Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Knud Lyne Rahbek (1760-1830)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Rahbek, K. L.: Den unge Darby. Et alvorligt Skuespil i tre Handlinger. ♦ [Kbh., 1780] (1780, dramatik) BD4:sp336
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Findes også med et titelblad der har udgivelsessted og år: Kbh., 1780.
 Bog (oversætter) Stephanie den Yngre: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [9s113]] Deserteuren af sønlig Kierlighed. Et Lystspil i 3 Akter. [Oversat af Knud L. Rahbek]. Side [113]-210 (1784, dramatik) BD4:sp292 👓
originaltitel: Der Deserteur aus Kinds-Liebe
Detaljer
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Minerva. Et Maanedskrift (1785-1808, periodicum) BD4:sp607
Detaljer
udgiver: C.H. Pram (1756-1821)
udgiver: Peter Collett, f 1767 (1767-1823)
kollaps Noter
 url Fuld visning af tidsskriftet på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Samling Rahbek, K. L.: Prosaiske Forsøg. ♦ Schultz, 1785-1806. [1]-8 Samling, 222 + 226 + 194 + 219 + 200 + (xii + 170) + 190 + 8 (1785-1806, samling) BD4:sp167
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Forfatterens navn er først angivet på 7. samlings titelblad.
 note til titel 1-3. Samling, 2. Oplag. Kbh., 1794-98.
 note til titel 1. Samling, 3. Oplag. Kbh., 1798.
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf, bind 4). Link til ekstern webside www.kb.dk
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf, bind 4). Link til ekstern webside www.kb.dk
kollaps Indhold

[1a] Rahbek, K. L.: Baron Wahlheim. En Fortælling (1785, novelle(r))
[1b] Rahbek, K. L.: Den Fortrolige. Alvorligt Skuespil i 1 Act (1785, dramatik)
[1c] Rahbek, K. L.: Sophie Braunek. Skuespil i tree Acter (1785, dramatik)
[2a] Rahbek, K. L.: De latterlig Følsomme. Lystspil i een Act efter Molieres Les precieufes ridicules (1790, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1786 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [10s425] 1. udgave: De latterlig peene Jomfruer. Komedie i een Akt. Oversat efter Molieres: Precieuses Ridicules [af Knud L. Rahbek]. Side [425]-74

[2b] Rahbek, K. L.: Hanna von Ostheim eller Den kierlige Kone (1790, dramatik)
[2c] Rahbek, K. L.: Sandsigeren eller Modens Sæder. En Fortælling (1790, novelle(r))
[3a] Rahbek, K. L.: Bomhuset. En Fortælling (1793, novelle(r))
1805 i: Samlede Fortællinger [2a] Senere udgave: Bomhuset
1902 indgår i antologien: Fortællinger fra Oplysningstiden [a] Senere udgave: Bomhuset

[3b] Rahbek, K. L.: Carl Melneks Barndom og første Ungdom. En Fortælling (1793, novelle(r))
[4] Rahbek, K. L.: Sommeren eller det kiøbenhavnske Landlevnet. Lystspil i fem Acter (1796, dramatik)
[5a] Rahbek, K. L.: Eulalia Meinau. En Fortælling, 1. Stykke (1798, novelle(r))
[5b] Rahbek, K. L.: Melneks Læreaar. En Fortsættelse (1798, novelle(r))
[6] Rahbek, K. L.: Camill og Constance. Et Revolutions Skilderie (1799, novelle(r))
[7a] Rahbek, K. L.: Melneks Prøveaar (1806, novelle(r))
[7b] Rahbek, K. L.: Georg Liebners Breve indeholdende Melneks Endeligt (1806, novelle(r))
[8a] Rahbek, K. L.: Eulalia Meinau. 2. Stykke (1806, novelle(r))
[8b] Rahbek, K. L.: Til Læserne. Hvori et kort Udkast af Camills og Constances senere Skiæbne (1806, novelle(r))
 Bog anonym [Rahbek, Knud Lyne]: Sange til d. 28 Julii 1785. Af 31 [ie: Knud Lyne Rahbek]. Kbh., 1785. 4 Blade (1785, digte) BD4:sp243
 Bog (oversætter) Beaumarchais: Figaros Giftermaal eller Den gale Dag. Et Lystspil i 5 Acter. Oversat og indrettet til den danske Skuepladses Brug af Rahbek (1786, dramatik) BD4:sp389
Detaljer
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
1785 1. udgave: Figaros Bryllup eller den gale Dag. En Komedie i 5 Akter [oversat af Carl Cph. Kalnein?]. Kbh., 1785
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 22-9-1786.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [29-9-1786] Spildt min Tiid ved at læse Figaros Bryllup.
 Bog (oversætter) Molière: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [10s425]] De latterlig peene Jomfruer. Komedie i een Akt. Oversat efter Molieres: Precieuses Ridicules [af Knud L. Rahbek]. Side [425]-74 (1786, dramatik) BD4:sp292 👓
originaltitel: Les précieuses ridicules, 1660
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1790 i: Prosaiske Forsøg [2a] Senere udgave: De latterlig Følsomme. Lystspil i een Act efter Molieres Les precieufes ridicules
1874 Senere udgave: Les Précieuses ridicules. Komedie i 1 Act, m. Anmærkn. ved C. Sick. ♦ Høst, 1874.
1917 Senere udgave: De Zirlige Damer. Oversat af Poul Reumert. (Trykt i 325 nummererede Ekspl.). ♦ Hage & Clausen, 1917. 76 sider, illustreret
1967 Senere udgave: De ziirlige Damer
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Mercier, [Louis Sebastien]: Æddikemanden og hans Hjulbør (1787, dramatik) BD4:sp403
Detaljer
af Louis Sébastien Mercier (1740-1814, sprog: fransk)
1792 i: Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [1c] Senere udgave: Ædikemanden og hans Hiulbør. Et Skuespil i 3 Acter, oversat efter: La brouette du vinaigrier ved Rahbek
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Lommebog for Skuespilyndere. Udgivet af Rahbek. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Johan Frederik Schultz, 1788. [4] blade, 276 + [5] sider, [3] tavler (1788)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Prologer og Epiloger. Vers til Kunstnere og Kunstnerinder. Afhandlinger og Efterretninger.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (redigeret) Weyer, Nils: Poetiske Forsøg. Af Nils Weyer. En Samling for Venner [Redigeret af K.L. Rahbek, Udgivet med Fortale af S. Poulsen]. ♦ Kiøbenhavn, S. Poulsens Forlag, 1789. xvi + 88 sider. (Trykkeri: Trykt hos Sebastian Popp) (1789, digte) BD4:sp253 👓
Detaljer
af Niels Weyer (1767-1788)
forord af Simon Peter Poulsen, f 1757 (1757-1823)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Colman [den Ældre, George, og Garrick]: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [12s269]] Den skinsyge Kone. Et Lystspil i fem Akter. Af Colmann. [Overs. af K.L. Rahbek]. Side [269]-420 (1789, dramatik) BD4:sp293 👓
originaltitel: The jealous wife, 1761
Detaljer
af George Colman, f 1732 (1732-1794, sprog: engelsk)
af David Garrick (1717-1779, sprog: engelsk)
1850 Senere udgave: Den skinsyge Kone. Comedie i 5 Acter af G. Colman, oversat af N. V. Dorph. ♦ Schubothe, 1850. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 169)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 281) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog anonym [Rahbek, Knud Lyne]: Viise d. 28. Oct. 1790. U.St., 1790. 2 Blade (1790, digte) BD4:sp243
 Dramatik Lessing, G. E.: Matronen af Ephesus (1791, dramatik)
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
 Bog (oversætter) Florian, J. P. C. de: Stella. En Hyrderoman i sex Bøger, med Sange. Overs. ved K. L. Rahbek. ♦ 1791. 170 sider (1791, roman) EMP4212 BD4:sp490
originaltitel: Estelle, 1788
Detaljer
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
1793 i: Værker [1] Senere udgave: Stella. En Hyrde-Roman. Overs. ved K. L. Rahbek. ♦ 1793. 170 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 4 upagineret sider: [Forord signeret: Rahbek].
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Mercier: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [1c]] Ædikemanden og hans Hiulbør. Et Skuespil i 3 Acter, oversat efter: La brouette du vinaigrier ved Rahbek (1792, dramatik) BD4:sp297
Detaljer
af Louis Sébastien Mercier (1740-1814, sprog: fransk)
1787 1. udgave: Æddikemanden og hans Hjulbør
 Bog (oversætter) Beaumarchais, P. A. C. de: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [1a]] Figaros Giftermaal eller Den gale Dag. Et Lystspil i 5 Acter. Oversat og indrettet til den danske Skuepladses Brug af Rahbek (1792, dramatik) BD4:sp297
Detaljer
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
1785 1. udgave: Figaros Bryllup eller den gale Dag. En Komedie i 5 Akter [oversat af Carl Cph. Kalnein?]. Kbh., 1785
 Bog (bearbejdelse) Lessing og Rahbek: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [3d]] Matronen af Ephesus. Et Lystspil i 1 Optog af Lessing og Rahbek. Overs. af D. F. Staal (1792, dramatik) BD4:sp298
originaltitel: Die Matrone von Ephesus. Lustspiel in einem Aufzuge von G.E. Lessing. Ergänzt durch K.L. Rahbek. Manheim, 1790
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
 Dramatik Heiberg, P. A.: [Skuespil [1d]] Prolog [til Mikkel og Malene]. [Af K.L. Rahbek]. Side [357]-373 (1792, dramatik) BD4:sp320
 Bog Rahbek, K. L.: [Poetiske Samlinger [3f]] Laurbærlunden. Et Syn, ved K. L. Rahbek. (1793, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 url Dagbladet.no, diktregister. Link til ekstern webside www.dagbladet.no
 Artikel (forord) Florian, J. P. C. de: Værker. ♦ 1793-1803. Bd. 1-9, 170 + 188 + 164 + 200 + 192 + ? + ? + (xliv + 156) + (viii + 160) sider (1793-1803, roman) EMP4214
Detaljer
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, 4 upaginerede sider: [Forord, signeret Rahbek].
 note til oversat titel Bind 3 har på titelbladet: Overs. ved K. L. Rahbek. På omslaget: Overs. ved J. K. Høst.
kollaps Indhold

[1] Florian, J. P. C. de: Stella. En Hyrde-Roman. Overs. ved K. L. Rahbek. ♦ 1793. 170 sider (1793, roman)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
1791 1. udgave: Stella. En Hyrderoman i sex Bøger, med Sange. Overs. ved K. L. Rahbek. ♦ 1791. 170 sider

[2a] Florian, J. P. C. de: Galathea. En Hyrde-Roman (1793, novelle(r))
originaltitel: Galatée, 1783
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Til Læseren.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2b] Florian, J. P. C. de: Rudolph. En tydsk Fortælling (1793, novelle(r))
originaltitel: Pierre, 1784
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Six nouvelles, 1784.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2c] Florian, J. P. C. de: Sophronim. En grædsk Fortælling (1793, novelle(r))
originaltitel: Saphronime, 1784
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Six nouvelles, 1784.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2d] Florian, J. P. C. de: Barthmendi. En persisk Fortælling (1793, novelle(r))
originaltitel: Bathmendi, 1784
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Six nouvelles, 1784.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3a] Florian, J. P. C. de: Sancho. En portugisisk Fortælling (1795, novelle(r))
originaltitel: Sanche, 1784
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Six nouvelles, 1784.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3b] Florian, J. P. C. de: Celestina. En spansk Fortælling (1795, novelle(r))
originaltitel: Célestine, 1784
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Six nouvelles, 1784.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3c] Florian, J. P. C. de: Bliomberis. En fransk Fortælling (1795, novelle(r))
originaltitel: Bliombéris, 1784
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Six nouvelles, 1784.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3d] Florian, J. P. C. de: Camixe. En amerikansk Fortælling (1795, novelle(r))
originaltitel: Camiré, 1792
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Nouvelles nouvelles, 1792.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4a] Florian, J. P. C. de: Selmours. En Engelsk Fortælling (1795, novelle(r))
originaltitel: Selmours, 1795
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Nouvelles nouvelles, 1792.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Tilegnelse til, og digt til Rahbek, signeret: J.K. Høst].
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Note af J.K.H. om at fortællingerne tidligere har været trykt i månedsskriftet Dana].
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4b] Florian, J. P. C. de: Claudine. En savojardisk Fortælling (1795, novelle(r))
originaltitel: Claudine, 1792
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Nouvelles nouvelles, 1792.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4c] Florian, J. P. C. de: Selico. En afrikansk Fortælling (1795, novelle(r))
originaltitel: Selico, 1792
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Nouvelles nouvelles, 1792.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4d] Florian, J. P. C. de: Zoraide og Abenhamed. En maurisk Fortælling (1795, novelle(r))
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)

[5] Florian, J. P. C. de: Florians Fabler. ♦ 1798. 192 sider (1798, digte)
originaltitel: Fables de Florian
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
1868 Senere udgave: Fabler. Overs. og udg. af E. Meyer, med Florians Levnet og 9 Illustr. ♦ Oversætteren, 1868
kollaps Noter
 note til oversat titel 6 upaginerede sider: Forerindring [signeret K.L.R.].
 url Fuld visning af den franske tekst, udgave fra 1825, på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[6a] Florian, [Jean Pierre Claris de]: De to Sædler (1800, dramatik)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)

[6b] Florian, [Jean Pierre Claris de]: Huuslig Lykke (1800, dramatik)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Ole Johan Samsøe (1759-1796)

[6c] Florian, [Jean Pierre Claris de]: Den gode Fader (1800, dramatik)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Ole Johan Samsøe (1759-1796)

[6d] Florian, [Jean Pierre Claris de]: Den gode Moder (1800, dramatik)
originaltitel: La Bonne Mère
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Ole Johan Samsøe (1759-1796)

[7a] Florian, [Jean Pierre Claris de]: Den gode Søn (1800, dramatik)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Ole Johan Samsøe (1759-1796)

[7b] Florian, [Jean Pierre Claris de]: Jeannot og Colin (1800, dramatik)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Ole Johan Samsøe (1759-1796)

[7c] Florian, [Jean Pierre Claris de]: Tvillingerne fra Bergamo (1800, dramatik)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Ole Johan Samsøe (1759-1796)

[7d] Florian, [Jean Pierre Claris de]: Myrtil og Chloe (1800, dramatik)
originaltitel: Myrtil et Chloé
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Ole Johan Samsøe (1759-1796)

[8a] Florian, J. P. C. de: Vilhelm Tell eller det frie Schweitz (1802, roman)
originaltitel: Guillaume Tell, 1802
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Oeuvres posthumes, 1802.
 note til oversat titel Side iii-xliv: Florians Levnet [af K.L. Rahbek].
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Duen og Ørnen. Fabel efter Florian min elskede Camma helliget [signeret: K.L.R.].
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[8b] Florian, J. P. C. de: Rosalba. En siciliansk Fortælling (1802, novelle(r))
originaltitel: Rosalba, 1802
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Oeuvres posthumes, 1802.

[8c] Florian, J. P. C. de: Fabler (1802, digte)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)

[9] Florian, J. P. C. de: Eliezer og Naphtali. Samtale mellem to Hunde. Fortælling efterlignet efter Cervantes. ♦ 1803. 160 sider (1803, roman)
originaltitel: Éliézer et Nephtali, 1787
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
andet: Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
 Bog (oversætter) Marmontel, J. F.: Nyeste Fortællinger. Overs. af K. N. Rahbek. ♦ Kbh., 1794. 1. Bd., vii + 440 sider (1794, novelle(r)) BD4:sp492
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
 Bog Rahbek, K. L.: Poetiske Forsøg. 1-2. Deel. Kbh., 1794-1802 (1794, digte) BD4:sp243
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Anden Deel har dobbelt titelblad: Samlede Digte. Af K. L. Rahbek. Kbh., 1802.
 note til titel Første Deel. Anden Udgave. Kbh., 1803 [Findes også med et dobbelt Titelblad: Samlede Digte. Af K. L. Rahbek. Anden Udg. Kbh., 1803].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust. Anden Deel
 Afsnit i bog (udgiver) Samsøe, O. J.: Efterladte digteriske Skrifter. Udgivne af K. L. Rahbek. 1-2. Bind. ♦ Kbh., 1796 (1796, samling) BD4:sp167
Detaljer
af Ole Johan Samsøe (1759-1796)
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag 1796.
 url Google Books, [Andet Bind. Andet Oplag 1796]. Link til ekstern webside books.google.com
 note til titel 3. Oplag 1805.
kollaps Indhold

[2a] Samsøe, O. J.: Dyveke. Et Sørgespil i fem Acter. 184 sider (1796)
af Ole Johan Samsøe (1759-1796)
 Afsnit i bog (udgiver) Rahbek, Knud Lyne: Charis (1797-1807, samling) BD4:sp163
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første årgange uden forfatternavn.
 Bog (oversætter) Freier, Gustav: Friherre Qvinctius Heymeran v. Flamings Liv og Levnet. ♦ 1797-1800. Deel 1-4, (ii + 460) + 447 + 404 + 349 sider (1797-1800, roman) EMP2314 BD4:sp463
originaltitel: Quinctius Heymeran, 1795-96
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Anonym
oversat af K.H. Seidelin (1761-1811)
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1. Overs. af det tydske.
 note om oversættelse Del 2. Overs. af det tydske [af Kl. Heinr. Seidelin].
 note om oversættelse Del 3. Overs. af det tydske ved K. L. Rahbek.
 note om oversættelse Del 4. Overs. af det tydske ved K. Hansen.
 note til oversat titel Del 1, side i-ii: Forerindring [af A.L.].
 Bog (oversætter) anonym [Marsollier des Vivetières]: Mariane. Syngespil i 1 Act. Oversat af det franske ved K.L. Rahbek. ♦ Kbh., 1798 (1798, dramatik) BD4:sp402
originaltitel: Marianne, 1796
Detaljer
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (forord) Holberg, Ludvig: Peder Paars. et heroiskcomisk Digt. Paa ny udgivet af K. H. Seidelin. ♦ Kbh., 1798 (1798, digte) BD4:sp229
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
udgiver: K.H. Seidelin (1761-1811)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
kollaps Noter
 note til titel Med fortale af Knud Lyne Rahbek.
 note til titel Også med titel: Danske Digtere. Holberg.
 Bog (oversætter) Murphy: De Skinsyge. Comoedie i 4 Akter. Af [Fr. Ludv.] Schrøder, efter [Arthur] Murphy og Moliere. Oversat ved K.L. Rahbek. Kbh., 1798 (1798, dramatik) BD4:sp378
bearbejdelse: Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
af Arthur Murphy (1727-1805, sprog: engelsk)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
 Afsnit i bog (udgiver) Wessel, J. H.: Samtlige Skrivter. [Udgivet af K. L. Rahbek]. ♦ Kbh., A. Soldins Forlag, 1799-1800. 1-2. Deel (1799, samling) BD4:sp170
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
 note til titel Med forfatterens kobberstukne portræt.
 note til titel Fortale [af Rahbek].
 note til titel 2. Oplag, 1800. 2. Deel [Det et 2. oplag af udgaven fra 1787].
 note til titel 3. Oplag, 1817. 1-2. Deel [forøget med et tillæg til fortalen].
kollaps Indhold

[1a] Wessel, J. H.: Kierlighed uden Strømper (1799, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1772 1. udgave: Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i fem Optog. ♦ Kiøbenhavn, A.H. Godiches Efterleverske, ved F.C. Godiche, 1772. 87 sider
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Udsøgte Fortællinger. Overs. ved K. L. Rahbek. ♦ Brummer, 1799. Bd. 1-2, 290 + 308 sider (1799, novelle(r)) EMP2322 BD4:sp462
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, side 89: O.A.: "Det lykkelige Levnet" fragmentarisk gengivet.
kollaps Indhold

[1a] Lafontaine, A.: Hævnen (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[1b] Lafontaine, A.: Lykke af Ulykke (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[1c] Lafontaine, A.: Det lykkelige Levnet. Fragment af en la Fontainsk Fortælling (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[1d] Lafontaine, A.: Intriguen (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[1e] Lafontaine, A.: Kierlighed og Taknemmelighed (1799, novelle(r))
originaltitel: Liebe und Dankbarkeit, 1799
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
ca. 1800 Senere udgave: Taknemmelighed og Kjerlighed. En Fortælling. Overs. ♦ [ca. 1800]. 78 sider
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kleine Romane und moralische Erzählungen, 4, 1799.

[1f] Lafontaine, A.: Kierlighed og Skinsyge (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
1794 i: Fortællinger [1d] 1. udgave: Kierlighed og Skinsyge. (Die Gewalt der Liebe, in Erzählungen)

[2a] Lafontaine, A.: Natur og Bolerie (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[2b] Lafontaine, A.: Gaadelegen (1799, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
 Artikel (forord) Tullin, Chr. Braunmann: Udvalgte Digte. Med en Fortale af K. L. Rahbek. Udgivet af K. H. Seidelin. ♦ Kbh., 1799 (1799, digte) BD4:sp250
Detaljer
udgiver: K.H. Seidelin (1761-1811)
kollaps Noter
 note til titel Opså med titel: Danske Digtere. Tullin. Udvalgte Digte.
 note til titel Med Forfatterens kobberstukne Portræt.
 Artikel (forord) anonym [Vulpius, Christian August]: Røverkaptainen Rinaldo Rinaldini. En romantisk Historie fra vort Aarhundrede. Af Tydsk overs. ved Matthias Rahbek. Giennemseet og forøget med en Fortale indeholde Rinaldinis virkelige Historie af Knud Lyne Rahbek. ♦ Kbh., 1800-01. Deel 1-3, xvi + 160 + 148 + 125 sider (1800-01, roman) EMP2958 BD4:sp475
originaltitel: Rinaldo Rinaldini, 1798
se også: Den berygtede Røveranfører Rinaldo Rinaldinis mærkværdige Levnetsløb og Æventyr
se også: Røverkapitainen Schinderhannes's Autobiographie
Detaljer
af Christian August Vulpius (1762-1827, sprog: tysk)
oversat af Matthias Rahbek (1780-1846)
1801-02 Samhørende, fortsættes af (2. del): Ferrandino. En Fortsættelse af Røverkaptainens Rinaldini Historie, af Sammes Forfatter. Overs. ved Matthias Rahbek. ♦ 1801-02. Deel 1-2, 147 + 171 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-vi: Forfatterens Fortale.
 note til oversat titel Del 1, side vii-xvi: Fortale til Oversættelsen [signeret K. L. R.].
 note om oplag Anden, paa ny gjennemseete Udgave. ♦ 1828. i-xii + 13-151 + 131 + 112 sider.
 note til oversat titel Tredie Udgave. ♦ 1846-47. i-x + 11-152 + 128 + 108 sider [ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse].
 Bog (oversætter) Franzén: Sang for de Fattige. Efter Franzén af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1800. 2 blade (1800, digte) BD4:sp266
af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
 Artikel (efterskrift) Trøjel, Peter Magnus og Peter Kofod: Udvalgte Digte. Valgte og med en Karakteristik forsynede af Prof. Rahbek, samt med Digternes Biographie af deres Broder F. W. Trøjel. 1[-2] Deel. Udgivne af K. H. Seidelin. Kbh., 1801 (1801, digte) BD4:sp250
Detaljer
af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
udgiver: K.H. Seidelin (1761-1811)
kollaps Noter
 note til titel Også med titel: Danske Digtere. Trøjlerne. Udvalgte Digte.
 Artikel (forord) Wessel, J. H.: Udvalgte Digte. Med en Fortale af K. L. Rahbek og en Elegie af Secretær C. Pram. Valgte og udgivne af C. H. Seidelin. ♦ Kbh., 1801 (1801, samling) BD4:sp170
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
udgiver: K.H. Seidelin (1761-1811)
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukkent titelvignet og titelblad.
 note til titel Også med titlen: Danske Digtere. Wessel. Udvalgte Digte.
 Bog (oversætter) Goethe: Wilhelm Meisters Læreaar. En Roman. Overs. af K.L. Rahbek. ♦ 1801-02. Bd. 1-4, 294, 296, 298, 340 sider (1801-02, roman) EMP1980 BD4:sp459
originaltitel: Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1794
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1833-34 i: Udvalgte Skrifter [3-4] Senere udgave: Vilhelm Meisters Læreaar. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1833-34. Deel 1-2, 352 + 428 sider
1904 Senere udgave: Wilhelm Meister. Paa Dansk ved O. Madsen. ♦ A. Christiansens Forlag, 1904. 470 sider. Pris: kr. 3,85
kollaps Noter
 note til oversat titel Tilegnet "min Ungdoms Ven C.W.A. Eegholm, kongelig Skuespiller".
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Begrundelse af tilegnelsen signeret af K.L.R.].
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Eventyr, Fortællinger og smaa Romaner. Overs. i Dansk ved Rahbek og Frankenau. ♦ Schubothe, 1802. 106 sider (1802, novelle(r)) EMP2330 BD4:sp463
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af R. Frankenau (1767-1814)
kollaps Noter
 note til titel Oversættelser fra samlingen: Mährchen, Erzählungen und kleine Romane, 1801.
kollaps Indhold

[a] Lafontaine, A.: Naturens List eller List over List (1802, novelle(r))
originaltitel: Die List der Natur, oder List über List, 1801
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[b] Lafontaine, A.: Den tvungne Elskov (1802, novelle(r))
originaltitel: Die erzwungene Liebe, 1801
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[c] Lafontaine, A.: Feiltagelserne, eller Faderen. Deel 1 (1802, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

[d] Lafontaine, A.: Den uskyldige Forførerske (1802, novelle(r))
originaltitel: Die unschuldige Verführerin, 1801
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Rahbek, K. L.: [indgår i antologien: Eros [p]] Choral for Eleverne på det Christianske Institut (1803, digte) BD4:sp163
 Artikel (forord) Koren, Kristiane: Dramatiske Forsøg. Første Deel. Med en Fortale af K.L. Rahbek. Kbh., 1803 (1803, dramatik) BD4:sp331
Detaljer
af Christiane Koren (1764-1815)
kollaps Indhold

[a] Koren, Kristiane: Adolf (1803, dramatik)
af Christiane Koren (1764-1815)

[b] Koren, Kristiane: Blomsterkrandsene (1803, dramatik)
af Christiane Koren (1764-1815)

[c] Koren, Kristiane: Hana (1803, dramatik)
af Christiane Koren (1764-1815)
 Bog (oversætter) Voltaire: Tancredo (1803, dramatik) BD4:sp413
Detaljer
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1e] 1. udgave: Tancrède. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767
 Bog Rahbek, K. L.: [indgår i antologien: Eros [q]] Til en Ven (1803, digte) BD4:sp163
 Bog Rahbek, K. L.: [indgår i antologien: Eros [r]] Velkomstsang (1803, digte) BD4:sp163
 Bog (oversætter) Engel, Johann Jakob: Lorenz Stark. En Carakteerskildring. Ved K. L. Rahbek. ♦ 1804. 344 sider. (Bibliothek for Menneskekundskab, 1) (1804, roman) EMP1846
originaltitel: Herr Lorenz Stark, 1801
serietitel: Bibliothek for Menneskekundskab, 1
Detaljer
af Johann Jakob Engel (1741-1802, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Tilegnelse til "Lovise Regine Poulsen" signeret: Forlæggeren [ie. C.S. Hansen]].
 Bog Rahbek, K. L.: Samlede Fortællinger. ♦ Kbh., Trykt og forlagt af Joh.Fr. Schultz, 1804-14. 1.-4. Bind, 498 + 494 + 472 + 440 (1804-14, roman) BD4:sp448
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold, bind 1, 1804: Baron Wahlheim. Hanna von Ostheim. Sandsigeren eller Modens Sæder. Camill og Constance. Sølvbrylluppet. Mindesmærkerne.
 note til titel Indhold, bind 2, 1805: Bomhuset. Carl Melnek. Klintekorset paa Møen. Selvmorderen af Kiærlighed. Børnekopperne.
 note til titel Indhold, bind 3, 1806: Frederik ++r eller Troskyld og Quindelist. Eulalia Mainau. Minnehold eller Den uægte Kiærlighed. Georg Liebners Breve indeholdende Melneks Endeligt. Til Læserne: hvori en kort Udtalelse af Camills og Constances senere Skiæbne.
 note til titel Indhold, bind 4, 1814: Sløret: en Fortælling i Breve. Duellen.
kollaps Indhold

[2a] Rahbek, K. L.: Bomhuset (1805, novelle(r))
1793 i: Prosaiske Forsøg [3a] 1. udgave: Bomhuset. En Fortælling

[2b] Rahbek, K. L.: Carl Melnek (1805, roman)
[2c] Rahbek, K. L.: Klintekorset paa Møen (1805, roman)
[2d] Rahbek, K. L.: Selvmorderen af Kiærlighed (1805, roman)
[2e] Rahbek, K. L.: Børnekopperne (1805, roman)
 Afsnit i bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Udvalgte Skrifter. Udgivne ved K. L. Rahbek. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Joh. Fred. Schultz, 1804-14. 1-21 Del (1804-14, samling) BD4:sp166
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Knigge, [Adolph v.]: Det fortryllede Slot eller Grev Tungers Historie. Overs. af Knud Lyhne Rahbek. ♦ 1805. 308 sider. (Bibliothek for Menneskekundskab, 2) (1805, roman) EMP2258 BD4:sp461
originaltitel: Das Zauberschloss, 1789-90
serietitel: Bibliothek for Menneskekundskab, 2
Detaljer
af Adolf von Knigge (1762-1796, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Tilegnelse til "Niels de Bang" signeret "Forlæggeren" (Christian Hansen)].
 Bog (oversætter) Schiller, [Fred.]: Vilhelm Tell. Skuespil af Schiller. Oversat af K. L. Rahbek. Professor. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin i store Kannikestræde No. 45, 1805. 214 sider (1805, dramatik) BD4:sp369
originaltitel: Wilhelm Tell, 1804
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1834 i: Udvalgte Skrifter [3b] Senere udgave: Wilhelm Tell. Et Skuespil
1875 Senere udgave: Wilhelm Tell. Skoleudgave m. Anmærkninger ved J. Kaper. ♦ Gyldendal, 1875. 158 + xvi sider. Pris: kr. 1,00
1888 Senere udgave: Wilhelm Tell. Skuespil. Overs. af Julius Lehmann. ♦ Hauberg, 1888. 204 sider
1903 Senere udgave: Wilhelm Tell. Et Skuespil. Skoleudg. med Anm. ved J. Kaper. 4. Opl. ♦ Gyldendal, 1903. 142 sider. Pris: kr. 1,00
1944 Senere udgave: Wilhelm Tell. Schauspiel in fünf Aufzügen
1955 Senere udgave: Vilhelm Tell. Af Friedrich Schiller. Illustreret af Maurice del Bourgo. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, 1955.
1971 Senere udgave: Wilhelm Tell. Ill. af Maurice del Bourgo. ♦ Forlaget I.K., 1971. [47] sider, illustreret
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) Dupaty, Emanuel: De to Fædre (1806, dramatik) BD4:sp395
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Pixérécourt, [René Charles] Guilbert [de]: Elisa Werner eller Uskyld seirer (1806, dramatik) BD4:sp407
af René Charles Guilbert de Pixérécourt (1773-1844, sprog: fransk)
 Afsnit i bog (udgiver) Heiberg, P. A.: Samlede Skuespil. Udgivne ved K.L. Rahbek. 1-4. Deel. Anden og forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Joh.Fred. Schultz, 1806-1819 (1806-19, dramatik) BD4:sp320 👓
Detaljer
af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 note til titel Bind 4 har forlagsangivelsen: Trykt i det Schultziske Officin, og forlagt af Dorthea sal. Schultz.
 note til titel Bind 1, 4 upaginerede sider [i-iv]: Forerindring [af P.A. Heiberg]. Link til ekstern webside hdl.handle.net
 note til titel Bind 3, side [413]-16: Efterskrift til dette tredie Bind. Link til ekstern webside hdl.handle.net
 note til titel Bind 4, side [281]-306: Til Læseren [signeret: Paris den 9de Julii 1819, P.A. Heiberg]. Link til ekstern webside hdl.handle.net
 note til titel Bind 3, side [412]: Trykfeil, Bind 4, side [280]: Rettelser og Trykfeil.
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, P. A.: Menneskekjenderen eller de falske Formodninger. Original Komedie i fem Akter. Side 1-190 (1806, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[1b] Heiberg, P. A.: Virtuosen No. 1. Comedie i een Act. Side 191-242 (1806, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1792 i: Skuespil [1c] 1. udgave: Virtuosen. No. I. [Comoedie i een Act]. Side [306]-354
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[1c] Heiberg, P. A.: Virtuosen No. 2. Comedie i een Act. Side 243-302 (1806, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1789 1. udgave: Virtuosen. En original Komoedie i 1 Akt, tilegnet det offentlige eller private Theater-Selskab, som opfører samme. ♦ Kbh., 1789
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[1d] Heiberg, P. A.: Selim og Mirza. Syngestykke i tre Acter. Musiken af Syngemester [H.O.] Zink. Side 303-60 (1806, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
musik af H.O.C. Zinck (1746-1832)
1790 1. udgave: Selim og Mirza. Originalt Skuespil med Musik i tre Acter. Musiken af O. Zink. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Frederik Holm, 1790. viii + 72 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2a] Heiberg, P. A.: Forvandlingerne. Comedie i fem Acter. Side 1-146 (1806, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1788 1. udgave: Forvandlingerne. En original Comoedie i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og tilkiøbs hos Bogtrykker J.F. Morthorst, 1788. 143 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2b] Heiberg, P. A.: Duellen. Original Comedie i to Acter. Side 147-230 (1806, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2c] Heiberg, P. A.: Hofsorgen eller Testamentet. Comedie i een Act. Side 231-86 (1806, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1794 i: Skuespil [3a] 1. udgave: Hofsorgen eller Testamentet. Comoedie i en Act. Side [54]-110
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust [side 231-256]
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust [side 257-286]

[2d] Heiberg, P. A.: Chinafarerne. Syngestykke i to Acter med en Mellem-Act. [Musik af Cl. Schall]. Side 287-374 (1806, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
musik af Claus Schall (1757-1835)
1792 1. udgave: Chinafarerne. Syngestykke i to Acter med en Mellem-Act. Til Brug for den Kongelige Danske Skueplads. Musiken af C. Schall. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Hom, 1792. [iv] + 112 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3a] Heiberg, P. A.: Heckingborn. Comedie i fem Acter. Side 1-122 (1806, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1792 i: Skuespil [1b] 1. udgave: Heckingborn. Comoedie i fem Akter. Side [178]-298
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3b] Heiberg, P. A.: De syv Tanter. Comedie i to Acter. Forfatterens gamle Ven Rahbek tilegnet. Side 123-252 (1806, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter

[3c] Heiberg, P. A.: Den gamle Skuespiller. Comedie i een Act. Forfatterens gamle Ven Schwartz tilegnet. Side 253-342 (1806, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
tilegnet: Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter

[3d] Heiberg, P. A.: Indtoget. Syngestykke i 2 Acter. Side 343-411 (1806, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
musik af J.A.P. Schulz (1747-1800)
1791 1. udgave: Indtoget. Syngestykke i to Acter, til Brug for den Kongelige Danske Skueplads. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Holm, 1791. [viii] + 88 sider

[4a] Heiberg, P. A.: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side 1-146 (1819, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1793 i: Skuespil [2a] 1. udgave: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side [24]-170
kollaps Noter

[4b] Heiberg, P. A.: Mystifikationen eller Skuespillet inpromptu [ie: impromptu]. Syngestykke i tre Akter. Side 147-256 (1819, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4c] Heiberg, P. A.: Cantate. I Anledning af Kronprinds Frideriks og Prinsesse Marie Sophie Friderikes høitidelige Indtog i Kiøbenhavn opført den 26de September 1790, da Selskabet Kronprindsens Klub holdt sin første Sammenkomst. Side 257-68 (1819, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1790 1. udgave: Cantate. I Anledning af Kronprinds Frideriks og Prindsesse Marie Sophie Friderikas höitidelige Indtog i Kiöbenhavn opfört da Selskabet Kronprindsens Klub holdt sin förste Sammenkomst den 26de September 1790. Musiken af C. Schall. ♦ [Kiøbenhavn], 1790. 14 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4d] Heiberg, P. A.: Fredens og Bellonæ Trætte. Cantate, opført i Selskabet Kronprindsens Klub i Anledning af Kongens og Kronprindsens Fødselsfester i Januarii 1791. Side 269-279 (1819, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1790 1. udgave: Fredens og Bellonæ Trætte. Cantate for Selskabet Kronprindsens Klub til Hans Majestets Födsels-Fest den 29. Januarii 1790. Musiken af C. Shall. ♦ [København], trykt hos Christian Frederik Holm, [1790]. 15 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Rahbek, K. L.: Vaaren. En Prolog til den kgl. dramat. Skoles første Forestilling d. 11. Mai. ♦ Kbh., 1806. 2 Blade (1806, digte) BD4:sp243
 Bog (oversætter) Dejaure, B. og Adnet, F.: To Døttre for een. Skuespil i 3 Akter. [Af] B. Dejaure og F. Adnet. Oversat af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1807 (1807, dramatik)
af Jean Claude Bédéno Dejaure (sprog: fransk)
af F. Adnet (sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Maurice, C.: De tre Manerer (1807, dramatik) BD4:sp403
af Charles Maurice (1782-1869, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Picard, L. B.: [indgår i antologien: Skuespil til Brug for den kgl. dramatiske Skole [c]] Døbesedlen eller Moderen sin Datters Rival. Komedie i 1 Akt. Ved K.L. Rahbek [efter L'acte de naissance. Kbh., 1807] (1807, dramatik) BD4:sp299
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
 Dramatik Rahbek, K. L.: Epilog efter Skuespillet Herman og Dorothea. Opført i Anl. etc. 1807. ♦ Kbh. 2 Blade (1807, dramatik) BD4:sp336
 Bog (oversætter) Picard, L. B.: De giftefærdige Piger (1807, dramatik) BD4:sp406
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dorvigny, [L. A.]: [indgår i antologien: Skuespil til Brug for den kgl. dramatiske Skole [a]] Komediegiftermaalet eller de blev taget ved Næsen. Komedie i 1 Akt. Ved K.L. Rahbek. Kbh., 1807 (1807, dramatik) BD4:sp299
af Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Kotzebue, [A. v.]: Den lille Uglspil og Syvsoveren eller Giengangeren paa Beausolgaard. Skuespil i 3 Acter. Overesat efter Kotzebue og Dumaniant til Brug for den kongelige dramatiske Skole ved K.L. Rahbek. Kbh., 1807 (1807, dramatik) BD4:sp361
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
af Jean André Bourlain (1752-1828, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Etienne og Nanteuil, Gauguiran: [indgår i antologien: Skuespil til Brug for den kgl. dramatiske Skole [b]] Den ny Fædreskole eller Fader og Søn paa Moden. Lystspil i 1 Akt. Ved K.L. Rahbek. Kbh., 1807 (1807, dramatik) BD4:sp299
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
af Charles Gaugiran-Nanteuil (1778-1836, sprog: fransk)
 Dramatik Rahbek, K. L.: Herman og Dorothea. Forspil i een Akt og paa Vers til Brug for den kongelige dramatiske Skole i Anledning af Kongens og Kronprindsens Fødselsdage 1807. ♦ Kbh. (1807, dramatik) BD4:sp336
Detaljer
1809 i: Samlede Skuespil [1d] Senere udgave: Herman og Dorothea. Forspil i een Act. Side 307-342
 Afsnit i bog (udgiver) Riber, Hans Wilhelm: Samlede Digte. [Udgivne af Levin Chr. Sander og K. L. Rahbek]. 1-2. Deel. Kbh., 1808-[?] (1808, digte) BD4:sp244
Detaljer
af H.W. Riber (1760-1796)
udgiver: L.C. Sander (1756-1819)
kollaps Noter
 note til titel Første Deel med Digterens [kobberstukne] Portrait. Anden Deel med Digterens [kobberstukne] Gravminde.
 Dramatik Rahbek, K. L.: Anna Colbjørnsen. En dramatisk Situation i to Acter. Til Brug for den kgl. dramatiske Skole opført [paa] H.M. Dronningens høie Fødselsdag den 28. Octob. 1808. ♦ Kbh. (1808, dramatik) BD4:sp336
Detaljer
1809 i: Samlede Skuespil [1b] Senere udgave: Anna Colbiørnsen. En dramatisk Situation i to Acter. Side 103-164
 Dramatik Rahbek, K. L.: Hans Rostgaard og hans Hustru eller Anslaget mod Cronborg. Nationaldrama i tre Acter og paa Vers, til Opførelse af den Kongelige dramatiske Skole. Ved K. L. Rahbek. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt af Joh. Fr. Schultz, 1808. [9] + 102 sider (1808, dramatik) BD4:sp336
Detaljer
1809 i: Samlede Skuespil [1a] Senere udgave: Hans Rostgaard og hans Hustru eller Anslaget mod Cronborg. Side 1-102
kollaps Noter
 note til titel 1 upagineret side: [uddrag af C.A. Lunds digt: Lunden ved Jægerspriis].
 note til titel 1 upagineret side, dedikation: Dannerrigets første Borger, Hans Kongelige Høihed Kronprinds Frederik, helliges dette Dannertroskabs Minde allerunderdanigst af Forfatteren.
 note til titel 6 upaginerede sider: Til Læseren [signeret K. L. Rahbek].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Dramatik Rahbek, K. L.: Det ostindiske Shawl. Lystspil i tre Acter. ♦ Schubothe, 1809. 93 sider (1809, dramatik) BD4:sp337
 Dramatik Rahbek, K. L.: Samlede Skuespil. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt af J. Fred. Schultz, 1809-1813, 1-3. Bind (1809-13, dramatik) BD4:sp336 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, 2 upaginerede sider: Til Læseren [signeret: Bakkehuset, den 10 Maji 1809, K. L. Rahbek].
 note til titel Bind 2, 2 upaginerede sider: Til Læseren [signeret: Bakkehuset, den 4de April 1811, K. L. Rahbek].
 note til titel Bind 3, side [v]-xii: Til Læseren [signeret: Bakkehuset, den 25de April 1813, K. L. Rahbek].
kollaps Indhold

[1a] Rahbek, K. L.: Hans Rostgaard og hans Hustru eller Anslaget mod Cronborg. Side 1-102 (1809, dramatik)
1808 1. udgave: Hans Rostgaard og hans Hustru eller Anslaget mod Cronborg. Nationaldrama i tre Acter og paa Vers, til Opførelse af den Kongelige dramatiske Skole. Ved K. L. Rahbek. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt af Joh. Fr. Schultz, 1808. [9] + 102 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[1b] Rahbek, K. L.: Anna Colbiørnsen. En dramatisk Situation i to Acter. Side 103-164 (1809, dramatik)
1808 1. udgave: Anna Colbjørnsen. En dramatisk Situation i to Acter. Til Brug for den kgl. dramatiske Skole opført [paa] H.M. Dronningens høie Fødselsdag den 28. Octob. 1808. ♦ Kbh.
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[1c] Rahbek, K. L.: Trondhjems Befrielse. Et Nationaldrama i fire Acter. Side 165-306 (1809, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: Kbh., 1809.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[1d] Rahbek, K. L.: Herman og Dorothea. Forspil i een Act. Side 307-342 (1809, dramatik)
1807 1. udgave: Herman og Dorothea. Forspil i een Akt og paa Vers til Brug for den kongelige dramatiske Skole i Anledning af Kongens og Kronprindsens Fødselsdage 1807. ♦ Kbh.
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[2a] Rahbek, K. L.: Skottekrigen eller Bondebylluppet i Guldbrandsdalen. Nationaldrama i tre Optog med Sange. Side 1-82 (1811, dramatik)
1810 1. udgave: Skottekrigen eller Bondebrylluppet i Guldbrandsdalen, Nationaldrama i 3 Optog med Sange, bestemt at opføres af den kgl. dramatiske Skole i Anl. af H. M. Fødselsfest d. 28. Januarii 1810. ♦ Kbh.
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[2b] Rahbek, K. L.: Kong Frederik den Anden i Ditmarsken. Side 83-186 (1811, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: Kong Frederik den Anden i Ditmarsken. Nationalskuespil i 3 Optog og paa Vers. ♦ Kbh., 1811.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Goggle Books

[2c] Rahbek, K. L.: Tyve Aars Festen eller den uventede Indqvartering. Skuespil i een Act. Side 187-256 (1811, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Goggle Books

[3a] Rahbek, K. L.: Peder Skram. Skuespil i fem Acter. Side 1-150 (1813, dramatik)
1812 1. udgave: Peder Skram Danmarks Vovehals eller de danske Riddersmænd. Nationaldrama i 5 Acter. ♦ Kbh., 1812
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[3b] Rahbek, K. L.: Tordenskiold i Marstrand. Skuespil med Sang i tre Acter. Side 151-257 (1813, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: Tordenskiold i Marstrand. Nationaldrama i 3 Akter med Sange. ♦ Kbh., 1813.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Dramatik Rahbek, K. L.: Solen eller Ugebladet. Skuespil i een Act. ♦ Kbh., 1810 (1810, dramatik) BD4:sp337
 Bog (oversætter) Goethe: Valgslægtskaberne. En Roman af Goethe. Oversat ved K.L. Rahbek. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Thoring & Coldings Forlag, 1810-11. 1.-2. Deel, 213, 237 sider (1810-11, roman) EMP1981 BD4:sp459 👓
originaltitel: Die Wahlverwandtschaften, 1809
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel 1. dels sidste side har fejlagtigt nummeret 113.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Dramatik Rahbek, K. L.: Skottekrigen eller Bondebrylluppet i Guldbrandsdalen, Nationaldrama i 3 Optog med Sange, bestemt at opføres af den kgl. dramatiske Skole i Anl. af H. M. Fødselsfest d. 28. Januarii 1810. ♦ Kbh. (1810, dramatik) BD4:sp337
Detaljer
1811 i: Samlede Skuespil [2a] Senere udgave: Skottekrigen eller Bondebylluppet i Guldbrandsdalen. Nationaldrama i tre Optog med Sange. Side 1-82
 Bog (oversætter) Regnard, [J. F.]: De forliebtes Galenskaber. Comedie i 3 Acter, frit oversat paa ny af K.L. Rahbek. ♦ Kbh., 1812 (1812, dramatik) BD4:sp409
Detaljer
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
1725 1. udgave: De forliebtes Galenskaber eller Les folies amoureuses. Comoedie. Oversat paa Danske [af Didr. Sechman]. ♦ Kbh., 1725
kollaps Noter
 note om oplag [2. Oplag?] 1815.
 Dramatik Rahbek, K. L.: Peder Skram Danmarks Vovehals eller de danske Riddersmænd. Nationaldrama i 5 Acter. ♦ Kbh., 1812 (1812, dramatik) BD4:sp337
Detaljer
1813 i: Samlede Skuespil [3a] Senere udgave: Peder Skram. Skuespil i fem Acter. Side 1-150
 Bog (oversætter) Cumberland, R.: Munken fra Carmel. Sørgespil efter R[ich.] Cumberland og [Stykkets tydske Bearbejder] Dahlberg ved K. L. Rahbek. Kbh. 1813. (1813, dramatik) BD4:sp377
originaltitel: Der Mönch von Carmel, 1787
af Richard Cumberland (1732-1811, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Wolfgang Heribert Dalberg (1750-1806, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Molière, J. B. P.: Udvalgte Skuespil paa ny fordanskede til Skuepladsens Brug ved K.L. Rahbek. 1. Bind. Kbh., 1813 (1813, dramatik) BD4:sp403
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
kollaps Indhold

[1a] Molière, J. B. P.: Den indbildte Syge (1813, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1747 1. udgave: Den indbildte Syge i en Comedie udi 3 Acter [overs. af Chr. Schmidt]. ♦ Kbh., 1747

[1b] Molière, J. B. P.: Mændenes Skole (1813, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1783 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [8s315] 1. udgave: Mændenes Skole. Komedie i 3 Akter. Oversat efter Hr. Molieres l'Ecole des Maris [ved Didrik Seckman]. Side [315]-80

[1c] Molière, J. B. P.: Don Juan (1813, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1778 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [4s261] 1. udgave: Don Juan eller den Ugudelige. Comoedie i fem Acter. Oversat efter Molieres Comoedie Don Juan ou le festin de Pierre [ved Barthold Joh. Lodde]. Side [261]-360

[1d] Molière, J. B. P.: Tartuffe (1813, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1724 1. udgave: Tartuffe eller Den Skinhellige. Comoedie i 5 Acter. Forestillet paa den danske Skueplads. [Oversat af Did. Sekmann]. ♦ Kbh., 1724
 Bog (oversætter) Molière, J. B. P.: Den indbildte Syge. Lystspil i 3 Acter med tilhørende Doctorgrad. Oversat af K.L. Rahbek. ♦ Kbh., 1813 (1813, dramatik) BD4:sp404
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1747 1. udgave: Den indbildte Syge i en Comedie udi 3 Acter [overs. af Chr. Schmidt]. ♦ Kbh., 1747
 Dramatik Rahbek, K. L.: Forføreren. Borgerligt Sørgespil i 5 Acter. ♦ Kbh., 1814 (1814, dramatik) BD4:sp337
 Bog (oversætter) Kotzebue, A. v.: Leontine. En Roman. Overs. af K. L. Rahbek. ♦ 1814. Bd. 1-2, 223 + 320 sider (1814, roman) EMP2286 BD4:sp461
originaltitel: Leontine, 1808
Detaljer
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, 2 upaginerede sider: Fortale [af oversætteren. Oversættelsen bearbejdet].
 Bog (oversætter) anonym: Postkarethen eller Enkens Mildings Levnet og Tanker. Overs. af Engelsk ved Knud Lyne Rahbek. Med en Fortale af Frederik Carl Gutfeld. 1814. 124 s. (1814, roman) EMP1488 BD4:sp488
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
forord af F.C. Gutfeld (1761-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel Sælges til Bedste for Trængende i Hovedstaden.
 note til oversat titel 6 upaginerede sider: Fortale [signeret: Gutfeld].
 Bog anonym [Rahbek, Knud Lyne]: Dana. Prolog paa den kgl. danske Skueplads i Anl. af Hans Majestæts Fødselsdag 1815. ♦ Kbh., 1815. 2 Blade (1815, digte) BD4:sp243
 Bog (oversætter) Kotzebue, [A. v.]: [Theaterstykker [1b]] Det deelte Hjerte. Lystspil i 1 Act. Oversat af K.L. Rahbek (1815, dramatik) BD4:sp300
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Contessa, [C. W. S.]: [Theaterstykker [1c]] Gaaden. Lystspil i 1 Act, paa Vers. Ved K.L. Rahbek. Efter Contessas tydske Original, [der er en Oversættelse af Marie Joseph Pains: Rien de trop] (1815, dramatik) BD4:sp300
originaltitel: Das Räthsel, 1808
Detaljer
bearbejdelse: Wilhelm Contessa (1777-1825, sprog: tysk)
af Marie Joseph Pain (1773-1830, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Kotzebue, [A. v.]: [Theaterstykker [1a]] Hustruen. Skuespil i 3 Acter. Efter: Die deutsche Hausfrau. Ved K.L. Rahbek (1815, dramatik) BD4:sp300
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Tilskueren. ♦ 1815-22 (1815-22, periodicum)
 Bog (oversætter) antologi: Asterkrandsen. Samling af poetiske Oversættelser, efter det Tydske, Svenske, Engelske, Italienske og Franske, ved K. L. Rahbek. ♦ Kiöbenhavn, Beckens Forlag, 1817. 144 sider (1817, digte) BD4:sp183 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Har ekstra titelblad med: Nytaarsgave for begge Kiön. 1817. Udgivet af K. L. Rahbek.
 note til titel Upagineret side: Til Asteria [digt, signeret: December 1816].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) Molière, J. B. P.: Gnieren. Comedie i 5 Acter. Paa ny fordansket til Skuepladsens Brug af K. L. Rahbek. [s.l.], [1812?] (1812, dramatik) BD4:sp404
originaltitel: L'Avare
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Wentzel Falk og hans Familie. Overs. af K. L. Rahbek. ♦ 1817-19. Bd. 1-3 (i 6 dele), (136 + 137) + (120 + 123) + 297 sider (1817-19, roman) EMP2352 BD4:sp465
originaltitel: Wenzel Falk, 1810
Detaljer
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 3, del 5-6, med forløbende paginering.
 Bog (oversætter) Werner: Martin Luther eller Kraftindvielsen (1818, dramatik)
originaltitel: Martin Luther oder Die Weihe der Kraft, 1807
af Zacharias Werner (1768-1823, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Rahbek, K. L.: Nordiske Fortællinger. ♦ Schultz, 1819-21. 1.-2. Bind, 383 + 398 sider (1819-21, tekster) BD3:sp632
Detaljer
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
kollaps Noter
 note til titel Oversat fra islandsk.
 note til titel Indhold, bind 1: Carl Usæls Historie. Brand den gavmilde. Audun fra Vestfiord. Christendommens Indførelse i Island. Thrand Gøtuskiæg og Sigmund Brestesøn. Egil Vendelbo. Odd Ofeigsøns Thatter. Den Døvstumme eller Kongedatteren og hendes Æt.
 note til titel Indhold, bind 2: De ulige Hustruer eller Gunnars og Nials Endeligt. Kaare Solmundsøn eller Blodhævneren.
 Bog (oversætter) Frederici [ie: Fédérici, Camillo]: Amerikaneren. Lystspil i 4 Akter, efter Frederici [i.e.: Camillo Federici, Forfatternavn for Giov. Battista Viassolo el. Ogeri] og [Stykkets Bearbejder] Vogler [i.e.: Wilh. Vogel] ved K. L. Rahbek. ♦ Hirschholm, 1820. 116 sider (1820, dramatik)
af Giovanni Battista Viassolo (1749-1802, sprog: italiensk)
bearbejdelse: Wilh. Vogel (1772-1843, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Pigault le Brun: Forlegenhed og List (1820, dramatik) BD4:sp407
af Charles Antoine Guillaume Pigault Lebrun (1753-1835, sprog: fransk)
bearbejdelse: August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Weissenthurn, Johanna [Franul]: Det sidste Middel. Lystspil i 4 Acter. Oversat af K.L. Rahbek. Kbh., 1820 (1820, dramatik) BD4:sp371
af Johanna Franul von Weissenthurn (1773-1847, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) anonym [Combe, William]: Udtog af Doctor Syntax's Reise efter det Pittoreske. Af det Engelske. Kbh., 1820. [Med 27 Lithogr.] (1820, digte) BD4:sp280
originaltitel: The tour of Dr. Syntax in search of the picturesque
Detaljer
af William Combe (1742-1823, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel oprindelig trykt i Tilskueren 1819-20.
 Bog (oversætter) anonym [Combe, William]: Doctor Syntaxes Reise efter det Maleriske. Et Digt oversat af det Engelske ved K.L. Rahbek. ♦ Kbh., Schultz, 1820. viii + 327 sider (1820, digte) BD4:sp280
originaltitel: The tour of Dr. Syntax in search of the picturesque, 1809-11
Detaljer
af William Combe (1742-1823, sprog: engelsk)
1863 Senere udgave: Dr. Syntaxes mærkværdige Reise-Æventyr. Efter den engelske Originals sjette Udgave ved H. Schou. Med 30 Lith. ♦ (Wøldike) Schwartz Eftf., 1863. 285 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til titel På engelsk oprindelig publiceret i: Poetical Magazine, 1809-11. Trykt i bogform 1812.
 note til oversat titel Tidligere offentliggjort i uddrag i Tilskueren 1819-20.
 anmeldelse Dansk Litteratur-Tidende, 1820, nr 27, side 413-428 [med uddrag på engelsk og dansk].
 Bog (oversætter) Schütze, Stampeel: Kongen fra i Gaar (1821, dramatik)
af Stampeel Schütze (sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Tegnér, Esaias: Confirmanderne. Oversat af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1821. 24 sider (1821, digte) BD4:sp267
originaltitel: Nattvardsbarnen, 1820
Detaljer
af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
1823 Senere udgave: Nadverens Børn. Et Digt af Es. Tegnér og Fr. Høegh-Guldberg. ♦ Kbh., 1823. Kvartformat
1826 Senere udgave: Confirmationsdagen. ♦ Bergen, Wichne, 1826. 31 sider
1837 Senere udgave: Confirmationsdagen. ♦ Kbh., Reitzel, 1837. 53 sider
1844 Senere udgave: Covfirmationsdagen. Anden Udgave. ♦ 1844. 35 sider
1890 Senere udgave: Kvöldmáltiðarbörnin
kollaps Noter
 note til titel Af Nattvards-Barnen skola finnas 2:ne Tyska öfvers., och likaledes två Danska, en af Rahbek, och en af Guldberg. De begge sistnämnda har jag sett, och Guldbergs är bäst [Brev fra Tegnér til C.G. von Brinkman, 7-4-1825, trykt i: Esaias Tegnér samlade skrifter. Ny kritisk upplaga. Kronologiskt ordnad. Utgifven af Ewert Wrangel och Fredrik Böök. Femte delen 1825-26. Stockholm, 1921, citat fra side 414].
 url Fuld visning af Samlade skrifter, bind 5, med citatet på side 414, på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 url Den svenske original på: Link til ekstern webside Wikisource
 Afsnit i bog (udgiver) Thaarup, Thomas: Efterladte poetiske Skrifter. Samlede og udgivne af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1822 (1822, samling) BD4:sp169
af Thomas Thaarup (1749-1821)
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Halidon Hill. En dramatisk Skildring. Oversat af K. L. Rahbek. ♦ Kbh. 1822 (1822, dramatik) BD4:sp379
originaltitel: Halidon Hill, 1822
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Byron: Marino Faliero, Doge af Venedig. Sørgespil i fem Acter af Lord Byron. Oversat af K. L. Rahbek. ♦ Kiøbenhavn, Beekens Forlag, 1822. 208 sider (1822, dramatik) BD4:sp376 👓
originaltitel: Marino Faliero, 1820
Detaljer
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Wolff, [Pius Alexander]: Puddelen Hektor (1822, dramatik)
af Pius Alexander Wolff (1784-1828, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Deinhardstein, [Joh. Ludw. Franz]: Salvator Rosa. Drama i to Acter ved K.L. Rahbek. ♦ Martin, 1823. 66 sider (1823, dramatik) BD4:sp354
originaltitel: Das Bild der Danaë, 1823
del af: Idunna
Detaljer
af Johan Ludwig Ferdinand Deinhardstein (1794-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk også (fra 1845) med titlen: Salvator Rosa.
 note om oplag [2. Oplag?], 1828.
 note om føljeton Trykt i Idunna 1822, hæfte 6, side 33-98.
 Afsnit i bog (udgiver) Holberg, Ludvig: Comedier. Udg. af K. L. Rahbek. 1-6. Bind. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos og forlagt a Jens Hostrup Schultz, 1824-27 (1824-32, dramatik) BDsupp:sp787
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
kollaps Noter
kollaps Indhold

[7] Holberg, Ludvig: Comedier. 7. Bind. Udgivet ved A. E. Boye. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt af Jens Hostrup Schultz, 1832. 414 sider (1832, dramatik)
af Ludvig Holberg (1684-1754)
udgiver: A.E. Boye (1784-1851)
kollaps Noter
 note til titel Side 412-14: Register over samlige 7 Bind.
 Bog (oversætter) Horn, Frederik Classon: Smaadigte. Fordanskede af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1824. 120 sider (1824, digte) BD4:sp266
af Clas Fred(e)rik Horn (1763-1823)
 Bog (oversætter) Beaumont, [Francis] og Schrøder: Det stille Vand har den dybe Grund. Lystspil i 4 Acter. Oversat af K.L. Rahbek. Kbh., 1824 (1824, dramatik) BD4:sp376
af Francis Beaumont (1584-1616, sprog: engelsk)
af John Fletcher (1579-1625, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
 Afsnit i bog (udgiver) Pram, Christen: Udvalgte digteriske Arbejder. Samlede og udgivne af K. L. Rahbek. ♦ Kjöbenhavn, Trykt hos og forlagt af J. Hostrup Schultz, 1824-29. 1.-5. Bind + Supplementbind (1824-29, samling) BD4:sp167 👓
Detaljer
af C.H. Pram (1756-1821)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (Første Bind) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af bogen (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (Tredie Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (Fjerde Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning (side 159 ulæselig) af bogen (Femte Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning (enkelte sider helt ulæselige, mange sider delvis ulæselige) af bogen (Supplementbind) på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[1s347] Pram, Christen: Jørgen. En Dosmers Levnetsbeskrivelse. Side [347]-401 (1824, novelle(r))
af C.H. Pram (1756-1821)
1902 indgår i antologien: Fortællinger fra Oplysningstiden [d] Senere udgave: Jørgen. Dosmers Levnedsbeskrivelse en
kollaps Noter
del af: Minerva
 note om føljeton Trykt i Minerva, Fierde Bind (1786), Ellevte Hæfte, maj, side 613-71.

[1s402] Pram, Christen: Hans Kruuskop. Side 402-34 (1824, novelle(r))
af C.H. Pram (1756-1821)
kollaps Noter
del af: Minerva
 note om føljeton Trykt i Minerva, Anden Aargangs Første Bind (1786), juli, side 48-83.

[6s123] Pram, Christen: Lystreisen eller Sminken. En Fortælling. Side [123]-84 (1829, novelle(r))
af C.H. Pram (1756-1821)
1902 indgår i antologien: Fortællinger fra Oplysningstiden [e] Senere udgave: Lystrejsen eller Sminken
kollaps Noter
del af: Minerva
 note om føljeton Trykt i Minerva, 1791, januar, side 58-120.
 Bog (oversætter) Byron: De tvende Foscaris. En historisk Tragoedie. Oversat af K.L. Rahbek. ♦ 1827. 119 sider (1827, dramatik) BD4:sp376
originaltitel: The two Foscari, 1821
del af: Hertha
Detaljer
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På dansk oprindelig publiceret i: Hertha, 2. bind, side 305-52 og 3. bind, side 1-67.
 url Fuld visning af den engelske tekst (PDF) på: Link til ekstern webside Peter Cochran
 Bog (oversætter) Shakspeare, William: Kiøbmanden af Venedig. Lystspil i 5 Acter. Fordansket til Skuepladsens Brug af K. L. Rahbek [og A.E. Boye]. ♦ Kbh., 1827 (1827, dramatik) BD4:sp380
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
kollaps Noter
 note til oversat titel Denne oversættelse premiere på Det kgl. Teater 18-1-1828.
 Afsnit i bog (udgiver) Rahbek, K. L.: Dansk og norsk Nationalværk eller Almindelig ældgammel Moerskabslæsning. Paa ny udgivet og gjennemseet, samt forøget med historisk-litterariske Noticer af K. L. Rahbek. ♦ Kjøbenhavn, Beekens Forlag, 1828-30. 3 bind (1828-30, roman) BD4:sp497 👓
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
udgiver: Fr. Thaarup (1766-1845)
kollaps Noter
 note til titel Bind 3: sluttet af Fr. Thaarup.
 note til titel Hver folkebog med separat paginering i bind 1-2, bind 3 fortløbende paginering.
 url Fuld visning af bogen, bind 1, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[1a] Rahbek, K. L.: Krønike om Keiser Carl Magnus. xvi + 192 sider (1828, roman)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[1b] Rahbek, K. L.: Kong Olger Danskes Krønike. 341 sider (1828, roman)
oversat af Christiern Pedersen (1480-1554)
1534 1. udgave: Kong Olger Danskis Krønicke. Som vaar Kong Gøttrickis søn oc en veldig Konge her i Danmarckis rige, oc i Engeland och Babilonien, som her effter bescreffuit staar ... udsat paa danske aff Christiern Pedersen ...
kollaps Noter
 note til titel Side [3]-8: (Fordanskeren Christen Pedersens) Fortale paa denne Bog.
 note til titel Side 308-342: [Note, signeret K.R.].

[1c] Rahbek, K. L.: Her begynder en lystelig Historie om John Præst, og af hans store Rigdom og Magt. Side 342-48 (1828, roman)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2a] Rahbek, K. L.: En skiøn og lystig Historie om Keiser Octaviano, hans Huusfrue og to Sønner. 272 sider (1829, roman)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[2b] Rahbek, K. L.: Flores og Blantseflor. 82 sider (1829, roman)
[2c] Rahbek, K. L.: En smuk lystig Historie om den berømmelige Ridder og Helt Hr. Vigoleis med Guld-Hjulet. 132 sider (1829, roman)
1656 1. udgave: En smuck lystig Historie, om den berømmelige Ridder og Helt Her Viegoleis med Guldhiulet. Hvorledes han veldelig offvervant den stercke Kempe oc Hedning Roas af Glois, med fleere hans ridderlige Gierninger. Som tilforn ey haffver været paa Dansk, men nu offversat aff det Tydske Sprock. ♦ Kbh., 1656

[2d] Rahbek, K. L.: Historie om den dyrekjøbte Isabella. 70 sider (1829, roman)
[3a] Rahbek, K. L.: Griseldis. Side 1-53 (1830, roman)
kollaps Noter
 note til titel Side 53-54: [Note signeret K.R.].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[3b] Rahbek, K. L.: En meget smuk Historie om den skiönne Magelone, en Kongedatter af Neapel, og en Riddder, som blev kaldet Peder med Sölvnöglen, en Grevesøn af Provence. Side [55]-126, 130-83 (1830, roman)
kollaps Noter
 note til titel Side 127-130: Noticer til det foregaaende.
 note til titel Side 183-88: [Noter signeret K.L. Rahbek].

[3c] Rahbek, K. L.: En meget smuk Historie om den ædle og tappre Tistran, en burgundisk Hertugsøn og den skiønne og dydige Indiane, Keiserens og store Moguls Datter af Indien. Side [189]-298 (1830, roman)
udgiver: Fr. Thaarup (1766-1845)
kollaps Noter
 note til titel Side 298-304: Noticer [usigneret].

[3d] Rahbek, K. L.: En lystig Historie, om Fortunatus's Pung og hans Ønskehat. Side [305]-489 (1830, roman)
udgiver: Fr. Thaarup (1766-1845)
kollaps Noter
 note til titel Side 490-94: Efterskrift [usigneret].

[3e] Rahbek, K. L.: Historien om Ridder Reymund og Prindsesse Melusine,. en Kongedatter af Albanien, tilligemed en kort Beskrivelse over deres 10 Sønner, hvoraf de fleste vare Vanskabninger. Side [495]-520 (1830, roman)
af Jean d'Arras (sprog: fransk)
udgiver: Fr. Thaarup (1766-1845)
1667 1. udgave: En smuck lystig Historie, om Melusina, dog saare ynckeligt oc bedrøffveligt paa det sidste at læse. ♦ U.St., 1667
kollaps Noter
 note til titel Side 521-24: Literarisk Underretning om Melusines Historie [usigneret].
 Afsnit i bog (udgiver) Sneedorff, H. C.: Efterladte Digte. Samlede af K. L. Rahbek. For Venner. ♦ Kbh., [1829]. 228 sider (1829, digte)
Detaljer
af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
kollaps Noter
 note til titel Bibliotheca Danica anfører forfatternavnet som: Sneedorff, H[ans] P[et.].
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Danske Kjæmpeviser. Ældre og Nyere. Udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, Brødrene Berling, 1846. [7] sider + 862 spalter + [1] side (1846, digte)
Detaljer
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Høivelbaarne Herre, Herr' Grev Gregers Christian Raben, Hofjægermester, Doctor Philosophiæ etc.
 note til titel Upagineret side: Forerindring [signeret: Fr. Schaldemose].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Spalte [855]-62: Forklaring over vanskelige og forældede Ord.
 note til titel Upagineret side: Rettelser.
 note til titel Bogen består af 3 afdelinger: [Spalte 1-392:] Første Afdeling, Vedels Samling af Kjæmpeviser, aftrykt efter Udgaven trykt paa Himmelbiærget ved Ribe. [Spalte 393-772:] Anden Afdeling, Peder Syvs Fortsættelse af Vedels Samling af Kjæmpeviser. [Spalte 773-854:] Tredie Afdeling, Nyere Kjæmpeviser [Forfatterens navn anført i indholdsfortegnelsen].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Danmarks Minder. En Samling fædrelandske Digte af [flere forfattere]. Med 28 Lithographier, componerede af P. C. Klæstrup. Udgivet af H.W. Bille. ♦ Kbh., A.F. Høst, 1849 [udkom 1848-49 i hæfter]. 136 sider, illustreret (1849, digte)
Detaljer
udgiver: H. Wilhem Bille
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frederik Hammerich, f 1809 (1809-1877)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: H.C. Andersen, Barfod, Blicher, Grundtvig, Hammerich, Hauch, Heiberg, Hertz, Ingemann, Krossing, Rahbek, Wilster, Oehlenschläger og Bille.
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Shakspeare, William: [Dramatiske Værker [11a]] Kjøbmanden i Venedig. Oversat af K. L. Rahbek. Side [1]-114 (1850, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
udgiver: O. Høyer, f 1816 (1816-1871)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [115]-128: Om Kjøbmanden i Venedig.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Rahbek: [indgår i antologien: Fortællinger fra Oplysningstiden [a]] Bomhuset (1902, novelle(r))
Detaljer
1793 i: Prosaiske Forsøg [3a] 1. udgave: Bomhuset. En Fortælling
 Bog Rahbek: [indgår i antologien: Fortællinger fra Oplysningstiden [c]] Børnekopperne (1902, novelle(r))
 Bog Rahbek: [indgår i antologien: Fortællinger fra Oplysningstiden [b]] Selvmorderen af Kjærlighed (1902, novelle(r))
 Person (om) Lange, Sven: Amor og Bacchus. Interiører fra Oplysningstiden. ♦ Gyldendal, 1926. 264 sider. Pris: kr. 7,50 (1926, roman)
Detaljer
af Sven Lange (1868-1930)
om: P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 note til titel Roman om Knud Lyne Rahbek, P.A. Heiberg og Thomasine Gyllembourg.
 note om oplag 3. Oplag, 1926.
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)De Forliebtes GalenskaberKomedie i 3 Akter af Regnard. Oversat af D. Sechmann og senere (1815-16) af K.L. Rahbek
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
(premiere 1724 på Lille Grønnegade
premiere 10-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 32)
Rahbek, Knud Lyne: Den unge DarbySkuespil i 3 Akter af K.L. Rahbek (premiere 06-04-1780 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Desertøren af sønlig KærlighedLystspil i 3 Akter af Stephanie d.y. Oversat af K.L. Rahbek
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
(premiere 03-02-1784 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
Rahbek, Knud Lyne: Den FortroligeSkuespil i 1 Akter af K.L. Rahbek (premiere 03-05-1785 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Figaros Giftermaaleller Den gale Dag, Komedie [ ved S.F. 1834: Lystspil] i 5 Akter af Beaumarchais, oversat og omarbejdet af K.L. Rahbek, senere (ved S.F. 1846) under Titel: Den gale Dag eller Figaros Bryllup, oversat af Th. Overskou. [Til Casino:] Oversat af ..
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
(premiere 22-09-1786 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 62)
(oversætter)Den skinsyge KoneKomedie i 5 Akter af George Colman d.æ.. Oversat af K.L. Rahbek og senere [fra 1835-36] af N.V. Dorph
af George Colman, f 1732 (1732-1794, sprog: engelsk)
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
(premiere 02-06-1789 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 40)
(oversætter)Eddikemanden og hans HjulbørSkuespil i 3 Akter af Mercier. Oversat af K.L. Rahbek
af Louis Sébastien Mercier (1740-1814, sprog: fransk)
(premiere 08-10-1789 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Skuespiller-SkolenKomedie i 5 Akter af Johann Beil. Oversat af K.L. Rahbek
af Joh. Beil (1734-1794, sprog: tysk)
(premiere 08-09-1791 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Pæne Piger, DeKomedie i 1 Akt af Molière. Oversat af P.F. Suhm
[Fra 1792 under titlen:] De latterlige Følsomme. Oversat af K.L. Rahbek
[Fra 1916 under titlen:] De Ziirlige Damer. Oversat af Poul Reumert
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Peter Frederik Suhm (1728-1798)
oversat af Poul Reumert (1883-1968)
(premiere 14-10-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 37, 1889-1975: 11)
(oversætter)MarianeSyngestykke i 1 Akt, Musiken af d'Alayrac, Teksten af Marsollier. Oversat af K.L. Rahbek
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
tekst af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
(premiere 13-09-1798 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
(oversætter)Elisa Wernereller Uskyld sejrer, Skuespil i 3 Akter af Guilbert Pixérécourt. Oversat af K.L. Rahbek
af René Charles Guilbert de Pixérécourt (1773-1844, sprog: fransk)
(premiere 01-09-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(oversætter)Manden af OrdSkuespil i 4 Akter af Iffland. Oversat af K.L. Rahbek
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
(premiere 05-10-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)De SkinsygeKomedie i 4 Akter af Arthur Murphy (All in the wrong, efter Molières Le cocu imaginaire), oversat, efter Fr. L. Schröders Bearbejdelse, af K.L. Rahbek
af Arthur Murphy (1727-1805, sprog: engelsk)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
bearbejdelse af Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
(premiere 12-10-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter)De to Fædreeller Undervisningen i Botaniken, Komedie i 2 Akter af E. Dupaty. Oversat af K.L. Rahbek
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
(premiere 02-11-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter)De giftefærdige PigerKomedie i 3 Akter af Picard. Oversat af K.L. Rahbek
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
(premiere 01-02-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Rahbek, Knud Lyne: Herman og DorotheaForspil paa Vers i 1 Akt, i Anledning af Kongens og Kronprinsens Fødselsdag, af K.L. Rahbek (premiere 01-02-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Den lille Uglspil og Syvsovereneller Gengangeren paa Beausolgaard, Komedie i 3 Akter af Kotzebue (Der Wirrwarr, oder Der Muthwillige), oversat, efter Dumaniants Bearbejdelse, af K.L. Rahbek
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
bearbejdelse af Jean André Bourlain (1752-1828, sprog: fransk)
(premiere 22-02-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter)Komediegiftermaaleteller De blev tagne ved Næsten, Komedie i 1 Akt af Dorvigny. Oversat af K.L. Rahbek
af Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812, sprog: fransk)
(premiere 15-03-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Mistro og SkælmeriKomedie i 1 Akt paa Vers af Michel Dieulafoy. Oversat af K.L. Rahbek
af J. M. A. M. Dieulafoy (1762-1823, sprog: fransk)
(premiere 29-03-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(oversætter)Døbesedleneller Moderen sin Datters Rival, Komedie i 1 Akt af Picard. Oversat af K.L. Rahbek
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
(premiere 30-03-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)Den nye Fædreskoleeller Fader og Søn paa Moden, Lystspil i 1 Akt af Etienne og Gaugiran-Nanteuil. Oversat af K.L. Rahbek
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
af Charles Gaugiran-Nanteuil (1778-1836, sprog: fransk)
(premiere 26-04-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)De falske Fortroligheder (efter Marivaux)Lystspil i 3 Akter af Marivaux (Les fausses confidences), oversat, efter Gotters Bearbejdelse, af K.L. Rahbek
af Pierre C. de Chamblain de Marivaux (1688-1763, sprog: fransk)
bearbejdelse af Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
(premiere 01-11-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)De tre ManererLystspil paa Vers i 1 Akt af C. Maurice. Oversat af K.L. Rahbek
af Charles Maurice (1782-1869, sprog: fransk)
(premiere 22-11-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Det stille Vand har den dybe GrundLystspil i 4 Akter af Beaumont og Fletcher (Rule a wife and have a wife), oversat, efter Fr.L. Schröders Bearbejdelse, af K.L. Rahbek
af Francis Beaumont (1584-1616, sprog: engelsk)
af John Fletcher (1579-1625, sprog: engelsk)
bearbejdelse af Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
(premiere 13-12-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
Rahbek, Knud Lyne: Hans Rostgaard og hans Hustrueller Anslaget mod Kronborg, Nationaldrama paa Vers i 3 Akter af K.L. Rahbek (premiere 31-01-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)Kærlighed og Løndomeller Hvem er min Fætter?, Lystspil i 1 Akt af Pain. Oversat af K.L. Rahbek
af Marie Joseph Pain (1773-1830, sprog: fransk)
(premiere 13-03-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Albert von ThurneisenSørgespil i 5 Akter af A.W. Iffland. Oversat af K.L. Rahbek
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
(premiere 02-10-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Rahbek, Knud Lyne: Anna ColbjørnsenNational-Drama i 2 Akter og paa Vers af K.L. Rahbek (premiere 30-10-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Sommerfugleneller Det vanskelige Giftermaal, Komedie i 3 Akter af Caignez. Oversat af K.L. Rahbek
af Louis Charles Caigniez (1762-1842, sprog: fransk)
(premiere 04-12-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Rahbek, Knud Lyne: Trondhjems BefrielseNationaldrama paa Vers i 4 Akter af K.L. Rahbek (premiere 05-02-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Rahbek, Knud Lyne: Sommereneller Det københavnske Landlevned, Lystspil i 5 Akter af K.L. Rahbek (premiere 16-04-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Nanineeller Den retsindige Mand, Komedie i 3 Akter af Voltaire, oversat af Falck, senere [1773-74] af Ch.D. Biehl under Titlen: Nanine eller Manden uden Fordomme, og [i 1808-09] efter Gotters Oversættelse (Jeannette) af K.L. Rahbek under Titlen: Jeanette
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af [P.?] Falck
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
oversat af Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
(premiere 02-06-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43)
(oversætter)To Onkler for énLystspil i 1 Akt af Forgeot (Les deux oncles), oversat, efter Gotters Bearbejdelse, af K.L. Rahbek
af N. J. Forgeot (1758-1798, sprog: fransk)
bearbejdelse af Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
(premiere 14-05-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Det var mig!Lystspil i 1 Akt af C. Fagan og Favart (La servante justifiée), oversat af K.L. Rahbek, senere (1817-18:) af L. Kruse efter Johann Hutts Bearbejdelse først under Titlen: Sladderkærlingen, derpaa (fra S-F 1827:) under den tidligere Titel
bearbejdelse af Joh. Hutt (1774-1809, sprog: tysk)
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
af Chr. Barthélemy Fagan (1702-1755, sprog: fransk)
oversat af Lauritz Kruse (1778-1839)
(premiere 29-10-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Rahbek, Knud Lyne: Det ostindiske ShawlKomedie i 3 Akter af K.L. Rahbek (premiere 17-12-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Rahbek, Knud Lyne: Skottekrigeneller Bondebrylluppet i Guldbrandsdalen, Nationaldrama paa Vers i 3 Akter af K.L. Rahbek, Musiken af F.L.Æ. Kunzen
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 28-01-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Rahbek, Knud Lyne: Soleneller Ugebladet, Lystspil i 1 Akt af K.L. Rahbek (premiere 08-04-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Sandhed har LønSkuespil i 4 Akter af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 23-09-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)Tartuffeeller Den Skinhellige, Komedie i 5 Akter af Molière. Oversat (paa Prosa) af D. Sechmann
[Fra 1810:] Oversat af K.L. Rahbek
[Fra 1871:] Oversat af Alfred Flinch (paa rimede Vers)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
oversat af Alfred Carl Johs. Flinch (1840-1910)
(premiere 1726 ? på Lille Grønnegade
premiere 20-12-1748 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 105, 1889-1975: 53)
(oversætter)ÆgtestandsscenenKomedie i 1 Akt paa Vers af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 26-12-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
(oversætter)Syv Søstre i én Personeller Skuespillerinden af Kærlighed, Komedie i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 03-02-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Rahbek, Knud Lyne: Kong Frederik den anden i DitmarskenNationaldrama paa Vers i 3 Akter af K.L. Rahbek (premiere 03-02-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Rahbek, Knud Lyne: Tyve-Aars-Festeneller Den uventede Indkvartering, Skuespil i 1 Akt af K.L. Rahbek (premiere 20-11-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Rahbek, Knud Lyne: Peder Skram, Danmarks Vovehalseller De danske Riddersmænd, National-Drama paa Vers i 5 Akter af K.L. Rahbek (premiere 02-02-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Slavinden i SurinamSkuespil i 5 Akter af Franz Kratter. Oversat af K.L. Rahbek
af Franz Kratter (1758-1813, sprog: tysk)
(premiere 01-11-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Rahbek, Knud Lyne: Frederiksmindetet allegorisk Forspil paa Vers i 1 Akt af K.L. Rahbek (premiere 31-01-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Rahbek, Knud Lyne: Tordenskjold i MarstrandNationaldrama paa Vers med Sange i 3 Akter af K.L. Rahbek, Musiken af L. Zinck
musik af Ludvig Zinck, f 1776 (1776-1851)
(premiere 04-04-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)MaskerneSkuespil i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 25-04-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Munken fra CarmelSørgespil i 5 Akter af R. Cumberland (The carmelite), oversat, efter Wolfg. H. Dalbergs Oversættelse, af K.L. Rahbek
af Richard Cumberland (1732-1811, sprog: engelsk)
oversat af Wolfgang Heribert Dalberg (1750-1806, sprog: tysk)
(premiere 25-11-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)HollænderneSkuespil i 5 Akter af Carlo Goldoni (I mercanti), oversat, efter Bearbejdelse af J.C. Bock (Die Holländer) og J.L. Nyon (Les négociants), af K.L. Rahbek
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
bearbejdelse af J. C. Bock (d. 1785, sprog: tysk)
bearbejdelse af J. L. Nyon (d. 1799, sprog: fransk)
(premiere 20-12-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Den indbildt SygeKomedie i 3 Akter af Molière. Oversat af Chr. Schmidt. Den tilhørende Doktorgrad gaves indtil 1813-14, se Doktorgraden.
[Til teatret i Lille Grønnegade] Oversat af ukendt
[Fra 1775 oversættelsen] revideret af Ch.D. Biehl
[Fra 1813:] Paany oversat af K.L. Rahbek
[Fra 1849:] Oversat af Th. Overskou
[Til Dagmarteatret:] I Oversættelse af Johannes Marer
[På Det ny Teater:] Oversat af Th. Overskou
[På Odense Teater 1931:] Oversat af Johannes Marer
[Fra 1939 under titlen:] Den indbildt syge, komedie-ballet i 3 akter af Molière, med prolog, mellem- og efterspil. Prolog: efter Molière af Hans Hartvig Seedorff. Oversættelse: Johannes Marer. Gammel fransk musik, arrangeret af Johan Hye-Knudsen, instrumenteret af Emil Reesen. Danse i mellem- og efterspil: Børge Ralov
[den 20-3-1940 til 19-5-1940 blev prolog, musik og dans udeladt]
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Anonym
oversat af C. Schmidt (1721-1810)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Johannes Marer (1861-1922)
oversat af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
(premiere 1724 på Lille Grønnegade
premiere 12-02-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 49, 1889-1975: 14)
(oversætter)Hr. Malesherbes' Roserlandligt Maleri i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 30-01-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Rahbek, Knud Lyne: Forførerenborgerligt Sørgespil i 5 Akter af K.L. Rahbek (premiere 01-04-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Rahbek, Knud Lyne: Nathan den Viseskuespil i 2 akter (12 afdelinger) af G.E. Lessing. Oversættelse: Finn Methling
[På Det kgl. Teater, scener, 1815] Oversat af K.L. Rahbek
[På Det kgl. Teater, scener, 1840] Oversat af Henrik Hertz
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
oversat af Finn Methling (1917-2010)
(premiere 19-03-1960 på Odense Teater
premiere 05-04-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(bearbejdelse)Gert WestphalerLystspil i 3 Akter, bearbejdet efter Ludvig Holbergs 5 Akts Komedie Mester Gert Westphaler, af K.L. Rahbek
af Ludvig Holberg (1684-1754)
(premiere 06-04-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter)AmphitryonKomedie i 3 Akter af Molière. Oversat (i det 18. Aarh.) af D. Sechmann med Rettelser af B.J. Lodde, (i 1815-16:) af K.L. Rahbek og (fra 1879-80) af Richard Kaufmann, (opførsel 1922) af Peter Hansen
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
oversat af Richard Kaufmann (1846-1894)
oversat af P. Hansen (1840-1905)
(premiere 1722 eller begyndelsen af 1723 på Lille Grønnegade
premiere 22-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 45, 1889-1975: 15)
(oversætter)VirtuosstregerneLystspil i 5 Akter af Julius v. Voss. Oversat af K.L. Rahbek
af Julius von Voss (1768-1832, sprog: tysk)
(premiere 14-08-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)TeaterfeberenLystspil i 3 Akter af Carl Schall. Oversat af K.L. Rahbek
af Carl Schall (1780-1833, sprog: tysk)
(premiere 23-03-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Maria StuartTragedie i 5 Akter af Schiller. Oversat af K.L. Rahbek
[Fra 1836:] Oversat af Sille Beyer
[Fra 1892:] Sørgespil i 5 Akter
[Fra 1928:] skuespil i 5 akter. Oversættelse: Valdemar Rørdam
[På Betty Nansen Teatret:] Oversat af Tom Kristensen
[Fra 1954:] Musiken arrangeret af Arne Hammelboe
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
oversat af Tom Kristensen (1893-1974)
oversat af Valdemar Rørdam (1872-1946)
musik af Arne Hammelboe (1916-2005)
(premiere 10-04-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21, 1889-1975: 128)
(oversætter)Det tilmurede VindueLystspil i 1 Akt af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 13-06-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24)
(oversætter)Den Gerrigeeller Gnieren, Komedie i 5 Akter af Molière, oversat af B.J. Lodde
[Til Lille Grønnegade oversætter ukendt]
[8-8-1817:] fordansket og omarbejdet af K.L. Rahbek under Titelen: Gnieren
[Sommerspil 1842:] oversat af Th. Overskou under Titelen: Den Gerrige eller Gnieren
[Sommerspil 1850-51:] oversat af Th. Overskou under Titelen: Den Gerrige
[fra 1898:] revideret af Karl Mantzius
[På Folketeatret:] Oversættelse: Asger Bonfils
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Anonym
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Karl Mantzius (1860-1921)
oversat af Asger Bonfils (1928-2018)
(premiere 23-09-1722 på Lille Grønnegade
premiere 27-08-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 82, 1889-1975: 121)
(oversætter)Kabale og Kærlighed[indtil 1828-29: borgerligt] Sørgespil i 5 Akter af Fr. Schiller. Oversat af K.L. Rahbek
[Til Dagmarteatret:] Skuespil ... Oversat af Johannes Magnussen
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 01-09-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter)Johanna d'Arc, Orleans MøSørgespil i 5 Akter med Prolog af Fr.v. Schiller. Oversat af K.L. Rahbek
[På Det kgl. Teater fra 1833-34:] Johanna d'Arc, Pigen af Orleans, romantisk Tragedie. Oversat af Th. Overskou
[På Dagmarteatret under titlen:] Jomfruen af Orléans. Oversat af Ernst v.d.Recke
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
(premiere 17-04-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Rahbek, Knud Lyne: Matronen af EfesusLystspil i 1 Akt af G.E. Lessing og K.L. Rahbek. Oversat af D.F. Staal
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
(premiere 30-08-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)TegnebogenSkuespil i 3 Akter af Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 09-09-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Wallensteins LejrForspil i 1 Akt af Schiller. Oversat af K.L. Rahbek
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
(premiere 16-09-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Det sidste MiddelLystspil i 4 Akter af J.F. v. Weisenthurn. Oversat af K.L. Rahbek
af Johanna Franul von Weissenthurn (1773-1847, sprog: tysk)
(premiere 14-09-1821 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Det delte HjærteLystspil i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af K.L. Rahbek
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 27-09-1821 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Romilda og ConstanceSyngestykke i 4 Akter, Musiken af Meyerbeer, Teksten af Rossi. Oversat af C.J. Boye og K.L. Rahbek, Dansen af Carl Dahlén
musik af Giacomo Meyerbeer (1791-1864, sprog: tysk)
tekst af Gaetano Rossi (1774-1855, sprog: italiensk)
oversat af C.J. Boye (1791-1853)
(premiere 29-01-1822 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Puddelen Hectoreller Aubrys Hund, Farce i 1 Akt af P.A. Wolff. Oversat af K.L. Rahbek
af Pius Alexander Wolff (1784-1828, sprog: tysk)
(premiere 05-03-1822 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Rahbek, Knud Lyne: Momus og Thalia ved Holbergs MindeEfterspil af K.L. Rahbek (premiere 10-10-1822 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Salvator RosaDrama i 2 Akter af Deinhardstein. Oversat af K.L. Rahbek
af Johan Ludwig Ferdinand Deinhardstein (1794-1859, sprog: tysk)
(premiere 09-05-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)UldmarkedetLystspil i 4 Akter af H. Clauren. Oversat af K.L. Rahbek
af Carl Heun (1771-1854, sprog: tysk)
(premiere 06-09-1824 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Kongen fra i GaarLystspil i 1 Akt af Stampeel Schütze, oversat af K. L. Rahbek
af Stampeel Schütze (sprog: tysk)
(premiere 1825 af Ukendt gruppe)
(oversætter)AmerikanerenLystspil i 4 Akter af Camillo Federici, oversat, efter Vogels tyske Bearbejdelse, af K.L. Rahbek
af Giovanni Battista Viassolo (1749-1802, sprog: italiensk)
bearbejdelse af Wilh. Vogel (1772-1843, sprog: tysk)
(premiere 27-10-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Rahbek, Knud Lyne: Sophie BrauneckSkuespil i tre Acter (premiere 1828? af August Werlich)
(oversætter)Købmanden i VenedigLystspil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af K.L. Rahbek og A.E. Boye
[Fra 1867:] Skuespil i 5 Akter. Oversat af Edv. Lembcke
[Fra 1903:] Lystspil i 5 Akter
[Fra 1912:] Komedie i 5 Akter
[På Betty Nansen Teater:] Oversat af Valdemar Østerberg
[På Aarhus Teater:] Oversat af Valdemar Østerberg
[På Folketeatret:] Oversættelse: Poul Sørensen, musik: gamle italienske folkemelodier arrangeret af Morten Reesen
[På Det ny Teater:] Oversættelse: Edvard Lembcke, rediveret af Erling Schroeder og Knud Poulsen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
oversat af Poul Sørensen (1906-1973)
musik af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af Morten Reesen (1928-1961)
bearbejdelse af Erling Schroeder (1904-1989)
bearbejdelse af Knud Poulsen (1920-2003)
(premiere 18-01-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43, 1889-1975: 57)
(oversætter)GaadenLystspil i 1 Akt paa rimede Vers af Pain (Rien de trop), oversat, efter Contessas Oversættelse, af K.L. Rahbek
af Marie Joseph Pain (1773-1830, sprog: fransk)
oversat af Wilhelm Contessa (1777-1825, sprog: tysk)
(premiere 30-06-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Don Carlos, Infant af SpanienSørgespil i 5 Akter af Fr. Schiller, oversat af K.L. Rahbek og (indrettet til det kgl. Teater) af C. Molbech
[Fra 1905:] Dramatisk digt i 5 akter. Oversættelse: Johannes Magnussen
[På Århus Teater:] Et dramatisk digt (i 13 billeder). Oversættelse: Johannes Magnussen
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
bearbejdelse af Christian Molbech (1783-1857)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 20-09-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5, 1889-1975: 13)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden