Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christian August Vulpius (1762-1827)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Vulpius, [Chr. Aug.]: Den røde Hue eller Giør det ei Godt, Ondt giør det ei. Et Syngespil i 2 Acter, hvortil Musiken er komponeret af Carl Ditters v Dittersdorf. Oversat af Lars Knudsen. ♦ 1794. 91 sider (1794, dramatik) BD4:sp372
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
 Bog anonym [Vulpius, Christian August]: Røverkaptainen Rinaldo Rinaldini. En romantisk Historie fra vort Aarhundrede. Af Tydsk overs. ved Matthias Rahbek. Giennemseet og forøget med en Fortale indeholde Rinaldinis virkelige Historie af Knud Lyne Rahbek. ♦ Kbh., 1800-01. Deel 1-3, xvi + 160 + 148 + 125 sider (1800-01, roman) EMP2958 BD4:sp475
originaltitel: Rinaldo Rinaldini, 1798
se også: Den berygtede Røveranfører Rinaldo Rinaldinis mærkværdige Levnetsløb og Æventyr
se også: Røverkapitainen Schinderhannes's Autobiographie
Detaljer
oversat af Matthias Rahbek (1780-1846)
forord af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1801-02 Samhørende, fortsættes af (2. del): Ferrandino. En Fortsættelse af Røverkaptainens Rinaldini Historie, af Sammes Forfatter. Overs. ved Matthias Rahbek. ♦ 1801-02. Deel 1-2, 147 + 171 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-vi: Forfatterens Fortale.
 note til oversat titel Del 1, side vii-xvi: Fortale til Oversættelsen [signeret K. L. R.].
 note om oplag Anden, paa ny gjennemseete Udgave. ♦ 1828. i-xii + 13-151 + 131 + 112 sider.
 note til oversat titel Tredie Udgave. ♦ 1846-47. i-x + 11-152 + 128 + 108 sider [ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse].
 Bog pseudonym [Vulpius, Christian August]: Aurelia. En Roman af Forfatteren til Rinaldini. Overs. af Johannes Høst. ♦ L. Reistrup, 1801. 95 sider (1801, roman) EMP2959
originaltitel: Aurelia, 1801
Detaljer
oversat af Johannes Nicolai Høst (1780-1854)
kollaps Noter
 note til oversat titel Mangler i Bibliotheca Danica.
 Bog pseudonym [Vulpius, Christian August]: Ferrandino. En Fortsættelse af Røverkaptainens Rinaldini Historie, af Sammes Forfatter. Overs. ved Matthias Rahbek. ♦ 1801-02. Deel 1-2, 147 + 171 sider (1801-02, roman) EMP2960 BD4:sp476
originaltitel: Fernando Ferandino, 1799
Detaljer
oversat af Matthias Rahbek (1780-1846)
1800-01 Samhørende, 2. del af: Røverkaptainen Rinaldo Rinaldini. En romantisk Historie fra vort Aarhundrede. Af Tydsk overs. ved Matthias Rahbek. Giennemseet og forøget med en Fortale indeholde Rinaldinis virkelige Historie af Knud Lyne Rahbek. ♦ Kbh., 1800-01. Deel 1-3, xvi + 160 + 148 + 125 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med titlen: Røverkaptainens Rinaldo Rinaldini" ... Deel 4-5.
 note til oversat titel Anden, paany gjennemsete Udgave. ♦ 1840. 140 + 106 sider.
 note til oversat titel 2. Udg. også med titlen: Røverkaptainen Ferrrando Ferrandini. En romantisk Historie fra det attende Aarhundrede.
 Tekster anonym [Vulpius, Chr. Aug.]: Rinaldo Rinaldini. Et Skuespil af Forf. til Romanen af samme Navn. Overs. af C. Kr. Schiøtz. Kbh., 1801 (1801, tekster)
oversat af Simon Christian Schiøtz (1782-1828)
 Note (andet) anonym [Arnold, Theodor]: Røverkapitainen Schinderhannes's Autobiographie eller egenhændige Levnetshistorie. Et Sidestykke til Rinaldo Rinaldini. Overs. af H. C. Lund. ♦ 1802-03. Deel [1]-2, (xvi + 143) + 236 sider (1802-03, roman) EMP1616 BD4:sp454
originaltitel: Der berühmte Räuberhauptmann Schinderhannes, 1802
se også: Røverhøvidsmanden Bückler
se også: Røverkaptainen Rinaldo Rinaldini
Detaljer
af Ignaz Cajetan Theodor Ferdinand Arnold (1774-1812, sprog: tysk)
oversat af H.C. Lund (1765-1846)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side i-xvi: Udgiverens Forberetning [signeret: Milkenauer fra Bärenburg].
 Bog pseudonym [Vulpius, Christian August]: Glorioso den store Diævel. En Historie fra det 18. Aarhundrede. Af Forfatteren til Rinaldini. Overs. ved Wilhelm Adolf v. Tranch [ie: Thranch]. ♦ 1802. Deel 1-3, 144 + 152 + 164 sider (1802, roman) EMP2961 BD4:sp476
originaltitel: Glorioso, 1800
Detaljer
oversat af Wilhelm Adolph Thanch (d. 1809)
1863 Senere udgave: Glorioso den store Djævel. En Historie fra det attende Aarhundrede. Af Forfatteren til Rinaldini. Overs. af P. L. Zimmermann. ♦ 1863. Deel 1-[3]. 178 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-6: [Forfatterens fortale].
 note til oversat titel Del 1, side 7-8: Til Læserne [signeret: Oversætteren].
 Bog pseudonym [Vulpius, Christian August]: Zigeunerne. En Roman. Efter det Spanske. Af Forfatteren til Rinaldini. Overs. ved Wilhelm Adolf v. Tranch [ie: Tranch]. ♦ 1803. 206 sider (1803, roman) EMP2962 BD4:sp476
originaltitel: Die Zigeunerin, 1802
oversat af Wilhelm Adolph Thanch (d. 1809)
 Bog pseudonym [Vulpius, Christian August]: Orlando Orlandini den forunderlige Eventyrer. Af Forfatteren til Rinaldini. Overs. ved M. Gerhard Høst. ♦ 1804. Deel 1-2, 176 + 190 sider (1804, roman) EMP2963 BD4:sp476
originaltitel: Orlando Orlandini, 1802
oversat af Marcus Gerhard Høst (1782-1854)
 Bog pseudonym [Vulpius, Christian August]: Eventyreren og den skiönne Tuneserinde. Af Forfatteren til Rinaldo Rinaldini. Overs. af H. Berg. ♦ 1829. 261 sider (1829, roman) EMP2964 BD4:sp476
originaltitel: Majolino, 1796
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog pseudonym [Vulpius, Christian August]: Glorioso den store Djævel. En Historie fra det attende Aarhundrede. Af Forfatteren til Rinaldini. Overs. af P. L. Zimmermann. ♦ 1863. Deel 1-[3]. 178 sider (1863, roman) EMP2965
Detaljer
oversat af Peter Ludvig Zimmermann (1813-1881)
1802 1. udgave: Glorioso den store Diævel. En Historie fra det 18. Aarhundrede. Af Forfatteren til Rinaldini. Overs. ved Wilhelm Adolf v. Tranch [ie: Thranch]. ♦ 1802. Deel 1-3, 144 + 152 + 164 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke en nyoversættelse, men en rettet udgave af den tidlere.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst) Den røde Hue
eller Gør det ej godt, ondt gøre det ej, Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Ditters von Dittersdorf, Teksten af Vulpius. Oversat af L. Knudsen
musik af Karl Ditters v. Dittersdorf (1739-1799, sprog: tysk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
(premiere 19-05-1794 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(bearbejdelse) Hieronimus Knicker
Eine komische Operette in zwei Aufzügen von Karl Ditters von Dittersdorf
musik af Karl Ditters v. Dittersdorf (1739-1799, sprog: tysk)
tekst af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
(premiere 14-12-1795 på Odense Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden