Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Michael Scott (1789-1835)

Sprog: engelsk
Wilson (pseudonym)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Wilson, C.: Tom Cringles Skibsjournal. En Fortælling af "Wilson". Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 571 + 516 sider (1838, roman) EMP1206
originaltitel: Tom Cringle's log, 1836
Detaljer
oversat af J.R. Reiersen (1810-1864)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, note på titelblads bagside: s. 1-224 overs. af J. Reiersen.
 note til oversat titel Del 2, note s. 516: De sidste 8 Ark overs. af L. Jordan.
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 14-6-1836: Bibliothek for ethnographiske Romaner og Fortællinger, udgivet af J.C. Lange og J.R. Reiersen.
Under denne Titel udkommer paa Undertegnede Forlag endeel Romaner, der kunne bidrage til at give en klar og anskuelig Fremstilling af det hele huuslige Liv i andre Verdensdele, i omhyggelige Oversættelser, med 1 Hefte paa 128 Sider til 24 sk. hver fjortende Dag. Bibliotheket aabnes med "Tom Kringles Søeventyr," af Wilson, fra det Engelske ved J.R. Reisersen (hvoraf 1ste Hefte er udkommet), et Værk, der med de sandeste Farver skildrer Sølivet og Livet paa Jamaica og Kuba, og som indeholder næsten Alt, hvad en Sømand kan opleve. Med Dagsavisen følger Subscriptionsplaner, som snarest muligt bedes indsendte til
den norske Boghandel, Krystalgade Nr. 59.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden