Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

William Shakespeare (1564-1616)

Sprog: engelsk
(henvisning) Shakspeare, William

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Shakespear: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider (1777, dramatik) BD4:sp379
Detaljer
oversat af Johannes Boye (1756-1830)
1807 i: Tragiske Værker [1a] Senere udgave: Hamlet. 252 sider
1834 i: Udvalgte Sørgespil [a] Senere udgave: Hamlet. Prince af Danmark. Sørgespil. Oversat af H. C. Wosemose. ♦ Köbenhavn, 1834. 160 sider
1859 i: Dramatiske Værker [a] Senere udgave: Hamlet
1864 i: Dramatiske Værker [5a] Senere udgave: Hamlet. Prinds af Danmark. Side 1-?
1878 i: Dramatiske Værker [10a] Senere udgave: Hamlet
1878 Senere udgave: Hamlet. Dana-prins. Sorgarleikur í ísl. þýðingu eptir Math. Jochumsson. ♦ Reykjavik, Thorgrimsson, 1878
1887 Senere udgave: Hamlet. Prinds af Danmark. Overs. af E. Lembcke. 3. Udg. ♦ Schubothe, 1887.
1887 Senere udgave: Hamlet. Prins af Danmark. Tragedie i 5 Akter af William Shakspeare. Oversat af J. V. Østerberg. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1887]. 152 sider
1901 indgår i: Kong Henrik IV [s145] Senere udgave: Hamlet, Prins af Danmark. Side [145]-244
1921 Senere udgave: Hamlet. Fordansket og kommenteret af Vald. Østerberg. ♦ Gyldendal, 1921. 186 sider. Pris: kr. 4,50
1928 i: Dramatiske værker [8] Senere udgave: Hamlet. Prins af Danmark. En Tragedie. ♦ Schultz, 1928. 208 sider. Pris: kr. 3,25
1929 Senere udgave: Hamlet. Macbeth. Othello. Udg. af Aage Brusendorff. ♦ Gyldendal, 1929. 376 sider
1937 Senere udgave: Hamlet. Paa Dansk ved Johannes V. Jensen. ♦ Gyldendal, 1937. 202 sider
1955 Senere udgave: Hamlet. Illustreret af Alex A. Blum. ♦ Illustrerede Klassikere, 1955. [46] sider, illustreret
1959 Senere udgave: Hamlet. Julius Cæsar. To tragedier. Overs. fra engelsk af Edv. Lembcke. ♦ Gyldendal, 1959. 254 sider. (Gyldendals Tranebøger)
1971 Senere udgave: Hamlet Overs. og forsynet med noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, 1971. 207 sider
1974 Senere udgave: Hamlet. Prins af Danmark. Ill. af Povl Christensen. Overs. af Edv. Lembcke. ♦ Bogvennerne (Carit Andersen), 1974. 176 sider, illustreret (27 cm)
1974 Senere udgave: Hamlet. Ill. af Alex A. Blum. ♦ Williams Forlag, 1974. [47] sider, illustreret
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Shakespeares Hamlet, side 149-78.
 Note (baseret på værk) Weisze, Christian Felix: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider (1777, dramatik) BD4:sp372
originaltitel: Romeo und Julie, 1767
Detaljer
af Christian Felix Weiße (1726-1804, sprog: tysk)
oversat af uidentificeret
1811 i: Tragiske Værker [2b] Senere udgave: Romeo og Julie. Side ?-424
1861 i: Dramatiske Værker [1a] Senere udgave: Romeo og Julie. Side 1-138
1878 i: Dramatiske Værker [6a] Senere udgave: Romeo og Julie
1887 Senere udgave: Romeo og Julie. Overs. af E. Lembcke. 3. gjennemsete Udg.
1887 Senere udgave: Rómeó og Júlía. Sorgarleikur. Matth. Jochumsson hefur Íslenzkað. ♦ Reykjavík, 1887.
kollaps Noter
 note til oversat titel Overskou skriver om Rahbeks oversættelse, præsenteret for Det dramatiske Selskab 25. december 1777 af Rosing: "Med Hensyn til den Selskabet tilstillede Oversættelse af "Romeo og Julie", da vilde han, uagtet han havde sammenlignet den baade med Originalen og den trykte tidligerer Oversættelse (af en Kjøbmand Hoffman, udkommen 1771) ..." [Årstallet 1771 må være en fejl].
 url teater Overskou, bind 3, side 108. Link til ekstern webside Overskous Teaterhistorie
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave fra 1776, på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital, starter på scan side 101
 anmeldelse Lisbet Jørgensen: Frederik Schwarz, 1997. Side 122.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Shakespeares Romeo og Julie, side 119-37.
 Note (andet) pseudonym [Brömel, Wilh. Heinr.]: Retfærdighed og Hevn. Et Skuespil i 5 Akter, af Forfatteren til Adjutanten. Oversat af J.F.K. ♦ Kbh., 1786. 79 sider (1786, dramatik) BD4:sp358
originaltitel: Gerechtigkeit und Rache, 1783
Detaljer
af Wilhelm Heinrich Brömel (1754-1808, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel Efter Shakespeares Measure for Measure, 1603 eller 1604.
 note til oversat titel Ikke opført.
 Dramatik Shakspeare, William: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider (1787, dramatik)
Detaljer
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)
1790 i: Skuespil [1a] Senere udgave: Macbeth
1816 Senere udgave: Macbeth. Tragedie i 5 Acter efter Shakespeare og Schiller bearbeidet til Opførelse paa den danske Skueplads ved P. Foersom. ♦ Kbh., 1816
1850 i: Dramatiske Værker [10b] Senere udgave: Macbeth. Tragedie i fem Acter. Efter Shakspeare og Schiller bearbeidet til Opførelse paa den danske Skueplads ved P. Foerson. Side [131]-232
1878 i: Dramatiske Værker [9a] Senere udgave: Macbeth
1885 Senere udgave: Macbeth
1903 Senere udgave: The tragedy of Macbeth. Med Indledning og Kommentar af N. Bøgholm og Otto Madsen. ♦ Gyldendal, 1903. 170 sider, illustreret
1908 Senere udgave: Macbeth
1928 i: Dramatiske værker [9] Senere udgave: Macbeth. En Tregadie. ♦ Schultz, 1928. 128 sider. Pris: kr. 3,25
1959 Senere udgave: Macbeth
1961 Senere udgave: Macbeth
1969 Senere udgave: Macbeth
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Shakespeares Macbeth, side 197-215.
 Dramatik Shakspeare, William: Skuespil. Oversatte paa Dansk efter de engelske Originaler af N. Rosenfeldt. Første-anden Deel. ♦ Kbh., 1790 (1790-92, dramatik) BD4:sp379
Detaljer
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)
forord af Alexander Pope (1688-1744, sprog: engelsk)
noter af Johann Joachim Eschenburg (1743-1820, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Med Fortale af Alex. Pope og Eschenburgs Anmærkninger.
kollaps Indhold

[1a] Shakspeare, William: Macbeth (1790, dramatik)
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider

[1b] Shakspeare, William: Othello (1790, dramatik)
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)

[1c] Shakspeare, William: Ende god Alting godt (1790, dramatik)
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)

[2a] Shakspeare, William: Kong Lear (1792, dramatik)
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)
1794 Senere udgave: Kong Lear. Et Sørgespil i 5 Optog. Oversat [af Hans Wilh. Riber] efter N. Tates Omarbeidedelse, som spilles paa de Kongelige Skuepladse i London. ♦ Kbh., 1794
1811 i: Tragiske Værker [2a] Senere udgave: Kong Lear. Side 1-?
1834 i: Udvalgte Sørgespil [c] Senere udgave: Kong Lear. Sørgespil. Oversat af H. C. Wosemose. ♦ Köbenhavn, 1834. 156 sider
1859 Senere udgave: Kong Lear. Sørgespil, oversat af P. Foersom. ♦ Schubothe, 1859
1888 Senere udgave: Kong Lear. Tragedie. Overs. af Vald. Østerberg. ♦ Hauberg, 1888. 144 sider
1902 Senere udgave: Kong Lear
1928 i: Dramatiske værker [6] Senere udgave: Kong Lear. En Tragedie. ♦ Schultz, 1928. 158 sider. Pris: kr. 3,25
1969 Senere udgave: Kong Lear
1970 Senere udgave: Kong Lear Overs. og forsynet med noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, 1970. 188 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Shakespeares Kong Lear, side 179-96.

[2b] Shakspeare, William: Cymbelin (1792, dramatik)
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)
kollaps Noter
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [20-12-1825] ... har læst Cymbeline.

[2c] Shakspeare, William: Kiøbmanden af Venedig (1792, dramatik)
originaltitel: The merchant of Venice, 1600
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)
1810 indgår i: Lystspil [b] Senere udgave: Købmanden i Venedig
1827 Senere udgave: Kiøbmanden af Venedig. Lystspil i 5 Acter. Fordansket til Skuepladsens Brug af K. L. Rahbek [og A.E. Boye]. ♦ Kbh., 1827
1850 i: Dramatiske Værker [11a] Senere udgave: Kjøbmanden i Venedig. Oversat af K. L. Rahbek. Side [1]-114
1866 i: Dramatiske Værker [8b] Senere udgave: Kjøbmanden i Venedig. Side 169-28?
1879 i: Dramatiske Værker [17a] Senere udgave: Kjøbmanden i Venedig
1901 indgår i: Kong Henrik IV [s073] Senere udgave: Købmanden i Venedig. Side [73]-143
1910 Senere udgave: Købmanden i Venedig
1923 Senere udgave: The merchant of Venice. By Jakob Alsted and V. Østerberg. Text and notes. 2. edition. ♦ Gyldendal, 1923. 100 + 78 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75
1928 i: Dramatiske værker [10] Senere udgave: Købmanden i Venezia. En Komedie. ♦ Schultz, 1928. 140 sider. Pris: kr. 3,25
1969 Senere udgave: Købmanden i Venezia
kollaps Noter
 Bog Shakspeare, William: Kong Lear. Et Sørgespil i 5 Optog. Oversat [af Hans Wilh. Riber] efter N. Tates Omarbeidedelse, som spilles paa de Kongelige Skuepladse i London. ♦ Kbh., 1794 (1794, dramatik) BD4:sp379
Detaljer
oversat af H.W. Riber (1760-1796)
bearbejdelse: Nahum Tate (1652-1715, sprog: engelsk)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear
 Dramatik Shakspeare, William: Tragiske Værker. ♦ Kbh., Brummer, 1807-1825. 1.-9. Deel (1807-16, dramatik) BD4:sp379
Detaljer
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Deel 1-4, 1807-16, oversat af Peter Foersom alene.
 note til oversat titel Deel 5, 1818, oversat af Peter Foersom og P.F. Wulff.
 note til oversat titel Deel 6-9, 1818-25, oversat af P.F. Wulff alene.
 note til oversat titel Med Shakespeares kobberstukne portræt i sidste Deel.
 note til oversat titel Anden af Oversætteren giennemseete og forbedrede Udgave. ♦ Kbh., 1811. 1. Deel [Indeholder kun Hamlet].
 url Fuld visning af oversættelsen (1.-3., 5.-8. Deel) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af oversættelsen (3. Deel) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1a] Shakspeare, William: Hamlet. 252 sider (1807, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Anden af Oversætteren giennemseete og forbedrede Udgave. ♦ Kbh., 1811. 1. Deel [Indeholder kun Hamlet].

[1b] Shakspeare, William: Julius Cæsar. 157 sider (1807, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1878 i: Dramatiske Værker [8a] Senere udgave: Julius Cæsar
1936 Senere udgave: Julius Cæsar. Ved Jess Skovgaard. ♦ Hirschsprung, 1936. 152 sider
1942 Senere udgave: Julius Cæsar
1959 indgår i: Hamlet [b] Senere udgave: Julius Cæsar

[2a] Shakspeare, William: Kong Lear. Side 1-? (1811, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear

[2b] Shakspeare, William: Romeo og Julie. Side ?-424 (1811, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider

[3a] Shakspeare, William: Kong Richard den Andens Liv og Død. 165 sider (1815, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)

[3b] Shakspeare, William: Kong Henrik den Fierde. Første Deel. 179 sider (1815, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1928 i: Dramatiske værker [5] Senere udgave: Første Del af Kong Henrik den Fjerde. ♦ Schultz, 1928. 146 sider. Pris: kr. 3,25

[4a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Fierde. Anden Deel. 236 sider (1816, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)

[4b] Shakspeare, William: Kong Henrik den Femte. 224 sider (1816, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)

[5] Shakspeare, William: Kong Henrik den Siette. Første, anden Deel. 346 sider (1818, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)

[6a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Siette. Tredie Deel. Side 1-? (1818, dramatik)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)

[6b] Shakspeare, William: Kong Richard den Tredie. Side ?-410 (1818, dramatik)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)

[7a] Shakspeare, William: Othello. Side 1-? (1819, dramatik)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)

[7b] Shakspeare, William: Coriolan. Side ?-446 (1819, dramatik)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)

[8a] Shakspeare, William: Kong Johan. Side [1]-138 (1821, dramatik)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [139]-148: Om Kong Johan.
 note til oversat titel Side 149-54: Noter til Kong Johan.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[8b] Shakspeare, William: Kong Henrik den Ottende. Side [155]-348 (1821, dramatik)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[9a] Shakspeare, William: Cymbeline. Side 1-? (1825, dramatik)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)

[9b] Shakspeare, William: Som det behager Eder. Side ?-386 (1825, dramatik)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
 Dramatik Shakspeare, William: Lystspil. Oversatte ved Simon Meisling. ♦ Kbh., 1810. Første Deel (1810, dramatik) BD4:sp379
Detaljer
oversat af Simon Meisling (1787-1856)
kollaps Indhold

[a] Shakspeare, William: Stormen (1810, dramatik)
oversat af Simon Meisling (1787-1856)
1973 Senere udgave: Stormen. På dansk ved Ole Sarvig. ♦ Gyldendal, 1973. 95 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Shakespeares Stormen, side 216-30.

[b] Shakspeare, William: Købmanden i Venedig (1810, dramatik)
oversat af Simon Meisling (1787-1856)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
 Dramatik Shakspeare, William: De lystige Koner i Hillerød. En Omarbeidelse og Efterlignelse af Shakespeares: "Merry wives of Windsor", Skuespil i 5 Acter, af V. H. F. Abrahamson. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp379
oversat af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
 Bog Shakspeare, William: Macbeth. Tragedie i 5 Acter efter Shakespeare og Schiller bearbeidet til Opførelse paa den danske Skueplads ved P. Foersom. ♦ Kbh., 1816 (1816, dramatik) BD4:sp379
Detaljer
bearbejdelse: Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
 Dramatik Shakspeare, William: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816 (1816, dramatik) BD4:sp380
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1848 indgår i antologien: Udmærkede Digterværker [a] Senere udgave: En Skiærsommernats Drøm. Side [1]-84
1872 i: Dramatiske Værker [17b] Senere udgave: En Skjærsommernatsdrøm. Side [133]-226
1879 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. Lystspil i 5 Akter. ♦ (Borchorst), Schubothe, 1879. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 222)
1879 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. Romantisk Lystspil, bearbe. for det kgl. Theater af H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1879
1879 i: Dramatiske Værker [16b] Senere udgave: En Skjærsommernatsdrøm
1926 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. Oversat og kommenteret af Vald. Østerberg. (Den kunstneriske Udstyrelse ved P. Holm). ♦ Carl Larsen, 1926. 200 soder. Pris: kr. 2,50
1928 i: Dramatiske værker [7] Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. ♦ Schultz, 1928. 110 sider. Pris: kr. 3,25
1969 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. Overs. og kommenteret af V. Østerberg. ♦ J.H. Schultz, 1969. 4 + 106 sider. (Dramatiske Værker)
1969 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm eller Drømmen. [Ny udg.] Overs. fra engelsk af Ole Sarvig efter "A midsummer-night's dream". ♦ Gyldendal, 1969. 96 sider. (Gyldendals Teater)
1973 Senere udgave: En skærsommernatsdrøm. Med tegninger af: Ludmilla Balfour. Overs. af Edv. Lembcke. ♦ Carit Andersen, 1973. 103 sider, illustreret (27 cm)
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Shakespeares St. Hansnat-Drøm, side 138-48.
 Dramatik Shakspeare, William: Stormen. Et Syngespil i 3 Afdelinger. Omarbeidet til Kunzens efterladte Paritur af Levin Chr. Sander. Kunzens Minde helliget. ♦ Kbh., 1818 (1818, dramatik) BD4:sp380
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
oversat af L.C. Sander (1756-1819)
 Bog Shakspeare, William: Kiøbmanden af Venedig. Lystspil i 5 Acter. Fordansket til Skuepladsens Brug af K. L. Rahbek [og A.E. Boye]. ♦ Kbh., 1827 (1827, dramatik) BD4:sp380
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
kollaps Noter
 note til oversat titel Denne oversættelse premiere på Det kgl. Teater 18-1-1828.
 Bog Shakspeare, William: Romeo og Julie. Sørgespil [i 5 Acter]. Indrettet for den danske Skuesplads [af Pet. Thun Foersom og Ad. Engelbr. Boye]. ♦ [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 6) (1828, dramatik) BD4:sp302
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:006
Detaljer
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
1860 1. udgave: Romeo og Julie eller Familierne Capuletti og Montecchi. Efter det Tydske. ♦ Hjørring, [1860]. 56 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2. oplag, Kjøbenhavn, Schubothe, 1845. 31 sider.
 note til oversat titel [Side 31](I denne for det danske Theater bestemte Oversættelse af Shakspeares Rome og Julie er ikkun skeet nogle nødvendige Udeladelser; ingen Bearbeidelse eller Omarbeidelse har fundet Sted, men Digterens egne Ord og egen Plan ere uforandret givne. Foersoms i 1811 udkomne Fordanskning er lagt til Grund, men mange Steder ere aldeles nye oversatte efter Originalen, med hvilken Arbeidet desuden heelt igjennem og gentagne Gange er sammenholdt og derefter rettet).
 Dramatik anonym [Shakespeare, William]: Hellig Tree Kongers Aften eller: Hvad man vil. Et Lystspil [i 5 Acter, oversat af Ad. E. Boye]. U.St. o. A. [Med Anmærkninger]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 22) (1829, dramatik) BD4:sp303
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:022
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
 Dramatik anonym: De muntre Koner i Windsor. Et Lystspil [i 5 Acter, oversat af A.E. Boye]. U. St. o. A. [Med Anmærkninger]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 24) (1829, dramatik) BD4:sp304
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:024
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
 Dramatik Shakspeare, William: Udvalgte Sørgespil. Oversatte af H. C. Wosemose. Kbh., 1835 (1835, dramatik) BDsupp:sp792
Detaljer
oversat af Hans Christian Wosemose (1784-1862)
kollaps Noter
 note til titel Fælles titelblad.
 note til oversat titel Udkom i 9 hæfter med titlen: William Shakspeares samtlige dramatiske Verker.
 note om trykkested Trykt hos Jacobsen, Springgaden Nr. 14.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[a] Shakspeare, William: Hamlet. Prince af Danmark. Sørgespil. Oversat af H. C. Wosemose. ♦ Köbenhavn, 1834. 160 sider (1834, dramatik)
oversat af Hans Christian Wosemose (1784-1862)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [I]-II [egl. siderne 3-5]: Fortale [signeret: København, i November 1833, Oversætteren].
 note til oversat titel Uddrag af fortalen: De Udgaver af Shakspeares dramatiske Verker, som jeg har lagt til Grund for min Oversættelse, ere Wagners og Bothes, hvoraf den Første, som grunder sig paa Malones Text, er udkommen i Braunschweig 1801, og den Sidste i London 1823. Til Oversættelsen af Hamlet har jeg tillige benyttet den ældste londonske Udgave af dette Sørgespil (af 1603), udkommen i Leipzig 1825.

[b] Shakspeare, William: Julius Cæsar. Sørgespil. Oversat af H. C. Wosemose. ♦ Köbenhavn, 1834. 104 sider (1834, dramatik)
oversat af Hans Christian Wosemose (1784-1862)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 104: Rettelser.

[c] Shakspeare, William: Kong Lear. Sørgespil. Oversat af H. C. Wosemose. ♦ Köbenhavn, 1834. 156 sider (1834, dramatik)
oversat af Hans Christian Wosemose (1784-1862)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear
kollaps Noter
 note til oversat titel Siderne 145-156 er pagineret med: 5-16.
 note til oversat titel Side [141]-16 [ie: 156]: Skizze af William Shakspeares Liv og Digten. (Tildeels efter Nicholas Rowe og Nathan Drake) [signret: H.C.W.].
 Dramatik Shakspeare, William: Dramatiske Værker. Oversatte af P. Foersom og P. F. Wulff. [Ny Udgave.] Udgivne og gjennemsete af Offe Høyer. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J. H. Schubothes Boghandling, 1845-50. 1-11. Deel (1845-50, dramatik)
Detaljer
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
udgiver: O. Høyer, f 1816 (1816-1871)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen (bind 1-10) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[7a] Shakspeare, William: Othello. Side [1]-156 (1849, dramatik)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
udgiver: O. Høyer, f 1816 (1816-1871)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [157]-165: Om Othello.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[7b] Shakspeare, William: Coriolanus. Side [167]-330 (1849, dramatik)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
udgiver: O. Høyer, f 1816 (1816-1871)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [331]-332: Om Coriolanus.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[8a] Shakspeare, William: Kong Johan. Side [1]-106 (1849, dramatik)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [107]-113: Om Kong Johan.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[8b] Shakspeare, William: Kong Henrik den Ottende. Side [115]-247 (1849, dramatik)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
udgiver: O. Høyer, f 1816 (1816-1871)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [249]-255: Om Kong Henrik den Ottende.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[9a] Shakspeare, William: Som det behager Eder. Side 1-123 (1850, dramatik)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
udgiver: O. Høyer, f 1816 (1816-1871)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [124]-130: Om Som det behager Eder.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[9b] Shakspeare, William: Cymbeline. Side [131]-282 (1850, dramatik)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
udgiver: O. Høyer, f 1816 (1816-1871)
kollaps Noter
 note til oversat titel side [283]-292: Om Cymbeline.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[10a] Shakspeare, William: Hellig-Tre-Kongers-Aften eller Hvad I ville. Side 1-122 (1850, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
udgiver: O. Høyer, f 1816 (1816-1871)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [125]-130: [Om Hellig-Tre-Kongers-Aften].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[10b] Shakspeare, William: Macbeth. Tragedie i fem Acter. Efter Shakspeare og Schiller bearbeidet til Opførelse paa den danske Skueplads ved P. Foerson. Side [131]-232 (1850, dramatik)
bearbejdelse: Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
udgiver: O. Høyer, f 1816 (1816-1871)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [233]-246: Om Macbeth.
 note til oversat titel Også solgt separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[11a] Shakspeare, William: Kjøbmanden i Venedig. Oversat af K. L. Rahbek. Side [1]-114 (1850, dramatik)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
udgiver: O. Høyer, f 1816 (1816-1871)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [115]-128: Om Kjøbmanden i Venedig.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[11b] Shakspeare, William: Lige for Lige. Oversat af Offe Høyer. Side [129]-258 (1850, dramatik)
oversat af O. Høyer, f 1816 (1816-1871)
1975 Senere udgave: Lige for lige. Overs. og forsynet med noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, 1970 [ie: 1975]. 187 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [259]-270: Om Lige for Lige.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Shakespeare: [indgår i antologien: Udmærkede Digterværker [a]] En Skiærsommernats Drøm. Side [1]-84 (1848, dramatik)
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
 Bog Shakspeare: [indgår i antologien: Vintergrønt [s077]] Sonetter. Oversatte til Johanna Louise Heiberg i Foraaret 1850. Side [77]-80 (1852, digte) 👓
Detaljer
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
kollaps Noter
 note til oversat titel 3 sonetter. Side 78: Saa tidt jeg Dig har paakaldt, som min Muse. Side 79: Naartil mit Vers jeg kun Dig Hielp paakalder. Side 80: Hvor lyder mat, Alt hvad til Dig jeg skriver.
 Dramatik Shakspeare, William: Dramatiske Værker. Ved Foersom, Wulff o.Fl. 3. Udg. v. S. Beyer. ♦ Schubothe, 1859-60. 1-5 H. [mere udkom ikke] (1859-60, dramatik)
Detaljer
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
udgiver: Sille Beyer (1803-1861)
kollaps Noter
 note til oversat titel Af forlaget kaldet "3. Udg.", men det kaldes udgaven ved Lembcke 1861-73 også.
 note til oversat titel Beyer: I Anl. af Zu-Zx's Anmeldelse, 1859.
kollaps Indhold

[a] Shakspeare, William: Hamlet (1859, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
udgiver: Sille Beyer (1803-1861)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider

[b] Shakspeare, William: Julius Cæsar (1859, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
udgiver: Sille Beyer (1803-1861)

[c] Shakspeare, William: Antonius og Cleopatra (1860, dramatik)
udgiver: Sille Beyer (1803-1861)
1972 Senere udgave: Antonius og Cleopatra. Overs. og forsynet med indledning, noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, 1972. 213 sider
 Bog Shakespeare, William: Kong Lear. Sørgespil, oversat af P. Foersom. ♦ Schubothe, 1859 (1859, dramatik)
Detaljer
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear
 Note (baseret på værk) anonym: Romeo og Julie eller Familierne Capuletti og Montecchi. Efter det Tydske. ♦ Hjørring, [1860]. 56 sider (1860, novelle(r)) EMP3122
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
1828 Senere udgave: Romeo og Julie. Sørgespil [i 5 Acter]. Indrettet for den danske Skuesplads [af Pet. Thun Foersom og Ad. Engelbr. Boye]. ♦ [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 6)
1888 Senere udgave: Romeo og Julie. Tragedie i 5 Akter. Overs. af V. Østerberg. ♦ Hauberg, 1888. 136 sider
1927 i: Dramatiske værker [1] Senere udgave: Romeo og Julie. En Tragedie. ♦ Schultz, 1927. 148 sider. Pris: kr. 3,25
1962 Senere udgave: Romeo og Julie
1969 Senere udgave: Romeo og Julie. Overs. og forsynet med indledning, noter og kommentarer af Johannes Sløk
1969 Senere udgave: Romeo og Julie
kollaps Noter
 note til titel Handlingsreferat af Shakespeares tragedie af samme navn.
 Dramatik Shakspeare, William: Dramatiske Værker. Oversatte af P. Foersom og Edv. Lembcke. 3. Udgave. ♦ Schubothe, 1861-73. Bind 1-18 [udkom i hæfter] (1861-73, dramatik)
Detaljer
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1-5 kaldes af forlaget for 3. Udgave, det blev den afbrudte udgave ved Beyer også.
 note til oversat titel Bind 1-5 har: oversatte af P. Foersom, Omarbeidet af Edv. Lembcke.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1a] Shakspeare, William: Romeo og Julie. Side 1-138 (1861, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-vi: Forord [dateret: Haderslev, 22 Decbr. 1860].
 note til oversat titel Side 139-42: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[1b] Shakspeare, William: Macbeth. Side 143-254 (1861, dramatik)
af Peter Foersom (1777-1817)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 255-57: Anmærkninger. Side 258-60: Efterskrift.
 note til oversat titel Side 258-60: Efterskrift ["De Læsere, der kjende Foersoms Oversættelse af Macbeth, ville finde denne Udgave saa væsentlig forskjellig, at den maaskee nøiagtiere maatte kaldes en ny Oversættelse, der af og til har benyttet Foersoms, end en Omarbeidelse af hans"].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[2a] Shakspeare, William: Kong Lear. Side 1-167 (1862, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 168-70: Anmærkninger.
 note til oversat titel Side 171-75: Efterskrift [Kommentar til Anmeldelse i Dansk Maanedsskrift 1. Bind, 5-6 hæfte].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[2b] Shakspeare, William: Kong Richard den Andens Liv og Død. Side 177-295 (1862, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 296-98: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[3] Shakspeare, William: Kong Henrik den Fjerde. Del 1-2. 286 sider (1862, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[4a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Femte. Side 1-141 (1863, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 142-43: Anmærkninger.
 url Fuld visning af oversættelsen (start på html-side 294) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[4b] Shakspeare, William: Kong Henrik den Sjette. Første Del. Side [145]-264 (1863, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 265-67: Anmærkninger.
 url Fuld visning af oversættelsen (start på html-side 442) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[5a] Shakspeare, William: Hamlet. Prinds af Danmark. Side 1-? (1864, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider

[5b] Shakspeare, William: Julius Cæsar. Side 185-308 (1864, dramatik)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)

[6a] Shakspeare, William: Kong Johan. Side 1-? (1865, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Første Del.

[6b] Shakspeare, William: Helligtrekongers Aften. Side 117-242 (1865, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)

[7a] Shakspeare, William: Othello. Moren i Venedig. Side 1-167 (1866, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Anden Del.
 note til oversat titel Side 168-70: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[7b] Shakspeare, William: Stormen. Side 171-274 (1866, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 275-77: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[8a] Shakspeare, William: Cymbeline. Side 1-165 (1866, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Tredie Del.
 note til oversat titel Side 166-67: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[8b] Shakspeare, William: Kjøbmanden i Venedig. Side 169-28? (1866, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
kollaps Noter
 note til oversat titel Side ?-287: Anmærkninger.

[9a] Shakspeare, William: Coriolanus. Side 1-? (1866, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Fjerde Del.

[9b] Shakspeare, William: Tvillingerne. Side 177-263 (1866, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)

[10a] Shakspeare, William: Timon i Athen. Side 1-? (1867, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Femte Del.

[10b] Shakspeare, William: Et Vintereventyr. Side 123-268 (1867, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)

[11a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Sjette. Anden Del. Side 1-? (1868, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Sjette Del.

[11b] Shakspeare, William: Stort Besvær for Ingenting. Side 147-275 (1868, dramatik)
originaltitel: Much ado about nothing
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)

[12a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Sjette. Tredie Del. Side 1-? (1868, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Syvende Del.

[12b] Shakspeare, William: Naar Enden er god er Alting godt. Side 139-278 (1868, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)

[13a] Shakspeare, William: Kong Richard den Tredies Liv og Død. Side 1-? (1869, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)

[13b] Shakspeare, William: Som man behager. Side 177-304 (1869, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Ottende Del.

[14a] Shakspeare, William: Kong Henrik den Ottende. Side 1-? (1870, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Niende Del.

[14b] Shakspeare, William: Troilus og Cressida. Side 153-320 (1870, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)

[15a] Shakspeare, William: Antonius og Cleopatra. Side 1-176 (1871, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Tiende Del.
 note til oversat titel Side 177-79: Anmærkninger. Side 180: Rettelser.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[15b] Shakspeare, William: De to Herrer fra Verona. Side 181-289 (1871, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 290-91: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[16a] Shakspeare, William: Lige for lige. Side 1-135 (1871, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Ellevte Del.
 note til oversat titel Side 136-38: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[16b] Shakspeare, William: De lystige Koner i Windsor. Side 139-268 (1871, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 269-73: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[17a] Shakspeare, William: Den arrige Kvinde, der blev tam. Side 1-127 (1872, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Tolvte Del.
 note til oversat titel Side 128-31: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[17b] Shakspeare, William: En Skjærsommernatsdrøm. Side [133]-226 (1872, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 227-30: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[18] Shakspeare, William: Elskovs Gækkeri. Side 1-129 (1873, dramatik)
originaltitel: Love's labour's lost
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
1879 i: Dramatiske Værker [12a] Senere udgave: Elskovs gjækkeri
kollaps Noter
 note til oversat titel På andet titelblad: William Shakspeares dramatiske Værker, oversatte af Edv. Lembcke. Trettende Del.
 note til oversat titel Side 130-34: Anmærkninger.
 note til oversat titel Side 135-226: Historiske Oplysninger til Shakspeares dramatiske Værker.
 note til oversat titel Side [227-29]: Rettelser.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Note (baseret på værk) Lamb, Charles: Shakespeareske Fortællinger. Efter "Tales from Shakspeare". ♦ 1866. 209 sider (1866, novelle(r)) EMP 908
originaltitel: Tales from Shakespeare, 1807
Detaljer
af Charles Lamb (1775-1834, sprog: engelsk)
af Mary Lamb (1764-1847, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1884 Senere udgave: Shakespearske Fortællinger. Overs. af L. Bagger. ♦ 1884. 209 sider
1953 Senere udgave: Shakespeare. Genfortalt af Charles og Mary Lamb. Overs. af Johanne Kastor Hansen. Forord af Jørgen Budtz-Jørgensen. Ill. af Svend Johansen. ♦ København, A.W. Henningen (Borch's Forlag), 1953. 228 sider, illustreret
1964 Senere udgave: Shakespeare Genfortalt af Charles og Mary Lamb
1972 Senere udgave: Fortællinger fra Shakespeares verden. Fortalt af Charles og Mary Lamb. Ill. af Janusz Grabianski. Overs.: Johanne Kastor Hansen. ♦ Lademann, 1972. 159 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Macbeth. Kong Lear. Kongens Læge. Feiltagelserne. Hamlet. En Midsommernatsdrøm. Romeo og Julie. Viola. Kjøbmanden fra Venedig. Et Vintereventyr. Hvad man vil.
 note om oplag [Nyt oplag?] 1870.
 Dramatik Shakspeare og Dingelstedt: Et Vintereventyr. Romantisk Skuespil i 4 Akter. Bearbeidet efter Shakspeares "Winters Tale" og Dingelstedts "Ein Wintermärchen" af H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1868 (1868, dramatik)
originaltitel: Winters tale
originaltitel: Ein Wintermärchen
af Franz von Dingelstedt (1814-1881, sprog: tysk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
 Dramatik Shakespeare, William: Cymbeline. Eventyrl. Skuespil, bearb. og m. et Till. af J. Martensen. ♦ Schubothe, 1871 (1871, dramatik)
Detaljer
oversat af Julius Martensen, f 1839 (1839-1910)
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: Lembcke: Theateroversætt. af Cymbeline, 1872.
 note til titel Hvortil udkom: Martensen: Lembcke og hans Eiendomsret, 1872.
 Dramatik Shakespeare, William: Macbeth. Sorgarleikur. M. Jochumsson hefir íslenzkað. ♦ Reykjavik, (Ursins Efterf.), 1874 (1874, dramatik)
 Dramatik Shakspeare, William: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s008]] The Merchant of Venice. Side [8]-46 (1875, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [1]-7: William Shakspeare. 1564-1616 [Om Shakespeare].
 note til titel Uddrag af indledningen: Kjøbmanden i Venedig, hvoraf nedenfor er indtaget de fire første Akter, med Forbigaaelse af Frierscenerne i anden Akt og nogle faa andre Scener, hører til Shakspeares bedste og mest tiltrækkende Arbeider.
 Tekster Konewka, Paul: [Silhouetter [1]] Skjærsommernatsdrømmen. 48 sider, illustreret (1876, tekster)
Detaljer
illustrationer af Paul Konewka (1840-1870, sprog: tysk)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag [ca 1878], 28 sider.
 Dramatik Shakespeare, William: Dramatiske Værker. Oversatte af Edv. Lembcke. 2. gjennemsete Udgave. ♦ Schubothe, 1877-79. Bind 1-18, 217 + 275 + 246 + 257 + 296 + 290 + ? + ? + 266 + 335 + 187 + 261 + 248 + 288 + 264 + 194 + 236 + 284 sider (1877-79, dramatik)
Detaljer
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
kollaps Indhold

[1a] Shakespeare, William: Kong Johan (1877, dramatik)
[1b] Shakespeare, William: Kong Richard den Anden (1877, dramatik)
[2] Shakespeare, William: Kong Henrik den Fjerde. 1-2 (1877, dramatik)
[3a] Shakespeare, William: Kong Henrik den Femte (1878, dramatik)
[3b] Shakespeare, William: Kong Henrik den Sjette. 1 (1878, dramatik)
[4] Shakespeare, William: Kong Henrik den Sjette. 2-3 (1878, dramatik)
[5a] Shakespeare, William: Kong Richard den Tredjes Liv og Død (1878, dramatik)
[5b] Shakespeare, William: Kong Henrik den Ottende (1878, dramatik)
[6a] Shakespeare, William: Romeo og Julie (1878, dramatik)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider

[6b] Shakespeare, William: Othello (1878, dramatik)
[7a] Shakespeare, William: Timon i Athen (1878, dramatik)
[7b] Shakespeare, William: Coriolanus (1878, dramatik)
[8a] Shakespeare, William: Julius Cæsar (1878, dramatik)
1807 i: Tragiske Værker [1b] 1. udgave: Julius Cæsar. 157 sider

[8b] Shakespeare, William: Antonious og Cleopatra (1878, dramatik)
[9a] Shakespeare, William: Macbeth (1878, dramatik)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider

[9b] Shakespeare, William: Kong Lear (1878, dramatik)
[10a] Shakespeare, William: Hamlet (1878, dramatik)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider

[10b] Shakespeare, William: Troilus og Cressida (1878, dramatik)
[11a] Shakespeare, William: Tvillingerne (1879, dramatik)
[11b] Shakespeare, William: De to Herrer fra Verona (1879, dramatik)
[12a] Shakespeare, William: Elskovs gjækkeri (1879, dramatik)
1873 i: Dramatiske Værker [18] 1. udgave: Elskovs Gækkeri. Side 1-129

[12b] Shakespeare, William: Naar Enden er god er alting godt (1879, dramatik)
[13a] Shakespeare, William: Helligtrekongers Aften (1879, dramatik)
[13b] Shakespeare, William: Som man behager (1879, dramatik)
[14a] Shakespeare, William: Cymbeline (1879, dramatik)
[14b] Shakespeare, William: Et Vintereventyr (1879, dramatik)
[15a] Shakespeare, William: Stort Besvær for Ingenting (1879, dramatik)
[15b] Shakespeare, William: De lystige Koner i Windsor (1879, dramatik)
[16a] Shakespeare, William: Stormen (1879, dramatik)
[16b] Shakespeare, William: En Skjærsommernatsdrøm (1879, dramatik)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816

[17a] Shakespeare, William: Kjøbmanden i Venedig (1879, dramatik)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig

[17b] Shakespeare, William: Den arrige Kvinde, der blev tam (1879, dramatik)
[18a] Shakespeare, William: Lige for lige (1879, dramatik)
[18b] Shakespeare, William: Shakespeares Liv og Forfattervirksomhed (1879, tekster)
af Edvard Lembcke (1815-1897)
 Tekster Konewka, Paul: [Silhouetter [4]] Falstaff og hans Fæller. Text af William Shakspeare, E. Lembckes Oversættelse (1878, tekster)
illustrationer af Paul Konewka (1840-1870, sprog: tysk)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
 Bog Shakespeare, William: Hamlet. Dana-prins. Sorgarleikur í ísl. þýðingu eptir Math. Jochumsson. ♦ Reykjavik, Thorgrimsson, 1878 (1878, dramatik)
Detaljer
oversat af Matthías Jochumsson (1835-1920, sprog: islandsk)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
 Dramatik Shakespeare, William: Lear Konungur. Sorgarleikur í ísl. þýðingu eptir St. Thorsteinsson. ♦ Reykjavik, Thorgrimsson, 1878 (1878, dramatik)
oversat af Steingrimur Thorsteinsson (1831-1913)
 Bog Shakespeare, William: En Skærsommernatsdrøm. Lystspil i 5 Akter. ♦ (Borchorst), Schubothe, 1879. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 222) (1879, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:222
Detaljer
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
 Bog Shakespeare, William: En Skærsommernatsdrøm. Romantisk Lystspil, bearbe. for det kgl. Theater af H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1879 (1879, dramatik)
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
 Dramatik Shakespeare, William: Stor Staahej for Ingenting. Romantisk Lystspil i 5 Akter, oversat og indrettet til Theaterbrug af H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1880 (1880, dramatik)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
 Dramatik Shakespeare, William: Othello på Islandsk (1882, dramatik)
 Bog Shakespeare, William: Macbeth (1885, dramatik)
Detaljer
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
 Bog Shakespeare, William: Sonetter. Oversatte af Adolf Hansen, med Indledning og Anmærkninger. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag, 1885. 165 sider (1885, digte)
Detaljer
oversat af Adolf Hansen, f 1850 (1850-1908)
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 25-12-1885, Morgen, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Shakespeare, William: Stormurinn (1885, dramatik)
 Dramatik Shakespeare, William: The taming of the shrew (1886, dramatik)
 Bog Shakspeare, William: Hamlet. Prins af Danmark. Tragedie i 5 Akter af William Shakspeare. Oversat af J. V. Østerberg. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1887]. 152 sider (1887, dramatik) 👓
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 7
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Shakespeare, William: Rómeó og Júlía. Sorgarleikur. Matth. Jochumsson hefur Íslenzkað. ♦ Reykjavík, 1887. (1887, dramatik)
Detaljer
oversat af Matthías Jochumsson (1835-1920, sprog: islandsk)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider
 Bog Shakespeare, William: Hamlet. Prinds af Danmark. Overs. af E. Lembcke. 3. Udg. ♦ Schubothe, 1887. (1887, dramatik)
Detaljer
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
 Bog Shakespeare, William: Romeo og Julie. Overs. af E. Lembcke. 3. gjennemsete Udg. (1887, dramatik)
Detaljer
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider
 Bog Shakespeare, William: Kong Lear. Tragedie. Overs. af Vald. Østerberg. ♦ Hauberg, 1888. 144 sider (1888, dramatik)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 43
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear
 Note (baseret på værk) Barbier, Jul. og Mich. Carré: Romeo og Julie. Opera i 5 Akter af Jul. Barbier og Mich. Carré. Musik af Ch. Gounod. [Oversat af Holger Drachmann]. ♦ Kjøbenhavn, Kgl. Hof-Musikhandel (Henrik Hennings), 1888. 17 sider (1888, dramatik) 👓
originaltitel: Roméo et Juliette, 1867
Detaljer
tekst af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
tekst af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
musik af Charles François Gounod (1818-1893, sprog: fransk)
oversat af Holger Drachmann (1846-1908)
1904 Senere udgave: Romeo og Julie
kollaps Noter
 Bog Shakespeare, William: Romeo og Julie. Tragedie i 5 Akter. Overs. af V. Østerberg. ♦ Hauberg, 1888. 136 sider (1888, dramatik)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 74
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
1860 1. udgave: Romeo og Julie eller Familierne Capuletti og Montecchi. Efter det Tydske. ♦ Hjørring, [1860]. 56 sider
 Bog Shakespeare, William: Venus og Adonis (1894, digte)
Detaljer
1946 Senere udgave: Venus og Adonis. Ved Nikolaj Nielsen. ♦ Thaning & Appel, 1946. 60 sider
 Dramatik Boito, A.: Falstaff. Opera (1895, dramatik)
originaltitel: Falstaff, 1893
Detaljer
af Arrigo Boïto (1842-1918, sprog: italiensk)
musik af Giuseppe Verdi (1813-1901, sprog: italiensk)
1931 Senere udgave: Falstaff. En lystig Opera i 3 Akter. Frit efter Shakespeares Henrik IV og De lystige Koner i Windsor. Musik af Giuseppe Verdi. Paa Dansk efter Arrigo Boitos italienske Tekst ved Mogens Dam. ♦ Jespersen & Pio, 1931. 96 sider
 Dramatik Shakspeare, William: Dramatiske Værker. Oversatte af Edv. Lembcke. Vignetterne af Hans Tegner. Tredje gjennemsete Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Det Schubotheske Forlag, 1897-1900. (1897-1900, dramatik)
Detaljer
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen, 7. Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Dramatik Shakespeare, William: Kong Henrik IV. Købmanden i Venedig. Hamlet. Ved Niels Møller. Med talrige Illustrationer. ♦ [København og] Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1901. 244 sider, illustreret + portræt (1901, dramatik) 👓
serietitel: Shakespeare for Folket
Detaljer
udgiver: Niels Møller (1859-1941)
kollaps Noter
 note til titel Side [1]-[72]: Kong Henrik IV.
 note til titel Side [3-4]: Kong Henrik IV. Æmnet.
 note til titel Side [71-72]: Oplysninger til Henrik IV.
 note til titel Skuespillene trykt i 2 spalter, noterne i 1.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s073] Shakespeare, William: Købmanden i Venedig. Side [73]-143 (1901, dramatik)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
kollaps Noter
 note til titel Side [75-76]: Købmanden i Venedig. Æmnet.
 note til titel Side [139]-43: Oplysninger til Købmanden i Venedig.

[s145] Shakespeare, William: Hamlet, Prins af Danmark. Side [145]-244 (1901, dramatik)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [147-48]-: Hamlet, Prins af Danmark. Æmnet.
 note til titel Side [237]-44: Oplysninger til Hamlet.
 Bog Shakespeare, William: Kong Lear (1902, dramatik)
Detaljer
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear
 Bog Shakespeare, William: The tragedy of Macbeth. Med Indledning og Kommentar af N. Bøgholm og Otto Madsen. ♦ Gyldendal, 1903. 170 sider, illustreret (1903, dramatik)
Detaljer
noter af Niels Bøgholm (1873-1957)
noter af Otto Madsen (1875-1921)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1919.
 Note (andet) Bauditz, Sophus: Komedie paa Kronborg. Af Sophus Bauditz. Med Vignetter af Hans Dall. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1903. 171 sider, illustreret (1903, roman) 👓
Detaljer
af Sophus Bauditz (1850-1915)
illustrationer af Hans Dall (1862-1920)
1914 Senere udgave: Komedie på Kronborg
1918 i: Samlede Romaner og Noveller [3-1s049] Senere udgave: Komedie paa Kronborg og andre Noveller. Side [49]-109
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af smudstitelbladet: Af "Komedie paa Kronborg" udkommer samtidigt en svensk Udgave (Alb. Bonnier, Stockholm) og en tysk (Fr. Wilh. Grunow, Leipzig).
 note om oplag Tredie Oplag, 1903 [dermed samlet trykt i 6.000 eksemplarer].
 anmeldelse Nationaltidende 7-11-1903, Aften, B, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.G.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Shakespeare, William: Macbeth (1908, dramatik)
Detaljer
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
 Bog Shakespeare, William: Købmanden i Venedig (1910)
Detaljer
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
 Dramatik Shakespeare, William: The merchant of Venice. By Jacob Alsted and V. Østerberg. Text and notes. ♦ Gyldendal, 1915. 100 + 80 sider (1915, dramatik)
serietitel: Engelske Forfattere for Gymnasiet, 5
Detaljer
noter af Jacob Alsted (1866-1957)
noter af Valdemar Østerberg (1865-1945)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelsen 1915-19 opført under klassemærket: 89.3 (Sprog. Engelsk. Læsebøger).
 Dramatik Shakespeare, William: Udvalgte Værker. ♦ Bog- og Kunstforlaget "Danmark" [ikke i boghandlen], 1915. 264 sider (1915, dramatik)
serietitel: Litteraturens Mesterværker
oversat af Anonym
 Bog Shakespeare, William: Hamlet. Fordansket og kommenteret af Vald. Østerberg. ♦ Gyldendal, 1921. 186 sider. Pris: kr. 4,50 (1921, dramatik)
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
 Bog Shakespeare, William: The merchant of Venice. By Jakob Alsted and V. Østerberg. Text and notes. 2. edition. ♦ Gyldendal, 1923. 100 + 78 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75 (1923, dramatik)
serietitel: Engelske Forfattere for Gymnasiet, 5
Detaljer
noter af Jacob Alsted (1866-1957)
noter af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
 Dramatik Shakespeare, William: Grevinden af Salisbury og Marina. To dramatiske Arbejder, som maa tillægges William Shakespeare. Overs. og kommenterede af Vald. Østerberg. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1926. 96 sider. Pris: kr. 3,50 (1926, dramatik)
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
kollaps Indhold

[b] Shakespeare, William: Marina (1926, dramatik)
 Bog Shakespeare, William: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. Oversat og kommenteret af Vald. Østerberg. (Den kunstneriske Udstyrelse ved P. Holm). ♦ Carl Larsen, 1926. 200 soder. Pris: kr. 2,50 (1926, dramatik)
serietitel: Klassiker-Udgave, 1026
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
andet: P. Holm
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
 Dramatik Shakespeare, William: Dramatiske værker. Oversat og kommenteret af Vald. Østerberg. ♦ Schultz, 1927-28. [Bind] I-X (1927-28, dramatik)
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
kollaps Indhold

[1] Shakespeare, William: Romeo og Julie. En Tragedie. ♦ Schultz, 1927. 148 sider. Pris: kr. 3,25 (1927, dramatik)
1860 1. udgave: Romeo og Julie eller Familierne Capuletti og Montecchi. Efter det Tydske. ♦ Hjørring, [1860]. 56 sider

[2] Shakespeare, William: Othello. Moren fra Venezia. En Tragedie. ♦ Schultz, 1927. 170 sider. Pris: kr. 3,25 (1927, dramatik)
[3] Shakespeare, William: Stormen. ♦ Schultz, 1927. 118 sider. Pris: kr. 3,25 (1927, dramatik)
[4] Shakespeare, William: Helligtrekongersaften Eller Hvad I vil. En Komedie. ♦ Schultz, 1927. 140 sider. Pris: kr. 3,25 (1927, dramatik)
[5] Shakespeare, William: Første Del af Kong Henrik den Fjerde. ♦ Schultz, 1928. 146 sider. Pris: kr. 3,25 (1928, dramatik)
1815 i: Tragiske Værker [3b] 1. udgave: Kong Henrik den Fierde. Første Deel. 179 sider

[6] Shakespeare, William: Kong Lear. En Tragedie. ♦ Schultz, 1928. 158 sider. Pris: kr. 3,25 (1928, dramatik)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear

[7] Shakespeare, William: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. ♦ Schultz, 1928. 110 sider. Pris: kr. 3,25 (1928, dramatik)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816

[8] Shakespeare, William: Hamlet. Prins af Danmark. En Tragedie. ♦ Schultz, 1928. 208 sider. Pris: kr. 3,25 (1928, dramatik)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider

[9] Shakespeare, William: Macbeth. En Tregadie. ♦ Schultz, 1928. 128 sider. Pris: kr. 3,25 (1928, dramatik)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider

[10] Shakespeare, William: Købmanden i Venezia. En Komedie. ♦ Schultz, 1928. 140 sider. Pris: kr. 3,25 (1928, dramatik)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
 Bog Shakespeare, William: Hamlet. Macbeth. Othello. Udg. af Aage Brusendorff. ♦ Gyldendal, 1929. 376 sider (1929, dramatik)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 12
Detaljer
udgiver: Aage Brusendorff (1887-1932)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
 Bog [Boito, Arrigo]: Falstaff. En lystig Opera i 3 Akter. Frit efter Shakespeares Henrik IV og De lystige Koner i Windsor. Musik af Giuseppe Verdi. Paa Dansk efter Arrigo Boitos italienske Tekst ved Mogens Dam. ♦ Jespersen & Pio, 1931. 96 sider (1931, dramatik)
Detaljer
musik af Giuseppe Verdi (1813-1901, sprog: italiensk)
af Arrigo Boïto (1842-1918, sprog: italiensk)
oversat af Mogens Dam (1897-1979)
1895 1. udgave: Falstaff. Opera
 Bog Shakespeare, William: Julius Cæsar. Ved Jess Skovgaard. ♦ Hirschsprung, 1936. 152 sider (1936, dramatik)
serietitel: Engelsk Læsning for Gymnasiet, 2
Detaljer
redigeret af Jes Skovgaard (1884-1961)
1807 i: Tragiske Værker [1b] 1. udgave: Julius Cæsar. 157 sider
 Bog Shakespeare, William: Hamlet. Paa Dansk ved Johannes V. Jensen. ♦ Gyldendal, 1937. 202 sider (1937, dramatik)
Detaljer
oversat af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
 Note (baseret på værk) Munk, Kaj: Hamlet (1938, dramatik)
af Kaj Munk (1898-1944)
 Dramatik Shakespeare, William: Kong Richard den Tredje (1939, dramatik)
 Bog Shakespeare, William: Julius Cæsar (1942, dramatik)
Detaljer
1807 i: Tragiske Værker [1b] 1. udgave: Julius Cæsar. 157 sider
 Bog anonym [Shakespeare, William]: [Sonetter] (1942, digte)
 Dramatik Shakespeare, William: The merchant of Venice (1943, dramatik)
 Dramatik Shakespeare, William: The tragedy of Hamlet (1943, dramatik)
 Bog Kruuse, Jens: Humorister. Med Illustrationer af Anne Grete - Carl Jensen - Herluf Jensenius - Svend Johansen - Storm Petersen - Ebbe Sadolin - Arne Ungermann - Mogens Zieler. ♦ København, H. Hirschsprungs Forlag, 1944. 395 [3] sider, illustreret (1944, roman) 👓
Detaljer
af Jens Kruuse (1908-1978)
illustrationer af Anne Grete (1921-1984)
illustrationer af Carl Jensen, f 1887 (1887-1961)
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
illustrationer af Svend Johansen, f. 1890 (1890-1970)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
illustrationer af Mogens Zieler (1905-1983)
af Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975, sprog: engelsk)
af James Thurber (1894-1961, sprog: engelsk)
af Gilbert Keith Chesterton (1874-1936, sprog: engelsk)
af Stephen Leacock (sprog: engelsk)
af Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954, sprog: fransk)
af Vera Inber (1890-1972, sprog: russisk)
af William Saroyan (1908-1981, sprog: engelsk)
af Jules Romains (1885-1972, sprog: fransk)
af Homer (sprog: græsk)
af Aristofanes (-445--385, sprog: græsk)
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
af Sokrates (-469--399, sprog: græsk)
af Aristoteles Aristoteles (-384--322, sprog: græsk)
af Titus Maccius Plautus (-254--184, sprog: latin)
af Horats Horats (-65-8, sprog: latin)
af Terents (Publius Terentius Afer) (-195--158, sprog: andre)
af Lucius Annaeus Seneca (-4-65, sprog: latin)
af Petronius Petronius (27-66, sprog: latin)
af Catullus (-87--54, sprog: latin)
af Marcus Valerius Martialis (40-103, sprog: latin)
af Giovanni Boccaccio (1313-1375, sprog: italiensk)
af Geoffrey Chaucer (1343-1400, sprog: engelsk)
af François Rabelais (1494-1553, sprog: fransk)
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
af François Maynard (1582-1646, sprog: fransk)
om: John Wilmot (1647-1680, sprog: engelsk)
af William Wycherley (1640-1715, sprog: engelsk)
af François de la Rochefoucauld (1613-1680, sprog: fransk)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
af Alexis Piron (1689-1773, sprog: fransk)
af William Congreve (1670-1729, sprog: engelsk)
af Jean de la Bruyère (1645-1696, sprog: fransk)
af Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
af Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1741-1803, sprog: fransk)
af Joseph Addison (1672-1719, sprog: engelsk)
af Richard Steele (1672-1729, sprog: engelsk)
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
af Laurence Sterne (1713-1768, sprog: engelsk)
af Matthias Claudius (1740-1815, sprog: tysk)
af Jean Paul Richter (1763-1825, sprog: tysk)
af Charles Lamb (1775-1834, sprog: engelsk)
af William Hazlitt (1778-1830, sprog: engelsk)
af Benjamin Franklin (1706-1790, sprog: engelsk)
af David Crockett (1786-1836, sprog: engelsk)
af Henry Wheeler Shaw (1818-1885, sprog: engelsk)
af Charles Farrar Browne (1834-1867, sprog: engelsk)
af Abraham Lincoln (1809-1865, sprog: engelsk)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
af Sydney Smith (1771-1845, sprog: engelsk)
af William Sidney Porter (1862-1910, sprog: engelsk)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Alphonse Daudet (1840-1897, sprog: fransk)
af Edward Lear (1812-1888, sprog: engelsk)
af Charles L. Dodgson (1832-1898, sprog: engelsk)
af Christian Morgenstern (1871-1914, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel En række radioforedrag sammenskrevet til bogform, hvor kortere og længere citater af de forskellige forfattere er indflettet i tekst om forfatteren og dennes humor.
 note til titel Side 395-[96]: Efterskrift [liste over hvilke danske oversættelser der er citeret fra. Da en stor del af teksterne er oversat til antologien af Jens Kruuse, og dermed ikke anført, er det håbløst af få styr på hvilke originale værker der er citeret].
 note til titel Side [397-98]: Navneregister.
 note til titel Bogens tekst er samlet under følgende overskrifter: I Dag (illustreret af Mogens Zieler). De gamle lo (illustreret af Carl Jensen). Smil mellem Himmel og Helvede (illustreret af Arne Ungermann). Rungende Latter (illustreret af Svend Johansen). Det skarpe Vid (illustreret af Anne Grete). De søde Glæder (illustreret af Ebbe Sadolin). Latter fra Vest (Illustreret af Storm Petersen). Karakter og Vrøvl (Illustreret af Herluf Jensenius).
 Bog Shakespeare, William: Sonetter. Oversat af V. Østerberg (1944, digte)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
 Dramatik Shakespeare, William: The tragedy of Macbeth (1944, dramatik)
 Dramatik Shakespeare, William: A midsummer night's dream (1945, dramatik)
 Bog Shakespeare, William: Venus og Adonis. Ved Nikolaj Nielsen. ♦ Thaning & Appel, 1946. 60 sider (1946, digte)
serietitel: Parnas-Bøgerne
Detaljer
oversat af Nikolaj Nielsen
1894 1. udgave: Venus og Adonis
 Dramatik Shakespeare, William: Tragedien om Hamlet (1947, dramatik)
 Dramatik Shakespeare, William: Blind Alarm (1948, dramatik)
 Dramatik Shakespeare, William: De muntre Koner i Windsor (1948, dramatik)
 Dramatik Shakespeare, William: Henry IV. Part one (1950, dramatik)
 Dramatik Shakespeare, William: Skuespil (1953, dramatik)
 Dramatik Shakespeare, William: The merchant of Venice (1955, dramatik)
 Bog Shakespeare, William: Hamlet. Illustreret af Alex A. Blum. ♦ Illustrerede Klassikere, 1955. [46] sider, illustreret (1955, tegneserie) 👓
serietitel: Illustrerede Klassikere, 4
Detaljer
bearbejdelse: Samuel Willinsky (sprog: engelsk)
illustrationer af Alexander Anthony ("Alex") Blum (1889-1969, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie baseret på William Shakespeares skuespil. Udgivet i USA i serien: Classics Illustrated, nr. 99, 1952.
 note til oversat titel Side [45]: William Shakespeare [biografi].
 note til oversat titel Side [46]: Enhjørningen. Dyret, der ikke eksisterede.
 note til oversat titel Side [47]: Store levnedsløb: Damon og Pythias.
 Dramatik Shakespeare, William: Dramatiske værker (1958, dramatik)
 Dramatik Shakespeare, William: Henrik IV (1958, dramatik)
 Bog Shakespeare, William: Hamlet. Julius Cæsar. To tragedier. Overs. fra engelsk af Edv. Lembcke. ♦ Gyldendal, 1959. 254 sider. (Gyldendals Tranebøger) (1959, dramatik)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 19
Detaljer
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Indhold

[b] Shakespeare, William: Julius Cæsar (1959, dramatik)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
1807 i: Tragiske Værker [1b] 1. udgave: Julius Cæsar. 157 sider
 Bog Shakespeare, William: Macbeth (1959, dramatik)
Detaljer
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
 Dramatik Shakespeare, William: Trold kan tæmmes (1959, dramatik)
 Bog Lamb, Charles: [indgår i antologien: Engelske fortællere [y]] Macbeth. Genfortalt efter William Shakespeare (1961, novelle(r))
af Charles Lamb (1775-1834, sprog: engelsk)
 Bog Shakespeare, William: Macbeth (1961, dramatik)
serietitel: Gyldendals teater
Detaljer
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
 Bog Shakespeare, William: Romeo og Julie (1962, dramatik)
Detaljer
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
1860 1. udgave: Romeo og Julie eller Familierne Capuletti og Montecchi. Efter det Tydske. ♦ Hjørring, [1860]. 56 sider
 Dramatik Shakespeare, William: The tragedy of Macbeth (1962, dramatik)
serietitel: Engelske Forfattere for Gymnasiet, 19
 Dramatik Shakespeare, William: Stor ståhej for ingenting (1963, dramatik)
serietitel: Gyldendals teater
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
 Dramatik Shakespeare, William: Troilus og Cressida. En satirisk komedie. Overs. fra engelsk af E[sbern] Lomholt (1963, dramatik)
oversat af Esbern Lomholt (1904-1995)
 Dramatik Shakespeare, William: Hamlet. Prince of Denmark. ♦ Erik Beck, 1964. 138 sider, illustreret (1964, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk af en engelsk udg.
 Dramatik Shakespeare, William: Julius Cæsar (1964, dramatik)
 Note (andet) antologi: Six early plays related to the Shakespeare canon. By E. B. Everitt and R. L. Armstrong (for "Edward III") (1965, dramatik)
serietitel: Anglistica, 14
redigeret af Edwin Brownson Everitt (1835-1907, sprog: engelsk)
redigeret af Ray Livingstone Armstrong (f. 1910, sprog: engelsk)
 Dramatik Shakespeare, William: Hamlet. Overs. fra engelske af Ole Sarvig efter "Hamlet, Prince of Denmark". ♦ Gyldendal, 1965. 135 sider (1965, dramatik)
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
 Dramatik Shakespeare, William: Skuespil. Overs. fra engelsk. Udvalg og efterskrift af Villy Sørensen (1966, dramatik)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 11
Detaljer
efterskrift af Villy Sørensen (1929-2001)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: En skærsommernatsdrøm. Hamlet. Et vintereventyr.
 Dramatik Shakespeare, William: Antonius og Cleopatra. Overs. af E. Lomholt. ♦ Aarhus, Universitetsforlaget i Aarhus, 1967. 131 sider (1967, dramatik)
oversat af Esbern Lomholt (1904-1995)
 Bog Shakespeare, William: Sonetter. 1-26. Overs af E. Lomholt (1967, digte)
oversat af Esbern Lomholt (1904-1995)
 Dramatik Shakespeare, William: Titus Andronicus. Overs. fra engelsk af Jørgen Sonne efter "Titus Andronicus" (1967, dramatik)
oversat af Jørgen Sonne (1925-2015)
 Dramatik Shakespeare, William: Hamlet. Overs. fra engelske af Ole Sarvig efter "The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark". 2. gennemsete udg. ♦ Gyldendal, 1968. 159 sider. (Gyldendals Teater, 28) (1968, dramatik)
serietitel: Gyldendals teater, 28
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
 Dramatik Shakespeare, William: Troilus og Cressida. To udgaver. Overs. fra engelsk af Ole Sarvig efter "Troilus and Cressida" (1968, dramatik)
serietitel: Gyldendals teater, 30
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
 Dramatik Shakespeare, William: Troilus og Cressida. Overs. af Ole Sarvig. Originallitografier af Svend Wiig Hansen. Efterskrift ved Georg Andrésen. Sceneudg. red. af oversætteren i samraad med Erling Schrøder (1968, dramatik)
Detaljer
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
illustrationer af Svend Wiig Hansen (1922-1997)
efterskrift af Georg Andresen, f 1903 (1903-1999)
redigeret af Erling Schroeder (1904-1989)
kollaps Noter
 note til oversat titel Forkortet og bearbejdet udgave.
 note til oversat titel Trykt i København og Paris.
 Dramatik Shakespeare, William: Blind Alarm (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Dramatik Shakespeare, William: Hamlet. Prins af Danmark. En Tragedie. Overs. og kommenteret af V. Østerberg (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Dramatik Shakespeare, William: Helligtrekongersaften eller Hvad I vil. En Komedie (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Dramatik Shakespeare, William: Henrik IV. Første Del. Et historisk Skuespil. Overs. og kommenteret af V. Østerberg (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog Shakespeare, William: Kong Lear (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog Shakespeare, William: Købmanden i Venezia (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Dramatik Shakespeare, William: Lige for lige (1969, dramatik)
serietitel: Gyldendals teater
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
 Bog Shakespeare, William: Macbeth (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Dramatik Shakespeare, William: De muntre Koner i Windsor. En Komedie (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Dramatik Shakespeare, William: Othello. Moren fra Venezia. En Tragedie (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Dramatik Shakespeare, William: Richard III. En Tragedie (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Dramatik Shakespeare, William: Stormen. En Komedie (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog Shakespeare, William: Romeo og Julie. Overs. og forsynet med indledning, noter og kommentarer af Johannes Sløk (1969, dramatik)
Detaljer
oversat af Johannes Sløk (1916-2001)
1860 1. udgave: Romeo og Julie eller Familierne Capuletti og Montecchi. Efter det Tydske. ♦ Hjørring, [1860]. 56 sider
 Bog Shakespeare, William: Romeo og Julie (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
1860 1. udgave: Romeo og Julie eller Familierne Capuletti og Montecchi. Efter det Tydske. ♦ Hjørring, [1860]. 56 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog Shakespeare, William: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. Overs. og kommenteret af V. Østerberg. ♦ J.H. Schultz, 1969. 4 + 106 sider. (Dramatiske Værker) (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog Shakespeare, William: En Skærsommernatsdrøm eller Drømmen. [Ny udg.] Overs. fra engelsk af Ole Sarvig efter "A midsummer-night's dream". ♦ Gyldendal, 1969. 96 sider. (Gyldendals Teater) (1969, dramatik)
serietitel: Gyldendals teater
Detaljer
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
 Bog Shakespeare, William: Kong Lear Overs. og forsynet med noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, 1970. 188 sider (1970, dramatik)
Detaljer
oversat af Johannes Sløk (1916-2001)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear
kollaps Noter
 Dramatik Shakespeare, William: Macbeth. Overs. og forsynet med noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, 1970. 147 sider (1970, dramatik)
oversat af Johannes Sløk (1916-2001)
kollaps Noter
 Bog Shakespeare, William: Hamlet Overs. og forsynet med noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, 1971. 207 sider (1971, dramatik)
Detaljer
oversat af Johannes Sløk (1916-2001)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 Dramatik Shakespeare, William: Othello. Overs. og forsynet med noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, [1971]. 191 sider (1971, dramatik)
oversat af Johannes Sløk (1916-2001)
kollaps Noter
 Bog Shakespeare, William: Antonius og Cleopatra. Overs. og forsynet med indledning, noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, 1972. 213 sider (1972, dramatik)
Detaljer
oversat af Johannes Sløk (1916-2001)
1860 i: Dramatiske Værker [c] 1. udgave: Antonius og Cleopatra
kollaps Noter
 Dramatik Shakespeare, William: Tragedien om Julius Cæsar. Overs. og forsynet med noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske Forlag, [1972]. 159 sider (1972, dramatik)
oversat af Johannes Sløk (1916-2001)
kollaps Noter
 Bog Shakespeare, William: En skærsommernatsdrøm. Med tegninger af: Ludmilla Balfour. Overs. af Edv. Lembcke. ♦ Carit Andersen, 1973. 103 sider, illustreret (27 cm) (1973, dramatik)
Detaljer
illustrationer af Ludmilla Balfour (f. 1952)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
kollaps Noter
 Bog Shakespeare, William: Stormen. På dansk ved Ole Sarvig. ♦ Gyldendal, 1973. 95 sider (1973, dramatik)
serietitel: Gyldendals teater
Detaljer
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
1810 indgår i: Lystspil [a] 1. udgave: Stormen
kollaps Noter
 Bog (baseret på værk) anonym: Hamlet. Ill. af Alex A. Blum. ♦ Williams Forlag, 1974. [47] sider, illustreret (1974, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 58
se også: Hamlet
Detaljer
bearbejdelse: Samuel Willinsky (sprog: engelsk)
illustrationer af Alexander Anthony ("Alex") Blum (1889-1969, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter William Shakespeare's skuespil: Hamlet. Tidligere udgivet på dansk som Illustrerede Klassikere, 1955, nr. 4.
 Bog Shakespeare, William: Hamlet. Prins af Danmark. Ill. af Povl Christensen. Overs. af Edv. Lembcke. ♦ Bogvennerne (Carit Andersen), 1974. 176 sider, illustreret (27 cm) (1974, dramatik)
Detaljer
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 Note (baseret på værk) Poulsen, Oluf: En duft af violer. En absurd collage frit efter William Shake-speare: Timon of Athens. ♦ Eget forlag, 1975. 3 + 12 blade, blad 4-112 (30 cm) (1975, dramatik)
se også: Timon i Athen
Detaljer
af Oluf Poulsen, f 1915 (f. 1915)
kollaps Noter
 note til titel Forfatteren, Strandvejen 114, 3070 Snekkersten.
 Bog Shakespeare, William: Lige for lige. Overs. og forsynet med noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, 1970 [ie: 1975]. 187 sider (1975, dramatik)
Detaljer
oversat af Johannes Sløk (1916-2001)
1850 i: Dramatiske Værker [11b] 1. udgave: Lige for Lige. Oversat af Offe Høyer. Side [129]-258
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Shakespeare, William: Hamlet. Prins af DanmarkTragedie i 5 Akter af William Shakespeare. Oversat af P. Foerson
[Til Dagmarteatret:] Sørgespil ... Oversat af Edv. Lembcke. Musiken af P. Tschaikowsky
[På Det kgl. Teater fra 1910:] Oversættelse: Edvard Lembcke
[På Betty Nansen:] Oversat af Edv. Lembcke
[På Odense Teater 1923:] Skuespil i 5 Akter (11 Afdelinger). Bearbejdet og iscenesat af Adam Poulsen
[Fra 1937:] tragedie af William Shakespeare. Oversættelse: Johannes V. Jensen. Musik fra Shakespearetiden samlet af Torben Krogh, bearbejdet og instrumenteret af Harald Agersnap
[På Odense Teater 1945:] Oversat af V. Østerberg
[Fra 1953:] Oversættelse: Edvard Lembcke. Musik ved Harald Agersnap
[I Radioen 1955:] Oversat af Edv. Lembcke. Musiken af Svend S. Schultz
[På Folketeatret:] Oversættelse: Ole Sarvig, musik: Pelle Gudmundsen-Holmgreen
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
af Peter Iljitj Tjajkovskij (1840-1893, sprog: russisk)
bearbejdelse af Adam Poulsen, f 1879 (1879-1969)
oversat af Johannes V. Jensen (1873-1950)
andet af Torben Krogh (1895-1970)
musik af Harald Agersnap (1899-1982)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
musik af Svend S. Schultz (1913-1998)
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
musik af Pelle Gudmundsen-Holmgreen (1932-2016)
(premiere 12-05-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 55, 1889-1975: 61)
Shakespeare, William: Kong LearTragedie i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af P. Foersom
[Fra 1886:] Oversat af Edv. Lembcke
[På Odense Teater:] Oversættelse: Valdemar Østerberg, Musik: Niels Rothenborg
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
musik af Niels Rothenborg (1922-1992)
(premiere 02-09-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23, 1889-1975: 13)
Shakespeare, William: MacbethTragedie i 5 Akter af Shakespeare. Oversat efter Schillers Bearbejdelse (Machbeth), og indrettet af P. Foersom, Musiken af C.E.F. Weyse
[Fra 1894:] Oversættelse: Edvard Lembcke, musiken tildels af C.E.F. Weyse
[Fra 8-10-1907: 3. akts 2. scene udelades]
[Fra 1944:] tragedie i 17 billeder. Musik: Hans Schreiber
[På Århus Teater:] Oversættelse og bearbejdelse: Svend Methling
[Fra 1961:] skuespil i 2 akter. Oversættelse: Knud Sønderby, musik: Niels Viggo Bentzon, dans: Niels Bjørn Larsen
bearbejdelse af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
musik af Hans Schreiber, f 1912 (1912-1969)
oversat af Svend Methling (1891-1977)
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
musik af Niels Viggo Bentzon (1919-2000)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 15-11-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 33, 1889-1975: 69)
Shakespeare, William: Købmanden i VenedigLystspil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af K.L. Rahbek og A.E. Boye
[Fra 1867:] Skuespil i 5 Akter. Oversat af Edv. Lembcke
[Fra 1903:] Lystspil i 5 Akter
[Fra 1912:] Komedie i 5 Akter
[På Betty Nansen Teater:] Oversat af Valdemar Østerberg
[På Aarhus Teater:] Oversat af Valdemar Østerberg
[På Folketeatret:] Oversættelse: Poul Sørensen, musik: gamle italienske folkemelodier arrangeret af Morten Reesen
[På Det ny Teater:] Oversættelse: Edvard Lembcke, rediveret af Erling Schroeder og Knud Poulsen
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
oversat af Poul Sørensen (1906-1973)
musik af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af Morten Reesen (1928-1961)
bearbejdelse af Erling Schroeder (1904-1989)
bearbejdelse af Knud Poulsen (1920-2003)
(premiere 18-01-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43, 1889-1975: 57)
Shakespeare, William: Romeo og JulieSørgespil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af P. Foersom og A.E. Boye, samt senere [i 1873-74:] af Edv. Lembcke
[På Odense Teater:] Tragedie i 5 Akter (11 Afdelinger). Oversat af Edvard Lembcke
[På Folketeatret:] Tragedie i 18 Billeder. Oversættelse: Vilhelm Østerberg
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 02-09-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28)
Shakespeare, William: De muntre Koner i WindsorLystspil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af A.E. Boye
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
(premiere 09-03-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Shakespeare, William: ViolaLystspil i 3 Akter af Shakespeare. Oversat og forkortet [fra 5 til 3 Akter] af Sille Beyer, Musiken af H. Rung
[Fra 1892 under titlen:] Helligtrekongers Aften eller Hvad man vil, lystspil i 5 Akter af William Shakespeare. Oversættelse: Edvard Lembcke. Musik af forskellige danske komponister [P. Heise, Fr. Rung], ouverture: Niels W. Gade
[Fra 1909:] Hellig tre Kongers Aften eller Hvad man vil. Musik: Henrik Rung, Peter Heise og Frederik Rung
[Fra 1933:] Hellig tre Kongers Aften eller Hvad I selv vil kalde det -, lystspil i 9 billeder. Musik: Henrik Rung, Peter Heise og Frederik Rung, samt originale Shakespeareske melodier (17. årh.) arrangeret af Tønnes Birknes, dans: Harald Lander
[Fra 1941 på Aarhus Teater:] Oversætter: V. Østerberg
[Fra 1943:] Hellig tre Kongers Aften eller Hvad I vil, lystspil i 5 akter (14 afdelinger)
[Fra 1953:] Hellig trekonvers Aften, lystspil i 6 akter. Musik: Henrik Rung, Peter Heise og Emil Reesen
[På Folketeatret:] komedie i 5 akter. Oversættelse: Kjeld Abell. Melodier til Narren's sange fra Shakespeares tid, anden musik: Ove Peters
[Fra 1963 med titlen:] Helligtrekongersaften eller Hvad I vil, lystspil af William Shakespeare. Musik: Henrik Rung, Peter Heise, Frederik Rung m.fl.
[Fra 1964 med titlen:] Helligtrekongersaften, lystspil af William Shakespeare. Musik: Peter Heise, Henrik Rung og Emil Reesen, arrangeret af Knud Høgenhaven
[På Århus Teater fra 1971:] Oversættelse: Erik Thygesen
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
musik af Henrik Rung (1807-1871)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
musik af Peter Heise (1830-1879)
musik af Frederik Rung (1854-1914)
musik af Tønnes Birknes (1871-1956, sprog: norsk)
danse af Harald Lander (1905-1971)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
oversat af Kjeld Abell (1901-1961)
musik af Ove Peters (1903-1978)
musik af Knud Høgenhaven (1928-1987)
oversat af Erik Thygesen (1941-1999)
(premiere 20-09-1847 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 52)
Shakespeare, William: Livet i Skovenromantisk Lystspil i 4 Akter af Shakespeare, bearbejdet af Sille Beyer
[Til Dagmarteatret:] Oversat og bearbejdet af Herman Wildenvey
[På Det kgl. Teater fra 1928:] Oversættelse: Edvard Lembcke, musiken dels af Peter Heise, dels komponeret og arrangeret af Johan Hye-Knudsen
[På Det kgl. Teater fra 1951:] lystspil i 2 akter. Musik: Emil Reesen, sangene fra Shakespeare-tiden, dans: Niels Bjørn Larsen
[På Det kgl. Teater fra 1958:] Dans: Frank Schaufuss
[På [Det ny] Scala:] Musik: Ulrik Neumann
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
oversat af Herman Wildenvey (1886-1959, sprog: norsk)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
musik af Peter Heise (1830-1879)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
danse af Frank Schaufuss (1921-1997)
musik af Ulrik Neumann (1918-1994)
(premiere 01-09-1849 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 40, 1889-1975: 123)
Shakespeare, William: Kongens LægeRomantisk Lystspil i 5 Akter af Shakespeare. Bearbejdet af Sille Beyer
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
(premiere 22-09-1850 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 45)
Shakespeare, William: Lovbud og LovbrudLystspil i 4 Akter af Shakepeare, bearbejdet af Sille Beyer
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
(premiere 18-09-1853 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Shakespeare, William: En arrig KvindeComedie i 4 Akter, oversat af Anton Smith og Erik Bøgh efter Shakespeare, tildels med Benyttelse af Deinhardsteins tyske Bearbejdelse
[Fra 1862:] Hun skal tæmmes, Lystspil i 4 Akter (5 Afdelinger) ved Anton Smith og H.P. Holst,
[Fra 1891:] En Arrigtrold, Lystspil i 5 Akter, oversat af Edv. Lembcke, fra 15. Opførelse med titlen Trold kan tæmmes
[På Dagmarteatret:] bearbejdet af P.A. Rosenberg
[På Dagmarteatret 1893 under titlen:] Trold kan tæmmes. I ny Scenebearbejdelse.
[På Det kgl. Teater fra 1930:] Trold kan tæmmes, lystspil. Oversættelse: Edvard Lembcke, musiken: Gamle engelske melodier fra dronning Elisabeths tid
[Det kgl. Teaters turné 1949:] Musiken ved Johan Hye-Knudsen
[På Aalborg Teater:] Oversættelse: Edv. Lembcke
[På Det ny Teater:] Lystspil i 5 akter. Oversættelse: Knud Sønderby. Musiken arrangeret af Niels Rothenborg
oversat af Anthon Smidth (1809-1868)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
bearbejdelse af Johan Ludwig Ferdinand Deinhardstein (1794-1859, sprog: tysk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
bearbejdelse af P.A. Rosenberg (1858-1935)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
musik af Niels Rothenborg (1922-1992)
(premiere 05-10-1856 på Casino
premiere 28-12-1930 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 25)
Shakespeare, William: Kærlighed paa Vildsporromantisk Lystspil i 4 Akter af Shakespeare, bearbejdet af Sille Beyer
[Fra 1880 under Titlen:] Stor Staahej for Ingenting, Lystspil i 5 Akter, paany oversat af H.P. Holst og indrettet til Teaterbrug efter W. Oechelhäusers Bearbejdelse (Viel Lärm um Nichts)
[Fra 1931:] Oversættelse: Edvard Lembcke
[Fra 1963:] skuespil i 2 akter. Oversættelse: Knud Sønderby, musik: Jens Bjerre, dans: Hans Brenaa
[Fra 1964:] Musik: Svend S. Schultz
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
bearbejdelse af Wilhelm von Oechelhäuser (1820-1902, sprog: tysk)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
musik af Jens Bjerre, f 1903 (1903-1986)
danse af Hans Brenaa (1910-1988)
musik af Svend S. Schultz (1913-1998)
(premiere 01-09-1859 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28, 1889-1975: 48)
(tekst)De lystige Koner i WindsorSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Otto Nicolai, Teksten, efter Shakespeare (The merry wives of Windsor), af Mosenthal. Oversat af A. Zinck, Dansen af Aug. Bournonville
[Fra 1940:] Dans: Harald Lander
musik af Otto Nicolai (1810-1849, sprog: tysk)
tekst af Salomon Hermann Mosenthal (1821-1877, sprog: tysk)
oversat af August Zinck (1831-1885)
danse af August Bournonville (1805-1879)
danse af Harald Lander (1905-1971)
(premiere 14-09-1867 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3, 1889-1975: 14)
Shakespeare, William: Et Vinter-Eventyrromantisk Skuespil i 4 Akter af Shakespeare (Winters tale), oversat, efter Dingelstedts Bearbejdelse af H.P. Holst, Dansen af Ludv. Gade
[Fra 1893:] Oversat af Edv. Lembcke, Musiken af Fr. Flotow
[Fra 1935:] skuespil i 5 akter (11 billeder)
af Franz von Dingelstedt (1814-1881, sprog: tysk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
danse af Ludvig Gade (1823-1897)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
musik af Friedrich von Flotow (1812-1883, sprog: tysk)
(premiere 02-09-1868 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5, 1889-1975: 27)
Shakespeare, William: Cymbelineeventyrligt Skuespil i 5 Akter af William Shakespeare, ved Julius Martensen
oversat af Julius Martensen, f 1839 (1839-1910)
(premiere 04-10-1871 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43)
Shakespeare, William: Prins Henrik og FalstaffLystspil i 5 Akter. Uddrag af Shakespeares »Kong Henrik den fjerde«, 1. og 2. Del. Oversat af Edv. Lembcke. [Se ogsaa Falstaff'ske Scener]
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
(premiere 23-05-1872 på Casino)
Shakespeare, William: Kong Henrik den Fjerdehistorisk Drama i 5 Akter af Shakespeare, tildels efter Edv. Lembckes Oversættelse
[Nogle Falstaff-Scener i P. Foersoms Oversættelse gaves 6-4-1816]
[I 1917 med undertitlen:] (Første del) historisk skuespil i 5 akter
[Fra 1921 under titlen:] Kong Henrik IV (Første del) historisk skuespil i 5 akter. Musiken efter gamle engelske melodier arrangeret af F. Hemme
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
musik af anonym engelsk (sprog: engelsk)
musik af F. Hemme (1871-1961)
(premiere 22-09-1877 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17, 1889-1975: 6)
Shakespeare, William: Falstaff'ske ScenerUddrag af Shakespeares »Kong Henrik den 4de« i E. Lembckes Oversættelse [se ogsaa Prins Henrik og Falstaff]
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
(premiere 18-09-1878 på Casino)
Shakespeare, William: En Skærsommernatsdrømromantisk Lystspil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat og bearbejdet af [Adam Oehlenschläger og] H.P. Holst, Musiken af Mendelssohn-Bartholdy
[Fra 1932:] Dans: Elna Jørgen-Jensen
[Fra 1940:] Dans: Børge Ralov
[Fra 1957:] Musik: Mendelssohn-Bartholdy, tilrettelagt og instrumenteret af Leif Kayser, dans: Niels Bjørn Larsen
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
musik af Jacob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847, sprog: tysk)
danse af Elna Ørnberg (1890-1969)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
musik af Leif Kayser (1919-2001)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 30-03-1879 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 56, 1889-1975: 151)
Shakespeare, William: Othello, Moren i VenedigTragedie i 5 Akter af William Shakespeare. Oversat af Edv. Lembcke
[På Dagmarteatre:] Ouverture af E. Siboni, Mellemakts-Musik af V. Rosenberg.
[På Det kgl. Teater fra 1948] Musik: Otto Mortensen
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
musik af Erik Siboni (1828-1892)
musik af Vilhelm Rosenberg (1862-1944)
musik af Otto Mortensen (1907-1986)
(premiere 28-05-1885 på Folketeatret
premiere 10-01-1904 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 15)
Shakespeare, William: Romeo og JulieOpera i 5 Akter og med Prolog af Charles Gounod, Teksten af Jules Barbiere og Michel Carré efter Shakespeare's Skuespil. Oversat af Holger Drachmann
[Fra og med 22-1-1902, 25. opførelse, udelades 4. akts 2. afd.]
musik af Charles François Gounod (1818-1893, sprog: fransk)
tekst af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
tekst af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
oversat af Holger Drachmann (1846-1908)
(premiere 20-03-1888 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14, 1889-1975: 31)
Shakespeare, William: Julius Cæsartragedie i 5 akter af William Shakespeare
[På Det kgl. Teater 1911:] Oversættelse: Peter Foersom i Edvard Lembckes bearbejdelse. Scenemusik: Gustave Doret
[På Det kgl. Teater 1964:] skuespil af ..., på ny omarbejdet af Jens Louis Petersen. Musik: Vagn Holmboe
[På Odense Teater:] Oversættelse: Ole Sarvig
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
bearbejdelse af Edvard Lembcke (1815-1897)
musik af Gustave Doret (1866-1943, sprog: fransk)
oversat af Jens Louis Petersen (1922-1992)
musik af Vagn Holmboe (1909-1996)
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
(premiere 02-05-1889 af Det hertugelige Sachsen-Meiningenske Hof-Theater
premiere 30-11-1911 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 46)
(tekst)Trold kan tæmmesKomisk Opera i 4 Akter af Hermann Goetz. Tekst: Joseph Viktor Widmann efter Shakespeare's »The Taming of the Shrew«. Fri Oversættelse: Erik Bøgh. Iscenesættelse: Pietro Krohn
musik af Hermann Goetz (1840-1876, sprog: tysk)
bearbejdelse af Joseph Viktor Widmann (1842-1911, sprog: tysk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 10-05-1890 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 2)
(tekst)Falstaffkomisk Opera i 3 Akter af Guiseppe Verdi, Teksten efter Shakespeares »De lystige Koner i Windsor« og »Henry IV«, af Arrigo Boïto. Oversat af Erik Bøgh
[Fra 1931:] af Mogens Dam
[Fra 1933:] Dans: Harald Lander
[Fra 1947:] Dans: Børge Ralov
[Fra 1958:] komisk opera i 3 akter (6 billeder). Dans: Niels Bjørn Larsen
[Fra 1973:] lyrisk komedie i 6 billeder. Oversættelse: Holger Boland
musik af Giuseppe Verdi (1813-1901, sprog: italiensk)
tekst af Arrigo Boïto (1842-1918, sprog: italiensk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
oversat af Mogens Dam (1897-1979)
danse af Harald Lander (1905-1971)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 16-01-1895 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 84)
(andet)OthelloOpera i 4 Akter af Giuseppe Verdi, Teksten af Arrigo Boïto efter Shakespeares skuespil »Othello«. Oversat af S. Levysohn
[Fra 1940:] revideret og tildels ny-oversat af Johs. Fønss
musik af Giuseppe Verdi (1813-1901, sprog: italiensk)
tekst af Arrigo Boïto (1842-1918, sprog: italiensk)
oversat af Salomon Levysohn (1858-1926)
oversat af Johannes Fønss (1884-1964)
(premiere 20-04-1898 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 55)
Shakespeare, William: De lystige Koner i WindsorLystspil i 5 Akter (7 Afdelinger) af W. Shakespeare. Oversat af Edv. Lembcke. Indrettet for Scenen af P.A. Rosenberg
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
bearbejdelse af P.A. Rosenberg (1858-1935)
(premiere 26-12-1899 på Folketeatret)
Shakespeare, William: Kong Richard den Tredjehistorisk Tragedie i 5 Akter af William Shakespeare. Oversat af Edvard Lembcke
[Fra 1951 under titlen:] Kong Richard III, tragedie i 5 akter (16 afdelinger). Oversat af Edvard Lembcke, bearbejdet af Holger Gabrielsen, musik: Herman D. Koppel
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Holger Gabrielsen (1896-1955)
oversat af Herman D. Koppel (1908-1998)
(premiere 09-11-1900 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 42)
Shakespeare, William: Stormenet spil af William Shakespeare. Oversættelse: Edvard Lembcke, musik: Jean Sibelius, dans: Gustav Uhlendorff
[Fra 1973:] et spil i 12 billeder. Bearbejdet for scenen af Preben Neergaard og Ole Sarvig, oversættelse: Ole Sarvig, musik: Gert von Bülow, koreografi: Flemming Ryberg
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
musik af Jean Sibelius (1865-1957, sprog: finsk)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
bearbejdelse af Preben Neergaard (1920-1990)
bearbejdelse af Ole Sarvig (1921-1981)
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
musik af Gert von Bülow (f. 1946)
danse af Flemming Ryberg (f. 1940)
(premiere 16-03-1926 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 45)
Shakespeare, William: Lige for ligeaf William Shakespeare
oversat af Anonym
(premiere 30-08-1934 på Dagmarteatret)
(andet)Hamletaf William Shakespeare, "omsat" af Kaj Munk
af Kaj Munk (1898-1944)
(premiere 08-03-1935 på Betty Nansen Teatret)
Shakespeare, William: Tvillingerneskuespil af William Shakespeare
[På Århus Teater:] Oversættelse: Erik Thygesen
oversat af Anonym
oversat af Erik Thygesen (1941-1999)
(premiere 12-02-1939 på Riddersalen)
(andet)Romeo og Julieballet i 3 akter (10 billeder og epilog) efter Shakespeare. Musik: Sergej Prokofjev. Koreografi: Frederick Ashton
[Fra 1974:] ballet i 3 akter efter Shakespeare's tragedie, koreografi: John Neumeier. Originaltitel: Romeo und Julia
musik af Sergej Sergeevic Prokof'ev (1891-1953, sprog: russisk)
danse af Frederick Ashton (1904-1988, sprog: engelsk)
danse af John Neumeier (f. 1942, sprog: engelsk)
(premiere 19-05-1955 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 124)
(andet)Macbethopera i 4 akter (10 billeder) af Verdi. Tekst af Francesco Maria Piave, oversat af Sejr Volmer Sørensen
[Danmarks Radio 1961: 2. version, 1865]
musik af Giuseppe Verdi (1813-1901, sprog: italiensk)
tekst af Francesco Maria Piave (1810-1876, sprog: italiensk)
oversat af Sejr Volmer-Sørensen (1914-1982)
(premiere 31-08-1961 på Radio)
(andet)Hamletaf Jørgen Leth efter Shakespeare
af Jørgen Leth (f. 1937)
(premiere 14-04-1966 på Svalegangen)
Shakespeare, William: Richard den AndenWilliam Shakespeare
oversat af Anonym
(premiere 01-09-1967 på Århus Teater)
Shakespeare, William: Troilus og Cressidaskuespil i prolog og 2 akter (16 afdelinger) af William Shakespeare. Oversættelse: Ole Sarvig, musik: Thomas Koppel, koreografisk assistance: Paul Valjean
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
musik af Thomas Koppel (1944-2006)
danse af Paul Valjean (1935-1992)
(premiere 12-03-1968 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 24)
(andet)Your own Thingmusical af Donald Driver, musik og sange: Hal Hester og Danny Apolinar, frit efter William Shakespeares Twelfth Night
tekst af Donald Driver (sprog: engelsk)
musik af Hal Hester (d. 1992, sprog: engelsk)
musik af Danny Apolinar (1934-1995, sprog: engelsk)
oversat af Erik Thygesen (1941-1999)
(premiere 20-09-1969 på Gladsaxe Teater)
(andet)Kong Johnskuespil af Friedrich Dürenmatt, frit efter William Shakespare. Oversættelse: Sejr Volmer-Sørensen
[På Det kongelige Teater under titlen:] Kong Johan. Oversættelse: Jørgen Sonne, musik: Herman D. Koppel
af Friedrich Dürrenmatt (1921-1990, sprog: tysk)
oversat af Sejr Volmer-Sørensen (1914-1982)
oversat af Jørgen Sonne (1925-2015)
musik af Herman D. Koppel (1908-1998)
(premiere 26-10-1969 på Odense Teater
premiere 06-12-1969 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 18)
(andet)Macbethopera i 5 akter af Herman D. Koppel. Tekst: William Shakespeares tragedie »Macbeth« i Valdemar Østerbergs oversættelse bearbejdet af Hermand D. Koppel og Anders Koppe
musik og tekst af Herman D. Koppel (1908-1998)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
af Anders Koppel (f. 1947)
(premiere 01-02-1970 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 8)
(andet)The moor's pavane(Variationer over et tema fra »Othello«), ballet af José Limón. Musik: Henry Purcell (»Abdelazer«, »The Gordian Knot Untied« og »Pavane og chaconne for strygere«) arrangeret af Simon Sadoff
af José Limón (1908-1972, sprog: ukendt)
musik af Henry Purcell (1659-1695, sprog: ukendt)
musik af Simon Sadoff (f. 1919, sprog: ukendt)
(premiere 24-11-1971 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 55)
(andet)To herrer fra Veronarock musical af John Guare og Mel Shapiro efter Shakespeare. Musik: Galt MacDermot
af John Guare (f. 1938, sprog: engelsk)
af Mel Shapiro (sprog: engelsk)
musik af Galt MacDermot (f. 1928, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
(premiere 01-12-1972 på Aalborg Teater)
(andet)En skærsommernatsdrømopera i 3 akter af Benjamin Britten. Tekst: Benjamin Britten og Peter Pears efter William Shakespeare, oversættelse: Wenzel de Neergaard
musik og tekst af Benjamin Britten (1913-1976, sprog: engelsk)
tekst af Peter Pears (f. 1910, sprog: ukendt)
oversat af Wenzel de Neergaard, f 1940 (f. 1940)
(premiere 10-01-1975 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 10)
(andet)En duft af violeren absurd collage af Oluf Poulsen, Kai Wilton og Asger Munch-Møller frit efter William Shakespear
af Oluf Poulsen, f 1915 (f. 1915)
af Kai Wilton (1916-1980)
af Asger Munch-Møller (1926-2010)
(premiere 15-03-1976 på Odense Teater, Værkstedsteatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden