Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Fr. Winkel Horn (1845-1898)

 Om personen Oplysninger om Fr. Winkel Horn

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter i periodicum) Blanche, August: En Søn af Syden og Norden. Romantisk Skildring af den sidste Pariserrevolution. I 3 Dele. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i Sally B. Salomons Bogtrykkeri, 1852. 1.-3. Deel, ? + 254 + 267 sider (1852, roman) EMP3257 👓
originaltitel: Sonen af söder och nord, 1851
del af: Dagbladet
del af: Familievennen
Detaljer
af August Theodor Blanche (1811-1868, sprog: svensk)
oversat af Anonym
1877 Senere udgave: En Søn af Syden og Norden. Romantisk Skildring af den sidste Pariserrevolution. ♦ Guldbrandsen, 1877. Deel 1-3, 384 + 287 + 298 sider. Pris: kr. 6,00
1899 Senere udgave: Sønnen af Syd og Nord. Romantisk Skildring fra Revolutionen i Paris 1848. Autoriseret Oversættelse fra Svensk af Fr. Winkel Horn og Johannes Magnussen. Illustreret af N. Kreuger. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, 1899. 352 sider, illustreret (kvartformat)
kollaps Noter
 note til titel Solgt af L. Jordan, muligvis med eget titeblad.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Dagbladet fra Nr. 133 (1-5-1852) til Nr. 330 (21-12-1852). Titelblad den 21-12-1852. Tredie Deel starter 27-9-1852. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Familievennen, 1877, spalte 1-21, 49-62, 97-118, 145-65, 195-213, 241-52, 289-308, 337-66, 387-406, 433-52, 481-502, 529-46, 579-98, 627-51, 675-92, 723-43, 771-94, 819-36, 867-91, 915-36, 963-88, 1011-28, 1059-83 og 1107-24. [Formodentlig oversat af Fr. Winkel Holm].
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Winkel-Horn, F.: [indgår i antologien: Nye Digtninger [s335]] [Digte]. Side [335]-53 (1868, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Kampen. Kong Hakes Liigfærd. Stærkodder hos Kong Ingild.
 Bog (oversætter) Janson, Christopher: [indgår i antologien: [Forskellige Fortællinger efter Føljetoner] [c]] Peer og Birgit. Overs. af F. Winkel-Horn. Efter "Fædrelandet". 38 sider (1868, novelle(r)) EMP 74
originaltitel: Han Per og ho Bergit, 1866
del af: Fædrelandet
del af: Vejle Amts Folkeblad
del af: Horsens Folkeblad
del af: Bornholms Tidende
del af: Sorø Amts-Tidende
Detaljer
af Kristofer Janson (1841-1917, sprog: norsk)
oversat af A.H. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel På norsk trykt i samlingen: Fraa Bygdom, 1866.
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra 29-7-1868 til 1-8-1868. Fuld visning af den danske oversættelse til Fædrelandet på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 1-9-1868 til 5-10-1868 i 16 afsnit. Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (efter Fædrelandet) i Horsens Folkeblad fra 1-9-1868 til 5-10-1868.
 note om føljeton Føljeton (efter "Fædrel.") i Bornholms Tidende fra 19-9-1868 til 15-10-1868.
 note om føljeton Føljeton i Sorø Amtstidende fra 24-11-1871 til 22-12-1871, under titlen: Peer og Bergit, overført fra norsk Bygdemaal ved A. H. [forfatter ikke anført]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den norske tekst på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Almquist, C. J. L.: [indgår i antologien: Tre nordiske Folkelivsbilleder [a]] Nybyggerne paa Grimstahamn (1868, novelle(r)) EMP 79
Detaljer
af Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866, sprog: svensk)
1868 Senere udgave: Nybyggerne paa Grimstahamn. Overs. fra Svensk af F. Winkel Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. Særligt Aftryk af "Folkelæsning" 1868. ♦ 1868. 45 sider
1876 indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [s051] Senere udgave: Nybyggerne paa Grimstahamn
 Bog (oversætter) Almquist, C. J. L.: Nybyggerne paa Grimstahamn. Overs. fra Svensk af F. Winkel Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. Særligt Aftryk af "Folkelæsning" 1868. ♦ 1868. 45 sider (1868, novelle(r)) EMP3241
Detaljer
af Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866, sprog: svensk)
1868 indgår i antologien: Tre nordiske Folkelivsbilleder [a] 1. udgave: Nybyggerne paa Grimstahamn
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1879. 45 sider.
 Bog (oversætter) anonym: Den ældre Edda. Paa Dansk ved F. W. Horn. ♦ C.A. Reitzel, 1869. 263 sider (1869)
Detaljer
af anonym norrøn (sprog: norrøn)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet som ebog 2021. Link til ekstern webside
kollaps Indhold

[c] anonym: Kvadet om Thrym (1869, tekster)
af anonym norrøn (sprog: norrøn)
illustrationer i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Familievennen, 1877, spalte [673-74], [721-22], [817-18], [865-66], [913-14], [1009-10], [1057-58] og [1105-06], [oversætteren ikke anført, illustreret].
 Bog (oversætter) antologi: Fortællinger af fremmede Forfattere. [Overs. af F.W. Horn]. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme (Folkelæsning, 43). ♦ 1871. 211 sider (1871, roman) EMP 85
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

[a] Merimée, Prosper: Tamango (1871, novelle(r))
af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [d] 1. udgave: Tamango
[b] Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhas. Paa Grundlag af virkelige Begivenheder (1871, roman)
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2a] 1. udgave: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79
[c] Scott, Walter: Turneringen. I hans Roman "Ivanhoe" (1871, roman)
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1822 [Uddrag] 1. udgave: Ivanhoe. En romantisk Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1822. Deel 1-3, 280 + 296 + 293 sider
 Bog (oversætter) Kleist, H. v.: Michael Kohlhas. Af den tydske Forfatter H. v. Kleist paa Grundlag af virkelige Begivenheder. Overs. af F.W. Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ 1871, 108 sider. (Særtryk af »Folkelæsning«, 49) (1871, roman) EMP2245
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 49
Detaljer
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2a] 1. udgave: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79
kollaps Noter
 note til oversat titel Oprindelig trykt i »Folkelæsning« nr 43: Fortællinger af fremmede Forfattere, 1871.
 note til oversat titel Særtrykkets oplag: 1.500, anført som udsolgt i jubilæumsskrift 1916.
 Bog (oversætter) Merimée, Prosper: Tamango. Af den franske Forfatter Prosper Merimée. Overs. ved F.W. Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. Særtryk af »Folkelæsning« 1871, 43. ♦ 1871. 26 sider (1871, roman) EMP4431
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 48
Detaljer
af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [d] 1. udgave: Tamango
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i »Folkelæsning« nr 43, Fortællinger af fremmede Forfattere, 1871.
 note til oversat titel Særtrykket oplag: 2.500, ikke anført som udsolgt i jubilæumsskrift 1916.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Turneringen. Af den engelske Forfatter Walter Scott, i hans Roman "Ivanhoe". Overs. ved F. W. Holm. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. Særtryk af "Folkelæsning" 1871, [nr.] 43. ♦ 1871. 79 sider (1871, roman) EMP1243
serietitel: Folkelæsning, 43
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1822 1. udgave: Ivanhoe. En romantisk Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1822. Deel 1-3, 280 + 296 + 293 sider
 Bog Horn, F. W.: Digte. ♦ C.A. Reitzel, 1872. 141 sider (1872, digte)
 Bog (oversætter) Almquist, C. J. L.: Kapellet. Fortælling fra Skjærgaardslivet. Overs. fra Svensk af Fr. Winkel Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. Særtryk af "Folkelæsning" 1872. Smaastykker V, 4. ♦ 1872. 50 sider (1872, novelle(r)) EMP3242
del af: Kolding Folkeblad
Detaljer
af Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866, sprog: svensk)
1840 i: Frie Phantasier [2a] 1. udgave: Kapellet
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, 1881. 50 sider.
 note om føljeton Føljeton i Kolding Folkeblad fra 5-7-1873 til 27-7-1873, under titlen: Kapellet. Fortælling fra Skjærgaardslivet. Af K. J. L. Almqvist. (Efter "Folkelæsning"). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Sand, George: Mosaikmestrene. En Fortælling. Overs. fra Fransk af Frederik Winkel Horn. ♦ 1872. 177 sider (1872, roman) EMP3997
originaltitel: Les maîtres mosaistes, 1838
Detaljer
af Aurore Dudevant (1804-1876, sprog: fransk)
kollaps Noter
 anmeldelse For Romantik og Historie. Niende Bind [1872), side 667 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/for-romantik-og-historie-bind-9/page/666/mode/2up
 Bog (oversætter) Auerbach, B.: Præmiekarlen. Fortælling. Overs. af Fr. W. Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ 1874. 106 sider (1874, roman) EMP1631
originaltitel: Der gute Knecht, 1856
Detaljer
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på tysk i perioden 1845-48 i kalenderen: Der Gevattersmann. Medtaget i samlingen: Schatzkästlein des Gevattersmanns, 1856.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Afsnit i bog (redigeret, 1877-80) tidsskrift: Familievennen. Underholdende Billedblad for Hjemmet. Redigeret af Fr. Winkel Horn (senere N.C. Rom og sidst V. Østergaard). ♦ 1877-83. Aargang 1877-1883 [1.-7. Aargang] (1877-83, periodicum) 👓
Detaljer
(1880-81) redigeret af N.C. Rom (1839-1919)
(1882-83) redigeret af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
kollaps Noter
 note til titel Udkom hver 14. dag. 6. Aargang (1882) ugentligt, og 7. Aargang (1883) månedligt.
 url Fuld visning af årgang 1880 på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af årgang 1882 (6. Aargang) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af årgang 1883 på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Topelius, Zacharias: Feltlægens Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1880-82. Bd. 1-6 (1880-82, roman) EMP3624
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1857 1. udgave: Gustav Adolph. Romantisk Skildring. Overs. af J. H. Halvorsen. ♦ 1857. Deel 1-2
1898-08 Senere udgave: Sögur herlæknisins
kollaps Indhold

[1] Topelius, Zacharias: Gustav Adolf og Trediveårskrigen. Tre Historier. ♦ 1880. vi + 276 sider + 1 portræt (1880, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1857 1. udgave: Gustav Adolph. Romantisk Skildring. Overs. af J. H. Halvorsen. ♦ 1857. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-vi: Zacharias Topelius.
 note om oplag Andet Oplag. 1881. vi + 276 sider + portræt.
 note om oplag Tredje Oplag. 1885. vi + 276 sider + portræt.
 note til oversat titel Indhold: Kongens Ring. Sværdet og Ploven. Ild og Vand.
[2] Topelius, Zacharias: Fra Karl den tiende Gustavs og Karl den ellevtes Tid. Tre Historier. ♦ 1880. 364 sider (1880, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1864 1. udgave: Spaadommen. Romantisk Skildring. Feuilleton til "Nordisk Billed-Magazin". Overs. fra Svensk af J. H. Halvorsen, 1864. 302 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Rebel imod sin Lykke. Hexen. Majniemi Slot.
 note om oplag Andet Oplag, 1882. 364 sider.
 note om oplag Tredje Oplag, 1894. 368 sider.
[3] Topelius, Zacharias: Fra Karl den tolvtes Tid. Tre Historier. ♦ 1880. 324 sider (1880, roman)
originaltitel: Fältskärns berättelser. Cykel 3, 1858
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1868 Senere udgave: Løven vaagner. Efter Zacharias Topelius. ♦ 1868. 25 sider
1868 Senere udgave: Svenskernes Grav. Efter Zacharias Topelius. ♦ 1868. 12 sider
1894 i: Feltlægens Historier [3] Senere udgave: Fra Karl den tolvtes Tid. Tre Historier. ♦ 1895. 324 sider, illustreret
1907 i: Feltlægens Historier [3] Senere udgave: Fra Karl den Tolvtes Tid. Tre Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. Fjerde Oplag. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 292 sider + 8 tavler
1915 Senere udgave: Fra Karl den Tolvtes Tid. Tre Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren aut. Udgave. ♦ Gyldendal, 1915. 318 sider. (Gyld. Bibl. Udg.)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt som: Fältskärns berättelser, 3, 1858 (indeholder: De blå. Flyktingen. Skuggan af ett namn).
 note til oversat titel Der har på dansk tidligere være trykt uddrag af første fortælling, De blå.
 note til oversat titel Den danske oversættelse har delene: De blaa. Flygtningen. Skyggen af et Navn.
 note om oplag Andet Oplag, 1882. 324 sider.
 note om oplag Tredje Oplag, 1894. 324 sider.
 note om oplag [4. Oplag], 1895. 324 sider, illustreret.
 url Fuld visning af den danske oversættelse, andet Oplag, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[4] Topelius, Zacharias: Fra Ulrika Eleonoras og Frederik af Hessens Tid. To Historier. ♦ 1881. 340 sider (1881, roman)
originaltitel: Fältskärns berättelser. Cykel 4, 1864
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1894 i: Feltlægens Historier [4] Senere udgave: Fra Ulrika Eleonoras og Frederik af Hessens Tid. To Historie. ♦ 1895. 348 sider, illustreret
1907 i: Feltlægens Historier [4] Senere udgave: Fra Ulrika Eleonoras og Frederik af Hessens Tid. To Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 299 sider + 7 tavler
kollaps Noter
 note til titel På svensk indeholder cykel 4 fortællingerne: Ödemarkernas vår. Borgarekungen. Prinsessan af Wasa.
 note til oversat titel Den danske oversættelse indeholder oversættelse af de to første historier: Ødemarkens Vaar. Borgerkongen.
 note om oplag Andet Oplag, 1882. 340 sider.
 url Fuld visning af den danske oversættelse, andet Oplag (titelside mv. mangler, start på side 331), på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[5] Topelius, Zacharias: Fra Adolf Frederiks Tid. En Historie. ♦ 1881. 249 sider (1881, roman)
originaltitel: Prinsessan af Wasa, 1864
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1895 i: Feltlægens Historier [5] Senere udgave: Fra Adolf Fredriks Tid. En Historie. ♦ 1895. 250 sider, illustreret
1907 i: Feltlægens Historier [5] Senere udgave: Fra Adolf Fredriks Tid. En Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. Fjerde Oplag. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 222 sider + 7 tavler
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt som sidste del af: Fältskärns berättelser. Cykel 4, 1864.
 note om oplag Andet Oplag, 1882. 249 sider.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[6] Topelius, Zacharias: Fra Gustav den tredjes første Regeringsaar. Tre Historier. ♦ 1882. 416 sider (1882, roman)
originaltitel: Fältskärns berättelser. Cykel 5, 1867
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1895 i: Feltlægens Historier [6] Senere udgave: Fra Gustav den tredjes første Regeringsaar. Tre Historie. ♦ 1895. 424 sider, illustreret
1908 i: Feltlægens Historier [6] Senere udgave: Fra Gustav III.s første Regeringsaar. Tre Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. Fjerde Oplag. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 375 sider + 12 tavler
kollaps Noter
 note til titel Den svenske udgave indeholder: Fritänkaren. Aftonstormar. Morgonljusning.
 note til oversat titel Den danske oversættelse har delene: Fritænkeren. Aftenstorme. Morgengry.
 note om oplag Andet Oplag, 1882. 416 sider.
 Bog (oversætter) Franzos, K. E.: Stilfærdige Historier. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved Frederik Winkel Horn. ♦ 1880. 216 sider (1880, novelle(r)) EMP1875
originaltitel: Stille Geschichten, 1880
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Indhold

[a] Franzos, K. E.: Den hellige Agathes Haarlok (1880, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
1878 i: »Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [6b] 1. udgave: Den hellige Agathes Haarlok. En moderne Legende
[b] Franzos, K. E.: "Sophie!" (1880, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[c] Franzos, K. E.: Friedrich von Schiller (1880, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[d] Franzos, K. E.: Hjob i Unterach (1880, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[e] Franzos, K. E.: Det ligger i Luften! (1880, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[f] Franzos, K. E.: Vor Hans (1880, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Franzos, Karl Emil: En Kamp om Retten. Roman. Af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1881. 1.-2. Del, 325 + 346 sider (1881, roman) EMP1876 👓
originaltitel: Ein Kampf ums Recht, 1882
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 218 (4-12-1881), side 118 [Anmeldelse: signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Vaverley. Tredje Udgave. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ 1881. 492 sider (1881, roman)
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1826 1. udgave: Waverley eller Skotland for 60 Aar siden. Overs., efter Originalens syvende Udgave, af A. P. Liunge. ♦ 1826. Deel 1-2, 409 + 376 sider
 Bog Horn, Fr. W.: Fra Oldtiden. Af Fr. W. Horn. - Petersens Grise af A. Andresen. - Husmandsfamliens Middag af Camillo Brun. Historien om hvordan Jens Rødbro fik Korset, fortalt af ham selv. M. m. Med 14 Billeder. ♦ Kjøbenhavn, N.C. Roms Forlagsforretning, 1881. ? sider, illustreret. Pris: kr. 0,10 (1881, novelle(r))
serietitel: Øreskrifter for Folket, 4
 Bog (oversætter) Franzos, Karl Emil: Esterka Regina. Hexen. To Frelsere. Tre Noveller. Af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1882. 157 sider (1882, novelle(r)) EMP1878
originaltitel: Esterka Regina
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Familievennen, 6. Aargang, Nr. 24 (11-6-1882), side 335 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/familievennen-1882/page/334/mode/2up?view=theater
kollaps Indhold

[s055] Franzos, K. E.: Hexen. Side [55]-136 (1882, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
1880 1. udgave: Hexen. Af Karl Emil Franzos. Føljeton til "Frederiksborg Amts Avis". ♦ Hillerød, "Frederiksborg Amts Avis" Bogtrykkeri ved E.K. Drakenberg, 1880. 66 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse af novelle fra samlingen: Die Juden von Barnow.
[s137] Franzos, K. E.: To Frelsere. Side [137]-57 (1882, novelle(r))
originaltitel: Zwei Retter
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Fængslet i Edinburgh eller Mid-Lothians Hjærte. Overs. af F. W. Horn. Anden [ie: 4.] Udg. ♦ Philipsen, 1882. 609 sider (1882, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1822 1. udgave: Midlothians Hjerte eller Fængslet i Edinburgh. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1822. Deel 1-4, 268 + 292 + 291 + 299 sider
1914 Senere udgave: Fængslet i Edinburgh. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 608 sider, illustreret og 1 tavle
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Midlothians Hjerte. Anden [ie: 4.] Udgave. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ 1882. 609 sider (1882, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1822 1. udgave: Midlothians Hjerte eller Fængslet i Edinburgh. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1822. Deel 1-4, 268 + 292 + 291 + 299 sider
 Bog (oversætter) Besant, Walter og James Rice: Thelema-Munkene. Roman. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. ♦ Eibes Forlag, 1882. 492 sider (1882, roman) EMP 232
originaltitel: The monks of Thelema, 1878
Detaljer
af Walter Besant (1836-1901, sprog: engelsk)
af James Rice (1843-1882, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst, bind 1, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst, bind 2, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst, bind 3, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 273 (24-12-1882), side 161 [Anmeldelse].
 Bog (oversætter) Topelius, Zacharias: Fra det høje Nord. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1882-85. Bd. 1-5 (1882-85, novelle(r)) EMP3625
originaltitel: Vinterqvällor, 1845-79
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1908-09 Senere udgave: Fra det høje Nord. Paa dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. Ny Folkeudgave. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908-09. Bind 1-5
1909-1910 Senere udgave: Fra det høje Nord
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig publiceret i periodica, bortset fra novellen Hertiginnnan i Finland, som blev udgivet i bogform 1850. Alle novellerne udgivet i bogform i samlingen: Vinterqvällor, 1880-82.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 263 (15-10-1882), side 35 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[1] Topelius, Zacharias: Hertuginden af Finland. Ungdomsdrømme. Vincent Bølgebryder. Tre Historier. ♦ F.H. Eibe, 1882. 440 sider. Pris: kr. 3,50 (1882, novelle(r))
originaltitel: Hertiginnan i Finland, 1850
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1908 i: Fra det høje Nord [1] Senere udgave: Hertuginden af Finland. Ungdomsdrømme. Vincent Balgebryder. Tre Historier. 3. Oplag. ♦ 1908. 390 sider + 12 tavler
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1885. 440 sider.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 url Fuld visning af den danske oversættelse, Andet Oplag, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[1s221] Topelius, Zacharias: Ungdomsdrømme. Side 221-357 (1882, novelle(r))
originaltitel: Ungdomsdrömmar, 1879
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Nya Dagligt Allehanda april-maj 1879. Trykt i bogform i Vinterqvällar, andra cykeln, första delen, 1881.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[1s359] Topelius, Zacharias: Vincent Bølgebryder. Side 359-440 (1882, novelle(r))
originaltitel: Vincent Vågbrytaren, 1860
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Helsingfors Tidningar november-december 1860. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, första cykeln, första delen, 1880.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[2] Topelius, Zacharias: Kongens Handske og Præstevalget i Aulango. To Historier. ♦ 1883. 368 sider (1883, novelle(r))
originaltitel: Kungens handske, 1863
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1908 i: Fra det høje Nord [2] Senere udgave: Kongens Handske. Præstevalget i Aulango. To Historier. 3. Oplag. ♦ 1908. 328 sider + 10 tavler
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Nya Dagligt Allehanda januar-marts 1863. Trykt i bogform i Vinterqvällar, första cykeln, första delen, 1880.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[2b] Topelius, Zacharias: Præstevalget i Aulango (1883, novelle(r))
originaltitel: Pastorsvalet i Aulango, 1867
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Åbo Underrättelser februar-juni 1867. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, första cykeln, andra delen, 1880.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[3] Topelius, Zacharias: Tante Mirabeau. Det gyldne Spøgelse og Dronning Sofia Magdalenas Ørelokker. Tre Historier. ♦ 1884. 308 sider (1884, novelle(r))
originaltitel: Tant Mirabeau, 1863
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1908 i: Fra det høje Nord [3] Senere udgave: Tante Mirabeau. Det gyldne Spøgelse. Dronning Sofia Magdalenas Ørenlokker. Tre Historier. 3. Oplag. ♦ 1908. 274 sider + 8 tavler
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Helsingfors Tidningar, januar-februar 1863. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, första cykeln, andra delen, 1880.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[3b] Topelius, Zacharias: Det gyldne Spøgelse (1884, novelle(r))
originaltitel: Det gyllene spöket, 1863
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Helsingfors Tidningar januar-februar 1863. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, första cykeln, andra delen, 1880.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[3c] Topelius, Zacharias: Dronning Sofia Magdalenas Ørelokker (1884, novelle(r))
originaltitel: Drottning Sofia Magdalenas örhänge, 1848
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Helsingfors Tidningar, 1848. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, cykel 2, del 1, 1881.
[4] Topelius, Zacharias: Vernas Roser og Det grønne Kammer paa Linnais. To Historier. ♦ 1884. 324 sider (1884, novelle(r))
originaltitel: Vernas Rosor, 1856
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1908 i: Fra det høje Nord [4] Senere udgave: Vernas Roser. Det grønne Kammer paa Linnais. To Historier. 3. Oplag. ♦ 1908. 288 sider + 9 tavler
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Helsingfors Tidningar 1856 under titlerne: Vernas rosor februar-marts og Stjärnan i molnet maj-december. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, andra cykeln, första delen, 1881.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[4b] Topelius, Zacharias: Det grønne Kammer paa Linnais (1884, novelle(r))
originaltitel: Gröna kammarn i Linnais gård, 1859
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i:Helsingfors Tidningar, februar-maj 1859. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, första cykeln, första delen, 1880.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[5] Topelius, Zacharias: Taagehistorier. Ti Historier. ♦ 1885. 327 sider (1885, novelle(r))
originaltitel: Sägner i dimman
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1909 i: Fra det høje Nord [5] Senere udgave: Taagehistorier. Ti Historier. 3. Oplag. ♦ 1909. 292 sider + 8 tavler
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i periodica 1845-1862. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, andra cykeln, andre delen, 1882.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Randers Amtsavis 22-12-1884, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
[5a] Topelius, Zacharias: Augustas Hindbær (1885, novelle(r))
originaltitel: Augustas hallon, 1855
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Helsingfors Tidningar, 1855. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, andra cykeln, andra delen, 1882.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[5b] Topelius, Zacharias: Den evige Student (1885, novelle(r))
originaltitel: Den evige studenten, 1845
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Helsingfors Tidningar, 1845. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, andra cykeln, andra delen, 1882.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[5c] Topelius, Zacharias: Frøken Drive (1885, novelle(r))
originaltitel: Fröken Drifva, 1860
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Helsingfors Tidningar, 1860. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, andra cykeln, andra delen, 1882.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[5d] Topelius, Zacharias: Begkongeren, som altid kom ovenpaa. Efter et Folkesagn (1885, novelle(r))
originaltitel: Beckbrännaren, som alltid kom öfverst, 1845
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Helsingfors Tidningar, 1845. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, andra cykeln, andra delen, 1882.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[5e] Topelius, Zacharias: Toholampi. Efter et Folkesagn (1885, novelle(r))
originaltitel: Toholampi, 1850
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Helsingfors Tidningar, 1850. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, andra cykeln, andra delen, 1882.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[5f] Topelius, Zacharias: Vandmærket (1885, novelle(r))
originaltitel: Vattenmärket, 1846
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Helsingfors Tidningar, 1846. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, andra cykeln, andra delen, 1882.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[5g] Topelius, Zacharias: Linedanserinden (1885, novelle(r))
originaltitel: Lindanserskan, 1845
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Helsingfors Tidningar, 1845. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, andra cykeln, andra delen, 1882.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[5h] Topelius, Zacharias: Brita Skrivers (1885, novelle(r))
originaltitel: Brita Skrifvars, 1858
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Helsingfors Tidningar, 1858. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, andra cykeln, andra delen, 1882.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[5i] Topelius, Zacharias: Tomme Hjærter (1885, novelle(r))
originaltitel: Toma hjärtan, 1862
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Nya Dagligt Allehanda, 1862. Trykt i bogform i: Vinterqvällar, andra cykeln, andra delen, 1882.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[5j] Topelius, Zacharias: Aarstiderne (1885, novelle(r))
originaltitel: Årstiderna, 1882
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk sammenskrivning af flere tidligere publicerede skitser til: Vinterqvällar, andra cykeln, andra delen, 1882.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Quentin Durward. Anden Udgave. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ P.G. Philipsen, 1882. 554 sider (1882, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1825 1. udgave: Quentin Durward. En romantisk Skildring. I tre Dele. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1825. Deel 1-3, 230 + 286 + 318 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5-15: Indledning [af forf.].
 note til oversat titel Side 16-41: Forord [af forf.].
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. ♦ Gyldendal, 1883. 2 Bind, 403 sider (1883)
Detaljer
udgiver: Otto Borchsenius (1844-1925)
1889 Senere udgave: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1889. 2 Bind
1905 Senere udgave: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. 3. Udgave. ♦ Gyldendal, 1905. Bind 1-2
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogeg (bind 2, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1s387] Blicher, St. St.: Marie. Side 387-99 (1883, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65
[2] Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene (1883, dramatik)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: Notre-Dame Kirken i Paris. Historisk Roman af Victor Hugo. Oversat af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipisens Forlag, 1883. [2] 571 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1883, roman) EMP4291 👓
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1832 i: Samlede Romaner [3-4] 1. udgave: Taterpigen. Romantisk Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1832. Deel 1-3, 134 + 136 + 127 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Side [1-2]: [Forord af forfatteren, signeret: Marts 1831].
 url Fuld visning af oversættelsen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Artikel (forord) Rahbek, Knud Lyne: Vers og Prosa. Med en biografisk Indledning af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1883. xvi + 199 sider. Pris: kr. 1,25. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1883, samling) 👓
Detaljer
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til titel Side [iii-iv]: Indhold.
 note til titel Side [v]-xvi: Knud Lyne Rahbek.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 297 (10-6-1883), side 451 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s001] Rahbek, Knud Lyne: Digte. Side [1]-56 (1883, digte)
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
Fortællinger. Side 57-
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
[s057] Rahbek, Knud Lyne: Hanna von Ostheim eller den kjærlige Kone. Side [57]-155 (1883, novelle(r))
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
[s156] Rahbek, Knud Lyne: Mindesmærkerne eller den danske Eneboer. Side [156]-99 (1883, novelle(r))
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
 Bog (oversætter) Franzos, K. E.: Præsidenten. Fortælling. Autorisere Oversættelse ved Fr. Winkel Horn. ♦ Schubothe, 1883. 289 sider. Pris: kr. 3,75 (1883, roman) EMP1879
originaltitel: Der Präsident, 1884
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
1883 i: Aftenlæsning [9s286] Senere udgave: Præsidenten. Fortælling. Side 286-694
kollaps Noter
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 348 (1-6-1884), side 438-39 [Anmeldelse].
 Bog (oversætter) Dumas, Alexander: De tre Musketerer. Historisk Roman af Alexander Dumas. Oversat af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1884. 1.-2. Del, 392 [2] + 365 [2] sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1884, roman) EMP4081 👓
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
1846 1. udgave: De tre Musketerer. En historisk Roman. Overs. af W. Thisted. ♦ Aalborg, Rée, 1846. Deel 1-3, 283 + 311 + 391 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Første Del, side [393-94]: Indhold af første Del.
 note til oversat titel Anden Del, side [367-68]: Indhold af anden Del.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Hauff, Wilhelm: Eventyr. Oversatte af Fr. Winkel Horn. Med Titelbillede af Carl Thomsen. ♦ Chr. Steen & Søn, 1884. 361 sider (1884, novelle(r)) EMP2069
Detaljer
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
andet: Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 8-12-1884, side 2 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 anmeldelse Morgenbladet 15-12-1884, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Hauff, Wilhelm: Karavanen (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 i: Eventyr [2] 1. udgave: Karavanen. Eventyr. ♦ Alvild Theodor Høst, 1843 [ie: 1842]. 179 sider. Pris: 64 sk.
[aa] Hauff, Wilhelm: Historien om Kalif Stork (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 i: Eventyr [2a] 1. udgave: Historien om Kalifen som Stork
[ab] Hauff, Wilhelm: Historien om Spøgelsesskibet (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 i: Eventyr [2b] 1. udgave: Historien om Gjengangerskibet
[ac] Hauff, Wilhelm: Historien om den afhuggede Haand (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 i: Eventyr [2c] 1. udgave: Historien om den afhuggede Haand
[ad] Hauff, Wilhelm: Fatmes frelse (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 i: Eventyr [2d] 1. udgave: Fatmes Frelse
[ae] Hauff, Wilhelm: Historien om den lille Muk (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 i: Eventyr [2e] 1. udgave: Historien om den lille Muk
[af] Hauff, Wilhelm: Historien om den falske Prins (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 i: Eventyr [2f] 1. udgave: Eventyret om den falske Prinds
[b] Hauff, Wilhelm: Scheiken i Alessandria og hans Slaver (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 i: Eventyr [1] 1. udgave: Scheiken af Alexandrien. Eventyr. ♦ Alvild Theodor Høst, 1843. 98 sider. Pris: 36 sk.
[ba] Hauff, Wilhelm: Historien om Dværgen Næse (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s430] 1. udgave: Dværgen Næse. Side 430-52
[bb] Hauff, Wilhelm: Historien om Jøden Abner, der ingen Ting havde seet (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 i: Eventyr [1a] 1. udgave: Abner, Jøden, der Intet har seet
[bc] Hauff, Wilhelm: Historien om den unge Engelskmand (1884, novelle(r))
originaltitel: ?
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
[bd] Hauff, Wilhelm: Almansors Historie (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 i: Eventyr [1c] 1. udgave: Almansors Historie
[c] Hauff, Wilhelm: Kroen i Spessart (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1851 i: Eventyr [3] 1. udgave: Værtshuset i Spessart. Eventyr. ♦ Alvild Theodor Høst, 1851. 231 sider. Pris: 80 sk.
[ca] Hauff, Wilhelm: Sagnet om Hjortegyldenen (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1851 i: Eventyr [3a] 1. udgave: Sagnet om Hjortegyldenen
[cb] Hauff, Wilhelm: Det kolde Hjerte (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s206] 1. udgave: Det kolde Hierte. Side 206-23
[cc] Hauff, Wilhelm: Historien om, hvad Said oplevede (1884, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1856 indgår i: Eventyr og Fortællinger [d] 1. udgave: Vertshuset i Spessart
[cd] Hauff, Wilhelm: Steenfoll-Hulen. Et skotsk Sagn (1884, novelle(r))
originaltitel: ?
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Franzos, K. E.: Melpomene. Novelle af Karl Emil Franzos. Autoriseret Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ J.H. Schubothes Forlag, 1884. 138 sider. Pris: kr. 1,75 (1884, roman) EMP1880
originaltitel: Melpomene, 1883
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Deutsche Revue, Achter Jahrgang, Heft 10, Oktober 1883 og Heft 10, November 1883. Udgivet i bogform i samlingen: Tragische Novellen, 1886.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 anmeldelse Social-Demokraten 27-3-1884, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 348 (1-6-1884), side 439 [Anmeldelse].
 Bog (oversætter) Smollet, Tobias: Peregrine Pickles Hændelser. Humoristisk Roman af Tobias Smollet. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Med Titelbillede af Hans Nic. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn Forlag, 1884. 375 sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1884, roman) EMP1298 👓
Detaljer
af Tobias George Smollett (1721-1771, sprog: engelsk)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1769 1. udgave: Begebenheiten des Peregrine Pickels. Worinne zugleich die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers enthalten ist. Aus dem Englischen übersetzt. Vier Theile. Zweyte Auflage. ♦ Leipzig. verlegts Heineck und Faber Buchh. in Koppenhagen, 1769. 1--4. Theil
kollaps Noter
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Forord [Om oversættelsen, signeret: Fr. W.Horn].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: Det har været Oversætterens Opgave at fjærne alle saadanne overflødige og Totalindtrykket forstyrrende Udvæxter, men medens Tode ikke har betænkt sig paa ligefrem at bearbejde visse Partier af Bogen.
 note til oversat titel saaledes, at han har sat adskilligt til af sit eget, indskrænker den foreliggende nye Oversættelse sig helt igjennem til at forkorte. saaledes at det paa alle Punkter virkelig er Smollets Arbejde, Læseren har for sig.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Politiken 22-11-1884, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 anmeldelse Morgenbladet 15-12-1884, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Romaner [2]] Quentin Durward. Roman af Walter Scott. Oversat af Fr. Winkel Horn. Med 152 Afbildninger. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1884. 579 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 10,00 (1884, roman) EMP1247
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
1825 1. udgave: Quentin Durward. En romantisk Skildring. I tre Dele. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1825. Deel 1-3, 230 + 286 + 318 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hefter fra november 1883.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Rob Roy. En Fortælling. Anden [ie: 3.] Udgave. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ 1884. 444 sider (1884, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
forord af Wilhelm Adolf Lindau (1774-1849, sprog: tysk)
1821 1. udgave: Røde Robin. En Fortælling. Overs. af J.C. Boye [ie: C.J. Boye]. ♦ Kbh., 1821. Del 1-2, XVI + 308 +342 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side v-x: Indledning [Af Lindau].
 Bog (oversætter) Besant, Walter og James Rice: En Søn af Vulcan. Roman. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. ♦ 1884. 542 sider (1884, roman) EMP 233
originaltitel: This son of Vulcan, 1875
Detaljer
af Walter Besant (1836-1901, sprog: engelsk)
af James Rice (1843-1882, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 6 månedlige hefter fra juni 1887.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Afsnit i bog (udgiver) Heiberg, Peter Andreas: Udvalgte Skrifter. Udgivne af Otto Borchsenius og Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn,, Otto B. Wroblewskys Forlag, 1884. [4] + 626 +[2] sider (1884, samling) 👓
Detaljer
af P.A. Heiberg (1758-1841)
udgiver: Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord.
 note til titel 2 upaginerede sider [627-28]: [Uddrag af anmeldelse i Berlingske Tidende 8-8-1884, signeret H.H.].
 note til titel Udkom i 8 hefter à 1 kr.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 342 (27-4-1884), side 376-78: Fra P.A. Heibergs og K.L. Rahbeks Dage [Anmeldelse, signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
kollaps Indhold

[s001] Heiberg, Peter Andreas: Rigsdalers-Sedlens Hændelser. Side 1-408 (1884, roman)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1789-93 1. udgave: Rigsdalers-Sedlens Hændelser. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Christian Frederik Holm, 1789-93. 1.-2. Bind, 372 + (xx + 308) sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[s289] Heiberg, Peter Andreas: Virtuosen [No. 2]. Komedie i én Akt. Side 289-322 (1884, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1789 1. udgave: Virtuosen. En original Komoedie i 1 Akt, tilegnet det offentlige eller private Theater-Selskab, som opfører samme. ♦ Kbh., 1789
kollaps Noter
 note til titel Side 322-36: Fortale til denne anden Udgave.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[s409] Heiberg, Peter Andreas: De Vonner og Vanner. Komedie i fem Akter. Side 409-488 (1884, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1793 i: Skuespil [2a] 1. udgave: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side [24]-170
kollaps Noter
 note til titel Side 488-501: Fortale.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[s502] Heiberg, Peter Andreas: Politisk Dispache. Side 502-43 (1884, tekster)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 note til titel Side 544-45: Tillæg til den politiske Dispache.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[s546] Heiberg, Peter Andreas: Sprog-Granskning. Side 546-71 (1884, tekster)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[s575] Heiberg, Peter Andreas: Viser og Vers. Side 573-626 (1884, digte)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med egen paginering.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Tekster Winkel-Horn, Fr.: [indgår i antologien: Mosaik [s175]] Goethes Moder. Ved Fr. Winkel-Horn. Side [175]-89 (1885, tekster) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Romaner [3]] Kenilworth. Roman. Overs. af Fr. Winkel Horn. Med 160 Afbildninger. ♦ P.G. Philipsen, 1885. 604 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 10,00 (1885, roman) EMP1247
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
1824-25 1. udgave: Kenilworth. Roman. ♦ 1824-25. Deel 1-4, 168 + 176 + 218 + 292 sider
 Bog (oversætter) Farina, S.: Min Søn. Avtoriseret Oversættelse efter den italienske Originals 4. Udgave ved Frederik Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1885. xi + 366 sider. (Trykkeri: Græbes Bogttrykkeri) (1885, roman) EMP4920 👓
originaltitel: Mio figlio, 1879-82
del af: For Romantik og Historie
del af: For Romantik og Historie
del af: For Romantik og Historie
del af: For Romantik og Historie
del af: For Romantik og Historie
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
af Salvatore Farina (1846-1918, sprog: italiensk)
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side v-x: Forord [Dels om Salvatore Farina af oversætteren og dels oversættelse af selvbiografi skrevet til den tyske udgave].
 note til oversat titel Side [xi]: Indhold.
 note om føljeton Første kapitel (Prima che nascesse) trykt i For Romantik og Historie, Syvogtyvende Bind (1881), side 533-71, under titlen: Før hans Fødsel. Af Salvatore Farina. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Andet kapitel (Le tre nutrici) trykt i For Romantik og Historie, Niogtyvende Bind (1882), side 8-60, under titlen: Næringssorger. Af Salvatore Farina. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Afsnit (Intermezzo, i den danske oversættelse: Mellem Akterne) trykt i For Romantik og Historie, Toogtredivte Bind (1884), side 179-92, under titlen: "Vor Ven Santi". Novellette af Salvatore Farina. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Afsnit (La pagina nera, i den danske oversættelse: Det sorte Blad) trykt i For Romantik og Historie, Toogtredivte Bind (1884), side 237-61, under titlen: Skyfuld Himmel. Af Salvatore Farina. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Afsnit (Mio figlio studia, i den danske oversættelse: Skolegang) trykt i For Romantik og Historie, Toogtredivte Bind (1884), side 350-71, under titlen: Min Søn var kommet i Skole. Af Salvatore Farina. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Afsnit (Nonno!, i den danske oversættelse: Bedstefader) trykt i For Romantik og Historie, Toogtredivte Bind (1884), side 444-80, under titlen: Bedstefader. Af Salvatore Farina. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den italienske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 anmeldelse Nationaltidende 16-12-1885, Aften, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 20-12-1885, Aften, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Franzos, K. E.: Tragiske Noveller. Avtoriseret Overs. ved Fr. Winkel Horn. !885. 455 sider (1885, novelle(r)) EMP1881
originaltitel: Tragische Novellen, 1886
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Indhold

[a] Franzos, K. E.: Rejsen efter Skæbnen (1885, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[b] Franzos, K. E.: Et Offer (1885, novelle(r))
originaltitel: Ein Opfer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[c] Franzos, K. E.: Den stumme (1885, novelle(r))
originaltitel: Der "Stumme"
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Eliot, George: Romola. Historisk Roman. Paa Dansk ved Fr. Winkel-Horn. ♦ H. Hagerups Forlag, 1885. 501 sider (1885, roman) EMP 594
originaltitel: Romola, 1863
Detaljer
af Mary Ann Evans (1819-1880, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [om forf., usigneret].
 anmeldelse Politiken 23-12-1886, side 1 [Anmeldelse, signeret G.B.].
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Græske Læsestykker i dansk Oversættelse. Udgivne af Otto Borchsenius og Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1886. 392 sider (1886, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Farina, Salvatore: Guld i Gjemme. Fortælling af Salvatore Farina. Af Forfatteren autoriseret Oversættelse fra Italiensk. Ved Fr. Winkel Holm. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1886. 298 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1886, roman) EMP4921
originaltitel: Oro nascosto. Scene della vita Borghese, 1878
serietitel: Romaner fra alle Lande, 6
Detaljer
af Salvatore Farina (1846-1918, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den italienske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 anmeldelse Politiken 16-12-1886, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog (oversætter) Hedberg, Tor: Judas. En Passionshistorie. Avtoriseret Oversættelse fra den svenske Original ved Fr. Windel-Horn. ♦ P.G. Philipsen, 1886. 188 sider (1886, roman) EMP3370
originaltitel: Judas, 1886
Detaljer
af Tor Hedberg (1862-1931, sprog: svensk)
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 21-12-1886, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Montrose og Den sorte Dværg. Anden [ie: 4.] Udgve. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ 1886. 399 sider (1886, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1825 1. udgave: En Fortælling om Montrose. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1825. Deel 1-2, 128 + 230 sider
kollaps Indhold

[b] Scott, Walter: Den sorte Dværg (1886, roman)
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1825 1. udgave: Den sorte Dværg. Et skotsk Folkesagn. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1825. viii + 212 sider
 Bog (oversætter) Horatio: En Mand over Bord. Avtoriseret Overs. efter den svenske Original ved Fr. Winkel Horn. ♦ 1886. 185 sider (1886, roman) EMP3659
originaltitel: En man öfver bord, 1882
Detaljer
af Per Sigfrid Wieselgren (1843-1910, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Forord af forf.].
 Bog (oversætter) Franzos, K. E.: Fra den store Slette. Nye Kulturbilleder fra Halvasien af Karl Emil Franzos. Oversatte af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1888. [1] 209 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1888, novelle(r)) EMP1882 👓
originaltitel: Aus der grossen Ebene, 1888
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
1889 Samhørende, fortsættes af (2. del): Jøder og Slaver. Nye Kulturbilleder fra Halvasien af Karl Emil Franzos. Autoriseret Oversættelse ved Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. 273 [1] sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 anmeldelse Thisted Amts Tidende 6-11-1888, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Franzos, K. E.: Abraham Weinkäfers Skjæg. (1883). Side [1]-26 (1888, novelle(r))
originaltitel: Der Bart des Abraham Weinkäfer, 1883
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s027] Franzos, K. E.: Barnows Galilei. (1879). Side [27]-42 (1888, novelle(r))
originaltitel: Der Galilei von Barnow, 1877
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Neue Freie Presse, 8-3-1877.
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Nr. 250 (15-4-1877), side 4-7, under titlen: Galilæi i Barnow. Af Karl Emil Franzos.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[s043] Franzos, K. E.: "Skavankmageren". (1879). Side [43]-55 (1888, novelle(r))
originaltitel: Der "Fehlermacher", 1879
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
oversætter i periodicum: Vilhelm Østergaard (1852-1928)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Familievennen, 1883, spalte 461-70, under titlen: Rekrutdoktoren. Af Karl Emil Franzos. (Oversat af v-d).
[s057] Franzos, K. E.: En Tændstik. (1879). Side [57]-70 (1888, novelle(r))
originaltitel: Ein Zündhölzchen, 1879
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[s071] Franzos, K. E.: Navnestudier. (1880). Side [70]-93 (1888, novelle(r))
originaltitel: Namensstudien, 1880
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[s095] Franzos, K. E.: Folkedomstole og Nævningeretter i Østevropa. (1879, 1887). Side [95]-153 (1888, novelle(r))
originaltitel: Volks- und Schwurgerichte im Osten, 1879
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[s155] Franzos, K. E.: Den tyske Djævel. (1888). Side [155]-209 (1888, novelle(r))
originaltitel: Der deutsche Teufel, 1888
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Nigels Hændelser. Anden Udgave. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ 1888. 513 sider (1888, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1823 1. udgave: Lord Nigels Hændelser. Overs. af Fridr. Schneider. ♦ 1823. Deel 1-3, 285 + 304 + 328 sider
 Bog (oversætter) Franzos, K. E.: Skyggerne. Fortælling. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ Schubothe, 1888. 326 sider (1888, roman) EMP1883
originaltitel: Die Schatten, 1888
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
1888 Senere udgave: Skyggerne. Fortælling. Feuilleton til "Avisen". ♦ 1888. 319 sider
1895 Senere udgave: Skyggerne. Fortælling. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. (Eftertryk forbydes). Feuilleton til "Nordsjælland". ♦ Helsingør, 1895. 382 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (udgiver) antologi: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1889. 2 Bind (1889)
Detaljer
udgiver: Otto Borchsenius (1844-1925)
1883 1. udgave: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. ♦ Gyldendal, 1883. 2 Bind, 403 sider
 Bog (oversætter) Franzos, K. E.: Jøder og Slaver. Nye Kulturbilleder fra Halvasien af Karl Emil Franzos. Autoriseret Oversættelse ved Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. 273 [1] sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1889, novelle(r)) EMP1885
originaltitel: Aus der grossen Ebene, 1888
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
1888 Samhørende, 2. del af: Fra den store Slette. Nye Kulturbilleder fra Halvasien af Karl Emil Franzos. Oversatte af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1888. [1] 209 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [275]: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
kollaps Indhold

[s001] Franzos, K. E.: I "Cheder"en. (1880). Side [1]-19 (1889, novelle(r))
originaltitel: Im Cheder, 1880
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s021] Franzos, K. E.: Ghettoens "Vidunderbørn". Side [21]-54 (1889, novelle(r))
originaltitel: Wunderkinder des Ghetto, 1880
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s055] Franzos, K. E.: En Jødernes Befrier. (1882, 1886). Side [55]-89 (1889, novelle(r))
originaltitel: Ein Befreier des Judenthums, 1882
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s091] Franzos, K. E.: Latinske Piger. (1875, 1886). Side [91]-165 (1889, novelle(r))
originaltitel: Lateinische Mädchen, 1875
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s167] Franzos, K. E.: En ulykkelig. (1882). Side [167]-96 (1889, novelle(r))
originaltitel: Eine Unglückliche, 1882
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s197] Franzos, K. E.: Kvindeliv i Halvasien. (1882, 1886). Side [197]-273 (1889, novelle(r))
originaltitel: Frauenleben in Halb-Asien, 1882
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Besant, Walter og James Rice: Slyngler og brave Folk. To Fortællinger. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ Odense, 1889. 243 sider (1889, roman) EMP 235
originaltitel: ?
Detaljer
af Walter Besant (1836-1901, sprog: engelsk)
af James Rice (1843-1882, sprog: engelsk)
kollaps Indhold

[a] Besant, Walter og James Rice: Naar Skibet kommer hjem ... En Julefortælling (1889, roman)
originaltitel: When the ship comes home, 1876
af Walter Besant (1836-1901, sprog: engelsk)
af James Rice (1843-1882, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, new series, Extra Christmas number, 1876.
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Jyllandsposten i 36 afsnit fra 14-9-1877 til 28-10-1877 (ikke trykt med sidetal), anonym, med angivelsen: Efter det Engelske ved K. S. Fuld visning af oversættelsen i Jyllandsposten på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[b] Besant, Walter og James Rice: Hjærtensfryd (1889, roman)
originaltitel: ?
af Walter Besant (1836-1901, sprog: engelsk)
af James Rice (1843-1882, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Talismanen Tredje [ie: 4.] Udgave. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ 1889. 352 sider (1889, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1826-27 1. udgave: Talismanen. En romantisk Skildring fra Korstogenes Tider. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1826-27. Deel 1-2, 289 + 336 sider
 Bog (oversætter) Bellamy, Edward: Anno 2000-1889. Et Tilbageblik. Avtoriseret Overs. efter den amerikanske Originals 16. Oplag ved Fr. Winkel Horn. ♦ Schubothe, 1889. 310 sider. Pris: kr. 3,50 (1889, roman) EMP 221
originaltitel: Looking backward 2000-1887, 1888
Detaljer
af Edward Bellamy (1850-1898, sprog: engelsk)
1892 Senere udgave: Om 100 Aar. Af Edvard Bellamy. Føljeton til "Demokraten". ♦ Aarhus, Arbejderpartiets Bogtrykkeri, 1892. 512 sider
1901 Senere udgave: Om 100 Aar. Af Edvard Bellamy. Føljeton til "Demokraten". ♦ Aarhus, Arbejderpartiets Bogtrykkeri, 1901. 163 sider
1901 Senere udgave: Om 100 Aar. (Føljeton til "Landarbejderen"). ♦ Aarhus, [ikke i boghandlen], 1901. 164 sider
1946 Senere udgave: Tilbageblik Aar 2000. Overs. af Eiler Jørgensen. (Originalens Titel "Looking backward"). ♦ Carit Andersen, [1946]. 218 sider. Pris: kr. 8,75
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-3: [Forord af forf.].
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog (oversætter) Topelius, Zacharias: Fra Dronning Kristinas Ungdomstid. Et Tids- og Karakterbillede. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved Fr. Winkel Horn. ♦ 1889. Del 1-3, (viii + 207) + 246 + 285 sider (1889, roman) EMP3626
originaltitel: Planeternas skyddslingar, 1889
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel Den svenske titel ændredes senere til: Stjärnornas kungabarn. Et tids- och karaktersstudie frän drottning Kristinas dagar.
 note til oversat titel Del 1, side i-vii: Vulgata [Forfatterens forord].
 url Fuld visning af den svenske tekst, del 1, på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 url Fuld visning af den svenske tekst, del 2, på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 url Fuld visning af den svenske tekst, del 3, på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 19-9-1889, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Kenilworth. Tredje [ie: 2.] Udgave. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ 1890. 522 sider (1890, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1824-25 1. udgave: Kenilworth. Roman. ♦ 1824-25. Deel 1-4, 168 + 176 + 218 + 292 sider
 Bog (oversætter) Scott, Walter: St. Valentins Dag eller Perths fagre Mø. Anden Udgave. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ 1890. 502 sider (1890, roman) EMP1242
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1828-29 1. udgave: Sanct Valentine's Dag eller den smukke Pige i Perth. Overs. efter den engelske Original ved S. Meisling. ♦ 1828-29. Bd. 1-3, 220 + 200 + 248 sider
 Bog (oversætter) Franzos, K. E.: Judith Trachtenberg. Fortælling. Af Forfatteren autoriseret Overs. ved Fr. Winkel Horn. ♦ 1890. 264 sider (1890, roman) EMP1886
originaltitel: Judith Trachtenberg, 1891
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
1902 Senere udgave: Judith Trachtenberg. Roman. ♦ Horsens, "Horsens Folkeblad"s Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co., 1902. ? sider
1902 Senere udgave: Judith Trachtenberg. "Randers Dagblad"s Føljeton. ♦ Randers, 1902. 262 sider
1903 Senere udgave: Judith Trachtenberg. "Aalborg Tidende"s Feuilleton. ♦ Aalborg, 1903. 262 sider
 Bog (oversætter) Farrar, Fr. W.: Fra Mørke til Lys. Historisk Fortælling fra Neros Dage. Af F. W. Farrar Forfatter til "Jesu Liv" og "Apostlen Paulus". Oversat af dr. phil. Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag, 1892. 1.-2. Del, [3] 336 + 274 sider (1892, roman) EMP 606 👓
originaltitel: Darkness and dawn, 1891
Detaljer
af Frederic William Farrar (1831-1903, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Af Forfatterens Forord.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Franzos, K. E.: Den gamle Doktors Gud. Fortælling. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved Frederik Winkel Horn. ♦ 1892. 142 sider (1892, roman) EMP1887
originaltitel: Der Gott des alten Doktors, 1892
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Harte, Bret: Samlede Skrifter. I-III. ♦ Eibe, 1892-93. Bind I-III (1892-93, roman) EMP 731
Detaljer
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Berlingske Tidende 18-6-1892, Aften, side 6, uddrag af annonce: Subskription paa Bret Harte's Skrifter, oversatte af Fr. Winkel Horn. I Haab om forventet Tilslutning udgives denne Forfatters samlede Skrifter i dansk Oversættelse. - Værket vil da udkomme i ca. 15 Bind, der ville blive udgivne i Hefter paa c. 5 Ark - 2 Hefter om Maaneden à 50 Øre ... [Signeret: F.H. Eibe, Graabrødretorv 16].
kollaps Indhold

[1-2] Harte, Bret: Gabriel Conroy (1892, roman)
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1876 1. udgave: Gabriel Conroy. Roman. Overs. af Al. Schumacher. ♦ Aalborg, 1876. 925 sider. ("Nordjyllands Folkeblads" Feuilleton)
[3] Harte, Bret: Thankful Blossom, Maruja og andre Fortællinger (1893, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
[3a] Harte, Bret: Thankful Blossom (1893, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
[3b] Harte, Bret: Maruja (1893, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1886 1. udgave: Maruja. ♦ [Berlingske Tidende], 1886. 293 sider
[3c] Harte, Bret: Hr. Thompsons forlorne Søn (1893, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1s162] 1. udgave: Mr. Thompsons forlorne Søn. Side 162-74
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, Nr. 12 (18-12-1892), med indledning om Bret Harte og portræt.
[3d] Harte, Bret: Lykken i Brølerbyen (1893, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1s020] 1. udgave: Lykken i Roaring Camp. Side 20-39
[3e] Harte, Bret: De forviste fra Poker Flat (1893, novelle(r))
af Bret Harte (1836-1902, sprog: engelsk)
1873 i: Fortællinger og Skildringer [1s040] 1. udgave: De forviste fra Poker Flat. Side [40]-58
 Bog (oversætter) Vigny, A. de: Cinq Mars eller en Sammensværgelse under Louis XIII. Historisk Roman. Overs. af Fr. Winkel-Horn. ♦ P.G. Philipsen, 1893. 509 sider. Pris: kr. 4,00 (1893, roman) EMP4810
Detaljer
af Alfred de Vigny (1797-1863, sprog: fransk)
1848 1. udgave: Cinq Mars eller En Sammensværgelse under Ludvig den Trettende. Overs. efter Originalens ottende Udgave af D. Dessau. ♦ C.W. Stinck, 1848. Deel 1-2, 205 + 260 sider
 Bog (oversætter) Topelius, Zacharias: Feltlægens Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Illustreret af Carl Larsson. Af Forfatteren autoriseret Udgave. ♦ Philipsen, 1894-95. Bind 1-6 (1894-95, roman) EMP3624
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
illustrationer af Carl Larsson (1853-1919, sprog: svensk)
1857 1. udgave: Gustav Adolph. Romantisk Skildring. Overs. af J. H. Halvorsen. ♦ 1857. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1893-1900 opført med årstallet 1896.
kollaps Indhold

[1] Topelius, Zacharias: Gustav Adolf og Trediveaarskrigen. Tre Historier. ♦ 1894. 277 sider, illustreret (1894, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1857 1. udgave: Gustav Adolph. Romantisk Skildring. Overs. af J. H. Halvorsen. ♦ 1857. Deel 1-2
[2] Topelius, Zacharias: Fra Karl den tiende Gustavs og Karl den ellevtes Tid. Tre Historier. ♦ 1894. 362 sider, illustreret (1894, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1864 1. udgave: Spaadommen. Romantisk Skildring. Feuilleton til "Nordisk Billed-Magazin". Overs. fra Svensk af J. H. Halvorsen, 1864. 302 sider
[3] Topelius, Zacharias: Fra Karl den tolvtes Tid. Tre Historier. ♦ 1895. 324 sider, illustreret (1894, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1880 i: Feltlægens Historier [3] 1. udgave: Fra Karl den tolvtes Tid. Tre Historier. ♦ 1880. 324 sider
[4] Topelius, Zacharias: Fra Ulrika Eleonoras og Frederik af Hessens Tid. To Historie. ♦ 1895. 348 sider, illustreret (1894, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1881 i: Feltlægens Historier [4] 1. udgave: Fra Ulrika Eleonoras og Frederik af Hessens Tid. To Historier. ♦ 1881. 340 sider
[5] Topelius, Zacharias: Fra Adolf Fredriks Tid. En Historie. ♦ 1895. 250 sider, illustreret (1895, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1881 i: Feltlægens Historier [5] 1. udgave: Fra Adolf Frederiks Tid. En Historie. ♦ 1881. 249 sider
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Prinsessen af Wasa.
[6] Topelius, Zacharias: Fra Gustav den tredjes første Regeringsaar. Tre Historie. ♦ 1895. 424 sider, illustreret (1895, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1882 i: Feltlægens Historier [6] 1. udgave: Fra Gustav den tredjes første Regeringsaar. Tre Historier. ♦ 1882. 416 sider
 Bog (oversætter) Franzos, K. E.: Sandhedssøgeren. Roman. Autoriseret Overs. ved Fr. Winkel Horn. ♦ Schubothe, 1894. Del 1-2, 293 + 291 sider (1894, roman) EMP1888
originaltitel: Der Wahrheitsucher, 1893
serietitel: Romaner fra alle Lande, 2-03
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 anmeldelse København 8-4-1894, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Franzos, K. E.: Uheldige Mennesker. Fortællinger. Af Forfatteren autoriseret Overs. ved Fr. Winkel Horn. ♦ Schubothe, 1894. 266 sider (1894, novelle(r)) EMP1889
originaltitel: Ungeschickte Leute, 1894
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 anmeldelse Social-Demokraten 14-12-1894, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Franzos, K. E.: En Fejltagelse (1894, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[b] Franzos, K. E.: Kossowicz' Hævn (1894, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[c] Franzos, K. E.: Victorine (1894, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[d] Franzos, K. E.: Landsmand og Landsmandinde (1894, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[e] Franzos, K. E.: Sedlen (1894, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[f] Franzos, K. E.: En lille Avis' Hemmelighed (1894, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
[g] Franzos, K. E.: Lopuschnas Stjærne (1894, novelle(r))
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: 1793. Roman fra den franske Revolutions Tid. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ A. Christiansen, [1896]. 296 sider, illustreret (1896, roman) EMP4293
serietitel: Christiansens Serier, 1:01
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1874 1. udgave: 1793. Af Victor Hugo. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew & Co., 1874. 1.-2. Del, 186 + 258 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes også i udgave med titelblad: Kjøbenhavn-Kristiania, [1897]. 304 sider, illustreret.
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 221 (19-9-1896), Aften, side 1 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Afsnit i bog (redigeret) serie: Christiansens Serier (1896-1900)
Detaljer
(1899) redigeret af Johannes Magnussen (1848-1906)
(1899) redigeret af Carl Michelsen (1842-1911)
kollaps Noter
 note til titel Annonce i Nationaltidende 26-8-1896, side 3, uddrag: Christiansens Serier udgaa med 12 smukt udstyrede, illustrerede Bind om Aaret, gjennemsnitlig omfattende 20 Ark (320 Sider) ...
Serien ledels af Dr. Fr. Winkel Horn, og som Oversættere medvirke udmærkede Kræfter som: Dr. S. Schandorph (Spansk), Rosenkrantz Johnsen (Engelsk), Sproglærer C. Michelsen (Fransk), Cand.mag. Johannes Magnussen (Tysk og Engelsk), Oberstløjtnant Gerstenberg (Russisk), Frk. Helene Jacobson (Italiensk), Cand.theol. Alfr. Ipsen (Hollandsk og Engelsk), Museumsassistent Bering Liisberg (Tydsk og Engelsk).
Dersom Foretagendet finder den Tilslutning, det fortjener, og som er nødvendig for at føre det igjennem, er det Hensigten ogsaa at søge Arbeider af fremragende originale danske og norske Forfattere indlemmet i det. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Bøgerne blev også solgt separat til almindelig bogladepris.
 anmeldelse Bornholms Tidende 3-9-1897, side 1 [Anmeldelse af serien, signeret: Mj.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Horsens Social-Demokrat 3-10-1898, side 1 [Anmeldelse af serien] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Musäus, Johan Karl August: Æventyr. Af Johan Karl August Musäus. Oversatte af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, 1896. [3] 302 sider, illustreret. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1896, novelle(r)) EMP2562 👓
serietitel: Christiansens Serier, 1:03
Detaljer
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret billedtavle med billede på begge sider.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
kollaps Indhold

[s001] Musäus, Johan Karl August: Stum Kjærlighed. Side [1]-79 (1896, novelle(r))
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1a] 1. udgave: Den stumme Kiærlighed. Side 1-57
[s081] Musäus, Johan Karl August: Historier om Rübezahl. Side [81]-179 (1896, novelle(r))
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1c] 1. udgave: Rübezahl og Gieldsbrevet. Side 88-105 og 106-117
kollaps Noter
 note til titel Består af: Første-Femte Historie.
[s181] Musäus, Johan Karl August: Melechsala. Side [181]-254 (1896, novelle(r))
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1840 i: Folkeæventyr [3e] 1. udgave: Melechsola [ie: Melechsala]. (Eller Sagnet om Grev Ernst af Gleichen og hans to Koner)
[s255] Musäus, Johan Karl August: Krøniken om de tre Søstre. Side [255]-302 (1896, novelle(r))
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1840 i: Folkeæventyr [1a] 1. udgave: Krønikebøgerne om de tre Søstre
 Bog (oversætter) Dumas, Alexandre: Tyve Aar efter. Fortsættelse af De tre Musketerer. Overs. af Fr. Winkel Horn og C. Michelsen. Med Illustrationer af R. Christiansen, V. Jastrau, J. Nørretranders og P. Steffensen. ♦ A. Christiansen, 1898-99. Del [1]-2., 299 + 338 sider, illustreret (1897-99, roman) EMP4088
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
illustrationer af J. Nørretranders (1871-1957)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1847-48 1. udgave: Tyve Aar efter. ♦ Jordan, 1847-48. Deel 1-6, 235 + 244 + 208 + 210 + 262 + 184 sider
 Bog (oversætter) Hawthorne, Nathaniel: Det røde Bogstav. Overs. af Fr. Winkel Horn. Med Illustrationer af H.T. Robinson [ie: T.H. Robinson]. ♦ 1897. 268 sider, illustreret (1897, roman) EMP 746
serietitel: Christiansens Serier, 2:03
Detaljer
af Nathaniel Hawthorne (1804-1864, sprog: engelsk)
illustrationer af Thomas Heath Robinson (1869-1954, sprog: engelsk)
1854 1. udgave: Det røde Bogstav. Romantisk Fortælling. Efter det Engelske ved Wald. Møller. ♦ Frederikshavn, 1854. 220 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Nathaniel Hawthorne.
 anmeldelse Dagens Nyheder 24-12-1897, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Irving, Washington: Spøgelse- og Røverhistorier. Oversatte af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, 1897. 240 sider, illustreret (1897, roman) EMP 828 👓
serietitel: Christiansens Serier, 1:12
Detaljer
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side [7-8]: [Forord om W.I.].
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

Jagtmiddagen. Side [9]-122. [Indledning side 9-17]
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ab] 1. udgave: Jagtmaaltidet
[s018] Irwing, Washington: Min Onkels Æventyr (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ac] 1. udgave: Min Onkels Æventyr
[s035] Irwing, Washington: Min Tantes Æventyr (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ad] 1. udgave: Min Tantes Æventyr
[s042] Irwing, Washington: Den tapre Dragon eller min Bedstefaders Æventyr (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ae] 1. udgave: Den kjække Dragon eller min Bedstefaders Eventyr
[s055] Irwing, Washington: Den tyske Tudents Æventyr (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1af] 1. udgave: Den tydske Students Eventyr
[s063] Irwing, Washington: Æventyret med det hemmelighedsfulde Portræt (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ag] 1. udgave: Eventyret med det hemmelighedsfulde Billede
[s075] Irwing, Washington: Den hemmelighedsfulde Fremmede (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ah] 1. udgave: Eventyret med den hemmelighedsfulde Fremmede
[s086] Irwing, Washington: Den unge Italieners Historie (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ai] 1. udgave: Den unge Italieners Historie
Værtshuset ved Terracina. Side [123]-224. [Indledning side 125-40]
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2ca] 1. udgave: Vertshuset ved Terracina
[s141] Irwing, Washington: Den lille Oldgranskers Æventyr (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2cb] 1. udgave: Den lille Oldgrandskers Eventyr
[s148] Irwing, Washington: De forsinkede Rejsen (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2cc] 1. udgave: De forsinkede Reisende
[s169] Irwing, Washington: Familien Popkin's Æventyr (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2cd] 1. udgave: Familien Popkins Eventyr
[s176] Irwing, Washington: Malerens Æventyr (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2ce] 1. udgave: Malerens Eventyr
[s187] Irwing, Washington: Røverhøvdingens Historie (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2cf] 1. udgave: Bandit-Høvdingens Historie
[s201] Irwing, Washington: Den unge Røvers Historie (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2cg] 1. udgave: Den unge Røvers Historie
[s217] Irwing, Washington: Englænderens Æventyr (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2ch] 1. udgave: Englænderens Eventyr
[s225] Irwing, Washington: Fanden og Tom Walker. Side [225]-40 (1897, roman)
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2dc] 1. udgave: Fanden og Tom Valker
 Bog (oversætter) Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhas og andre Fortællinger. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ 1897. 322 sider (1897, novelle(r)) EMP2247
serietitel: Christiansens Serier, 1:05
Detaljer
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen, 1810-11, bd. 1-2.
kollaps Indhold

[a] Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhas (1897, novelle(r))
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2a] 1. udgave: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79
[b] Kleist, Heinrich von: Markise O... (1897, novelle(r))
originaltitel: Die Marquise von O..., 1810-11
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
1952 indgår i antologien: Alverdens fortællere [s067] Senere udgave: Markise v. O... Side 68-[96]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen, bd. 1-2, 1810-11.
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018 Web link link til hele listen 20, side [124]-29: Heinrich von Kleist: Markise O ...
[c] Kleist, Heinrich von: Forlovelsen paa St. Domingo (1897, novelle(r))
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
[d] Kleist, Heinrich von: Jordskjælvet i Chili (1897, novelle(r))
originaltitel: Das Erdbeben in Chili, 1810-11
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen, bd. 1-2, 1810-11.
[e] Kleist, Heinrich von: Tiggerkvinden i Locarno (1897, novelle(r))
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
[f] Kleist, Heinrich von: Hittebarnet (1897, novelle(r))
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
[g] Kleist, Heinrich von: Den hellige Cæcilie eller Musikens Magt (En Legende) (1897, novelle(r))
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
[h] Kleist, Heinrich von: Tvekampen (1897, novelle(r))
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: Galejslaven. (Les miserables). Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Med Illustratiner af Louis Moe. ♦ Kbh. og Kristiania, 1898. 607 sider, illustreret, kvartformat (1898-99, roman) EMP4295
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1862-64 1. udgave: De Fattige og Forladte. ♦ [Flyveposten], 1862-64. 1.-4. Deel, (262 + 291) + (249 + 210) + (199 + 366) + 504 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Omfatter alle 5 dele.
 Bog (oversætter) Besant, Walter og James Rice: Guldsommerfuglen. Oversat af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, 1898. 384 sider, illustreret + 1 portræt (1898, roman) EMP 236 👓
originaltitel: The golden butterfly, 1876
serietitel: Christiansens Serier, 2:12
del af: Dagbladet
Detaljer
af Walter Besant (1836-1901, sprog: engelsk)
af James Rice (1843-1882, sprog: engelsk)
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side [7-8]: Walter Besant og James Rice.
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Dagbladet fra 10-9-1881 til 7-2-1882 i 109 afsnit, forfatterne anført som: Walter Besant og James Rice, Forfattere til "Pengemanden Mortiboy". Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Thackeray, W. M.: Henry Esmond. En Fortælling fra Dronning Annas Tid. ♦ A. Christiansen, 1898-99. Del 1-2, 267 + 319 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1898-99, roman) EMP1361
serietitel: Christiansens Bogsamling, 1898
serietitel: Christiansens Serier, 3:02:3
Detaljer
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
1855 1. udgave: Oberst Henry Esmonds Historie. Forfattet af ham selv og udgivet af William Makepeace Thackeray. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos J. Davidsen, 1855. 1.-3. Deel, 218 + 204 + 206 sider
1929 Senere udgave: Henry Esmond. Udg. af Sven Clausen. ♦ Gyldendal, 1929. [Bind] I-II, 258 + 276 sider
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1, overs af Fr. Winkel Horn. Del 2. overs. af Johannes Magnussen.
 note til oversat titel Del 1, side 6-7: William Makepease Thackeray.
 note til oversat titel Del 2, side 319: [Note signeret: J.M.].
 Bog (oversætter) Dumas, A., d. yngre: En Morders Bekendelser. (Affaire Clémenceau). Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ A. Christiansen, 1898. 349 sider, illustreret (1898, roman) EMP4099
serietitel: Christiansens Serier, 2:07
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
1867 1. udgave: En Anklagets Erindringer. ♦ 1867. 257 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 7-8: [Om forf.].
 Bog (oversætter) Grimmelshausen, Han Jacob Christoffel von: Simplicius Simplicissimus' højst æventyrlige Liv og Levned. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, 1898. 295 sider (1898, roman) EMP1992 👓
originaltitel: Der abenteuerliche Simplizissimus, 1668
serietitel: Christiansens Serier, 2:09
Detaljer
af Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1622-1676, sprog: tysk)
1963 Senere udgave: Den eventyrlige Simplicissimus
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side [5-6]: [Forord om forfatteren].
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Blanche, August: Sønnen af Syd og Nord. Romantisk Skildring fra Revolutionen i Paris 1848. Autoriseret Oversættelse fra Svensk af Fr. Winkel Horn og Johannes Magnussen. Illustreret af N. Kreuger. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, 1899. 352 sider, illustreret (kvartformat) (1899, roman) EMP3272
serietitel: Christiansens Bogsamling, 1898
Detaljer
af August Theodor Blanche (1811-1868, sprog: svensk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
illustrationer af Nils Kreuger (1858-1930, sprog: svensk)
1852 1. udgave: En Søn af Syden og Norden. Romantisk Skildring af den sidste Pariserrevolution. I 3 Dele. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i Sally B. Salomons Bogtrykkeri, 1852. 1.-3. Deel, ? + 254 + 267 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Genudgivet som ebog 2013. Link til ekstern webside www.ebib1800.dk
 Bog (udgiver) antologi: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. 3. Udgave. ♦ Gyldendal, 1905. Bind 1-2 (1905, samling)
Detaljer
udgiver: Otto Borchsenius (1844-1925)
1883 1. udgave: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. ♦ Gyldendal, 1883. 2 Bind, 403 sider
 Bog (oversætter) Topelius, Zacharias: Feltlægens Historier. Paa dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. Ny Folkeudgave. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ 1906-08. Pris: à 2,50 (1906-08, roman) 👓
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
1857 1. udgave: Gustav Adolph. Romantisk Skildring. Overs. af J. H. Halvorsen. ♦ 1857. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel Værktitelbladet i hvert bind har: Ny Folkeudgave. Det efterfølgende bindtiteblad har kun betegnelsen: [Tredie eller Fjerde] Oplag.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 og 1909-14 optræder værket som: Feltlægens Historier og Fra det høje Nord.
kollaps Indhold

[1] Topelius, Zacharias: Gustav Adolf og Trediveaarskrigen. Tre Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. Fjerde Oplag. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 258 sider + 9 tavler (1907, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1857 1. udgave: Gustav Adolph. Romantisk Skildring. Overs. af J. H. Halvorsen. ♦ 1857. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 opført med årstallet 1907.
[2] Topelius, Zacharias: Fra Karl den tiende Gustavs og Karl den ellevtes Tid. Tre Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. Fjerde Oplag. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 320 sider + 11 tavler (1907, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1864 1. udgave: Spaadommen. Romantisk Skildring. Feuilleton til "Nordisk Billed-Magazin". Overs. fra Svensk af J. H. Halvorsen, 1864. 302 sider
[3] Topelius, Zacharias: Fra Karl den Tolvtes Tid. Tre Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. Fjerde Oplag. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 292 sider + 8 tavler (1907, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1880 i: Feltlægens Historier [3] 1. udgave: Fra Karl den tolvtes Tid. Tre Historier. ♦ 1880. 324 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[4] Topelius, Zacharias: Fra Ulrika Eleonoras og Frederik af Hessens Tid. To Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 299 sider + 7 tavler (1907, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1881 i: Feltlægens Historier [4] 1. udgave: Fra Ulrika Eleonoras og Frederik af Hessens Tid. To Historier. ♦ 1881. 340 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[5] Topelius, Zacharias: Fra Adolf Fredriks Tid. En Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. Fjerde Oplag. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 222 sider + 7 tavler (1907, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1881 i: Feltlægens Historier [5] 1. udgave: Fra Adolf Frederiks Tid. En Historie. ♦ 1881. 249 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 har dette bind fået årstallet 1908.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[6] Topelius, Zacharias: Fra Gustav III.s første Regeringsaar. Tre Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. Fjerde Oplag. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 375 sider + 12 tavler (1908, roman)
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1882 i: Feltlægens Historier [6] 1. udgave: Fra Gustav den tredjes første Regeringsaar. Tre Historier. ♦ 1882. 416 sider
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: 1793. Roman fra den franske Revolutions Tid. Oversat af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann Petersen), 1907. 240 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: Kihls Bogtrykkeri, København) (1907, roman) 👓
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1874 1. udgave: 1793. Af Victor Hugo. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew & Co., 1874. 1.-2. Del, 186 + 258 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedcomisjon for Norge: Peter Aas & Co. Kristiania.
 note til oversat titel På bagsiden af titelbladet: Kihls Bogtrykkeri - København.
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Duman den yngre, Alex.: En Morders Bekendelser. (Affaire Clémenceau). Oversat af Fr. Winkel Horn. ♦ A. Christiansen, 1907. 244 sider. Pris: kr. 1,00 (1907, roman) EMP4099
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
1867 1. udgave: En Anklagets Erindringer. ♦ 1867. 257 sider
 Bog (oversætter) Topelius, Zacharias: Fra det høje Nord. Paa dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. Ny Folkeudgave. Med Illustrationer af Valdemar Andersen. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908-09. Bind 1-5 (1908-09, novelle(r))
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
1882-85 1. udgave: Fra det høje Nord. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren autoriseret Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1882-85. Bd. 1-5
kollaps Indhold

[1] Topelius, Zacharias: Hertuginden af Finland. Ungdomsdrømme. Vincent Balgebryder. Tre Historier. 3. Oplag. ♦ 1908. 390 sider + 12 tavler (1908, novelle(r))
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1882 i: Fra det høje Nord [1] 1. udgave: Hertuginden af Finland. Ungdomsdrømme. Vincent Bølgebryder. Tre Historier. ♦ F.H. Eibe, 1882. 440 sider. Pris: kr. 3,50
[2] Topelius, Zacharias: Kongens Handske. Præstevalget i Aulango. To Historier. 3. Oplag. ♦ 1908. 328 sider + 10 tavler (1908, novelle(r))
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1883 i: Fra det høje Nord [2] 1. udgave: Kongens Handske og Præstevalget i Aulango. To Historier. ♦ 1883. 368 sider
[3] Topelius, Zacharias: Tante Mirabeau. Det gyldne Spøgelse. Dronning Sofia Magdalenas Ørenlokker. Tre Historier. 3. Oplag. ♦ 1908. 274 sider + 8 tavler (1908, novelle(r))
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1884 i: Fra det høje Nord [3] 1. udgave: Tante Mirabeau. Det gyldne Spøgelse og Dronning Sofia Magdalenas Ørelokker. Tre Historier. ♦ 1884. 308 sider
[4] Topelius, Zacharias: Vernas Roser. Det grønne Kammer paa Linnais. To Historier. 3. Oplag. ♦ 1908. 288 sider + 9 tavler (1908, novelle(r))
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1884 i: Fra det høje Nord [4] 1. udgave: Vernas Roser og Det grønne Kammer paa Linnais. To Historier. ♦ 1884. 324 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Dansk Bogfortegnelse 1901-08 anfører udgivelsesåret 1909.
[5] Topelius, Zacharias: Taagehistorier. Ti Historier. 3. Oplag. ♦ 1909. 292 sider + 8 tavler (1909, novelle(r))
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1885 i: Fra det høje Nord [5] 1. udgave: Taagehistorier. Ti Historier. ♦ 1885. 327 sider
 Bog (oversætter) Topelius, Zacharias: Gustav Adolf og Trediveaarskrigen. Tre Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Aut. Udg. ♦ Gyldendal, 1910. 320 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1910, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1857 1. udgave: Gustav Adolph. Romantisk Skildring. Overs. af J. H. Halvorsen. ♦ 1857. Deel 1-2
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: De Elendige. Oversættelse ved Fr. Winkel-Horn. ♦ John Martin, 1912. I-II, 432 + 368 sider (1912, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 29-30
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1862-64 1. udgave: De Fattige og Forladte. ♦ [Flyveposten], 1862-64. 1.-4. Deel, (262 + 291) + (249 + 210) + (199 + 366) + 504 sider
 Bog (oversætter) Topelius, Zacharias: Fra Karl den Tiende Gustavs og Karl den Ellevtes Tid. Tre Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Aut. Udg. ♦ Gyldendal, 1912. 382 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1912, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1864 1. udgave: Spaadommen. Romantisk Skildring. Feuilleton til "Nordisk Billed-Magazin". Overs. fra Svensk af J. H. Halvorsen, 1864. 302 sider
 Bog (oversætter) Topelius, Zacharias: Fra Karl den Tolvtes Tid. Tre Historier. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Af Forfatteren aut. Udgave. ♦ Gyldendal, 1915. 318 sider. (Gyld. Bibl. Udg.) (1915, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
1880 i: Feltlægens Historier [3] 1. udgave: Fra Karl den tolvtes Tid. Tre Historier. ♦ 1880. 324 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter Værkets 4. Opl. 1907.
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: De Elendige. Oversat til Dansk af Fr. Winkel-Horn. ♦ Martin, 1920. I-IV, 318 + 368 + 224 + 348 sider (1920, roman)
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1862-64 1. udgave: De Fattige og Forladte. ♦ [Flyveposten], 1862-64. 1.-4. Deel, (262 + 291) + (249 + 210) + (199 + 366) + 504 sider
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: De Elendige. Oversat af Fr. Winkel Horn. ♦ Martin, 1927. [Bind] I-II, 528 + 444 sider. Pris: kr. 7,00 (1927, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Hovedværker
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1862-64 1. udgave: De Fattige og Forladte. ♦ [Flyveposten], 1862-64. 1.-4. Deel, (262 + 291) + (249 + 210) + (199 + 366) + 504 sider
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: [Værker [1-9]] De Ulykkelige. Oversat til dansk af Fr. Winkel Horn. ♦ 1927. Bind 1-9 (1927, roman)
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1862-64 1. udgave: De Fattige og Forladte. ♦ [Flyveposten], 1862-64. 1.-4. Deel, (262 + 291) + (249 + 210) + (199 + 366) + 504 sider
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: Notre Dame-Kirken i Paris. Udg. af Axel Broe. (Oversat af Fr. Winkel Horn). ♦ Gyldendal, 1930. 476 sider (1930, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 42
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
udgiver: Axel Broe (1892-1940)
1832 i: Samlede Romaner [3-4] 1. udgave: Taterpigen. Romantisk Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1832. Deel 1-3, 134 + 136 + 127 sider
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: De Elendige. Overs. af Fr. Winkel Horn. (Forkortet Udg.). ♦ Martin, 1936. 630 sider (1936, roman)
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
bearbejdelse: Anonym
1862-64 1. udgave: De Fattige og Forladte. ♦ [Flyveposten], 1862-64. 1.-4. Deel, (262 + 291) + (249 + 210) + (199 + 366) + 504 sider
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: De Elendige. Overs. af Fr. Winkel Horn. (Forkortet Udg.). ♦ Martin, 1942. 630 sider. Pris: kr. 6,75 (1942, roman)
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1862-64 1. udgave: De Fattige og Forladte. ♦ [Flyveposten], 1862-64. 1.-4. Deel, (262 + 291) + (249 + 210) + (199 + 366) + 504 sider
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: De Elendige. Overs. af Fr. Winkel Horn. (Forkortet Udg. efter "Les misérables"). ♦ Martin, 1944. 630 sider. Pris: kr. 14,00 (1944, roman)
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1862-64 1. udgave: De Fattige og Forladte. ♦ [Flyveposten], 1862-64. 1.-4. Deel, (262 + 291) + (249 + 210) + (199 + 366) + 504 sider
kollaps Noter
 note til titel [Nyt Oplag], 1945. Pris: 6,75 kr.
 note til titel [Nyt Oplag]. (Fotografisk Oplag), 1948. Pris: 9,75 kr.
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: [[Samlede Romaner] [1-2]] De Elendige. Autor. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ Martin, 1944. I.-II. Bind, 632 + 528 sider (1944, roman)
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1862-64 1. udgave: De Fattige og Forladte. ♦ [Flyveposten], 1862-64. 1.-4. Deel, (262 + 291) + (249 + 210) + (199 + 366) + 504 sider
 Bog (oversætter) Irving, Washington: [indgår i antologien: Humor fra Amerika [s342]] Den tapre dragon. Side 342-[50] (1956, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ae] 1. udgave: Den kjække Dragon eller min Bedstefaders Eventyr
 Bog (oversætter) Irving, Washington: [indgår i antologien: Amerikanske fortællere til år 1900 [s009]] Fanden og Tom Walker. Side 9-23 (1969, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2dc] 1. udgave: Fanden og Tom Valker
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Oversat af Fr. Winkel Horn.
 note til oversat titel Uddrag af bibliografiske oplysninger: Fanden og Tom Walker trykt efter Spøgelses og røverhistorier. A. Christiansens Kunstforlag, København 1897.
 Bog (oversætter) Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhas. Fr. Winkel Horns overs., rev. af Willy Andersen. ♦ Mikro, [1972]. 95 sider (1972, roman)
Detaljer
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
oversat af Willy Andersen
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2a] 1. udgave: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: De elendige. Overs. af Fr. Winkel Horn. Efterskrift af Knud Togeby. Ill. af Louis Moe. ♦ Lademann, [1974]. 1.-3. bind, 304 + 302 + 324 sider, illustreret (1974, roman)
serietitel: Store Fortællere
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
efterskrift af Knud Togeby (1918-1974)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1862-64 1. udgave: De Fattige og Forladte. ♦ [Flyveposten], 1862-64. 1.-4. Deel, (262 + 291) + (249 + 210) + (199 + 366) + 504 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forkortet udgave.
, , ,

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Fr. Winkel Horn: Vølvens Spaadom
Digt af den ældre Edda ved Frederik Winkel Horn, komponeret for Mandskor og Orkester af J.P.E. Hartmann
af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
(premiere 28-03-1900 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden