Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Selim og Mirza

Heiberg, P. A.: Selim og Mirza, (1790, dramatik, dansk) BD4:sp321
af P.A. Heiberg
musik af H.O.C. Zinck
Detaljer
Selim og Mirza. Originalt Skuespil med Musik i tre Acter. Musiken af O. Zink. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Frederik Holm, 1790. viii + 72 sider
se også: Jochum og Maren
kollaps Noter
 note til titel Parodieret af J.C. Tode: Ole og Sidse, 1790.  Tode, Johann Clemens Johann Clemens Tode
 note til titel Parodieret af O.C. Olufsen: Jochum og Maren, 1790.  Olufsen, Christian Christian Olufsen
Oversigt over andre udgaver:
1793 i: Skuespil [2c] Senere udgave: Selim og Mirza. Syngestykke i 3 Akter. Musiken af [Hartnack Otto Conr.] Zink. [2. Udg.]
1806 i: Samlede Skuespil [1d] Senere udgave: Selim og Mirza. Syngestykke i tre Acter. Musiken af Syngemester [H.O.] Zink. Side 303-60

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.