Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Gustav Freytag (1816-1895)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Freytag, Gustav: Debet og Credit. Roman i sex Bøger af Gustav Freytag. Efter Originalens femte Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Ekspeditionen af Husbibliotheket (Fr. Wøldike), 1856-57. Første-Tredie Bind, 417 + 403 + 314 sider. Pris: 2 Rdl. (Trykkeri: Sally B. Salomons Tryk) (1856-57, roman) EMP1919
originaltitel: Soll und Hagen, 1854
serietitel: Huusbibliotheket, 1856-57 [1]
Detaljer
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
1892-93 Senere udgave: Debet og Credit. Roman i sex Bøger. (To Dele). Overs. efter Originalens 37te Oplag af Al. Schumacher. ♦ 1893. Del 1-2, 677 + 488 sider
1912 Senere udgave: Debet og Credit. Roman i seks Bøger. Paa Dansk ved Alex. Schumacher. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1912. 530 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Adresseavisen 13-2-1857, 1ste Tillæg, side 1, uddrag af annonce fra Fr. Wøldike: Idag er 13de Hefte af Huusbibliotheket udkommet; i dette Hefter er den første Roman "Debet og Credit" ... sluttet.
 note til oversat titel Adresseavisen 28-11-1857, 1ste Tillæg, side 1, uddrag af annonce fra Fr. Wöldikes Forlag: Aug. Freytag: "Debet og Credit", Roman i sex Böger, oversat efter Originalens 5te Oplag, ved P. V. Grove, 1ste til 7de Hefter a 16 sk. Værket vil blive complet i 12 Hefter a 16 sk.
 note til oversat titel Titelbladet til Første Bind har udgivelsesåret 1856, Andet Bind er uden udgivelsesår og Tredie Bind har 1857.
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 10 (13-1-1858), side 46 [Anmeldelse, signeret: G.K.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Freytag, Gustav: Det forsvundne Manuskript. Roman af Gustav Freytag. ♦ Kjøbenhavn, Trykt ved H. Donatzky, 1867. 1.-3. Deel, 366 + 420. + 341 sider (1867, roman) EMP1920
originaltitel: Die verlorene Handschrift, 1864
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
1906 Senere udgave: Det forsvundne Manuskript. Roman. ♦ Odense, A.S. Abrahamsen, 1906. 48 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Til salg via L. Jordan, pris: 3 Rd. 48 Sk.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 er udgivelsen anført med: 1-2- Del, og udgivelsesåret anført som 1867-68.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Flyveposten 12-2-1867 til 28-10-1867, Anden Deel fra 10-5-1867, Tredie Deel fra 19-8-1867. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den tysk tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog Freytag, G.: Gjenboerne. Fortælling af G. Freytag. (Oversat fra Tysk i "Norsk Folkeblad"). ♦ Vejle, T. Nielsens Bogtrykkeri, 1872. 156 sider (1872, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Vejle Amts Folkeblad
Detaljer
oversat af anonym norsk (sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 17-7-1872 til 2-9-1872. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Harte, Bret: [Fortællinger og Skildringer [4]] Fortællinger og Skildringer. Oversatte af Robert Watt. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgens Forlag, 1874. 301 [1] sider. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri) (1874, novelle(r)) EMP 721 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [1]-10: Et Par Optegnelser om Bret Harte.
 note til oversat titel Side [1], inden den oversatte tekst: Udgivelsen af Bret Hartes sidste Fortællinger - "En Episode fra Fiddletown" - forrige Aar ledsagedes af følgende Optegnelser om hans Liv.
 note til oversat titel Side [303]: Indhold.
 Bog Freytag, Gustav: Ingo. Roman. Overs. fra Tysk efter Originalens sjette Oplag ved J. Kasper. ♦ 1875. 267 sider. (Bibliotheket, Hefte 1-30) (1875, roman) EMP1921
originaltitel: Ingo und Ingraban, 1873
serietitel: Bibliotheket [1875], 1-30
Detaljer
oversat af Johannes Kaper (1838-1905)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Fortale [af oversætteren].
 note til oversat titel Side 266-67: Forlaring af ældre Ord.
 Trykt i periodicum Freytag, Gustav: Kvinderne i Löwenberg. En Episode fra Trediveaarskrigen. Af Gustav Freytag (1890, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Aaret rundt
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Aaret Rundt, Aargang 1890, side [129]-35. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Freytag, Gustav: Debet og Credit. Roman i sex Bøger. (To Dele). Overs. efter Originalens 37te Oplag af Al. Schumacher. ♦ 1893. Del 1-2, 677 + 488 sider (1892-93, roman) EMP1922
Detaljer
oversat af Alexander Schumacker (1853-1932)
1856-57 1. udgave: Debet og Credit. Roman i sex Bøger af Gustav Freytag. Efter Originalens femte Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Ekspeditionen af Husbibliotheket (Fr. Wøldike), 1856-57. Første-Tredie Bind, 417 + 403 + 314 sider. Pris: 2 Rdl. (Trykkeri: Sally B. Salomons Tryk)
 Bog Freytag, Gustav: Det forsvundne Manuskript. Roman. ♦ Odense, A.S. Abrahamsen, 1906. 48 sider (1906, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1867 1. udgave: Det forsvundne Manuskript. Roman af Gustav Freytag. ♦ Kjøbenhavn, Trykt ved H. Donatzky, 1867. 1.-3. Deel, 366 + 420. + 341 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Uafsluttet.
 Bog Freytag, Gustav: Ingvi Konungur. Þitt hefir Bjarni Jónsson. ♦ Reykjavík, Guðm. Gamalielsson, 1906. 358 sider. Pris: kr. 2,50 (1906, roman)
oversat af Bjarni Jónsson (frá Vogi) (1863-1926, sprog: islandsk)
 Bog Freytag, Gustav: Købmandsliv. Oversat af M. S. ♦ "Kirstel. Dagblad"s Eksped., 1906. [Bind] I-II, 470 + 390 sider. Pris: kr. 3,00 (1906, roman)
del af: Kristeligt Dagblad
oversat af Marie Schmidt
 Bog Freytag, Gustav: Ingvi-Hrafn. Historisk roman fra reformationens tid. Paa norsk ved Nico Hambro. ♦ Kristiania, Aschehoug, 1910. 243 sider (1910, roman)
originaltitel: Marcus König, 1876
Detaljer
oversat af Nicoline Christine ("Nico") Hambro (1861-1926, sprog: norsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 165 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 176, Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
 Bog Freytag, Gustav: Debet og Credit. Roman i seks Bøger. Paa Dansk ved Alex. Schumacher. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1912. 530 sider (1912, roman)
Detaljer
oversat af Alexander Schumacker (1853-1932)
1856-57 1. udgave: Debet og Credit. Roman i sex Bøger af Gustav Freytag. Efter Originalens femte Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Ekspeditionen af Husbibliotheket (Fr. Wøldike), 1856-57. Første-Tredie Bind, 417 + 403 + 314 sider. Pris: 2 Rdl. (Trykkeri: Sally B. Salomons Tryk)
 Bog Freytag, Gustav: Ingvi-Hrafn (1913, roman)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Freytag, Gustav: Journalisterne
Lystspil i 3 Akter af Gustav Freytag. Oversat af Th. Kullerup. [Paa Folketeatret:] Lystspil i 4 Akter (7 Afdelinger) frit oversat af Axel Henriques
oversat af Th. Kullerup
oversat af Axel Henriques (1851-1935)
(premiere 29-02-1856 på Casino)
Freytag, Gustav: Valentinsfesten
Folkekomedie i 5 Akter (8 Afdelinger) frit bearbejdet efter Gustav Freytag, af Erik Bøgh
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
(premiere 14-09-1869 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden