Hjemmet-ekstra. ♦ Gutenberghus-Bladene, [1972]. 64 sider, illustreret (29 cm) (1972, roman)
originaltitel: ?
se også: Familien Ashton
Detaljer
oversat af Anonym
andet: Kathleen Baker (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i England.
 Bog anonym: Den farligste fæstning. ♦ Forlaget I.K., 1972. 47 sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 37
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1833 i: Samlede Skrifter [5] 1. udgave: Det farlige Slot. Romantisk Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. 1833. 320 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Walter Scott's roman.
 note til oversat titel Omslagstitel: Det farlige slot.
 Børnebog anonym: Forfulgt. ♦ Forlaget I.K., 1972. 48 sider, illustreret (1972, børnebog)
originaltitel: In the reign of terror, 1888
serietitel: Stjerneklassiker, 43
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af George Alfred Henty (1832-1902, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter G. A. Henty's roman: In the reign of terror, 1888.
 note til titel Udgivet som tegneserie i serien Classics Illustrated, nr 139, 1957.
 Bog (oversætter) Bruna, Dick: Fortæl en historie. Dansk tekst af Thøger Birkeland. Overs. fra engelsk efter "A story to tell". ♦ Gyldendal, 1972. [28] sider, illustreret (1972, børnebog)
originaltitel: Boek zonder woorden
serietitel: Begynd med Bruna
Detaljer
af Hendrik Magdalenus ("Dick") Bruna (f. 1927, sprog: hollandsk)
oversat af Thøger Birkeland (1922-2011)
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af forfatteren.
 Børnebog anonym: Glade dyr. ♦ Nyt Dansk Forlag, 1972. [8] sider, illustreret (27 cm) (1972, børnebog)
originaltitel:
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 note til oversat titel Ekspedition: Lademann.
 Tekster anonym: Gladiatorerne. ♦ Interpresse, 1972. 130 sider, illustreret (1972, tegneserie)
originaltitel:
serietitel: Maddock's bande, 11
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 note til oversat titel Kolumnetitel: Maddocks bande og gladiatorerne.
 Bog (bearbejdelse) anonym: Gullivers rejse. Efter Jonathan Swift. Ill. af Lillian Chestney. ♦ Williams Forlag, 1972. [47] sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 39
Detaljer
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
illustrationer af Lillian Chestney (1913-2000, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter: Travels into several remote nations of the world by Lemuel Gulliver. På engelsk udgivet i serien: Comic Classic, nr. 16, 1943, under titlen: Gulliver's travels.
 Børnebog anonym: Hvordan jeg fandt Livingstone. ♦ Forlaget I.K., 1972. [48] sider, illustreret (1972, børnebog)
originaltitel: How I found Livingstone, 1954
serietitel: Stjerneklassiker, 41
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Henry Morton Stanley: How I found Livingstone, 1871. På engelsk udgivet som tegneserie i serien: Classics Illustrated, nr. 115, 1954.
 Bog anonym: I kamp mod havet. ♦ Williams Forlag, 1972. [48] sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 42
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Nordhoff, Chr. (sprog: engelsk)
baseret på værk af James Norman Hall (1887-1951, sprog: engelsk)
1935 1. udgave: I Kamp med Havet. Paa Dansk ved Aage Heinberg. (Overs. fra Engelsk efter "Men against the sea"). ♦ Gyldendal, 1935. 226 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Chr. Nordhoffs og J. N. Halls roman: Men against the sea.
 Bog (oversætter) Bruna, Dick: Jeg kan læse mere. Dansk tekst af Thøger Birkeland. Overs. fra engelsk efter "I can read more". ♦ Gyldendal, 1972. [26] sider, illustreret (1972, børnebog)
originaltitel: Ik kan nog meer lezen
serietitel: Begynd med Bruna
af Hendrik Magdalenus ("Dick") Bruna (f. 1927, sprog: hollandsk)
oversat af Thøger Birkeland (1922-2011)
kollaps Noter
 Tekster anonym: Krigens ørne. ♦ Interpresse, 1972. 129 sider, illustreret (1972, tegneserie)
originaltitel: ?
serietitel: Maddock's bande, 10
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 note til oversat titel Kolumnetitel: Maddocks bande og krigens ørne.
 Børnebog anonym: Kåde dyr. ♦ Nyt Dansk Forlag, 1972. [8] sider, illustreret (27 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 note til oversat titel Ekspedition: Lademann.
 Bog (oversætter) Amnon, S. Ben: Den lille neurotiker. Overs. fra engelsk af Eva Hemmer Hansen [efter] "Therapy with a smile". ♦ Grevas, 1972. 103 sider, illustreret (1972, tekster)
originaltitel: ?
Detaljer
af S. Ben Amnon (sprog: andre)
oversat af Eva Hemmer Hansen (1913-1983)
kollaps Noter
 note til titel Originaludgaven på hebraisk.
 Bog (oversætter) Kishida, Eriko: Løven med fuglereden. Tegninger af Chiyoko Nakatani. Genfortalt af Ib Permin efter den aut. engelske overs.: The lion with the birds nest. ♦ Høst, [23] sider. illustreret (27 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: (1960)
Detaljer
af Eriko Kishida (1929-2011, sprog: japansk)
illustrationer af Chiyoko Nakatani (1930-1981, sprog: japansk)
oversat af Ib Permin (1923-1978)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i England.
 note til oversat titel Oversat til engelsk 1972.
 Bog anonym: Manden fra Virginia. ♦ Williams Forlag, 1972. 48 sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 38
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Owen Wister (1860-1938, sprog: engelsk)
1968-69 1. udgave: Manden fra Virginia
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Owen Wisters roman: The Virginian.
 Bog anonym: Manden med jernmasken. ♦ Williams Forlag, 1972. 48 sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 36
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
1848-57 1. udgave: Vicomte de Bragelonne eller Ti Aar efter. ♦ Jordan, 1848-57. Deel 1-9, 160 + 144 + 144 + 208 + 205 + 224 + 192 + 183 + 112 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Alexandre Dumas d. æ.'s roman.
 Børnebog anonym: Nye vilde eventyr i junglen. ♦ Williams Forlag, 1972. 256 sider, illustreret (1972, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Tarzan Billigbog, 2
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Edgar Rice Burroughs (1875-1950, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Italien.
 note til oversat titel Tegneserie efter Edgar Rice Burroughs romaner.
 Bog anonym: Prærien. Tegnet af Rudolph Palais. ♦ Williams Forlag, 1972. [48] sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 34
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
1830 1. udgave: Steppen. En Roman. Udg. [og oversat] af J. Riise. ♦ 1830. Deel 1-2, 298 + 250 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter J. F. Coopers roman.
 Bog anonym: Rejsen til månen. Bearb. af Iver Gudme. ♦ Forlaget I.K., 1972. [44] sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 40
se også: Rejsen til månen
Detaljer
oversat af Iver Gudme (1893-1965)
baseret på værk af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Alexander Anthony ("Alex") Blum (1889-1969, sprog: engelsk)
1876 1. udgave: Rejsen til Maanen. [Overs. af Rich. Kaufmann]. ♦ Andr. Schous Forlag, 1876. [Bind] 1-2, 221 + 237 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Jules Verne's roman: De la terre à la lune. Ill. af A. A. Blum. Tidligere udgivet som tegneserie på dansk i serien: Illustrerede Klassikere, nr. 2.
 Bog (oversætter) La Fontaine, [Jean de]: Den rige mand og skomageren. Fabel. Ill. af Brian Wildsmith. ♦ Branner og Korch, 1972. [32] sider, illustreret (29 cm) (1972, børnebog)
af Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
illustrationer af Brian Wildsmith (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 Tekster anonym: Robot-hæren. ♦ Interpresse, 1972. 130 sider, illustreret (1972, tegneserie)
originaltitel:
serietitel: Maddock's bande, 12
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 note til oversat titel Kolumnetitel: Maddocks bande og robothæren.
 Børnebog anonym: Sjove dyr. ♦ Nyt Dansk Forlag, 1972. [8] sider, illustreret (27 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 note til oversat titel Ekspedition: Lademann.
 Bog anonym: Den smukke Mabel's lidelser. Til dansk ved Verner Marcussen. ♦ Point Press, 1972. 125 sider (1972, roman)
originaltitel: Mabel's torments
Detaljer
oversat af Verner Marcussen
kollaps Noter
 note til oversat titel Ekspedition: Det Frie Forlag.
 Børnebog anonym: Superman, Batman og Robin. Verdens skrappeste superhelte. Superman og Batman julealbum [Af Bob Kane m. fl.]. ♦ Williams Forlag, 1972. 48 sider, illustreret (1972, børnebog)
Detaljer
af Robert ("Bob") Kane (1915-1998, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 Børnebog anonym: Tarzan og hans venner. ♦ Williams Forlag, 1972. 255 sider, illustreret (1972, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Tarzan Billigbog, 3
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Edgar Rice Burroughs (1875-1950, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Italien.
 note til oversat titel Tegneserie efter Edgar Rice Burroughs' romaner.
 Tekster anonym: Truslen fra himlen. ♦ Interpresse, 1972. 130 sider, illustreret (1972, tegneserie)
originaltitel: ?
serietitel: Maddock's bande, 9
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie.
 note til oversat titel Kolumnetitel: Maddocks bande og truslen fra himlen.
 Børnebog anonym: Venlige dyr. På dansk [efter den engelske udgave] ved Hanne Jensen. ♦ Lademann, 1972. [18 foldede] sider, illustreret (27 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Folde-Ud-Bøgerne
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
oversat af Hanne Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel Originaludgaven på japansk.
 Bog (oversætter) Bruna, Dick: Ægget. Dansk tekst af Thøger Birkeland. Overs. fra engelsk efter "The egg". ♦ Gyldendal, 1972. [26] sider, illustreret (1972, børnebog)
originaltitel: Het ei
serietitel: Begynd med Bruna
Detaljer
af Hendrik Magdalenus ("Dick") Bruna (f. 1927, sprog: hollandsk)
oversat af Thøger Birkeland (1922-2011)
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af forfatteren.
 Bog anonym: Tyve år efter. ♦ Williams Forlag, 1973. [47] sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 50
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
1847-48 1. udgave: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Alexandre Dumas d.æ.'s roman: Vingt ans aprés.
 Bog (illustrationer) anonym: Tyve år efter. ♦ Williams Forlag, 1973. [47] sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 50
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
1847-48 1. udgave: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Alexandre Dumas d.æ.'s roman: Vingt ans aprés.
 Børnebog anonym: Buffalo Bill. Med livet som indsats. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (28 cm) (1973, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Williams de Luxe Album, 2
serietitel: Williams Maxi Album
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af William Frederick Cody (1846-1917, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter William Frederick Codys roman.
 Børnebog anonym: Casper. Det rare lille spøgelse. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (28 cm) (1973, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Williams de Luxe Album, 3
serietitel: Williams Maxi Album
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Tekster anonym: Chock. Mini mini gru! ♦ Interpresse, 1973. 130 sider, illustreret (1973, humor)
originaltitel: ?
serietitel: Serie-Pocket, 4
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Finland.
 note til oversat titel Omslagstitel: Mini mini gru.
 Bog (oversætter) Nakatani, Chiyoko: Da Flip blev væk. Tekst og tegninger. Genfortalt af Ib Permin efterden aut. engelske overs.: The day Chiro was lost. ♦ Høst, 1973. 30 sider, illustreret (19 x 26 cm) (1973, børnebog)
originaltitel: (1965)
Detaljer
af Chiyoko Nakatani (1930-1981, sprog: japansk)
oversat af Ib Permin (1923-1978)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i England.
 note til titel Den engelske oversættelse udkom 1969.
 Bog Conway, Troy: Det er dog den stiveste. Til dansk ved Otto Jacobsen. ♦ Winther, 1973. 172 sider (1973, roman)
originaltitel: It's getting harder all the time, 1968
serietitel: Coxeman, 1
oversat af Otto Jacobsen
 Bog (oversætter) Nakatani, Chiyoko: Dyr jeg kender. Tekst og tegninger. På dansk efter den aut. engelske overs.: The zoo in my garden ved Eva Glistrup. ♦ Høst, 1973. 31 sider, illustreret (1973, børnebog)
originaltitel: Boku no uchi no dobutsuen, 1970
Detaljer
af Chiyoko Nakatani (1930-1981, sprog: japansk)
oversat af Eva Glistrup (f. 1933)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i England.
 note til titel Den engelske oversættelse udkom 1973.
 Bog (bearbejdelse) anonym: Elefantdrengen. ♦ Interpresse, 1973. 50 sider, illustreret (27 cm) (1973, børnebog)
Detaljer
baseret på værk af Rudyard Kipling (1865-1936, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1937 1. udgave: Elefantdrengen Toomai. Overs. fra Engelsk af Arne Stevns efter »Taoomai of the elephants«. Versene overs. af Kai Friis Møller. Kbh., Gyldendal, 1937. 70 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Finland.
 note til oversat titel Tegneserie efter Rudyard Kiplings roman: Toomai of the elephants.
 Bog anonym: De elendige. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 49
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1862-64 1. udgave: De Fattige og de Forladte. ♦ 1862-64. Deel 1-4, (262 + 291) + (249 + 210) + (199 + 366) + 504 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Victor Hugo's roman: Les misérables.
 Bog (illustrationer) anonym: De elendige. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 49
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1862-64 1. udgave: De Fattige og de Forladte. ♦ 1862-64. Deel 1-4, (262 + 291) + (249 + 210) + (199 + 366) + 504 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Victor Hugo's roman: Les misérables.
 Bog (bearbejdelse) anonym: Fangen på Zenda. Ill. af H. C. Kiefer. ♦ Williams Forlag, 1973. [48] sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 48
Detaljer
illustrationer af Henry Carl Kiefer (1890-1957, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
baseret på værk af Anthony Hope Hawkins (1863-1933, sprog: engelsk)
1895 1. udgave: Fangen paa Zenda. Af Anthony Hope. Overs. og bearbejdet af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Aarhus, 1895. 244 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter Anthony Hope's roman: The prisoner of Zenda.
 Bog anonym: Flaskedjævlen. ♦ Williams Forlag, 1973. [48] sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 56
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Robert Louis Stevenson (1850-1894, sprog: engelsk)
1900 indgår i: Sydhavseventyr [b] 1. udgave: Flaskedjævelen
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter R.L. Stevenson's roman: The bottle imp.
 note til oversat titel Indeholder også: Stranden ved Falesa.
 Bog (illustrationer) anonym: Flaskedjævlen. ♦ Williams Forlag, 1973. [48] sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 56
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Robert Louis Stevenson (1850-1894, sprog: engelsk)
1900 indgår i: Sydhavseventyr [b] 1. udgave: Flaskedjævelen
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter R.L. Stevenson's roman: The bottle imp.
 note til oversat titel Indeholder også: Stranden ved Falesa.
 Bog anonym: I panser og plade. ♦ Williams Forlag, 1973. 47 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 57
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Howard Pyle (1853-1911, sprog: engelsk)
1958 1. udgave: I panser og plade. ♦ Illustrerede Klassikere, 1958.
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter Howard Pyle's roman.
 Bog (illustrationer) anonym: I panser og plade. ♦ Williams Forlag, 1973. 47 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 57
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Howard Pyle (1853-1911, sprog: engelsk)
1958 1. udgave: I panser og plade. ♦ Illustrerede Klassikere, 1958.
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter Howard Pyle's roman.
 Bog anonym: Kidnappet. ♦ Williams Forlag, 1973. [48] sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 54
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Robert Louis Stevenson (1850-1894, sprog: engelsk)
1900 1. udgave: Røvet. Overs. af C. Sørensen. Omslagstegning af E. Krause. ♦ E. Jespersen, 1900. 165 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter R.L. Stevenson's roman: Kidnapped.
 Bog (illustrationer) anonym: Kidnappet. ♦ Williams Forlag, 1973. [48] sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 54
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Robert Louis Stevenson (1850-1894, sprog: engelsk)
1900 1. udgave: Røvet. Overs. af C. Sørensen. Omslagstegning af E. Krause. ♦ E. Jespersen, 1900. 165 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter R.L. Stevenson's roman: Kidnapped.
 Bog (oversætter) Euripides: Medea. På dansk ved Inger Christensen. Overs. på grundlag af tyske og engelske overs. ♦ Gyldendal, 1973. 65 sider (1973, tekster)
serietitel: Gyldendals teater
af Euripides (-485--406, sprog: græsk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Inger Christensen (1935-2009)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Dalmais, Anne-Marie: Peter Pindsvins pragtfulde propelfly. Ill. af Benvenuti. Overs.: Mona Giersing [efter] Mr. Poircupine's marvelous flying machine. ♦ Lademann, 1973. [28] sider, illustreret (33 cm) (1973, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
af Anne-Marie Dalmais (sprog: fransk)
illustrationer af Giovanni ("Gianni") Benvenuti (1926-2005, sprog: italiensk)
oversat af Mona Giersing
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom på engelsk 1972.
 Bog (bearbejdelse) anonym: Pompejis sidste dage. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 47
Detaljer
baseret på værk af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1835 i: Samlede Skrivter [15-16] 1. udgave: Blomsterpigen eller Pompeiis sidste Dage. Fra det Engelske ved J.R. Reiersen. ♦ 1835. Deel 1-2, 502 + 400 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Edward Bulwer-Lyttons roman.
 Bog (illustrationer) anonym: Pompejis sidste dage. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 47
Detaljer
baseret på værk af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1835 i: Samlede Skrivter [15-16] 1. udgave: Blomsterpigen eller Pompeiis sidste Dage. Fra det Engelske ved J.R. Reiersen. ♦ 1835. Deel 1-2, 502 + 400 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Edward Bulwer-Lyttons roman.
 Børnebog anonym: Puslingerne. Caspers venner. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (28 cm) (1973, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Williams de Luxe Album, 4
serietitel: Williams Maxi Album
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Bog anonym: Rob Roy. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 53
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1821 1. udgave: Røde Robin. En Fortælling. Overs. af J.C. Boye [ie: C.J. Boye]. ♦ Kbh., 1821. Del 1-2, XVI + 308 +342 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Walter Scott's roman: Rob Roy.
 Bog (illustrationer) anonym: Rob Roy. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 53
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1821 1. udgave: Røde Robin. En Fortælling. Overs. af J.C. Boye [ie: C.J. Boye]. ♦ Kbh., 1821. Del 1-2, XVI + 308 +342 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Walter Scott's roman: Rob Roy.
 Bog anonym: Den sorte tulipan. Ill. af Alex A. Blum. ♦ Williams Forlag, 1973. [48] sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 55
Detaljer
illustrationer af Alexander Anthony ("Alex") Blum (1889-1969, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
baseret på værk af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
1851 1. udgave: Den sorte Tulipan. ♦ Jordan, 1851. Deel 1-2, 156 + 183 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Alexandre Dumas d.æ.'s roman.
 Bog anonym: Stifinder. Ill. af Zansky. ♦ Williams Forlag, 1973. [48] sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 51
Detaljer
illustrationer af Louis Zansky (1920-1978, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
baseret på værk af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
1854 i: Samlede Skrifter [149-156] 1. udgave: Stifinderen. Roman. Overs. fra Engelsk ved H. S. Neukirch [og J.A. Meyer]. 1854. Hefte 149-156, Deel 1-2, 400 + 434 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter J.F. Coopers roman.
 Tekster anonym: Den store skrækbog. ♦ Williams Forlag, 1973. [128] sider, illustreret (34 cm) (1973, tegneserie)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Norge.
 Børnebog anonym: Tarzan. Abernes konge. Landet som tiden glemte! ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (28 cm) (1973, børnebog)
serietitel: Williams de Luxe Album, 1
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Edgar Rice Burroughs (1875-1950, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 note til oversat titel Tegneserie efter Edgar Rice Burroughs's romaner.
 Bog anonym: Den usynlige mand. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 45
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Herbert George Wells (1866-1946, sprog: engelsk)
1915 1. udgave: Den Usynlige. Aut. dansk-norsk Oversættelse af Jesper Ewald. ♦ John Martin, 1915. 156 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter H.G. Wells' roman: The invisible man.
 Bog (illustrationer) anonym: Den usynlige mand. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 45
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Herbert George Wells (1866-1946, sprog: engelsk)
1915 1. udgave: Den Usynlige. Aut. dansk-norsk Oversættelse af Jesper Ewald. ♦ John Martin, 1915. 156 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter H.G. Wells' roman: The invisible man.
 Børnebog anonym: Vejen til Oregon. Ill. af H. C. Kiefer. ♦ Williams Forlag, 1973. [48] sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 52
Detaljer
illustrationer af Henry Carl Kiefer (1890-1957, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
baseret på værk af Francis Parkman (1823-1893, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Francis Parkmans fortælling.
 Billede (illustrationer) Blyton, Enid: S.O.S. ordner det hele. Overs. af Bengt Janus. ♦ Grafisk Forlag, 1973. 92 sider, illustreret (1973, børnebog)
originaltitel: Well done secret seven, 1951
serietitel: S.O.S., 3
af Enid (Mary) Blyton (1897-1968, sprog: engelsk)
oversat af Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
kollaps Noter
 Billede (illustrationer) Blyton, Enid: S.O.S. atter på sporet. Overs. af Bengt Janus. ♦ Grafisk Forlag, 1973. 91 sider, illustreret (1973, børnebog)
originaltitel: Secret seven on the trail, 1952
serietitel: S.O.S., 4
af Enid (Mary) Blyton (1897-1968, sprog: engelsk)
oversat af Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
kollaps Noter
 Billede (illustrationer) Blyton, Enid: S.O.S. kommer i knibe. Overs. af Bengt Janus. ♦ Grafisk Forlag, 1973. 92 sider, illustreret (1973, børnebog)
originaltitel: Go ahead secret seven, 1953
serietitel: S.O.S., 5
af Enid (Mary) Blyton (1897-1968, sprog: engelsk)
oversat af Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
kollaps Noter
 Billede (illustrationer) Blyton, Enid: S.O.S. i fyr og flamme. Overs. af Bengt Janus. ♦ Grafisk Forlag, 1973. 91 sider, illustreret (1973, børnebog)
originaltitel: Good work secret seven, 1954
serietitel: S.O.S., 6
af Enid (Mary) Blyton (1897-1968, sprog: engelsk)
oversat af Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
kollaps Noter
 Børnebog anonym: Bonga. ♦ Williams Forlag, 1974. 64 sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 Børnebog anonym: Djengis Khan. Historiens største erobrer. ♦ Williams Forlag, 1974. 64 sider, illustreret (1974, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 Bog anonym: Erobringen af Mexico. ♦ Williams Forlag, 1974. 48 sider, illustreret (1974, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 63
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Bernal Díaz del Castillo (1490-1584, sprog: spansk)
1960 1. udgave: Montezumas skatte. Spaniernes erobring af Mexico
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter Bernal Diaz Del Castillo's roman.
 Bog (illustrationer) anonym: Erobringen af Mexico. ♦ Williams Forlag, 1974. 48 sider, illustreret (1974, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 63
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Bernal Díaz del Castillo (1490-1584, sprog: spansk)
1960 1. udgave: Montezumas skatte. Spaniernes erobring af Mexico
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter Bernal Diaz Del Castillo's roman.
 Bog anonym: Familien Robinson. ♦ Williams Forlag, 1974. 48 sider, illustreret (1974, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 60
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Johann Rudolf Wyss (1782-1830, sprog: tysk)
1914 1. udgave: Familien Robinson fra Schweiz
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter J.R. Wyss' roman.
 Bog (illustrationer) anonym: Familien Robinson. ♦ Williams Forlag, 1974. 48 sider, illustreret (1974, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 60
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Johann Rudolf Wyss (1782-1830, sprog: tysk)
1914 1. udgave: Familien Robinson fra Schweiz
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter J.R. Wyss' roman.
 Bog (oversætter) Gorkij, Maksim: Fjender. Overs. fra engelsk af Henning Müller. ♦ Forlaget Drama, 1974. 97 sider (27 cm) (1974, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Dramas Spændende Teatertekster, 2
af Maxim Gorkij (1868-1936, sprog: russisk)
oversat af Henning Müller
kollaps Noter
 Børnebog anonym: Den fortryllede fisk. ♦ Williams Forlag, 1974. 32 sider, illustreret (27 cm) (1974, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Eventyrserien, 1
Detaljer
baseret på værk af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
baseret på værk af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter J.L.K. og W.K. Grimms eventyr: Konen i muddergrøften.
 Bog (oversætter) Izawa, T. og S. Hijikata: Glade indianere. Tekst og ill.: T. Izawa og S. Hijikata. Overs.: Birte Hansson [efter "Little Indians"]. ♦ Lademann, 1974. [8] sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
af T. Izawa (sprog: japansk)
af S. Hijikata (sprog: japansk)
oversat af Birte Hansson
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Japan.
 Bog (oversætter) Izawa, T. og S. Hijikata: Gode legekammerater. Tekst og ill.: T. Izawa og S. Hijikata. Overs.: Birte Hansson [efter] "Little friends". ♦ Lademann, 1974. [8] sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
af T. Izawa (sprog: japansk)
af S. Hijikata (sprog: japansk)
oversat af Birte Hansson
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Japan.
 Bog (oversætter) Hospes, Adrie: Hesten der sprang højest. På dansk ved Eva Glistrup. Gendigtet efter den aut. engelske overs. ♦ Høst, 1974. [27] sider, illustreret (29 cm) (1974, børnebog)
originaltitel: Grauwstaartje, toverpaardje, 1974
Detaljer
illustrationer af Adrie Hospes (f. 1946, sprog: hollandsk)
tekst af Marijke Johanna Reesink (1919-2013, sprog: hollandsk)
oversat af Eva Glistrup (f. 1933)
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af forfatteren. [Teksten er af Marijke Reesink].
 note om trykkested Trykt i Holland.
 note til oversat titel Oversat til engelsk under titlen: The magic horse, 1974.
 Billede (illustrationer) Cork, Denise: Honningkagemanden. Ill.: The Huntings. På dansk ved Mogens Cohrt. ♦ Lademann, 1974. [14] sider, illustreret (43 cm) (1974, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
af Denise Cork (sprog: engelsk)
oversat af Mogens Cohrt
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Bog (oversætter) Izawa, T.: Kender du klokken? Ill. [af forfattere]. På dansk ved Mogens Cohrt [efter] "What time is it". ♦ Lademann, 1974. [14] sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
af T. Izawa (sprog: japansk)
oversat af Mogens Cohrt
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Japan.
 Bog (oversætter) Koci, Marta: Kongen og det vidunderlige vand. Tegninger. Tekst af Ib Permin [efter den engelske overs. af Marta Koci's japanske tekst]. ♦ Høst, 1974. 24 sider, illustreret (30 cm) (1974, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
af Marta Koči (sprog: andre)
oversat af Ib Permin (1923-1978)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Japan.
 Bog (oversætter) Izawa, T. og S. Hijikata: Lise holder fødselsdag. Ill.: T. Izawa og S. Hijikata. På dansk ved Mogens Cohrt [efter] "Happy birthday". ♦ Lademann, 1974. [14] sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
af T. Izawa (sprog: japansk)
af S. Hijikata (sprog: japansk)
oversat af Mogens Cohrt
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Japan.
 Bog (oversætter) [La Fontaine, Jean de]: Løven og rotten. Fabel af La Fontaine. Ill. af Brian Wildsmith. Overs. [fra engelsk] af Vita Korch. ♦ Branner og Korch, 1974. [32] sider, illustreret (28 cm) (1974, børnebog)
Detaljer
af Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
illustrationer af Brian Wildsmith (sprog: engelsk)
oversat af Vita Korch
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Østrig.
 note til oversat titel Teksten oprindelig fransk.
 Bog anonym: Med ild og sværd. ♦ Williams Forlag, 1974. 48 sider, illustreret (1974, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 59
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Henryk Sienkiewicz (1846-1916, sprog: polsk)
1903-04 1. udgave: Med Ild og Sværd. Historisk Fortælling fra Kosakkrigens Tid i Polen. Oversat fra Polsk af Å. Meyer Benedictsen. Aalborg, Leander Nielsen, 1903-04. 640 + 468 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter Henryk Sienkiewitcz's roman.
 Bog (illustrationer) anonym: Med ild og sværd. ♦ Williams Forlag, 1974. 48 sider, illustreret (1974, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 59
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Henryk Sienkiewicz (1846-1916, sprog: polsk)
1903-04 1. udgave: Med Ild og Sværd. Historisk Fortælling fra Kosakkrigens Tid i Polen. Oversat fra Polsk af Å. Meyer Benedictsen. Aalborg, Leander Nielsen, 1903-04. 640 + 468 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter Henryk Sienkiewitcz's roman.
 Børnebog anonym: Med kurs mod vest. ♦ Williams Forlag, 1974. [48] sider, illustreret (27 cm) (1974, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 64
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Charles Kingsley (1819-1875, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter Charles Kingsleys roman: Westward Ho!
 Billede (illustrationer) anonym: Med kurs mod vest. ♦ Williams Forlag, 1974. [48] sider, illustreret (27 cm) (1974, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 64
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Charles Kingsley (1819-1875, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter Charles Kingsleys roman: Westward Ho!
 Bog (bearbejdelse) Henty, G. A.: Med sværdet i hånd. Ill.: J. Tartaglione. ♦ Williams Forlag, 1974. 45 sider (1974, tegneserie)
serietitel: Stjerneklassiker, 61
Detaljer
af George Alfred Henty (1832-1902, sprog: engelsk)
illustrationer af John Tartaglione (1921-2003, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1959 1. udgave: Med sværdet i hånd. Ill.: J. Tartaglione. ♦ Illustrerede Klassikere, 1959.
 Bog (oversætter) Izawa, T. og S. Hijikata: Muntre husdyr. Tekst og ill.: T. Izawa og S. Hijikata. Overs.: Birte Hansson [efter] "Farm animals". ♦ Lademann, 1974. [8] sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
af T. Izawa (sprog: japansk)
af S. Hijikata (sprog: japansk)
oversat af Birte Hansson
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Japan.
 Bog (bearbejdelse) anonym: Oliver Twist. Forkortet udg. Dansk bearb. ved Kirsten Bang. Ill. af Hans H. Helweg. ♦ Carlsen, 1974. 61 sider, illustreret (1974, børnebog)
serietitel: If-Klassikere, 7
Detaljer
baseret på værk af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Kirsten Bang (1908-2003)
illustrationer af Hans Helweg (1917-2008)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse fra engelsk af bearbejdet udgave af Charles Dickens roman: Oliver Twist.
 Bog (oversætter) Izawa, T. og S. Hijikata: Sjove kæledyr. Tekst og ill.: T. Izawa og S. Hijikata. Overs.: Birte Hansson [efter] "My pets". ♦ Lademann, 1974. [8] sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
af T. Izawa (sprog: japansk)
af S. Hijikata (sprog: japansk)
oversat af Birte Hansson
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Japan.
 Bog (oversætter) Izawa, T. og S. Hijikata: Søde kattekillinger. Tekst og ill.: T. Izawa og S. Hijikata. Overs.: Birte Hansson [efter] "Kittens". ♦ Lademann, 1974. [8] sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
af T. Izawa (sprog: japansk)
af S. Hijikata (sprog: japansk)
oversat af Brite Hansson
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Japan.
 Børnebog anonym: Tom og Jerry 1. ♦ Interpresse, 1974. 48 sider, illustreret (29 cm) (1974, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Belgien.
 Bog (bearbejdelse) Seton, Ernest Thompson: Den ulige kamp. ♦ Williams Forlag, 1974. 45 sider, illustreret (1974, roman)
serietitel: Stjerneklassiker, 65
af Ernest Thompson Seton (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog (bearbejdelse) anonym: Ulvehunden. Forkortet udg. På dansk ved Irma Kvist-Jensen. Ill. af Robert Viby. ♦ Carlsen, 1974. [59] sider, illustreret (1974, børnebog)
serietitel: If-Klassikere, 8
Detaljer
af Jack London (1876-1916, sprog: engelsk)
oversat af Irma Kvist-Jensen (1929-2012)
illustrationer af Robert Viby (1929-2001)
1914 1. udgave: Ulvehunden. Aut. Oversættelse. ♦ Hagerup, 1914. 240 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Spanien.
 Bog (oversætter) Izawa, T. og S. Hijikata: Venlige bjørne. Tekst og ill.: T. Izawa og S. Hijikata. Overs.: Birte Hansson [efter] "The bear family". ♦ Lademann, 1974. [8] sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
af T. Izawa (sprog: japansk)
af S. Hijikata (sprog: japansk)
oversat af Birte Hansson
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Japan.
 Bog anonym: Zarens kurer. ♦ Williams Forlag, 1974. [48] sider, illustreret (1974, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 62
Detaljer
illustrationer af Arnold Lorne Hicks (1888-1970, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
baseret på værk af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
1877 1. udgave: Czarens Kurér. Rejseeventyr fra Moskou til Irkutsk. [Overs. af Rich. Kaufmann]. ♦ 1877. 427 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter Jules Verne's roman: Michel Strogoff. Illustreret af Arnold Hicks.
 Billede (illustrationer) Blyton, Enid: S.O.S. og den hemmelige grotte. Overs. af Bengt Janus. ♦ Grafisk Forlag, 1974. 93 sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: Secret seven win through, 1955
serietitel: S.O.S., 7
af Enid (Mary) Blyton (1897-1968, sprog: engelsk)
oversat af Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
kollaps Noter
 Billede (illustrationer) Blyton, Enid: S.O.S. og det tomme hus. Overs. af Bengt Janus. ♦ Grafisk Forlag, 1974. 93 sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: Three cheers secret seven, 1956
serietitel: S.O.S., 8
af Enid (Mary) Blyton (1897-1968, sprog: engelsk)
oversat af Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
kollaps Noter
 Billede (illustrationer) Blyton, Enid: S.O.S. ruller sig ud. Overs. af Bengt Janus. ♦ Grafisk Forlag, 1974. 93 sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: Secret seven mystery, 1957
serietitel: S.O.S., 9
af Enid (Mary) Blyton (1897-1968, sprog: engelsk)
oversat af Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
kollaps Noter
 Billede (illustrationer) Blyton, Enid: S.O.S. løser gåden. Overs. af Bengt Janus. ♦ Grafisk Forlag, 1974. 92 sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: Puzzle for the secret seven, 1958
serietitel: S.O.S., 10
af Enid (Mary) Blyton (1897-1968, sprog: engelsk)
oversat af Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Capek, Josef og Karel: Insektliv. Af [Josef] og [Karel] Čapek. Bearb. af Hans Jacob Nilsen. Dansk udg. [efter den engelske udg.] ved Martin Glanner og Poul Sørensen. ♦ Forlaget Drama, 1975. 73 sider (27 cm) (1975, tekster)
originaltitel: Ze Çzivota hmyzu, 1921
serietitel: Dramas Spændende Teatertekster, 4
Detaljer
af Josef Capek (1887-1945, sprog: ungarsk)
af Karel Capek (1890-1938, sprog: andre)
bearbejdelse: Hans Jacob Nilsen (1897-1957, sprog: norsk)
oversat af Martin Glanner (1908-1949)
oversat af Poul Sørensen (1906-1973)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat til engelsk flere gange. Artikel om stykket på: Wikipedia. Link til ekstern webside https://en.wikipedia.org/wiki/Pictures_from_the_Insects%27_Life
 Bog (oversætter) [Liang Hsin]: Det røde kvindekompagni. Af Liang Hsin, Sun Yu-chieh og Li Tzu-shun. Oversat og kommenteret af Finn Barlby efter "Red women's detachment". ♦ Demos, 1975. 144 sider, illustreret (13 x 18 cm) (1975, tekster)
originaltitel: Hung se niang tzu chü
serietitel: En Demos tegneserie
Detaljer
af Liang Hsin (f. 1926, sprog: kinesisk)
bearbejdelse: Sun Yu-chieh (sprog: kinesisk)
illustrationer af Li Tzu-shun (sprog: kinesisk)
oversat af Finn Barlby (f. 1945)
kollaps Noter
 note til titel Den engelske udgave udkom 1966 og anfører: written by Liang Hsin, adapted by Sung Yu-chieh, illustrated by Li Tzu-shun, edited by Liaoning Fine Arts Publishing House.
 note om oplag 2. oplag, 1976.
, fejltrykt ISBN: 87-87337
 Billede (illustrationer) Blyton, Enid: S.O.S. gi'r aldrig op. Overs. af Bengt Janus. ♦ Grafisk Forlag, 1975. 94 sider, illustreret (1975, børnebog)
originaltitel: Secret seven fireworks, 1959
serietitel: S.O.S., 11
Detaljer
af Enid (Mary) Blyton (1897-1968, sprog: engelsk)
oversat af Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Portugal.
 Billede (illustrationer) Blyton, Enid: S.O.S. ser alt. Overs. af Bengt Janus. ♦ Grafisk Forlag, 1975. 93 sider, illustreret (1975, børnebog)
originaltitel: Good old secret seven, 1960
serietitel: S.O.S., 12
Detaljer
af Enid (Mary) Blyton (1897-1968, sprog: engelsk)
oversat af Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Portugal.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(bearbejdelse)Rosen fra ProvenceSkuespil i 5 Akter efter en Bearbejdelse af Julie Cavanaghs Roman »Nathalie«
af Julie Cavanagh (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
(premiere 20-04-1864 på Casino)
anonym engelsk: En Herre i HusetLystspil i 1 Akt efter det engelske ved Robert Watt
oversat af Robert Watt (1837-1894)
(premiere 05-09-1867 på Folketeatret)
anonym engelsk: Venskab og PolitikLystspil i 5 Akter [efter det engelske], oversat af M.V. Brun
oversat af M.W. Brun (1819-1891)
(premiere 04-03-1874 på Folketeatret)
anonym engelsk: Gaasen med de gyldne Ægburlesk Farce i 1 Akt efter det engelske [Augustus Mayhew og H. Sutherland Edwards], ved M.A. Goldschmidt
af Augustus Septimus Mayhew (1826-1875, sprog: engelsk)
af H. Sutherland. Edwards (sprog: engelsk)
oversat af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
(premiere 03-10-1876 på Folketeatret)
anonym engelsk: Kejseren har sagt detFarce i 1 Akt med Sange af Jach (premiere 30-06-1878 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
anonym engelsk: Hier spricht man DeutschFarce i 1 Akt efter en engelsk Idé. Paa dansk ved Ole Top [ie: Karl Larsen]
oversat af Karl Larsen (1860-1931)
(premiere 07-12-1888 på Folketeatret)
anonym engelsk: De flyvende HatteFarce i 1 Forspil og 1 Akt efter en engelsk Idé. Oversat efter Franz Wallners tyske Bearbejdelse, af Charles Kjerulf
bearbejdelse af Franz Wallner (1810-1876, sprog: tysk)
oversat af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 24-03-1889 på Casino)
(musik)Taksameterkuskens DatterFarce-Operette i 3 Akter af Frip. og Rik. [ie: Peter Fristrup og Frederik Ricard] efter engelske og amerikanske opretter. Musikken af forskellige komponister arr. af Otto Krause
af P. Fristrup (1854-1913)
af Frederik Ricard (1870-1931)
bearbejdelse af Otto Krause
(premiere 08-02-1901 på Nørrebros Teater)
(musik)Den uartige DrengDramatiske Rejseindstryk i 3 Udflugter af Axel Breidahl og Fr. Ricard. Musikken indforskrevet fra Amerika, arrangeret af O. Krause
af Axel Breidahl (1876-1948)
af Frederik Ricard (1870-1931)
(premiere 25-11-1905 på Nørrebros Teater)
(andet)En MidnatstimeSkuespil i 1 Akt (efter en engelsk Idé) af Poul Østergaard
af Poul Østergaard (1882-1914)
(premiere 02-03-1910 på Frederiksberg Teater)
(musik)Kong Henrik den Fjerdehistorisk Drama i 5 Akter af Shakespeare, tildels efter Edv. Lembckes Oversættelse
[Nogle Falstaff-Scener i P. Foersoms Oversættelse gaves 6-4-1816]
[I 1917 med undertitlen:] (Første del) historisk skuespil i 5 akter
[Fra 1921 under titlen:] Kong Henrik IV (Første del) historisk skuespil i 5 akter. Musiken efter gamle engelske melodier arrangeret af F. Hemme
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
musik af F. Hemme (1871-1961)
(premiere 22-09-1877 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17, 1889-1975: 6)
anonym engelsk: Den hvide Slavehandelamerikansk Folkekomedie i 10 Afd., oversat og bearbejdet af Frederik Rocatis og Sophus Petersen
oversat af Frederik Rocatis (1885-1952)
oversat af Sofus Petersen, f 1889 (1889-1957)
(premiere 26-02-1938 på Røde Kro Teater)
(andet)SolstikRevy-farce i 2 akter. Af Mogens Dam og Epe frit efter en udenlandsk ide. Musik: Amdi Riis og Aage Stentoft
[På ABC-Teatret:] Revy-musical, bearbejdet af Preben Kaas og Aage Stentoft
af Mogens Dam (1897-1979)
af Ewald Epe (1912-1985)
musik af Amdi Riis (1911-1965)
musik af Aage Stentoft (1914-1990)
bearbejdelse af Preben Kaas (1930-1981)
(premiere 01-03-1952 på Apollo Teatret (v. Tivoli))
anonym engelsk: Også jeg er Amerika[oplæsning med musikledsagelse og fotos] (premiere 21-11-1964 på Århus Teater, Studio scene)
anonym engelsk: Åh, sikken dejlig kriga musical entertainment af Joan Littlewood, Charles Chilton og Theatre Workshop. Oversættelse: Jesper Jensen og Klaus Rifbjerg, koreografi: Børge Ralov
af Joan Littlewood (1914-2002, sprog: engelsk)
af Charles Chilton (f. 1917, sprog: engelsk)
oversat af Jesper Jensen (1931-2009)
oversat af Klaus Rifbjerg (1931-2015)
(premiere 28-01-1965 på Folketeatret)
anonym engelsk: Draculagruppespil af Traverse Theatre fra Scotland (premiere 24-10-1969 på Jomfru Ane Teatret)
(tekst)Radiserneaf John Gordon [pseudonym for Gesner og de øvrige medvirkende] efter Charles M. Schulz' tegneserie. Musik: Clark Gesner
andet af Charles M. Schulz (1922-2000, sprog: engelsk)
musik af Clark Gesner (1938-2002, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
(premiere 08-09-1970 på Ungdommens Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden