Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Th. Holcroft (1744-1809)

Sprog: engelsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Holcroft, [Thomas]: Vejen til Ødelæggelse. Comedie i 5 Akter. Oversat ved F. Schwarz. ♦ Kbh., 1794 (1794, dramatik) BD4:sp378
Detaljer
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1828 Senere udgave: Veien til Ødelæggelse. Comedie i 5 Acter af Holcroft. [Oversat af Fr. Schwarz]. Udgivet af Ferdinand Printzlau. [Kbh., 1828]. 34 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 8)
 Dramatik anonym [Holcroft, Thomas]: Den forladte Datter. Comedie i 5 Acter. Oversat og localiseret af [Enev.] Falsen [den Yngre]. ♦ Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp378
Detaljer
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
kollaps Noter
 Bog Holcroft: Veien til Ødelæggelse. Comedie i 5 Acter af Holcroft. [Oversat af Fr. Schwarz]. Udgivet af Ferdinand Printzlau. [Kbh., 1828]. 34 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 8) (1828, dramatik) BD4:sp302 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:008
Detaljer
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1794 1. udgave: Vejen til Ødelæggelse. Comedie i 5 Akter. Oversat ved F. Schwarz. ♦ Kbh., 1794

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Holcroft, Th.: Vejen til ØdelæggelseKomedie i 5 Akter af Holcroft. Oversat af Fr. Schwarz og senere [1838-39] af Th. Overskou
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 02-01-1794 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 29)
Holcroft, Th.: Den forladte DatterKomedie i 5 Akter af Holcroft. Oversat og lokaliseret af E. de Falsen
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
(premiere 28-02-1799 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 32)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden