Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Friedrich Jacobs (1764-1847)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Tekster Jacobs, F.: Alvin og Theodor. En Lommebog for Børn. Fordansket af Malthe Møller. ♦ 1804. 92 sider (1804, tekster) BD1:sp1035
originaltitel: Allwin und Theodor
Detaljer
oversat af Malthe Møller (1771-1834)
1859 Senere udgave: Allvin og Theodor. En Læsebog for Børn. Overs. af C. F. Læssøe. Med 6 graverede Afbildninger af P. C. Klæstrup. ♦ Hoffensberg, 1859. 84 sider + 6 tavler
kollaps Noter
 note til oversat titel 2. gjennemseete Udg. 1830 [Titlen lidt forskellig].
 Bog Jacobs, Fr.: Af en Ubekjendts Papirer. Udg. af Friedrich Jacobs. Overs. af Malthe Møller. Deel 1. Et Speyl for ældle Qvinder. ♦ 1819. viii + 156 sider (1819, roman) EMP2165 BD4:sp460
originaltitel: Auswahl aus den Papieren eines Unbekannten, 1818
Detaljer
oversat af Malthe Møller (1771-1834)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-viii: [Forord af Udgiveren].
 Trykt i periodicum Jacobs, Fr.: Jødemyrderiet i Lissabon (1824, roman)
originaltitel: Der Judenmord in Lissabon, 1824
del af: Maanedsroser
Detaljer
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Erzählungen, Erstes Bändchen, 1824.
 note om føljeton Trykt i Maanedsroser, 1824, Decemberheftet.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Børnebog Jacobs, F.: Nogle Aftener i en Præstegaard (1858, børnebog)
oversat af Kristian Frederik Læssøe (1813-1901)
 Bog Jacobs, F.: Allvin og Theodor. En Læsebog for Børn. Overs. af C. F. Læssøe. Med 6 graverede Afbildninger af P. C. Klæstrup. ♦ Hoffensberg, 1859. 84 sider + 6 tavler (1859, børnebog)
Detaljer
oversat af Kristian Frederik Læssøe (1813-1901)
1804 1. udgave: Alvin og Theodor. En Lommebog for Børn. Fordansket af Malthe Møller. ♦ 1804. 92 sider
 Børnebog Jacobs, F.: Fodreisen. En Læsebog for Børn, overs. af C. F. Læssøe, m. 6 Afbindn. ♦ Schwartz Eftf., 1859. (1859, børnebog)
oversat af Kristian Frederik Læssøe (1813-1901)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden