Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Eustache Lenoble (1643-1711)

Sprog: fransk
(henvisning) le Noble, Eustache

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (fransk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Le Noble, Eustache]: Dend efter adskillige Ulyksaligheder omsider lyksalige Slave eller een sandfærdig Historie, om Printz Eberard von Westphalen ... Udi det Fransöske Sprog sammenskreven og oversat af H. N. W. ♦ Kbh., 1728. x + 197 sider (1728, roman) BD4:sp491
originaltitel: Zulima ou l'amour pur, 1694
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1750 Senere udgave: Den Tyrkiske Robinson eller Prinds Eberards af Westphalen, Eleonores og Zulimas Kierligheds- og Levnets-Beskrivelse ... Tredie Oplag [ie: ny udgave]. ♦ Kiøbenhavn, bekostet af Friederich Christian Pelt, 1750. [16] + 150 sider
1764 Senere udgave: Kierligheds Vælde eller den Vestphalske Printz Eberards og Princesse Eleonoræ samt den Tyrkiske Princesse Zulimas Hændelser og Levnets-Beskrivelser, forfattet som en Art af en Tyrkisk Robinson ... Udsat paa Dansk af L. L. H. ♦ Kbh., 1764
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Dend efter adskillige Ulyksaligheder omsider lyksalige Slave, eller een sandfærdig Historie, om Printz Eberard von Westphalen, og hands Gemahl Eleonora, hvilke efter nogle Aars Turckisk Slaverie, ere omsider med dend Tyrckiske Sultans Noradins eeniste Princesse Zulima undvigede af deris Slaverie og igien lyckelig ankommen til Westphalen.
 Bog anonym [Le Noble, Eustache]: Den Tyrkiske Robinson eller Prinds Eberards af Westphalen, Eleonores og Zulimas Kierligheds- og Levnets-Beskrivelse ... Tredie Oplag [ie: ny udgave]. ♦ Kiøbenhavn, bekostet af Friederich Christian Pelt, 1750. [16] + 150 sider (1750, roman) BD4:sp492 👓
Detaljer
forord af Frederik Christian Eilschov (1725-1750)
1728 1. udgave: Dend efter adskillige Ulyksaligheder omsider lyksalige Slave eller een sandfærdig Historie, om Printz Eberard von Westphalen ... Udi det Fransöske Sprog sammenskreven og oversat af H. N. W. ♦ Kbh., 1728. x + 197 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Den Tyrkiske Robinson eller Prinds Eberards af Westphalen, Eleonores og Zulimas Kierligheds- og Levnets-Beskrivelse, hvortil er lagt Fr. Chr. Eilschovs Kritik over denne Roman.
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Fortale [signeret Friederich Christian Pelt].
 note til oversat titel 12 upaginerede sider: Mag. Eilskovs Kritik over denne Roman.
 note til oversat titel Ifølge forordet udkom 2. oplag 1731 bekostet af boghandler Lossius.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym [Le Noble, Eustache]: Kierligheds Vælde eller den Vestphalske Printz Eberards og Princesse Eleonoræ samt den Tyrkiske Princesse Zulimas Hændelser og Levnets-Beskrivelser, forfattet som en Art af en Tyrkisk Robinson ... Udsat paa Dansk af L. L. H. ♦ Kbh., 1764 (1764, roman) BD4:sp491
Detaljer
oversat af Lars Larsen Heiden (1711-1795)
1728 1. udgave: Dend efter adskillige Ulyksaligheder omsider lyksalige Slave eller een sandfærdig Historie, om Printz Eberard von Westphalen ... Udi det Fransöske Sprog sammenskreven og oversat af H. N. W. ♦ Kbh., 1728. x + 197 sider
 Note (andet) Kotzebue, A. v.: Ildegerte, Dronning i Norge. En historisk Novelle. Overs. af P.D. Faber. ♦ Kbh., 1791. 205 sider (1791, roman) EMP2277 BD4:sp461
originaltitel: Ildegerte, 1788
Detaljer
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
kollaps Noter
 note til titel Baseret på Eustache Lenobles roman: Ildegerte, reine de Norwège, 1694.
 Bog (formodet) anonym: Mademoiselle Delfosses' eller Ridder Baltazards Memoirer. Fordansket ved Emanuel Goldstein og Konstad Rasmussen. ♦ Gyldendal, 1899. vi + 142 sider (1899, roman) EMP4887
originaltitel: (1695)
Detaljer
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Emanuel Goldstein (1862-1921)
oversat af Kr. Kongstad (1867-1929)
kollaps Noter
 note til titel Roman i 5 breve.
 note til titel Side 137-42: Nogle Anmærkninger.
 note til titel Side I-V: Forord [signeret E.G. og K.R.].
 note til forfatter Forf. var Eustache Le Noble (d. 31. jan. 1711) eller en præst Le Teller (efter Barbier).
 anmeldelse Politiken 16-12-1899, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Lenoble, Eustache: De to ArlequinsKomedie i 3 Akter af Le Noble. Oversat af Anonym
oversat af Anonym
(premiere 24-02-1727 på Lille Grønnegade)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden