Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

anonym ukendt

Sprog: ukendt

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym: Historie om den skjønne Magelone og Peder med Sølvnøglerne. ♦ Jordan, [ca. 1841-58] (1500, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Historie om en Kjøbmandssøn. Johannes m. m.. Med Træsnit. ♦ Hjørring, M. Petersen, [ca. 1841-58] (1500, roman)
 Bog anonym: Historie om Tristran og Indiane. Overs. Med Træsnit. ♦ Hjørring, M. Petersen, [ca. 1841-58] (1500, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: En mærkværdig Historie om Helena,. en Kongedatter af Konstantinopel ... ♦ Jordan, [ca. 1841-58] (1500, roman)
oversat af Anonym
 Bog Norske Digte fra Tiden efter 9. April 1940. (U. A.) (1500, digte)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Snorrepiberier [o]] Anecdoter (1813) EMP 4
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Snorrepiberier [i]] Om en i vore Dage meget gængs Landeplage: de ubeskrevne Reisende. Af en afdød berømt Mands Brevtaske (1813) EMP 4
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Snorrepiberier [n]] Om Kiønnet. Af Thomas (1813) EMP 4
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Smaa Romaner og moralske Fortællinger [1c]] Brudstykker af Hr. Balthasars Liv og Levned. En sand Begivenhed (1826) EMP 18
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [h]] [Anekdoter] (1827) EMP 19
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [b]] KierkegaardsBetragtninger eller Skribentæren efter Døden (1827) EMP 19
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [d]] Niarotha og Helamin. En Østerlandsk Fortælling (1827) EMP 19
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [i]] Noget for gode Sjele (1827) EMP 19
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [a]] Den Usynlige (1827) EMP 19
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [j]] Ædelmodighed (1827) EMP 19
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Interessante Fortællinger [c]] Sandalerne (1834) EMP 26
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Freia [l]] Forskjellen paa Sjæls og Legems Arbeider (1837) EMP 27
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Freia [k]] Fragment (1837) EMP 27
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Freia [f]] Hvad kan en Kone ikke gjøre for sin Mand naar hun elsker ham oprigtigt! (1837) EMP 27
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Freia [j]] Lidt homoristisk om Astrologien (1837) EMP 27
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Freia [b]] Mine Skrupler over Selvmords Moralitæt og over dets Straffældighed efter de borgerlige Love af J.J.G., med Forøgelse af Forfatteren (1837) EMP 27
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Freia [a]] Seracolitnationen ved Senegal, Giraffer, Løver, Flodheste, Krokodiller. En Abehistorie (1837) EMP 27
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Novellesamleren [b]] Johann Hergott (1840) EMP 31 BDsupp:sp805
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Novellesamleren [a]] Napoleon i Lejren ved Boulogne (1840) EMP 31 BDsupp:sp805
 Trykt i periodicum anonym: Den anden Kone (1841)
del af: Portefeuillen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt på dansk i: Portefeullen, 1841, bind 2, spalte 226-35.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum anonym: Den anden Mand (1841)
del af: Portefeuillen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt på dansk i: Portefeullen, 1841, bind 2, spalte 217-26.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum anonym: Alvise Emo. En venetiansk Novelle (1841)
del af: Portefeuillen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt på dansk i: Portefeullen, 1841, bind 2, spalte 266-78.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: Historie om Till Ugelspil. Med 70 Billeder. Ny Udg. ♦ Zuschlag, 1841 (1841, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1500 1. udgave: Underlig oc selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunssvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk udsat. ♦ [Uden sted], Sidste Gang prentet i dette Aar [ca. 1690]. [Upagineret], illustreret
 Trykt i periodicum anonym: Orestes og Pylades. 1822 (1841)
del af: Portefeuillen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt på dansk i: Portefeullen, 1841, bind 2, spalte 146-55.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum anonym: Bertel Beenløs. Original Fortælling, grundet paa en virkelig Begivenhed (1843)
del af: Repertorium for Morskabslæsning
 Bog anonym: Till Uglspils Historie. Paany bearbeidet i 34 rimede Capitler. Udgivet og forlagt af Flinch. ♦ Kbh., Flinch, 1843. 1.-4. Levering, 64 sider, illustreret (1843, roman)
Detaljer
udgiver: A. Flinch (1813-1872)
bearbejdelse: Johannes Stroe (1805-1865)
kollaps Noter
 note til titel Mere udkom ikke, 16 hefter var påtænkt.
 Bog antologi: Eventyr, Fortællinger og Sagn. Læsning om Vinteraftenen. ♦ 1845 (1845, novelle(r))
 Bog tidsskrift: Morende Fortællinger. Af "Underholdning for Menigmand". ♦ Horsens, Holm, 1846. 1 Aarg. 1. H. (1846, novelle(r))
oversat af Anonym
 Bog anonym: Krønike om Keiser Carl Magnus. Hvorledes han stedse mandeligen streed for den hellige christelige Tro, med de tolv Jevninge, som var Roland, Oliver, Turpin Ærkebiskop og andre flere, som her efterfølge. ♦ Kbh., 1847. 237 sider (1847, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tvende Historier. Den Første: Sneehvid og Rosenrød eller de tolv Vildænder. Den Anden: Den danske Pige i fremmed Land eller Lønnen for gode Gjerninger. ♦ Kjøbenhavn, Behrends Enke, 1848. 16 sider (1848, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel [Nyt oplag], 1848.
 note til titel [Ny udgave], 1861.
 Bog anonym: Tre muntre Historier. Manden vilde besørge Huusholdningen, og Konen gik i Marken med Høstfolkene - Guldbørnene, eller Manden som ikke kunne gjemme Hemmeligheden - Hans vilde gifte sig, og lod sit Sødskendebarn beile for sig. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1848. 12 sider (1848, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Findes også med udgivelsesår 1852.
 Tekster anonym: [indgår i: Maanedskrivt for Morskabslæsning [s141]] Invaliden. Side 141-44 (1848) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Legationsraad J., som paa en Forretningsreise maatte opholde sig flere Uger i Staden S-, hvor han ofte blev indbuden til de bedste Familier, fortæller Følgende:.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Samling af underholdende Fortællinger [b]] Den lille Landsby og det store America (1848) EMP 34
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Samling af underholdende Fortællinger [d]] Niels Ebbesen og hans Tid (1848) EMP 34
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Samling af underholdende Fortællinger [a]] Procuratoren og Fanden (1848) EMP 34
 Tekster anonym: [Bibliothek for Smaafortællinger [3a]] Varinka (1848)
del af: Frederiksborg Amts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Oprindelig som føjeton i: Frederiksborg Amts Morskabs- og Avertissements-Blad.
 Bog anonym: Tvende Historier. [Den Første: Hakelnberg og Tud-Osel ved Bundløse-Kjær]. Den Anden: Christian d. Syvende i Udlandet. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1849. 16 sider (1849, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Også med under titlen: Den Første: Hakelnberg og Tud-Osel ved Bundløse Kjær, eller: den vilde Jæger og den forfængelige Nonne. Den Anden: Christian d. Syvende i Udlandet, eller saadan handler en dansk Konge.
 Bog anonym: Tvende Historier. Den Første: Pigen uden Hænder, Den Anden: Den ærlige Bonde og den taknemlige Jøde. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1849. 12 sider (1849, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tvende Historier. Den Første : Den lykkelige Mao og hans skrækkelige Fætter, som skulle dele hans Rigdom med ham, men vilde have Barnet ogsaa deelt. Den Anden : Den ædelmodige Redningsmand, som vovede sit Liv, men ikke for Penge. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1850. 16 sider (1850, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tvende muntre Historier. 1. Hyrden, som blev ophøiet til Skatmester, 2. Den gjærrige Mand, som bedrog Djævelen. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1850. 16 sider (1850, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Trende Historier. Den rædselsfulde Vielse ... ♦ Kbh., Behrends Enke, 1850. 16 sider (1850, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Fulde undertitel: Den rædselsfulde Vielse eller hvorledes en gammel Præst, i Odsherred paa Sjælland, midt om Natten blev tvunget til at ægtevie et høitstaaende Brudepar. ( En sand Begivenhed ). Strømpebaandene ved hvis Hjælp man opdagede et grueligt Mord. Ræven snyder Bjørnen for Julekosten ( Et norsk Folkeeventyr ).
 Børnebog anonym: Angelica. En Fortælling for Børn. ♦ Kbh., Bing & S., 1850. 33 sider, med 4 illum. Billeder (1850, børnebog)
 Trykt i periodicum anonym: Mohammed den Grimme og Fatmeh den Skjønne. (Livsbilleder af Ægypten) (1850)
originaltitel: ?
del af: Kjøbenhavnsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Kjøbenhavnsposten fra 17-12-1850 til 24-12-1850.
 Bog anonym: En særdeles moersom Historie om Præsten og Bonden ... Af Dietz, forhen Degn i Jylland. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1850. 8 sider (1850, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Fulde undertitel: og hvorledes Bonden på en meget snild og forstandig Maade straffede Præstens upassende Adfærd i Anledning af Datterens Confirmation, samt hvorledes de bleve forligte og gode Venner.
 Tekster anonym: Engagerende Cotillons-Deviser. ♦ Bakke, 1851. 4 Ark Patent (1851, ballet)
 Bog anonym: En meget underholdende og munter Historie om Troldkongens Løber Lunkentuss som udførte mange store og kjække Gjerninger, eller Fændriken, Sergeanten og Soldatens vidunderlige Hændelser og Skjæbner. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1851. 12 sider (1851, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Nyeste arabiske Blomstersprog. Helliget Kjærlighed og Venskab. ♦ H.P. Møller, 1851. 32 sider (1851, novelle(r))
af Anonym
 Bog anonym: Trende Historier. Ørnen som tog et Barn med op i sin Rede eller Moderkjærlighedens Velsignelser. En sand Begivenhed, som har tildraget sig i Sveits, i Canton Bern. Tommeliden. Hundetroskab. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1852. 12 sider (1852, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Også udgave med årstallet 1861.
 Bog anonym: Tre muntre Historier. Manden med Pidsken. Snekkestenen eller: den skjønne Ragnhild, Kong Halvors Datter. Lyndelse Sø eller: den hellige Birgittes Mirakler. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1852. 24 sider (1852, roman)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s163]] Af en Læges Memoirer. Side 163-68 (1853) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Uendelige ere en Læges Anstrengelser, inden han er naaet op til hiin Berømmelsens Tinde, som tilsteder ham at tælle Ofrene for sin Videnskab efter Hundreder.
 Tekster anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s242]] Den nordlige Gjennemfart ved Amerika. Side 242-81 (1853, tekster) 👓
 Bog anonym: En meget smuk og underholdende Historie om Brødrene Lillekort og Kong Lavring, som gik grumme tidligt ud i verden, deres vidunderlige Hændelser og Førstnævntes seierige Kamp med tre Trolde, som tilsammen havde 30 Hoveder, eller Skibet, Sværdet og den store Maltbrygger. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1853. 16 sider (1853, roman)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s158]] Underveis fra Minerne i Melbourne. Side 158-63 (1853, tekster) 👓
 Tekster anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s154]] Zigeunerne i Skotland. Side 154-58 (1853, tekster) 👓
 Bog anonym: Trende Historier. Den rige og den fattige Broder ... ♦ Kbh., Behrends Enke, 1854. 16 sider (1854, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Fulde undertitel: Den rige og den fattige Broder, eller Kværnen som kunde male Sild og Vælling, samt andre gode Sager, og nu den Dag idag staar i Søen og maler Salt. Den danske Grenader, der efter mange forunderlige Begivenheder blev Konge i Navarra. Russen og Tyrken, eller Lykke og Ulykke.
 Bog anonym: Christian den Anden i Fængslet og Edderkoppen. Bonden og Svenskerne. Spurvemikkel. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1854. 16 sider (1854, roman)
oversat af Anonym
 Tekster P. M.: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s024]] Et Par Blade fra Djurgården. Original Skizze af P. M. Side 24-36 (1855, tekster) 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s118]] Betænkelige Conseqventser. Side 118-19 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s300]] Café d'Orsay. Skizze fra 1849. Side 300-11 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s087]] Christovalfesten i Mexico. Side 87-91 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s092]] Flodhesten. Side 92-95 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s152]] Fra de skotske Høilande. Side 152-57 (1855, tekster) EMP 47 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s158]] Harefamilien. Side 158-61 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster Speck, Dr.: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s051]] En hemmelighedsfuld Bloddommer. Side 51-56 (1855) EMP 47
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s212]] Hvad Solen saae. Side 212-26 (1855)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s397]] Jeanne Deronie. Side 397-400 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s080]] Joseph Brandt. Side 80-86 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s457]] Londons Adressebog. Side 457-61 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s468]] Den londonske Natteherbergs Reform. Side 468-74 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s311]] Marseillaisen og "Fryd Dig ved Livet". Side 311-15 (1855, tekster)
 Tekster A.T.B.: [indgår i antologien: Blandede Fortællinger [d]] Mine historiske Forskninger i B. Fortælling (1855) EMP 45
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s076]] Misceller. Side 76-80, 160, 237-40, 475-76 (1855)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s401]] Mormonstaten Deseret. Side 401-18 (1855, tekster) 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s147]] En mærkværdig Eventyrer. Side 147-51 (1855, tekster) EMP 47 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Om grev Moritz August von Benjowsky (f. 1741).
 Tekster E. W.: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s315]] Napoleon den Førstes Talisman. Side 315-20 (1855)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s043]] Ny-Zeeland. Side 43-50 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s036]] En original Søhelt. Side 36-42 (1855) EMP 47
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s107]] En Rejse ned ad Sydamerikas Kyst og om Cap Horn. Side 107-13 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s375]] Romerske Banditqvinder. (Skrevet 1849). Side 375-84 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s103]] Skildringer fra Nordamerika. Side 103-15 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s232]] Slaget ved Inkerman. Side 232-37 (1855, tekster)
 Bog anonym: En smuk Historie Tristran og Indiane. ♦ Schovelin, (1855) (1855, roman)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s172]] En tro Skildvagt. Side 172-79 (1855) EMP 47
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s238]] Misceller. Side 238-40 (1855, tekster)
 Tekster antologi: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s059]] Blandinger. Side 59-60 (1855) EMP 47
 Tekster antologi: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s180]] Blandinger (1855) EMP 47
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [l]] De to Hanreier (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [f]] De ni Elskere (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [k]] De forræderiske Beenklæder (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [q]] Grevinde Du Barry Ludvig den Femtendes sidste Maitresse (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Sjællandspostens Nytaarsgave for 1856 [b]] John Lillie. En Episode af den engelske Dronning Elisabeths Historie (1856) EMP 54
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [m]] Den levende og den døde Elsker (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Sjællandspostens Nytaarsgave for 1856 [a]] Liane (1856) EMP 54
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [j]] List og Hævn (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [e]] List og Kjærlighed (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [o]] Ludvig den Femtendes berømte Hjortepark eller Serail (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [g]] Lykke i Ulykke (1856) EMP 52
 Bog anonym: En lystig Historie om Robertus v. Agerkaal. ♦ H.P. Møller, 1857 (1856, roman)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [n]] Margaretha af Valois's, Henrik den Fjerdes Gemalindes Elskovseventyr (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [i]] Den muntre Nat (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [p]] Napoleons Elskovshistorier (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Hinduen Tollar [f]] Om Mormonerne. Af "Folkekalender for Danmark" 1856 (1500) EMP 40
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [a]] Raadgiveren i Kjærlighedsaffairer (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [c]] Spansk Elskov (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [h]] Studenter Elskov (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [d]] Tjeneren sin Herres Rival (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [b]] Ægtemanden som sin Kones Elsker (1856) EMP 52
 Bog anonym: Den gjenopstandne Uglspil, det er forunderlige og sælsomme Historier om Till Uglspil, en Bondes Søn, født i Landet Brunsvig, Meget morsom at læse. ♦ Kbh., A. Zuschlag, 1857. 144 sider, illustreret (1857, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1500 1. udgave: Underlig oc selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunssvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk udsat. ♦ [Uden sted], Sidste Gang prentet i dette Aar [ca. 1690]. [Upagineret], illustreret
kollaps Noter
 note til titel Med 100 Træsnit.
 Bog anonym: Historie om Hr. Tristan og den smukke Isolde. Oversat. Med Træsnit. ♦ H.P. Møller, 1857 (1857, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Historie om Tiele Ugelspegel. ♦ H.P. Møller, 1857 (1857, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1500 1. udgave: Underlig oc selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunssvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk udsat. ♦ [Uden sted], Sidste Gang prentet i dette Aar [ca. 1690]. [Upagineret], illustreret
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [c]] En Hævn (1857, novelle(r)) EMP 55
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [d]] Liane (1857, novelle(r)) EMP 55
 Bog anonym: Olger Danskes Krønike. Efter de ældste Udgaver bearbeidet af Nis Hanssen, med en Fortale af C. Molbech. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ Schubothe, 1842. xliv + 258 sider (1857, roman)
Detaljer
udgiver: Nis Hanssen (1808-1866)
forord af Christian Molbech (1783-1857)
kollaps Noter
 note til titel Nyt Oplag. ♦ Schubothe, (1857).
 Bog anonym: Tre smukke Historier. Grusom Hævn eller Lieutenantens uheldige Kjærlighed til Farverens unge Kone. Den svenske Pige i Pommern eller tre Dages og tre Nætters Livsfare og Angst. Feiltagelsen. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1858. 12 sider (1858, roman)
oversat af Anonym
 Tekster antologi: Grinebideren. Lystige Smaating til Underholdning i ledige Timer. Med 10 griinagtige Billeder. ♦ Kjøbenhavn, H.P. Møller, [1858]. 15 sider (1858, humor) 👓
 Bog anonym: Historie om den dyrekjøbte Isabella, hvis Deilighed var uudsigelig, ... ♦ Kjøbenhavn, H.P. Møller, 1858. 31 sider (1858, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde undertitel: hvis Deilighed var uudsigelig, hvis Kydskhed ubeskrivelig, og hvis Oprighed uforanderlig mod hendes Husbonde. Samme Historie er i Begyndelsen meget lystig, i Fremgangen meget bedrøvelig, men dog i Udgangen meget glædelig.
 note til oversat titel Med titelbillede.
 Bog anonym: Tvende Historier. En troværdig Beretning om Julirevolutionen i Paris, og Spanierinden eller de franske Husarers Modtagelse da de som Fjender kom til Spanien. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1859. 12 sider (1859, roman)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s110]] Blücher som Dommer. Side 110-19 (1860)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s138]] Orangutangen. Side 138-44 (1860, tekster)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s288]] Rigdommen. Side 288 (1860)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s137]] Mikroskopet brug i Criminalprocessen. Side 137-42 (1861, tekster)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger [b]] Væddemaalet. ♦ Bornholms Amtstidendes Feuilleton. 19 sider (1861) EMP 59
del af: Bornholms Amtstidende
 Tekster antologi: To Fortællinger. Udg. i Tillægsark til "Roeskilde Avis". ♦ Roskilde, [Ikke i Bogh.], 1861 (1861)
del af: Roeskilde Avis
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [e]] Gemsejægeren (1862) EMP 60
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [d]] Logogriph (1862) EMP 60
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [b]] Rubinen (1862, tekster) EMP 60
 Børnebog anonym: Pjerrot's Liv og Levnet. ♦ Th. Michaelsen, 1863. 20 sider (kvartformat), illustreret (1863, børnebog)
 Børnebog anonym: Ellen Burton. Slave-Martin. To Fortællinger for unge Læsere. Udgivne af V. K. ♦ Lind, 1864. 44 sider + tavle (1864, børnebog)
Detaljer
udgiver: Pseudonym og undersøges
kollaps Indhold

[b] anonym: Slave-Martin (1864, børnebog)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Otte Fortællinger [g]] Mere Lykke end Forstand. Efter en sand Begivenhed (1864) EMP 65
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Smaa Feuilleton-Stykker [j]] Hundene paa Kamtschatka (1866) EMP 67
 Bog anonym: [indgår i antologien: Samlede Fortællinger [d]] Negerfyrsten Lagona. En Fortælling (1866, novelle(r)) EMP 67
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Smaa Feuilleton-Stykker [i]] Som det gaaer i Verden. Af "For Ungdommen" (1866) EMP 67
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Smaa Feuilleton-Stykker [h]] Strøtanker (1866) EMP 67
 Tekster anonym: [indgår i antologien: [Forskellige Fortællinger efter Føljetoner] [a]] Et Par. Original Fortælling. Efter "Fædrelandet". 70 sider (1868) EMP 74
del af: Fædrelandet
 Tekster anonym: [indgår i antologien: [Forskellige Fortællinger efter Føljetoner] [g]] Reiseepisode. Af W. S. i "Dagbl.". Feuilleton i "Langel. Tid.". 68 sider (1868) EMP 74
del af: Dagbladet
del af: Langelands Tidende
 Tekster anonym: [indgår i antologien: [Forskellige Fortællinger efter Føljetoner] [eb]] Røveruvæsenet i Neapel (1868) EMP 74
del af: Fædrelandet
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [1e]] Boghandleren i Strasbourg. En Nordboes Reiseerindring fra 1860, forkortet og bearbeidet af E. F. (1870, tekster) EMP 83
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
 Tekster anonym: Johanne. ♦ 1870. 16 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 185) (1870, tekster)
serietitel: Gudelige Småskrifter, 185
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Underholdende og belærende Læsning for Hvermand [k]] Debutantens Lykke. Original Fortælling af Forf. til "En St. Hans Aften". Efter "L.-F. St." (1871) EMP 86
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Underholdende og belærende Læsning for Hvermand [b]] Estella. Efter "Illustr. Modetid" (1871) EMP 86
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Underholdende og belærende Læsning for Hvermand [l]] Lille Mille. Af Samme [ie: Forf. til "En St. Hans Aften"]. Efter "L.-F. St." (1871) EMP 86
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Underholdende og belærende Læsning for Hvermand [h]] Den manglende Deel. Original Fortælling. "Aftenlæsn." (1871) EMP 86
 Tekster D-: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2e]] Naturens Datter. Et Eventyr af D- ved C*C (1871) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2h]] "Var jeg en Rose -". [Digt]. Motiveret af ungarsk Folkesagn. Af G. H. (1871) EMP 83
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s063]] Af Fuglelivet. Side 63-66 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s250]] Berømte Dværge. Side 250-54 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger fra Syd og Nord [d]] Den Brandforsikkrede (1872) EMP 87
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2b]] Brøndkuren (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s157]] Burkes Opdagelsesreise i Australien. Side 157-86 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s003]] Coppet. Side [3]-14 (1872, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Slot ved Genfersøen.
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s061]] En Dag blandt Røvere. Side 61-87 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster D-: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [3h]] En Dags Virkelighed og en Nats Drøm ved Vesterhavet. (1866). Af D-, ved C*C (1872) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s309]] Dajakerne paa Borneo. Side 309-54 (1872) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s235]] Damaraerne. Side 235-68 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s206]] Diamantleierne i Sydafrika. Side 206-18 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s186]] Et eventyrligt Liv. Side 186-99 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s375]] Familien Bonaparte. Side 375-82 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2c]] Den farvede Husarofficeur (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s073]] En Favoritindes sidste Dage. Et Billede fra den første franske Revolutions Tid. Side 73-88 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2h]] Feiltagelsen (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger fra Syd og Nord [g]] Fiskeren fra Sissigen. En Fortælling fra Wilhelm Tells Fødeby (1872) EMP 87
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger fra Syd og Nord [f]] Fra Cromwells Dage. Historisk Novellette (1872) EMP 87
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s116]] Fra Tierra del Fuego. Side 116-41 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [3k]] Den gamle Vaskerkone. [Digt]. Et Billede af Arbeiderlivet, tegnet frit efter Chamisso (1872) EMP 83
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s162]] Guillotinens Forudsiger. Side 162-70 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s325]] "Hexehammeren". Side 325-47 (1872) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s141]] En Historie fra det stille Bælte. Side 141-56 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger fra Syd og Nord [e]] En Hverdagshistorie (1872) EMP 87
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger fra Syd og Nord [b]] Hvælvingen under Thorwaldsens Værksted i Rom (1872) EMP 87
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2e]] Hævnen (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s129]] I Patagonien. Side 129-39 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s314]] Kaffernes Liv og Skikke. Side 314-57 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s161]] Kondoren. Side 161-68 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s101]] Korporal Josephs Fortællinger fra Austerlitz. Side 101-21 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s335]] Lidt om Dyrenes Instinkt. Side 335-41 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s003]] Maurus Jókai. En literærbiografisk Skitse. Side [3]-11 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s122]] Mordet paa Monaldeschi. Side 122-40 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s151]] Morfori den Anden. (Frit efter "Der Salon"). Side 151-60 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger fra Syd og Nord [c]] Mumiehandleren. En Novelle fra Nilfloden (1872) EMP 87
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s170]] Mærkelige Musikanter. Side 170-78 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2g]] Den nye Messias (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s200]] Om Oprindelsen til "Boudoiret". Side 200-06 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s183]] Petrarca og Laura. Side 183-87 (1872) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s067]] En Pommeraner i Versailles. Side 67-83 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s295]] En Profetinde i vort Aarhundrede. Side 295-316 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s211]] Rebslagerdrengen. Side 211-32 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s003]] Ridder Bayard. Side [3]-31 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s156]] Rubens hos Velasquez. Side 156-67 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [3f]] Sem, Cham og Japhet. En bibelsk Legende hos Negrene i Sydamerika. Gjengivet af E. F. (1872) EMP 83
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s379]] Stenhuggeren. En japanesisk Legende. Side 379-82 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2f]] Stregen (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s169]] Sulioterne og Tsavellas. Side 169-78 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s058]] Talma og Linedandserinden. Side 58-66 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s015]] Tiggerne og Tyvene i London. Side 15-44 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s342]] Træk af Frederik den Stores Ungdom. Side 342-55 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s374]] Den unge Robespierre og J. J. Rouseau. Side 374-81 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s126]] Walter Scott. Side 126-49 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s003]] Den Vanvittige. Side [3]-40 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s350]] Varme Somre i Fortiden. Side 350-59 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2d]] Den veltilfredse Hanrei (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s171]] "Ørkenens Skib". Side 171-85 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s347]] Fra Arbeidets Verden. Side 347-62 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s376]] Fra Galgen til Anatomibordet og fra Anatomibordet til Børsen. Side 376-81 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-01s088]] De første Reiser til Amerikas Fastland. Side 88-95 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s128]] Sagnet om Wilhelm Tell. Side 128-41 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s315]] Tragediens Dronning. Side 315-34 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s155]] Den vilde Jan Mabuse. Side 155-75 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s182]] Würtembergs "Bastille". Side 182-94 (1873) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Et hollandsk Giftermaal (1874)
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 24-2-1874.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger af Gerstäcker, Hackländer m.fl. [b]] Paa et hængende Haar. En Fortælling fra den sidste Krig i Khiwa, uddraget af en russisk Officers Dagbog (1874) EMP 91
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [8p]] En rig Kjøbmands-Familie. Ved K. (1874) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Tekster L., Carl: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [9d]] En Udflugt til Fraskati. En Række Breve af Carl L. Ved E. F. (1874) EMP 83
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [i]] El Empecinado. En Scene fra den fransk-spanske Krig (1500) EMP 94
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [10b]] Den første Tourist i Norge. Efter "Den norske Touristforenings" Aarbog 1873, ved E. F. (1875, tekster) EMP 83
oversat af Edvard Fleming (1924-1992)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [h]] De hemmelighedsfulde Gjæster. En sand Tildragelse (1500) EMP 94
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [10f]] Høifjelds-Billeder. Efter "Den norske Touristforenings Aarbog", 1873 (1875) EMP 83
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [d]] En lille Kjærlighedshistorie (1500) EMP 94
 Trykt i periodicum anonym: Et livsfarligt Schakparti (1875)
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Skitse i Aarhuus Stiftstidende 3-10-1875.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [j]] Moderkjærlighed (1500) EMP 94
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [10a]] De norske Fjeldfinner. Efter Bergenpostens Referater af den almindelige Udstilling 1870, ved E. F. (1875, tekster) EMP 83
af Eduard Flemmer (1824-1883)
 Trykt i periodicum anonym: Stimanden i St. Francisco (1875)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 28-1-1875 til 13-2-1875.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Brynjulfson, M.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s045]] Aftenhvile. (Billede. - M. Brynjulfson). Side [45] (1876, digte) 👓
af Marie Nicoline Brynjulfsson (1829-1900)
 Billede (illustrationer) Andersen, Carl: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s035]] Bedstefader. (4 Billeder. - Carl Andersen). Side [35]-39 (1876, digte) 👓
af Carl Andersen (1828-1883)
 Billede (illustrationer) Brynjulfson, M.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s046]] Børnenes Kjøretur. (Billede. - M. Brynjulfson). Side [46] (1876, digte) 👓
af Marie Nicoline Brynjulfsson (1829-1900)
 Trykt i periodicum anonym: De kom for at more sig. (En "Gardinprædiken" i Theatret) (1876)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 18-4-1876.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Et Drama under en Rose (1876)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 26-3-1876.
 Billede (illustrationer) Schmidt, Carl: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s040]] Et Enspænderkjøretøj. (Billede. - Carl Schmidt). Side [40] (1876, digte) 👓
af Carl Schmidt, f 1847 (1847-1932)
 Billede (illustrationer) Gr., H. J.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s063]] Hektor i Fare. (Billede. - H. J. Gr.). Side [63] (1876, digte) 👓
af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
 Trykt i periodicum anonym: Historien om en Mand, som ikke vidste af en eneste Uven at sige (1876)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 27-2-1876.
 Billede (illustrationer) Andersen, Carl: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s088]] I Vinterskoven. (Billede. - Carl Andersen). Side [86-67] (1876, digte) 👓
af Carl Andersen (1828-1883)
 Billede (illustrationer) Andersen, Carl: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s072]] Den lille Blomstersamlerske. (Billede. - Carl Andersen). Side [72-73] (1876, digte) 👓
af Carl Andersen (1828-1883)
 Billede (illustrationer) Bergsøe, Vilh.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s128]] Liv af Død. (Billeder. - Vilh. Bergsøe). Side [128-130] (1876, tekster) 👓
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
 Billede (illustrationer) Greensteen, H. J.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s069]] Skærsommersang. (Billede. - H. J. Greensteen). Side [69]-70 (1876, digte) 👓
af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
 Billede (illustrationer) Richardt, Chr.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s092]] En Smavs. (Billede. - Chr. Richardt). Side [92] (1876, digte) 👓
af Christian Richardt (1831-1892)
 Billede (illustrationer) Aagaard, Hilda: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s086]] Sommerfuglejagten. (Billede. - Hilda Aagaard). Side [86]-87 (1876, digte) 👓
af Hilda Aagaard (1836-1898)
 Billede (illustrationer) Bergsøe, Vilh.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s082]] Stjærnen og Nattergalen. (Billede. - Vilh. Bergsøe). Side [82]-85 (1876, digte) 👓
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
 Billede (illustrationer) Schmidt, Carl: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s041]] Studium med Forhindringer. (Billede. - Carl Schmidt). Side [41] (1876, digte) 👓
af Carl Schmidt, f 1847 (1847-1932)
 Billede (illustrationer) Greensteen, H. J.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s090]] Sæbebolen. (Billede. - H. J. Greensteen). Side [90]-91 (1876, tekster) 👓
af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
 Billede (illustrationer) Gr., H. J.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s062]] Ved Klaveret. (Billede. - H. J. Gr.). Side [62] (1876, digte) 👓
af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
 Billede (illustrationer) Gr., H. J.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s140]] Ved Vintertid. (Billede. - H. J. Gr.). Side [140] (1876, tekster) 👓
af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
 Billede (illustrationer) Bergsøe, Vilh.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s071]] Vinter. (Billede. - Vilh. Bergsøe). Side [71] (1876, digte) 👓
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
 Tekster anonym: [Offentlige og private Scener af Dyrenes Liv [1i]] En Sammenrottelse. Lystspil i 1 Akt. Ideen efte det Rotvelske (1877) EMP 98
 Trykt i periodicum anonym: Gustav III's Testament. Et historisk-romantisk Tidsbillede (1878)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i 81 afsnit i Aarhuus Stiftstidende fra 19-10-1878 til 15-3-1879.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Kaptajn Préleau (1878)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 24-8-1878 til 27-8-1878.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum A.: Uden Slægt. (Fortælling af A. Efter "Fædrel") (1879)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 18-10-1879 til 26-10-1879.
 Trykt i periodicum anonym: Tretten tilbords (1880)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende 13-6-1880.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger af forskjellige Forfattere [b]] Amerikansk Majors Levnetsløb (1880) EMP 108
 Billede (illustrationer) Topelius, Zacharias: Læsning for Børn. Efter Zacharias Topelius ved Nordahl Rolfsen. Tredie Samling. Autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark. ♦ Kristiania, P.T. Mallings Boghandels Forlag, 1880. 144 sider, illustreret (1880, novelle(r))
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
oversat af Nordahl Rolfsen (1848-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Tekster anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger af forskjellige Forfattere [a]] Spaadommen (1880) EMP 108
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s161]] En forhenværende Sørøver (1881) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s458]] Fra Jærnbanernes Barndom. Side 458-60 (1881) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten 28-2-1882.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s068]] Helten fra Tusind og en Nat (1881) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s311]] Den moderne Meteorologi (1881, tekster) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s196]] Det store Gravfund ved Theben (1881) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [4s507]] Et Besøg hos Dronning Elisabeth. Side 507-10 (1882) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandspostens, Aftenavis, 25-8-1882.
 Tekster Dr. L.: [Aftenlæsning [6g]] Dyrenes Søndag (1882) EMP 110
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [5s490]] Slotsspøgelset i Berlin. Side 490-93 (1882) EMP 110
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandspostens Aftenavis 15-11-1882.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [7s003]] Til Vogns (1882) EMP 110
 Tekster Richter, P.: [Aftenlæsning [3s323]] Øen Santorin (1882) 👓
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [10s444]] En Erindring fra Slaget ved Sedan (1883, tekster)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [8s083]] Fra Sibirien. Efter Revue des deux mondes (1883) EMP 110
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [11s626]] Juleskikke paa Øen Sylt. Side 626-29 (1883)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [10s221]] En Kapsejlads paa Missisippi (1883)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [8s110]] En Katastrofe. Af e-n (1883) EMP 110
 Trykt i periodicum anonym: Nihilisme og Ægteskab. (En Wienerskizze) (1883)
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 24-6-1883.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [8s269]] En Røverhistorie. En Erindring fra Spanien. (Figaro) (1883) EMP 110
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s564]] Diamanter paa Rejse (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s499]] En Dronnings Drøm (1884)
 Trykt i periodicum R., Charlotte: Falden ned fra Himlen. (Af Charlotte R.) (1884)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 10-8-1884.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s613]] Felicina (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s316]] Heksen fra Lineck (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s586]] Det hemmelige Politi i Paris (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s460]] Madeiras Opdagelse (1884, tekster)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s521]] Preston Skatten (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s535]] En paatvungen Arv (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s213]] Smeden i Gretna-Green. Kulturhistorisk Skizze (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s746]] Et Stævnemøde. Af en Læge. Side 746-50 (1884)
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandspostens Aftenavis 4-2-1885.
 Trykt i periodicum anonym: Den talende Hund (1884)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 28-12-1884.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s475]] Tasso og Leonore. En Digters Kjærlighedshistorie (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s634]] Turtelduen (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [14s003]] Bismarck og Jules Favre (1885, tekster)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [14s097]] I Lidenskabens Baand (1885)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [14s756]] En Klapperslangehistorie. Side 756-58 (1885)
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandspostens Aftenavis 17-7-1885.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [14s238]] Naar Hævnen kommer (1885)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [17s717]] Om Pyramidernes Bestemmelse. Side 717-18 (1886, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandspostens Aftenavis 21-7-1886.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s009]] Et Bekendtskab fra Ørstedsparken (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s117]] Clarisse Everton (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s051]] Daphnis og Cloë. Handling uden Ord (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s134]] Efter Brudenatten. Side 134-35 (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s088]] Grevinde Ida's Roman (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s065]] En Massage-Kur (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s016]] Mellem Himmel og Jord (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s073]] Et Portræt (1887) EMP 119 👓
 Trykt i periodicum anonym: Rudolfs Eventyr (1887)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 19-6-1887.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s005]] Den Taknemlige (1887) EMP 119 👓
 Trykt i periodicum anonym: En Taare under Masken (1887)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 26-6-1887.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fra begge Halvkugler [c]] Fra Polens Fortid (1888) EMP 120
originaltitel: ?
 Tekster Kl., A. O.: [Aftenlæsning [22s393]] Napoleon I. som Jæger. Side 393-97 (1888) 👓
 Tekster antologi: Nygræske Fortællinger. Ved H. C. Damm. ♦ Hauberg, 1888. 142 sider (1888, tekster)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 66
Detaljer
oversat af H.C. Damm (f. 1843)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Georgios Drossinis: Amaryllis. Kostis Palamas: Magdalene.
 Bog anonym: [Aftenlæsning [24s604]] En god Lektion. Side 604-06 (1889, novelle(r))
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [28s285]] En daarlig Maler. Side 285-87 (1890) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Føljeton i Jyllandsposten, Aftenavis, 31-3-1890.
 Trykt i periodicum anonym: Mordet i Hedemøllen (1890)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Arhuus Stiftstidende 8-9-1890 til 4-10-1890.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: En Nykke. [Signeret A.B.] (1890)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 16-11-1890.
 url Fuld visning af teksen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: Et Aar Enke. ♦ [1891]. 123 sider (1891)
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 20-7-1891 til 7-8-1891.
 Bog antologi: Fra Weichselfloden til det stille Hav (1891, novelle(r))
oversat af Johan Grove (1859-1917)
 Trykt i periodicum anonym: En "klog" Kone (1891)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 19-7-1891 og 20-7-1891.
 Trykt i periodicum anonym: Russiske Mysterier (1891)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 6-8-1891 og 7-8-1891.
 Billede (illustrationer) Carolar: Petermann. Roman. Med Illustrationer. [1898-99]. 960 sider, illustreret (1898-99, roman) EMP1767
originaltitel: Georg Petermann, der verwegene Zigeunerhauptmann, 1893
af Carolar (sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: En Videnskabsmands Hændelser. Omkap med Solen (1898) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Hvert 8. Dag, fra 5-3-1898, side 358-59, 372-74, 408-09, 426-27, 443-44.
 Billede (illustrationer-peri) Pemberton, Max: Spionen fra Kronstadt. Illustreret Roman. Paa Dansk ved Johannes Magnussen. ♦ [Hver 8. Dag], 1899. 178 sider, illustreret (1899, roman) EMP1116
originaltitel: Kronstadt, 1898
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Max Pemberton (1863-1950, sprog: engelsk)
oversat af Johannes Magnussen, f 1848 (1848-1906)
1909 Senere udgave: Spionen fra Kronstadt
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Hver 8. Dag, Aargang 1898-99, fra nr. 9 (27-11-1898) til nr. 37 (11-6-1899), side 133-35, 152-54, 169-71, 185-86, 198-200, 218-19, 231-34, 244-46, 263-64, 281-82, 296-97, 315-16, 327-28, 347-49, 365-66, 376-78, 389-91, 412-13, 428-29, 438-29, 455-57, 470-71, 485-86, 504-06, 523-24, 536-37, 551-53, 564-65, 582-84.
 Børnebog antologi: Bror Jam og andre udvalgte Fortællinger og Æventyr (1902, børnebog)
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 8
 Børnebog antologi: Den gamle Doktor og andre udvalgte Fortællinger og Æventyr. ♦ Hagerup, 1902. 128 sider (1902, børnebog)
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 7
Detaljer
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog anonym: Udvalgte Eventyr af Tusind og een Nat. Fortalt for danske Børn af H. Rasmussen. Med 34 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 308 sider (1905, novelle(r))
serietitel: Børnenes Bogsamling, 22
Detaljer
oversat af Hans Rasmussen (1851-1939)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Trykt i periodicum anonym: Mollys Lykke. (Ved J. Alsing i "Husmd. Bl.") (1910)
originaltitel: ?
del af: Aalborg Stiftstidende
Detaljer
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Aalborg Stiftstidende 17-2-1910.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog anonym: Den Tykke, den Lange og den Brunøjede og andre Eventyr. Illustr. af Arthur Scheiner. Eventyr fra Alverdens Lande. ♦ Gyldendal, 1910. 48 sider, 6 farvetrykte billeder (1910, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
illustrationer af Artuš Scheiner (1863-1938, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 12 (Marts), side 232 [Anmeldelse af J. Jakobsen].
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 12 (Marts), side 238, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Børnebog antologi: Fiskeren og Havprinsessen og andre Eventyr. Illustr. af Arthur Scheiner. Eventyr fra Alverdens Lande. ♦ Gyldendal, 1911. 47 sider (1911, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Artuš Scheiner (1863-1938, sprog: tysk)
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 159 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 165, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Tekster anonym: Knold og Tot i Skole. ♦ "Hjemmet"s Forlag, 1911. 16 sider, illustreret (tvær-kvartformat) (1911)
 Bog (oversætter) Tolstoy, Leo: Tosse-Ivan og andre Fortællinger. Overs. af Sofie Horten. ♦ Dansk-norsk Forlagskompagni, 1911. 156 sider (1911, novelle(r))
af Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828-1910, sprog: russisk)
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
 Bog (illustrationer) London, Jack: Naar Naturen kalder. Med Forord af Johs. V. Jensen. (Autoriseret Oversættelse ved Aslaug Mikkelsen). ♦ Peter Hansen, 1912. 190 sider, 1 billede (1912, roman)
Detaljer
af Jack London (1876-1916, sprog: engelsk)
forord af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1907 1. udgave: Naar Naturen kalder. Autoriseret dansk-norsk Oversættelse ved Aslaug Mikkelsen. Med Fortale af Johs. V. Jensen. Illustrationer af P. R. Goodwin og C. L. Bull. ♦ Peter Hansens Forlag, 1907. 263 sider, illustreret (11 farvetrykte Billeder)
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret Folkeudgave.
 note om oplag [Denne udgave indgår som som 2. Oplag i Hagerups Forlags oplagsberegning].
 note om oplag [Nyt oplag], 1912.
 anmeldelse eller omtale Demokraten (Århus) 6-12-1912, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: Knold og Tot paa Landet. ♦ "Hjemmet"s Forlag, 1914. 16 sider, illustreret (tvær-kvartformat) (1914)
 Tekster anonym: Ingeborgs tyske Ægteskab. ♦ 1915. 336 sider (1915)
serietitel: Damernes Bøger
oversat af Hedvig Magnussen
 Tekster anonym: Lord Percy som Reporter. ♦ Litteraturselskabet, 1917. (1917)
serietitel: Lord Percy fra Den excentriske Klub, 141
 Tekster anonym: Paa Skafottets Rand. ♦ Litteraturselskabet, 1917? (1917?)
serietitel: Lord Percy fra Den excentriske Klub, 182
 Tekster anonym: Tornerose. ♦ Litteraturselskabet, 1917? (1917?)
serietitel: Lord Percy fra Den excentriske Klub, 183
 Tekster anonym: Sejren. ♦ Litteraturselskabet, 1919. (1919)
serietitel: Lord Percy fra Den excentriske Klub, 247
 Børnebog Ravn, Henr.: Smaa Skibbrudne fra Titanic (1920, børnebog)
Detaljer
oversat af Henrik Ravn
kollaps Noter
 note til oversat titel Fortalt for danske børn af Henrik Ravn.
 anmeldelse eller omtale Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 4, side 145 [Anmeldelse af Marius Dahlsgaard, signeret: M.D.].
 Tekster Ved Ilden. Eventyr og Historier fra Lapland. Udgivet af Emilie Demant Hatt. ♦ København og Stockholm, J.H. Schultz og A.-B. Nordiska Bokhandeln, 1922. 10 + 108 sider, illustreret (1922)
Detaljer
oversat af Emilie Demant Hatt (1873-1958)
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 282 [Anmeldelse, signeret: P.E.].
 Tekster pseudonym: Kærlighed. Af Forf. til "Elisabeth og hendes tyske Have" (1927)
serietitel: Ugens Roman, 2:16
 Bog anonym: Femten Aar i Mandstøj. En Eventyrerskes fantastiske Roman. Illustreret med mange autentiske billeder. ♦ Skandinavisk Forlag, [1929]. 32 sider, illustreret (1929, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under klassemærket for personalhistorie: 99.4 Barker, Kapt.
 note til oversat titel Side [2]: Forhistorie.
 note til oversat titel Baseret på retsag mod Lillian Irma Valerie Smith (f 1895), født Barker. Kaptajn Barker blev anmeldt for bedrageri 5-3-1929.
 note til oversat titel På omslaget øverst: Sensationel Nyhed!
 note til oversat titel På omslaget nederst: Eneret forde skandinaviske Lande.
 note til oversat titel Uddrag af Forhistorie: Denne Bog, der er bearbejdet efter "kaptajnen"s detaillerede Tilstaaelse i Retten og i de engelske Baldes udførlige Kommentarer, besvarer Spørgsmaalet og giver samtidig Læseren et interessant men uhyggeligt Indblik i en fantastisk Eventyrerskes mærkelige Dobbelttilværelse som Kvinde og Mand.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Mors Bog [s133]] Den lille Savoyard. Side 133-43 (1936, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Der var stort Opløb i en af Hovedgaderne i Paris. En bluseklædt Arbejder holdt i sine Arme en bevidstløs Dreng, der vel kunde være en 10 Aar gammel; Barnets Øjne var lukkede unde de sorte Øjenbryn, det krøllede Haar faldt i fyldige Lokker ned over en hvid, gennemsigtig Pande, i hvilken de blaalige Aarer med pinlig Tydelighed traadte frem, og hele det blege Ansigt bar sørgelige Spor af Nød og Lidelse.
 Billede (omslag) serie: Cowboy (1939-61, roman)
Detaljer
redigeret af Aage Ark (1888-1975)
omslag af Palle Wennerwald (1898-1972)
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslag af dels anonyme og dels Palle Wennerwald.
 note til oversat titel Forskellige nummereringer i perioden. De senere årgange har øverst på forsiden: Ugens Western.
 note til oversat titel Serie 1 (1939-49): Nummer 1-326, serie 2 (1949-50): Nummer 1-52, serie 3 (1950-51): Nummer 1-52, serie 4 (1951-52): Nummer 1-52, serie 4 (1952-53): Nummer 1-52, serie 5: (1953-54): Nummer 1-52, Serie 6 (1954-61): Nummer 1-380.
 Tekster antologi: Kinesisk Lyrik (1947, tekster)
del af: Cavalcade
Detaljer
redigeret af Carl Kjersmeier (1889-1961)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 2. Aargang (1947), Nr. 1 (Januar-Februar), side 93-94, ved Carl Kjersmeir. [Prosaoversættelse af digte (i uddrag?) af Vang Tji (f 314), Li-Tai-Pe (702-63), Sao Han (8. årh.) og Tjang-Vu-Kien (f 1879)].
 Børnebog antologi: Fire eventyr. Hans og Grethe. Rødhætte. Tommelise (1957, børnebog)
 Tekster anonym: Pebernødder. Humor i tekst og tegninger (1957, humor)
 Tekster anonym: Undertrykt latter (1957, humor)
 Tekster Andersen, Benny: Lille Peter Dille og andre udenlandske børnerim og remser. [Gendigtet af Benny Andersen]. Tegninger: Harry Vedøe. ♦ Borgen, [1964]. 144 sider, illustreret (1964, noveller)
oversat af Benny Andersen (f. 1929)
illustrationer af Harry Vedøe
 Billede (illustrationer) Andersen, H. C.: A Christmas greeting to my English friends. First published in London 1847. Now newly translated from the Danish by Reginald Spink. With ill. from many countries and an introduction by Erik Dal (1965, tekster)
af H.C. Andersen (1805-1875)
oversat af Reginald Spink (1905-1994, sprog: engelsk)
forord af Erik Dal (1922-2006)
 Børnebog anonym: Hundehvalpene (1966, børnebog)
serietitel: Panorama Billedbøgerne, 43302
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Kaninfamilien (1966, børnebog)
serietitel: Panorama Billedbøgerne, 43303
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Kattekillingerne (1966, børnebog)
serietitel: Panorama Billedbøgerne, 43301
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Lille Bamse Slikkepot (1966, børnebog)
serietitel: Drej på Skiven. Se, Hvad der Sker
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Den lille, grådige gris (1966, børnebog)
serietitel: Drej på Skiven. Se, Hvad der Sker
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Den lille æsel (1966, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 24
Detaljer
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Mads Fip - den gnavne ged (1966, børnebog)
serietitel: Drej på Skiven. Se, Hvad der Sker
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Den standhaftige tinsoldat (1966, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: De tre små humlebier (1967, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 14
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Indianerdrengen (1967, børnebog)
serietitel: Den Klassiske Serie, 42213
illustrationer af Loÿs Péttilot (1911-1983, sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Jeanne d'Arc (1967, børnebog)
serietitel: Den Klassiske Serie, 42212
Detaljer
illustrationer af Loÿs Péttilot (1911-1983, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Julemanden i knibe (1967, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 15
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Kalven, der var ulydig (1967, børnebog)
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Den lille pony (1967, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Den lille sorte killing (1967, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Mikki (1967, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Bog (bearbejdelse) anonym: Prinsessen på ærten. Efter H. C. Andersen. Tegninger: M. Gorde (1967, børnebog)
Detaljer
baseret på værk af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af M. Gorde (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Italien.
 Bog anonym: Robinson Crusoe (1967, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Syvsovermusen som babysitter (1967, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 16
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Den uartige Sofie (1967, børnebog)
Detaljer
illustrationer af M. Gorde (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Det uhøflige pindsvin (1967, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 13
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: De vilde svaner (1967, børnebog)
Detaljer
baseret på værk af H.C. Andersen (1805-1875)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter H.C. Andersen.
 note til oversat titel Trykt i Holland.
 Bog (bearbejdelse) anonym: De vilde svaner. Efter H. C. Andersen. Tegninger: M. Gorde (1967, børnebog)
Detaljer
baseret på værk af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af M. Gorde (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Bog Andresen, Albert: Bambusløvet hvisker æventyret om Koong-See og Siang-Lee som det er foreviget på den blå tallerken. Gennemgået og bearbejdet af G. Jacobsen med assistance af Rich. Woo (1968, novelle(r))
del af: Nytaarsgave
Detaljer
oversat af Albert Andresen (1834-1913)
oversat af G. Jacobsen
oversat af Rich. Woo
kollaps Noter
 note om føljeton Tidligere trykt i: Nytaarsgave udgivet af Foreningen Fremtiden, 1868.
 Børnebog anonym: En dag ved stranden. Tegninger: May Kirkham (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger
Detaljer
illustrationer af May Kirkham (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Dueslaget. Tegninger: H. Zeise (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger
illustrationer af H. Zeise (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Else og Langøre. Tegninger: Raffray (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af André Raffray (1925-2010, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Billede (illustrationer) Andersen, H. C.: First three tales. 3rd ed. (1968, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af David Hohnen (1925-2013)
 Børnebog anonym: Godnathistorier (1968, børnebog)
serietitel: Bonny-Bøgerne, 42301
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Sverige.
 Børnebog anonym: Grynte-gris. Tegninger: H. Zeise (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger
Detaljer
illustrationer af H. Zeise (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Hvad vil du være? (1968, børnebog)
serietitel: Bonny-Bøgerne, 42302
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Kaninen Vimmer (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger
illustrationer af H. Zeise (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Kyllingens flyvetur (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 21
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Mads Mæh på eventyr (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Helen Haywood (1908-1995, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Min dyrebog (1968, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Holland.
 Børnebog anonym: Min store dyrebog (1968, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Holland.
 Børnebog anonym: Den nysgerrige Mikkel (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af André Raffray (1925-2010, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Rappe-Rap, som ikke kunne finde sin far. Tegninger: H. Zeise (1968, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: De Små Lito-Bøger
Detaljer
illustrationer af H. Zeise (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Tekster Gagarinowitch, Ivan: Sex i rumskib 7. ♦ Nordisk Bladcentral, [1968]. 176 sider. (Svea Bøger, 24) (1968)
serietitel: Svea Bøger, 24
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Det er uklart om bogen er skrevet på dansk eller oversat til dansk fra et andet sprog.
 Børnebog anonym: Sjov på en regnvejrsdag (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger
Detaljer
illustrationer af May Kirkham (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Skaden bliver klog (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 22
Detaljer
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Sussi går på opdagelse (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af André Raffray (1925-2010, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Trylletelefonen (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger
Detaljer
illustrationer af May Kirkham (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Ællingen Tosserik (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Helen Haywood (1908-1995, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Æslet Krølle (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af André Raffray (1925-2010, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: De tre små grise. ♦ Williams Forlag, 1971. [32] sider, illustreret (1971, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Junior Album, 1
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie.
 Billede (illustrationer) Andersen, H. C.: First three tales. The tinder box. Little Claus and Big Claus. The princess and the pea. With ill. from many countries and an introduction by Erik Dal. Translated from the Danish by David Hohnen. 4th ed. ♦ Høst, 1972. 64 sider, illustreret (1972, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Anonym
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af David Hohnen (1925-2013)
kollaps Noter
 Bog anonym: Kattekillingerne. ♦ Illustrationsforlaget, 1972. [16] sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 181
Detaljer
oversat af Anonym
1952 1. udgave: Kis, Mis og Muf
kollaps Noter
,
 Bog anonym: Kyllingerne. ♦ Illustrationsforlaget, 1972. [16] sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 183
Detaljer
1952 1. udgave: Kyllingerne. ♦ Illustrationsforlaget, [1952]. [16] sider, illustreret
kollaps Noter
,
 Bog anonym: Lasse og Basse. ♦ Illustrationsforlaget, 1972. [16] sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 184
Detaljer
1952 1. udgave: Lasse og Basse
kollaps Noter
,
 Bog (illustrationer) London, Jack: langfart med Snarken. Overs. fra amerikansk af Aslaug Mikkelsen og Ejnar Mikkelsen. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 267 sider, 12 tavler (1972, roman)
Detaljer
af Jack London (1876-1916, sprog: engelsk)
oversat af Aslaug Møller (1876-1964)
oversat af Ejnar Mikkelsen (1880-1971)
1916 1. udgave: Paa Langfart med Snarken. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Aslaug Mikkelsen og Ejnar Mikkelsen. ♦ John Martin, 1916. 256 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Frankrig.
 Billede (illustrationer) Larsen, Bent Axel: Skolen brændte to gange. ♦ Dansk Bogforlag, [1972]. 155 sider, illustreret (1972, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig udgivet på engelsk: The schoolhouse burned twice, 1968. Illustreret af Vernon Nye.
 Bog anonym: Ællingerne. ♦ 1972. [16] sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 188
Detaljer
1953 1. udgave: Ællingerne der ville lære at svømme
kollaps Noter
,
 Børnebog anonym: To grufulde timer. ♦ Williams Forlag, 1973. 129 sider, illustreret (28 cm) (1973, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserier.
 url Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Comics.org
 Billede (illustrationer) Giersing, Mona: Ti tykke jumbobørn. ♦ Lademann, 1973. [18] sider, 21 x 23 cm (1973, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af anonym.
 Billede (illustrationer) Erup, Birgit: Eventyret om Askepot. Vers. ♦ Lademann, 1973. [8] sider, illustreret (27 cm) (1973, børnebog)
Detaljer
af Birgit Erup (f. 1941)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Billede (illustrationer) Erup, Birgit: Eventyret om den bestøvlede kat. Vers. ♦ Lademann, 1973. [8] sider, illustreret (27 cm) (1973, børnebog)
Detaljer
af Birgit Erup (f. 1941)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Billede (illustrationer) Erup, Birgit: Eventyret om Rødhætte. Vers. ♦ Lademann, 1973. [8] sider, illustreret (27 cm) (1973, børnebog)
Detaljer
af Birgit Erup (f. 1941)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Billede (illustrationer) Erup, Birgit: Eventyret om Snehvide. Vers. ♦ Lademann, 1973. [8] sider, illustreret (27 cm) (1973, børnebog)
Detaljer
af Birgit Erup (f. 1941)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Bog antologi: La lanternisto kaj aliaj prozajoj de polaj autoroj. H. Sienkiewicz [m. fl.] Elektis kaj tradukis Kazimiere Bein (Kabe). Represo. ♦ Dansk Esperanto Forlag, 1973. 207 sider (1973, novelle(r))
originaltitel: Latarnik, 1881
Detaljer
af Henryk Sienkiewicz (1846-1916, sprog: polsk)
oversat af Kazimierz Bein (1872-1959, sprog: polsk)
kollaps Noter
 note til titel Tidligere udgave i Holland. Originaludgaven polsk. Oversat til esperanto og udgivet i Amsterdam 1905.
 Billede (illustrationer) Andersen, H. C.: New tales. 1843. Translated from the Danish by Reginald Spink. With ill. from many countries and an introduction by Erik Dal. ♦ Høst, 1973. 64 sider, illustreret (1973, roman)
af H.C. Andersen (1805-1875)
oversat af Reginald Spink (1905-1994, sprog: engelsk)
forord af Erik Dal (1922-2006)
kollaps Noter
 Billede (illustrationer) Giersing, Mona: Ti små harer. ♦ Sesam, 1975. [20] sider, illustreret (21 x 23 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af anonym.
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 Billede (illustrationer) Giersing, Mona: Ti små hundehvalpe. ♦ Sesam, 1975. [20] sider, illustreret (21 x 23 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af anonym.
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 Billede (illustrationer) Giersing, Mona: Ti små teddybjørne i eventyrland. ♦ Sesam, 1975. [20] sider, illustreret (21 x 23 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af anonym.
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 Billede (illustrationer) Cohrt, Mogens: Hos lægen. For børn fra 2 til 3 år. ♦ Sesam, 1975. [8] sider, illustreret (16 x 20 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 Børnebog anonym: Jungledrengen. ♦ Williams Forlag, 1975. 64 sider, illustreret (1975, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Finland.
 Billede (illustrationer) Cohrt, Mogens: Kan du høre ... ♦ Sesam, 1975. [12] sider, illustreret (1975, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 note til oversat titel Pegebog.
 Billede (illustrationer) Cohrt, Mogens: Min lillebror. For børn fra 2 til 3 år. ♦ Sesam, 1975. [8] sider, illustreret (16 x 20 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

anonym ukendt: Den djævelske Støvle,burlesk Farce, med Sange, i 1 Akt (premiere 1867 på Vesterbroes nye Theater)
anonym ukendt: Livets SkoleLivsbillede i 5 Akter med Sange, Kor og Optog. Musiken komponeret og arrangeret af Lanzky
musik af Axel Lanzky (1825-1885)
(premiere 1873? på Ukendt sted)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden