Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Chr. Barthélemy Fagan (1702-1755)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Fagan, [Christophe Bartholomée]: Myndlingen (1750, dramatik) BD4:sp397
Detaljer
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
kollaps Noter
 Dramatik Fagan, [Christophe Bartholomée]: Venskab og Kierlighed som Medbejlere. [Oversat af L.C. Reerslev til Det kgl. Teater. Ikke trykt, manuskript ikke bevaret. Aldrig opført] (1764, dramatik) AEJ 10
originaltitel: L'amitié rivale, 1736
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
 Note (andet) Hutt: Sladderkierlingen. Skuespil i eet Optog [bearbejdet efter: La servante justifiée af Favart og Fagan]. Oversat af L. Kruse. Sælges til Fordeel for Institutet for Blinde. Kbh., 1818 (1818, dramatik) BD4:sp357
af Joh. Hutt (1774-1809, sprog: tysk)
andet: Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
oversat af Lauritz Kruse (1778-1839)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Fagan, Chr. Barthélemy: MyndlingenKomedie i 1 Akt af Fagan [se ogsaa: Manden paa 40 Aar]. Oversat af B.J. Lodde
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
(premiere 07-01-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 44)
Fagan, Chr. Barthélemy: Manden paa fyrretyve AarKomedie i 1 Akt (efter Fagans »La pupille« [se Myndlingen]), af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 02-10-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Fagan, Chr. Barthélemy: Det var mig!Lystspil i 1 Akt af C. Fagan og Favart (La servante justifiée), oversat af K.L. Rahbek, senere (1817-18:) af L. Kruse efter Johann Hutts Bearbejdelse først under Titlen: Sladderkærlingen, derpaa (fra S-F 1827:) under den tidligere Titel
bearbejdelse af Joh. Hutt (1774-1809, sprog: tysk)
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Lauritz Kruse (1778-1839)
(premiere 29-10-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden