Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jean André Bourlain (1752-1828)

Sprog: fransk
(henvisning) Bourlin, J. A.
Dumaniant, J. A. B. (pseudonym)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Dumaniant: Den aabenbare Krig (1789, dramatik) BD4:sp395
originaltitel: Guerre ouverte (Ruse contre ruse)
Detaljer
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1792 i: Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [3c] Senere udgave: Den aabenbare Krig eller Høg over Høg. Comedie i 3 Akter efter: Guerre ouverte ou ruse contre ruse, ved [Fr.] Schwarz
 Bog Dumaniant: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [3c]] Den aabenbare Krig eller Høg over Høg. Comedie i 3 Akter efter: Guerre ouverte ou ruse contre ruse, ved [Fr.] Schwarz (1792, dramatik) BD4:sp298
Detaljer
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1789 1. udgave: Den aabenbare Krig
 Dramatik Dumaniant: Den opdagede Hemmelighed (1801, dramatik) BD4:sp395
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Kotzebue, [A. v.]: Den lille Uglspil og Syvsoveren eller Giengangeren paa Beausolgaard. Skuespil i 3 Acter. Overesat efter Kotzebue og Dumaniant til Brug for den kongelige dramatiske Skole ved K.L. Rahbek. Kbh., 1807 (1807, dramatik) BD4:sp361
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Bourlain, Jean André: Aabenbar Krigeller Høg over Høg, Komedie i 3 Akter af Dumaniant. Oversat af Fr. Schwarz
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 01-12-1791 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 37)
Bourlain, Jean André: Den opdagede Hemmelighedeller Herrens Hjemkomst, Komedie i 1 Akt af Dumaniant, omarbejdet af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 24-11-1801 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(bearbejdelse)Den lille Uglspil og Syvsovereneller Gengangeren paa Beausolgaard, Komedie i 3 Akter af Kotzebue (Der Wirrwarr, oder Der Muthwillige), oversat, efter Dumaniants Bearbejdelse, af K.L. Rahbek
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 22-02-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(bearbejdelse)Tvekampeneller Laura og Fernando, Historisk Drama i 4 Akter af Pablo Anton José Olavide, oversat, efter Dumaniants Bearbejdelse, af N.T. Bruun
af Pablo Anton José de Olavide (1725-1803, sprog: spansk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 26-10-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden