Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Nye Samling af Skuespil

antologi: Nye Samling af Skuespil, (1797, dramatik, tysk) BD4:sp298
af antologi tysk (sprog: tysk)
Detaljer
Nye Samling af Skuespil til Brug for den Kgl. Danske Skueplads. 1. Bd. Kbh., 1797
kollaps Indhold

[1a] Iffland: Gamle og nye Sæder. Et Skuespil i 5 Akter. Oversat [ved Fr. Schwartz] (1797, dramatik)
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)

[1b] Iffland: Advokaterne. Et Skuespil i 5 Akter. Oversat [af Fr. Schwartz] (1797, dramatik)
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)

[1c] Kotzebue, Aug. v.: Manden paa 40 Aar. Comedie i 1 Akt (1797, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.