Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Octave Feuillet (1821-1890)

Sprog: fransk

0000 Bibliografi Bibliografi på: International forfatterbibliografi
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Feuillet, Octave: Phantasiefeberen. Comedie i 4 Acter. Efter Octave Feuillet. ♦ Eibe, 1852 (1856, dramatik)
originaltitel: La Crise
Detaljer
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
kollaps Noter
 Dramatik Feuillet, Octave: I Landsbyen. Lystspil i een Act, efter Octave Feuillets »le village«. ♦ H. Hagerup, 1857. 56 sider. Pris: kr. 0,60 (1857, dramatik)
originaltitel: Le village
Detaljer
oversat af P.L. Møller (1814-1865)
kollaps Noter
 Bog Feuillet, Octave: Bellah. Fortælling. Efter Originalens 3die Udgave. ♦ 1859. 300 sider (1859, roman) EMP4152
originaltitel: Bellah, 1852
del af: Berlingske Tidende
del af: For Alle
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 86 (11-4-1851) til No. 130 (7-6-1851). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Feuillet, Octave: Den lille Grevinde. Frit efter O. Feuillet ved b-b [ie: Joseph Michaelsen]. ♦ Kbh., 1859. 104 sider (1859, roman) EMP4154
originaltitel: La petite comtesse, 1857
oversat af Joseph Michaelsen (1826-1908)
 Bog Feuillet, Octave: Onesta. En venetiansk Fortælling. ♦ Odense, 1859. 195 sider (1859, roman) EMP4155
originaltitel: La petite comtesse. Le parc. Onesta, 1857
oversat af Anonym
 Bog Feuillet, Octave: En fattig ung Mands Erindringer. Oversat af A. A. [ie. Aug. Arlaud]. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1859. 261 sider (1859, roman) EMP4153
originaltitel: Roman d'un jeune homme pauvre le, 1858
del af: Fædrelandet
serietitel: Verdens-romanen, 3:08
Detaljer
oversat af A. Arlaud (1828-1914)
1867 Senere udgave: En fattig ung Mands Eventyr. Roman. Overs. fra Fransk af C. Hermann [Sørensen]. ♦ Carl Lund, 1867
1895 Senere udgave: En fattig ung Mands Eventyr. Roman. [Af "Nordstjernen"]. ♦ [ikke i boghandlen], 1895. 135 sider
1909 Senere udgave: En fattig ung Mands Æventyr. Oversat af J. Aarbye. John Martin, 1909. 176 sider. (Martins Halvkrone Udgave)
1913 Senere udgave: En fattig ung Mands Æventyr. M. Tegn. af Gudm. Hentze. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 328 sider, med Illustrationer og 1 Billede
kollaps Noter
 note til oversat titel Roman i dagbogsform.
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra nr. 22 (27-1-1859) til 30, 32-43.
 note til oversat titel Medtaget i Fortegnelse over P.G. Philipsens Forlags og Kommissions-Skrifter, 1874. Pris 2 Kr.
 Dramatik Feuillet, Octave: Feen Brocelynde. Lystspil i 1 A. ♦ (Reitzel), 1861 (1861, dramatik)
originaltitel: ?
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik Feuillet, Octave: To Tidsaldre eller Prindsessen i den slumrende Skov. ♦ 1865. 32 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 191) (1865, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 8:191
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
1872 Senere udgave: Slottet i Bretagne. Novelliseret Bearbeidelse. ♦ 1872
kollaps Noter
 Dramatik Feuillet, Octave og P. Bocage: Perle. Vaudeville i 1 A. ♦ (Wøldike), 1865 (1865, dramatik)
Detaljer
af Paul Bocage (1824-1887, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog Feuillet, Octave: En fattig ung Mands Eventyr. Roman. Overs. fra Fransk af C. Hermann [Sørensen]. ♦ Carl Lund, 1867 (1867, roman) EMP4156
Detaljer
oversat af Carl Sørensen (1845-1881)
1859 1. udgave: En fattig ung Mands Erindringer. Oversat af A. A. [ie. Aug. Arlaud]. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1859. 261 sider
 Bog Feuillet, Octave: Greven af Camors. Paa Dansk ved C. D. [ie: Carl Dreboldt]. ♦ Vilhelm Tryde, 1869 [ie: 1868]. 348 sider (1869, roman) EMP4157
originaltitel: M[onsieur] de Camors, 1867
Detaljer
oversat af Carl Dreboldt (1835-1894)
1869 Senere udgave: Greven af Camors. Overs. fra Fransk. ♦ Rønne, [1869]. Deel [1]-2, 260 + 292 sider
kollaps Noter
 note til titel Annonceret i Adresseavisen 1-12-1868.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Feuillet, Octave: Greven af Camors. Overs. fra Fransk. ♦ Rønne, [1869]. Deel [1]-2, 260 + 292 sider (1869, roman) EMP4158
Detaljer
oversat af Anonym
1869 1. udgave: Greven af Camors. Paa Dansk ved C. D. [ie: Carl Dreboldt]. ♦ Vilhelm Tryde, 1869 [ie: 1868]. 348 sider
 Bog Feuillet, Octave: Slottet i Bretagne. Novelliseret Bearbeidelse. ♦ 1872 (1872, roman) EMP4159
del af: Søndags-Posten
Detaljer
oversat af Anonym
1865 1. udgave: To Tidsaldre eller Prindsessen i den slumrende Skov. ♦ 1865. 32 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 191)
kollaps Noter
 note til titel Bearbejdelse af skuespillet: La belle au bois dormant, 1865.
 note til titel På Folketeatret fik skuespillet premiere 1-3-1872 netop under titlen: Slottet i Bretagne.
 note om føljeton Føljeton i Søndags-Posten fra Nr. 433 (14-4-1872).
 Bog Feuillet, Octave: [indgår i antologien: ["Folkets Avis"'s Søndagsfeuilleton] [s056]] Julia de Trécoeur. Af Octave Feuillet. Side 56-133 (1872, roman) 👓
originaltitel: Julia de Trécoeur, 1872
del af: Folkets Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1872 Senere udgave: Julia de Trécoeur. (Oversat af Anita)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Folkets Avis fra 17-3-1872 til 30-6-1872. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Dramatiseret af forfatteren under titlen: Le sphinx. Dansk premiere på Folketeatret 16-11-1874.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Trykt i periodicum Feuillet, Octave: Julia de Trécoeur. (Oversat af Anita) (1872, roman) 👓
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1872 indgår i antologien: ["Folkets Avis"'s Søndagsfeuilleton] [s056] 1. udgave: Julia de Trécoeur. Af Octave Feuillet. Side 56-133
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelsen end i Folkets Avis) i Jyllandsposten fra Nr. 251 (20-10-1872) til 5-11-1872 [ikke trykt med sidetal]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Feuillet, Octave: Le Village (1874, dramatik)
 Bog Feuillet, Octave: Julie de Trécoeur. ♦ 1874. 103 sider (1874, roman) EMP4160
originaltitel: Julia de Trecoeur, 1872
Detaljer
oversat af Anonym
1875 Senere udgave: Sfinxen. Fortælling. Paa Dansk ved M-. Søndags Postens Feuilleton. ♦ 1875. 167 sider
kollaps Noter
 note til titel På fransk oprindelig trykt i: Revue des deux Mondes, vol. 98, marts, 1872. Trykt i bogform, 1872.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Feuillet, Octave: Sfinxen. Fortælling. Paa Dansk ved M-. Søndags Postens Feuilleton. ♦ 1875. 167 sider (1875, roman) EMP4161
del af: Søndags-Posten
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1874 1. udgave: Julie de Trécoeur. ♦ 1874. 103 sider
 Bog Feuillet, Octave: En Ægteskab i den fornemme Verden. Paa Dansk ved J. C. Barth. ♦ Høst, 1876. 217 sider. Pris: kr. 4,00 (1876, roman) EMP4162
originaltitel: Un mariage dans le monde, 1875
Detaljer
oversat af J.C. Barth (1833-1888)
kollaps Noter
 anmeldelse For Romantik og Historie. Femtende Bind (1875), side 573-75 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/for-romantik-og-historie-bind-15/page/572/mode/2up
 Bog Feuillet, Octave: En Kvindes Dagbog. Af Octave Feuillet. Oversat af M. B. [ie: Maria Bojesen]. ♦ Helsingør, L. Jordans Forlag, 1880. Første-Anden Del, 116 + 81 sider. (Trykkeri: Trykt hos Grüner & Søn) (1880, roman) EMP4163
originaltitel: Le journal d'une femme, 1878
Detaljer
oversat af Maria Bojesen (1807-1898)
1911 Senere udgave: En Kvindes Dagbog. ♦ Martin, 1911. 176 sider. (Martins 25 Øres Bibliotek)
1919 Senere udgave: En Kvindes Dagbog. Ny Udgave. ♦ København & Kristiania, Martins Forlag, 1919. 112 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Feuillet, Octave: En Pariserindes Historie. Overs. af A. A. [ie: Aug. Arlaud]. ♦ 1881. 168 sider (1881, roman) EMP4164
originaltitel: Histoire d'une Parisienne, 1881
Detaljer
oversat af A. Arlaud (1828-1914)
kollaps Noter
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 8-12-1881, side 2 [Anmeldelse].
 Bog Feuillet, Octave: Enken. Novelle. ♦ [Berlingske Tidende], 1884. 160 sider (1884, roman) EMP4165
originaltitel: La veuve, 1884
del af: Berlingske Tidende
del af: Fyns Venstreblad
del af: Randers Dagblad
del af: Ærø Venstreblad
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer i periodicum: Anonym
1911 Senere udgave: Enken. ♦ Martin, 1911. 156 sider. (Martins 25 Øres Bibliotek)
1920 Senere udgave: Enken. Ny Udg. ♦ Martin, 1920. 111 sider. Pris: kr. 0,65
1943 Senere udgave: Enken. En Komedie. Udgivet af Jens Marinus Jensen. ♦ 1943. 43 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 17-12-1883 til 3-1-1884 i 14 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse, måske den fra 1911) i Fyns Venstreblad fra 18-12-1945 til 23-1-1946 i 28 afsnit, illustreret. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Ærø Venstreblad fra 7-2-1946 til 11-3-1946 i 28 afsnit, illustreret. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Randers Dagblad fra 6-2-1946 til 12-3-1946 i 30 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Feuillet, Octave: Philips Kjærlighedshistorier. Overs. af M. B. [ie: Maria Bojesen]. ♦ 1885. 204 sider (1885, roman) EMP4166
originaltitel: Les amours de Philippe, 1877
oversat af Maria Bojesen (1807-1898)
 Trykt i periodicum Feuillet, Octave: Den Døde. Af Octave Feuillet (1886, roman) 👓
originaltitel: La morte, 1885
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des Deux Mondes, Troisième période, Vol. 72, No. 4 (15-12-1885), side 721-48.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Syvogtredivte Bind (1886), side 97-288. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum Feuillet, Octave: Fra Scylla i Charybdis. Proverbe af Octave Feuillet (1888, dramatik) 👓
originaltitel: Charybde & Scylla, 1887
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des Deux Mondes, Tome 84, novembre décembre 1887. Udgivet i bogform i samlingen: Le divorce de Juliette, 1889.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Fyrgetyvende Bind (1888), side [1]-31. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 Bog Feuillet, Octave: En Kunstners Ære. Roman af Octave Feuillet. ♦ Aarhus, Stiftsbogtrykkeriet, 1891. 259 sider (1891, roman)
originaltitel: Honneur d'artiste, 1890
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Anonym
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 12-3-1891 til 6-5-1891. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i For Romantik og Historie, Femogfyrgetyvende Bind (1890), side 314-464, under titlen: Kunstnerære. Af Octave Feuillet. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 Dramatik antologi: Scenes et proverbes. E. Pailleron: La poupée. O. Feuillet: Circé. E. Cadol: Le bésique chinois. Forsynet med Noter af H. Madsen (1892, dramatik)
af Édouard Pailleron (1834-1899, sprog: fransk)
af Victor-Édouard Cadol (1831-1898, sprog: fransk)
noter af Henrik Madsen, f 1867 (1867-1946)
 Bog Feuillet, Octave: En fattig ung Mands Eventyr. Roman. [Af "Nordstjernen"]. ♦ [ikke i boghandlen], 1895. 135 sider (1895, roman) EMP4167
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
1859 1. udgave: En fattig ung Mands Erindringer. Oversat af A. A. [ie. Aug. Arlaud]. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1859. 261 sider
 Bog Feuillet, Octave: En fattig ung Mands Æventyr. Oversat af J. Aarbye. John Martin, 1909. 176 sider. (Martins Halvkrone Udgave) (1909, roman)
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 7
Detaljer
oversat af Josephine Aarbye (1857-1931)
1859 1. udgave: En fattig ung Mands Erindringer. Oversat af A. A. [ie. Aug. Arlaud]. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1859. 261 sider
 Bog Feuillet, Octave: Enken. ♦ Martin, 1911. 156 sider. (Martins 25 Øres Bibliotek) (1911, roman)
serietitel: Martins 25 Øres Bibliotek, 2
Detaljer
oversat af Anonym
1884 1. udgave: Enken. Novelle. ♦ [Berlingske Tidende], 1884. 160 sider
 Bog Feuillet, Octave: En Kvindes Dagbog. ♦ Martin, 1911. 176 sider. (Martins 25 Øres Bibliotek) (1911, roman)
serietitel: Martins 25 Øres Bibliotek, 7
Detaljer
1880 1. udgave: En Kvindes Dagbog. Af Octave Feuillet. Oversat af M. B. [ie: Maria Bojesen]. ♦ Helsingør, L. Jordans Forlag, 1880. Første-Anden Del, 116 + 81 sider. (Trykkeri: Trykt hos Grüner & Søn)
 Bog Feuillet, Octave: En fattig ung Mands Æventyr. M. Tegn. af Gudm. Hentze. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 328 sider, med Illustrationer og 1 Billede (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Gudmund Hentze (1875-1948)
1859 1. udgave: En fattig ung Mands Erindringer. Oversat af A. A. [ie. Aug. Arlaud]. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1859. 261 sider
 Bog Feuillet, Octave: En Kvindes Dagbog. Ny Udgave. ♦ København & Kristiania, Martins Forlag, 1919. 112 sider (1919, roman) 👓
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 135
Detaljer
1880 1. udgave: En Kvindes Dagbog. Af Octave Feuillet. Oversat af M. B. [ie: Maria Bojesen]. ♦ Helsingør, L. Jordans Forlag, 1880. Første-Anden Del, 116 + 81 sider. (Trykkeri: Trykt hos Grüner & Søn)
 Bog Feuillet, Octave: Enken. Ny Udg. ♦ Martin, 1920. 111 sider. Pris: kr. 0,65 (1920, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1884 1. udgave: Enken. Novelle. ♦ [Berlingske Tidende], 1884. 160 sider

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Feuillet, Octave: Fantasifeberen
Lystspil i 4 Akter efter Octave Feuillet, ved J.C. Magnus
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
(premiere 28-02-1856 på Hofteatret)
Feuillet, Octave: En fattig ung Mands Eventyr
Folkekomedie med Sang i 5 Akter efter Octave Feuillets Roman, oversat af A.L.C. de Coninck og A. Recke
[På Casino under Titlen:] En fattig ung Mands Roman
[På Casino fra 1903 under Titlen:] En fattig ung Mands Liv
[På Østerbro Teater under titlen:] En fattig ung Adelsmands Eventyr
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 25-03-1859 på Folketeatret)
Feuillet, Octave: Feen Brocelyande
Lystspil i 1 Akt efter Octave Feuillet, ved F.L. Høedt
oversat af Frederik Høedt (1820-1885)
(premiere 06-04-1861 på Folketeatret)
Feuillet, Octave: En Egoist
Skuespil i 5 Akter efter Octave Feuillet, ved Ad. Recke. Fra 10. Opførelse, spillet under Titlen: Den Egenkjærlige
oversat af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 29-04-1864 på Folketeatret)
Feuillet, Octave: Perle
Farce med Sang i 1 Akt af Octave Feuillet og Paul Bocage. Musiken af Balduin Dahl
af Paul Bocage (1824-1887, sprog: fransk)
musik af Balduin Dahl (1834-1891)
(premiere 23-03-1865 på Folketeatret)
Feuillet, Octave: To Tidsaldre
eller Prinsessen i den slumrende Skov, Skuespil i 5 Akter af Octave Feuillet. Oversat af H.P. Holst. [Paa Folketeatret:] Romantisk Skuespil oversat af Fr. Holst under Titlen: Slottet i Bretagne
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
oversat af Frits Holst (1834-1909)
(premiere 18-10-1865 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Feuillet, Octave: I Landsbyen
Lystspil i 1 Akt af Octave Feuillet. Oversat af P.L. Møller
oversat af P.L. Møller (1814-1865)
(premiere 02-10-1857 på Folketeatret
premiere 14-02-1866 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7, 1889-1975: 6)
Feuillet, Octave: Et Samvittighedsspørgsmaal
Idyl af Octave Feuillet. Oversat af Carl Michelsen
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
(premiere 11-11-1867 på Casino)
Feuillet, Octave: Det første graa Haar
Lystspil i 1 Akt af Octave Feuillet. Oversat af Robert Watt
oversat af Robert Watt (1837-1894)
(premiere 06-09-1868 på Casino)
Feuillet, Octave: Gjennem Skærsilden
Komedie i 5 Akter (3. Akt i 2 Afdelinger) frit efter Octave Feuillet
oversat af Anonym
(premiere 09-11-1868 på Casino)
Feuillet, Octave: En utilgivelig Forbrydelse
Lystspil i 3 Akter af Octave Feuillet. Oversat af J.C. Gerson
oversat af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
(premiere 26-11-1869 på Folketeatret)
Feuillet, Octave: Fristelsen
Skuespil i 4 Akter (5 Afdelinger) af Octave Feuillet. Oversat af K. Drebolt
oversat af Carl Dreboldt (1835-1894)
(premiere 10-04-1874 på Casino)
Feuillet, Octave: Sphinxen
Skuespil i 4 Akter af Octave Feuillet. Oversat af Fr. Holst
oversat af Frits Holst (1834-1909)
(premiere 16-11-1874 på Folketeatret)
Feuillet, Octave: Linedanseren
dramatisk Skildring i 1 Akt af Octave Feuillet. Oversat af Robert Watt
oversat af Robert Watt (1837-1894)
(premiere 25-05-1877 på Folketeatret)
Feuillet, Octave: En Pariserroman
Skuespil i 5 Akter af Octave Feuillet. [Oversat af Anonym]
oversat af Anonym
(premiere 23-11-1885 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden