Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Smil og Taarer

antologi: Smil og Taarer, (1814, dramatik, flere sprog) BD4:sp299 👓
redigeret af Niels Thoroup Bruun
Detaljer
Smil og Taarer. Dramatisk Nytaarsgave for 1814 ved N[iels] T[horoup] Bruun. ♦ Kbh.
kollaps Noter
 note til titel Hvert skuespil med separat paginering.
 note til titel Titelbladet mangler i Det kgl. Biblioteks eksemplar.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[a] Kotzebue, [A. v.]: Arven. Skuespil i een Act efter Kotzebue. [Oversat af Hans Henr. Schønberg]. ♦ 1814. 62 sider (1814, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af H.H. Schønberg (1785-1845)
1813 1. udgave: Arven. Comedie i 1 Act af Kotzebue

[b] Rousseau, Jean Jaques: Pygmalion. Melodrama af Jean Jaques Rousseau. ♦ 1814. 18 sider (1814, dramatik)
af Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, sprog: fransk)

[c] Bouilly: Jean Jaques Rosseau i hans sidste Øieblikke. Skuespil i een Act af Bouilly. ♦ 1814. 50 sider (1814, dramatik)
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)

[d] Arresto: Portraitet eller Misforstaaelserne. Comedie i een Act efter Arresto. ♦ 1814. 48 sider (1814, dramatik)
af Christlieb Georg Heinrich Arresto (1764-1817, sprog: tysk)
1814 1. udgave: Portraitet eller Misforstaaelserne. Comedie i een Akt. Ved N. T. Bruun. Kbh., 1814. 48 sider

[e] Florian: Hero og Leander. Melodrama af Florian. ♦ 1814. 16 sider (1814, dramatik)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)

[f] anonym: Den lille Askepot eller Troldkatten. Hexe-Farce i een Act, frit efter Desaugiers og Gentil [ie: Mich. Jos. Gentil de Chavagnac]. (Til bekiendte Melodier). ♦ 1814. 81 sider (1814, dramatik)
af Marc Antoine Madeleine Desaugiers (1772-1827, sprog: fransk)
af M. J. G. de Chavagnac (1769-1846, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [2]: Til den danske Cendrillon Madam Maria Zinck! [digt, signeret: N.T. Bruun].
 note til oversat titel Mellem side 74 og 80 mangler 4 sider.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.