Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Skuespil

Heiberg, P. A.: Skuespil, (1792-94, dramatik, dansk) BD4:sp320
af P.A. Heiberg
Detaljer
Skuespil. 1-2. Bd. Kbh., 1792-93, 3. Bd. 1. Hefte [Sst. 1794]
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes: Subskriptions-Plan [paa 3. Bd. af hans Skuespil]. Kbh. d. 14. Aug. 1793 [Uden Titelblad].
 note til titel Restoplaget af bind 1 og 2 blev opkøbt af bogtrykker J.F. Schultz 1793. Sammen med hæfte 1 af bind 3 brændte resterne under Københavns brand i 1795. Der udkom derefter ikke mere af denne udgave.
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, P. A.: Forvandlingerne. Comoedie i fem Akter. [2. Udg.]. Side [15]-154 (1792, dramatik)
1788 1. udgave: Forvandlingerne. En original Comoedie i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og tilkiøbs hos Bogtrykker J.F. Morthorst, 1788. 143 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [3]-7: Fortale til det første Oplag.
 note til titel Side 8-14: Fortale til denne anden Udgave [signeret: Kiøbenhavn 14de Junii 1792].
[1b] Heiberg, P. A.: Heckingborn. Comoedie i fem Akter. Side [178]-298 (1792, dramatik)
1806 i: Samlede Skuespil [3a] Senere udgave: Heckingborn. Comedie i fem Acter. Side 1-122
1836 indgår i: Udvalgte Skuespil [b] Senere udgave: Heckingborn
kollaps Noter
 note til titel Side [157]-167: Anmærkninger, i Anledning af Comoedien Heckingborn, af Forfatteren.
 note til titel Side 168-177: Fortale [Signeret: Kiøbenhavn, den 11te Julii 1792].
[1c] Heiberg, P. A.: Virtuosen. No. I. [Comoedie i een Act]. Side [306]-354 (1792, dramatik)
1806 i: Samlede Skuespil [1b] Senere udgave: Virtuosen No. 1. Comedie i een Act. Side 191-242
1836 indgår i: Udvalgte Skuespil [c] Senere udgave: Virtuosen No. 1
kollaps Noter
 note til titel Ikke opført.
 note til titel Side [301]-305: Fortale [Signeret: Kiøbenhavn 4 August 1792].
[1d] Heiberg, P. A.: Prolog [til Mikkel og Malene]. [Af K.L. Rahbek]. Side [357]-373 (1792, dramatik)
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
[1e] Heiberg, P. A.: Mikkel og Malene. Parodie over Orpheus og Euridice i tre Akter. [2. Udg.]. Side [375]-414 (1792, dramatik)
1789 1. udgave: Michel og Malene. En heroisk Opera i 3 Acter. Indrettet og skrevet til [Joh. Gottlieb] Naumans Musik til Orpheus. Kiøbenhavn, trykt hos Bogtrykker Johan Friderich Morthorst, 1789. 44 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [357]-373: Prolog [skrevet af K.L. Rahbek].
[2a] Heiberg, P. A.: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side [24]-170 (1793, dramatik)
1819 i: Samlede Skuespil [4a] Senere udgave: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side 1-146
1836 indgår i: Udvalgte Skuespil [e] Senere udgave: De Vonner og Vanner
1884 indgår i: Udvalgte Skrifter [s409] Senere udgave: De Vonner og Vanner. Komedie i fem Akter. Side 409-488
kollaps Noter
 note til titel Side [3]-23: Fortale [signeret: Kiøbenhavn 28de September 1792].
[2b] Heiberg, P. A.: Holger Tydske. Parodie over Holger Danske i tre Akter. Musiken af Syngemester Zink. [2. Udg.]. Side [282]-344 (1793, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side [265]-68: Fortale til det første Oplag.
 note til titel Side 269-81: Fortale til denne anden Udgave [signeret: Kiøbenhavn den 14 December 1792].
[2c] Heiberg, P. A.: Selim og Mirza. Syngestykke i 3 Akter. Musiken af [Hartnack Otto Conr.] Zink. [2. Udg.] (1793, dramatik)
musik af H.O.C. Zinck (1746-1832)
1790 1. udgave: Selim og Mirza. Originalt Skuespil med Musik i tre Acter. Musiken af O. Zink. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Frederik Holm, 1790. viii + 72 sider
[2d] Heiberg, P. A.: Virtuosen No. 2. Comoedie i een Akt. [2. Udg.]. Side [370]-430 (1793, dramatik)
1789 1. udgave: Virtuosen. En original Komoedie i 1 Akt, tilegnet det offentlige eller private Theater-Selskab, som opfører samme. ♦ Kbh., 1789
kollaps Noter
 note til titel Side [347]-48: Fortale til det første Oplag.
 note til titel Side [349]-69: Fortale til denne anden Udgave [signeret: Kiøbenhavn den 12 Januar 1793].
[3a] Heiberg, P. A.: Hofsorgen eller Testamentet. Comoedie i en Act. Side [54]-110 (1794, dramatik)
1806 i: Samlede Skuespil [2c] Senere udgave: Hofsorgen eller Testamentet. Comedie i een Act. Side 231-86
kollaps Noter
 note til titel Side [3]-53: Fortale [med Subskriptions-Plan] [signeret: Kiøbenhavn den 24 Junii 1794].
[3b] Heiberg, P. A.: Indtoget. Syngestykke i to Akter. Musiken af Schultz. [2. Udg.]. Side [132]-208 (1794, dramatik)
1791 1. udgave: Indtoget. Syngestykke i to Acter, til Brug for den Kongelige Danske Skueplads. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Holm, 1791. [viii] + 88 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [113]-17: Fortale til det første Oplag.
 note til titel Side 118-131: Fortale til denne anden Udgave.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.