Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

anonym ukendt

Sprog: ukendt

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym: Historie om den skjønne Magelone og Peder med Sølvnøglerne. ♦ Jordan, [ca. 1841-58] (1500, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Historie om en Kjøbmandssøn. Johannes m. m.. Med Træsnit. ♦ Hjørring, M. Petersen, [ca. 1841-58] (1500, roman)
 Bog anonym: Historie om Tristran og Indiane. Overs. Med Træsnit. ♦ Hjørring, M. Petersen, [ca. 1841-58] (1500, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: En mærkværdig Historie om Helena,. en Kongedatter af Konstantinopel ... ♦ Jordan, [ca. 1841-58] (1500, roman)
oversat af Anonym
 Bog Norske Digte fra Tiden efter 9. April 1940. (U. A.) (1500, digte)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Snorrepiberier [o]] Anecdoter (1813) EMP 4
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Snorrepiberier [i]] Om en i vore Dage meget gængs Landeplage: de ubeskrevne Reisende. Af en afdød berømt Mands Brevtaske (1813) EMP 4
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Snorrepiberier [n]] Om Kiønnet. Af Thomas (1813) EMP 4
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Smaa Romaner og moralske Fortællinger [1c]] Brudstykker af Hr. Balthasars Liv og Levned. En sand Begivenhed (1826) EMP 18
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [h]] [Anekdoter] (1827) EMP 19
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [b]] KierkegaardsBetragtninger eller Skribentæren efter Døden (1827) EMP 19
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [d]] Niarotha og Helamin. En Østerlandsk Fortælling (1827) EMP 19
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [i]] Noget for gode Sjele (1827) EMP 19
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [a]] Den Usynlige (1827) EMP 19
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [j]] Ædelmodighed (1827) EMP 19
 Trykt i periodicum anonym: Bagerdrengen som Minister (1829, novelle(r))
del af: Etui-Bibliothek for Damer
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Etui-Bibliothek for Damer, No. 3.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Interessante Fortællinger [c]] Sandalerne (1834) EMP 26
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Freia [l]] Forskjellen paa Sjæls og Legems Arbeider (1837) EMP 27
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Freia [k]] Fragment (1837) EMP 27
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Freia [f]] Hvad kan en Kone ikke gjøre for sin Mand naar hun elsker ham oprigtigt! (1837) EMP 27
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Freia [j]] Lidt homoristisk om Astrologien (1837) EMP 27
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Freia [b]] Mine Skrupler over Selvmords Moralitæt og over dets Straffældighed efter de borgerlige Love af J.J.G., med Forøgelse af Forfatteren (1837) EMP 27
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Freia [a]] Seracolitnationen ved Senegal, Giraffer, Løver, Flodheste, Krokodiller. En Abehistorie (1837) EMP 27
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Novellesamleren [b]] Johann Hergott (1840) EMP 31 BDsupp:sp805
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Novellesamleren [a]] Napoleon i Lejren ved Boulogne (1840) EMP 31 BDsupp:sp805
 Trykt i periodicum anonym: Den anden Kone (1841)
del af: Portefeuillen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt på dansk i: Portefeullen, 1841, bind 2, spalte 226-35.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum anonym: Den anden Mand (1841)
del af: Portefeuillen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt på dansk i: Portefeullen, 1841, bind 2, spalte 217-26.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum anonym: Alvise Emo. En venetiansk Novelle (1841)
del af: Portefeuillen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt på dansk i: Portefeullen, 1841, bind 2, spalte 266-78.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: Historie om Till Ugelspil. Med 70 Billeder. Ny Udg. ♦ Zuschlag, 1841 (1841, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1500 1. udgave: Underlig oc selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunssvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk udsat. ♦ [Uden sted], Sidste Gang prentet i dette Aar [ca. 1690]. [Upagineret], illustreret
 Trykt i periodicum anonym: Orestes og Pylades. 1822 (1841)
del af: Portefeuillen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt på dansk i: Portefeullen, 1841, bind 2, spalte 146-55.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum anonym: Bertel Beenløs. Original Fortælling, grundet paa en virkelig Begivenhed (1843)
del af: Repertorium for Morskabslæsning
 Bog anonym: Till Uglspils Historie. Paany bearbeidet i 34 rimede Capitler. Udgivet og forlagt af Flinch. ♦ Kbh., Flinch, 1843. 1.-4. Levering, 64 sider, illustreret (1843, roman)
Detaljer
udgiver: A. Flinch (1813-1872)
bearbejdelse: Johannes Stroe (1805-1865)
kollaps Noter
 note til titel Mere udkom ikke, 16 hefter var påtænkt.
 Trykt i periodicum anonym: Scipio Afrikaner (1844, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Dannevirke
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke 7-12-1844 til 29-1-1845. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog antologi: Eventyr, Fortællinger og Sagn. Læsning om Vinteraftenen. ♦ 1845 (1845, novelle(r))
 Trykt i periodicum anonym: Schwilge og Uhret i Strasborg-Domkirke (1845, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Dannevirke
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dannevirke 22-2-1845. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog tidsskrift: Morende Fortællinger. Af "Underholdning for Menigmand". ♦ Horsens, Holm, 1846. 1 Aarg. 1. H. (1846, novelle(r))
oversat af Anonym
 Bog anonym: Krønike om Keiser Carl Magnus. Hvorledes han stedse mandeligen streed for den hellige christelige Tro, med de tolv Jevninge, som var Roland, Oliver, Turpin Ærkebiskop og andre flere, som her efterfølge. ♦ Kbh., 1847. 237 sider (1847, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tvende Historier. Den Første: Sneehvid og Rosenrød eller de tolv Vildænder. Den Anden: Den danske Pige i fremmed Land eller Lønnen for gode Gjerninger. ♦ Kjøbenhavn, Behrends Enke, 1848. 16 sider (1848, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel [Nyt oplag], 1848.
 note til titel [Ny udgave], 1861.
 Bog anonym: Tre muntre Historier. Manden vilde besørge Huusholdningen, og Konen gik i Marken med Høstfolkene - Guldbørnene, eller Manden som ikke kunne gjemme Hemmeligheden - Hans vilde gifte sig, og lod sit Sødskendebarn beile for sig. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1848. 12 sider (1848, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Findes også med udgivelsesår 1852.
 Tekster anonym: [indgår i: Maanedskrivt for Morskabslæsning [s141]] Invaliden. Side 141-44 (1848) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Legationsraad J., som paa en Forretningsreise maatte opholde sig flere Uger i Staden S-, hvor han ofte blev indbuden til de bedste Familier, fortæller Følgende:.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Samling af underholdende Fortællinger [b]] Den lille Landsby og det store America (1848) EMP 34
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Samling af underholdende Fortællinger [d]] Niels Ebbesen og hans Tid (1848) EMP 34
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Samling af underholdende Fortællinger [a]] Procuratoren og Fanden (1848) EMP 34
 Tekster anonym: [Bibliothek for Smaafortællinger [3a]] Varinka (1848)
del af: Frederiksborg Amts Morskabs- og Avertissements-Blad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Oprindelig som føjeton i: Frederiksborg Amts Morskabs- og Avertissements-Blad.
 Bog anonym: Tvende Historier. [Den Første: Hakelnberg og Tud-Osel ved Bundløse-Kjær]. Den Anden: Christian d. Syvende i Udlandet. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1849. 16 sider (1849, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Også med under titlen: Den Første: Hakelnberg og Tud-Osel ved Bundløse Kjær, eller: den vilde Jæger og den forfængelige Nonne. Den Anden: Christian d. Syvende i Udlandet, eller saadan handler en dansk Konge.
 Bog anonym: Tvende Historier. Den Første: Pigen uden Hænder, Den Anden: Den ærlige Bonde og den taknemlige Jøde. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1849. 12 sider (1849, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tvende Historier. Den Første : Den lykkelige Mao og hans skrækkelige Fætter, som skulle dele hans Rigdom med ham, men vilde have Barnet ogsaa deelt. Den Anden : Den ædelmodige Redningsmand, som vovede sit Liv, men ikke for Penge. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1850. 16 sider (1850, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tvende muntre Historier. 1. Hyrden, som blev ophøiet til Skatmester, 2. Den gjærrige Mand, som bedrog Djævelen. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1850. 16 sider (1850, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Trende Historier. Den rædselsfulde Vielse ... ♦ Kbh., Behrends Enke, 1850. 16 sider (1850, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Fulde undertitel: Den rædselsfulde Vielse eller hvorledes en gammel Præst, i Odsherred paa Sjælland, midt om Natten blev tvunget til at ægtevie et høitstaaende Brudepar. ( En sand Begivenhed ). Strømpebaandene ved hvis Hjælp man opdagede et grueligt Mord. Ræven snyder Bjørnen for Julekosten ( Et norsk Folkeeventyr ).
 Børnebog anonym: Angelica. En Fortælling for Børn. ♦ Kbh., Bing & S., 1850. 33 sider, med 4 illum. Billeder (1850, børnebog)
 Trykt i periodicum anonym: Mohammed den Grimme og Fatmeh den Skjønne. (Livsbilleder af Ægypten) (1850)
originaltitel: ?
del af: Kjøbenhavnsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Kjøbenhavnsposten fra 17-12-1850 til 24-12-1850.
 Bog anonym: En særdeles moersom Historie om Præsten og Bonden ... Af Dietz, forhen Degn i Jylland. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1850. 8 sider (1850, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Fulde undertitel: og hvorledes Bonden på en meget snild og forstandig Maade straffede Præstens upassende Adfærd i Anledning af Datterens Confirmation, samt hvorledes de bleve forligte og gode Venner.
 Tekster anonym: Engagerende Cotillons-Deviser. ♦ Bakke, 1851. 4 Ark Patent (1851, ballet)
 Bog anonym: En meget underholdende og munter Historie om Troldkongens Løber Lunkentuss som udførte mange store og kjække Gjerninger, eller Fændriken, Sergeanten og Soldatens vidunderlige Hændelser og Skjæbner. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1851. 12 sider (1851, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Nyeste arabiske Blomstersprog. Helliget Kjærlighed og Venskab. ♦ H.P. Møller, 1851. 32 sider (1851, novelle(r))
af Anonym
 Børnebog anonym: Udvalgte Fee-Eventyr for Børn (1851, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indhold: 1. Rosenhuset. 2. De brogede Fiske. 3. Menneskeæderne [måske: Menneskeæderen].
 Bog anonym: Trende Historier. Ørnen som tog et Barn med op i sin Rede eller Moderkjærlighedens Velsignelser. En sand Begivenhed, som har tildraget sig i Sveits, i Canton Bern. Tommeliden. Hundetroskab. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1852. 12 sider (1852, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Også udgave med årstallet 1861.
 Bog anonym: Tre muntre Historier. Manden med Pidsken. Snekkestenen eller: den skjønne Ragnhild, Kong Halvors Datter. Lyndelse Sø eller: den hellige Birgittes Mirakler. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1852. 24 sider (1852, roman)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s163]] Af en Læges Memoirer. Side 163-68 (1853) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Uendelige ere en Læges Anstrengelser, inden han er naaet op til hiin Berømmelsens Tinde, som tilsteder ham at tælle Ofrene for sin Videnskab efter Hundreder.
 Bog anonym: En meget smuk og underholdende Historie om Brødrene Lillekort og Kong Lavring, som gik grumme tidligt ud i verden, deres vidunderlige Hændelser og Førstnævntes seierige Kamp med tre Trolde, som tilsammen havde 30 Hoveder, eller Skibet, Sværdet og den store Maltbrygger. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1853. 16 sider (1853, roman)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s242]] Den nordlige Gjennemfart ved Amerika. Side 242-81 (1853, tekster) 👓
 Tekster anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s154]] Zigeunerne i Skotland. Side 154-58 (1853, tekster) 👓
 Tekster anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s158]] Underveis fra Minerne i Melbourne. Side 158-63 (1853, tekster) 👓
 Bog anonym: Trende Historier. Den rige og den fattige Broder ... ♦ Kbh., Behrends Enke, 1854. 16 sider (1854, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Fulde undertitel: Den rige og den fattige Broder, eller Kværnen som kunde male Sild og Vælling, samt andre gode Sager, og nu den Dag idag staar i Søen og maler Salt. Den danske Grenader, der efter mange forunderlige Begivenheder blev Konge i Navarra. Russen og Tyrken, eller Lykke og Ulykke.
 Bog anonym: Christian den Anden i Fængslet og Edderkoppen. Bonden og Svenskerne. Spurvemikkel. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1854. 16 sider (1854, roman)
oversat af Anonym
 Tekster P. M.: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s024]] Et Par Blade fra Djurgården. Original Skizze af P. M. Side 24-36 (1855, tekster) 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s118]] Betænkelige Conseqventser. Side 118-19 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s300]] Café d'Orsay. Skizze fra 1849. Side 300-11 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s087]] Christovalfesten i Mexico. Side 87-91 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s092]] Flodhesten. Side 92-95 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s152]] Fra de skotske Høilande. Side 152-57 (1855, tekster) EMP 47 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s158]] Harefamilien. Side 158-61 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster Speck, Dr.: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s051]] En hemmelighedsfuld Bloddommer. Side 51-56 (1855) EMP 47
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s212]] Hvad Solen saae. Side 212-26 (1855)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s397]] Jeanne Deronie. Side 397-400 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s080]] Joseph Brandt. Side 80-86 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s457]] Londons Adressebog. Side 457-61 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s468]] Den londonske Natteherbergs Reform. Side 468-74 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s311]] Marseillaisen og "Fryd Dig ved Livet". Side 311-15 (1855, tekster)
 Tekster A.T.B.: [indgår i antologien: Blandede Fortællinger [d]] Mine historiske Forskninger i B. Fortælling (1855) EMP 45
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s076]] Misceller. Side 76-80, 160, 237-40, 475-76 (1855)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s401]] Mormonstaten Deseret. Side 401-18 (1855, tekster) 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s147]] En mærkværdig Eventyrer. Side 147-51 (1855, tekster) EMP 47 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Om grev Moritz August von Benjowsky (f. 1741).
 Tekster E.W.: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s315]] Napoleon den Førstes Talisman. Side 315-20 (1855)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s043]] Ny-Zeeland. Side 43-50 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s036]] En original Søhelt. Side 36-42 (1855) EMP 47
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s107]] En Rejse ned ad Sydamerikas Kyst og om Cap Horn. Side 107-13 (1855, tekster) EMP 47
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s375]] Romerske Banditqvinder. (Skrevet 1849). Side 375-84 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s103]] Skildringer fra Nordamerika. Side 103-15 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s232]] Slaget ved Inkerman. Side 232-37 (1855, tekster)
 Bog anonym: En smuk Historie Tristran og Indiane. ♦ Schovelin, (1855) (1855, roman)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s172]] En tro Skildvagt. Side 172-79 (1855) EMP 47
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s238]] Misceller. Side 238-40 (1855, tekster)
 Tekster antologi: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s059]] Blandinger. Side 59-60 (1855) EMP 47
 Tekster antologi: [indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [s180]] Blandinger (1855) EMP 47
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [l]] De to Hanreier (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [f]] De ni Elskere (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [k]] De forræderiske Beenklæder (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [q]] Grevinde Du Barry Ludvig den Femtendes sidste Maitresse (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Sjællandspostens Nytaarsgave for 1856 [b]] John Lillie. En Episode af den engelske Dronning Elisabeths Historie (1856) EMP 54
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [m]] Den levende og den døde Elsker (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Sjællandspostens Nytaarsgave for 1856 [a]] Liane (1856) EMP 54
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [j]] List og Hævn (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [e]] List og Kjærlighed (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [o]] Ludvig den Femtendes berømte Hjortepark eller Serail (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [g]] Lykke i Ulykke (1856) EMP 52
 Bog anonym: En lystig Historie om Robertus v. Agerkaal. ♦ H.P. Møller, 1857 (1856, roman)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [n]] Margaretha af Valois's, Henrik den Fjerdes Gemalindes Elskovseventyr (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [i]] Den muntre Nat (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [p]] Napoleons Elskovshistorier (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Hinduen Tollar [f]] Om Mormonerne. Af "Folkekalender for Danmark" 1856 (1500) EMP 40
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [a]] Raadgiveren i Kjærlighedsaffairer (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [c]] Spansk Elskov (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [h]] Studenter Elskov (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [d]] Tjeneren sin Herres Rival (1856) EMP 52
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Elskovsmalerier [b]] Ægtemanden som sin Kones Elsker (1856) EMP 52
 Bog anonym: Den gjenopstandne Uglspil, det er forunderlige og sælsomme Historier om Till Uglspil, en Bondes Søn, født i Landet Brunsvig, Meget morsom at læse. ♦ Kbh., A. Zuschlag, 1857. 144 sider, illustreret (1857, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1500 1. udgave: Underlig oc selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunssvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk udsat. ♦ [Uden sted], Sidste Gang prentet i dette Aar [ca. 1690]. [Upagineret], illustreret
kollaps Noter
 note til titel Med 100 Træsnit.
 Bog anonym: Historie om Hr. Tristan og den smukke Isolde. Oversat. Med Træsnit. ♦ H.P. Møller, 1857 (1857, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Historie om Tiele Ugelspegel. ♦ H.P. Møller, 1857 (1857, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1500 1. udgave: Underlig oc selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunssvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk udsat. ♦ [Uden sted], Sidste Gang prentet i dette Aar [ca. 1690]. [Upagineret], illustreret
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [c]] En Hævn (1857, novelle(r)) EMP 55
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [d]] Liane (1857, novelle(r)) EMP 55
 Bog anonym: Olger Danskes Krønike. Efter de ældste Udgaver bearbeidet af Nis Hanssen, med en Fortale af C. Molbech. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ Schubothe, 1842. xliv + 258 sider (1857, roman)
Detaljer
udgiver: Nis Hanssen (1808-1866)
forord af Christian Molbech (1783-1857)
kollaps Noter
 note til titel Nyt Oplag. ♦ Schubothe, (1857).
 Bog anonym: Tre smukke Historier. Grusom Hævn eller Lieutenantens uheldige Kjærlighed til Farverens unge Kone. Den svenske Pige i Pommern eller tre Dages og tre Nætters Livsfare og Angst. Feiltagelsen. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1858. 12 sider (1858, roman)
oversat af Anonym
 Tekster antologi: Grinebideren. Lystige Smaating til Underholdning i ledige Timer. Med 10 griinagtige Billeder. ♦ Kjøbenhavn, H.P. Møller, [1858]. 15 sider (1858, humor) 👓
 Bog anonym: Historie om den dyrekjøbte Isabella, hvis Deilighed var uudsigelig, ... ♦ Kjøbenhavn, H.P. Møller, 1858. 31 sider (1858, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde undertitel: hvis Deilighed var uudsigelig, hvis Kydskhed ubeskrivelig, og hvis Oprighed uforanderlig mod hendes Husbonde. Samme Historie er i Begyndelsen meget lystig, i Fremgangen meget bedrøvelig, men dog i Udgangen meget glædelig.
 note til oversat titel Med titelbillede.
 Bog anonym: Tvende Historier. En troværdig Beretning om Julirevolutionen i Paris, og Spanierinden eller de franske Husarers Modtagelse da de som Fjender kom til Spanien. ♦ Kbh., Behrends Enke, 1859. 12 sider (1859, roman)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s110]] Blücher som Dommer. Side 110-19 (1860)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s138]] Orangutangen. Side 138-44 (1860, tekster)
 Trykt i periodicum anonym: Det Petersborgske Hofs hemmelige Historie. Af en afdød Statsmands Papirer (1860)
del af: Ny Adresse-Avis
del af: Folkets Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Ny Adresse-Avis 1860.
 note om føljeton Føljeton (fortsat fra Ny Adresse-Avis) i Folkets Avis fra 21-2-1860 til 30-6-1860. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s288]] Rigdommen. Side 288 (1860)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s137]] Mikroskopet brug i Criminalprocessen. Side 137-42 (1861, tekster)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger [b]] Væddemaalet. ♦ Bornholms Amtstidendes Feuilleton. 19 sider (1861) EMP 59
del af: Bornholms Amtstidende
 Tekster antologi: To Fortællinger. Udg. i Tillægsark til "Roeskilde Avis". ♦ Roskilde, [Ikke i Bogh.], 1861 (1861)
del af: Roeskilde Avis
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [e]] Gemsejægeren (1862) EMP 60
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [d]] Logogriph (1862) EMP 60
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [b]] Rubinen (1862, tekster) EMP 60
 Børnebog anonym: Pjerrot's Liv og Levnet. ♦ Th. Michaelsen, 1863. 20 sider (kvartformat), illustreret (1863, børnebog)
 Børnebog anonym: Ellen Burton. Slave-Martin. To Fortællinger for unge Læsere. Udgivne af V. K. ♦ Lind, 1864. 44 sider + tavle (1864, børnebog)
Detaljer
udgiver: Pseudonym og undersøges
kollaps Indhold

[b] anonym: Slave-Martin (1864, børnebog)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Otte Fortællinger [g]] Mere Lykke end Forstand. Efter en sand Begivenhed (1864) EMP 65
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Smaa Feuilleton-Stykker [j]] Hundene paa Kamtschatka (1866) EMP 67
 Bog anonym: [indgår i antologien: Samlede Fortællinger [d]] Negerfyrsten Lagona. En Fortælling (1866, novelle(r)) EMP 67
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Smaa Feuilleton-Stykker [i]] Som det gaaer i Verden. Af "For Ungdommen" (1866) EMP 67
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Smaa Feuilleton-Stykker [h]] Strøtanker (1866) EMP 67
 Tekster anonym: [indgår i antologien: [Forskellige Fortællinger efter Føljetoner] [a]] Et Par. Original Fortælling. Efter "Fædrelandet". 70 sider (1868) EMP 74
del af: Fædrelandet
 Tekster anonym: [indgår i antologien: [Forskellige Fortællinger efter Føljetoner] [eb]] Røveruvæsenet i Neapel (1868) EMP 74
del af: Fædrelandet
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [1e]] Boghandleren i Strasbourg. En Nordboes Reiseerindring fra 1860, forkortet og bearbeidet af E. F. (1870, tekster) EMP 83
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
 Tekster anonym: Johanne. ♦ 1870. 16 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 185) (1870, tekster)
serietitel: Gudelige Småskrifter, 185
 Trykt i periodicum anonym: Det astrologiske Æsel (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 11 (11-3-1871).
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Underholdende og belærende Læsning for Hvermand [k]] Debutantens Lykke. Original Fortælling af Forf. til "En St. Hans Aften". Efter "L.-F. St." (1871) EMP 86
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Underholdende og belærende Læsning for Hvermand [b]] Estella. Efter "Illustr. Modetid" (1871) EMP 86
 Trykt i periodicum anonym: Den chinesiske Rolf Blaaskjæg (1871, novelle(r)) 👓
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., Nr. 2 (12-8-1871) og Nr. 3 (19-8-1871).
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Underholdende og belærende Læsning for Hvermand [l]] Lille Mille. Af Samme [ie: Forf. til "En St. Hans Aften"]. Efter "L.-F. St." (1871) EMP 86
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Underholdende og belærende Læsning for Hvermand [h]] Den manglende Deel. Original Fortælling. "Aftenlæsn." (1871) EMP 86
 Trykt i periodicum anonym: Min Portnerskes Datter (1871, novelle(r)) 👓
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., Nr. 15 (11-11-1871) og Nr. 16 (18-11-1871).
 Tekster D-: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2e]] Naturens Datter. Et Eventyr af D- ved C*C (1871) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Trykt i periodicum anonym: En Reise med en Vanvittig i en Luftballon. Af en Aëronauts Papirer. (Ved Wilmar) (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Wilmar (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 5 (28-1-1871).
 Trykt i periodicum anonym: Undinen i Skovsøen. (Et gallisk Eventyr) (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 7 (11-2-1871).
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2h]] "Var jeg en Rose -". [Digt]. Motiveret af ungarsk Folkesagn. Af G. H. (1871) EMP 83
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
 Trykt i periodicum anonym: Velent Fuglefænger eller Borkowitz's Grundlæggelse. (Et mærisk Sagn) (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 9 (25-2-1871) og Nr. 10 (4-3-1871).
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s063]] Af Fuglelivet. Side 63-66 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s250]] Berømte Dværge. Side 250-54 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger fra Syd og Nord [d]] Den Brandforsikkrede (1872) EMP 87
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2b]] Brøndkuren (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s157]] Burkes Opdagelsesreise i Australien. Side 157-86 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s003]] Coppet. Side [3]-14 (1872, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Slot ved Genfersøen.
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s061]] En Dag blandt Røvere. Side 61-87 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster D-: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [3h]] En Dags Virkelighed og en Nats Drøm ved Vesterhavet. (1866). Af D-, ved C*C (1872) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s309]] Dajakerne paa Borneo. Side 309-54 (1872) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s235]] Damaraerne. Side 235-68 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s206]] Diamantleierne i Sydafrika. Side 206-18 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s186]] Et eventyrligt Liv. Side 186-99 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s375]] Familien Bonaparte. Side 375-82 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2c]] Den farvede Husarofficeur (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s073]] En Favoritindes sidste Dage. Et Billede fra den første franske Revolutions Tid. Side 73-88 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2h]] Feiltagelsen (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger fra Syd og Nord [g]] Fiskeren fra Sissigen. En Fortælling fra Wilhelm Tells Fødeby (1872) EMP 87
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger fra Syd og Nord [f]] Fra Cromwells Dage. Historisk Novellette (1872) EMP 87
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s116]] Fra Tierra del Fuego. Side 116-41 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [3k]] Den gamle Vaskerkone. [Digt]. Et Billede af Arbeiderlivet, tegnet frit efter Chamisso (1872) EMP 83
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s162]] Guillotinens Forudsiger. Side 162-70 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s325]] "Hexehammeren". Side 325-47 (1872) 👓
 Bog anonym: [indgår i antologien: ["Folkets Avis"'s Søndagsfeuilleton] [s017]] Det hemmelighedsfulde Halsbånd. Side 17-26 (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Folkets Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton fra 28-1-1872 til 11-2-1872. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s141]] En Historie fra det stille Bælte. Side 141-56 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger fra Syd og Nord [e]] En Hverdagshistorie (1872) EMP 87
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger fra Syd og Nord [b]] Hvælvingen under Thorwaldsens Værksted i Rom (1872) EMP 87
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2e]] Hævnen (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s129]] I Patagonien. Side 129-39 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s314]] Kaffernes Liv og Skikke. Side 314-57 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s161]] Kondoren. Side 161-68 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s101]] Korporal Josephs Fortællinger fra Austerlitz. Side 101-21 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s335]] Lidt om Dyrenes Instinkt. Side 335-41 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s003]] Maurus Jókai. En literærbiografisk Skitse. Side [3]-11 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s122]] Mordet paa Monaldeschi. Side 122-40 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s151]] Morfori den Anden. (Frit efter "Der Salon"). Side 151-60 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger fra Syd og Nord [c]] Mumiehandleren. En Novelle fra Nilfloden (1872) EMP 87
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s170]] Mærkelige Musikanter. Side 170-78 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2g]] Den nye Messias (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s200]] Om Oprindelsen til "Boudoiret". Side 200-06 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s183]] Petrarca og Laura. Side 183-87 (1872) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s067]] En Pommeraner i Versailles. Side 67-83 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s295]] En Profetinde i vort Aarhundrede. Side 295-316 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s211]] Rebslagerdrengen. Side 211-32 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s003]] Ridder Bayard. Side [3]-31 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s156]] Rubens hos Velasquez. Side 156-67 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [3f]] Sem, Cham og Japhet. En bibelsk Legende hos Negrene i Sydamerika. Gjengivet af E. F. (1872) EMP 83
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s379]] Stenhuggeren. En japanesisk Legende. Side 379-82 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2f]] Stregen (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s169]] Sulioterne og Tsavellas. Side 169-78 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s058]] Talma og Linedandserinden. Side 58-66 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s015]] Tiggerne og Tyvene i London. Side 15-44 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s342]] Træk af Frederik den Stores Ungdom. Side 342-55 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s374]] Den unge Robespierre og J. J. Rouseau. Side 374-81 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s126]] Walter Scott. Side 126-49 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s003]] Den Vanvittige. Side [3]-40 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s350]] Varme Somre i Fortiden. Side 350-59 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Illustreret Venus-Tempel [2d]] Den veltilfredse Hanrei (1872) EMP 88
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s171]] "Ørkenens Skib". Side 171-85 (1872, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s347]] Fra Arbeidets Verden. Side 347-62 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s376]] Fra Galgen til Anatomibordet og fra Anatomibordet til Børsen. Side 376-81 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-01s088]] De første Reiser til Amerikas Fastland. Side 88-95 (1873, tekster) 👓
 Trykt i periodicum anonym: En hinduisk "Molbohistorie" (1873, novelle(r))
del af: Nær og Fjern
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Nr. 78 (27-12-1873).
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s128]] Sagnet om Wilhelm Tell. Side 128-41 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s315]] Tragediens Dronning. Side 315-34 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s155]] Den vilde Jan Mabuse. Side 155-75 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s182]] Würtembergs "Bastille". Side 182-94 (1873) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Et hollandsk Giftermaal (1874)
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 24-2-1874.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger af Gerstäcker, Hackländer m.fl. [b]] Paa et hængende Haar. En Fortælling fra den sidste Krig i Khiwa, uddraget af en russisk Officers Dagbog (1874) EMP 91
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [8p]] En rig Kjøbmands-Familie. Ved K. (1874) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Tekster L., Carl: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [9d]] En Udflugt til Fraskati. En Række Breve af Carl L. Ved E. F. (1874) EMP 83
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [i]] El Empecinado. En Scene fra den fransk-spanske Krig (1500) EMP 94
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [10b]] Den første Tourist i Norge. Efter "Den norske Touristforenings" Aarbog 1873, ved E. F. (1875, tekster) EMP 83
oversat af Edvard Fleming (1924-1992)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [h]] De hemmelighedsfulde Gjæster. En sand Tildragelse (1500) EMP 94
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [10f]] Høifjelds-Billeder. Efter "Den norske Touristforenings Aarbog", 1873 (1875) EMP 83
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [d]] En lille Kjærlighedshistorie (1500) EMP 94
 Trykt i periodicum anonym: Et livsfarligt Schakparti (1875)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Skitse i Aarhuus Stiftstidende 3-10-1875.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [j]] Moderkjærlighed (1500) EMP 94
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [10a]] De norske Fjeldfinner. Efter Bergenpostens Referater af den almindelige Udstilling 1870, ved E. F. (1875, tekster) EMP 83
af Eduard Flemmer (1824-1883)
 Trykt i periodicum anonym: Stimanden i St. Francisco (1875)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 28-1-1875 til 13-2-1875.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Brynjulfson, M.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s045]] Aftenhvile. (Billede. - M. Brynjulfson). Side [45] (1876, digte) 👓
af Marie Nicoline Brynjulfsson (1829-1900)
 Billede (illustrationer) Andersen, Carl: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s035]] Bedstefader. (4 Billeder. - Carl Andersen). Side [35]-39 (1876, digte) 👓
af Carl Andersen (1828-1883)
 Billede (illustrationer) Brynjulfson, M.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s046]] Børnenes Kjøretur. (Billede. - M. Brynjulfson). Side [46] (1876, digte) 👓
af Marie Nicoline Brynjulfsson (1829-1900)
 Trykt i periodicum anonym: De kom for at more sig. (En "Gardinprædiken" i Theatret) (1876)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 18-4-1876.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Et Drama under en Rose (1876)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 26-3-1876.
 Billede (illustrationer) Schmidt, Carl: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s040]] Et Enspænderkjøretøj. (Billede. - Carl Schmidt). Side [40] (1876, digte) 👓
af Carl Schmidt, f 1847 (1847-1932)
 Billede (illustrationer) Gr., H. J.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s063]] Hektor i Fare. (Billede. - H. J. Gr.). Side [63] (1876, digte) 👓
af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
 Trykt i periodicum anonym: Historien om en Mand, som ikke vidste af en eneste Uven at sige (1876)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 27-2-1876.
 Billede (illustrationer) Andersen, Carl: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s088]] I Vinterskoven. (Billede. - Carl Andersen). Side [86-67] (1876, digte) 👓
af Carl Andersen (1828-1883)
 Billede (illustrationer) Andersen, Carl: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s072]] Den lille Blomstersamlerske. (Billede. - Carl Andersen). Side [72-73] (1876, digte) 👓
af Carl Andersen (1828-1883)
 Billede (illustrationer) Bergsøe, Vilh.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s128]] Liv af Død. (Billeder. - Vilh. Bergsøe). Side [128-130] (1876, tekster) 👓
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
 Billede (illustrationer) Greensteen, H. J.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s069]] Skærsommersang. (Billede. - H. J. Greensteen). Side [69]-70 (1876, digte) 👓
af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
 Billede (illustrationer) Richardt, Chr.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s092]] En Smavs. (Billede. - Chr. Richardt). Side [92] (1876, digte) 👓
af Christian Richardt (1831-1892)
 Billede (illustrationer) Aagaard, Hilda: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s086]] Sommerfuglejagten. (Billede. - Hilda Aagaard). Side [86]-87 (1876, digte) 👓
af Hilda Aagaard (1836-1898)
 Billede (illustrationer) Bergsøe, Vilh.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s082]] Stjærnen og Nattergalen. (Billede. - Vilh. Bergsøe). Side [82]-85 (1876, digte) 👓
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
 Billede (illustrationer) Schmidt, Carl: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s041]] Studium med Forhindringer. (Billede. - Carl Schmidt). Side [41] (1876, digte) 👓
af Carl Schmidt, f 1847 (1847-1932)
 Billede (illustrationer) Greensteen, H. J.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s090]] Sæbebolen. (Billede. - H. J. Greensteen). Side [90]-91 (1876, tekster) 👓
af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
 Billede (illustrationer) Gr., H. J.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s062]] Ved Klaveret. (Billede. - H. J. Gr.). Side [62] (1876, digte) 👓
af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
 Billede (illustrationer) Gr., H. J.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s140]] Ved Vintertid. (Billede. - H. J. Gr.). Side [140] (1876, tekster) 👓
af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
 Billede (illustrationer) Bergsøe, Vilh.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s071]] Vinter. (Billede. - Vilh. Bergsøe). Side [71] (1876, digte) 👓
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
 Tekster anonym: [Offentlige og private Scener af Dyrenes Liv [1i]] En Sammenrottelse. Lystspil i 1 Akt. Ideen efte det Rotvelske (1877) EMP 98
 Bog anonym: Rød-Ulv. ♦ Kristiania, Waldm. Kriedts Forlag, 1877. ? sider (1877, roman)
serietitel: Bibliothek for interessante Fortællinger, 15
oversat af Anonym
 Bog anonym: Indianerhøvdingen. ♦ Kristiania, Waldm. Kriedts Forlag, 1877. ? sider (1877, roman)
serietitel: Bibliothek for interessante Fortællinger, 16
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Gustav III's Testament. Et historisk-romantisk Tidsbillede (1878)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i 81 afsnit i Aarhuus Stiftstidende fra 19-10-1878 til 15-3-1879.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Kaptajn Préleau (1878)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 24-8-1878 til 27-8-1878.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum A.: Uden Slægt. (Fortælling af A. Efter "Fædrel") (1879)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 18-10-1879 til 26-10-1879.
 Trykt i periodicum anonym: Tretten tilbords (1880)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende 13-6-1880.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger af forskjellige Forfattere [b]] Amerikansk Majors Levnetsløb (1880) EMP 108
 Billede (illustrationer) Topelius, Zacharias: Læsning for Børn. Efter Zacharias Topelius ved Nordahl Rolfsen. Tredie Samling. Autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark. ♦ Kristiania, P.T. Mallings Boghandels Forlag, 1880. 144 sider, illustreret (1880, novelle(r))
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
oversat af Johan Nordahl Brun Rolfsen (1848-1928, sprog: norsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Tekster anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger af forskjellige Forfattere [a]] Spaadommen (1880) EMP 108
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s161]] En forhenværende Sørøver (1881) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s458]] Fra Jærnbanernes Barndom. Side 458-60 (1881) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten 28-2-1882.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s068]] Helten fra Tusind og en Nat (1881) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Trykt i periodicum (illustrationer) Maizeroy, René: Kvit eller Dobbelt. Af René Maizeroy. Ved N. J. B. (1881, novelle(r)) 👓
originaltitel: Quitte ou double, 1880
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af René-Jean Toussaint (1856-1918, sprog: fransk)
oversat af N.J. Berendsen (1849-1920)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les malchanceux, 1880.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 209 (2-10-1881), side 9-10, Nr. 210 (9-10-1881), side 17-21 og Nr. 211 (16-10-1881), side 32-35, med vignetter.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 Trykt i periodicum (illustrationer) Rudin: Lille Viggo (1881, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
formodet af Rudin (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 217 (27-11-1881), side 100-04 og Nr. 218 (4-12-1881) side 112-13, med 2 vignetter.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s311]] Den moderne Meteorologi (1881, tekster) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Trykt i periodicum (illustrationer) Goncourt, Edmond de: Skuespillerinden hos Grækeren. (Episode af Edmond de Goncourts nye Roman "la Faustin"). Ved N. J. B. (1881, novelle(r)) 👓
originaltitel: La Faustin [Uddrag], 1881
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Edmond de Goncourt (1822-1896, sprog: fransk)
oversat af N.J. Berendsen (1849-1920)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 219 (11-12-1881), side 121-24, med vignet.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s196]] Det store Gravfund ved Theben (1881) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Billede (illustrationer i periodicum) Coppée, François: [indgår i: Fortællinger og Skitser [n]] En Begravelse i Theaterverdenen (1882, novelle(r)) EMP3899
originaltitel: Un enterrement dramatique, 1882
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af François Coppée (1842-1908, sprog: fransk)
oversætter i periodicum: N.J. Berendsen (1849-1920)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 224 (15-1-1882), side 193-96, Ved N.J.B., med vignet.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [4s507]] Et Besøg hos Dronning Elisabeth. Side 507-10 (1882) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandspostens, Aftenavis, 25-8-1882.
 Tekster Dr. L.: [Aftenlæsning [6g]] Dyrenes Søndag (1882) EMP 110
 Trykt i periodicum (illustrationer) d'Hervilly, Ernest: Fader Braison. Af Ernest d'Hervilly. Ved H. W. (1882, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Ernest d'Hervilly (1838-1911, sprog: fransk)
oversat af H.W. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 239 (30-4-1882), side 369-72, med vignet.
 Trykt i periodicum (illustrationer) anonym [Saint-François, L.]: En Hemmelighed. Fra det Franske ved Mélanie Borring (1882, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af L. Saint-François (sprog: fransk)
oversat af Mélanie Borring (1834-1917)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen til årgangen anført under forfatternavnet: Saint-François, L.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 227 (5-12-1882), side 233-35, med vignet.
 Trykt i periodicum (illustrationer) Joly, Victor: Kaptejn Barascutt. Af Victor Joly. Ved H. W. (1882, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Victor Joly (sprog: fransk)
oversat af H.W. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 252 (30-7-1882), side 532-34.
 Trykt i periodicum (illustrationer) -n: Post festum (1882, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
formodet af Henrik Vilhelm Martensen (1843-1906)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 255 (20-8-1882), side 570-71, med to vignetter.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [5s490]] Slotsspøgelset i Berlin. Side 490-93 (1882) EMP 110
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandspostens Aftenavis 15-11-1882.
 Billede (illustrationer i periodicum) Lange, Thor: [indgår i antologien: Fra Rusland [s141]] Soirée musicale. Side [141]-46 (1882, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 222 (1-1-1882), side 167-68, Skitse af Thor Lange, [med vignet].
 Trykt i periodicum (illustrationer) Joly, Victor: Stakkels Catargy. Af Victor Joly. Ved H. W. (1882, novelle(r)) 👓
originaltitel: Pauvre Catargy!
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Victor Joly (sprog: fransk)
oversat af H.W. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 241 (14-5-1882), side 400-02 og Nr. 242 (21-5-1882), side 412-43.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [7s003]] Til Vogns (1882) EMP 110
 Tekster Richter, P.: [Aftenlæsning [3s323]] Øen Santorin (1882) 👓
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [10s444]] En Erindring fra Slaget ved Sedan (1883, tekster)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [8s083]] Fra Sibirien. Efter Revue des deux mondes (1883) EMP 110
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [11s626]] Juleskikke paa Øen Sylt. Side 626-29 (1883)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [10s221]] En Kapsejlads paa Missisippi (1883)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [8s110]] En Katastrofe. Af e-n (1883) EMP 110
 Trykt i periodicum anonym: Nihilisme og Ægteskab. (En Wienerskizze) (1883)
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 24-6-1883.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [8s269]] En Røverhistorie. En Erindring fra Spanien. (Figaro) (1883) EMP 110
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s564]] Diamanter paa Rejse (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s499]] En Dronnings Drøm (1884)
 Trykt i periodicum R., Charlotte: Falden ned fra Himlen. (Af Charlotte R.) (1884)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 10-8-1884.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s613]] Felicina (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s316]] Heksen fra Lineck (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s586]] Det hemmelige Politi i Paris (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s460]] Madeiras Opdagelse (1884, tekster)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s521]] Preston Skatten (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s535]] En paatvungen Arv (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s213]] Smeden i Gretna-Green. Kulturhistorisk Skizze (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s746]] Et Stævnemøde. Af en Læge. Side 746-50 (1884)
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandspostens Aftenavis 4-2-1885.
 Trykt i periodicum anonym: Den talende Hund (1884)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 28-12-1884.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s475]] Tasso og Leonore. En Digters Kjærlighedshistorie (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [13s634]] Turtelduen (1884)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [14s003]] Bismarck og Jules Favre (1885, tekster)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [14s097]] I Lidenskabens Baand (1885)
 Tekster anonym: Indianerindens Hævn. Livsbillede fra Amerikas fjerne Vesten. ♦ Kjøbenhavn, Jul. Strandbergs Forlag, 1885. (1885, humor)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [14s756]] En Klapperslangehistorie. Side 756-58 (1885)
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandspostens Aftenavis 17-7-1885.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [14s238]] Naar Hævnen kommer (1885)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [17s717]] Om Pyramidernes Bestemmelse. Side 717-18 (1886, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandspostens Aftenavis 21-7-1886.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s009]] Et Bekendtskab fra Ørstedsparken (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s117]] Clarisse Everton (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s051]] Daphnis og Cloë. Handling uden Ord (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s134]] Efter Brudenatten. Side 134-35 (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s088]] Grevinde Ida's Roman (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s065]] En Massage-Kur (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s016]] Mellem Himmel og Jord (1887) EMP 119 👓
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s073]] Et Portræt (1887) EMP 119 👓
 Trykt i periodicum anonym: Rudolfs Eventyr (1887)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 19-6-1887.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Galante Eventyr alle Vegne fra [s005]] Den Taknemlige (1887) EMP 119 👓
 Trykt i periodicum anonym: En Taare under Masken (1887)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 26-6-1887.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fra begge Halvkugler [c]] Fra Polens Fortid (1888) EMP 120
originaltitel: ?
 Trykt i periodicum anonym: I Hastværk (1888, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 3 (21-10-1888), side 30.
 Trykt i periodicum anonym: Kaptajnens Passager (1888, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 4 (28-10-1888), side 43.
 Tekster Kl., A. O.: [Aftenlæsning [22s393]] Napoleon I. som Jæger. Side 393-97 (1888) 👓
 Tekster antologi: Nygræske Fortællinger. Ved H. C. Damm. ♦ Hauberg, 1888. 142 sider (1888, tekster)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 66
Detaljer
oversat af H.C. Damm (f. 1843)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Georgios Drossinis: Amaryllis. Kostis Palamas: Magdalene.
 Trykt i periodicum anonym: Den Dudley'ske Sag. Humoreske (1889, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 14 (6-1-1889), side 160 + 162 og Nr. 15 (13-1-1889), side 174-75.
 Bog anonym: [Aftenlæsning [24s604]] En god Lektion. Side 604-06 (1889, novelle(r))
 Trykt i periodicum anonym: Guldminen i Arizona (1889, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1889-90, fra Nr. 2 (13-10-1889) til Nr. 6 (10-11-1889).
 Trykt i periodicum anonym: En Helt (1889, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af D.R. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 37 (16-6-1889), side 439.
 Trykt i periodicum anonym: Pr. Telefon. Humoreske (1889, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Ifølge årgangens indholsfortegnelse en oversættelse.
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 17 (27-1-1889), side 199.
 Trykt i periodicum anonym: Russiske Lommetyve (1889, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 18 (3-2-1889), side 210.
 Trykt i periodicum anonym: Casanovas Flugt fra Venedigs Blykamre (1890, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
om: Giacomo Casanova (1725-1798, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 38 (22-6--1890) til Nr. 42 (20-7-1890).
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [28s285]] En daarlig Maler. Side 285-87 (1890) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten, Aftenavis, 31-3-1890.
 Tekster anonym: Det gamle Stenbrud. Frit bearb. af G. ♦ [ikke i boghandlen], 1890. 32 sider (1890, tekster)
originaltitel: ?
serietitel: Smaaskrifter for Søndagsskolerne, 42
oversat af Mathilde Groos (d. 1945)
 Trykt i periodicum anonym: Hr. Qvassel og hans Gjenbo (1890, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 29 (20-4-1890) og Nr. 30 (27-4-1890).
 Trykt i periodicum anonym: En Hotelroman. En sand Historie. Efter A. Felling (1890, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
del af: Stjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 24 (16-3-1890).
 note om føljeton Trykt i Stjernen (St. Paul, USA) 9-4-1890. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Chronicling America
 Trykt i periodicum anonym: Ingen døde, en saaret (1890, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 39 (29-6-1890).
 Trykt i periodicum anonym: Mordet i Hedemøllen (1890)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Arhuus Stiftstidende 8-9-1890 til 4-10-1890.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: En Nykke. [Signeret A.B.] (1890)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 16-11-1890.
 url Fuld visning af teksen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Et Rytterkunststykke (1890, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 41 (13-7-1890), side 489.
 Tekster anonym: Et Aar Enke. ♦ [1891]. 123 sider (1891)
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 20-7-1891 til 7-8-1891.
 Bog antologi: Fra Weichselfloden til det stille Hav (1891, novelle(r))
oversat af Johan Grove (1859-1917)
 Trykt i periodicum anonym: En "klog" Kone (1891)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 19-7-1891 og 20-7-1891.
 Trykt i periodicum anonym: Russiske Mysterier (1891)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 6-8-1891 og 7-8-1891.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: [Fortællinger] [s001]] Et Kongebarn. Side 1-3 (1894) 👓
del af: Stubbekøbing Avis
 Tekster anonym: [indgår i antologien: [Fortællinger] [s003]] Tyveri og Romantik. Side 3-5 (1894) 👓
del af: Stubbekøbing Avis
 Trykt i periodicum anonym: Verdens Undergang. En Fortælling fra Aaret 1899. Ved J. S. (1895, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Svendborg Avis
Detaljer
oversat af J.S. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Svendborg Avis fra 5-11-1895. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Den første Sky. I Juletravlheden (1896, novelle(r)) 👓
del af: Skive Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Skive Avis 25-12-1896. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Juleaften i en belejret By. (Oversat af Aug. Collin) (1896, novelle(r)) 👓
del af: Skive Avis
Detaljer
oversat af Aug. Collin (1865-1939)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Skive Avis 25-12-1896. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Carolar: Petermann. Roman. Med Illustrationer. [1898-99]. 960 sider, illustreret (1898-99, roman) EMP1767
originaltitel: Georg Petermann, der verwegene Zigeunerhauptmann, 1893
af Carolar (sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: En Videnskabsmands Hændelser. Omkap med Solen (1898) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Hvert 8. Dag, fra 5-3-1898, side 358-59, 372-74, 408-09, 426-27, 443-44.
 Trykt i periodicum anonym: Arvids Juleaften. (Af Cap.) (1899, novelle(r)) 👓
del af: Fyens Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Fyns Tidende 28-12-1900. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer i periodicum) Pemberton, Max: Spionen fra Kronstadt. Illustreret Roman. Paa Dansk ved Johannes Magnussen. ♦ [Hver 8. Dag], 1899. 178 sider, illustreret (1899, roman) EMP1116
originaltitel: A woman of Kronstadt, 1898
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Max Pemberton (1863-1950, sprog: engelsk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
1909 Senere udgave: Spionen fra Kronstadt
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Hver 8. Dag, Aargang 1898-99, fra nr. 9 (27-11-1898) til nr. 37 (11-6-1899), side 133-35, 152-54, 169-71, 185-86, 198-200, 218-19, 231-34, 244-46, 263-64, 281-82, 296-97, 315-16, 327-28, 347-49, 365-66, 376-78, 389-91, 412-13, 428-29, 438-29, 455-57, 470-71, 485-86, 504-06, 523-24, 536-37, 551-53, 564-65, 582-84.
 Bog (illustrationer) Schubert, G.: Den nye Robinson eller Philip Ashtons Oplevelser. En Fortælling. Udg. ved C. Asschenfeldt-Hansen. ♦ "For mine smaa Venner", 1901. 256 sider, illustreret (1901, børnebog)
Detaljer
af Gotthilf Heinrich von Schubert (1780-1860, sprog: tysk)
oversat af C. Asschenfeldt-Hansen (1856-1934)
1861 1. udgave: Philip Ashton eller den nye Robinson. En sandfærdig Fortælling. Af Dr. G. H. v. Schubert. Efter Calwer Forlagsforeningens 4de Udgave ved Henrik E. S. Bahr. ♦ Stavanger, 1861. xvi + 319 sider, M.C. Lønnings Forlag
 Børnebog antologi: Bror Jam og andre udvalgte Fortællinger og Æventyr. ♦ Hagerup, 1902. 54 + 24 + 16 + 20 sider. Pris: kr. 1,00 (1902, børnebog)
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 8
 Børnebog anonym: Gaba Makolwas Drøm. Fortælling for mine smaa Venner. Udg. ved C. Asschenfeldt Hansen. ♦ "For mine smaa Venner", 1902. 22 sider (1902, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: For mine smaa Venner
oversat af Anonym
udgiver: C. Asschenfeldt-Hansen (1856-1934)
 Børnebog antologi: Den gamle Doktor og andre udvalgte Fortællinger og Æventyr. ♦ Hagerup, 1902. 128 sider. Pris: kr. 1,00 (1902, børnebog)
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 7
Detaljer
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog [ukendt]: En Datters Hævn (1903, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Annonceret i Skive Folkeblad 18-12-1903, side 3, som postordrekøb hos M. Pedersen, Kronprinsensgade 12, København.
 url Fuld visning af annoncen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog anonym: Hvorledes Pouls Femøre blev til ti Kroner. Fortælling for mine smaa Venner. Udg. ved C. Asschenfeldt Hansen. ♦ "For mine smaa Venner", 1903. 56 sider, illustreret (1903, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
udgiver: C. Asschenfeldt-Hansen (1856-1934)
 Børnebog anonym: Jakob betalte sin Overfart. En frimodig Dreng etc. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1903. 36 sider. Pris: kr. 0,15 (1903, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Billede (illustrationer) Roy, Kristina: Martinko. Fortælling fra det slovakiske Folkeliv. Paa Dansk ved J. Høher. ♦ "For mine smaa Venner", 1903. 64 sider, illustreret (1903, børnebog)
originaltitel: ?
af Kristína Royová (1860-1936, sprog: andre)
oversat af J. Høher (1875-1954)
 Børnebog Sig aldrig Usandhed. En smuk Hævn. Dot Lie og Lampeskjærmen. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1903. 36 sider. Pris: kr. 0,15 (1903, børnebog)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: Vore nye Naboer og Forfængelige Ord. Oversat af C. Møller. ♦ Rønne, Ekspeditionen af "Budskabet fra Naadens Rige", 1903. 82 sider (1903, tekster)
serietitel: Ungdomsskrifter, 3
Detaljer
oversat af Christian Møller (1834-1907)
1916 Senere udgave: Vore nye Naboer og Forfængelige Ord. Overs. af Chr. Møller. ♦ Rønne, Ekspeditionen af "Budskabet fra Naadens Rige", 1916. 76 sider
 Bog antologi: Et mærkeligt Julebesøg. Maria Lawson. Den gamle Søndagsskolelærer. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1904. 36 sider. Pris: kr. 0,15 (1904, novelle(r))
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Erik og hans Broder. ♦ Diakonissestiftelsen, 1905. 16 sider. Pris: kr. 0,08 (1905, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Fortællinger for Børn, 2
oversat af Anonym
 Bog anonym: Játvarður frændi. Smásaga frá Khafnarlifínu. Þýtt hefur B. G. B. ♦ Reykjavík, B. Gabriel, 1905. 14 sider. Pris: kr. 0,25 (1905, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Benedikt Gabríel Benediktsson (1881-1944, sprog: islandsk)
 Børnebog anonym: Den lille Carl og hans Moder. Det plettede Æble. Hr. Lange og Præstens Gjæld. Den unge Kadet. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1905. 36 sider. Pris: kr. 0,15 (1905, børnebog)
serietitel: For Børn og Børnevenner [1. Række], 14
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Udvalgte Eventyr af Tusind og een Nat. Fortalt for danske Børn af H. Rasmussen. Med 34 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 308 sider. Pris: kr. 1,00 (1905, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 22
Detaljer
oversat af Hans Rasmussen (1851-1939)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1906 Senere udgave: Tusind og een Nat. Udvalgte Eventyr, samlede og overs. af H. L. M. 4 Farvetryk. ♦ E. Jespersen, 1906. 120 sider, 4 farvetryk. Pris: kr. 1,50
1921 Senere udgave: Tusind og een Nat. Udvalgte Eventyr fortalt for danske Børn af Hans Rasmussen. M. 34 Tegn. af Poul Steffensen. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1921. 204 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog anonym: Tusind og een Nat. Udvalgte Eventyr, samlede og overs. af H. L. M. 4 Farvetryk. ♦ E. Jespersen, 1906. 120 sider, 4 farvetryk. Pris: kr. 1,50 (1906, børnebog)
Detaljer
oversat af H.L. (pseudonym)
1905 1. udgave: Udvalgte Eventyr af Tusind og een Nat. Fortalt for danske Børn af H. Rasmussen. Med 34 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 308 sider. Pris: kr. 1,00
 Børnebog anonym: Fire eventyr. (Raadyret. Naar Klokken toner. Tinknappen. Elverskud). ♦ J.V. Michaelsen, 1907. 48 sider. Pris: kr. 0,35 (1907, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Forlagets adresse: Bregningehøj, Oure St.
 Børnebog antologi: Drengen, der solgte Træskeer. Fritz og Rupert. Den lille Hjemløse Marie. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1907. 36 sider. Pris: kr. 0,15 (1907, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: For Børn og Børnevenner [1. Række], 16
oversat af Anonym
 Samling antologi: Nokkrar smásögur. Lauslega þýddar af Ben. Grøndal (Sveinbjarnarsyni). ♦ Reykjavík, Arinbjörn Sveinbjarnarson, 1908. 130 sider. Pris: kr. 1,00 (1908, samling)
Detaljer
oversat af Benedikt Sveinbjarnarson Grøndal (1826-1907)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Þrjár systur. Fallega Gudda. Brúðardraugurinn. Írafells-Móri.
 Bog serie: Pitt Corner. Mester-Detektiven. ♦ Chr. Flor, 1908. Bind 1-2, à 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 Samhørende, fortsættes af (2. del): Pat Conner. Mester-Detektiven. ♦ Chr. Flors Boghandel, 1908-09. [Hæfte] 3-12, à 32 sider (hæfteformat (~A5))
kollaps Noter
 note til oversat titel Serien fortsat under titlen: Pat Conner.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelsen 1909-14 opført under Engelske Romaner. De to første hæfte er af ukendt oprindelse, mens hæfte 3-12 (Pat Conner) er oversat fra tysk.
 note til oversat titel Hæfte 1-2 blev annonceret udkommet september 1908.
 Bog anonym: Det store Guldrov i Kapstaden. ♦ Chr. Flor, 1908. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908, roman)
serietitel: Pitt Corner, 1
oversat af Anonym
 Bog anonym: Gravsted Nr. 117. ♦ Chr. Flor, 1908. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908, roman)
serietitel: Pitt Corner, 2
oversat af Anonym
 Bog Nelly: En smuk Piges Forvildelser. Virkelighedsfortælling. ♦ Ekspedition: Faksegade 10, 1908. 32 sider. Pris: kr. 0,10 (1908, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Sensations-Noveller, 4
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 er novellen anført uden forfatterangivelse og med titlen: Fru Nellys Forvildelser.
 Bog anonym: Hende, eller - -. ♦ Ekspedition: Faksegade 10, 1908. 32 sider. Pris: kr. 0,10 (1908, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Sensations-Noveller, 10
oversat af Anonym
 Tekster antologi: Eventyr fra mange Lande. Ved Hj. Thuren (1909)
serietitel: Martins Junior Bøger, 8
redigeret af Hjalmar Thuren (1873-1912)
 Bog anonym: Rædselsnatten eller den forsvundne Grevinde. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, 1909. 16 sider (kvartformat). Pris: kr. 0,10 (1909, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Opdagernes Konge Sherlock Holmes, 1
oversat af Anonym
andet: Arthur Conan Doyle (1859-1930, sprog: engelsk)
 Trykt i periodicum anonym: Kærlighed ved Havet (1910)
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet fra 3-1-1910. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: Mollys Lykke. (Ved J. Alsing i "Husmd. Bl.") (1910, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aalborg Stiftstidende
Detaljer
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Aalborg Stiftstidende 17-2-1910.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog anonym: Den Tykke, den Lange og den Brunøjede og andre Eventyr. Illustr. af Arthur Scheiner. Eventyr fra Alverdens Lande. ♦ Gyldendal, 1910. 48 sider, 6 farvetrykte billeder (1910, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
illustrationer af Artuš Scheiner (1863-1938, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 12 (Marts), side 232 [Anmeldelse af J. Jakobsen].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 12 (Marts), side 238, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Trykt i periodicum anonym: Arrestantens Børn (1911)
del af: Illustreret Familieblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Familieblad fra 22. Aarg., Nr. 42 (15-7-1911), side 381 (For Ungdommen).
 Børnebog antologi: Fiskeren og Havprinsessen og andre Eventyr. Illustr. af Arthur Scheiner. Eventyr fra Alverdens Lande. ♦ Gyldendal, 1911. 47 sider (1911, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Artuš Scheiner (1863-1938, sprog: tysk)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 159 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 165, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Bog (oversætter) Tolstoj, Lev: Tosse-Ivan og andre Fortællinger. Overs. af Sofie Horten. ♦ Dansk-norsk Forlagskompagni, 1911. 156 sider (1911, novelle(r))
af Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828-1910, sprog: russisk)
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
 Bog (illustrationer) London, Jack: Naar Naturen kalder. Med Forord af Johs. V. Jensen. (Autoriseret Oversættelse ved Aslaug Mikkelsen). ♦ Peter Hansen, 1912. 190 sider, 1 billede (1912, roman)
Detaljer
af Jack London (1876-1916, sprog: engelsk)
forord af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1907 1. udgave: Naar Naturen kalder. Autoriseret dansk-norsk Oversættelse ved Aslaug Mikkelsen. Med Fortale af Johs. V. Jensen. Illustrationer af P. R. Goodwin og C. L. Bull. ♦ Peter Hansens Forlag, 1907. 263 sider, illustreret (11 farvetrykte Billeder). Pris: kr. 5,00
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret Folkeudgave.
 note om oplag [Denne udgave indgår som som 2. Oplag i Hagerups Forlags oplagsberegning].
 note om oplag [Nyt oplag], 1912.
 anmeldelse Demokraten (Århus) 6-12-1912, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: Pigen fra Møllehuset. Paa Dansk ved A. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Esbjerg], [Esbjerg Avis], [1912]. 482 sider (1912)
del af: Esbjerg Avis
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Esbjerg Avis fra 8-11-1912. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Romantik og Kærlighed. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Aarhus], [Demokraten], [1912]. 166 sider (1912, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Demokraten
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1912 Senere udgave: Romantik og Kærlighed. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ Nykøbing F., Lolland-Falsters Stiftstidende, 1912. 166 sider
1923 Senere udgave: Romantik og Kærlighed. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Helsingørs Avis], [1923]. 166 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Demokraten fra 9-10-1912 til 8-11-1912. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Romantik og Kærlighed. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ Nykøbing F., Lolland-Falsters Stiftstidende, 1912. 166 sider (1912, roman) 👓
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1912 1. udgave: Romantik og Kærlighed. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Aarhus], [Demokraten], [1912]. 166 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Lolland-Falsters Stiftstidende fra 22-11-1912. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Tekster anonym: Pigen fra Møllehuset. Paa Dansk ved A. Reiffenstein-Hansen. ♦ Fredericia, Arbejderpartiets Bogtrykkeri, 1913. 482 sider (1913)
del af: Fredericia Social-Demokrat
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Fredericia Social-Demokrat fra 25-10-1913. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Generaldirektøren [s042]] Min Ven fra Jernbanekupéen. Side [42]-48 (1914, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [indgår i antologien: Automobildrosken No 457 [s048]] Telegrammet. Side [48] (1914, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: Ære og Fordomme. Paa Dansk ved A. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Holstebro], [Holstebro Avis], 1914. ? sider (1914) 👓
del af: Holstebro Avis
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Holstebro Avis fra 4-8-1914. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: I yderste Øjeblik. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1914. 40 sider (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 111
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel Medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1915-19 under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Noveller [s190]] Banevogterens Historie. Side [190]-200 (1915, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Noveller [s025]] Charles Merwyns Testamente. Side [25]-34 (1915, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Noveller [s179]] "Familiens Lys". Side [179]-89 (1915, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Noveller [s003]] Mollys Offer. Side [3]-13 (1915, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Noveller [s014]] En natlig Forskrækkelse. Side [14]-24 (1915, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Noveller [s201]] Som man saar, saa høster man. Side [201]-10 (1915, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Noveller [s211]] Tro mod sit Løfte. Side [211]-21 (1915, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Noveller [s168]] En ung Mands Kjærlighed. Side [168]-78 (1915, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: Telegrammets Hemmelighed. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 112
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Elskovsdrikken. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 113
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Schweitzerpigen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 114
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Den usynlige Sangerinde. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 115
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Spanske Røvere. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 116
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den gamle Sergeant. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 117
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Sodakongens Datter. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 118
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Huset paa Heden. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 119
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den falske Greve. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 120
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Kærlighed og Krig. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 121
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Løjtnantens Æventyr. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 122
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Arrestbefalingen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 123
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Et fyrsteligt Æventyr. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 124
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Zigøjnersken. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 125
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Kærlighedens Pris. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 126
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Hævnen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 127
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Det hellige Ægteskab. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 128
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Slangegiften. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 129
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Modellen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 130
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den rødhaarede Selskabdame. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 131
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Jakobs Pilgrimsgang. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 132
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: "Skandalen"s Krydstogt. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 133
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den forsvundne Rubin. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 134
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Astronomi og Kærlighed. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 135
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Guldlorgnetten. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 136
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Moder og Søn. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 137
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: I fremmed Land. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 138
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Hendes Ære. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 139
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Det sidste Ønske. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 140
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den genfundne Hustru. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 141
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den hemmelighedsfulde Skønhed. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 142
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Amuletten. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 143
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Ved Ørkenens Port. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 144
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Gadesangersken. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 145
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Et Sommeræventyr. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 146
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den pantsatte Bondepige. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 147
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den begravede Skat. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 148
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: I Familiens Skød. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 149
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Diamantbjerget. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 150
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den gule Fare. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 151
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Livets Omskiftelser. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 152
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den glemte Hustru. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 153
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: I Edens Have. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 154
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Et herligt Gilde. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 155
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Det ukendte Land. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 156
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Vampyren. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 157
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: I Ungdommens Vaar. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 158
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Det usynlige Skjold. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 159
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Grevindens Hemmelighed. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 160
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Julen har bragt -. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 161
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Forældreløs. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1915. 40 sider (1915, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 162
oversat af Magnus Jensen
 Børnebog anonym: Rødhætte. ♦ A/S Carl Stender, [1916]. 16 sider, illustreret (1916, børnebog)
serietitel: Stenders Æventyrbøger
Detaljer
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Stutgart.
 Børnebog anonym: Snehvide. ♦ A/S Carl Stender, 1916. 16 sider, illustreret (1916, børnebog)
serietitel: Stenders Æventyrbøger
 Børnebog anonym: Tornerose. ♦ A/S Carl Stender, [1916]. 16 sider, illustreret (1916, børnebog)
serietitel: Stenders Æventyrbøger
Detaljer
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Stuttgart.
 Bog anonym: Vore nye Naboer og Forfængelige Ord. Overs. af Chr. Møller. ♦ Rønne, Ekspeditionen af "Budskabet fra Naadens Rige", 1916. 76 sider (1916, tekster)
serietitel: Ungdomsskrifter, 3
Detaljer
oversat af Christian Møller (1834-1907)
1903 1. udgave: Vore nye Naboer og Forfængelige Ord. Oversat af C. Møller. ♦ Rønne, Ekspeditionen af "Budskabet fra Naadens Rige", 1903. 82 sider
 Bog anonym: Skuespillerindens Ægteskab. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 163
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Askepot. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 164
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Stærkere end Døden. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 165
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Huleboersken. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 166
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Smuglerens Brud. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 167
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den gyldne Kugle. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 168
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Medicinmandens Hævn. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 169
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Frøken Malvines Hævn. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 170
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Antonios' Fristelse. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 171
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Vaabensmeden. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 172
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Skuespillerindens Søn. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 173
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Da jeg var Pige! Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 174
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Nihilistinden. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 175
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den tavse Tunge. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 176
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Det forsvundne Billede. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 177
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Beridersken. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 178
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Skæbnens Veje. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 179
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: To Ord. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 180
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Spøgeriet paa Herregaarden. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 181
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Regimentets Skræk. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 182
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Ægtemandens Fejl. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 183
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Kongen af Paris. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 184
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: De Nerver! Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 185
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Det runde Værelse. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 186
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den bodfærdige Magdalene. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 187
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Kineseroprøret. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 188
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den ringe Arving. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 189
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den skønne Jolanthe. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 190
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: En lykkelig Fejltagelse. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 191
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Fru Ludovikas List. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 192
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Oversvømmelsen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 193
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Blomsterpigen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 194
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Kong Pharaos Datter. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 195
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Afgudsbilledet. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 196
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Straffefangens Lykke. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 197
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Eventyret i Værtshuset. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 198
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den gamle Soldat. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 199
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Gadetyven. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 200
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Løngangen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 201
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Under Jorden. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 202
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: De forsvundne Diamanter. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 203
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den gamle Violin. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 204
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Familiens Ære. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 205
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den Digters Kærlighed. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 206
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Præsten. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 207
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: "Nordstjernen"s sidste Rejse. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 208
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: To Gange gift. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 209
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Julens Gave. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 210
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Tre Juleaftener. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 211
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den hemmeighedsfulde Villa. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 212
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Lyset i Natten. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 213
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Afrikaneren. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 214
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Det stumme Vidne. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 215
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Brødrene. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 216
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Madonnas Perler. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 217
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: En Sømandsbrud. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 218
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den lille Methodist. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 219
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Klostrets Hemmelighed. Ved Magnus Jensen. ♦ Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 220
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Brevenes Heltinde. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 221
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den lille Gæst. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 222
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Dødsmasken. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 223
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Klokkerens Datter. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 224
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Hendes Højhed. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 225
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Vadestedets Vogtere. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 227
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den underlige Frier. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 228
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: I Fælden. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 229
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Hævnens Time. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 230
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Faderen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1916. 40 sider (1916, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 231
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Kærlighedens Sejr. Roman. Oversat af C. K. ♦ [Fredericia Dagblad], [1917]. 338 sider (1917, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Fredericia Dagblad
Detaljer
oversat af C.K. (pseudonym)
1917 Senere udgave: Kærlighedens Sejr. Oversat af C. K. Feuilleton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1917]. 338 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til oversat titel Uden separat titelblad.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Fredericia Dagblad fra 20-3-1917 til 30-5-1917. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Kærlighedens Sejr. Oversat af C. K. Feuilleton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1917]. 338 sider (1917, roman) 👓
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af C.K. (pseudonym)
1917 1. udgave: Kærlighedens Sejr. Roman. Oversat af C. K. ♦ [Fredericia Dagblad], [1917]. 338 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aarhus Amtstidende fra 11-6-1917 til 2-9-1917. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Tekster anonym: Lord Percy som Reporter. ♦ Litteraturselskabet, 1917. (1917)
serietitel: Lord Percy fra Den excentriske Klub, 141
 Tekster anonym: Paa Skafottets Rand. ♦ Litteraturselskabet, 1917? (1917?)
serietitel: Lord Percy fra Den excentriske Klub, 182
 Tekster anonym: Tornerose. ♦ Litteraturselskabet, 1917? (1917?)
serietitel: Lord Percy fra Den excentriske Klub, 183
 Bog anonym: Det trodsige Hjerte. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 232
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Fire Ugers FErie. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 234
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Slangeøjet. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 235
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Billedskæreren og hans Brud. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 236
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Omkap med Solen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 237
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Fætter og Kusine. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 238
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den gamle Herregaard. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 240
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Spader Dame. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 242
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den røde Kaabe. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 243
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Skæbnens Luner. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 246
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Kommissionæren. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 247
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den falske Grevinde. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 248
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Det sidste Skud. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 250
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Vidunderkuren. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 10 Øres Romaner, 251
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: De to Venner. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 10 Øres Romaner, 252
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Et lykkeligt Ægteskab. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 10 Øres Romaner, 253
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Den sidste Forklaring. Side 34-40 (1917, roman) 👓
serietitel: 10 Øres Romaner, 253 [b]
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Et nyt Menneske. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 10 Øres Romaner, 254
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Naar kærlighed byder -. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 10 Øres Romaner, 256
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Den falske Bondepige. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 10 Øres Romaner, 257
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Et spændende Øjeblik. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 258
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Mit første Eventyr. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 39 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 259
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: En Kærlighedsbrøde. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 260
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Den fulde Sandhed. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 261
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Det vidunderlige. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 262
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Han var uskyldig. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 263
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Den gule Tiger. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 264
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: En pinlig Situation. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 265
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Brudefærden. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 39 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 266
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Den skjulte Skat. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 40 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 267
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Den sorte Venus. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1917. 39 sider (1917, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 268
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Børnebog anonym: Kong Gorilla. Af Major Percy Knights Bedrifter. Omslagstegn. af Else Andersen. ♦ Hellerup, Aug. Olsen, [1918]. 96 sider (1918, børnebog)
omslag af Else Andersen
 Bog anonym: Spillemandens Historie. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 269
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Smuglerne. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 39 sider (1918, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 270
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Hemmelighedernes Bog. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 271
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Aandens Røst. Side [38]-40 (1918, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 271 [b]
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Møllerkrigen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 39 sider (1918, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 272
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: For Alterets Fod. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 273
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Marzipanjomfruen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 274
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Dronningens Kærlighedsbreve. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman) 👓
serietitel: 12 Øres Romaner, 275
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Bog anonym: Hjertets Martyr. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 276
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Taarnets Hemmelighed. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 277
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Et Ferieeventyr. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 278
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Hans Ungdoms Daarskab. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 279
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Fabrikspigen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 280
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: En uhyggelig Rejse. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 281
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Stjernernes Datter. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 282
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Brudegaven. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 283
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den grufulde Gaade. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 284
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Onkel Hyacint. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 285
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Paa Kejserindens Bud. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 286
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Flugten. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 287
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Uglehovedet. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 288
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den store Medicinmand. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 289
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: I Guillotinens Skygge. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 290
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Hvad Kærlighed er. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 291
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Det afgørende Øjeblik. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 292
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Øens Hersker. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 293
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den gode Dommer. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 294
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den graa Mand. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 295
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Det gamle Krucifiks. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 296
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Fejltagelsen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 297
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Eneboeren. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 298
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: En Taabes Paradis. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 299
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Skipperens Omvendelse. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 300
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Frøken Theas Elev. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 301
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Herkulestyven. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 302
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Katten. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 303
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den hvide Pige. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 304
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den skjulte Prins. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 305
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Bortførelsen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 306
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Kaptajnens Kærlighed. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 307
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den grønne Havfrue. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 308
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Stormen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 309
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: De otte Søstre. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 310
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Skødehunden. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 311
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Fløjlskalotten. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 312
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Planterens Hustru. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 313
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Liget i Kufferten. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 314
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Gammel Kærlighed. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 315
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Et aparte Telegram. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 316
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Spanieren. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 317
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Chouan-Høvdingen. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1918. 40 sider (1918, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 318
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Askepot. Roman. Autoriseret Oversættelse af Sigrid Opffer. Feuilleton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1919]. 172 sider (1919, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af Sigrid Opffer (1875-1957)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aarhus Amtstidende fra 14-4-1919 til 22-5-1919. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Tekster anonym: Eva efter Syndefaldet. En Fabrikspiges Livsroman. En meget pikant og interessant Virkelighedsskildring af en 17-aarig Fabrikspiges Oplevelser, som et Offer for den hvide Slavehandel. ♦ Dansk-svensk Import, 1919. 56 sider (1919)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 Børnebog Den lile Rødhætte og andre Eventyr. Med Illustr. og Vignetter. Samlet og udg. af M. Markussen. 4. Udg. ♦ Jespersen, [1919]. 48 sider, 2 tavler (1919, børnebog)
illustrationer af Anonym
redigeret af Maren Markussen (1851-1928)
 Bog anonym: Hvem bærer du i dit Hjærte. Autoriseret Oversættelse af Sigrid Opffer. Feuilleton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1919]. 243 sider (1919, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af Sigrid Opffer (1875-1957)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aarhus Amtstidende fra 10-2-1919 til 10-4-1919 (Extra-Nr.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Tekster anonym: Sejren. ♦ Litteraturselskabet, 1919. (1919)
serietitel: Lord Percy fra Den excentriske Klub, 247
 Bog anonym: Tigerjagten. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1919. 40 sider (1919, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 319
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Vinkortet. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1919. 40 sider (1919, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 320
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Jødindens Hævn. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1919. 40 sider (1919, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 321
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den forsvundne Ø. Ved Magnus Jensen. ♦ København, Romanforlaget, 1919. 40 sider (1919, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 322
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: En borgerlig Svigersøn (1919, roman)
serietitel: 12 Øres Romaner, 323
 Bog anonym: Fremmed Blod. Aut. Oversættelse ved Sigrid Opffer. ♦ Vejle Amts Folkeblads Bogtrykkeri, 1920. 196 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
del af: Vejle Amts Folkeblad
del af: Fyens Stiftstidende
Detaljer
oversat af Sigrid Opffer (1875-1957)
1924 Senere udgave: Hans Livs største Lykke. Autoriseret Oversættelse fra Tysk ved Sigrid Opffer. ♦ Aalborg, [Aalborg Amtstidende], 1924. 196 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 20-1-1920. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Fyns Stiftstidende fra 15-3-1920 til 27-4-1920 i 38 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Tusind og een Nat. Udvalgte Eventyr fortalt for danske Børn af Hans Rasmussen. M. 34 Tegn. af Poul Steffensen. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1921. 204 sider, illustreret (1921, børnebog)
Detaljer
oversat af Hans Rasmussen (1851-1939)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1905 1. udgave: Udvalgte Eventyr af Tusind og een Nat. Fortalt for danske Børn af H. Rasmussen. Med 34 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 308 sider. Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 note om trykkested [Trykt i Berlin].
 Trykt i periodicum Tvist, Oliver: En af de Navnløse. Skitse af Oliver Tvist (1922, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Arbejderbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Arbejderbladet 30-12-1922. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: Paa Slæbetur (1922, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Klokken 5
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Klokken 5 30-9-1922. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ved Ilden. Eventyr og Historier fra Lapland. Udgivet af Emilie Demant Hatt. ♦ København og Stockholm, J.H. Schultz og A.-B. Nordiska Bokhandeln, 1922. 10 + 108 sider, illustreret (1922, novelle(r))
Detaljer
oversat af Emilie Demant Hatt (1873-1958)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 282 [Anmeldelse, signeret: P.E.].
 Bog anonym: To Kvindehjerter. Autoriseret Oversættelse ved Sigrid Opffer. Feuilleton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1922]. 134 sider (1922, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
oversat af Sigrid Opffer (1875-1957)
1923 Senere udgave: To Kvindehjerter. Autoriseret Oversættelse af Sigrid Opffer. ♦ "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1923]. 134 sider
1923 Senere udgave: To Kvindehjerter. Autoriseret Oversættelse af Sigrid Opffer. ♦ Roskilde, "Roskilde Avis'" Bogtrykkeri, 1923. 134 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Thisted Amtsavis fra 4-11-1922 til 17-11-1922. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: To Kvindehjerter. Autoriseret Oversættelse af Sigrid Opffer. ♦ "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1923]. 134 sider (1923, roman) 👓
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af Sigrid Opffer (1875-1957)
1922 1. udgave: To Kvindehjerter. Autoriseret Oversættelse ved Sigrid Opffer. Feuilleton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1922]. 134 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aarhus Amtstidende fra 5-1-1923 til 25-1-1923. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: To Kvindehjerter. Autoriseret Oversættelse af Sigrid Opffer. ♦ Roskilde, "Roskilde Avis'" Bogtrykkeri, 1923. 134 sider (1923, roman) 👓
del af: Roeskilde Avis
del af: Kallundborg Avis
Detaljer
oversat af Sigrid Opffer (1875-1957)
1922 1. udgave: To Kvindehjerter. Autoriseret Oversættelse ved Sigrid Opffer. Feuilleton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1922]. 134 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Roskilde Avis fra 8-1-1923 til 1-2-1923. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Kallundborg Avis fra 24-1-1923 til 19-2-1923. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Romantik og Kærlighed. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Helsingørs Avis], [1923]. 166 sider (1923, roman) 👓
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1912 1. udgave: Romantik og Kærlighed. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Aarhus], [Demokraten], [1912]. 166 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Helsingør Avis fra 1-8-1923 til 24-8-1923. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Tekster anonym: Fra Livets Kampplads. Fortællinger - Livsbilleder m. m. ♦ Det lille Forlag, 1924. 64 sider. Pris: kr. 1,00 (1924, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Forlagets adresse: O. Melkjær, Guldborgvej 12, København.
 Dramatik anonym: Naar Ægtemænd filmer -. Lystspil-Farce i 3 Akter. Oversat af Wilh. Rechendorff. ♦ J.L. Wulff, 1924. 64 sider. Pris: kr. 3,00 (1924, dramatik)
af Wilh. Rechendorff (1863-1952)
 Trykt i periodicum anonym: Desertøren. Skitse fra det gamle Rusland (1925, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 28-12-1925. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: For sent -! (1925, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 7-7-1925. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Børnebog anonym: En Gavstrik. Oversat af L. Stange. ♦ Prior, [1925]. 216 sider (1925, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af L. Stange (1857-1930)
 Note (andet) Pallesen, Kirstine: Mørke og Lys. Kinesisk Fortælling. ♦ Lohse, 1925. 119 sider. Pris: kr. 1,50 (1925, roman)
serietitel: Hjemmets Bibliothek
Detaljer
af Kirstine Pallesen (1877-1964)
kollaps Noter
 note til titel [Gengiver en kinesisk lærer Ma's fortælling, bearbejdet af Kirstine Pallesen].
 Trykt i periodicum anonym: Floden stiger (1926, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Klokken 5
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Klokken 5 fra 8-3-1926 til 18-3-1926. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Børnebog anonym: Anna og Storkemor. Fortælling. Oversat af A. Kiær. ♦ [ikke i boghandlen], 1927. 14 sider (1927, børnebog)
del af: Indre Missions Børneblad
Detaljer
oversat af A. Kiær
kollaps Noter
 note om føljeton Tillæg til "Indre Missions Børneblad".
 Bog anonym: Den enøjede Djævel. Manden fra New Yorks Underverden. ♦ København, Dansk Forlag, 1927. Bind 1-8 (1927, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Den enøjede Dværg.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under "Enøjede Djævel, den?" med: [Trykt i Kbh.]. u. A. [27]. Handelskompagniet Norrønas Forlag, Oslo.
 note til oversat titel Delenes titler: 1. Del: Den levende Mumie. 2. Del: Hemmlighedens Herre. 3. Del: Knokkelhaanden. 4. Del: De Underjordiske. 5. Del: En Handel om Frihed. 6. Del: Haabløs Kærlighed. 7. Del: Fangen under Jorden. 8. Del: De Lykkelige.
 Børnebog anonym: Hvad Emmy fik for sine Penge. Fortælling. Oversat af A. Kiær. ♦ [Indre Missions Børneblad] [ikke i boghandlen], 1927. 16 sider (1927, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af A. Kiær
 Trykt i periodicum anonym: Ikke mere end et Menneske. En Fortælling om Kærlighed blandt Fiskere (1928, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Vestsjællands Social-Demokrat
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Vestsjællands Social-Demokrat 19-6-1928. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: Oprejsningen. En Novelle om Kærlighed og Jalousi, Had og Barmhjærtighed (1928, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Vestsjællands Social-Demokrat
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Vestsjællands Social-Demokrat 6-3-1928 og 7-3-1928. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: Pigen med Millionerne. "Klokken 5"s Roman. Ill. af Rich. Christensen (1928, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Klokken 5
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Richard Christensen (1894-1953)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Klokken 5 fra 4-1-1928 til 1-2-1928. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: Søvngængerens Forbrydelse. En Kriminalnovelle (1928, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Vestsjællands Social-Demokrat
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Vestsjællands Social-Demokrat 2-3-1928. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Muschirens Slavinde. ♦ Udgiveren, [1928]. (1928, roman)
serietitel: Fredag, 1
 Bog anonym: Den grønne Bar. ♦ Udgiveren, [1928]. (1928, roman)
serietitel: Fredag, 2
 Bog anonym: Den røde Komet. ♦ Udgiveren, [1928]. (1928, roman)
serietitel: Fredag, 3
 Bog anonym: Et Mandfolk. ♦ Udgiveren, [1928]. (1928, roman)
serietitel: Fredag, 4
 Bog anonym: Paa Flugt. ♦ Udgiveren, [1928]. (1928, roman)
serietitel: Fredag, 5
 Bog anonym: Paa tværs af Loven. ♦ Udgiveren, [1928]. (1928, roman)
serietitel: Fredag, 6
 Bog anonym: Hjerter er Trumf. ♦ Udgiveren, [1928]. (1928, roman)
serietitel: Fredag, 7
 Bog anonym: Mysteriet paa Hotel Texas. ♦ Udgiveren, [1928]. (1928, roman)
serietitel: Fredag, 8
 Bog anonym: Den mystiske Doktor Pi. ♦ Udgiveren, [1928]. (1928, roman)
serietitel: Fredag, 9
 Bog anonym: Den røde Luft-Smugler. ♦ Udgiveren, [1928]. (1928, roman)
serietitel: Fredag, 10
 Bog anonym: Revolver-Virtuosen. ♦ Udgiveren, [1928]. (1928, roman)
serietitel: Fredag, 11
 Bog anonym: Femten Aar i Mandstøj. En Eventyrerskes fantastiske Roman. Illustreret med mange autentiske billeder. ♦ Skandinavisk Forlag, [1929]. 32 sider, illustreret (1929, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under klassemærket for personalhistorie: 99.4 Barker, Kapt.
 note til oversat titel Side [2]: Forhistorie.
 note til oversat titel Baseret på retsag mod Lillian Irma Valerie Smith (f 1895), født Barker. Kaptajn Barker blev anmeldt for bedrageri 5-3-1929.
 note til oversat titel På omslaget øverst: Sensationel Nyhed!
 note til oversat titel På omslaget nederst: Eneret forde skandinaviske Lande.
 note til oversat titel Uddrag af Forhistorie: Denne Bog, der er bearbejdet efter "kaptajnen"s detaillerede Tilstaaelse i Retten og i de engelske Baldes udførlige Kommentarer, besvarer Spørgsmaalet og giver samtidig Læseren et interessant men uhyggeligt Indblik i en fantastisk Eventyrerskes mærkelige Dobbelttilværelse som Kvinde og Mand.
 Børnebog anonym: Bedstefaders Fortælling. (Samlet og oversat af N. Hansen). ♦ Aarhus, Forlaget "Stjernen", [1929]. 24 sider. Pris: kr. 0,35 (1929, børnebog)
Detaljer
oversat af N. Hansen
kollaps Noter
 note til titel Forlagets adresse: "Nørreriis", Cort Adelersgade 7, Aarhus.
 Dramatik anonym: Børsbaronen eller Den glade Kobbersmed. Folkekomedie med Sange i 3 Akter. Frit bearbejdet af Gregorius. ♦ J.L. Wulff, 1929. 56 sider. Pris: kr. 3,00 (1929, dramatik) 👓
oversat af Wilh. Rechendorff (1863-1952)
 Trykt i periodicum anonym: Forfængelighedens Magt. Autoriseret Oversættelse ved Sigrid Opffer (1930, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Hejmdal
Detaljer
oversat af Sigrid Opffer (1875-1957)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Hejmdal fra 11-12-1930 til 9-2-1931 i 45 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: "Alt kan byttes" (1931, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 2-1-1931, illustreret. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: Ulvene. Af en Ingeniørs Oplevelser (1933, novelle(r)) 👓
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 30-8-1933. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum Giugli, Fredo: Dragende Magter. Af Fredo Giugli (1934, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 10-1-1934. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: Fangen på Sydhavsøen. En Fortælling om moderne Sørøveri (1934, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 23-11-1934. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Mors Bog [s133]] Den lille Savoyard. Side 133-43 (1936, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Der var stort Opløb i en af Hovedgaderne i Paris. En bluseklædt Arbejder holdt i sine Arme en bevidstløs Dreng, der vel kunde være en 10 Aar gammel; Barnets Øjne var lukkede unde de sorte Øjenbryn, det krøllede Haar faldt i fyldige Lokker ned over en hvid, gennemsigtig Pande, i hvilken de blaalige Aarer med pinlig Tydelighed traadte frem, og hele det blege Ansigt bar sørgelige Spor af Nød og Lidelse.
 Billede (omslag) serie: Cowboy (1939-61, roman)
Detaljer
redigeret af Aage Ark (1888-1975)
omslag af Palle Wennerwald (1898-1972)
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslag af dels anonyme og dels Palle Wennerwald.
 note til oversat titel Forskellige nummereringer i perioden. De senere årgange har øverst på forsiden: Ugens Western.
 note til oversat titel Serie 1 (1939-49): Nummer 1-326, serie 2 (1949-50): Nummer 1-52, serie 3 (1950-51): Nummer 1-52, serie 4 (1951-52): Nummer 1-52, serie 4 (1952-53): Nummer 1-52, serie 5: (1953-54): Nummer 1-52, Serie 6 (1954-61): Nummer 1-380.
 Trykt i periodicum anonym: Giv mig min Ungdom igen. Roman om en berømt Læges Foryngelses-Eksperimenter (1944, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet fra 3-8-1944 til 30-9-1944. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: Taagernes Hus. Roman fra et belgisk Minedistrikt (1944, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet fra 30-5-1944 til 2-8-1944. Fuld visning (dårlig affotografering) af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: Farer i Mørket. Kriminalroman (1945, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet fra 22-2-1945 til 21-4-1945. Fuld visning (dårlig affotografering) af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: Hvem er jeg? Roman om en Kvinde, der glemte sin Fortid (1945, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet fra 19-1-1945 til 22-2-1945. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: Krone og Kærlighed. Roman om et fyrsteligt Ægteskab (1945, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet fra 8-5-1945 til 13-7-1945. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum anonym: Dig - og ingen anden. En Roman om den store Kærlighed (1946, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet fra 5-4-1946 til 5-6-1946. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Tekster antologi: Kinesisk Lyrik (1947, tekster)
del af: Cavalcade
Detaljer
redigeret af Carl Kjersmeier (1889-1961)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 2. Aargang (1947), Nr. 1 (Januar-Februar), side 93-94, ved Carl Kjersmeir. [Prosaoversættelse af digte (i uddrag?) af Vang Tji (f 314), Li-Tai-Pe (702-63), Sao Han (8. årh.) og Tjang-Vu-Kien (f 1879)].
 Tekster anonym: Pebernødder. Humor i tekst og tegninger (1957, humor)
 Tekster anonym: Undertrykt latter (1957, humor)
 Tekster Andersen, Benny: Lille Peter Dille og andre udenlandske børnerim og remser. [Gendigtet af Benny Andersen]. Tegninger: Harry Vedøe. ♦ Borgen, [1964]. 144 sider, illustreret (1964, noveller)
oversat af Benny Andersen (1929-2018)
illustrationer af Harry Vedøe
 Billede (illustrationer) Andersen, H. C.: A Christmas greeting to my English friends. First published in London 1847. Now newly translated from the Danish by Reginald Spink. With ill. from many countries and an introduction by Erik Dal (1965, tekster)
af H.C. Andersen (1805-1875)
oversat af Reginald Spink (1905-1994, sprog: engelsk)
forord af Erik Dal (1922-2006)
 Børnebog anonym: Hundehvalpene (1966, børnebog)
serietitel: Panorama Billedbøgerne, 43302
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Kaninfamilien (1966, børnebog)
serietitel: Panorama Billedbøgerne, 43303
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Kattekillingerne (1966, børnebog)
serietitel: Panorama Billedbøgerne, 43301
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Lille Bamse Slikkepot (1966, børnebog)
serietitel: Drej på Skiven. Se, Hvad der Sker
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Den lille, grådige gris (1966, børnebog)
serietitel: Drej på Skiven. Se, Hvad der Sker
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Den lille æsel (1966, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 24
Detaljer
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Mads Fip - den gnavne ged (1966, børnebog)
serietitel: Drej på Skiven. Se, Hvad der Sker
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Den standhaftige tinsoldat (1966, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: De tre små humlebier (1967, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 14
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Indianerdrengen (1967, børnebog)
serietitel: Den Klassiske Serie, 42213
illustrationer af Loÿs Péttilot (1911-1983, sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Jeanne d'Arc (1967, børnebog)
serietitel: Den Klassiske Serie, 42212
Detaljer
illustrationer af Loÿs Péttilot (1911-1983, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Julemanden i knibe (1967, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 15
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Kalven, der var ulydig (1967, børnebog)
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Den lille pony (1967, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Den lille sorte killing (1967, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Mikki (1967, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Bog (bearbejdelse) anonym: Prinsessen på ærten. Efter H. C. Andersen. Tegninger: M. Gorde (1967, børnebog)
Detaljer
baseret på værk af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af M. Gorde (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Italien.
 Bog anonym: Robinson Crusoe (1967, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Syvsovermusen som babysitter (1967, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 16
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Den uartige Sofie (1967, børnebog)
Detaljer
illustrationer af M. Gorde (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Helsingborg.
 Børnebog anonym: Det uhøflige pindsvin (1967, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 13
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: De vilde svaner (1967, børnebog)
Detaljer
baseret på værk af H.C. Andersen (1805-1875)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter H.C. Andersen.
 note til oversat titel Trykt i Holland.
 Bog (bearbejdelse) anonym: De vilde svaner. Efter H. C. Andersen. Tegninger: M. Gorde (1967, børnebog)
Detaljer
baseret på værk af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af M. Gorde (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Bog Andresen, Albert: Bambusløvet hvisker æventyret om Koong-See og Siang-Lee som det er foreviget på den blå tallerken. Gennemgået og bearbejdet af G. Jacobsen med assistance af Rich. Woo (1968, novelle(r))
del af: Nytaarsgave
Detaljer
oversat af Albert Andresen (1834-1913)
oversat af G. Jacobsen
oversat af Rich. Woo
kollaps Noter
 note om føljeton Tidligere trykt i: Nytaarsgave udgivet af Foreningen Fremtiden, 1868.
 Børnebog anonym: En dag ved stranden. Tegninger: May Kirkham (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger
Detaljer
illustrationer af May Kirkham (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Dueslaget. Tegninger: H. Zeise (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger
illustrationer af H. Zeise (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Else og Langøre. Tegninger: Raffray (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af André Raffray (1925-2010, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Billede (illustrationer) Andersen, H. C.: First three tales. 3rd ed. (1968, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af David Hohnen (1925-2013)
 Børnebog anonym: Godnathistorier (1968, børnebog)
serietitel: Bonny-Bøgerne, 42301
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Sverige.
 Børnebog anonym: Grynte-gris. Tegninger: H. Zeise (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger
Detaljer
illustrationer af H. Zeise (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Hvad vil du være? (1968, børnebog)
serietitel: Bonny-Bøgerne, 42302
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Kaninen Vimmer (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger
illustrationer af H. Zeise (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Kyllingens flyvetur (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 21
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Mads Mæh på eventyr (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Helen Haywood (1908-1995, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Min dyrebog (1968, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Holland.
 Børnebog anonym: Min store dyrebog (1968, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Holland.
 Børnebog anonym: Den nysgerrige Mikkel (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af André Raffray (1925-2010, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Rappe-Rap, som ikke kunne finde sin far. Tegninger: H. Zeise (1968, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: De Små Lito-Bøger
Detaljer
illustrationer af H. Zeise (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Tekster Gagarinowitch, Ivan: Sex i rumskib 7. ♦ Nordisk Bladcentral, [1968]. 176 sider. (Svea Bøger, 24) (1968)
serietitel: Svea Bøger, 24
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Det er uklart om bogen er skrevet på dansk eller oversat til dansk fra et andet sprog.
 Børnebog anonym: Sjov på en regnvejrsdag (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger
Detaljer
illustrationer af May Kirkham (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Skaden bliver klog (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger, 22
Detaljer
illustrationer af Robert Dallet (1923-2006, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Sussi går på opdagelse (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af André Raffray (1925-2010, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Trylletelefonen (1968, børnebog)
serietitel: De Små Lito-Bøger
Detaljer
illustrationer af May Kirkham (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Ællingen Tosserik (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Helen Haywood (1908-1995, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: Æslet Krølle (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af André Raffray (1925-2010, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Børnebog anonym: De tre små grise. ♦ Williams Forlag, 1971. [32] sider, illustreret (1971, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Junior Album, 1
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie.
 Billede (illustrationer) Andersen, H. C.: First three tales. The tinder box. Little Claus and Big Claus. The princess and the pea. With ill. from many countries and an introduction by Erik Dal. Translated from the Danish by David Hohnen. 4th ed. ♦ Høst, 1972. 64 sider, illustreret (1972, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Anonym
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af David Hohnen (1925-2013)
kollaps Noter
 Bog anonym: Kattekillingerne. ♦ Illustrationsforlaget, 1972. [16] sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 181
Detaljer
oversat af Anonym
1952 1. udgave: Kis, Mis og Muf
kollaps Noter
,
 Bog anonym: Kyllingerne. ♦ Illustrationsforlaget, 1972. [16] sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 183
Detaljer
1952 1. udgave: Kyllingerne. ♦ Illustrationsforlaget, [1952]. [16] sider, illustreret
kollaps Noter
,
 Bog anonym: Lasse og Basse. ♦ Illustrationsforlaget, 1972. [16] sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 184
Detaljer
1952 1. udgave: Lasse og Basse
kollaps Noter
,
 Bog (illustrationer) London, Jack: langfart med Snarken. Overs. fra amerikansk af Aslaug Mikkelsen og Ejnar Mikkelsen. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 267 sider, 12 tavler (1972, roman)
Detaljer
af Jack London (1876-1916, sprog: engelsk)
oversat af Aslaug Møller (1876-1964)
oversat af Ejnar Mikkelsen (1880-1971)
1916 1. udgave: Paa Langfart med Snarken. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Aslaug Mikkelsen og Ejnar Mikkelsen. ♦ John Martin, 1916. 256 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Frankrig.
 Billede (illustrationer) Larsen, Bent Axel: Skolen brændte to gange. ♦ Dansk Bogforlag, [1972]. 155 sider, illustreret (1972, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig udgivet på engelsk: The schoolhouse burned twice, 1968. Illustreret af Vernon Nye.
 Bog anonym: Ællingerne. ♦ 1972. [16] sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 188
Detaljer
1953 1. udgave: Ællingerne der ville lære at svømme
kollaps Noter
,
 Børnebog anonym: To grufulde timer. ♦ Williams Forlag, 1973. 129 sider, illustreret (28 cm) (1973, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserier.
 url Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Comics.org
 Billede (illustrationer) Giersing, Mona: Ti tykke jumbobørn. ♦ Lademann, 1973. [18] sider, 21 x 23 cm (1973, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af anonym.
 Billede (illustrationer) Erup, Birgit: Eventyret om Askepot. Vers. ♦ Lademann, 1973. [8] sider, illustreret (27 cm) (1973, børnebog)
Detaljer
af Birgit Erup (f. 1941)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Billede (illustrationer) Erup, Birgit: Eventyret om den bestøvlede kat. Vers. ♦ Lademann, 1973. [8] sider, illustreret (27 cm) (1973, børnebog)
Detaljer
af Birgit Erup (f. 1941)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Billede (illustrationer) Erup, Birgit: Eventyret om Rødhætte. Vers. ♦ Lademann, 1973. [8] sider, illustreret (27 cm) (1973, børnebog)
Detaljer
af Birgit Erup (f. 1941)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Billede (illustrationer) Erup, Birgit: Eventyret om Snehvide. Vers. ♦ Lademann, 1973. [8] sider, illustreret (27 cm) (1973, børnebog)
Detaljer
af Birgit Erup (f. 1941)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Bog antologi: La lanternisto kaj aliaj prozajoj de polaj autoroj. H. Sienkiewicz [m. fl.] Elektis kaj tradukis Kazimiere Bein (Kabe). Represo. ♦ Dansk Esperanto Forlag, 1973. 207 sider (1973, novelle(r))
originaltitel: Latarnik, 1881
Detaljer
af Henryk Sienkiewicz (1846-1916, sprog: polsk)
oversat af Kazimierz Bein (1872-1959, sprog: polsk)
kollaps Noter
 note til titel Tidligere udgave i Holland. Originaludgaven polsk. Oversat til esperanto og udgivet i Amsterdam 1905.
 Billede (illustrationer) Andersen, H. C.: New tales. 1843. Translated from the Danish by Reginald Spink. With ill. from many countries and an introduction by Erik Dal. ♦ Høst, 1973. 64 sider, illustreret (1973, roman)
af H.C. Andersen (1805-1875)
oversat af Reginald Spink (1905-1994, sprog: engelsk)
forord af Erik Dal (1922-2006)
kollaps Noter
 Billede (illustrationer) Giersing, Mona: Ti små harer. ♦ Sesam, 1975. [20] sider, illustreret (21 x 23 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af anonym.
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 Billede (illustrationer) Giersing, Mona: Ti små hundehvalpe. ♦ Sesam, 1975. [20] sider, illustreret (21 x 23 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af anonym.
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 Billede (illustrationer) Giersing, Mona: Ti små teddybjørne i eventyrland. ♦ Sesam, 1975. [20] sider, illustreret (21 x 23 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af anonym.
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 Billede (illustrationer) Cohrt, Mogens: Hos lægen. For børn fra 2 til 3 år. ♦ Sesam, 1975. [8] sider, illustreret (16 x 20 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 Børnebog anonym: Jungledrengen. ♦ Williams Forlag, 1975. 64 sider, illustreret (1975, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Finland.
 Billede (illustrationer) Cohrt, Mogens: Kan du høre ... ♦ Sesam, 1975. [12] sider, illustreret (1975, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 note til oversat titel Pegebog.
 Billede (illustrationer) Cohrt, Mogens: Min lillebror. For børn fra 2 til 3 år. ♦ Sesam, 1975. [8] sider, illustreret (16 x 20 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

anonym ukendt: Den djævelske Støvle,burlesk Farce, med Sange, i 1 Akt (premiere 1867 på Vesterbroes nye Theater)
anonym ukendt: Livets SkoleLivsbillede i 5 Akter med Sange, Kor og Optog. Musiken komponeret og arrangeret af Lanzky
musik af Axel Lanzky (1825-1885)
(premiere 1873? på Ukendt sted)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden