Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1969


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

anonym hollandsk

Sprog: hollandsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1969.

 Bog anonym: En herlig ny Historie om Konning Edvardo aff Engeland, som var udi en ulægelig Siugdom geraaden, men dog aff en viis Quindis Raad er bleffven curerit, og det formelelst Kongens yngste Søn Printz Atti Frimodighed ... Nu nyligen af Hollandsk paa danske Riim udsæt af P. J. H. Kbh., 1696. 10 Blade (1696, digte) BD4:sp280
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Flere udgaver uden årstal og nogle med: 1702, 1729, 1744 og 1782.
 Bog anonym: Et Nytaarsønske til hans Venner fra "den gamle Herr Smits". Fra det Nederlandske ved Viggo Schmidt. ♦ 1871. 30 sider (1871, novelle(r)) EMP3224
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Viggo Schmidt
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5: [Tilegnelse til Hans Vilhelm Kaalund af V.S.].
 Bog Mata Hari: Erotisk dagbog. Overs. fra hollandsk. ♦ Point Press, 1967. 159 sider. (De Sorte Bøger, 1) (1967, roman)
serietitel: De Sorte Bøger, 1
oversat af Anonym
 Bog antologi: Hollandske læsetekster. Samlet af Geerte de Vries (1967, novelle(r))
redigeret af Geerte de Vries
 Tekster antologi: Nyere hollandsk prosa. Sluserne åbnes. En antologi ved Clara Hammerich og Geerte de Vries. Overs. af Clara Hammerich. Indledning af L. L. Hammerich (1968, tekster)
oversat af Clara Hammerich (1894-1972)
redigeret af uidentificeret
forord af L.L. Hammerich (1892-1975)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(bearbejdelse)Aurora und Stellaoversat fra hollandsk bearbejdelse af Quinaults »Les coups de l'Amour et de la Fortune«, der er en bearbejdelse af Calderons tekst
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
bearbejdelse af Ph. Quinault (sprog: fransk)
af Pedro Calderon de la Barca (1600-1681, sprog: spansk)
(premiere 1747 af H. von Qvoten (St. Kongensgade))

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden