Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Samuel Langhorne Clemens (1835-1910)

Sprog: engelsk
Twain, Mark (pseudonym)

0000 Bibliografi Bibliografi på: International forfatterbibliografi
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Twain, Mark: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s202]] Journalistik i Tennessee. Efter Mark Twain. Side 202-14 (1873, novelle(r)) 👓
originaltitel: Journalism In Tennessee, 1871
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Denne tekst er medtaget i: The complete non-fiction writings of Mark Twain.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Readbookonline
 Bog Twain, Mark: Udvalgte Skitser. Oversat af Robert Watt. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 1.-2. Del, 264 + (viii + 227) sider (1874, novelle(r)) EMP 386
originaltitel: The celebrated jumping frog, 1867
originaltitel: Eye openers, 1871
originaltitel: A curious dream, 1872
originaltitel: Abelard and Helois [part of: A pleasure-trip on the Continent], 1871
originaltitel: Roughing it, 1872
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
1875 Senere udgave: Udvalgte Arbejder. Af Mark Twain. Overs. af Robert Watt. Anden betydelig forøgede Udgave. ♦ L.A. Jørgensen, 1875. Bd. 1-2, 339 + 300 sider
1881-82 Senere udgave: Skildringer og Skitser. Overs. af Robert Watt. Tredie Udgave. ♦ 1881-82. Bd. 1-2, 490 + 472 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 1-10: Mark Twain [signeret "Oversætteren"].
 note til oversat titel Del 2, side v-vii: [Forord signeret "Oversætteren].
 note til titel Del 1 indeholder noveller fra: The celebrated jumping frog (1867), Eye openers (1871), A curious dream (1872), Abelard and Heloise (fra samlingen: A pleasure trim on the Continent, 1871).
 note til titel Del 2 er fra: Roughing it (1872).
kollaps Indhold

Udvalgte humoristiske Arbeider
oversat af Robert Watt (1837-1894)

[1a01] Twain, Mark: Autobiografi (1874, novelle(r))
[1a02] Twain, Mark: Frøen fra Calaveras Distriktet (1874, novelle(r))
originaltitel: The celebrated jumping frog of Calaveras County, 1865
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Noter
 note til oversat titel Tidligere trykt på dansk i anden oversættelse i: Historisk Arkiv, 1873, første bind, side 204-12, med titlen: Grev de Claveras springende Frø, som en del af artiklen: Mark Twain. Et amerikansk Kultur- og Literaturbillede fra vor Tid [efter Revue des deux mondes], side 203-34 [signeret J. Born]. Fuld visning af teksten fra Historisk Arkiv på: Link til ekstern webside Internet Archive

[1a03] Twain, Mark: Journalistik i Tennessee (1874, novelle(r))
[1a04] Twain, Mark: Bakers Kat. En Fortælling fra Californien (1874, novelle(r))
[1a05] Twain, Mark: Historien om den urartige lille Dreng, der aldrig kom galt afsted (1874, novelle(r))
[1a06] Twain, Mark: Historien om den artige lille Dreng, der altid kom galt afsted (1874, novelle(r))
[1a07] Twain, Mark: Mit Forsøg paa at blive valgt til Gouverneur (1874, novelle(r))
originaltitel: Running for governor, 1870
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note til titel På engelsk trykt i: Galaxy, December 1870.
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 1 (6-10-1889), under titlen: Min Kandidatur.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[1a08] Twain, Mark: De stakkels Redakteurer (1874, novelle(r))
[1a09] Twain, Mark: Mit Uhr. En belærende lille Historie (1874, novelle(r))
[1a10] Twain, Mark: Min Barber (1874, novelle(r))
[1a11] Twain, Mark: Næsten utroligt! En sandfærdig Historie fra Chicago (1874, novelle(r))
[1a12] Twain, Mark: Hvorledes jeg redigerede en landøkonomisk Tidende (1874, novelle(r))
[1a13] Twain, Mark: Den berømte Kødleverance (1874, novelle(r))
[1a14] Twain, Mark: Afdøde George Fishers Sag (1874, novelle(r))
[1a15] Twain, Mark: Et hemmelighedsfuldt Besøg (1874, novelle(r))
[1a16] Twain, Mark: Angaaende Stuepiger (1874, novelle(r))
[1a17] Twain, Mark: Raad til smaa artige Piger (1874, novelle(r))
[1a18] Twain, Mark: Da jeg var Sekretair hos en Senator (1874, novelle(r))
Fra Civilisationens Overdrev
[1b01] Twain, Mark: Naboberne (1874, novelle(r))
originaltitel: The Nabobs of those days, 1872
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i samlingen: Roughing it, 1872.
 note om føljeton Denne oversættelse senere trykt i: Aarhuus Stiftstidende 12-5-1874.
 url Fuld visning af teksten i Aarhuus Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[1b02] Twain, Mark: En Begravelse (1874, novelle(r))
originaltitel: A Nevada funeral, 1872
1878 i: "Pluk" [6s123] Senere udgave: En Begravelse. Oversat af R. Watt. Side 123-36
kollaps Noter
 note til titel Trykt i samlingen: Roughing it, 1872, som kapitel XLVII.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[1b03] Twain, Mark: Indflydelsesrige Borgere (1874, novelle(r))
[1b04] Twain, Mark: Af Livet i Virginia City (1874, novelle(r))
[1b05] Twain, Mark: Dommer Lynch (1874, novelle(r))
[1b06] Twain, Mark: Fra den literaire Verden (1874, novelle(r))
[1b07] Twain, Mark: Kineserne (1874, novelle(r))
[1b08] Twain, Mark: Afsked med Virginia City (1874, novelle(r))
[1b09] Twain, Mark: Californien (1874, novelle(r))
[1b10] Twain, Mark: I Sacramento Dalen (1874, novelle(r))
[2] Twain, Mark: For Lud og koldt Vand (1874, tekster)
oversat af Robert Watt (1837-1894)

Humoristiske Skitser
[2b01] Twain, Mark: Statsøkonomi (1874, novelle(r))
[2b02] Twain, Mark: Middel mod Forkjølelse (1874, novelle(r))
[2b03] Twain, Mark: En ny Aarsag til Forbrydelse (1874, novelle(r))
[2b04] Twain, Mark: Sagnet om den kapitolinske Venus (1874, novelle(r))
[2b05] Twain, Mark: Om det Afguderi, der drives med Mordere (1874, novelle(r))
[2b06] Twain, Mark: Abelard og Heloise (1874, novelle(r))
Smaatræk
[2b07.1] Twain, Mark: Literaturen i Dry Diggings (1874, novelle(r))
[2b07.2] Twain, Mark: Dommerens "brillante Fruentimmer" (1874, novelle(r))
[2b07.3] Twain, Mark: Higgins (1874, novelle(r))
[2b07.4] Twain, Mark: Johnny Greer (1874, novelle(r))
 Bog Twain, Mark: Udvalgte Arbejder. Af Mark Twain. Overs. af Robert Watt. Anden betydelig forøgede Udgave. ♦ L.A. Jørgensen, 1875. Bd. 1-2, 339 + 300 sider (1875, novelle(r)) EMP 387
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
1874 1. udgave: Udvalgte Skitser. Oversat af Robert Watt. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 1.-2. Del, 264 + (viii + 227) sider
kollaps Indhold

[1] Twain, Mark: For Lud og koldt Vand (1875, tekster)
oversat af Robert Watt (1837-1894)

[2] Twain, Mark: Fra Civilisationens Overdrev (1875, tekster)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
 Bog Twain, Mark: ["Pluk" [5s139]] Middel mod Forkølelse. Oversat af R. Watt. Side 139-46 (1877, novelle(r)) 👓
oversat af Robert Watt (1837-1894)
 Bog Twain, Mark: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [3i]] Min Tante - din Tante (1877, novelle(r)) EMP 97
 Bog Twain, Mark: ["Pluk" [6s123]] En Begravelse. Oversat af R. Watt. Side 123-36 (1878, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
1874 i: Udvalgte Skitser [1b02] 1. udgave: En Begravelse
 Tekster Twain, Mark: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [5e]] En lille Frokost. Overs. af Robert Watt (1878, tekster) EMP 97
oversat af Robert Watt (1837-1894)
 Bog Twain, Mark: Naive Reisende. Oversat af C. W. [ie: C.L. With]. ♦ Schubothe, 1878. 1-2 Del, 568 sider (1878, novelle(r))
originaltitel: The innocents abroad, 1869
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
1884 Senere udgave: Naive Rejsende. Oversat af C. L. With. 2. Udgave. ♦ Schubothe, 1884. Bind 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel På danske folkebiblioteker opstillet som skønlitteratur, men bygger på en faktisk rejse udført 1867.
 note til titel [Uddrag af forordet:] I offer no apologies for any departures from the usual style of travel-writing that may be charged against me - for I think I have seen with impartial eyes, and I am sure I have written at least honestly, whether wisely or not.
 note om føljeton Uddrag (slutter med kapitel 31, Den begrave By Pompeji) som føljeton (muligvis i anden oversættelse) i Jyllandsposten i 65 afsnit fra 22-6-1877 til 13-9-1877 [ikke trykt med sidetal].
 url Fuld visning af den engelske udgave på: Link til ekstern webside Wikipedia
 anmeldelse Dags-Telegrafen, Nr. 346 (23-12-1878, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Twain, Mark: 4 smaa Skizzer. Overs. af K. T. ♦ F. Hartwig, [1879]. 29 sider, illustreret (1879, novelle(r)) EMP 388
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Niagara. Tale ved et skotsk Gilde i London. En værdig Olding. Kort over Paris.
 Bog Twain, Mark: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider (1879, roman) EMP 389
originaltitel: The adventures of Tom Sawyer, 1876
Detaljer
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
1906 Senere udgave: Toms Eventyr. Paa Dansk ved F. Bork. M. 32 Bill. af Louis Moe. ♦ E. Langhoff, 1906. 200 sider, illustreret. Pris: kr. 1,75
1911 Senere udgave: Lille Toms Eventyr
1916 Senere udgave: Toms Eventyr. Paa Dansk ved F. Bork. M. 32 Bill. af Louis Moe. 2. Opl. ♦ Langhoff, [1916]. 160 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Toms Eventyr. Paa Dansk ved F. Bork. Illustr. af Louis Moe. 3. Opl. ♦ Gyldendal, 1923. 160 sider, illustreret
1938 Senere udgave: Toms Eventyr. Paa Dansk ved Poul G. Ernst. ♦ Frederik E. Pedersen, 1938. 144 sider
1945 Senere udgave: Tom Sawyer. Overs. i forkortet Udg. af Lis Thorbjørnsen. ♦ Forlagshuset, 1945. 96 sider. Pris: kr. 1,00
1949 Senere udgave: Toms eventyr. Med tegninger af Louis Moe. På dansk ved N. P. Jensen. (Overs. efter "The adventures of Tom Sawyer). ♦ Korch, 1949. 202 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00
1951 Senere udgave: Toms eventyr. Originalens titel: Tom Sawyer. ♦ København, Samlerens Forlag, 1951. 160 sider
1951 Senere udgave: Toms eventyr. (Overs. af Bertil Linell). ♦ Ungdommens Forlag, 1951. 192 sider
1952 indgår i antologien: Alverdens fortællere [s243] Senere udgave: Toms eventyr. 2. kapitel. Side 244-[48]
1961 Senere udgave: Tom Sawyer. Uforkortet overs. fra amerikansk af georgjedde efter "The adventures of Tom Wawyer"
1961 Senere udgave: Toms eventyr. Overs. fra amerikansk af Poul Steenstrup efter "The adventures of Tom Sawyer". Ill. af Bernhard Petersen. ♦ Gyldendal, 1961. 228 sider, illustreret. (Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 19)
1964 Senere udgave: Toms eventyr
1965 Senere udgave: Tom Sawyer's eventyr
1968 Senere udgave: Tom Sawyer
1974 Senere udgave: Toms eventyr. Overs. fra amerikansk af Georgjedde. ♦ Skandinavisk Litografisk Forlag, 1974. 210 sider
1975 Senere udgave: Tom Sawyer. På dansk ved Grete Juel Jørgensen. Ill. af Gianni. ♦ Lademann, 1975. 156 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5-6: Fortale [signeret "Forfatteren"].
 Trykt i periodicum Twain, Mark: Brilleborg. Et tysk Sagn forfalt af Mark Twain (Dag. Nyh.) (1880, tekster)
originaltitel: ?
del af: Dagens Nyheder
del af: Frederiksborg Amts Avis
del af: Folketidenden
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Frederiksborg Amts Avis 4-9-1880.
 note om føljeton Trykt i Folketidenden 20-8-1880.
 Bog Twain, Mark: Erindringer fra en Fodtur i Europa. Oversat af C. L. With. ♦ Schubothe, 1880. Bind 1-2, 232 + (203 + [4]) sider (1880, novelle(r))
Detaljer
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
1880 1. udgave: En Landstryger paa Rejse. Humoristiske Skitser. Oversat af H.H. Gjødvad. ♦ Kjøbenhavn, Nyt dansk Forlagskonsortium, 1880. 183 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel På danske folkebiblioteker dels opstillet under rejseskildringer, klassemærket 41.04, og dels som skønlitteratur.
 anmeldelse Fædrelandet 8-12-1880, side 1 [Anmeldelse, signeret: B.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 13-12-1880, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 20-12-1880, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Twain, Mark: En Landstryger paa Rejse. Humoristiske Skitser. Oversat af H.H. Gjødvad. ♦ Kjøbenhavn, Nyt dansk Forlagskonsortium, 1880. 183 sider (1880, novelle(r)) EMP 390
originaltitel: A tramp abroad
Detaljer
oversat af Hans Henrik Gjødvad (1839-1898)
1880 Senere udgave: Erindringer fra en Fodtur i Europa. Oversat af C. L. With. ♦ Schubothe, 1880. Bind 1-2, 232 + (203 + [4]) sider
1905 Senere udgave: En Landstryger paa Reise. Skisser fra en Reise i Europa af Mark Twain. Oversat af H.H. G. ♦ Chicago, John Anderson Publishing Co., 1905. 213 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom måske først i hæfter uden egentligt titelblad i løbet af 1880, med omslaget: Udvalgte Arbejder. Af Mark Twain. Ny Række. Hefte 1-4.
 note til oversat titel Dagbladet 21-12-1880, side 4, uddrag af annonce: Oversætteren har fundet det heldigst af gjør et Udvalg, da Originalen indeholder endel Skitser, som kun kunne have Interesse for hans Landsmænd, og desuden flere Skitser, som vilde synes vor Læseverden noget matte ved Siden af de af R. Watt i sin Tid paa Dansk gjengivne ældre Arbejder af M. Twain. Fuld visning af annoncen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 note til oversat titel [2. Oplag eller også er der tale om en samlede udgave af hæfterne og med titelblad, undertitlen: Skitser fra en Rejse i Evropa], Nyt dansk Forlagskonsortium, 1881 [Det kongelige Bibliotek har katalogiseret et 2. Oplag med årstallet 1887 og 129 sider].
 note til oversat titel 3. Oplag, 1889. Overs. af H. H. Gjødvad. ♦ (W.L. Wulff), Mackeprang.
kollaps Indhold

[a] Twain, Mark: Erindringer fra tyske Teatre (1880, novelle(r))
[b] Twain, Mark: I Knibe (1880, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt (samme oversættelse) i Dagens Nyheder 7-8-1880 og 8-8-1880, med undertitlen: En Rejseerindring af Mark Twain. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Jyllandsposten 15-8-1880, med tilføjelsen: ("Dag. Nyh."). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Frederiksborg Amts Avis 7-09-1880, 10-9-1880, 15-9-1880 og 16-9-1880, med tilføjelsen: (Eft. Dag. Nyh.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream

[c] Twain, Mark: Den store franske Duel (1880, novelle(r))
[d] Twain, Mark: Et Besøg i Heilbronn (1880, novelle(r))
[e] Twain, Mark: Paa Tømmerflaaden (1880, novelle(r))
[f] Twain, Mark: Myren (1880, novelle(r))
[g] Twain, Mark: Skaderne (1880, novelle(r))
[h] Twain, Mark: Landsmanden (1880, novelle(r))
[i] Twain, Mark: Manden, som tog ind hos Gadsbys (1880, novelle(r))
[j] Twain, Mark: Den ny Sætterlærling (1880, novelle(r))
[k] Twain, Mark: Paa Rigi-Kulm (1880, novelle(r))
[l] Twain, Mark: Bestigningen af Riffelbjerg (1880, novelle(r))
 Bog Twain, Mark: Nye Skitser. Overs. af H. H. Gjødvad. ♦ Nyt dansk Forlagskonsortium, 1881. 174 sider (1881, novelle(r)) EMP 392
Detaljer
oversat af Hans Henrik Gjødvad (1839-1898)
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag. 1889. 125 sider [novellerne dog i en anden rækkefølge].
kollaps Indhold

[a] Twain, Mark: Fur Mc. Williams og Lynilden (1881, novelle(r))
[b] Twain, Mark: En Samtale ved Telefonen (1881, novelle(r))
[c] Twain, Mark: Alonzo Fitz Clarence og Rosannah Etheltons Kjærlighedshistorie (1881, novelle(r))
originaltitel: The love of Alonzo Fitz Clarence and Rosannah Ethelton, 1878
kollaps Noter
 note til titel På engelsk oprindelig publiceret i: Atlantic Monthly, March 1878. Udgivet i bogform i samlingen: Punch, Brothers, Punch! and other sketches, 1878.
 note om føljeton Føljeton (måske anden oversættelse) i Aarhuus Stiftstidende fra 10-4-1886 til 15-4-1886 i 4 afsnit, under titlen: Den unge Alonza Fitz Clarence og den smukke Rosannah Etheltons Kjærlighedshistorie.
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Aarhuus Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[d] Twain, Mark: Nogle Optegnelser fra en Ferieudflugt (1881, novelle(r))
[e] Twain, Mark: Handelsagentens Fortælling (1881, novelle(r))
[f] Twain, Mark: Massemordet i Connecticut (1881, novelle(r))
[g] Twain, Mark: En Tale om Vejret i Ny-England (1881, novelle(r))
[h] Twain, Mark: Fabler og deres Resultater (1881, novelle(r))
 Bog Twain, Mark: Paa Rejser. To Skitser. Overs. af C. L. With. ♦ 1881. 194 sider (1881, novelle(r)) EMP 391
originaltitel: An idle excursion and other papers, 1878
Detaljer
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Hvad der hændte paa min Rejse til Bermudas Øerne. Ungdomserindringer fra Lodslivet paa Mississippi Floden.
 Bog Twain, Mark: Skildringer og Skitser. Overs. af Robert Watt. Tredie Udgave. ♦ 1881-82. Bd. 1-2, 490 + 472 sider, illustreret (1881-82, novelle(r)) EMP 393
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
1874 1. udgave: Udvalgte Skitser. Oversat af Robert Watt. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 1.-2. Del, 264 + (viii + 227) sider
kollaps Indhold

[1a] Twain, Mark: For Lud og koldt Vand (1881, novelle(r))
[1b] Twain, Mark: Udvalgte humoristiske Skitser. (1. Afsnit) (1882, novelle(r))
[2a] Twain, Mark: Fra Civilisationens Overdrev (1882, novelle(r))
[2b] Twain, Mark: Udvalgte humoristiske Skitser. (2. Afsnit) (1882, novelle(r))
 Bog Twain, Mark: Fyrsten og Tiggeren. Roman for Ungdommen. Overs. af C. L. With. ♦ 1882. Del 1-2, 157 + 147 sider (1882, roman) EMP 394
originaltitel: The prince and the pauper, 1882
del af: Verdens-romanen
Detaljer
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Tilegnelse til "Mine --- Børn Susie og Clara Clemens" af forf.].
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Forord af forf.].
 Bog Twain, Mark: Den stjaalne hvide Elefant og andre nye Skitser. Overs. af H. H. Gjødvad. ♦ Nyt Dansk Forlagskonsortium, 1882. 166 sider (1882, novelle(r)) EMP 395
originaltitel: The stolen white elephant, 1882
Detaljer
oversat af Hans Henrik Gjødvad (1839-1898)
1882 Senere udgave: Den stjaalne hvide Elefant og andre nye Skitser. Oversatte af Iwan Berner. ♦ Schubothe, 1882. 250 sider
1941 Senere udgave: Den stjaalne hvide Elefant. og andre Fortællinger. Udvalgt og overs. af Jesper Ewald. Illustr. af Robert Storm Petersen. ♦ Thaning & Appel, 1941. 152 sider, illustreret. Pris: kr. 3,45
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Forord signeret "Oversætteren"].
 note til oversat titel Indhold: I: Den stjaalne, hvide Elefant. II: Sammensværgelsen i Fort Trumbull. III: Den store Revolution paa Pitcairn. IV: Et Møde med en Interviewer. V: Om Forfald i den Kunst at lyve. VI: Optegnelser fra Paris. VII: Legenden om "Sagenfield" i Tydskland. VIII: Rogers. IX: En Tale for Pattebørnene. X: Besøget i Chamonix.
kollaps Indhold

[a] Twain, Mark: Den stjaalne, hvide Elefant (1882, novelle(r))
originaltitel: ?

[b] Twain, Mark: Sammensværgelsen i Fort Trumbull (1882, novelle(r))
originaltitel: ?

[c] Twain, Mark: Den store Revolution paa Pitcairn (1882, novelle(r))
originaltitel: The great revolution in Pitcairn
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Arbejderbladet 29-4-1922, 6-5-1922, 13-5-1922 og 20-5-1922, under titlen: Kolonien paa Pilcairn. Humoreske af Mark Twain. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[d] Twain, Mark: Et Møde med en Interviewer (1882, novelle(r))
originaltitel: ?

[e] Twain, Mark: Om Forfald i den Kunst at lyve (1882, novelle(r))
originaltitel: ?

[f] Twain, Mark: Optegnelser fra Paris (1882, novelle(r))
originaltitel: ?

[g] Twain, Mark: Legenden om "Sagenfield" i Tydskland (1882, novelle(r))
originaltitel: ?

[h] Twain, Mark: Rogers (1882, novelle(r))
originaltitel: ?

[i] Twain, Mark: En Tale for Pattebørnene (1882, novelle(r))
originaltitel: ?

[j] Twain, Mark: Besøget i Chamonnix (1882, novelle(r))
originaltitel: ?
 Bog Twain, Mark: Den stjaalne hvide Elefant og andre nye Skitser. Oversatte af Iwan Berner. ♦ Schubothe, 1882. 250 sider (1882, novelle(r)) EMP 396
Detaljer
oversat af Iwan Berner (1850-1925)
1882 1. udgave: Den stjaalne hvide Elefant og andre nye Skitser. Overs. af H. H. Gjødvad. ♦ Nyt Dansk Forlagskonsortium, 1882. 166 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Den stjålne hvide elefant. Om Oprindelsen til den forfærdelige Forbrydelses-Mani i Connecticut. Om Ædelmodigheds- Principet i Litteraturen. Klip, Brødre, klip. En mærkelig Tildragelse. Den store Revolution paa Pitcairn. Mrs. Mc. Williams og Lynilden. Om Lyvekunstens Forfald. Kommissionærens Historie. Et Møde med en Interviewer. Optegnelser fra Paris. Sagnet om Sagenfeld i Tyskland. En Tale for Pattebørnene. En Tale for Vejret. Rogers. Den syge Mands Historie. Alonzo Fitz Clarences og Rosannah Etheltons Kjærlighedsroman.
 anmeldelse Morgenbladet 14-12-1882, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Twain, Mark: Fra Mississippifloden. Skildringer. Af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved C. L. With. ♦ Schubothe, 1883. 264 sider (1883, roman) EMP 397
originaltitel: The life on the Mississippi, 1883
del af: Verdens-romanen
Detaljer
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
kollaps Noter
 note til oversat titel I folkebiblioteker opstillet under klassemærket: 48.64 Mississippi.
 Bog Twain, Mark: Løst og Fast. Smaaskitser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1884. 270 sider (1884, roman) EMP 398
Detaljer
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 265-70: Efterskrift [af oversætteren].
kollaps Indhold

[?] Twain, Mark: Mit første møde med Artemus Ward (1884, novelle(r))
andet: Charles Farrar Browne (1834-1867, sprog: engelsk)
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
 Bog Twain, Mark: Naive Rejsende. Oversat af C. L. With. 2. Udgave. ♦ Schubothe, 1884. Bind 1-2 (1884, novelle(r))
Detaljer
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
1878 1. udgave: Naive Reisende. Oversat af C. W. [ie: C.L. With]. ♦ Schubothe, 1878. 1-2 Del, 568 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 17-12-1884, side 5 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Twain, Mark: Huck Finns Hændelser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1885. 367 sider (1885, roman) EMP 399
originaltitel: The adventures of Huckleberry Finn, 1885
Detaljer
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
1910 Senere udgave: Huck Finns Hændelser. I fuldstændig Overs. ved B. A. Duurloo. ♦ Dansk-norsk Forlagskompagni, 1910. 362 sider + portræt
1910 Senere udgave: Huck Finns Hændelser. Titelblad tegnet af Gudmund Hentze. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1910. 422 sider, illustreret
1939 Senere udgave: Huck Finn. Huckleberri Finn's Hændelser. Dansk Bearbejdelse ved Henry Dahl. ♦ Frederik E. Pedersen, 1939. 144 sider
1945 Senere udgave: Negerfangen. Forkortet Overs. af "The Adventures of Huckleberry Finn" ved Lis Thorbjørnsen. ♦ Forlagshuset, 1945. 96 sider. Pris: kr. 1,00
1950 Senere udgave: Huck Finn. ♦ Samleren, 1950. 184 sider. Pris: kr. 2,50
1951 Senere udgave: Huck Finn. (Overs. af Ilse Holm Schmidt). ♦ Ungdommens Forlag, 1951. 174 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50
1962 Senere udgave: Huckleberry Finn
1964 Senere udgave: Huck Finn
1966 Senere udgave: Huckleberry Finn. Oversat af Ole Storm. Efterskrift af Ole Storm
1971 Senere udgave: Huck Finns eventyrlige oplevelser. Med ill. af Kamil Lhoták. På dansk ved Otto Jacobsen. ♦ Fremad, [1971]. 268 sider, illustreret, 15 tavler
1973 Senere udgave: Huckleberry Finn. På dansk ved Ole Storm. 3. udg. ♦ Gyldendal, 1973. 277 sider
1974 Senere udgave: Huckleberry Finn. På dansk ved Ole Storm. ♦ Skandinavisk Litografisk Forlag, 1974. 277 sider
kollaps Noter
 Bog Twain, Mark og Charles Dudley Warner: Forgyldt. Overs. af C. L. With. ♦ 1886. 479 sider (1886, roman) EMP 400
originaltitel: The gildet age, 1873
Detaljer
af Charles Dudley Warner (1829-1900, sprog: engelsk)
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
kollaps Noter
 anmeldelse Morgenbladet 14-7-1887, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Twain, Mark: Udvalgte Skitser. Af Mark Twain. Ved Johannes Jørgensen. ♦ Nyt dansk Forlagskonsortium, (Hauberg, W.L. Wulff), Mackeprang, 1888-90. 127 + 96 + 80 sider. (Dansk Folkebibliotek, 17, 91, 114) (1888-90, novelle(r)) EMP 401
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 17
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 91
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 114
Detaljer
oversat af Johannes Jørgensen (1866-1956)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, titelbladets bagside: [Note. Om M.T.].
 note til oversat titel Oversætterens navn ikke anført i bind 3.
 note til oversat titel Indhold, bind 1: Mit Ur. "Springfrøen". Tennessee-Journalistik. Den slemme lille Dreng. Den gode lille Dreng. Familien Mac Williams' Erfaringer med Hensyn til Strubehoste. En besynderlig Dröm. De siamesiske Tvillinger. Mr. Blokes Artikel. Civiliserede Menneskeædere. Hvorledes jeg engang redigerede en Landbrugstidende. Stuepiger.
 note til oversat titel Indhold, bind 2: Barberer. Da jeg skulde være Guvernør. Et hemmelighedsfuldt Besøg. En Forkølelse. Mit förste Møde med Artemus Ward. Den store Kødkontrakt. Sagen George Fisher. En historisk Roman. En ny Slags Forbrydelse. En Spøgelseshistorie. Salig Benjamin Franklin.
 note til oversat titel Indhold, bind 3: Den stjaalne hvide Elefant. Fru Mac Williams i Tordenvejr. Et Sammenstød med en Interviewer. Agentens Fortælling. Om "ædel Daad".
kollaps Indhold

[2e] Twain, Mark: Mit første møde med Artemus Ward (1888, novelle(r))
andet: Charles Farrar Browne (1834-1867, sprog: engelsk)
oversat af Johannes Jørgensen (1866-1956)
 Bog Twain, Mark: En Yankee hos Ridderne om det runde Bord. Frit oversat af C. L. With. ♦ Schubothe, 1890. 310 sider (1890, roman) EMP 402
originaltitel: A Connecticut yankee in King Arthurs court, 1889
Detaljer
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 26-11-1890, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, 27-11-1890, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Twain, Mark: Million-Sedlen m. fl. Skitser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1893. 171 sider (1893, novelle(r)) EMP 403
originaltitel: The £ 1.000.000 bank-note, 1893
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
 Bog Twain, Mark: Arvingerne fra Amerika. Roman. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1894. 267 sider (1894, roman) EMP 404
originaltitel: The American claiment, 1892
Detaljer
oversat af C.L With-Seidelin (1850-1924)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Fortale [signeret M.T.].
 Trykt i periodicum Twain, Mark: Paa Rejse med en Reformator. Af Mark Twain (1894, novelle(r)) 👓
originaltitel: Traveling with a reformer, 1893
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På engelsk trykt i: The Cosmopolitan, December 1893. Udgivet i bogform i samlingen: How to tell a story and Other essay, 1897.
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1893-94, Nr. 38 (17-06-1894) og Nr. 39 (24-06-1894).
 Bog Twain, Mark: Mark Twain i Udvalg. Ved Vilh. Møller [bind 2-4: Ved Bering Liisberg]. Med Illustrationer af Alfred Schmidt. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904-05. [Bind] I-IV (1904-05, novelle(r))
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
oversat af H.C. Bering Liisberg (1854-1929)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1969 indgår i antologien: Amerikanske fortællere til år 1900 [s150] Senere udgave: Floden. Side 150-80
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1: Ved Vilh. Møller. Bind 2-4: Ved Bering Liisberg.
kollaps Indhold

[1] Twain, Mark: Skøre Ho'der udenlands. ♦ Gyldendal, 1904. 176 sider, 10 farvetryk. Pris: kr. 3,00 (1904, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: 1905.

[2] Twain, Mark: Med Knytnæve og godt Humør. ♦ Gyldendal, 1905. 196 sider, 8 farvetryk. Pris: kr. 3,00 (1905, tekster)
[3] Twain, Mark: Løse Blade af min Skitsebog. ♦ Gyldendal, 1905. 196 sider, 8 farvetryk. Pris: kr. 3,00 (1905, tekster)
[4] Twain, Mark: Med Lod og Line. ♦ Gyldendal, 1905. 192 sider, 4 farvetryk. Pris: kr. 3,00 (1905, tekster)
[?] Twain, Mark: Kaptajnens Bibelforklaring (1905, novelle(r))
originaltitel: The captain's story
1969 indgår i antologien: Amerikanske fortællere til år 1900 [s181] Senere udgave: Kaptajnens bibelforklaring. Side 181-91
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i en tidlig version i: The Atlantic, November 1877, 2. del af serien: Some rambling notes of an idle excursion.
 Bog Twain, Mark: En Landstryger paa Reise. Skisser fra en Reise i Europa af Mark Twain. Oversat af H.H. G. ♦ Chicago, John Anderson Publishing Co., 1905. 213 sider (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Hans Henrik Gjødvad (1839-1898)
1880 1. udgave: En Landstryger paa Rejse. Humoristiske Skitser. Oversat af H.H. Gjødvad. ♦ Kjøbenhavn, Nyt dansk Forlagskonsortium, 1880. 183 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til oversat titel Side [5]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s007] Twain, Mark: Erindringer fra tyske Theatre. Side 7-22 (1905, novelle(r))
[s023] Twain, Mark: I Knibe. Side 23-40 (1905, novelle(r))
[s041] Twain, Mark: Den store franske Duel. Side 41-59 (1905, novelle(r))
[s060] Twain, Mark: Et Besøg i Heilbronn. Side 60-79 (1905, novelle(r))
[s080] Twain, Mark: Paa Tømmerflaaden. Side 80-102 (1905, novelle(r))
[s103] Twain, Mark: Myren. Side 103-09 (1905, novelle(r))
[s110] Twain, Mark: Skaderne. Side 110-22 (1905, novelle(r))
[s123] Twain, Mark: Landsmanden. Side 123-36 (1905, novelle(r))
[s137] Twain, Mark: Manden, som tog ind hos Gadsbys. Side 137-45 (1905, novelle(r))
[s146] Twain, Mark: Den nye Sætterlærling. Side 146-52 (1905, novelle(r))
[s153] Twain, Mark: Paa Riga-Kulm. Side 153-72 (1905, novelle(r))
[s173] Twain, Mark: Bestigelsen af Riffelberg. Side 173-213 (1905, novelle(r))
 Bog Twain, Mark: Toms Eventyr. Paa Dansk ved F. Bork. M. 32 Bill. af Louis Moe. ♦ E. Langhoff, 1906. 200 sider, illustreret. Pris: kr. 1,75 (1906, børnebog)
Detaljer
oversat af F. Bork (1840-1917)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
 Børnebog Twain, Mark: Tom som Opdager og andre Fortællinger. Oversat af F. Bork. ♦ E. Langhoff, 1908. 202 sider. Pris: kr. 2,50 (1908, børnebog)
Detaljer
oversat af F. Bork (1840-1917)
1931 Senere udgave: Tom som Opdager. Med Tegninger af Sven Brasch. ♦ Chr. Erichsen, 1931. 86 sider, 2 tavler
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [85], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side 112, [Anmeldelse af J. Jakobsen].
 Bog Twain, Mark: Fjolle-Wilson. Oversat af F. Bork. ♦ Langhoffs Forlag, 1909. 235 sider (1909, roman)
Detaljer
oversat af F. Bork (1840-1917)
kollaps Noter
 anmeldelse Dannebrog 25-10-1909, side 2 [Anmeldelse, signeret: L.L.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 4 (Novbr.), side 67 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 4 (Novbr.), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Twain, Mark: Huck Finns Hændelser. I fuldstændig Overs. ved B. A. Duurloo. ♦ Dansk-norsk Forlagskompagni, 1910. 362 sider + portræt (1910, roman)
Detaljer
oversat af B.A. Duurloo (1866-1921)
1885 1. udgave: Huck Finns Hændelser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1885. 367 sider
 Bog Twain, Mark: Lille Toms Eventyr (1911, roman)
Detaljer
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
 Bog Twain, Mark: Lystige Historier. Skildringer og Skitser. Oversatte af Robert Watt. ♦ Fergo, 1911. 156 sider (1911, novelle(r))
oversat af Robert Watt (1837-1894)
 Bog Twain, Mark: Udvalgte Fortællinger. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. 128 sider (1912, novelle(r))
oversat af Anonym
 Bog Twain, Mark: For Lud og koldt Vand. Lystige Historier. ♦ Fergo, 1913. 254 sider (1913, novelle(r))
serietitel: Fergos Bibliothek, 4
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[b] Twain, Mark: Lystige Historier (1913, novelle(r))
oversat af Anonym
 Bog Twain, Mark: Huck Finns Hændelser. Titelblad tegnet af Gudmund Hentze. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1910. 422 sider, illustreret (1910, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
andet: Gudmund Hentze (1875-1948)
1885 1. udgave: Huck Finns Hændelser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1885. 367 sider
 Bog Twain, Mark: Udvalg af amerikansk Humor (1912, novelle(r))
oversat af Anonym
 Bog Twain, Mark: Lystige Historier. Oversat af Robert Watt. 3. Opl. ♦ Kjøbenhavns Bogforlag [ikke i boghandlen], 1916. 212 sider (1916, roman)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
 Bog Twain, Mark: Toms Eventyr. Paa Dansk ved F. Bork. M. 32 Bill. af Louis Moe. 2. Opl. ♦ Langhoff, [1916]. 160 sider, illustreret (1916, børnebog)
Detaljer
oversat af F. Bork (1840-1917)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
 Bog Twain, Mark: Toms Eventyr. Paa Dansk ved F. Bork. Illustr. af Louis Moe. 3. Opl. ♦ Gyldendal, 1923. 160 sider, illustreret (1923, børnebog)
Detaljer
oversat af F. Bork (1840-1917)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
 Bog Twain, Mark: Tom som Opdager. Med Tegninger af Sven Brasch. ♦ Chr. Erichsen, 1931. 86 sider, 2 tavler (1931, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Sven Brasch (1886-1970)
1908 1. udgave: Tom som Opdager og andre Fortællinger. Oversat af F. Bork. ♦ E. Langhoff, 1908. 202 sider. Pris: kr. 2,50
 Bog Twain, Mark: Toms Eventyr. Paa Dansk ved Poul G. Ernst. ♦ Frederik E. Pedersen, 1938. 144 sider (1938, børnebog)
Detaljer
oversat af Poul G. Ernst
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Thisted Amts Tidende 12-12-1938, side 10 [Anmeldelse].
 Bog Twain, Mark: Huck Finn. Huckleberri Finn's Hændelser. Dansk Bearbejdelse ved Henry Dahl. ♦ Frederik E. Pedersen, 1939. 144 sider (1939, børnebog)
Detaljer
oversat af Henry Dahl (f. 1907)
1885 1. udgave: Huck Finns Hændelser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1885. 367 sider
 Bog Twain, Mark: Den stjaalne hvide Elefant. og andre Fortællinger. Udvalgt og overs. af Jesper Ewald. Illustr. af Robert Storm Petersen. ♦ Thaning & Appel, 1941. 152 sider, illustreret. Pris: kr. 3,45 (1941, novelle(r))
serietitel: Verdenslitteraturens Humor
Detaljer
oversat af Jesper Ewald (1893-1969)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
1882 1. udgave: Den stjaalne hvide Elefant og andre nye Skitser. Overs. af H. H. Gjødvad. ♦ Nyt Dansk Forlagskonsortium, 1882. 166 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1944.
 Bog Twain, Mark: Civiliserede Menneskeædere og andre Fortællinger. I Udvalg og Oversættelse ved Orla Lundbo. ♦ Carit Andersen, 1943. 151 sider. Pris: kr. 5,75 (1943, novelle(r))
serietitel: Pegas Bøgerne, 1945
Detaljer
oversat af Orla Lundbo (1909-1986)
1952 indgår i antologien: Alverdens fortællere [s249] Senere udgave: Hos barberen. Side 249-[52]
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag, 1945]. 144 sider. (Pegas Bøgerne).
kollaps Indhold

[c] Twain, Mark: Et Interview (1943, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Cosper (1911-2003)
kollaps Noter
del af: Cavalcade
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 1, side 74-80. Illustreret af Cosper. Oversat af Orla Lundbo.

[h] Twain, Mark: Skaansomhed (1943, novelle(r))
originaltitel: ?
illustrationer i periodicum: Cosper (1911-2003)
kollaps Noter
del af: Cavalcade
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 2. Aargang (1947), Nr. 3, side 56-57. [Illustreret af Cosper, Oversætter Orla Lundbo].
 Bog Twain, Mark: Den store franske Duel og andre Historier. Udvalgt og overs. af Jesper Ewald. Illustr. af Robert Storm Petersen. ♦ Thaning & Appel, 1943. 126 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75 (1943, novelle(r))
serietitel: Verdenslitteraturens Humor
Detaljer
oversat af Jesper Ewald (1893-1969)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1943.
 Bog Twain, Mark: Evas Dagbog. Overs. af Finn Methling. (Illustr. af Immanuel Tjerne). ♦ Hernov, 1944. 48 sider. Pris: kr. 6,50 (1944, roman)
originaltitel: (1905)
oversat af Finn Methling (1917-2010)
illustrationer af Immanuel Tjerne (1899-1968)
 Bog Kruuse, Jens: Humorister. Med Illustrationer af Anne Grete - Carl Jensen - Herluf Jensenius - Svend Johansen - Storm Petersen - Ebbe Sadolin - Arne Ungermann - Mogens Zieler. ♦ København, H. Hirschsprungs Forlag, 1944. 395 [3] sider, illustreret (1944, roman) 👓
Detaljer
af Jens Kruuse (1908-1978)
illustrationer af Anne Grete (1921-1984)
illustrationer af Carl Jensen, f 1887 (1887-1961)
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
illustrationer af Svend Johansen, f. 1890 (1890-1970)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
illustrationer af Mogens Zieler (1905-1983)
af Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975, sprog: engelsk)
af James Thurber (1894-1961, sprog: engelsk)
af Gilbert Keith Chesterton (1874-1936, sprog: engelsk)
af Stephen Leacock (1869-1944, sprog: engelsk)
af Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954, sprog: fransk)
af Vera Inber (1890-1972, sprog: russisk)
af William Saroyan (1908-1981, sprog: engelsk)
af Jules Romains (1885-1972, sprog: fransk)
af Homer (sprog: græsk)
af Aristofanes (-445--385, sprog: græsk)
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
af Sokrates (-469--399, sprog: græsk)
af Aristoteles Aristoteles (-384--322, sprog: græsk)
af Titus Maccius Plautus (-254--184, sprog: latin)
af Horats Horats (-65-8, sprog: latin)
af Terents (Publius Terentius Afer) (-195--158, sprog: andre)
af Lucius Annaeus Seneca (-4-65, sprog: latin)
af Petronius Petronius (27-66, sprog: latin)
af Catullus (-87--54, sprog: latin)
af Marcus Valerius Martialis (40-103, sprog: latin)
af Giovanni Boccaccio (1313-1375, sprog: italiensk)
af Geoffrey Chaucer (1343-1400, sprog: engelsk)
af François Rabelais (1494-1553, sprog: fransk)
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
af François Maynard (1582-1646, sprog: fransk)
om: John Wilmot (1647-1680, sprog: engelsk)
af William Wycherley (1640-1715, sprog: engelsk)
af François de la Rochefoucauld (1613-1680, sprog: fransk)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
af Alexis Piron (1689-1773, sprog: fransk)
af William Congreve (1670-1729, sprog: engelsk)
af Jean de la Bruyère (1645-1696, sprog: fransk)
af Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
af Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1741-1803, sprog: fransk)
af Joseph Addison (1672-1719, sprog: engelsk)
af Richard Steele (1672-1729, sprog: engelsk)
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
af Laurence Sterne (1713-1768, sprog: engelsk)
af Matthias Claudius (1740-1815, sprog: tysk)
af Jean Paul Richter (1763-1825, sprog: tysk)
af Charles Lamb (1775-1834, sprog: engelsk)
af William Hazlitt (1778-1830, sprog: engelsk)
af Benjamin Franklin (1706-1790, sprog: engelsk)
af David Crockett (1786-1836, sprog: engelsk)
af Henry Wheeler Shaw (1818-1885, sprog: engelsk)
af Charles Farrar Browne (1834-1867, sprog: engelsk)
af Abraham Lincoln (1809-1865, sprog: engelsk)
af Sydney Smith (1771-1845, sprog: engelsk)
af William Sidney Porter (1862-1910, sprog: engelsk)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Alphonse Daudet (1840-1897, sprog: fransk)
af Edward Lear (1812-1888, sprog: engelsk)
af Charles L. Dodgson (1832-1898, sprog: engelsk)
af Christian Morgenstern (1871-1914, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel En række radioforedrag sammenskrevet til bogform, hvor kortere og længere citater af de forskellige forfattere er indflettet i tekst om forfatteren og dennes humor.
 note til titel Side 395-[96]: Efterskrift [liste over hvilke danske oversættelser der er citeret fra. Da en stor del af teksterne er oversat til antologien af Jens Kruuse, og dermed ikke anført, er det håbløst af få styr på hvilke originale værker der er citeret].
 note til titel Side [397-98]: Navneregister.
 note til titel Bogens tekst er samlet under følgende overskrifter: I Dag (illustreret af Mogens Zieler). De gamle lo (illustreret af Carl Jensen). Smil mellem Himmel og Helvede (illustreret af Arne Ungermann). Rungende Latter (illustreret af Svend Johansen). Det skarpe Vid (illustreret af Anne Grete). De søde Glæder (illustreret af Ebbe Sadolin). Latter fra Vest (Illustreret af Storm Petersen). Karakter og Vrøvl (Illustreret af Herluf Jensenius).
 Bog Twain, Mark: 30.000 Dollars og andre Fortællinger. (Overs. af Knud Müller). ♦ Carit Andersen, [1945]. 172 sider. Pris: kr. 4,75 (1945, novelle(r))
serietitel: Pegas Bøgerne
oversat af Knud Müller
 Bog Twain, Mark: Negerfangen. Forkortet Overs. af "The Adventures of Huckleberry Finn" ved Lis Thorbjørnsen. ♦ Forlagshuset, 1945. 96 sider. Pris: kr. 1,00 (1945, børnebog)
serietitel: Krone-Serien, 11
Detaljer
oversat af Lis Thorbjørnsen (f. 1918)
1885 1. udgave: Huck Finns Hændelser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1885. 367 sider
 Bog Twain, Mark: Tom Sawyer. Overs. i forkortet Udg. af Lis Thorbjørnsen. ♦ Forlagshuset, 1945. 96 sider. Pris: kr. 1,00 (1945, børnebog)
serietitel: Krone-Serien, 9
Detaljer
oversat af Lis Thorbjørnsen (f. 1918)
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
 Bog Twain, Mark: Ude i Nevada og andre Fortællinger. (Overs. af Knud Müller). ♦ Carit Andersen, [1945]. 172 sider. Pris: kr. 4,75 (1945, novelle(r))
serietitel: Pegas Bøgerne
oversat af Knud Müller
 Bog Twain, Mark: Blandt Mormoner og andre Historier. Overs. og Udvalg Jesper Ewald. Ill. af Robert Storm Petersen. ♦ Thaning & Appel, 1946. 118 sider, illustreret. Pris: kr. 3,45 (1946, novelle(r))
serietitel: Verdenslitteraturens Humor
oversat af Jesper Ewald (1893-1969)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
 Bog Twain, Mark: Toms eventyr. Med tegninger af Louis Moe. På dansk ved N. P. Jensen. (Overs. efter "The adventures of Tom Sawyer). ♦ Korch, 1949. 202 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00 (1949, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
oversat af N.P. Jensen (1876-1958)
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
 Bog Twain, Mark: Huck Finn. ♦ Samleren, 1950. 184 sider. Pris: kr. 2,50 (1950, børnebog)
serietitel: Samlerens perlebøger, 16
Detaljer
oversat af Anonym
1885 1. udgave: Huck Finns Hændelser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1885. 367 sider
 Bog Twain, Mark: Toms eventyr. Originalens titel: Tom Sawyer. ♦ København, Samlerens Forlag, 1951. 160 sider (1951, børnebog) 👓
serietitel: Samlerens perlebøger, 25
Detaljer
oversat af Anonym
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [2]: Mark Twain [om forfatteren].
 Bog Twain, Mark: Huck Finn. (Overs. af Ilse Holm Schmidt). ♦ Ungdommens Forlag, 1951. 174 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1951, børnebog)
Detaljer
oversat af Ilse Holm Schmiddt
illustrationer af Anonym
1885 1. udgave: Huck Finns Hændelser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1885. 367 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1952.
 Bog Twain, Mark: Toms eventyr. (Overs. af Bertil Linell). ♦ Ungdommens Forlag, 1951. 192 sider (1951, børnebog)
Detaljer
oversat af Bertil Linell
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1952.
 Bog Twain, Mark: [indgår i antologien: Alverdens fortællere [s249]] Hos barberen. Side 249-[52] (1952, novelle(r))
Detaljer
oversat af Orla Lundbo (1909-1986)
1943 1. udgave: Civiliserede Menneskeædere og andre Fortællinger. I Udvalg og Oversættelse ved Orla Lundbo. ♦ Carit Andersen, 1943. 151 sider. Pris: kr. 5,75
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Oversat af Orla Lundbo. ("Civiliserede menneskeædere og andre fortællinger").
 Bog Twain, Mark: [indgår i antologien: Humor fra hele verden [s268]] Lyn og Torden. Side 268-[76] (1952, novelle(r)) 👓
originaltitel: Mrs. McWilliams and the lightning, 1892
del af: Cavalcade
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Merry tales, 1892.
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 1950-51, Nr. 2, side 51-58.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Twain, Mark: [indgår i antologien: Alverdens fortællere [s243]] Toms eventyr. 2. kapitel. Side 244-[48] (1952, novelle(r))
Detaljer
oversat af N.P. Jensen (1876-1958)
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Oversat af N. P. Jensen ("Toms eventyr").
 Bog [Twain, Mark]: Mark Twains bedste. [Af] Samuel Langhorne Clemens. I udvalg ved Orla Lundbo. Forord af Ebbe Rode. Ill. af Bo Bojesen. (Overs. af Knud Müller og Orla Lundbo). ♦ Carit Andersen, [1953]. 346 sider, illustreret (1953, roman)
redigeret af Orla Lundbo (1909-1986)
forord af Ebbe Rode (1910-1998)
oversat af Knud Müller
 Børnebog Twain, Mark: Tom som detektiv. Ny udg (1953, børnebog)
 Børnebog Twain, Mark: Tom på rejse (1954, børnebog)
 Bog Twain, Mark: Kaptajnen i paradis (1955, roman)
Detaljer
1971 Senere udgave: Kaptajnen i Paradis. Overs. af Kjeld Elfelt. Ill. af Arne Ungermann. Fotografisk optryk. Udg. i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab. ♦ Grafisk Forlag [ikke i boghandlen], 1971. 119 sider, illustreret
 Bog Twain, Mark: Mark Twain fortæller (1956, roman)
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
1965 Senere udgave: Mark Twain fortæller. Millionpundsedlen og andre muntre historier
 Bog Twain, Mark: [indgår i antologien: Humor fra Amerika [s294]] Sandheden om min tilbagetræden. Side 294-[301] (1956, novelle(r)) 👓
originaltitel: The facts concerning the recent resignation, 1867
Detaljer
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: New York Tribune, 27-12-1867. Udgivet i bogform i samlingen: Sketches new and old, 1875.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Twain, Mark: Den artige Dreng. Den uartige Dreng (1961, roman)
serietitel: Grafisk Cirkel. Publikation, 104
oversat af Robert Watt (1837-1894)
illustrationer af Herman Stilling (1925-1996)
 Bog Twain, Mark: Muntre historier (1961, roman)
serietitel: Omnibusbøgerne
redigeret af Orla Lundbo (1909-1986)
oversat af Kurt Kreutzfeld (1915-1994)
illustrationer af Bo Bojesen (1923-2006)
 Bog Twain, Mark: Den stjålne hvide elefant og andre fortællinger (1961, roman)
serietitel: Humorist Serien
oversat af Jesper Ewald (1893-1969)
 Bog Twain, Mark: Tom Sawyer. Uforkortet overs. fra amerikansk af georgjedde efter "The adventures of Tom Wawyer" (1961, roman)
serietitel: Fremads Folkebibliotek, 86
Detaljer
oversat af georgjedde (1913-1992)
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
 Bog Twain, Mark: Toms eventyr. Overs. fra amerikansk af Poul Steenstrup efter "The adventures of Tom Sawyer". Ill. af Bernhard Petersen. ♦ Gyldendal, 1961. 228 sider, illustreret. (Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 19) (1961, børnebog)
serietitel: Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 19
Detaljer
oversat af Poul Steenstrup, f 1923 (1923-2006)
illustrationer af Bernhard Petersen
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
 Bog Twain, Mark: En yankee ved kong Arthurs hof (1961, roman)
serietitel: Lommeromanen, 181
oversat af Elise Norsbo (f. 1925)
 Bog Twain, Mark: Huckleberry Finn (1962, roman)
Detaljer
oversat af Ole Storm (1918-1988)
illustrationer af E.W. Kemble (1861-1933, sprog: engelsk)
1885 1. udgave: Huck Finns Hændelser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1885. 367 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1962.
 url Fuld visning af illustrationerne på: Link til ekstern webside Mark Twain in his time
 Bog Twain, Mark: Mark Twains bedste. En begravelse i Nevada og andre muntre historier. Udvalgt af Orla Lundbo. Overs. fra amerikansk af Knud Müller og Orla Lundbo. ♦ Carit Andersen, [1963]. 320 sider (1963, roman)
serietitel: Lommebusserne
Detaljer
oversat af Orla Lundbo (1909-1986)
oversat af Knud Müller
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag], 1967.
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 2-11-1967, side 12 [Anmeldelse, signeret: h.].
 Bog Twain, Mark: Den store franske duel og andre historier (1963, roman)
oversat af Jesper Ewald (1893-1969)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
 Bog Twain, Mark: Huck Finn (1964, roman)
serietitel: Samlerens Lommebøger
Detaljer
oversat af Anonym
1885 1. udgave: Huck Finns Hændelser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1885. 367 sider
 Bog Twain, Mark: [indgår i antologien: Mestre i Nobel-klasse [d]] Million-pundsedlen (1964, novelle(r))
 Bog Twain, Mark: [indgår i antologien: Højtlæsningsbogen [2a]] Nicodemus Dodge (1964, novelle(r))
 Bog Twain, Mark: [indgår i antologien: Højtlæsningsbogen [2b]] Den sorte dame (1964, novelle(r))
 Bog Twain, Mark: Toms eventyr (1964, roman)
serietitel: Samlerens Lommebøger
Detaljer
oversat af Anonym
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
 Børnebog Twain, Mark: Detektiven Tom Sawyer. Genfortalt af Kjartan Holm. Ill. af J. Pecnard (1965, børnebog)
serietitel: Fremads Gyldne Klassikere
Detaljer
oversat af Kjartan Holm
illustrationer af Jacques Pecnard (1922-2012, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Belgien.
 Bog Twain, Mark: Mark Twain fortæller. Millionpundsedlen og andre muntre historier (1965, roman)
serietitel: Lommebusserne
Detaljer
redigeret af Orla Lundbo (1909-1986)
forord af Tom Kristensen (1893-1974)
oversat af Knud Müller
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1956 1. udgave: Mark Twain fortæller
kollaps Noter
 note til oversat titel Ny forkortet udgave.
 Bog Twain, Mark: Tom Sawyer's eventyr (1965, børnebog)
Detaljer
oversat af Ebbe Engelborg
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
 Bog Twain, Mark: Huckleberry Finn. Oversat af Ole Storm. Efterskrift af Ole Storm (1966, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 37
Detaljer
oversat af Ole Storm (1918-1988)
1885 1. udgave: Huck Finns Hændelser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1885. 367 sider
 Børnebog Twain, Mark: En dråbe negerblod (1968, børnebog)
serietitel: Høst's Junior-Bøger
oversat af Ellen Kirk (1902-1982)
 Bog Twain, Mark: [indgår i antologien: Litteratur for niende [s]] McWilliams og tordenvejret (1968, novelle(r))
oversat af pt. ukendt
 Bog Twain, Mark: Tom Sawyer (1968, roman)
serietitel: Easy readers, B
Detaljer
illustrationer af Oskar Jørgensen (1902-1993)
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
 Bog Twain, Mark: [indgår i antologien: Amerikanske fortællere til år 1900 [s150]] Floden. Side 150-80 (1969, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
1904-05 1. udgave: Mark Twain i Udvalg. Ved Vilh. Møller [bind 2-4: Ved Bering Liisberg]. Med Illustrationer af Alfred Schmidt. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904-05. [Bind] I-IV
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af bibliografiske oplysninger: Floden og Kaptajnens biblforklaring [er fra Mark Twain i Udvalg, 1-4]. Gyldendal, København 1906 [ie: 1904-05].
 Bog Twain, Mark: Jagten på den svigefulde kalkun og andre historier (1969, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Tranebøger
oversat af Søren Vinterberg (f. 1944)
 Bog Twain, Mark: [indgår i antologien: Amerikanske fortællere til år 1900 [s181]] Kaptajnens bibelforklaring. Side 181-91 (1969, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
1905 i: Mark Twain i Udvalg [?] 1. udgave: Kaptajnens Bibelforklaring
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af bibliografiske oplysninger: Floden og Kaptajnens biblforklaring [er fra Mark Twain i Udvalg, 1-4]. Gyldendal, København 1906 [ie: 1904-05].
 Bog Twain, Mark: Festlige fortællinger. Overs. af Jesper Ewald. Ill. af Robert Storm Petersen. ♦ Thaning & Appel, 1970. 288 sider, illustreret (1970, roman)
Detaljer
oversat af Jesper Ewald (1893-1969)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
1970 Senere udgave: Festlige fortællinger. Overs. af Jesper Ewald. Ill. af Robert Storm Petersen. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1970]. 288 sider, illustreret
kollaps Noter
 Bog Twain, Mark: Festlige fortællinger. Overs. af Jesper Ewald. Ill. af Robert Storm Petersen. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1970]. 288 sider, illustreret (1970, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Perler
Detaljer
oversat af Jesper Ewald (1893-1969)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
1970 1. udgave: Festlige fortællinger. Overs. af Jesper Ewald. Ill. af Robert Storm Petersen. ♦ Thaning & Appel, 1970. 288 sider, illustreret
kollaps Noter
 Bog Twain, Mark: Huck Finns eventyrlige oplevelser. Med ill. af Kamil Lhoták. På dansk ved Otto Jacobsen. ♦ Fremad, [1971]. 268 sider, illustreret, 15 tavler (1971, roman)
Detaljer
illustrationer af Kamil Lhoták (1912-1990, sprog: andre)
oversat af Otto Jacobsen
1885 1. udgave: Huck Finns Hændelser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1885. 367 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Czekoslovakiet.
 Bog Twain, Mark: Kaptajnen i Paradis. Overs. af Kjeld Elfelt. Ill. af Arne Ungermann. Fotografisk optryk. Udg. i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab. ♦ Grafisk Forlag [ikke i boghandlen], 1971. 119 sider, illustreret (1971, roman)
Detaljer
oversat af Kjeld Elfelt (1902-1993)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
1955 1. udgave: Kaptajnen i paradis
 Bog Twain, Mark: Huckleberry Finn. På dansk ved Ole Storm. 3. udg. ♦ Gyldendal, 1973. 277 sider (1973, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger
Detaljer
oversat af Ole Storm (1918-1988)
1885 1. udgave: Huck Finns Hændelser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1885. 367 sider
kollaps Noter
 Bog Twain, Mark: Huckleberry Finn. På dansk ved Ole Storm. ♦ Skandinavisk Litografisk Forlag, 1974. 277 sider (1974, roman)
serietitel: SLS-Biblioteket. Stor letlæselig skrift
Detaljer
oversat af Ole Storm (1918-1988)
1885 1. udgave: Huck Finns Hændelser. Autoriseret Overs. ved C. L. With. ♦ 1885. 367 sider
kollaps Noter
 Bog Twain, Mark: Toms eventyr. Overs. fra amerikansk af Georgjedde. ♦ Skandinavisk Litografisk Forlag, 1974. 210 sider (1974, børnebog)
serietitel: SLS-Biblioteket. Stor letlæselig skrift
Detaljer
oversat af georgjedde (1913-1992)
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
kollaps Noter
 Bog Twain, Mark: Millionpundsedlen og andre fortællinger. I udvalg og overs. ved Orla Lundbo. Ill. af Bo Bojesen. ♦ Carit Andersen, [1975]. 159 sider, illustreret (1975, roman)
Detaljer
oversat af Orla Lundbo (1909-1986)
illustrationer af Bo Bojesen (1923-2006)
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Mark Twains bedste.
, fejltrykt ISBN: 87-424-6697
 Børnebog Twain, Mark: Prinsen og tiggerdrengen. Ill. af Saez. På dansk ved Mona Giersing. ♦ Lademann, 1975. 26 sider, illustreret (28 cm) (1975, børnebog)
illustrationer af Fernando Sáez (1921-2018, sprog: spansk)
oversat af Mona Giersing
kollaps Noter
 Bog Twain, Mark: Tom Sawyer. På dansk ved Grete Juel Jørgensen. Ill. af Gianni. ♦ Lademann, 1975. 156 sider, illustreret (1975, børnebog)
serietitel: Lademanns Junior Klassikere
Detaljer
oversat af Grete Juel Jørgensen (f. 1912)
illustrationer af Giovanni ("Gianni") Benvenuti (1926-2005, sprog: italiensk)
1879 1. udgave: Lille Toms Æventyr. Overs. af C. L. With. ♦ Schubothe, 1879. 334 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forkortet udgave.
Bemærk: Udgivelser efter 1975 findes, men ikke medtaget

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden