Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

"Pluk"

antologi: "Pluk", (1874-92, samling, dansk)
af Viggo Herrmann
Detaljer
"Pluk". Gammelt og Nyt i bunden og ubunden Stil. Til Deklamation og Oplæsning. Samlet og udgivet af Peter Sommer [ie. Viggo Herrmann]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Boghandler V. Pio, 1874-92. Nr. 1.-11., hver 160 sider
kollaps Noter
 note til titel Samling 1, 2. Oplag 1877, 3. Oplag 1879, 4. Oplag 1887.
 note til titel Samling 2-4, 2. Oplag 187?, Samling 2, 3. Oplag 188?, Samling 3: 2. Oplag 1887, Samling 4, 3. Oplag 188?
 note til titel Samling 5, 2. Oplag 1887, Samling 7, 2. Oplag 1892, Samling 8, 2. Oplag 1892.
kollaps Indhold

[1s029] Blicher, St. St.: Messingjens. Side 29-37 (1874, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 [Uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[3s047] Blicher, St. St.: Det første Spil af alle Whist dog bliver. Side 47-50 (1875, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[5s003a] antologi: 1. Prosa og Poesi. Side [3]-146 (1877)
[5s003b] Bøgh, Erik: En islandsk Saga fra Kjøbenhavn. Side [3]-21 (1877, novelle(r))
af Erik Bøgh (1822-1899)

[5s021] Hertz, Henrik: Kjedelflikkeren. Side 21-28 (1877, digte)
af Henrik Hertz (1798-1870)

[5s028] Drachmann, Holger: Fiskeren. Side 28-31 (1877, digte)
af Holger Drachmann (1846-1908)

[5s031] Runeberg, J. L.: Troskudsken. Oversat af N.C. Sebbelow. Side 31-35 (1877, digte)
af Johan Ludvig Runeberg (1804-1877, sprog: svensk)
oversat af N.C. Sebbelow (1801-1870)

[5s035] Winther, Chr.: Kongens Skygge. Side 35-39 (1877, digte)
af Chr. Winther (1796-1876)

[5s039] Blicher, St. St.: Jens Jensens Krigsbedrifter. Side 39-43 (1877, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 [Uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[5s043] Drachmann, Holger: Den sidste "Sorte-Fods" Klagesang. Side 43-55 (1877, digte)
af Holger Drachmann (1846-1908)

[5s056] Bøgh, Erik: Den frygiske Hue. Side 56-60 (1877, digte)
af Erik Bøgh (1822-1899)

[5s060] Richardt, Chr.: Tulte. Side 60-63 (1877, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)

[5s064] Bøgh, Erik: Klaus Madsen og hans Patron. Side 64-70 (1877, digte)
af Erik Bøgh (1822-1899)

[5s070] anonym: En nem lille Ting. Side 70-77 (1877, novelle(r))
af Anonym

[5s077] Winther, Chr.: Amor og Jesuita. Side 77-81 (1877, digte)
af Chr. Winther (1796-1876)

[5s081] Kaalund, H. V.: Ved Stranden. Side 81-84 (1877, digte)
af H.V. Kaalund (1818-1885)

[5s084] Paludan-Müller, Fr.: Pygmalion. Side 84-93 (1877, digte)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)

[5s094] Ploug, C.: Peder Griffenfeld. Side 94-99 (1877, digte)
af Carl Ploug (1813-1894)

[5s099] Schaldemose, Fr.: Min Trosbekjendelse. Side 99-102 (1877, digte)
af Fr. Schaldemose (1783-1853)

[5s102] Baggesen, Jens: Ridder Ro og Ridder Rap. Side 102-06 (1877, digte)
af Jens Baggesen (1764-1826)

[5s107] Thisted, Valdemar: Per Jæ-n'. Side 107-20 (1877, novelle(r))
af Valdemar Thisted (1815-1887)

[5s120] Hansen, P.: Det første Kys. Side 120-23 (1877, digte)
af P. Hansen (1840-1905)

[5s123] Drachmann, Holger: Skibsrotter. Side 123-25 (1877, digte)
af Holger Drachmann (1846-1908)

[5s125] Andersen, H. C.: Det Digt om Konerne. Side 125-27 (1877, digte)
af H.C. Andersen (1805-1875)

[5s127] Bergsøe, Vilh.: "Hesten". (Et Bidrag til dansk Kunsthistorie). Side 127-28 (1877, digte)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)

[5s129] Paludan-Müller, Fr.: Lucifers Fald. Side 129-37 (1877, digte)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)

[5s137] Wessel, J. H.: Sankt Sebastian. Side 137-39 (1877, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[5s139] Twain, Mark: Middel mod Forkølelse. Oversat af R. Watt. Side 139-46 (1877, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)

[5s147a] antologi: 2. Nogle Snurrepiberier. Side [147]-58 (1877)
[5s147b] anonym: Rolf Blaaskæg. Stor Karnevals-Eventyr-Ballet i 4 Billeder og 3 Akter. Side [147]-53 (1877, ballet)
af Anonym

[5s153] Petersen, P. Emil: "Kjærne-Peters" Svanesang. Side 153-54 (1877, digte)
[5s155] anonym: Ligvognskudskene. Platonisk Dialog. Side 155-57 (1877, dramatik)
af Anonym

[5s157] F. C.: Hjemkomsten fra Soldet. Side 157-58 (1877, digte)
af Pseudonym og undersøges

[6s034] Blicher, St. St.: Søren Kanne. Side 34-37 (1878, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Det blæste en Storm udi Kattegat.

[6s059] Blicher, St. St.: Den jenarmed Sældaat. Side 59-63 (1878, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Den Tie a war en bette Kaal, aa gik aa utted Foer.

[6s123] Twain, Mark: En Begravelse. Oversat af R. Watt. Side 123-36 (1878, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
1874 i: Udvalgte Skitser [1b02] 1. udgave: En Begravelse

[6s136] Jerrold, Douglas: Sparlagensprædiken Nr. 2. Side 136-40 (1878, novelle(r))
af Dourglas William Jerrold (1803-1857, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1857 [Uddrag] 1. udgave: Mrs. Caudles Gardinprædikener. ♦ Fr. Wøldikes Forlag, 1857. 126 sider

[7s038] Blicher, St. St.: Brøw fra Wolle Vistisen i Kjøvvenhawn. Side 38-45 (1880, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[8s092] Blicher, St. St.: Naar Ungersvend og Mø hinanden møde. Side 92-93 (1880, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[8s119] Blicher, St. St.: Dengaang te di ve Kjøvvenhavn mæ Amraal Nielsen drowes. Side 119-25 (1880, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[10s055] Blicher, St. St.: De wa ve Helmestier Mari hun skull astej. Side 55-56 (1887, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)