Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ludvig Moltke (1805-1872)

 Om personen Oplysninger om Ludvig Moltke

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Marryat, Fr.: [Samlede Skrivter [1-2]] Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider (1835-36, roman) EMP1010
originaltitel: Peter Simple, 1834
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1855 i: Samlede Skrifter [3-4] Senere udgave: Peter Simple. Roman. ♦ V. Pio, 1855. Deel 1-2, 390 + 379 sider
1865 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C. Steen & Søns Forlag, 1865. 503 sider
1878 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1878. 529 sider
1885 Senere udgave: Peter Simple eller Æventyr til Søs og til Lands. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. Med 16 Originaltegninger af Emil Rosenstand. ♦ 1885. 739 sider, illustreret
1885 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1885. 528 sider
1891 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1891. 527 sider
1897 Senere udgave: Peter Simple. Overs. ved B. A. Duurloo. ♦ 1897. Hefte 1-3, side 1-96
1899 Senere udgave: Peter Simple. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. For de maritime Partiers vedkommende gennemset af Kommandør Victor Hansen. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, [1899]. 294 sider + 40 farvelagte tavler
1900 i: Skrifter [1] Senere udgave: Peter Simple. Sjette Udgave. Ved J.P.V. Petesen. ♦ 1900. 527 sider
1902-03 Senere udgave: Peter Simple. Oversat fra Engelsk ved Th. Petersen. ♦ L.P. Christensen, 1902-03. [Bind] I-III, 796 sider. Pris: kr. 6,00
1904 i: Sø-Romaner [1] Senere udgave: Peter Simple. ♦ E. Jespersen, 1904. 168 sider, 7 billeder. Pris: kr. 1,75
1905 Senere udgave: Peter Simple. Sømands-Roman. ♦ Nykøbing F., "De 1000 Hjem", 1905. 278 sider
1907 Senere udgave: Peter Simple. Ved Niels K. Kristensen. ♦ Hagerup, 1907. 336 sider. Pris: kr. 1,00
1913 Senere udgave: Peter Simple. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 350 sider, illustreret
1916 Senere udgave: Peter Simple. 7. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af J. Ayton Symington. ♦ Pio, 1916. 512 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Peter Simple. Paa Dansk ved Kaj Grum. Illustr. af Karl Rønning. ♦ Gyldendal, 1923. 160 sider, 4 tavler. Pris: kr. 2,50
1942 Senere udgave: Peter Simple. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (I). ♦ Hassing, 1942. 480 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1944 Senere udgave: Peter Simple. Overs. i forkortet Udg. a[f] Lis Thorbjørnsen. ♦ Vanløse, Saxo-Forlaget, 1944. 94 sider. Pris: kr. 1,00
1950 Senere udgave: Peter Simple. ♦ Samleren, 1950. 208 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 note om oplag Anden uforandret Oplag, 1845. 464 + 452 sider.
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: [Samlede Skrifter [67-73]] Havfruen eller Sø-Skummeren. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. Med en Forerindring af A.E. Boye. ♦ 1836-37. Hefte 67-73, 307 + 442 sider (1836-37, roman) EMP 448
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
forord af A.E. Boye (1784-1851)
1831 1. udgave: Havfruen eller Søskummeren. En Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1831. Bd. 1-3, 144 + 158 + 193 sider. (Nyeste Roman-Bibliothek, 1-3)
kollaps Noter
 note til oversat titel Hefte 1, side 3-20: Forerindring til den danske Oversættelse [signert A.E.B.].
 note til oversat titel Hefte 1, side 21-26: Forfatterens Fortale.
 Bog (oversætter) Marryat, Frederick: [Samlede Skrivter [5-6]] Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider (1836-37, roman) EMP1010
originaltitel: The King's Own, 1830
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1856 i: Samlede Skrifter [7-8] Senere udgave: Kongens Eie. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 308 + 336 sider
1870 i: Skrifter [7] Senere udgave: Kongens Eje
1879 i: Skrifter [7] Senere udgave: Kongens Eie. Fjerde Udgave [i: Skrifter, Tredje Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1879. 442 sider
1893 i: Skrifter [7] Senere udgave: Kongens Eje. Femte Udgave [i: Skrifter, Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1893. 442 sider
1913 Senere udgave: Kongens Eje. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 286 sider, illustreret
1942 Senere udgave: Kongens Eje. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (V). ♦ Hassing, 1942. 410 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
 Bog (oversætter) Marryat, Frederick: [Samlede Skrivter [14-15]] Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider (1837-38, roman) EMP1010
originaltitel: Mr. midshipman Easy, 1836
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1856 i: Samlede Skrifter [9-10] Senere udgave: Mr. Midshipman Easy. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 291 + 298 sider
1869 i: Skrifter [5] Senere udgave: Mr. Midshipman Easy
1878 i: Skrifter [5] Senere udgave: Mr. Midshipmand Easy. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 420 sider
1889 i: Skrifter [5] Senere udgave: Mr Midshipman Easy. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 424 sider
1899 Senere udgave: Mr. Midshipman Easy. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Helsidesbilleder. ♦ Kjøbenhavn, Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, [1899], 290 sider, illustreret
1900 i: Skrifter [5] Senere udgave: Mr. Midshipmand Easy. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1900. 424 sider
1904 i: Sø-Romaner [6] Senere udgave: Hr. Kadet Easy. ♦ E. Jespersen, 1904. 174 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75
1909 Senere udgave: Midshipman Easy. ♦ Chr. Flor, 1909. 168 sider, illustreret
1913 Senere udgave: Midshipman Easy. Fortælling. (Forkortet Udg.). ♦ "Dansk Folkelæsning"s Forlag, 1913. [Bind] I-II, 128 sider
1915 Senere udgave: Midshipman Easy. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. ♦ John Martin, 1915. 176 sider
1916 Senere udgave: Mr. Midshipman Easy. Overs. af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram. ♦ Pio, 1916. 416 sider, illustreret
1936 Senere udgave: Kadet Easy
1941 Senere udgave: Hr. Kadet Easy. ♦ Jespersen & Pio, 1941. 92 sider. Pris: kr. 1,50
1942 Senere udgave: Mr. Midshipman Easy. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (III). ♦ Hassing, 1942. 400 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1959 Senere udgave: Søkadet Easy
kollaps Noter
 note til oversat titel Anden uforandrede Udgave. 1854. 363 + 318 sider.
 Bog (oversætter) Wilson, C.: Tom Cringles Skibsjournal. En Fortælling af "Wilson". Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 571 + 516 sider (1838, roman) EMP1206
originaltitel: Tom Cringle's log, 1836
Detaljer
af Michael Scott (1789-1835, sprog: engelsk)
oversat af J.R. Reiersen (1810-1864)
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, note på titelblads bagside: s. 1-224 overs. af J. Reiersen.
 note til oversat titel Del 2, note s. 516: De sidste 8 Ark overs. af L. Jordan.
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 14-6-1836: Bibliothek for ethnographiske Romaner og Fortællinger, udgivet af J.C. Lange og J.R. Reiersen.
Under denne Titel udkommer paa Undertegnede Forlag endeel Romaner, der kunne bidrage til at give en klar og anskuelig Fremstilling af det hele huuslige Liv i andre Verdensdele, i omhyggelige Oversættelser, med 1 Hefte paa 128 Sider til 24 sk. hver fjortende Dag. Bibliotheket aabnes med "Tom Kringles Søeventyr," af Wilson, fra det Engelske ved J.R. Reisersen (hvoraf 1ste Hefte er udkommet), et Værk, der med de sandeste Farver skildrer Sølivet og Livet paa Jamaica og Kuba, og som indeholder næsten Alt, hvad en Sømand kan opleve. Med Dagsavisen følger Subscriptionsplaner, som snarest muligt bedes indsendte til
den norske Boghandel, Krystalgade Nr. 59.
 Bog (oversætter) Marryat, Frederick: [Samlede Skrivter [16-17]] Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider (1838, roman) EMP1010
originaltitel: Japhet, 1836
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1858-59 i: Samlede Skrifter [17-18] Senere udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. Roman. ♦ V. Pio, 1858-59. Deel 1-2, 315 + 349 sider
1867 i: Skrifter [3] Senere udgave: Japhet, der søger efter sin Fader
1878 i: Skrifter [3] Senere udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. ♦ 1878. 453 sider
1894 i: Skrifter [3] Senere udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1894. 456 sider
1899 Senere udgave: Japhet, der søger sig en Fader. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Med c. 40 Illustrationer i Cromo. ♦ [1899]. 246 sider + 32 farvelagte tavler
1913 Senere udgave: Japhet, der søger sin Fader. Roman. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 334 sider, illustreret
1921 Senere udgave: Japhet, der søger sin Fader. ♦ Prior, [1921]. 216 sider. Pris: kr. 1,50
1942 Senere udgave: Japhet der søger efter sin Fader. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (II). ♦ Hassing, 1942. 416 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
kollaps Noter
 note til oversat titel Anden uforandrede Udgave, 1853. 359 + 362 sider.
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Haandbibliothek for Morskabslæsning. Udg. af C. F. Güntelberg og L. Moltke. ♦ Steen & Søn, 1839-44. 1-4 Bind (1839-44, periodicum) BDsupp:sp805
Detaljer
udgiver: C.F. Güntelberg (1791-1842)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1-2, 1839-40, udgivet af C.F. Güntelberg.
 note til titel Bind 3-4, 1841-44, udgivet af L. Moltke.
 Bog (oversætter) Marryat, Frederick: [Samlede Skrivter [22-25]] Dagbog holden i Amerika. Ledsaget med Bemærkninger over Landets Institutioner. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1840-41. Deel 1-4, 419 + 328 + 408 + 420 (1840-41, tekster) EMP1010
originaltitel: Diary in America, 1839
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [29-30]] Godolphin. Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 320 + 316 sider (1841, roman) EMP 330
originaltitel: Godolphin, 1833
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 86-87
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1857-58 Senere udgave: Godolphin. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. Ny Subscriptionsudg. ♦ 1857-58. Deel 1-2, 320 + 316 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udsendt som bind 86 og 87 af Galleri for fremmede Klassikere.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [31-33]] Nat og Morgen. Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-3, 376 + 344 + 330 sider (1841, roman) EMP 330
originaltitel: Night and morning, 1841
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1844 Senere udgave: Nat og Morgen. Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. Andet Oplag. ♦ 1844. Deel 1-3, 358 + 328 + 316 sider
1855 Senere udgave: Nat og Morgen. ♦ C.W. Stincks Boghandel, 1855. Deel 1-2, 452 + 442 sider
1874 i: Udvalgte Romaner [3] Senere udgave: Nat og Morgen. ♦ 1874. 610 sider
 Bog (oversætter) James, G. P. R.: [Historisk-romantiske Fortællinger [9-10]] Richelieu. En Fortælling af Frankrigs Historie. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, i-xii + 13-420 + 443 sider (1841, roman) EMP 834
originaltitel: Richelieu, 1829
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 91
Detaljer
af George Payne Rainsford James (1799-1860, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, s. v-xii: Fortale [til 2. udg., signeret af forf.].
 note til oversat titel Også udsendt som bind 91, ?, ? og ? af Gallerie for fremmede Classikere.
 note om oplag [Titeloplag]. Ny Subscriptionsudgave. 1856.
 Bog (oversætter) Marryat, Fr.: [Samlede Skrivter [26-27]] Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider (1841, roman) EMP1010
originaltitel: Poor Jack, 1840
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1855 Senere udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. [2. Udgave]. ♦ 1855. Deel 1-2, 367 + 367 sider
1856 i: Samlede Skrifter [5-6] Senere udgave: Den fattige Jack. Roman. ♦ V. Pio, 1856. Deel 1-2, 293 + 379 sider
1874 i: Skrifter [9] Senere udgave: Den fattige Jack. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. Gjennemset af J.P.V. Petersen. 1874. 393 sider
1881 i: Skrifter [9] Senere udgave: Den fattige Jack. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1881. 393 sider
1897 i: Skrifter [9] Senere udgave: Den fattige Jack. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1897. 397 sider
1910 Senere udgave: Den fattige Jack. ♦ C. Winthers Forlag, 1910. 320 sider
1913 Senere udgave: Den fattige Jack. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 320 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Den fattige Jack. 5. Udg. Oversat af J. P. V. Petersen. Illustr. af Fred. Pegram. ♦ Pio, 1919. 396 sider, illustreret
1942 Senere udgave: Den fattige Jack. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen (VII). ♦ Hassing, 1942. 388 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1957 [Uddrag] Senere udgave: Den sorte hankat. Side 97-[109]
1963 Senere udgave: Den fattige Jack. Bearbejdet for ungdommen. Ill. af Karl Vilhelm
 Bog (oversætter) James, G. P. R.: [Historisk-romantiske Fortællinger [20-22]] Henry Masterton eller en ung Kavaleers Eventyr. Overs. efter Engelsk af L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-3, 314 + 319 + 317 sider (1842, roman) EMP 834
originaltitel: Henry Masterton, 1832
Detaljer
af George Payne Rainsford James (1799-1860, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel [Titeloplag:] Ny Subscriptionsudgave, 1857.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [34-35]] Zanoni. Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 400 + 440 sider (1842, roman) EMP 330
originaltitel: Zanoni, 1842
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 113-14
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udsendt som bind 113 og 114 af Galleri for fremmede Klassikere.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog (oversætter) Marryat, Frederick: [Samlede Skrivter [31-32]] Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider (1842, roman) EMP1010
originaltitel: Joseph Rushbrook, 1841
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 110
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1857 i: Samlede Skrifter [11-12] Senere udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. Roman. ♦ V. Pio, 1857. Deel 1-2, 267 + 255 sider
1858 Senere udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. Deel 1-2, 344 + 351 sider
1880 i: Skrifter [14] Senere udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. Anden Udgave. Ved J.P.V. Petersen. 1880. 355 sider
1899 i: Skrifter [14] Senere udgave: Joseph Rushbrook. [Tredje Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1899. 359 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet som bind 110 og ? af Gallerie for fremmed Classikere.
 Afsnit i bog (udgiver) årbog: Skandinavisk Folkekalender. ♦ Chr. Steen & Søn, 1843-46. illustreret (1843-46, tekster)
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
kollaps Noter
 note til titel For 1843 og 1844 udgivet af L. Moltke, for 1845 og 1846 af F. Barfod.
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 1150 (15-2-1843), spalte 9233-34 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Marryat, Fr.: [Samlede Skrivter [33-34]] Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider (1843, roman) EMP1010
originaltitel: Percival Keene, 1842
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 132
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1857 i: Samlede Skrifter [13-14] Senere udgave: Percival Keene. Roman. ♦ V. Pio, 1857. Deel 1-2, 273 + 346 sider
1869 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene
1876 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene. Tredje Udgave. Overs. fra Engelsk af J.P.V.Petersen. ♦ 1876. 427 sider
1883 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene. Fjerde Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1883. 427 sider
1891 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1891. 431 sider
1901 i: Skrifter [4] Senere udgave: Percival Keene. [Sjette Udgave]. Ved J.P.V. Petesen. ♦ V. Pio, 1901. 431 sider. Pris: kr. 2,00
1904 i: Sø-Romaner [2] Senere udgave: Percival Keene. ♦ E. Jespersen, 1904. 166 sider, 6 billeder. Pris: kr. 1,75
1905 Senere udgave: Percival Keene. Ved Niels K. Kristensen. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1905. 332 sider. Pris: kr. 1,00
1911 Senere udgave: Percival Keene. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1911. 552 sider
1913 Senere udgave: Percival Keene. ♦ København, Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 304 sider, illustreret + 1 farvetavle. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri, København)
1941 Senere udgave: Percival Keene. ♦ Jespersen & Pio, 1941. 96 sider. Pris: kr. 1,50
1942 Senere udgave: Percival Keene. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (X). ♦ Hassing, 1942. 389 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1951 Senere udgave: Percival Keene. ♦ Samleren, 1951. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel Også udsendt som bind 132 og ? af Galleri for fremmede Klassikere.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: Nat og Morgen. Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. Andet Oplag. ♦ 1844. Deel 1-3, 358 + 328 + 316 sider (1844, roman) EMP 332
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1841 i: Samlede Skrivter [31-33] 1. udgave: Nat og Morgen. Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-3, 376 + 344 + 330 sider
kollaps Noter
 note til titel Samlede Skrivter. Bd. 31-33. 1844.
 note til titel Ny Subscriptionsudgave. 1858-59. Deel 1-3, 359 + 328 + 318 sider.
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: [Samlede Skrifter [125-132]] Vildtskytten. En Roman. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1845-46. Hefte 125-132, Deel 1-2, 432 + 464 sider (1845-46, roman) EMP 448
originaltitel: The dearslayer, 1841
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
1874 i: Amerikanske Fortællinger [1] Senere udgave: Hjortedræber. Med 4 Staalstik. Efter Originalens syvende Oplag. ♦ 1874. 258 sider + 4 tavler
1902 Senere udgave: Hjortedræber. 4. Opl. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1902. 232 sider, 4 farvetryk
1910 Senere udgave: Hjortedræber. Overs. af Jørgen Hansen. ♦ John Martin, 1910. 160 sider
1913 Senere udgave: Hjortedræber. Bearbejdet af Frantz Hoffmann. Med mange Illustrationer. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1913. 242 sider, illustreret
1913 Senere udgave: Hjortedræber. Paa Dansk ved Alex. Schumacher. (Omsl. tegn. af Fr. Kraul). ♦ Lybecker, 1913. 338 sider
1916 Senere udgave: Hjortedræber. Indianerfortælling. Frit bearbejdet af E. Smyth-Hansen. Illustr. af Hedvig Kinch. ♦ Hagerup, 1916. 158 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Hjortedræber. Med mange Illustrationer. 5. Udg. (Bearbejdet af Frantz Hoffmann). ♦ Gyldendal, 1919. 224 sider, illustreret
1920 Senere udgave: Hjortedræber. Paa Dansk ved Jøgen Hansen. ♦ Martin, 1920. 174 sider, illustreret
1942 Senere udgave: Hjortedræber. Ny Udg.
1945 Senere udgave: Hjortedræber. Den sidste Mohikaner. Forkortet udg. (Omslagstegn af Axel Mathiesen. Ill af Viggo Eriksen). ♦ Jespersen og Pio, 1945. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 1,65
1948 Senere udgave: Hjortedræber. Frit efter Coopers Roman. Tegninger af Kaare Bratung. ♦ Illustrationsforlaget, [1948]. [32] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,85
1949 Senere udgave: Hjortedræber. Med de gamle kendte ill. (Efter originalen "The deerslayer" ved Torben Palsbo). ♦ Hassing, [1949]. 218 sider. Pris: kr. 8,25
1949 Senere udgave: Hjortedræber. Forkortet udgave (Illustrationer af Viggo Eriksen). ♦ København, Jespersen og Pios Forlag, 1949. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 3,25
1949 Senere udgave: Hjortedræber. Den sidste Mohikaner. Forkortet udg. (Omslagstegn af Axel Mathiesen. Ill af Viggo Eriksen). ♦ Jespersen og Pio, 1949. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
1952 Senere udgave: Hjortedræber. (Overs. af Laurits Poulsen). ♦ Ungdommens Forlag, 1952. 152 sider. Pris: kr. 4,75
1955 Senere udgave: Hjortedræber. Overs. fra amerikansk af Agnete Larsen. ♦ Samleren, 1955. 155 sider
1958 Senere udgave: Hjortedræber. Overs. og bearbejdet fra amerikansk af Poul Steenstrup efter "The deerslayer". Ill. af Bent Johnsen. ♦ Gyldendal, [1958]. 230 sider, illustreret. (Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 6)
1964 Senere udgave: Hjortedræber. Genfortalt af Kjartan Holm
1970 Senere udgave: Hjortedræber. Ill. af Andreas Hauge. ♦ Ungdommens Forlag, 1970. 150 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Hefte 1, side 5-8: Fortale [af forf.].
 Bog (oversætter) Lever, Charles: Familien O'Donoghue. En Fortælling om Irland for halvhundrede Aar siden. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1846. Deel 1-2, 426 + 350 sider (1846, roman) EMP 923
originaltitel: The O'Donoghue, 1845
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af Charles (James) Lever (1806-1872, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 77 (1-4-1846).
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) pseudonym [Henningsen, Charles Frederick]: Den hvide Slave eller den russiske Bondepige. Efter den engelske Original af Forfatteren til Revelations of Russia ved L. Moltke. ♦ H.J. Bing & Søn, 1846. Deel 1-2, 366 + 484 sider (1846, roman) EMP 770
originaltitel: The white slave, 1845
Detaljer
af Charles Frederick Henningsen (1815-1877, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forord [af forf.].
 Bog (oversætter) Campe, J. H.: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det 35te retmæssige Originaloplag af L. Moltke. ♦ Eibe, 1846. 355 sider (1846, børnebog)
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
 Bog (oversætter) Carlén, E.: En Nat ved Bullar-Søen. Roman. Overs. af Svensk ved L. Moltke. ♦ H.J. Bing & Søn, 1847. Deel 1-3, 498 + 507 + 537 sider (1847, roman) EMP3308
originaltitel: En nat vid Bullar-sjön, 1847
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af Emilie Flygare-Carlén (1807-1892, sprog: svensk)
1896 i: Samlede Værker [8] Senere udgave: En Nat ved Bullar-Søen. Roman. Avoriseret Oversættelse efter Originalens 3dje Oplag. ♦ København, Laurits Eibys Forlag, 1896-97. 1-3 Del, 397 + 407 + ? sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Hertil udkom: Poetisk Sendebrev til Emilie Carlén, imod Fornægtelsen af Christend. Væsen i »En Nat ved Bullar-Søen«. Af Emilie K. ♦ (Eibe), 1847.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 43 (20-2-1847) til 4-9-1847.
 note til titel Note til 1. afsnit i Berlingske Tidende: Af denne ny svenske Fortælling af den saa yndede Forfatterinde ere de første Hefter først for nogle Uger siden udkomne i Stockholm.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: [Samlede Skrifter [141-148]] Landmaalerassistenten. En Roman. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1848-51. Hefte 141-148, Deel 1-2, 380 + 368 sider (1848-51, roman) EMP 448
originaltitel: Chainbearer, or The Little page manuscripts, II, 1845
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Hefte 1, side 5-10: Forord [af forf.].
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser ... Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Gyldendal, 1849-50. [Bind] I-IV, 282 + 312 + 296 + 264 sider (1849-50, roman) EMP 501
originaltitel: The personal history of David Copperfield, 1849-50
del af: Fædrelandet
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852 i: Samtlige Værker [1-3] Senere udgave: David Copperfield den Yngre, fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser (dem han stadig troet skulde blive udgivne). ♦ 1852. [Bind] I-III, 300 + 356 + 400 sider
1861 Senere udgave: 40 Billeder til David Copperfield. Lithographerede efter de engelske Originalraderinger. ♦ Schwartz' Eftf., [1861]. 40 tavler
1861-62 i: Samtlige Værker [4-5] Senere udgave: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser (dem han aldrig havde troet skulde blive udgivne). Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1861-62. [Bind] I-II, 532 + 558 sider
1878 i: Samlede Værker [20-21] Senere udgave: David Copperfield
1886-88 Senere udgave: David Copperfields Levned. Overs. efter The personal history of David Copperfield af Albert Andresen. Med Billeder. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ 1886-88. Del 1-4, (321 sider + 4 tavler) + (260 sider + 3 tavler) + (372 sider + 4 tavler) + (388 sider + 5 tavler)
1891 i: Samlede Værker [9-10] Senere udgave: David Copperfield den Yngres Livshistorie. Af Charles Dickens. Oversat fra Engelsk ved L. Moltke. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, 1891. [Bind] I-II., 509 + 533 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
1908 Senere udgave: David Copperfield den yngres Livshistorie. Oversat ved L. Moltke. 5. gennems. Udg. ♦ J. Erslev, 1908. [Bind] I-II, 510 + 534 sider. Pris: kr. 4,00. (Samlede Værker, IX)
1910 Senere udgave: David Copperfield. Paa Dansk ved Niels K. Kristensen. Med 30 Tegninger af Axel Mathiesen. ♦ Chr. Erichsen, 1910. 300 sider. (Børnenes Bogsamling, XXXI)
1913 Senere udgave: David Copperfield. Paa Dansk ved Theod. Ewald. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.]. 1913. 556 sider
1925 Senere udgave: David Copperfield den yngres Livshistorie. [Oversat af L. Moltke.] Med Tavler [filmbilleder, Nordisk Film]. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. [Bind] I-II, 320 + 338 sider, illustreret
1926 Senere udgave: David Copperfield den yngres Livshistorie. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer af H. K. Browne (Phiz). 6. gennemsete Udgave [revidet af Inger-Louise og Mogens Boisen]. ♦ Emil Wiene, 1926. [Bind] I-II, 460 + 480 sider
1933 Senere udgave: David Copperfields Barndom. Illustreret af Richard Bøcker. (Oversat og bearbejdet af Lissie Elsass). ♦ Hirschsprung, 1933. 164 sider, illustreret
1941 Senere udgave: David Copperfield. Oversat af Paul Læssøe Müller. Illustr. af H. K. Browne (Pitz). ♦ Haase, 1941. [Bind] I-II, 516 + 532 sider, illustreret. Pris: 4,85 + 4,85 kr
1944 Senere udgave: David Copperfield. Bearbejdet ved Ellen Kirk. (Illustr. af Des Asmussen). ♦ Arthur Jensen, 1944. 190 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85
1952 Senere udgave: David Copperfield. (Bearbejdet og overs. af Erik Brønnum). ♦ Aamodt, 1952. 240 sider. Pris: kr. 4,85
1974 Senere udgave: David Copperfield. På dansk ved Grete Juel Jørgensen. Ill. af Gianni. ♦ Lademann, 1974. 148 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser, (dem han aldrig havde troet skulde blive udgivne).
 note til oversat titel Bind 4, 2 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra 10de Aarg. Nr. 151 (3-7-1849) til 11te Aarg. Nr. 290 (12-12-1850), under titlen: David Copperfield juniors Levnet og Eventyr. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 19 afsnit fra maj 1849 til november 1850. Udgivet i bogform 1850.
 note til titel Den oprindelige fulde originaltitel: The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield the Younger of Blunderstone Rookery (Which He Never Meant to Publish on Any Account).
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Fædrelandet på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Samtlige Værker. Oversatte af L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, P. H. Eibes Forlag, 1852-59. Bd. 1-24 (1852-59, roman) EMP 508 👓
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Indhold

[1-3] Dickens, Charles: David Copperfield den Yngre, fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser (dem han stadig troet skulde blive udgivne). ♦ 1852. [Bind] I-III, 300 + 356 + 400 sider (1852, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849-50 1. udgave: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser ... Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Gyldendal, 1849-50. [Bind] I-IV, 282 + 312 + 296 + 264 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note til oversat titel Bind I, side 5-6: Forfatterens Fortale.
 note til oversat titel Andet Oplag, 1856. 300 + 356 + 400 sider.
[4-5] Boz [ie: Dickens, Charles]: Pickwick Clubbens efterladte Papirer, indeholdende en nøiagtig Beretning om dens corresponderende Medlemmers Vandringer, Farer, Reiser, Hændelser og Idtrætter. Af Boz (Charles Dickens). Oversat fra engelsk ved L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1852. [Bind] I-II, 487 + 479 sider (1852, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Pickwick-Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en tro Beretning om de corresponderende Medlemmers Iagttagelser, Farer, Reiser, Eventyr og interessante Fata. Overs. af Engelsk ved Ludvig Jordan. ♦ Steen & Søn, 1840. Deel 1-2, 694 + 664 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind I, side 5-6: [Tilegnelse til "Advocat Talfourd, Parlamentsmedlem", signeret C.D.].
 note til oversat titel Bind I, side 7-8: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[6] Dickens, Charles: Oliver Twist eller Fattighus-Drengens Livsvandring. ♦ Eibe, 1853. xii + 503 sider (1853, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-xii: Forfatterens Indledning til tredie Udgave.
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[7-8] Dickens, Charles: Bleak House. ♦ Eibe, 1852-53. [Bind] I-II, iv + 551 + 515 sider (1852-53, roman)
originaltitel: Bleak House, 1852-53
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [17-18] Senere udgave: Bleak House
1878 i: Samlede Værker [18-19] Senere udgave: Bleak House
1892 i: Samlede Værker [14-15] Senere udgave: Bleak House. Af Charles Dickens. Oversat fra engelsk ved L. Moltke. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, 1892. [Bind] I-II, 560 + 518 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
1910 i: Værker [1-2] Senere udgave: Bleak-House. Femte paany reviderede Udgave. ♦ Lyset, 1910. Bind 1-2, 458 + 424 sider
1926 Senere udgave: Bleak-House. [Oversat af L. Moltke]. ♦ (Gutenberg Forlag, P.H. Fergo) (A. Busck), 1926. [Bind] I-II, 352 + 368 sider, illustreret
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 20 hæfter mellem marts 1852 til september 1853.
 note til oversat titel Bind I, 1 upagineret side: [Tilegnelse til mine "Medbrødre i Samfundet for Litteratur og Konst"].
 note til oversat titel Bind I, side i-iii [i 2. oplag 1858 side 5-7]: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note om føljeton Føljeton (denne oversættelse) i Fædrelandet fra 13de Aarg. Nr 65 (17-3-1852) til 14de Aarg. Nr 220 (22-9-1853). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url film TV-serie flere gange, første gang 1959. Artikel om serien på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om oplag Andet Oplag, 1858. 556 + 515 sider.
 anmeldelse Hertil er udkommet: Knud Sørensen: Dickens på dansk. L. Moltkes og Eva Hemmer Hansens oversættelser af Bleak House. Odense Universitetsforlag, 2000. 104 sider. (Odense University Studies in Linguistics, vol. 11) (RASK Supplement, vol. 10). Link til ekstern webside http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A22896296
[9] Dickens, Charles: Juleeventyr. ♦ 1853 (1853-54, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1854-58 Senere udgave: Juleeventyr. Overs. af L. Moltke. Andet Oplag. ♦ 1854-58
1862 i: Samtlige Værker [6] Senere udgave: Juleeventyr
1875 i: Samlede Værker [3] Senere udgave: Juleeventyr
1879 Senere udgave: Juleæventyr. Frit overs. efter Charles Dickens': A Christmas Carol, af Albert Andresen. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ 1879. 119 sider
1889 i: Samlede Værker [1] Senere udgave: Juleæventyr
1919 i: Samlede Værker [15] Senere udgave: Juleeventyr. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 368 sider
1930 Senere udgave: Juleeventyr. [Ny Udg.]. M. Illustr. ♦ Wiene, 1930. 302 sider, illustreret
1950 Senere udgave: Juleeventyr. Et Julekvad i prosa og Livets kamp. På dansk ved L. Moltke. ♦ Samleren, 1950. 192 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[9:a] Dickens, Charles: Et Juleqvad i Prosa eller en Spøgelseshistorie om Julen. ♦ Kjøbenhavn, paa F.H. Eibes Forlag, 1853. 96 sider (1853, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 1. udgave: Julenatten. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 134 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 7: Forord [signeret C.D.].
 note om oplag Andet Oplag, 1854. 92 sider. [Separat udgave].
 note til oversat titel [3. Oplag =] Samtlige Værker. [Anden Udgave]. Bind 6, 1862.
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[9:b] Dickens, Charles: Klokkeslagene. Et Nisseeventyr om nogle Klokker, som ringede et gammelt Aar ud og et nyt Aar ind. ♦ Eibe, 1853. 96 sider (1853, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1845 1. udgave: Klokkerne eller en Krønike om nogle Klokker, der ringede et gammelt Aar ud og et nyt ind. ♦ Schubothe, 1845. 175 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, 1856. 96 sider.
 note til oversat titel 3. Oplag = Samtlige Værker. Bind 6. 1862.
[9:c] Dickens, Charles: Faarekyllingen ved Arnen. Et Feeventyr om Hjemmet. Oversat fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, F. H. Eibes Forlag, 1854. 92 sider (1854, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1846 1. udgave: Faarekyllingen på Arnestedet. En Feehistorie. ♦ Udgivet og forlagt af L. Jordan, 1846. 212 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3: Lord Jeffrey tilegnes denne lille Fortælling med Kjærlighed og Hengivenhed af Forfatteren.
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note til oversat titel Måske har kun den separate udgave årstallet 1853, mens bindet i samlede værker har 1853.
 note til oversat titel Første sætninger: Det var Kjedlen, som begyndte! Fortæl mig bare ikke, hvad Mrs. Peerybingle sagde. Jeg veed det bedre. Mrs. Peerybingle kan paastaae lige til Dommedag, at hun ikke kan sige, hvem af dem det var, som begyndte; men jeg siger, at det var Kjedlen.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Google Books
[9:d] Dickens, Charles: En Julephantasi om en Mand, som forfulgtes af et Spøgelse og sluttede en Accord med det. ♦ Eibe, 1854. 104 sider (1854, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849 1. udgave: Den plagede Mand eller Spøgelsets Handel. En Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ Forlagt af Anton Caén, 1849. 144 sider
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, [formodentlig 1857].
 note til oversat titel 3. Oplag = Samtlige Værker. Bind 6, 1862.
[10-12] Dickens, Charles: Master Humphreys Stueuhr. ♦ 1854. [Bind] I-III, (iv + 434) + (ii + 449) + (ii + 654) sider (1854, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1841-43 i: Udvalgte Romaner [1-3] 1. udgave: Nelly og hendes Bedstefar, eller den Gamles Drøm. Fortælling. Efter det Engelske ved C.P.H. ♦ Schubothe, 1841-43. Deel 1-3, 314 + 323 + 345 sider
1845 1. udgave: Barnaby Rudge. Fortælling. ♦ J.H. Schubothe, 1845. Deel 1-4, 308 + 322 + 302 + 299 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Omfatter: Den gamle Raritetsboutik [tidligere dansk titel: Nelly og hendes Bedstefar], samt: Barnaby Rudge.
 note til oversat titel Bind I, 1 upagineret side: [Tilegnelse til Samuel Rodgers, signeret C.D.].
 note til oversat titel Bind I, side i-iv: Indledning [til tidsskriftet af forf.].
 note til oversat titel Bind II, side i-ii: Indledning [af forf.].
 note til oversat titel Bind III, side i-ii: Fortale til Barnaby Rudge [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[13] Dickens, Charles: Strenge Tider. ♦ Eibe, 1854. 320 sider (1854, roman)
originaltitel: Hard times, 1854
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1862 i: Samtlige Værker [8] Senere udgave: Strenge Tider
1888 i: Samlede Værker [26] Senere udgave: Strenge Tider
1893 i: Samlede Værker [20] Senere udgave: Strenge Tider. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, 1893. 343 sider
1910 i: Værker [3] Senere udgave: Strenge Tider. 274 sider
1919 i: Samlede Værker [6] Senere udgave: Strenge Tider. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 304 sider
1930 Senere udgave: Strenge Tider. Oversat af L. Moltke. ♦ Wiene, 1930. 342 sider. (Bogvennens Bibliotek)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel På engelsk publiceret i afsnit i: Household Words, volume xi, no. 210 (1-4-1854) til no. 229 (12-8-1854). Udgivet i bogform 1854.
 note til oversat titel Bindet også udgivet separat.
 note om føljeton Denne oversættelse føljeton i Fædrelandet fra 4-4-1854 til 23-8-1854.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af det første afsnit i Household Words på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[14-15] Dickens, Charles: Forretninger med Firmaet Dombey & Søn, en gros, en detail og til Udførsel. ♦ 1855-56. [Bind] I-II, 512 + 559 sider (1855-56, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1847-50 1. udgave: Dombey og Søn. Roman af Boz. Overs. fra Engelsk. ♦ Schubothe, 1847-50. Deel 1-4, 398 + 467 + 518 + 559 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind I, side 5: [Tilegnelse til "Marqvisen af Normanby" af forf.].
 note til oversat titel Bind I, side 7: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[16] Dickens, Charles: Skizzer. ♦ 1856. 559 sider (1856, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 1. udgave: Hverdagslivet. En Skildring. ♦ Schubothe, 1844. 183 sider. Pris: 64 Sk.
1844 1. udgave: Livet i London. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 184 sider
1864 i: Samtlige Værker [23] Senere udgave: Skizzer. Af Charles Dickens. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1864. 568 sider. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri)
1877 i: Samlede Værker [14] Senere udgave: Skizzer
1888 indgår i: Fortællinger [b] Senere udgave: Pensionatet
1894 i: Samlede Værker [25a] Senere udgave: Skitser. ♦ 1894. 499 sider
1920 i: Samlede Værker [24] Senere udgave: Skitser. Oversat af L. Moltke. M. Illustr. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, [1920]. 318 sider, illustreret
1920 i: Samlede Værker [21a] Senere udgave: Karakterskildringer. Side [5]-66
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5: Bemærkning [af forf.].
 note til oversat titel Første samlede udgave af: Sketches by Boz.
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[16a] Dickens, Charles: Syv Skizzer fra vort Sogn (1856, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Hverdagslivet [c] 1. udgave: Sex Skizzer af vort Sogn. (Den femte af de i orignalen syv Skizzer er udeladt)
[16b] Dickens, Charles: Optrin (1856, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[16c] Dickens, Charles: Charakteerskildringer (1856, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[16c01] Dickens, Charles: Tanker om Folk (1856, novelle(r))
originaltitel: Thoughts about People, 1836
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s244 [b]] Senere udgave: Tanker om Folk. Side 244-49
1920 i: Samlede Værker [21a01] Senere udgave: Tanker om Folk. Side [7]-11
kollaps Noter
 note til oversat titel Tidligere publiceret i forkortet dansk oversættelse i: Portefeuillen, 22-9-1839, med titlen: Den rige, gamle Pebersvend.
[16c02] Dickens, Charles: Et Julegilde (1856, novelle(r))
originaltitel: A Christmas dinner, 1836
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s249] Senere udgave: Et Julegilde. Side 249-55
1920 i: Samlede Værker [21a02] Senere udgave: Et Julegilde. Side 12-16
[16c03] Dickens, Charles: Det ny Aar (1856, novelle(r))
originaltitel: The New Year, 1836
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s255] Senere udgave: Det nye Aar. Side 255-61
1920 i: Samlede Værker [21a03] Senere udgave: Det ny Aar. Side 16-21
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Bell's Life in London, 3-1-1836.
[16c04] Dickens, Charles: Miss Evans og "Ørnen" (1856, novelle(r))
originaltitel: Miss Evans and the Eagle, 1835
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s261] Senere udgave: Miss Evans og "Ørnen". Side 261-66
1920 i: Samlede Værker [21a04] Senere udgave: Miss Evans og "Ørnen". Side 22-26
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Bell's Life in London, 4--10-1835.
[16c05] Dickens, Charles: Krotaleren (1856, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1855 i: Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s228] 1. udgave: Værtshuustaleren. (Af Ch. Dickens). Side 228-33
[16c06] Dickens, Charles: Hospitalspatienten (1856, novelle(r))
originaltitel: The hospital patient, 1836
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s272] Senere udgave: Hospitalspatienten. Side 272-76
1920 i: Samlede Værker [21a06] Senere udgave: Hospitalspatienten. Side 31-35
kollaps Noter
 note til oversat titel Tidligere publiceret i dansk oversættelse i: Almue-Vennen (Aarhus), nr. 1 (2-1-1842), med titlen: Sygehuset.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: The Carlton Chronicle, 6-8-1836.
[16c07] Dickens, Charles: Mr. John Dounces ilde anbragte Forelskelse (1856, novelle(r))
originaltitel: The misplaced attachment of Mr. John Dounce, 1835
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s276] Senere udgave: Mr. John Dounces ilde anbragte Forelskelse. Side 276-83
1920 i: Samlede Værker [21a07] Senere udgave: John Dounces mislykkede Forelskelse. Side 35-41
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: in Bell's Life in London, 25-10-1835, med titlen: Love and Oysers.
 note om føljeton Tidligere publiceret i dansk oversættelse i: Kjøbenhavns Natkikkert, nr. 11, 1839, med titlen: Den forlibte Enkemand.
[16c08] Dickens, Charles: Den skuffede Modehandlerinde (1856, novelle(r))
originaltitel: The mistaken milliner. A Tale of Ambition, 1835
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s283] Senere udgave: Den skuffede Modehandlerinde. En Fortælling af Ærgjerrighed. Side 283-90
1920 i: Samlede Værker [21a08] Senere udgave: Den skuffede Modehandlerinde. En Fortælling om Ærgerrighed. Side 41-47
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Bell's Life in London, 22-11-1835, under titlen: The Vocal Dressmaker.
[16c09] Dickens, Charles: Danseskolen (1856, novelle(r))
originaltitel: The dancing academy, 1835
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s290] Senere udgave: Dandseskolen. Side 290-97
1920 i: Samlede Værker [21a09] Senere udgave: Danseskolen. Side 47-53
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Bell's Life in London, 11-10-1835.
[16c10] Dickens, Charles: Lurvet-gentile Folk (1856, novelle(r))
originaltitel: Shabby-Genteel People, 1836
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s297] Senere udgave: Lurvet-gentile Folk. Side 297-301
1920 i: Samlede Værker [21a10] Senere udgave: Lurvet-gentile Folk. Side 53-57
kollaps Noter
 note om føljeton Tidligere publiceret i forkortet dansk oversættelse i: Portefeuillen, 29-9-1839, med titlen: Læredrengene. De elegante Betlere.
[16c11] Dickens, Charles: En lystig Aften (1856, novelle(r))
originaltitel: Making a Night of It, 1835
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s302] Senere udgave: En lystig Aften. Side 302-08
1920 i: Samlede Værker [21a11] Senere udgave: En lystig Aften. Side 57-63
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: in Bell's Life in London, 18-10-1835. Udgivet i bogform i: Sketches by Boz, 1836.
 note om føljeton Tidligere publiceret i dansk oversættelse i: Kjøbenhavns Natkikkert, nr. 104, 1838, med titlen: En lystig Nat (Af Boz's "Humoristiske Genrebilleder af Hverdagslivet i London").
[16c12] Dickens, Charles: Arrestantvognen (1856, novelle(r))
originaltitel: The prisoners' van, 1836
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s308] Senere udgave: Arrestantvognen. Side 308-11
1920 i: Samlede Værker [21a12] Senere udgave: "Salatfadet". Side 63-66
[16d] Dickens, Charles: Fortællinger (1856, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1920 i: Samlede Værker [21b12] Senere udgave: Drankerens Død. Side 288-99
1920 [Samlet udgave] i: Samlede Værker [21b] Senere udgave: Fortællinger. Side [67]-299
[16d01] Dickens, Charles: Pensionatet (1856, roman)
originaltitel: The boarding-house, 1834
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s312 [b]] Senere udgave: Kosthuset. Side 312-355
1920 i: Samlede Værker [21b01] Senere udgave: Pensionatet. Side [67]-104, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: The Monthly Magazine, maj og august 1834.
[16d02] Dickens, Charles: Mr. Minns og hans Fætter (1856, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [e] 1. udgave: Mr. Minns og hans Fætter
[16d03] Dickens, Charles: Sentimentalitet (1856, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Hverdagslivet [a] 1. udgave: Sentimentalitet
[16d04] Dickens, Charles: Familien Tuggs i Ramsgate (1856, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [b] 1. udgave: Familien Tuggs i Ramsgate
[16d05] Dickens, Charles: Horatio Sparkins (1856, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [f] 1. udgave: Horatio Sparkins
[16d06] Dickens, Charles: Det sorte Slør (1856, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [d] 1. udgave: Det sorte Slør
[16d07] Dickens, Charles: Udflugten med Dampskibet (1856, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Hverdagslivet [b] 1. udgave: Lystfarten paa Dampbaaden
[16d08] Dickens, Charles: Duellen i Store Winglebury (1856, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [c] 1. udgave: Duellen i Store-Winglebury
[16d09] Dickens, Charles: Mrs. Joseph Porter (1856, novelle(r))
originaltitel: Mrs. Joseph Porter, 1834
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s481] Senere udgave: Mrs. Joseph Porter. Side 481-92
1920 i: Samlede Værker [21b09] Senere udgave: Mrs. Joseph Porter. Side 219-29
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i The Monthly Magazine, januar 1834.
[16d10] Dickens, Charles: En Hændelse i Watkin Tottles' Liv (1856, novelle(r))
originaltitel: A passage in the life of Mr. Watkins Tottle, 1835
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864 i: Samtlige Værker [23s492] Senere udgave: En Tildragelse i Mr. Watkins Tottles Liv. Side 492-535
1920 i: Samlede Værker [21b10] Senere udgave: En Hændelse i Watkin Tottles Liv. Side 230-69, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: The Monthly Magazine, januar og februar 1835.
[16d11] Dickens, Charles: Barselgildet i Bloombury (1856, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [g] 1. udgave: Master Kitterbell's Daab
[16d12] Dickens, Charles: Drankerens Død (1856, roman)
originaltitel: The drunkard's death, 1836
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af IV (pseudonym)
1864 i: Samtlige Værker [23s555] Senere udgave: Drankerens Død. Side 555-68
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For underholdende Æmner, 1847, October, No. 15, side [73]-76 og 1847, October, No. 16, side [77]-78, under titlen: Drankerens Død. (Af Charles Dickens). [Efter teksten]: (Oversat af IV).
[17-18] Dickens, Charles: Lille Dorrit. I to Bøger. ♦ Eibe, 1856. [Bind] I-II, i-iv + 5-531 + 493 sider (1856, roman)
originaltitel: Little Dorrit, 1855-57
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1862 i: Samtlige Værker [9-10] Senere udgave: Lille Dorrit
1876 i: Samlede Værker [7-8] Senere udgave: Lille Dorrit
1890 i: Samlede Værker [4-5] Senere udgave: Lille Dorrit
1909 Senere udgave: Lille Dorrit. Oversat af L. Moltke. ♦ København, Chr. Flors Boghandel, 1909. 1.-2. Bog, 432 + 398 sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bachi))
1920 i: Samlede Værker [25-26] Senere udgave: Lille Dorrit. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1920. [Bind] I-II, 478 + 432 sider
1925 Senere udgave: Lille Dorrit. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. 1.-2. Del, 328 sider + 12 tavler + 312 sider + 12 tavler. (Dickens Værker, V-VI)
1929 Senere udgave: Lille Dorrit. Oversat af L. Moltke. 6. gennemsete Udg. Med Illustrationer. ♦ Emil Wiene. [Bind] I-II, 392 + 368 sider, illustreret
1975 Senere udgave: Lille Dorrit. Overs. af Eva Hemmer Hansen. Ill. af Hablôt Knight Browne (Phiz). Udg. i samarb. med Nyt Dansk Litteraturselskab. ♦ Hernov, 1975. Bind 1-2, (10 + 864 sider), illustreret
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til oversat titel Indhold: I: Fattigdom. II: Rigdom.
 note til oversat titel Bind I, 1 upagineret side: [Tilegnelse til "Clarkson Stanfield" af forf.].
 note til oversat titel Bind I, side i-iii: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note om føljeton Denne oversættelse som Føljeton i Fædrelandet fra 12-12-1855 til 30-6-1857. Forordet 1-7-1857.
 note til titel Oprindelig udgivet på engelsk i 19 månedlige hæfter fra december 1855 til Juni 1857. Udgivet i bogform 1856-57.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[19-20] Dickens, Charles: Nicholas Nickleby's Levnet og Eventyr. ♦ 1856-58. [Bind] I-II, 495 + 517 sider (1856-58, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1839-41 1. udgave: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr. Af Boz. Overs. af Jacob Behrend. ♦ Jacob Behrend, 1839-41. Deel 1-8, (219 sider + 1 tavle) + 215 + 216 + 203 + 206 + 220 + 187 +132 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind I, side 5: [Tilegnelse til "W.C. Macready" of forf.].
 note til oversat titel Bind I, side 7-10: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[21] Dickens, Charles: Reiseminder. ♦ 1858 (1858, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[21a] Dickens, Charles: Optegnelser fra Amerika. 295 sider (1858, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 1. udgave: Optegnelser fra Amerika. Overs. af Joh. Rasmus Dein. ♦ Mariebo, 1852-53. Del 1-3, 120 + 152 + 118 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 7: [Tilegnelse til "mine Venner i Amerika" af forf.].
[21b] Dickens, Charles: Skildringer fra Italien. 206 sider (1858, tekster)
originaltitel: Pictures from Italy, 1846
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1865 i: Samtlige Værker [24b] Senere udgave: Skildringer fra Italien
1880 i: Samlede Værker [25b] Senere udgave: Skildringer fra Italien
1894 i: Samlede Værker [27b] Senere udgave: Skildringer fra Italien
1919 i: Samlede Værker [12b] Senere udgave: Skildringer fra Italien
[22-23] Dickens, Charles: Martin Chuzzlewit og hans Slægtninges, Venners og Fjenders Levnet og Eventyr .. ♦ Eibe, 1859. [Bind] I-II, 528 + 519 sider (1859, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 1. udgave: En Historie om Martin Chuzzlewits Liv og Levnetsløb, om hans Slægtninger, Venner og Fjender, indeholdende hele hans Færd og Vandel... ♦ Odense, Milo, 1852-53. Deel 1-6, 1708 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind I, side 5: [Tilegnelse til "Miss Burdett Coutts" af forf.].
 note til oversat titel Bind I, side 7-8: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note til oversat titel Fulde titel: Martin Chuzzlewit og hans Slægtninges, Venners og Fjenders Levnet og Eventyr, indeholdende alle hans Testamenter og Paafund tilligemed en historisk Beretning om hvad han gjorde og hvad han ikke gjorde, samt Oplysninger om hvem der arvede Familiesølvtøiet og hvem der fik Sølvskeerne og hvem der fik Træskeerne, saa at det Hele danner en fuldstændig Nøgle til Huset Chuzzlewit.
[24a] Dickens, Charles: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider (1859, roman)
originaltitel: A tale of two cities, 1859
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1863 i: Samtlige Værker [13] Senere udgave: En Fortælling om to Byer
1875 i: Samlede Værker [6] Senere udgave: En Fortælling om to Byer
1886 Senere udgave: To Byer. Dansk Bearbejdelse, gjennemset af Vilhelm Møller. Med Illustrationer. ♦ W.L. Wulff, 1886. 379 sider, illustreret
1888 i: Samlede Værker [6] Senere udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. Fjerde Udgave. ♦ Eibe, 1888. 431 sider
1891 i: Samlede Værker [6] Senere udgave: En Fortælling om to Byer. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, [1891]. 431 sider
1905 i: Udvalgte Værker [1] Senere udgave: En Fortælling om to Byer. ♦ 1905. 414 sider
1909 Senere udgave: En Fortælling om to Byer. I Overs. ved Oluf Petersen, ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1909. 352 sider
1919 i: Samlede Værker [3] Senere udgave: En Fortælling om to Byer. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 392 sider
1925 Senere udgave: To Byer. Med 12 Tavler. ♦ Dansk Forlag (P. H. Fergo), 1925. 328 sider + tavler. (Dickens Værker, III-IV)
1927 Senere udgave: En Fortælling om to Byer. Oversat af L. Moltke. M. Illustrationer af K. H. Browne (Phiz). 6. gennemsete Udgave. ♦ Emil Wiene, 1927. 364 sider
1932 Senere udgave: En Fortælling om to Byer. [Oversat af L. Moltke]. ♦ »Ude og Hjemme«s Forlag, 1932. 312 sider
1941 Senere udgave: Fortællingen om To Byer. Overs. af Else Brudenell-Bruce. Illustr. af H. K. Browne (Phiz). Omslag af Ib Andersen. ♦ Haase, 1941. 392 sider, illustreret. Pris: kr. 4,85
1951 Senere udgave: To byer. ♦ Samleren, 1951. 256 sider. Pris: kr. 5,00
1957 Senere udgave: To byer. [Af] Charles Dickens. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1957]. [48] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1959 Senere udgave: To byer. [Ny udg.] Overs. fra engelsk af Ejnar Reeslev. Med 30 tegninger af Helge Kühn-Nielsen. ♦ Danske boghandleres Kommissionsanstalt, 1959. 235 sider, illustreret
1962 Senere udgave: To byer
1970 Senere udgave: To byer. Efterskrift af Tage la Cour. Ill. af K. H. Browne (Phiz). Overs. af Else Brudenell-Bruce. ♦ Lademann, 1970. Bind 1-2, 244 + 254 sider, illustreret
1972 Senere udgave: To byer. Overs. fra engelsk af L. Moltke. Ill. af "Phiz". ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 391 sider, 13 tavler
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Tilegnelse til "Lord John Russell" af forf.].
 note til oversat titel Side 3: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat, dog sammen med Livets Kamp.
 note om føljeton Denne oversættelse føljeton i Fædrelandet fra 26-5-1859 til 27-12-1859.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 31 afsnit i: All the year round, volume I, no. 1 (30-4-1859) til volume II, no. 31 (26-11-1859). Udgivet i bogform 1859. Link til ekstern webside www.djo.org.uk
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af det første afsnit i All the year round på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[24b] Dickens, Charles: Livets Kamp. En Kjærlighedsfortælling. ♦ Eibe, 1859. 98 sider (1859, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1847 1. udgave: Livets Kamp. En Historie om Kjerlighed. ♦ Jordan, 1847. 192 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3: [Tilegnelse til "mine engelske Venner i Schweits"].
 note til oversat titel Andet Oplag, [formodentlig 1857].
 note til oversat titel 3. Oplag = Samtlige Værker. Bind 6, 1862.
[25] Dickens, Charles: Supplementbind til Charles Dickens's Samtlige Værker indeholdende Udvalgte Fortællinger af Household Words. Paa Dansk ved P. B. Blicher. ♦ Eibe, 1859. 379 sider (1859, novelle(r))
originaltitel: Household words (tidsskrift), 1850-59
redigeret af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fortællingerne er ikke af Charles Dickens, men har været (anonymt) publiceret i tidsskriftet Household Words, som blev redigeret af ham.
[25:a] anonym: Alice (1859, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
[25:b] anonym [von Goetznits]: En Negerjagt (1859, novelle(r))
originaltitel: A negro-hunt, 1858
af von Goetznitz (sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xviii, no. 434 (17-7-1858), page 109-13.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:c] anonym [Linton, Eliza Lynn]: Lyndon Hall (1859, novelle(r))
originaltitel: Lyndon Hall, 1857
af Eliza Lynn Linton (1822-1898, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xvi, no. 399 (14-11-1857), page 468-76, no. 400 (21-11-1857) page 496-501.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:d] anonym: Mit tabte Hjem (1859, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
[25:e] anonym [Parr, Harriet]: Arvingen til Hardington (1859, novelle(r))
originaltitel: The heir of Hardington, 1858
af Harriet Parr (1828-1900, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xviii, no. 412 (16-10-1858) page 412-19.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:f] anonym [Gaskell, Margaret Emily]: Helena Mathewson (1859, novelle(r))
originaltitel: Helena Mathewson, 1857
af Elizabeth Cleghorn Gaskell (1810-1865, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xvi, no. 380 (4-7-1857) page 13-22.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:g] anonym: En Inklinationsparti (1859, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
[25:h] anonym [Jewsbury, Geraldine Endsor]: Angnes Lee (1859, novelle(r))
originaltitel: Angnes Lee, 1857
af Geraldine Endsor Jewsbury (1812-1880, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xvi, no. 381 (11-7-1857) page 36-46.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:i] anonym [Speight, Thomas Wilkinson]: Vort Familiemaleri (1859, novelle(r))
originaltitel: Our family picture, 1857
af Thomas Wilkinson Speight (1830-1915, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xvi, no. 392 (26-9-1857) page 303-08, no. 393 (3-10-1857) page 326-33, no. 394 (10-10-1857) page 355-60.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:j] anonym [Speight, Thomas Wilkinson]: Grayrigg Grange (1859, novelle(r))
originaltitel: Grayrigg Grange, 1857
af Thomas Wilkinson Speight (1830-1915, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xv, no. 378 (20-6-1857), page 579-87.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:k] anonym: En Kones Historie (1859, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
[25:l] anonym: En Mahomedansk Moder (1859, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
[25:m] anonym [Parr, Harriet]: En spadserende Dame (1859, novelle(r))
originaltitel: The lady on the Mall, 1858
af Harriet Parr (1828-1900, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xvii, no. 428 (5-6-1858), page 578-80.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog (oversætter) Stowe, Harriet B.: Onkel Toms Hytte. Oversat fra Originalen af L. Moltke. Med 48 Illustrationer. ♦ C.C. Lose & Delbanco, C.G. Iversen, 1853. [2] 427 sider, 48 tavler. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1853, roman) EMP1317 👓
Detaljer
af Harriet Beecher Stowe (1811-1896, sprog: engelsk)
illustrationer af Anonym
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Af Harriet Beecher Stowe. Oversat fra den nordamerikanske Original af Capt. Schädtler. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst, 1853. xiii + 616 sider. (Trykkeri: Trykt hos S. Trier)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom, 1852-53 i otte hefter, fra 18-12-1852 til 26-4-1853.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Fortale [Af forfatteren].
 note til oversat titel Side 419-27: Fem og Fyrgetyvende Kapitel. Slutningsbemærkninger.
 anmeldelse Flyve-Posten, 1852, nr. 371 [anmeldelse].
 Bog (oversætter) Lever, Charles: Familien Dodd paa Udenlandsreise. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. ♦ 1854-55. Del 1-4, x + 244 + 204 + 216 + 198 sider. (Udlandet, iii-vi) (1854-55, roman) EMP 933
originaltitel: The Dodd family abroad, 1852-54
serietitel: Udlandet, 3-06
Detaljer
af Charles (James) Lever (1806-1872, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii: [Tilegnelse til "Edward Lytton Bulwer" signeret C.L.].
 note til oversat titel Del 1, side v-x: Et Ord til Udgiveren [af den Dodd'ske brevveksling].
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Juleeventyr. Overs. af L. Moltke. Andet Oplag. ♦ 1854-58 (1854-58, roman) EMP 514
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1853-54 i: Samtlige Værker [9] 1. udgave: Juleeventyr. ♦ 1853
kollaps Noter
 note til oversat titel De enkelte eventyr udgivet i 2. oplag separat.
 Bog (oversætter) Marryat, Fr.: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. [2. Udgave]. ♦ 1855. Deel 1-2, 367 + 367 sider (1855, roman) EMP1010
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Bog (oversætter) Campe, Joachim Heinrich: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otte og fyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Anden Udgave. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibe, 1855. 1.-2. Deel, 334 sider, illustreret (1855, børnebog) 👓
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [3]: [Forord, signeret: Kjøbenhavn, i December 1846. Oversætteren].
 note til oversat titel Bogen har fortløbende paginering. Første Deel slutter på side 142 og Anden Del starter med side 145.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: Godolphin. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. Ny Subscriptionsudg. ♦ 1857-58. Deel 1-2, 320 + 316 sider (1857-58, roman) EMP 343
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1841 i: Samlede Skrivter [29-30] 1. udgave: Godolphin. Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 320 + 316 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Anfører "Samlede Skrifter. Bd. 29-30", men er ikke et titeloplag af disse.
 Bog (oversætter) Marryat, Frederick: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. Deel 1-2, 344 + 351 sider (1858, roman) EMP1010
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1842 i: Samlede Skrivter [31-32] 1. udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider
 Bog (oversætter) Bade, Th.: Skalpjægeren eller Den amerikanske Robinson. Tildragelser og Skildringer af det amerikanske Jagt- Krigs- Reise- og Skovliv. Udgivet af Theodor Bade. Overs. fra Tydsk af L. Moltke. ♦ 1858. 222 sider (1858, roman) EMP1637
originaltitel: Der Scalpjäger. Abenteurer-Fahrten im Westen oder Der amerikanische Robinson. Erlebnisse, Natur- und Sittenschilderungen aus dem amerikanischen Jagd-, Kriegs-, Reise- und Waldleben, 1857
Detaljer
af Theodor Bade (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 fejlagtigt anført under engelske romaner.
 note til oversat titel Side 3: Forord [af forf.].
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [9]] St. Valentins Dag eller Perths fagre Mø. En Fortælling. Overs. af L. Moltke. ♦ 1860. 659 sider (1860, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1828-29 1. udgave: Sanct Valentine's Dag eller den smukke Pige i Perth. Overs. efter den engelske Original ved S. Meisling. ♦ 1828-29. Bd. 1-3, 220 + 200 + 248 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-9: Fortale [af forf.].
 note til oversat titel Side 10-22: Indledning [af forf.].
 Bog (oversætter) Lever, Charles: En Dags Ridt. Et Livs Roman. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. ♦ 1861. 467 sider (1861, roman) EMP 932
originaltitel: A day's ride, 1863
af Charles (James) Lever (1806-1872, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [10]] Quentin Durward. En Fortælling. Overs. af L. Moltke. ♦ 1861. 668 sider (1861, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1825 1. udgave: Quentin Durward. En romantisk Skildring. I tre Dele. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1825. Deel 1-3, 230 + 286 + 318 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-15: Indledning [af forf.].
 note til oversat titel Side 16-46: Forord [af forf.].
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Samtlige Værker. Overs. af L. Moltke. [Anden Udgave]. Bd. 1-29. 1861-70 (1861-70, roman) EMP 530
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Indhold

[1-2] Dickens, Charles: Pickwick Clubbens efterladte Papirer, indeholdende en nøiagtig Beretning om dens corresponderende Medlemmers Vandringer, Farer, Reiser, Hændelser og Idtrætter. ♦ Eibe, 1861. [Bind] I-II, 489 + 480 sider (1861, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Pickwick-Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en tro Beretning om de corresponderende Medlemmers Iagttagelser, Farer, Reiser, Eventyr og interessante Fata. Overs. af Engelsk ved Ludvig Jordan. ♦ Steen & Søn, 1840. Deel 1-2, 694 + 664 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Hertil findes: Billederne dertil, eft. d. eng. Originaludgave. ♦ SchwartzsEftf., 1861.
 note om oplag [Andet Oplag], 1873.
[3] Dickens, Charles: Store Forventninger. En Fortælling. ♦ Eibe, 1861. 568 sider (1861, roman)
originaltitel: Great expectations, 1860-61
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1878 i: Samlede Værker [17] Senere udgave: Store Forventninger
1894 i: Samlede Værker [26] Senere udgave: Store Forventninger
1896 Senere udgave: Store Forventninger. Ved Julie Meyn. ♦ Hagerup, 1896. 306 sider. (Folkets Bogsamling, 1)
1919 i: Samlede Værker [9] Senere udgave: Store Forventninger. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 476 sider, illustreret
1925 Senere udgave: Store Forventninger. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. [Bind] I-II, 632 sider + tavler
1930 Senere udgave: Store Forventninger. Udg. af Ove Jørgensen. ♦ Gyldendal, 1930. 476 sider + 1 tavle. (Gyldendals Bibliotek, Bind 37)
1972 Senere udgave: Store forventninger. Overs. fra engelsk af L. Moltke. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. Bind 1-2, 236 + 249 sider, 8 + 10 tavler
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 35 afsnit i: All the year Round, volume IV, no. 84 (1-12-1860) til volume V, no. 119 (3-8-1861). Udgivet i bogform 1861.
 note til oversat titel Findes både i udgave trykt med Antikva og udgave trykt med Fraktur.
 note om føljeton Denne oversættelse som føljeton i Fædrelandet fra 18-2-1861 til 6-8-1861. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af første afsnit i All the year Round på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[4-5] Dickens, Charles: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser (dem han aldrig havde troet skulde blive udgivne). Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1861-62. [Bind] I-II, 532 + 558 sider (1861-62, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849-50 1. udgave: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser ... Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Gyldendal, 1849-50. [Bind] I-IV, 282 + 312 + 296 + 264 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [5-6]: Forfatterens Fortale [dateret: London, October 1850].
 note til oversat titel Hertil findes: Billederne dertil, eft. d. eng. Originaludgave. ♦ SchwartzsEftf., 1861.
 note til oversat titel Femte Oplag, 1871. 526 + 556 sider.
[6] Dickens, Charles: Juleeventyr (1862, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1853-54 i: Samtlige Værker [9] 1. udgave: Juleeventyr. ♦ 1853
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: Indhold [liste over titlerne i bindet].
 note til oversat titel Hver titel med eget titelblad og separat paginering.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[6a] Dickens, Charles: Et Juleqvad i Prosa, eller en Spøgelseshistorie om Julen. Af Charles Dickens. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1862. 97 sider. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri) (1862, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 1. udgave: Julenatten. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 134 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [7]: Forord [signeret: December 1843, Deres tro Ven og Tjener, C.D.].
[6b] Dickens, Charles: Klokkeslagene. Et Nisseeventyr om nogle Klokker, som ringede et gammelt Aar ud og et nyt Aar ind. Tredie Oplag. ♦ Eibe, 1862. 97 sider (1862, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1845 1. udgave: Klokkerne eller en Krønike om nogle Klokker, der ringede et gammelt Aar ud og et nyt ind. ♦ Schubothe, 1845. 175 sider
[6c] Dickens, Charles: Faarekyllingen ved Arnen. Et Feeventyr om Hjemmet. Tredie Oplag. ♦ 1862. 102 sider (1862, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1846 1. udgave: Faarekyllingen på Arnestedet. En Feehistorie. ♦ Udgivet og forlagt af L. Jordan, 1846. 212 sider
[6d] Dickens, Charles: Livets Kamp. En Kjærlighedsfortælling. Tredie Oplag. ♦ 1862. 99 sider (1862, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1847 1. udgave: Livets Kamp. En Historie om Kjerlighed. ♦ Jordan, 1847. 192 sider
[6e] Dickens, Charles: En Julephantasi om en Mand, som forfulgtes af et Spøgelse og sluttede en Accord med det. Tredie Oplag. ♦ 1862. 124 sider (1862, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849 1. udgave: Den plagede Mand eller Spøgelsets Handel. En Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ Forlagt af Anton Caén, 1849. 144 sider
[7] Dickens, Charles: Oliver Twist eller Fattighus-Drengens Livsvandring. Anden Udgave. ♦ Eibe, 1862. 510 sider (1862, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
kollaps Noter
 note om oplag Tredje Oplag, 1871.
[8] Dickens, Charles: Strenge Tider (1862, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1854 i: Samtlige Værker [13] 1. udgave: Strenge Tider. ♦ Eibe, 1854. 320 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2det Oplag, 1870.
[9-10] Dickens, Charles: Lille Dorrit (1862, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [17-18] 1. udgave: Lille Dorrit. I to Bøger. ♦ Eibe, 1856. [Bind] I-II, i-iv + 5-531 + 493 sider
[11-12] Dickens, Charles: Forretninger med Firmaet Dombey & Søn (1863, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1847-50 1. udgave: Dombey og Søn. Roman af Boz. Overs. fra Engelsk. ♦ Schubothe, 1847-50. Deel 1-4, 398 + 467 + 518 + 559 sider
[13] Dickens, Charles: En Fortælling om to Byer (1863, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1859 i: Samtlige Værker [24a] 1. udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider
[14-16] Dickens, Charles: Master Humphreys Stueuhr (1863, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1841-43 i: Udvalgte Romaner [1-3] 1. udgave: Nelly og hendes Bedstefar, eller den Gamles Drøm. Fortælling. Efter det Engelske ved C.P.H. ♦ Schubothe, 1841-43. Deel 1-3, 314 + 323 + 345 sider
1845 1. udgave: Barnaby Rudge. Fortælling. ♦ J.H. Schubothe, 1845. Deel 1-4, 308 + 322 + 302 + 299 sider
[17-18] Dickens, Charles: Bleak House (1864, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 i: Samtlige Værker [7-8] 1. udgave: Bleak House. ♦ Eibe, 1852-53. [Bind] I-II, iv + 551 + 515 sider
[19-20] Dickens, Charles: Nicholas Nickleby (1864, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1839-41 1. udgave: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr. Af Boz. Overs. af Jacob Behrend. ♦ Jacob Behrend, 1839-41. Deel 1-8, (219 sider + 1 tavle) + 215 + 216 + 203 + 206 + 220 + 187 +132 sider
[21-22] Dickens, Charles: Martin Chuzzlewit (1864, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 1. udgave: En Historie om Martin Chuzzlewits Liv og Levnetsløb, om hans Slægtninger, Venner og Fjender, indeholdende hele hans Færd og Vandel... ♦ Odense, Milo, 1852-53. Deel 1-6, 1708 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 2. bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[23] Dickens, Charles: Skizzer. Af Charles Dickens. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1864. 568 sider. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri) (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16] 1. udgave: Skizzer. ♦ 1856. 559 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [5]: Bemærkning.
De efterfølgende Blade indeholde deres Forfatters tidligste Frembringelser, som nedskreves for et Dagblad eller Maanedsskrift. De Udgaves oprindeligen i to Rækker, den første i to,.
 note til oversat titel den anden i eet Bind, ligesom "Pickwick Clubben" og "Nicholas Nickleby". [Signeret: London den 15de Mai 1839].
 note til oversat titel Hvert hovedgruppe er inddelt i kapitler, der kan have en undertitel eller liste af afsnitstitler.
Syv Skizzer fra vort Sogn. Side [7]-57
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Hverdagslivet [c] 1. udgave: Sex Skizzer af vort Sogn. (Den femte af de i orignalen syv Skizzer er udeladt)
[23s007 [b]] Dickens, Charles: Communalbudet. Sognesprøiten. Skolemesteren. Side [7]-13 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s013] Dickens, Charles: Præsten. Den gamle Dame. Capitainen paa halv Sold. Side 13-19 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s020] Dickens, Charles: De fire Søstre. Side 20-25 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s025] Dickens, Charles: Valget af et Communalbud. Side 25-33 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s033] Dickens, Charles: Commissionairens Medhjælper. Side 33-43 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s044] Dickens, Charles: Dameselskaberne. Side 44-49 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s050] Dickens, Charles: Vor nærmeste Nabo. Side 50-57 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
Optrin. Side 58-243
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s058 [b]] Dickens, Charles: Gaderne - Morgen. Side 58-64 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s064] Dickens, Charles: Gaderne - Aften. Side 64-70 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s070] Dickens, Charles: Boutikerne og deres Besiddere. Side 70-75 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s075] Dickens, Charles: Scotland Yard. Side 75-80 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s080] Dickens, Charles: Seven Dials. Side 80-85 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s086] Dickens, Charles: Betragtninger i Monmouth Street. Side 86-93 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s093] Dickens, Charles: Holdepladser for Hyrekarether. Side 93-98 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s098] Dickens, Charles: Doctor's Commons. Side 98-104 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s105] Dickens, Charles: Adspredelser i London. Side 105-10 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s111] Dickens, Charles: Floden. Side 111-18 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s118] Dickens, Charles: Astleys Theater. Side 118-26 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s126] Dickens, Charles: Greenwich Marked. Side 126-35 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s135] Dickens, Charles: Privattheatre. Side 136-43 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s143] Dickens, Charles: Vauxhall Haven om Dagen. Side 143-49 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s150] Dickens, Charles: Morgendiligencer. Side 150-56 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s156] Dickens, Charles: Omnibusser. Side 156-60 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s161] Dickens, Charles: Den sidste Droschekudsk og den første Omnibusconducteur. Side 161-72 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s172] Dickens, Charles: En parlamentarisk Skizze. Side 172-85 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s186] Dickens, Charles: Offentlige Maaltider. Side 186-92 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s193] Dickens, Charles: Den første Mai. Side 193-201 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s202] Dickens, Charles: Marschandiser- og Skibseqviperingshandlerboutiker. Side 202-07 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s207] Dickens, Charles: Generudsalg. Side 207-13 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s213] Dickens, Charles: Pantemandens Bod. Side 213-22 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s222] Dickens, Charles: Criminelle Domstole. Side 222-27 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s227] Dickens, Charles: Et Besøg i Newgate. Side 227-43 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
Charakteerskildringer. Side 244-311
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s244 [b]] Dickens, Charles: Tanker om Folk. Side 244-49 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c01] 1. udgave: Tanker om Folk
[23s249] Dickens, Charles: Et Julegilde. Side 249-55 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c02] 1. udgave: Et Julegilde
[23s255] Dickens, Charles: Det nye Aar. Side 255-61 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c03] 1. udgave: Det ny Aar
[23s261] Dickens, Charles: Miss Evans og "Ørnen". Side 261-66 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c04] 1. udgave: Miss Evans og "Ørnen"
[23s266] Dickens, Charles: Krotaleren. Side 266-71 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1855 i: Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s228] 1. udgave: Værtshuustaleren. (Af Ch. Dickens). Side 228-33
[23s272] Dickens, Charles: Hospitalspatienten. Side 272-76 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c06] 1. udgave: Hospitalspatienten
[23s276] Dickens, Charles: Mr. John Dounces ilde anbragte Forelskelse. Side 276-83 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c07] 1. udgave: Mr. John Dounces ilde anbragte Forelskelse
[23s283] Dickens, Charles: Den skuffede Modehandlerinde. En Fortælling af Ærgjerrighed. Side 283-90 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c08] 1. udgave: Den skuffede Modehandlerinde
[23s290] Dickens, Charles: Dandseskolen. Side 290-97 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c09] 1. udgave: Danseskolen
[23s297] Dickens, Charles: Lurvet-gentile Folk. Side 297-301 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c10] 1. udgave: Lurvet-gentile Folk
[23s302] Dickens, Charles: En lystig Aften. Side 302-08 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c11] 1. udgave: En lystig Aften
[23s308] Dickens, Charles: Arrestantvognen. Side 308-11 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c12] 1. udgave: Arrestantvognen
Fortællinger. Side 312-568
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[23s312 [b]] Dickens, Charles: Kosthuset. Side 312-355 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16d01] 1. udgave: Pensionatet
[23s355] Dickens, Charles: Mr. Minns og hans Fætter. Side 355-67 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [e] 1. udgave: Mr. Minns og hans Fætter
[23s367] Dickens, Charles: Følsomhed. Side 367-81 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Hverdagslivet [a] 1. udgave: Sentimentalitet
[23s381] Dickens, Charles: Familien Tuggs i Ramsgate. Side 381-404 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [b] 1. udgave: Familien Tuggs i Ramsgate
[23s404] Dickens, Charles: Horatio Sparkins. Side 404-22 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [f] 1. udgave: Horatio Sparkins
[23s422] Dickens, Charles: Det sorte Slør. Side 422-36 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [d] 1. udgave: Det sorte Slør
[23s436] Dickens, Charles: Udflugten med Dampbaaden. Side 436-61 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Hverdagslivet [b] 1. udgave: Lystfarten paa Dampbaaden
[23s461] Dickens, Charles: Duellen i Store Winglebury. Side 461-81 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [c] 1. udgave: Duellen i Store-Winglebury
[23s481] Dickens, Charles: Mrs. Joseph Porter. Side 481-92 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16d09] 1. udgave: Mrs. Joseph Porter
[23s492] Dickens, Charles: En Tildragelse i Mr. Watkins Tottles Liv. Side 492-535 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16d10] 1. udgave: En Hændelse i Watkin Tottles' Liv
[23s536] Dickens, Charles: Barselsgildet i Bloomsbury. Side 536-55 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [g] 1. udgave: Master Kitterbell's Daab
[23s555] Dickens, Charles: Drankerens Død. Side 555-68 (1864, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16d12] 1. udgave: Drankerens Død
[24] Dickens, Charles: Reiseminder (1865, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24a] Dickens, Charles: Optegnelser fra Amerika (1865, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 1. udgave: Optegnelser fra Amerika. Overs. af Joh. Rasmus Dein. ♦ Mariebo, 1852-53. Del 1-3, 120 + 152 + 118 sider
[24b] Dickens, Charles: Skildringer fra Italien (1865, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1858 i: Samtlige Værker [21b] 1. udgave: Skildringer fra Italien. 206 sider
[25-26] Dickens, Charles: Vor fælles Ven. I fire Bøger. ♦ Eibe, 1864-65. [Del] I-II, 531 + 508 sider (1864-65, roman)
originaltitel: Our mutual friend, 1864-65
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1874 i: Samlede Værker [1-2] Senere udgave: Vor fælleds Ven. I fire Bøger. Af Charles Dickens. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1874. 1.-2. Del, 528 + 506 sider. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri)
1886 i: Samlede Værker [1-2] Senere udgave: Vor fælles Ven. Fjerde Udgave. ♦ Eibe, 1886. 528 sider + 1 portræt + 506 sider
1893-94 i: Samlede Værker [23-24] Senere udgave: Vor fælles Ven
1910 i: Værker [4-5] Senere udgave: Vor fælles Ven. Bind 1-2, 428 + 400 sider
1919 i: Samlede Værker [10-11] Senere udgave: Vor fælles Ven. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. [Bind] I-II, 472 + 446 sider
1925 Senere udgave: Vor fælles Ven. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. 1.-2. Del, 316 sider + 12 tavler + 320 sider + 12 tavler. (Dickens Værker, IX-X)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til oversat titel Bind II, side 7: [Tilegnelse til "James Emerson Tennent" af forf.].
 note til oversat titel Bind II, side 507-08: Efterskrift, istedetfor Fortale [af forf.].
 note om føljeton Denne oversættelse også publiceret som Fædrelandets feuilleton fra 20-5-1864 til 8-12-1865. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Publiceret på engelsk i 19 hæfter fra maj 1864 til november 1865. Udgivet i bogform 1865.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[27a] Dickens, Charles: Den Ucommercielle Reisende. En Række Leilighedsskildringer og To Fortællinger: I. Jaget til Døde. II. Lygtetænderens Fortælling. ♦ Eibe, 1865. 263 sider (1865, tekster)
originaltitel: The uncommercial traveller, 1861
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1880 i: Samlede Værker [27] Senere udgave: Den ucommercielle Reisende
1894 i: Samlede Værker [25b] Senere udgave: Den ucommercielle Reisende
1920 i: Samlede Værker [24c] Senere udgave: Den ukommercielle Rejsende. Side 180-318, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 16 afsnit i All the year round, fra volume II, no. 40 (28-1-1860) til volume IV, no. 77 (13-10-1860). Udgivet i bogform 1861.
 note til titel 1863-65 blev publiceret endnu 11 afsnit, udgivet i bogform i en udvidet udgave 1866. Flere blev skret i tidsrummet 1868-69. Samlet udgivet 1875. Rejser kan have forskellig titel, rækkefølge og opdeling fra udgave til udgave.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af det første afsnit på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[27a01] Dickens, Charles: [Royal Charters Forlis] (1865, tekster)
originaltitel: Wreck of the Royal Charter, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume II, no. 40 (28-1-1860), page 321-26. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey I: Wreck of the Royal Charter.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 note til titel I senere bogudgaver, fx 1869 (New York: Published by Hurd and Houghton, Cambridge: Riverside Press), delt i 2 kapitler med titlen: His general line of business, og: The shipwreck. Visning på: Hathi Trust. Link til ekstern webside hdl.handle.net
[27a02] Dickens, Charles: [Fattigloven i Wapping] (1865, tekster)
originaltitel: The poor law in Wapping, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume II, no. 43 (18-2-1860), page 392-96. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey II: The Poor Law in Wapping.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 note til titel I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel III med titlen: Wapping workhouse. Visning på: Hathi Trust. Link til ekstern webside hdl.handle.net
[27a03] Dickens, Charles: [A Sermon in the Britannia Theatre] (1865, tekster)
originaltitel: A sermon in the Britannia Theatre, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume II, no. 44 (25-2-1860), page 416-21. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey III: A Sermon in the Britannia Theatre.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel IV med titlen: Two views of a cheap theatre. Link til ekstern webside hdl.handle.net
[27a04] Dickens, Charles: [Man venter paa Jack i Liverpool] (1865, tekster)
originaltitel: Waiting for Jack in Liverpool, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume II, no. 46 (10-3-1860), page 462-66. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey IV: Waiting for Jack in Liverpool.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel V med titlen: Poor mercantile Jack. Link til ekstern webside hdl.handle.net
[27a05] Dickens, Charles: [Travels in Search of Refreshment] (1865, tekster)
originaltitel: Travels in Search of Refreshment
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume II, no. 48 (24-3-1860), page 512-16. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey V: Travels in Search of Refreshment.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 note til titel I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel VI med titlen: Refreshments for travellers. Visning på: Hathi Trust. Link til ekstern webside hdl.handle.net
[27a06] Dickens, Charles: [Det tyske Køretøj] (1865, tekster)
originaltitel: The German chariot, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume II, no. 50 (7-4-1860), page 557-62. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey VI: The German Chariot.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel VII med titlen: Travelling abroad. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[27a07] Dickens, Charles: [Undersøgelsen af Great Tasmania] (1865, tekster)
originaltitel: Great Tasmania enquiry, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 52 (21-4-1860), page 37-40. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey VII: Great Tasmania Enquiry.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel VIII med titlen: The great Tasmania's cargo. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[27a08] Dickens, Charles: [Besøg i Kirkerne i City] (1865, tekster)
originaltitel: Visit to the City churches, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 54 (5-5-1860), page 85-89. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey VIII: Visit to the City Churches.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel IX med titlen: City of London churches. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[27a09] Dickens, Charles: [Folkesky Nabolag] (1865, tekster)
originaltitel: Shy Neighbourhoods, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 57 (26-5-1860), page 155-59. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey IX: Shy Neighbourhoods.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[27a10] Dickens, Charles: [Tramps] (1865, tekster)
originaltitel: Tramps, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 60 (16-6-1860), page 230-34. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey X: Tramps.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[27a11] Dickens, Charles: [Barndomsminder] (1865, tekster)
originaltitel: Associations of childhood, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 62 (30-6-1860), page 274-78. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey XI: Associations of Childhood.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel XII med titlen: Dullborough town. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[27a12] Dickens, Charles: [Husvildhed] (1865, tekster)
originaltitel: Houselessness, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 65 (21-7-1860), page 348-52. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey XII: Houselessness.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel XIII med titlen: Night walks. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[27a13] Dickens, Charles: [Living in Chambers] (1865, tekster)
originaltitel: Living in Chambers, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 69 (18-8-1860), page 452-57. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey XIII: Living in Chambers.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel XIV med titlen: Chambers. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[27a14] Dickens, Charles: [Ammestuehistorier] (1865, tekster)
originaltitel: Nurses' Stories, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 72 (8-9-1860), page 517-21. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey XIV: Nurses' Stories.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[27a15] Dickens, Charles: [London uden for Sæsonen] (1865, tekster)
originaltitel: London out of Season
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 75 (29-9-1860), page 588-91. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey XV: London out of Season.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel XVI med titlen: Arcadian London. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[27a16] Dickens, Charles: [Den italienske Fange] (1865, tekster)
originaltitel: The Italian prisoner, 1860
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume IV, no. 77 (13-10-1860), page 13-17. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey XVI: The Italian prisoner.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel XVII. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[27b] Dickens, Charles: Jaget til Døde (1865, tekster)
originaltitel: Hunted down, 1859
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1920 i: Samlede Værker [21c] Senere udgave: Jaget til Døde. Side [301]-26
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i 3 afsnit i: New York Ledger, 20-8-1859, 27-8-1859 og 3-9-1859. Også publiceret i 2 afsnit i: All the year round, volume III, no. 67 (4-8-1860) og no. 68 (11-8-1860).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af første afsnit på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[27c] Dickens, Charles: Lygtetænderens Fortælling (1865, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1845 indgår i antologien: Roser [a] 1. udgave: Lampepudserens Historie
[28] Dickens, Charles: Fire Fortællinger (1867, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[28a] Dickens, Charles: Mugby Hovedstation. Julefortælling for 1866, tildels af Charles Dickens. ♦ Eibe, 1867. 151 sider (1867, roman)
originaltitel: Mugby junction, 1866
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1867 indgår i antologien: Mindre Fortællinger [a] Senere udgave: Mugby Hovedstation. Julefortælling tildels af Charles Dickens
1880 i: Samlede Værker [28a] Senere udgave: Mugby Hovedstation
1893 i: Samlede Værker [22b] Senere udgave: Mugby Hovedstation
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, Christmas 1866 (25-12-1866). Nummeret har titlen: Mugby Junction.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[28aa] Dickens, Charles: Brødrene Barbox (1867, tekster)
originaltitel: Barbox Brothers, 1866
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[28ab] Dickens, Charles: Brødrene Barbox & Co. (1867, tekster)
originaltitel: Barbox Brothers and Co., 1866
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[28ac] Dickens, Charles: Stambanen. Drengen i Mugby (1867, tekster)
originaltitel: Main Line. The boy at Mugby, 1866
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[28ad] Dickens, Charles: Første Sidebane. Banevogteren (1867, tekster)
originaltitel: No. 1 branch line. The signalman, 1866
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [w] Senere udgave: Banevogteren
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s267] Senere udgave: Banevogteren. Side 267-[75]
[28ae] Halliday, Andrew: Anden Sidebane. Locomotivføreren (1867, tekster)
originaltitel: No. 2 branch line. The engine-driver, 1866
af Andrew Halliday (1830-1877, sprog: engelsk)
[28af] Collins, Charles: Tredie Sidebane. Expropriationshuset (1867, tekster)
originaltitel: No. 3 branch line. The compensation house, 1866
af Charles Allston Collins (1828-1873, sprog: engelsk)
[28ag] Stretton, Hesba [ie: Sarah Smith]: Fjerde Sidebane. Jernbaneposten (1867, tekster)
originaltitel: No. 4 branch line. The travelling post-office, 1866
af Sarah Smith (1832-1911, sprog: engelsk)
[28ah] Edwards, Amelia B.: Femte Sidebane. Maskinmesteren (1867, tekster)
originaltitel: No. 5 branch line. The engineer, 1866
af Amelia Blandford Edwards (1831-1892, sprog: engelsk)
1867 indgår i antologien: Mindre Fortællinger [ah] Senere udgave: Femte Sidebane. Maskinmesteren
1880 i: Samlede Værker [28ah] Senere udgave: Femte Sidebane. Maskinmesteren
1893 i: Samlede Værker [22bg] Senere udgave: Femte Sidebane. Maskinmesteren
[28b] Dickens, Charles og Wilkie Collins: Spærret! ♦ Eibe, 1868. 148 sider (1868, roman)
originaltitel: No thorughfare, 1867
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)
1880 i: Samlede Værker [28b] Senere udgave: Spærret!
1894 i: Samlede Værker [28b] Senere udgave: Spærret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, Christmas 1867 (25-12-1867). Nummeret har titlen: No thoroughfare.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[28c] Dickens, Charles: George Silvermans Forklaring. I ni Kapitler. ♦ Eiby, 1868. 36 sider (1868, novelle(r))
originaltitel: George Silverman's explanation, 1868
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversætter i periodicum: J.S. (pseudonym)
1880 i: Samlede Værker [28c] Senere udgave: George Silvermans Forklaring. I ni Kapitler. [Anden Udgave]. ♦ 1880, 36 sider
1894 i: Samlede Værker [28c] Senere udgave: George Silvermans Forklaring
1919 i: Samlede Værker [18b] Senere udgave: George Silvermans Forklaring
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: The Atlantic Monthly, January-March, 1868.
 note om føljeton Føljeton i Ribe Stifts-Tidende fra 15-2-1868 til 16-3-1868, under titlen: George Silverman's Meddelelser. Af Charles Dickens. I ni Kapitler. Oversat af J. S. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
[28d] Dickens, Charles: Ferieroman. I fire Dele. ♦ 1868. 46 sider (1868, novelle(r))
originaltitel: Holiday romance, 1868
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1880 i: Samlede Værker [28d] Senere udgave: Ferieroman. I fire Dele. [Anden Udgave]. ♦ 1880. 46 sider
1892 i: Samlede Værker [13b] Senere udgave: Ferieroman. ♦ 1892. 48 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 4 numre af det amerikanske børnebladet: Our young folks, no. 37 (januar), 39 (marts), 40 (april) og 41 (maj), 1868.
 note til titel Også publiceret i All the year round, volume XIX, no. 457 (25-1-1868), no. 459 (8-2-1868), no. 464 (14-3-1868), no. 467 (4-4-1868).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[29] Dickens, Charles: Edwin Droods Hemmelighed. 307 sider (1870, roman)
originaltitel: The mystery of Edwin Drood, 1870
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1880 i: Samlede Værker [29a] Senere udgave: Edwin Droods Hemmelighed. ♦ 1870. 307 sider
1894 i: Samlede Værker [28a] Senere udgave: Edwin Droods Hemmelighed
1919 i: Samlede Værker [18] Senere udgave: Edwin Droods Hemmelighed. George Silvermans Forklaring i ni Kapitler. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 368 sider
1972 Senere udgave: Edwin Droods mysterium. Overs. fra engelsk af [L. Moltke. Oversættelsen revideret af] Inger-Louise Boisen. Ill. af Luck Fildes. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 276 sider, 12 tavler
kollaps Noter
 note til titel Dickens døde inden han kunne skrive slutningen, så der udkom kun 6 (med kapitel 1-23) af de planlagte 12 hefter.
 note til titel Publiceret på engelsk i 6 hæfter fra april 1870 til september 1870. Udgivet i bogform 1870.
 note til oversat titel I en del af oplaget bind 30.
 note til oversat titel Side 307: Efterskrift.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1909 (stumfilm). Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Litteraturliste Medtaget på: Karsten Wind Meyhoff: Forbrydelsens elementer. Kriminalliteraturens historie fra Poe til Ellroy. Informations Forlag, 2009 Web link link til hele listen Ti gode titler fra krimiens pionertid.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Historiske romaner [1]] Harald, Saxernes sidste Konge. ♦ 1862. Del 1-2, 339 + 304 sider (1862, roman) EMP 348
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1848-49 i: Samlede Skrivter [47-49] 1. udgave: Harold, den Sidste af de angelsachsiske Konger. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1848-49. Deel 1-3, 384 + 309 + 368 sider. Pris: 2 Rd. 84 Sk.
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-13: Tilegnelsesskrivelse til C.T. d'Eyncourt, Parlamentsmedlem.
 Bog (oversætter) Collins, Wilkie: Intet Navn. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ Eibe, 1862. 799 sider. Pris: 3 Rd. (1862, roman) EMP 413
originaltitel: No name, 1862
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i hefter.
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, fra Nr. 49 (3-9-1893) til Aargang 1893-94, Nr. 49 (2-9-1894), under titlen: Magadalene. Roman af W. Collins.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [8b]] Den sorte Dværg. Oversat af L. Moltke. ♦ 1862. 198 sider (1862, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1825 1. udgave: Den sorte Dværg. Et skotsk Folkesagn. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1825. viii + 212 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-11: Indledning [af forf.].
 note til oversat titel Bindet består af to afdelinger. Denne fortælling er betegnet: 2den Afdeling.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [12]] Kenilworth. Overs. af L. Moltke. ♦ 1863. 654 sider (1863, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1824-25 1. udgave: Kenilworth. Roman. ♦ 1824-25. Deel 1-4, 168 + 176 + 218 + 292 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-8: Indledning [af forf.].
 Bog (oversætter) Carleton, W.: Træk og Skildringer af det irske Folkeliv. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ 1863. 379 sider (1863, novelle(r)) EMP 376
originaltitel: Traits and stories of Irish peasantry, 1830-33
Detaljer
af William Carleton (1794-1869, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Tubber Derg eller Den røde Kilde. Slagsmaalet mellem Partierne (Fortalt af en Pugeskolemester). Valfarten. Den fattige Student.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [11]] Woodstock eller Cavaleren. En Fortælling for Aaret 1652. Overs. af L. Moltke. ♦ 1862. 681 sider (1863, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1827 1. udgave: Woodstock eller Cavalieren. En romantisk Skildring fra Cromwells Tider. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1827. Deel 1-3, 290 + 306 + 341 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-19: Indledning [af forf.].
 note til oversat titel Side 20-26: Fortale [af forf.].
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [13]] Oldgranskeren. En Fortælling. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1864. 591 sider (1864, roman) EMP1242 👓
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1824 1. udgave: Oldgranskeren. Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. W. Hviding. ♦ 1824. Deel 1-3, 236 + 250 + 262 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-15: Oldgranskeren. Til Efterretning for Læseren [af forf.].
 url Fuld visning af denne danske udgave på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Campe, Joachim Heinrich: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Tredie Udgave. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibe, 1864. 1.-2. Del, 334 sider, illustreret (1864, børnebog) 👓
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [3]: [Forord, signeret: Kjøbenhavn, i December 1846. Oversætteren].
 note til oversat titel Bogen har fortløbende paginering. Første Del slutter på side 142 og Anden Del starter med side 145.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [68-69]] Caxtoniana. Betragtninger over Liv, Literatur og Skikke. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. ♦ 1865. Del 1-2, 417 + 387 sider (1865, roman) EMP 330
originaltitel: Caxtoniana, 1863
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 1: [Tilegnelse til "Heinrich Ernst"].
 Bog (oversætter) Marryat, Capitain: Skrifter. Anden Udgave. Ved L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, C. Steen & Søns Forlag, 1865-85. Bind 1-19 (1865-85, roman) EMP1013 👓
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
kollaps Indhold

[1] Marryat, Capitain: Peter Simple. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C. Steen & Søns Forlag, 1865. 503 sider (1865, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[2] Marryat, Frederick: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. Anden Udgave. Gjennemseet af L. Moltke. ♦ 1866. 438 sider (1866, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
[3] Marryat, Fr.: Japhet, der søger efter sin Fader (1867, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
[4] Marryat, Fr.: Percival Keene (1869, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
[5] Marryat, Fr.: Mr. Midshipman Easy (1869, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
[6] Marryat, Fr.: Frank Mildmay (1870, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1837 i: Samlede Skrivter [10-11] 1. udgave: Søofficieren. Roman. Overs. af Engelsk ved Saphir og A. C. Hanson. ♦ 1837. Deel 1-2, 370 + 386 sider
[7] Marryat, Fr.: Kongens Eje (1870, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
[8] Marryat, Fr.: Kapergasten (1873, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af uidentificeret
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider
[9] Marryat, Fr.: Den fattige Jack. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. Gjennemset af J.P.V. Petersen. 1874. 393 sider (1874, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
[10] Marryat, Fr.: Dødseileren (1874, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider
[11] Marryat, Fr.: Pasjaen (1875, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1836-37 i: Samlede Skrivter [8-9] 1. udgave: Paschaen eller Mange Eventyr i eet. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1836-37. Deel 1-2, 382 + 360 sider
[12] Marryat, Fr.: Newton Forster (1877, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [12-13] 1. udgave: Newton Forster eller Coffardie-Farten. Roman. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ 1837. Deel 1-2, 371 + 373 sider
[13a] Marryat, Fr.: Sørøveren (1880, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
[13b] Marryat, Fr.: De tre Kuttere (1880, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1837 i: Samlede Skrivter [7b] 1. udgave: De tre Kuttere
[13c] Marryat, Fr.: Masterman Flink eller Skibet "Pacific"s Undergang (1880, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
[14] Marryat, Fr.: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. Anden Udgave. Ved J.P.V. Petersen. 1880. 355 sider (1880, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1842 i: Samlede Skrivter [31-32] 1. udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider
[15] Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. Anden Udgave. Ved J. P. V. Petersen. ♦ 1881. 316 sider (1881, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
[16] Marryat, Fr.: Nybyggerne i Kanada. Anden Udgave. Ved J.P.V. Petersen. ♦ 1882. 308 sider (1882, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider
[17] Marryat, Fr.: Snarleyyow eller Helvedhunden. Tredje Oplag [?]. Ved J.P.V. Petersen. 1883. 410 sider (1883, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider
[18] Marryat, Fr.: Fortælling om den unge Franskmand Violets Rejser og Hændelser i Kalifornien, Sonora og det vestlige Texas. Af Kaptejn Marryat. Ved J. P. V. Petersen. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1884. 400 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Traps Etabl., Kjøbenhavn) (1884, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
1844 i: Samlede Skrivter [35-36] 1. udgave: Monsieur Violets Reiser og Æventyr i Californien, Sonora og det vestlige Texas. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1844. Deel 1-2, i-viii + 9-381 + 364 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [1-2]: Fortale [signeret: F. Marryat].
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[19] Marryat, Fr.: Afrikarejsen o. a. Fortællinger. Anden Udgave. Ved. J.P.V. Petersen. ♦ 1885. 361 sider (1885, roman)
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af J.P.V. Petersen (1843-1915)
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [15-16/14-15]] Peveril fra Aasen. Overs. af L. Moltke. I to Dele. ♦ Philipsen, 1866. 397 + 473 sider (1866, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1825 1. udgave: Ridder Peveril paa Høien. En Fortælling. ♦ 1825. Deel 1-4, 248 + 271 + 287 + 296 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-10: Fortale [af forf.].
 note til oversat titel Side 11-29: Indledende Brev [af forf.].
 note til oversat titel Bindene er fejlagtigt betegnet 15 og 16, det korrekte er 14 og 15.
 note til oversat titel Udkom i hefter fra juni 1865.
 Bog (oversætter) Taylor, Meadows: Tara. En mahrattisk Fortælling af Capitain Meadows Taylor. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ L. Jordan, 1866. 358 + 356 + 335 sider (1866, roman) EMP1341
originaltitel: Tara, 1863
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af Philip Meadows Taylor (1808-1876, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 3-7: Forfatterens Fortale.
 note til titel Til salg via L. Jordan, pris: 4 Rd. 24 Sk.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, 1. Deel: fra No. 47 (17-2-1866) til No. 99 (16-4-1866), 2. Deel: fra No. 112 (2-5-1866) til No. 176 (18-7-1866), 3. Deel: No. 188 (1-8-1866) til No. 225 (13-9-1866). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Trykt i periodicum (oversætter) Yates, Edmund: Fortabte Faar! Af Edmund Yates, Forfatter til "Land at Last", "Kissing the Rod", o. Fl. Oversat fra Engelsk af L. Moltke (1867, roman) 👓
originaltitel: Black sheep, 1867
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af Edmund Hodgson Yates (1831-1894, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 264 (12-11-1867) til Nr. xx (9-3-1868). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog (oversætter) pseudonym [Mackarness, Matilda Anne]: Gamle Jolliffe. Af Forfatteren til: "Hvorledes fanger man en Solstraale?". Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ 1867. 56 sider. (Solstraale-Fortællinger, 13) (1867, novelle(r)) EMP 969
originaltitel: Old Jolliffe, 1845
serietitel: Solstraale-Fortællinger, 13
Detaljer
af Matilda Anne Mackarness (1826-1881, sprog: engelsk)
andet: Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1868 Samhørende, fortsættes af (2. del): Mere om gamle Jolliffe. Af Forfatteren til: "Hvorledes fanger man en Solstraale?". Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ 1868. 72 sider. (Solstraale-Fortællinger, 14)
kollaps Noter
 note til titel Den fulde engelske titel er: Old Jolliffe. Not a goblin story. By the spirit of a little bell awakened by "The chimes" [titel på værk af Dickens].
 note om oplag Andet Oplag, 1871. 56 sider.
 note om oplag Tredie Oplag, 1882. 50 sider.
 note om oplag Fjerde Oplag, 1899.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [16]] Klosteret. Overs. af L. Moltke. ♦ 1867. 519 sider (1867, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1823-24 1. udgave: Klosteret. En romantisk Skildring. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1823-24. Deel 1-3, 200 + 208 + 214 sider
 Bog (oversætter) antologi: Mindre Fortællinger. Overs. af L. Motlke. ♦ Eibe, 1867. 391 sider (1867, novelle(r)) EMP 72
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

[a] antologi: Mugby Hovedstation. Julefortælling tildels af Charles Dickens (1867, tekster)
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
1867 i: Samtlige Værker [28a] 1. udgave: Mugby Hovedstation. Julefortælling for 1866, tildels af Charles Dickens. ♦ Eibe, 1867. 151 sider
[aa] Dickens: Brødrene Barbox (1867, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[ab] Dickens: Brødrene Barbox & Co (1867, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[ac] Dickens: Stambanen. Drengen i Mugby (1867, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[ad] Dickens: Første Sidebane. Banevogteren (1867, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[ae] Halliday, Andrew: Anden Sidebane. Locomotivføreren (1867, tekster)
af Andrew Halliday (1830-1877, sprog: engelsk)
[af] Collins, Charles: Tredie Sidebane. Expropriationshuset (1867, tekster)
af Charles Allston Collins (1828-1873, sprog: engelsk)
[ag] Stretton, Hesba: Fjerde Sidebane. Jernbaneposten (1867, tekster)
af Sarah Smith (1832-1911, sprog: engelsk)
[ah] Edwards, Amelia B.: Femte Sidebane. Maskinmesteren (1867, tekster)
af Amelia Blandford Edwards (1831-1892, sprog: engelsk)
1867 i: Samtlige Værker [28ah] 1. udgave: Femte Sidebane. Maskinmesteren
[i] anonym: Tante Margarets Modgang. Efter "All the Year Round" (1867, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[j] anonym: Tre Aftener ved Piledammen. Efter "All the Year Round" (1867, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[k] About, Edmond: Turcoen. Efter "Revue des deux Mondes" (1867, tekster)
originaltitel: Le turco, 1866
af Edmond About (1828-1885, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse oprindelig trykt i: Illustreret Tidende, årgang 7 (1865-66), Nr. 355 (15-7-1866) side 346-47, 349-51, 358-61, 366-67, 379-80, 386-87, 394-95, Nr. 362 (2-9-1866) side 402-03.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archives, 2. udg. 1867
[l] anonym: Clement Carew. I Fire Kapitler. Efter "All the Year Round" (1867, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Thackeray, W. M.: Philips Eventyr paa hans Vei gjennem Verden, visende hvem der plyndrede ham, hvem der hjalp ham og hvem der gik ham forbi. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. ♦ Kristian Vissings Forlag, 1867. 1.-2. Del, 360 + 352 sider. Pris: 3 Rd. (1867, roman) EMP1357
originaltitel: The adventures of Philip, 1862
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) anonym [Mulholland, Rosa]: Den forhenværende Miss Hollingford. Efter: [Dickens'] All the Year Round. Overs. af L. Moltke. Særligt Aftryk af "Aftenlæsning", n[y] R[ække] VII. ♦ 1868. 114 sider (1868, roman) EMP1515
originaltitel: The Late Miss Hollingford, 1868
del af: Aftenlæsning
Detaljer
af Rosa Mulholland (1841-1921, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: All the year round, volume xix, No. 467 (4-4-1868) side 402. Udgivet i bogform 1886.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog (oversætter) pseudonym [Mackarness, Matilda Anne]: Mere om gamle Jolliffe. Af Forfatteren til: "Hvorledes fanger man en Solstraale?". Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ 1868. 72 sider. (Solstraale-Fortællinger, 14) (1868, roman) EMP 970
originaltitel: A sequel to Old Jolliffe, 1846
serietitel: Solstraale-Fortællinger, 14
Detaljer
af Matilda Anne Mackarness (1826-1881, sprog: engelsk)
1867 Samhørende, 2. del af: Gamle Jolliffe. Af Forfatteren til: "Hvorledes fanger man en Solstraale?". Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ 1867. 56 sider. (Solstraale-Fortællinger, 13)
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, 1878. 62 sider.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [18a]] De to Qvægdrivere (1869, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1828 i: Kröniker fra Canongate [1s210] 1. udgave: De tvende Qvægdrivere. Side 210-50
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [17]] Abbeden. Overs. af L. Moltke. ♦ 1868. 596 sider (1869, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1823 1. udgave: Abbeden. En romantisk Skildring. Overs. af A. Rasmussen. ♦ 1823. Deel 1-3, 235 + 244 + 272 sider
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [18]] Fortællinger fra Canongate. I. De to Qvægdrivere. II. Den høilandske Enke. III. Lægens Datter. Overs. af L. Moltke. ♦ 1869. 329 sider (1869, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1828 1. udgave: Kröniker fra Canongate. Oversatte, efter den engelske Original, af A. P. Liunge og Pastor Broager. ♦ Kjöbenhavn, Forlagt af A. Solding, 1828. 1.-2. Bind, 250 + 253 sider. (Trykkeri: Trykt hos C. Græbe)
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [18b]] Den høilandske Enke (1869, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1828 i: Kröniker fra Canongate [1s117] 1. udgave: Enken i Høilandene. Side 117-260
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [18c]] Lægens Datter (1869, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1828 i: Kröniker fra Canongate [2s022] 1. udgave: Districtschirurgens Datter. Side 22-249
 Bog (oversætter) Collins, Wilkie: Maanestenen. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. "Dags-Telegrafen"s Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew & Komp., 1869-70. 1.-2. Del, 515 + 524 sider (1869-70, roman) EMP 419 👓
del af: Dags-Telegraphen
Detaljer
af Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)
1868 1. udgave: Maanestenen. Roman. ♦ Jordan, 1868. Deel 1-2, 419 + 392 sider. Pris: 3 Rd. (Trykkested: Frederiksborg)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Dags-Telegraphen, fra Nr. 220 (15-8-1869) til Nr. 201 (29-7-1870). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af oversættelsen (Første Del, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af oversættelsen (Første Del, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af oversættelsen (Anden Del, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af oversættelsen (Anden Del, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [19]] De skotske Presbyterianere. En Fortælling. Overs. af L. Moltke. ♦ 1870. 570 sider (1870, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1824-25 1. udgave: Den gamle Gravmand. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1824-25. Deel 1-2, 377 + 366 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-15: Indledning [af forf.].
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Romaner [20]] Bruden fra Lammermoor. En Fortælling. Overs. af L. Moltke. ♦ 1871. 432 sider (1871, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1823 1. udgave: Bruden fra Lammermoor. Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1823. Deel 1-2, 276 + 358 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-9: Fortale [af forf.].
 Bog (oversætter) pseudonym [Trollope, Frances Eleanor]: Veronica. Af Forfatteren til "Tante Margarets Modgang". Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ [Berlingske Tidende], 1871. Deel 1-2, 472 + 339 sider (1871, roman) EMP1389
originaltitel: Veronica, 1870
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af Frances Eleanor Trollope (1835-1913, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Til salg via L. Jordan, pris 4 Rd. 32 sk.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 275 (11-11-1870) til No. 61 (10-3-1871). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Wood, Mrs. Henry: Dene Huulvei. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ L. Jordan, 1872. 1.-2. Deel, 392 + 415 sider. Pris: 4 Rd. (1872, roman) EMP1456 👓
originaltitel: Dene Hollow, 1871
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
af Ellen Wood (1814-1887, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 127 (4-6-1872) til No. 238 (11-10-1872). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Yates, Edmund: Det gule Flag. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. "Dags-Telegrafen"s Feuilleton. ♦ 1872-73. Del 1-3, 235 + 159 + 107 sider (1872-73, roman) EMP1473
originaltitel: The yellow flag, 1872
del af: Dags-Telegraphen
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
af Edmund Hodgson Yates (1831-1894, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton (muligvis anden oversættelse) i Aarhuus Stifts-Tidende fra 13-2-1873 til 12-8-1873, ikke trykt med sidetal (Tredie Afdeling starter 28-6-1873).
 note til oversat titel Første linier i Aarhuus Stifts-Tidende: Og Du har nu virkelig faaet Bugt med din Ulyst til at forlade England, Tom! Jeg er saa glad derover; jeg tænkte jo ogsaa nok, at Du vilde give efter for vore Ønsker og indsee det Fornuftige i, hvad vi foresloge Dig.
 url Fuld visning af den dansek tekst på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst, bind 1, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst, bind 2, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst, bind 3, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) anonym: [indgår i antologien: Smaa Fortællinger af flere Forfattere [s159]] Gjæt! (Oversat fra Engelsk af L. Moltke. - "Ill. Tid."). Side [159]-85 (1872, novelle(r)) 👓
del af: Sjællands-Posten
Detaljer
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Sjællandsposten fra 5-12-1872 til 18-12-1872. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) anonym [Stretton, Hesba]: [indgår i antologien: Smaa Fortællinger af flere Forfattere [s102]] Lord Westbournes Arving. (Oversat fra Engelsk af L. Moltke. - "Fdl."). Side [102]-29 (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: Lord Westbourne's heir, 1872
del af: Sjællands-Posten
del af: Fædrelandet
del af: Skanderborg Avis
Detaljer
af Sarah Smith (1832-1911, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: All The Year Round, 10-8-1872, side 308-12 og 17-8-1872, side 331-36.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Sjællandsposten fra 5-11-1872 til 19-11-1872. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra 5-9-1872, med undertitlen: (Efter "All the Year Round". Oversat af L. Moltke). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Skanderborg Avis fra 7-10-1872 til 21-10-1872, med undertitlen: (Efter "All the Year Round". Oversat af L. Moltke. - "Fdl."). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Campe, Joachim Heinrich: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. Tredie [Ny!] Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1874. 252 sider, illustreret (1874, børnebog) 👓
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Titelbladet har: Tredie Udgave, men der er tale om en ny forkortet udgave, hvor samtalerne mellem faderen og børnene er udeladt.
 note til oversat titel Upagineret side: [Forord. Signeret Udgiveren].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: ... og da den Flid og Omhu, hvormed ethvert af nu afdøde L. Moltkes Arbeider ere udførte, ogsaa ere blevne denne Bog tildel, have vi benyttet den af ham i Aaret 1846 foretagne Oversættelse til denne Udgave, kun med den Forandring, at alle Samtalerne mellem Faderen og Børnene ere udeladte; herved er opnaaet, dels at Bogen, paa Grund af dens mindre Omfang, kan blive lettere tilgængelig, dels, at de unge Læsere, uden de dem ofte uvedkommende Afbrydelser, kunne følge deres Ven gjennem hans Sorger og Glæder.
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Samlede Værker. Oversatte af L. Moltke [og Iwan Berner i bd. 29]. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1874-80. 1.-29. Bind (1874-80, roman) EMP 533
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Indhold

[1-2] Dickens, Charles: Vor fælleds Ven. I fire Bøger. Af Charles Dickens. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1874. 1.-2. Del, 528 + 506 sider. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri) (1874, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864-65 i: Samtlige Værker [25-26] 1. udgave: Vor fælles Ven. I fire Bøger. ♦ Eibe, 1864-65. [Del] I-II, 531 + 508 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2den Del, side [5]: Denne Bog tilegnes Sir James Emerson Tennent af Forfatteren som et Venskabsminde.
 note til oversat titel 2den Del, side 505-06: Efterskrift istedetfor Fortale [Signeret: Den 2den September 1865].
 url Fuld visning af bogen (1ste Del, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (1ste Del, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (2den Del, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (2den Del, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[1-2] Dickens, Charles: Vor fælles Ven. Fjerde Udgave. ♦ Eibe, 1886. 528 sider + 1 portræt + 506 sider (1886, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864-65 i: Samtlige Værker [25-26] 1. udgave: Vor fælles Ven. I fire Bøger. ♦ Eibe, 1864-65. [Del] I-II, 531 + 508 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Dette bind og En Fortælling om to Byer blev udgivet med betegnelsen Fjerde udgave før udgivelsen af samlede værker 4. udgave 1889-94.
[3] Dickens, Charles: Juleeventyr (1875, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1853-54 i: Samtlige Værker [9] 1. udgave: Juleeventyr. ♦ 1853
[3a] Dickens, Charles: Et Juleqvad (1875, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 1. udgave: Julenatten. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 134 sider
[3b] Dickens, Charles: Klokkeslagene (1875, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1845 1. udgave: Klokkerne eller en Krønike om nogle Klokker, der ringede et gammelt Aar ud og et nyt ind. ♦ Schubothe, 1845. 175 sider
[3c] Dickens, Charles: Faarekyllingen ved Arnen (1875, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1846 1. udgave: Faarekyllingen på Arnestedet. En Feehistorie. ♦ Udgivet og forlagt af L. Jordan, 1846. 212 sider
[3d] Dickens, Charles: Livets Kamp (1875, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1847 1. udgave: Livets Kamp. En Historie om Kjerlighed. ♦ Jordan, 1847. 192 sider
[3e] Dickens, Charles: En Julephantasi om en Mand, som forfulgtes af et Spøgelse og sluttede en Accord med det (1875, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849 1. udgave: Den plagede Mand eller Spøgelsets Handel. En Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ Forlagt af Anton Caén, 1849. 144 sider
[4-5] Dickens, Charles: Nicholas Nickleby (1875, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1839-41 1. udgave: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr. Af Boz. Overs. af Jacob Behrend. ♦ Jacob Behrend, 1839-41. Deel 1-8, (219 sider + 1 tavle) + 215 + 216 + 203 + 206 + 220 + 187 +132 sider
[6] Dickens, Charles: En Fortælling om to Byer (1875, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1859 i: Samtlige Værker [24a] 1. udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider
[7-8] Dickens, Charles: Lille Dorrit (1876, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [17-18] 1. udgave: Lille Dorrit. I to Bøger. ♦ Eibe, 1856. [Bind] I-II, i-iv + 5-531 + 493 sider
[9-11] Dickens, Charles: Master Humphreys Stueuhr (1876, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1841-43 i: Udvalgte Romaner [1-3] 1. udgave: Nelly og hendes Bedstefar, eller den Gamles Drøm. Fortælling. Efter det Engelske ved C.P.H. ♦ Schubothe, 1841-43. Deel 1-3, 314 + 323 + 345 sider
1845 1. udgave: Barnaby Rudge. Fortælling. ♦ J.H. Schubothe, 1845. Deel 1-4, 308 + 322 + 302 + 299 sider
[12-13] Dickens, Charles: Forretninger med Firmaet Dombey & Søn (1877, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1847-50 1. udgave: Dombey og Søn. Roman af Boz. Overs. fra Engelsk. ♦ Schubothe, 1847-50. Deel 1-4, 398 + 467 + 518 + 559 sider
[14] Dickens, Charles: Skizzer (1877, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16] 1. udgave: Skizzer. ♦ 1856. 559 sider
[15-16] Dickens, Charles: Pickwick Clubbens efterladte Papirer, indeholdende en nøiagtig Beretning om dens corresponderende Medlemmers Vandringer, Farer, Reiser, Hændelser og Idtrætter. Tredie Udgave ♦ Eibe, 1878. Del 1-2, 489 + 480 sider (1878, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Pickwick-Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en tro Beretning om de corresponderende Medlemmers Iagttagelser, Farer, Reiser, Eventyr og interessante Fata. Overs. af Engelsk ved Ludvig Jordan. ♦ Steen & Søn, 1840. Deel 1-2, 694 + 664 sider
kollaps Noter
 note om oplag [Andet Oplag], 1880.
[17] Dickens, Charles: Store Forventninger (1878, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1861 i: Samtlige Værker [3] 1. udgave: Store Forventninger. En Fortælling. ♦ Eibe, 1861. 568 sider
[18-19] Dickens, Charles: Bleak House (1878, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 i: Samtlige Værker [7-8] 1. udgave: Bleak House. ♦ Eibe, 1852-53. [Bind] I-II, iv + 551 + 515 sider
[20-21] Dickens, Charles: David Copperfield (1878, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849-50 1. udgave: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser ... Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Gyldendal, 1849-50. [Bind] I-IV, 282 + 312 + 296 + 264 sider
[22-23] Dickens, Charles: Martin Chuzzlewit (1879, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 1. udgave: En Historie om Martin Chuzzlewits Liv og Levnetsløb, om hans Slægtninger, Venner og Fjender, indeholdende hele hans Færd og Vandel... ♦ Odense, Milo, 1852-53. Deel 1-6, 1708 sider
[24] Dickens, Charles: Oliver Twist eller Fattighusdregens Livsvandring. Fjerde Oplag. ♦ Eibe & Erslev, 1891. 510 sider (1880, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
[25] Dickens, Charles: Reiseminder (1880, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[25a] Dickens, Charles: Optegnelser fra Amerika (1880, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 1. udgave: Optegnelser fra Amerika. Overs. af Joh. Rasmus Dein. ♦ Mariebo, 1852-53. Del 1-3, 120 + 152 + 118 sider
[25b] Dickens, Charles: Skildringer fra Italien (1880, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1858 i: Samtlige Værker [21b] 1. udgave: Skildringer fra Italien. 206 sider
[26] Dickens, Charles: Strenge Tider (1888, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1854 i: Samtlige Værker [13] 1. udgave: Strenge Tider. ♦ Eibe, 1854. 320 sider
[27] Dickens, Charles: Den ucommercielle Reisende (1880, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1865 i: Samtlige Værker [27a] 1. udgave: Den Ucommercielle Reisende. En Række Leilighedsskildringer og To Fortællinger: I. Jaget til Døde. II. Lygtetænderens Fortælling. ♦ Eibe, 1865. 263 sider
[28] Dickens, Charles: Mindre Fortællinger (1880, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[28a] Dickens, Charles: Mugby Hovedstation (1880, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1867 i: Samtlige Værker [28a] 1. udgave: Mugby Hovedstation. Julefortælling for 1866, tildels af Charles Dickens. ♦ Eibe, 1867. 151 sider
[28aa] Dickens, Charles: Brødrene Barbox (1880, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[28ab] Dickens, Charles: Brødrene Barbox og Co (1880, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[28ac] Dickens, Charles: Stambanen. Drengen i Mugby (1880, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[28ad] Dickens, Charles: Første Sidebane. Banevogteren (1880, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[28ae] Halliday, Andrew: Anden Sidebane. Locomotivføreren (1880, tekster)
af Andrew Halliday (1830-1877, sprog: engelsk)
[28af] Collins, Charles: Tredie Sidebane. Expropriationshuset (1880, tekster)
af Charles Allston Collins (1828-1873, sprog: engelsk)
[28ag] Stretton, Hesba [ie: Sarah Smith]: Fjerde Sidebane. Jernbaneposten (1880, tekster)
af Sarah Smith (1832-1911, sprog: engelsk)
[28ah] Edwards, Amelia B.: Femte Sidebane. Maskinmesteren (1880, novelle(r))
af Amelia Blandford Edwards (1831-1892, sprog: engelsk)
1867 i: Samtlige Værker [28ah] 1. udgave: Femte Sidebane. Maskinmesteren
[28b] Dickens, Charles og Wilkie Collins: Spærret! (1880, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)
1868 i: Samtlige Værker [28b] 1. udgave: Spærret! ♦ Eibe, 1868. 148 sider
[28c] Dickens, Charles: George Silvermans Forklaring. I ni Kapitler. [Anden Udgave]. ♦ 1880, 36 sider (1880, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1868 i: Samtlige Værker [28c] 1. udgave: George Silvermans Forklaring. I ni Kapitler. ♦ Eiby, 1868. 36 sider
[28d] Dickens, Charles: Ferieroman. I fire Dele. [Anden Udgave]. ♦ 1880. 46 sider (1880, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1868 i: Samtlige Værker [28d] 1. udgave: Ferieroman. I fire Dele. ♦ 1868. 46 sider
[29a] Dickens, Charles: Edwin Droods Hemmelighed. ♦ 1870. 307 sider (1880, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1870 i: Samtlige Værker [29] 1. udgave: Edwin Droods Hemmelighed. 307 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Identisk med udgaven fra 1870, samlede værker, 2. udgave, bind 29 (eller i en del af oplaget bind 30). Har egen paginering og titelblad, der tilsyneladende også har årstallet 1870.
 note om oplag [Andet Oplag]. 1889. 307 sider.
[29b] Dickens, Charles: Mudfogs Krønike m.m. (1880, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Iwan Berner (1850-1925)
1894 i: Samlede Værker [29d] Senere udgave: Af Mudfogs Krønike. Mr. Tulrumbles offentlige Liv
1920 i: Samlede Værker [21e] Senere udgave: Af Mudfogs Krønike. Forhenværende Borgmester i Mudfog, Nicholas Tulrumbles offentlige Liv. [Oversat af Iwan Berner]. Side [347]-68
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Faarekyllingen ved Arnen. Et Feeventyr om Hjemmet. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. Fjerde Udgave. ♦ 1875. 104 sider (1875, roman) EMP 522
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1846 1. udgave: Faarekyllingen på Arnestedet. En Feehistorie. ♦ Udgivet og forlagt af L. Jordan, 1846. 212 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel [Tilegnelse til "Lord Jeffrey" af forf.].
 note til oversat titel Andet Oplag, 1858. 100 sider.
 note til oversat titel 3. Oplag = Samtlige Værker. Bind 6, 1862.
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: En Julephantasi om en Mand, som forfulgtes af et Spøgelse og sluttede en Accord med det. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. Fjerde Udgave. ♦ 1875. 108 sider (1875, novelle(r)) EMP 520
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849 1. udgave: Den plagede Mand eller Spøgelsets Handel. En Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ Forlagt af Anton Caén, 1849. 144 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Livets Kamp. En Kjærlighedsfortælling. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. ♦ 1875. 95 sider (1875, novelle(r)) EMP 521
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1847 1. udgave: Livets Kamp. En Historie om Kjerlighed. ♦ Jordan, 1847. 192 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Et Juleqvad i Prosa eller en Spøgelseshistorie om Julen. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. Fjerde Udgave. ♦ 1875. 95 sider (1875, novelle(r)) EMP 515
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 1. udgave: Julenatten. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 134 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Klokkeslagene. Et Nisseeventyr om nogle Klokker, som ringede et gammelt Aar ud og et nyt Aar ind. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. Fjerde Udgave. ♦ 1875. 99 sider (1875, novelle(r)) EMP 517
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1845 1. udgave: Klokkerne eller en Krønike om nogle Klokker, der ringede et gammelt Aar ud og et nyt ind. ♦ Schubothe, 1845. 175 sider
 Bog (oversætter i periodicum) anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [s426]] Stakkels Tezzie. Side [426]-45 (1878, novelle(r)) 👓
originaltitel: Mrs. Lirriper's legacy, 1864
del af: Kolding Folkeblad
del af: Fædrelandet
se også: Mrs. Lirripers Værelser
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Rosa Mulholland (1841-1921, sprog: engelsk)
oversætter i periodicum: Anonym
af Charles Allston Collins (1828-1873, sprog: engelsk)
af Henry T. Spicer (d. 1891, sprog: engelsk)
af Amelia Blandford Edwards (1831-1892, sprog: engelsk)
af Sarah Smith (1832-1911, sprog: engelsk)
1880 indgår i antologien: Kjærlighedshistorier af Forfattere fra mange Lande [e] Senere udgave: Stakkels Tezzie! Efter "All the year round"
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The extra Christmas number of All The Year Round, Christmas, 1864.
 note til titel Rammefortællingen skrevet af Charles Dickens de øvrige kapitler 2-6 af henholdsvis: Charles Collins, Miss Mulholland, Mr. Spicer, Miss Amelia Edwards og Mrs Stretton [Sarah Smith].
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen er startsidetallet anført som: 425.
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Kolding Folkeblad fra 24-4-1879 til 2-5-1879 [kun Kapitel III Another past lodger relates his experience as a poor relation, side 18-24 [skrevet af Rosa Mulholland]]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i For Romantik og Historie, Ellevte Bind (1873), side 587-639, under titlen: Køblingen. (Efter "All the year round") [Oversættelse af kapitel 3]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra 7-1-1865 til 28-1-1865, under titlen: Mrs. Lirripers Legat. Julefortælling af Charles Dickens. Oversat fra Engelsk af L. Moltke [Oversættelse alle kapitler]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel På engelsk trykt i: Alle the year round, Christmas, 1864, kapitel 4 af: Mrs. Lirriper's Legacy.
 note til titel På engelsk trykt i: The extra Christmas number of All The Year Round, Christmas, 1864. Kapitel I: Mrs. Lirriper relates how she wnt on, and went over [skrevet af Charles Dickens].
 url Fuld visning af den engelske tekst (All The Year Round, dårlig skan) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den engelske tekst (bogudgave) på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Campe, Joachim Heinrich: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. 4. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Eibes Forlag, 1882. 252 sider, illustreret (1882, børnebog) 👓
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Samme forord som i tidligere udgaver.
 Bog (oversætter) Frere, M.: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s123]] Alligatoren og Schakalen. Hinduist Æventyr ved M. Frere og L. Moltke. Side 123-26 (1883, tekster) 👓
originaltitel: The alligator and the jackal, 1868
Detaljer
af Mary Eliza Isabella Frere (1845-1911, sprog: engelsk)
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [l] Senere udgave: Alligatoren og Schakalen
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s111] Senere udgave: Alligatoren og schakalen. Side 111-14
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Ved M. Frere.
 note til oversat titel På engelsk trykt i samlingen: Old Deccan days or Hindoo fairy legends, current in Southern India, 1868.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog (oversætter) Campe, Joachim Heinrich: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. 5. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Eibes Forlag, 1889. 252 sider, illustreret (1889, børnebog)
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Samlede Værker (1889-94, roman) EMP 545
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Ribe Stifts-Tidende 8-10-1889, side 3, uddrag af annonce: Den ny Udgave vil koste i Subskription omtrent det Halve af de 2 tidligere og en Trediedel af den oprindelig Pris. Udgivelsen vil ske med tre maanedlige Hefter à 5 Ark til en pris af 25 Øre pr. Hefte, ... og der vil heranden Maaned foreligge et komplet Bind til 1 Kr. 50 Øre ... der kan tegnes Subskription baade heftevis og bindvis. Subskribenterne kunne fratræde ved enhver Romans Slutning ... Fuld visning af annoncen på: Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1] Dickens, Charles: Juleæventyr (1889, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1853-54 i: Samtlige Værker [9] 1. udgave: Juleeventyr. ♦ 1853
[1a] Dickens, Charles: Et Julekvad i Prosa eller en Spøgelseshistorie fra Juletiden (1889, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 1. udgave: Julenatten. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 134 sider
[1b] Dickens, Charles: Klokkerne. En Fortælling om nogle Klokker, som ringede et gammelt Aar ud og et nyt Aar ind (1889, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[1c] Dickens, Charles: Faarekyllingen ved Arnen. Et Æventyr om et Hjem (1889, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1846 1. udgave: Faarekyllingen på Arnestedet. En Feehistorie. ♦ Udgivet og forlagt af L. Jordan, 1846. 212 sider
[1d] Dickens, Charles: Livets Kamp. En Kærlighedshistorie (1889, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1847 1. udgave: Livets Kamp. En Historie om Kjerlighed. ♦ Jordan, 1847. 192 sider
[1e] Dickens, Charles: En Julefantasi. En Historie om en Mand, som forfulgtes af et Spøgelse og sluttede en Akkord med det (1889, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849 1. udgave: Den plagede Mand eller Spøgelsets Handel. En Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ Forlagt af Anton Caén, 1849. 144 sider
[2-3] Dickens, Charles: Nicholas Nickleby's Levnet og Æventyr. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, 1890. 1-2 Del, 501 + 503 sider (1890, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1839-41 1. udgave: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr. Af Boz. Overs. af Jacob Behrend. ♦ Jacob Behrend, 1839-41. Deel 1-8, (219 sider + 1 tavle) + 215 + 216 + 203 + 206 + 220 + 187 +132 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 1. del, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 2. del, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[4-5] Dickens, Charles: Lille Dorrit (1890, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [17-18] 1. udgave: Lille Dorrit. I to Bøger. ♦ Eibe, 1856. [Bind] I-II, i-iv + 5-531 + 493 sider
[6] Dickens, Charles: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. Fjerde Udgave. ♦ Eibe, 1888. 431 sider (1888, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1859 i: Samtlige Værker [24a] 1. udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Dette bind og Vor fælles Ven, bind 1-2, blev udgivet med betegnelsen Fjerde udgave før udgivelsen af samlede værker 4. udgave 1889-94.
[6] Dickens, Charles: En Fortælling om to Byer. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, [1891]. 431 sider (1891, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1859 i: Samtlige Værker [24a] 1. udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[7-8] Dickens, Charles: Pickwick Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en nøjagtig Beretning om dens korresponderende Medlemmers Vandringer, Farer, Rejser, Hændelser og Idrætter. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ Eibe & Erslev, 1891. Del 1-2, 470 + 463 sider (1891, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Pickwick-Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en tro Beretning om de corresponderende Medlemmers Iagttagelser, Farer, Reiser, Eventyr og interessante Fata. Overs. af Engelsk ved Ludvig Jordan. ♦ Steen & Søn, 1840. Deel 1-2, 694 + 664 sider
kollaps Noter
 note til titel Titelbladet har: af Boz (Charles Dickens).
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 1. del, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 2. del, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[9-10] Dickens, Charles: David Copperfield den Yngres Livshistorie. Af Charles Dickens. Oversat fra Engelsk ved L. Moltke. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, 1891. [Bind] I-II., 509 + 533 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1891, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849-50 1. udgave: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser ... Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Gyldendal, 1849-50. [Bind] I-IV, 282 + 312 + 296 + 264 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (9. Bind, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (9. Bind, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (10. Bind, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (10. Bind, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 1. del, på:: Nasjonalbiblioteket. Link til ekstern webside urn.nb.no
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 2. del, på:: Nasjonalbiblioteket. Link til ekstern webside urn.nb.no
[11] Dickens, Charles: Oliver Twist (1891, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
[12-13] Dickens, Charles: Barnaby Rudge (1892, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1845 1. udgave: Barnaby Rudge. Fortælling. ♦ J.H. Schubothe, 1845. Deel 1-4, 308 + 322 + 302 + 299 sider
[13b] Dickens, Charles: Ferieroman. ♦ 1892. 48 sider (1892, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1868 i: Samtlige Værker [28d] 1. udgave: Ferieroman. I fire Dele. ♦ 1868. 46 sider
[14-15] Dickens, Charles: Bleak House. Af Charles Dickens. Oversat fra engelsk ved L. Moltke. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, 1892. [Bind] I-II, 560 + 518 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1892, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 i: Samtlige Værker [7-8] 1. udgave: Bleak House. ♦ Eibe, 1852-53. [Bind] I-II, iv + 551 + 515 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (14. bind, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (14. bind, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (15. bind, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (15. bind, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[16-17] Dickens, Charles: Martin Chuzzlewit's Levnet og Eventyr (1892, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 1. udgave: En Historie om Martin Chuzzlewits Liv og Levnetsløb, om hans Slægtninger, Venner og Fjender, indeholdende hele hans Færd og Vandel... ♦ Odense, Milo, 1852-53. Deel 1-6, 1708 sider
[18-19] Dickens, Charles: Forretninger med Firmaet Dombey & Søn, en gros, en detail og Eksport (1893, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1847-50 1. udgave: Dombey og Søn. Roman af Boz. Overs. fra Engelsk. ♦ Schubothe, 1847-50. Deel 1-4, 398 + 467 + 518 + 559 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 1. del, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 2. del, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[20] Dickens, Charles: Strenge Tider. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, 1893. 343 sider (1893, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1854 i: Samtlige Værker [13] 1. udgave: Strenge Tider. ♦ Eibe, 1854. 320 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[21-22a] Dickens, Charles: Nelly og hendes Bedstefader (1893, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1841-43 i: Udvalgte Romaner [1-3] 1. udgave: Nelly og hendes Bedstefar, eller den Gamles Drøm. Fortælling. Efter det Engelske ved C.P.H. ♦ Schubothe, 1841-43. Deel 1-3, 314 + 323 + 345 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 1. del, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 2. del, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[22b] Dickens, Charles: Mugby Hovedstation (1893, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1867 i: Samtlige Værker [28a] 1. udgave: Mugby Hovedstation. Julefortælling for 1866, tildels af Charles Dickens. ♦ Eibe, 1867. 151 sider
[22ba] Dickens, Charles: Brødrene Barbox (1893, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[22bb] Dickens, Charles: Brødrene Barbox og Co. (1893, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[22bc] Dickens, Charles: Stambanen. Drengen i Mugby (1893, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[22bd] Dickens, Charles: Første Sidebane. Banevogteren (1893, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[22be] Halliday, Andrew: Anden Sidebane. Locomotivføreren (1893, tekster)
af Andrew Halliday (1830-1877, sprog: engelsk)
[22bf] Collins, Charles: Tredie Sidebane. Expropriationshuset (1893, tekster)
af Charles Allston Collins (1828-1873, sprog: engelsk)
[22bg] Edwards, Amelia B.: Femte Sidebane. Maskinmesteren (1893, novelle(r))
af Amelia Blandford Edwards (1831-1892, sprog: engelsk)
1867 i: Samtlige Værker [28ah] 1. udgave: Femte Sidebane. Maskinmesteren
[22bh] Stretton, Hesba: Fjerde Sidebane. Jernbaneposten (1893, tekster)
af Sarah Smith (1832-1911, sprog: engelsk)
[23-24] Dickens, Charles: Vor fælles Ven (1893-94, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864-65 i: Samtlige Værker [25-26] 1. udgave: Vor fælles Ven. I fire Bøger. ♦ Eibe, 1864-65. [Del] I-II, 531 + 508 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 1. del, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 2. del, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[25a] Dickens, Charles: Skitser. ♦ 1894. 499 sider (1894, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16] 1. udgave: Skizzer. ♦ 1856. 559 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Dette bind indeholder alle 7 tekster fra "Our Parish" samt alle 25 "Scenes". De resterende dele af "Sketches by Boz" findes i bindet: Karakterskildringer og midre Fortællinger".
 note til oversat titel Indeholder også oversættelser fra: The Uncommercial Traveller.
[25b] Dickens, Charles: Den ucommercielle Reisende (1894, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1865 i: Samtlige Værker [27a] 1. udgave: Den Ucommercielle Reisende. En Række Leilighedsskildringer og To Fortællinger: I. Jaget til Døde. II. Lygtetænderens Fortælling. ♦ Eibe, 1865. 263 sider
[26] Dickens, Charles: Store Forventninger (1894, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1861 i: Samtlige Værker [3] 1. udgave: Store Forventninger. En Fortælling. ♦ Eibe, 1861. 568 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[27] Dickens, Charles: Rejseminder (1894, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[27a] Dickens, Charles: Optegnelser fra Amerika (1894, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 1. udgave: Optegnelser fra Amerika. Overs. af Joh. Rasmus Dein. ♦ Mariebo, 1852-53. Del 1-3, 120 + 152 + 118 sider
[27b] Dickens, Charles: Skildringer fra Italien (1894, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1858 i: Samtlige Værker [21b] 1. udgave: Skildringer fra Italien. 206 sider
[28a] Dickens, Charles: Edwin Droods Hemmelighed (1894, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1870 i: Samtlige Værker [29] 1. udgave: Edwin Droods Hemmelighed. 307 sider
1962 Senere udgave: Edwin Droods mysterium. Ny udg.
[28b] Dickens, Charles og Wilkie Collins: Spærret (1894, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)
1868 i: Samtlige Værker [28b] 1. udgave: Spærret! ♦ Eibe, 1868. 148 sider
[28c] Dickens, Charles: George Silvermans Forklaring (1894, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1868 i: Samtlige Værker [28c] 1. udgave: George Silvermans Forklaring. I ni Kapitler. ♦ Eiby, 1868. 36 sider
[29] Dickens, Charles: Karakterskildringer (1894, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[29b] Dickens, Charles: Jaget til Døde (1894, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[29c] Dickens, Charles: Lygtetænderens Fortælling (1894, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1845 indgår i antologien: Roser [a] 1. udgave: Lampepudserens Historie
[29d] Dickens, Charles: Af Mudfogs Krønike. Mr. Tulrumbles offentlige Liv (1894, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1880 i: Samlede Værker [29b] 1. udgave: Mudfogs Krønike m.m.
 Bog (oversætter) Stowe, Harriet B.: Onkel Toms Hytte. Overs. fra Originalen af L. Moltke. Ny gjennemset Udgave. Med 24 Illustrationer. ♦ Chr. Mackeprangs Forlag, 1893. 498 sider, 24 tavler. Pris: kr. 5,00 (1893, roman) EMP1317
Detaljer
af Harriet Beecher Stowe (1811-1896, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
1853 1. udgave: Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Af Harriet Beecher Stowe. Oversat fra den nordamerikanske Original af Capt. Schädtler. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst, 1853. xiii + 616 sider. (Trykkeri: Trykt hos S. Trier)
kollaps Noter
 note til titel Side 3-4: Fortale [af forf.].
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: David Copperfield den yngres Livshistorie. Oversat ved L. Moltke. 5. gennems. Udg. ♦ J. Erslev, 1908. [Bind] I-II, 510 + 534 sider. Pris: kr. 4,00. (Samlede Værker, IX) (1908, roman)
serietitel: Samlede Værker, 9
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849-50 1. udgave: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser ... Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Gyldendal, 1849-50. [Bind] I-IV, 282 + 312 + 296 + 264 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Tilsyneladende udkomme kun dette bind af Dickens Samlede værker i denne udgave.
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Lille Dorrit. Oversat af L. Moltke. ♦ København, Chr. Flors Boghandel, 1909. 1.-2. Bog, 432 + 398 sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bachi)) (1909, roman) 👓
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [17-18] 1. udgave: Lille Dorrit. I to Bøger. ♦ Eibe, 1856. [Bind] I-II, i-iv + 5-531 + 493 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bindenes titler: Første Bog: Fattigdom. Anden Bog: Rigdom.
 url Fuld visning af bogen (Første Bog, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (Første Bog, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (Anden Bog, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (Anden Bog, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Værker. Oversat fra Engelsk ved L. Moltke. 5. paany gennemsete Udgave. ♦ Forlaget »Lyset«, 1910. 5 Bind (1910, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 9 (December), side 137, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
kollaps Indhold

[1-2] Dickens, Charles: Bleak-House. Femte paany reviderede Udgave. ♦ Lyset, 1910. Bind 1-2, 458 + 424 sider (1910, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 i: Samtlige Værker [7-8] 1. udgave: Bleak House. ♦ Eibe, 1852-53. [Bind] I-II, iv + 551 + 515 sider
[3] Dickens, Charles: Strenge Tider. 274 sider (1910, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1854 i: Samtlige Værker [13] 1. udgave: Strenge Tider. ♦ Eibe, 1854. 320 sider
[4-5] Dickens, Charles: Vor fælles Ven. Bind 1-2, 428 + 400 sider (1910, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864-65 i: Samtlige Værker [25-26] 1. udgave: Vor fælles Ven. I fire Bøger. ♦ Eibe, 1864-65. [Del] I-II, 531 + 508 sider
 Bog (oversætter) Frère. M.: [indgår i antologien: Eventyrskatten [l]] Alligatoren og Schakalen (1912, tekster)
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
oversat af Mary Eliza Isabella Frere (1845-1911, sprog: engelsk)
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s123] 1. udgave: Alligatoren og Schakalen. Hinduist Æventyr ved M. Frere og L. Moltke. Side 123-26
 Bog (oversætter) Campe, Joachim Heinrich: Robinson Krusoe. 6. gennemsete Udg. Oversat af L. Moltke. M. 48 Illustr. i Træsnit efter Tegninger af Ludvig Richter. ♦ Gyldendal, 1914. 210 sider, illustreret (1914, børnebog)
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
kollaps Noter
 anmeldelse Langelands Social-Demokrat 27-11-1914, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 4-12-1914, side 4 [Anmeldelse, V.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Samlede Værker. Oversat af L. Moltke. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1918-20. Bind 1-29, illustreret (1918-20, tekster)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Indhold

[1-2] Dickens, Charles: Pickwick-Klubben. Oversat af L. Moltke. Med Illustr. af H. K. Browne (Phiz). 5. gennemsete Udg. ♦ Hasselbalch, 1918. [Bind] I-II, 432 + 416 sider (1918, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Pickwick-Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en tro Beretning om de corresponderende Medlemmers Iagttagelser, Farer, Reiser, Eventyr og interessante Fata. Overs. af Engelsk ved Ludvig Jordan. ♦ Steen & Søn, 1840. Deel 1-2, 694 + 664 sider
[3] Dickens, Charles: En Fortælling om to Byer. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 392 sider (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
1859 i: Samtlige Værker [24a] 1. udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider
[4-5] Dickens, Charles: Bleak House. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer af H. K. Browne (Phiz). 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. [Bind] I-II, 512 + 462 sider (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
[6] Dickens, Charles: Strenge Tider. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 304 sider (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Frederick Walker (1840-1875, sprog: engelsk)
illustrationer af Maurice Greiffenhagen (1862-1931, sprog: engelsk)
1854 i: Samtlige Værker [13] 1. udgave: Strenge Tider. ♦ Eibe, 1854. 320 sider
[7-8] Dickens, Charles: Nicholas Nicklebys Levnet og Eventyr. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer af H. K. Browne (Phiz). 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. [Bind] I-II, 454 + 456 sider (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1839-41 1. udgave: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr. Af Boz. Overs. af Jacob Behrend. ♦ Jacob Behrend, 1839-41. Deel 1-8, (219 sider + 1 tavle) + 215 + 216 + 203 + 206 + 220 + 187 +132 sider
[9] Dickens, Charles: Store Forventninger. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 476 sider, illustreret (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Marcus Stone (1840-1921, sprog: engelsk)
1861 i: Samtlige Værker [3] 1. udgave: Store Forventninger. En Fortælling. ♦ Eibe, 1861. 568 sider
[10-11] Dickens, Charles: Vor fælles Ven. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. [Bind] I-II, 472 + 446 sider (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864-65 i: Samtlige Værker [25-26] 1. udgave: Vor fælles Ven. I fire Bøger. ♦ Eibe, 1864-65. [Del] I-II, 531 + 508 sider
[12] Dickens, Charles: Rejseminder. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 312 sider (1919, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Marcus Stone (1840-1921, sprog: engelsk)
[12a] Dickens, Charles: Optegnelser fra Amerika (1919, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852-53 1. udgave: Optegnelser fra Amerika. Overs. af Joh. Rasmus Dein. ♦ Mariebo, 1852-53. Del 1-3, 120 + 152 + 118 sider
[12b] Dickens, Charles: Skildringer fra Italien (1919, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1858 i: Samtlige Værker [21b] 1. udgave: Skildringer fra Italien. 206 sider
[13-14] Dickens, Charles: Martin Chuzzlewit's Levnet og eventyr. Oversat fra engelsk af L. Moltke. Med Illustr. af H. K. Browne (Phiz). 5. gennemsete Udg. ♦ Hasselbalch, 1919. [Bind] I-II, 392 + 396 sider, illustreret (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
1852-53 1. udgave: En Historie om Martin Chuzzlewits Liv og Levnetsløb, om hans Slægtninger, Venner og Fjender, indeholdende hele hans Færd og Vandel... ♦ Odense, Milo, 1852-53. Deel 1-6, 1708 sider
[15] Dickens, Charles: Juleeventyr. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 368 sider (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af John Leech (1817-1864, sprog: engelsk)
illustrationer af Clarkson Stanfield (1793-1867, sprog: engelsk)
1853-54 i: Samtlige Værker [9] 1. udgave: Juleeventyr. ♦ 1853
[15a] Dickens, Charles: Et Julekvad i Prosa eller en Spøgelseshistorie fra Juletiden (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 1. udgave: Julenatten. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 134 sider
[15b] Dickens, Charles: Klokkerne (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1845 1. udgave: Klokkerne eller en Krønike om nogle Klokker, der ringede et gammelt Aar ud og et nyt ind. ♦ Schubothe, 1845. 175 sider
[15c] Dickens, Charles: Faarekyllingen ved Arnen. Et Eventyr om et Hjem (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1846 1. udgave: Faarekyllingen på Arnestedet. En Feehistorie. ♦ Udgivet og forlagt af L. Jordan, 1846. 212 sider
[15d] Dickens, Charles: En Julefantasi. En Historie om en Mand, som forfulgtes af et Spøgelse og sluttede en Akkord med det (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849 1. udgave: Den plagede Mand eller Spøgelsets Handel. En Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ Forlagt af Anton Caén, 1849. 144 sider
[16-17] Dickens, Charles: Dombey & Søn, en gros, en detail og Export. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer af H. K. Browne (Phiz). 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. [Bind] I-II, 464 + 504 sider (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
1847-50 1. udgave: Dombey og Søn. Roman af Boz. Overs. fra Engelsk. ♦ Schubothe, 1847-50. Deel 1-4, 398 + 467 + 518 + 559 sider
[18] Dickens, Charles: Edwin Droods Hemmelighed. George Silvermans Forklaring i ni Kapitler. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 368 sider (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Luke Fildes (1844-1927, sprog: engelsk)
1870 i: Samtlige Værker [29] 1. udgave: Edwin Droods Hemmelighed. 307 sider
[18b] Dickens, Charles: George Silvermans Forklaring (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1868 i: Samtlige Værker [28c] 1. udgave: George Silvermans Forklaring. I ni Kapitler. ♦ Eiby, 1868. 36 sider
[19-20] Dickens, Charles: Nelly og hendes Bedstefader. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. [Bind] I-II, 360 +318 sider (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1841-43 i: Udvalgte Romaner [1-3] 1. udgave: Nelly og hendes Bedstefar, eller den Gamles Drøm. Fortælling. Efter det Engelske ved C.P.H. ♦ Schubothe, 1841-43. Deel 1-3, 314 + 323 + 345 sider
[20b] Dickens, Charles: Livets Kamp. En Kærlighedshistorie (1919, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1847 1. udgave: Livets Kamp. En Historie om Kjerlighed. ♦ Jordan, 1847. 192 sider
[21] Dickens, Charles: Karakterskildringer og mindre Fortællinger. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. Femte gennemsete Udgave. ♦ København, Steen Hasselbalchs Forlag, [1920]. 368 sider. (Trykkeri: S.L. Møllers Bogtrykkeri, København) (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [6]: S.L. Møllers Bogtrykkeri. København 1920. 2014.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 er i tillæget (side 372) medtaget denne titel med årstallet 1919. Men den er også medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1920-24 og der med årstallet 1920.
[21a] Dickens, Charles: Karakterskildringer. Side [5]-66 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16] 1. udgave: Skizzer. ♦ 1856. 559 sider
kollaps Noter
 note til titel Noveller er nummererede som Første Kapitel, Andet Kapitel osv. til og med Tolvte Kapitel, og med den her anførte titel som undertitel.
[21a01] Dickens, Charles: Tanker om Folk. Side [7]-11 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c01] 1. udgave: Tanker om Folk
[21a02] Dickens, Charles: Et Julegilde. Side 12-16 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c02] 1. udgave: Et Julegilde
[21a03] Dickens, Charles: Det ny Aar. Side 16-21 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c03] 1. udgave: Det ny Aar
[21a04] Dickens, Charles: Miss Evans og "Ørnen". Side 22-26 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c04] 1. udgave: Miss Evans og "Ørnen"
[21a05] Dickens, Charles: Værtshustaleren. Side 26-31 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1855 i: Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s228] 1. udgave: Værtshuustaleren. (Af Ch. Dickens). Side 228-33
[21a06] Dickens, Charles: Hospitalspatienten. Side 31-35 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c06] 1. udgave: Hospitalspatienten
[21a07] Dickens, Charles: John Dounces mislykkede Forelskelse. Side 35-41 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c07] 1. udgave: Mr. John Dounces ilde anbragte Forelskelse
[21a08] Dickens, Charles: Den skuffede Modehandlerinde. En Fortælling om Ærgerrighed. Side 41-47 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c08] 1. udgave: Den skuffede Modehandlerinde
[21a09] Dickens, Charles: Danseskolen. Side 47-53 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c09] 1. udgave: Danseskolen
[21a10] Dickens, Charles: Lurvet-gentile Folk. Side 53-57 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c10] 1. udgave: Lurvet-gentile Folk
[21a11] Dickens, Charles: En lystig Aften. Side 57-63 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c11] 1. udgave: En lystig Aften
[21a12] Dickens, Charles: "Salatfadet". Side 63-66 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16c12] 1. udgave: Arrestantvognen
[21b] Dickens, Charles: Fortællinger. Side [67]-299 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 [Samlet udgave] i: Samtlige Værker [16d] 1. udgave: Fortællinger
kollaps Noter
 note til oversat titel Noveller er nummererede som Første Kapitel, Andet Kapitel osv. til og med Tolvte Kapitel, og med den her anførte titel som undertitel.
[21b01] Dickens, Charles: Pensionatet. Side [67]-104, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16d01] 1. udgave: Pensionatet
[21b02] Dickens, Charles: Mr. Minns og hans Fætter. Side 105-15, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [e] 1. udgave: Mr. Minns og hans Fætter
[21b03] Dickens, Charles: Sentimentalitet. Side 116-127 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Hverdagslivet [a] 1. udgave: Sentimentalitet
[21b04] Dickens, Charles: Familien Tuggs i Ramsgate. Side 128-47, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [b] 1. udgave: Familien Tuggs i Ramsgate
[21b05] Dickens, Charles: Horatio Sparkins. Side 148-64 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [f] 1. udgave: Horatio Sparkins
[21b06] Dickens, Charles: Det sorte Slør. Side 164-76, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [d] 1. udgave: Det sorte Slør
[21b07] Dickens, Charles: Udflugten med Dampskibet. Side 176-200, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Hverdagslivet [b] 1. udgave: Lystfarten paa Dampbaaden
[21b08] Dickens, Charles: Duellen i Store Winglebury. Side 201-19, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [c] 1. udgave: Duellen i Store-Winglebury
[21b09] Dickens, Charles: Mrs. Joseph Porter. Side 219-29 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16d09] 1. udgave: Mrs. Joseph Porter
[21b10] Dickens, Charles: En Hændelse i Watkin Tottles Liv. Side 230-69, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16d10] 1. udgave: En Hændelse i Watkin Tottles' Liv
[21b11] Dickens, Charles: Barselgildet i Bloomsbury. Side 269-88, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Livet i London [g] 1. udgave: Master Kitterbell's Daab
[21b12] Dickens, Charles: Drankerens Død. Side 288-99 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16d] 1. udgave: Fortællinger
[21c] Dickens, Charles: Jaget til Døde. Side [301]-26 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1865 i: Samtlige Værker [27b] 1. udgave: Jaget til Døde
[21d] Dickens, Charles: Lygtetænderens Fortælling. Side [327]-46 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1845 indgår i antologien: Roser [a] 1. udgave: Lampepudserens Historie
[21e] Dickens, Charles: Af Mudfogs Krønike. Forhenværende Borgmester i Mudfog, Nicholas Tulrumbles offentlige Liv. [Oversat af Iwan Berner]. Side [347]-68 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Iwan Berner (1850-1925)
1880 i: Samlede Værker [29b] 1. udgave: Mudfogs Krønike m.m.
kollaps Noter
 note til titel Kun første kapitel af Mudfogs Krønike er medtaget (originaltitel: Public life of Mr. Tulrumble, once mayor of Mudfog).
[22-23] Dickens, Charles: Barnaby Rudge. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, [1920]. [Bind] I-II, 420 + 328 sider (1920, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
1845 1. udgave: Barnaby Rudge. Fortælling. ♦ J.H. Schubothe, 1845. Deel 1-4, 308 + 322 + 302 + 299 sider
[24] Dickens, Charles: Skitser. Oversat af L. Moltke. M. Illustr. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, [1920]. 318 sider, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af George Cruikshank (1792-1878, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16] 1. udgave: Skizzer. ♦ 1856. 559 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Indeholder historierne fra "Sketches by Boz", bortset fra "Scenes" nr 3 (Shops and their tenants), 14 (Vauxhall-gardens by day), 18 (A parliamentary sketch), 21 (Brokers' and marine-store shops) og 22 (Gin-shops).
[24a] Dickens, Charles: Syv Skitser fra vort Sogn. Side 7-51 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 indgår i: Hverdagslivet [c] 1. udgave: Sex Skizzer af vort Sogn. (Den femte af de i orignalen syv Skizzer er udeladt)
[24a01] Dickens, Charles: Kommunalbudet. - Sprøjten. - Skolelæreren. Side 7-10 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24a02] Dickens, Charles: Præsten. - Den gamle Dame. - Den pensionerede Kaptajn. Side 10-16 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24a03] Dickens, Charles: De fire Søstre. Side 16-20 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24a04] Dickens, Charles: Valget af et Kommunalbud. Side 21-27 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24a05] Dickens, Charles: Kommissionærens Medhjælper. Side 28-38, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24a06] Dickens, Charles: Dameforeningerne. Side 38-43 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24a07] Dickens, Charles: Vor nærmeste Nabo. Side 43-51, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b] Dickens, Charles: Scener. Side 52-179 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b01] Dickens, Charles: Gaderne. - Morgen. Side 52-58, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b02] Dickens, Charles: Gaderne. - Aften. Side 58-62 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b03] Dickens, Charles: Scotland Yard. Side 63-68, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b04] Dickens, Charles: Seven Dials. Side 68-72, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b05] Dickens, Charles: Tanker i Monmouth Street. Side 73-79 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b06] Dickens, Charles: Holdepladser for Hyrekareter. Side 79-83 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b07] Dickens, Charles: Doctor's Commons. Side 84-89 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b08] Dickens, Charles: Adspredelser i London. Side 89-95, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b09] Dickens, Charles: Astleys Teater. Side 95-102 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b10] Dickens, Charles: Greenwich Marked. Side 102-11, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b11] Dickens, Charles: Privatteatre. Side 111-17 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b12] Dickens, Charles: Morgendiligencer. Side 118-23 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b13] Dickens, Charles: Omnibusser. Side 123-27 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b14] Dickens, Charles: Den sidste Droskekust og den første Omnibuskonduktør. Side 127-36 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b15] Dickens, Charles: Offentlige Festmaaltider. Side 137-43, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b16] Dickens, Charles: Den første Maj. Side 144-52, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b17] Dickens, Charles: Pantelaanerens Bod. Side 152-61, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b18] Dickens, Charles: Kriminalretter. Side 161-65 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24b19] Dickens, Charles: Et Besøg i Newgate. Side 165-79 (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
[24c] Dickens, Charles: Den ukommercielle Rejsende. Side 180-318, illustreret (1920, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af George John Pinwell (1842-1875, sprog: engelsk)
1865 i: Samtlige Værker [27a] 1. udgave: Den Ucommercielle Reisende. En Række Leilighedsskildringer og To Fortællinger: I. Jaget til Døde. II. Lygtetænderens Fortælling. ♦ Eibe, 1865. 263 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Første Rejse: Royal Charters Forlis. Anden Rejse: Fattigloven i Wapping. Tredje Rejse: Man venter paa Jack i Liverpool. Fjerde Rejse: Det tyske Køretøj. Femte Rejse: Undersøgelsen af Great Tasmania. Sjette Rejse: Besøg i Kirkerne i City. Syvende Rejse: Folkesky Nabolag. Ottende Rejse: Barndomsminder. Niende Rejse: Husvildhed. Tiende Kapitel [ie: Rejse]: Ammestuehistorier. Ellevte Rejse: London uden for Sæsonen. Tolvte Rejse: Den italienske Fange.
 note til oversat titel I forhold til de 16 første rejser publiceret, og den engelske bogudgaven fra 1860 er udeladt 4: Jouney III: A Seromon in the Britannia Theatre. Journey V: Travels in Search of Refreshment. Journey X: Tramps. Journey XIII: Living in Chambers.
[25-26] Dickens, Charles: Lille Dorrit. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1920. [Bind] I-II, 478 + 432 sider (1920, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [17-18] 1. udgave: Lille Dorrit. I to Bøger. ♦ Eibe, 1856. [Bind] I-II, i-iv + 5-531 + 493 sider
[27] Dickens, Charles: Oliver Twist eller Fattighusdrengens Livsvandring. Oversat af L. Moltke. M. Illustr. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1920. 446 sider, illustreret (1920, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
[28-29] Dickens, Charles: David Copperfield den yngres Livshistorie. Oversat af L. Moltke. M. Illustr. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1920. [Bind] I-II, 456 + 476 sider, illustreret (1920, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Campe, Joachim Heinrich: Robinson Krusoe. 7. Udg. Oversat af L. Moltke. M. 48 Illustr. i Træsnit efter Tegn. af Ludvig Richter. ♦ Gyldendal, 1919. 192 sider, illustreret (1919, børnebog)
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: To Byer. Med 12 Tavler. ♦ Dansk Forlag (P. H. Fergo), 1925. 328 sider + tavler. (Dickens Værker, III-IV) (1925, roman)
serietitel: Dickens Værker, 3-04
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
1859 i: Samtlige Værker [24a] 1. udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: David Copperfield den yngres Livshistorie. [Oversat af L. Moltke.] Med Tavler [filmbilleder, Nordisk Film]. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. [Bind] I-II, 320 + 338 sider, illustreret (1925, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849-50 1. udgave: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser ... Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Gyldendal, 1849-50. [Bind] I-IV, 282 + 312 + 296 + 264 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forkortet og let revideret version.
 note til titel Med fotos fra stumfilmen produceret af Nordisk Films Kompagni 1922, instrueret af A.W. Sandberg, manuskript af Laurids Skands, premiere i Paladsteatret 5-12-1922. Link til ekstern webside www.dfi.dk Skands, Laurids Laurids Skands
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Lille Dorrit. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. 1.-2. Del, 328 sider + 12 tavler + 312 sider + 12 tavler. (Dickens Værker, V-VI) (1925, roman)
serietitel: Dickens Værker, 5-6
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
andet: Samuel Herman Ask (1878-1937, sprog: svensk)
1856 i: Samtlige Værker [17-18] 1. udgave: Lille Dorrit. I to Bøger. ♦ Eibe, 1856. [Bind] I-II, i-iv + 5-531 + 493 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Kraftigt forkortet udgave.
 note til oversat titel Med fotos fra stumfilmen produceret af Nordisk Films Kompagni, 1924, instrueret af A.W. Sandberg, manuskript af Sam Ask, premiere i Paladsteatret 26-12-1924. Link til ekstern webside www.dfi.dk Ask, Samuel Herman (svensk)
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Oliver Twist eller Fattighusdrengens Livsvandring. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. 334 sider + 12 tavler. (Dickens Værker, I-II) (1925, roman)
serietitel: Dickens Værker, 1-2
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forkortet udgave.
 note til oversat titel Illustreret med filmsbilleder (formodentlig fra stumfilmen fra 1922, produceret i USA, instrueret af Frank Lloyd, med Jackie Coogan som Oliver Twist, dansk premiere i Palads Teatret, København, 14-9-1923).
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Store Forventninger. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. [Bind] I-II, 632 sider + tavler (1925, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1861 i: Samtlige Værker [3] 1. udgave: Store Forventninger. En Fortælling. ♦ Eibe, 1861. 568 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret med filmbilleder fra Nordisk Film.
kollaps Indhold

[b] Dickens, Charles: Faarekyllingen ved Arnen (1925, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1846 1. udgave: Faarekyllingen på Arnestedet. En Feehistorie. ♦ Udgivet og forlagt af L. Jordan, 1846. 212 sider
[c] Dickens, Charles: En Julefantasi. En Historie om en Mand, som forfulgtes af et Spøgelse og sluttede en Akkord med det (1925, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849 1. udgave: Den plagede Mand eller Spøgelsets Handel. En Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ Forlagt af Anton Caén, 1849. 144 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Vor fælles Ven. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. 1.-2. Del, 316 sider + 12 tavler + 320 sider + 12 tavler. (Dickens Værker, IX-X) (1925, roman)
serietitel: Dickens Værker, 9-10
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1864-65 i: Samtlige Værker [25-26] 1. udgave: Vor fælles Ven. I fire Bøger. ♦ Eibe, 1864-65. [Del] I-II, 531 + 508 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Med fotos fra stumfilmen Vor fælles Ven produceret af Nordisk Films Kompagni, instrueret af A.W. Sandberg, manuskript af Laurids Skands, Premiere i Palads 27-9-1921. Link til ekstern webside www.dfi.dk Skands, Laurids Laurids Skands
 note til oversat titel Stærkt forkortet version.
kollaps Indhold

[2b] Dickens, Charles: Et Julekvad (1925, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 1. udgave: Julenatten. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 134 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Bleak-House. [Oversat af L. Moltke]. ♦ (Gutenberg Forlag, P.H. Fergo) (A. Busck), 1926. [Bind] I-II, 352 + 368 sider, illustreret (1926, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
1852-53 i: Samtlige Værker [7-8] 1. udgave: Bleak House. ♦ Eibe, 1852-53. [Bind] I-II, iv + 551 + 515 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: David Copperfield den yngres Livshistorie. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer af H. K. Browne (Phiz). 6. gennemsete Udgave [revidet af Inger-Louise og Mogens Boisen]. ♦ Emil Wiene, 1926. [Bind] I-II, 460 + 480 sider (1926, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
oversat af Inger-Louise Boisen (1912-1972)
oversat af Mogens Boisen (1910-1987)
1849-50 1. udgave: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser ... Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Gyldendal, 1849-50. [Bind] I-IV, 282 + 312 + 296 + 264 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Martin Chuzzlewit's Levnet og Eventyr. Oversat af L. Moltke. Med Illustr. af Vilh. Tilly. ♦ Gutenberg Forlag, P.H. Fergo, 1926. [Bind] I-II, 312 + 320, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1926, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Vilhelm Tilly (1860-1935)
1852-53 1. udgave: En Historie om Martin Chuzzlewits Liv og Levnetsløb, om hans Slægtninger, Venner og Fjender, indeholdende hele hans Færd og Vandel... ♦ Odense, Milo, 1852-53. Deel 1-6, 1708 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1925-29 er titlen anført som: Martin Chuzzlewitt. Levnet og Eventyr.
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Nelly og hendes Bedstefader. M. Illustr. [Oversat af L. Moltke]. ♦ Holbæk, Dansk-norsk Forlag, 1926. [Del] I-VI [i 2 bind], 344 + 320 sider, illustreret (1926, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af George Cattermole (1800-1868, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Nicholas Nickleby's Levnet og Eventyr. Oversat af L. Moltke. Med Illustr. af Vilhelm Tilly. ♦ Gutenberg Forlag, P.H. Fergo, 1926. [Bind] I-II, 336 + 336 sider, illustreret (1926, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Vilhelm Tilly (1860-1935)
1839-41 1. udgave: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr. Af Boz. Overs. af Jacob Behrend. ♦ Jacob Behrend, 1839-41. Deel 1-8, (219 sider + 1 tavle) + 215 + 216 + 203 + 206 + 220 + 187 +132 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Pickwick-Klubben. Oversat af L. Moltke. Med Illustr. af Vilhelm Tilly. ♦ Gutenberg Forlag, P.H. Fergo, 1926. [Bind] I-II, 320 + 320 sider. Pris: kr. 2,50 (1926, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Vilhelm Tilly (1860-1935)
1840 1. udgave: Pickwick-Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en tro Beretning om de corresponderende Medlemmers Iagttagelser, Farer, Reiser, Eventyr og interessante Fata. Overs. af Engelsk ved Ludvig Jordan. ♦ Steen & Søn, 1840. Deel 1-2, 694 + 664 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: En Fortælling om to Byer. Oversat af L. Moltke. M. Illustrationer af K. H. Browne (Phiz). 6. gennemsete Udgave. ♦ Emil Wiene, 1927. 364 sider (1927, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
1859 i: Samtlige Værker [24a] 1. udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Oliver Twist. eller Fattighusdrengens Livsvandring. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 6. gennemsete Udg. ♦ Wiene, 1927. 414 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1927, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Lille Dorrit. Oversat af L. Moltke. 6. gennemsete Udg. Med Illustrationer. ♦ Emil Wiene. [Bind] I-II, 392 + 368 sider, illustreret (1929, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [17-18] 1. udgave: Lille Dorrit. I to Bøger. ♦ Eibe, 1856. [Bind] I-II, i-iv + 5-531 + 493 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Juleeventyr. [Ny Udg.]. M. Illustr. ♦ Wiene, 1930. 302 sider, illustreret (1930, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af John Leech (1817-1864, sprog: engelsk)
illustrationer af Clarkson Stanfield (1793-1867, sprog: engelsk)
1853-54 i: Samtlige Værker [9] 1. udgave: Juleeventyr. ♦ 1853
kollaps Indhold

[a] Dickens, Charles: Et Julekvad i Prosa eller en Spøgelseshistorie fra Juletiden (1930, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1844 1. udgave: Julenatten. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 134 sider
[b] Dickens, Charles: Klokkerne (1930, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1845 1. udgave: Klokkerne eller en Krønike om nogle Klokker, der ringede et gammelt Aar ud og et nyt ind. ♦ Schubothe, 1845. 175 sider
[c] Dickens, Charles: Faarekyllingen ved Arnen (1930, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1846 1. udgave: Faarekyllingen på Arnestedet. En Feehistorie. ♦ Udgivet og forlagt af L. Jordan, 1846. 212 sider
[d] Dickens, Charles: En Julefantasi. En Historie om en Mand, som forfulgtes af et Spøgelse og sluttede en Akkord med det (1930, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1849 1. udgave: Den plagede Mand eller Spøgelsets Handel. En Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ Forlagt af Anton Caén, 1849. 144 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Store Forventninger. Udg. af Ove Jørgensen. ♦ Gyldendal, 1930. 476 sider + 1 tavle. (Gyldendals Bibliotek, Bind 37) (1930, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 37
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
udgiver: Ove Jørgensen (1877-1950)
1861 i: Samtlige Værker [3] 1. udgave: Store Forventninger. En Fortælling. ♦ Eibe, 1861. 568 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forord af Ove Jørgensen.
 note til oversat titel Med portræt af Charles Dickens.
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Strenge Tider. Oversat af L. Moltke. ♦ Wiene, 1930. 342 sider. (Bogvennens Bibliotek) (1930, roman)
serietitel: Bogvennens Bibliotek
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1854 i: Samtlige Værker [13] 1. udgave: Strenge Tider. ♦ Eibe, 1854. 320 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Oliver Twist. eller Fattighusdrengens Livsvandring. Oversat af L. Moltke. (Omslagstegn. af Carl Forup). Med Illustrationer. 7. gennemsete Udg. ♦ Wiene, 1931. 414 sider, illustreret (1931, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
omslag af Carl Forup (1883-1939)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: En Fortælling om to Byer. [Oversat af L. Moltke]. ♦ »Ude og Hjemme«s Forlag, 1932. 312 sider (1932, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Anonym
1859 i: Samtlige Værker [24a] 1. udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forkortet udgave baseret på L. Moltkes oversættelse.
 Bog (oversætter) Marryat, Kaptajn: Peter Simple. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (I). ♦ Hassing, 1942. 480 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 1
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Bog (oversætter) Marryat, Kaptajn: Japhet der søger efter sin Fader. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (II). ♦ Hassing, 1942. 416 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 2
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider
 Bog (oversætter) Marryat, Kaptajn: Mr. Midshipman Easy. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (III). ♦ Hassing, 1942. 400 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 3
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider
 Bog (oversætter) Marryat, Kaptajn: Jakob Ærlig. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (IV). ♦ Hassing, 1942. 464 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 4
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog (oversætter) Marryat, Kaptajn: Kongens Eje. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (V). ♦ Hassing, 1942. 410 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 5
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider
 Bog (oversætter) Marryat, Kaptajn: Den fattige Jack. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen (VII). ♦ Hassing, 1942. 388 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 7
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider
 Bog (oversætter) Marryat, Kaptajn: Percival Keene. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgense. (X). ♦ Hassing, 1942. 389 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85 (1942, roman)
serietitel: [Marryats Romaner], 10
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Quentin Durward. (Overs. af L. Moltke. Revideret og bearb. af Johs. Th. Thranholm). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1944. [Bind 1-2], 256 + 252 sider, illustreret. Pris: à 5,00 kr (1944, roman)
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Johs. Th. Thranholm
1825 1. udgave: Quentin Durward. En romantisk Skildring. I tre Dele. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1825. Deel 1-3, 230 + 286 + 318 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Juleeventyr. Et Julekvad i prosa og Livets kamp. På dansk ved L. Moltke. ♦ Samleren, 1950. 192 sider. Pris: kr. 2,50 (1950, roman)
serietitel: Samlerens perlebøger, 15
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1853-54 i: Samtlige Værker [9] 1. udgave: Juleeventyr. ♦ 1853
kollaps Indhold

[b] Dickens, Charles: Livets Kamp (1950, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1847 1. udgave: Livets Kamp. En Historie om Kjerlighed. ♦ Jordan, 1847. 192 sider
 Bog (oversætter) Frère, M.: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s111]] Alligatoren og schakalen. Side 111-14 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
oversat af Mary Eliza Isabella Frere (1845-1911, sprog: engelsk)
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s123] 1. udgave: Alligatoren og Schakalen. Hinduist Æventyr ved M. Frere og L. Moltke. Side 123-26
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Hinduistisk eventyr med M. Frère og L. Moltke.
 note til oversat titel Efter teksten: Ved M. Frère.
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Pickwick klubben (1959, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
illustrationer af Robert Seymour (1798-1836, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Pickwick-Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en tro Beretning om de corresponderende Medlemmers Iagttagelser, Farer, Reiser, Eventyr og interessante Fata. Overs. af Engelsk ved Ludvig Jordan. ♦ Steen & Søn, 1840. Deel 1-2, 694 + 664 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: David Copperfield. Overs. fra engelsk af L. Moltke. [Ny udg.] Teksten revideret af Inger Louise og Mogens Boisen. Ill. af H. K. Browne (Phiz) (1960, roman)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Inger-Louise Boisen (1912-1972)
oversat af Mogens Boisen (1910-1987)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: To byer (1962, roman)
serietitel: Spectators Girafbøger
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
forord af Elsa Gress (1919-1988)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
1859 i: Samtlige Værker [24a] 1. udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Edwin Droods mysterium. Ny udg. (1962, roman)
serietitel: SV Bøgerne
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Inger-Louise Boisen (1912-1972)
1894 i: Samlede Værker [28a] 1. udgave: Edwin Droods Hemmelighed
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Pickwick klubben (1963, roman)
serietitel: Spectators Girafbøger
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
illustrationer af Robert Seymour (1798-1836, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Pickwick-Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en tro Beretning om de corresponderende Medlemmers Iagttagelser, Farer, Reiser, Eventyr og interessante Fata. Overs. af Engelsk ved Ludvig Jordan. ♦ Steen & Søn, 1840. Deel 1-2, 694 + 664 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Oliver Twist (1964, roman)
serietitel: Spectators Girafbøger
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af George Cruikshank (1792-1878, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Store forventninger (1964, roman)
serietitel: Spectators Girafbøger
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Frederick William Pailthorpe (1838-1914, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Et Juleeventyr og Faarekyllingen ved Arnen (1965, roman)
serietitel: Spectators Girafbøger
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: En Spøgelseshistorie om Julen (1965, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Omslagstitel: Et Juleeventyr.
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Oliver Twist. Overs. fra engelsk af L. Moltke. Ill. af George Cruikshank. Forord af Elsa Gress. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1970]. 444 sider, 10 tavler (1970, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Perler
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af George Cruikshank (1792-1878, sprog: engelsk)
forord af Elsa Gress (1919-1988)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Pickwick klubben. Overs. fra engelsk af L. Moltke. Ill. af H. L. Browne (Phiz) og Robert Seymour. Forord af Elsa Gress. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1971]. Bind 1-2, 439 + 423 sider, illustreret (1971, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Perler
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
illustrationer af Robert Seymour (1798-1836, sprog: engelsk)
forord af Elsa Gress (1919-1988)
1840 1. udgave: Pickwick-Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en tro Beretning om de corresponderende Medlemmers Iagttagelser, Farer, Reiser, Eventyr og interessante Fata. Overs. af Engelsk ved Ludvig Jordan. ♦ Steen & Søn, 1840. Deel 1-2, 694 + 664 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
,
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: To byer. Overs. fra engelsk af L. Moltke. Ill. af "Phiz". ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 391 sider, 13 tavler (1972, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Perler
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
1859 i: Samtlige Værker [24a] 1. udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Edwin Droods mysterium. Overs. fra engelsk af [L. Moltke. Oversættelsen revideret af] Inger-Louise Boisen. Ill. af Luck Fildes. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 276 sider, 12 tavler (1972, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Perler
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Inger-Louise Boisen (1912-1972)
illustrationer af Luke Fildes (1844-1927, sprog: engelsk)
1870 i: Samtlige Værker [29] 1. udgave: Edwin Droods Hemmelighed. 307 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Store forventninger. Overs. fra engelsk af L. Moltke. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. Bind 1-2, 236 + 249 sider, 8 + 10 tavler (1972, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Perler
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1861 i: Samtlige Værker [3] 1. udgave: Store Forventninger. En Fortælling. ♦ Eibe, 1861. 568 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
,

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden