Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Miniaturbibliothek for Noveller,

serie: Miniaturbibliothek for Noveller,, (1853-58, novelle(r))
Detaljer
Miniaturbibliothek for Noveller, Fortællinger, Naturskildringer o.s.v. ♦ Odense, Milo, 1853-58. 1-24 Bind
kollaps Indhold

[3s001] Wachenhusen, Hans: Et Juleeventyr. Side 1-16 (1853)
af Hans Wachenhusen (1822-1898, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Har titelblad med: Bibliothek for Morskabslæsning. Femtende Bind. ♦ Odense, forlagt af den Miloske Boghandel, 1854.
 note til titel Har titelblad med: Miniaturbibliothek for Noveller, Fortællinger, Natur-Skildringer osv. ♦ Odense, forlagt af den Miloske Boghandel, 1854. III. Bind. 281 sider.

[3s017] anonym: Den Fattige og Tiggerne. (Af Revue de Paris). Side 17-50 (1853, novelle(r))
af anonym fransk (sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Jernbanetoget fra Saint-Cloud til Versailles var afgaaet et Minut førend jeg kom til Banegaarden. At vente en Time er met længe; heldigviis er det smukt Veir; man kan glæde sig over at see den blaa Himmel.

[3s050] Musset, Alfred de: En Audiens hos Mad. de Pompadour. Af Alfred de Musset. Side 50-105 (1853)
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)

[3s106] Weber, Max Maria v.: Overfarten til Afrika. Af M. M. v. Weber. Side 106-23 (1853, tekster)
af Max Maria von Weber (1822-1881, sprog: tysk)

[3s123] anonym: Billeder fra Irlands Nordkyst. Af "Grenzboten". Side 123-54 (1853, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)

[3s154] anonym: Zigeunerne i Skotland. Side 154-58 (1853, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)

[3s158] anonym: Underveis fra Minerne i Melbourne. Side 158-63 (1853, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)

[3s163] anonym: Af en Læges Memoirer. Side 163-68 (1853)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Uendelige ere en Læges Anstrengelser, inden han er naaet op til hiin Berømmelsens Tinde, som tilsteder ham at tælle Ofrene for sin Videnskab efter Hundreder.

[3s169] anonym: Kun en Skriver. Skizze af et tydsk Provindsliv. Side 169-242 (1853, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linier: Er det Søndag idag? Klokkerne saavel i den forreste som bageste Kirke lade deres melodiske Tunger lyde til en livlig Dialog. Hvo der i Afstand lyttede til dem, vilde troe i deres aabenbarede Hemmelighed at høre de Ord: Til Vielser!

[3s242] anonym: Den nordlige Gjennemfart ved Amerika. Side 242-81 (1853, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
Miniaturbibliothek for Noveller,, serie
9 se: Pepina (1500) (antologi)
11 se: Ella (1855) (Dølner, Franz)
19 se: Hinduen Tollar (1500) (antologi)