Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1969


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828-1910)

Sprog: russisk
(henvisning) Tolstoj, Leo

0000  Bibliografi Bibliografi på: International forfatterbibliografi
0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1969.

 Bog Tolstoj, Lev: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger af russiske Novellister [a]] Polykuschka (1875, novelle(r))
 Bog Tolstoy, Leo: Ægteskabs-Lykke. En Fortælling. ♦ 1879. 121 sider (1879, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
1902 Senere udgave: Ægteskabs-Lykke. 2. Udg. ♦ 1902. 112 sider
 Bog Tolstoj, Leo: Fortællinger og Skildringer fra Sebastopol. Oversat af W. Gerstenberg. ♦ Lehmann & Stage, 1884. (1884, novelle(r))
originaltitel: (1854-56)
Detaljer
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
1890 Senere udgave: Fortællinger og Skildringer fra Sebastopol. Oversat af W. Gerstenberg. 2. Udgave. ♦ 1890. 156 sider
1911 Senere udgave: Fortællinger og Skildringer fra Sebastopol. Oversat af W. Gerstenberg. 3. Udgave. ♦ 1911. 131 sider
 Bog Tolstoj, Leo: Krig og Fred. Historisk Roman af Grev Leo Tolstoj. 1-2 Del. Kjøbenhavn, [Politiken] (Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri), 1884-85 (1884, roman)
originaltitel: Voyna i mir, 1867-69
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Mette Gauguin (1850-1920)
1885 Senere udgave: Krig og Fred. Roman fra Napoleonstiden. Paa Dansk ved E. Brandes. 1-2. Del. Kbh., Philipsen, 1885
1895-96 Senere udgave: Krig og Fred. Oversat fra Originalsproget af W. Gerstenberg. ♦ Lehmann & Stages Forlag, 1895-96. I-III, 448 + 394 + 409 sider
1902 Senere udgave: Krig og Fred
1904-06 Senere udgave: Krig og Fred
1909 Senere udgave: Krig og Fred
1942 Senere udgave: Krig og Fred. I-II
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 note til oversat titel Føljeton i Politiken fra 1-10-1884.
 note til oversat titel Føljeton i Politiken fra 21-2-1885, 2. Del: Fjendens Indfald, 1885.
 note til oversat titel Oversat fra fransk (La Guerre et la Paix) af Mette Gauguin [Kristian Hvidt: Edvard Brandes. Gyldendal, 1987, side 246].
 Bog Tolstoj, Leo: Barndom og Drengeaar. En Fortælling af Grev Leo Tolstoj. Oversat fra Russisk af Em. Hansen. Schou, 1885 (1885, roman)
Detaljer
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Politiken 19-9-1885, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Tolstoj, Leo: Krig og Fred. Roman fra Napoleonstiden. Paa Dansk ved E. Brandes. 1-2. Del. Kbh., Philipsen, 1885 (1885, roman)
Detaljer
fejlagtig tillagt: Edvard Brandes (1847-1931)
oversat af Mette Gauguin (1850-1920)
1884 1. udgave: Krig og Fred. Historisk Roman af Grev Leo Tolstoj. 1-2 Del. Kjøbenhavn, [Politiken] (Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri), 1884-85
kollaps Noter
 note til oversat titel Bogudgave af oversættelsen, som tidligere var trykt som føljeton i Politiken 1884-85.
 note til oversat titel Oversat fra fransk af Mette Gauguin [efter eget udsagn lånte Edvard Brandes hende sit navn som oversætter] [Kristian Hvidt: Edvard Brandes. Gyldendal, 1987, side 246].
 Bog Tolsoy, Leo: Kosakkerne. Novelle fra Kavkasus. Oversat fra Originalsproget af W. Gerstenberg. Lehmann & Stage, 1885 (1885, roman)
del af: Verdens-romanen
Detaljer
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
1890 Senere udgave: Kosakkerne. 2. Udg.
1910 Senere udgave: Kosakkerne
1928 Senere udgave: Kosakkerne. Kreuzersonaten. Udg. af Helge Rode. ♦ Gyldendal, 1928. 372 sider + 1 portræt. (Gyldendals Bibliotek. Bind 46)
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Politiken 21-11-1885, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Tolstoy, Leo: Anna Karénin. Roman. Overs. fra Russisk af W. Gerstenberg. 1-2 Del. Lehmann & Stage, 1886 (1886, roman)
Detaljer
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
1901 Senere udgave: Anna Karénin
1910 Senere udgave: Anna Karenin
1970 Senere udgave: Anna Karénina. Overs. fra russisk af Ejnar Thomassen. Originalill. af Roland Topor. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1970]. Bind 1-2, 421 + 359 sider, 11 + 11 tavler
1971 Senere udgave: Anna Karénina. Overs. og eferskrift af Ejnar Thomassen. Ill. af Gunnar Brusewitz. ♦ Lademann, [1971]. 1.-3. bind, 346 + 327 + 325 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel 2. Oplag 1889.
 Bog Tolstoj, Leo: Ungdom. En Fortælling. Oversat fra Russisk af Em. Hansen. Schou, 1886 (1886, roman)
Detaljer
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Politiken 18-10-1886, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Tolstoj, Leo: »Gud er Kjærlighed« (1888, roman)
 Tekster Tolstoj, Leo: I Kamp for Lykken (1888, tekster)
 Tekster Tolstoj, Leo: Livsspørgsmaal (1888, tekster)
 Bog Tolstoi, Leo: [indgår i antologien: Løst og Fast [a]] En Markørs Fortælling (1888, novelle(r)) EMP 122
oversat af Anonym
 Bog Tolstój, Léo: Udvalgte Fortællinger (1888, novelle(r))
 Børnebog Tolstoj, Leo: Æventyr og Sagn for Børn (1889, børnebog)
 Bog Tolstoj, Leo: Fortællinger og Skitser. Overs. fra Russisk af Knud Berlin. Vignetterne ere tegnede af V. Jastrau. ♦ 1889. 156 sider (1889, novelle(r))
Detaljer
oversat af Knud Berlin (1864-1954)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Fangen i Kavkasus. Købmanden Aksjonov. Ilias. Den angrende Synder. De to Brødre og Guldet. Den gode Husbond. Lyset. Hvordan Djævelen tjente sig en Rundtenom. Tosse Ivan.
 Bog Tolstój, Léo: Smaafortællinger. Oversatte fra russisk af Em. Hansen. ♦ Andr. Schous Forlag, 1889. [Hæfte] 1-3, 40 + 32 + 31 sider (1889, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Hvert hæfte med eget titelblad og egen paginering.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[1] Tolstój, Léo: Hvad der holder Folk i Live (1889, novelle(r))
[2] Tolstój, Léo: Gudsønnen (1889, novelle(r))
[3] Tolstój, Léo: Hvor megen Jord har vel et Menneske nødig? (1889, novelle(r))
 Bog Tolstoj, Leo: Fortællinger og Skildringer fra Sebastopol. Oversat af W. Gerstenberg. 2. Udgave. ♦ 1890. 156 sider (1890, novelle(r))
Detaljer
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
1884 1. udgave: Fortællinger og Skildringer fra Sebastopol. Oversat af W. Gerstenberg. ♦ Lehmann & Stage, 1884.
 Bog Tolstoj, Leo: Kosakkerne. 2. Udg. (1890, roman)
Detaljer
1885 1. udgave: Kosakkerne. Novelle fra Kavkasus. Oversat fra Originalsproget af W. Gerstenberg. Lehmann & Stage, 1885
 Dramatik Tolstoj, Leo: Oplysningens Frugter (1890, dramatik)
 Bog Tolstòy, Leo: Soldaterliv i Kavkasus. Albert. Oversat fra Originalsproget af W. Gerstenberg. ♦ Kjøbenhavn, Lehmann & Stages Forlag, 1890. 196 [2] sider (1890, roman)
Detaljer
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
kollaps Noter
 note til oversat titel Note ved indholdsfortegnelsen, side [197]: De oversatte Fortællinger høre alle til Digterens Ungdomsarbejder. Oversætteren.
 note til oversat titel Side [198]: Trykfejl.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse eller omtale Politiken 26-11-1890, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
kollaps Indhold

[s001] Tolstòy, Leo: Da vi ryddede Skoven. Side [1]-61 (1890, roman)
[s063] Tolstòy, Leo: En Razzia. Side [63]-109 (1890, roman)
[s111] Tolstòy, Leo: Et Møde med en gammel Bekjendt. Side [111]-54 (1890, roman)
[s155] Tolstòy, Leo: Albert. Side [155]-96 (1890, roman)
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
1954 indgår i antologien: Halvtreds mesterfortællinger [s273] Senere udgave: Albert. Side 273-91
 Bog Tolstój, Léo: Kreutzer-Sonaten. En Fortælling. Oversat fra Originalmanuskriptet af Em. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1890. 215 sider (1890, roman) 👓
originaltitel: Krejcerova sonata, 1890
Detaljer
oversat af uidentificeret
1909 Senere udgave: Kreutzer-Sonaten. Oversat af Anders W. Holm [og Soffy Topsøe]
1919 Senere udgave: Kreutzer-Sonaten
1928 indgår i: Kosakkerne [b] Senere udgave: Kreuzersonaten
1941 Senere udgave: Kreutzersonaten
1945 Senere udgave: Kreutzer-Sonaten
1953 Senere udgave: Kreutzer-sonaten
1963 Senere udgave: Kreutzer-sonaten
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel 2. Oplag, 1891.
 url film Filmatiseret flere gang. Artikel om bogen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse eller omtale Aalborg Stiftstidende 19-7-1890, side 2 [Anmeldelse].
 Tekster Tolstoj, Leo: Det første Skridt (1893, tekster)
 Bog Tolstoy, Leo: En Hest. Med Forfatterens Tilladelse oversat fra Fransk af Anna Silversleth. A. Andersen, 1895. 111 sider (1895, roman)
Detaljer
oversat af Anna Silversleth
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Politiken 20-11-1895, side 2 [Omtale].
 Bog Tolstoj, Leo: Husbond og Arbejder (1895, roman)
 Bog Tolstoj, Leo: Krig og Fred. Oversat fra Originalsproget af W. Gerstenberg. ♦ Lehmann & Stages Forlag, 1895-96. I-III, 448 + 394 + 409 sider (1895-96, roman)
Detaljer
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
1884 1. udgave: Krig og Fred. Historisk Roman af Grev Leo Tolstoj. 1-2 Del. Kjøbenhavn, [Politiken] (Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri), 1884-85
kollaps Noter
 note til titel Annonce i Adresseavisen 26-11-1894: Paa vort Forlag er i disse Dage udkommet 1ste Hefte af en ny Folke-Udgave af Krig og Fred af Grev Leo Tolstoy. Ny oversættelse fra Originalsproget ved W. Gerstenberg.
Denne 2den danske Udgave af "Krig og Fred" i en ny, fortræffelig Oversættelse efter Originalsproget af Oberstlieutenant W. Gerstenberg vil udkomme i 20 Hefter med 2-3 Ugers Mellemrum i samme gode Udstyrelse som "Anna Karénin" ...
 Bog Tolstoj, Leo: Opstandelse. Roman. ♦ Ikke i Bogh., 1899. 701 sider. ("Politiken"s Føljeton) (1899, roman)
originaltitel: Voskresenije, 1899
del af: Politiken
Detaljer
1911 Senere udgave: Opstandelse. I fuldstændig Overs. ved Magnus Jensen. ♦ Dansk-norsk Forlagskompagni, 1911. I-II, 248 + 278 sider
1945 Senere udgave: Opstandelse
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 24-5-1899.
 note til titel Politiken 24-9-1899: Politiken var for omtrent 6 Uger siden nødsaget til at ophøre med Offenliggørelse af Opstandelse i Føljetonen, da Forfatteren pludselig havde standset den rundt i alle Verdens Blade, fordi han vilde omarbejde det sidste Afsnit. Nu har Grev Tolstoj imidlertid genoptaget Udgivelsen, og Politiken vil derefter med korte Mellemrum bringe Romanen i større Afsnit jævnsides med Frugtbarhed.
 Bog Tolstoy, Leo: Anna Karénin (1901, roman)
Detaljer
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
1886 1. udgave: Anna Karénin. Roman. Overs. fra Russisk af W. Gerstenberg. 1-2 Del. Lehmann & Stage, 1886
 Bog Tolstoy, Leo: Krig og Fred (1902, roman)
Detaljer
1884 1. udgave: Krig og Fred. Historisk Roman af Grev Leo Tolstoj. 1-2 Del. Kjøbenhavn, [Politiken] (Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri), 1884-85
 Bog Tolstoy, Leo: Ægteskabs-Lykke. 2. Udg. ♦ 1902. 112 sider (1902, roman)
Detaljer
1879 1. udgave: Ægteskabs-Lykke. En Fortælling. ♦ 1879. 121 sider
 Bog Tolstoy, Leo: Russiske Livegne (1903, roman)
 Bog Tolstoy, Leo: Krig og Fred (1904-06, roman)
Detaljer
1884 1. udgave: Krig og Fred. Historisk Roman af Grev Leo Tolstoj. 1-2 Del. Kjøbenhavn, [Politiken] (Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri), 1884-85
 Bog Tolstoy, Leo: Folkefortællinger (1905, roman)
 Bog Tolstoy, Leo: Fader og Søn (1906, roman)
 Bog Tolstoy, Leo: Hvorledes man dør (1906, roman)
 Bog Tolstoy, Leo: Hvers vegna? (1907, roman)
 Bog Tolstoy, Leo: Kreutzer-Sonaten. Oversat af Anders W. Holm [og Soffy Topsøe] (1909, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 2
Detaljer
oversat af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Anders W. Holm (1878-1959)
oversat af Soffy Topsøe (1888-1961)
1890 1. udgave: Kreutzer-Sonaten. En Fortælling. Oversat fra Originalmanuskriptet af Em. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1890. 215 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Sandsynligvis oversat efter en fransk udgave (der findes to forskellige fra 1890, dels af Isaac Pavlovsky og J.-H. Rosny ainé, og dels af Ely Halpérine-Kaminsky).
 note til oversat titel 3. Oplag, 1909.
 Bog Tolstoy, Leo: Krig og Fred (1909, tekster)
Detaljer
1884 1. udgave: Krig og Fred. Historisk Roman af Grev Leo Tolstoj. 1-2 Del. Kjøbenhavn, [Politiken] (Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri), 1884-85
 Bog Tolstoy, Leo: Anna Karenin (1910)
Detaljer
oversat af Clara Gulmann
1886 1. udgave: Anna Karénin. Roman. Overs. fra Russisk af W. Gerstenberg. 1-2 Del. Lehmann & Stage, 1886
 Bog Tolstoy, Leo: Kosakkerne (1910, tekster)
serietitel: Eibys 50 Øres Bibliothek
Detaljer
1885 1. udgave: Kosakkerne. Novelle fra Kavkasus. Oversat fra Originalsproget af W. Gerstenberg. Lehmann & Stage, 1885
 Tekster Tolstoy, Leo: Arbejd, mens I har Lyset. ♦ Frimodts Forlag, 1911. 109 sider (1911, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 11 (Februar), side 235 [Anmeldelse af J.P. Mosegaard].
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 265, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Tekster Tolstoy, Leo: Djævelen. 1. Del af Tolstojs efterladte Fortællinger og Dramaer. Overs. af Helene Crone. ♦ Gyldendal, 1911. 352 sider (1911, tekster)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Helene Crone (1883-1959)
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 260 [Anmeldelse af C. Rasmussen].
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 265, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog Tolstoj, Leo: Fortællinger og Skildringer fra Sebastopol. Oversat af W. Gerstenberg. 3. Udgave. ♦ 1911. 131 sider (1911, novelle(r))
Detaljer
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
1884 1. udgave: Fortællinger og Skildringer fra Sebastopol. Oversat af W. Gerstenberg. ♦ Lehmann & Stage, 1884.
 Bog Tolstoy, Leo: Opstandelse. I fuldstændig Overs. ved Magnus Jensen. ♦ Dansk-norsk Forlagskompagni, 1911. I-II, 248 + 278 sider (1911, roman)
Detaljer
oversat af Magnus Jensen
1899 1. udgave: Opstandelse. Roman. ♦ Ikke i Bogh., 1899. 701 sider. ("Politiken"s Føljeton)
 Tekster Tolstoy, Leo: Pater Sergius. 2. Del af Tolstojs efterladte Fortællinger og Dramaer. Overs. af Ellen Hørup Nielsen. ♦ Gyldendal, 1911. 346 (1911, tekster)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Ellen Hørup (1871-1953)
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 260 [Anmeldelse af C. Rasmussen].
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 265, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog Tolstoj, Leo: Romaner og Noveller (1911-12, roman)
Detaljer
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 2 (Maj), side 53 [Anmeldelse af Johannes Høirup].
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 255 [Anmeldelse J.N. Høirup].
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 265, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog Tolstoy, Leo: Tosse-Ivan og andre Fortællinger. Overs. af Sofie Horten. ♦ Dansk-norsk Forlagskompagni, 1911. 156 sider (1911, novelle(r))
oversat af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
 Tekster Tolstoy, Leo: Hadji Murad. 1. Del af Tolstojs efterladte Fortællinger og Dramaer. Overs. af Helene Crone og Ellen Hørup Nielsen. ♦ Gyldendal, 1912. 352 sider (1912, tekster)
originaltitel: ?
oversat af Helene Crone (1883-1959)
oversat af Ellen Hørup (1871-1953)
 Bog Tolstoy, Leo: Opstandelse. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 354 sider (1913, roman)
serietitel: Litteraturens Mesterværker
oversat af Anonym
 Tekster Tolstoy, Leo: Spil og Kærlighed. Oversat af Hilda Buhl. ♦ John Martin, 1913. 94 sider (1913, tekster)
serietitel: Martins 25 Øres Bibliotek
oversat af Hilda Buhl
 Bog Tolstoy, Leo: Kreutzer-Sonaten (1919, roman)
Detaljer
1890 1. udgave: Kreutzer-Sonaten. En Fortælling. Oversat fra Originalmanuskriptet af Em. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1890. 215 sider
 Note (baseret på værk) Meilbo, Q.: Tartarernes Fanger. En Bog for Drenge. Frit bearbejdet efter Leo Tolstoy. ♦ Prior, [1923]. 88 sider (1923, børnebog)
Detaljer
af Q. Meilbo
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 251 [Anmeldelse, signeret L.K.].
 Bog Tolstoy, Leo: Kosakkerne. Kreuzersonaten. Udg. af Helge Rode. ♦ Gyldendal, 1928. 372 sider + 1 portræt. (Gyldendals Bibliotek. Bind 46) (1928, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 46
Detaljer
udgiver: Helge Rode (1870-1937)
1885 1. udgave: Kosakkerne. Novelle fra Kavkasus. Oversat fra Originalsproget af W. Gerstenberg. Lehmann & Stage, 1885
kollaps Indhold

[b] Tolstoy, Leo: Kreuzersonaten (1928, roman)
1890 1. udgave: Kreutzer-Sonaten. En Fortælling. Oversat fra Originalmanuskriptet af Em. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1890. 215 sider
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 46[b]
 Tekster Tolstoy, Leo: Fader og Søn (1939)
 Bog Tolstoj, Leo: Kreutzersonaten (1941, roman)
Detaljer
1890 1. udgave: Kreutzer-Sonaten. En Fortælling. Oversat fra Originalmanuskriptet af Em. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1890. 215 sider
 Bog Tolstoj, Leo: Krig og Fred. I-II (1942, roman)
Detaljer
1884 1. udgave: Krig og Fred. Historisk Roman af Grev Leo Tolstoj. 1-2 Del. Kjøbenhavn, [Politiken] (Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri), 1884-85
 Bog Tolstoj, Leo: - Herre og Tjener og andre Fortællinger (1944, roman)
Detaljer
1965 Senere udgave: Fortællinger. Overs. fra russisk og indledt af Ejnar Thomassen
 Bog Tolstoj, Leo: Fangen i Kavkasus (1945, roman)
del af: Politikens Stjerne-Hæfte
Detaljer
kollaps Indhold

[b] Pantelejev: Budjonnys Kurer. Illustreret af Alex Keil (1945, novelle(r))
af Ljonka Panteléjew (f. 1908, sprog: russisk)
oversat af Anonym
illustrationer af uidentificeret
 Bog Tolstoj, Leo: Ivan Ilíitsj's Død og andre Fortællinger (1945, roman)
Detaljer
1965 Senere udgave: Fortællinger. Overs. fra russisk og indledt af Ejnar Thomassen
 Bog Tolstoj, Leo: Kreutzer-Sonaten (1945, roman)
Detaljer
1890 1. udgave: Kreutzer-Sonaten. En Fortælling. Oversat fra Originalmanuskriptet af Em. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1890. 215 sider
 Bog Tolstoj, Leo: Opstandelse (1945, roman)
Detaljer
1899 1. udgave: Opstandelse. Roman. ♦ Ikke i Bogh., 1899. 701 sider. ("Politiken"s Føljeton)
 Bog Tolstoj, Leo: Kaukasusfangen (1946, roman)
 Bog Tolstoj, Leo: Barndom og Opvækst (1948, roman)
 Bog Tolstoj, Leo: Ungdom (1948, roman)
 Tekster Tolstoj, Leo: Kosakkerne og Hadji Murad (1952, tekster)
 Bog Tolstoj, Leo: Kreutzer-sonaten (1953, roman)
Detaljer
1890 1. udgave: Kreutzer-Sonaten. En Fortælling. Oversat fra Originalmanuskriptet af Em. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1890. 215 sider
 Bog Tolstoj, Leo: [indgår i antologien: Halvtreds mesterfortællinger [s273]] Albert. Side 273-91 (1954, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
1890 indgår i: Soldaterliv i Kavkasus [s155] 1. udgave: Albert. Side [155]-96
 Tekster Tolstoj, Lev: Anna Karénina (1956, tekster)
 Tekster Tolstoj, Lev: Krig og fred (1956, tekster)
 Tekster Tolstoj, Lev: Herre og tjener. Jord! Jord! Hvad menneskene lever af. De to pilgrimme. Fangen i Kaukasus (1957, tekster)
 Tekster Tolstoj, Lev: Iván Ilíitsj's død. Mørkets magt (1957, tekster)
 Tekster Tolstoj, Lev: Fortællinger og skildringer fra Sevastopol. Overs. fra russisk af W. Gerstenberg. [Ny udg. lettere bearbejdet] (1961, tekster)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 54
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
 Tekster Tolstoj, Lev: Barndom, opvækst og ungdom (1963, tekster)
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 517
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
 Bog Tolstoj, Lev: Kreutzer-sonaten (1963, roman)
serietitel: Minerva-Bøgerne
Detaljer
oversat af Anders W. Holm (1878-1959)
1890 1. udgave: Kreutzer-Sonaten. En Fortælling. Oversat fra Originalmanuskriptet af Em. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1890. 215 sider
 Bog Tolstoj, Leo: [indgår i antologien: Mestre i Nobel-klasse [c]] Efter et bal (1964, novelle(r))
 Bog Tolstoj, Lev: Fortællinger. Overs. fra russisk og indledt af Ejnar Thomassen (1965, novelle(r))
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 531
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
1944 1. udgave: - Herre og Tjener og andre Fortællinger
1945 1. udgave: Ivan Ilíitsj's Død og andre Fortællinger
kollaps Noter
 note til oversat titel Ny samlet udgave af "Herre og tjener og andre fortællinger" og "Ivan Ilíitsj's død og andre fortællinger".
 Bog Tolstoj, Lev: Kaffehuset i Surate (1965, novelle(r))
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Johan Christiansen
forord af Carl Stief (1914-1998)
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
 Bog Tolstoj, Lev: Krig og fred (1966, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 34-36
oversat af Ann Bohr
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
oversat af Gudrun Sterner Petersen (f. 1906)
oversat af C.W. Volkersen
redigeret af A. Stender-Petersen (1893-1963)
efterskrift af Carl Stief (1914-1998)
 Bog Tolstoj, Lev: Krig og fred (1967, roman)
oversat af Ann Bohr
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
oversat af Gudrun Sterner Petersen (f. 1906)
oversat af C.W. Volkersen
redigeret af A. Stender-Petersen (1893-1963)
 Bog Tolstoj, Lev: Krig og fred (1967, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 232-35
oversat af Ann Bohr
oversat af Georg Sarauw (1907-1988)
oversat af Gudrun Sterner Petersen (f. 1906)
oversat af C.W. Volkersen
redigeret af A. Stender-Petersen (1893-1963)
 Tekster Tolstoj, Lev: Kosakkerne (1968, tekster)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 24
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
 Bog Tolstoj, Le[v]: Anna Karénina. Overs. fra russisk af Ejnar Thomassen. Originalill. af Roland Topor. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1970]. Bind 1-2, 421 + 359 sider, 11 + 11 tavler (1970, roman)
serietitel: Store Russiske Fortællere
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
illustrationer af Roland Topor (1938-1997, sprog: fransk)
1886 1. udgave: Anna Karénin. Roman. Overs. fra Russisk af W. Gerstenberg. 1-2 Del. Lehmann & Stage, 1886
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
,
 Bog Tolstoj, Le[v]: Anna Karénina. Overs. og eferskrift af Ejnar Thomassen. Ill. af Gunnar Brusewitz. ♦ Lademann, [1971]. 1.-3. bind, 346 + 327 + 325 sider, illustreret (1971, roman)
serietitel: Store Fortællere
Detaljer
oversat af Ejnar Thomassen (1881-1977)
illustrationer af Kurt Gunnar Brusewitz (1924-2004, sprog: svensk)
1886 1. udgave: Anna Karénin. Roman. Overs. fra Russisk af W. Gerstenberg. 1-2 Del. Lehmann & Stage, 1886
kollaps Noter
, , ,

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Tolstoj, Lev Nikolajevitj: Mørkets MagtDrama i 5 Akter af Leo Tolstoj. Oversat af Emanuel Hansen
oversat af P. Em. Hansen (1846-1930)
(premiere 18-03-1900 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 17)
(andet)OpstandelseFolkeskuespil i 4 Akter og et Forspil af Henri Bataille efter Lev Tolstoj. Oversættelse: Einar Christiansen
af Henri Bataille (1872-1922, sprog: fransk)
oversat af Einar Christiansen (1861-1939)
(premiere 13-11-1904 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 35)
(andet)Anna KareninDrama i 5 Akter efter Leo Tolstojs roman af samme navn af Edmond Guiveau. Oversat af Johan Peter Bull
[På Odense Teater:] Skuespil i 5 Akter (6 Afdelinger), oversat af Valborg Rasmussen
af Edmond Guiveau (sprog: ukendt)
oversat af Johan Peter Bull
oversat af Valborg Rasmussen, f 1875 (f. 1875)
(premiere 08-04-1911 på Folketeatret)
Tolstoj, Lev Nikolajevitj: Lyset skinner i MørketSkuespil i 4 Akter (7 Afdelinger) af Leo Tolstoy. Oversat af Ellen Hørup-Nielsen
oversat af Ellen Hørup (1871-1953)
(premiere 01-10-1915 på Alexandra Teatret)
Tolstoj, Lev Nikolajevitj: Det levende Ligskuespil i 11 billeder af Lev . Tolstoj. Oversættelse: Helene Crone, musik: gammel russisk zigeunermusik tilrettelagt af Einar Nilson og Axel Grandjean
oversat af Helene Crone (1883-1959)
(premiere 15-04-1916 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 52)
Tolstoj, Lev Nikolajevitj: Paa VrangenSkuespil af Leo Tolstój
oversat af P. Em. Hansen (1846-1930)
(premiere 22-12-1920 på Det lille Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Se også nedenstående kilder:

Russiske bøger i danske oversættelser. En bibliografi udfærdiget af Ivan Malinovski. [Udgivet af] Aarhus Universitets Slaviske Institut. Borgen, 1953. 51 sider.
Forfatteren har senere stavet sit navn Malinowski.
Tillæg for årene 1953-64, samt rettelser og tilføjelser udarbejdet af Chr. N. Spangshus i Bibliografi over danske bidrag til den russiske litteraturs historie.

Bibliografi over danske bidrag til den russiske litteraturs historie. Omfattende danskes og udlændinges til dansk oversatte skrifter i tiden 1869-1964. Udarbejdet af Chr. N. Spangshus. Danmarks Biblioteksskole i kommission hos Bibliotekscentralen, 1966.
Heri, side 65-89: Tillæg: Supplement 1953-64 til Ivan Malinovski: Russiske bøger i danske oversættelser (1953).
samt, side 90-92: Rettelser og tilføjelser til Ivan Malinovski: Russiske bøger i danske oversættelser (1953).

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden