Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Nye Digtninger

antologi: Nye Digtninger, (1868, digte, dansk) 👓
udgiver: Chr. Winther
Detaljer
Nye Digtninger. Fortællinger og Digte af danske Forfattere, udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1868 [ie: 1867]. x + 418 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle)
kollaps Noter
 note til titel Side [v-x]: Indhold [side x har fejlagtigt: xx].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Abrahams, Frits: [Digte]. Side [1]-15 (1868, digte)
af Fritz Abrahams (1841-1881)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Under Egen. Maa jeg komme (1864). I Mikkelbryggersgade. I Buegangen. Hvis den vinder. Mareøget. Til en Moder.
[s016] Andersen, Carl: Zigeunerliv. Side [16]-34 (1868, digte)
af Carl Andersen (1828-1883)
[s035] Andersen, H. C.: De smaa Grønne. Side [35]-38 (1868, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1868 i: Samlede Skrifter [27s126] Senere udgave: De smaa Grønne. Side 126-27
1880 i: Samlede Skrifter [15s067] Senere udgave: De smaa Grønne. Side 67-68
1919 i: Eventyr [4s381] Senere udgave: De smaa Grønne. Side 381-[84]
1958 i: Eventyr og historier [3s225] Senere udgave: De små grønne. Side [225]-26
1961 i: Samlede Eventyr og Historier [3s139] Senere udgave: De smaa Grønne. Side [139]-40
1975 indgår i: Samlede eventyr og historier [2s069] Senere udgave: De små grønne
[s039] Bergsøe, V.: [Digte]. Side [39]-56 (1868, digte)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Ischia. Frederiksdal. Blomsterne. I Baaden. Skysamleren. Perlemuslingen. Corallerne.
[s057] Bergsøe, V.: Schimmelmanns Hest. Side 57-86 (1868, novelle(r))
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
1872 indgår i: Gjengangerfortællinger [b] Senere udgave: Schimmelmands Hest
1907 i: Poetiske Skrifter [6s038] Senere udgave: Schimmelmanns Hest
[s087] Bødtcher, Ludvig: [Digte]. Side [87]-94 (1868, digte)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: De Forelskede. Sølvbryllupssang.
[s095] Bøgh, Frederik: [Digte]. Side [95]-117 (1868, digte)
af Frederik Bøgh (1836-1882)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Aftenvandring. Til en ung Kone. Juristen. Emmys Hjerte. Trøst i Mismod. Havfruen. En Moder. Hvor er hun nu?
[s118] Daugaard, Christine: Skovvandring. Side [118]-125 (1868, digte)
af Christine Daugaard (1831-1917)
[s126] Ewald, H. F.: Fy, Jens! Side [126]-64 (1868, novelle(r))
af H.F. Ewald (1821-1908)
1873 indgår i: Mindre Fortællinger [g] Senere udgave: Fy, Jens
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s057] Senere udgave: Fy, Jens! Side [57]-82
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 1-9-1868 til 7-9-1868. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
[s165] Grensteen, H. J.: [Digte]. Side [165]-68 (1868, digte)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: To Sange (1. De tvende Duer, 2. Klage). I den sidste Stund.
[s169] Hansen, Constantin: [Digte]. Side [169]-94 (1868, digte)
af Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: [1:] Jule Aften i Rom 1837. [2:] Rom 1812. [3:] Til en ung Pige. [4:] Til Grundtvig 1849 (Da han sluttede sine Forelæsninger over Middelalderens Historie). [5:] 1849. [6:] Ved et Brylllup. [7:] Den dyreste Present. [8:] Med Kjøretøi til lille Johannes. [9:] Med et Signet med en Amor. [10:] Med en malet Skizze. [11:] Februar 1864. [12:] August 1864. [13:] Spørgsmaal og Svar. [14:] Sang for Kunstnersamfundet. [15:] Sang for Kunstnersamfundet ved Akademiets Aarsfest (Beslaglagt af Bestyrelsen). [16:] September 1866. I en svensk Dames Dagbog. [17:] Tak for en Fødselsdagsgave. (Kort efter et Fald).
[s195] Hansen, Mads: [Digte]. Side [195]-99 (1868, digte)
af Mads Hansen (1834-1880)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Til den danske Bonde. Hans Tjellesen Schmidt.
[s200] Hansen, V.: [Digte]. Side [200]-04 (1868, digte)
af V. Hansen
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Smaa Sange: I. Farvel! II. Jeg saae ham igjen. III. Skilsmisse. IV. Det veed kun Du alene!
[s205] Hauch, C.: [Digte]. Side [205]-11 (1868, digte)
af Carsten Hauch (1790-1872)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Norske Fjeldsange: 1. Sangen til Sæteren. 2. Pigerne paa Malkepladsen. 3. Pigerne ved Fjeldsøen. 4. Den Bergtagne.
[s212] Helms, Johannes: [Digte]. Side [212]-16 (1868, digte)
af Johannes Helms (1828-1895)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: For Danmark. Chr. Richardts Afskedsqvad.
[s217] Hertz, Henrik: [Digte]. Side [217]-30 (1868, digte)
af Henrik Hertz (1798-1870)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: I et Album. Til P. V. Jacobsen (1833). Riimbrev i en Dames Navn (1842). Stambogsblad, i imin Søsters Navn (Januar 1828). Den skarnagtige Pige. Plakat (1854). To latinske Digte, oversatte: 1. En fuld Mand. 2. Søvnen (Af Meilbomius).
To latinske Digte, oversatte. Side 230-31
af Henrik Hertz (1798-1870)
[s230] anonym: En fuld Mand. Side 230 (1868, tekster)
formodet af Petrus Paganus (1532-1576, sprog: latin)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
kollaps Noter
 note til oversat titel Latin og dansk tekst.
 note til oversat titel Ifølge en anekdote tillægges digte Petrus Paganus, men tillægges også andre og måske er der tale om en vandrehistorie.
[s230] Meilbomius: Søvnen. Side 230-31 (1868, tekster)
af Heinrich Meibom (1555-1625, sprog: latin)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
kollaps Noter
 note til oversat titel Latin og dansk tekst.
 omtale Bernd Achenbach: "Euer Konzipient war ein sinnreicher Kopf", Göttingen, 2021, side 365-66.
[s232] J. (Forf. til "En ung Piges Historie"): Et Aar. Side [232]-63 (1868, novelle(r))
af Cornelia v. Levetzow (1836-1921)
1870 indgår i: Smaaskizzer [s095] Senere udgave: Et Aar
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dybbøl-Posten, 1868?, Nr. 7-10.
[s264] Jensen, V. E.: [Digte]. Side [264]-69 (1868, digte)
af W.E. Jensen, f 1836 (1836-1904)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: 1. I Midnatstimen Nytaarsnat. 2. Kong Frederiks Minde. 3. [Første linie: Naar danske Mænd i Skjærsommer blid].
[s270] Ludvig: To sammen. Side [270]-71 (1868, digte)
af Ludvig (pseudonym)
[s272] Mariager, P.: [Digte]. Side [272]-93 (1868, digte)
af P. Mariager (1827-1894)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: [1:] Gjenboersken. [2:] De sorte Øine. [3:] Et Blomsterbryllup. [4:] I Tusmørket. [5:] Den sorte Ridder. Romanze.
[s294] Ploug, C.: Gry. Side [294]-301 (1868, digte)
af Carl Ploug (1813-1894)
[s302] Richardt, Chr.: Helene. Side [302]-04 (1868, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)
1953 indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s093] Senere udgave: Helene. Side 93-[94]
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s227] Senere udgave: Helene. Side 227-[28]
[s305] Schandorph, S.: [Digte]. Side [305]-16 (1868, digte)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: [1:] Hvi er Du taus, hvi er Du mørk? [2:] Ved en Vens Afreise til Grækenland. [3:] Reiselængsel. [4:] Opraab. [5:] Du kjender de gamle Sange.
[s317] Schmidt, Rudolf: [Digte]. Side [317]-34 (1868, digte)
af Rudolf Schmidt (1836-1899)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Smeden i Ruhla. Soldaten i Georgsfortet.
[s335] Winkel-Horn, F.: [Digte]. Side [335]-53 (1868, digte)
af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Kampen. Kong Hakes Liigfærd. Stærkodder hos Kong Ingild.
[s354] Winther, Christian: [Digte]. Side [354]-72 (1868, digte)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: [a:] Til Een: [1:] Med Johan Ludvig Heibergs Buste (Den 7de Decbr. 1860). [2:] Med et Compas. [3:] Juleaften 1864. [4:] Freidigt Mod. [5:] Den 7de December 1865. [b:] Smaadigte til min Datter: [1:] I hendes Stambog [Efter teksten: 1857]. [2:] Med en Broche, hvorpaa en Svale. (Fra hendes Moder) [Efter teksten: 1864]. [3:] Med et lille Smykke [Efter teksten: 1864]. [4:] Med Ludvig Holbergs Portrait. [c:] [1:] Hilsen til Constantin Hansen. Den 3die November 1867.
[s373] Winther, Christian: Onkels Lise. (En Fortælling paa Riim). Side 373-91 (1868, digte)
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: October 1867.
[s392] Winther, Paul: Eget Hjem. Fortælling. Side [392]-415 (1868, novelle(r))
af Clara Andersen (1826-1895)
[s416] Hauch, C.: Da jeg var syg. Side [416]-18 (1868, digte)
af Carsten Hauch (1790-1872)

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.