Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

anonym fransk

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym: Les oyseaux vivent sans contreinte. Dans leur chant ils disent sans cesse. [2 franske Vers med dansk Oversættelse af F.R. G. ie: Fr. Rostgaard]. [Uden sted, uden år]. 2 Blade (1500, digte) BD4:sp286
oversat af Fr. Rostgaard (1671-1745)
 Bog anonym: Kong Olger Danskis Krønicke. Som vaar Kong Gøttrickis søn oc en veldig Konge her i Danmarckis rige, oc i Engeland och Babilonien, som her effter bescreffuit staar ... udsat paa danske aff Christiern Pedersen ... (1534, roman)
originaltitel: Ogier le Dannoys, 1496
Detaljer
oversat af Christiern Pedersen (1480-1554)
1828 i: Dansk og norsk Nationalværk [1b] Senere udgave: Kong Olger Danskes Krønike. 341 sider
1855 i: Danske Skrifter [5b] Senere udgave: Kong Olger Danskes Krønike. Udsat paa Dansk af Christiern Pedersen, og her aftrykt efte den første Udgave, Malmø 1534. ♦ Kjøbenhavn, 1855. Side 129-314
1967 Senere udgave: Ogier le Dannoys. Roman en prose du XVe siècle. Publié pour Det danske Sprog- og Litteraturselskab par Knud Togeby
 Bog anonym: En lystig oc artig Dict kaldis Gudernis Giestebud. Hvor udi indføris de fleeste af Hedningernis Guder, at haffve været hos Jupiter til Giest, ... Beskreffvit par Frntzsøsk, oc dennem til tieniste paa Danske vdsat [af Elisabeth Thott], som sig der udi ville forlyste. Kbh., 1655 (1655, digte) BD4:sp286
Detaljer
oversat af Elisabeth Thott (1636-1656)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgave/oplag fra 1698.
 Bog (oversætter) Avellaneda, Alonso Fernandez de: Neue Abentheuer und seltzame Geschichte des wunderbaren Ritters Don Quichotte de la Manche, anfangs aus dem Spanischen ins Frantzösische, folgends aber aus dem Frantzösichischen in die Teutsche Sprache übersetzet. ♦ Cph., 1707. 1[-2] Th. [1-3. Buch.], [fortløbende paginering] (1707, roman) BD4:sp495
originaltitel: Segundo Tomo del ingenioso hidalgo Don Quichotte de la Mancha, 1614
Detaljer
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet som en fortsættelse af Cervantes.
 url Fuld visning af den spanske tekst, facsimile af udgave fra 1732, på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Clarice. Det er: Dend, for sin Dyd og Deylighed priisværdigste men derhos ulyksaligste Hertuginde af Milant. Oversat af det Franske til det Danske Sprogs Ære ved Chr. Larsen. ♦ Kbh., 1727. viii + 103 sider (1731, roman) BD4:sp494
Detaljer
oversat af Christian Larsen, o 1727
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, 1731.
 Dramatik anonym: Frimurernes Hemmelighed. Aabenbaret i et Skue-Spill. Som et Tillæg til bedre Oplysning om den opdagede og forraadte Frimurer-Orden. (Oversat af det Franske Sprog). Kbh., 1745 (1745, dramatik) AEJ137 BD4:sp414
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 Bog pseudonym: Maximes de la Sagesse. Det er: Klogskabs Regler. Først af Fransk paa Tydsk oversadt og nu af Tydsk paa Dansk verterit af F. H. Tronhjem, 1748. 4 Blade (1748, digte) BD4:sp286
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Beskrivelse over Mariage-Insul eller Ægteskabs-Øe. Overs. af det Franske Sprog. ♦ Kbh., 1753. 55 sider (1753, roman) BD4:sp494
oversat af Anonym
 Tekster anonym: Den blinde Ægtemand. [Oversat efter ukendt original af J.H. Meier]. Kbh., 1760 (1760, tekster) AEJ 40
Detaljer
oversat af Johan Herman Meier (1726-1804)
kollaps Noter
 Bog anonym: Kierlighedens Seyer over Rigdom, Rang og Ahner, eller den deylige ulykkelige, dydige og lykkelige Juliane siden Grevinde af St*s læseværdige og rørende Tildragelser. ♦ Kbh., 1768 (1768, roman) BD4:sp495
oversat af Anonym
 Tekster anonym: Mirza og Fatme. En Indiansk Fortælling. Oversat af det Franske. ♦ Kbh., 1776 (1776)
oversat af Ove v. Obelitz (1750-1804)
 Dramatik anonym: [Syngespil for den Danske Skueplads [4e]] Laurette. Et Syngestykke i 1 Act. Oversat efter det andet forbedrede Franske Oplag til Merauxs Musik af C. D. Biehl (1781, dramatik) BD4:sp294
 Bog anonym: Historie om Prindsen af Carency. Overs. af Fransken ved E. L. Grüner. ♦ Kbh., 1788-90. 1-2. D. (1788, roman) BD4:sp495
Detaljer
oversat af Elias Laurits Grüner (1761-1819)
kollaps Noter
 Note (andet) anonym: Epitre à l'auteur anonyme du Manuscrit intitulé: Portraits des Dames. Copenh., 1791 (1791, digte) BD4:sp286
Detaljer
af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også anført i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 414 [Enkelte franske Skuespil].
 Bog anonym: Pyrenæer-Marsch. [Oversat af Pet. Andr. Heiberg]. U.St., [1792]. 2 Blade (1500, digte) BD4:sp286
Detaljer
oversat af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes i 2 forskellige udgaver, uden titelblad.
 Bog (tekst) anonym: Til Harmonien. Cantate componeret af Grævinde Ahlefeldt. Opført i det Harmon. Selsk. d. 12. Dec. 1792. [Den franske tekst er oversat af Fr. Gottl. Sporon]. Kbh., 1792 (1792, digte) BD4:sp284
musik af Maria Theresia Ahlefeldt (1755-1810)
oversat af Frederik Gottlieb Sporon (1749-1811)
 Bog anonym: Den lykkelige Familie. En Fortælling overs. af det Franske ved E. C. G. ♦ Aalborg, 1794 (1794, roman) BD4:sp495
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: La Roche. En philosophisk Roman. ♦ Kbh., 1797 (1797, roman) BD4:sp495
oversat af Anonym
 Bog anonym: Pigernes Paradis. En østerlandsk Fortælling. Efter det Franske. ♦ Kbh., 1798. 23 sider (1798, novelle(r)) BD4:sp495
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:15]] Moazim eller den trøstede Fader (1801) EMP 1
originaltitel: Amusements periodiques
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Af: Amusements periodiques.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:19]] Natur-Elskeren. En Idylle (1801) EMP 1
originaltitel: Oeuvres melees
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:18]] Selomon. En Idylle (1801) EMP 1
originaltitel: Oeuvres melees
 Bog (oversætter) Campe, Joach. Heinr.: J. H. Campes Franske Læsebog. Tilligemed en fuldstændig Ordbog over de i Bogen forekommende franske Ord og Talemaader af J. Werfel. Le nouveau Robinson. ♦ 1802. 408 sider (1802, tekst) BD4:sp40
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Snorrepiberier [m]] Om Romernes Overdaad. Af L'Esprit des Journaux (1813, tekster) EMP 4
 Bog Burgwedel, Elise Frideriqve v.: Der Aeronaut. Nach dem Französischen. ♦ Kph., 1814. 200 sider (1814, roman) BD4:sp456
oversat af Elise Frideriqve v. Burgwedel (sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Sterne, Laurence: Voyage sentimental. Traduit de l'Anglais. ♦ Copenh., 1815 (1815, roman) BD4:sp487
Detaljer
af Laurence Sterne (1713-1768, sprog: engelsk)
1775 1. udgave: Yoricks Følsomme Reise igiennem Frankrig og Italien i Tvende Deele. Af det Engelske overs. ved H.J. Birch. ♦ Kbh., 1775. 240 sider
 Bog anonym: Driancourt. Eine wahre Geschichte. [Aus dem Französischen]. ♦ Schleswig, 1821 (1821, roman) BD4:sp495
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Idyller [e]] Azemi eller Det underfulde Belte. Sidestykke til Cendrillon (1823) EMP 13
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
andet: Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
 Bog anonym: Tryllepigen. Efter det Provensalske. Udg. af Ludv. Berg. Kbh., 1825 (1825, digte) BD4:sp284
Detaljer
oversat af Ludv. Berg (1787-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel Skoleprogram fra Nykjøbing [F.].
 Bog anonym: Bertrands Afskedsqvad. Metrisk oversat af G. D. V[ett]. Kbh., 1828 (1828, digte) BD4:sp287
Detaljer
oversat af G.D. de Vett (1772-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykfejl i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 287, angiver oversætteren til: E.D.V.
 note til oversat titel 2 andre udgaver, den ene uden titelblad: Les Adieux de Bertrand ... Kbh., [u.A.] 4 Blade [Med fransk og dansk tekst].
 Bog anonym: Schicksale der Madame de Campestre in der groszen Welt und vor dem Gericht. Ein französisches Sittengemälde gegenwärtiger Zeit. Aus dem Französischen übersetzt von L. Kruse. ♦ Leipzig, 1828. 1-4. Theil (1828, roman) BD4:sp495
oversat af Lauritz Kruse (1778-1839)
 Bog anonym: Haldan de Knüden. Manuscrit Danois du XV. siècle. 2. Edition. ♦ Paris, 1829. 242 sider (1829, roman) BD4:sp495
 Bog anonym: [indgår i antologien: De comiske Helte og Heltinder [e]] Bortførelsen (1831, novelle(r)) EMP3681
 Bog anonym: [indgår i antologien: De comiske Helte og Heltinder [a]] Dalen Tunderthal (1831, novelle(r)) EMP3681
 Bog anonym: [indgår i antologien: De comiske Helte og Heltinder [d]] Maaskee (1831, novelle(r)) EMP3681
 Bog anonym: [indgår i antologien: De comiske Helte og Heltinder [b]] Spurvehøgen fra Slottet Tornac (1831, novelle(r)) EMP3681
 Bog anonym: [indgår i antologien: De comiske Helte og Heltinder [c]] En ung Kones første Reise (1831, novelle(r)) EMP3681
 Trykt i periodicum anonym: Den gale fra Dortrecht. (Efter Constitutionnel) (1842, novelle(r))
del af: Dagen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dagen fra 9-11-1842.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog anonym: Barnehaven. Tolv Fortællinger for Børn, bearbeidet efter det Franske ved H. P. Holst. 1 Billede. ♦ Bing & S., 1843 [ie: 1842] (1843, børnebog)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
 Bog anonym: Æfintýrid af Selikó og Berissu. ... Snúib [ie: snúid] úr Frønsku máli á Islendsku af Dr. Hallgrími Schevíng. ♦ Videyar Klaustri, 1844. 58 + [1] sider (1844, novelle(r))
Detaljer
oversat af Hallgrimur Hannesson Scheving (1781-1861)
oversat af Hallgrímur Jónsson (1787-1860)
kollaps Noter
 note til titel [Fulde titel:] Æfintýrid af Selikó og Berissu. Tilfallid árid 1727. Nokkud aukid af Landaskipunarfrædinni, og þeim Fetisku trúarbrøgdum Sudur-álfunnar, til frekari upplísíngar fyrir fáfródari. Snúib [ie: snúid] úr Frønsku máli á Islendsku af Dr. Hallgrími Schevíng. En á Ljódmæli snúid af Hallgrími Jónssyni 1840.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [h]] Baronessens Frokost (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [d]] Belønningen (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [a]] Den blinde Bedstemoder (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [g]] Broder og Søster (1847, novelle(r)) EMP3686
 Børnebog anonym: Frants Blaastrømpe. Fortælling for Børn. Efter det Franske. ♦ Steen & S., 1847. 99 sider, illustreret (1847, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Med 4 Lithographier.
 note til oversat titel 2. Oplag, 1847.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [c]] Margrethe eller Træet med Madonnabilledet (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [e]] Moderens Grav (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [b]] De smaa Frøkener (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortælllinger [f]] Spilopperne (1847, novelle(r)) EMP3686
 Bog anonym: [indgår i: Maanedskrivt for Morskabslæsning [s032]] Clotilde. [Efter det Franske]. Side 32-48 (1848, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Mine Værelser vare nylig blevne meublerede og med Stolthed betragede jeg de smukke Tapeter og nydelige Drapperier; i de første otte Dage maatte Enhver, som besøgte mig, dele min Henrykkelse over alt Det, jeg kaldte mit.
 Bog anonym: Favoritterne eller historiske Mysterier fra Ludvig den 13des sidste Regjeringsaar. Overs. af J. Bindseil. ♦ 1848. 216 sider (1848, roman) EMP4849
originaltitel: ?
oversat af Johan Bindseil (1826-1884)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Blandet Morskabslæsning [a]] Alpehyrdingen. Fortælling, frit efter det Franske (1850, tekster) EMP 36
oversat af Georg Hansen, f 1796 (f. 1796)
 Dramatik anonym: Fra store eller lille Strandstræde. Sangene af samme. ♦ H.P. Møller, 1850. 16 sider (1850, dramatik)
Detaljer
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
oversat af Kr. Borre
kollaps Noter
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger for Store og Smaa [e]] Hyrdelivet i Pyrenæerne. Efter Les enfants peints par eux-mêmes (1850, novelle(r)) EMP 37
 Bog anonym: Marie Remy. En historisk Skildring fra det franske Directoriums Tid. Udgivet og forlagt af C. F. Møller. ♦ Kjøbenhavn, [Oversætterens Forlag], 1851. 224 sider (1851, roman) EMP4850 👓
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Carl Frederik Møller (d. 1859)
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, 1851. 224 sider.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Børnebog anonym: De talende Blomster. En Børnebog med 10 color. Billeder. Efter det Franske. ♦ Iversens B., 1851 (1851, børnebog)
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i: En Pariser i Andalusien [b]] Commandeersergeanten. Novelle (1852, novelle(r)) EMP4326
 Bog anonym: [indgår i: En Pariser i Andalusien [c]] Nytaarsaften (1852, novelle(r)) EMP4326
 Bog anonym: [indgår i: En Pariser i Andalusien [a]] Ungdomserindringer. Novelle (1852, novelle(r)) EMP4326
 Bog anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s017]] Den Fattige og Tiggerne. (Af Revue de Paris). Side 17-50 (1853, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Jernbanetoget fra Saint-Cloud til Versailles var afgaaet et Minut førend jeg kom til Banegaarden. At vente en Time er met længe; heldigviis er det smukt Veir; man kan glæde sig over at see den blaa Himmel.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Noveller [a]] Adelaide (1854, novelle(r)) EMP3687
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Noveller [b]] Arven (1854, novelle(r)) EMP3687
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Sagn [e]] Marquisen af Aurebonne. Novelle, bearbeidet efter det Franske af Udg. (1854, novelle(r)) EMP 43
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Noveller [c]] Rosalia Orsini (1854, novelle(r)) EMP3687
 Bog anonym: Leli Ferdinanda, den maskerede Dame. En Fortælling fra Ludvig den Femtendes Tid. Udgivet efter det Franske ved C. F. Møller. ♦ Kjøbenhavn, [L. Jordan], 1855. 248 sider (1855, roman) EMP4851 👓
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Carl Frederik Møller (d. 1859)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2det Oplag, 1858. 246 sider.
 note til oversat titel 4de Oplag, 1859. 240 sider.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Barnum, B. T. [ie: P.T.]: [indgår i antologien: Mosaik [a]] Pufmageren. B. T. [ie: P.T.] Barnums Levnet, fortalt af ham selv (1856, tekster) EMP3689
Detaljer
af Phineas Taylor Barnum (1810-1891, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk udgivet som: The Life of P.T. Barnum: Written By Himself, 1855.
 Børnebog pseudonym: Tolv Fortællinger for Børn fra fem til otte Aar. Af en Moder. Fra det Franske ved S. B. [ie: Sophie Buntzen]. ♦ Wøldike, [1857]. 89 sider, illustreret (1857, børnebog)
Detaljer
oversat af Sophie Henriette Cathrine Buntzen (1816-1870)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med et Billede.
 Bog anonym: Edouard de Termont eller Forsyn og Anger. Af Mdm. L. de R. Overs. fra Fransk og udg. af H. N. Nørskou. ♦ Haderslev, 1857. 260 sider (1857, roman) EMP4852
originaltitel: Edouard de Termont, 1847
Detaljer
oversat af H. Nødskou (1821-1906)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger 1 [a]] Fiskerne i Besons (1857, novelle(r)) EMP3690
 Bog anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger 1 [b]] Selico og Berissa (1857, novelle(r)) EMP3690
 Dramatik Barner, Joh.: [indgår i: Vaudeviller [a]] En fransk Oberst (1858, dramatik)
Detaljer
af U.P. Overbye (1819-1879)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 Bog Barner, Joh.: En fransk Oberst 1769. Vaudev. i 1 A. Efter det Franske. ♦ Ursin, 1858 (1858, dramatik)
Detaljer
oversat af U.P. Overbye (1819-1879)
1858 1. udgave: Vaudeviller. Gamle og nye. ♦ Ursin, 1858. 232 sider
 Børnebog anonym: Sarah eller Virkningen af barnlig Gudsfrygt. En Novelle for Ungdommen, bearbeidet efter det Franske af S. B. ♦ Iversen, 1858. 103 sider (1858, børnebog)
oversat af Sophie Henriette Cathrine Buntzen (1816-1870)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Ballet i Sceaux og Anoucska [b]] Anoucska. Erindringer fra Rhinens Bredder. Efter revue des deux mondes (1859, tekster) EMP3693
 Bog anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger [a]] En Erindring (1859, novelle(r)) EMP3697
 Bog anonym: Laurette. En Landsbyhistorie efter det Franske ved G. Hansen. ♦ 1859. 46 sider (1859, novelle(r)) EMP4854
originaltitel: ?
oversat af Georg Hansen, f 1796 (f. 1796)
 Bog anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger [b]] Onkel Cæsar (1859, novelle(r)) EMP3697
 Bog anonym: [indgår i: Ibenholtsskrinet [b]] Bjergmandens Døttre. En Fortælling om Bjergspidsen Prak [ie: Peak]. I tre Kapitler. Side 147-204 (1860, novelle(r)) EMP3953
oversat af Anonym
 Børnebog pseudonym: Nye Fortællinger for Børn. Af en Moder. Efter det Franske ved S. B. [ie: Sophie Buntzen]. ♦ Wøldike, 1860. 130 sider, illustreret (1860, børnebog)
Detaljer
oversat af Sophie Henriette Cathrine Buntzen (1816-1870)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 4 litografier.
 Bog Rosenberg, C.: Rolandskvadet. Et normannisk Heltedigt. Dets Oprindelse og historiske Betydning. Et Bidrag til den europæiske Civilisations Historie. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1860. [1] 300 [4] sider (1860, digte) 👓
Detaljer
af C. Rosenberg (1829-1885)
kollaps Noter
 note til oversat titel Disputats, forsvaret 20-2-1861.
 note til oversat titel Indeholder delvis oversættelse af digtet foretaget af C. Rosenberg.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym: Scener af Folkelivet i Paris. I. Portnersken. ♦ 1860. 78 sider, illustreret (1860, roman) EMP4855
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Aftenlæsning [2s242]] La Jaquerre. (Efter en fransk Fortælling). Side 242-63 (1861, novelle(r))
 Tekster anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger [a]] Juanna. En sand Begivenhed og Karakteerskildring fra Dalen i Andorra-Republiken. Af B. B. ♦ Bornh. Amtstidendes Feuilleton. 50 sider (1861) EMP 59
del af: Bornholms Amtstidende
oversat af Michael Abraham Alexander Wolff (f. 1828)
 Bog pseudonym: Lysets og Mørkets Engle. En Nutidsroman. Af Forfatteren til "Maaneskinsridderne". ♦ Kjøge, 1862. (1862, roman) EMP4856
originaltitel: ?
se også: Maaneskinsridderne
oversat af Anonym
 Bog anonym: Maaneskinsridderne. En Nutidsroman. ♦ Kjøge, 1862. Deel 1-2 (1862, roman) EMP4857
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Af Pariser Familielivet. Fortælling efter det Franske. ♦ Kjøge, 1863. (1863, roman) EMP4858
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Oberst Pièrre. (Efter Revue des deux mondes) (1863, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Lollands-Falsters Stifts-Tidende 25-1-1863 og 1-2-1863.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: En Dames Flugt og Farer. En Fortælling fra den franske Revolutions Tid. "Folkebladets" Feuilleton. ♦ 1864. 120 sider (1864, roman) EMP4860
originaltitel: ?
del af: Folkebladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Roman i selvbiografisk form.
 Bog anonym: Faustine eller Skjøndt Gammelt, dog Nyt. Overs. fra Fransk. "Folkebladets" Feuilleton. ♦ 1864. 142 sider (1864, roman) EMP4861
originaltitel: ?
del af: Folkebladet
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: En lille Drengs Historie. Fortælling for Børn. Efter det franske ved S. B. [Sophie Buntzen]. ♦ Wøldike, 1864. 78 sider (1864, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af Sophie Henriette Cathrine Buntzen (1816-1870)
 Bog anonym: Agnes. En Fortælling. Oversat af L'inconnu. (Af "Pressen"). ♦ Kbh., Jordan, 1866. 109 sider (1866, roman) EMP4863
originaltitel: ?
del af: Pressen
oversat af L'inconnue (pseudonym)
 Bog anonym: I Landsbyen. Paa Dansk ved L'inconnu. (Forf. til "Peter Tap."). (Af "Pressen") ♦ Jordan, 1866. 136 sider (1866, roman) EMP4864
originaltitel: ?
del af: Pressen
oversat af L'inconnue (pseudonym)
 Bog pseudonym: Kløverknægtforbundet. Af Forfatteren til "Lysets og Mørkets Engel" etc. ♦ Kjøge, 1866. Deel 1-5 (1866, roman) EMP4865
originaltitel: ?
se også: Maaneskinsridderne
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Emma eller de Tvende Indflydelser. En Bog for Ungdommen bearbejdet efter det Franske ved S. B. [Sophie Buntzen]. ♦ Schubothe, 1867. 162 sider (1867, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af Sophie Henriette Cathrine Buntzen (1816-1870)
 Bog anonym: Samvittighedens Røst. En Fortælling. Efter det Franske. ♦ 1867. 85 sider (1867, roman) EMP4866
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Opbyggelse.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [b]] Cecilie (1868, novelle(r)) EMP3700
 Note (baseret på værk) Hermann, C.: Droskekudsken. Roman efter det Franske. ♦ Carl Lund, 1868. 304 sider (1868, roman)
af Carl Sørensen, f 1845 (1845-1881)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [d]] Hellenernes Sang (1868, novelle(r)) EMP3700
 Note (baseret på værk) Hermann, C.: Herren seer dine Veie. Romantisk Skildring efter det Franske. ♦ Carl Lund, 1868 (1868, roman)
af Carl Sørensen, f 1845 (1845-1881)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [c]] Pierre (1868, novelle(r)) EMP3700
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [a]] Det tilslørede Portrait (1868, novelle(r)) EMP3700
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [1c]] Horace Vernet. Efter "Magasin pittoresque" ved G.H. (1870, tekster) EMP 83
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
 Bog anonym: Johannas Frelse. Efter Revue des deux mondes ved O. E. Carøe. ♦ 1870. 211 sider (1870, roman) EMP4868
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Oluf Ernst Carøe (f. 1849)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1869-80 opført med titlen: Johannes Frelse.
 Bog anonym: Luftens Datter. Roman efter det Franske. ♦ 1870. 296 sider (1870, roman) EMP4869
originaltitel: ?
del af: Søndags-Posten
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [1d]] Mit første Atelier. En Erindring fra 1812. Efter det Franske ved K-l (1870, tekster) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Dramatik anonym: Røg. Farce med Sange i 1 Act efter det Franske ved C. Sp. ♦ V. Pio, 1871. (1871, dramatik)
serietitel: Morskabstheatret. Vaudeviller og Farcer, 11
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym [Pressensé, E. de]: [indgår i: En ung Piges Hændelser i Krigens Tid [b]] Sabine. Side 125-210 (187?, roman) EMP4870
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [3l]] Boyarens Retspleie. Erindringer fra en Reise i Valachiet. Efter "Magazin pittoresque" ved E. F. (1872) EMP 83
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
 Bog anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [5i]] Brigadeer Trickball. En Smuglerhistorie fra Pyrenæerne. Efter "Revue des deux mondes", 1872, af J. M. F. (1872, digte) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s255]] Et farligt Sandsebedrag. Efter "Revue des deux Mondes". Side 255-94 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Illustreret Venus-Tempel [1-2a]] Grev Almavivas første Elskovs-Eventyr. Frit efter det Franske (1872, roman) EMP 88
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s124]] En Hemmelighed. Efter det Franske ved M. Side 123-55 (1872, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s372]] Et hemmelighedsfuldt Besøg. (Efter det Franske). Side 372-82 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s201]] Hr. Tricoches Ambulance. Erindringer fra Paris's Beleiring. Side 201-75 (1872, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s108]] Politiagenten. Side 108-25 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog (oversætter) Lindau, Rodolphe: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [5f]] Spildt Møje. Fra et Ophold i Japan, af Rodolphe Lindau. Overs. fra Fransk og noget forkortet af G. H. (1872) EMP 83
af Rudolf Lindau (1829-1910, sprog: tysk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
 Trykt i periodicum anonym: Adoptivsønnen. En Fortælling fra Spanien. (Efter "Revue des deux mondes") (1873, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stifts-Tidende fra 28-1-1873 til 8-2-1873.
 Trykt i periodicum anonym: Apropos om Medgift (1873)
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Skitse i Aarhuus Stiftstidende 22-11-1873.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [6g]] Et Besøg i Blinde-Institutet i Paris. 1-2. Efter "Revue des deux mondes", 1873, af J. M. F. (1873) EMP 83
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Roskilde Avis 19-6-1873. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s101]] En Flugt fra Sibirien. Efter Revue des deux Mondes. Side 101-40 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-01s036]] Forlist paa tørt Land. En fransk Kriminalhistorie. Side 36-61 (1873, tekster) 👓
 Bog (oversætter) Harte, Bret: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s344]] Den forlorne Søn. En kalifornisk Fortælling af Bret Harte. (Efter Revue des deux mondes ved J. M.). Side 344-60 (1873, novelle(r)) 👓
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Et galant Eventyr. Historisk Fortælling fra Ludvig den Femtendes Tid. Efter det Franske ved L. Bech. ♦ 1873. 132 sider. (I Dagligstuen, 1) (1873, roman) EMP4871
originaltitel: ?
serietitel: I Dagligstuen, 1
oversat af uidentificeret
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [7l]] Greven af Aversa. Efter "Magazin pittoresque" ved A. B. (1873) EMP 83
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s225]] De gule Roser. (Efter det Franske). Side 225-37 (1873) 👓
 Bog (oversætter) anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s171]] Et hemmeligt Ægteskab. (Af en engelsk Advokats Erindringer). Efter "Revue contemporaine" ved B. Side 171-201 (1873, tekster) 👓
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s142]] Et Kald. (Oversat fra Fransk ved S. L.). Side 142-61 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s121]] Konsulens Kone. Efter det Franske. Ved J. M. Side 121-53 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog (oversætter) Ward, Artemus: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [7i]] Lidt om Mormonerne. Efter et Uddrag i "Revuedes deux mondes" af Artemus Ward's [ie: C.F. Browne] "Rejse i Mormonlandet ved X (1873) EMP 83
af Charles Farrar Browne (1834-1867, sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s212]] Det lille Hus. Efter Journal des Dames ved B-r. Side 212-98 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s024]] Louises Kald. Efter Revue des deux mondes ved A. H. Side 24-64 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-01s062]] En Spøgelseshistorie. Efter det Franske. Side 62-87 (1873, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [7q]] Det tvungne Giftermaal. Efter "Magazin pittoresque" ved A. B. (1873) EMP 83
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s106]] En Undine. Efter det Franske. Side 106-215 (1873, novelle(r)) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Titusind Francs (1874, novelle(r))
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 21-4-1874 til 25-4-1874.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [9g]] En Bryllupsfest hos Rezecherne. Efter "Magasin pittoresque" ved A. B. (1874) EMP 83
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [8g]] Hertugen og Bonden. Efter "Magasin pittoresque". Ved A. B. (1874) EMP 83
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
 Trykt i periodicum anonym: Cousine Martha (1874, novelle(r))
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 11-4-1874 til 18-4-1874.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Note (andet) Harte, Bret: [Fortællinger og Skildringer [4cm]] NN. En Roman i den franske Maner (1874, novelle(r)) EMP 721
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Mindre Fortællinger [b]] Tante Lises Huus. Efter det Franske (1874, novelle(r)) EMP 92
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [n]] Fra Inkvisitionens Dage. Overs. fra Fransk (1500) EMP 94
 Dramatik anonym: Fra Sporvognen. Farce i 1 Act efter det Franske. ♦ V. Pio, 1875. (1875, dramatik)
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Historien om 50 Sous (1876, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 5-2-1876.
 Dramatik anonym: Ikke under 65 Tommer. Farce i 1 Act, efter det Franske ved E. L. [ie: Eugen la Cour]. ♦ V. Pio, 1876. (1876, dramatik)
oversat af Eugen la Cour (1836-1900)
 Trykt i periodicum L., Mme. Pauline: En Moder til sin Datter. (Af "Le livre d'une mère", par Mme Pauline L.) (1876, roman)
originaltitel: Le livre d'une mère, 1875
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til forfatter Uddrag i Aarhuus Stiftstidende 12-4-1876 (Den første Altergang) og 15-4-1876 (Det første Venskab).
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Séquin, Alfred [ie: Séguin, Alfred]: Den sorte Robinson. Af Alfred Séquin [ie: Séguin]. Med 22 Illustrationer. ♦ Bergmann & Hansen, 1878 [ie: 1877]. 165 sider, illustreret + 4 tavler (1878, roman) EMP4629
originaltitel: Le Robinson noir, 1877
Detaljer
af Alfred Séguin (f. 1825, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1902 Senere udgave: Den sorte Robinson. M. 20 Illustr. 2. Oplag. ♦ Axel Andersen, 1902. 148 sider, illustreret
1912 Senere udgave: Den sorte Robinson. Paa Dansk ved Einar Lund. Med 13 Tegninger af K. Hansen-Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1912. 142 sider
1934 Senere udgave: Den sorte Robinson
kollaps Noter
 note om oplag (Titeloplag), [uden år].
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 anmeldelse eller omtale Folkets Avis 22-12-1877, side 2 [Anmeldelse, signeret: P.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse eller omtale Jyllandsposten 22-12-1877, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse eller omtale Fædrelandet 31-12-1877, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse eller omtale Fyens Stiftstidende 9-1-1878, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Fyrstinde Poliakøi. Karakterskildringer fra den fornemme Verden. Frit efte det Franske ved -r. ♦ 1879. 280 sider (1879, roman) EMP4873
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udgivet i hefter.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Syv Fortællinger [f]] Grev William. Efter Revue des deux mondes (1880, novelle(r)) EMP 107
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer af fremmede Forfattere [b]] Hvad man kan finde i Luften. Efter det Franske (1882, novelle(r)) EMP 111
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Fortællinger [a]] Hævneren. Efter det Franske (1882, roman) EMP 115
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Fortællinger [c]] Kvindemod. Efter det Franske (1882, roman) EMP 115
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sindsygelægen. Roman efter det Franske. Særtryk af "Illustreret Ugeblad". ♦ [1883 eller 1884]. 825 sider (1883-84, roman) EMP4875
originaltitel: ?
del af: Illustreret Ugeblad
oversat af Anonym
 Børnebog Aaby, P.: Tikronen. En Fortælling for Børn. Efter det Franske. Giese, 1884 (1884, børnebog)
oversat af uidentificeret
 Trykt i periodicum anonym: Det oplyste Vælgerfolk. (Efter Figaro) (1885, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Jyllandsposten 25-9-1885.
 Tekster anonym: Fredløs. Udtog af franske Familiearkiver. ♦ (Høst), 1886. (1886, tekster) EMP4877
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum B., Baronesse de: Nutidsgiftermaal (1886, roman)
originaltitel: ?
del af: Fyens Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Fyens Stiftstidende fra 15-5-1886 til 23-6-1886 i 24 afsnit, ikke trykt med sidetal.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (bearbejdelse) Planché, J. R.: Oberon. Romantisk Tryllespil i 3 Akter efter Planchés Original og den franske Bearbejdelse (1886, dramatik)
Detaljer
af James Robinson Planché (1796-1880, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1831 1. udgave: Oberon. Romantisk Tryllespil i tre Akter. Af J. R. Planché. Oversat efter den engelske Original, til C. M. v. Webers Musik af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Trykt og forlagt ved Bogtrykker J.D. Qvist, 1831. 71 sider
 Bog anonym: En ung Adelsmands Eventyr. Efter det Franske. ♦ Helsingør, 1887. Del 1-3, 202 + 234 + 196 sider (1887, roman) EMP4880
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Dramatik anonym: Adolf og Henriette. Dramatisk Spøg i 1 Akt, ved A. L. Arnesen (1891, dramatik)
oversat af A.L. Arnesen (1808-1860)
 Dramatik anonym: Gud ske Lov, Bordet er dækket. Lystspil i 1 Akt. Efter det Franske ved P. Engell. J.L. Wulff, 1891 (1891, dramatik)
Detaljer
oversat af Peter Engell (1848-1894)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse, 1881-92, fejlagtigt opført under Tyske Skuespil.
 Bog anonym: Aucassin og Nicolete. En oldfransk Kærlighedsroman fra omtrent Aar 1200. Ved Sophus Michaëlis. Illustreret af V. Jastrau. ♦ København, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), [1893]. [97 sider], illustreret + 6 tavler (1893, roman) EMP4881
originaltitel: Aucassin et Nicolette, ????
Detaljer
oversat af Sophus Michaëlis (1865-1932)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note til titel Chante-fable fra det tidlige 1200-tal, fundet 1752.
 url Artikel om værket på: Link til ekstern webside Wikipedia (engelsk)
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog anonym: Dobbeltgængeren. Roman efter det Franske ved Sofie Horten. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, 1893. Del [1]-2, 352 + 216 sider (1893, roman) EMP4882
originaltitel: ?
del af: Sorø Amts-Tidende
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
 Bog anonym: [Smaa Romaner af forskellige Forfattere [2e]] Doktor Bernardets Problem. Efter en fransk Læges Fortælling. (Natt) (1894, novelle(r)) EMP 123
oversat af Anonym
 Tekster Nielsen, Oluf: Evangeliesagn. Oldfranske Legendedigte om Jomfru Marias og Kristi Liv. ♦ Kjøbenhavn, Kleins Forlag, 1895. 89 sider (1895)
serietitel: Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, 21
Detaljer
af Oluf Nielsen, f 1869 (1869-1941)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog anonym: Et Pariserbarn. Overs. fra Fransk. Føljeton til "Fyens Avis". ♦ Odense, 1895. 47 sider (1895, novelle(r)) EMP4883
originaltitel: ?
del af: Fyens Avis
oversat af Anonym
 Bog anonym: Rolandskvadet. Metrisk oversat af O. P. Ritto. Illustreret af N. Skovgaard. ♦ Nordisk Forlag, 1897 (1897, digte)
originaltitel: La Chanson de Roland, 1100
Detaljer
illustrationer af Niels Skovgaard (1858-1938)
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
1919 Senere udgave: Rolandskvadet. Metrisk oversat af Ole Peter Ritto. Illustr. af Niels Skovgaard. Indledning og Noter af Kr. Nyrop. [2. gennemsete og forøgede Udgave]. ♦ Gyldendal, 1919. 236 sider
 Bog anonym: Atter funden. Romantisk Skildring efter det Franske. Overs. af J. D. Valther. ♦ Horsens, 1899. 226 sider (1899, roman) EMP4884
originaltitel: ?
oversat af J.D. Valther
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [ ø]] Bum! Bum! En Novelle fra Fransk [Frit efter J. Claretie] (1899, novelle(r)) EMP 126
andet: Jules Claretie (1840-1913, sprog: fransk)
 Bog anonym: En gammel Sergeants Erindringer. Overs. fra Fransk af Ad. de Fønss. ♦ 1899. 16 sider (1899, novelle(r)) EMP4885
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Adeline Fønss (1851-1913)
kollaps Noter
 note til titel Opbyggelse.
 Bog anonym: Gulddalen eller Livet paa Prærien. Fortælling fra det fjærne Vesten. Overs. af H. S. ♦ Aarhus, 1899. 992 sider (1899, roman) EMP4886
originaltitel: ?
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Mademoiselle Delfosses' eller Ridder Baltazards Memoirer. Fordansket ved Emanuel Goldstein og Konstad Rasmussen. ♦ Gyldendal, 1899. vi + 142 sider (1899, roman) EMP4887
originaltitel: (1695)
Detaljer
formodet af Eustache Lenoble (1643-1711, sprog: fransk)
oversat af Emanuel Goldstein (1862-1921)
oversat af Kr. Kongstad (1867-1929)
kollaps Noter
 note til titel Roman i 5 breve.
 note til titel Side 137-42: Nogle Anmærkninger.
 note til titel Side I-V: Forord [signeret E.G. og K.R.].
 note til forfatter Forf. var Eustache Le Noble (d. 31. jan. 1711) eller en præst Le Teller (efter Barbier).
 anmeldelse eller omtale Politiken 16-12-1899, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog anonym: Mod Lyset. Efter det Franske ved C. M. [ie: Christine Mønster]. ♦ 1900. 54 sider (1900, novelle(r)) EMP4888
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Christine Mønster (1855-1913)
kollaps Noter
 note til titel Opbyggelse.
 Bog anonym: Zigøjnerskens Spaadom eller Abbed Hermandes Hævn. Roman efter det franske. ♦ Nykøbing Mors, Nørre Jyll. Forl., 1900. 880 sider (1900, roman) EMP4889
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Dramatik anonym: De flyvende Hatte. Farce i et Forspil og 1 Akt. Efter en fransk Idé. ♦ "Klods-Hans"s Forlag, 1901. 46 sider (1901, dramatik)
serietitel: Repertoiret, 2
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) Tolstoy, Leo: Kreutzer-Sonaten. Oversat af Anders W. Holm [og Soffy Topsøe] (1909, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 2
Detaljer
af Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828-1910, sprog: russisk)
oversat af Anders W. Holm (1878-1959)
oversat af Soffy Topsøe (1888-1961)
1890 1. udgave: Kreutzer-Sonaten. En Fortælling. Oversat fra Originalmanuskriptet af Em. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1890. 215 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Sandsynligvis oversat efter en fransk udgave (der findes to forskellige fra 1890, dels af Isaac Pavlovsky og J.-H. Rosny ainé, og dels af Ely Halpérine-Kaminsky).
 note til oversat titel 3. Oplag, 1909.
 Bog (illustrationer) Verne, Jules: Slottet i Karpatherne. Eneste af Jules Vernes aut. danske Udg., forsynet med de originale franske Tegninger. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 200 sider, illustreret (1913)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1903 i: Eventyrlige Rejser [2] 1. udgave: Slottet i Karpaterne. 126 sider, med 13 Billeder
 Tekster anonym: Den hellige Fiacres Levned. De tre onde Kvinder. Paa Dansk ved O. P [H.C.] Ritto. ♦ Studenterforeningen, 1916. 62 sider (1916)
Detaljer
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
kollaps Indhold

[b] anonym: De tre onde Kvinder. Paa Dansk ved O. P. Ritto. ♦ Studenterforeningen, 1916 (1916)
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
 Bog anonym: Rolandskvadet. Metrisk oversat af Ole Peter Ritto. Illustr. af Niels Skovgaard. Indledning og Noter af Kr. Nyrop. [2. gennemsete og forøgede Udgave]. ♦ Gyldendal, 1919. 236 sider (1919, digte)
Detaljer
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
illustrationer af Niels Skovgaard (1858-1938)
noter af Kristoffer Nyrop (1858-1931)
1897 1. udgave: Rolandskvadet. Metrisk oversat af O. P. Ritto. Illustreret af N. Skovgaard. ♦ Nordisk Forlag, 1897
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 500 Salgseksemplarer.
 anmeldelse eller omtale Tilskueren, oktober 1919, side 354-56 [Anmeldelse signeret P.L.]. Levin, Poul Poul Levin
 anmeldelse eller omtale Politiken 30-8-1919, Kroniken [Anmeldelse af Chr. Rimestad].
 Bog Blicher, Steen Steensen: [Samlede Skrifter [12s197]] Laaneren. Efter Fransk (1923, novelle(r))
del af: Nordlyset
Detaljer
oversat af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 7, juli 1828, side 103-10, med undertitlen: Efter det Franske; men noget forandret og localiseret. [Signeret B.].
 Bog anonym: Skolelæreren ved sin Søns Dødsleje. Fra Fransk ved Louise Gjøl Korch. ♦ Aarhus, Forlaget "Stjernen", [1931]. 24 sider (1931, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Louise Gjøl Korch
 Bog anonym: Det udskaarne Skab. Oversat fra Fransk (Tillæg til "Hjemlandsposten"). ♦ Haslev, Hjemlandsposten [ikke i boghandlen], [1930-34]. 200 sider (ca. 1932, roman)
originaltitel:
del af: Hjemlandsposten
oversat af Anonym
 Bog anonym: Casanova. Skandinavisk Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1934. 64 sider, illustreret (1934, roman) 👓
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 63
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet: I Hovedrollen: Ivan Mosjukin.
 note til oversat titel Side [3]-4: Forord.
 note til oversat titel Side 58-63: [Fotos].
 note til oversat titel Side [64]: [Reklame].
 url film Baseret på film fra 1934 (stumfilm, dansk premiere 12-3-1934, Carlton, Odeon, Park, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: I Nat Kl. 12. Fortalt efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Kriminalfilmsroman, 1943. 39 sider, illustreret (1943, roman)
serietitel: Evas Kriminal-Filmsroman, 148
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Viviane Romance og Georges Flamant. Eneret: Teatrenes Filmskontor.
 Bog anonym: Fuglekvadet. Et fransk dit (1944, digte)
 Børnebog anonym: Pjevs - den blå kat (1957, børnebog)
illustrationer af Pierre Probst (1913-2007, sprog: fransk)
 Børnebog anonym: Pjevs og Sorteper (1957, børnebog)
illustrationer af Pierre Probst (1913-2007, sprog: fransk)
 Børnebog anonym: Pjevs og Sorteper på sommerferie (1957, børnebog)
illustrationer af Pierre Probst (1913-2007, sprog: fransk)
 Børnebog anonym: Pjevs og Sorteper på vinterferie (1957, børnebog)
illustrationer af Pierre Probst (1913-2007, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Wandrei, Donald: Stenstøtternes gåde. Overs. fra fransk af Knud Müller efter "Cimetière de l'effri". ♦ Nyt dansk Forlag (Importbøger), 1957. 122 sider, illustreret (1957, roman)
originaltitel: The web of Easter Island, 1948
serietitel: Planetbøgerne, 3
Detaljer
af Donald Wandrei (1908-1987, sprog: engelsk)
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig skrevet på engelsk. Oversat til fransk af Benoît Becker (pseudonym for flere forfattere: Stephan Jouravieff, José-André Lacour, Jean-Claude Carrière og Christiane Rochefort), 1954.
 Bog Statten, Vargo: Den usynlige fjende. Overs. fra fransk af Henning Müller efter "La force invisible" (1958, roman)
originaltitel: De-creation, 1952
serietitel: Planetbøgerne, 4
Detaljer
af John Russell Fearn (1908-1960, sprog: engelsk)
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig skrevet på engelsk. Oversat til fransk 1955.
 Bog (oversætter) Meray, Tibor: Fjenden (1959, roman)
af Tibor Méray (f. 1924, sprog: ungarsk)
oversat af Karina Windfeld-Hansen (1899-1988)
 Børnebog anonym: Den forfængelige ælling. [Overs. fra fransk af Ivan Rønn] (1959, børnebog)
oversat af Ivan Rønn (1909-2003)
 Børnebog anonym: Lammet der gerne ville være stort. [Overs. fra fransk af Ivan Rønn] (1959, børnebog)
oversat af Ivan Rønn (1909-2003)
 Børnebog anonym: Marianne på landet. [Overs. fra fransk af Ivan Rønn] (1959, børnebog)
oversat af Ivan Rønn (1909-2003)
 Børnebog anonym: Den bestøvlede kat. Frit efter Perrault (1961, børnebog)
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4342
baseret på værk af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
oversat af Anonym
illustrationer af Luce Lagarde (sprog: fransk)
 Børnebog anonym: Den grimme ælling. Overs. fra fransk. Frit efter H. C. Andersen. Ill. af Luce Lagarde (1961, børnebog)
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4345
baseret på værk af H.C. Andersen (1805-1875)
oversat af Anonym
illustrationer af Luce Lagarde (sprog: fransk)
 Børnebog anonym: Kis, den lille kat. [Oversat fra fransk] (1961, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4349
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Mimi i cirkus (1961, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4348
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Mimi i skolen (1961, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4347
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Peter Kanin (1961, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4346
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Rødhætte. Overs. fra fransk. Frit efter Perrault. Ill. af Luce Lagarde (1961, børnebog)
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4344
baseret på værk af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
illustrationer af Luce Lagarde (sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Tornerose Overs. fra fransk. Frit efter Perrault. Ill. af André Jourcin (1961, børnebog)
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4343
baseret på værk af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
illustrationer af André Jourcin (1905-1974, sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Ferie i bjergene (1962, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4363
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Den lille bilmekaniker. [Oversat fra fransk] (1962, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4362
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Mimis campingtur (1962, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4361
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Muddis eventyr (1962, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4364
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Snedronningen. Frit efter H. C. Andersen. Ill. af Luce Lagarde. Overs. fra fransk (1962, børnebog)
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4355
baseret på værk af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Luce Lagarde (sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Tristan og Isolde]. Romanen om Tristan og Isolde. Ved Joseph Bédier. Overs. fra fransk af Rasmus Fischer efter "Le roman de Tristan et Iseut". Forord af Paul V. Rubow. [Ny udg.] (1962, roman)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 94
bearbejdelse: Joseph Bédier (1864-1938, sprog: fransk)
oversat af uidentificeret
forord af Paul V. Rubow (1896-1972)
 Billede (illustrationer) Verne, Jules: I Floridas sumpe (1963, børnebog)
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
oversat af Oluf Rikhof
 Børnebog anonym: Dodi, det lille æsel (1965, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Imok, den lille eskimo (1965, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Rosen Serien, 4371
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Mimi i Tivoli (1965, børnebog)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Mimi ved havet (1965, børnebog)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Rolandskvadet]. Sangen om Roland. Overs. fra fransk af Uffe Harder efter Joseph Bédiers udg. "La chanson de Roland". Tegninger af Ernst Clausen (1965)
Detaljer
oversat af Uffe Harder (1930-2002)
udgiver: Joseph Bédier (1864-1938, sprog: fransk)
illustrationer af Ernst Clausen, f 1921 (1921-1965)
kollaps Noter
 note til titel Joseph Bédier har udgivet 2 udgaver af Rolandskvadet, henholdsvis 1920 og 1922.
 Bog Tempelherren af Cythera: Den vellystige hykler eller Lastens triumf. Overs. fra engelsk af Otto Refsgaard efter "The lascivious hypocrite or The triumphs of vice" (1966, roman)
originaltitel: Le Tartufe Libertin ou Le triomphe du vice, ca. 1830
serietitel: Aurums Sex-Serie, 2
Detaljer
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Otto Refsgaard
kollaps Noter
 note til titel En engelske udgave har: A free translation of Le Tartuffe Libertin. Done at Cythera: By the keeper of the temple, MDCCXC [dvs. 1790, men mere sandsynligt ca. 1930].
 note til titel Den franske udgave har: A Cythère, chez le gardien du temple, [ca. 1830].
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under engelske romaner.
 url Artikel om den franske original på: Link til ekstern webside Le Bibliomane Moderne
 Børnebog anonym: Bølle. Ill.: Raffray. 1-4 (1967, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af André Raffray (1925-2010, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Italien.
 Bog anonym: De lærte mig at elske. En ridders memoirer. Overs. fra fransk efter "Memoires d'un chevalier" (1967, roman)
originaltitel: Memoires d'un chevalier
oversat af Anonym
 Bog anonym: Guvernantesex. Erotisk roman. Overs. fra fransk. ♦ Point Press, 1967. 127 sider. (Porno-Serien, 15) (1967, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Porno-Serien, 15
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Huskatten og vildkatten (1967, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4386
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Den lille høne (1967, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4385
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Mimi hjælper mor (1967, børnebog)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Ogier le Dannoys. Roman en prose du XVe siècle. Publié pour Det danske Sprog- og Litteraturselskab par Knud Togeby (1967)
Detaljer
redigeret af Knud Togeby (1918-1974)
1534 1. udgave: Kong Olger Danskis Krønicke. Som vaar Kong Gøttrickis søn oc en veldig Konge her i Danmarckis rige, oc i Engeland och Babilonien, som her effter bescreffuit staar ... udsat paa danske aff Christiern Pedersen ...
kollaps Noter
 note til titel Fotografisk optryk af Antoine Vérards udg., Paris 1498.
 Bog anonym: Pornochefen. Oves. fra fransk efter "Chef de pornography" (1967, roman)
originaltitel: Chef de pornography
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 2
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Den Franske Serie.
 Bog anonym: Sex en gros. Overs. fra fransk (1967, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Illustreret Sex, 1
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Det uartige gedekid (1967, børnebog)
serietitel: Rosen Serien, 4388
oversat af Anonym
 Bog anonym: Anna-Bella. Overs. fra fransk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 7
oversat af Anonym
 Bog anonym: Emmanuelle (1968, roman)
serietitel: Borgens Billigbøger, 87
serietitel: Borgens Billigbøger, 88
oversat af Birgit Solmer Bennetzen
 Bog anonym: Fanny - Flossies berømte datter (1968, roman)
originaltitel: ?
oversat af A.D. Jensen
 Bog anonym: En fortryllende negerinde (1968, roman)
serietitel: - en fransk serie
oversat af Hans Nielsen
 Bog anonym: Géraldine. Overs. fra fransk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 6
oversat af Anonym
 Bog anonym: Maggy. Overs. fra fransk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 8
oversat af Anonym
 Bog anonym: Pariser-sex. Overs. fra fransk. ♦ Point Press, 1968. 127 sider. (Franske Erotiske Romaner, 5) (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 5
oversat af Anonym
 Bog anonym: Roselyne. En nymfomans udskejelser. Overs. fra fransk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 9
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sexede Sylvia. Overs. fra fransk (1968, roman)
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 4
oversat af Anonym
 Bog anonym: De Unævnelige. Overs. fra fransk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 10
oversat af Anonym
 Bog anonym: Vellystige Violette. Overs. fra fransk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 3
oversat af Anonym
 Bog anonym: Erotisk kaos (1969, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 12
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sex-institut. Overs. fra fransk af Harald Nygaard (1969, novelle(r))
serietitel: - en fransk serie
oversat af Harald Nygaard
 Bog anonym: Viktoria og hendes ... Overs. fra fransk (1969, roman)
serietitel: Franske Erotiske Romaner, 11
oversat af Anonym
 Billede (illustrationer) Wolgensinger, Monique og Jacques: Den lille mand fra Venedig. Af Monique og Jacques Wolgensinger. På dansk ved Per Skar. ♦ Lademann, 1971. [60] sider, illustreret (1971, børnebog)
originaltitel: Le petit homme de Venise, 1969
serietitel: På tur i Europa med Jan og Maria, 4
Detaljer
af Monique Wolgensinger (sprog: fransk)
af Jacques Wolgensinger (sprog: fransk)
oversat af Per Skar
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Finland.
 Børnebog anonym: Dødsspringet. Historier om heste. På dansk ved Ole Hjordt-Vetlesen. ♦ Lademann, [1972]. 194 sider (1972, børnebog)
originaltitel: Histoires de chevaux
serietitel: Lademanns Læseheste
Detaljer
oversat af Ole Hjordt-Vetlesen
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 note til oversat titel På omslaget: 12 fortællinger om heste.
 Børnebog Wilhelmsen, Tina: Ponyen Bobbie. Gendigtet [efter] "Boby le poney". Ill.: Robert Dallet. ♦ Lademann, [1972]. [24] sider, illustreret (32 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: Boby le poney
af Tina Wilhelmsen Munck (f. 1939)
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Børnebog Wilhelmsen, Tina: Puf og Paf opdager verden. Gendigtet [efter] "Deux petits ours en promenade". Ill.: Robert Dallet. ♦ Lademann, [1972]. [24] sider, illustreret (32 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: Deux petits ours en promenade
af Tina Wilhelmsen Munck (f. 1939)
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Børnebog anonym: Den store hvalfangst. Historier fra De syv Have. På dansk ved Elisabeth Tassing og Elisabeth Clemmesen. ♦ Lademann, [1972]. 173 sider (1972, børnebog)
originaltitel: Histoires de mer
serietitel: Lademanns Læseheste
oversat af Elisabeth Tassing
oversat af Elisabeth Clemmesen
kollaps Noter
 Børnebog anonym: Århundredets skøreste løb. Beretninger om biler. På dansk ved Michael Tejn. ♦ Lademann, [1972]. 174 sider (1972, børnebog)
originaltitel: Aventures d'automobiles
serietitel: Lademanns Læseheste
Detaljer
oversat af Michael Tejn (1911-1994)
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstitel: 12 beretninger om biler.
 Børnebog anonym: Albino. Den hvide delfin. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret (28 cm) (1973, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Williams de Luxe Album, 5
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Billede (illustrationer) Hergé (Studios): Tintin og Haj-søen. Filmalbum. Efter en tegnefilm af Raymond Leblanc. Illustrationer og tekst bearbejdet af Studios Hergé. ♦ Carlsen, 1973. 44 sider, illustreret (30 cm) (1973, børnebog)
originaltitel: Tintin et le lac aux requins, 1973
serietitel: Tintins oplevelser, 20
del af: Politiken
Detaljer
tekst af Michel Louis Albert Regnier (1931-1999, sprog: fransk)
oversat af Jørgen Sonnergaard (f. 1936)
tekstet af Erik Mosegård Jensen (1928-2010)
andet: Georges Prosper Rémi (1907-1983, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i Le Soir fra december 1972 til januar 1973.
 note om trykkested Trykt i Belgien.
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 19-8-1973 til 16-6-1974 (kun søndage).
 url film Tegneserie efter animationsfilm fra 1972. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 note om oplag 7. oplag, 1996.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

anonym fransk: La Tapisserie Vivanteoder Die lebendige Tapezerey. [I 1 akt] (premiere 1701, 1707 eller 1718 af Montaigus hoftrups)
anonym fransk: La fête de la reine (premiere 1768 af Den franske Hoftrup)
anonym fransk: Den tredive Aars PigeKomedie i 1 Akt af M.C.B. Oversat fra fransk af Ch.D. Biehl
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 14-02-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
anonym fransk: Kvindelisteller Spradebassen, Komedie i 1 Akt fra Fransk, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 17-05-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
anonym fransk: Skorstensfejereneller Klæder skaber Folk, Komedie i 1 Akt, fra Fransk oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 08-11-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
anonym fransk: De Halsstarrigeeller Man maa ingen Ting forsværge, Komedie i 1 Akt, frit oversat fra Fransk af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 12-11-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(bearbejdelse)Skriftemaaleteller Ægtemanden som Eremit, Komedie i 1 Akt af Kotzebue (Die Beichte), frit oversat, med Benyttelse af den anonyme franske Bearbejdelse, af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 06-01-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
(tekst)Hytten i SchwartzwaldSyngestykke i 3 Akter, Musiken af C. Braun, Teksten (efter det franske omarbejdet) af N.T. Bruun, Dansen af V. Galeotti
musik af Carl Braun (1788-1835)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
(premiere 31-01-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
anonym fransk: Røverkaptajneneller Jeg tager aldrig fejl, Lystspil, bearbejdet fra Fransk, af C. Lebrun. Oversat af H.L. Bernhoft
bearbejdelse af Karl Lebrun (1792-1842, sprog: tysk)
oversat af H.L. Bernhoft (1793-1851)
(premiere 05-02-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
anonym fransk: To Familier paa ét LandstedLystspil i 1 Akt, oversat fra Fransk og bearbejdet af C. Borgaard
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
(premiere 27-06-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
anonym fransk: Fra Store eller Lille Strandstræde?Vaudeville i 1 Akt efter det franske ved J. Davidsen og Kr. Borre
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
oversat af Kr. Borre
(premiere 21-10-1849 på Casino)
(andet)Ægtemandens RepræsentantVaudeville i 1 Akt efter et italiensk [?, fransk] Sujet af Erik Bøgh
af Erik Bøgh (1822-1899)
andet af anonym italiensk (sprog: italiensk)
(premiere 25-01-1850 på Casino)
anonym fransk: Han skyder sin KoneVaudeville i 2 Akter efter det franske
oversat af Anonym
(premiere 19-06-1855 på Casino)
anonym fransk: Et LøfteLystspil i 1 Akt efter det franske. [Oversat af Anonym]
oversat af Anonym
(premiere 19-06-1855 på Casino)
anonym fransk: En fortvivlet ElskerLystspil i 3 Akter efter det franske
oversat af Anonym
(premiere 28-04-1857 på Casino)
(musik)SpaakvindenFolkekomedie med Sange og Kor i 5 Akter, frit bearbejdet efter V. Séjour, ved Ad. Recke. Musiken dels original fransk, dels af C.C. Møller. Fra 16. Opførelse under Titlen: Jødinden
af Victor Séjour (1817-1874, sprog: fransk)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
musik af C.C. Møller, f 1823 (1823-1893)
(premiere 18-03-1860 på Folketeatret)
anonym fransk: Et Ægteskab under RichelieuLystspil i 4 Akter efter det franske ved M.V. Brun
oversat af M.W. Brun (1819-1891)
(premiere 12-09-1860 på Casino)
anonym fransk: En MisforstaaelseLystspil i 1 Akt efter det franske. [Oversat af Anonym]
oversat af Anonym
(premiere 02-01-1861 på Casino)
anonym fransk: Om Forladelse!Farce med Sange i 1 Akt af Erik Bøgh. Intrigen efter det franske
af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 04-11-1861 på Casino)
anonym fransk: En distræt ÆgtemandLystspil i 1 Akt efter det franske, ved H.P. Holst
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
(premiere 20-10-1862 på Casino)
anonym fransk: Et idyllisk LandlivLystspil i 1 Akt efter det franske. [Oversat af Anonym]
oversat af Anonym
(premiere 03-12-1862 på Folketeatret)
anonym fransk: Naar man faar Øjnene opLystspil i 1 Akt efter det franske. [Oversat af Anonym]
oversat af Anonym
(premiere 12-02-1864 på Casino)
anonym fransk: En fornem Dames SønLystspil med Sange i 3 Akter efter det franske ved J. Davidsen og Th. Overskou
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 09-12-1864 på Casino)
anonym fransk: StradellaLystspil i 1 Akt efter det franske ved J. Davidsen
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
(premiere 19-12-1864 på Casino)
anonym fransk: Lucifers DøttreFolke-, Gude- og Tryllecomedie i 4 Acter, med Sange, Chor, Costumebal og Tableauer efter en fransk Idee
oversat af Anonym
(premiere 1865? på Vesterbroes nye Theater)
anonym fransk: TheatercontrolleurenFarce med Sange og Kor efter det Franske i 3 Akter ved Ad. Recke
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 08-04-1866 på Folketeatret)
anonym fransk: De tre AjaxerLystspil i 1 Akt efter det franske ved A. Zinck
oversat af August Zinck (1831-1885)
(premiere 29-03-1867 på Folketeatret)
anonym fransk: Kjøbenhavn ved Natcomisk Livsbillede i 5 Tableauer, med Sange, Chor og Dands, tildeels efter en fransk Idee af D. Hansen. Musiken arrangeret af Hr. Krigsraad Lincke
[På Frederiksberg Morskabstheater] komisk Livsbillede i 5 Akter med Sange, Kor, Dans og Maskerade
[På Sønderbros Teater med undertitlen:] Kjøbenhavnsk Folkekomedie med Sange i fem Akter [af Robert Schønfeld]. Musikken arr. af Victor Jørgensen
oversat af D. Hansen (d. 1889)
musik af A.F. Lincke (1819-1874)
af Robert Schønfeld (1876-1958)
af Victor Jørgensen
(premiere 1867 på Vesterbroes nye Theater)
anonym fransk: Zouavens HjemkomstSyngestykke i 1 Akt, frit bearbejdet efter »Les entêtés« ved E. Povelsen. Musiken af Viggo Kalhauge
oversat af uidentificeret
oversat af Viggo Kalhauge (1840-1905)
(premiere 19-04-1868 på Casino)
anonym fransk: En Kjøbenhavnsk SvigerdatterFarce, med Sange og Chor, i 1 Act. Efter det Franske ved D. Hansen
oversat af D. Hansen (d. 1889)
(premiere 1868 på Vesterbroes nye Theater)
anonym fransk: Snork bare!Farce i 1 Akt efter det franske
oversat af Anonym
(premiere 04-06-1869 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
anonym fransk: HexefløjtenFarce-Operette i 1 Akt af Erik Bøgh. Scenegangen efter en gammel Opera: »Le fifre enchanté«. Musiken dels af J. Offenbach, dels af Georg Lumbye
af Erik Bøgh (1822-1899)
musik af Jacques Offenbach (1819-1880, sprog: fransk)
musik af Georg Lumbye (1843-1922)
(premiere 27-10-1869 på Folketeatret)
anonym fransk: En PilfingerFarce i 1 Akt efter William Brough's »Trying it on« (en Bearbejdelse af det franske Stykke »Touche-à-tout«) ved Anna Carlsen
af William Brough (1826-1870, sprog: engelsk)
oversat af uidentificeret
(premiere 14-09-1871 på Casino)
anonym fransk: Hos KancelliraadenVaudeville i 1 Akt af Sophus Neumann [efter et fransk Forlæg]. Musiken tildéls af Thorvald Madsen
af Sophus Neumann (1846-1912)
musik af uidentificeret
(premiere 08-10-1871 på Folketeatret)
anonym fransk: Fejl HatFarce med Sange af 1 Akt af Sophus Neumann [efter et fransk Forlæg]
af Sophus Neumann (1846-1912)
(premiere 23-10-1871 på Folketeatret)
anonym fransk: Ikke rigtig klogFarce med Sang i 2 Akter efter det franske af Erik Bøgh
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 22-03-1872 på Casino)
anonym fransk: Fem FrancsFarce i 1 Akt efter det franske ved K. Drebolt
oversat af Carl Dreboldt (1835-1894)
(premiere 15-01-1874 på Casino)
anonym fransk: Kun en TjenerFarce i 1 Akt efter det franske
oversat af Anonym
(premiere 01-02-1874 på Varieté-Teatret)
anonym fransk: Sandheden sejrer!Lystspil i 1 Akt [efter det franske], oversat af Fr. Holst
oversat af Frits Holst (1834-1909)
(premiere 07-05-1874 på Folketeatret)
anonym fransk: To MunkeLystspil i 3 Akter [efter det franske], ved M.V. Brun
oversat af M.W. Brun (1819-1891)
(premiere 11-10-1874 på Folketeatret)
anonym fransk: GlemmemanFarce med Sange i 1 Akt, frit efter det franske ved E. Povelsen. Musiken af E.W. Ramsøe
oversat af uidentificeret
musik af E.W. Ramsøe (1837-1895)
(premiere 12-02-1875 på Folketeatret)
anonym fransk: Ikke over StregenVaudevillespøg i 1 Akt, oversat fra Fransk
oversat af Anonym
(premiere 21-05-1876 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
anonym fransk: Høje GæsterFarce med Sange i 1 Akt efter det franske ved Paul Marcussen
oversat af Paul Marcussen (1848-1906)
(premiere 22-02-1884 på Folketeatret)
anonym fransk: Den glade KobbersmedmadamVaudeville i 2 Akter [oversat fra Fransk]
oversat af Anonym
(premiere 01-01-1886 af Ukendt gruppe)
anonym fransk: Han gaar med ParykLystspil i 1 Akt, tildels efter det Franske, af Henrik Lindemann
af Henrik Lindemann (f. 1862)
(premiere 08-01-1887 på Nørrebros Teater)
anonym fransk: Selskabsdame og SyjomfruFarce med Sange i 1 Akt efter det Franske af Richard Schrøder
oversat af Richard Schrøder (1840-1901)
(premiere 08-01-1887 på Nørrebros Teater)
anonym fransk: Mo'err Michoneller Pariser Mysterier, efter det Franske
oversat af Anonym
(premiere 16-08-1887 på Nørrebros Teater)
anonym fransk: PolitiFarce i 1 Akt efter det Franske
oversat af Anonym
(premiere 08-12-1888 på Etablissement National)
anonym fransk: En giftefærdig TanteBearbejdet efter det franske
oversat af Anonym
(premiere 26-12-1888 på Etablissement National)
anonym fransk: Castans PanoptikonFarce i 1 Akt efter det franske
oversat af Anonym
(premiere 09-01-1889 på Etablissement National)
anonym fransk: Hummer i HvalfiskenFarce i 1 Akt, frit efter det Franske af O.H. [Otto Høpfner?]
oversat af Otto Høpfner (1863-1927)
(premiere 12-01-1889 på Etablissement National)
anonym fransk: Den lille AbbateBagatel, oversat fra Fransk af Henrik Lindemann
oversat af Henrik Lindemann (f. 1862)
(premiere 15-05-1889 på Folketeatret)
anonym fransk: Buh-Lang Buheller De Danske i Japan. Tivoli-Revy i 1 Akt efter en fransk Idé af Charles Kjerulf
af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 05-07-1889 på Tivoli Pantomimeteater)
anonym fransk: »Paris-Kairo«bearbejdelse af fransk Farce
oversat af Anonym
(premiere 16-07-1889 på Etablissement National)
anonym fransk: En prikken FyrFarce i 1 Akt efter det Franske
oversat af Anonym
(premiere 17-09-1889 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
anonym fransk: Hvem ligner bedst!Farce i 1 Akt efter det Franske
[fra 3. forestilling under titlen:] Hvem lyver bedst?
oversat af Anonym
(premiere 26-05-1890 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
anonym fransk: Korvetkaptejneneller Naar Kærlighed kølnes, Vaudeville i 1 Akt efter det Franske
af Anonym
(premiere 13-08-1891 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
anonym fransk: Barnets Fa'erFarce i 1 Akt, oversat fra Fransk
oversat af Anonym
(premiere 19-06-1892 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(musik)Livs-Eliksirenburlesk Operette i 1 Akt, frit efter Henri Meilhac og Arthur Delavigne, ved Charles Kjerulf. Musiken af samme, med fri Benyttelse af to franske Melodier
af Henri Meilhac (1831-1897, sprog: fransk)
af Arthur Delavigne (sprog: fransk)
oversat af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 08-10-1893 på Folketeatret)
(tekst)Poppedrengeneburlesk Operette i 1 Akt til Musik af Offenbach
musik af Jacques Offenbach (1819-1880, sprog: fransk)
oversat af Anonym
(premiere 01-10-1895 på Nørrebros Teater)
anonym fransk: TestamentetDrama i 1 Akt oversat fra Fransk
oversat af Anonym
(premiere 18-01-1910 på Frederiksberg Teater)
anonym fransk: Betzys ProfilFarce i 1 Akt
oversat af Anonym
(premiere 31-05-1911 på Over Stalden)
anonym fransk: Den hellige Fiacres Levnedmiddelalderligt Skuespil oversat af O. P. Ritto
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
(premiere 03-03-1916 af Studenterforeningen (gruppe))
anonym fransk: GøgeungenFarce i 3 Akter frit efter det franske af Otto Petersen
oversat af Otto Petersen, f 1887 (1887-1969)
(premiere 29-09-1917 på Røde Kro Teater)
anonym fransk: AagerkarlenFarce i 2 Akter. Bearbejdet af Mogens Dam efter det franske
oversat af Mogens Dam (1897-1979)
(premiere 15-05-1927 på Riddersalen)
anonym fransk: Sømandens JulLystspil efter det franske af Christian Petersen
oversat af Chr. Petersen, f 1866 (1866-1952)
(premiere 04-12-1927 på Røde Kro Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden