Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812)

Sprog: fransk
(henvisning) Archambault, Louis-François

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Dorvigny, [L. A.]: Man giør hvad man kan og ikke hvad man vil. Et Skuespil i 1 Handling, oversat af Frid. Schwarz. Kbh. 1787 (1787, dramatik) BD4:sp394
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
 Dramatik Bonel, P. G. A.: Post-Chaisen eller Vertshuset i Calais. Comedie i 1 Act. Omarbeidet efter Bonels, Dorvignys og Georges Duvals franske Original af N.T. Bruun. Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp389
af P. G. A. Bonel (sprog: fransk)
af Georges Duval (1772-1853, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Dorvigny, [L. A.]: [indgår i antologien: Skuespil til Brug for den kgl. dramatiske Skole [a]] Komediegiftermaalet eller de blev taget ved Næsen. Komedie i 1 Akt. Ved K.L. Rahbek. Kbh., 1807 (1807, dramatik) BD4:sp299
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
 Dramatik Dorvigny, [L. A.] og Kotzebue: Skuespilleren imod sin Villie (1809 ff, dramatik) BD4:sp394
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Dorvigny, [L. A.]: Jocrisse eller Dosmeren (1810, dramatik) BD4:sp394
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Tekster Dorvigny, [L. A.] og Jünger, [Joh. Frid.]: Molboen i Kjøbenhavn (1822, tekster) BD4:sp394
af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
oversat af P.D. Faber (1768-1847)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Dorvigny, Louis-François Archambault: Man gør, hvad man kan, og ikke, hvad man vilSkuespil i 1 Akt af Dorvigny. Oversat af Fr. Schwarz
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 11-10-1787 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Dorvigny, Louis-François Archambault: Postchaiseneller Værtshuset i Calais, Komedie i 1 Akt af Bonel, Dorvigny og George Duval, omarbejdet af N.T. Bruun
af P. G. A. Bonel (sprog: fransk)
af Georges Duval (1772-1853, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 27-10-1803 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Dorvigny, Louis-François Archambault: Komediegiftermaaleteller De blev tagne ved Næsten, Komedie i 1 Akt af Dorvigny. Oversat af K.L. Rahbek
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 15-03-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Dorvigny, Louis-François Archambault: Skuespilleren imod sin Viljeeller Komedien paa Landet, Komedie i 1 Akt af Dorvigny (La fête de campagne, ou L'intendant comédien malgré lui), oversat, efter Kotzebues Bearbejdelse, af N.T. Bruun, senere [fra 1839-40] bearbejdet af H.C. Andersen under Titel: En Komedie i det Grønne, Vaudeville i 1 Akt, Musiken ved Edv. Helsted
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
bearbejdelse af H.C. Andersen (1805-1875)
(premiere 01-10-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden