Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Robert Watt (1837-1894)

 Om personen Oplysninger om Robert Watt

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter i periodicum) anonym [Poe, Edgar]: [indgår i: Smaafortællinger af berømte Forfattere [d]] Du er Manden! (1854, novelle(r)) EMP1126
originaltitel: Thou Art the Man, 1844
del af: Dagens Nyheder
Detaljer
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1855 indgår i: Fortællinger [d] Senere udgave: Du er Manden! 39 sider
1908 i: Hemmelighedsfulde Fortællinger [2s033] Senere udgave: "Du er Manden". Side [33]-53
1941 indgår i: Guldbillen [h] Senere udgave: "Du er Manden"
kollaps Noter
 note til titel Publiceret på engelsk i: Godey's Lady's Book, November 1844, 29:219-24.
 note til titel Medtaget i samlingen: Works, 1850.
 note om føljeton Trykt i Dagens Nyheder 10-1-1870, 11-1-1870 og 12-1-1870, under titlen: Fantastiske Fortællinger. Af Edgar Poe. (Oversatte af Robert Watt). I: En Gaade og dens Løsning.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside The Edgar Allan Poe Society of Baltimore
 Bog (oversætter) anonym [Poe, Edgar]: [indgår i: Smaafortællinger af berømte Forfattere [c]] En Fortælling til de stenede Bjerge (1854, novelle(r)) EMP1126
originaltitel: A tale of the Ragged Mountains, 1844
del af: Dagens Nyheder
Detaljer
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1855 indgår i: Fortællinger [c] Senere udgave: En Fortælling fra de stenede Bjerge. 30 sider
1908 i: Hemmelighedsfulde Fortællinger [2s199] Senere udgave: En Historie fra de øde Bjærge. Side [199]-214
kollaps Noter
 note til titel Publiceret på engelsk i: Godey's Lady's Book, April 1844, 28:177-81.
 note til titel Medtaget i samlingen: Works, 1850.
 note om føljeton Trykt i Dagens Nyheder 18-11-1869, 19-11-1869 og 20-11-1869, under titlen: Fantastiske Fortællinger. Af Edgar Poe. (Oversatte af Robert Watt). II. August Bedloe.
 url Fuld visning af oversættelsen til Dagens Nyheder på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside The Edgar Allan Poe Society of Baltimore
 Bog (oversætter) anonym [Russell, William]: Nogle Aar i det hemmelige Politi. En engelsk Opdagelsesbetjents Erindringer. Frit oversat. af Bob. ♦ Kristian Vissings Forlag, 1863-64. Samling [1]-3, 156 + 110 + 174 sider (1863-64, novelle(r)) EMP1190
originaltitel: Recollections of a policeman, 1852-1862
Detaljer
af William Russell (1805-1876, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til original titel Oprindelig publiceret i Chambers' Edinburgh Review, 1849, under titlen: Recollections of a Police-Officer.
 note til oversat titel Samling 1, [ved indholdsfortegnelsen:] Note af Oversætteren.
 note til oversat titel I Det kgl. Bibliotek anbragt under retsvidenskab [oplysning fra 1976].
 note til oversat titel Indhold, Samling 1: En Nat i et Spillehuus. Skyldig eller ikke skyldig. Enken. Paa Jagt. Forklædningerne. Hævnen. En andelig Bedrager. Kompagnonen.
 note til oversat titel Indhold, Samling 2: Lille Mary. Et Komplot. X.Y.Z. Flintesteens-Jackson. Den Gale.
 note til oversat titel Indhold, Samling 3: Den kostbare Hemmelighed. En dramatisk Forfatter. De to Enker. Selvmord eller Mord? De Forældreløse. Testamentet.
kollaps Indhold

[2c] anonym [Russell, William]: X. Y. Z. (1887, novelle(r))
originaltitel: X. Y. Z., 1849
af William Russell (1805-1876, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers' Edinburgh Journal, 17-11-1849, side 308-12, under titlen Recollections of a Police-Officer. X.Y.Z.
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1886-87, fra Nr. 47 (21-8-1887) til Nr. 52 (25-9-1887), under titlen: X. Y. Z. Af en gammel Politimands Papirer.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog (oversætter) Thackeray, W. M.: Snobberne. Optegnelser om denne mærkværdige Race. Overs. af Bob [ie: Robert Watt]. ♦ 1864. 309 sider (1864, novelle(r)) EMP1353
originaltitel: The book of snobs, 1846-47
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
1875 i: Udvalgte Arbeider [3] Senere udgave: Snobberne. ♦ 1875. 294 sider
1900 Senere udgave: Bogen om Snobberne. Paa dansk ved Gustav Wied. ♦ Kbh., Det Schubotheske Forlag, 1900. 292 sider + 1 portræt. (Aarhundredets Klassikere)
1954 Senere udgave: Snobbernes bog
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret, over 53 numre, i: Punch, fra 28-2-1846 til 27-2-1847. Udgivet i bogform i 1848.
 note om føljeton Føljeton (delvis oversættelse) i Berlingske Tidende fra Nr. 225 (22-9-1849) til Nr. 243 (13-10-1849), under titlen: Snobbernes Bog. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside The University of Adelaide
 Bog (oversætter) Thackeray, W. M.: Scener og Skizzer. Overs. af Robert Watt. ♦ 1866. 360 sider (1866, novelle(r)) EMP1354
Detaljer
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
kollaps Indhold

[a] Thackeray, W. M.: Breve fra Hr. Brown til hans Neveu. I-XIII (1866, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[b] Thackeray, W. M.: Tanker fremkaldte ved at see en Dame i en Loge (1866, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[c] Thackeray, W. M.: Om det Behagelige ved at være en gammel Karl (1866, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[d] Thackeray, W. M.: Et Festmaaltid i City (1866, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[e] Thackeray, W. M.: Paa en Jernbanestation (1866, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[f] Thackeray, W. M.: En Aftens Fornøielse (1866, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[g] Thackeray, W. M.: En Henrettelse (1866, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[h] Thackeray, W. M.: Af Cox's Dagbog. I-XII (1866, novelle(r))
originaltitel: Cox's diary, 1840
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Comic Almanack for 1840, under titlen: Barber Cox, and the cutting of his comb. Udgivet i bogform i samlingen: Miscellanies, 1856, under titlen: Cox's diary.
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Figaro. Et Ugeblad. Redigeret af Robert Watt. 1866-68, Nr. 1-131 (1866-68, periodicum)
Liste over indekseret indhold
 Bog (oversætter) Thackeray, W. M.: Humoristiske Fortællinger. Overs. af Robert Watt. ♦ 1867-68. [1]-2. Samling, 323 + 314 sider (1867-68, novelle(r)) EMP1356
Detaljer
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
kollaps Indhold

[1a] Thackeray, W. M.: De skjæbnesvangre Støvler (1867, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[1b] Thackeray, W. M.: Mænds Koner (1867, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[1ba] Thackeray, W. M.: Hr. og Fru Berry (1867, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[1bb] Thackeray, W. M.: Dennis Haggartys Kone (1867, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[1c] Thackeray, W. M.: Major Gahagans forfærdelige Eventyr (1867, novelle(r))
originaltitel: Major Gahagan, 1838-39
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: New Monthly, fra november 1838 til februar 1839.

[1d] Thackeray, W. M.: Episode af en Tjeners Liv. (Fortalt af ham selv) (1867, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[2a] Thackeray, W. M.: Lurvet Pragt (1868, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[2b] Thackeray, W. M.: Bedford-Row-Sammensværgelsen (1868, novelle(r))
originaltitel: The Bedford-Row conspiracy
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: New Monthly Magazine, vol. lviii, 1840. Udgivet i bogform i samlingen: Comic tales and sketches, vol. ii, 1841.

[2c] Thackeray, W. M.: Fitz-Boodle-Dokumenterne. I. Fitz-Boodles Bekjendelser. II. Fitz-Boodles Leveveje (1868, novelle(r))
originaltitel: Fitzboodle's confessions, 1842-43
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Punch, fra oktober 1842 til november 1843.
 Tekster Watt, Robert: Kjøbenhavn, Melbourne, Paris. Scener og Skizzer. ♦ Kjøbenhavn, Vilhelm Trydes og Kristian Vissings Forlag, 1867. [2] 367 [1] sider (1867, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Note side [2]: "Kjøbenhavn ved Dag og ved Nat" har i sin Tid været trykt i "Dags-Telegrafen", undertegnet med det pseudonyme Navn Nerval. De 24 Skizzer ere atter gjennemsete af Forfatteren, der har foretaget enkelte mindre væsentlige Forandringer.
 note til titel Side [368]: Rettelse.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Børnebog Watt, Robert: Børneliv i Amerika (1868, børnebog)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
 Afsnit i bog (redigeret, 1868-71) avis: Dagens Nyheder (1868-1961, periodicum)
se også: Dagbladet
Detaljer
(1868-71) redigeret af Vilhelm Rasmussen, f 1827 (1827-1894)
(1871-73) redigeret af Edgar Collin (1836-1906)
(1871-1922) redigeret af Carl Carstensen (1837-1922)
(1877-85) redigeret af Erik Bøgh (1822-1899)
kollaps Noter
 url Liste over skønlitterært indhold på: Link til ekstern webside Føljetoner & fortællinger i danske aviser
 url Oversigt over avisens historie på: Link til ekstern webside De danske Aviser
 url Artikel om avisen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Tekster Watt, Robert: Fra Tid til anden. Feuilletoner (1868, tekster)
 Bog (oversætter) Poe, Edgar: Phantastiske Fortællinger. Oversatte af Robert Watt. ♦ København, Forlagt af Kristian Vissing, 1868. [1] xi + 197 sider (1868, novelle(r)) EMP1128 👓
Detaljer
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
1893 Senere udgave: Fantastiske Fortællinger. Oversatte af Robert Watt. Anden Udgave. ♦ Jakob H. Mansas Forlag, 1893. xiv + 239 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel side I-XI: Edgar Poe. Biographiske Notitser [signeret: Robert Watt].
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Poe, Edgar: Mordene i Rue Morgue. Side [1]-49 (1868, novelle(r))
originaltitel: The murders in Rue Morgue, 1841
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
1907 i: Hemmelighedsfulde Fortællinger [1s005] Samhørende, fortsættes af (2. del): Mysteriet Marie Rogêt. Side [5]-71
1941 indgår i: Guldbillen [b] Senere udgave: Dobbeltmordet i Rue Morgue
1945 indgår i: Guldbillen [b] Senere udgave: Dobbeltmordet i Rue Morgue
1950 Senere udgave: Mordene i Rue Morgue
1956 Senere udgave: Mordene på Rue Morgue
1966 indgår i: Mordene i Rue Morgue [a] Senere udgave: Mordene i Rue Morgue
1967 indgår i: Uhyggelige fortællinger [d] Senere udgave: Mordene i Rue Morgue
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note til titel Publiceret på engelsk i: Graham's Magazine, April 1841, 18:166-79.
 note til titel Medtaget i samlingen: The Prose Romances, 1843.
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen Aargang 1886, fra Nr. 27 (13-6-1886) til Nr. 30 (4-7-1886), under titlen: Mordene i La Morgue-Gaden. En parisisk Kriminalhistorie. Efter Edgar Poe.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1908 (stumfilm). Artikel om novellen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside The Edgar Allan Poe Society of Baltimore
 Litteraturliste Medtaget på: Karsten Wind Meyhoff: Forbrydelsens elementer. Kriminalliteraturens historie fra Poe til Ellroy. Informations Forlag, 2009 Web link link til hele listen Ti gode titler fra krimiens pionertid.

[s050] Poe, Edgar: I Malstrømmen. Side 50-71 (1868, novelle(r))
originaltitel: Descent into the maelström, 1841
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
1941 indgår i: Guldbillen [j] Senere udgave: Ned gennem Malstrømmen
1945 indgår i: Guldbillen [g] Senere udgave: Ned gennem Malstrømmen
kollaps Noter
 note til titel Publiceret på engelsk i: Graham's Magazine, may 1841, 18:235-41.
 note til titel Medtaget i samlingen: Tales, 1845.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Edgar Allan Poe Society of Baltimore

[s072] Poe, Edgar: Den sorte Kat. Side 72-85 (1868, novelle(r))
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
1854 indgår i: Smaafortællinger af berømte Forfattere [e] 1. udgave: Den sorte Kat

[s086] Poe, Edgar: Det stjaalne Brev. Side 86-111 (1868, novelle(r))
originaltitel: The purloined letter, 1844
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
1907 i: Hemmelighedsfulde Fortællinger [1s183] Senere udgave: Det stjaalne Brev. Side [183]-209
1941 indgår i: Guldbillen [i] Senere udgave: Det ranede Brev
1945 indgår i: Guldbillen [f] Senere udgave: Det ranede Brev
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s270] Senere udgave: Det stjaalne Brev. Side 270-88
1956 indgår i: Den aflange Kiste [g] Senere udgave: Det stjaalne Brev
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [l] Senere udgave: Det stjålne brev
1966 indgår i: Mordene i Rue Morgue [c] Senere udgave: Det stjålne brev
1967 indgår i: Uhyggelige fortællinger [f] Senere udgave: Det stjålne brev
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Gift for 1845 [udkom 1844]. Udgivet i bogform i samlingen: Tales by Edgar A. Poe, 1845.
 url film TV-film 1954 (som del af serien: Die Galerie der grossen Detektive, under titlen: August Dupin findet den entwendeten Brief). Artikel om serien på: Link til ekstern webside IMDb
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[s112] Poe, Edgar: Portraitet. Side 112-16 (1868, novelle(r))
originaltitel: The oval portrait, 1842
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
1941 indgår i: Guldbillen [k] Senere udgave: Det ovale Portræt
kollaps Noter
 note til titel Publiceret på engelsk (under titlen: Life in Death) i: Graham's Magazine, April 1842, 20:200-01.
 note til titel Medtaget i samlingen: Works, 1850.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Edgar Allan Poe Society of Baltimore

[s117] Poe, Edgar: Den aflange Kiste. Side 117-30 (1868, novelle(r))
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
1854 indgår i: Smaafortællinger af berømte Forfattere [f] 1. udgave: Den aflange Kiste

[s131] Poe, Edgar: Eleonora. Side 131-38 (1868, novelle(r))
originaltitel: Eleonora, 1841
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Publiceret på engelsk i: The gift for 1842 [udgivet 1841].
 note til titel Medtaget i samlingen: Works, 1850.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Edgar Allan Poe Society of Baltimore

[s139] Poe, Edgar: Guldbillen. Side 139-89 (1868, novelle(r))
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
1856 indgår i antologien: Hvad en Moder kan lide [a] 1. udgave: Guldtorbisten

[s190] Poe, Edgar: Et Hjertes Banken. Side 190-97 (1868, novelle(r))
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
1854 indgår i: Smaafortællinger af berømte Forfattere [a] 1. udgave: Det angivende Hjerte
 Dramatik Recke, A., og R. Watt: Verdens Hercules. Farce med Sang i een Akt. Frit efter det Franske [? tyske]. ♦ Gandrup, 1868 (1868, dramatik)
originaltitel: Monsieur Hercules, 1864
Detaljer
af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
af Georg Belly (1836-1875, sprog: tysk)
1935 Senere udgave: Verdens Herkules
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1885.
 note om oplag 3. Oplag, 1897.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Figaro. Vers og Prosa. Udgivet af Robert Watt. ♦ (Tryde) V. Pio, 1869 [ie: 1868]. 152 sider (1869, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Robert Watt: Prolog, Thema uden Variationer. En farlig Medarbeider. Hos Mester Jakel. H.C. Andersen: I Vetturinens Vogn. "Kommer aldrig Igjen!". Ludv. Bødtcher: Fiskeren. Carl Andersen: Celeste. Caralis: Ejnar Tambeskjælver. Edgar Collin: Fra N.P. Nielsens Konstreise i Tydskland. Vilhelm Møller: Fattigdom. F.L. Høedt: Ved forskjellige Lejligheder. A Munch: Landligt Liv.
 Bog (oversætter) antologi: Fortællinger og Skizzer. Overs. for "Figaro" af Robert Watt. ♦ 1869. 170 sider (1869, roman) EMP 80
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

[a] Musset, Alfred de: Margot (1869, novelle(r))
originaltitel: Margot, 1838
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)
oversætter i periodicum: Anonym
oversætter i periodicum: A.H. (pseudonym)
1885 i: Udvalgte prosaiske Skrifter [2b] Senere udgave: Margot
kollaps Noter
del af: Horsens Avis
 note til titel Oprindelig trykt på fransk i: Revue des deux mondes, tome quatrième (4), 1838, side 30-64.
 note til oversat titel Tidligere trykt på dansk i anden oversættelse i: Portefeuillen, 1841, bind 2, spalte 244-64.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 96 (26-4-1852) til No. 103 (4-5-1952). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Fasters Stifts-Tidende fra 13-1-1885 til 23-1-1885 i 10 afsnit. (Oversat af A.H.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Randers Amtsavis fra 20-1-1885 til 30-1-1885 i 10 afsnit. (Oversat af A.H.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Horsens Avis fra 26-1-1885 til 6-2-1885 i 11 afsnit. (Oversat af A.H.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Roskilde Avis fra 26-2-1885 til 13-3-1885 i 14 afsnit. (Oversat af A.H.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af oversættelse i Portefeuillen på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[b] Dickens, Charles: Forunderlige Syner (1869, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)

[c] Berlioz, Hector: En Debut i "Jægerbruden". En Ungdomsskildring (1869, tekster)
af Hector Berlioz (1803-1869, sprog: fransk)

[d] Thackeray, W. M.: En lille Middag (1869, tekster)
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[e] Berlioz, Hector: Et uheldigt Concertprogram. En Ungdomserindring (1869, tekster)
af Hector Berlioz (1803-1869, sprog: fransk)

[f] Rodenberg, Julius: Et Blik paa London (1869)
af Julius Rodenberg (1831-1914, sprog: tysk)

[g] Privat d'Anglemont: Hvorledes et Ord bliver til (1869, novelle(r))
af Alex Privat d' Anglemont (1815-1859, sprog: fransk)

[h] Collins, Charles: En Gaadefabrikant (1869, tekster)
af Charles Allston Collins (1828-1873, sprog: engelsk)
 Trykt i periodicum (oversætter) Poe, Edgar: I Galehuset (1868, novelle(r))
originaltitel: The system of Doctor Tarr and Professor F, 1845
del af: Dagens Nyheder
Detaljer
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i Grahams Magazine, November 1845.
 note om føljeton Trykt i Dagens Nyheder 18-10-1869, 19-10-1869, 20-10-1869 og 21-10-1869, under titlen: Fantastiske Fortællinger. Af Edgar Poe. (Oversatte af Robert Watt). I: I Galehuset.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside WikiSource
 Bog Watt, Robert: Mit Album. Skildringer fra det virkelige Liv. ♦ Chr. Steen & Søns Forlag, 1869. (1869, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Watt, Robert: Ørkenrytteren (1869, novelle(r))
[b] Watt, Robert: Favoritinden (1869, novelle(r))
[c] Watt, Robert: Klippeboeren (1869, novelle(r))
[d] Watt, Robert: Alice (1869, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dagens Nyheder 7-3-1869.
 url Fuld visning af teksten fra Dagens Nyheder på: Link til ekstern webside Mediestream

[e] Watt, Robert: Fodgængeren (1869, novelle(r))
[f] Watt, Robert: Mathilde (1869, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dagens Nyheder 28-1-1869 og 29-1-1869.
 url Fuld visning af teksten fra Dagens Nyheder på: Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Fædrelandet 1-2-1869, side 1 [artikel om Mathilde, signeret 25].
 anmeldelse Dagens Nyheder 3-2-1869, side 2 [svar på artiklen i Fædrelandet].

[g] Watt, Robert: Særlingen (1869, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dagens Nyheder 13-4-1869 og 14-4-1869.
 url Fuld visning af teksten fra Dagens Nyheder på: Link til ekstern webside Mediestream

[h] Watt, Robert: Sphinxen (1869, novelle(r))
[i] Watt, Robert: Et Par Forlovede (1869, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dagens Nyheder 10-6-1869 og 11-6-1869.
 url Fuld visning af teksten fra Dagens Nyheder på: Link til ekstern webside Mediestream

[j] Watt, Robert: Den forsvundne Brudgom (1869, novelle(r))
[k] Watt, Robert: En Sportsman (1869, novelle(r))
 Trykt i periodicum (oversætter) Poe, Edgar: Spøgelsehesten (1870, novelle(r))
originaltitel: Metzengerstein, 1832
del af: Dagens Nyheder
Detaljer
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i Saturday Courier (Philadelphia), 14-1-1832, (det var Poe's debut som forfatter). Trykt i bogform i samlingen: Tales of the grotesque and arabesque, 1840.
 note om føljeton Trykt i Dagens Nyheder 25-1-1870 og 26-1-1870, under titlen: Fantastiske Fortællinger. Af Edgar Poe. (Oversatte af Robert Watt). IV: Spøgelsehesten.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside WikiSource
 Samling Watt, Robert: Fra mange Lande (1871, samling)
 Bog (oversætter) Harte, Bret: Fortællinger og Skildringer. Overs. af Robert Watt. ♦ L.A. Jørgensen, 1873-79. Del 1-6, (xvi + 218) + 204 + (198 + 1 tavle) + 301 + 220 + 151 sider (1873-79, novelle(r)) EMP 721
Detaljer
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
oversat af Axel Damkier (1848-1910)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 6 oversat af Axel Damkier og (også) udgivet separat.
 note til oversat titel Del 1. Anden Udgave. 1874. xviii + 218 sider.
 note til oversat titel Del 1, side vii-xvi: Bret Harte [signeret R.W.].
 note til oversat titel Del 1, 2. Udgave, side xvii-xviii: Forord til anden Udgave [signeret R.W.].
 note til oversat titel Del 4, side 1-10: Et Par Optegnelser om Bret Harte [som ledsagede den amerikanske udgave "En Episode fra Fiddletown"].
 note til oversat titel Del 5, side 207-220: Bret Harte [af Gustav Freytag].
kollaps Indhold

[1] Harte, Bret: Fra Argonauternes Tog. ♦ 1873. xvi + 218 sider (1873, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Anden Udgave, 1874. xviii + 218 sider.

[1a] Harte, Bret: Prinsesse Bob og hendes Venner (1873, novelle(r))
originaltitel: The princess Bob and her friends
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [l] Senere udgave: Prindsesse Bob og hendes Venner

[1b] Harte, Bret: Lykken i Roaring Camp (1873, novelle(r))
originaltitel: The luck of Roaring Camp, 1868
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [a] Senere udgave: Lykken i Roaring Camp
1893 i: Samlede Skrifter [3d] Senere udgave: Lykken i Brølerbyen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Overland Monthly, august 1868. Medtaget i samlingen: The Luck of Roaring Camp and Other Sketches, 1870.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[1c] Harte, Bret: De forviste fra Poker Flat (1873, novelle(r))
originaltitel: The outcasts of Poker Flat, 1868
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [b] Senere udgave: De forviste fra Poker Flat
1893 i: Samlede Skrifter [3e] Senere udgave: De forviste fra Poker Flat
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[1d] Harte, Bret: Miggles (1873, novelle(r))
originaltitel: Miggles, 1868
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [c] Senere udgave: Miggles
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[1e] Harte, Bret: Tennesee's Kammerat (1873, novelle(r))
originaltitel: Tennessee's Partner, 1868
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [d] Senere udgave: Tennesees Kammerat
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[1f] Harte, Bret: Idyllen i Red Gulch (1873, novelle(r))
originaltitel: The idyl of Red Gulch, 1869
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [e] Senere udgave: Idyllen i Red Gulch
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[1g] Harte, Bret: Stormfloden (1873, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [g] Senere udgave: Stormfloden i Dedlow Marsh

[1h] Harte, Bret: Ene i Vognen (1873, tekster)
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[1i] Harte, Bret: Han duede ikke (1873, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [h] Senere udgave: Han duede ikke

[1j] Harte, Bret: Brown fra Calaveras (1873, tekster)
originaltitel: Brown of Calaveras
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [i] Senere udgave: Brown fra Calaveras
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[1k] Harte, Bret: Mr. Thompsons forlorne Søn (1873, novelle(r))
originaltitel: Mr. Thompson's Prodigal
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [j] Senere udgave: Mr. Thompsons forlorne Søn
1893 i: Samlede Skrifter [3c] Senere udgave: Hr. Thompsons forlorne Søn
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Overland monthly and Out West magazine, Volume 5, Issue 1, July 1870, side 91-95.
 note om føljeton Trykt i: Nær og Fjern, Nr. 13 (29-9-1872), side 146-49, under titlen: Hr. Thomsons forlorne Søn. En kalifornisk Fortælling.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[1l] Harte, Bret: Mliss (1873, novelle(r))
originaltitel: The work on Red Mountain, 1860
originaltitel: Mliss, 1860
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [k] Senere udgave: Mliss
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk med titlen: The Work on Red Mountain. Senere med titlen: Mliss.
 note til titel Fuld visning af den engelske tekst på. Link til ekstern webside americanliterature.com

[2a] Harte, Bret: Sandy Bar's Iliade (1873, novelle(r))
originaltitel: The Iliad of Sandy Bar
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [f] Senere udgave: Sandy Bar's Iliade

[2b] Harte, Bret: Mrs. Skaggs' Mænd (1873, novelle(r))
originaltitel: Mrs. Skagg's husbands
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[2c] Harte, Bret: Kommandantens høire Øie (1873, novelle(r))
originaltitel: The right eye of the Commander
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[2d] Harte, Bret: Digteren fra Sierra Flat (1873, novelle(r))
originaltitel: The poet of Sierra Flat
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[2e] Harte, Bret: Han venter paa Skibet. En Idyl fra Fort Point (1873, novelle(r))
originaltitel: Waiting for the ship
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [m] Senere udgave: Han venter paa Skibet

[2f] Harte, Bret: En Jul i Simpson's Bar (1873, novelle(r))
originaltitel: How Santa Claus Came to Simpson's Bar
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [n] Senere udgave: En Jul i Simpson's Bar
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [o] Senere udgave: Mrs. Skaggs' Mænd

[2g] Harte, Bret: Den unge Charles Summertons forbausende Eventyr (1873, novelle(r))
originaltitel: Surprising adventure of master Charles Summerton
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[2h] Harte, Bret: En Historie fra Madrono-Dalen (1873, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[2i] Harte, Bret: John Chinaman (1873, novelle(r))
originaltitel: John Chinaman
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [q] Senere udgave: John Chinaman

[2j] Harte, Bret: Ruperts Julegave. En Fortælling for smaa Soldater (1873, novelle(r))
originaltitel: The little drummer, or the Christmas gift that came to Rupert
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[2k] Harte, Bret: Fra Tiggernes Verden (1873, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[2l] Harte, Bret: En ærværdig Bedrager (1873, novelle(r))
originaltitel: A venerable impostor
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3a] Harte, Bret: Del 4 (1873, novelle(r))
originaltitel: Notes by Flood and field
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

Spanske og amerikanske Sagn
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3ba] Harte, Bret: Sagnet om Monte del Diablo (1873, novelle(r))
originaltitel: The legend of Monte del Diablo
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3bb] Harte, Bret: Sagnet om Devils Point (1873, novelle(r))
originaltitel: The legend of Devil's Point
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3bc] Harte, Bret: Pater Vicentio's Eventyr. Et Sagn om San Francisco (1873, novelle(r))
originaltitel: The adventure of Padre Vicentio
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3bd] Harte, Bret: Djævelen og Mægleren (1873, novelle(r))
originaltitel: The Devil and the broker
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3be] Harte, Bret: Uhyret fra Sølvlandet eller den underholdende Fortælling om Prinds Badfellah og Prinds Bulleboye (1873, novelle(r))
originaltitel: The ogress of Silver Land
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

Skitser
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3ca] Harte, Bret: Fra en Balkon (1873, novelle(r))
originaltitel: From a balcony
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3cb] Harte, Bret: "Melonen" (1873, novelle(r))
originaltitel: Melons
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3cc] Harte, Bret: Strøbemærkninger fra Spadseretoure (1873, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3cd] Harte, Bret: En Drenge-Hund (1873, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3ce] Harte, Bret: Naar Dampskibet gaaer (1873, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3cf] Harte, Bret: Nabolag, jeg er flyttet fra (1873, novelle(r))
originaltitel: Neighbourhoods I have moved from
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3cg] Harte, Bret: En lille Gadedreng (1873, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3ch] Harte, Bret: Fra et Bagvindue (1873, novelle(r))
originaltitel: From a back windows
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3ci] Harte, Bret: "Boonder" (1873, novelle(r))
originaltitel: Boonder
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[3cj] Harte, Bret: En Nat i Wingdam (1873, novelle(r))
originaltitel: A night at Wingdam
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1884 indgår i: Fra Argonauternes Tog [p] Senere udgave: En Nat i Windam

[3ck] Harte, Bret: San Francisco's Ruiner (1873, novelle(r))
originaltitel: The ruins of San Francisco
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[4b] Harte, Bret: Episode fra Fiddletown (1874, novelle(r))
originaltitel: An episode of Fiddletown
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, fra Nr. 69 (26-10-1873), Nr. 70 (2-11-1873) og Nr. 71 (9-11-1873). Under titlen: En Historie fra Fiddletown. Den nyeste Fortælling af Bret Harte.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside The literature network

[4c] Harte, Bret: Roman-Extrakt (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[4ca] Harte, Bret: Smuk er den, der handler smukt. Af Ch-s R-de (1874, novelle(r))
originaltitel: Handsom is as handsome does [Condensed Novels]
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Charles Reade (1814-1884, sprog: engelsk)

[4cb] Harte, Bret: Lothaw eller En ung Mands Hændelser under hans Bestræbelser for at finde en Religion. Af Mr. Benjamins (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Benjamin Beaconsfield Disraeli (1804-1881, sprog: engelsk)

[4cc] Harte, Bret: Muck-a-Muck. En moderne indiansk Roman. Efter Cooper (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)

[4cd] Harte, Bret: Terence Denville. Af Ch-l-s L-v-r (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Charles (James) Lever (1806-1872, sprog: engelsk)

[4ce] Harte, Bret: Selina Sedilia. Af Miss M.E.B-dd-n og Mrs. H-n-y W-d (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Mary Elizabeth Braddon (1835-1915, sprog: engelsk)
andet: Ellen Wood (1814-1887, sprog: engelsk)

[4cf] Harte, Bret: De ni og halvfemsindstyve Musketerer. Af Al-x-d-r D-m-s (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)

[4cg] Harte, Bret: Den hemmelighedsfulde Gjæst. Af Sir Ed-d L-tt-n B-lw-r (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)

[4ch] Harte, Bret: Miss Mix. Af Ch-l-tte Br-nte (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Charlotte Brontë (1816-1855, sprog: engelsk)

[4ci] Harte, Bret: Guy Heavystone eller Usvækket. En muskuleus Roman af Forfatteren til "Sværd og Gevær" (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Friedrich Spielhagen (1829-1911, sprog: tysk)

[4cj] Harte, Bret: Mister Midshipman. Af den kongelige Marine (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)

[4ck] Harte, Bret: John Jenkins eller Den omvendte Tobaksrøger. Af T.S.A-th-r (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Timothy Shay Arthur (1809-1885, sprog: engelsk)

[4cl] Harte, Bret: Ingen Titel. Af W-lk-e C-ll-ns (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)

[4cm] Harte, Bret: NN. En Roman i den franske Maner (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: anonym fransk (sprog: fransk)

[4cn] Harte, Bret: Fantine. Efter Victor Hugo (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)

[4co] Harte, Bret: Femme. Efter Michelet (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Jules Michelet (1798-1874, sprog: fransk)

[4cp] Harte, Bret: Den plagede Mand. En Julefortælling. Af Ch-r-s D-ck-n-s (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
andet: Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)

[4d] Harte, Bret: Rosen fra Tuolumne (1874, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[5a] Harte, Bret: Forfatterens Fortale (1875)
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)

[5b] Harte, Bret: Afsnit af Mr. John Oakhurst's Liv (1875, novelle(r))
originaltitel: A passage in the life of Mr. John Qakhurst
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i samlingen: Wan Lee, the Pagan and other stories, 1876.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[5c] Harte, Bret: Tossen fra Five Forks (1875, novelle(r))
originaltitel: The fool of Five Forks
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i samlingen: Wan Lee, the Pagan and other stories, 1876.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[5d] Harte, Bret: Hvorledes gamle Plunkett reiste hjem. En Idyl fra Monte Flat (1875, novelle(r))
originaltitel: How old man Plunkett went home
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i samlingen: Wan Lee, the Pagan and other stories, 1876.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[5e] Harte, Bret: Sylvesters Lille (1875, novelle(r))
originaltitel: Baby Sylvester
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i samlingen: Wan Lee, the Pagan and other stories, 1876.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[5f] Harte, Bret: Hedningen Wan Lee (1875, novelle(r))
originaltitel: Wan Lee, the pagan, 1874
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Scribner's, september 1874. Medtaget i samlingen: Wan Lee, the Pagan and other stories, 1876.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[5g] Harte, Bret: "Bret Harte". Af Gustav Freytag (1875, novelle(r))
af Gustav Freytag (1816-1895, sprog: tysk)

[6] Harte, Bret: Tvillingerne fra Table Mountain og andre Fortællinger. Overs. af Alex Damkier. ♦ 1879. 151 sider (1879, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
oversat af Axel Damkier (1848-1910)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.

[6a] Harte, Bret: Tvillingerne fra Table Mountain (1879, novelle(r))
originaltitel: The twins of Table Mountain
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
oversat af Axel Damkier (1848-1910)

[6b] Harte, Bret: Peter Schrøder (1879, novelle(r))
originaltitel: Peter Schroeder
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
oversat af Axel Damkier (1848-1910)

[6c] Harte, Bret: De to Helgene fra The Fott-Hills (1879, novelle(r))
originaltitel: Two saints of the Foot-Hills
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
oversat af Axel Damkier (1848-1910)
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i samlingen: Wan Lee, the Pagan and other stories, 1876.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[6d] Harte, Bret: Manden fra Solano (1879, novelle(r))
originaltitel: The man from Solano
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
oversat af Axel Damkier (1848-1910)
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i samlingen: Wan Lee, the Pagan and other stories, 1876.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Thackeray, W. M.: Udvalgte Arbeider. Overs. af Robert Watt. ♦ 1874-75. Bd. 1-3, 325 + 316 + 294 sider (1874-75, novelle(r)) EMP1358
Detaljer
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
kollaps Indhold

[1a] Thackeray, W. M.: Historien om Samuel Titmarsh og den store Hoggarty Diamant (1874, novelle(r))
originaltitel: The History of Samuel Titmarsh and the Great Hoggarty Diamond, 1841
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
oversætter i periodicum: Anonym
1956 Senere udgave: Den store Hoggartydiamant
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Fraser's Magazine, fra september til december 1841. Udgivet i bogform: The Great Hoggarty Diamond, 1848.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende Nr. 1 (2-1-1850) til Nr. 27 (1-2-1850), under titlen: Samuel Titmarsh og den store Hoggarty-Diamant. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[1b] Thackeray, W. M.: Karaktertegninger: (1874, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[1ba] Thackeray, W. M.: Kaptain Rook og Mr. Pigeon (1874, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[1bb] Thackeray, W. M.: En Forfatterinde paa Moden (1874, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[1bc] Thackeray, W. M.: Kunstnerne (1874, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[1c] Thackeray, W. M.: Mulliganen fra Ballymulligan og hvorledes vi gik paa Mrs. Perkins's Bal (1874, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[2a] Thackeray, W. M.: Af Charles James Yellowplush's Memoirer (1875, novelle(r))
originaltitel: The Yellowplush papers, 1837-38
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
andet: Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Fraser's Magazine, fra november 1837 til august 1838. Udgivet i bogform i samling: Comic tales and sketches, 1, 1841. Tidligere trykt i piratudgave 1837 (Philadelphia: Cary and Hart) med titlen: The Yellowplush papers.
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Berlingske Tidende fra Nr. 3 (5-1-1846) til Nr. 20 (27-1-1846), under titlen: En Tjeners Betragtninger og Beretninger. (Efter Charles Dickens) [Oversættelse af kapitel 1-10].
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive

[2b] Thackeray, W. M.: Familien Kicklebury's Udenlandsreise (1875, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
1854 indgår i: Fortællinger [a] 1. udgave: Familien Kicklebury paa Reise

[2c] Thackeray, W. M.: Et Sagn fra Rhinen. En Parodi (1875, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[2d] Thackeray, W. M.: Timmin's lille Middag (1875, novelle(r))
originaltitel: A little dinner at Timmins's
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i Punch, Vol. xiv (1848), fra May til Vol. xv (1848) July. Udgivet i bogform i samlingen: Miscellanies Vol. 3, 1856.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[2e] Thackeray, W. M.: Vor Gade (1875, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)

[3] Thackeray, W. M.: Snobberne. ♦ 1875. 294 sider (1875, novelle(r))
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
1864 1. udgave: Snobberne. Optegnelser om denne mærkværdige Race. Overs. af Bob [ie: Robert Watt]. ♦ 1864. 309 sider
 Bog (oversætter) Twain, Mark: Udvalgte Skitser. Oversat af Robert Watt. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 1.-2. Del, 264 + (viii + 227) sider (1874, novelle(r)) EMP 386
originaltitel: The celebrated jumping frog, 1867
originaltitel: Eye openers, 1871
originaltitel: A curious dream, 1872
originaltitel: Abelard and Helois [part of: A pleasure-trip on the Continent], 1871
originaltitel: Roughing it, 1872
Detaljer
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1875 Senere udgave: Udvalgte Arbejder. Af Mark Twain. Overs. af Robert Watt. Anden betydelig forøgede Udgave. ♦ L.A. Jørgensen, 1875. Bd. 1-2, 339 + 300 sider
1881-82 Senere udgave: Skildringer og Skitser. Overs. af Robert Watt. Tredie Udgave. ♦ 1881-82. Bd. 1-2, 490 + 472 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 1-10: Mark Twain [signeret "Oversætteren"].
 note til oversat titel Del 2, side v-vii: [Forord signeret "Oversætteren].
 note til titel Del 1 indeholder noveller fra: The celebrated jumping frog (1867), Eye openers (1871), A curious dream (1872), Abelard and Heloise (fra samlingen: A pleasure trim on the Continent, 1871).
 note til titel Del 2 er fra: Roughing it (1872).
kollaps Indhold

Udvalgte humoristiske Arbeider
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a01] Twain, Mark: Autobiografi (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a02] Twain, Mark: Frøen fra Calaveras Distriktet (1874, novelle(r))
originaltitel: The celebrated jumping frog of Calaveras County, 1865
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Tidligere trykt på dansk i anden oversættelse i: Historisk Arkiv, 1873, første bind, side 204-12, med titlen: Grev de Claveras springende Frø, som en del af artiklen: Mark Twain. Et amerikansk Kultur- og Literaturbillede fra vor Tid [efter Revue des deux mondes], side 203-34 [signeret J. Born]. Fuld visning af teksten fra Historisk Arkiv på: Link til ekstern webside Internet Archive

[1a03] Twain, Mark: Journalistik i Tennessee (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a04] Twain, Mark: Bakers Kat. En Fortælling fra Californien (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a05] Twain, Mark: Historien om den urartige lille Dreng, der aldrig kom galt afsted (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a06] Twain, Mark: Historien om den artige lille Dreng, der altid kom galt afsted (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a07] Twain, Mark: Mit Forsøg paa at blive valgt til Gouverneur (1874, novelle(r))
originaltitel: Running for governor, 1870
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note til titel På engelsk trykt i: Galaxy, December 1870.
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 1 (6-10-1889), under titlen: Min Kandidatur.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[1a08] Twain, Mark: De stakkels Redakteurer (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a09] Twain, Mark: Mit Uhr. En belærende lille Historie (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a10] Twain, Mark: Min Barber (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a11] Twain, Mark: Næsten utroligt! En sandfærdig Historie fra Chicago (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a12] Twain, Mark: Hvorledes jeg redigerede en landøkonomisk Tidende (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a13] Twain, Mark: Den berømte Kødleverance (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a14] Twain, Mark: Afdøde George Fishers Sag (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a15] Twain, Mark: Et hemmelighedsfuldt Besøg (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a16] Twain, Mark: Angaaende Stuepiger (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a17] Twain, Mark: Raad til smaa artige Piger (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1a18] Twain, Mark: Da jeg var Sekretair hos en Senator (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

Fra Civilisationens Overdrev
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1b01] Twain, Mark: Naboberne (1874, novelle(r))
originaltitel: The Nabobs of those days, 1872
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i samlingen: Roughing it, 1872.
 note om føljeton Denne oversættelse senere trykt i: Aarhuus Stiftstidende 12-5-1874.
 url Fuld visning af teksten i Aarhuus Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[1b02] Twain, Mark: En Begravelse (1874, novelle(r))
originaltitel: A Nevada funeral, 1872
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1878 i: "Pluk" [6s123] Senere udgave: En Begravelse. Oversat af R. Watt. Side 123-36
kollaps Noter
 note til titel Trykt i samlingen: Roughing it, 1872, som kapitel XLVII.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[1b03] Twain, Mark: Indflydelsesrige Borgere (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1b04] Twain, Mark: Af Livet i Virginia City (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1b05] Twain, Mark: Dommer Lynch (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1b06] Twain, Mark: Fra den literaire Verden (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1b07] Twain, Mark: Kineserne (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1b08] Twain, Mark: Afsked med Virginia City (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1b09] Twain, Mark: Californien (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1b10] Twain, Mark: I Sacramento Dalen (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2] Twain, Mark: For Lud og koldt Vand (1874, tekster)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

Humoristiske Skitser
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2b01] Twain, Mark: Statsøkonomi (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2b02] Twain, Mark: Middel mod Forkjølelse (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2b03] Twain, Mark: En ny Aarsag til Forbrydelse (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2b04] Twain, Mark: Sagnet om den kapitolinske Venus (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2b05] Twain, Mark: Om det Afguderi, der drives med Mordere (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2b06] Twain, Mark: Abelard og Heloise (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

Smaatræk
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2b07.1] Twain, Mark: Literaturen i Dry Diggings (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2b07.2] Twain, Mark: Dommerens "brillante Fruentimmer" (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2b07.3] Twain, Mark: Higgins (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2b07.4] Twain, Mark: Johnny Greer (1874, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Twain, Mark: Udvalgte Arbejder. Af Mark Twain. Overs. af Robert Watt. Anden betydelig forøgede Udgave. ♦ L.A. Jørgensen, 1875. Bd. 1-2, 339 + 300 sider (1875, novelle(r)) EMP 387
Detaljer
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1874 1. udgave: Udvalgte Skitser. Oversat af Robert Watt. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 1.-2. Del, 264 + (viii + 227) sider
kollaps Indhold

[1] Twain, Mark: For Lud og koldt Vand (1875, tekster)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2] Twain, Mark: Fra Civilisationens Overdrev (1875, tekster)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Twain, Mark: ["Pluk" [5s139]] Middel mod Forkølelse. Oversat af R. Watt. Side 139-46 (1877, novelle(r)) 👓
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Twain, Mark: ["Pluk" [6s123]] En Begravelse. Oversat af R. Watt. Side 123-36 (1878, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1874 i: Udvalgte Skitser [1b02] 1. udgave: En Begravelse
 Bog (oversætter) Twain, Mark: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [5e]] En lille Frokost. Overs. af Robert Watt (1878, tekster) EMP 97
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Twain, Mark: Skildringer og Skitser. Overs. af Robert Watt. Tredie Udgave. ♦ 1881-82. Bd. 1-2, 490 + 472 sider, illustreret (1881-82, novelle(r)) EMP 393
Detaljer
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1874 1. udgave: Udvalgte Skitser. Oversat af Robert Watt. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1874. 1.-2. Del, 264 + (viii + 227) sider
kollaps Indhold

[1a] Twain, Mark: For Lud og koldt Vand (1881, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[1b] Twain, Mark: Udvalgte humoristiske Skitser. (1. Afsnit) (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2a] Twain, Mark: Fra Civilisationens Overdrev (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)

[2b] Twain, Mark: Udvalgte humoristiske Skitser. (2. Afsnit) (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Harte, Bret: Fra Argonauternes Tog. Billeder fra Californien. Overs. af Robert Watt. ♦ 1884. xvii + 386 + 1 portræt (1884, roman) EMP 728
Detaljer
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side vii-xvi: Bret Harte [signeret R.W., her kaldes denne udgave for "tredie Udgave", jævnfør: Fortællinger og Skildringer, 1873-79].
kollaps Indhold

[a] Harte, Bret: Lykken i Roaring Camp (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1b] 1. udgave: Lykken i Roaring Camp

[b] Harte, Bret: De forviste fra Poker Flat (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1c] 1. udgave: De forviste fra Poker Flat

[c] Harte, Bret: Miggles (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1d] 1. udgave: Miggles

[d] Harte, Bret: Tennesees Kammerat (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1e] 1. udgave: Tennesee's Kammerat

[e] Harte, Bret: Idyllen i Red Gulch (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1f] 1. udgave: Idyllen i Red Gulch

[f] Harte, Bret: Sandy Bar's Iliade (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [2a] 1. udgave: Sandy Bar's Iliade

[g] Harte, Bret: Stormfloden i Dedlow Marsh (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1g] 1. udgave: Stormfloden

[h] Harte, Bret: Han duede ikke (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1i] 1. udgave: Han duede ikke

[i] Harte, Bret: Brown fra Calaveras (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1j] 1. udgave: Brown fra Calaveras

[j] Harte, Bret: Mr. Thompsons forlorne Søn (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1k] 1. udgave: Mr. Thompsons forlorne Søn

[k] Harte, Bret: Mliss (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1l] 1. udgave: Mliss

[l] Harte, Bret: Prindsesse Bob og hendes Venner (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1a] 1. udgave: Prinsesse Bob og hendes Venner

[m] Harte, Bret: Han venter paa Skibet (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [2e] 1. udgave: Han venter paa Skibet. En Idyl fra Fort Point

[n] Harte, Bret: En Jul i Simpson's Bar (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [2f] 1. udgave: En Jul i Simpson's Bar

[o] Harte, Bret: Mrs. Skaggs' Mænd (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [2f] 1. udgave: En Jul i Simpson's Bar

[p] Harte, Bret: En Nat i Windam (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [3cj] 1. udgave: En Nat i Wingdam

[q] Harte, Bret: John Chinaman (1884, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [2i] 1. udgave: John Chinaman
 Tekster Watt, Robert: Paa Rejser og Eventyr (1885, tekster)
 Bog (oversætter) Poe, Edgar: Fantastiske Fortællinger. Oversatte af Robert Watt. Anden Udgave. ♦ Jakob H. Mansas Forlag, 1893. xiv + 239 sider (1893, roman) EMP1128
Detaljer
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
1868 1. udgave: Phantastiske Fortællinger. Oversatte af Robert Watt. ♦ København, Forlagt af Kristian Vissing, 1868. [1] xi + 197 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel side I-XIII: Edgar Poe. Biographiske Notitser paany gennemsete [signeret R.W.].
 Bog (oversætter) Twain, Mark: Lystige Historier. Skildringer og Skitser. Oversatte af Robert Watt. ♦ Fergo, 1911. 156 sider (1911, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Twain, Mark: Lystige Historier. Oversat af Robert Watt. 3. Opl. ♦ Kjøbenhavns Bogforlag [ikke i boghandlen], 1916. 212 sider (1916, roman)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
 Bog Recke, Adolph og Robert Watt efter Georg Belly: Verdens Herkules (1935, dramatik)
Detaljer
af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
baseret på værk af Georg Belly (1836-1875, sprog: tysk)
1868 1. udgave: Verdens Hercules. Farce med Sang i een Akt. Frit efter det Franske [? tyske]. ♦ Gandrup, 1868
 Bog (oversætter) Twain, Mark: Den artige Dreng. Den uartige Dreng (1961, roman)
serietitel: Grafisk Cirkel. Publikation, 104
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
illustrationer af Herman Stilling (1925-1996)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Et GjensynLystspil i 1 Akt efter Alexandre Dumas. Oversat af A.L.C. de Conick. Senere [fra 1874] oversat af Robert Watt under titlen En Barndomsdrøm
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
(premiere 09-04-1859 på Casino)
(oversætter)Verdens HerkulesFarce med Sang i 1 Akt, frit efter G. Belly, af Ad. Recke og Robert Watt
af Georg Belly (1836-1875, sprog: tysk)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 23-03-1866 på Folketeatret)
Watt, Robert: Eventyr i UdstillingstidenVaudeville i 1 Akt af Erik Bøgh, Adolph Recke og Robert Watt. (Intrigen efter Dumanoirs og Lafargues »Madame Bertrand et Mademoiselle Raton«)
af Erik Bøgh (1822-1899)
af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
af Philippe-François Pinel (1806-1865, sprog: fransk)
af Edouard Lafargue (sprog: fransk)
(premiere 28-05-1867 på Folketeatret)
(oversætter)En Herre i HusetLystspil i 1 Akt efter det engelske ved Robert Watt
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
(premiere 05-09-1867 på Folketeatret)
(oversætter)En SkillingFarce med Sange i 1 Akt af Thiboust og Clairville. Oversat af Robert Watt. Fra den 20. Opførelse gaaet under Titlen: En Sou
af Lambert Thiboust (1826-1867, sprog: fransk)
af Louis François Clairville (1811-1879, sprog: fransk)
(premiere 15-04-1868 på Folketeatret)
(oversætter)Det første graa HaarLystspil i 1 Akt af Octave Feuillet. Oversat af Robert Watt
af Octave Feuillet (1821-1890, sprog: fransk)
(premiere 06-09-1868 på Casino)
(oversætter)Kjærlighed og GrammatikLystspil i 1 Akt efter Labiche og Jolly, ved Robert Watt
af Eugène Labiche (1815-1888, sprog: fransk)
af A. Jolly (sprog: fransk)
(premiere 13-12-1872 på Folketeatret)
Watt, Robert: NytaarsrevuenLejligheds-Sangspil i 1 Akt af Frits Holst, Richard Kaufmann og Robert Watt
[Paa Dagmarteatret:] I lidt omarbejdet Skikkelse
af Frits Holst (1834-1909)
af Richard Kaufmann (1846-1894)
(premiere 31-12-1872 på Folketeatret)
(oversætter)En Herre i sorte KlæderLytspil-Monolog af Abraham Dreyfus, ved Robert Watt
af Abraham Dreyfus (1847-1926, sprog: fransk)
(premiere 03-05-1874 på Casino)
Watt, Robert: Rundt paa Jordeneller Nytaarsnat 1874-75. Originalt, lokalt Lejligheds-Sangspil i 3 Afdelinger og 1 Forspil med Lejlighedsviser, Kor, Fakkelmarsche og Danse af Peter Vilh. Supplerende Scener skrevet af Robert Watt. Musiken arr. at G. Fisher
af Vilhelm Petersen, f 1852 (1852-1939)
(premiere 31-12-1874 på Varieté-Teatret)
(oversætter)I Pantser og PladeLystspil i 1 Akt af Alex. Bisson og André Sylvane. Oversat af Robert Watt
af Alexandre Bisson (1848-1912, sprog: fransk)
af André Sylvane (f. 1851, sprog: fransk)
(premiere 17-01-1875 på Casino)
(oversætter)Et Bryllup i KarnevalstidenFarce med Sange og Kor i 2 Akter. Frit efter E. Grangé og L. Thiboust, ved Robert Watt og Paul Marcussen
af Pierre Eugéne Basté (1810-1887, sprog: fransk)
af Lambert Thiboust (1826-1867, sprog: fransk)
oversat af Paul Marcussen (1848-1906)
(premiere 09-03-1875 på Casino)
(oversætter)Hverken Fætter eller KusineProverbe af Madame de Gevrie, oversat af Robert Watt
af ukendt (sprog: ukendt)
(premiere 09-03-1875 på Casino)
(oversætter)Gamle UngkarleLystspil i 5 Akter af V. Sardou. Oversat af Robert Watt
af Victorien Sardou (1831-1908, sprog: fransk)
(premiere 07-02-1877 på Folketeatret)
(oversætter)Linedanserendramatisk Skildring i 1 Akt af Octave Feuillet. Oversat af Robert Watt
af Octave Feuillet (1821-1890, sprog: fransk)
(premiere 25-05-1877 på Folketeatret)
(oversætter)Landsted til SalgFarce i 1 Akt af Albert Millaud. Oversat af Robert Watt
af Albert Millaud (1844-1892, sprog: fransk)
(premiere 27-04-1886 på Folketeatret)
(oversætter)Bruden fra KillarneyFolkekomedie med Sange og Kor i 5 Akter (7 Afdelinger), frit efter Dion Boucicault [se også Ebbe og Flod], ved Robert Watt. Musiken efter irske Folkemelodier arrangeret og tildels componeret af Carl Gottschalksen
af Dion Boucicault (1822-1890, sprog: engelsk)
musik af anonym andre (sprog: andre)
musik af Carl Gottschalksen (1854-1939)
(premiere 16-11-1890 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden