Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1975. Indhold af periodica


Oversigten er endnu ikke komplet

Tilskuerne, tidsskrift 1823-24 (indekseret indhold)

Et Ugeskrift. Udgivet af K. L. Rahbek. ♦ 1823-24. 1. Aargangs 1.-2. Bind, 816 sider
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til titel Udkom som No. 1-102, de fleste som dobbeltnumre.
 note til titel Adresseavisen 17-7-1822, side 2, uddrag af annonce: Det under Navn af Tilskueren i syv Aar ved Prof. Ridder Rahbek udgivne Ugeskrivt, udkommer herefter under Navn af Tilskuerne, hvoraf ligeledes to Numere ugentligen udkomme, hvert paa et havlark, men der, ligesom hidtil, udgives samlede ... B. J. Bendixen, Bogtrytkker, Løngangstræde Nr. 157.
 url Fuld visning af teksten (Første Bind, 1823) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Andet Bind, 1823) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
Liste over  Web link registrerede anmeldelser i dette periodicum
 

1823:01s137-47 Cervantes i Algier (dramatik), se: Cervantes i Algier (tysk, Kuffner)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 4. Bind, 1. Hæfte (Oktober), side [1]-87, under titlen: Cervantes i Algier. Skuespil i 5 Akter, af Kussner. Oversat af N. V. Dorph
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Tilskuerne, første Aargangs første Bind (1823), Nr. 18-19, side [137]-47, under titlen: Scener af Skuespillet: Cervantes i Algier, af Kuffner. (Oversat ved Hr. Overlærer Dorph)


pil op Til toppen af siden