Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Thomas Overskou (1798-1873)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret, 1836-38) avis: Dagen (1803-43, periodicum)
Detaljer
(1803-11) redigeret af K.H. Seidelin (1761-1811)
(1811-14) redigeret af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(1814-16) redigeret af brødrene Rostock
(1816-17) redigeret af Niels Hofman Sevel Bloch (1761-1829)
(1817-21) redigeret af Didrich Didrichsen (1752-1821)
(1822-35) redigeret af Fr. Thaarup (1766-1845)
(1838) redigeret af Thorleifur Repp (1794-1857)
(1838) redigeret af F.C. Hillerup (1793-1861)
(1839) redigeret af A.E. Boye (1784-1851)
(1840) redigeret af Tyge Becker (1812-1869)
(1840) redigeret af Hans Peter Christian Hansen, f 1817 (1817-1865)
(1841-43) redigeret af L.J. Fribert (1808-1862)
kollaps Noter
 url Liste over skønlitterært indhold på: Link til ekstern webside Føljetoner & fortællinger i danske aviser
 Leksikon Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske aviser. Bind 1-3: Oversigt over avisens historie på: De Danske Aviser. Link til ekstern webside dedanskeaviser.dk
 url Artikel om avisen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Trykt i periodicum (oversætter) Jacobs, Fr.: Jødemyrderiet i Lissabon (1824, roman)
originaltitel: Der Judenmord in Lissabon, 1824
del af: Maanedsroser
Detaljer
af Friedrich Jacobs (1764-1847, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Erzählungen, Erstes Bändchen, 1824.
 note om føljeton Trykt i Maanedsroser, 1824, Decemberheftet.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Overskou, Th.: Knud Lavard. Historisk-romantisk Fortælling. Af Thomas Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i Hart. Frid. Popps Bogtrykkerie, 1824. 65 sider (1824, roman) BD4:sp447 👓
del af: Maanedsroser
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også: (Særskildt aftryk af Maanedsskrivtet: Maanedsroser, første Binds første Hæfte).
 note om føljeton Trykt i Maanedsroser, 1824, bind 1, side 3-65, under titlen: Knud Lavards Kjærlighed og Død den 7 Januari 1131.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Trykt i periodicum Overskou, Th.: Martsviolerne (1824, novelle(r))
del af: Maanedsroser
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Maanedsroser, 1824, bind 1, side 257-81 (Martshæftet).
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Maanedsroser. Et Maanedsskrivt, udg. af Thomas Overskou. ♦ Kbh., 1824-31 (1824-31, periodicum) BDsupp:sp801
Liste over indekseret indhold
 Bog (oversætter) Hofman, [François Benoit]: Medea (1825, dramatik) BD4:sp400
Detaljer
af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
musik af Maria Luigi Zenobio Carlo Salvatore Cherubini (1760-1842, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 Dramatik Overskou, Th.: Farens Dage. Drama. ♦ Kbh., 1826 (1826, dramatik) BD4:sp334
 Bog (oversætter) Scribe, [A. E.]: Den hvide Dame. Syngespil i tre Acter af Scribe; oversat til Boieldieus Musik af Thomas Overskou. Udgivet af Kongelig Fuldmægtig F. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker, 1826. 88 sider (1826, dramatik) BD4:sp411
originaltitel: La dame blanche, 1825
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1872 Senere udgave: Den hvide Dame. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 201)
1881 Senere udgave: Den hvide Dame
1921 Senere udgave: Den hvide Dame. Syngespil i 3 Akter af Eug. Scribe. Oversat af Thomas Overskou. Musiken af Boieldieu. ♦ Gyldendal, 1921. 40 sider. Pris: kr. 1,25
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik anonym [Overskou, Th.]: Tre Maaneder efter Brylluppet. Originalt Lystspil i fem Acter. ♦ Kjöbenhavn, Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker, [1828]. 38 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 4) (1828, dramatik) BD4:sp302
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:004
Detaljer
1850 i: Comedier [1:s1] Senere udgave: Tre Maaneder efter Brylluppet. Lystspil i fem Acter. (1828). Side 1-117
kollaps Noter
 note til titel På side 38 bl.a.: Kjöbenhavn 1828. Udgivet af Ferdinand Printzlau.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside MDZ
 Dramatik anonym [Overskou, Th.]: Misforstaaelse paa Misforstaaelse. Originalt Lystspil i 1 Act. [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 5) (1828, dramatik) BD4:sp302
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:005
Detaljer
1851 i: Comedier [2:s135] Senere udgave: Misforstaaelse paa Misforstaaelse. Lystspil i een Act. (1828). Side 135-80
 Dramatik anonym [Overskou, Th.]: Østergade og Vestergade eller: Det er Nytaarsdag i Morgen. Originalt Lystspil i 5 Acter. ♦ [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 12) (1828, dramatik) BD4:sp303
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:012
Detaljer
1840 Senere udgave: Östergade og Vestergade eller: Det er Nytaarsdag i Morgen. Originalt Lystspil i 5 Acter af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1840. 40 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 121)
1851 i: Comedier [2:s1] Senere udgave: Østergade og Vestergade eller Det er Nytaarsdag i Morgen! Lystspil i 5 Acter. (1828). Side 1-133
1877 i: Udvalgte Komedier [1s157] Senere udgave: Østergade og Vestergade eller Det er Nytaarsdag i Morgen! Lystspil i 5 Akter. (1828). Side [157]-321
 Dramatik anonym [Overskou, Th.]: Hvilken er den Rette? Vaudeville i 1 Act. ♦ Kjöbenhavn, Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker, [1829]. 16 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 23) (1829, dramatik) BD4:sp304
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:023
Detaljer
1851 i: Comedier [2:s181] Senere udgave: Hvilken er den Rette? Vaudeville i 1 Act. (1829). Side 181-236
kollaps Noter
 note til titel På side 16 bl.a.: Kjöbenhavn 1829. Udgivet af Ferdinand Printzlau.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside MDZ
 Bog (oversætter) Scribe og Delavigne: Muurmesteren. Syngespil i 3 Acter, Musiken af [Denis Esprit Ferdin.] Auber, oversat af Thomas Overskou. ♦ [1829]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 17) (1829, dramatik) BD4:sp303
originaltitel: Le maçon
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:017
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
1880 Senere udgave: Murmesteren. Syngespil i tre Acter af Scribe og Delavine, Musiken af Auber. Oversat af Thomas Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1880. 21 sider (tospaltet). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 17)
kollaps Noter
 Dramatik Overskou, Th.: Nørreports Vagt St. Hans Aften. Original Vaudeville i een Act af Forfatteren til "Østergade og Vestergade". ♦ [Kbh., 1830] P. [Uden Titelblad] (1830, dramatik) BD4:sp334
Detaljer
1851 i: Comedier [4:s201] Senere udgave: Nørreports Vagt St. Hans Aften. Vaudeville i een Act. (1830). Side 201-46
 Dramatik anonym [Overskou, Thomas]: Vor Tids Mennesker. Originalt Lystspil i 5 Acter. [Kbh., 1830]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 25) (1830, dramatik) BD4:sp304
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:025
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside MDZ
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Fra Diavolo eller Værtshuset i Terracina. Overs. af Th. Overskou. ♦ [Kbh., 1831]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 37) (1831, dramatik) BDsupp:sp796
originaltitel: Fra Diavolo, 1830
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:037
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
1933 Senere udgave: Fra Diavolo. Komisk Opera i 3 Akter af D. F. E. Auber. Tekst af Eugène Scribe. Dansk Oversættelse ved Per Biørn. ♦ J.H. Schultz Forlag, [1933]. 28 sider. Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym: Henrik den Femtes Ungdom. Oversat efter det Italienske af Th. Overskou. ♦ [Kbh., 1831]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 38) (1831, dramatik) BDsupp:sp799
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:038
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
 Bog (oversætter) Mazères, E. J. E.: Den unge Ægtemand. [Oversat af Thomas Overskou]. ♦ [Kbh., 1831]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 33) (1831, dramatik) BDsupp:sp795
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:033
af Edouard Josephe Ennemond Mazères (1796-1866, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Elskovsdrikken. Overs. af Th. Overskou. Kbh., 1832. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 42) (1832, dramatik) BDsupp:sp796
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:042
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dupeuty, Ch. og Regnier: Napoleon. Historisk Dram i to Dele. Oversat og omarbeidet af Th. Overskou efter Ch. Dupeuty og [François Joseph] Regnier [de la Brière]. Udg. af Ferd. Printzlau. Kbh., 1832 (1832, dramatik) BDsupp:sp794
originaltitel: Napoléon, ou, Schoenbrunn et Ste.-Hélène, 1830
Detaljer
af Désiré Charles Dupeuty (1798-1865, sprog: fransk)
af François-Joseph Regnier (1807-1885, sprog: fransk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
kollaps Noter
 note til titel Stykket havde premier på le Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris, 20-10-1830.
 Bog Overskou, Th.: Taarepilene paa St. Helena. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Forfatteren, 1832. [3] sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider) (1832, digte) BDsupp:sp777
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) Melesville [ie: A.H.J. Duveyrier]: Zampa eller Marmorbruden. Syngespil i tre Acter af Melesville, Musiken af Herold. Oversat af Th. Overskou. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker, 1832. 88 sider (1832, dramatik) BDsupp:sp795 👓
Detaljer
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [3]: Zampa eller Marmorbruden. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 30te Januar 1832, i Anledning af Hans Majestæt Kongens høie Fødseldag.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Overskou, Th.: Kunstnerliv eller: Den Ene Arbeidet, den Anden Lønnen. Original Vaudeville i een Act af Th. Overskour. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Bianco Luno & Schneider, 1832. 57 sider (1832, dramatik) BDsupp:sp789
Detaljer
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1850 i: Comedier [1:s195] Senere udgave: Kunstnerliv eller den Ene Arbeidet, den Anden Lønnen. Vaudeville i een Act. (1832). Side 195-250
1877 i: Udvalgte Komedier [1s323] Senere udgave: Kunstnerliv eller: den Ene Arbeidet, den Anden Lønnen. Vaudeville i een Act. (1832). Side [323]-90
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes: Sangene til Kunstnerliv eller den Ene Arbeidet den Anden Lønnen. Original Vaudeville i een Act. ♦ Bergen, 1835.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) d'Epagny og Dupin: Dominique. Comedie i tre Acter af D'Epagny og Dupin. Oversat og indrettet for den danske Skueplads af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn (Faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel), 1833. 24 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider, Pilestræde No. 105). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 49) (1833, dramatik) BDsupp:sp794 👓
originaltitel: ?
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:049
af Jean Baptiste Bonaventure Violet d' Epagny (1787-1868, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og Varner: For evig! eller Medicin mod en Elskovsruus! Lystspil i to Acter af Scibe og Varner. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, (Faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel), 1833. 17 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider, Pilestræde No. 105). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 51) (1833, dramatik) BDsupp:sp798 👓
originaltitel: ?
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:051
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af A. F. Varner (1790-1854, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Schiller, Frederik: Johanna d'Arc, Pigen af Orleans. Romantisk Tragoedie i fem Acter, med Prolog, af Frederik Schiller. Oversat til Brug for det Kongelige Theater [af Th. Overskou]. ♦ Kjøbenhavn, (Faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel), 1833. 33 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider, Pilestræde No. 105). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 52) (1833, dramatik) BDsupp:sp792 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:052
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1813 1. udgave: Johanna d'Arc
 Bog (oversætter) Miltitz, Carl Boromæus v.: Møllen i Bjergkløften. Oversat af Th. Overskou. Kbh., 1833. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 46) (1833, dramatik) BDsupp:sp791
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:046
af Karl Borromäus von Miltitz (1780-1845, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og Delavigne: Robert af Normandiet. Opera i fem Acter af Scribe og Delavigne. Musiken af Meyerbeer. Oversat og indrettet for den danske Skueplads af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel, 1833. 53 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider) (1833, dramatik) BDsupp:sp798
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
1864 Senere udgave: Robert af Normandiet. Opera i fem Acter. Scribe og Delavigne. Musiken af Meyerbeer. Oversat og indrettet for den danske Skueplads af Th. Overskou. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 186)
1878 Senere udgave: Robert af Normandiet. Opera i fem Acter. Scribe og Delavigne. Musiken af Meyerbeer. Oversat og indrettet for den danske Skueplads af Th. Overskou. Ny Udgave. Schubothe, 1878. (Det kgl. Theaters Repertoire. Nr. 186)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [3]: Robert af Normandiet. (Første Gang opført den 28de October 1833).
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Overskou, Th.: Guerillabanden. Syngestykke i 3 Acter. Musiken componeret af J. Bredahl. ♦ Kbh., 1834 (1834, dramatik) BDsupp:sp789
Detaljer
musik af I.F. Bredal (1800-1864)
danse af August Bournonville (1805-1879)
kollaps Noter
 note til titel Findes også i en udgave uden årstal. Bibliotheca Danica, Supplement spalte 288 har parentes: (Paa Titelbl. er efter Bredahl tilføjet: Dandsen comp. af A. Bournonville).
 Bog (oversætter) Planard, E. de: Klerkevænget. Syngestykke i tre Acter. Af E. de Planard. Musiken af Herold. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, paa den Schubothske Boghandlings Forlag, 1834. 92 sider. (Trykkeri: Trykt ... hos Bianco Luno & Schneider) (1834, dramatik) BDsupp:sp795 👓
Detaljer
af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Saint-Georges, de [ie: Jules Henri de Vernoy]: Ludovic. Syngestykke i to Acter af de Saint-Georges. Musiken af Herold og Halevy. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Paa den Schubothske Boghandlings Forlag, 1834. 21 sider (tospaltet). (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 61) (1834, dramatik) BDsupp:sp799
originaltitel: Ludovic, 1833
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:061
Detaljer
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
musik af Jacques François Fromental Élie Halévy (1799-1862, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Wohlbrück, W. A.: Tempelherren og Jødinden. Romantisk Opera i fire Acter af W. A. Wohlbrück. Musiken af Heinrich Marschner. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Schubothske Boghandlings Forlag, 1834. 19 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 59) (1834, dramatik) BDsupp:sp792 👓
originaltitel: Der Templer und die Jüdin, 1829
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:059
af Wilhelm August Wohlbrück (1795-1848, sprog: tysk)
musik af Heinrich August Marschner (1796-1861, sprog: tysk)
 Dramatik Overskou, Th.: En Fødselsdag i Slutteriet. Vaudeville i een Act af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Paa den Schubothske Boghandlings Forlag, 1834. 74 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider) (1834, dramatik) BDsupp:sp789
Detaljer
1851 i: Comedier [4:s129] Senere udgave: En Fødselsdag i Slutteriet. Vaudeville i een Act. (1834). Side 129-99
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Merle, Simonin og Ferdinand: Rekruten. Vaudeville i een Act. Oversat og localiseret af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Schubothske Boghandlings Forlag, 1834. 38 sider (1834, dramatik) BDsupp:sp795 👓
Detaljer
af Jean Toussaint Merle (1785-1852, sprog: fransk)
af Antoine Jean Baptiste Simonin (1780-1856, sprog: fransk)
af Ferdinand Laloue (d. 1850, sprog: fransk)
1880 Senere udgave: Rekruten. Vaudeville i 1 Akt. Oversat og lokaiseret af Th. Overskou. 2. Oplag. ♦ Borchorst, 1880.
 Dramatik Overskou, Th.: Duellanterne. Komisk Syngestykke i een Act. Musiken componeret af Muth-Rasmussen. ♦ Kbh., 1835. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 73) (1835, dramatik) BDsupp:sp789
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:073
musik af Paul Diderich Muth-Rasmussen (1806-1855)
 Bog (oversætter) Melesville [ie: A.H.J. Duveyrier] og C. Duveyrier: Michel Perrin eller Politispioen uden at vide det. Vaudeville i to Acter af Melesville og Ch. Duveyrier. Bearbeidet af Th. Overskou. ♦ [Kjøbenhavn], [Schubothe], 1835. 28 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 75) (1835, dramatik) BDsupp:sp795 👓
originaltitel: Michel Perrin
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:075
Detaljer
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
af Charles Duveyrier (1803-1866, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Wilhelm Frederik Laub (1805-1845)
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og [Devilleneuve og Desvergues]: Yelva. Overs. af Th. Overskou. Kbh., 1835. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 70) (1835, dramatik) BDsupp:sp797
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:070
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Th. F. V. de Villeneuve (1801-1858, sprog: fransk)
af Armand Chapeau (sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Brama og Bayaderen. Overs. af Th. Overskou. Kbh., 1837. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 93) (1837, dramatik) BDsupp:sp797
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:093
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Leuven, de [ie: A. Ribbing] og Brunswick: Postillonen i Lonjumeau. Syngespil i 3 Acter. Oversat for den danske Skueplads af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1837. 103 sider (1837, dramatik) BDsupp:sp795
originaltitel: Le postillon de Lonjumeau, 1836
Detaljer
af Adolph Ribbing (sprog: fransk)
af Léon Lévy (1805-1859, sprog: fransk)
1878 Senere udgave: Postillonen i Lonjumeau. Syngestykke i 3 Akter. Af de Leuven og Brunswick, Musiken af Adolphe Adam. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubotes Boghandel, 1878. 29 sider (tospaltet). Pris: kr. 0,65. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 210)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Wohlbrück, W. A.: Bæbu. Oversat af Th. Overskou. Kbh., 1838. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 102) (1838, dramatik) BDsupp:sp792
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:102
af Wilhelm August Wohlbrück (1795-1848, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Fiorella. Overs. af Th. Overskou. Kbh., 1838 (1838, dramatik) BDsupp:sp797
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Jødinden. Oversat af Th. Overskou. Kbh., 1838. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 99) (1838, dramatik) BDsupp:sp797
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:099
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
1929 Senere udgave: Jødinden. Opera i 5 Akter. Musiken af Jacques Halévy. Teksten af Eugène Scribe. Paa Grundlag af Thomas Overskous Oversættelse. ♦ Gyldendal, 1929. 30 sider. Pris: kr. 1,00
 Bog (oversætter) Leuven, de [ie: A. Ribbing] og Brunswick: Bryggeren i Preston. Oversat af Th. Overskou. Kbh., 1839. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 116) (1839, dramatik) BDsupp:sp796
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:116
af Adolph Ribbing (sprog: fransk)
af Léon Lévy (1805-1859, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Eventyret paa Maskeraden eller Den sorte Domino. Syngespil i 3 Acter af E. Scribe. Musiken af Auber. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1839. 32 sider. Pris: 32 Sk. (Trykkeri: Trykt i Græbes Bogtrykkeri) (1839, dramatik) BDsupp:sp797
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:107
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet selvstændigt samme år.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Hofconcerten eller Debutantinden. Syngespil i een Act af Scribe. Musiken af Auber. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandling, 1839. 46 sider. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri) (1839, dramatik) BDsupp:sp797 👓
originaltitel: Le consert à la cour, ou La débutante, 1824
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Melesville [ie: A.H.J. Duveyrier] og Xavier: Hofnarren imod sin Villie. Overs. af Thom. Overskou. Kbh., 1839. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 111) (1839, dramatik) BDsupp:sp795
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:111
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Varin, C. V.: Onkels Hemmelighed. Oversat af Th. Overskou. Kbh., 1839. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 110) (1839, dramatik) BDsupp:sp799
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:110
af Charles Victor Varin (1798-1869, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Planard, E. de og Paul Duport: Parykmageren. Syngespil i tre Acter af E. de Planard og Paul Duport. Musiken af Ambroise Thomas. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1839. 24 sider (tospaltet). Pris: 24 Sk. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 109) (1839, dramatik) BDsupp:sp795 👓
originaltitel: Le perruquier de la Régence, 1838
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:109
Detaljer
af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
musik af Ambroise Thomas (1811-1896, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Tekster Overskou, Th.: En Bryllupsdags Fataliteter. Originalt Lystspil i to Acter, af Th. Overskou. Kjøbenhavn, Schubothe, 1840. 24 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 118) (1840, tekster) BDsupp:sp789 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:118
Detaljer
1850 i: Comedier [1:s119] Senere udgave: En Bryllupsdags Fataliteter. Lystspil i to Acter. (1840). Side 119-94
1877 i: Udvalgte Komedier [1s391] Senere udgave: En Bryllupsdags Fataliteter. Lystspil i to Acter. (1840). Side [391]-501
 Bog (oversætter) Saint-Georges [ie: J. H. de Vernoy] og Bayard: Regimentets Datter. Syngespil i 2 Acter af St. Georges og Bayard. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kbh., Schubothe, 1840. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 122) (1840, dramatik)
originaltitel: Marie ou La fille du régiment, 1840
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:122
Detaljer
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
1886 Senere udgave: Regimentets Datter
1925 Senere udgave: Regimentets Datter. Syngespil i 2 Akter af de Saint-Georges og Bayard. Musiken af Donizetti. Oversat af Th. Overskou. ♦ Gyldendal, 1925. 32 sider. Pris: kr. 1,25
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Sheriffen. Overs. af Th. Overskou. Kbh., 1840. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 120) (1840, dramatik) BDsupp:sp797
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:120
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
 Bog Overskou, Th.: Östergade og Vestergade eller: Det er Nytaarsdag i Morgen. Originalt Lystspil i 5 Acter af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1840. 40 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 121) (1840, dramatik) BDsupp:sp789 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:121
Detaljer
1828 1. udgave: Østergade og Vestergade eller: Det er Nytaarsdag i Morgen. Originalt Lystspil i 5 Acter. ♦ [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 12)
kollaps Noter
 note til titel Side 1-5, [om stykkets modtagelse, premiere 31-12-1828, med gengivelse af udateret brev til Rosenkilde].
 Bog (oversætter) Scribe og St. Georges: Zanetta. Syngestykke i 3 Acter af Scribe og St. Georges, oversat af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1840. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 125) (1840, dramatik)
originaltitel: Zanetta, ou Il ne faut pas jouer avec le feu, 1840
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:125
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
1870 Senere udgave: Zanetta eller Spøg ikke med Ild. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 125)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe og St. Georges: Dronning for en Dag. Syngespil i 3 Acter af Scribe og St. Georges, oversat af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 127) (1841, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:127
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Dumas, Alexandre d.æ.: Gabrielle de Belle-Isle. Drama i 5 Akter. Overs. af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 132) (1841, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:132
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Giraud: De lykkelige Skinsyge. Efter Giraud ved Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 130) (1841, dramatik)
originaltitel: Il gelosi fortunati
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:130
Detaljer
af Giovanni Giraud (1776-1834, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortnelse 1841-58 fejlagtigt anført under Franske Skuespil.
 Bog (oversætter) Lockroy og Anicet: En Nattegjæst. Vaudevillespøg i 1 Act. Efter Lockroy og Anicet ved Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 131) (1841, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:131
Detaljer
af Joseph Philippe Simon (1803-1891, sprog: fransk)
af Auguste Anicet-Bourgeois (1806-1870, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Molière: Scapins Skalkestykker. Lystspil i 3 Acter af Molière, oversat af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 135) (1841, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:135
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1787 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [11s143] 1. udgave: Scapins Skalkestykker. Komoedie i tre Akter. Oversat efter Molieres franske Original [af Barthold Joh. Lodde]. Side [143]-234
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe, Eugene: Et Glas Vand eller Liden Tue kan vælte stort Læs. Comedie i 5 Acter af Eugene Scribe, oversat af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 134) (1841, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:134
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
1879 Senere udgave: Et Glas Vand. ♦ Schubothe, 1879.
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, Kjøbenhavn, Schubothe, 1845. 35 sider.
 Bog (oversætter) d'Ennery og Gustav Lemoine: Herren seer Dine Veie! Drama, med Sang, i fem Acter, omarbeidet efter "La grace de Dieu" af d'Ennery og Gustav Lemoine, ved Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1842. 33 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 146) (1842, dramatik) 👓
originaltitel: La grace de Dieu
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:146
af Adolphe Philippe Dennery (1811-1899, sprog: fransk)
af Gustave Lemoine (1802-1885, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Fournier: En Hverdagshistorie. Lystspil i 1 Act af Fournier, oversat af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1842. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 137) (1842, dramatik)
originaltitel: Un roman intime, 1840
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:137
Detaljer
af Louis Pierre Narcisse Fournier (1809-1880, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe, Eugene: En Lænke. Comedie i fem Acter af Eugene Scribe, oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1842. 40 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 143) (1842, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:143
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dinaux og Lemoine: Suzettes Medgift. Lystspil i 4 Akter. Overs. af T. Overskou. ♦ Schubothe, 1842. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 142) (1842, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:142
af Prosper Parfait Goubaux (1795-1859, sprog: fransk)
af Gustave Lemoine (1802-1885, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Jouy [og Bis]: Wilhelm Tell. Opera i 4 Acter af Jouy. Overs. af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1842. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 144) (1842, dramatik)
originaltitel: Guillaume Tell, 1829
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:144
Detaljer
af Victor-Joseph Étienne de Jouy (1764-1846, sprog: fransk)
af Hippolyte Louis Florent Bis (1789-1855, sprog: fransk)
1863 Senere udgave: Vilhelm Tell. Opera
1880 Senere udgave: Wilhelm Tell
1921 Senere udgave: Wilhelm Tell. Opera i 4 Akter af Jouy og Hippolyte Bis. Musiken af Rossini. Oversat af Th. Overskou. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1921. 30 sider. Pris: kr. 1,25
kollaps Noter
 Dramatik Overskou, Th. og A.L. Arnesen: Capriciosa eller Familien i Nyboder. Folkecomedie i 5 Acter af Th. Overskou og A. L. Arnesen. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1842. 36 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 139) (1842, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:139
Detaljer
af A.L. Arnesen (1808-1860)
1851 i: Comedier [3:s135] Senere udgave: Capriciosa eller Familien i Nyboder. Folkecomedie i 5 Acter. (Med A. L. Arnesen). (1836). Side 135-257
1877 i: Udvalgte Komedier [1s001] Senere udgave: Capriciosa eller Familien i Nyboder. Folkekomedie i 5 Akter. (I Forening med A. L. Arnesen). (1836). Side [1]-155
1948 indgår i antologien: Tre Komedier fra Guldalderen [a] Senere udgave: Capriciosa eller Familien i Nyboder
kollaps Noter
 note til titel [Side 1] Prolog (Fremsagt ved Stykkets første Opførelse, den 11te Juni 1836, af Hr. Holst).
 Bog (oversætter) Donizetti: Hovmesteren i Knibe. (L'ajo nell' imbarazzo). Comisk Opera i to Acter. Musiken af Donizetti. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i det Berlingske Bogrykkeri, 1843. 38 sider (1843, dramatik)
originaltitel: L'ajo nell' imbarazzo, 1824
Detaljer
af Giovanni Giraud (1776-1834, sprog: italiensk)
af Jacopo Ferretti (1784-1852, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur og Antikva
 note til titel Med italiensk og dansk tekst.
 note til titel Den italienske libretto er skrevet af Jacopo Ferretti.
 Bog (oversætter) Scribe og de Saint Georges: Kronjuvelerne. Syngespil i tre Acter af Scribe og de Saint Georges, Musiken af Auber. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1843. 34 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 148) (1843, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:148
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Molière: Don Juan eller Steengjæstebudet. Comedie i fem Acter af Molière. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1844. 23 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 152) (1844, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:152
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1778 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [4s261] 1. udgave: Don Juan eller den Ugudelige. Comoedie i fem Acter. Oversat efter Molieres Comoedie Don Juan ou le festin de Pierre [ved Barthold Joh. Lodde]. Side [261]-360
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe: Hugenotterne. Opera i fem Acter af Scribe [og E. Deschamps]. Musiken af Meyerbeer. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1844. 23 sider. Pris: 24 Sk. (Trykkeri: Trykt i Græbes Bogtrykkeri) (1844, dramatik) 👓
originaltitel: Les Huguenots, 1836
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:150
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Émile Deschamps (1791-1871, sprog: fransk)
musik af Giacomo Meyerbeer (1791-1864, sprog: tysk)
1878 Senere udgave: Hugenotterne. Opera i fem Akter. Tekst af Eugène Scribe. Oversat fra fransk af Thomas Overskou. Ny Udg. ♦ Schubothe, 1878. 23 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 150)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Overskou, Th.: Stormen paa Kjøbenhavn. Opera i 5 Acter. ♦ Reitzel, 1845 (1845, dramatik)
 Dramatik Overskou, Th.: Pak! Lystspil i fem Acter af Th. Overskou. Kjøbenhavn, C. A. Reitzel, 1845. 40 sider (1845, dramatik) 👓
Detaljer
1851 i: Comedier [4:s1] Senere udgave: Pak! Lystspil i 5 Acter. (1845). Side 1-128
1878 i: Udvalgte Komedier [2s135] Senere udgave: Pak. Lystspil i 5 Akter. (1845). Side [135]-317
1898 Senere udgave: Pak
kollaps Noter
 note til titel [Dedikation side 1] Med dyb Høiagtelse helliget de brave Nybodersfolk, hvis bramfri Retskaffenhed stadfæster Sandheden i Skildringen af Palle, Ellen og Grethe.
 note til titel Også udgivet 1845 i en udgave i større papirformat (Median 8), betegnet: 2. Udgave.
 Bog (oversætter) Molière: Den adelsgale Borger. Comedie i tre Acter af Molière. Oversat af Th. Overskou. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothe, 1846]. 27 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 157) (1846, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:157
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1725 1. udgave: Comoedie om den høy-adelige Borger-Mand. Oversat til den danske Theatri Brug. ♦ Kbh., 1725
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Beaumarchais, Caron de: Den gale Dag eller Figaros Bryllup. Comedie i fem Acter af Caron de Beaumarchais. Oversat af Th. Overskou. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothe, 1846]. 43 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 160) (1846, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:160
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
 Dramatik Overskou, Th.: Diamantkorset. Syngespil i tre Acter af Th. Overskou, Musiken af Siegfried Saloman. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af H.J. Bing & Søn, 1847. 114 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno) (1847, dramatik)
Detaljer
musik af Siegfried Saloman (1816-1899)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) Molière: Fruentimmer-Skolen. Comedie i fem Acter af Molière. Oversat af Th. Overskou. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothe, 1847]. 46 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 162) (1847, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:162
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1724 1. udgave: Fruentimmerets Skole. Overs. af Molières l'École des femmes. Comoedie. ♦ Kbh. 1724
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Melesville og Charles Duveyrier: Kunsten at skaffe sig Tilbedere. Lystspil i tre Acter af Melesville og Chares Duveyrier. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Schubothes Boghandling, 1847. 30 sider (tospaltede). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 163) (1847, dramatik) 👓
originaltitel: La marquise de Senneterre, 1837
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:163
Detaljer
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
af Charles Duveyrier (1803-1866, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske udgave på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Afsnit i bog (redigeret) Overskou, Th.: Selskabstheatret. En Skuespilsamling med Anviisning til Forberedelsen og Udførelsen af Dilettant-Forestillinger, samt Indretningen af et Selskabstheater. ♦ H.J. Bing & Søn, 1847. 1. Hæfte [113 sider] (1847, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side 1-28: Thomas Overskou: Forberedelsen og Udførelsen af Dilettantforestillinger samt Indretningen af et Selskabstheater.
 note til titel Mere udkom tilsyneladende ikke.
kollaps Indhold

[31] Scribe: Babiole og Jablot. [Lystspil i 2 Akter af Scribe og Xavier. Oversat af Th. Overskou]. Side 31-113 (1847, dramatik)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Lesage, Alain René: Tjeneren sin Herres Medbeiler. Lystspil i een Act af Alain René Lesage. Oversat af Th. Overskou. ♦ [Schubothe], 1847. 14 sider (tospaltet). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 165) (1847, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:165
Detaljer
af Alain-René Lesage (1668-1747, sprog: fransk)
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [3b] 1. udgave: Crispin rival de son maître. Comédie en un acte. La Haye, 1747
kollaps Noter
 note til titel Tidligere udgivet i Danmark på fransk i samlingen: Receuil de pièces choises du nouveau théatre françois et italien [Chevaliers Samling], 1749-50, bind 3.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Flyvepostens Nytaarsgave for 1849. Udgivet og forlagt af Eduard Meyer. ♦ Kjøbenhavn, 1849. 86 sider (1849, digte) EMP 35 👓
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
udgiver: Edvard Meyer (1813-1880)
oversat af Julie Overskou (1825-1900)
kollaps Noter
 note til oversat titel Har også et titelblad med: Syv udvalgte Eventyr for Gamle og Unge. Samlede af Th. Overskou.
 note til oversat titel Efter indholdfortegnelsen et titelblad med: Syv udvalgte Eventyr. Samlede af Th. Overskou.
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: Supplement, bind 2, side 608: [Julie Overskou] Har oversat "Syv udvalgte Eventyr for Gamle og Unge", der udgik, under Th. Overskou's Navn, som Nytaarsgave fra "Flyveposten" 1849.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

Syv udvalgte Eventyr for Gamle og Unge. Samlede af Th. Overskou. [Oversat af Julie Overskou]
oversat af Julie Overskou (1825-1900)
[s001] Brass, August: De tre Ønsker. (Fortalt af August Brass). Side [1]-20 (1849, novelle(r))
originaltitel: Die Geischichte von den drei Wünchen, 1842
af August Brass (1818-1876, sprog: tysk)
1852 i: Blandede Fortællinger og Digte [2n] Senere udgave: De tre Ønsker. Et Eventyr
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Ost und West, Mährschen aus dem Morgen- und Abendlande, 1842.
[s021] Bechstein: Kongen i Badet. (Af Bechsteins "Märchenbuch"). Side [21]-24 (1849, novelle(r))
originaltitel: Der König im Bade, 1845
af Ludwig Bechstein (1801-1860, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Deutsches Märchenbuch, 1845.
[s025] Hauff, Wilhelm: Den selvgjorte Prinds. (Fortalt af Wilhelm Hauff). Side [25] (1849, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 i: Eventyr [2f] 1. udgave: Eventyret om den falske Prinds
[s039] Souvestre: Ellefolket. (Localiseret efter Souvestres Fortælling). Side [39]-46 (1849, novelle(r))
originaltitel: Les Korils de Plauden, 1844
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3b] Senere udgave: Ellefolket. Et Eventyr, fortalt af Souvestre, localiseret af Th. Overskou
1885 indgår i: Folkesagn fra Bretagne [s001] Senere udgave: Dværgene fra Egesletten. Side [1]-11
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Le foyer breton, bind 2.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s047] Souvestre: Den lykkelige Mao. (Fortalt af Souvestre). Side [47]-54 (1849, novelle(r))
originaltitel: L'heureux Mao, 1844
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
1885 indgår i: Folkesagn fra Bretagne [s067] Senere udgave: Den lykkelige Mao. Side 67-78
[s055] Souvestre: Fanden som Præst. (Fortalt af Souvestre). Side [55]-65 (1849, novelle(r))
originaltitel: Le Diable devenu recteur, 1844
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Le foyer Breton, contes et récits poulaires, bind 2, 1844.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s064] Brass, August: Det solgte Navn. (Fortalt af A. Brass). Side [64]-86 (1849, novelle(r))
originaltitel: Die Geschichte von dem verkauften Namen, 1842
af August Brass (1818-1876, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Ost und West, Mährschen aus dem Morgen- und Abendlande, 1842.
 Bog (oversætter) Molière: Den indbildt Syge. Komedie i tre Akter af Molière. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, [Schubothe], 1849. 24 sider (1849, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:168
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1747 1. udgave: Den indbildte Syge i en Comedie udi 3 Acter [overs. af Chr. Schmidt]. ♦ Kbh., 1747
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Overskou, Th.: Comedier. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Eduard Meyer [bind 6: Th. Gandrup], 1850-1853. Bind 1-6, 250 + 236 + 257 + 246 + 197 + (48 + 103 + [8] + 96) (1850-, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bind 6 er ikke fortløbende pagineret, og hvert stykke har eget titelblad.
 note til titel Bind 6 har også titelbladet: Nyeste dramatiske Arbeider. (Supplement til Overskous Comedier). Første Bind.
 note til titel Hertil blev udgivet portrætsamling på 28 blade (Bd. 1: Rosenkilde, Phister, Fru Heiberg, Wiehe og Foersom, Bd. 2: W.C. Holst, Madam Sødring, C. Kragh, Madam Nielsen og C. Winsløw, Bd. 3: Nielsen, Frydendahl, Ryge, Knudsen og Madam Phister, Bd. 4: Schwartzen, Lindgreen, Hultmann, Madam Larcher og Stage, Bd. 5: Kirchheiner, Overskou, Schram, Hansen og Madam Winsløw, Bd. 6: Ad. Rosenkilde, Madam Rosenkilde og Edv. Hansen).
 url Bind 1-5 i skannet udgave på: Link til ekstern webside Hathi Trust, digitaliseret af Google
 url To versioner: henholdsvis bind 1-7 og bind 1-6 i skannet udgave på: Link til ekstern webside Hathi Trust, digitaliseret af Google
kollaps Indhold

[1:s1] Overskou, Th.: Tre Maaneder efter Brylluppet. Lystspil i fem Acter. (1828). Side 1-117 (1850, dramatik)
1828 1. udgave: Tre Maaneder efter Brylluppet. Originalt Lystspil i fem Acter. ♦ Kjöbenhavn, Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker, [1828]. 38 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 4)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
[1:s119] Overskou, Th.: En Bryllupsdags Fataliteter. Lystspil i to Acter. (1840). Side 119-94 (1850, dramatik)
1840 1. udgave: En Bryllupsdags Fataliteter. Originalt Lystspil i to Acter, af Th. Overskou. Kjøbenhavn, Schubothe, 1840. 24 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 118)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
[1:s195] Overskou, Th.: Kunstnerliv eller den Ene Arbeidet, den Anden Lønnen. Vaudeville i een Act. (1832). Side 195-250 (1850, dramatik)
1832 1. udgave: Kunstnerliv eller: Den Ene Arbeidet, den Anden Lønnen. Original Vaudeville i een Act af Th. Overskour. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Bianco Luno & Schneider, 1832. 57 sider
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
[2:s1] Overskou, Th.: Østergade og Vestergade eller Det er Nytaarsdag i Morgen! Lystspil i 5 Acter. (1828). Side 1-133 (1851, dramatik)
1828 1. udgave: Østergade og Vestergade eller: Det er Nytaarsdag i Morgen. Originalt Lystspil i 5 Acter. ♦ [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 12)
kollaps Noter
 note til titel Side 3-14: Forord, skrevet i 1840.
 note til titel Også solgt separat.
[2:s135] Overskou, Th.: Misforstaaelse paa Misforstaaelse. Lystspil i een Act. (1828). Side 135-80 (1851, dramatik)
1828 1. udgave: Misforstaaelse paa Misforstaaelse. Originalt Lystspil i 1 Act. [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 5)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
[2:s181] Overskou, Th.: Hvilken er den Rette? Vaudeville i 1 Act. (1829). Side 181-236 (1851, dramatik)
1829 1. udgave: Hvilken er den Rette? Vaudeville i 1 Act. ♦ Kjöbenhavn, Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker, [1829]. 16 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 23)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
[3:s1] Overskou, Th.: Kjærlighedens Forsyn. Lystspil i 5 Acter. (1851). Side 1-133 (1851, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
[3:s135] Overskou, Th.: Capriciosa eller Familien i Nyboder. Folkecomedie i 5 Acter. (Med A. L. Arnesen). (1836). Side 135-257 (1851, dramatik)
af A.L. Arnesen (1808-1860)
1842 1. udgave: Capriciosa eller Familien i Nyboder. Folkecomedie i 5 Acter af Th. Overskou og A. L. Arnesen. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1842. 36 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 139)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
[4:s1] Overskou, Th.: Pak! Lystspil i 5 Acter. (1845). Side 1-128 (1851, dramatik)
1845 1. udgave: Pak! Lystspil i fem Acter af Th. Overskou. Kjøbenhavn, C. A. Reitzel, 1845. 40 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 3: Med dyb Høiagtelse helliget de brave Nybodersfolk, hvis bramfri Retskaffenhed stadfæster Sandheden i Skildringen af Palle, Ellen og Grethe. [efterfulgt af vers, signeret Th. Overskou].
 note til titel Også solgt separat.
[4:s129] Overskou, Th.: En Fødselsdag i Slutteriet. Vaudeville i een Act. (1834). Side 129-99 (1851, dramatik)
1834 1. udgave: En Fødselsdag i Slutteriet. Vaudeville i een Act af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Paa den Schubothske Boghandlings Forlag, 1834. 74 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
[4:s201] Overskou, Th.: Nørreports Vagt St. Hans Aften. Vaudeville i een Act. (1830). Side 201-46 (1851, dramatik)
1830 1. udgave: Nørreports Vagt St. Hans Aften. Original Vaudeville i een Act af Forfatteren til "Østergade og Vestergade". ♦ [Kbh., 1830] P. [Uden Titelblad]
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
[5:s1] Overskou, Th.: Skrøbelighed er Menneskets Lod! Lystspil i 5 Acter. (1830). Side 1-111 (1851, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 3-4: Nogle Ord til Oplysning [signeret Forfatteren].
 note til titel Side 5: [Tilegnelse til J. Collin].
 note til titel Også solgt separat.
[5:s113] Overskou, Th.: Syjomfruerne i Charlottenlund. Vaudeville i een Act. (1836). Side 113-83 (1851, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
[5:s185] Overskou, Th.: Peer paa Forpost. (Fortsættelse af "Rekruten"). Vaudevillemonolog. (1850). Side 185-97 (1851, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
[6:a] Overskou, Th.: Min Familie. Vaudeville-Løier i 1 Act. 48 sider (1852, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
[6:b] Overskou, Th.: Blomsterfeernes Dronning. Tryllespil i tre Acter. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Th. Gandrup, 1852. 103 sider (1852, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.
[6:c] Overskou, Th.: En Valgdag. Lystspil i tre Acter. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Th. Gandrup, 1853. [8] + 96 sider (1853, dramatik)
1878 i: Udvalgte Komedier [2s001] Senere udgave: En Valgdag. Lystspil i tre Acter. (1853). Side [1]-134
kollaps Noter
 note til titel 8 upaginerede sider: [Indledning].
 note til titel Også solgt separat.
 Bog (oversætter) Saint Georges og Leuven: Skomageren og Grevinden. Sangspil i 3 Acter efter St. Georges og Leuven af Th. Overskou. ♦ Gandrup, 1852 (1852, dramatik)
Detaljer
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Souvestre: [Blandede Fortællinger og Digte [3b]] Ellefolket. Et Eventyr, fortalt af Souvestre, localiseret af Th. Overskou (1853, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
1849 indgår i antologien: Flyvepostens Nytaarsgave for 1849 [s039] 1. udgave: Ellefolket. (Localiseret efter Souvestres Fortælling). Side [39]-46
 Dramatik Overskou, Th.: Et Mageskifte. Lystspil i 1 Act. ♦ Gandrup, 1853 (1853, dramatik)
 Dramatik Overskou, Th.: Fandens Overmand. Folkekomedie i 5 Acter. ♦ Gangrup, 1854 (1854, dramatik)
Detaljer
1878 i: Udvalgte Komedier [2s321] Senere udgave: Fandens Overmand. Folkekomedie i fem Acter. (Ideen er taget af Mélesvilles "Le fil de la vierge"). (1854). Side [321]-479
 Bog (oversætter) anonym [Cimarosa, Domenico]: Det hemmelige Ægteskab. Opera i to Acter. Musiken af Domenico Cimarosa, overs. af Th. Overskou. ♦ Gandrup, 1854. 39 sider (1854, dramatik)
Detaljer
musik af Domenico Cimarosa (1749-1801, sprog: italiensk)
tekst af Giovanni Bertati (1735-1808, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Molière: Det tvungne Giftermaal. Comedie i 1 Act af Molière, oversat af Th. Overskou. ♦ Gandrup, 1854. 11 sider (1854, dramatik)
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1780 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [6s489] 1. udgave: Det tvungne Givtermaal. Comoedie i een Act. Af Monsr. Moliere [Overs. af Eenev. De Falsen]. Side 489-532
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Cammarano: Lucie af Lammermoor. Tragisk Opera i tre Akter af Cammarano, oversat af Th. Overskou. ♦ Stinck, 1857. 51 sider (1857, dramatik)
originaltitel: Lucia di Lammermoor
Detaljer
af Salvatore Cammarano (1801-1852, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 Dramatik Overskou, Th.: En nagende Orm. Vaudeville i 1 Act af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Boghandler A. Levy, 1859. 68 sider. Pris: 32 Sk. (Trykkeri: Trykt hos C.J. Elvius) (1859, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik Overskou, Th.: Hvad er Menneskeslægtens Lykke? Folkelystighedsspil i 2 Acter. Med Forspil: Fire Masker uden Maske. ♦ Stinck, 1860. 118 sider. Pris: 56 Sk. (1860, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik Overskou, Th.: Carl den Andens Flugt. Opera i 3 Akter. Musik af E. Siboni. ♦ Gandrup, 1861. 93 sider. Pris: 48 Sk. (1861, dramatik)
Detaljer
musik af Erik Siboni (1828-1892)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og Delavigne: Robert af Normandiet. Opera i fem Acter. Scribe og Delavigne. Musiken af Meyerbeer. Oversat og indrettet for den danske Skueplads af Th. Overskou. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 186) (1864, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 8:186
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
1833 1. udgave: Robert af Normandiet. Opera i fem Acter af Scribe og Delavigne. Musiken af Meyerbeer. Oversat og indrettet for den danske Skueplads af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel, 1833. 53 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider)
 Dramatik Overskou, Th.: Elverpigen. Opera i tre Acter. Musiken af Emil Hartmann. ♦ Kbh., Steen, 1867. 70 sider (1867, dramatik)
musik af Emil Hartmann (1836-1898)
 Dramatik Overskou, Thomas: Udvalgte Komedier. Af Thomas Overskour. Med Overskous Portrait og Biographi. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1877-78. Første-Andet Bind, (xvii + 501) + 479 sider. (Trykkeri: Sally B. Salomons Tryk) (1877-78, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hver komedie også solgt separat.
 note til titel Folkeudgave, udkom i 12 Hefter à 0,50 kr.
 note til titel Første Bind, på titelbladet også: Capriciosa. - Østergade og Vestergade. - Kunstnerliv. - En Bryllupsdags Fataliteter.
 note til titel Første Bind, side [iii]-xvii: [Biografi].
 note til titel Andet Bind, på titelbladet også: En Valgdag. - Pak. - Fandens Overmand.
 url Fuld visning af teksten (Første Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 250 (15-4-1877), side 15 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[1s001] Overskou, Thomas: Capriciosa eller Familien i Nyboder. Folkekomedie i 5 Akter. (I Forening med A. L. Arnesen). (1836). Side [1]-155 (1877, dramatik)
af A.L. Arnesen (1808-1860)
1842 1. udgave: Capriciosa eller Familien i Nyboder. Folkecomedie i 5 Acter af Th. Overskou og A. L. Arnesen. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1842. 36 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 139)
[1s157] Overskou, Thomas: Østergade og Vestergade eller Det er Nytaarsdag i Morgen! Lystspil i 5 Akter. (1828). Side [157]-321 (1877, dramatik)
1828 1. udgave: Østergade og Vestergade eller: Det er Nytaarsdag i Morgen. Originalt Lystspil i 5 Acter. ♦ [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 12)
[1s323] Overskou, Thomas: Kunstnerliv eller: den Ene Arbeidet, den Anden Lønnen. Vaudeville i een Act. (1832). Side [323]-90 (1877, dramatik)
1832 1. udgave: Kunstnerliv eller: Den Ene Arbeidet, den Anden Lønnen. Original Vaudeville i een Act af Th. Overskour. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Bianco Luno & Schneider, 1832. 57 sider
[1s391] Overskou, Thomas: En Bryllupsdags Fataliteter. Lystspil i to Acter. (1840). Side [391]-501 (1877, dramatik)
1840 1. udgave: En Bryllupsdags Fataliteter. Originalt Lystspil i to Acter, af Th. Overskou. Kjøbenhavn, Schubothe, 1840. 24 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 118)
[2s001] Overskou, Thomas: En Valgdag. Lystspil i tre Acter. (1853). Side [1]-134 (1878, dramatik)
1853 i: Comedier [6:c] 1. udgave: En Valgdag. Lystspil i tre Acter. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Th. Gandrup, 1853. [8] + 96 sider
[2s135] Overskou, Thomas: Pak. Lystspil i 5 Akter. (1845). Side [135]-317 (1878, dramatik)
1845 1. udgave: Pak! Lystspil i fem Acter af Th. Overskou. Kjøbenhavn, C. A. Reitzel, 1845. 40 sider
[2s321] Overskou, Thomas: Fandens Overmand. Folkekomedie i fem Acter. (Ideen er taget af Mélesvilles "Le fil de la vierge"). (1854). Side [321]-479 (1878, dramatik)
baseret på værk af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
1854 1. udgave: Fandens Overmand. Folkekomedie i 5 Acter. ♦ Gangrup, 1854
 Bog (oversætter) Romani, F.: Elskovsdrikken. Komisk Opera i to Akter. Af F. Romani efter Scribe. Musiken af G. Donizzetti [ie: Donizetti]. Oversat af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1878. 16 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 211) (1878, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:211
af Felice Romani (1788-1865, sprog: italiensk)
musik af Gaetano Donizetti (1797-1848, sprog: italiensk)
 Bog (oversætter) Scribe, Eugène: Hugenotterne. Opera i fem Akter. Tekst af Eugène Scribe. Oversat fra fransk af Thomas Overskou. Ny Udg. ♦ Schubothe, 1878. 23 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 150) (1878, dramatik) 👓
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
musik af Giacomo Meyerbeer (1791-1864, sprog: tysk)
1844 1. udgave: Hugenotterne. Opera i fem Acter af Scribe [og E. Deschamps]. Musiken af Meyerbeer. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1844. 23 sider. Pris: 24 Sk. (Trykkeri: Trykt i Græbes Bogtrykkeri)
 Bog (oversætter) Leuven, de [ie: A. Ribbing] og Brunswick: Postillonen i Lonjumeau. Syngestykke i 3 Akter. Af de Leuven og Brunswick, Musiken af Adolphe Adam. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubotes Boghandel, 1878. 29 sider (tospaltet). Pris: kr. 0,65. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 210) (1878, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:210
Detaljer
af Adolph Ribbing (sprog: fransk)
af Léon Lévy (1805-1859, sprog: fransk)
musik af Adolphe Charles Adam (1803-1856, sprog: fransk)
1837 1. udgave: Postillonen i Lonjumeau. Syngespil i 3 Acter. Oversat for den danske Skueplads af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1837. 103 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og Delavigne: Robert af Normandiet. Opera i fem Acter. Scribe og Delavigne. Musiken af Meyerbeer. Oversat og indrettet for den danske Skueplads af Th. Overskou. Ny Udgave. Schubothe, 1878. (Det kgl. Theaters Repertoire. Nr. 186) (1878, dramatik)
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
1833 1. udgave: Robert af Normandiet. Opera i fem Acter af Scribe og Delavigne. Musiken af Meyerbeer. Oversat og indrettet for den danske Skueplads af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel, 1833. 53 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider)
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Et Glas Vand. ♦ Schubothe, 1879. (1879, dramatik)
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
1841 1. udgave: Et Glas Vand eller Liden Tue kan vælte stort Læs. Comedie i 5 Acter af Eugene Scribe, oversat af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 134)
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og Delavigne: Murmesteren. Syngespil i tre Acter af Scribe og Delavine, Musiken af Auber. Oversat af Thomas Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1880. 21 sider (tospaltet). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 17) (1880, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:017
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
1829 1. udgave: Muurmesteren. Syngespil i 3 Acter, Musiken af [Denis Esprit Ferdin.] Auber, oversat af Thomas Overskou. ♦ [1829]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 17)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Note (andet) anonym: Paa Krigsfod. Syngestykke i 1 A. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 213) (1880, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:213
musik af Viggo Kalhauge (1840-1905)
tekst af K.Chr. Mundt-Nielsen (f. 1853)
 Bog Overskou, Th.: [indgår i antologien: Efteraarsløv [61]] Smaating (1884, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I indholdsbetegnelsen er siderne 61-65 betegnet: Smaating.
 note til titel Indhold: En Erindring. Side 62: Tilfældige Bemærkninger.
 Bog Overskou, Th.: Pak (1898, dramatik)
Detaljer
1845 1. udgave: Pak! Lystspil i fem Acter af Th. Overskou. Kjøbenhavn, C. A. Reitzel, 1845. 40 sider
 Bog [Eriksen, V.]: Capriciosa. I 5 Akter. Frit efter Thomas Overskou for Børnenes Teater af Vilhelm Eriksen. 5. Opl. ♦ (Prior), 1920. 28 sider. Pris: kr. 0,35 (1920, dramatik)
serietitel: »Suffløren«s Dukkekomedier, 17
Detaljer
bearbejdelse: V. Eriksen (1853-1909)
1887 1. udgave: Capriciosa. Dukkekomedie i 5 Akter. ♦ Alfred Jacobsen, 1887. [1887]. Pris: kr. 0,25
 Bog (oversætter) : Den hvide Dame. Syngespil i 3 Akter af Eug. Scribe. Oversat af Thomas Overskou. Musiken af Boieldieu. ♦ Gyldendal, 1921. 40 sider. Pris: kr. 1,25 (1921, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
1826 1. udgave: Den hvide Dame. Syngespil i tre Acter af Scribe; oversat til Boieldieus Musik af Thomas Overskou. Udgivet af Kongelig Fuldmægtig F. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker, 1826. 88 sider
 Bog (oversætter) Jouy og Bis: Wilhelm Tell. Opera i 4 Akter af Jouy og Hippolyte Bis. Musiken af Rossini. Oversat af Th. Overskou. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1921. 30 sider. Pris: kr. 1,25 (1921, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
af Victor-Joseph Étienne de Jouy (1764-1846, sprog: fransk)
af Hippolyte Louis Florent Bis (1789-1855, sprog: fransk)
musik af Gioachino Antonio Rossini (1792-1868, sprog: italiensk)
1842 1. udgave: Wilhelm Tell. Opera i 4 Acter af Jouy. Overs. af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1842. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 144)
 Bog (oversætter) : Regimentets Datter. Syngespil i 2 Akter af de Saint-Georges og Bayard. Musiken af Donizetti. Oversat af Th. Overskou. ♦ Gyldendal, 1925. 32 sider. Pris: kr. 1,25 (1925, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
musik af Gaetano Donizetti (1797-1848, sprog: italiensk)
1840 1. udgave: Regimentets Datter. Syngespil i 2 Acter af St. Georges og Bayard. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kbh., Schubothe, 1840. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 122)
 Bog (oversætter) : Jødinden. Opera i 5 Akter. Musiken af Jacques Halévy. Teksten af Eugène Scribe. Paa Grundlag af Thomas Overskous Oversættelse. ♦ Gyldendal, 1929. 30 sider. Pris: kr. 1,00 (1929, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
musik af Jacques François Fromental Élie Halévy (1799-1862, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
1838 1. udgave: Jødinden. Oversat af Th. Overskou. Kbh., 1838. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 99)
 Bog Overskou, Thomas: [indgår i antologien: Tre Komedier fra Guldalderen [a]] Capriciosa eller Familien i Nyboder (1948, dramatik)
Detaljer
af A.L. Arnesen (1808-1860)
1842 1. udgave: Capriciosa eller Familien i Nyboder. Folkecomedie i 5 Acter af Th. Overskou og A. L. Arnesen. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1842. 36 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 139)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Den adelige Borger
Komedie i 3 Akter af Molière. Oversat af B.J. Lodde, senere (fra 1845-46) under Titlen Den adelsgale Borger af Th. Overskou
[Til Casino:] Oversat af A.L.C. de Coninck
[På Århus Teater:] Oversat af Jens Kruuse
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
oversat af Jens Kruuse (1908-1978)
(premiere 1722-23 på Lille Grønnegade
premiere 16-04-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
(oversætter) Crispin sin Herres Rival
Komedie i 1 Akt af Lesage, oversat af L. Reersløv, senere (1850-51) under Titel: Tjeneren sin Herres Medbejler, af Th. Overskou
af Alain-René Lesage (1668-1747, sprog: fransk)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
(premiere 05-07-1752 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
(oversætter) Figaros Giftermaal
eller Den gale Dag, Komedie [ ved S.F. 1834: Lystspil] i 5 Akter af Beaumarchais, oversat og omarbejdet af K.L. Rahbek, senere (ved S.F. 1846) under Titel: Den gale Dag eller Figaros Bryllup, oversat af Th. Overskou. [Til Casino:] Oversat af ..
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
(premiere 22-09-1786 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 62)
(oversætter) Felicie
eller Roman-Grillerne, komisk Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Edouard Du Puy, Teksten af Emauel Dupaty. Oversat af C.N. Rosenkilde og Th. Overskou
musik af Edouard Du Puy (1770-1822)
tekst af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
oversat af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
(premiere 22-05-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter) Peter og Paul
Lystspil i 3 Akter af La Martelliere (Pierre et Paul, ou Une journée de Pierre-le-Grand), oversat, efter Castellis Bearbejdelse, af Th. Overskou
af Jean Henri Ferdinand Lamartellière (1761-1830, sprog: fransk)
bearbejdelse af Ignaz Franz Castelli (1781-1862, sprog: tysk)
(premiere 15-07-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Nummer 777
Lystspil i 1 Akt af Picard og Radet. Oversat af Th. Overskou
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
af Jean-Baptiste Radet (1752-1830, sprog: fransk)
(premiere 12-08-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Abu Hassan
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Carl Maria v. Weber, Teksten efter et Eventyr i Tusind og én Nat af J.F. Hiemer. Oversat af Th. Overskou
musik af Carl Maria von Weber (1786-1826, sprog: tysk)
tekst af Franz Karl Hiemer (1768-1822, sprog: tysk)
(premiere 11-03-1824 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) Ægtemændene som Ungkarle
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Berton, Teksten af Gaugiran-Nanteuil. Oversat af Th. Overskou
musik af Henri Montan Berton (1766-1844, sprog: fransk)
tekst af Charles Gaugiran-Nanteuil (1775-1870, sprog: fransk)
(premiere 31-05-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Medea
Opera i 3 Akter af Cherubini, Teksten af Hoffman. Oversat af Th. Overskou
musik af Maria Luigi Zenobio Carlo Salvatore Cherubini (1760-1842, sprog: italiensk)
tekst af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
(premiere 14-02-1826 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Den hvide Dame
Opera i 3 Akter, Musiken af Boïeldieu, Teksten af E. Scribe [efter Walter Scotts romaner »The Monastery« og »Guy Mannering«]. Oversat af Th. Overskou, dans: Pierre Larcher
[Fra 1921:] Dans: Gustav Uhlendorff
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
andet af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
danse af Peter Larcher (1801-1847)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
(premiere 30-10-1826 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 148, 1889-1975: 36)
Thomas Overskou: Farens Dage
Drama i 5 Akter af Th. Overskou
(premiere 01-12-1826 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Værelse til Leje paa første Sal
Lystspil i 3 Akter af James Cobb, bearbejdet og lokaliseret af Th. Overskou
af James Cobb (1756-1818, sprog: engelsk)
(premiere 24-07-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter) Murmesteren
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Auber, Teksten af Scribe og Germaine Delavigne. Oversat af Th. Overskou
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
tekst af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
(premiere 01-09-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 70)
(oversætter) Avista-Vekselen
Vaudeville i 1 Akt efter Scribe, Justin og de Courcy ved Th. Overskou
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Justin (1781-1850, sprog: fransk)
af Fréderic de Courcy (1795-1862, sprog: fransk)
(premiere 08-10-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Thomas Overskou: Tre Maaneder efter Brylluppet
Lystspil i 5 Akter af Th. Overskou [Oprindelig Anonymt]
(premiere 24-04-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Thomas Overskou: Misfortstaaelse paa Misforstaaelse
Lystspil i 1 Akt af Th. Overskou [Oprindelig Anonymt]
(premiere 30-05-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
Thomas Overskou: Østergade og Vestergade
eller Det er Nytaarsdag i Morgen, Lystspil i 5 Akter af Th. Overskou
(premiere 31-12-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 62)
(oversætter) Valentine af Mayland
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Méhul, Teksten af Bouilly. Oversat af Th. Overskou, Dansen af P. Funck
musik af Etienne Nicolas Méhul (1763-1817, sprog: fransk)
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
(premiere 29-01-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) De væltede Vogne
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Boyeldien, Teksten af Dupaty. Oversat af Th. Overskou
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
tekst af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
(premiere 12-03-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Thomas Overskou: Hvilken er den Rette?
Vaudeville i 1 Akt af Th. Overskou
(premiere 03-10-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Thomas Overskou: Vor Tids Mennesker
Lystspil i 5 Akter af Th. Overskou
(premiere 19-04-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Thomas Overskou: Nørreports Vagt St. Hans Aften
Vaudeville i 1 Akt af Th. Overskou
(premiere 18-06-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Marie
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af L.J. Hérold, Teksten af de Planard. Oversat af Th. Overskou
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
tekst af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
(premiere 25-09-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) Den unge Ægtemand
Lystspil i 3 Akter af Mazères. Oversat af Th. Overskou
af Edouard Josephe Ennemond Mazères (1796-1866, sprog: fransk)
(premiere 26-04-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Fra Diavolo
eller Værtshuset i Terracina, Syngestykke i 3 Akter Musiken af Auber, Teksten af Scribe. Oversat af Th. Overskou
[Fra 1933:] Oversættelse: Per Biørn, Dans: Harald Lander
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Per Biørn (1887-1944)
danse af Harald Lander (1905-1971)
(premiere 19-05-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 100, 1889-1975: 31)
(oversætter) Frederik den anden i Lejren
Drama i 2 Akter af Töpfer. Oversat af Th. Overskou
af Karl Friedrich Gustav Töpfer (1792-1871, sprog: tysk)
(premiere 27-06-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Henrik den femtes Ungdom
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Giovanni Pacini, Teksten, en italiensk Libretto, oversat af Th. Overskou
musik af Giovanni Pacini (1796-1867, sprog: italiensk)
tekst af anonym italiensk (sprog: italiensk)
(premiere 28-10-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Zampa
eller Marmorbruden, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Hérold, Teksten af Mélesville. Oversat af Th. Overskou, Dansen af P. Funck
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
tekst af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
(premiere 30-01-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(sange) De to Sedler
Lystspil i 1 Akt af Florian. Oversat af D.F. Staal [1831-32 og 32-33: med indlagte Sange af Th. Overskou til Musik af forskellige Komponister]
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
musik af anonym andre (sprog: andre)
(premiere 21-10-1791 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 37)
(oversætter) Elskovsdrikken
komisk Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Auber, Teksten af Scribe. Oversat og indrettet af Th. Overskou
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 22-05-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter) Hofnarren imod sin Vilje
Lystspil i 2 Akter af Mélesville og Xavier. Oversat og indrettet af Th. Overskou
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
(premiere 01-06-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Thomas Overskou: Kunstnerliv
eller Den ene Arbejdet, den anden Lønnen, Vaudeville i 1 Akt af Th. Overskou. [Idéen efter Scribe, Dupin og Varners »La mansarde des artistes«, se ogsaa Et Kvistkammer]
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
af A. F. Varner (1790-1854, sprog: fransk)
(premiere 01-06-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 40)
(oversætter) Hovmesteren i Knibe
Vaudeville i 1 Akt (efter Giraudis L'ajo nell'imbarazzo) af Mélesville. Oversat og lokaliseret af Th. Overskou
af Giovanni Giraud (1776-1834, sprog: italiensk)
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
(premiere 15-06-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43)
(oversætter) Møllen i Bjærgkløften
Syngestykke i 2 [ved 2. Forestilling: i 3] Akter, Musiken af Karl Reisziger, Teksten af Carl Boromäus v. Miltitz. Oversat af Th. Overskou, Dansen af P. Funck
musik af Carl Gottlob Reißiger (1798-1859, sprog: tysk)
tekst af Karl Borromäus von Miltitz (1780-1845, sprog: tysk)
(premiere 14-03-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter) Brama og Bayaderen
Opera i 2 Akter af Auber, Teksten af Scribe, oversat af Th. Overskou, Dansen komponeret af P. Funck, (fra 1840-41:) arrangeret af Aug. Bournonville og P. Larcher, og (fra 1859-60:) af Aug. Bournonville
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 28-05-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 66)
(oversætter) Johanna d'Arc, Orleans Mø
Sørgespil i 5 Akter med Prolog af Fr.v. Schiller. Oversat af K.L. Rahbek
[På Det kgl. Teater fra 1833-34:] Johanna d'Arc, Pigen af Orleans, romantisk Tragedie. Oversat af Th. Overskou
[På Dagmarteatret under titlen:] Jomfruen af Orléans. Oversat af Ernst v.d.Recke
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
(premiere 17-04-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter) Dominique
Komedie i 3 Akter af Viollet D'Epagny og H. Dupin, frit oversat af Th. Overskou
af Jean Baptiste Bonaventure Violet d' Epagny (1787-1868, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
(premiere 07-09-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter) Robert af Normandiet
Opera i 5 Akter af Meyerbeer, Teksten af Scribe og G. Delavigne. Oversat og indrettet af Th. Overskou, Dansen komponeret af P. Funck
[fra 1841:] Danse af P. Larcher
[fra 1872:] Danse af Aug. Bournonville
musik af Giacomo Meyerbeer (1791-1864, sprog: tysk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
tekst af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
danse af Peter Larcher (1801-1847)
danse af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 28-10-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 50, 1889-1975: 5)
(oversætter) For evig!
eller Medicin mod en Elskovsrus, Lystspil i 2 Akter af Scribe og Varner, oversat af Th. Overskou
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af A. F. Varner (1790-1854, sprog: fransk)
(premiere 14-12-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
(tekst) Guerillabanden
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af J. Bredal, Teksten af Th. Overskou, Dansen af Aug. Bournonville
musik af I.F. Bredal (1800-1864)
danse af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 29-01-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter) Tempelherren og Jødinden
romantisk Opera i 4 Akter af Heinrich Marschner, Teksten af W.A. Wohlbrück. Oversat af Th. Overskou [fra 1870-71: med Recitativer af Ad. Hertz]
musik af Heinrich August Marschner (1796-1861, sprog: tysk)
tekst af Wilhelm August Wohlbrück (1795-1848, sprog: tysk)
bearbejdelse af Adolph Hertz (1824-1882)
(premiere 21-04-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22)
(oversætter) Ludovic
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Hérold og Halévy, Teksten af Saint-Georges. Oversat af Th. Overskou
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
musik af Jacques François Fromental Élie Halévy (1799-1862, sprog: fransk)
tekst af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
(premiere 24-05-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
Thomas Overskou: En Fødselsdag i Slutteriet
Vaudeville i 1 Akt af Th. Overskou, Musiken arrangeret af Ludvig Zinck
musik af Ludvig Zinck (1776-1851)
(premiere 20-06-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
(oversætter) Rekruten
Vaudeville i 1 Akt af Merle, Simonin og Ferd. Laloue. Oversat og lokaliseret af Th. Overskou
af Jean Toussaint Merle (1785-1852, sprog: fransk)
af Antoine Jean Baptiste Simonin (1780-1856, sprog: fransk)
af Ferdinand Laloue (d. 1850, sprog: fransk)
(premiere 24-06-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 57)
(oversætter) Klerkevænget
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Louis Hérold, Teksten af E. de Planard. Oversat af Th. Overskou, Dansen af August Bournonville
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
tekst af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
(premiere 28-10-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter) Michel Perrin
eller Politispionen uden at vide det, Vaudeville i 2 Akter af Mélesville og Ch. Duveyrier, bearbejdet af Th. Overskou.
[På Det ny Teater:] I Oversættelse ved Edgard Høyer
[På Dagmarteatret:] I Oversættelse ved Edgard Høyer
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
af Charles Duveyrier (1803-1866, sprog: fransk)
oversat af Edgard Høyer (1859-1942)
(premiere 09-06-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 69)
(oversætter) Yelva
Drama i 2 Afdelinger af Scribe, de Villeneuve og Desvergers (Yelva, ou L'orpheline rousse), oversat, efter Castellis Oversættelse af Th. Overskou, den mimiske Del af Aug. Bournonville, Musiken af og ved P.D. Muth-Rasmussen
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Th. F. V. de Villeneuve (1801-1858, sprog: fransk)
af Armand Chapeau (sprog: fransk)
af Ignaz Franz Castelli (1781-1862, sprog: tysk)
danse af August Bournonville (1805-1879)
musik af Paul Diderich Muth-Rasmussen (1806-1855)
(premiere 09-06-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)
(tekst) Duellanterne
komisk Syngestykke i 1 Akt, Musiken af P.D. Muth-Rasmussen, Teksten af Th. Overskou
musik af Paul Diderich Muth-Rasmussen (1806-1855)
(premiere 01-09-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Thomas Overskou: Capriciosa
eller Familien fra Nyboder, romantisk burlesk Folkekomedie i 5 Akter af A. L. Arnesen og Th. Overskou
[På Odense Teater:] Folkekomedie i 5 Akter
af A.L. Arnesen (1808-1860)
(premiere 11-06-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 92)
Thomas Overskou: Syjomfruerne i Charlottenlund
Vaudeville i 1 Akt af Th. Overskou
(premiere 08-10-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Oldingens unge Kone
Vaudeville i 1 Akt af Scribe og Varner. Oversat og indrettet af Th. Overskou
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af A. F. Varner (1790-1854, sprog: fransk)
(premiere 06-06-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Ambassadricen
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Auber, Teksten af Scribe og Saint Georges. Oversat af Th. Overskou
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
tekst af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
(premiere 01-09-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter) Postillonen i Lonjumeau
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Ad. Adam, Teksten af de Leuven og Brunswick. Oversat af Th. Overskou
musik af Adolphe Charles Adam (1803-1856, sprog: fransk)
tekst af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
tekst af Léon Lévy (1805-1859, sprog: fransk)
(premiere 28-10-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 35, 1889-1975: 7)
(oversætter) Fiorella
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Auber, Teksten af Scribe. Oversat af Th. Overskou
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 13-02-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Jødinden
Opera i 5 Akter af Jacques Halévy, Teksten af Scribe. Oversat af Th. Overskou, Dansen af P. Larcher
[Fra 1929:] Dans: Kaj Smith
musik af Jacques François Fromental Élie Halévy (1799-1862, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
danse af Kaj Forgeron Smith (1900-1935)
(premiere 25-05-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 41, 1889-1975: 7)
(oversætter) Alpekongen og Menneskefjenden
Folkekomedie i 5 Akter efter Ferdinand Raimund, bearbejdet af Th. Overskou. Musiken arrangeret og komponeret af C. Helsted
af Ferdinand Raimund (1790-1836, sprog: tysk)
(premiere 18-06-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter) Vejen til Ødelæggelse
Komedie i 5 Akter af Holcroft. Oversat af Fr. Schwarz og senere [1838-39] af Th. Overskou
af Th. Holcroft (1744-1809, sprog: engelsk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
(premiere 02-01-1794 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 29)
(oversætter) Den sorte Domino
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Auber, Teksten af Scribe. Oversat af Th. Overskou
[indtil 1850-51 under titlen:] Eventyret paa Maskeraden eller Den sorte Domino
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 29-01-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 97, 1889-1975: 10)
(oversætter) Bæbu
komisk Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Heinrich Marschner, Teksten af W.A. Wohlbrück. Oversat af Th. Overskou, Dansen af P. Larcher
musik af Heinrich August Marschner (1796-1861, sprog: tysk)
tekst af Wilhelm August Wohlbrück (1795-1848, sprog: tysk)
(premiere 11-04-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Onkels Hemmelighed
Lystspil i 1 Akt af Varin. Oversat af Th. Overskou
af Charles Victor Varin (1798-1869, sprog: fransk)
(premiere 08-06-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter) Parykmageren
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Ambroise Thomas, Teksten af E. de Planard og Paul Duport. Oversat af Th. Overskou
musik af Ambroise Thomas (1811-1896, sprog: fransk)
tekst af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
tekst af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
(premiere 02-09-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) Instrumentmageren i Wien
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af H. Monpou, Teksten af de Saint-Georges og de Leuven. Oversat af Th. Overskou
musik af Hippolyte Monpou (1804-1841, sprog: fransk)
tekst af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
tekst af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
(premiere 12-09-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Thomas Overskou: En Bryllupsdags Fataliteter
Lystspil i 2 Akter af Th. Overskou
(premiere 28-09-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 29)
(oversætter) Hof-Koncerten
eller Debutantinden, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Auber, Teksten af Scribe og Mélesville. Oversat af Th. Overskou
af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
(premiere 28-10-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Bryggeren i Preston
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Adolphe Adam, Teksten af de Leuven og Brunswick. Oversat af Th. Overskou
musik af Adolphe Charles Adam (1803-1856, sprog: fransk)
tekst af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
tekst af Léon Lévy (1805-1859, sprog: fransk)
(premiere 06-02-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter) En Nattegæst
Vaudevillespøg i 1 Akt af Lockroy og Anicet, bearbejdet af Th. Overskou
af Joseph Philippe Simon (1803-1891, sprog: fransk)
af Auguste Anicet-Bourgeois (1806-1870, sprog: fransk)
(premiere 29-03-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) Sheriffen
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Halévy, Teksten af Scribe. Oversat af Th. Overskou
musik af Jacques François Fromental Élie Halévy (1799-1862, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 01-09-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) Regimentets Datter
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Donizetti, Teksten af Saint-Georges og Bayard. Oversat af Th. Overskou
[Til Den jyske Opera:] Oversættelse: Holger Boland
musik af Gaetano Donizetti (1797-1848, sprog: italiensk)
tekst af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
tekst af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 06-10-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 149, 1889-1975: 86)
(oversætter) De lykkelige Skinsyge
Lystspil i 1 Akt af Giovanni Giraud. Oversat af Th. Overskou
af Giovanni Giraud (1776-1834, sprog: italiensk)
(premiere 07-03-1841 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter) Dronning for en Dag
Syngestykke i 3 Akter af Adolphe Adam, Teksten af Scribe og Saint-Georges. Oversat af Th. Overskou
musik af Adolphe Charles Adam (1803-1856, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
tekst af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
(premiere 14-04-1841 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Gabrielle de Belle-Isle
Drama i 5 Akter af Alexandre Dumas d.æ. Oversat af Th. Overskou
[Til Dagmarteatret:] Oversat af Johannes Marer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
oversat af Johannes Marer (1861-1922)
(premiere 01-06-1841 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter) Scapins Skalkestykker
Komediei 3 Akter af Molière. Oversat af B.J. Lodde
[Til teatret i Lille Grønnegade oversat af anonym]
[Fra S.-F. 1841:] oversat af Th. Overskou
[Fra S.-F. 1841 til 4-1-1866:] Lystspil
[På Dansk Skolescene under titlen:] Scapins gavtyvestreger
[Til Landsskolescenen under titlen:] Scapins rævestreger. Oversættelse: Chr. Ludvigsen
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
oversat af Anonym
oversat af Sophus Schandorph (1836-1901)
oversat af Christian Ludvigsen (1930-2019)
(premiere 1722-23 på Lille Grønnegade
premiere 08-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 165, 1889-1975: 49)
(oversætter) Fejltagelserne i Mørke
Farce i 1 Akt af Giovanni Giraud, omarbejdet af Th. Overskou
af Giovanni Giraud (1776-1834, sprog: italiensk)
(premiere 18-06-1841 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Et Glas Vand
eller Liden Tue kan vælte stort Læs, Komedie i 5 Akter af Scribe. Oversat af Th. Overskou
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 29-06-1841 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 44)
(oversætter) General og Generalkrigskommissær
Lystspil i 5 Akter af John Poole. Oversat af Th. Overskou
af John Poole (1786-1872, sprog: engelsk)
(premiere 13-07-1841 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Zanetta
eller Spøg ikke med Ild, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Auber, Teksten af Scribe og de Saint-Georges. Oversat og indrettet af Th. Overskou
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
tekst af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
(premiere 13-09-1841 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) En Hverdagshistorie
Lystspil i 1 Akt af N. Fournier. Oversat af Th. Overskou
af Louis Pierre Narcisse Fournier (1809-1880, sprog: fransk)
(premiere 02-01-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter) Thomas Ægypter
Vaudeville i 1 Akt af Ch.T. Cogniard og J.H. Cogniard, oversat og omarbejdet af Th. Overskou, Musiken ved I.F. Bredal
af Théodore Cogniard (1806-1872, sprog: fransk)
af Hippolyte Cogniard (1807-1882, sprog: fransk)
musik af I.F. Bredal (1800-1864)
(premiere 14-04-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) En Lænke
Komedie i 5 akter af Eugène Scribe. Oversat af Th. Overskou. [Paa Folketeatret:] Lystspil ... Oversat af Frits Holst
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Frits Holst (1834-1909)
(premiere 27-05-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter) Herren ser dine Veje
Drama [Paa Folketeatret: Folkekomedie] med Sang i 5 Akter af D'Ennery og Gustav Lemoine. Oversat og omarbejdet af Th. Overskou, Musiken til Sangene arrangeret af N.V. Gade
[Af P.J. Titchen opført som:] Skuespil i 5 Acter med Sang omarbeidet efter "La grace de Dieu", af d'Ennery og Lemoine ved Borgaard
af Adolphe Philippe Dennery (1811-1899, sprog: fransk)
af Gustave Lemoine (1802-1885, sprog: fransk)
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
(premiere 06-06-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter) Doktoren imod sin Vilje
Komedie [fra S.F. 1842: Lystspil] i 3 Akter af Molière. Oversat af C.M. de Falsen
[Fra Sommer Forestillingerne 1842:] Oversat af Th. Overskou
[Fra 1899:] Oversat af William Bloch
[Til Holbergspillene i Den gamle By:] Oversættelse: Chr. Ludvigsen og H. Nyrop-Christensen
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Christian Magnus de Falsen, f 1719 (1719-1799)
oversat af William Bloch (1845-1926)
oversat af Anonym
oversat af Christian Ludvigsen (1930-2019)
oversat af Henrik Nyrop-Christensen (1930-1993)
(premiere 1722-23 på Lille Grønnegade
premiere 16-05-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 53, 1889-1975: 14)
(oversætter) Den Gerrige
eller Gnieren, Komedie i 5 Akter af Molière, oversat af B.J. Lodde
[Til Lille Grønnegade oversætter ukendt]
[8-8-1817:] fordansket og omarbejdet af K.L. Rahbek under Titelen: Gnieren
[Sommerspil 1842:] oversat af Th. Overskou under Titelen: Den Gerrige eller Gnieren
[Sommerspil 1850-51:] oversat af Th. Overskou under Titelen: Den Gerrige
[fra 1898:] revideret af Karl Mantzius
[På Folketeatret:] Oversættelse: Asger Bonfils
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Anonym
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Karl Mantzius (1860-1921)
oversat af Asger Bonfils (1928-2018)
(premiere 23-09-1722 på Lille Grønnegade
premiere 27-08-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 82, 1889-1975: 121)
(oversætter) Suzettes Medgift
Lystspil i 4 Akter af Dinaux [ie: P. Goubaux] og Gustave Lemoine. Oversat af Th. Overskou
af Prosper Parfait Goubaux (1795-1859, sprog: fransk)
af Gustave Lemoine (1802-1885, sprog: fransk)
(premiere 14-07-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Vilhelm Tell
Opera i 4 Akter af Rossini, Teksten af Jouy og Hipp. Bis. Oversat af Th. Overskou
musik af Gioachino Antonio Rossini (1792-1868, sprog: italiensk)
tekst af Victor-Joseph Étienne de Jouy (1764-1846, sprog: fransk)
tekst af Hippolyte Louis Florent Bis (1789-1855, sprog: fransk)
(premiere 04-09-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 99, 1889-1975: 12)
(oversætter) Kronjuvelerne
[1868-69: romantisk] Syngespil i 3 Akter, Musiken af Auber, Teksten af Scribe og de Saint-Georges. Oversat af Th. Overskou
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
tekst af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
(premiere 17-02-1843 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter) Hugenotterne
Opera i 5 Akter af Meyerbeer, Teksten af Scribe og E. Deschamps. Oversat af Th. Overskou
musik af Giacomo Meyerbeer (1791-1864, sprog: tysk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
tekst af Émile Deschamps (1791-1871, sprog: fransk)
(premiere 28-02-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 37)
(oversætter) Don Juan
eller Den Ugudelige, Komedie i 5 Akter af Molière. Oversat af B.J. Lodde
[Til teatret i Lille Grønnegade oversat af anonym under titlen:] Le Festin de Pierre eller Dødnings-Giestebuddet
[Fra S.F. 1844 med undertitlen:] eller Stengæstebudet. Oversat af Th. Overskou
[Paa Dagmarteatret under Titlen:] Don Juan eller Marmorgæsten i Oversættelse af Carl Michelsen
[Til Aalborg Teater under titlen:] Don Juan eller Stengæsten. Oversættelse: Chr. Ludvigsen
[På Folketeatret under titlen:] Don Juan. Oversættelse: Chr. Ludvigsen
[På Det danske Teater:] Bearbejdet af Benno Besson og Bertolt Brecht. Oversættelse: Hans Hansen
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Anonym
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
oversat af Christian Ludvigsen (1930-2019)
bearbejdelse af Benno Besson (1922-2006, sprog: tysk)
bearbejdelse af Bertolt Brecht (1898-1956, sprog: tysk)
oversat af Hans Hansen (f. 1939)
(premiere 1722-23 på Lille Grønnegade
premiere 25-04-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 111)
(tekst) Stormen paa København
Opera i 5 Akter af H. Rung, Teksten af Th. Overskou, Dansen af P. Larcher
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 21-01-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Thomas Overskou: Pak!
Lystspil i 5 Akter af Th. Overskou. [Paa Privatteatre:] Folkekomedie
(premiere 22-04-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 60)
(oversætter) Korinths Belejring
tragisk Opera i 4 Akter af Rossini, Teksten af Alex. Soumet og L. Balochi. Oversat af Th. Overskou
musik af Gioachino Antonio Rossini (1792-1868, sprog: italiensk)
tekst af Alexandre Soumet (1788-1845, sprog: fransk)
tekst af J.L. Balochi (1789-1832, sprog: fransk)
(premiere 28-10-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter) Fruentimmerskolen
Komedie i 5 Akter af Molière. Oversat paa Prosa af D. Sechmann under titlen Fruentimmerets Skole
[Fra 1847 under titlen:] Fruentimmerskolen. Oversat på rimede Vers af Th. Overskou
[Fra 1887:] Oversættelse: P. Hansen
[Fra 1970:] Musik: »Concert Royal« af François Couperin
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
oversat af P. Hansen (1840-1905)
musik af François Couperin (1668-1733, sprog: ukendt)
(premiere 1723-24 på Lille Grønnegade
premiere 12-02-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 74, 1889-1975: 176)
(tekst) Diamantkorset
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Siegfried Saloman, Teksten af Th. Overskou, Dansen af Aug. Bournonville
musik af Siegfried Saloman (1816-1899)
(premiere 20-03-1847 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Kunsten at skaffe sig Tilbedere
Lystspil i 3 Akter af Mélesville og Ch. Duveyrier. Oversat af Th. Overskou
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
af Charles Duveyrier (1803-1866, sprog: fransk)
(premiere 26-06-1847 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter) Den indbildt Syge
Komedie i 3 Akter af Molière. Oversat af Chr. Schmidt. Den tilhørende Doktorgrad gaves indtil 1813-14, se Doktorgraden.
[Til teatret i Lille Grønnegade] Oversat af ukendt
[Fra 1775 oversættelsen] revideret af Ch.D. Biehl
[Fra 1813:] Paany oversat af K.L. Rahbek
[Fra 1849:] Oversat af Th. Overskou
[Til Dagmarteatret:] I Oversættelse af Johannes Marer
[På Det ny Teater:] Oversat af Th. Overskou
[På Odense Teater 1931:] Oversat af Johannes Marer
[Fra 1939 under titlen:] Den indbildt syge, komedie-ballet i 3 akter af Molière, med prolog, mellem- og efterspil. Prolog: efter Molière af Hans Hartvig Seedorff. Oversættelse: Johannes Marer. Gammel fransk musik, arrangeret af Johan Hye-Knudsen, instrumenteret af Emil Reesen. Danse i mellem- og efterspil: Børge Ralov
[den 20-3-1940 til 19-5-1940 blev prolog, musik og dans udeladt]
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Anonym
oversat af C. Schmidt (1721-1810)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Johannes Marer (1861-1922)
oversat af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
(premiere 1724 på Lille Grønnegade
premiere 12-02-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 49, 1889-1975: 14)
Thomas Overskou: Kærlighedens Forsyn
Lystspil i 5 Akter af Th. Overskou
(premiere 01-01-1851 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Thomas Overskou: Min Familie
Vaudeville-Løjer i 1 Akt af Th. Overskou
(premiere 25-07-1851 på Casino)
(tekst) Blomsterfeernes Dronning
Tryllespil i 3 Akter til Musik af forskellige Komponister af Th. Overskou. Idéen efter Favarts »La fée Urgèle ou ce qui plaît aux dames«
musik af Anonym
tekst af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
(premiere 30-01-1852 på Casino)
(oversætter) Skomageren og Grevinden
Sangspil i 3 Akter efter Saint Georges og Leuven, ved Th. Overskou
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
(premiere 07-06-1852 på Casino)
Thomas Overskou: En Valgdag
Lystspil i 3 Akter af Th. Overskou
(premiere 23-01-1853 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
Thomas Overskou: Et Mageskifte
Lystspil i 1 Akt af Th. Overskou
(premiere 04-11-1853 på Casino)
Thomas Overskou: Fandens Overmand
Folkekomedie i 5 Akter af Th. Overskou. Idéen efter Mélesville
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
(premiere 03-05-1854 på Casino)
(oversætter) Den hemmelige Forlovelse
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Domenico Cimarosa, Tekst af Giovanni Bertati efter George Colmans og David Garricks The Clandestine Marriage. Oversat af F.G. Sporon
[Fra 1854:] Oversat af Th. Overskou under Titlen: Det hemmelige Ægteskab, Opera i 2 Akter
[Fra 1945:] komisk opera i 2 akter (4 afdelinger). Oversættelse: Holger Boland
musik af Domenico Cimarosa (1749-1801, sprog: italiensk)
tekst af Giovanni Bertati (1735-1808, sprog: italiensk)
af George Colman, f 1732 (1732-1794, sprog: engelsk)
af David Garrick (1717-1779, sprog: engelsk)
oversat af Frederik Gottlieb Sporon (1749-1811)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 26-09-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28, 1889-1975: 79)
(oversætter) Det tvungne Giftermaal
(nogle Gange kaldet: Sganarels tvungne Giftermaal), Komedie i 1 Akt af Molière. Oversat af C.M. de Falsen og senere [i 1854-55:] af Th. Overskou
[Paa Dagmarteatret:] Oversat af Johannes Marer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Christian Magnus de Falsen, f 1719 (1719-1799)
oversat af Johannes Marer (1861-1922)
(premiere 1722-23 på Lille Grønnegade
premiere 15-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 56)
(oversætter) Elskovsdrikken
komisk Opera i 2 Akter af Donizetti, Teksten efter Scribe (Le philtre), af F. Romani. Oversat af Th. Overskou
[Til Den jyske Opera:] Oversættelse: Holger Boland
[Fra 1972:] opera i 2 akter. Oversættelse: Holger Boland, koreografisk assistance: Fredbjørn Bjørnsson
musik af Gaetano Donizetti (1797-1848, sprog: italiensk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
tekst af Felice Romani (1788-1865, sprog: italiensk)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
danse af Fredbjørn Bjørnsson (1926-1993)
(premiere 16-06-1856 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 50, 1889-1975: 46)
(oversætter) Lucia af Lammermoor
tragisk Opera i 3 Akter af Donizetti, Teksten af Salvador Cammarono. Oversat af Th. Overskou
musik af Gaetano Donizetti (1797-1848, sprog: italiensk)
tekst af Salvatore Cammarano (1801-1852, sprog: italiensk)
tekst af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
(premiere 08-12-1857 af Italiensk Operaselskab
premiere 08-12-1857 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22)
Thomas Overskou: En nagende Orm
Vaudeville i 1 Akt af Th. Overskou
(premiere 14-04-1859 på Folketeatret)
(oversætter) Babiole og Joblot
Lystspil i 2 Akter af Scribe og Xavier. Oversat af Th. Overskou
[Paa Folketeatret opført under Titlen:] Lige Børn lege bedst eller En Sadelmagersvends Kjærlighedshistorie, frit bearbejdet af A.L.C. de Coninck
[Til Dagmarteatre:] Bearbejdet af Erik Bøgh
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 03-09-1849 på Casino)
(oversætter) Jægerne
Komedie [1859-60: Skuespil] i 5 Akter af Iffland. Oversat af Ch.D. Biehl og senere [1859-60:] af Th. Overskou [med Musik af Joseph Glæser]. [Til Folketeatret:] Folkeskuespil i 5 Akter (7 Afdelinger). Oversat af Johannes Magnussen
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
musik af Joseph Glæser (1835-1891)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 25-03-1788 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 46)
Thomas Overskou: Hvad er Menneskeslægtens Lykke?
Folkelystighedsspil i 2 Akter og Fire Masker uden Maske, Forspil i 1 Akt af Th. Overskou
(premiere 11-05-1860 på Folketeatret)
(tekst) Hjærtet paa Prøve
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af N. Berendt, Teksten af Th. Overskou
musik af Nicolai Berendt (1826-1889)
(premiere 16-09-1860 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Thomas Overskou: Carl den andens Flugt
Opera i 3 Akter af E. Siboni, Teksten af Th. Overskou
af Erik Siboni (1828-1892)
(premiere 09-10-1861 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Thomas Overskou: Peer paa Forpost
Vaudeville-Monolog af Th. Overskou
(premiere 13-03-1863 på Folketeatret)
(oversætter) En fornem Dames Søn
Lystspil med Sange i 3 Akter efter det franske ved J. Davidsen og Th. Overskou
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
(premiere 09-12-1864 på Casino)
(tekst) Elverpigen
Opera i 3 Akter af Emil Hartmann, Teksten af Th. Overskou, Dansen af Aug. Bournonville
musik af Emil Hartmann (1836-1898)
(premiere 05-11-1867 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) De to Gerrige
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Grétry, Teksten af Falbaire. Oversat af N.K. Bredal. [På Casino:] Operette i 1 Akt ved Th. Overskou under titlen: Muftis Grav
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
tekst af C. G. Falbaire (1727-1800, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
(premiere 29-10-1774 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 62)
(andet) Paa Krigsfod
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Viggo Kalhauge, Teksten efter et Udkast af Th. Overskou, af K.C. Mundt-Nielsen
musik af Viggo Kalhauge (1840-1905)
tekst af K.Chr. Mundt-Nielsen (f. 1853)
(premiere 14-11-1880 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden