Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Henry Rider Haggard (1856-1925)

Sprog: engelsk

0000 Web Link Omtale i elektronisk form: www.jules-verne.dk
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Haggard, H. Rider: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII) (1887, roman) EMP 689
originaltitel: She, 1887
del af: Hjørring Amtstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1948 Samhørende, fortsættes af (2. del): »Hun«s Tilbagekomst
1888 Senere udgave: Hun. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ S. Thomsen, 1888. 490 sider
1909 Senere udgave: Hun. Aut. Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 2. Opl. ♦ Universalforlaget, Will. Sørensen, 1909. [Bind] I-II, 264 + 278 sider
1912 Senere udgave: Hun. Af Forf. aut. Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 3. Opl. ♦ Forenede nordiske Bogforlag, 1912. [Bind] I-II, 244 + 254 sider
1917 Senere udgave: Hun. Af Forfatteren aut. Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1917. 286 sider
1924 Senere udgave: Hun. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1924. 288 sider
1944 Senere udgave: Hun. 3. Udg.
kollaps Noter
 note til original titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle (1887, roman) EMP 690
originaltitel: King Salomon's mines, 1885
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 Samhørende, fortsættes af (2. del): Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
1898 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Anden danske Udgave. Med 6 Illustrationer. 1898. 210 sider, illustreret
1902 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Paa dansk ved E. Stensgård. M. 1 Kort og 38 Tegn. af C.H.F. Schmidt. ♦ Hagerup, 1902. 372 sider, illustreret. (Børnenes Bogsamling, 14)
1909 Senere udgave: Kong Salomons Miner
1923 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1923. 224 sider
1925 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Andet Oplag [ie: ny udgave]. Med et Kort og 35 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. ♦ Chr. Erichsens Børnebøger, 1925. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25
1936 Senere udgave: Kong Salomons Miner. (Overs. fra Engelsk af P. Jerndorff-Jessen). ♦ Martin, 1936. 184 sider
1938 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. (Illustr. med Fotografier fra Filmen). ♦ Chr. Erichsen, 1938. 206 sider, 7 tavler
1943 Senere udgave: Kong Salomons Miner
1944 Senere udgave: Kong Salomons Miner. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. 4. Udg.
1948 Senere udgave: Kong Salomons Miner
1967 Senere udgave: Kong Salomons miner. Genfortalt af Niels H. Jespersen. Med ill. af Alex Secher. ♦ Grønbech, 1967. 94 sider, illustreret
1970 Senere udgave: Kong Salomons miner. ♦ Forlaget I.K., [1970]. [47] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Annonceret i Politiken 2-12-1886: Paa mit Forlag er idag udkommet og at faa i Boghandlerne: ...".
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Indledning (signeret Allan Quatermain).
 note til oversat titel 1 upagineret side: Bogen tilegnes "alle de store og smaa Børn, som ville læse den".
 note til oversat titel Tavlen er: Nøjagtig Gjengivelse af Kortet over Vejen til Kong Salomons Miner.
 anmeldelse Berlingske Tidende 8-12-1886, Aften, Tilllæg, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 9-12-1886, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 16-12-1886, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog Haggard, H. Rider: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle (1887, roman) EMP 691
originaltitel: Allan Quatermain, 1887
del af: Fortælleren
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 Samhørende, 2. del af: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
1902 Senere udgave: Det hvide Folk. Paa Dansk ved E. Stensgård. Med 35 Tegninger af C. H. F. Schmidt. ♦ 1902. 318 sider
1910 Senere udgave: Elefantjægeren. (Allan Quatermain). ♦ Martin, 1910. 160 sider. (Martins Junior Bøger, 11)
1924 Senere udgave: Allan Quatermain. Elefantjægeren. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1924. 176 sider
1927 Senere udgave: Det hvide Folk. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 34 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1927. 246 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1943 Senere udgave: Det hvide Folk. 3. Udg.
1945 Senere udgave: Allan Quatermain
1948 Senere udgave: Det hvide Folk
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Fortælleren 1897.
 Bog Haggard, H. Rider: Hun. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ S. Thomsen, 1888. 490 sider (1888, roman) EMP 692
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen forskellig fra EMP689.
 Bog Haggard, H. Rider: Oberst Quaritch. Fortælling af H. Rider Haggard, Forf. til "Kong Salomons Skatkammer". ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Rasmussen & Olsen, 1889. [Bind] I-II, 325 + 317 sider (1889, roman) 👓
originaltitel: Colonel Quaritch, V.C. A tale of country life, 1888
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Politiken fra 20-6-1889, 2. Del fra 12-8-1889 til 4-10-1889.
 url Fuld visning af engelsk tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive, bind 1
 url Fuld visning af engelsk tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive, bind 2
 url Fuld visning af engelsk tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive, bind 3
 Bog Haggard, H. Rider: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider (1889, roman)
originaltitel: Cleopatra, 1889
del af: Sorø Amts-Tidende
del af: Nykjøbing Dagblad
Detaljer
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
1889 Senere udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. Føljeton til "Aalborg Amtstidende". ♦ Aalborg, "Aalborg Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1889. ? sider
1889 Senere udgave: Kleopatra. Feuilleton til "Avisen". 1889. 505 sider
1891 Senere udgave: Kleopatra. En Beretning om Harmakis den kongelige Ægypters Fald og Hævn som den er nedskreven af hans egen Haand. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1891. 462 sider
1893 Senere udgave: Kleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af Sofie Horten. Føljeton til "Fyns Venstreblad". ♦ Odense, Carl Tiedje's Bogtrykkeri, 1893. 400 sider
1909 Senere udgave: Kleopatra
1923 Senere udgave: Kleopatra. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1923. 222 sider
1944 Senere udgave: Kleopatra. 3. Udg.
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 note til oversat titel Samme oversættelse udgivet som: Føljeton til Nykjøbing Dagblad. ♦ Holbæk, Holbæk Postens Trykkeri, 1894. 441 sider.
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Sorø Amtstidende fra 13-11-1889. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Haggard, H. Rider: Maiwas Hævn. En Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1889. 155 sider (1889, roman) EMP 693
originaltitel: Maiwa's revenge, 1888
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1896 Senere udgave: Maiwas Hævn. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Føljeton til "Silkeborg Avis". ♦ Silkeborg, H.S. Sørensens Bogtrykkeri, 1896. 175 sider
1912 Senere udgave: Maiwas Hævn. ♦ John Martin, 1912. 142 sider
1920 Senere udgave: Maiwas Hævn. Ny Udg. ♦ Martin, 1920. 94 sider
1944 Senere udgave: Maiwas Hævn. 3. Udg.
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 anmeldelse Dagbladet Nr. 283 (24-11-1889), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Haggard, H. Rider: Mr. Meesons Testamente. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1889. 357 sider (1889, roman) EMP 694
originaltitel: Mr. Meeson's will, 1888
del af: Illustreret Tidende
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1910 Senere udgave: Testamentet
1913 Senere udgave: Testamentet. Tegninger af Gudmund Hentze. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1913. 288 sider
1942 Senere udgave: Testamentet
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Illustrated London News, fra 18-6-1888. Udgivet i bogform 1888.
 note til oversat titel Også udsendt med titelblad: Chicago, Skandinaviens Boghandel, 1891. 253 sider.
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Tidende, 1888-89, start side 32, slut side 343.
 note om føljeton Føljeton i Ugebladet "Nordstjernen", 1889 (nr 39-52), måske anden oversættelse.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1915 (stumfilm). Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 anmeldelse Morgenbladet 19-12-1889, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Haggard, Rider: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. Føljeton til "Aalborg Amtstidende". ♦ Aalborg, "Aalborg Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1889. ? sider (1889, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Aalborg Amtstidende fra 1-10-1889. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Haggard, H. Rider: Kleopatra. Feuilleton til "Avisen". 1889. 505 sider (1889, roman)
del af: Avisen
Detaljer
oversat af Anonym
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
 Bog Haggard, Rider: Hexens Hoved. Roman. Af Rider Haggard. Føljeton til "Aalborg Amtstidende". ♦ Aalborg, "Aalborg Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1890. 1.-2. Del, 442 + 459 sider (1890, roman) 👓
originaltitel: The witch's head, 1884
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På titelbladet til Første Del fejlagtigt: Herrens Hoved, og: forfatteren er anført som: Ridder Haggard, men arksignaturerne har: Hexens Hoved. Titelblad til Anden Del har: Hexens Hoved, og forfatteren anført som: Rider Haggard.
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Aalborg Amtstidende fra 22-10-1890 til 7-3-1891, Anden Del fra: 30-12-1890. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Haggard, H. Rider: Allans Hustru. En Fortælling. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Salmonsen, 1890. 219 sider (1890, roman) EMP 695
originaltitel: Allan's wife, and other tales, 1889
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
kollaps Noter
 note til oversat titel Tilegnelse til "Macumazahn" (signeret Indanda).
 Bog Haggard, H. Rider: Beatrice. Af H. Rider Haggard. ♦ Kjøbenhavn, Politikens Trykkeri, 1890. [Bind 1]-2, 311 + 312 sider (1890, roman)
originaltitel: Beatrice, 1890
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Politiken fra 12-8-1890 til 21-11-1890. Anden Del fra 3-10-1890.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Haggard, H. Rider: Kleopatra. En Beretning om Harmakis den kongelige Ægypters Fald og Hævn som den er nedskreven af hans egen Haand. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1891. 462 sider (1891, roman) EMP 696
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
oversat af P.J.St. Lund (1856-1928)
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen er anført: Kleopatras Sang, side 204, oversat af St. Lund.
 Bog Haggard, H. Rider: En heltemodig Kvinde. Paa Dansk ved I. S. Føljeton til "Helsingørs Dagblad". ♦ Helsingør, trykt hos Henr. Donatzky, 1891. Første Del, 431 sider (1891, roman)
originaltitel: Jess, 1887
del af: Helsingørs Dagblad
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1907 Senere udgave: »Jess«. Kærlighedsroman af Rider Haggard. Avtoriseret Oversættelse ved E. Melbye. ♦ Kjøbenhavn, Politikens Forlag, 1907. 458 sider
1912 Senere udgave: Jess. Kærlighedsroman. Aut. Oversættelse. ♦ John Martin, 1912. 176 sider. (Martins Halvkrone Udgave)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Haggard, H. Rider og Andrew Lang: Verdens Længsel. Af H. Rider Haggard og Andrew Lang. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i "Politiken"s Trykkeri, 1891. [1.]-2. Bog, 196 + 185 sider (1891, roman) EMP 697 👓
originaltitel: The world's desire, 1890
del af: Politiken
Detaljer
af Andrew Lang (1844-1912, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1895 Senere udgave: Verdens Længsel. Avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Digtene af Andrew Lang overs. af Alfred Ipsen. 1895. 346 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke optaget i Dansk Bogfortegnelse.
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Politiken fra 21-3-1891 til 18-5-1891. Anden Bog starter 17-4-1891.
 Bog Haggard, H. Rider: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1892. 406 sider (1892, roman) EMP 699
originaltitel: Eric Brighteyes, 1891
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1892 Senere udgave: Erik Klarøje. Oversat for "Hjørring Amtstidende". ♦ Hjørring, "Hjørring Amtstidene"s Bogtrykkeri, 1892. 579 sider
1892 Senere udgave: Erik Klarøje. ♦ Slagelse, 1892. Bind 1-2, 301 + 319 sider. ([Slagelse-Postens Føljeton])
1900 Senere udgave: Erik Klarøje. En Islandsk Saga-Roman. 1900. ("Avisen"s Feuilleton)
1915 Senere udgave: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Aut. Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1915. 192 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Tilegnelse: Hendes kejserlige Majestæt Victoria, Kejserinde Freidrich af Tyskland!
 Bog Haggard, H. Rider: Den sorte Lilje. Fortælling. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Illustreret af R. Caton Woodwille. ♦ V. Pontoppidan, 1892. 246 sider, illustreret (1892, roman) EMP 698
originaltitel: Nada the lily, 1892
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
illustrationer af Richard Caton Woodwille, Jr. (1856-1927, sprog: engelsk)
1909 Senere udgave: Den sorte Lilje
1944 Senere udgave: Den sorte Lilie. 2. Udg.
kollaps Noter
 note til oversat titel Samme oversættelse, samme illustrationer findes også i en udgave uden årstal [tidligst 1894] på N.M. Kjærs Forlag. 246 sider.
 Bog Haggard, H. Rider: Erik Klarøje. Oversat for "Hjørring Amtstidende". ♦ Hjørring, "Hjørring Amtstidene"s Bogtrykkeri, 1892. 579 sider (1892, roman)
del af: Hjørring Amtstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1892 1. udgave: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1892. 406 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 Bog Haggard, H. Rider: Erik Klarøje. ♦ Slagelse, 1892. Bind 1-2, 301 + 319 sider. ([Slagelse-Postens Føljeton]) (1892, roman)
del af: Slagelse-Posten
Detaljer
oversat af Anonym
1892 1. udgave: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1892. 406 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Montezumas Datter. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pios Forlag, 1893. 538 sider (1893, roman) EMP 701
originaltitel: Montezuma's daughter, 1893
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Tilegnelse. Min kære Jebb! [signeret H.R.H.].
 note til oversat titel 1 upagineret side: Anmærkninger [af overs. (Navne forenklet)].
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 13-12-1893, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Haggard, H. Rider: En Historie om tre Løver. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. [Familiebladet]. 1893. 38 sider, illustreret (1893, roman) EMP 700
originaltitel: A tale of three lions, 1887
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1900 indgår i: Sort Hjerte og hvidt Hjerte [b] Senere udgave: En Løvekvartet. [80 sider]
 Bog Haggard, Rider: Kleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af Sofie Horten. Føljeton til "Fyns Venstreblad". ♦ Odense, Carl Tiedje's Bogtrykkeri, 1893. 400 sider (1893, roman) 👓
del af: Fyns Venstreblad
Detaljer
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Fyns Venstreblad fra 14-8-1893. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Haggard, H. Rider: Verdens Længsel. Avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Digtene af Andrew Lang overs. af Alfred Ipsen. 1895. 346 sider (1895, roman) EMP 703
Detaljer
digte af Andrew Lang (1844-1912, sprog: engelsk)
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
oversat af Alfred Ipsen (1852-1922)
1891 1. udgave: Verdens Længsel. Af H. Rider Haggard og Andrew Lang. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i "Politiken"s Trykkeri, 1891. [1.]-2. Bog, 196 + 185 sider
kollaps Noter
 note til titel På omslaget, undertitel: En Roman fra det gamle Ægypten.
 note til oversat titel Oversættelsen forskellig fra EMP697.
 Bog Haggard, H. Rider: Taagefolket. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Axel Andersens Forlag, 1895. 431 sider (1895, roman) EMP 702
originaltitel: The people of the mist, 1894
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1897 Senere udgave: Acas Arv eller I Taagefolkets Land. Roman. Føljeton til "Holbæk Amts Avis" og "Nykjøbing-Posten". ♦ Holbæk, 1897. 740 sider
1923 Senere udgave: Taagefolket. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Martin, 1923. 312 sider
1944 Senere udgave: Taagefolket. 2. Udg.
kollaps Noter
 note til oversat titel Også oversat under titlen: Acas Arv, 1897.
 Bog Haggard, Rider: Maiwas Hævn. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Føljeton til "Silkeborg Avis". ♦ Silkeborg, H.S. Sørensens Bogtrykkeri, 1896. 175 sider (1896, roman)
del af: Silkeborg Avis
Detaljer
1889 1. udgave: Maiwas Hævn. En Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1889. 155 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Silkeborg Avis fra 2-9-1896 til 1-10-1896.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Haggard, H. Rider: Den gyldne Stad. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. 1896. 363 sider (1896, roman) EMP 704
originaltitel: The heart of the world, 1895
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1944 Senere udgave: Den gyldne Stad. 2. Udg.
 Bog Haggard, H. Rider: Joan Haste. Roman i to Dele. ♦ [Berlingske Tidende], 1896. Deel 1-2, 359 + 367 sider (1896, roman) EMP 705
originaltitel: Joan Haste, 1895
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1897 Senere udgave: Joan Haste. Overs. paa Dansk af P. Jerndorff-Jessen. Med Illustrationer af F.S. Wilson. ♦ A. Christiansen Kunstforlag, 1897. 384 sider. Kvartformat
 Bog Haggard, H. Rider: Acas Arv eller I Taagefolkets Land. Roman. Føljeton til "Holbæk Amts Avis" og "Nykjøbing-Posten". ♦ Holbæk, 1897. 740 sider (1897, roman) EMP 706
del af: Holbek Amts-Avis
del af: Nykjøbing Posten
Detaljer
oversat af Anonym
1895 1. udgave: Taagefolket. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Axel Andersens Forlag, 1895. 431 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke optaget i Dansk Bogfortegnelse.
 note til oversat titel Oversættelsen forskellig fra Taagefolket, 1895.
 Bog Haggard, H. Rider: Joan Haste. Overs. paa Dansk af P. Jerndorff-Jessen. Med Illustrationer af F.S. Wilson. ♦ A. Christiansen Kunstforlag, 1897. 384 sider. Kvartformat (1897, roman) EMP 707
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
illustrationer af F.S. Wilson (sprog: engelsk)
1896 1. udgave: Joan Haste. Roman i to Dele. ♦ [Berlingske Tidende], 1896. Deel 1-2, 359 + 367 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen forskellig fra udgaven fra 1896.
 Bog Haggard, H. Rider: Troldmanden. Roman. ♦ 1897. 263 sider. ("Tiden"s Feuilleton) (1897, roman)
originaltitel: The wizard, 1896
Detaljer
oversat af Anonym
1898 Senere udgave: Troldmanden. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. 1898. 271 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes også i udgave (anden oversættelse?) uden årstal: ♦ Horsens, Carl Mar. Møllers Bogtrykkeri.
 note til oversat titel Findes også i udgave (anden oversættelse?): ♦ Ringsted, Folketidendes Bogtrykkeri, 1903.
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Anden danske Udgave. Med 6 Illustrationer. 1898. 210 sider, illustreret (1898, roman) EMP 690
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: Bogen tilegnes "alle de store og smaa Børn, som ville læse den".
 note til oversat titel Tidligere udgaver: 1. udgave, 1887.
 Bog Haggard, H. Rider: Troldmanden. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. 1898. 271 sider (1898, roman) EMP 708
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1897 1. udgave: Troldmanden. Roman. ♦ 1897. 263 sider. ("Tiden"s Feuilleton)
 Bog Haggard, H. Rider: En ny Judith. Roman fra Boernes Land. Paa Dansk ved Vigand [ie: Jørg. Vald. Christensen]. Særtryk af "Sorø Amtstidendes" Føljeton. ♦ Slagelse, 1899. 456 sider (1899, roman) EMP 710
originaltitel: Swallow. A tale of the Great Trek, 1899
del af: Sorø Amts-Tidende
Detaljer
oversat af J.V. Christensen (1876-1934)
1900 Senere udgave: En ny Judith. Roman af Rider Haggard. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Valentin & Lund, 1900. 164 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Dr. Therne. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1899. 199 sider (1899, roman) EMP 709
originaltitel: Dr. Therne, 1898
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
 Bog Haggard, H. Rider: Erik Klarøje. En Islandsk Saga-Roman. 1900. ("Avisen"s Feuilleton) (1900, roman)
del af: Avisen
Detaljer
oversat af Anonym
1892 1. udgave: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1892. 406 sider
 Bog Haggard, H. Rider: En ny Judith. Roman af Rider Haggard. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Valentin & Lund, 1900. 164 sider (1900, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1899 1. udgave: En ny Judith. Roman fra Boernes Land. Paa Dansk ved Vigand [ie: Jørg. Vald. Christensen]. Særtryk af "Sorø Amtstidendes" Føljeton. ♦ Slagelse, 1899. 456 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Sort Hjerte og hvidt Hjerte. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1900. 189 sider (1900, roman) EMP 711
originaltitel: Black heart and white heart, and other stories, 1900
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
kollaps Noter
 note til oversat titel De første 108 sider: Sort Hjerte og Hvidt Hjerte.
kollaps Indhold

[b] Haggard, H. Rider: En Løvekvartet. [80 sider] (1900, roman)
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1893 1. udgave: En Historie om tre Løver. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. [Familiebladet]. 1893. 38 sider, illustreret
 Tekster Haggard, H. Rider: Elissa eller Zimbabwes Fald. En Fortælling. Autoriseret Oversættelse ved P. Jerndoff-Jessen. Forlagt af Carl Allers Etablissement, 1902. Side 415-566 (I ledige Timer, 27) (1902)
originaltitel: Elissa. The doom of Zimbabwe, 1900
del af: I ledige Timer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
 Bog Haggard, H. Rider: Det hvide Folk. Paa Dansk ved E. Stensgård. Med 35 Tegninger af C. H. F. Schmidt. ♦ 1902. 318 sider (1902, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 15
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt, f 1858 (1858-1923)
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter.
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Paa dansk ved E. Stensgård. M. 1 Kort og 38 Tegn. af C.H.F. Schmidt. ♦ Hagerup, 1902. 372 sider, illustreret. (Børnenes Bogsamling, 14) (1902, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 14
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt, f 1858 (1858-1923)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hæfter à 10 øre.
 note til oversat titel 30 af originaltegningerne set til salg hos Vangsgaard Antikvariat, 2013, pris 8.000 kr. Link til ekstern webside www.antikvariat.net
 Bog Haggard, H. Rider: Lisbeth. Autoriseret Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Aarhus, Det Jydske Forlag, 1902. 467 sider (1902, roman)
originaltitel: Lysbeth. A tale of the Dutch, 1901
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
 Bog Haggard, H. Rider: »Jess«. Kærlighedsroman af Rider Haggard. Avtoriseret Oversættelse ved E. Melbye. ♦ Kjøbenhavn, Politikens Forlag, 1907. 458 sider (1907, roman)
del af: Illustreret Familie-Journal
del af: Politiken
del af: Social-Demokraten
serietitel: Rejsebibliotheket, 10
Detaljer
oversat af Ella Hancke (1877-1960)
1891 1. udgave: En heltemodig Kvinde. Paa Dansk ved I. S. Føljeton til "Helsingørs Dagblad". ♦ Helsingør, trykt hos Henr. Donatzky, 1891. Første Del, 431 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 8-3-1907.
 note om føljeton Tidligere som føljeton i Illustreret Familie Journal, nr 43 (23-10-1887) til nr 25 (24-6-1888) under titlen: En ny Judith.
 note om føljeton Føljeton (ikke trykt som bogsider) i Social-Demokraten fra 3-11-1915 til 20-1-1916 Fuld visning af teksten på: Mediestream.
 Trykt i periodicum Haggard, H. Rider: Brødrene. En Fortælling fra Korstogenes Tid. Autoriseret Oversættelse for Illustreret Familieblad. [Med illustrationer af H.R. Millar] (1908, roman)
originaltitel: The Brethren, 1904
del af: Illustreret Familieblad
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Harold Robert Millar (1869-1940, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Familieblad, 20. Aargang, Nr 12 (19-12-1908) til Nr 52 (25-9-1909).
 Bog Haggard, Henry Rider: Hun. Aut. Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 2. Opl. ♦ Universalforlaget, Will. Sørensen, 1909. [Bind] I-II, 264 + 278 sider (1909, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
kollaps Noter
 note til oversat titel Overgik til E. Harck.
 Bog Haggard, H. Rider: Kleopatra (1909, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 6
Detaljer
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
 Bog Haggard, Henry Rider: Kong Salomons Miner (1909, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 5
Detaljer
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1915.
 Bog Haggard, Henry Rider: Den sorte Lilje (1909, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 2
Detaljer
1892 1. udgave: Den sorte Lilje. Fortælling. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Illustreret af R. Caton Woodwille. ♦ V. Pontoppidan, 1892. 246 sider, illustreret
 Bog Haggard, Henry Rider: Elefantjægeren. (Allan Quatermain). ♦ Martin, 1910. 160 sider. (Martins Junior Bøger, 11) (1910, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 11
Detaljer
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, Henry Rider: Perlumærin (1910, roman)
 Bog Haggard, Henry Rider: Testamentet (1910, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 27
Detaljer
1889 1. udgave: Mr. Meesons Testamente. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1889. 357 sider
 Børnebog Haggard, Henry Rider: Abekvinden (1911, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 17
 Bog Haggard, Henry Rider: Hun. Af Forf. aut. Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. 3. Opl. ♦ Forenede nordiske Bogforlag, 1912. [Bind] I-II, 244 + 254 sider (1912, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
 Bog Haggard, Henry Rider: Jess. Kærlighedsroman. Aut. Oversættelse. ♦ John Martin, 1912. 176 sider. (Martins Halvkrone Udgave) (1912, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 43
Detaljer
oversat af Anonym
1891 1. udgave: En heltemodig Kvinde. Paa Dansk ved I. S. Føljeton til "Helsingørs Dagblad". ♦ Helsingør, trykt hos Henr. Donatzky, 1891. Første Del, 431 sider
 Bog Haggard, Henry Rider: Maiwas Hævn. ♦ John Martin, 1912. 142 sider (1912, roman)
serietitel: Martins 25 Øres Bibliotek, 12
Detaljer
oversat af Anonym
1889 1. udgave: Maiwas Hævn. En Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1889. 155 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Røde Eva. Roman af Henry Rider Haggard. ♦ Horsens, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, 1913. 461 sider (1913, roman) 👓
originaltitel: Red Eve, 1911
oversat af Anonym
 Bog Haggard, Henry Rider: Testamentet. Tegninger af Gudmund Hentze. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1913. 288 sider (1913, roman)
serietitel: Litteraturens Mesterværker, 6
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Gudmund Hentze (1875-1948)
1889 1. udgave: Mr. Meesons Testamente. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1889. 357 sider
 Bog Haggard, Henry Rider: Stormens Barn. ♦ Vort Bibliotek, 1914. 239 sider (1914, roman)
originaltitel: Child of storm, 1913
serietitel: Vort Bibliothek
oversat af Anonym
 Bog Haggard, H. Rider: Dronningens Ring. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. [Føljeton i Illustreret Familie Journal 1914, ikke udgivet i bogform] (1914, roman)
originaltitel: Smith and the Pharaohs
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Illustreret Familie Journal fra nr 9 til nr 13, 1914.
 note til titel Oprindelig publiceret som føljeton (illustreret af Alec Ball) i The Strand Magazine, vol. xliv, no. 264 (December 1912), page 672-85, vol. xlv, no. 265 (January 1913), page 2-12 og vol. xlv, no. 266 (February 1913), page 122-31.
 note til titel I bogform medtaget i samlingen: Smith and the Pharaohs and other tales, 1920.
 url Fuld visning af den engelske tekst fra samlingen: Smith and the Pharaohs and other tales på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 url Fuld visning af The Strand Magazine, december 1912, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af The Strand Magazine, januar 1912, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af The Strand Magazine, februar 1913, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Haggard, Henry Rider: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Aut. Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1915. 192 sider (1915, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 86
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1892 1. udgave: Erik Ildøje. En Roman fra det gamle Island. Autoriseret Overs. af P. Jerndorff-Jessen. ♦ V. Pio, 1892. 406 sider
 Bog Haggard, Henry Rider: Hun. Af Forfatteren aut. Oversættelse af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1917. 286 sider (1917, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
 Bog Haggard, Rider: Maiwas Hævn. Ny Udg. ♦ Martin, 1920. 94 sider (1920, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1889 1. udgave: Maiwas Hævn. En Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1889. 155 sider
 Børnebog Haggard, Rider: Den gyldne Stad. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Jespersen, 1923. 248 sider (1923, børnebog)
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
 Bog Haggard, Rider: Kleopatra. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1923. 222 sider (1923, børnebog)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
 Bog Haggard, Rider: Kong Salomons Miner. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1923. 224 sider (1923, børnebog)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, Rider: Taagefolket. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. ♦ Martin, 1923. 312 sider (1923, børnebog)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1895 1. udgave: Taagefolket. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Axel Andersens Forlag, 1895. 431 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 215 [Anmeldelse, signeret V.O.].
 Bog Haggard, Henry Rider: Allan Quatermain. Elefantjægeren. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1924. 176 sider (1924, børnebog)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1924, 6. Aarg., side 200 [Anmeldelse, signeret M.D.].
 Bog Haggard, Henry Rider: Hun. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af P. Jerndorff-Jessen. Ny Udg. ♦ Martin, 1924. 288 sider (1924, børnebog)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Andet Oplag [ie: ny udgave]. Med et Kort og 35 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. ♦ Chr. Erichsens Børnebøger, 1925. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25 (1925, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt, f 1858 (1858-1923)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1925, 7. Aarg., side 149 [Anmeldelse, signeret P.J.].
 Bog Haggard, H. Rider: Det hvide Folk. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 34 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1927. 246 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1927, børnebog)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
illustrationer af Carl Schmidt, f 1858 (1858-1923)
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. (Overs. fra Engelsk af P. Jerndorff-Jessen). ♦ Martin, 1936. 184 sider (1936, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. (Illustr. med Fotografier fra Filmen). ♦ Chr. Erichsen, 1938. 206 sider, 7 tavler (1938, roman)
Detaljer
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Testamentet (1942, roman)
Detaljer
1889 1. udgave: Mr. Meesons Testamente. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1889. 357 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Det hvide Folk. 3. Udg. (1943, roman)
Detaljer
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner (1943, roman)
Detaljer
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Den gyldne Stad. 2. Udg. (1944, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Den gyldne Stad. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. 1896. 363 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Hun. 3. Udg. (1944, roman)
Detaljer
1887 1. udgave: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
 Bog Haggard, H. Rider: Kleopatra. 3. Udg. (1944, roman)
Detaljer
1889 1. udgave: Cleopatra. Af Rider Haggard. Oversat af S. H. [ie: Sofie Horten]. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 570 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. 4. Udg. (1944, roman)
Detaljer
oversat af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Maiwas Hævn. 3. Udg. (1944, roman)
Detaljer
1889 1. udgave: Maiwas Hævn. En Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1889. 155 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Den sorte Lilie. 2. Udg. (1944, roman)
Detaljer
1892 1. udgave: Den sorte Lilje. Fortælling. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Illustreret af R. Caton Woodwille. ♦ V. Pontoppidan, 1892. 246 sider, illustreret
 Bog Haggard, H. Rider: Taagefolket. 2. Udg. (1944, roman)
Detaljer
1895 1. udgave: Taagefolket. Autoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Axel Andersens Forlag, 1895. 431 sider
 Bog Haggard, H. Rider: Allan Quatermain (1945, roman)
Detaljer
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: »Hun«s Tilbagekomst (1948, roman)
originaltitel: Ayesha, the return of she, 1905
Detaljer
1887 Samhørende, 2. del af: Hun. Æventyr-Roman. ♦ Hjørring, 1887. 394 sider. (Feuilleton til "Hjørring Amtstidende", Bind XXII)
 Bog Haggard, H. Rider: Det hvide Folk (1948, børnebog)
Detaljer
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner (1948, børnebog)
Detaljer
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
 Bog Haggard, H. Rider: Pigen med perlerne. [Roman i "Det nye Ugeblad", 1949, udgivet af Ny dansk Ugepresse A/S, ikke udgivet i bogform] (1949, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i: Det nye Ugeblad [udkom 4-1-1949 til 28-6-1949], da bladet gik ind inden roman var helt afsluttet er sidste afsnit et resumé af den resterende handling.
 Bog Haggard, H. Rider: Det hvide folk. Ny udg (1950, roman)
 Bog Haggard, H. Rider: Hun. Ny udg (1951, roman)
serietitel: Samlerens bibliotek, 6
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons miner. 2 udgaver (1954, roman)
 Børnebog Haggard, H. Rider: Kong Salomons miner (1964, børnebog)
serietitel: Fremads Skatkammerbibliotek
 Bog Haggard, H. Rider: Kong Salomons miner. Genfortalt af Niels H. Jespersen. Med ill. af Alex Secher. ♦ Grønbech, 1967. 94 sider, illustreret (1967, børnebog)
serietitel: Ordblindeserien
Detaljer
oversat af Niels H. Jespersen
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel 2. oplag, 1968.
 Bog (baseret på værk) anonym: Kong Salomons miner. ♦ Forlaget I.K., [1970]. [47] sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 3
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter H. Rider Haggard's roman: King Salomon's mines.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst)KleopatraOpera i 3 Akter med et Forspil af Aug. Enna, Teksten af Einar Christiansen efter Rider Haggards Roman af sammen navn, Dansen komponeret af Hans Beck
musik af August Enna (1859-1939)
tekst af Einar Christiansen (1861-1939)
(premiere 07-02-1894 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 20)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden