Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Alexander Pope (1688-1744)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Pope, Alexander: Forsøg om Mennesket i IV Breve til Lord Bolingbroke. Oversat af det Engelske [ved Chr. Carl Lous. Udg. af Jens Schjelderup Sneedorff]. Sorøe, 1759 (1759, digte) BD4:sp282
originaltitel: Essay on man, 1733
Detaljer
oversat af C.C. Lous (1724-1804)
udgiver: Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversatt ved C.C. Lous. Andet med Fliid forbedret Oplag. Udg. ved Selsk. til de skiønne Videnskabers Forfremmelse. Kbh., 1776.
 Bog Pope, Alexander: [indgår i antologien: Oversat Poesie for Poeter og Kunst-Dommere [1]] Rygtets Tempel. Oversat af det Engelske ved H. Schjermann. ♦ Kbh., 1762 (1762, digte) BD4:sp282
oversat af Hans Schiermann (1728-1796)
 Bog Pope, Alexander: Tredie moralske Brev om Rigdoms Brug til Allen, Lord Barthurst. [Oversat af B.W. Luxdorph. Kbh., 1767] (1767, digte) BD4:sp282
oversat af B.W. Luxdorph (1716-1788)
 Tekster Pope, Alexander: Heloisa til Abailard (1779, tekster)
originaltitel: Eloisa to Abelard, 1717
 Bog Pope, Alexander: Essay on Man and Universal Prayer. With Notes. Copenh., 1789 (1789, digte) BD4:sp282
 Artikel (forord) Shakspeare, William: Skuespil. Oversatte paa Dansk efter de engelske Originaler af N. Rosenfeldt. Første-anden Deel. ♦ Kbh., 1790 (1790-92, dramatik) BD4:sp379
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)
noter af Johann Joachim Eschenburg (1743-1820, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Med Fortale af Alex. Pope og Eschenburgs Anmærkninger.
kollaps Indhold

[1a] Shakspeare, William: Macbeth (1790, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider

[1b] Shakspeare, William: Othello (1790, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)

[1c] Shakspeare, William: Ende god Alting godt (1790, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)

[2a] Shakspeare, William: Kong Lear (1792, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)
1794 Senere udgave: Kong Lear. Et Sørgespil i 5 Optog. Oversat [af Hans Wilh. Riber] efter N. Tates Omarbeidedelse, som spilles paa de Kongelige Skuepladse i London. ♦ Kbh., 1794
1811 i: Tragiske Værker [2a] Senere udgave: Kong Lear. Side 1-?
1834 i: Udvalgte Sørgespil [c] Senere udgave: Kong Lear. Sørgespil. Oversat af H. C. Wosemose. ♦ Köbenhavn, 1834. 156 sider
1859 Senere udgave: Kong Lear. Sørgespil, oversat af P. Foersom. ♦ Schubothe, 1859
1888 Senere udgave: Kong Lear. Tragedie. Overs. af Vald. Østerberg. ♦ Hauberg, 1888. 144 sider
1902 Senere udgave: Kong Lear
1928 i: Dramatiske værker [6] Senere udgave: Kong Lear. En Tragedie. ♦ Schultz, 1928. 158 sider. Pris: kr. 3,25
1969 Senere udgave: Kong Lear
1970 Senere udgave: Kong Lear Overs. og forsynet med noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, 1970. 188 sider
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Shakespeares Kong Lear, side 179-96.

[2b] Shakspeare, William: Cymbelin (1792, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)
kollaps Noter
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [20-12-1825] ... har læst Cymbeline.

[2c] Shakspeare, William: Kiøbmanden af Venedig (1792, dramatik)
originaltitel: The merchant of Venice, 1600
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Niels Rosenfeldt (1761-1804)
1810 indgår i: Lystspil [b] Senere udgave: Købmanden i Venedig
1827 Senere udgave: Kiøbmanden af Venedig. Lystspil i 5 Acter. Fordansket til Skuepladsens Brug af K. L. Rahbek [og A.E. Boye]. ♦ Kbh., 1827
1850 i: Dramatiske Værker [11a] Senere udgave: Kjøbmanden i Venedig. Oversat af K. L. Rahbek. Side [1]-114
1866 i: Dramatiske Værker [8b] Senere udgave: Kjøbmanden i Venedig. Side 169-28?
1879 i: Dramatiske Værker [17a] Senere udgave: Kjøbmanden i Venedig
1901 indgår i: Kong Henrik IV [s073] Senere udgave: Købmanden i Venedig. Side [73]-143
1910 Senere udgave: Købmanden i Venedig
1923 Senere udgave: The merchant of Venice. By Jakob Alsted and V. Østerberg. Text and notes. 2. edition. ♦ Gyldendal, 1923. 100 + 78 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75
1928 i: Dramatiske værker [10] Senere udgave: Købmanden i Venezia. En Komedie. ♦ Schultz, 1928. 140 sider. Pris: kr. 3,25
1969 Senere udgave: Købmanden i Venezia
kollaps Noter
 Bog Pope: Tilraun ad snúa á Islendsku Pópes Tilraun um Manninn. Eptir danskri útleggingu. Af Ióni Þorlákssyni. Leirárgördum vid Leirá, 1798 (1798, digte) BD4:sp282
originaltitel: Essay on man
oversat af Jón Thorláksson (1744-1819)
 Bog Blicher, S. S.: Abeilard og Heloise. ♦ Kjøbenhavn, Boas Brünnich, 1818. 60 sider (1818, novelle(r)) BD4:sp444
del af: Læsefrugter
del af: Brevduen
Detaljer
oversat af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Noveller [5a] Senere udgave: Abeilard og Heloise. Side 1-42
kollaps Noter
 note til titel Heri indgår: Eloise til Abeilard. (Efter Pope) [digt med førstelinien: Her i den stille Andagts dunkle Bolig], der oprindelig blev trykt i Tilskueren, nr. 5 og 6 (26-1-1817), side 33-48.
 note til titel Den biografiske indledende fortælling også trykt i: Læsefrugter, bind 6 (1819), side 209-228, med titlen: Abeilard og Heloise. Aftryk med Forfatterens Tilladelse (en biografisk skizze).
 note til titel Også trykt i: Brevduen nr. 47 (19-11-1823), side 369-74 og nr. 48 (26-11-1823), side 383-84.
 url Fuld visning af digtet fra Tilskueren på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Pope: Slagelse-Madamen. Efter Popes Konen i Bath. Ved T. C. Bruun. ♦ Kbh., 1823 (1823, digte) BD4:sp282
Detaljer
oversat af Thomas Christopher Bruun (1750-1834)
kollaps Noter
 note til titel Også opført i Bibliotheca Danica, spalte 219 (Danske Digte af danske Forfattere).
 Bog Pope, Alex.: Belinde eller Den røvede Haarlok. Et Skiemtedigt i 5 Sange efter Alex. Pope's "The rape of the Lock". Fordansket og localiseret af A. Martini. Kbh., 1829 (1829, digte) BD4:sp282
originaltitel: The rape of the lock, 1712
oversat af Anton Martini (1773-1847)
 Bog Blicher, St. St.: [Samlede Noveller [5a]] Abeilard og Heloise. Side 1-42 (1836, novelle(r))
Detaljer
oversat af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1818 1. udgave: Abeilard og Heloise. ♦ Kjøbenhavn, Boas Brünnich, 1818. 60 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden