Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jakob Grimm (1785-1863)

Sprog: tysk

0000 Bibliografi Bibliografier: Cay Dollerup: Tales and translation. The Grimm tales from Pan-Germanic narratives to shared international fairytales. Philadelphia (PA, USA), 1999. xiv + 384 sider, illustreret. (Benjamin translation library, 30)
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [2f]] Børneeventyr. Side 187-98 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439 👓
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
 Tekster Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [1dc]] Om den stiaalne Toskilling Side 141-142 (1816, tekster) EMP 6 BD4:sp439
originaltitel: Von dem gestohlenen Heller, 1812
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812. Fra 2. udgave, 1819 med titlen: Der gestohlene Heller.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Tekster Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [1da]] Enebærtræet Side 118-131 (1816, tekster) EMP 6 BD4:sp439
originaltitel: Von dem Machandelboom, 1812
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
andet: Philipp Otto Runge (1777-1810, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s212] Senere udgave: Enebærtræet. Side 212-23
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Van den Machandel-Boom.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Tekster Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [1db]] Fiskeren og hans Kone Side 132-140 (1816, tekster) EMP 6 BD4:sp439
originaltitel: Vom Fischer und seiner Frau, 1812
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
andet: Philipp Otto Runge (1777-1810, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s090] Senere udgave: Fiskeren og hans Kone. Side 90-96
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von den Fischer und siine Fru.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [2fc]] Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439 👓
originaltitel: Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, 1812
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s001] Senere udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side [1]-4
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [2fb]] Den tappre Skrædder. Side 190-93 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439 👓
originaltitel: Das tapfere Schneiderlein, 1812
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s097] Senere udgave: Den tappre Skrædder. Side 97-106
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von einem tapfern Schneider.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [2fa]] Tommeliden. Side 187-90 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439 👓
originaltitel: Daumerlings Wanderschaft, 1812
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s203] Senere udgave: Skrædderen Svend Tomlings Vandring. Side 203-08
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Des Schneiders Daumerling Wanderschaft.
 note til titel [Må ikke forveksles med det eventyr der i senere oversættelser har fået titlen: Tommeliden].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider (1821, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Kinder- und Haus-Märchen, Erster Band, 1819
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone (1778-1853)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1823 Senere udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1823. [7] xxxxvii [3] + 412 sider
1839 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 2. dansk Udgave ♦
1844 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 3. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1844. 394 sider
1853 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 4. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1853. 360 sider
1857 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1857
1863 Senere udgave: Folke-Eventyr. Oversat af J. F. Lindencrone. 6de dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1863. vi + 360 sider
1869 Senere udgave: Folke-Eventyr, samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Syvende dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), [1869]. v + 360 sider
1875 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 8. dansk Udgave ♦
1881 Senere udgave: Folke-Eventyr. Oversat af J. F. Lindencrone. 9de dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1881
1891 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 10. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1891. vii + 424 sider
1899 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 11. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1899. 424 sider
1909 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 12. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1909. bind 1-2
kollaps Noter
 note til titel På tysk udkom samlingen første gang 1812-15: Kinder- und Haus-Märchen, Bind 1-2. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage udkom 1819, bind 1-2.
 note til oversat titel 7 upaginerede sider: Tilegnelse til Læserne. I Særdeleshed til den afdøde Oversætters kjæreste Ven, Geheime-Conferentsraad Johan Bülow [digt].
 note til oversat titel Side [i]-xiv: Fortale [Forordet fra den tyske udgave, signeret: Cassel, den 3die Juli 1819].
 note til oversat titel Side [xv]-xxxxvii: Indledning [Oversættelse af indledningen i den tyske udgave].
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Note på sidste indholdsside: De i Indholdet med * betegnede Eventyr ere med Hr. Professor Oehlenschlägers Tilladelse aftrykte efter de af ham i Aaret 1816 udgivne "Eventyr af forskjellige Digtere." [signeret: Oversætt.].
 note til oversat titel Den danske udgave er en komplet oversættelse af originalens bind 1.
 omtale Cay Dollerup: Tales and Translation, 1999, heri argumenteres side 72 for at den egentlige oversætter eller medoversætter må være datteren, Louise Hegermann-Lindencrone, da faderen døde 1817, og den tyske forøgede udgave udkom 1819.
 omtale Jævnfør også: Kirsten Fenger: Brødrene Grimm - og deres danske bekendtskaber, i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek, Årg. 27, Nr. 3 (2014), side 27-43. Link til ekstern webside tidsskrift.dk
 url Fuld visning af bogen (sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning (Erster Band) af den tyske tekst på: Link til ekstern webside DTA
kollaps Indhold

[s001] Grimm, Brødrene: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side [1]-4 (1821, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98

[s004] Grimm, Brødrene: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6 (1821, novelle(r))
originaltitel: Katze und Maus in Gesellschaft, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s007] Grimm, Brødrene: Marie-Barnet. Side 7-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Marienkind, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s012] Grimm, Brødrene: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Märchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s023] Grimm, Brødrene: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s026] Grimm, Brødrene: Den troe Johannes. Side 26-35 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der treue Johannes, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk i originaludgaven, 1819, er titlen stavet: Der getreue Johannes.

[s036] Grimm, Brødrene: Det gode Kiøbmandsskab. Side 36-41 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der gute Handel, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s041] Grimm, Brødrene: Den sælsomme Spillemand. Side 41-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der wunderliche Spielmann, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s044] Grimm, Brødrene: De tolv Brødre. Side 44-50 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf Brüder, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s050] Grimm, Brødrene: Det lumpne Pak. Side 50-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Lumpengesindel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s053] Grimm, Brødrene: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Brüderchen und Schwesterchen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s060] Grimm, Brødrene: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rapunzel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s064] Grimm, Brødrene: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Männlein im Walde, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s070] Grimm, Brødrene: De trende Spindersker. Side 70-73 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Spinnerinnen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk er titlen i originaludgaven, 1812: Von dem bösen Flachsspinnen. I 2. udgave fra 1819 er titlen: Die drei Spinnerinnen.

[s073] Grimm, Brødrene: Hansemand og Grethelill. Side 73-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hänsel und Gretel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s081] Grimm, Brødrene: De tre Slangeblade. Side 81-85 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Schlangenblätter, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s085] Grimm, Brødrene: Den hvide Slange. Side 85-88 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die weiße Schlange, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s088] Grimm, Brødrene: Halmstraaet, Gløden og Bønnen paa Reisen. Side 88-89 (1821, novelle(r))
originaltitel: Strohhalm, Kohle und Bohne, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s090] Grimm, Brødrene: Fiskeren og hans Kone. Side 90-96 (1821, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140

[s097] Grimm, Brødrene: Den tappre Skrædder. Side 97-106 (1821, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93

[s106] Grimm, Brødrene: Askepot. Side 106-14 (1821, novelle(r))
originaltitel: Aschenputtel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s114] Grimm, Brødrene: Gaaden. Side 114-17 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Rätsel, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk i originaludgaven, 1819, stavet: Das Räthsel.

[s117] Grimm, Brødrene: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19 (1821, novelle(r))
originaltitel: Von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s119] Grimm, Brødrene: Moer Hulda. Side 119-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Frau Holle, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s123] Grimm, Brødrene: De syv Ravne. Side 123-26 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die sieben Raben, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s126] Grimm, Brødrene: Rødhætte. Side 126-30 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rotkäppchen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1825 indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s072] Senere udgave: Rødhætten. Side 72-76

[s130] Grimm, Brødrene: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Bremer Stadtmusikanten, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s134] Grimm, Brødrene: Det syngende Been. Side 134-36 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der singende Knochen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s137] Grimm, Brødrene: Diævlen med de tre Guldhaar. Side 137-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: Djævelen med de tre Guldhaar.

[s144] Grimm, Brødrene: Lusen og Loppen. Side 144-46 (1821, novelle(r))
originaltitel: Läuschen und Flöhchen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s146] Grimm, Brødrene: Pigen uden Hænder. Side 146-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Mädchen ohne Hände, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s153] Grimm, Brødrene: Den snilde Hans. Side 153-56 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der gescheite Hans, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s157] Grimm, Brødrene: De tre Sprog. Side 157-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Sprachen, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s160] Grimm, Brødrene: Den kloge Else. Side 160-64 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die kluge Else, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s164] Grimm, Brødrene: Skrædderen i Himlen. Side 164-66 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Schneider im Himmel, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s166] Grimm, Brødrene: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77 (1821, novelle(r))
originaltitel: Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s177] Grimm, Brødrene: Tommeliden. Side 177-84 (1821, novelle(r))
originaltitel: Daumesdick, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s184] Grimm, Brødrene: Om Frue Rævinden. Side 184-87 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Hochzeit der Frau Füchsin, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s187] Grimm, Brødrene: De Underjordiske. Side 187-91 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Wichtelmänner, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for 3 mindre eventyr: I. Om en Skomager, hvis Arbeide de havde gjort, II. Om en Tjenestepige som stod Fadder hos dem. III. Om en Kone, hvis Barn de havde forbyttet.

[s191] Grimm, Brødrene: Røver-Brudgommen. Side 191-95 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Räuberbräutigam, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s195] Grimm, Brødrene: Hr. Korbes. Side 195-96 (1821, novelle(r))
originaltitel: Herr Korbes, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s196] Grimm, Brødrene: Hr. Gudfader. Side 196-98 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Herr Gevatter, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdfortegnelsen stavet: Hr. Gudfaderen.

[s198] Grimm, Brødrene: Den underlige Gjæsterering. Side 198-99 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die wunderliche Gasterei, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s199] Grimm, Brødrene: Døden som Gudfader. Side 199-203 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Gevatter Tod, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s203] Grimm, Brødrene: Skrædderen Svend Tomlings Vandring. Side 203-08 (1821, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fa] 1. udgave: Tommeliden. Side 187-90

[s208] Grimm, Brødrene: Fitchers Fugl. Side 208-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Fitchers Vogel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen fejlagtigt stavet: Fichters Fugl.

[s212] Grimm, Brødrene: Enebærtræet. Side 212-23 (1821, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1da] 1. udgave: Enebærtræet Side 118-131

[s223] Grimm, Brødrene: Den gamle Soldan. Side 223-26 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der alte Sultan, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s226] Grimm, Brødrene: De sex Svaner. Side 226-31 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die sechs Schwäne, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s231] Grimm, Brødrene: Tornerose. Side 231-35 (1821, novelle(r))
originaltitel: Dornröschen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen stavet: Tornerosen.

[s235] Grimm, Brødrene: Om Findefuglen. Side 235-38 (1821, novelle(r))
originaltitel: Fundevogel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s239] Grimm, Brødrene: Kong Drosselskjæg. Side 239-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: König Drosselbart, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s244] Grimm, Brødrene: Sneehvitteke. Side 244-54 (1821, novelle(r))
originaltitel: Schneewittchen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s254] Grimm, Brødrene: Randselen, Hatten og Hornet. Side 254-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Ranzen, das Hütlein und das Hörnlein, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s260] Grimm, Brødrene: Rumleskaft. Side 260-63 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rumpelstilzchen, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s263] Grimm, Brødrene: Kjæresten Roland. Side 263-68 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Liebste Roland, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s268] Grimm, Brødrene: Om Guldfuglen. Side 268-76 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der goldene Vogel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s276] Grimm, Brødrene: Hunden og Spurven. Side 276-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Hund und der Sperling, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s280] Grimm, Brødrene: Freder og Karenlisbeth. Side 280-88 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Frieder und das Katherlieschen, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s288] Grimm, Brødrene: De to Brødre. Side 288-14 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwei Brüder, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s314] Grimm, Brødrene: Bondeknolden. Side 314-20 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Bürle, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s320] Grimm, Brødrene: Dronningen for Bierne. Side 320-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Bienenkönigin, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s323] Grimm, Brødrene: De tvende Fjære. Side 323-27 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Federn, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: De tvende Fjedre.

[s327] Grimm, Brødrene: Guld-Gaasen. Side 327-32 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die goldene Gans, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s332] Grimm, Brødrene: Alskens-Laadd. Side 332-38 (1821, novelle(r))
originaltitel: Allerleirauh, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: Alskens-Laad.

[s339] Grimm, Brødrene: Hare-Bruden. Side 339-40 (1821, novelle(r))
originaltitel: Häsichenbraut, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s340] Grimm, Brødrene: De tolv Jægere. Side 340-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf Jäger, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s344] Grimm, Brødrene: Hexemesteren og hans Lærer. Side 344-46 (1821, novelle(r))
originaltitel: De Gaudeif un sien Meester, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s347] Grimm, Brødrene: Jorinde og Joringel. Side 347-50 (1821, novelle(r))
originaltitel: Jorinde und Joringel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s350] Grimm, Brødrene: De trende Lykkebørn. Side 350-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Glückskinder, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s354] Grimm, Brødrene: Sex komme igjennem Verden. Side 354-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Sechse kommen durch die ganze Welt, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen stavet: Sex komme nok igjennem Verden.

[s360] Grimm, Brødrene: Ulven og Mennesket. Side 360-62 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und der Mensch, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s362] Grimm, Brødrene: Ulven og Ræven. Side 362-64 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und der Fuchs, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s364] Grimm, Brødrene: Ræven og dens Nabomoer. Side 364-65 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Frau Gevatterin, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s366] Grimm, Brødrene: Ræven og Katten. Side 366 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Katze, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s367] Grimm, Brødrene: Nelliken. Side 367-72 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Nelke, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s372] Grimm, Brødrene: Den kloge Grethe. Side 372-75 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das kluge Gretel, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s376] Grimm, Brødrene: Den gamle Bedstefader og Sønnesønnen. Side 376 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der alte Großvater und der Enkel, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s377] Grimm, Brødrene: Nøkken. Side 377-78 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Wassernixe, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s378] Grimm, Brødrene: Om Hønens Død. Side 378-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Von dem Tode des Hünchens, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s380] Grimm, Brødrene: Broder Lystig. Side 380-93 (1821, novelle(r))
originaltitel: Bruder Lustig, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s393] Grimm, Brødrene: Spille-Hans. Side 393-96 (1821, novelle(r))
originaltitel: De Spielhansl, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s397] Grimm, Brødrene: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hans im Glück, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
andet: Friedrich August Wernicke (1794-1819, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Bearbejdet efter eventyr ved Friedrich August Wernicke, trykt i: Wünschelruthe, Jg. 1818, Heft 33, side 129-31, under titlen: Hans Wohlgemut.
 url Fuld visning af den tyske tekst fra Wünschelruthe på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst hos Grimm på: Link til ekstern webside Wikisource

[s403] Grimm, Brødrene: Hans gifter sig. Side 403-05 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hans heiratet, 1819
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk er titlen i originaludgaven, 1819, stavet: Hans heirathet.

[s405] Grimm, Brødrene: Guldbørnene. Side 405-11 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Goldkinder, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s411] Grimm, Brødrene: Ræven og Gæssene. Side 411-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Gänse, 1812
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1823. [7] xxxxvii [3] + 412 sider (1823, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone (1778-1853)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Restoplag med nyt titelblad. Annonceret udkommet i Adresseavisen 8-8-1823, side 2.
 note til oversat titel Adresseavisen 23-6-1823, side 5: Paa Mandag den 30te Juni, Kl. 12, bliver ved Auction i Vimmelskaftet Nr. 17 absolut bortsolgt: 500 Exemplarer af Folke-Eventyr, ved Brødrene Grimm, 30 Ark stor, oversat af Kammerh. F. Lindencrone .. tilligemed Forlagsret til ovenmældte Bøger, imod Betaling til A.R. Hornbech, boende paa Auctionsstedet, hvor Exemplarer af anførte Bøger ere til Eftersyn. Fuld visning af annonce på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af bogen (sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s072]] Rødhætten. Side 72-76 (1825, novelle(r)) BD4:sp505 👓
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 2, 1820.
 note til titel Lidt ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, nr 26.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s067]] Den kloge Skrædder. Side 67-71 (1825, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Das kluge Schneiderlein, 1819
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 2, 1820.
 note til titel Lidt ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1815, nr 114 under titlen: Vom klugen Schneiderlein.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s143]] Æselet. Side 143-47 (1825, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Esels Glück, 1819
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819, under titlen: Esels Glück.
 note til titel Ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1815, bind 2, nr 144, under titlen: Das Eselein.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s110]] Aanden i Glasset eller det forrige Eventyr nok engang, men paa en anden Maade. Side 110-16 (1825, novelle(r)) BD4:sp505 👓
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 note til titel Ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1815, bind 2, nr 99.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 2. dansk Udgave ♦ (1839, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 3. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1844. 394 sider (1844, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 4. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1853. 360 sider (1853, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Eventyr. Ny Samling. Oversatte af J. B. ♦ Gandrup, 1854-55. 1-3 Afd. (1854-55, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af J. Borre
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1865.
 note om oplag 3. Oplag, 1868.
 note om oplag 4. Oplag, 1874.
 Bog Grimm, Jak.: Det gamle Æventyr om Fiskeren og hans Kone. Fortalt paa Tysk af Jak. Grimm og paany gientager her paa Dansk af Peter Grimmig. ♦ (Eibe), [1854]. 8 sider (1854, novelle(r))
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1857 (1857, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Oversat af J. F. Lindencrone. 6de dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1863. vi + 360 sider (1863, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr, samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Syvende dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), [1869]. v + 360 sider (1869, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone (1778-1853)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [iii]-v: Indhold.
 note til oversat titel På bagsiden af titelbladet: 1869.
 url Fuld visning (pdf) af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Grimm: Eventyr. 3. Samling. Oversatte af J. B. ♦ Gandrup, 1870. 246 sider (1870, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af J. Borre
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Udgave, 1878 [ie: 1877?]. 246 sider.
 note til oversat titel Også med titelblad: Overs. af J. Davidsen. Kbh., 1882.
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 8. dansk Udgave ♦ (1875, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Oversat af J. F. Lindencrone. 9de dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1881 (1881, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 10. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1891. vii + 424 sider (1891, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Tekster Grimm: Snehvide og Rosenrød (1892, tekster)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1970 Senere udgave: Snehvid og Rosenrød. Genfortalt efter den amerikanske udgave: Snow-white and Rose-red. Illustreret af Marjorie Cooper. ♦ Illustrationsforlaget, [1970]. [20] sider, illustreret
 Tekster Grimm: Eventyr (1894-07, tekster)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Bog Grimm, Brødrene: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 50 Tegninger af danske Kunstnere. ♦ Hagerup, 1897. 318 sider, illustreret (1897, novelle(r))
serietitel: Børnenes Bogsamling, 4
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
1922 Senere udgave: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 32 Tegninger af danske Kunstnere. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 152 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter.
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 11. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1899. 424 sider (1899, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Børnebog Grimm, Brødrene: Udvalgte Eventyr. Ved M. Markussen. Illustreret Pragtudgave. ♦ E. Jespersen, 1907. Bind 1-2, 126 + 128 sider, 2 farvetavler (1907, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af M. Markussen
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 1 (Maj), side 13, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger [Anmeldelse, signeret J.Gr.].
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 12. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1909. bind 1-2 (1909, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Børnebog Grimm: Længe, længe siden (1909, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog Grimm: Snehvide (1909, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog Grimm: Tommeliden o. a. Eventyr (1909, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Eventyr (1912, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 20
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog Grimm: Folke-Eventyr. Oversat af Carl Ewald. 13. Udg. ♦ Gyldendal, 1916-18. 1.-2. Samling, 176 + 176 sider (1916-18, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
kollaps Noter
 note til titel 1. Samling, omslagstitel: Den lille Rødhætte og 41 andre Eventyr. 2. Samling, omslagstitel: Konen i Muddergrøften og 37 andre Eventyr.
 url Fuld visning af bogen (1. Samling, sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (1. Samling, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (2. Samling, sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (2. Samling, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Børnebog Grimm: Eventyr. Genfortalt for danske Børn af Axel Larsen. ♦ Prior, 1918. 172 sider (1918, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Axel Larsen
 Note (baseret på værk) anonym: Konen i Muddergrøften. (Grims Æventyr, genfortalt af Onkel Axel). Tegnet af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stender, [1918]. 16 sider, illustreret (kvartformat) (1918, børnebog)
Detaljer
af Axel Breidahl (1876-1948)
illustrationer af Poul Wiene
baseret på værk af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1923 Senere udgave: Konen i Muddergrøffen. Grimms Eventyr, genfortalt. Tegnet af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stenders Kunstforlag, [1923]. 12 sider, illustreret
 Børnebog Grimm: Hanefar og Hønemor og andre Eventyr. Samlede og udg. af M. Markussen. M. Illustr. 4. Udg. ♦ Jespersen, [1919]. 48 sider, 2 tavler (1919, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
redigeret af M. Markussen
 Børnebog Grimm: Snehvide og andre Eventyr. Samlede og udg. af M. Markussen. 4. Udg. ♦ Jespersen, [1919]. 48 sider, 1 tavle (1919, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
redigeret af M. Markussen
 Børnebog Grimm: Udvalgte Eventyr. Samlede og udg. af M. Markussen. 4. Udg. ♦ Jespersen, [1919]. 96 sider, illustreret og 4 tavler (1919, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af M. Markussen
 Note (baseret på værk) Onkel Axel: Den tapre Skrædder. (Frit efter Grims Eventyr). Tegninger af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stenders Kunstforlag, [1920]. 12 sider, illustreret (kvartformat) (1920, børnebog)
af Axel Breidahl (1876-1948)
baseret på værk af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Poul Wiene
 Børnebog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Oversat af Carl Ewald. 14. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 356 sider (1921, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
kollaps Noter
 note til titel Samlet udgave af: Den lille Rødhætte og 41 andre Eventyr og: Konen i Muddergrøften og 37 andre Eventyr.
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Konen i Muddergrøften og 37 andre Eventyr. Oversatte af Carl Ewald. 14. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 176 sider (1921, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Den lille Rødhætte og 41 andre Eventyr. Oversatte af Carl Ewald. 14. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 176 sider (1921, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Eventyr. Ved Carl Ewald. (M. Illustr. i Træsnit af Philip Grot Johann og R. Leinweber). ♦ Gyldendal, 1922-24. 1.-2. Samling, 212 + 164 sider, illustreret (1922-24, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
illustrationer af Philip Grot Johann (1841-1892, sprog: tysk)
illustrationer af Anton Robert Leinweber (1845-1921, sprog: tysk)
 Bog Grimm, Brødrene: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 32 Tegninger af danske Kunstnere. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 152 sider, illustreret (1922, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
1897 1. udgave: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 50 Tegninger af danske Kunstnere. ♦ Hagerup, 1897. 318 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Askepot og andre Æventyr. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider, 5 tavler (1923, børnebog)
serietitel: Gyldendals Æventyrbøger
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Hans og Grete og andre Æventyr. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider, 5 tavler (1923, børnebog)
serietitel: Gyldendals Æventyrbøger
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog (baseret på værk) Onkel Axel: Konen i Muddergrøffen. Grimms Eventyr, genfortalt. Tegnet af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stenders Kunstforlag, [1923]. 12 sider, illustreret (1923, børnebog)
Detaljer
af Axel Breidahl (1876-1948)
baseret på værk af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Poul Wiene
1918 1. udgave: Konen i Muddergrøften. (Grims Æventyr, genfortalt af Onkel Axel). Tegnet af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stender, [1918]. 16 sider, illustreret (kvartformat)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Lille Rødhætte og andre Æventyr. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider, 5 tavler (1923, børnebog)
serietitel: Gyldendals Æventyrbøger
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Udvalgte Eventyr. Ved M. Markussen. Billedbilag efter Akvareller af Gustaf Tenggren. ♦ Jespersen, [1923]. [Bind] I-II, 128 + 124 sider, 16 + 14 tavler (1923, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af M. Markussen
illustrationer af Gustaf Tenggren (1896-1970, sprog: svensk)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Askepot og andre Æventyr. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 80 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Eventyr. Samlede og Udg. af M. Markussen. Illustr. af Axel Mathiesen. 5. Udg. ♦ Jespersen & Pio, [1925]. 94 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1925, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af M. Markussen
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Den fattige Møllerdreng og andre Æventyr. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Hans og Grete og andre Æventyr. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 80 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Jernhans og andre Æventyr. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Lille Rødhætte og andre Æventyr. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 80 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Pak og andre Æventyr. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Tornerose og andre Æventyr. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 80 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Ulven og Ræven og andre Æventyr. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, illustreret (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Anonym
 Dramatik Svinedrengen. Eventyr-Komedie for Børnenes Teater i 5 Akter. Efter H. C. Andersen og Grimm af Vilhelm Eriksen. ♦ Vilhelm Priors Forlag - Alfred Jacobsens Dukketeater, 1926. 28 sider. Pris: kr. 0,50 (1926, dramatik)
serietitel: Børnenes Teater, 46
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af V. Eriksen (1853-1909)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Askepot. M. Tegninger af E. Linge. ♦ Knud Sevaldsen A/S, 1927. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,85 (1927, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af E. Linge (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i: Elskilstuna.
 note til titel Forlagets adresse: Amertorv 10, København.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Snehvide. M. Tegninger af E. Linge. ♦ Knud Sevaldsen A/S, 1927. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,85 (1927, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af E. Linge (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i: Elskilstuna.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Tornerose. M. Tegninger af E. Linge. ♦ Knud Sevaldsen A/S, 1927. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,85 (1927, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af E. Linge (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i: Elskilstuna.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Askepot og andre Eventyr. Ved M. Markussen. Billedbilag efter Akvareller af Gustaf Tenggren. ♦ Jespersen & Pio, 1929. 48 sider, 2 tavler. Pris: kr. 1,50 (1929, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af M. Markussen
illustrationer af Gustaf Tenggren (1896-1970, sprog: svensk)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Eventyr. Ved E. Bjørnbak. ♦ Randers, "Randers Amtstidende"s Forlag [ikke i boghandlen], [1929]. 1.-2. Samling, 80 + 80 sider (1929, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
redigeret af E. Bjørnbak (1883-1964)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Hans og Grete og andre Eventyr. Ved M. Markussen. Billedbilag efter Akvareller af Gustaf Tenggren. ♦ Jespersen & Pio, 1929. 48 sider, 2 tavler. Pris: kr. 1,50 (1929, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af M. Markussen
illustrationer af Gustaf Tenggren (1896-1970, sprog: svensk)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Den lille Rødhætte og andre Eventyr. Ved M. Markussen. Billedbilag efter Akvareller af Gustaf Tenggren. ♦ Jespersen & Pio, 1929. 48 sider, 2 tavler. Pris: kr. 1,50 (1929, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af M. Markussen
illustrationer af Gustaf Tenggren (1896-1970, sprog: svensk)
 Børnebog Grimm, Jacob og Wilhelm: Hans og Grete (1944, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog Grimm, Jacob og Wilhelm: Rødhætte (1944, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog [Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm]: Eventyret om Rødhætte (1947, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog [Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm]: Askepot (1948, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog [Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm]: Hans og Grete (1948, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog [Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm]: Rødhætte (1948, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog [Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm]: Tornerose (1948, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog Grimm, J. L. K., og W. K. Grimm: Hans og Grete (1954, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog Grimm, J. L. K., og W. K. Grimm: Snehvide og de syv Dværge (1954, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Børnebog Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm: Hans og Grete. Af J. L. K. og W. K. Grimm (1956, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Anni Lippert (f. 1928)
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt opl., 1959].
 Børnebog Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm: Rødhætte. Af J. L. K. og W. K. Grimm (1956, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Anni Lippert (f. 1928)
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt opl., 1959].
 Note (baseret på værk) Janus Hertz, Grete: Nisserne hos skomageren. Efter Brødrene Grimm. Tegninger af Iben Clante. ♦ Illustrationsforlaget, [1970]. [24] sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 152
af Grete Janus Hertz (1915-2002)
baseret på værk af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Iben Clante (1911-1985)
kollaps Noter
,
 Bog Grimm, J. L. K. og W. K.: Snehvid og Rosenrød. Genfortalt efter den amerikanske udgave: Snow-white and Rose-red. Illustreret af Marjorie Cooper. ♦ Illustrationsforlaget, [1970]. [20] sider, illustreret (1970, novelle(r))
serietitel: Daxi-Bøgerne, 29
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
illustrationer af Marjorie L. Cooper (1910-1999, sprog: engelsk)
1892 1. udgave: Snehvide og Rosenrød
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 Note (baseret på værk) anonym: Den fortryllede fisk. ♦ Williams Forlag, 1974. 32 sider, illustreret (27 cm) (1974, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Eventyrserien, 1
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
baseret på værk af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter J.L.K. og W.K. Grimms eventyr: Konen i muddergrøften.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(andet)Hans og GretheEventyr-Opera i 3 Billeder. Texten af Adelheid Wette [efter brødrene Grimm], Musiken af Engelbert Humperdinck, frit oversat af L. Budde
[På Det kgl. Teater:] Oversættelse: Holger Boland
tekst af Adelheid Wette (1858-1916, sprog: tysk)
musik af Engelbert Humperdinck, f 1854 (1854-1921, sprog: tysk)
oversat af L. Budde (1836-1902)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 01-01-1897 på Folketeatret) (opførelser 1889-1975: 12)
Grimm, Jakob: RødhætteBørnekomedie i 4 Akter af Axel Breidahl (efter Brødrene Grimm)
[På Odense Teater:] Eventyrkomedie i 4 Akter
musik og tekst af Axel Breidahl (1876-1948)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
(premiere 28-09-1922 på Casinos Børneteater)
(andet)Hans og GretheEventyrkomedie i 4 Akter af Onkel Axel [ie: Axel Breidahl, efter Brødrene Grimm]
af Axel Breidahl (1876-1948)
andet af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
(premiere 03-02-1923 på Casinos Børneteater)
(andet)SnehvideEventyr-Komedie i 4 Akter. Frit bearbejdet efter Brødrene Grimms Eventyr af Onkel Bastian [ie: Jon Iversen]
[På Odense Teater under titlen:] Snehvide og de syv smaa Dværge
af Jon Iversen (1889-1964)
andet af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
(premiere 27-12-1924 på Århus Teater)
(andet)SnehvideEventyrspil i 10 Afdelinger, frit efter Grimms Eventyr, af Svend Rindom, Fleming Lynge og Carl Viggo Meincke. Musik af Sven Gyldmark
andet af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af Svend Rindom (1884-1960)
af Fleming Lynge (1896-1970)
af Carl Viggo Meincke (1902-1959)
musik af Sven Gyldmark (1904-1981)
(premiere 10-12-1939 på Nørrebros Teater)
(andet)Den kloge Pigeopera af Carl Orff. Tekst: Carl Orff efter brødrene Grimm. Oversættelse: Jens Louis Petersen, dans: Ole Palle Hansen
musik og tekst af Carl Orff (1895-1982, sprog: tysk)
andet af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Jens Louis Petersen (1922-1992)
danse af Ole Palle Hansen, f 1913 (1913-2002)
(premiere 01-09-1960 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 14)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden