Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

August von Kotzebue (1761-1819)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Menneskehad og Anger (1790, dramatik)
Detaljer
1792 i: Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [2a] Senere udgave: Menneskehad og Anger. Comedie i 5 Acter. Oversat ved [Fr.] Schwarz
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Elskov Barn (1791, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, August v.: Eremiten paa Formentera. Et Skuespil med Sang i to Acter. Til Kapelmester Wolfs Musik. Oversat af P. D. Faber. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Nicolaus Møller og Søn, 1791. 94 sider (1791, dramatik) BD4:sp359 👓
originaltitel: Der Eremit auf Formentera, 1790
Detaljer
musik af Ernst Wilhelm Wolf (1735-1792, sprog: tysk)
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [3-4]: Til min Ven K. Pavels [dateret: Khvn. 1791].
 Bog Kotzebue, A. v.: Ildegerte, Dronning i Norge. En historisk Novelle. Overs. af P.D. Faber. ♦ Kbh., 1791. 205 sider (1791, roman) EMP2277 BD4:sp461
originaltitel: Ildegerte, 1788
Detaljer
andet: Eustache Lenoble (1643-1711, sprog: fransk)
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
kollaps Noter
 note til titel Baseret på Eustache Lenobles roman: Ildegerte, reine de Norwège, 1694.
 Bog Ko[t]zebue: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [2a]] Menneskehad og Anger. Comedie i 5 Acter. Oversat ved [Fr.] Schwarz (1792, dramatik) BD4:sp297
Detaljer
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1790 1. udgave: Menneskehad og Anger
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Indianerne i Engelland (1793, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Den qvindelige Jacobiner-Klub (1793, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [5c]] Papagøjen. Skuespil i 3 Akter. Oversat af P.D. Faber (1794, dramatik) BD4:sp298
Detaljer
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
kollaps Noter
 note til titel Findes på Det kgl. Bibliotek også indbundet separat. På titelbladet med blyant anført 1791.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Armod og Høimodighed (1796, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Manden paa 40 Aar (1796, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, Aug. v.: [Nye Samling af Skuespil [1c]] Manden paa 40 Aar. Comedie i 1 Akt (1797, dramatik) BD4:sp298
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Skumlerne (1797, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: To Brødre (1798, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Enken og Ridehesten (1798, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Falsk Undseelse (1798, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Forsoningen (1798, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Det hyperboreiske Esel eller Vor Tids Dannelse. Et drastisk Drama og philosophisk Lystspil for unge Mennesker i een Akt. Af det Tydske oversat ved H.M. Juell. Odensen, 1800. [side 290-340] (1800, dramatik) BD4:sp360
oversat af Henrik Monrad Juell (1775-1841)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Korsikanerne (1800, dramatik)
oversat af Georg Schwarz (1780-1826)
 Dramatik anonym [Kotzebue, August von]: Walmor und Julie oder: So musz man mir nicht kommen. Ein bürgerliches Trauerspiel in 5 Akten. Nach: "die Leiden der Ortenbergischen Familie" frey bearbeitet, von Nicolaes Peters. [ca. 1800]. 182 sider (1800, dramatik) BD4:sp367
originaltitel: Die Leiden der Ortenbergischen Familie, 1787-88
Detaljer
bearbejdelse: Nicolai Hermannssohn Peters (1766-1825)
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Allerhand aus der linken Tasche eines Malers. Nicht für Kritiker, - nur für Liebhaber entwickelt und an's Tageslicht gebracht, von einem Freunde der Wahrheit in Friederichsstad an der Eider. Zwote Abtheil. [Friedrichstadt, 1800].
 url Fuld visning af originaludgave på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Arrestanten (1801, dramatik)
oversat af W.A. Obdrup (1779-1810)
 Artikel (forord) anonym [Ludecus, J.K. Amalie]: Lovise eller de ulykkelige Følger af Letsindighed. Med en Fortale af A. v. Kotzebue. Overs. fra Tydsk af K.R. Thoring. Deel 1-2. ♦ Kbh., 1801. 198, 214 s. (1801, roman) EMP2435 BD4:sp466
originaltitel: Louise, 1800
af Amalie Ludecus (1780-1840, sprog: tysk)
oversat af C.R. Thoring (1768-1832)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: De pudseerlige Arvinger (1801, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Sølvbrylluppet (1801, dramatik)
oversat af Simon Christian Schiøtz (1782-1828)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: De Ulykkelige (1801, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Den ædle Løgn. Komedie i 1 Act. Fortsættelse af Menneskehad og Anger. Oversat af J. G. von Andræ. ♦ Aalborg, 1801 (1801, dramatik) BD4:sp360
oversat af J.G. von Andræ (1775-1814)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Syv tusende Rigsdaler (1802 ff, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Besøget eller Lyst til at glimre (1802, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Epigrammet (1802 ff, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Johanne Montfaucon (1802, dramatik)
 Bog Kotzebue, A. v.: Min Faders Historie eller hvorledes det gik til, at jeg blev født. En Roman i tolv Kapitler. Overs. af det Tydske ved C. Kr. Schiøtz. ♦ 1802. 132 sider (1802, roman) EMP2278 BD4:sp461
originaltitel: Die Geschichte meines Vaters, 1788
Detaljer
oversat af Simon Christian Schiøtz (1782-1828)
kollaps Noter
 note til oversat titel (Titeloplag), 1822. [Med titlen: Hvorledes det gik til at jeg blev født eller min Faders Historie].
 note til oversat titel Oplaget fra 1822, side 3-4: [Forord af forf.].
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Octavia (1802, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: [Nyeste Samling af Skuespil [Soldins Samling] [1e]] De pudseerlige Arvinger. Lystspil i 1 Akt. Efter [Aug. v.] Kotzebues: Die Unglücklichen, oversat af Tr[uels] L[yng] Cron. Kbh., 1801 (1802, dramatik) BD4:sp299
 Bog Kotzebue, A. v.: Smaae Fortællinger. Overs. af det Tydske ved C. Kr. Schiøtz. ♦ 1802. 93 sider (1802, novelle(r)) EMP2279 BD4:sp461
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Simon Christian Schiøtz (1782-1828)
kollaps Noter
 note om oplag (Titeloplag), 1812.
kollaps Indhold

[a] Kotzebue, A. v.: Fanatismens Gyseligheder i Thorn, i Aaret 1724 (1802, novelle(r))
[b] Kotzebue, A. v.: Maria Franciska Victoria Salmon eller Uskylds Triumph (1802, novelle(r))
[c] Kotzebue, A. v.: Skinnet bedrager (1802, novelle(r))
[d] Kotzebue, A. v.: Enhver Lykke er en Drøm,: vee den, der vækker os. En dramatiseret Anekdote (1802, novelle(r))
[e] Kotzebue, A. v.: Den arabiske Philosoph Al-Raschids Spadseregang (1802, novelle(r))
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: De to Klingsberger (1803, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Borgmester-Familien eller de lystige Feiltagelser. Comedie i 4 Acter. Frit oversat af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1803 (1803, dramatik) BD4:sp361
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til titel Findes også med årstallet 1804.
 Bog Kotzebue, A. v.: Mine Luners yngste Fostre. Frit overs. efter den tydske Original ved Ludvig Ferdinand Bang. ♦ 1803-04. Bd. 1-2, 270 + 271 sider (1803-1804, novelle(r)) EMP2280 BD4:sp461
originaltitel: Die jüngsten Kinder meiner Laune, 1795
Detaljer
oversat af Ludvig Ferdinand Bang (1781-1848)
kollaps Noter
 note til titel På tysk udgivet i samlingen: Die jüngsten Kinder meiner Laune, 4, 1795.
 note til titel Med forfatterens kobberstukne portræt.
 note til oversat titel Bind 1, 4 upaginerede sider: Forerindring [af oversætteren].
 note til oversat titel Bind 2, 2 upaginerede sider: Til Læseren [af oversætteren].
kollaps Indhold

[1a] Kotzebue, A. v.: Prøvet Kjerlighed. En Fortælling (1803, novelle(r))
[1b] Kotzebue, A. v.: Diderots Samtale med Fru von Dxx fortalt af ham selv (1803, novelle(r))
[2a] Kotzebue, A. v.: Prøvet Kjerlighed. 2. Del (1804, novelle(r))
[2b] Kotzebue, A. v.: Abelard og Heloise (1804, novelle(r))
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Reisen til Ostindien (1803 ff, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Tonen i Smaastæderne. Comedie i 4 Acter. Oversat 1803. ♦ [Uden Sted, uden år] (1803, dramatik) BD4:sp361
oversat af Anonym
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Broder Moritz den Sære (1804, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Pudsmageren eller Den listige Page (1804, dramatik)
 Bog (bearbejdelse) Martainville, [A. L. D.]: Den umulige Duel (1804, dramatik) BD4:sp403
af A. L. D. Martainville (1776-1830, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Kotzebue, [Aug.] v.: Hussiterne (1805, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A.: Brandskatten. Comedie i 1 Act. Oversat af J[ens] Wille. Kbh., 1806 (1806, dramatik) BD4:sp361
oversat af Jens Wille (1750-1820)
 Bog Kotzebue, A. v.: Familien Ortenbergs Lidelser. Overs. af A. J. Høyer. ♦ 1806. Deel 1-2, 182 + 197 sider (1806, roman) EMP2281 BD4:sp461
originaltitel: Die Leiden der Ortenbergischen Familie, 1785
oversat af Johannes Andreas Høyer (f. 1779)
 Dramatik Kotzebue, A.: Det farlige Naboskab (1806, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Maleriet eller Kong Pharaos Datter. Lystspil i 2 Optoge. Med Forandringer oversat efter A. v. Kotzebue og J. G. Guelden af G. T. Bang. Kbh. 1806 (1806, dramatik) BD4:sp361
af Johann Georg Guelden (sprog: tysk)
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
 Bog Kotzebue, A. v.: Præstedatteren. En Fortælling. Overs. af K. R. Thoring. ♦ 1806. 272 sider (1806, roman) EMP2282 BD4:sp461
originaltitel: Des Pfarrers Tochter, 1805
Detaljer
oversat af C.R. Thoring (1768-1832)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kleine Romane, Erzählungen, Anecdoten und Miscellen, 1805.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring [af oversætteren].
 url Fuld visning af den tyske tekst, Erstes Buch, på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, Zweytes Buch, på:  Link til ekstern webside Google Books
 Dramatik Kotzebue, A.: Strikkepindene (1806, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Vor Fritz eller Trætten (1806, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Grev Benjowsky (1807, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Hugo Grotius (1807, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Den lille Uglspil og Syvsoveren eller Giengangeren paa Beausolgaard. Skuespil i 3 Acter. Overesat efter Kotzebue og Dumaniant til Brug for den kongelige dramatiske Skole ved K.L. Rahbek. Kbh., 1807 (1807, dramatik) BD4:sp361
af Jean André Bourlain (1752-1828, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
 Bog Kotzebue, A. v.: Smaafortællinger. Ved Odin Wolff. ♦ 1807. Hefte 1, 158 sider (1807, novelle(r)) EMP2283 BD4:sp461
Detaljer
oversat af Odin Wolff (1760-1830)
kollaps Indhold

[a] Kotzebue, A. v.: Lyksalighed. En Fortælling udaf den store Verden (1807, novelle(r))
[b] Kotzebue, A. v.: Den lille Tyrolerinde (1807, novelle(r))
[c] Kotzebue, A. v.: Nøglehullet (1807, novelle(r))
[d] Kotzebue, A. v.: Smaatingene (1807, novelle(r))
[e] Kotzebue, A. v.: Alting ved Elskov. Intet uden den (1807, novelle(r))
[f] Kotzebue, A. v.: De to Søstre (1807, novelle(r))
[g] Kotzebue, A. v.: Selvstændighed (1807, novelle(r))
 Bog Kotzebue, A. v.: Æblet falder langt fra Stammen. En Roman i tre Bøger. Overs. ved N. T. Bruun. ♦ 1807. 334 sider (1807, roman) EMP2284 BD4:sp461
originaltitel: ?
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Hjerne-Organerne (1808, dramatik)
 Bog Kotzebue, A. v.: Den Lindensteinske Families Lidelser. Af det Tydske overs. ved V. Klein. ♦ Fredericia, 1808. Deel 1-2, 104 + 112 sider (1808, roman) EMP2285 BD4:sp461
originaltitel: Die Leiden der Lindensteinschen, 1801
oversat af Wilhelm Klein (1787-1874)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Onde Luner (1808 ff, dramatik)
 Note (andet) Wedel-Jarlsberg, Fr. Chr.: Qvitos Rømning eller Pizarros Fortvivlelse. Skuespil i 5 Acter. En Fortsættelse af Spanierne i Peru eller Rollas Død af Præsident v. Kotzebue. ♦ Kbh., 1808 (1808, dramatik) BD4:sp342
af Fritz Wedel-Jarlsberg (1757-1831)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Landstedet ved Kongevejen (1809, dramatik)
 Dramatik Dorvigny, [L. A.] og Kotzebue: Skuespilleren imod sin Villie (1809 ff, dramatik) BD4:sp394
af Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Amalia Salberg eller Den Ugivte (1810, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Sandhed har Løn (1810, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: De Sandseløse (1810, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Ubaldo (1810, dramatik)
Detaljer
1815 i: Theaterstykker [2a] Senere udgave: Ubaldo. Et Sørgespil i 5 Optoge. Oversat af G.T. Bang
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Ægtestandsscenen (1810, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Syv Søstre i een Person (1811, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Dramatisk Lommebog. Af A. v. Kotzebue. Udgivet og oversat af Ove Georg Fr. Bagge. Første Deel. ♦ Aalborg, 1811 (1811, dramatik) BD4:sp362
Detaljer
oversat af O.G.F. Bagge (1775-1838)
kollaps Indhold

[a] Kotzebue, A. v.: Paris' Dom. Frit oversat 1809 (1809, dramatik)
[b] Kotzebue, A. v.: Landstedet ved Kongevejen (1811, dramatik)
[c] Kotzebue, A. v.: De Sandsesløse (1811, dramatik)
[d] Kotzebue, A. v.: Æselsskyggen eller: Processen i Ravnekrog (1811, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Galningen (1811, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Greven af Burgundien (1811, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Intermezzet (1811, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: De mistænkelige Ægtefolk (1811, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Pistolskuddet (1811, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Den unge Zigeunerinde (1811, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Dramatisk Lommebog for 1812 efter A. v. Kotzebue. Ved Ove Georg Fredr. Bagge. ♦ Randers, 1812 (1812, dramatik) BD4:sp362
Detaljer
oversat af O.G.F. Bagge (1775-1838)
kollaps Indhold

[a] Kotzebue, A. v.: Det tilmurede Vindue (1812 ff, dramatik)
[b] Kotzebue, A. v.: Qvækerne (1812, dramatik)
[c] Kotzebue, A. v.: Haderen af Løgn (1812, dramatik)
[d] Kotzebue, A. v.: Den usynlige Pige (1812, dramatik)
[e] Kotzebue, A. v.: Intermezzo (1812, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Korsridderne. Skuespil i 5 Acter. Oversat ved N. T. Bruun. ♦ Schubothe, 1812. 120 sider (1812, dramatik) BD4:sp362
originaltitel: Die Kreuzfahrer
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Max Helfenstein (1812, dramatik)
oversat af Georg Liebe (1788-1845)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Qvækerne (1812, dramatik)
oversat af Georg Liebe (1788-1845)
 Note (andet) Grosse [ie: Grose]: [indgår i antologien: Snorrepiberier [h]] Kierlighed og Moderømhed. Sand Tildragelse, af Englænderen Grosses ostindiske Reise. Fortalt i Kotzebues Misceller (1813, tekster) EMP 4
af John Henry Grose (1750-1783, sprog: engelsk)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Maskerne (1813, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Ræven i Gaasestien (1813, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Saragossas Belejring (1813, dramatik)
oversat af Georg Schwarz (1780-1826)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Skrivtemaalet (1813, dramatik)
 Bog Kotzebue [?]: [indgår i antologien: Snorrepiberier [k]] Det store Kastanietræ. Af Kotzebues Misceller (1813, novelle(r)) EMP 4
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Arven. Comedie i 1 Act af Kotzebue (1813, dramatik)
Detaljer
oversat af H.H. Schønberg (1785-1845)
1814 indgår i antologien: Smil og Taarer [a] Senere udgave: Arven. Skuespil i een Act efter Kotzebue. [Oversat af Hans Henr. Schønberg]. ♦ 1814. 62 sider
kollaps Noter
 Bog Kotzebue, [A. v.]: [indgår i antologien: Smil og Taarer [a]] Arven. Skuespil i een Act efter Kotzebue. [Oversat af Hans Henr. Schønberg]. ♦ 1814. 62 sider (1814, dramatik) BD4:sp299 👓
Detaljer
oversat af H.H. Schønberg (1785-1845)
1813 1. udgave: Arven. Comedie i 1 Act af Kotzebue
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Deodata (1814 ff, dramatik)
 Dramatik Bouilly og Kotzebue: Fanchon (1814, dramatik) BD4:sp390
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
musik af Friedrich Heinrich Himmel (1765-1814, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Flygtningen. Skuespil i 1 Act. Oversat af A. Rabeholm. ♦ 1814. 31 sider (1814, dramatik) BD4:sp363
originaltitel: ?
oversat af A. Rabeholm
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Hr. Malesherbes Roser (1814, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Illuminationen (1814, dramatik)
 Bog Kotzebue, A. v.: Leontine. En Roman. Overs. af K. L. Rahbek. ♦ 1814. Bd. 1-2, 223 + 320 sider (1814, roman) EMP2286 BD4:sp461
originaltitel: Leontine, 1808
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, 2 upaginerede sider: Fortale [af oversætteren. Oversættelsen bearbejdet].
 Dramatik Kotzebue, A. v.: To Broderdøttre for Een (1815, dramatik)
oversat af Giovanni Cetti (1794-1858)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: [Theaterstykker [3b]] Brud og Brudgom i een Person. Comedie i 2 Akter. Oversat af N.T. Bruun (1815, dramatik) BD4:sp300
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: [Theaterstykker [1b]] Det deelte Hjerte. Lystspil i 1 Act. Oversat af K.L. Rahbek (1815, dramatik) BD4:sp300
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: [indgår i antologien: Almanak for Selskabstheatre [1815] [e]] Drengene fra Auvergne. Skuespil i 1 Act. Ved N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp300
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog Kotzebue, A. v.: Det farlige Veddemaal. En lille Roman i tolv Kapitler. Overs. ved N. Søndergaard. ♦ 1815. 80 sider (1815, roman) EMP2287 BD4:sp461
originaltitel: Die gefährliche Wette, 1790
Detaljer
oversat af Niels Søndergaard, f 1763 (1763-1836)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3: [Forbemærkning af A.v.K.].
 anmeldelse Adrastea, 1. Aarg., Nr. 14 [Anmeldelse].
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Den forhexede Nathue (1815, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: [Theaterstykker [1a]] Hustruen. Skuespil i 3 Acter. Efter: Die deutsche Hausfrau. Ved K.L. Rahbek (1815, dramatik) BD4:sp300
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: [indgår i antologien: Almanak for Selskabstheatre [1815] [a]] Hvem veed, hvad det er godt for! Oversat ved N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp300
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Ildprøven (1815, dramatik)
oversat af Hans Henning Jansen (1787-1822)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: [Theaterstykker [3c]] Illuminationen. Skuespil i 1 Akt. Ved. N.T. Bruun (1815, dramatik) BD4:sp300
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: [indgår i antologien: Almanak for Selskabstheatre [1815] [c]] Sparebøssen. Comedie i 1 Act. Ved N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp300
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog Kotzebue, Aug. v.: [Theaterstykker [2a]] Ubaldo. Et Sørgespil i 5 Optoge. Oversat af G.T. Bang (1815, dramatik) BD4:sp300
Detaljer
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
1810 1. udgave: Ubaldo
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Tre Fædre paa eengang (1816, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Educationsraaden (1816, dramatik)
 Dramatik Merle, Ourry og Kotzebue: Slaget ved Marsaille (1816, dramatik) BD4:sp403
af Jean Toussaint Merle (1785-1852, sprog: fransk)
af E. T. Maurice Ourry (1776-1843, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Wellingtons Uniform (1816, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Brevet fra Cadix (1817, dramatik)
oversat af Frederik Printzlau (1786-1832)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Den lige Vej er den bedste (1817, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Pizarro (1817, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Sielevandringen (1817, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Solens Præstinde (1817, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Sorger uden Nød og Nød uden Sorger (1817, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Alpe-Hytten (1818, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: [indgår i antologien: Thalia, dramatisk Nytaarsgave for 1819 [c]] Forklædningerne. Et Lystspil i 2 Optoge. Oversat af G.T. Bang. Kbh., 1818 (1818, dramatik) BD4:sp301
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Balduin af Eichenhorst (1819, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Tegnebogen (1819, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Adelheid af Wulfingen (1820, dramatik)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: [Dramatisk Almanak [1e]] Carolus Magnus eller Comedien i Ravnekrog. Lystspil i 2 Acter. [Omarbeidet af N.T. Bruun] (1820, dramatik) BD4:sp301
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog (bearbejdelse) Pigault le Brun: Forlegenhed og List (1820, dramatik) BD4:sp407
af Charles Antoine Guillaume Pigault Lebrun (1753-1835, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: [Dramatisk Almanak [1c]] Den lystige Fætter. Comedie i 3 Acter ved N.T. Bruun. Kbh., 1820 (1820, dramatik) BD4:sp301
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog Kotzebue, A. v.: [indgår i antologien: Nytaarsgave for 1821 [c]] Gravhøien. Fortælling (1821, novelle(r)) EMP 10 BD4:sp161
oversat af Th.H. Erslew (1803-1870)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Hævn af Had eller Franskmændene i Spanien. Skuespil af den spanske Krig i 5 Acte (1821, dramatik)
oversat af Frederik Printzlau (1786-1832)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Grev Ærenkrone (1827, dramatik)
 Bog Kotzebue: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [c]] Smaaetingene (1827, novelle(r)) EMP 19
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: [indgår i antologien: De danske dramatiske Selskabers Repertoire [6]] Epigrammet. Lystspil i 4 Akter. [Oversat af N.T. Bruun] (1829, dramatik) BD4:sp304
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Kotzebue, A. v.: Landstedet ved Kongeveien. Lystspil i 1 Akt. Overs. af G. T. Bang. ♦ Jordan, 1860. (Privat-Theatret, 3) (1860, dramatik)
serietitel: Privat-Theatret, 3
oversat af G.T. Bang (1774-1839)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Kotzebue, August von: Menneskehad og AngerKomedie i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af Fr. Schwartz
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 19-10-1790 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 35)
Kotzebue, August von: Indianerne i EnglandLystspil i 3 Akter af Kotzebue. Oversat af S. Sønnichsen
oversat af Søren Sønnichsen (1765-1826)
(premiere 15-10-1792 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 36)
Kotzebue, August von: PapegøjenKomedie i 3 Akter af Kotzebue. Oversat af P.D. Faber
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
(premiere 13-11-1792 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Kotzebue, August von: Armod og HøimodighedKomedie i 3 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat af D.F. Staal
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
(premiere 18-02-1796 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23)
Kotzebue, August von: Manden paa fyrretyve AarKomedie i 1 Akt (efter Fagans »La pupille« [se Myndlingen]), af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af Chr. Barthélemy Fagan (1702-1755, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 02-10-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Kotzebue, August von: SkumlerneSkuespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af A.B. Bentzon
oversat af Adrian Benjamin Bentzon (1777-1827)
(premiere 19-04-1798 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
Kotzebue, August von: Enken og RidehestenKomedie i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 05-05-1798 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Kotzebue, August von: Falsk UndseelseKomedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat og lokaliseret af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 08-11-1798 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
Kotzebue, August von: De to BrødreSkuespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
[På Odense Teater under titlen:] Forsoningen
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 23-09-1799 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
Kotzebue, August von: KorsikanerneSkuespil i 4 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 14-10-1800 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24)
Kotzebue, August von: De pudserlige Arvingereller De Ulykkelige, Komedie i 1 Akt af Kotzebue, omarbejdet og senere paa ny omarbejdet af N.T. Bruun
[På Odense Teater under titlen:] De Ulykkelige
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 15-11-1800 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 41)
Kotzebue, August von: SølvbrylluppetSkuespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 12-11-1801 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Kotzebue, August von: Syv tusinde Rigsdalereller Ungdommens Farer, Komedie i 4 Akter af Kotzebue. Frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 16-02-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)
Kotzebue, August von: Johanna MontfauconSørgespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat med adskillige Forandringer og forøget med Kor af N.T. Bruun, Musiken til Korene af Cl. Schall
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
af Claus Schall (1757-1835)
(premiere 29-04-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 35)
Kotzebue, August von: EpigrammetKomedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 15-05-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 33)
Kotzebue, August von: OctaviaSørgespil i 5 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 07-10-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Kotzebue, August von: Besøgeteller Lyst til at glimre, Komedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 08-11-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
Kotzebue, August von: Borgermesterfamilieneller De lystige Fejltagelser, Komedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
[Paa Folketeatret:] Oversat af Sophus Schandorph under Titlen: Ravnekrog
[På Kammerspilscenen under titlen:] I Ravnekrog
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
oversat af Sophus Schandorph (1836-1901)
(premiere 10-01-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
Kotzebue, August von: Rejsen til Ostindieneller Edvard og Arabella, Skuespil i 3 Akter af Kotzebue, oversat, efter Patrats Omarbejdelse, af N.T. Bruun
bearbejdelse af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 04-05-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Kotzebue, August von: Edvard i Skotlandeller Flygtningens Nat, historisk Drama i 3 Akter af Alexandre Duval (Édouard en Écosse, ou La nuit d'un proscrit) frit oversat, efter Aug. v. Kotzebue Omarbejdelse, af N.T. Bruun
af Alexandre-Vincent Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 16-05-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24)
(bearbejdelse)Den umulige DuelKomedie i 1 Akt af Martainville (Le duel impossible), oversat, efter Kotzebues Omarbejdelse, af N.T. Bruun
af A. L. D. Martainville (1776-1830, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 17-09-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Kotzebue, August von: Hussiterneeller Naumburgs Belejring, Drama med Kor i 5 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun, Musik til Korene af F.L. Kunzen
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 30-01-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
Kotzebue, August von: Vor Fritzeller Trætten, Lystspil i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 18-05-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Kotzebue, August von: Malerieteller Kong Faraos Datter, Komedie i 2 Akter af Kotzebue (»Die Tochter Pharaonis«) og J.G. Guelden (»Lord Pittel«). Oversat med Forandringer af G.T. Bang
af Johann Georg Guelden (sprog: tysk)
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
(premiere 19-10-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Kotzebue, August von: BrandskattenKomedie i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af J. Wille
oversat af Jens Wille (1750-1820)
(premiere 07-11-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Kotzebue, August von: StrikkepindeneSkuespil i 4 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 12-12-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Kotzebue, August von: Den lille Uglspil og Syvsovereneller Gengangeren paa Beausolgaard, Komedie i 3 Akter af Kotzebue (Der Wirrwarr, oder Der Muthwillige), oversat, efter Dumaniants Bearbejdelse, af K.L. Rahbek
bearbejdelse af Jean André Bourlain (1752-1828, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 22-02-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Kotzebue, August von: Det farlige NaboskabKomedie i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 01-05-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22)
Kotzebue, August von: De to KlingsbergerKomedie i 4 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 29-11-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Kotzebue, August von: Hjærne-OrganerneKomedie i 3 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 20-09-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Kotzebue, August von: Adolfineeller Skinnet bedrager, Skuespil i 1 Akt af J.N. Bouilly, oversat efter Aug. v. Kotzebues Omarbejdelse af N.T. Bruun
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 13-11-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Kotzebue, August von: Skuespilleren imod sin Viljeeller Komedien paa Landet, Komedie i 1 Akt af Dorvigny (La fête de campagne, ou L'intendant comédien malgré lui), oversat, efter Kotzebues Bearbejdelse, af N.T. Bruun, senere [fra 1839-40] bearbejdet af H.C. Andersen under Titel: En Komedie i det Grønne, Vaudeville i 1 Akt, Musiken ved Edv. Helsted
af Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
bearbejdelse af H.C. Andersen (1805-1875)
(premiere 01-10-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
Kotzebue, August von: Slægtskabeteller De tre Brødre, Komedie i 5 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 22-10-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Kotzebue, August von: Das Kind der Liebeoder der Straßenräuber aus kindlicher Liebe. Schauspiel in 5 Akten von Kotzebue (premiere 17-02-1792 af Friebachs Trup)
Kotzebue, August von: Sandhed har LønSkuespil i 4 Akter af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 23-09-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Kotzebue, August von: De onde LunerKomedie i 4 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 25-09-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Kotzebue, August von: De SansesløseLystspil i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af P. Foersom
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
(premiere 05-10-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)
Kotzebue, August von: Amalia Salbergeller Den Ugifte, Komedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 13-11-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Kotzebue, August von: ÆgtestandsscenenKomedie i 1 Akt paa Vers af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 26-12-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
Kotzebue, August von: Syv Søstre i én Personeller Skuespillerinden af Kærlighed, Komedie i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 03-02-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Kotzebue, August von: KvækerneSkuespil i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af Jul. Liebe
oversat af Georg Liebe (1788-1845)
(premiere 08-03-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Kotzebue, August von: Intermezzeteller Landjunkeren i Hovedstaden, Komedie i 5 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 03-04-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
Kotzebue, August von: Galningeneller Ved List sejrer Kærlighed, Komedie i 3 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 26-04-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Kotzebue, August von: Den unge ZigeunerindeSkuespil i 4 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 08-05-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Kotzebue, August von: PistolskuddetKomedie i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 17-09-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Kotzebue, August von: AlmeriadalenSkuespil i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af G. Schwarz
oversat af Georg Schwarz (1780-1826)
(premiere 31-01-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Kotzebue, August von: MaskerneSkuespil i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 25-04-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Kotzebue, August von: UbaldoSørgespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af G.T. Bang
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
(premiere 06-09-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Kotzebue, August von: Landstedet ved KongevejenLystspil i 1 Akt af Kotzebue, frit oversat af G.T. Bang
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
(premiere 13-09-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Kotzebue, August von: Saragossas Belejringeller Forpagter Feldkümmels Bryllupsdag, Lystspil i 4 Akter af Kotzebue. Oversat af G. Schwarz
oversat af Georg Schwarz (1780-1826)
(premiere 19-09-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Kotzebue, August von: Max HelfensteinLystspil i 2 Akter af Kotzebue. Oversat af Jul. Liebe
oversat af Georg Liebe (1788-1845)
(premiere 05-12-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Kotzebue, August von: Skriftemaaleteller Ægtemanden som Eremit, Komedie i 1 Akt af Kotzebue (Die Beichte), frit oversat, med Benyttelse af den anonyme franske Bearbejdelse, af N.T. Bruun
bearbejdelse af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 06-01-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
Kotzebue, August von: Hr. Malesherbes' Roserlandligt Maleri i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 30-01-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Kotzebue, August von: Pizzarroeller Rollas Død, Sørgespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun, med Kor, hvortil Musiken komponeret af L. Zinck, Pantomimen af C. Dahlén
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
danse af Carl Dahlén (1770-1851)
(premiere 29-03-1814 på Odense Teater
premiere 30-05-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Kotzebue, August von: Den fattige PoetSkuespil i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af G. Schwarz
oversat af Georg Schwarz (1780-1826)
(premiere 18-09-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter)Fanchon, LirespillerindenSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Fr. Himmel, Teksten af Bouilly og Pain (Fanchon, la vielleuse), oversat, efter Aug. v. Kotzebues Oversættelse, af N.T. Bruun
musik af Friedrich Heinrich Himmel (1765-1814, sprog: tysk)
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
tekst af Marie Joseph Pain (1773-1830, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 29-10-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 33)
Kotzebue, August von: IlluminationenSkuespil i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 30-10-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Kotzebue, August von: ArvenKomedie i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af H.H. Schønberg efter en tysk Bearbejdelse
oversat af H.H. Schønberg (1785-1845)
(premiere 17-04-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Kotzebue, August von: SparebøssenKomedie i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 08-10-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Kotzebue, August von: Drengene fra AuvergneSkuespil i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue, oversat af N.T. Bruun, i 1833-34: med indlagte Sange af H.P. Holst til Musik af forskellige Komponister
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
sange af Hans Peter Holst (1811-1893)
(premiere 05-11-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Kotzebue, August von: KorsridderneSkuespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun, Musiken til Sangene af F.L. Kunzen
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 30-11-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
Kotzebue, August von: Forpagter Feldkümmel fra TippelkirchenLystspil i 5 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat af J.C. Ryge
oversat af J.C. Ryge (1780-1842)
(premiere 23-03-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Kotzebue, August von: Deodataeller Gengangersken, romantisk Skuespil i 4 Akter med Sang og Dans af Aug. v. Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun, Musiken af Bernh. Anselm Weber, Dansen af Ant. Bournonville
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
musik af Bernhard Anselm Weber (1764-1821, sprog: tysk)
(premiere 02-01-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23)
Kotzebue, August von: Sjælevandringeneller Skuespilleren imod sin Vilje, paa en anden Manér, Komedie i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 29-03-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Kotzebue, August von: De mistænkelige Ægtefolk[i 1827-28: De mistænksomme Ægtefolk], Komedie i 4 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 06-06-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Kotzebue, August von: Det tilmurede VindueLystspil i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 13-06-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24)
Kotzebue, August von: Sorger uden Nød og Nød uden SorgerKomedie i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 11-07-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Kotzebue, August von: Solens PræstindeSkuespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 02-05-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Kotzebue, August von: NegerslaverneSørgespil i 3 Akter med Kor og Dans af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 20-06-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Kotzebue, August von: Komedien i RavnekrogLystspil i 2 Akter af Kotzebue (»Carolus Magnus, oder Krähwinkel«, Fortsættelse af »Borgmesterfamilien«), oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 03-09-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Kotzebue, August von: Den lige Vej er den bedsteKomedie i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 20-02-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
Kotzebue, August von: Ildprøveneller Fruentimmerlist overgaar Trylleri, Lystspil i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af H.H. Jansen
oversat af Hans Henning Jansen (1787-1822)
(premiere 20-03-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
Kotzebue, August von: Tre Fædre paa én GangKomedie i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 13-07-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Kotzebue, August von: DesertørenLystspil i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af Th. Thortsen
oversat af Thomas Peter Thortsen (1788-1853)
(premiere 23-07-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Kotzebue, August von: Brevet fra CadizDrama i 3 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat af Fr. Printzlau
oversat af Frederik Printzlau (1786-1832)
(premiere 09-10-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Kotzebue, August von: Edukations-RaadenKomedie i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 09-10-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
Kotzebue, August von: TegnebogenSkuespil i 3 Akter af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 09-09-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Kotzebue, August von: Det delte HjærteLystspil i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 27-09-1821 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Kotzebue, August von: Den skinsyge KoneLystspil i 2 Akter af Kotzebue (Die eifersüchtige Frau, efter Colman d.æ.s The jealous wife), frit oversat af Jul. Liebe
af George Colman, f 1732 (1732-1794, sprog: engelsk)
oversat af Georg Liebe (1788-1845)
(premiere 05-08-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Kotzebue, August von: Eremiten på FormenteraSkuespil i 2 Acter af Kotzebue, oversat af P. D. Faber
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
(premiere 1824 af Görbing Frank)
Kotzebue, August von: FlygtningenSkuespil i een Act af Kotzebue, oversat af A. Rabeholm
oversat af A. Rabeholm
(premiere 01-01-1824 af Görbing Frank)
Kotzebue, August von: To Broderdøttre for EenComedie i 2 Acter af Kotzebue
oversat af Anonym
(premiere 1829 af P.J. Titchen)
(tekst)IldprøvenOperette i 1 Akt af Herman Løvenskjold, Teksten, frit bearbejdet efter Kotzebues Die Feuerprobe, af Wilh. Holst
musik af Herman Løvenskiold, f 1815 (1815-1870)
oversat af Wilhelm Holst (1807-1898)
(premiere 08-12-1848 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Kotzebue, August von: Brudgommen fra HollandLystspil i 2 Akter efter Aug. v. Kotzebue
oversat af Anonym
(premiere 03-07-1852 på Casino)
Kotzebue, August von: Paa LangebroFolkekomedie med Sang i 4 Akter efter Musæus og Kotzebue (Eventyret: »Die stumme Liebe«) af H.C. Andersen
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
oversat af H.C. Andersen (1805-1875)
(premiere 09-03-1864 på Casino)
Kotzebue, August von: KrogvejeLystspil i 1 Akt [af Kotzebue]
af Anonym
(premiere 01-05-1892 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(andet)Krybskyttenkomisk opera i 3 akter af Albert Lortzing. Tekst: Albert Lortzing frit efter August von Kotzebues lystspil »Der Rehbock«, oversættelse: Holger Boland
[På Det kgl. Teater:] Dans: Kirsten Ralov
musik og tekst af Gustav Albert Lortzing (1801-1851, sprog: tysk)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
danse af Kirsten Ralov (1922-1999)
(premiere 28-09-1954 af Den jyske Opera
premiere 31-10-1965 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 14)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden