Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Danmark, 1877-12-30
Nutiden, 1879-11-16
Familievennen, 1882-
 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1878-
Danmark, 1877-12-30
Nordstjernen, 1892-93-
Nutiden, 1879-11-02
Familievennen, 1882-
Venstres Bog, 1890
 Bog (oversætter) Ovid: Skabelsen. Oversat efter Ovids Forvandlinger, Iste Sang, Vers 5-88 af Johan Ludvig Hejberg. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Mathias Johan Sebbelow [ikke i boghandlen], 1806. 8 sider (1806, tekster)
Detaljer
af Ovid (-43-17, sprog: latin)
kollaps Noter
 note til titel Heibergs efternavn er stavet Hejberg på titelbladet.
 note til titel Findes optrykt i: Morten Borup: Johan Ludvig Heiberg, bind 1, 1947, side 22-24.
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Marionettheater. Don Juan. Pottemager Walther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Fr. Brummer, 1814. 280 sider (1814, dramatik) BD4:sp319
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Heiberg, Johan Ludvig: Don Juan. Skuespil i fire Acter. Side 5-94 (1814, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
[b] Heiberg, Johan Ludvig: Pottemager Walter. En romantisk Spil i frem Acter. Side [96]-280 (1814, dramatik)
1833 i: Samlede Skrifter [1a] Senere udgave: Pottemager Walter. Marionetspil i fem Acter. Side [1]-195
1848 i: Poetiske Skrifter [1b] Senere udgave: Pottemager Walter
1862 i: Poetiske Skrifter [1b] Senere udgave: Pottemager Walter
1896 i: Skuespil [1a] Senere udgave: Pottemager Walter
kollaps Noter
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Dristig vovet, halv er vundet. Romantisk Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Boas Brünnich, 1817 [udkom november 1816]. 212 sider (1817, dramatik) BD4:sp319
Detaljer
1834 i: Samlede Skrifter [3a] Senere udgave: Dristig vovet, halv er vundet
1848 i: Poetiske Skrifter [4a] Senere udgave: Dristig vovet halv er vundet
1862 i: Poetiske Skrifter [4a] Senere udgave: Dristig vovet halv er vundet
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Julespøg og Nytaarsløier. Comødie af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, [Forfatteren], 1817 [ie: 1816]. x + 250 [1] sider + nodebilag. (Trykkeri: Trykt hos Hofbogtrykker Christensen) (1817, dramatik) BD4:sp319
Detaljer
1833 i: Samlede Skrifter [1b] Senere udgave: Julespøg og Nytaarsløier. Comedie i to Acter med et Intermezzo. Side [197]-376
1848 i: Poetiske Skrifter [1c] Senere udgave: Julespøg og Nytaarsløier
1862 i: Poetiske Skrifter [1c] Senere udgave: Julespøg og Nytaarsløier
1896 indgår i: Dramatiske Digte [a] Senere udgave: Julespøg og Nytaarsløier. Romantisk Comedie i 2 Acter med et Intermezzo. Udkom 1817. Side 1-166
kollaps Noter
 note til titel Udkom december 1816.
 note til titel Side [iii]-vi: Forerindring [Signeret: Den 16de December 1816. Forfatteren].
 note til titel Side [viii] titelside med: Comødie i to Akter med et Intermezzo. En Fortsættelse af Oehlenschlägers Sanct-Hans-Aften-Spil.
 note til titel Side ix-x: Hovedpersonerne i Comødien.
 note til titel Side [251]: Trykfeil.
 note til titel Nodebilag: De hellige tre Kongers Sang [Af C.E.F. Weyse].
 note til titel Hertil findes: Molbech, Chr.: Nogle Yttringer om den komiske Poesie i Anledning af Hr. J.L. Heibergs Komedie: Julespøg og Nytaarsløier. Kbh., 1817. [Særtryk af Athene, VIII (1817), side 321-84]. Molbech, Christian Christian Molbech
 url P. Hansen: Om Johan Ludvig Heiberg. Nogle litteraturhistoriske Oplysninger. 1867. 136 sider [Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust]
 note til titel Foranledede polemik med Grundtvig, se: Ny A-B-C-Bog ... 1817.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Ny A-B-C-Bog i en Times Underviisning til Ære, Nytte og Fornøielse for den unge Grundtvig. Et pædagogisk Forsøg. ♦ Kjøbenhavn, trykt i Thieles Bogtrykkerie, 1817. 24 sider (1817, digte) BD4:sp227
Detaljer
andet: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
kollaps Noter
 note til titel Den fulde undertitel: Et pædagogisk Forsøg af Johan Ludvig Heiberg. En Gedebuk er stolt af Skjægget, Og er til Vrede let opægget. Den gamle ABC.
 note til titel Udgivet marts 1817 som svar på Grundtvigs: Riimbrev til Bernhard Ingemann, Dane-Virke, 2det Bind, side 100 ff. Grundtvig går dermed i forsvarer for Ingemann mod Heiberg satiriseren over Ingemann i Julespøg og Nytaarsløier [udkommet december 1816]. Ingemann, B.S. B.S. Ingemann
 note til titel Grundtvig svarede i: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, Nr. 27 (5-4-1817) og 28 (8-4-1817): Pegepind til den nye ABC.
 note til titel Dertil svarede Heiberg i: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, Nr. 29, 12-4-1817, Pegefinger mod Pegepind.
 note til titel Grundtvig indrykke i: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, Nr. 36, 6-5-1817: Erklæring.
 note til titel Samt med digtet: Vaaren og Freden, publiceret i: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, Nr. 37, 10-5-1817, i: Athene, udgivet af Chr. Molbech, maj 1817. Også trykt i: J.L. Heiberg: Digte, 1819.
 note til titel Hertil udkom også: Rimblade til Eftertanke og Husvalelse for Skolemesteren Hr. Johan Ludvig Heiberg, 25 Aar gammel, fra A. Petersen, Student. ♦ Kjøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1817. 15 sider.
 url Fuld visning af Pegefinger mod Pegepind på: Link til ekstern webside Hathi Trust [Prosaiske Skrifter, bind 10, 1861, side 31-38]
 anmeldelse Om hele polemiken med Grundtvig, jævnfør: P. Hansen: Om Johan Ludvig Heiberg, Nogle litteraturhistoriske Oplysninger. 1867. 136 sider. [Fuld visning på Hathi Trust]. Link til ekstern webside http://hdl.handle.net/2027/hvd.hnnd9k
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Psyche. Et mythologisk Skuespil [i fire Akter]. Første Deel. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt hos Boas Brünnich, 1817. viii + 104 sider (1817, dramatik) BD4:sp319
Detaljer
1833 i: Samlede Skrifter [2a] Senere udgave: Psyches Indvielse. Et mythologisk Skuespil. Udkom 1817. Side 1-85
1848 i: Poetiske Skrifter [3a] Senere udgave: Psyches Indvielse
1862 i: Poetiske Skrifter [3a] Senere udgave: Psyches Indvielse. Et mythologisk Drama. Side [1]
1896 indgår i: Dramatiske Digte [b] Senere udgave: Psyches Indvielse. Et mythologisk Drama. Udkom 1817. Side 167-242
 Bog Heiberg, J. L.: [indgår i: Anteros [s212]] Efteraaret. Side 212-15 (1818, digte) BD4:sp163 👓
 Bog Heiberg, J. L.: [indgår i: Anteros [s216]] I et Exemplar af min Psyche. Side 216-18 (1818, digte) BD4:sp163 👓
 Bog Heiberg, J. L.: [indgår i antologien: Rosenblade [s035]] Kong Svegder (1818, digte) BD4:sp163 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Originalen er svensk, og findes i Idunas første Hæfte. Æmnet er taget af Ynglinga-Saga.
 Bog (oversætter) antologi: Noveller. Samlede og oversatte ved Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, i den Gyldendalske Boghandling, 1818. 1-2. Bind, xii + 369 + 219 (1818-19, roman) EMP 8 BD4:sp440
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, side iii-xi: Fortale [af J.L. Heiberg].
 note til titel Bind 2, 2 upaginerede sider: Til Læseren [af J.L. Heiberg].
kollaps Indhold

[1a] Kleist, Heinrich von: Tvekampen. Side 1-64 (1818, novelle(r))
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
[1b] Tencin, Madame: Greven af Comminges Historie. Nedskreven af ham selv [1735]. Side 65-146 (1818, novelle(r))
af Claudine-Alexandrine Guérin de Tencin (1681-1749, sprog: fransk)
[1c] Musäus: Licentiat Walther. Side 147-214 (1818, novelle(r))
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
[1d] anonym: Den ulykkelige Lighed. Efter Maria, eine Novelle fra Taschenbuch für das Jahr 1806, der Liebe und Freundschaft gewidmet. Side 215-56 (1818, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[1e] Hoffmann, [E.T.A.]: Ignatius Denner. Side 257-366 (1818, novelle(r))
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
[2a] Bandello: Kjærligheds Luner. Side 1-60 (1819, novelle(r))
af Matteo Bandello (1485-1561, sprog: italiensk)
[2b] Hoffmann, [E.T.A.]: Majoratet. Side 61-218 (1819, novelle(r))
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
 Bog Heiberg, J. L.: [indgår i antologien: Rosenblade [s077]] Sang i Anledning af Hr. Kammerherre Christian Lenthe Baron v. Adelers Doctor-Promotion (1818, digte) BD4:sp163 👓
Detaljer
om: Christian Lente Adeler (1784-1844)
kollaps Noter
 note til titel Adeler blev dr.jur. 1817.
 Bog (oversætter) Mendoza: [indgår i antologien: Rosenblade [s051]] Sonet. Af Mendoza til en Dame, som forlangte en Sonet. Ved J. L. Heiberg (1818, digte) BD4:sp163 👓
originaltitel: Pedis, Reina, un soneto, ya le hago
Detaljer
af Diego Hurtado de Mendoza (1503-1575, sprog: spansk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den spanske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Heiberg, J. L.: [indgår i: Anteros [s209]] Til Blomsterne. Side 209-12 (1818, digte) BD4:sp163 👓
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Digte. Benedetto sia 'l giorno, e 'l mese, e l'anno, E la stagione e 'l tempo, e l'hora, e 'l punto. Petrarca. ♦ Kjöbenhavn, forlagt af Brödrene Thiele, 1819 [udkom december 1818]. 140 sider (1819, digte) BD4:sp227
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Tycho Brahes Spaadom. Skuespil i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Hartv. Frid. Popp, 1819. 119 sider (1819, dramatik) BD4:sp319
Detaljer
1848 Senere udgave: Tycho Brahes Spaadom. Skuespil i tre Acter. Aldeles omarbejdet af Forfatteren. ♦ Kjøbenhavn, J. H. Schubothes Boghandling, 1848. 84 sider
1848 i: Poetiske Skrifter [3c] Senere udgave: Tycho Brahes Spaadom
1862 i: Poetiske Skrifter [3b] Senere udgave: Tycho Brahes Spaadom. Side [85]-
1896 i: Skuespil [1b] Senere udgave: Tycho Brahes Spaadom
kollaps Noter
 note til titel Heri indarbejdet romancen: Solen sank bag grønne Lund [tidligere trykt i tidsskriftet Athene, februar 1814].
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Nina eller Den Vanvittige af Kierlighed. Skuespil i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1823. 251 sider (1823, dramatik) BD4:sp319
Detaljer
1835 i: Samlede Skrifter [5b] Senere udgave: Nina. [2. omarbejdede udgave]
1848 i: Poetiske Skrifter [3b] Senere udgave: Nina
1862 i: Poetiske Skrifter [3c] Senere udgave: Nina. Side [175]
kollaps Noter
 note til titel Side 1-4: Til min Fader [dedikationsdigt, signeret: Paris, den 16de November 1820].
 anmeldelse Dansk Litteratur-Tidende for 1824, No. 21, side [321]-35 og Nr. 22, side 347-50. Link til ekstern webside http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433081781621?urlappend=%3Bseq=334%3Bownerid=27021597765571616-338
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, paa Boghandler C.A. Reitzels Forlag, 1825. 92 sider (1825, dramatik) BD4:sp319
Detaljer
1833 i: Samlede Skrifter [2c] Senere udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville i een Act. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 28de November 1825. Side 303-400
1848 i: Poetiske Skrifter [5a] Senere udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager
1862 i: Poetiske Skrifter [5c] Senere udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville. Side [171]-280
1895 i: Vaudeviller [1s001] Senere udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Side 1-[100]
1901 indgår i: Vaudeviller i Udvalg [a] Senere udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager
1914 i: Udvalgte Digterværker [1a] Senere udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom parodien: Jørgen Nielsen [ie: J.C. Lange]: Vandgrød og Suurmelk, 1826.
 note til titel Andet uforandrede Oplag. Kbh., 1825.
 note til titel Tredie, uforandrede Oplag. Kbh., 1826.
 Note (andet) Christiansen, Hendr.: Hvaddevillerne eller Komedie-Sjouernes Jubilæum. Vaudeville i to Optog af Hendrik Christiansen. ♦ Odense, 1826. 52 sider (1826, dramatik) BD4:sp329
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Parodi på J.L. Heiberg: Kong Salomon og Jörgen Hattemager og sammes: Den otte og tyvende Januar. Heiberg, Johan Ludvig Johan Ludvig Heiberg
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Den otte og tyvende Januar. Vaudeville. Udgivet af Ferdinand Anton Christian Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Bekostning, hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 78 sider (1826, dramatik) BD4:sp319
Detaljer
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1836 i: Samlede Skrifter [6b] Senere udgave: Den otte og tyvende Januar
1848 i: Poetiske Skrifter [5b] Senere udgave: Den otte og tyvende Januar
1862 i: Poetiske Skrifter [5d] Senere udgave: Den otte og tyvende Januar. Vaudeville. Side [281]-365
1895 i: Vaudeviller [1s101] Senere udgave: Den otte og tyvende Januar. Side [101]-76
1914 i: Udvalgte Digterværker [1b] Senere udgave: Den otte og tyvende Januar
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom parodien: Hendrik Christiansen [ie: Carl Hendrik Holten]: Hvaddevillerne eller Komedie-Sjouvernes Jubilæum. Vaudeville i to Optog. ♦ Odense, 1826. 52 sider. Holten, Carl, f 1775 Carl (von) Holten, f 1775
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider (1826, dramatik) BD4:sp319
Detaljer
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1835 i: Samlede Skrifter [4a] Senere udgave: Aprilsnarrene
1848 i: Poetiske Skrifter [5c] Senere udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen
1862 i: Poetiske Skrifter [6a] Senere udgave: Aprilsnarrene
1895 i: Vaudeviller [1s177] Senere udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Side [177]-[298]
1901 indgår i: Vaudeviller i Udvalg [b] Senere udgave: Aprilsnarrene
1902 Senere udgave: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Vaudeville. Med Indledn. og Anmærkn. af F. Christensen. ♦ Gyldendal, 1902. 128 sider. Pris: kr. 1,00
1911 indgår i: Udvalgte poetiske Skrifter [d] Senere udgave: Aprilsnarrene
1911 Senere udgave: Aprilsnarrene
1914 i: Udvalgte Digterværker [1c] Senere udgave: Aprilsnarrene
1918 Senere udgave: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Vaudeville. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen. 3. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. ♦ Gyldendal, 1918. 96 sider
1923 Senere udgave: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Vaudeville. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Ferd. Christensen og Axel Sørensen. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 96 sider. Pris: kr. 1,25
1925 Senere udgave: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen og Nej. Vaudeviller. ♦ Carl Larsen, [1925]. 204 sider. Pris: kr. 3,00
1928 Senere udgave: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Vaudeville. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen og Axel Sørensen. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 96 sider. Pris: kr. 1,10
1931 i: Poetiske Skrifter [1a] Senere udgave: Aprilsnarrene
1935 Senere udgave: Aprilsnarrene eller Intrigerne i Skolestuen. Bearbejdet som Skolekomedie af Aage H. Petersen. ♦ Kolding, Dansk Børneblad [ikke i boghandlen], 1935. 70 sider
1935 Senere udgave: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Vaudeville. Med Indledning og Forklaring ved Oskar Schlichtkrull. 6. Udg. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1935. 100 sider
1944 Senere udgave: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Med Indledning og Forklaringer ved Oskar Schlichtkrull. 7. Udg
kollaps Noter
 note til titel Andet uforandrede Oplag. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. 82 sider.
 Bog (oversætter) : Syv militaire Piger. Vaudeville. Oversat og indrettet for den danske Skueplads af Johan Ludvig Heiberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 48 sider (1827)
originaltitel: Sieben Mädchen in Uniform
Detaljer
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
af Armand D'Artois de Bournonville (1788-1867, sprog: fransk)
bearbejdelse: Louis Jean Jacques Angely (1787-1835, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig et fransk stykke, oversat efter Angelys tyske bearbejdelse: Sieben Mädchen in Uniform.
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Kiærligheds Drömme. Vaudeville, oversat efter La Somnambule, af E. Scribe og G. Delavigne, og indrettet for den danske Skueplads ved Johan Ludvig Heiberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 52 sider (1827, dramatik) BD4:sp411
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
kollaps Noter
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Kjøbenhavns flyvende Post. ♦ 1827-37 (1827-37, periodicum) BD4:sp620
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom ikke i 1829.
 note til titel Genudgivet i fotografisk optryk af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1980-83. Med eftereskrift og personregister.
 url Fuld visning af tidsskriftet (skan i farver af originaludgave 1827) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af tidsskriftet (bind 1, 1827) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af tidsskriftet (bind 2, 1828) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af tidsskriftet (bind 3, 1830) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af tidsskriftet (Interimsblad Nr. 1-135, 1834-37) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Et Eventyr i Rosenborg Have. Operette. Musiken componere af Weyse. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 67 sider (1827, dramatik) BD4:sp320
Detaljer
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1835 i: Samlede Skrifter [4b] Senere udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have
1848 i: Poetiske Skrifter [5e] Senere udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have
1862 i: Poetiske Skrifter [6c] Senere udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have
1895 i: Vaudeviller [2s105] Senere udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have. Side [105]-205
1901 indgår i: Vaudeviller i Udvalg [c] Senere udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have
1911 indgår i: Udvalgte poetiske Skrifter [f] Senere udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have
1914 i: Udvalgte Digterværker [1e] Senere udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have
kollaps Noter
 note til titel Musiken udgivet 1833 og 1848.
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider (1827, dramatik) BD4:sp319
Detaljer
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1834 i: Samlede Skrifter [3b] Senere udgave: Recensenten og Dyret
1848 i: Poetiske Skrifter [5d] Senere udgave: Recensenten og Dyret
1862 i: Poetiske Skrifter [6b] Senere udgave: Recensenten og Dyret
1890 Senere udgave: Recensenten og Dyret. Med Oplysninger ved F. Christensen. ♦ C.A. Reitzel (Grøn), 1890. (Danske Forfattere, 6)
1895 i: Vaudeviller [2s001] Senere udgave: Recensenten og Dyret. Side 1-103
1902 Senere udgave: Recensenten og Dyret og Nej. Vaudeviller. Med Indledn. og Anmærkn. af F. Christensen. ♦ Gyldendal, 1902. 136 sider. Pris: kr. 1,00
1903 indgår i: Vaudeviller [s001] Senere udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Første gang opført paa det kongelige Theater den 22de October 1826. Side [1]-64
1911 indgår i: Udvalgte poetiske Skrifter [e] Senere udgave: Recensenten og Dyret
1914 i: Udvalgte Digterværker [1d] Senere udgave: Recensenten og Dyret
1918 Senere udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville i een Akt. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen. 3. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. ♦ Gyldendal, 1918. 80 sider
1931 i: Poetiske Skrifter [1b] Senere udgave: Recensenten og Dyret
kollaps Noter
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: De uadskillelige. Vaudeville. Med et Kobber, efter Tegning af Eckersberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 83 sider (1827, dramatik) BD4:sp320
Detaljer
illustrationer af C.W. Eckersberg (1783-1853)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1835 i: Samlede Skrifter [4c] Senere udgave: De uadskillelige
1849 i: Poetiske Skrifter [6a] Senere udgave: De Uadskillelige
1862 i: Poetiske Skrifter [6d] Senere udgave: De Uadskillige
1895 i: Vaudeviller [2s207] Senere udgave: De Uadskillelige. Side [207]-334
1903 indgår i: Vaudeviller [s065] Senere udgave: De Uadskillelige. Første gang opført ved Vaudeville-Selskabets Forestillinger paa det kongelige Theater den 11te Juni 1827. Side [65]-141
1911 indgår i: Udvalgte poetiske Skrifter [g] Senere udgave: De Uadskillelige
1914 i: Udvalgte Digterværker [1f] Senere udgave: De Uadskillelige
1931 i: Poetiske Skrifter [1c] Senere udgave: De Uadskillelige
kollaps Noter
 note til titel Melodierne udgivet flere gange (1827, ca. 1850, ca. 1884).
 Bog (oversætter) anonym [Palomba, Giuseppe]: Landsby-Sangerinderne. Syngespil i to Acter [libretto af Giovanni Palomba], med Musik af Fioravanti. Oversat af J. L. Heiberg. ♦ [Kjöbenhavn, Udgiven af Ferdinand Printzlau, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828]. 18 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 3) (1828, dramatik) BD4:sp302
originaltitel: Le cantatrici villane
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:003
Detaljer
tekst af Giuseppe Palomba (1765-1825, sprog: italiensk)
musik af Valentino Fioravanti (1764-1837, sprog: italiensk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Tottola, Andrea Leone]: Pigen ved Søen. Syngespil i tre Acter, med Musik af Rossini. Omarbejdet efter La Donna del Lago ved Johan Ludvig Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. 66 sider (1828, dramatik) BD4:sp427
originaltitel: La donna del lago, 1819
Detaljer
musik af Gioachino Antonio Rossini (1792-1868, sprog: italiensk)
tekst af Andrea Leone Tottola (d. 1831, sprog: italiensk)
andet: Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Planard: Skovhuggerens Søn. Syngestykke i 3 Acter. Musiken componeret af [Geo.] Onslow. Oversat af J.L. Heiberg. ♦ [Kjøbenhavn, udgivet af Ferdinand Printzlau, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828]. 19 sider (1828, dramatik) BD4:sp303
originaltitel: Le colporteur
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:010
Detaljer
tekst af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
musik af George Onslow (1784-1853, sprog: fransk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
kollaps Noter
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider (1828, dramatik) BD4:sp320
se også: Elverhøj
Detaljer
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1834 i: Samlede Skrifter [3c] Senere udgave: Elverhøi
1848 i: Poetiske Skrifter [3d] Senere udgave: Elverhøi
1862 i: Poetiske Skrifter [3d] Senere udgave: Elverhøi. Side [359]
1891 Senere udgave: Elverhøj. Drama i fem Aktere. Med Indledning af P. Hansen. ♦ Reitzel, 1891. Pris: kr. 0,50
1896 i: Skuespil [1c] Senere udgave: Elverhøi
1908 Senere udgave: Elverhøj. Skuespil i 5 Akter. Med Indledn. af P. Hansen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1908. 132 sider. Pris: kr. 1,00
1911 indgår i: Udvalgte poetiske Skrifter [a] Senere udgave: Elverhøi
1911 Senere udgave: Elverhøj
1914 i: Udvalgte Digterværker [2e] Senere udgave: Elverhøi
1915 Senere udgave: Elverhøj. Skuespil i 5 Akter. Med Indledn. af P. Hansen. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1915. 132 sider
1921 Senere udgave: Elverhøj. Skuespil i 5 Akter. ♦ Carl Larsen, 1921. 158 sider. Pris: kr. 3,50
1928 Senere udgave: Elverhøj. Skuespil i 5 Akter. Med Indledning og Noter af Ingeborg Simesen. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1928. 118 sider. Pris: kr. 1,25
1928 Senere udgave: Elverhøj. Drama i 5 Akter. ♦ Hellerup, Aug. Olsen, [1928]. 104 sider, 1 tavle. Pris: kr. 1,50
1932 i: Poetiske Skrifter [2a] Senere udgave: Elverhøi
1941 Senere udgave: Elverhøj
1943 Senere udgave: Elverhøj. Med Indledning og Noter af Morten Borup. 2. Udg.
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe og de Courcy, [Fred.]: Formynder og Myndling. Lystspil i 1 Act efter Scribes og de Courcys Simple Histoire oversat ved J.L. Heiberg. [Kjöbenhavn, udgivet af Ferdinand Printzlau, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1829]. 16 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 20) (1829, dramatik) BD4:sp303
originaltitel: Simple historie, 1826
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:020
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Fréderic de Courcy (1795-1862, sprog: fransk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe og Brulay [De Nierville]: Snyltegiæsten. Lystspil i 1 Act. Omarbeidet efter Le Gastronome sans argent af Scribe og Brulay, og indrettet for den danske Skueplads ved J.L. Heiberg. [Kjøbenhavn, udgivet af Ferdinand Printzlau, 1829]. 13 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 21) (1829, dramatik) BD4:sp303
originaltitel: Le gastronome sans argent, 1821
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:021
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Bruté de Nierville (d. 1834, sprog: fransk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
kollaps Noter
 note til titel Trykt hos Jens Hostrup Schultz.
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Prindsesse Isabella eller Tre Aftener ved Hoffet. Lystspil i tre Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1829. 178 sider (1829, dramatik) BD4:sp320
Detaljer
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1833 i: Samlede Skrifter [2b] Senere udgave: Prindsesse Isabella eller Tre Nætter ved Hoffet. Lystspil i tre Acter. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 29de October 1829. Side 87-302
1848 i: Poetiske Skrifter [4b] Senere udgave: Prindsesse Isabella eller Tre Nætter ved et Hof
1862 i: Poetiske Skrifter [4b] Senere udgave: Prindsesse Isabella
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Holbein, Franz v.: Aloise. Syngespil i tre Acter af Franz v. Holbein. Musiken af Louis Maurer. Oversat af J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1830. 77 sider (1830, dramatik)
Detaljer
af Franz von Holbein (1779-1855, sprog: tysk)
musik af Ludwig Maurer (1789-1878, sprog: tysk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
kollaps Noter
 Trykt i periodicum (oversætter) Mérimée, Prosper: Federigo (1830, novelle(r)) 👓
originaltitel: Federigo, 1829
del af: Kjøbenhavns flyvende Post
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue de Paris, 8. Bind, 1829, side [153]-64.
 note om føljeton Trykt i Kjøbenhavns flyvende Post, 1830, Nr. 136 og Nr. 137. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Femogtyvende Bind (1880), side 368-73, under titlen: Federigo, en folkelig neapolitansk Fortælling fra Middelalderen, gjenfortalt af P. Mérimée. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum (oversætter) Mérimée, Prosper: Leiligheden (1830, dramatik)
originaltitel: L'occasion, 1829
del af: Kjøbenhavns flyvende Post
Detaljer
af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Kjøbenhavns flyvende Post, 1830, Nr. 14-20.
 Bog (oversætter) Scribe, [A. E.] og Dupin: Christen og Christine. Dramatisk Idyl i een Act. Efter Scribes og Dupins Michel et Christine, ved J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Holstrup Schultz. 42 sider (1830, dramatik) BD4:sp411
originaltitel: Michel et Christine
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1833 Samhørende, fortsættes af (2. del): Christens Hjemkomst. Lystspil i een Act af Scribe og Dupin. (Fortsættelse af Christen og Christine, ved samme Forfattere). Oversat af C. Molbech. ♦ Kiøbenhavn, (Faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel), 1833. 12 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider, Pilestræde Nr. 105). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 54)
1834 Senere udgave: Christen og Christine. Dramatisk Idyl i een Act. Efter Scribes og Dupins "Michel et Christine", ved J. L. Heiberg. ♦ Kiøbenhavn, (Faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel), 1834. 11 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider, Pilestræde Nr. 105). (Det Kgl. Theaters Repertoire, Nr. 53)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Töpfer, [Karl]: Seer jer i Speil! Lystspil i een Act, paa rimede Vers. Efter Töpfers Manuscript »Nehmt ein Exempel dran« ved J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1830. 45 sider (1830, dramatik)
originaltitel: Nehmt ein Exempel dran, 1830
Detaljer
af Karl Friedrich Gustav Töpfer (1792-1871, sprog: tysk)
1836 i: Samlede Skrifter [6d] Senere udgave: Seer jer i Speil!
1848 i: Poetiske Skrifter [4c] Senere udgave: Seer jer i Speil
1862 i: Poetiske Skrifter [11s061] Senere udgave: Seer jer i Speil. Lystspil i een Act. (Tildeels efter Töpfer). Første Gang opført paa det kongelige Theater den 11te October 1830. Side [61]-113
1896 indgår i: Vaudeville-Situationer [f] Senere udgave: Seer jer i Speil
1914 i: Udvalgte Digterværker [3g] Senere udgave: Seer jer i Speil
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe og Delavigne: Den stumme i Portici. Opera i fem Acter af Scribe og Delavigne. Musiken componeret af Auber. Oversat, til Brug for den danske Skueplads, af J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1830. 14 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 26) (1830, dramatik) BD4:sp304 👓
originaltitel: La muette de Portici
se også: Den Stumme i Portici
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:026
se også: Masaniello
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1869 Senere udgave: Den Stumme i Portici, historisk Skildring. Fri Bearbeidelse efter Scribes berømte Operatext. ♦ 1869. 296 sider
1883 Senere udgave: Den stumme i Portici
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og Melesville: To Aar efter Brylluppet eller Hvis er Skylden? Lystspil i een Act. Bearbejdet [af J.L. Heiberg] efter La seconde Année af Scribe og Delavigne. [Kjøbenhavn, 1831]. (Det Kgl. Theaters Repertoire, Nr. 32) (1831, dramatik) BDsupp:sp798
originaltitel: La seconde Année
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:032
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Bruden. Syngespil i tre Acter, af Scribe. Musiken componeret af Auber. Oversat af J. L. Heiberg. ♦ [Kjøbenhavn, udgivet af Ferdinand Printzlau, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1831]. 26 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 35) (1831, dramatik) BDsupp:sp796
originaltitel: La fiancée, 1829
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:035
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og Delavigne: Den fortræffelige Onkel. Ved J. L. Heiberg. ♦ [Kbh., 1831]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 34) (1831, dramatik) BDsupp:sp797
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:034
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Kjøge Huuskors. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1831. 88 sider (1831, dramatik) BDsupp:sp786
Detaljer
1835 i: Samlede Skrifter [5c] Senere udgave: Kjøge Huuskors
1849 i: Poetiske Skrifter [6b] Senere udgave: Kjøge Huuskors
1862 i: Poetiske Skrifter [7a] Senere udgave: Kjøge Huuskors. Side [3]
1895 i: Vaudeviller [3a] Senere udgave: Kjøge Huuskors
1903 indgår i: Vaudeviller [s143] Senere udgave: Kjøge Huuskors. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 28de November 1831. Side [143]-226
1914 i: Udvalgte Digterværker [2a] Senere udgave: Kjøge Huuskors
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Familien Riquebourg. Drama i een Act af Scribe. Oversat af J. L. Heiberg. ♦ [Kjöbenhavn, udgivet af Ferdinand Printzlau, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1832]. 16 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 40) (1832, dramatik) BDsupp:sp796
originaltitel: La famille Riquebourg, 1831
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:040
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
kollaps Noter
 note til titel 2. oplag. ♦ Kjöbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, [1843?].
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Et Feiltrin. Drama i to Acter. Oversat af J. L. Heiberg. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 5 Juni 1832 ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1832. 92 sider (1832, dramatik) BDsupp:sp796
originaltitel: Une faute, 1830
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Kostgængeren. Lystspil i een Act af Scribe [, Dupin og Dumersan]. Oversat af J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, faaes tilkjøbs i den Schubothske Boglade, 1832. 12 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 44) (1832, dramatik) BDsupp:sp796 👓
originaltitel: La pension bourgeoise, 1823
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:044
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
af Théophile Marion Dumersan (1780-1849, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe og Duport: Quækeren og Dandserinden. Lystspil i een Act af Scribe og Duport, oversat af J. L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ [Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1832]. 18 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 39) (1832, dramatik) BDsupp:sp798 👓
originaltitel: Le quaker et la danseuse, 1831
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:039
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Bouilly, Jean Nicolas og Eug. Scribe: Musiktexten til De to Nætter. Syngespil i tre Acter af Bouilly og Scribe. Oversat af J. L. Heiberg. Musikken componeret af Boieldieu. [Kbh., Schubothes Forlag, 1832]. 55 sider (1832, dramatik) BDsupp:sp793
originaltitel: Les deux nuits, 1829
Detaljer
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Den første Kjærlighed. Lystspil i een Act af Scribe. Oversat af J. L. Heiberg. ♦ [Kjøbenhavn, faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel, 1832]. 14 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 45) (1832, dramatik) BDsupp:sp796
originaltitel: Les premiers amours, 1825
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:045
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
1876 Senere udgave: Den første Kjærlighed
kollaps Noter
 Bog Heiberg, [Joh. Ludv.]: Et halvt Dusin udvalgte Nytaarsvers fra Theatret til Publicum Forfattede af Prof. Heiberg og fremsagte af Fru Heiberg, som Prolog ved det Kongelige Theaters Søndags-Forestilling den 1ste Januar 1832. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, [1832]. 15 sider (1832, digte) BDsupp:sp774
Detaljer
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1834 i: Samlede Skrifter [1dd] Senere udgave: Nytaarsvers fra Theatret til Publikum
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom et anonymt skrift: Nytaarsvers fra Publikum til Theatret som Gjensvar paa Versene fra Theatret til Publikum. ♦ Kjøbenhavn, udgivet, trykt og forlagt af B.J. Bendixen, 1832. 14 sider.
 Bog (oversætter) anonym [Rowley, W.]: Brødrene Foster. Lystspil i fire Acter. Efter Töpfers Bearbeidelse af en engelsk Original omarbeidet af J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel, 1833. 22 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 50) (1833, dramatik) BDsupp:sp792
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:050
Detaljer
af Williams Rowley (1585-1626, sprog: engelsk)
bearbejdelse: James Robinson Planché (1796-1880, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Karl Friedrich Gustav Töpfer (1792-1871, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Noveller, gamle og nye. Af Forf. til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1833-34 [ie: 1833]. [Bind] 1-3 (1833-34, roman) BDsupp:sp810
Detaljer
1835 Senere udgave: Noveller, gamle og nye. Af Forf. til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. 2. Udg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1835. [Bind] 1-3
kollaps Noter
 note til titel Alle tre bind udkom 1833.
kollaps Indhold

[1a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: En Hverdags-Historie. Side 1-67 (1833, roman)
1849 i: Skrifter [1a] Senere udgave: En Hverdags-Historie. Side 1-48
1866 i: Samlede Skrifter [1c] Senere udgave: En Hverdags-Historie. Side 161-218
1895 Senere udgave: En Hverdagshistorie og andre Noveller. 3. Udg.
1900 indgår i: Fortællinger [s001] Senere udgave: En Hverdags-Historie. Side [1]-27
1917 Senere udgave: En Hverdagshistorie. ♦ Hage & Clausen, 1917. 96 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt under pseudonymet Jota i Kjøbenhavns flyvende Post, nr 69-76 (1828).
[1b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Drøm og Virkelighed. Side 69-180 (1833, roman)
1900 indgår i: Fortællinger [s056] Senere udgave: Drøm og Virkelighed. Side [56]-100
[1c] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Den magiske Nøgle. Side 189-249 (1833, roman)
1851 i: Skrifter [11b] Senere udgave: Den magiske Nøgle. Side 199-248
1900 indgår i: Fortællinger [s028] Senere udgave: Den magiske Nøgle. Side [28]-55
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt under pseudonymet Jota i Kjøvenhavns flyvende Post, nr 34-41 (1828).
[1d] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Kong Hjort. Side 251-89 (1833, roman)
1849-51 i: Skrifter [7c] Senere udgave: Kong Hjort. Side 233-60
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt (anonymt) i Kjøbenhavns flyvende Post, nr 81-83 (1830), med undertitlen: Et Skov-Eventyr for Børn.
 note til titel Kun i "Kong Hjort", med hvis Catastrophe Forfatteren var utilfreds, har han udarbeidet en aldeles forandret Slutning ... [uddag af: Udgiverens Forerindring, upaginerede sider i starten af bindet].
[2a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Slægtskab og Djævelskab. Side 1-122 (1833, roman)
1902 indgår i: Fortællinger [s053] Senere udgave: Slægt og Djævelskab. Side [53]-101
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt under pseudonymet "af Forfatteren til "En Hverdags-Historie" i Kjøbenhavns flyvende Post, nr 27-28, 30-35, 40, 42, 44-45 (1830).
[2b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Mesalliance. Side 123-283 (1833, roman)
1849 i: Skrifter [1c] Senere udgave: Mesalliance. Side 129-243
1866 i: Samlede Skrifter [3b] Senere udgave: Mesalliance. Side 97-234
1902 indgår i: Fortællinger [s102] Senere udgave: Mesalliance. Side [102]-65
1911 indgår i: To Fortællinger [b] Senere udgave: Mesalliance. ♦
[3a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Familien Polonius. Side 1-129 (1833, roman)
1851 i: Skrifter [12a] Senere udgave: Familien Polonius. Side 1-94
1866 i: Samlede Skrifter [1b] Senere udgave: Familien Polonius. Side 45-160
1902 indgår i: Fortællinger [s001] Senere udgave: Familien Polonius. Side [1]-52
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt (anonymt) i Kjøbenhavns flyvende Post (12-1-1827 til 20-5-1827) nr. 4, 6, 9, 12-19, 42-43 og 58-59 under titlen: Fortællingen om Lieutnanten og Lydia.
[3b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Den lille Karen. Side 131-53 (1833, roman)
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt under pseudonymet p i Kjøbenhavns flyvende Post, nr 120-122 (1830), med undertitlen: En sand Tildragelse.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside WeirdSpace Digital Library
[3c] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: De lyse Nætter. Side 155-274 (1833, roman)
 Dramatik Heiberg, J. L.: Samlede Skrifter. Skuespil. ♦ Schubothe, 1833-41. 1-7 Deel (1833-41, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten (Første Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Tredie Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Fjerde Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Femte Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Sjette Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Syvende Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, Johan Ludvig: Pottemager Walter. Marionetspil i fem Acter. Side [1]-195 (1833, dramatik)
1814 indgår i: Marionettheater [b] 1. udgave: Pottemager Walter. En romantisk Spil i frem Acter. Side [96]-280
kollaps Noter
 note til titel Side [v]-xvi: Fortale.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[1b] Heiberg, Johan Ludvig: Julespøg og Nytaarsløier. Comedie i to Acter med et Intermezzo. Side [197]-376 (1833, dramatik)
1817 1. udgave: Julespøg og Nytaarsløier. Comødie af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, [Forfatteren], 1817 [ie: 1816]. x + 250 [1] sider + nodebilag. (Trykkeri: Trykt hos Hofbogtrykker Christensen)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2a] Heiberg, Johan Ludvig: Psyches Indvielse. Et mythologisk Skuespil. Udkom 1817. Side 1-85 (1833, dramatik)
1817 1. udgave: Psyche. Et mythologisk Skuespil [i fire Akter]. Første Deel. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt hos Boas Brünnich, 1817. viii + 104 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2b] Heiberg, Johan Ludvig: Prindsesse Isabella eller Tre Nætter ved Hoffet. Lystspil i tre Acter. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 29de October 1829. Side 87-302 (1833, dramatik)
1829 1. udgave: Prindsesse Isabella eller Tre Aftener ved Hoffet. Lystspil i tre Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1829. 178 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2c] Heiberg, Johan Ludvig: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville i een Act. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 28de November 1825. Side 303-400 (1833, dramatik)
1825 1. udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, paa Boghandler C.A. Reitzels Forlag, 1825. 92 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[3a] Heiberg, Johan Ludvig: Dristig vovet, halv er vundet (1834, dramatik)
1817 1. udgave: Dristig vovet, halv er vundet. Romantisk Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Boas Brünnich, 1817 [udkom november 1816]. 212 sider
[3b] Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret (1834, dramatik)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
[3c] Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøi (1834, dramatik)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
[4a] Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene (1835, dramatik)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
[4b] Heiberg, Johan Ludvig: Et Eventyr i Rosenborg Have (1835, dramatik)
1827 1. udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have. Operette. Musiken componere af Weyse. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 67 sider
[4c] Heiberg, Johan Ludvig: De uadskillelige (1835, dramatik)
1827 1. udgave: De uadskillelige. Vaudeville. Med et Kobber, efter Tegning af Eckersberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 83 sider
[5a] Heiberg, Johan Ludvig: De Danske i Paris (1835, dramatik)
1833 1. udgave: De Danske i Paris. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, faaes tiljøbs i den Schubotheske Boghandel, 1833. 76 sider
[5b] Heiberg, Johan Ludvig: Nina. [2. omarbejdede udgave] (1835, dramatik)
1823 1. udgave: Nina eller Den Vanvittige af Kierlighed. Skuespil i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1823. 251 sider
[5c] Heiberg, Johan Ludvig: Kjøge Huuskors (1835, dramatik)
1831 1. udgave: Kjøge Huuskors. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1831. 88 sider
[6a] Heiberg, Johan Ludvig: Alferne (1836, dramatik)
1835 1. udgave: Alferne. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af I.H. Schubothes Boghandling, 1835. 86 sider
[6b] Heiberg, Johan Ludvig: Den otte og tyvende Januar (1836, dramatik)
1826 1. udgave: Den otte og tyvende Januar. Vaudeville. Udgivet af Ferdinand Anton Christian Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Bekostning, hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 78 sider
[6c] Heiberg, Johan Ludvig: Don Juan (1836, dramatik)
[6d] Töpfer, [Karl]: Seer jer i Speil! (1836, dramatik)
af Karl Friedrich Gustav Töpfer (1792-1871, sprog: tysk)
1830 1. udgave: Seer jer i Speil! Lystspil i een Act, paa rimede Vers. Efter Töpfers Manuscript »Nehmt ein Exempel dran« ved J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1830. 45 sider
[6e] Heiberg, Johan Ludvig: Supplicanten. [Vaudeville i een Monolog] (1836, dramatik)
1849 i: Poetiske Skrifter [6ea] Senere udgave: Supplicanten
1862 i: Poetiske Skrifter [7d] Senere udgave: Supplicanten. Side [331]
1896 indgår i: Vaudeville-Situationer [a] Senere udgave: Supplicanten
1916 indgår i: Udvalgte Digtninger [c] Senere udgave: Supplicanten
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Kjøbenhavns flyvende Post, nummer 23, 22-2-1830.
[7a] Heiberg, Johan Ludvig: Fata Morgana (1841, dramatik)
1838 1. udgave: Fata Morgana. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, Schubothes Boghandling, 1838. 125 sider
[7b] Heiberg, Johan Ludvig: Syvsoverdag (1841, dramatik)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
[7c] Heiberg, Johan Ludvig: Nej (1841, dramatik)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
[7d] Heiberg, Johan Ludvig: Ja! Vaudeville-Monolog. Fortsættelse af Nei. Side 379-93 (1841, dramatik)
1839 1. udgave: Ja! Vaudeville Monolog. Fortsættelse af Nei. Med Melodier, udsatte for Pianoforte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.C. Lose & Olsen, [1839]. 11 sider [tværfolio i nodeformat]
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[7e] Heiberg, Johan Ludvig: Emilies Hjertebanken (1841, dramatik)
1840 1. udgave: Emilies Hjertebanken. Vaudeville-Monolog af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 13 Mai 1840. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 15 sider
[7f] Heiberg, Johan Ludvig: Grethe i Sorgenfri (1841, dramatik)
1840 1. udgave: Grethe i Sorgenfri. Vaudeville-Monolog af J. L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 18 September 1840, som Prolog i Anledning af H.M. Kongens høie Fødselsdag. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 14 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist, Bog- og Nodetrykker)
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og Varner: Den skjønneste Dag i Livet. Vaudeville i to Acter, efter Scribe og Varner, af J. L. Heiberg. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 30 Decbr. 1832. ♦ Kjøbenhavn, faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel, 1833. 52 sider (1833, dramatik) BDsupp:sp798
originaltitel: Le plus beau jour de la vie, 1825
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af A. F. Varner (1790-1854, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: De Danske i Paris. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, faaes tiljøbs i den Schubotheske Boghandel, 1833. 76 sider (1833, dramatik) BDsupp:sp786
Detaljer
1835 i: Samlede Skrifter [5a] Senere udgave: De Danske i Paris
1849 i: Poetiske Skrifter [6c] Senere udgave: De Danske i Paris
1862 i: Poetiske Skrifter [7b] Senere udgave: De Danske i Paris. Side [133]
1895 i: Vaudeviller [3b] Senere udgave: De Danske i Paris
1903 indgår i: Vaudeviller [s227] Senere udgave: De Danske i Paris. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 29de Januar 1833. Side [227]-300
1914 i: Udvalgte Digterværker [2b] Senere udgave: De Danske i Paris
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Bayard]: En Time i et Stervbo. Lystspil i een Act. Efter det Franske ved J. L. Heiberg. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothske Boghandels Forlag, 1834]. 14 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 62) (1834, dramatik) BDsupp:sp793
originaltitel: Le serrurier, 1832
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:062
Detaljer
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
af Louis Emile Vanderburch (1794-1862, sprog: fransk)
af Alexis de Comberousse (1793-1862, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og Dupin: Christen og Christine. Dramatisk Idyl i een Act. Efter Scribes og Dupins "Michel et Christine", ved J. L. Heiberg. ♦ Kiøbenhavn, (Faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel), 1834. 11 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider, Pilestræde Nr. 105). (Det Kgl. Theaters Repertoire, Nr. 53) (1834, dramatik) BDsupp:sp798
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:053
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
1830 1. udgave: Christen og Christine. Dramatisk Idyl i een Act. Efter Scribes og Dupins Michel et Christine, ved J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Holstrup Schultz. 42 sider
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Den hemmelige Lidenskab. Lystspil i tre Acter af Scribe. Oversat af J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, Schubothske Boghandlings Forlag, 1834. 28 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 66) (1834, dramatik) BDsupp:sp796
originaltitel: La passion secrète, 1834
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:066
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Samling Heiberg, Johan Ludvig: Samlede Skrifter. Digte og Fortællinger. ♦ Kjöbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1834-35. 1-2. Bind, 359 + 360 sider (1834-35, samling)
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, Johan Ludvig: Lyriske Digte (1834, digte)
[1b] Heiberg, Johan Ludvig: Den farlige Taushed. Novelle (1834, novelle(r))
[1c] Heiberg, Johan Ludvig: Fortællende og beskrivende Digte (1834, digte)
[1cf] Heiberg, Johan Ludvig: Amors Liv og Levnet. Fortalt af ham selv (1834, digte)
1862 i: Poetiske Skrifter [10b] Senere udgave: Amors Liv og Levnet
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Kjøbenhavns flyvende Post, 1827, nr. 71, 72 og 73.
[1d] Heiberg, Johan Ludvig: Romancer og Viser (1834, digte)
[1d] Heiberg, Johan Ludvig: Skjemtsomme og polemiske Vers (1834, digte)
[1dd] Heiberg, Johan Ludvig: Nytaarsvers fra Theatret til Publikum (1834, digte)
1832 1. udgave: Et halvt Dusin udvalgte Nytaarsvers fra Theatret til Publicum Forfattede af Prof. Heiberg og fremsagte af Fru Heiberg, som Prolog ved det Kongelige Theaters Søndags-Forestilling den 1ste Januar 1832. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, [1832]. 15 sider
[2a] Heiberg, Johan Ludvig: Lejlighedsdigte (1835, digte)
[2b] Heiberg, Johan Ludvig: Recitationer (1835, digte)
[2c] Heiberg, Johan Ludvig: Epistler og Impromtuer (1835, digte)
[2d] Heiberg, Johan Ludvig: Kaninen. En Fortælling (1835, novelle(r))
[2e] Heiberg, Johan Ludvig: Fragment af Göthes Faust. Oversat i Forening med Henrik Hertz, 1832 (1835, dramatik)
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
[2f] Heiberg, Johan Ludvig: Forsøg i det tydske sprog (1835, samling)
[2g] Heiberg, Johan Ludvig: Tillæg (1835, samling)
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Skuespil. Af Forfatteren til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1834 (1834, dramatik) BDsupp:sp786
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side iii-xxxi [Heibergs fortale].
kollaps Indhold

[a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Sproglæreren. Side 1-41 (1834, dramatik)
1849-51 i: Skrifter [7b] Senere udgave: Sproglæreren. Side 191-232
1866 i: Samlede Skrifter [2c] Senere udgave: Sproglæreren. Et Skuespil. Side 125-172
kollaps Noter
[b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Fregatskibet Svanen. Side 43-83 (1834, dramatik)
1849-51 i: Skrifter [9s211] Senere udgave: Fregatskibet Svanen. Side [211]-51
1866 i: Samlede Skrifter [2e] Senere udgave: Fregatskibet Svanen. Et Skuespil. Side 253-299
[c] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Magt og List. Side 85-152 (1834, dramatik)
1849-51 i: Skrifter [8b] Senere udgave: Mag og List. Side 128-97
1866 i: Samlede Skrifter [2d] Senere udgave: Magt og List. Et Skuespil. Side 173-252
kollaps Noter
[d] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: De Forlovede. Side 153-221 (1834, dramatik)
 Bog (oversætter) Romani, [Felice]: Den Ubekjendte. Tragisk Syngespil i to Acter. Texten af Romani. Musiken af Bellini. Oversat af J. L. Heiberg. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothske Boghandels Forlag, 1834]. 14 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 63) (1834, dramatik) BDsupp:sp799
originaltitel: Le straniera, 1829
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:063
Detaljer
af Felice Romani (1788-1865, sprog: italiensk)
musik af Vincenzo Bellini (1801-1835, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og [Nic. Paul Duport]: Den unge Hovmesterinde. Lystspil i een Act. Efter Scribe og Dupont, ved J. L. Heiberg. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothske Boghandels Forlag, 1834]. 17 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 60) (1834, dramatik) BDsupp:sp798
originaltitel: Le chaperon, 1832
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:060
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Soulié og Badon: Eventyr under Carl den Niende. Lystspil i tre Acter af Soulié og Badon. Oversat af J. L. Heiberg. Kbh., 1835. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 72) (1835, dramatik) BDsupp:sp799
originaltitel: Une aventure sous Charles IX, 1834
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:072
Detaljer
af Frédéric Soulié (1800-1847, sprog: fransk)
af Edmond Badon (d. 1849, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Note (andet) Kruse, Laur.: Den farlige Taushed. Efter en dansk Begivenhed. Udg. af Andr. Rasmussen. Kbh., 1835 (1835, roman) BDsupp:sp821
Detaljer
af Lauritz Kruse (1778-1839)
udgiver: Andreas C. Rasmussen (1793-1835)
kollaps Noter
 note til oversat titel Er en Fortælling af Joh. Ludv. Heiberg, overs. paa tysk af Kruse og atter oversat paa dansk.
 note til oversat titel Tryk i Læsefrugter, samlede paa Literaturens Mark af et Selskab, 1834.
 Bog (oversætter) d'Ennery [ie: A. Philippe]: Kjolen gjør ikke Manden. Lystspil i een Act af D'Ennery. Oversat af J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1835. 63 sider (1835, dramatik) BDsupp:sp795
originaltitel: Changement d'uniforme, 1835
Detaljer
af Adolphe Philippe (sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (udgiver) pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Noveller, gamle og nye. Af Forf. til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. 2. Udg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1835. [Bind] 1-3 (1835, roman) BDsupp:sp810
Detaljer
1833-34 1. udgave: Noveller, gamle og nye. Af Forf. til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1833-34 [ie: 1833]. [Bind] 1-3
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Nye Fortællinger. Af Forf. til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1835-36. [Bind] 1-3 (1835-36, roman) BDsupp:sp810
Detaljer
1839-40 Senere udgave: Nye Fortællinger. Af Forf. til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. 2. Udg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1839-40. [Bind] 1-3
kollaps Indhold

[1a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Ægtestand. Side 1-198 (1835, roman)
1902 indgår i: Fortællinger [s166] Senere udgave: Ægtestand. Side [166]-245
[1b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: En Episode. Side 199-300 (1835, roman)
1902 indgår i: Fortællinger [s316] Senere udgave: En Episode. Side [316]-56
[2] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Ekstremerne. 223 sider (1835-36, roman)
1890 Senere udgave: Ekstremerne. Med Oplysninger udg. af Axel Sørensen. ♦ C.A. Reitzel (Grøn), 1890. (Danske Forfattere, 2-4)
1895 indgår i: En Episode [b] Senere udgave: Extremerne
1900 indgår i: Fortællinger [s101] Senere udgave: Extremerne. Side [101]-94
[3a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Jøden. Side 1-182 (1836, roman)
1902 indgår i: Fortællinger [s246] Senere udgave: Jøden. Side [246]-315
[3b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Hvidkappen. Side 183-332 (1836, roman)
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Wilhelm Frederik Laub (1805-1845)
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) Bernhard, Carl: Et Aar i Kjøbenhavn. Udgivet af J.L. Heiberg. 1-2. Bd. Kbh., 1835. ♦ J. H. Schobothes Boghandling, 1835. 1.-2. Deel (1835, roman) BDsupp:sp814
Detaljer
af Carl Bernhard (1798-1865)
1856 i: Samlede Noveller og Fortællinger [1] Senere udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. Novelle af Carl Bernhard. To Dele. Tredie Oplag. Schubothe, 1856. 291 sider
1869 i: Samlede Skrifter [1] Senere udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. [Del] I (Første Gang trykt 1834), [Del] II (Første Gang trykt 1835). 333 Sider
1896 i: Udvalgte Skrifter [7] Senere udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. 316 sider
1896 Senere udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. ♦ Schubothe, 1896
1910 Senere udgave: Et Aar i Kjøbenhavn. ♦ Gyldendal, 1910. 320 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
1916 i: Udvalgte Skrifter [4a] Senere udgave: Et Aar i Kjøbenhavn
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet som: Noveller, 2det Opl. 1.-2. Bind, 1841-42.
 note til titel 1ste Deel udkom 26-12-1834.
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Alferne. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af I.H. Schubothes Boghandling, 1835. 86 sider (1835, dramatik) BDsupp:sp786
Detaljer
1836 i: Samlede Skrifter [6a] Senere udgave: Alferne
1848 i: Poetiske Skrifter [2a] Senere udgave: Alferne
1862 i: Poetiske Skrifter [2a] Senere udgave: Alferne
1896 i: Skuespil [1d] Senere udgave: Alferne
1911 indgår i: Udvalgte poetiske Skrifter [b] Senere udgave: Alferne
1914 i: Udvalgte Digterværker [2f] Senere udgave: Alferne
1915 Senere udgave: Alferne. Eventyrkomedie. Indledn. og Oplysninger af H. Albrectsen. ♦ Lehmann og Stage, 1915. 64 sider
kollaps Noter
 Bog (digte) antologi: Hundrede Romanzer af danske digtere. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkerie, 1836. xii + 456 sider (1836) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Nicolai Søtoft (1790-1844)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
kollaps Noter
 note til titel Side [v]-viii: Til Læseren [Signeret: Kjøbenhavn i Januar 1836, C.W.].
 note til titel Side [ix]-xii: Indhold.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) anonym [Duport, N. P. og Paul Henri Foucher]: Coliche. Lystspil i een Act efter det Franske [Duport og Foucher], ved J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1836. 14 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 85) (1836, dramatik) BDsupp:sp794
originaltitel: Coliche ou Un pamphlet sous Mr. de Maurepas, 1836
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:085
Detaljer
af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
af Paul Foucher (1810-1875, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Melesville og Nic. Brazier]: Guldkorset. Lystspil i to Acter efter det Franske ved J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1836. 28 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 79) (1836, dramatik) BDsupp:sp795
originaltitel: Catherine ou la croix d'or, 1835
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:079
Detaljer
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
af Nicolas Brazier (1783-1838, sprog: fransk)
1862 i: Poetiske Skrifter [11s115] Senere udgave: Guldkorset. Lystspil i to Acter efter det Franske. Side [115]-273
kollaps Noter
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider (1836, dramatik) BDsupp:sp786
Detaljer
1841 i: Samlede Skrifter [7c] Senere udgave: Nej
1849 i: Poetiske Skrifter [6d] Senere udgave: Nei
1862 i: Poetiske Skrifter [7c] Senere udgave: Nei. Side [247]
1895 i: Vaudeviller [3c] Senere udgave: Nei
1901 indgår i: Vaudeviller i Udvalg [d] Senere udgave: Nei
1911 indgår i: Udvalgte poetiske Skrifter [h] Senere udgave: Nei
1911 indgår i: Udvalgte Værker [c] Senere udgave: Nei
1914 i: Udvalgte Digterværker [2c] Senere udgave: Nei
1919 Senere udgave: Nej. Vaudeville i 1 Akt. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen. 2. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. Ja. Vaudevillemonolog. Fortsættelse af Nej. Første Gang opført paa Det kongelige Teater d. 24de Februar 1839. ♦ Gyldendal, 1919. 76 sider
1923 Senere udgave: Nej. Vaudeville i een Akt. 3. Udg. - Ja. Vaudevillemonolog. 2. Udg. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Ferd. Christensen og Axel Sørensen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 76 sider. Pris: kr. 1,00
1932 i: Poetiske Skrifter [2b] Senere udgave: Nei
1971 indgår i antologien: Fra Holberg til Rifbjerg [s111] Senere udgave: Nei. Side 111-17
kollaps Noter
 note til titel Kristoffer Nyrop: Nej. Et motivs historie, 1891. Link til ekstern webside urn.nb.no
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: To Noveller. Af Forf. til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837 (1837, roman) BDsupp:sp810
Detaljer
kollaps Indhold

[a] pseudonym: Montanus den Yngre. Side 1-214 (1837, roman)
1849 i: Skrifter [2a] Senere udgave: Montanus den Yngre. Side 1-146
1867 i: Samlede Skrifter [7a] Senere udgave: Montanus den Yngre. Side 1-176
1895 Senere udgave: Montanus den Yngre. Nisida. 3. Udg
[b] pseudonym: Nisida. Side 215-412 (1837, roman)
1849-51 i: Skrifter [9s001] Senere udgave: Nisida. Side [1]-135
1867 i: Samlede Skrifter [7b] Senere udgave: Nisida. Side 177-338
1895 indgår i: Montanus den Yngre [b] Senere udgave: Nisida
 Bog (oversætter) Rosier, J. B.: En Criminalproces. Lystspil i tre Acter af Rosier. Oversat af J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1837. 36 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 87) (1837, dramatik) BDsupp:sp796
originaltitel: Un procès criminel, 1836
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:087
Detaljer
af Joseph Bernard Rosier (1804-1880, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Saint-George, Leuven, Forge]: Farinelli. Lystspil i tre Acter, med Sange og Chor til Musik af forskjellige Componister. Efter det Franske, og tildels til Originalens Musik, oversat af J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1837. 23 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 94) (1837, dramatik) BDsupp:sp799
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:094
Detaljer
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
af Philippe-Auguste Pitaud (1805-1881, sprog: fransk)
1878 Senere udgave: Farinelli. Lystspil i 3 Akter med Sange. Oversat af J. L. Heiberg. Ny Udgave. ♦ Schubothe, 1878. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 94)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Enten elskes eller døe! Lystspil i een Act af Scribe [og Dumanoir, ie: Pinel], oversat af J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1838. 15 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 100) (1838, dramatik) BDsupp:sp797
originaltitel: Ètre aimé ou mourir, 1835
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:100
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Philippe-François Pinel (1806-1865, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Ancelot og Alexis de Comberousse]: Man kan, hvad man vil. Lystspil i to Acter. Efter det Franske, oversat af J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1838. 22 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 96) (1838, dramatik) BDsupp:sp793
originaltitel: Vouloir c'est pouvoir, 1837
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:096
Detaljer
af Jacques Arsène Polycarpe François Ancelot (1794-1854, sprog: fransk)
af Alexis de Comberousse (1793-1862, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (digte) antologi: Nytaarsgave for 1838. Udgivet af L. F. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, 1838. 160 sider (1838) 👓
originaltitel: Der Freund in der Noth, 1775
del af: Læsefrugter
del af: Harpen
del af: Harpen
Detaljer
udgiver: L.F. Kruse (1794-1841)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af M.N. Schmidth (1801-1840)
digte af Anonym
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
andet: Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johan Moses Georg Hollard Nielsen (1804-1870)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Emil Høxbroe (1809-1847)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
andet: Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809, sprog: tysk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
andet: Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel 2 upagineret sider: Til Læseren [digt, signeret Udgiveren].
 note til titel Indhold: Digte: Ewald: Haab og Erindring. Fredr. Sneedorff Birch: De fire Ædelsteene. [Anonym:] Religionen. Ungdoms Drømme. Den 14de October. Til Julie. Michael Schmidt [ie: Schmidth]: K. L. Rahbeck, 1831. [Anonym]: Botanikeren (Frit efter Johan M. Vogl). F. Høegh-Guldberg: Velsignelse. Chr. Winther: Musiken. F. Schaldemose: Menneskets Skytsaander. ff: Ilden (Efter Tegnèr). Schack Staffeldt: Det Uopnaaelige. Hollard-Nielsen: Regnbuen (Skrevet efter Læsningen af Øhlenschlägers Verk). H.C.W.: Digtekunstens Aand. Adam Leo: Tidens Alvorg (Efter Ludvig Uhland). A.P. Liunge: Efter Fraværelsen (Af Th. Moore). S.S. Blicher: Til en haabefuld men tungsindig Yngling. Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Sneegraven. Schack Staffeldt: Den græske Blomsterpige. S.S. Blicher: Hymne efter en Sygdom. J.L. Heiberg: Epilog (Fremsagt af Hr. Instructeur Nielsen den 30 Juni 1831). Claudius Rosenhoff: Rübezahl. S.S. Blicher: Venner i Nød (Frit efter Pheffel [ie: Pfeffel]). H.C. Andersen: Underlige Drømme. Chr. Winther: Maanen og dens Moder (Ideen laant). Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Ung Hakons Knæsætning (Et Dræpling). H.C. Andersen: Tiggeren og hans Hund (Efter Adalbert v. Chamisse) Haste: Brev til en fraværende Søn (paa hans Confirmationsdag fra hans Moder). X...: Venskab. F.J. Hansen: Andagt i Naturen. X...: Med en Knop af en Passionsblomst. Helmina [ie: Sophie Voigt]: Den evige Lampe. [Anonym]: Til hvem der vil. R. Claudius [ie: C. Rosenhoff]: Fortid og Nutid. [Anonym]: Bagtalelsen (Efter Starke). B.S. Ingemann: Skjalden og Tiderne.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Til en haabefuld men tungsindig Yngling, oprindelig trykt i Læsefrugter, bind 9, 1820, side 220-23.
 note til oversat titel Venner i Nød, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr. 14 (5-4-1822), side 105-06.
 note til titel Hymne, efter en Sygdom, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr 16 (19-4-1822), side 121.
kollaps Indhold

[s085] Brachmann, Louise: Duen. Fortælling. Side 85-98 (1838, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s099] Wolff, O. L. B.: Landsbyeskolemester Cyrillus Spangenbecks Autobiograhie. Humoreske. Side [99]-112 (1838, novelle(r))
originaltitel: Autobiographie des Dorfschulmesiters Cyrillus Spangenbeck, 1831
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk i samlingen: Herbstzeitlosen. Erzählungen und Novellen von O.L.B. Wolff. Leipzig, 1831.
[s113] Baczko, von: Ypperstepræsten i Modaba. Malerie. Side [113]-22 (1838, novelle(r))
originaltitel: Der Oberpriester zu Modaba, 1811
af Ludwig von Baczko (1756-1823, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i samlingen: Nachtviolen. Leipzig, 1811.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s123] Sze, G.: Brødrene. Fortælling. Side [123]-36 (1838, novelle(r))
af G. Sze (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Fata Morgana. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, Schubothes Boghandling, 1838. 125 sider (1838, dramatik) BDsupp:sp786
Detaljer
1841 i: Samlede Skrifter [7a] Senere udgave: Fata Morgana
1848 i: Poetiske Skrifter [2b] Senere udgave: Fata Morgana
1862 i: Poetiske Skrifter [2b] Senere udgave: Fata Morgana
1896 i: Skuespil [2a] Senere udgave: Fata Morgana
kollaps Noter
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Maria. Novelle af Forf. til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1839. 267 sider (1839, roman) BDsupp:sp810
Detaljer
1849-51 i: Skrifter [7a] Senere udgave: Maria. Side 1-189
1867 i: Samlede Skrifter [8] Senere udgave: Maria. 231 sider
1895 Senere udgave: Maria. 3. Udg.
kollaps Noter
 anmeldelse Tidsskrift for Litteratur og Kritik, Første Bind 1839, side 268-85 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://hdl.handle.net/2027/uc1.b5249282?urlappend=%3Bseq=286%3Bownerid=13510798902244580-302
 Bog (udgiver) pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Nye Fortællinger. Af Forf. til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. 2. Udg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1839-40. [Bind] 1-3 (1839-40, roman) BDsupp:sp810
Detaljer
1835-36 1. udgave: Nye Fortællinger. Af Forf. til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1835-36. [Bind] 1-3
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Ja! Vaudeville Monolog. Fortsættelse af Nei. Med Melodier, udsatte for Pianoforte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.C. Lose & Olsen, [1839]. 11 sider [tværfolio i nodeformat] (1839, dramatik) BDsupp:sp786
Detaljer
1841 i: Samlede Skrifter [7d] Senere udgave: Ja! Vaudeville-Monolog. Fortsættelse af Nei. Side 379-93
1849 i: Poetiske Skrifter [6eb] Senere udgave: Ja
1862 i: Poetiske Skrifter [7e] Senere udgave: Ja. Side [343]
1896 indgår i: Vaudeville-Situationer [b] Senere udgave: Ja
1914 i: Udvalgte Digterværker [3f] Senere udgave: Ja!
1919 indgår i: Nej [b] Senere udgave: Ja. Vaudevillemonolog. Fortsættelse af Nej. Første Gang opført paa Det kongelige Teater d. 24de Februar 1839. (Ved Axel Sørensen)
kollaps Noter
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Een i Alle. Novelle af Forf. til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1840. 399 sider (1840, roman) BDsupp:sp810
Detaljer
1849-51 i: Skrifter [5] Senere udgave: Een i Alle. 282 sider
1867 i: Samlede Skrifter [9] Senere udgave: Een i Alle. 338 sider
1895 Senere udgave: Een i Alle. 3. Udg.
 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: De Uafhængige. Comedie i 3 Acter af Scribe, oversat af J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 28 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 123) (1840, dramatik) BDsupp:sp797
originaltitel: Les indépendants, 1837
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:123
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Emilies Hjertebanken. Vaudeville-Monolog af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 13 Mai 1840. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 15 sider (1840, dramatik) BDsupp:sp786
Detaljer
1841 i: Samlede Skrifter [7e] Senere udgave: Emilies Hjertebanken
1849 i: Poetiske Skrifter [6ec] Senere udgave: Emilies Hjertebanken
1862 i: Poetiske Skrifter [7f] Senere udgave: Emilies Hjertebanken. Side [359]
1896 indgår i: Vaudeville-Situationer [c] Senere udgave: Emilies Hjertebanken
1914 i: Udvalgte Digterværker [3d] Senere udgave: Emilies Hjertebanken
1916 indgår i: Udvalgte Digtninger [d] Senere udgave: Emilies Hjertebanken
kollaps Noter
 note til titel Herfra stammer sangen: Høit paa en Gren en Krage sad.
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Grethe i Sorgenfri. Vaudeville-Monolog af J. L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 18 September 1840, som Prolog i Anledning af H.M. Kongens høie Fødselsdag. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 14 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist, Bog- og Nodetrykker) (1840, dramatik) BDsupp:sp786
Detaljer
1841 i: Samlede Skrifter [7f] Senere udgave: Grethe i Sorgenfri
1849 i: Poetiske Skrifter [6ed] Senere udgave: Grethe i Sorgenfri
1862 i: Poetiske Skrifter [7g] Senere udgave: Grethe i Sorgenfri. Side [371]
1896 indgår i: Vaudeville-Situationer [d] Senere udgave: Grethe i Sorgenfri
kollaps Noter
 note til titel Med nodetryk i teksten.
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider (1840, dramatik) BDsupp:sp786
Detaljer
1841 i: Samlede Skrifter [7b] Senere udgave: Syvsoverdag
1848 i: Poetiske Skrifter [2c] Senere udgave: Syvsoverdag
1862 i: Poetiske Skrifter [2c] Senere udgave: Syvsoverdag
1891 Senere udgave: Syvsoverdag. Romantisk Komedie i 3 Akter. Med Oplysninger udg. ved F. Christensen
1896 i: Skuespil [2b] Senere udgave: Syvsoverdag
1905 Senere udgave: Syvsoverdag. Romantisk Komedie i 3 Akter. M. Oplysn. og Forfatterens Levnedsbeskrivelse ved F. Christensen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1905. 128 sider. Pris: kr. 1,00
1911 indgår i: Udvalgte poetiske Skrifter [c] Senere udgave: Syvsoverdag
1911 indgår i: Udvalgte Værker [a] Senere udgave: Syvsoverdag
1914 i: Udvalgte Digterværker [3a] Senere udgave: Syvsoverdag
1921 Senere udgave: Syvsoverdag. Romantisk Komedie i 3 Akter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Ferd. Christense. 4. ændrede Udg. ved Valdemar Bjerre. ♦ Gyldendal, 1921. 100 sider
1927 Senere udgave: Syvsoverdag. En Sjæl efter Døden. Nøddeknækkerne. De Nygifte. Udgivet af Harald Rue. Tegninger af Axel Nygaard. ♦ Martins Forlag, 1927. 320 sider. Pris: kr. 4,00
1932 i: Poetiske Skrifter [2c] Senere udgave: Syvsoverdag
1947 indgår i antologien: Dianas Sange [s040] Senere udgave: Kong Valdemars Jagt
kollaps Noter
 Bog Heiberg, J. L.: Kantate. I Anledning af den höie Formæling imellem Deres Kongelige Höiheder Kronprinds Frederik Carl Christian af Danmark og Kronprindsesse Caroline Charlotte Mariane, ... Musiken componeret af Fröhlich. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos C.G. Schiellerup, 1841. 11 sider (1841, digte)
Detaljer
musik af J.F. Frøhlich (1806-1860)
kollaps Noter
 note til titel Den fulde titel: Kantate i Anledning af den höie Formæling imellem Deres Kongelige Höiheder Kronprinds Frederik Carl Christian af Danmark og Kronprindsesse Caroline Charlotte Mariane, födt Hertuginde af Mecklenburg-Strelitz. Af J. L. Heiberg. Musiken componeret af Concertmester Fröhlich.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Nær og fjern. Novelle af Forf. til "En Hverdagshistorie". Udg. af J.L. Heiberg. ♦ C.A. Reitzel, 1841. 239 sider (1841, roman)
Detaljer
1849-51 i: Skrifter [6b] Senere udgave: Nær og fjern. Side 1-174
1867 i: Samlede Skrifter [10a] Senere udgave: Nær og fjern. Side 1-206
1895 Senere udgave: Nær og Fjærn
kollaps Noter
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Nye Digte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzel, 1841 [udkom 21-12-1840]. 250 sider (1841, digte)
Detaljer
1862 i: Poetiske Skrifter [10c] Senere udgave: Nye Digte
1932 i: Poetiske Skrifter [3b] Senere udgave: Nye Digte
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Kalliope
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[a] Heiberg, Johan Ludvig: Gudstjeneste. En Foraars-Phantasie. Side 3-27 (1841, digte)
[b] Heiberg, Johan Ludvig: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158 (1841, dramatik)
1848 i: Poetiske Skrifter [2d] Senere udgave: En Sjæl efter Døden
1893 Senere udgave: En Sjæl efter Døden. Apocalyptisk Comedie. Med Indledning og Noter: Alfred Ipsen. ♦ Kbh., Reitzel, Grøn, 1893
1911 indgår i: Udvalgte poetiske Skrifter [i] Senere udgave: En Sjæl efter Døden
1911 Senere udgave: En Sjæl efter Døden
1914 i: Udvalgte Digterværker [3c] Senere udgave: En Sjæl efter Døden
1916 indgår i: Udvalgte Digtninger [g] Senere udgave: En Sjæl efter Døden
1917 Senere udgave: En Sjæl efter Døden. En apokalyptisk Komedie. 3. Udg. Udg. af Dansklærerforeningen ved Alfr. Ipsen. ♦ Gyldendal, 1917. 96 sider
1918 Senere udgave: En Sjæl efter Døden. En apokalyptisk Komedie. ♦ Prior, 1918. 110 sider. Pris: kr. 2,25
1919 Senere udgave: En Sjæl efter Døden. Indledning og Noter ved Oskar Schlichtkrull. ♦ Pio's Forlag, 1919. 142 sider
1921 Senere udgave: En Sjæl efter Døden. En apokalyptisk Komedie. Udg. af Dansklærerforeningen ved Alfr. Ipsen. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 96 sider. Pris: kr. 1,75
1924 Senere udgave: En Sjæl efter Døden. En apokalyptisk Komedie. ♦ Prior, 1924. 112 sider. Pris: kr. 2,75
1927 indgår i: Syvsoverdag [b] Senere udgave: En Sjæl efter Døden
1929 Senere udgave: En Sjæl efter Døden. Med Indledning og Noter af Oskar Schlichtkrull. Udg. af Dansklærerforeningen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1929. 120 sider. Pris: kr. 1,35
1937 Senere udgave: En Sjæl efter Døden. Med Indledning og Noter af Oskar Schlichtkrull. Udg. af Dansklærerforeningen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1937. 120 sider
1946 Senere udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Træsnit af Povl Christensen. ♦ Høst, 1946. 124 sider, illustreret. Pris: kr. 30,00
1947 Senere udgave: En Sjæl efter Døden. Med Indledning og Noter af Oskar Schlichtkrull. Udg. af Dansklærerforeningen. 4. Udg. (Fotografisk Optryk). ♦ Gyldendal, 1947. 114 sider. Pris: kr. 2,00
[c] Heiberg, Johan Ludvig: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237 (1841, digte)
andet: N.C. Møhl (1798-1830)
1891 Senere udgave: De Nygifte. En Romance-Cyklus af Johan Ludvig Heiberg. Illustreret af Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1891. 89 sider, illustreret (26 x 20 cm). Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
1911 indgår i: Udvalgte poetiske Skrifter [j] Senere udgave: De Nygifte
1914 i: Udvalgte Digterværker [3b] Senere udgave: De Nygifte
1917 Senere udgave: De Nygifte. En Romance-Cyklus. (Udgaven ved Alex. Schumacher. Vign. af Kr. Kongstad). ♦ Høst, 1917. 96 sider, illustreret
1918 Senere udgave: De Nygifte. En Romance-Cyklus. (M. Indledning af Hans Brix). ♦ Christians-Pressen, 1918. 142 sider, illustreret
1918 Senere udgave: De Nygifte. En Romance-Cyklus. ♦ Prior, 1918. 64 sider. Pris: kr. 2,25
1927 indgår i: Syvsoverdag [d] Senere udgave: De Nygifte
1931 Senere udgave: De Nygifte og andre Digte. ♦ København, Carl Larsens Forlag, [1931]. (Guldbøgerne)
1944 Senere udgave: De Nygifte. Udg. ved Kjeld Elfelt
1945 Senere udgave: De nygifte. Udg. ved Kjeld Elfelt. Tegninger af Anne Fabricius. ♦ Carit Andersen, 1945. 56 sider, illustreret. Pris: kr. 8,75
kollaps Noter
 note til titel Personen "Jægeren" er inspireret af M.C. Møhls liv.
[d] Heiberg, Johan Ludvig: Protestantismen i Naturen. En Mysterie. Side 241-249 (1841, digte)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Eet hundrede lyriske Digte af den danske Litteratur. Samlede og udgivne af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, H.J. Bing & Søn, 1842. xvi + 272 sider (1842, digte)
Detaljer
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Digte af Staffeldt, Oehlenschläger, J.L. Heiberg, Baggesen, H. Hertz, C. Winther, Bagger, Wilster, Hauch, Paludan-Müller, Blicher, Høegh-Guldberg, H.P. Holst, Grundtvig, Rosenhoff, Ewald, Cl. Frimann, P.M. Møller, Ingemann, Andersen.
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Intelligensblade. Udgivne af J. L. Heiberg. ♦ Nr. 1-48 (1.-4. Bind), 1842-44. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri) (1842-44, periodicum) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bind 1: Nr. 1-12, 1842. Bind 2: Nr. 13-24, 1842-43. Bind 3: Nr. 25-36, 1843. Bind 4: Nr. 37-48, 1844.
 url Fuld visning af teksten (Nr. 1-48) på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 url Fuld visning af tidsskriftet (Nr. 1-24, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af tidsskriftet (Nr. 1-24, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af tidsskriftet (Nr. 25-36) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Note (andet) Howitz, Adam: Joh. Ludv. Heiberg efter Døden. Apocalyptisk Comoedie. ♦ Kbh., Chr. Steen og Søn, 1842 (1842, dramatik)
af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
 Bog (oversætter) Heiberg, Johan Ludvig: Dagen før Slaget ved Marengo. Operette i een Act, bearbeidet efter en fransk Vaudeville [Theaulon, de Forge og Jaime] ved J. L. Heiberg. Musiken componeret af Baron Hermann v. Løvenskiold. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1843. 59 sider (1843, dramatik)
originaltitel: Carmagnole ou Les Français sont des farceurs, 1836
Detaljer
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
af Philippe-Auguste Pitaud (1805-1881, sprog: fransk)
af Pierre Joseph Rousseau (1797-1849, sprog: fransk)
musik af Herman Løvenskiold, f 1815 (1815-1870)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 opført under danske skuespil under Heibergs navn.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Urania. Aarbog for 1844. Udgiven af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjöbenhavn, trykt paa H.I. Bing & Söns Forlag, [udkom december 1843]. 285 sider (1843, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Indholder følgende ikke skønlitterære bidrag, side 1-188: Almanak for 1844. Stjerne-Calender for 1844, til Orientering i Himmellegemernes Bevægelse og Stillinger, af Udgiveren. Det astronomiske Aar, af Udgiveren. Kirke-Aaret, af H. Martensen.
 note til titel Side [285]: Rettelser.
 note til titel [Side 97:] I et nyligt udkomment Skrift, som endog förer "Gjentagelsens" Titel er der sagt noget meget Smukt og Træffende om dette Begreb, men Forfatteren har ikke skjelnet mellem den væsenligt forskjellige Betydning, som Gjentagelsen har i den naturlige og i den aandelige Sphære. Derved er han kommen i den Vildfarelse, af Gjentagelsen skal i en tilkommende Philosophie spille den samme Rolle, som "Det, man af en Feiltagelse har kaldet Mediationen", spiller i den nuværende. [En kritik af: Constantin Constantius [ie. Søren Kierkegaard]: Gjentagelsen. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi. 1843].
 note til titel Heiberg udgav i Intelligensblade nr. 44, 45, 46, 1. feb. 1844, bd. 4, side 227-236, side 227: Eftertale til "Urania".
 note til titel Hertil udkom 14-6-1844: Nicolaus Notabene [ie: Søren Kierkegaard]: Forord. Morskabslæsning for enkelte Stænder efter Tid og Leilighed. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1844. 70 sider. [Fuld visning på sks.dk]. Link til ekstern webside sks.dk Kierkegård, Søren Søren Kierkegaard
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 opført under: Astronomie.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[s189] Winther, Chr.: Alfernes Pleiesön. En Idyl, af Christian Winther. Side [189]-214 (1843, digte)
af Chr. Winther (1796-1876)
[s215] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Castor og Pollux. Novelle, af Forfatteren til "En Hverdags-Historie". Side 215-284 (1843, novelle(r))
1849-51 i: Skrifter [8c] Senere udgave: Castor og Pollux. Side 199-263
1867 i: Samlede Skrifter [11b] Senere udgave: Castor og Pollux. Side 211-267
1895 indgår i: Korsvejen [b] Senere udgave: Castor og Pollux
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: En Brevvexling. Meddeelt af Forfatteren til "En Hverdags-Historie". Udgiven af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1843. 138 sider (1843, roman) 👓
Detaljer
1849 i: Skrifter [3b] Senere udgave: En Brevvexling. Side 145-240
1867 i: Samlede Skrifter [10b] Senere udgave: En Brevvexling. Side 207-319
1895 indgår i: Nær og Fjærn [b] Senere udgave: En Brevvexling
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Journal for Literatur og Kunst, bind 1, side 55-57 [Anmeldelse [af Rasmus Schmidt]]. Schmidt, Rasmus, f 1821 Rasmus Schmidt
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Korsveien. Novelle af Forf. til "En Hverdagshistorie". Udg. af J.L. Heiberg. ♦ C.A. Reitzel, 1844. 244 sider (1844, roman)
Detaljer
1849-51 i: Skrifter [10s001] Senere udgave: Korsveien. Side [1]-173
1867 i: Samlede Skrifter [11a] Senere udgave: Korsveien. Side 1-210
1895 Senere udgave: Korsvejen
 Bog (digte) antologi: Poesi og Prosa. Udg. af P.N. Jørgensen. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af og trykt hos Udgiveren, 1844. 164 sider (1844, digte) 👓
Detaljer
udgiver: P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
kollaps Noter
 note til titel Side [89]-112: Om Holbergs Skrifter. Af A.E. Boye.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s003] Krossing, Nikolaj: Smaavers fra Børnestuen. Side [3]-16 (1844, digte)
af Nikolaj Krossing (1798-1872)
[s063] Oehlenschläger: Ivan Wasiliewitsch. Side 63-67 (1844)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
[s113] Jørgensen, P. N.: En lille Forstyrrelse i et Bogtrykkercontoir. Dramatisk Skizze. Side [113]-64 (1844, dramatik)
af P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
 Tekster antologi: Urania. Aarbog for 1845. Udgiven af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjöbenhavn, trykt paa H.I. Bing & Söns Forlag, [udkom 17-12-1844]. 208 sider (1844, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indholder følgende ikke skønlitterære bidrag, side 1-88: Almanak for 1845. Stjerne-Calender for 1845, til Orientering i Himmellegemernes Bevægelse og Stillinger.
kollaps Indhold

[s089] Holst, H. P.: Syracusa. Side 89-112 (1844)
af Hans Peter Holst (1811-1893)
[s113] Paludan-Müller, Fr.: Abels Död. Side 113-42 (1844, digte)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
1854 indgår i: Tre Digte [b] Senere udgave: Abels Død
1857 indgår i: Tre Digte [b] Senere udgave: Abels Død
1872 indgår i: Sex Digte [b] Senere udgave: Abels Død. Side 206-235
1893 Senere udgave: Abels Død
1914 Senere udgave: Abels Død
1948 Senere udgave: Abels Død. (Epilog af Magnus Stevns. Tegninger af Axel Poulsen). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], [1948]. 38 sider, illustreret. Pris: kr. 6,50
kollaps Noter
 anmeldelse Aarhus Stifts-Tidende 3-1-1845, side 2-3 [Anmeldelse, signeret med kors] Link til ekstern webside Mediestream
[s143] Heiberg, J. L.: Nöddeknækkerne. Et Satyrspil. Side 143-208 (1844)
1848 i: Poetiske Skrifter [2e] Senere udgave: Nøddeknækkerne
1862 i: Poetiske Skrifter [10d] Senere udgave: Nøddeknækkerne
1896 indgår i: Dramatiske Digte [c] Senere udgave: Nøddeknækkerne. Et Satyrspil. Side 245-302
1927 indgår i: Syvsoverdag [c] Senere udgave: Nøddeknækkerne
1932 i: Poetiske Skrifter [3c] Senere udgave: Nøddeknækkerne
kollaps Noter
 anmeldelse Aarhus Stifts-Tidende 3-1-1845, side 3 [Anmeldelse, signeret med kors] Link til ekstern webside Mediestream
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: To Tidsaldre. Novelle af Forf. til "En Hverdags-Historie". Udg. af J.L. Heiberg. ♦ C.A. Reitzel, 1845. 285 sider (1845, roman)
Detaljer
1851 i: Skrifter [11a] Senere udgave: To Tidsaldre. Side 1-198
1867 i: Samlede Skrifter [12a] Senere udgave: To Tidsaldre. Side 1-246
1895 Senere udgave: To Tidsaldre. Smaaskrifter. 3. Udg.
1900 indgår i: Fortællinger [s195] Senere udgave: To Tidsaldre. Side [195]-311
1909 Senere udgave: To Tidsaldre. ♦ Kunstforlaget Danmark, 1909. 158 sider
1910 Senere udgave: To Tidsaldre. ♦ C. Winthers Forlag, 1910. 272 sider
kollaps Noter
 url Søren Kierkegaards Skrifter [web-site]. Gengivelse af teksten. Link til ekstern webside sks.dk
 anmeldelse S[øren] Kierkegaard: En literair Anmeldelse [af] "To Tidsaldre". C.A. Reitzel, 1846. 114 sider. Kierkegård, Søren Søren Kierkegaard
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Urania. Aarbog for 1846. Udgiven af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzel, [udkom 1845]. 255 sider + 14 billeder (1845, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indholder følgende ikke skønlitterære bidrag, side 1-54: Stjerne-Calender for 1846. Forklaring over Calenderens Indretning. Side 55-169: [J.L. Heiberg:] Hveen, tilforn Danmarks Observatorium. Side 241-55: [J.L. Heiberg:] Om Tiden og dens Bestemmelse ved astronomiske Observationer, samt Anviisning til at foretage disse ved Hjelp af simple Apparater.
 note til titel Indeholder også 14 litografier fra Hven, og en titelvignet med Tycho Brahes portræt.
kollaps Indhold

[s171] Brahe, Sophie: Urania til Titan. [Indgår i afsnittet:] Sophie Brahe. En Hverdags-Historie fra det 16de og 17de Aarhundrede [af J.L. Heiberg]. Side 171-240, [selve digtet (i uddrag) side 184-207, oversat fra latin] (1845, digte)
af Tycho Brahe (1546-1601)
andet: Sophie Ottesdatter Brahe (1556-1643)
kollaps Noter
 note til titel Siderne 171-83 indledning til digtet. Side 212-240: Sophie Brahes Brev til hendes Søster Margrete Brahe [oversat af J.L. Heiberg].
 url Hele afsnittet genoptrykt i Prosaiske Skrifter, bind 9, side [275]-364, selve digtet side 289-320. Link til ekstern webside hdl.handle.net
 note til titel Det er siden påvist at det latinske digt er skrevet af Tycho Brahe [jævnfør: Peter Zeeberg: Tycho Brahes "Urania Titania". Et digt om Sophie Brahe. ♦ Museum Tusculanums Forlag, 1994. 327 sider]. Link til ekstern webside bibliotek.dk
 note til titel Tidligere trykt på latin i: P. Resen: Inscriptiones Hafnienses, 1668, side 410-29.
 note til titel Også trykt på latin i: Schønau: Samling af Danske lærde Fruentimer, 1753, side 238-66.
 note til titel Også trykt på latin i: F.R. Friis: Breve og Aktstykker angaaende Tyge Brahe og hans Slægtninge, 1875, side 6-25 og 157-61 [fuld visning på Det kgl. Bibliotek]. Link til ekstern webside www.kb.dk
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Ulla skal paa Bal. En Bellmansk Situation af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 5 Juli 1845. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandel, 1845. 30 sider (1845, dramatik)
Detaljer
af Carl Mikael Bellman (1740-1795, sprog: svensk)
musik af Henrik Rung (1807-1871)
1849 i: Poetiske Skrifter [6ee] Senere udgave: Ulla skal paa Bal
1862 i: Poetiske Skrifter [7h] Senere udgave: Ulla skal paa Bal. Side [383]
1896 indgår i: Vaudeville-Situationer [e] Senere udgave: Ulla skal paa Bal
1914 i: Udvalgte Digterværker [3e] Senere udgave: Ulla skal paa Bal
kollaps Noter
 note til titel Med nodetryk i teksten.
 note til titel Også udkommet: Ulla skal paa Bal. I fuldstændigt Claver-Udtog med Text af J.L. Heiberg ved H. Rung. ♦ København, Lose & Olsen, 1845.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside MDZ
 Bog (digte) antologi: Danske Kjæmpeviser. Ældre og Nyere. Udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, Brødrene Berling, 1846. [7] sider + 862 spalter + [1] side (1846, digte)
Detaljer
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Høivelbaarne Herre, Herr' Grev Gregers Christian Raben, Hofjægermester, Doctor Philosophiæ etc.
 note til titel Upagineret side: Forerindring [signeret: Fr. Schaldemose].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Spalte [855]-62: Forklaring over vanskelige og forældede Ord.
 note til titel Upagineret side: Rettelser.
 note til titel Bogen består af 3 afdelinger: [Spalte 1-392:] Første Afdeling, Vedels Samling af Kjæmpeviser, aftrykt efter Udgaven trykt paa Himmelbiærget ved Ribe. [Spalte 393-772:] Anden Afdeling, Peder Syvs Fortsættelse af Vedels Samling af Kjæmpeviser. [Spalte 773-854:] Tredie Afdeling, Nyere Kjæmpeviser [Forfatterens navn anført i indholdsfortegnelsen].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik anonym [Heiberg, Johan Ludvig]: Valgerda. Lystspil i to Acter. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1847. 109 sider (1847, dramatik)
Detaljer
1848 i: Poetiske Skrifter [4d] Senere udgave: Valgerda
1862 i: Poetiske Skrifter [5a] Senere udgave: Valgerda. Lystspil i to Acter. Side [3]-141
1896 i: Skuespil [2c] Senere udgave: Valgerda
1932 i: Poetiske Skrifter [3d] Senere udgave: Valgerda
kollaps Noter
 Samling Heiberg, Johan Ludvig: Poetiske Skrifter. Paany samlede og ordnede af Forfatteren. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1848-49. 1-8. Bind (1848-49, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten (Bind 1) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fuld visning af teksten (Bind 2) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fuld visning af teksten (Bind 3) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fuld visning af teksten (Bind 4) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fuld visning af teksten (Bind 5) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fuld visning af teksten (Bind 6) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fuld visning af teksten (Bind 7) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fuld visning af teksten (Bind 8) på: Link til ekstern webside MDZ
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, Johan Ludvig: Don Juan (1848, dramatik)
[1b] Heiberg, Johan Ludvig: Pottemager Walter (1848, dramatik)
1814 indgår i: Marionettheater [b] 1. udgave: Pottemager Walter. En romantisk Spil i frem Acter. Side [96]-280
[1c] Heiberg, Johan Ludvig: Julespøg og Nytaarsløier (1848, dramatik)
1817 1. udgave: Julespøg og Nytaarsløier. Comødie af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, [Forfatteren], 1817 [ie: 1816]. x + 250 [1] sider + nodebilag. (Trykkeri: Trykt hos Hofbogtrykker Christensen)
[2a] Heiberg, Johan Ludvig: Alferne (1848, dramatik)
1835 1. udgave: Alferne. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af I.H. Schubothes Boghandling, 1835. 86 sider
[2b] Heiberg, Johan Ludvig: Fata Morgana (1848, dramatik)
1838 1. udgave: Fata Morgana. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, Schubothes Boghandling, 1838. 125 sider
[2c] Heiberg, Johan Ludvig: Syvsoverdag (1848, dramatik)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
[2d] Heiberg, Johan Ludvig: En Sjæl efter Døden (1848, dramatik)
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
[2e] Heiberg, Johan Ludvig: Nøddeknækkerne (1848, dramatik)
1844 indgår i antologien: Urania [s143] 1. udgave: Nöddeknækkerne. Et Satyrspil. Side 143-208
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Urania, Aarbog for 1845, udgiven af Johan Ludvig Heiberg, side 143-208: Nøddeknækkerne. Et Satyrspil.
[3a] Heiberg, Johan Ludvig: Psyches Indvielse (1848, dramatik)
1817 1. udgave: Psyche. Et mythologisk Skuespil [i fire Akter]. Første Deel. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt hos Boas Brünnich, 1817. viii + 104 sider
[3b] Heiberg, Johan Ludvig: Nina (1848, dramatik)
1823 1. udgave: Nina eller Den Vanvittige af Kierlighed. Skuespil i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1823. 251 sider
[3c] Heiberg, Johan Ludvig: Tycho Brahes Spaadom (1848, dramatik)
1819 1. udgave: Tycho Brahes Spaadom. Skuespil i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Hartv. Frid. Popp, 1819. 119 sider
[3d] Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøi (1848, dramatik)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
[4a] Heiberg, Johan Ludvig: Dristig vovet halv er vundet (1848, dramatik)
1817 1. udgave: Dristig vovet, halv er vundet. Romantisk Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Boas Brünnich, 1817 [udkom november 1816]. 212 sider
[4b] Heiberg, Johan Ludvig: Prindsesse Isabella eller Tre Nætter ved et Hof (1848, dramatik)
1829 1. udgave: Prindsesse Isabella eller Tre Aftener ved Hoffet. Lystspil i tre Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1829. 178 sider
[4c] Heiberg, Johan Ludvig: Seer jer i Speil (1848, dramatik)
1830 1. udgave: Seer jer i Speil! Lystspil i een Act, paa rimede Vers. Efter Töpfers Manuscript »Nehmt ein Exempel dran« ved J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1830. 45 sider
[4d] Heiberg, Johan Ludvig: Valgerda (1848, dramatik)
1847 1. udgave: Valgerda. Lystspil i to Acter. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1847. 109 sider
[5a] Heiberg, Johan Ludvig: Kong Salomon og Jørgen Hattemager (1848, dramatik)
1825 1. udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, paa Boghandler C.A. Reitzels Forlag, 1825. 92 sider
[5b] Heiberg, Johan Ludvig: Den otte og tyvende Januar (1848, dramatik)
1826 1. udgave: Den otte og tyvende Januar. Vaudeville. Udgivet af Ferdinand Anton Christian Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Bekostning, hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 78 sider
[5c] Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen (1848, dramatik)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
[5d] Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret (1848, dramatik)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
[5e] Heiberg, Johan Ludvig: Et Eventyr i Rosenborg Have (1848, dramatik)
1827 1. udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have. Operette. Musiken componere af Weyse. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 67 sider
[6a] Heiberg, Johan Ludvig: De Uadskillelige (1849, dramatik)
1827 1. udgave: De uadskillelige. Vaudeville. Med et Kobber, efter Tegning af Eckersberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 83 sider
[6b] Heiberg, Johan Ludvig: Kjøge Huuskors (1849, dramatik)
1831 1. udgave: Kjøge Huuskors. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1831. 88 sider
[6c] Heiberg, Johan Ludvig: De Danske i Paris (1849, dramatik)
1833 1. udgave: De Danske i Paris. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, faaes tiljøbs i den Schubotheske Boghandel, 1833. 76 sider
[6d] Heiberg, Johan Ludvig: Nei (1849, dramatik)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
[6e] Heiberg, Johan Ludvig: Vaudeville-Situationer (1849, dramatik)
[6ea] Heiberg, Johan Ludvig: Supplicanten (1849, dramatik)
1836 i: Samlede Skrifter [6e] 1. udgave: Supplicanten. [Vaudeville i een Monolog]
[6eb] Heiberg, Johan Ludvig: Ja (1849, dramatik)
1839 1. udgave: Ja! Vaudeville Monolog. Fortsættelse af Nei. Med Melodier, udsatte for Pianoforte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.C. Lose & Olsen, [1839]. 11 sider [tværfolio i nodeformat]
[6ec] Heiberg, Johan Ludvig: Emilies Hjertebanken (1849, dramatik)
1840 1. udgave: Emilies Hjertebanken. Vaudeville-Monolog af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 13 Mai 1840. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 15 sider
[6ed] Heiberg, Johan Ludvig: Grethe i Sorgenfri (1849, dramatik)
1840 1. udgave: Grethe i Sorgenfri. Vaudeville-Monolog af J. L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 18 September 1840, som Prolog i Anledning af H.M. Kongens høie Fødselsdag. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 14 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist, Bog- og Nodetrykker)
[6ee] Heiberg, Johan Ludvig: Ulla skal paa Bal (1849, dramatik)
1845 1. udgave: Ulla skal paa Bal. En Bellmansk Situation af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 5 Juli 1845. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandel, 1845. 30 sider
[7] Heiberg, Johan Ludvig: Digtninger. 363 sider (1849, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[8] Heiberg, Johan Ludvig: Blandede Digte. 381 sider (1849, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[8:s355] Heiberg, Johan Ludvig: Brudstykker af Calderons Comedier i Oversættelse. Side [355]-81 (1849, dramatik)
af Pedro Calderon de la Barca (1600-1681, sprog: spansk)
1862 i: Poetiske Skrifter [11s031] Senere udgave: Brudstykker af Calderons Comedier i Oversættelse (1836. 1838). Side [31]-60
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: I: Huus med tvende Døre Vogtes ikke let (Første Act). II: Damen og Ternen (Første Act). III: Sanct Patricii Skærsild (Anden og Tredie Act).
 note til oversat titel I og II oprindelig trykt i H.P. Holst: Nytaarsgave fra danske Digtere. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1836.
 note til oversat titel III oprindelig trykt i H.P. Holst og Christian Winther: Nytaarsgave fra danske Digtere. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1838.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Heiberg, J. L.: Prolog til det kongelige Theaters første Forestilling efter Hans Majestæt Kong Christian den Ottendes Død. Den 3die Marts 1848. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1848. [4] sider (1848, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Tycho Brahes Spaadom. Skuespil i tre Acter. Aldeles omarbejdet af Forfatteren. ♦ Kjøbenhavn, J. H. Schubothes Boghandling, 1848. 84 sider (1848, dramatik)
Detaljer
1819 1. udgave: Tycho Brahes Spaadom. Skuespil i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Hartv. Frid. Popp, 1819. 119 sider
 Bog (digte) antologi: Danmarks Minder. En Samling fædrelandske Digte af [flere forfattere]. Med 28 Lithographier, componerede af P. C. Klæstrup. Udgivet af H.W. Bille. ♦ Kbh., A.F. Høst, 1849 [udkom 1848-49 i hæfter]. 136 sider, illustreret (1849, digte)
Detaljer
udgiver: H. Wilhem Bille
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frederik Hammerich, f 1809 (1809-1877)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: H.C. Andersen, Barfod, Blicher, Grundtvig, Hammerich, Hauch, Heiberg, Hertz, Ingemann, Krossing, Rahbek, Wilster, Oehlenschläger og Bille.
 Afsnit i bog (udgiver) pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Skrifter. Af Forfatteren til "En Hverdagshistorie" [ie: Fru Gyllembourg-Ehrensvärdt]. Samlede og udgivne af Johan Ludvig Heiberg. ♦ C. A. Reitzel, 1849-51, 1-12 Bd (1849-51, roman)
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: En Hverdags-Historie. Side 1-48 (1849, roman)
1833 i: Noveller, gamle og nye [1a] 1. udgave: En Hverdags-Historie. Side 1-67
[1b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Drøm og Virkelighed. Side 49-127 (1849, dramatik)
[1c] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Mesalliance. Side 129-243 (1849, roman)
1833 i: Noveller, gamle og nye [2b] 1. udgave: Mesalliance. Side 123-283
[2a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Montanus den Yngre. Side 1-146 (1849, roman)
1837 indgår i: To Noveller [a] 1. udgave: Montanus den Yngre. Side 1-214
[2b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Slægtskab og Djævelskab. Side 147-233 (1849, roman)
[3a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Ægtestand. Side 1-143 (1849, roman)
[3b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: En Brevvexling. Side 145-240 (1849, roman)
1843 1. udgave: En Brevvexling. Meddeelt af Forfatteren til "En Hverdags-Historie". Udgiven af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1843. 138 sider
[4a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Extremerne. Side 1-163 (1849, roman)
[4b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: De lyse Nætter. Side 165-250 (1849)
[5] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Een i Alle. 282 sider (1849-51, roman)
1840 1. udgave: Een i Alle. Novelle af Forf. til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1840. 399 sider
[6a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Hvidkappen. Side 175-282 (1849-51, roman)
[6b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Nær og fjern. Side 1-174 (1849-51, roman)
1841 1. udgave: Nær og fjern. Novelle af Forf. til "En Hverdagshistorie". Udg. af J.L. Heiberg. ♦ C.A. Reitzel, 1841. 239 sider
[7a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Maria. Side 1-189 (1849-51, roman)
1839 1. udgave: Maria. Novelle af Forf. til »En Hverdags-Historie«. Udg. af Joh. Ludv. Heiberg. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1839. 267 sider
[7b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Sproglæreren. Side 191-232 (1849-51, dramatik)
1834 indgår i: Skuespil [a] 1. udgave: Sproglæreren. Side 1-41
[7c] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Kong Hjort. Side 233-60 (1849-51, roman)
1833 i: Noveller, gamle og nye [1d] 1. udgave: Kong Hjort. Side 251-89
[8a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Jøden. Side 1-125 (1849-51, roman)
[8b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Mag og List. Side 128-97 (1849-51, dramatik)
1834 indgår i: Skuespil [c] 1. udgave: Magt og List. Side 85-152
[8c] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Castor og Pollux. Side 199-263 (1849-51, roman)
1843 indgår i antologien: Urania [s215] 1. udgave: Castor og Pollux. Novelle, af Forfatteren til "En Hverdags-Historie". Side 215-284
kollaps Noter
 note til titel Oprindeligt trykt under pseudonymet "af Forfatteren til "En Hverdags-Historie", i Urania [årbog udgivet af J.L. Heiberg], årgang 1844, side 215-84.
[8d] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Den lille Karen. Side 247-63 (1849-51, dramatik)
1866 i: Samlede Skrifter [2b] 1. udgave: Den lille Karen. Side 105-124
[9s001] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Nisida. Side [1]-135 (1849-51, roman)
1837 indgår i: To Noveller [b] 1. udgave: Nisida. Side 215-412
[9s137] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: En Episode. Side [137]-210 (1849-51, roman)
[9s211] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Fregatskibet Svanen. Side [211]-51 (1849-51, dramatik)
1834 indgår i: Skuespil [b] 1. udgave: Fregatskibet Svanen. Side 43-83
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[10s001] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Korsveien. Side [1]-173 (1849-51, roman)
1844 1. udgave: Korsveien. Novelle af Forf. til "En Hverdagshistorie". Udg. af J.L. Heiberg. ♦ C.A. Reitzel, 1844. 244 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, (starter på html-side 260) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[10s175] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: De Forlovede. Side [175]-248 (1849-51, dramatik)
[11a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: To Tidsaldre. Side 1-198 (1851, roman)
1845 1. udgave: To Tidsaldre. Novelle af Forf. til "En Hverdags-Historie". Udg. af J.L. Heiberg. ♦ C.A. Reitzel, 1845. 285 sider
[11b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Den magiske Nøgle. Side 199-248 (1851, roman)
1833 i: Noveller, gamle og nye [1c] 1. udgave: Den magiske Nøgle. Side 189-249
[12a] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Familien Polonius. Side 1-94 (1851, roman)
1833 i: Noveller, gamle og nye [3a] 1. udgave: Familien Polonius. Side 1-129
[12b] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Jens Drabelig. Side 95-105 (1851, novelle(r))
1867 i: Samlede Skrifter [12b2] Senere udgave: Jens Drabelig. En Anekdot (1841). Side 286-296
kollaps Noter
 note til titel Skrevet for at fremsiges af Hr. N. Rosenkilde ved en Aftenunderholdning.
 note til titel Oprindeligt trykt i Figaro, Journal for Literatur, Kunst og Musik, udg. af G. Carstensen 1841, I, S. 27 ff.
[12c] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: Findeløn. Side 107-56 (1851, roman)
1867 i: Samlede Skrifter [4a] Senere udgave: Findeløn. Side 1-58
kollaps Noter
 note til titel Oprindeligt trykt under pseudonymet A***, i Kjøbenhavns flyvende Post, Interimsblade 1834, nr. 17, nr. 25-26, nr. 27-28 med de 3 titler: [1] Fremlysning, [2] Til Brevskriveren i Nr. 17, [3] Til Fætter Christian.
[12d] pseudonym [Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine]: [Mindre stykker fra Kjøbenhavns flyvende Post]. Side 159-212 (1851)
kollaps Noter
 note til titel 6 mindre bidrag oprindeligt trykt i Kjøbenhavns flyvende Post 1827, nr 29, 1830, nr 146 og 152, 1834, Interimsblade nr 29-30 og 31, 1837, Interimsblade nr 131.
 Bog Heiberg, J. L.: Gadeviser. Texter og Melodier af J.L. Heiberg. Første Samling, No 1-7. ♦ Kjøbenhavn, paa C.A. Reitzels Forlag, 1849. 31 sider (1849, digte)
Detaljer
1916 indgår i: Udvalgte Digtninger [j] Senere udgave: Gadeviser
1921 Senere udgave: Gadeviser og andre Sange. ♦ København, Vilhelm Priors kgl. Hofboghandel, 1921. 66 sider. Pris: kr. 2,75
1931 indgår i: De Nygifte [b] Senere udgave: Gadeviser
1932 i: Poetiske Skrifter [3f] Senere udgave: Gadeviser
1945 Senere udgave: Gadeviser. Tekster og Melodier. Indledning af Georg Christensen. Udg. af Foreningen "Fremtiden". (Tegningerne udført af Axel Nygaard. Portrættet efter H. W. Bissens Buste). ♦ (Haase), 1945. [62] sider, illustreret. Pris: kr. 6,00
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet som: Gadeviser. Arrangeret for Pianoforte med underlagt Text. ♦ Reitzel, Horneman og Erslev, [1849]. [Senere overgået til Wilhelm Hansen, Edition Nr. 898].
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Artikel (forord) anonym [Fibiger, Mathilde]: Clara Raphael. Tolv Breve. Udg. af J.L. Heiberg. Kbh., Reitzel, 1851 [ie: 1850] (1850, roman)
Detaljer
af Mathilde Fibiger (1830-1872)
1893 Senere udgave: Clara Raphael. Tolv Breve. [3. Opl.]
kollaps Noter
 note til titel Udkom 20-12-1850, i et oplag på 800 eksemplarer. 2. oplag [1851], 3. oplag 1893.
 Bog Breve og aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg. Ved Morten Borup. Bind 1-5. Gyldendal, 1946-50: Bind 3, side 278-289 [To breve fra J.L. Heiberg til Mathilde Fibiger, 2-11-1850 (påbegyndt 1-11) og 10-11-1850].
 Bog Breve og aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg. Ved Morten Borup. Bind 1-5. Gyldendal, 1946-50: Bind 3, side 289-292 [To breve fra Mathilde Fibiger til Anna Fibiger, uden dato, men efter ovenstående og 29-11-1850].
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Samling Heiberg, Johan Ludvig: Poetiske Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1862. 1-11. Bind (1862, samling) 👓
serietitel: Samlede Skrifter
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også med ekstra titelblad: J. L. Heibergs Samlede Skrifter.
 note til titel Bind 1, side [1]-12: Fortale til Samlede Skrifter, Skuespil, første Bind (1833). Link til ekstern webside archive.org
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, Johan Ludvig: Don Juan. Romantisk Comedie i 4 Acter. Tildeels efter Moliere (1862, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Også med ekstra titelblad: J. L. Heibergs Samlede Skrifter. Poetiske Skrifter, Første Bind.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[1b] Heiberg, Johan Ludvig: Pottemager Walter (1862, dramatik)
1814 indgår i: Marionettheater [b] 1. udgave: Pottemager Walter. En romantisk Spil i frem Acter. Side [96]-280
[1c] Heiberg, Johan Ludvig: Julespøg og Nytaarsløier (1862, dramatik)
1817 1. udgave: Julespøg og Nytaarsløier. Comødie af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, [Forfatteren], 1817 [ie: 1816]. x + 250 [1] sider + nodebilag. (Trykkeri: Trykt hos Hofbogtrykker Christensen)
[2a] Heiberg, Johan Ludvig: Alferne (1862, dramatik)
1835 1. udgave: Alferne. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af I.H. Schubothes Boghandling, 1835. 86 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[2b] Heiberg, Johan Ludvig: Fata Morgana (1862, dramatik)
1838 1. udgave: Fata Morgana. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, Schubothes Boghandling, 1838. 125 sider
[2c] Heiberg, Johan Ludvig: Syvsoverdag (1862, dramatik)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
[3a] Heiberg, Johan Ludvig: Psyches Indvielse. Et mythologisk Drama. Side [1] (1862, dramatik)
1817 1. udgave: Psyche. Et mythologisk Skuespil [i fire Akter]. Første Deel. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt hos Boas Brünnich, 1817. viii + 104 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[3b] Heiberg, Johan Ludvig: Tycho Brahes Spaadom. Side [85]- (1862, dramatik)
1819 1. udgave: Tycho Brahes Spaadom. Skuespil i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Hartv. Frid. Popp, 1819. 119 sider
[3c] Heiberg, Johan Ludvig: Nina. Side [175] (1862, dramatik)
1823 1. udgave: Nina eller Den Vanvittige af Kierlighed. Skuespil i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1823. 251 sider
[3d] Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøi. Side [359] (1862, dramatik)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
[4a] Heiberg, Johan Ludvig: Dristig vovet halv er vundet (1862, dramatik)
1817 1. udgave: Dristig vovet, halv er vundet. Romantisk Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Boas Brünnich, 1817 [udkom november 1816]. 212 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[4b] Heiberg, Johan Ludvig: Prindsesse Isabella (1862, dramatik)
1829 1. udgave: Prindsesse Isabella eller Tre Aftener ved Hoffet. Lystspil i tre Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1829. 178 sider
[5a] Heiberg, Johan Ludvig: Valgerda. Lystspil i to Acter. Side [3]-141 (1862, dramatik)
1847 1. udgave: Valgerda. Lystspil i to Acter. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1847. 109 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[5b] Heiberg, Johan Ludvig: Børne-Vaudeviller. Side [145]-69 (1862, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: 1. Mit Farvel til de Smaa. 2. Dyrehavsreisen. 3. De Syge.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[5c] Heiberg, Johan Ludvig: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville. Side [171]-280 (1862, dramatik)
1825 1. udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, paa Boghandler C.A. Reitzels Forlag, 1825. 92 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[5d] Heiberg, Johan Ludvig: Den otte og tyvende Januar. Vaudeville. Side [281]-365 (1862, dramatik)
1826 1. udgave: Den otte og tyvende Januar. Vaudeville. Udgivet af Ferdinand Anton Christian Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Bekostning, hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 78 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[6a] Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene (1862, dramatik)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[6b] Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret (1862, dramatik)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
[6c] Heiberg, Johan Ludvig: Et Eventyr i Rosenborg Have (1862, dramatik)
1827 1. udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have. Operette. Musiken componere af Weyse. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 67 sider
[6d] Heiberg, Johan Ludvig: De Uadskillige (1862, dramatik)
1827 1. udgave: De uadskillelige. Vaudeville. Med et Kobber, efter Tegning af Eckersberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 83 sider
[7a] Heiberg, Johan Ludvig: Kjøge Huuskors. Side [3] (1862, dramatik)
1831 1. udgave: Kjøge Huuskors. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1831. 88 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[7b] Heiberg, Johan Ludvig: De Danske i Paris. Side [133] (1862, dramatik)
1833 1. udgave: De Danske i Paris. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, faaes tiljøbs i den Schubotheske Boghandel, 1833. 76 sider
[7c] Heiberg, Johan Ludvig: Nei. Side [247] (1862, dramatik)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
[7d] Heiberg, Johan Ludvig: Supplicanten. Side [331] (1862, dramatik)
1836 i: Samlede Skrifter [6e] 1. udgave: Supplicanten. [Vaudeville i een Monolog]
[7e] Heiberg, Johan Ludvig: Ja. Side [343] (1862, dramatik)
1839 1. udgave: Ja! Vaudeville Monolog. Fortsættelse af Nei. Med Melodier, udsatte for Pianoforte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.C. Lose & Olsen, [1839]. 11 sider [tværfolio i nodeformat]
[7f] Heiberg, Johan Ludvig: Emilies Hjertebanken. Side [359] (1862, dramatik)
1840 1. udgave: Emilies Hjertebanken. Vaudeville-Monolog af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 13 Mai 1840. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 15 sider
[7g] Heiberg, Johan Ludvig: Grethe i Sorgenfri. Side [371] (1862, dramatik)
1840 1. udgave: Grethe i Sorgenfri. Vaudeville-Monolog af J. L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 18 September 1840, som Prolog i Anledning af H.M. Kongens høie Fødselsdag. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 14 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist, Bog- og Nodetrykker)
[7h] Heiberg, Johan Ludvig: Ulla skal paa Bal. Side [383] (1862, dramatik)
1845 1. udgave: Ulla skal paa Bal. En Bellmansk Situation af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 5 Juli 1845. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandel, 1845. 30 sider
[8a] Heiberg, Johan Ludvig: Blandede Digte (1862, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[8b] Heiberg, Johan Ludvig: Lyriske Digte (1862, digte)
[8c] Heiberg, Johan Ludvig: Mindedigte (1862, digte)
[9] Heiberg, Johan Ludvig: Romancer og Viser. Cantater. Theater-Recitationer. Leilighedssange. Impromtuer og Tilegnelser (1862, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[10a] Heiberg, Johan Ludvig: Noveller og Fortællinger (1862, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Indhold: 1. Den farlige Taushed. 2. Kaninen. 3. Slottet i Ruel. 4. En Begivenhed, oplevet og fortalt af Ernst Emanuel (Et Fragment).
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[10b] Heiberg, Johan Ludvig: Amors Liv og Levnet (1862)
1834 i: Samlede Skrifter [1cf] 1. udgave: Amors Liv og Levnet. Fortalt af ham selv
[10c] Heiberg, Johan Ludvig: Nye Digte (1862, digte)
1841 1. udgave: Nye Digte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzel, 1841 [udkom 21-12-1840]. 250 sider
[10d] Heiberg, Johan Ludvig: Nøddeknækkerne (1862)
1844 indgår i antologien: Urania [s143] 1. udgave: Nöddeknækkerne. Et Satyrspil. Side 143-208
[11s003] Heiberg, Johan Ludvig: Fragment af Göthes Faust (1862)
kollaps Noter
 url https://hdl.handle.net/2027/uva.x030801752. Link til ekstern webside hdl.handle.net
[11s031] Heiberg, Johan Ludvig: Brudstykker af Calderons Comedier i Oversættelse (1836. 1838). Side [31]-60 (1862, dramatik)
af Pedro Calderon de la Barca (1600-1681, sprog: spansk)
1849 i: Poetiske Skrifter [8:s355] 1. udgave: Brudstykker af Calderons Comedier i Oversættelse. Side [355]-81
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: I: Huus med tvende Døre Vogtes ikke let (Første Act). II: Damen og Ternen (Første Act). III: Sanct Patricii Skærsild (Anden og Tredie Act).
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[11s061] Heiberg, Johan Ludvig: Seer jer i Speil. Lystspil i een Act. (Tildeels efter Töpfer). Første Gang opført paa det kongelige Theater den 11te October 1830. Side [61]-113 (1862, dramatik)
af Karl Friedrich Gustav Töpfer (1792-1871, sprog: tysk)
1830 1. udgave: Seer jer i Speil! Lystspil i een Act, paa rimede Vers. Efter Töpfers Manuscript »Nehmt ein Exempel dran« ved J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1830. 45 sider
[11s115] Heiberg, Johan Ludvig: Guldkorset. Lystspil i to Acter efter det Franske. Side [115]-273 (1862, dramatik)
1836 1. udgave: Guldkorset. Lystspil i to Acter efter det Franske ved J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1836. 28 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 79)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[11s277] Heiberg, Johan Ludvig: Forsøg i det tydske sprog (1862)
[11s397] Heiberg, Johan Ludvig: Franske smaadigte. Side [397]-402 (1862, digte)
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1872 [ie: 1871]. xvi + 383 sider. Pris: 1 Rd. 72 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle) (1871, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: [Forord, signeret: Udgiveren].
 note til titel Side [379]-83: Register [Alfabetisk efter digtenes første linie].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 288 (11-12-1871), side 2 [Anmeldelse, signeret: x.y.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (digte) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
Detaljer
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 233 (17-12-1876), side 13 [Anmeldelse].
 Bog (oversætter) Saint-Georges og Leuven: Farinelli. Lystspil i 3 Akter med Sange. Oversat af J. L. Heiberg. Ny Udgave. ♦ Schubothe, 1878. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 94) (1878, dramatik)
Detaljer
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
af Philippe-Auguste Pitaud (1805-1881, sprog: fransk)
1837 1. udgave: Farinelli. Lystspil i tre Acter, med Sange og Chor til Musik af forskjellige Componister. Efter det Franske, og tildels til Originalens Musik, oversat af J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1837. 23 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 94)
 Bog (digte) antologi: Romancer og Digte, danske og norske. Illustrerede med Vignetter og Tegninger af Aug. Jerndorff. Udgivne af Chr. Richardt. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 197 [2] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,00. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1882, digte)
Detaljer
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
udgiver: Christian Richardt (1831-1892)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Henrik Arnold Wergeland (1808-1845, sprog: norsk)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Da nærværende Samling Digte hverken har kunnet blive eller villet være nogen litteraturhistorisk Repræsentation af dansk-norsk Digtekunst, men væsentligst har villet give Kunstneren digterske Æmner til Illustration, vil det forstaas, bade at der ved Valget er taget stærkt Hensyn hertil, og at hans eget Ønske oftere har været det afgjørende. Paa nogle Afvigelser nær, er Forfatternes egen Retskrivning lagt til Grund. [Signeret: Udg.].
 note til titel På titelbladets bagside også: Billederne ere udførte i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut.
 note til titel Side [199-200]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: [Hovedværker i den danske Literatur [2]] Aprilsnarrene (1883, dramatik)
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret. Med Oplysninger ved F. Christensen. ♦ C.A. Reitzel (Grøn), 1890. (Danske Forfattere, 6) (1890, dramatik)
serietitel: Danske Forfattere, 6
Detaljer
noter af Ferdinand Christensen (1848-1908)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj. Drama i fem Aktere. Med Indledning af P. Hansen. ♦ Reitzel, 1891. Pris: kr. 0,50 (1891, dramatik)
serietitel: Danske Forfattere, 19-20
Detaljer
forord af P. Hansen (1840-1905)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: De Nygifte. En Romance-Cyklus af Johan Ludvig Heiberg. Illustreret af Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1891. 89 sider, illustreret (26 x 20 cm). Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1891, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
1841 indgår i: Nye Digte [c] 1. udgave: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Hertil findes pragtbind, der efter tegning af Thorvald Bindesbøll er udført hos Hofbogbinder Carl Petersens Enke.
 anmeldelse Morgenbladet 11-12-1891, side 1 [Anmeleelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 19-12-1891, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Syvsoverdag. Romantisk Komedie i 3 Akter. Med Oplysninger udg. ved F. Christensen (1891, dramatik)
serietitel: Danske Forfattere, 25-26
Detaljer
noter af uidentificeret
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: En Sjæl efter Døden. Apocalyptisk Comedie. Med Indledning og Noter: Alfred Ipsen. ♦ Kbh., Reitzel, Grøn, 1893 (1893, dramatik)
Detaljer
noter af Alfred Ipsen (1852-1922)
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
 Bog (udgiver) Gyllembourg-Ehrensvärd, T. C.: Nær og Fjærn (1895, roman)
Detaljer
1841 1. udgave: Nær og fjern. Novelle af Forf. til "En Hverdagshistorie". Udg. af J.L. Heiberg. ♦ C.A. Reitzel, 1841. 239 sider
kollaps Indhold

[b] Gyllembourg-Ehrensvärd, T. C.: En Brevvexling (1895, roman)
1843 1. udgave: En Brevvexling. Meddeelt af Forfatteren til "En Hverdags-Historie". Udgiven af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1843. 138 sider
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Vaudeviller. ♦ Kjøbenhavn, Reitzels Forlag (George E. Grøn), 1895. 1.-3. Del (1895, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten (Første Del) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (Anden Del) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (Tredie Del) på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[1s001] Heiberg, Johan Ludvig: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Side 1-[100] (1895, dramatik)
1825 1. udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, paa Boghandler C.A. Reitzels Forlag, 1825. 92 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [95]-99: Forandret Drikkevise.
 note til titel Side [100]: Forandret Slutningscouplet.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[1s101] Heiberg, Johan Ludvig: Den otte og tyvende Januar. Side [101]-76 (1895, dramatik)
1826 1. udgave: Den otte og tyvende Januar. Vaudeville. Udgivet af Ferdinand Anton Christian Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Bekostning, hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 78 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[1s177] Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Side [177]-[298] (1895, dramatik)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [298]: Forandret Slutnings-Couplet.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2s001] Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret. Side 1-103 (1895, dramatik)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2s105] Heiberg, Johan Ludvig: Et Eventyr i Rosenborg Have. Side [105]-205 (1895, dramatik)
1827 1. udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have. Operette. Musiken componere af Weyse. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 67 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2s207] Heiberg, Johan Ludvig: De Uadskillelige. Side [207]-334 (1895, dramatik)
1827 1. udgave: De uadskillelige. Vaudeville. Med et Kobber, efter Tegning af Eckersberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 83 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[3a] Heiberg, Johan Ludvig: Kjøge Huuskors (1895, dramatik)
1831 1. udgave: Kjøge Huuskors. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1831. 88 sider
[3b] Heiberg, Johan Ludvig: De Danske i Paris (1895, dramatik)
1833 1. udgave: De Danske i Paris. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, faaes tiljøbs i den Schubotheske Boghandel, 1833. 76 sider
[3c] Heiberg, Johan Ludvig: Nei (1895, dramatik)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
[3d] Heiberg, Johan Ludvig: Børnevaudeviller (1895, dramatik)
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Dramatiske Digte. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag - Reitzelske Afdeling, 1896. 302 sider (1896, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[a] Heiberg, Johan Ludvig: Julespøg og Nytaarsløier. Romantisk Comedie i 2 Acter med et Intermezzo. Udkom 1817. Side 1-166 (1896, dramatik)
1817 1. udgave: Julespøg og Nytaarsløier. Comødie af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, [Forfatteren], 1817 [ie: 1816]. x + 250 [1] sider + nodebilag. (Trykkeri: Trykt hos Hofbogtrykker Christensen)
[b] Heiberg, Johan Ludvig: Psyches Indvielse. Et mythologisk Drama. Udkom 1817. Side 167-242 (1896, dramatik)
1817 1. udgave: Psyche. Et mythologisk Skuespil [i fire Akter]. Første Deel. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt hos Boas Brünnich, 1817. viii + 104 sider
[c] Heiberg, Johan Ludvig: Nøddeknækkerne. Et Satyrspil. Side 245-302 (1896, dramatik)
1844 indgår i antologien: Urania [s143] 1. udgave: Nöddeknækkerne. Et Satyrspil. Side 143-208
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, Reitzelske Afdeling, 1896. Bind 1-2 (1896, dramatik)
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, Johan Ludvig: Pottemager Walter (1896, dramatik)
1814 indgår i: Marionettheater [b] 1. udgave: Pottemager Walter. En romantisk Spil i frem Acter. Side [96]-280
[1b] Heiberg, Johan Ludvig: Tycho Brahes Spaadom (1896, dramatik)
1819 1. udgave: Tycho Brahes Spaadom. Skuespil i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Hartv. Frid. Popp, 1819. 119 sider
[1c] Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøi (1896, dramatik)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
[1d] Heiberg, Johan Ludvig: Alferne (1896, dramatik)
1835 1. udgave: Alferne. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af I.H. Schubothes Boghandling, 1835. 86 sider
[2a] Heiberg, Johan Ludvig: Fata Morgana (1896, dramatik)
1838 1. udgave: Fata Morgana. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, Schubothes Boghandling, 1838. 125 sider
[2b] Heiberg, Johan Ludvig: Syvsoverdag (1896, dramatik)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
[2c] Heiberg, Johan Ludvig: Valgerda (1896, dramatik)
1847 1. udgave: Valgerda. Lystspil i to Acter. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1847. 109 sider
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Vaudeville-Situationer. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag, George E. Grøn, 1896 (1896, dramatik)
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Heiberg, Johan Ludvig: Supplicanten (1896, dramatik)
1836 i: Samlede Skrifter [6e] 1. udgave: Supplicanten. [Vaudeville i een Monolog]
[b] Heiberg, Johan Ludvig: Ja (1896, dramatik)
1839 1. udgave: Ja! Vaudeville Monolog. Fortsættelse af Nei. Med Melodier, udsatte for Pianoforte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.C. Lose & Olsen, [1839]. 11 sider [tværfolio i nodeformat]
[c] Heiberg, Johan Ludvig: Emilies Hjertebanken (1896, dramatik)
1840 1. udgave: Emilies Hjertebanken. Vaudeville-Monolog af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 13 Mai 1840. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 15 sider
[d] Heiberg, Johan Ludvig: Grethe i Sorgenfri (1896, dramatik)
1840 1. udgave: Grethe i Sorgenfri. Vaudeville-Monolog af J. L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 18 September 1840, som Prolog i Anledning af H.M. Kongens høie Fødselsdag. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 14 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist, Bog- og Nodetrykker)
[e] Heiberg, Johan Ludvig: Ulla skal paa Bal (1896, dramatik)
1845 1. udgave: Ulla skal paa Bal. En Bellmansk Situation af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 5 Juli 1845. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandel, 1845. 30 sider
[f] Heiberg, Johan Ludvig: Seer jer i Speil (1896, dramatik)
1830 1. udgave: Seer jer i Speil! Lystspil i een Act, paa rimede Vers. Efter Töpfers Manuscript »Nehmt ein Exempel dran« ved J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1830. 45 sider
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Hjónaleysin (1897, dramatik)
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Udvalgte Digte (1897, digte)
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Vaudeviller i Udvalg. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Forlag, 1901. 272 sider. Pris: kr. 1,25. (Af "Gyldendals Bibl.") (1901, dramatik)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Heiberg, Johan Ludvig: Kong Salomon og Jørgen Hattemager (1901, dramatik)
1825 1. udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, paa Boghandler C.A. Reitzels Forlag, 1825. 92 sider
[b] Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene (1901, dramatik)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
[c] Heiberg, Johan Ludvig: Et Eventyr i Rosenborg Have (1901, dramatik)
1827 1. udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have. Operette. Musiken componere af Weyse. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 67 sider
[d] Heiberg, Johan Ludvig: Nei (1901, dramatik)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Vaudeville. Med Indledn. og Anmærkn. af F. Christensen. ♦ Gyldendal, 1902. 128 sider. Pris: kr. 1,00 (1902, dramatik)
Detaljer
noter af F. Christensen
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret og Nej. Vaudeviller. Med Indledn. og Anmærkn. af F. Christensen. ♦ Gyldendal, 1902. 136 sider. Pris: kr. 1,00 (1902, dramatik)
Detaljer
noter af Ferdinand Christensen (1848-1908)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
 Bog Heiberg, J. L.: [indgår i: Digtninger [s099]] Laterna magica. Side [99]-103 (1903, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Note: For Forstaaelsens Skyld tilføjes her de Dele af J.L. Heibergs "Laterna magica", hvortil der hentydes i de foranstaaende Doublet-Billeder, samt hans Svar "Til Laterna-magica-Doublanten, hvorpaa Wilster svarer i "Til Flyvepostens Redaktør".
 Bog Heiberg, J. L.: [indgår i: Digtninger [s103]] Til Laterna-magica-Doublanten i Sorø. Side 103-14 (1903, digte)
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Vaudeviller. Ny Samling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1903. [1] 300 sider. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri). (Af "Gyldendals Bibl.") (1903, dramatik) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Efter Johan Ludvig Heibergs "Poetiske Skrifter. Paany samlede og ordnede af Forfatteren". (5te og 6te Bind, 1848-49).
 note til titel Upagineret side: Indhold.
kollaps Indhold

[s001] Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Første gang opført paa det kongelige Theater den 22de October 1826. Side [1]-64 (1903, dramatik)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
[s065] Heiberg, Johan Ludvig: De Uadskillelige. Første gang opført ved Vaudeville-Selskabets Forestillinger paa det kongelige Theater den 11te Juni 1827. Side [65]-141 (1903, dramatik)
1827 1. udgave: De uadskillelige. Vaudeville. Med et Kobber, efter Tegning af Eckersberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 83 sider
[s143] Heiberg, Johan Ludvig: Kjøge Huuskors. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 28de November 1831. Side [143]-226 (1903, dramatik)
1831 1. udgave: Kjøge Huuskors. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1831. 88 sider
[s227] Heiberg, Johan Ludvig: De Danske i Paris. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 29de Januar 1833. Side [227]-300 (1903, dramatik)
1833 1. udgave: De Danske i Paris. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, faaes tiljøbs i den Schubotheske Boghandel, 1833. 76 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Syvsoverdag. Romantisk Komedie i 3 Akter. M. Oplysn. og Forfatterens Levnedsbeskrivelse ved F. Christensen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1905. 128 sider. Pris: kr. 1,00 (1905, dramatik)
Detaljer
noter af Ferdinand Christensen (1848-1908)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
 Samling Heiberg, J. L.: Udvalgte Digtninger. ♦ Gyldendal, 1905. 344 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1905, samling) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj. Skuespil i 5 Akter. Med Indledn. af P. Hansen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1908. 132 sider. Pris: kr. 1,00 (1908, dramatik)
Detaljer
forord af P. Hansen (1840-1905)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene (1911)
Detaljer
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj (1911, dramatik)
Detaljer
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
 Note (baseret på værk) Eggers, Olga: Elverhøj. Folkeroman. Fri Bearbejdelse efter J. L. Heibergs "Elverhøj". ♦ Forlaget "Lyset", 1911. 293 sider (1911, roman)
se også: Elverhøi
Detaljer
af Olga Eggers (1875-1945)
1923 Senere udgave: Elverhøj. Folkeroman. Fri Bearbejdelse efter J. L. Heibergs Elverhøj. ♦ "De tusind Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1923. 1.-2. Del, 158 + 160 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 125, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlnger.
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: En Sjæl efter Døden (1911, dramatik)
Detaljer
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
 Samling Heiberg, J. L.: Udvalgte poetiske Skrifter. Folkeudgave. ♦ Gyldendal, 1911. 507 sider (1911, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 1 (April), side 31, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
kollaps Indhold

[a] Heiberg, J. L.: Elverhøi (1911, dramatik)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
[b] Heiberg, Johan Ludvig: Alferne (1911, dramatik)
1835 1. udgave: Alferne. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af I.H. Schubothes Boghandling, 1835. 86 sider
[c] Heiberg, J. L.: Syvsoverdag (1911, dramatik)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
[d] Heiberg, J. L.: Aprilsnarrene (1911, dramatik)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
[e] Heiberg, J. L.: Recensenten og Dyret (1911, dramatik)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
[f] Heiberg, J. L.: Et Eventyr i Rosenborg Have (1911, dramatik)
1827 1. udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have. Operette. Musiken componere af Weyse. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 67 sider
[g] Heiberg, J. L.: De Uadskillelige (1911, dramatik)
1827 1. udgave: De uadskillelige. Vaudeville. Med et Kobber, efter Tegning af Eckersberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 83 sider
[h] Heiberg, J. L.: Nei (1911, dramatik)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
[i] Heiberg, J. L.: En Sjæl efter Døden (1911, dramatik)
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
[j] Heiberg, J. L.: De Nygifte (1911, digte)
1841 indgår i: Nye Digte [c] 1. udgave: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237
[k] Heiberg, J. L.: [Udvalgte Digte] (1911, digte)
 Samling Heiberg, J. L.: Udvalgte Værker. ♦ København, "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1911. 208 sider (1911, samling)
serietitel: Dansk Digter-Bibliothek, 9
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Heiberg, J. L.: Syvsoverdag (1911, dramatik)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
[b] Heiberg, J. L.: Et Eventyr i Rosenborg Have (1911, dramatik)
[c] Heiberg, J. L.: Nei (1911, dramatik)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
 Samling Heiberg, J. L.: Udvalgte Digterværker. Udgivne ved L. Stange. ♦ Kjøbenhavns Bog- og Kunstforlag [ikke i Boghandlen], 1914. Bind 1-3 (1914, samling)
Detaljer
udgiver: L. Stange (1857-1930)
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, J. L.: Kong Salomon og Jørgen Hattemager (1914, dramatik)
1825 1. udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, paa Boghandler C.A. Reitzels Forlag, 1825. 92 sider
[1b] Heiberg, J. L.: Den otte og tyvende Januar (1914, dramatik)
1826 1. udgave: Den otte og tyvende Januar. Vaudeville. Udgivet af Ferdinand Anton Christian Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Bekostning, hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 78 sider
[1c] Heiberg, J. L.: Aprilsnarrene (1914, dramatik)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
[1d] Heiberg, J. L.: Recensenten og Dyret (1914, dramatik)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
[1e] Heiberg, J. L.: Et Eventyr i Rosenborg Have (1914, dramatik)
1827 1. udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have. Operette. Musiken componere af Weyse. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 67 sider
[1f] Heiberg, J. L.: De Uadskillelige (1914, dramatik)
1827 1. udgave: De uadskillelige. Vaudeville. Med et Kobber, efter Tegning af Eckersberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 83 sider
[2a] Heiberg, J. L.: Kjøge Huuskors (1914, dramatik)
1831 1. udgave: Kjøge Huuskors. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1831. 88 sider
[2b] Heiberg, J. L.: De Danske i Paris (1914, dramatik)
1833 1. udgave: De Danske i Paris. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, faaes tiljøbs i den Schubotheske Boghandel, 1833. 76 sider
[2c] Heiberg, J. L.: Nei (1914, dramatik)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
[2d] Heiberg, J. L.: Børnevaudeviller (1914, dramatik)
[2e] Heiberg, J. L.: Elverhøi (1914, dramatik)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
[2f] Heiberg, Johan Ludvig: Alferne (1914, dramatik)
1835 1. udgave: Alferne. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af I.H. Schubothes Boghandling, 1835. 86 sider
[3a] Heiberg, J. L.: Syvsoverdag (1914, dramatik)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
[3b] Heiberg, J. L.: De Nygifte (1914, digte)
1841 indgår i: Nye Digte [c] 1. udgave: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237
[3c] Heiberg, J. L.: En Sjæl efter Døden (1914, dramatik)
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
[3d] Heiberg, J. L.: Emilies Hjertebanken (1914, dramatik)
1840 1. udgave: Emilies Hjertebanken. Vaudeville-Monolog af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 13 Mai 1840. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 15 sider
[3e] Heiberg, J. L.: Ulla skal paa Bal (1914, dramatik)
1845 1. udgave: Ulla skal paa Bal. En Bellmansk Situation af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 5 Juli 1845. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandel, 1845. 30 sider
[3f] Heiberg, J. L.: Ja! (1914, dramatik)
1839 1. udgave: Ja! Vaudeville Monolog. Fortsættelse af Nei. Med Melodier, udsatte for Pianoforte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.C. Lose & Olsen, [1839]. 11 sider [tværfolio i nodeformat]
[3g] Heiberg, J. L.: Seer jer i Speil (1914, dramatik)
1830 1. udgave: Seer jer i Speil! Lystspil i een Act, paa rimede Vers. Efter Töpfers Manuscript »Nehmt ein Exempel dran« ved J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1830. 45 sider
[3h] Heiberg, J. L.: [Udvalgte Digte] (1914, digte)
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Alferne. Eventyrkomedie. Indledn. og Oplysninger af H. Albrectsen. ♦ Lehmann og Stage, 1915. 64 sider (1915, dramatik)
serietitel: Litteraturlæsning for Skolen, 10
Detaljer
noter af H. Albrectsen
1835 1. udgave: Alferne. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af I.H. Schubothes Boghandling, 1835. 86 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj. Skuespil i 5 Akter. Med Indledn. af P. Hansen. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1915. 132 sider (1915, dramatik)
Detaljer
forord af P. Hansen (1840-1905)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
 Bog (oversætter) : Den Stumme i Portici. Opera i 5 Akter af Eug. Scribe og Casimir Delavigne. Musiken komponeret af Auber. Overs. til Brug for Den danske Skueplads af J. L. Heiberg. ♦ Gyldendal, 1915. 24 sider (1915, dramatik)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Casimir Delavigne (1793-1843, sprog: fransk)
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
 Bog Heiberg, J. L.: Udvalgte Digtninger. Udgivet af Foreningen »Fremtiden«. ♦ Kjøbenhavn, (Lehmann & Stage), 1916. 244 sider, illustreret (1916, digte)
Detaljer
redigeret af Carl S. Petersen (1873-1958)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
forord af Henning Kehler (1891-1979)
kollaps Noter
 note til titel Udvalget er foretaget af Carl S. Petersen. Illustrationer af Hans Tegner.
 note til titel Indledning af Henning Kehler.
 note til titel Med 1 portræt.
kollaps Indhold

[a] Heiberg, J. L.: Ungdomsdigte (1916, digte)
[b] Heiberg, J. L.: Sange af Vaudeviller (1916, dramatik)
[c] Heiberg, J. L.: Supplicanten (1916, dramatik)
1836 i: Samlede Skrifter [6e] 1. udgave: Supplicanten. [Vaudeville i een Monolog]
[d] Heiberg, J. L.: Emilies Hjertebanken (1916, dramatik)
1840 1. udgave: Emilies Hjertebanken. Vaudeville-Monolog af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 13 Mai 1840. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 15 sider
[g] Heiberg, J. L.: En Sjæl efter Døden (1916, dramatik)
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
[j] Heiberg, J. L.: Gadeviser (1916, digte)
1849 1. udgave: Gadeviser. Texter og Melodier af J.L. Heiberg. Første Samling, No 1-7. ♦ Kjøbenhavn, paa C.A. Reitzels Forlag, 1849. 31 sider
 Dramatik Eriksen, V.: Elverhøj. Miniaturkomedie i 5 Akter. Efter J. L. Heiberg af Vilh. Erichsen ♦ (1916, dramatik)
serietitel: »Suffløren«s Dukkekomedier, 40
Detaljer
bearbejdelse: V. Eriksen (1853-1909)
1943 Senere udgave: Elverhøj. For Børnenes Teater i 5 Akter. Efter J. L. Heiberg. 5. Opl. ♦ Vilh. Prior, 1943. 32 sider. Pris: kr. 0,75
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1918.
 note om oplag 4. Oplag [?], 1921.
 Note (baseret på værk) anonym [Kjerulf, Charles]: Elverhøj eller Silkeborg Aandssvageanstalt. Skuespil i 5 Akter meget frit efter J. L. Heiberg. Indrettet, forkortet og lokaliseret for Frilufts-Teatret i Silkeborg Kurpark St. Hans-Aften 1917. ♦ Silkeborg, [ikke i boghandlen], 1917. 45 sider, illustreret (1917, dramatik)
Detaljer
af Charles Kjerulf (1858-1919)
kollaps Noter
 note til titel Trykt som Manuskript i 100 nummererede Eksemplarer.
 note til titel Hertil findes sanghefte: Silkeborg Bogtr., Silkeborg, [1917]. [4] sider.
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: De Nygifte. En Romance-Cyklus. (Udgaven ved Alex. Schumacher. Vign. af Kr. Kongstad). ♦ Høst, 1917. 96 sider, illustreret (1917, digte)
serietitel: Rosen-Serien
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1841 indgår i: Nye Digte [c] 1. udgave: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: En Sjæl efter Døden. En apokalyptisk Komedie. 3. Udg. Udg. af Dansklærerforeningen ved Alfr. Ipsen. ♦ Gyldendal, 1917. 96 sider (1917, dramatik)
Detaljer
udgiver: Alfred Ipsen (1852-1922)
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
 Note (baseret på værk) Barfoed Møller, A.: Syvsoverdag. Komedie i 3 Akter. Bearbejdet for Dukketeater af A. Barfoed Møller. ♦ Carl Larsens Forlag, 1917. ? sider (1917, dramatik)
af A. Barfoed Møller (1890-1947)
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Vaudeville. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen. 3. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. ♦ Gyldendal, 1918. 96 sider (1918, dramatik)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af Ferdinand Christensen (1848-1908)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret. Vaudeville i een Akt. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen. 3. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. ♦ Gyldendal, 1918. 80 sider (1918, dramatik)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af Ferdinand Christensen (1848-1908)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Romancer og Sange. (Udgaven ved Alex Schumacher. Vignetter af Kr. Kongstad). ♦ Høst, 1918. 100 sider, illustreret (1918, digte)
serietitel: Rosen-Serien
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
kollaps Noter
 note om oplag 1.-3. Tusinde, 1918.
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: En Sjæl efter Døden. En apokalyptisk Komedie. ♦ Prior, 1918. 110 sider. Pris: kr. 2,25 (1918, dramatik)
serietitel: Minerva Serie, 1
Detaljer
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: De Nygifte. En Romance-Cyklus. (M. Indledning af Hans Brix). ♦ Christians-Pressen, 1918. 142 sider, illustreret (1918, digte)
Detaljer
forord af Hans Brix (1870-1961)
1841 indgår i: Nye Digte [c] 1. udgave: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237
kollaps Noter
 note til titel Med illustrationer og 2 portrætter.
 note til titel Trykt i 675 nummererede Eksemplarer.
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: De Nygifte. En Romance-Cyklus. ♦ Prior, 1918. 64 sider. Pris: kr. 2,25 (1918, digte)
serietitel: Minerva Serie, 7
Detaljer
1841 indgår i: Nye Digte [c] 1. udgave: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237
kollaps Noter
 note om oplag [Ny udgave/oplag], 1923.
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Nej. Vaudeville i 1 Akt. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen. 2. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. Ja. Vaudevillemonolog. Fortsættelse af Nej. Første Gang opført paa Det kongelige Teater d. 24de Februar 1839. ♦ Gyldendal, 1919. 76 sider (1919, dramatik)
Detaljer
noter af Ferdinand Christensen (1848-1908)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel Noter til Ja ved Axel Sørensen.
kollaps Indhold

[b] Heiberg, Johan Ludvig: Ja. Vaudevillemonolog. Fortsættelse af Nej. Første Gang opført paa Det kongelige Teater d. 24de Februar 1839. (Ved Axel Sørensen) (1919, dramatik)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1839 1. udgave: Ja! Vaudeville Monolog. Fortsættelse af Nei. Med Melodier, udsatte for Pianoforte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.C. Lose & Olsen, [1839]. 11 sider [tværfolio i nodeformat]
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: En Sjæl efter Døden. Indledning og Noter ved Oskar Schlichtkrull. ♦ Pio's Forlag, 1919. 142 sider (1919, dramatik)
Detaljer
noter af Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
kollaps Noter
 anmeldelse Tilskueren, maj 1919, side 442-44 [Anmeldelse af Poul Levin]. Levin, Poul Poul Levin
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj. Skuespil i 5 Akter. ♦ Carl Larsen, 1921. 158 sider. Pris: kr. 3,50 (1921, dramatik)
Detaljer
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
 Bog Heiberg, J. L.: Gadeviser og andre Sange. ♦ København, Vilhelm Priors kgl. Hofboghandel, 1921. 66 sider. Pris: kr. 2,75 (1921, digte)
serietitel: Minerva Serie
Detaljer
1849 1. udgave: Gadeviser. Texter og Melodier af J.L. Heiberg. Første Samling, No 1-7. ♦ Kjøbenhavn, paa C.A. Reitzels Forlag, 1849. 31 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: En Sjæl efter Døden. En apokalyptisk Komedie. Udg. af Dansklærerforeningen ved Alfr. Ipsen. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 96 sider. Pris: kr. 1,75 (1921, dramatik)
Detaljer
udgiver: Alfred Ipsen (1852-1922)
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Syvsoverdag. Romantisk Komedie i 3 Akter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Ferd. Christense. 4. ændrede Udg. ved Valdemar Bjerre. ♦ Gyldendal, 1921. 100 sider (1921, dramatik)
Detaljer
noter af Ferdinand Christensen (1848-1908)
noter af Valdemar Bjerre (1865-1930)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Vaudeville. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Ferd. Christensen og Axel Sørensen. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 96 sider. Pris: kr. 1,25 (1923, dramatik)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af Ferdinand Christensen (1848-1908)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
 Bog (baseret på værk) Eggers, Olga: Elverhøj. Folkeroman. Fri Bearbejdelse efter J. L. Heibergs Elverhøj. ♦ "De tusind Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1923. 1.-2. Del, 158 + 160 sider (1923, roman)
serietitel: "De tusind Hjem"s Kvartalsbøger
Detaljer
af Olga Eggers (1875-1945)
1911 1. udgave: Elverhøj. Folkeroman. Fri Bearbejdelse efter J. L. Heibergs "Elverhøj". ♦ Forlaget "Lyset", 1911. 293 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Nej. Vaudeville i een Akt. 3. Udg. - Ja. Vaudevillemonolog. 2. Udg. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Ferd. Christensen og Axel Sørensen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 76 sider. Pris: kr. 1,00 (1923, dramatik)
Detaljer
noter af Ferdinand Christensen (1848-1908)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: En Sjæl efter Døden. En apokalyptisk Komedie. ♦ Prior, 1924. 112 sider. Pris: kr. 2,75 (1924, dramatik)
serietitel: Minerva Serie
Detaljer
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen og Nej. Vaudeviller. ♦ Carl Larsen, [1925]. 204 sider. Pris: kr. 3,00 (1925, dramatik)
serietitel: Guldbøgerne
Detaljer
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
 Bog Heiberg, J. L.: Syvsoverdag. En Sjæl efter Døden. Nøddeknækkerne. De Nygifte. Udgivet af Harald Rue. Tegninger af Axel Nygaard. ♦ Martins Forlag, 1927. 320 sider. Pris: kr. 4,00 (1927, dramatik)
serietitel: Dansk Bogsamling
Detaljer
udgiver: Harald Rue (1895-1957)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
kollaps Indhold

[b] Heiberg, J. L.: En Sjæl efter Døden (1927, dramatik)
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
[c] Heiberg, J. L.: Nøddeknækkerne (1927, dramatik)
1844 indgår i antologien: Urania [s143] 1. udgave: Nöddeknækkerne. Et Satyrspil. Side 143-208
[d] Heiberg, J. L.: De Nygifte (1927, digte)
1841 indgår i: Nye Digte [c] 1. udgave: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Vaudeville. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen og Axel Sørensen. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 96 sider. Pris: kr. 1,10 (1928, dramatik)
Detaljer
noter af Ferdinand Christensen (1848-1908)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj. Skuespil i 5 Akter. Med Indledning og Noter af Ingeborg Simesen. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1928. 118 sider. Pris: kr. 1,25 (1928, dramatik)
Detaljer
noter af Ingeborg Simesen (1861-1943)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj. Drama i 5 Akter. ♦ Hellerup, Aug. Olsen, [1928]. 104 sider, 1 tavle. Pris: kr. 1,50 (1928, dramatik)
Detaljer
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
 Bog Heiberg, J. L.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s261]] Natten er saa stille (1929, digte) 👓
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: En Sjæl efter Døden. Med Indledning og Noter af Oskar Schlichtkrull. Udg. af Dansklærerforeningen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1929. 120 sider. Pris: kr. 1,35 (1929, dramatik)
Detaljer
noter af Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
 Tekster antologi: Fem danske Digtere. 1830-1860. Poul Martin Møller. J. L. Heiberg. Henrik Hertz. Fr. Paludan-Müller. J. C. Hostrup. Udg. af Julius Clausen. ♦ Gyldendal, 1930. (Gyldendals Bibliotek. Bind 28) (1930)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 28
af Poul Martin Møller (1794-1838)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
af C. Hostrup (1818-1892)
udgiver: Julius Clausen (1868-1951)
 Bog Heiberg, J. L.: De Nygifte og andre Digte. ♦ København, Carl Larsens Forlag, [1931]. (Guldbøgerne) (1931, digte)
serietitel: Guldbøgerne
Detaljer
1841 indgår i: Nye Digte [c] 1. udgave: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237
kollaps Indhold

[b] Heiberg, J. L.: Gadeviser (1931, digte)
1849 1. udgave: Gadeviser. Texter og Melodier af J.L. Heiberg. Første Samling, No 1-7. ♦ Kjøbenhavn, paa C.A. Reitzels Forlag, 1849. 31 sider
[c] Heiberg, J. L.: Protestantismen i Naturen (1931, digte)
[d] Heiberg, J. L.: [Udvalgte vaudeville- og lyriske digte] (1931, digte)
 Tekster Heiberg, J. L.: Poetiske Skrifter. Udgivne af Carl S. Petersen. ♦ København, Holberg Selskabet af 23. September, G.E.C. Gad, 1931-32. Bind 1-3. (Danmarks Nationallitteratur) (1931-32) 👓
serietitel: Danmarks Nationallitteratur, 1931
Detaljer
udgiver: Carl S. Petersen (1873-1958)
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, J. L.: Aprilsnarrene (1931, dramatik)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
[1b] Heiberg, J. L.: Recensenten og Dyret (1931, dramatik)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
[1c] Heiberg, J. L.: De Uadskillelige (1931, dramatik)
1827 1. udgave: De uadskillelige. Vaudeville. Med et Kobber, efter Tegning af Eckersberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 83 sider
[2a] Heiberg, J. L.: Elverhøi (1932, dramatik)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
[2b] Heiberg, J. L.: Nei (1932, dramatik)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
[2c] Heiberg, J. L.: Syvsoverdag (1932, dramatik)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
[3a] Heiberg, J. L.: Universitets-cantate (1932, digte)
[3b] Heiberg, J. L.: Nye Digte (1932, digte)
1841 1. udgave: Nye Digte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzel, 1841 [udkom 21-12-1840]. 250 sider
[3c] Heiberg, J. L.: Nøddeknækkerne (1932, dramatik)
1844 indgår i antologien: Urania [s143] 1. udgave: Nöddeknækkerne. Et Satyrspil. Side 143-208
[3d] Heiberg, J. L.: Valgerda (1932, dramatik)
1847 1. udgave: Valgerda. Lystspil i to Acter. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1847. 109 sider
[3e] Heiberg, J. L.: Mindre Digte (1932, digte)
[3f] Heiberg, J. L.: Gadeviser (1932, digte)
1849 1. udgave: Gadeviser. Texter og Melodier af J.L. Heiberg. Første Samling, No 1-7. ♦ Kjøbenhavn, paa C.A. Reitzels Forlag, 1849. 31 sider
[3g] Heiberg, J. L.: Adelaïde Grevinde de Bombelles (1932, digte)
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intrigerne i Skolestuen. Bearbejdet som Skolekomedie af Aage H. Petersen. ♦ Kolding, Dansk Børneblad [ikke i boghandlen], 1935. 70 sider (1935, dramatik)
serietitel: »Dansk Børneblad«s Smaaskrifter, 24
Detaljer
bearbejdelse: Aage H. Petersen (1893-1955)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Vaudeville. Med Indledning og Forklaring ved Oskar Schlichtkrull. 6. Udg. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1935. 100 sider (1935, dramatik)
Detaljer
noter af Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: En Sjæl efter Døden. Med Indledning og Noter af Oskar Schlichtkrull. Udg. af Dansklærerforeningen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1937. 120 sider (1937, dramatik)
Detaljer
noter af Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj (1941, dramatik)
Detaljer
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj. Med Indledning og Noter af Morten Borup. 2. Udg. (1943, dramatik)
Detaljer
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
 Bog (baseret på værk) Eriksen, Vilhelm: Elverhøj. For Børnenes Teater i 5 Akter. Efter J. L. Heiberg. 5. Opl. ♦ Vilh. Prior, 1943. 32 sider. Pris: kr. 0,75 (1943, dramatik)
serietitel: Sufflørens Komedier, 40
Detaljer
af V. Eriksen (1853-1909)
1916 1. udgave: Elverhøj. Miniaturkomedie i 5 Akter. Efter J. L. Heiberg af Vilh. Erichsen ♦
kollaps Noter
 note om oplag 6. oplag, 1948.
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Med Indledning og Forklaringer ved Oskar Schlichtkrull. 7. Udg (1944, dramatik)
Detaljer
noter af Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: De Nygifte. Udg. ved Kjeld Elfelt (1944, digte)
Detaljer
udgiver: Kjeld Elfelt (1902-1993)
1841 indgår i: Nye Digte [c] 1. udgave: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237
 Bog Heiberg, J. L.: Gadeviser. Tekster og Melodier. Indledning af Georg Christensen. Udg. af Foreningen "Fremtiden". (Tegningerne udført af Axel Nygaard. Portrættet efter H. W. Bissens Buste). ♦ (Haase), 1945. [62] sider, illustreret. Pris: kr. 6,00 (1945, digte)
Detaljer
forord af Georg Christensen (1877-1966)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
andet: H.V. Bissen (1798-1868)
1849 1. udgave: Gadeviser. Texter og Melodier af J.L. Heiberg. Første Samling, No 1-7. ♦ Kjøbenhavn, paa C.A. Reitzels Forlag, 1849. 31 sider
 Bog Heiberg, J. L.: De nygifte. Udg. ved Kjeld Elfelt. Tegninger af Anne Fabricius. ♦ Carit Andersen, 1945. 56 sider, illustreret. Pris: kr. 8,75 (1945, digte)
Detaljer
illustrationer af Anne Fabricius
1841 indgår i: Nye Digte [c] 1. udgave: De Nygifte. En Romance-Cyclus. Side 161-237
 Bog Heiberg, J. L.: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Træsnit af Povl Christensen. ♦ Høst, 1946. 124 sider, illustreret. Pris: kr. 30,00 (1946, dramatik)
Detaljer
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
 Bog Heiberg, J. L.: [indgår i antologien: Dianas Sange [s040]] Kong Valdemars Jagt (1947, digte) 👓
Detaljer
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
 Bog Heiberg, J. L.: En Sjæl efter Døden. Med Indledning og Noter af Oskar Schlichtkrull. Udg. af Dansklærerforeningen. 4. Udg. (Fotografisk Optryk). ♦ Gyldendal, 1947. 114 sider. Pris: kr. 2,00 (1947, dramatik)
Detaljer
noter af Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
1841 indgår i: Nye Digte [b] 1. udgave: En Sjæl efter Døden. En apocalyptisk Comedie. Side 31-158
 Bog (digte) Brix, Hans (Udg.): Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. En Lystvandring. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1948. 276 sider. Pris: kr. 12,00 (1948, samling)
Detaljer
redigeret af Hans Brix (1870-1961)
digte af Anders Bording (1619-1677)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
1929 1. udgave: Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. Udg. af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1929. 298 sider, 2 tavler
 Afsnit i bog (sange) Larsen, Thorvald: Kongelig Naade. Lejlighedsspil i Anledning af de københavnske Privatteatres Oprettelse 1848 i to Afdelinger med indlagte Sangtekster af H. C. Andernsen, J. L. Heiberg o. fl. ♦ Forfatteren [ikke i boghandlen], 1948. 48 sider, illustreret (1948, dramatik)
Detaljer
af Thorvald Larsen, f 1892 (1892-1992)
sange af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Peter Holm (1890-1963)
illustrationer af Hans Julius Mydtskov (1887-1973)
kollaps Noter
 note til titel Tegninger af Peter Holm, Fotografier af Mydtskov.
 note til titel Forfatterens adresse: Direktør Thorvald Larsen, Folketeatret, Nørrevold 50, København.
 Samling antologi: Perler i dansk Digtning. Forord af Jacob Paludan. Tegninger af Peter Holm. ♦ Morten A. Korch's Forlag, 1949. 209 sider, illustreret. Pris: kr. 12,50 (1949, samling)
forord af Jacob Paludan (1896-1975)
illustrationer af Peter Holm (1890-1963)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
af Christian Winther (1889-1974)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Emil Aarestrup (1800-1856)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
af Vilhelm Topsøe, f. 1840 (1840-1881)
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
af Holger Drachmann (1846-1908)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
af Herman Bang (1857-1912)
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Julespøg og Nytaarsløier og andre dramatiske Digte og andre dramatiske Digte (1950, dramatik)
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj. 3. udg (1953, dramatik)
 Bog Heiberg, J. L.: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s095]] Den hellige Anders. Side 95-[101] (1953, digte) 👓
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: En Sjæl efter Døden. 5. udg. (1956, dramatik)
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøj. 5 akter for modelteater. 7. omarbejdedeudg. ved Estrid Prior (1957, dramatik)
bearbejdelse: Estrid Prior (1899-1984)
 Dramatik Heiberg, J. L.: En Sjæl efter Døden. Udg. af Dansklærerforeningen. 6. udg. ved Morten Borup (1963, dramatik)
redigeret af Morten Borup (1894-1989)
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøi. Aprilsnarrene. De Uadskillelige (1965, dramatik)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 123
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: Nye Digte. Optrykt efter originaludgaven, 1841. Udg. med efterskrift af Jens Kistrup (1965, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 9
efterskrift af Jens Kistrup (1925-2003)
 Dramatik Heiberg, Johan Ludvig: En Sjæl efter Døden. Recensenten og Dyret. Nei (1965, dramatik)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 124
 Bog Heiberg, J. L.: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s229]] Den hellige Anders. Side 229-[35] (1966, digte) 👓
 Dramatik Festspil til Hofteatret et: Et festspil til Hofteatret. Af Poul Martin Møller og Johan Ludvig Heiberg, assisteret af C. C. Hoffgaard. ♦ 1967. 11 sider (1967, dramatik)
Detaljer
af Poul Martin Møller (1794-1838)
bearbejdelse: C.C. Hoffgaard (1901-1979)
kollaps Noter
 note til titel Festspillet består af to afdelinger: En Debut i 1826 og En Aften på Frederiksborg.
 Bog Heiberg, J. L.: [indgår i antologien: Fra Holberg til Rifbjerg [s111]] Nei. Side 111-17 (1971, dramatik) 👓
Detaljer
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: Nei, vaudeville i een act. Johan Ludvig Heiberg: Poetiske skrifter v. Carl S. Petersen, bind 3. Gad, 1932. Side 145-64.
 note til titel Side 117: [Kommentarer].

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Johan Ludvig Heiberg: Sørge-Prolog
Prolog til første Forestilling efter Hans Majestæt Kong Christian den Ottendes Død
(premiere 03-03-1848 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Johan Ludvig Heiberg: Tycho Brahes Spaadom
Skuespil i 3 Akter af J.L. Heiberg, Musiken af Cl. Schall og senere [1865-66] af H. Rung
musik af Claus Schall (1757-1835)
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 29-01-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Johan Ludvig Heiberg: Nina
eller Den Vanvittige af Kærlighed, Skuespil i 5 Akter af J.L. Heiberg. [Omarbejdet Version fra 1836]
(premiere 20-03-1824 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Johan Ludvig Heiberg: Kong Salomon og Jørgen Hattemager
Vaudeville i 1 Akt af J.L. Heiberg, Musiken arrangeret af Ludvig Zinck
musik af Ludvig Zinck (1776-1851)
(premiere 28-11-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 93)
Johan Ludvig Heiberg: Den otte og tyvende Januar
Vaudeville i 1 Akt af J.L. Heiberg
(premiere 05-02-1826 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Johan Ludvig Heiberg: Aprilsnarrene
eller Intrigen i Skolen, Vaudeville i 1 Akt af J.L. Heiberg
(premiere 22-04-1826 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 142, 1889-1975: 132)
Johan Ludvig Heiberg: Recensenten og Dyret
Vaudeville i 1 Akt af J.L. Heiberg
(premiere 22-10-1826 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 210, 1889-1975: 161)
(oversætter) Syv militære Piger
Vaudeville i 1 Akt af Francis, Armand og Théaulon (»Les jolis soldats« [? nærmere: Les femmes soldats]), oversat, efter Angelys Bearbejdelse, og indrettet af J.L. Heiberg, Musiken ved L. Zinck
af Marie-François-Denis-Théresa Leroi Francis (1778-1840, sprog: fransk)
af Armand D'Artois de Bournonville (1788-1867, sprog: fransk)
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
bearbejdelse af Louis Jean Jacques Angely (1787-1835, sprog: tysk)
musik af Ludvig Zinck (1776-1851)
(premiere 05-04-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 34)
Johan Ludvig Heiberg: Et Eventyr i Rosenborg Have
Operette i 1 Akt af J.L. Heiberg, Musiken af C.E.F. Weyse
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
(premiere 26-05-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 136, 1889-1975: 41)
(oversætter) Favoriten
Komedie i 1 Akt efter Scribe og Saintine. Oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
(premiere 11-06-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Johan Ludvig Heiberg: De Uadskillelige
Vaudeville i 1 Akt af J.L. Heiberg
(premiere 11-06-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 140, 1889-1975: 7)
(oversætter) Kærlighedsdrømme
Vaudeville i 2 Akter af Scribe og G. Delavigne. Oversat og indrettet af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
(premiere 09-07-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24)
(oversætter) Pigen ved Søen
Opera i 3 Akter af Rossini, Teksten, en italiensk Libretto [af Andrea Leone Tottola], omarbejdet af J.L. Heiberg, Dansen af P. Larcher
af Gioachino Antonio Rossini (1792-1868, sprog: italiensk)
af Andrea Leone Tottola (d. 1831, sprog: italiensk)
danse af Peter Larcher (1801-1847)
andet af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
(premiere 29-01-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(oversætter) Landsbysangerinderne
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Fioravanti, Teksten, en italiensk Libretto, oversat af J.L. Heiberg
musik af Valentino Fioravanti (1764-1837, sprog: italiensk)
tekst af Giuseppe Palomba (1765-1825, sprog: italiensk)
(premiere 01-09-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(oversætter) Skovhuggerens Søn
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Georg Onslow, Teksten af de Planard. Oversat af J.L. Heiberg, Dansen af P. Funck
musik af George Onslow (1784-1853, sprog: fransk)
tekst af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
(premiere 28-10-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Johan Ludvig Heiberg: Elverhøj
Skuespil i 5 Akter af J.L. Heiberg, Musiken af Fr. Kuhlau, Dansen af P. Funck
[Fra 1927:] Danse: Poul Funck og Gustav Uhlendorff
[Fra 26-9-1940:] Danse ved Harald Lander
[Fra 1952:] Dans: Poul Funck og Niels Bjørn Larsen
musik af Frederik Kuhlau (1786-1832)
danse af Poul Funck (1790-1837)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
danse af Harald Lander (1905-1971)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 06-11-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 268, 1889-1975: 680)
Johan Ludvig Heiberg: Supplikanten
Vaudeville i én Monolog af J.L. Heiberg
(premiere 16-05-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Den fortrædelige Formiddag
Lystspil i 1 Akt af Duvert, Desvergers og Victor. Oversat og omarbejdet af J.L. Heiberg
af Félix Auguste Duvert (1795-1876, sprog: fransk)
af Armand Chapeau (sprog: fransk)
af Charles Victor Varin (1798-1869, sprog: fransk)
(premiere 25-05-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) Snyltegæsten
Lystspil i 1 Akt af Scribe og Brulay. Oversat og omarbejdet af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Bruté de Nierville (d. 1834, sprog: fransk)
(premiere 10-09-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
Johan Ludvig Heiberg: Prinsesse Isabella
eller Tre Aftener ved Hoffet, Lystspil i 3 Akter af J.L. Heiberg, Musiken af L. Zinck, Dansen af August Bournonville
musik af Ludvig Zinck (1776-1851)
danse af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 29-10-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Formynder og Myndling
Lystspil i 1 Akt af Scribe og de Courcy. Oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Fréderic de Courcy (1795-1862, sprog: fransk)
(premiere 15-01-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 87)
(oversætter) Aloise
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Louis Maurer, Teksten af Franz von Holbein. Oversat af J.L. Heiberg
musik af Ludwig Maurer (1789-1878, sprog: tysk)
tekst af Franz von Holbein (1779-1855, sprog: tysk)
(premiere 29-01-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) Den Stumme i Portici
Opera i 5 Akter af Auber, Teksten af Scribe og Germain Delavigne. Oversat af J.L. Heiberg, Dansen af Aug. Bournonville og P. Funck
[Fra 1913:] Koreografi: August Bournonville og Gustav Uhlendorff
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
tekst af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
danse af August Bournonville (1805-1879)
danse af Poul Funck (1790-1837)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
(premiere 22-05-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 178, 1889-1975: 18)
(oversætter) Seer Jer i Speil!
Lystspil i 1 Akt paa rimede Vers af Karl Töpfer, frit oversat af J.L. Heiberg
af Karl Friedrich Gustav Töpfer (1792-1871, sprog: tysk)
(premiere 11-10-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 67, 1889-1975: 23)
(oversætter) Christen og Christine
dramatisk Idyl i 1 Akt af Scribe og Dupin. Oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
(premiere 29-10-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 42)
(oversætter) To Aar efter Brylluppet
eller Hvis er Skylden?, Lystspil i 1 Akt af Scribe og Mélesville. Oversat af en Anonym
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
oversat af Anonym
(premiere 28-02-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 30)
(oversætter) Den fortræffelige Onkel
Lystspil i 1 Akt af Scribe og Delavigne. Oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
(premiere 25-03-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter) Bruden
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Auber, Teksten af Scribe. Oversat af J.L. Heiberg
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
andet af Michel Masson (1800-1883, sprog: fransk)
andet af Raymond Brucker (1800-1875, sprog: fransk)
(premiere 22-04-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 62)
(oversætter) Den første Kjærlighed
Lystspil i 1 Akt af Scribe. Oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 10-06-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 139)
(oversætter) Qvækeren og Dandserinden
Lystspil i 1 Akt af Scribe og Paul Duport. Oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
(premiere 30-06-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 109)
Johan Ludvig Heiberg: Køge Huskors
Vaudeville i 1 Akt af J.L. Heiberg. [Musiken arrangeret af Ludvig Zinck]
musik af Ludvig Zinck (1776-1851)
(premiere 28-11-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 73, 1889-1975: 32)
(oversætter) Familien Riquebourg
Drama i 1 Akt af Scribe. Oversat af J.L. Heiberg
[Paa Folketeatret:] Oversat af Frits Holst
[Paa Dagmarteatret:] Oversat af Johannes Marer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Frits Holst (1834-1909)
oversat af Johannes Marer (1861-1922)
(premiere 30-12-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 60)
Johan Ludvig Heiberg: Prolog
(et halvt Dusin Nytaarsvers) fremsagt af Fru Heiberg
(premiere 01-01-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Et Feiltrin
Drama i 2 Akter af Scribe. Oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 05-06-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
(oversætter) Faust
Tragedie af Goethe, (et Fragment) oversat af J.L. Heiberg og Henrik Hertz
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
(premiere 19-06-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) De to Nætter
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Boyeldieu, Teksten af Bouilly og Scribe. Oversat af J.L. Heiberg
musik af François-Adrien Boieldieu (1775-1834, sprog: fransk)
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 21-09-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter) Kostgængeren
Lystspil i 1 Akt af Dumersan, Dupin og Scribe. Oversat af J.L. Heiberg
af Théophile Marion Dumersan (1780-1849, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 04-10-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
(oversætter) De to Pædagoger
Lystspil i 1 Akt af Scribe og Mélesville. Oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
(premiere 21-12-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter) Den skønneste Dag i Livet
Vaudeville i 2 Akter af Scribe og Varner, frit oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af A. F. Varner (1790-1854, sprog: fransk)
(premiere 30-12-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Johan Ludvig Heiberg: De Danske i Paris
Vaudeville i 2 Akter af J.L. Heiberg
(premiere 29-01-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 80, 1889-1975: 74)
(oversætter) Brødrene Foster
Lystspil i 4 Akter af William Rowley, bearbejdet af J.R. Planché (A new wonder, a woman newer vext), oversat, efter Töpfers tyske bearbejdelse, af J.L. Heiberg
af Alph. Rowley (sprog: ukendt)
bearbejdelse af James Robinson Planché (1796-1880, sprog: engelsk)
bearbejdelse af Karl Friedrich Gustav Töpfer (1792-1871, sprog: tysk)
(premiere 04-10-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter) Den unge Hovmesterinde
Lystspil i 1 Akt af Scribe og P. Duport. Oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
(premiere 28-04-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) En Time i et Stervbo
Lystspil i 1 Akt af Bayard [i samarbejde med Emile Vanderburch og Alexis]. Oversat af J.L. Heiberg
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
af Louis Emile Vanderburch (1794-1862, sprog: fransk)
af Alexis de Comberousse (1793-1862, sprog: fransk)
(premiere 30-05-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) Den Ubekendte
tragisk Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Bellini, Teksten af Romani. Oversat af J.L. Heiberg
musik af Vincenzo Bellini (1801-1835, sprog: italiensk)
tekst af Felice Romani (1788-1865, sprog: italiensk)
andet af Victor Arlincourt (1788-1856, sprog: fransk)
(premiere 04-12-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Den hemmelige Lidenskab
Lystspil i 3 Akter af Scribe. Oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 03-01-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Johan Ludvig Heiberg: Alferne
Eventyr-Komedie i 1 Akt af J.L. Heiberg, Musiken af L. Zinck, Dansen af P. Funck
musik af Ludvig Zinck (1776-1851)
danse af Poul Funck (1790-1837)
(premiere 29-01-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 114, 1889-1975: 16)
(oversætter) Et Eventyr under Carl den niende
Lystspil i 3 Akter af Soulié og Badon. Oversat af J.L. Heiberg
af Edmond Badon (d. 1849, sprog: fransk)
af Frédéric Soulié (1800-1847, sprog: fransk)
(premiere 08-10-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter) Kjolen gør ikke Manden
Lystspil i 1 Akt af D'Ennery og d'Artois. Oversat af J.L. Heiberg
af Adolphe Philippe Dennery (1811-1899, sprog: fransk)
af Dartois (sprog: fransk)
(premiere 28-10-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) Guldkorset
Lystspil i 2 Akter af Mélesville og Brazier. Oversat af J.L. Heiberg, Musiken af Ludvig Zinck
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
af Nicolas Brazier (1783-1838, sprog: fransk)
musik af Ludvig Zinck (1776-1851)
(premiere 04-03-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 29)
Johan Ludvig Heiberg: Muserne
Forspil, i Anledning af J.P. Frydendahls Død, af J.L. Heiberg
(premiere 15-03-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Johan Ludvig Heiberg: Nej!
Vaudeville i 1 Akt af J.L. Heiberg
[Fra 1881:] Musikken arrangeret af Henrik Rung
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 01-06-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 215, 1889-1975: 157)
(oversætter) Coliche
Lystspil i 1 Akt af N.P. Duport og P. Foucher. Oversat af J.L. Heiberg
af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
af Paul Foucher (1810-1875, sprog: fransk)
(premiere 13-12-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 48)
(oversætter) En Kriminalproces
Lystspil i 3 Akter af Rosier. Oversat af J.L. Heiberg
af Joseph Bernard Rosier (1804-1880, sprog: fransk)
(premiere 11-05-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter) Farinelli
Lystspil i 3 Akter af de Forge, St. Georges og Leuven. Oversat af J.L. Heiberg, med Sange og Kor til Musik af forskellige Komponister
[På Odense Teater:] Romantisk Lystspil med Sange i 3 Akter
[På Det ny Teater:] Sangspil i 2 Akter af Mogens Dam. Frit efter J.L. Heibergs bearbejdelse af det franske Lystspil af samme Navn. Musik: Emil Reesen
[Til TV:] Efter J.L. Heibergs bearbejdelse af det franske lystspil af samme navn ved Mogens Dam. Bearbejdet og tilrettelagt af Sten Jørgensen
af Philippe-Auguste Pitaud (1805-1881, sprog: fransk)
af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
af Adolphe Ribbing de Leuven (1800-1884, sprog: fransk)
bearbejdelse af Mogens Dam (1897-1979)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
bearbejdelse af Sten Jørgensen, f 1916 (1916-2005)
(premiere 16-10-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 173, 1889-1975: 27)
(oversætter) Man kan hvad man vil
Lystspil i 2 Akter af Ancelot og de Comberousse. Oversat af J.L. Heiberg
af Jacques Arsène Polycarpe François Ancelot (1794-1854, sprog: fransk)
af Alexis de Comberousse (1793-1862, sprog: fransk)
(premiere 12-01-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 33)
Johan Ludvig Heiberg: Fata Morgana
Eventyr-Komedie i 5 Akter af J.L. Heiberg, Musiken af L. Zinck
[Fra 1896:] i ny Bearbejdelse af Johanne Luise Heiberg, Musiken af P. Heise
musik af Ludvig Zinck (1776-1851)
bearbejdelse af Johanne Luise Heiberg (1812-1890)
musik af Peter Heise (1830-1879)
(premiere 29-01-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5, 1889-1975: 6)
(oversætter) Enten elskes eller dø
Lystspil i 1 Akt af Scribe og Dumanoir. Oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Philippe-François Pinel (1806-1865, sprog: fransk)
(premiere 21-05-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43)
Johan Ludvig Heiberg: Ja!
Vaudeville-Monolog af J.L. Heiberg
(premiere 26-02-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
Johan Ludvig Heiberg: Emilies Hjærtebanken
Vaudeville-Monolog af J.L. Heiberg, Musiken arrangeret af L. Zinck
musik af Ludvig Zinck (1776-1851)
(premiere 13-05-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28, 1889-1975: 1)
Johan Ludvig Heiberg: Syvsoverdag
romantisk Komedie i 3 Akter af J.L. Heiberg, Musiken af J.P.E. Hartmann
af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
(premiere 01-07-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 55, 1889-1975: 26)
Johan Ludvig Heiberg: Grethe i Sorgenfri
Vaudeville-Monolog af J.L. Heiberg
(premiere 18-09-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) De Uafhængige
Komedie i 3 Akter af Scribe. Oversat af J.L. Heiberg
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 12-11-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(oversætter) Dagen før Slaget ved Marengo
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Herman Løvenskiold, Teksten af Théaulon, de Forge og Jaime. Oversat af J.L. Heiberg
musik af Herman Løvenskiold, f 1815 (1815-1870)
tekst af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
tekst af Philippe-Auguste Pitaud (1805-1881, sprog: fransk)
tekst af Pierre Joseph Rousseau (1797-1849, sprog: fransk)
(premiere 09-05-1843 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Johan Ludvig Heiberg: Thorvaldsen
Prolog ved det kongelige Theaters Sørgefest, den 9de April 1844. Af J.L. Heiberg
(premiere 09-04-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Johan Ludvig Heiberg: Pottemager Walter
Skuespil i 5 Akter af J.L. Heiberg
[Fra 1869:] Eventyr-Komedie i 4 akter
(premiere 28-06-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8, 1889-1975: 4)
Johan Ludvig Heiberg: Ulla skal paa Bal
bellmansk Situation med Melodier efter Fredmans Epistler af J.L. Heiberg, Musiken af og ved H. Rung
af Carl Mikael Bellman (1740-1795, sprog: svensk)
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 05-07-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6, 1889-1975: 4)
Johan Ludvig Heiberg: Valgerda
Lystspil i 2 Akter af J.L. Heiberg
(premiere 05-02-1847 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 44)
(andet) Emils Hjertebanken
original Vaudevillemonolog af V.H. med Benyttelse af Musikken til Emilies Hjertebanken
af Pseudonym og undersøges
(premiere 16-03-1884 af Ukendt gruppe)
(sange) Fra 48
Folkekomedie i 4 Akter af Sophus Birch. De indlagte Sange af H.C. Andersen, J.L. Heiberg, Peter Faber m.fl.
af Sophus Birck (1835-1900)
sange af H.C. Andersen (1805-1875)
sange af Peter Faber (1810-1877)
sange af Anonym
(premiere 08-01-1888 på Dagmarteatret)
Johan Ludvig Heiberg: En Sjæl efter Døden
en apokalyptisk Komedie af J.L. Heiberg, Musiken arrangeret af Har. Agersnap
[Paa Dagmarteatret:] Musiken af V. Rosenberg
[Paa Dagmarteatret 1921:] Musik: Salomon. Bearbejdet af Carl Gandrup og Sv. Gundel
musik af Vilhelm Rosenberg (1862-1944)
musik af Siegfried Salomon (1885-1962)
bearbejdelse af Carl Gandrup (1880-1936)
bearbejdelse af Sven Gundel
(premiere 14-12-1891 på Dagmarteatret
premiere 31-08-1935 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 72)
(sange) Kongelig Naade
Lejlighedsspil i 2 Afdelinger af Thorvald Larsen med indlagt Sangtekst af H.C. Andersen, Johan Ludvig Heiberg m.fl.
af Thorvald Larsen, f 1892 (1892-1992)
sange af H.C. Andersen (1805-1875)
(premiere 26-12-1948 på Folketeatret)
Johan Ludvig Heiberg: Ta' billetten
Dronningmølle-Revyen 1966. Meget frit efter J.L. Heiberg "En sjæl efter døden" af Erik Knudsen, Johannes Møllehave og Leif Petersen. Musik: Hans-Ole Nielsen
af Erik Knudsen (1922-2007)
af Johannes Møllehave (1937-2021)
af Leif Petersen (f. 1934)
musik af Hans-Ole Nielsen, f 1918 (1918-2001)
(premiere 22-06-1966 i Dronningmølle)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden