Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Charles Gaugiran-Nanteuil (1778-1836)

Sprog: fransk
(henvisning) Nanteuil, Charles Gaugiran-

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Etienne, [C. G.] og Gaugiran-Nanteuil, [Charles]: Paschaen i Suresne (1806, dramatik) BD4:sp396
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Etienne og Nanteuil, Gauguiran: [indgår i antologien: Skuespil til Brug for den kgl. dramatiske Skole [b]] Den ny Fædreskole eller Fader og Søn paa Moden. Lystspil i 1 Akt. Ved K.L. Rahbek. Kbh., 1807 (1807, dramatik) BD4:sp299
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
 Dramatik Gaugiran-Nanteuil, [Charles]: Ægtemændene som Ungkarle. Lystspil i 1 akt efter Gaugiran-Nanteuil. Oversat af T. Thortsen (1819, dramatik) BD4:sp398
oversat af Thomas Peter Thortsen (1788-1853)
 Dramatik Gaugiran-Nanteuil, [Charles]: To Virtuoser eller Hvor bliver Frokosten af? Comisk Syngestykke i een Act. Gaugiran-Nanteuil. Sat i Musik af Nicolo Isoard di Malta. Oversat ved N. T. Bruun (1820, dramatik) BD4:sp398
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Etienne, [Charles Guill.]: Paschaen i Suresne eller Fruentimmer-Venskab. Comedie i 1 Act [oversat af N.T. Bruun. Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 2) (1828, dramatik) BD4:sp302
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:002
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Gaugiran-Nanteuil, Charles: Paschaen i Suresneeller Fruentimmer-Venskab, Komedie i 1 Akt af Etienne og Gaugiran-Nanteuil. Oversat af N.T. Bruun
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 14-12-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Gaugiran-Nanteuil, Charles: Den nye Fædreskoleeller Fader og Søn paa Moden, Lystspil i 1 Akt af Etienne og Gaugiran-Nanteuil. Oversat af K.L. Rahbek
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 26-04-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(tekst)De to Virtuosereller Hvor bliver Frokosten af?, komisk Syngestykke i 1 Akt af Nic. Isouard, Teksten af Gaugiran-Nanteuil. Oversat af N.T. Bruun
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 05-09-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(tekst)Ægtemændene som UngkarleSyngestykke i 1 Akt, Musiken af Berton, Teksten af Gaugiran-Nanteuil. Oversat af Th. Overskou
musik af Henri Montan Berton (1766-1844, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 31-05-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden