Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Tage la Cour (1915-1993)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Fuglene i dansk Digtning. Udvalg ved Tage la Cour. Tegninger af Falke Bang. ♦ Kjøbenhavn, Nyt nordisk Forlag Arnold Busk, 1944. 71 sider, illustreret (1944, samling) 👓
Detaljer
illustrationer af Falke Bang (1912-1998)
kollaps Noter
 note til titel Side 70-71: Noter.
kollaps Indhold

[s006] Blicher, St. St.: Ouverture (1944, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1838 [Uddrag] 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider

[s008] Rørdam, Valdemar: Musvit (1944, digte)
af Valdemar Rørdam (1872-1946)
1924 [Uddrag] 1. udgave: Fugleviser. ♦ Aschehoug, 1924. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50

[s010] Ranch, Hieronymus Justesen: Af "Fuglevisen" (1944, digte)
1630 [Uddrag] 1. udgave: Fugle Vise, som viser huad for Fugle iblandt Folck i Verden findis, med deris Noder oc Vijsz. ♦ Kbh., 1630
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af noten side 70: Ranch's Fuglevise. Efter den ældste Udgave af Hieronymus Justesen Ranch's "Fuglevise", der er fra 1617. Enkelte Dele af Teksten mangler og er her erstattet med Teksten fra 3die Udgave, 1669. De citerede Vers er de første af Digtets 60 Vers.

[s013] Holstein, Ludv.: Sanglærken (1944, digte)
af Ludvig Holstein (1864-1943)
1929 [Uddrag] 1. udgave: Jehi. Digte. ♦ Gyldendal, 1929. 22 sider. Pris: kr. 4,50

[s017] Zeppelin, Ditleff von: Stæren. Side 17-20 (1944, novelle(r))
af Ditleff v. Zeppelin (1887-1916)
1916 [Uddrag] 1. udgave: Fugletræk

[s021] Blicher, St. St.: Sælsorten (1944, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1838 [Uddrag] 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider

[s024] Andersen, H. C.: Storkene. Side 24-31 (1944, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1839 indgår i: Eventyr [2s043] 1. udgave: Storkene. Side 43-53

[s032] Kaalund, H. V.: Maagen (1944, digte)
af H.V. Kaalund (1818-1885)
1845 [Uddrag] 1. udgave: Fabler for Børn. Af H. V. Kaalund og J. T. Lundbye. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1845 [ie: 1844].
kollaps Noter
 note til titel Her citeret efter 12. udgave, 1942.

[s034] Ingemann, B. S.: Børnenes Sang til Storken (1944, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1842 [Uddrag] 1. udgave: Folkedands-Viser og Blandede Digte. ♦ Kbh., 1842. 166 sider

[s036] Aarestrup, Emil: Uglen (1944, digte)
af Emil Aarestrup (1800-1856)
1838 [Uddrag] 1. udgave: Digte. Af Emil Aarestrup. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1838. iv + 284 sider

[s038] Stuckenberg, Viggo: Natteskov (1944, digte)
af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
1898 [Uddrag] 1. udgave: Flyvende Sommer. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. 50 sider

[s040] Hein, Piet: Svalerne (1944, digte)
af Piet Hein (1905-1996)
1942 [Uddrag] 1. udgave: Vers i Verdensrummet

[s043] Jensen, Johannes V.: Verdensborgeren (1944, digte)
af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1931 [Uddrag] 1. udgave: Den jydske Blæst

[s048] Aakjær, Jeppe: Spurvene ved Helliggejst (1944, digte)
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
1921 [Uddrag] 1. udgave: Hjærtegræs og Ærenpris. Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1921. 149 sider

[s053] Larsen, Thøger: Blishønsene (1944, digte)
af Thøger Larsen (1875-1928)
1923 [Uddrag] 1. udgave: Vejr og Vinger. Digte. M. Tegn. og Vign. af Forfatteren. ♦ Lemvig, "Atlantis"s Forlag, 1923. 82 sider

[s056] Seedorff, Hans Hartvig: Ode til en Papegøje (1944, digte)
1918 [Uddrag] 1. udgave: Fra Danmark til Dvina. Nye Digte. ♦ Pio, 1918. 134 sider

[s059] Holberg, Kai: Flamingoen (1944, digte)
af Kai Holberg (1877-1932)
1907 [Uddrag] 1. udgave: Zoologisk Have. Digte. Gyldendal, 1907. 71 sider, illustreret af Vald. Andersen

[s062] Poulsen, Knud: Latterfuglen. Side 62-69 (1944, novelle(r))
af Knud Poulsen, f. 1881 (1881-1946)
1915 [Uddrag] 1. udgave: Breve fra det fjærne. ♦ Gyldendal, 1915. 157 sider
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Dianas Sange. Jagten i dansk Poesi. I Udvalg ved Tage la Cour. Tegninger af Ernst Hansen. ♦ Forlaget Forum, 1947. 42 [3] sider, illustreret (1947, samling) 👓
Detaljer
illustrationer af Ernst Hansen (1892-1968)
kollaps Noter
 note til titel Kolofon: Udsendt i 750 eksemplarer hvoraf 25 haandkolorerede og signererede Eksemplarer paa imiteret Bøttepost er nummererede I-XXV.
 note til titel Side [45]: Noter.
kollaps Indhold

[s005] Seedorff Pedersen, Hans Hartvig: Diana i Danmark (1947, digte)
1929 1. udgave: Skoven. Tegninger af Ernst Hansen. Indledningsdigt af Hans Hartvig Seedorff Pedersen. Udg. af Selskabet for grafisk Kunst. ♦ (Høst), 1929. 20 sider, illustreret med 61 tavler

[s011] Kaalund, H. V.: Vinteraften paa Landet (1947, digte)
af H.V. Kaalund (1818-1885)
1877 1. udgave: En Eftervaar. Digte

[s015] Claussen, Sophus: Pløjeland (1947, digte)
af Sophus Claussen (1865-1931)
1930 1. udgave: Hvededynger

[s017] Blicher, St. St.: Sneppen (1947, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider

[s019] Reenberg, Tøger: Foraars-Jagt (1947, digte)
af Tøger Reenberg (1656-1742)
1769 1. udgave: Poetiske Skrifter. I tvende Deele. Udgivne af Forfatterens Daatters Søn, Tøger Reenberg Teilmann. Med Etatzraad og Professor [Ped.] Kofod Anchers Fortale. ♦ Godiche, 1769. [Bind 1-2], 432 + 528 sider + foldet genealogisk tabel

[s021] Staffeldt, Schack: Jagten (1947, digte)
1843 1. udgave: Samlede Digte. Udgivne af F. L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme, 1843. Første-Anden Deel, xxiii + 636 + 656 sider. (Skrifter udgivne af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme, III, 1-2)

[s023] Winther, Christian: Den hvide Hind (1947, digte)
af Chr. Winther (1796-1876)
1853 1. udgave: Nye Digtninger. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1853

[s027] Levy, Louis: Mikkels Farvel (1947, digte)
af Louis Levy (1875-1940)
1904 1. udgave: Børnerim

[s028] Holstein, Ludv.: September (1947, digte)
af Ludvig Holstein (1864-1943)
1920 1. udgave: Æbletid. ♦ Gyldendal, 1920. 73 sider

[s031] Møller, Poul Martin: Jægervise (1947, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
1818 indgår i antologien: Rosenblade [s052] 1. udgave: Jægersang. Side [52]-53
kollaps Noter
 note til titel Her optrykt efter: Efterladte Skrifter, bind 1, 1848.

[s034] Rørdam, Valdemar: Jagten. Til Jagtkammeraten (1947, digte)
af Valdemar Rørdam (1872-1946)
1912 1. udgave: Strid og Strængeleg. ♦ Gyldendal, 1912. 182 sider

[s037] Bødtcher, Ludvig: Jægerphantasi (1947, digte)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
1856 1. udgave: Digte, ældre og nyere. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst, 1856. 153 [2] sider

[s040] Heiberg, J. L.: Kong Valdemars Jagt (1947, digte)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider

[s042] Oehlenschläger, Adam: En Jæger Kommer gaaende gjennem Skoven med sin Hund (1947, digte)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Digte til Bogen. Et Florilegium ved Tage la Cour. ♦ København, Grafisk Cirkel, 1949. 62 sider, illustreret (1949, samling) 👓
Detaljer
illustrationer af Aage Gitz-Johansen (1897-1977)
kollaps Noter
 note til titel Kolofon: Publikation Nr. 68 fra Grafisk Cirkel, udsendt Februar 1949 af Henry Thejls. Illustrationerne er tegnet af Gitz Johansen. Bogtryk og Bogbinderarbejde: J.H. Schultz A-S Universitets-Bogtrykkeri. Skrift Caslon. Oplaget er 200 nummererede og sinerede Eksemplarer [signeret af Henry Thejls].
 note til titel Side 9-10: Digteren og Bogen [forord, signeret: Tage la Cour].
 note til titel Side 61-62: Noter.
kollaps Indhold

[s011] Baggesen, Jens: Til Bogen (1949, digte)
af Jens Baggesen (1764-1826)
1791 1. udgave: Ungdomsarbeider. ♦ Kbh., 1791. Første[-anden] Deel

[s013] Møller, Niels: Den gamle Bog (1949, digte)
af Niels Møller (1859-1941)
1897 1. udgave: Røster

[s017] Rørdam, Valdemar: Bogen (1949, digte)
af Valdemar Rørdam (1872-1946)
kollaps Noter
 note til titel Skrevet som festsang ved boghandlernes fest hos Gyldendal 18-6-1906.

[s019] Drachmann, Holger: Hvor tumles vi om - (1949, digte)
af Holger Drachmann (1846-1908)
1936 1. udgave: Femten Digte. Samlet af Johannes Ursin. Indledet af Paul V. Rubow. Udgivet som manuskript. ♦ Gyldendal, 1936. [4] 47 [1] sider + 1 portrættavle. (Gyldendals Mindebog, 1936)
kollaps Noter
 note til titel Skrevet som festsang ved boghandlernes fest hos Gyldendal 18-6-1906. Trykt i: Femten Digte af Holger Drachmann. (Gyldendals Mindebog, 1936).

[s022] Michaelis, Sophus: Alle Bøgerne (1949, digte)
af Sophus Michaëlis (1865-1932)
1917 1. udgave: Livets Fest. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1917. 91 [5] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Gengivet efter 2. udgave af samlingen: Livets Fest, 1917.

[s024] Larsen, Thøger: Bøgernes Verden (1949, digte)
af Thøger Larsen (1875-1928)
1500 1. udgave: [Uspecificeret avis]
kollaps Noter
 note til titel Skrevet til indvielsen af Holstebro Bibliotek 1923, trykt i: Den ny Literatur, 1924, Nr. 7.

[s025] Aakjær, Jeppe: Bogens Tjener (1949, digte)
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
kollaps Noter
 note til titel Trykt som festsang ved firmaet Levin & Munksgaards 10 års jubilæum 1927, tilegnet forlagsboghandler Ejnar Munksgaard.

[s027] Juel, Axel: Digteren og Læseren (1949, digte)
af Axel Juel (1883-1948)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet med musik af Poul Carit Andersen. København, Levin & Munksgaards Forlag, 1932.

[s029] Seedorff Pedersen, Hans Hartvig: Bogen (1949, digte)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet med musik af Poul Carit Andersen. København, Levin & Munksgaards Forlag, 1933.

[s031] Pedersen, Poul P. M.: Til Læseren (1949, digte)
af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
kollaps Noter
 note til titel Trykt som indledning til boghandlernes fælles julekatalog: Aarets Bøger, 1936.

[s033] Gelsted, Otto: Tryllehaven (1949, digte)
af Otto Gelsted (1888-1968)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: De Libris. Bibliofile Breve til Ejnar Munksgaard paa 50-aarsdagen". København, 1940.

[s035] Plesner, K. F.: Mellem Reoler (1949, digte)
af K.F. Plesner (1898-1968)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Bøger. [Essays for bogsamlere] af Jean de Lautrec [ie: K.F. Plesner]. København, C.A. Reitzels Forlag, 1942.

[s037] Holm, Hakon: Bøger (1949, digte)
af Hakon Holm (1906-1976)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Nytaarshilsen fra Bogbinderfirmaet Anker Kysters Efterfølger, Henrik Park, København 1941. Med tegning af Sikker Hansen.

[s038] Dumreicher, Carl: Bogen (1949, digte)
af Carl Dumreicher (1879-1965)
kollaps Noter
 note til titel Trykt som indledning til boghandlernes fælles julekatalog: Aarets Bøger, 1941.

[s040] Berntsen, Anton: Min Bogreol (1949, digte)
af Anton Berntsen (1873-1953)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Aftenavis 10-6-1943. Del af serien: Mit Bibliotek. Udgivet i bogform i samlingen: Mit Bibliotek. Bidragene samlet af Kjeld Elfelt. Ny Samling. Berlingske, 1943.

[s041] Hoffmann, Kai: Bogen (1949, digte)
af Kai Hoffmann (1874-1949)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i bogen: Kai Hofmann: Bøgernes Verden. Privattryk, udgivet af Grønholt Pedersen. København, 1945.

[s043] Holm, Hakon: Antikvarboghandlere (1949, digte)
af Hakon Holm (1906-1976)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Mennesker og Bøger. Udgivet af Antikvarboghandlerforeningen i Anledning af 25-aars Jubilæum. København, 1945.

[s048] Ditlevsen, Tove: Den gamle Mand og Bøgerne (1949, digte)
af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Mennesker og Bøger. Udgivet af Antikvarboghandlerforeningen i Anledning af 25-aars Jubilæum. København, 1945.

[s050] Garff, Alex: Fiolstræde (1949, digte)
af Alex Garff (1904-1977)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Mennesker og Bøger. Udgivet af Antikvarboghandlerforeningen i Anledning af 25-aars Jubilæum. København, 1945.

[s053] Dumreicher, Carl: Bogen (1949, digte)
af Carl Dumreicher (1879-1965)
kollaps Noter
 note til titel Skrevet som hyldest til dr.phil. K.F. Plesner på hans 50-årsdag den 20-2-1948. Ikke tidligere trykt.

[s055] Klor, Kai: Tabte Verdener (1949, digte)
af Kai Flor (1886-1965)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Aftenavis 29-1-1948.

[s057] Schandorph, Sophus: Til de Unge (1949, digte)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: C. Corneliussen: Boghandlermedhjælperen. 1899.

[s059] Børup, Marinus: Ved B. M. F.s Stiftelsesfest (1949, digte)
af Marinus Børup (1891-1959)
kollaps Noter
 note om føljeton Festsang, trykt i: Bogormen, Juli-August, 1920.
 Artikel (forord) Starrett, Vincent: Den forsvundne Hamlet. Sherlock Holmes løser et bibliofilt problem. Overs. af Grete Jacobsen. Med forord af Tage la Cour. ♦ Rosenkilde og Bagger, 1952. 50 sider (1952, novelle(r))
originaltitel: The unique Hamlet, 1920
Detaljer
af Vincent Starrett (1886-1974, sprog: engelsk)
oversat af Grete Jacobsen (1904-1953)
andet: Arthur Conan Doyle (1859-1930, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Overs. efter "The unique Hamlet. A hitherto uncronicled adventure of Mr. Sherlock Holmes".
 Afsnit i bog (udgiver) la Cour, Tage, (udg.): Mord til Jul (1952, samling)
 Afsnit i bog (udgiver) la Cour, Tage, (udg.): Seks smaa Julegys. Vinter Mysterier. (Overs. af Udg. og Poul Ib Liebe. Ill. af Lars Bo). ♦ Carit Andersen, [1953]. 184 sider, illustreret (1953)
Detaljer
oversat af Poul Ib Liebe
illustrationer af Lars Bo (1924-1999)
1969 Senere udgave: Vintermysterier. Ved Tage la Cour. Med tegninger af Lars Bo
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Mord i Gaslys. Ved Tage la Cour. ♦ Carit Andersens Forlag, [1953]. 189 sider, illustreret (1953, tekster) 👓
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
illustrationer af Palle Nielsen (1920-2000)
1969 Senere udgave: Mord i gaslys. Ved Tage la Cour. Med træsnit af Palle Nielsen. [Nyt opl.]. ♦ Bogvennerne [For medlemmer], [1969]. 191 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Med træsnit af Palle Nielsen.
 note til titel Uddrag af kolofonen side [191]: Palle Nielsens Træsnit er trykt med de originale Stokke.
kollaps Indhold

[s007] Dickens, Charles [er af: Collins, Charles Allston]: En Mordsag for Retten. (Oversat af Poul Liebe). Side 7-30 (1953, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Charles Allston Collins (1828-1873, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1959 indgår i antologien: Sælsomme historier [a] Senere udgave: En mordsag for retten
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i All the year round, julenummeret 1865.

[s031] Stevenson, Robert Louis: Markheim. (Oversat af Poul Liebe). Side 31-66 (1953, novelle(r))
originaltitel: Markheim, 1884
af Robert Louis Stevenson (1850-1894, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i Pall Mall gazette, julenummeret 1884. Udgivet i bogform i samlingen: The merry men, 1887.

[s067] Maupassant, Guy de: Haanden. (Oversat af Karen Nyrop Christensen). Side 67-79 (1953, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
oversat af Karen Nyrop Christensen (1895-1992)
1912 i: Samlede Værker [26s005] 1. udgave: Haanden. Side [5]-21

[s080] Jacobs, W. W.: I Biblioteket. (Oversat af Poul Liebe). Side 80-99 (1953, novelle(r))
af William Wymark Jacobs (1863-1943, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: The lady of the barge, 1902.

[s100] Tjekhov, A. P.: Den svenske Tændstik. (Oversat af Erik Horskjær). Side 100-140 (1953, novelle(r))
af Anton (Pavlovitj) Tjekhov (1860-1904, sprog: russisk)
oversat af Erik Horskjær (1921-1976)
1899 indgår i: »Mit Liv« [s197] 1. udgave: Den svenske Tændstik. Side [197]-230
kollaps Noter
 note til oversat titel Denne oversættelse efter versionen i Samlede værker, 1900.

[s141] Doyle, A. Conan: Det plettede Baand. (Oversat af Poul Liebe). Side 141-89 (1953, novelle(r))
af Arthur Conan Doyle (1859-1930, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1894 i: Forbryder-Fortællinger [2d] 1. udgave: "Den plettede Band"
 Afsnit i bog (udgiver) la Cour, Tage, (udg.): Danske kriminalnoveller (1954, samling)
 Tekster la Cour, Tage: The murder of Santa Claus (1954, tekster)
 Tekster Kris Kringle: Der bor en Bager. Næsten som skrevet af Kelvin Lindemann, Soya, Poeten, Sigfred Pedersen, Henning O'Strit. Ved deres gode Ven og oprigtige Beundrer Kris Kringle. ♦ Tage la Cour [ikke i bogh.], [1955]. [18] sider, illustreret (1955, humor)
 Afsnit i bog (redigeret) serie: Ellery Queen magasinet. ♦ Jørgen Nørredams Forlag, 1955. (1955) 👓
Detaljer
redigeret af Bendix Bech-Thostrup (1922-1995)
redigeret af Paul Erik Christiansen
redigeret af Elise Norsbo (f. 1925)
kollaps Noter
 url Omtale af serien på: Link til ekstern webside Familien Olsens websted
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Kriminalhistorier fra hele Verden. Udvalgt og indledt af Tage la Cour. ♦ Carit Andersens Forlag, [1955]. 340 [4] sider (1955, samling)
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [342-44]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Før hver novelle er et afsnit med oplysninger om forfatteren.
 note til titel Indholdsfortegnelsen er delt i to afsnit: I: Detektivnoveller, side 5-288. II: Kriminalnoveller, side 289-[341].
kollaps Indhold

[s005] Vickers, Roy: Mord for aabent Tæppe. Side 5-[23] (1955, novelle(r))
originaltitel: The man who murdered in public, 1934
af William Edward Vickers (1889-1965, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [a] Senere udgave: Mord for åbent tæppe
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Pearson's Magazine, Dec. 1934, under titlen: The clue-proof murders. Udgivet i bogform i samlingen: The Department of Dead Ends, 1947.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: The Department of Dead Ends (New Scotland Yard) i Mord for aabent Tæppe.

[s024] Queen, Ellery: Michael Magoon's Skatteproblem. Side 24-[46] (1955, novelle(r))
originaltitel: The ides of Michael Magoon, 1947
af Frederic Dannay (1905-1982, sprog: engelsk)
af Manfred Bennington Lee (1905-1971, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [b] Senere udgave: Michael Magoon's skatteproblem
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Ellery Queen's Mystery Magazine, vol. 9, no. 40 (March 1947), side 92-108.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Ellery Queen i Michael Magoon's Skatteproblem.

[s047] Martin, A. E.: Det flyvende Liv. Side 47-[76] (1955, novelle(r))
originaltitel: The flying corpse, 1947
af Archibald Edward Martin (1885-1955, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [c] Senere udgave: Det flyvende lig
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Elley Queen's Mystery Magazine, vol. 10, no. 46 (September 1947), side 89-111.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Mrs. Mona i Det flyvende Lig.

[s077] Sayers, Dorothy L.: Fjernt fra Gerningsstedet. Side 77-[93] (1955, novelle(r))
originaltitel: Absolutely elsewhere, 1934
af Dorothy Leigh Sayers (1893-1957, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Mystery, vol. 9, no. 1 (January 1934), under titlen: Impossible alibi, side 19-21, i: The Strand Magazine, Feb. 1934 under titlen: Absolutely elsewhere. Udgivet i bogform i samlingen: In the teeth of the evidence, 1939.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Lord Peter Wimsey i Fjernt fra Gerningsstedet.

[s094] Alfton, H. T.: Fire Regler for Mordere. Side 94-[102] (1955, novelle(r))
originaltitel: Fourth rule for muderers, 1948
af H.T. Alfon (sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [d] Senere udgave: Fire regler for mordere
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Ellery Queen's Mystery Magazine, vol. 12, no. 57 (August 1948), side 81-88.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Politiinspektør X i Fire Regler for Mordere.

[s103] Simenon, Georges: Dræberen Stan. Side 103-[30] (1955, novelle(r))
originaltitel: Stan le tueur, 1938
af Georges Simenon (1903-1989, sprog: fransk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1968 indgår i antologien: Politihistorier fra hele verden [s230] Senere udgave: Dræberen Stan. Side [230]-62
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i Police-Roman, no. 35 (23-12-1938). Udgivet i bogform i samlingen: Les nouvelles enquêtes de Maigret, 1944.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Politiinspektør Maigret i Dræberen Stan.
 url film TV-film 1990. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb

[s131] Carr, John Dickson: Det lukkede Værelse. Side 131-[46] (1955, novelle(r))
originaltitel: The locked room
af John Dickson Carr (1906-1977, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [e] Senere udgave: Det lukkede værelse
kollaps Noter
 note til titel På engelsk udgivet i bogform i samlingen: The third bullet and Other stories of detection, 1954.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Dr. Gideon Fell i Det lukkede Værelse.

[s147] Helú, Antonio: Slipsnaalen. Side 147-[57] (1955, novelle(r))
originaltitel: El fistol de corbata, 1946
af Antonio Helú (1900-1972, sprog: spansk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [f] Senere udgave: Slipsnålen
kollaps Noter
 note til titel På spansk trykt i samlingen: La obligación de asesinar, 1946. På engelsk trykt i: Ellery Queen's Mystery Magazine, November 1944, oversat til engelsk under titlen: The stickpin.
 note til oversat titel I Indholdsfortegnelsen: Máximo Roldán i Slipsenaalen.

[s158] Christie, Agatha: Tragedien paa Marsdon Manor. Side 158-[70] (1955, novelle(r))
originaltitel: The tragedy at Marsdon Manor, 1924
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk udgivet i bogform i samlingen: Poirot investigates, 1924.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Hercule Poirot i Tragedien paa Marsdon Manor.
 url film Del af TV-serie 1991. Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia

[s171] Wallace, Edgar: Den poetiske Politibetjent. Side 171-[86] (1955, novelle(r))
originaltitel: The poetical policeman, 1925
af (Richard Horatio) Edgar Wallace (1875-1932, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [g] Senere udgave: Den poetiske politibetjent
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i bogform i samlingen: The mind of mr. J.G. Reeder, 1925 (i USA under titlen: The murder book of mr. J.G. Reeder).
 note til titel På engelsk også under titlen: The strange case of the night watchman or The poet policeman.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Mr. J.G. Reeder i Den poetiske Politibetjent.

[s187] Post, Melville Davisson: Straamanden. Side 187-[200] (1955, novelle(r))
originaltitel: The straw man, 1915
af Melville Davisson Post (1869-1930, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [h] Senere udgave: Stråmanden
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Uncle Abner, 1918.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Onkel Abner i Straamanden.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[s201] Chesterton, G. K.: Hundens Orakel. Side 201-24 (1955, novelle(r))
af Gilbert Keith Chesterton (1874-1936, sprog: engelsk)
oversat af Henning Kehler (1891-1979)
1947 indgår i: Den vantro Fader Brown [c] 1. udgave: Hundens Orakel
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Fader Brown i Hundens Orakel.

[s225] Freeman, R. Austin: Pandoras Skrin. Side 225-[45] (1955, novelle(r))
originaltitel: Pandora's box, 1927
af R. Austin Freeman (sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [k] Senere udgave: Pandoras skrin
kollaps Noter
 note til titel På engelsk udgivet i bogform i samlingen: The magic casket, 1927.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Dr. John Thorndyke i Pandoras Skrin.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg Australia

[s246] Doyle, Arthur Conan: Den fornemme Klient. Side 246-[69] (1955, novelle(r))
originaltitel: The adventure of the illustrious client, 1924
af Arthur Conan Doyle (1859-1930, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Collier's 8-11-1924. Udgivet i bogform i samlingen: The case-book of Sherlock Holmes, 1927.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Sherlock Holmes i Den forenemme Klient.
 url teater Del af TV-serie 1965. Artikel om serien på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside The University of Adelaide

[s270] Poe, Edgar Allan: Det stjaalne Brev. Side 270-88 (1955, novelle(r))
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
oversat af Louis v. Kohl (1882-1962)
1868 indgår i: Phantastiske Fortællinger [s086] 1. udgave: Det stjaalne Brev. Side 86-111
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: C. Auguste Dupin i Det stjaalne Brev.

[s289] Chandler, Raymond: Jeg skal nok vente. Side 289-[305] (1955, novelle(r))
originaltitel: I'll be waiting, 1939
af Raymond Thornton Chandler (1888-1959, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1965 indgår i antologien: Amerikanske kriminalhistorier [?] Senere udgave: Jeg skal nok vente
1967 Senere udgave: Jeg venter på dig
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Saturday Evening Post, 14-10-1939. Udgivet i bogform i samlingen: Five sinister characters, 1945.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside ae-lib.org.ua

[s306] MacDonald, Philip: Tragedie uden Ende. Side 306-[28] (1955, novelle(r))
originaltitel: Love lies bleeding, 1950
af Philip MacDonald (1900-1980, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [m] Senere udgave: Tragedie uden ende
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Ellery Queen's Mystery Magazine, vol. 16, no. 84 (November 1950), side 81-99. Udgivet i bogform i samlingen: Something to hide, 1952 (i Storbritannien med titlen: Fingers of fear, 1953).

[s329] Molnár, Fernec: Ærlighed varer længst? Side 329-[36] (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af Ferenc Molnár (1878-1952, sprog: ungarsk)
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [n] Senere udgave: Ærlighed varer længst?
1973 indgår i: Weekend i september [c] Senere udgave: Ærlighed varer længst
kollaps Noter
 note til titel Oversat til engelsk under titlen: The best policy, trykt i Lilliput (May 1941) og i: Ellery Queen's Mystery Magazine, vol. 12, no. 57 (August 1948).
 note til oversat titel Forfatterens navn er i bogen konsekvent stavet Fernec Molnár.

[s333] Capek, Karel: Dirigent Kalinas Historie (1955, tekster)
af Karel Capek (1890-1938, sprog: andre)
oversat af Else Westh-Neuhard (1903-1985)
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [o] Senere udgave: Dirigent Kalinas historie

[s337] Tjekhov, A. P.: En Ugerningsmand. Side 337-[41] (1955, novelle(r))
originaltitel: Zloumysjlennik, 1885
af Anton (Pavlovitj) Tjekhov (1860-1904, sprog: russisk)
oversat af Erik Horskjær (1921-1976)
1963 indgår i antologien: De bedste kriminalhistorier fra hele verden [p] Senere udgave: En ugerningsmand
kollaps Noter
 note til titel På russisk trykt i: Petersburgskaja Gazeta, 24-7-1885.
 note til oversat titel Uddrag af afsnittet om forfatteren: [Novellen] ... bygger paa en virkelig Begivenhed, Domfældelsen af Bonden Nikita Hromoj fra Landsbyen Kraskovo i Rjazanguvernementet.
 Samling antologi: Den stjålne Shakespeare og andre mysterier i biblioteket. Ved Tage la Cour. Overs. af Poul Ib Liebe. Ill. af Paul Høyrup. ♦ Carit Andersen, [1955]. 222 sider, illustreret (1955, samling)
serietitel: Omnibusbøgerne
oversat af Poul Ib Liebe
illustrationer af Paul Høyrup (1909-1971)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Ellery Queen magasinet 1. ♦ Jørgen Nørredams Forlag, 1955. 127 [1] sider (1955, novelle(r)) 👓
serietitel: Ellery Queen magasinet, 1
Detaljer
redigeret af Bendix Bech-Thostrup (1922-1995)
redigeret af Paul Erik Christiansen
redigeret af Elise Norsbo (f. 1925)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom januar 1955.
kollaps Indhold

[s002] Faulkner, William: Blodhunden. Side 2-[20] (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af William Cuthbert Faulkner (1897-1962, sprog: engelsk)
oversat af Anonym

[s021] Lumbard, C. G.: Et hjælpeløst offer. Side 21-[26] (1955, novelle(r))
originaltitel: Helpless Victim, 1953
af C.G. Lumbard (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Ellery Queen's Mystery Magazine, vol. 22, issue 119 (October), 1953.

[s027] Scott, Peter: Døden i jagthytten. Side 27 [og omslagets 3. side] (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af Peter Scott (1909-1989, sprog: engelsk)
oversat af Anonym

[s028] Fisher, Dorothy Canfield: Søvnen og glemslen. Side 28-[46] (1955, novelle(r))
originaltitel: A sleep and a forgetting, 1913
af Dorothea Frances ("Dorothy") Canfield Fisher (1879-1958, sprog: engelsk)
oversat af Anonym

[s047] Woolrich, Cornell: Natten røbede. Side 47-[87] (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af Cornell George Hopley-Woolrich (1903-1968, sprog: engelsk)
oversat af Anonym

[s088] Greene, Graham: Næsten tomt. Side 88-[92] (1955, novelle(r))
originaltitel: All but empty, 1947
af Graham Greene (1904-1991, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Strand Magazine, March 1947. Genoptrykt i Ellery Queen's Magazine, December 1949. Udgivet i bogform i samlingen: The Lucifer Society: Macabre tales by great modern writers, 1972.

[s093] Thurber, James: Mysteriet om den hvide kanin. Side 93-[103] (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af James Thurber (1894-1961, sprog: engelsk)
oversat af Anonym

[s104] MacDonald, Philip: Hjemlig uhygge. Side 104-[28] (1955, novelle(r))
originaltitel: Malice domestic, 1946
af Philip MacDonald (1900-1980, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Ellery Queen's Mystery Magazine, vol. 8, issue 35 (October), 1946.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Ellery Queen magasinet 2. ♦ Jørgen Nørredams Forlag, 1955. 127 [1] sider (1955, novelle(r)) 👓
serietitel: Ellery Queen magasinet, 2
Detaljer
redigeret af Bendix Bech-Thostrup (1922-1995)
redigeret af Paul Erik Christiansen
redigeret af Elise Norsbo (f. 1925)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom februar 1955.
kollaps Indhold

[s002] Cain, James M.: Landlig idyl. Side 2-[13] (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af James Mallahan Cain (1892-1977, sprog: engelsk)
oversat af Anonym

[s014] Ellin, Stanley: Dobbeltgængeren. Side 15-[41] (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af Stanley Ellin (1916-1986, sprog: engelsk)
oversat af Anonym

[s042] Vickers, Roy: Dobbeltgængeren. Side 42-[92] (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af William Edward Vickers (1889-1965, sprog: engelsk)
oversat af Anonym

[s093] London, Jack: Mesterdetektiven. Side 93-[107] (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af Jack London (1876-1916, sprog: engelsk)
oversat af Anonym

[s108] Scott-Fitzgerald, F.: Ballet. Side 108-[28] (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af Francis Scott Key Fitzgerald (1896-1940, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Ellery Queen magasinet 3. ♦ Jørgen Nørredams Forlag, 1955. 127 [1] sider (1955, novelle(r)) 👓
serietitel: Ellery Queen magasinet, 3
Detaljer
redigeret af Bendix Bech-Thostrup (1922-1995)
redigeret af Paul Erik Christiansen
redigeret af Elise Norsbo (f. 1925)
kollaps Indhold

[s003] Miller, Arthur: Mr. og Mrs. Shelton venter. Side 3-[13] (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af Arthur Miller (1915-2005, sprog: engelsk)
oversat af Anonym

[s014] Schoenfeld, Harry: Jeg var narkotikahandler. Side 14-67 (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af Howard Schoenfeld (1915-2004, sprog: engelsk)
oversat af Anonym

[s068] Queen, Ellery: Farvel, Mr. Chipp! Side 68-[94] (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af Frederic Dannay (1905-1982, sprog: engelsk)
af Manfred Bennington Lee (1905-1971, sprog: engelsk)
oversat af Anonym

[s095] Link, William & Richard Levinson: Tre blå breve med sort kant. Side 95-106 (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af William Link (f. 1933, sprog: engelsk)
af Richard Levinson (1934-1987, sprog: engelsk)
oversat af Anonym

[s107] Walsh, Thomas: Den, der graver en grav ... Side 107-[28] (1955, novelle(r))
originaltitel: ?
af Thomas Walsh (1908-1984, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Afsnit i bog (redigeret) Vibe, Jørgen: Fjælstavn. Digte. Privattryk. Udvalget er foretaget af Tage la Cour og Sigred Pedersen. ♦ [Ikke i bogh.], [1956]. 65 sider (1956, digte)
Detaljer
af Jørgen Vibe (1896-1968)
redigeret af Sigfred Pedersen (1903-1967)
kollaps Noter
 note til titel Fjælstavn er det bornholmske navn for en nattergal.
 Samling antologi: Ungdommens detektivbog. Udvalgt af Tage la Cour. Med forord af C. H. Vogelius Andersen. Overs. fra engelsk af Paul Ib Liebe. ♦ Hasselbalch, 1956. 158 sider (1956, samling)
forord af C.H. Vogelius Andersen (1905-1993)
oversat af Poul Ib Liebe
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Detektivhistorier fra Sherlock Holmes til Hercule Poirot. Udvalgt og indledt af Tage la Cour (1956, samling)
Detaljer
1964 Senere udgave: Detektivhistorier fra Sherlock Holmes til Hercule Poirot. Udvalgt og indledt af Tage la Cour. [Ny forkortet udg.]
 Afsnit i bog (redigeret) Christie, Agatha: Hercule Poirots mesterstykker. Udvalgt og indledt af Tage la Cour. Overs. fra engelsk af Tage la Cour, Ellen Duurloo og Cai Clausen. ♦ Carit Andersen, [1957]. 352 sider. (Omnibusbøgerne) (1957, novelle(r))
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
oversat af Ellen Duurloo (1888-1960)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1969 Senere udgave: Hercule Poirots mesterstykker
kollaps Indhold

[a] Christie, Agatha: Harlekin mysteriet (1957, novelle(r))
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[b] Christie, Agatha: Mysteriet i jagthytten (1957, novelle(r))
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[c] Christie, Agatha: Æventyret ved den ægyptiske kongegrav (1957, novelle(r))
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[d] Christie, Agatha: En skakopgave (1957, novelle(r))
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[e] Christie, Agatha: Trekanten på Rhodos (1957, novelle(r))
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[f] Christie, Agatha: Hvordan er Deres have anlagt? (1957, novelle(r))
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[g] Christie, Agatha: Dr. Burton efterlader en idé (1957, novelle(r))
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[h] Christie, Agatha: Den nemæiske løve (1957, novelle(r))
originaltitel: The Nemean lion
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[i] Christie, Agatha: Den lernæiske hydra (1957, novelle(r))
originaltitel: The Lernean hydra
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[j] Christie, Agatha: Den arkadiske hind (1957, novelle(r))
originaltitel: The Arcadian deer
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[k] Christie, Agatha: Det erymanthiske vildsvin (1957, novelle(r))
originaltitel: The Erymanthian boar
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[l] Christie, Agatha: Augias' stald (1957, novelle(r))
originaltitel: The Augean stables
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[m] Christie, Agatha: De stymfaliske fugle (1957, novelle(r))
originaltitel: The Stymphalian birds
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[n] Christie, Agatha: Den kretiske tyr (1957, novelle(r))
originaltitel: The Cretan bull
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[o] Christie, Agatha: Diomedes' heste (1957, novelle(r))
originaltitel: The horse of Diomedes
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[p] Christie, Agatha: Amazonedronningens bælte (1957, novelle(r))
originaltitel: The girdle of Hyppolita
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[q] Christie, Agatha: Geryoneus' hjord (1957, novelle(r))
originaltitel: The flock of Geryon
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[r] Christie, Agatha: Hesperidernes æbler (1957, novelle(r))
originaltitel: The apple of Hesperides
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[s] Christie, Agatha: Afhentningen af Kerberus (1957, novelle(r))
originaltitel: The capture of Cerberus
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Spøgelseshistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour. ♦ Carit Andersen, [1957]. 336 sider (1957, samling)
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
1966 Senere udgave: Spøgelseshistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour. ♦ Carit Andersen Forlag, [1966]. 314
kollaps Indhold

[a] Bradbury, Ray: Søen (1957, novelle(r))
af Ray Bradbury (1920-2012, sprog: engelsk)

[b] Hartley, L. P.: En gæst fra det underjordiske (1957, novelle(r))
originaltitel: A visitor from down under, 1926
af Leslie Poles Hartley (1895-1972, sprog: engelsk)
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s005] Senere udgave: En gæst fra det underjordiske. Side 5-[25]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: The killing bottle, 1932.

[c] Derleth, August: Sheraton-spejlet (1957, novelle(r))
originaltitel: The Sheraton mirror, 1932
af August Derleth (1909-1971, sprog: engelsk)
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s026] Senere udgave: Sheraton-spejlet. Side 26-[40]

[d] McGuire, Donald: De kære afdøde (1957, novelle(r))
[e] Lovecraft, H. P.: Rotterne i murene (1957, novelle(r))
originaltitel: The rats in the walls, 1924
af Howard Phillips Lovecraft (1890-1937, sprog: engelsk)
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s041] Senere udgave: Rotterne i murene. Side 41-[66]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Weird tales, March 1924. Udgivet i bogform i samlingen: The outsider and others, 1939.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[f] Barker, Nugent: Whessoe (1957, novelle(r))
originaltitel: Whessoe, 1928
af Nugent Barker (1888-1955, sprog: engelsk)
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s067] Senere udgave: Whessoe. Side 67-[79]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Life and Letters, December 1928. Udgivet i bogform i samlingen: Best British short stories (redigeret af Edward J. O'Brien), 1929.

[g] Maurois, André: Huset (1957, novelle(r))
af André Maurois (1885-1967, sprog: fransk)

[h] Harvey, William Fryer: Hånden (1957, novelle(r))
originaltitel: The beast with five fingers, 1919
af William Fryer Harvey (1885-1937, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s080] Senere udgave: Hånden. Side 80-[113]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i antologien: The new Decameron, 1919. Udgivet i bogform i samlingen af egne noveller: The beast with five fingers, 1928.
 url film Filmatiseret 1946 (dansk titel: Hånden, der går igen). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside adelaide.edu.au

[i] Elvestad, Sven: Er det dig, Valentiner? (1957, novelle(r))
af Sven Elvestad (1884-1934, sprog: norsk)

[j] Forster, E. M.: Den himmelske omnibus (1957, novelle(r))
originaltitel: The celestial omnibus, 1911
af Edward Morgan Forster (1879-1970, sprog: engelsk)

[k] Coppard, A. E.: Adam og Eva og -? (1957, novelle(r))
originaltitel: Adam & Eve & pinch me, 1921
af Alfred Edgar Coppard (1878-1957, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s114] Senere udgave: Adam og Eva og -? Side 114-[27]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Adam & Eve & Pinch Me, 1921.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive

[l] Dunsany, Edward Plunkett: Spøgelser (1957, novelle(r))
originaltitel: The ghosts, 1908
af Edward Plunkett (1878-1957, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s128] Senere udgave: Spøgelser. Side 128-[33]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: The sword of Welleran and other stories, 1908.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg

[m] Glasgow, Ellen: Tilfældet Mrs. Maradick (1957, novelle(r))
originaltitel: The shadowy third, 1923
af Ellen Anderson Gholson Glasgow (1873-1945, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s134] Senere udgave: Tilfældet mrs. Maradick. Side 134-[62]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Scribner's Magazine, December 1916 .Udgivet i bogform i samlingen: The shadowy third and other stories, 1923.

[n] Ehrencron-Kidde, Astrid: Gensynet (1957, novelle(r))
af Astrid Ehrencron-Kidde (1874-1960)

[o] Ewers, Hans Heinz: Edderkoppen (1957, novelle(r))
originaltitel: Die Spinne, 1908
af Hanns Heinz Ewers (1871-1943, sprog: tysk)
oversat af Ellen Duurloo (1888-1960)
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s163] Senere udgave: Edderkoppen. Side 163-[92]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Volkszeitung, 1908. Udgivet i bogform i samlingen: Die Besessenen, 1908.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[p] Blackwood, Algernon: Den mystiske logerende (1957, novelle(r))
originaltitel: The Pikestaffe case, 1924
af Algernon Blackwood (1869-1951, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s193] Senere udgave: Den mystiske logerende. Side 193-[227]
kollaps Noter
 note til titel Trykt i samlingen: Tongues of fire and other sketches, 1924.

[q] James, Montague R.: Nummer 13 (1957, novelle(r))
originaltitel: Number 13, 1904
af Montague Rhodes James (1862-1936, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s228] Senere udgave: Nummer 13. Side 228-[46]
1970 indgår i: Otte berømte spøgelseshistorier [a] Senere udgave: Nummer tretten
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Ghost Stories of an Antiquary, 1904.
 note til oversat titel Novellen foregår i Viborg, Danmark.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[r] Bangs, John Kendrick: Det våde spøgelse (1957, novelle(r))
af John Kendrick Bangs (1862-1922, sprog: engelsk)

[s] Benson, E. F.: Hvorledes frygten forsvandt fra Church-Peveril (1957, novelle(r))
originaltitel: How fear departed from the Long Gallery, 1912
af Edward Frederic Benson (1867-1940, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: The room in the tower and other stories, 1912.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg Australia

[t] Lagerlöf, Selma: Vandet i Kirkevigen (1957, novelle(r))
af Selma Lagerlöf (1858-1940, sprog: svensk)
1915 indgår i: Trolde og Mennesker [f] 1. udgave: Vandet i Kirkevigen

[u] Maupassant, Guy de: Var det en drøm? (1957, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1908 i: Samlede Værker [17s259] 1. udgave: Den Døde. Side [259]-73

[v] Fanu, Sheridan le: Den onde kaptajn Walshawe (1957, novelle(r))
originaltitel: Wicked captain Walshawe, of Wauling, 1864
af Joseph Sheridane le Fanu (1814-1873, sprog: engelsk)
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s253] Senere udgave: Den onde kaptajn Walshawe. Side 253-[66]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Dublin Univeristy Magazine, April 1864. Udgivet i bogform i: Madam Crowl's ghost and other tales of mystery, 1923.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside online-literature.com

[w] Dickens, Charles: Banevogteren (1957, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1867 i: Samtlige Værker [28ad] 1. udgave: Første Sidebane. Banevogteren

[x] Poe, Edgar Allan: William Wilson (1957, novelle(r))
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
1941 indgår i: Guldbillen [g] 1. udgave: William Wilson

[y] Andersen, H. C.: Skyggen (1957, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s51] 1. udgave: Skyggen

[z] Pusjkin, Aleksandr: Ligkistesnedkeren (1957, novelle(r))
af Aleksandr Sergejevitsch Pusjkin (1799-1837, sprog: russisk)
1855 i: Bibliothek for Oversættelser og Bearbejdelsre af den slaviske æsthetiske Literatur [4b] 1. udgave: Ligkistefabrikanten. Side [31]-43

[æ] Ingemann, B. S.: Glasskabet (1957, novelle(r))
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1847 i: Samlede Skrifter [5c] 1. udgave: Glasskabet

[ø] Chaucer, Geoffrey: Mord råber til himlen (1957, novelle(r))
af Geoffrey Chaucer (1343-1400, sprog: engelsk)
1949 [uddrag] 1. udgave: Canterbury fortællinger. (3 af Canterbury Tales i tillempet dansk prosa ved Jørgen Sonne, tilrettelagt og illustreret med træsnit af Erik Christensen). ♦ Hagerups Boghandel, 1949. 49 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: The nun's priest's tale.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Bitre mandler. Kriminalhistorier. Udvalgt og indledt af Tage la Cour. Oversat af Paul Ib Liebe, Ellen Duurloo og Tage la Cour. ♦ Carit Andersen, 1958. 238 sider (1958, samling)
Detaljer
oversat af Poul Ib Liebe
oversat af Ellen Duurloo (1888-1960)
kollaps Indhold

[a] Christie, Agatha: Ulykkestilfælde (1958, novelle(r))
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)

[b] Armstrong, Charlotte: Fjenden (1958, novelle(r))
af Charlotte Armstrong (1905-1969, sprog: engelsk)

[c] Queen, Ellery: Praktisk lektion (1958, novelle(r))
af Frederic Dannay (1905-1982, sprog: engelsk)
af Manfred Bennington Lee (1905-1971, sprog: engelsk)

[d] Klingsberg, Harry: Krigsret (1958, novelle(r))
af Harry Klingsberg (sprog: engelsk)

[e] Carr, John Dickson: Herren fra Paris (1958, novelle(r))
af John Dickson Carr (1906-1977, sprog: engelsk)

[f] Ferrars, Elizabeth: Det sandfærdige vidne (1958, novelle(r))
originaltitel: ?
af Elizabeth Ferrars (1907-1995, sprog: engelsk)
1967 indgår i antologien: Anklagerens vidne [s266] Senere udgave: Det sandfærdige vidne. Side 266-[88]

[g] Irish, William: Historie efter middagen (1958, novelle(r))
af Cornell George Hopley-Woolrich (1903-1968, sprog: engelsk)

[h] Gellier, John: Hjem til jul (1958, novelle(r))
af John Gellier (sprog: engelsk)

[i] Hare, Cyril: Søster Bessie (1958, novelle(r))
originaltitel: Sister Bessie, 1949
af Alfred Gordon Clark (1900-1958, sprog: engelsk)
1967 indgår i antologien: Anklagerens vidne [s307] Senere udgave: Søster Bessie. Side 307-[19]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Evening Standard, 23-12-1949. Udgivet i bogform i samlingen: Best detective storeis of Cyril Hare, 1959.

[j] Kent, David: Harvard-detektiven (1958, novelle(r))
af David Kent (sprog: engelsk)

[k] Golding, Louis: Macbeth-dolken (1958, novelle(r))
af Louis Golding (1895-1958, sprog: engelsk)

[l] Sayers, Dorothy L.: Bitre mandler (1958, novelle(r))
originaltitel: Bitter almonds, 1939
af Dorothy Leigh Sayers (1893-1957, sprog: engelsk)
1967 indgår i antologien: Anklagerens vidne [s289] Senere udgave: Bitre mandler. Side 289-[306]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: In the teeth of the evidence, 1939.
 Artikel (forord) Chesterton, G. K.: Fader Browns mesterstykker. Udvalgt og indledt af Tage la Cour. Overs. fra engelsk af Marie Fergo og Henning Kehler. ♦ Carit Andersen, [1958]. 316. (Omnibusbøgerne) (1958, roman)
originaltitel: The innocence of Father Brown, 1911
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
af Gilbert Keith Chesterton (1874-1936, sprog: engelsk)
oversat af Marie Fergo
oversat af Henning Kehler (1891-1979)
kollaps Noter
 url film Del af TV-serie flere gange, første gang 1974. Artikel om serien på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Litteraturliste Medtaget på: Karsten Wind Meyhoff: Forbrydelsens elementer. Kriminalliteraturens historie fra Poe til Ellroy. Informations Forlag, 2009 Web link link til hele listen Ti gode guldalderkrimier.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Historier fra andre verdener. Science fiction historier. Udvalgt og indledt af Tage la Cour (1958, samling)
serietitel: Omnibusbøgerne
 Bog (udgiver) Turgenev, Ivan: En jægers dagbog. Forord og overs. ved Ejnar Thomsen. Ill. af Mads Stage. Udsendt af Tage la Cour, Viggo Naae og Mads Stage (1958, novelle(r))
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
oversat af Ejnar Thomsen (1897-1956)
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
udgiver: Viggo Naae (1899-1973)
udgiver: Mads Stage (1922-2004)
1856 1. udgave: Russiske Skizzer. Overs. ♦ Chr. Steen & Søn, 1856. 126 sider
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Sheriffen fra Santa Fé og andre historier fra det vilde vesten. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. fra amerikansk af Poul Ib Liebe. ♦ Carit Andersen, [1958]. 253 sider (1958, samling)
serietitel: Omnibusbøgerne
oversat af Poul Ib Liebe
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Spil med spejle (1958, roman)
originaltitel: They do it with mirrors, 1952
serietitel: De Trestjernede Kriminalromaner, 36
del af: Aftenbladet
Detaljer
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet Søndag fra 10-5-1953, illustreret. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1985 som TV-film under titlen: Murder with mirrors. Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Fine sko med spænder (1959, roman)
originaltitel: One, two, buckle my shoe, 1940
serietitel: De Trestjernede Kriminalromaner, 37
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Hundehistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour (1959)
serietitel: Omnibusbøgerne
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Huset i Hickory Road (1959, roman)
originaltitel: Hickory, Dickory, Dock, 1955
serietitel: De Trestjernede Kriminalromaner, 38
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Spionhistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour. ♦ Carit Andersen, [1959]. 336 sider (1959, samling)
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
1967 Senere udgave: Spionhistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Anklagerens vidne. Kriminalhistorier. Udvalgt og indledt af Tage la Cour. ♦ Carit Andersen, [1959]. 263 sider (1959, samling)
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Christie, Agatha: Anklagerens vidne (1959, novelle(r))
originaltitel: The witness of the prosecution, 1925
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
1967 indgår i antologien: Anklagerens vidne [s005] Senere udgave: Anklagerens vidne. Side 5-[31]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Fynn's, Volume 4, issue no 2 (31-1-1925), side 273-83, under titlen: Traitor's hands. Udgivet i revideret udgave i bogform i samlingen: The hound of death, 1933.
 url film Filmatiseret 1957. Artikel om novellen på: Link til ekstern webside Wikipedia

[b] Maugham, W. Somerset: Fodspor i junglen (1959, novelle(r))
af William Somerset Maugham (1874-1965, sprog: engelsk)
oversat af David Grünbaum (1888-1976)
1941 indgår i: Angst [a] 1. udgave: Fodspor i Junglen

[c] Charteris, Leslie: Helgenen i Malaya (1959, novelle(r))
af Leslie Charteris (1907-1993, sprog: engelsk)
1967 indgår i antologien: Anklagerens vidne [s073] Senere udgave: Helgenen i Malaya. Side 73-[122]

[d] Rawson, Clayton: Hokuspokus (1959, novelle(r))
originaltitel: Off the face of the Earth, 1949
af Clayton Rawson (1906-1971, sprog: engelsk)
1967 indgår i antologien: Anklagerens vidne [s123] Senere udgave: Hokuspokus. Side 123-[54]

[e] Ellin, Stanley: Lille pige bliver voksen (1959, novelle(r))
originaltitel: You cant be a little girl all your life, 1958
af Stanley Ellin (1916-1986, sprog: engelsk)
1967 indgår i antologien: Anklagerens vidne [s155] Senere udgave: Lille pige bliver voksen. Side 155-[86]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Ellery Queen's Mystery Magazine, May 1958. Udgivet i bogform i samlingen: The Blessington method and other strange tales, 1964.
 url film TV-film 1961 i serien Alfred Hitchcock Presents (sæson 7, afsnit 7). Artikel om serien på: Link til ekstern webside Wikipedia

[f] Simenon, Georges: Manden i Paris (1959, novelle(r))
af Georges Simenon (1903-1989, sprog: fransk)

[g] King, Rufus: Til minde om far (1959, novelle(r))
originaltitel: To remember you by, 1958
af Rufus King (1893-1966, sprog: engelsk)
1967 indgår i antologien: Anklagerens vidne [s187] Senere udgave: Til minde om far. Side 187-[200]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Malice in Wonderland, 1958.

[h] Woolrich, Cornell: Guillotine (1959, novelle(r))
originaltitel: Guillotine, 1948
af Cornell George Hopley-Woolrich (1903-1968, sprog: engelsk)
1967 indgår i antologien: Anklagerens vidne [s201] Senere udgave: Guillotine. Side 201-[35]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Dead man blues, 1948. Udgivet under pseudonymet William Irish.

[i] Radford, E. & M. A.: Døden i glasset (1959, novelle(r))
originaltitel: ?
af Edwin Radford (1891-1973, sprog: engelsk)
af Mona Augusta Radford (sprog: engelsk)
1967 indgår i antologien: Anklagerens vidne [s236] Senere udgave: Døden i glasset. Side 236-[45]
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af indledningsteksten til novellen: "Døden i glasset" er deres første novelle og blev skrevet specielt til denne antologi.

[j] Patrick, Quentin: Anklagerens vidne (1959, novelle(r))
originaltitel: Witness of the prosecution
af Hugh Callingham Wheeler (1912-1987, sprog: engelsk)
1967 indgår i antologien: Anklagerens vidne [s246] Senere udgave: Anklagerens vidne. Side 246-[65]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Ellery Queen's Mystery Magazine, July 1946. Udgivet i bogform i samlingen: The ordeal of Mrs. Snow and other stories, 1961.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Hestehistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour (1960)
serietitel: Omnibusbøgerne
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
 Afsnit i bog (redigeret) Queen, Ellery: Kriminalhistorier. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. fra amerikansk af Kurt Kreutzfeld (1960, roman)
serietitel: Omnibusbøgerne
af Frederic Dannay (1905-1982, sprog: engelsk)
af Manfred Bennington Lee (1905-1971, sprog: engelsk)
oversat af Kurt Kreutzfeld (1915-1994)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Nye kriminalhistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour (1960, novelle(r))
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
1969 Senere udgave: Nye kriminalhistorier. Udvalgt af Tage la Cour
 Afsnit i bog (redigeret) Wodehouse, P. G.: P. G. Wodehouse's bedste muntre historier. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. fra engelsk af Kurt Kreutzfeld. ♦ Carit Andersen, [1960]. 320 sider (1960, roman)
serietitel: Omnibusbøgerne
af Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975, sprog: engelsk)
oversat af Kurt Kreutzfeld (1915-1994)
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Liget i biblioteket. Oversat af Tage la Cour efter "The body in the library". ♦ Carit Andersen, [1960]. 154 sider (1960, roman)
originaltitel: The body in the library, 1942
serietitel: De Trestjernede Kriminalromaner
Detaljer
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
1970 Senere udgave: Liget i biblioteket. ♦ Carit Andersens Forlag, [1970]. 166 [1] sider
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Agatha Christies bedste kriminalhistorier. Udvalgt og overs. fra engelsk af Tage la Cour (1961, novelle(r))
serietitel: Omnibusbøgerne
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Kattehistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour. ♦ [København], Carit Andersens Forlag, [1961]. 319 [1] sider (1961, roman) 👓
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
oversat af Tamara Meldstad (1930-2011)
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen: Oversat af Karen Meldsted.
kollaps Indhold

[s005] Tovey, Doreen: Den store siamesiske revolution. Side [5]-22 (1961, novelle(r))
af Doreen Tovey (1918-2008, sprog: engelsk)

[s023] Hansen, Martin A.: Morbror Nimrod. Side [23]-32 (1961, novelle(r))
af Martin A. Hansen (1909-1955)
1959 indgår i: Efterslæt [d] 1. udgave: Morbror Nimrod

[s033] Collier, John: Mademoiselle Kiki. Side [33]-45 (1961, novelle(r))
af John Collier (1901-1980, sprog: engelsk)

[s046] Mare, Walter de la: Katten Sam. Side [46]-73 (1961, novelle(r))
af Walter De la Mare (sprog: engelsk)

[s074] Wulff, Johannes: Mis Miavo. Side [74]-80 (1961, novelle(r))
af Johannes Wulff (1902-1980)

[s081] Freeman, Mary E. Wilkins: Katten. Side [81]-89 (1961, novelle(r))
originaltitel: The cat, 1901
af Mary Eleanor Wilkins Freeman (1852-1930, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Understudies, 1901.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive

[s090] Fitt, Mary: Professorens stol. Side [90]-108 (1961, novelle(r))
af Kathleen Freeman (1897-1959, sprog: engelsk)

[s109] Golding, Louis: En sort Kat. Side [109]-29 (1961, novelle(r))
af Louis Golding (1895-1958, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Pale blue nightgown, 1944.

[s130] Vickers, Roy: Miss Paisleys kat. Side [130]-57 (1961, novelle(r))
af William Edward Vickers (1889-1965, sprog: engelsk)

[s158] Jensen, Johannes V.: Killingerne. Side [158]-68 (1961, novelle(r))
af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1928 indgår i: Ved Livets Bred [s083] 1. udgave: Killingerne

[s169] Benson, Arthur Christopher: Den grå kat. Side [169]-87 (1961, novelle(r))
af Arthur Christopher Benson (1862-1925, sprog: engelsk)

[s188] Blackwood, Algernon: loftet. Side [188].95 (1961, novelle(r))
af Algernon Blackwood (1869-1951, sprog: engelsk)

[s196] Joseph, Michael: Den gule kat. Side [196]-207 (1961, novelle(r))
af Michael Joseph (1897-1958, sprog: engelsk)

[s208] Walpole, Hugh: Den hvide kat. Side [208]-26 (1961, novelle(r))
af Hugh Seymour Walpole (1884-1941, sprog: engelsk)

[s227] Lovecraft, H. P.: Noget om katte. Side [227]-44 (1961, novelle(r))
af Howard Phillips Lovecraft (1890-1937, sprog: engelsk)

[s245] Eggebrecht, Axel: En kats død. Side[245]-52 (1961, novelle(r))
af Axel Constantin August Eggebrecht (1899-1991, sprog: tysk)

[s253] Wodehouse, P. G.: Farlvel til alle katte. Side [253]-73 (1961, novelle(r))
originaltitel: Goodbye to all cats, 1936
af Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Young men in spats, 1936.

[s274] "Saki" (H. H. Munro): Tobermory. Side [274]-83 (1961, novelle(r))
originaltitel: Tobermory, 1912
af Hector Hugh Munro (1870-1916, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: The chronicles of clovis, 1912.
 note til titel Note side [320]: Saki (H.H. Munro): "Tobermory" er fra "The complete short stories of Saki" [1930] og bringes med tilladelse af The Bodley Head Ltd.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[s284] Pinski, David: Den sorte kat. Side [284]-94 (1961, novelle(r))
af David Pinski (1872-1959, sprog: andre)

[s295] Zola, Emile: Kattenes paradis. Side [295]-99 (1961, novelle(r))
af Émile Zola (1840-1902, sprog: fransk)

[s300] Fabre, Jean Henri: Historien om mine katte. Side [300]-08 (1961, novelle(r))
af Jean-Henri Casimir Fabre (1823-1915, sprog: fransk)

[s309] Poe, Edgar Allan: Den sorte kat. Side [309]-19 (1961, novelle(r))
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Nye detektivhistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour. [Overs. fra engelsk og amerikansk] (1961, novelle(r))
serietitel: Omnibusbøgerne
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog McGuire, Donald: Tre gange 7. En bibliofil novelle. Overs. af Tage la Cour efter "3 x 7". Ill. af Lars Bo (1962, roman)
Detaljer
illustrationer af Lars Bo (1924-1999)
kollaps Noter
 note til titel Fiktiv oversættelse, Donald McGuire er pseudonym for Tage la Cour.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Cirkushistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour (1962)
serietitel: Omnibusbøgerne
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Detektivhistorier. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. af Poul Ib Liebe, Karen Meldsted og Tage la Cour (1962, novelle(r))
serietitel: Omnibusbøgerne
oversat af Poul Ib Liebe
oversat af Tamara Meldstad (1930-2011)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Gysere fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. af Karen Meldsted m. fl. ♦ Carit Andersen, [1962]. 319 sider (1962, samling)
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
oversat af Tamara Meldstad (1930-2011)
oversat af pt. ukendt
kollaps Indhold

[a] Brown, Fredric: Kain (1962, novelle(r))
af Fredric Brown (1906-1972, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[b] Bradbury, Ray: Skelet (1962, novelle(r))
af Ray Bradbury (1920-2012, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[c] Collier, John: De mortuis .... (1962, novelle(r))
af John Collier (1901-1980, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[d] Hare, Cyril: En jule-overraskelse (1962, novelle(r))
af Alfred Gordon Clark (1900-1958, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[e] Rampo, Edogava: Satans spejlkabinet (1962, tekster)
af Taro Hirai (1894-1965, sprog: japansk)
oversat af pt. ukendt

[f] Kneale, Nigel: 0000 (1962, novelle(r))
af Nigel Kneale (1922-2006, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[g] Christie, Agatha: Den sidste seance (1962, novelle(r))
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[h] Faulkner, William: Miss Emily (1962, novelle(r))
af William Cuthbert Faulkner (1897-1962, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[i] Sayers, Dorothy L.: Manden uden ansigt (1962, novelle(r))
af Dorothy Leigh Sayers (1893-1957, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[j] Mann, Heinrich: Hunden (1962, novelle(r))
af Heinrich Mann (1871-1950, sprog: tysk)
oversat af pt. ukendt

[k] Saki: Sreni Vashtar (1962, novelle(r))
af Hector Hugh Munro (1870-1916, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[l] Aumonier, Stacy: Miss Bracegirdle gør sin pligt (1962, novelle(r))
originaltitel: Miss Bracegirdle does her duty, 1922
af Stacy Aumonier (1877-1928, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Strand Magazine, Volume LXV (65), No 381 (September 1922). Udgivet i bogform i samlingen: Miss Bracegirdle and others, 1923.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1926. Artikel om novellen på: Link til ekstern webside bare-bones
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[m] Burrage, A. M.: Voksfiguren (1962, novelle(r))
af Alfred McLelland Burrage (1889-1956, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[n] Dunsany, Lord: De to flasker Numnumo (1962, novelle(r))
af Edward Plunkett (1878-1957, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[o] Dreiser, Theodore: Hånden (1962, novelle(r))
af Theodore Dreiser (1871-1945, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[p] Elvestad, Sven: 0000 (1962, novelle(r))
af Sven Elvestad (1884-1934, sprog: norsk)
oversat af pt. ukendt

[q] Hecht, Ben: Bugtalerens dukke (1962, novelle(r))
af Ben Hecht (1894-1964, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[r] Bierce, Ambrose: Det skete ved Owl Creek broen (1962, novelle(r))
af Ambrose Bierce (1842-1914, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[s] Jacobs, W. W.: Sin broders vogter (1962, novelle(r))
af William Wymark Jacobs (1863-1943, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[t] Walpole, Hugh: Den lille, dybe bjergsø (1962, novelle(r))
af Hugh Seymour Walpole (1884-1941, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[u] Stevenson, R. L.: Ligrøveren (1962, novelle(r))
af Robert Louis Stevenson (1850-1894, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt

[v] Villiers de l'Isle Adam: Håbets tortur (1962, novelle(r))
originaltitel: La torture par l'espérance, 1888
af Auguste Villiers de l'Isle-Adam (1838-1889, sprog: fransk)
oversat af pt. ukendt
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Nouveaux contes cruels, 1888.

[w] Poe, Edgar Allan: Den sorte kat (1962, novelle(r))
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
oversat af pt. ukendt
 Afsnit i bog (redigeret) Sayers, Dorothy L.: Peter Wimsey historier. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. fra engelsk af Cai Clausen og Ellen Duurloo (1962, novelle(r))
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
af Dorothy Leigh Sayers (1893-1957, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
oversat af Ellen Duurloo (1888-1960)
1968 Senere udgave: Peter Wimsey historier. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. af Cai Clausen og Ellen Duurloo
 Afsnit i bog (redigeret) Wodehouse, P. G.: P. G. Wodehouse fortæller. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. fra engelsk af Karen Meldsted, Poul Ib Liebe og Kurt Kreutzfeld. ♦ Carit Andersen, [1962]. 320 sider (1962, novelle(r))
serietitel: Omnibusbøgerne
af Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975, sprog: engelsk)
oversat af Tamara Meldstad (1930-2011)
oversat af Poul Ib Liebe
oversat af Kurt Kreutzfeld (1915-1994)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Amerikanske fortællere fra Edgar Allan Poe til Hemingway. Ved Tom Kristensen og Tage la Cour (1963, novelle(r))
serietitel: Omnibusbøgerne
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
redigeret af Tom Kristensen (1893-1974)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: De bedste kriminalhistorier fra hele verden. Udvalgt og indledt af Tage la Cour. [Ny forkortet udg. af "Kriminalhistorier fra hele verden"]. ♦ Carit Andersen, [1963]. 320 sider (1963, samling)
serietitel: Lommebusserne
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Vickers, Roy: Mord for åbent tæppe (1963, novelle(r))
af William Edward Vickers (1889-1965, sprog: engelsk)
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s005] 1. udgave: Mord for aabent Tæppe. Side 5-[23]

[b] Queen, Ellery: Michael Magoon's skatteproblem (1963, novelle(r))
af Frederic Dannay (1905-1982, sprog: engelsk)
af Manfred Bennington Lee (1905-1971, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s024] 1. udgave: Michael Magoon's Skatteproblem. Side 24-[46]

[c] Martin, A. E.: Det flyvende lig (1963, novelle(r))
af Archibald Edward Martin (1885-1955, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s047] 1. udgave: Det flyvende Liv. Side 47-[76]

[d] Alfton, H. T.: Fire regler for mordere (1963, novelle(r))
af H.T. Alfon (sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s094] 1. udgave: Fire Regler for Mordere. Side 94-[102]

[e] Carr, John Dickson: Det lukkede værelse (1963, novelle(r))
af John Dickson Carr (1906-1977, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s131] 1. udgave: Det lukkede Værelse. Side 131-[46]

[f] Helú, Antonio: Slipsnålen (1963, novelle(r))
af Antonio Helú (1900-1972, sprog: spansk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s147] 1. udgave: Slipsnaalen. Side 147-[57]

[g] Wallace, Edgar: Den poetiske politibetjent (1963, novelle(r))
af (Richard Horatio) Edgar Wallace (1875-1932, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s171] 1. udgave: Den poetiske Politibetjent. Side 171-[86]

[h] Post, Melville Davisson: Stråmanden (1963, novelle(r))
af Melville Davisson Post (1869-1930, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s187] 1. udgave: Straamanden. Side 187-[200]

[i] Crofts, Freeman Wills: Den udeblevne banevogter (1963, novelle(r))
originaltitel: The case of the relief signalman, 1947
af Freeman Wills Crofts (sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
kollaps Noter
 note til titel På engelsk udgivet i bogform i samlingen: Murderers make mistakes, 1947.

[j] Chesterton, G. K.: Hundens orakel (1963, novelle(r))
af Gilbert Keith Chesterton (1874-1936, sprog: engelsk)
oversat af Henning Kehler (1891-1979)
1947 indgår i: Den vantro Fader Brown [c] 1. udgave: Hundens Orakel

[k] Freeman, R. Austin: Pandoras skrin (1963, novelle(r))
af R. Austin Freeman (sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s225] 1. udgave: Pandoras Skrin. Side 225-[45]

[l] Poe, Edgar Allan: Det stjålne brev (1963, novelle(r))
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
oversat af Louis v. Kohl (1882-1962)
1868 indgår i: Phantastiske Fortællinger [s086] 1. udgave: Det stjaalne Brev. Side 86-111

[m] MacDonald, Philip: Tragedie uden ende (1963, novelle(r))
af Philip MacDonald (1900-1980, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s306] 1. udgave: Tragedie uden Ende. Side 306-[28]

[n] Molnár, Fernec: Ærlighed varer længst? (1963, novelle(r))
af Ferenc Molnár (1878-1952, sprog: ungarsk)
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s329] 1. udgave: Ærlighed varer længst? Side 329-[36]

[o] Capek, Karel: Dirigent Kalinas historie (1963, tekster)
af Karel Capek (1890-1938, sprog: andre)
oversat af Else Westh-Neuhard (1903-1985)
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s333] 1. udgave: Dirigent Kalinas Historie

[p] Tjekhov, A. P.: En ugerningsmand (1963, novelle(r))
af Anton (Pavlovitj) Tjekhov (1860-1904, sprog: russisk)
oversat af Erik Horskjær (1921-1976)
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s337] 1. udgave: En Ugerningsmand. Side 337-[41]
 Bog (oversætter) Doyle, A. Conan: De bedste Sherlock Holmes historier. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. fra engelsk af Poul Ib Liebe, Tage la Cour og Verner Seemann (1963, roman)
serietitel: Lommebusserne
Detaljer
af Arthur Conan Doyle (1859-1930, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
oversat af Verner Seemann (f. 1889)
1959 1. udgave: Arthur Conan Doyles bedste Sherlock Holmes historier
kollaps Noter
 note til titel Ny udg. af: Arthur Conan Doyles bedste Sherlock Holmes historier.
 Bog (oversætter) antologi: Indianerhistorier. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. fra amerikansk af Tage la Cour og Poul Ib Liebe (1963, børnebog)
serietitel: Omnibusbøgerne
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Kriminalhistorier. Udvalgt af Tage la Cour (1963)
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: for ungdommen.
 Bog (oversætter) antologi: Nordiske kriminalhistorier. Udvalgt og overs. af Tage la Cour (1963)
serietitel: Omnibusbøgerne
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
 Afsnit i bog (redigeret) Poe, Edgar Allan: Sælsomme fortællinger. Brønden og pendulet og andre noveller. Udvalgt af Tage la Cour (1963, novelle(r))
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1970 Senere udgave: Sælsomme fortællinger. Brønden og pendulet og andre noveller. Udvalgt og indledt af Tage la Cour. ♦ Carit Andersen, [1970]. 304 sider, illustreret. (Lommebus)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Ti danske kriminalnoveller. Søndags-Politikens konkurrence 1963. Red. af Tage la Cour (1964, novelle(r))
 Bog (redigeret) antologi: Detektivhistorier fra Sherlock Holmes til Hercule Poirot. Udvalgt og indledt af Tage la Cour. [Ny forkortet udg.] (1964, novelle(r))
serietitel: Lommebusserne
Detaljer
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
oversat af Poul Ib Liebe
1956 1. udgave: Detektivhistorier fra Sherlock Holmes til Hercule Poirot. Udvalgt og indledt af Tage la Cour
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstitel: De bedste detektivhistorier fra hele verden.
 note til oversat titel Oversat fra engelsk og amerikansk af Cai Clausen og Poul Ib Liebe.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Engelske kriminalhistorier. Udvalgt af Tage la Cour (1964, novelle(r))
serietitel: Omnibusbøgerne
 Bog la Cour, Tage: Mordet på julemanden. De kære afdøde. 2 kriminalnoveller. Ill. af Alex Secher (1964, novelle(r))
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
 Bog (oversætter) Doyle, A. Conan: Sherlock Holmes mesterstykker. Udvalgt af Tage la Cour. [Overs. fra engelsk af Tage la Cour og Verner Seemann] (1964, roman)
serietitel: Lommebusserne
af Arthur Conan Doyle (1859-1930, sprog: engelsk)
oversat af Verner Seemann (f. 1889)
 Bog (oversætter) antologi: 10 amerikanske gangsterhistorier. I udvalg ved Tage la Cour. Overs. fra amerikansk af Tage la Cour, Sigvard Lund og Grete Juel Jørgensen (1965, novelle(r))
serietitel: Spektrums Pocket Bøger, 33
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Sigvard Lund (1896-1943)
oversat af Grete Juel Jørgensen (f. 1912)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: 10 danske gysere. Red. af Tage la Cour (1965, novelle(r))
serietitel: Spektrums Pocket Bøger, 32
af Anonym
 Bog (oversætter) antologi: 10 engelske spøgelseshistorier. I udvalg ved Tage la Cour. Overs. fra engelsk af Tage la Cour og Annabeth Kruuse (1965, roman)
serietitel: Spektrums Pocket Bøger, 34
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Annabeth Kruuse (1909-1999)
 Bog (oversætter) antologi: 10 moderne spionhistorier. I udvalg ved Tage la Cour. Overs. fra engelsk og amerikansk af Jens Kruuse og Tage la Cour (1965, roman)
serietitel: Spektrums Pocket Bøger, 35
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Jens Kruuse (1908-1978)
 Bog la Cour, Tage: En grov beskyldning (1965, novelle(r))
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
 Bog (redigeret) Sayers, Dorothy L.: Kriminalhistorier. Udvalgt og indledt af Tage la Cour. Overs. fra engelsk af Cai Clausen og Ellen Duurloo (1965, novelle(r))
serietitel: Lommebusserne
Detaljer
af Dorothy Leigh Sayers (1893-1957, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
oversat af Ellen Duurloo (1888-1960)
1959 1. udgave: Kriminalhistorier
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstitel: Dorothy Sayers bedste.
 Afsnit i bog (redigeret) serie: Kriminalklubben. Red. af Tage la Cour, Harald Mogensen og Hakon Stangerup (1965-)
redigeret af Harald Mogensen (1912-2002)
redigeret af Hakon Stangerup (1908-1976)
Detaljer om serien
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Fuglene. Skildret af danske forfattere. I udvalg ved Tage la Cour. Ill. af Mads Stage (1966, novelle(r))
af Anonym
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
 Bog (redigeret) antologi: Spøgelseshistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour. ♦ Carit Andersen Forlag, [1966]. 314 (1966, samling)
serietitel: Lommebusserne
Detaljer
1957 1. udgave: Spøgelseshistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour. ♦ Carit Andersen, [1957]. 336 sider
kollaps Indhold

[s005] Hartley, L. P.: En gæst fra det underjordiske. Side 5-[25] (1966, novelle(r))
af Leslie Poles Hartley (1895-1972, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [b] 1. udgave: En gæst fra det underjordiske

[s026] Derleth, August: Sheraton-spejlet. Side 26-[40] (1966, novelle(r))
af August Derleth (1909-1971, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [c] 1. udgave: Sheraton-spejlet

[s041] Lovecraft, H. P.: Rotterne i murene. Side 41-[66] (1966, novelle(r))
af Howard Phillips Lovecraft (1890-1937, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [e] 1. udgave: Rotterne i murene

[s067] Barker, Nugent: Whessoe. Side 67-[79] (1966, novelle(r))
af Nugent Barker (1888-1955, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [f] 1. udgave: Whessoe

[s080] Harvey, William Fryer: Hånden. Side 80-[113] (1966, novelle(r))
af William Fryer Harvey (1885-1937, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [h] 1. udgave: Hånden

[s114] Coppard, A. E.: Adam og Eva og -? Side 114-[27] (1966, novelle(r))
af Alfred Edgar Coppard (1878-1957, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [k] 1. udgave: Adam og Eva og -?

[s128] Dunsany, Lord: Spøgelser. Side 128-[33] (1966, novelle(r))
af Edward Plunkett (1878-1957, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [l] 1. udgave: Spøgelser

[s134] Glasgow, Ellen: Tilfældet mrs. Maradick. Side 134-[62] (1966, novelle(r))
af Ellen Anderson Gholson Glasgow (1873-1945, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [m] 1. udgave: Tilfældet Mrs. Maradick

[s163] Ewers, Hans Heinz: Edderkoppen. Side 163-[92] (1966, novelle(r))
af Hanns Heinz Ewers (1871-1943, sprog: tysk)
oversat af Ellen Duurloo (1888-1960)
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [o] 1. udgave: Edderkoppen

[s193] Blackwood, Algernon: Den mystiske logerende. Side 193-[227] (1966, novelle(r))
af Algernon Blackwood (1869-1951, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [p] 1. udgave: Den mystiske logerende

[s228] James, Montague R.: Nummer 13. Side 228-[46] (1966, novelle(r))
af Montague Rhodes James (1862-1936, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [q] 1. udgave: Nummer 13

[s247] Maupassant, Guy de: Var det en drøm? Side 247-[52] (1966, novelle(r))
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
oversat af Karen Nyrop Christensen (1895-1992)
1908 i: Samlede Værker [17s259] 1. udgave: Den Døde. Side [259]-73

[s253] Fanu, Sheridan le: Den onde kaptajn Walshawe. Side 253-[66] (1966, novelle(r))
af Joseph Sheridane le Fanu (1814-1873, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [v] 1. udgave: Den onde kaptajn Walshawe

[s267] Dickens, Charles: Banevogteren. Side 267-[75] (1966, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1867 i: Samtlige Værker [28ad] 1. udgave: Første Sidebane. Banevogteren

[s276] Poe, Edgar Allan: William Wilson. Side 276-[302] (1966, novelle(r))
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
oversat af Gunnar Juel Jørgensen (1902-1965)
1941 indgår i: Guldbillen [g] 1. udgave: William Wilson

[s303] Pusjkin, A. S.: Ligkistesnedkeren. Side 303-[12] (1966, novelle(r))
af Aleksandr Sergejevitsch Pusjkin (1799-1837, sprog: russisk)
oversat af Erik Horskjær (1921-1976)
1855 i: Bibliothek for Oversættelser og Bearbejdelsre af den slaviske æsthetiske Literatur [4b] 1. udgave: Ligkistefabrikanten. Side [31]-43

[s313] Chaucer, Geoffrey: Mord råber til himlen. Side 313-[15] (1966, novelle(r))
af Geoffrey Chaucer (1343-1400, sprog: engelsk)
1949 [uddrag] 1. udgave: Canterbury fortællinger. (3 af Canterbury Tales i tillempet dansk prosa ved Jørgen Sonne, tilrettelagt og illustreret med træsnit af Erik Christensen). ♦ Hagerups Boghandel, 1949. 49 sider, illustreret
 Bog (oversætter) antologi: Det ligner mord. 10 moderne detektivhistorier. I udvalg ved Tage la Cour. Overs. fra engelsk af Tage la Cour og Gerd Thorkild Hansen (1967, roman)
serietitel: Spektrums Pocket Bøger, 52
oversat af Gerd Thorkild Hansen
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Den levende døde. 10 nordiske spøgelseshistorier. I udvalg ved Tage la Cour. ♦ Spektrum, 1967. 159 sider. (Spektrums Pocketbøger, 51) (1967, samling)
serietitel: Spektrums Pocket Bøger, 51
Detaljer
oversat af Kjeld Elfelt (1902-1993)
kollaps Noter
 note til titel De svenske og norske noveller overs. af Tage la Cour og Kjeld Elfelt.
kollaps Indhold

[a] Blixen, Karen: Et familieselskab i Helsingør (1967, novelle(r))
af Karen Blixen (1885-1962)
1935 indgår i: Syv fantastiske Fortællinger [e] 1. udgave: Et Familieselskab i Helsingør

[b] Elvestad, Sven: Er det dig, Valentiner? (1967, novelle(r))
af Sven Elvestad (1884-1934, sprog: norsk)

[c] Engström, Albert: En spøgelseshistorie (1967, novelle(r))
af Albert Engström (1869-1940, sprog: svensk)

[d] Hamsun, Knut: Et spøgelse (1967, novelle(r))
af Knut Hamsun (1859-1952, sprog: norsk)

[e] Heidenstam, Verner von: Det spøger på gæstgivergården (1967, novelle(r))
af Verner von Heidenstam (1859-1940, sprog: svensk)

[f] Ingemann, B. S.: Den levende døde (1967, novelle(r))
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1835 indgår i: Varulven [b] 1. udgave: Den levende Døde

[g] Jensen, Thit: Hvem var den anden? Side 127-38 (1967, novelle(r))
af Thit Jensen (1876-1957)
1911 indgår i antologien: Nordiske Noveller [s024] 1. udgave: Hvem var den anden? Side 24-30. [Illustreret af Gustav Fenger]

[h] Jæger, Frank: Præsten i Herløw (1967, novelle(r))
af Frank Jæger (1926-1977)
1952 indgår i antologien: Gys og genfærd [a] 1. udgave: Præsten i Herløw

[i] Lie, Jonas: Andværs-Skarven (1967, novelle(r))
af Jonas (Lauritz Idemil) Lie (1833-1908, sprog: norsk)
1891 indgår i: Trold [s064] 1. udgave: Andværs-Skarven

[j] Nihlén, John: En snor af syv uldtråde (1967, novelle(r))
af John Nihlén (1901-1983, sprog: svensk)
 Bog (oversætter) Spang, Michael Grundt: En morder går fri ... (1967, roman)
originaltitel: En morder går løs ..., 1966
serietitel: Kriminalklubben
Detaljer
af Michael Grundt Spang (1931-2003, sprog: norsk)
1972 Senere udgave: En morder går fri ... På dansk ved Tage la Cour. 2. udg. ♦ Spektrum, 1972. 187 sider
 Bog (redigeret) antologi: Spionhistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour (1967)
serietitel: Lommebusserne
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
1959 1. udgave: Spionhistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour. ♦ Carit Andersen, [1959]. 336 sider
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Anklagerens vidne. Kriminalhistorier. Udvalgt og indledt af Tage la Cour. [Ny ændret udg.]. ♦ Carit Andersens Forlag, [1967]. 318 [2] sider (1967, novelle(r)) 👓
serietitel: Lommebusserne
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat fra engelsk af Tage la Cour, David Grünbaum og Poul Ib Liebe.
kollaps Indhold

[s005] Christie, Agatha: Anklagerens vidne. Side 5-[31] (1967, novelle(r))
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
1959 indgår i antologien: Anklagerens vidne [a] 1. udgave: Anklagerens vidne

[s032] Maugham, W. Somerset: Fodspor i junglen. Side 32-[72] (1967, novelle(r))
af William Somerset Maugham (1874-1965, sprog: engelsk)
oversat af David Grünbaum (1888-1976)
1941 indgår i: Angst [a] 1. udgave: Fodspor i Junglen

[s073] Charteris, Leslie: Helgenen i Malaya. Side 73-[122] (1967, novelle(r))
af Leslie Charteris (1907-1993, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1959 indgår i antologien: Anklagerens vidne [c] 1. udgave: Helgenen i Malaya

[s123] Rawson, Clayton: Hokuspokus. Side 123-[54] (1967, novelle(r))
af Clayton Rawson (1906-1971, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1959 indgår i antologien: Anklagerens vidne [d] 1. udgave: Hokuspokus

[s155] Ellin, Stanley: Lille pige bliver voksen. Side 155-[86] (1967, novelle(r))
af Stanley Ellin (1916-1986, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1959 indgår i antologien: Anklagerens vidne [e] 1. udgave: Lille pige bliver voksen

[s187] King, Rufus: Til minde om far. Side 187-[200] (1967, novelle(r))
af Rufus King (1893-1966, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1959 indgår i antologien: Anklagerens vidne [g] 1. udgave: Til minde om far

[s201] Woolrich, Cornell: Guillotine. Side 201-[35] (1967, novelle(r))
af Cornell George Hopley-Woolrich (1903-1968, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1959 indgår i antologien: Anklagerens vidne [h] 1. udgave: Guillotine

[s236] Radford, E. & M. A.: Døden i glasset. Side 236-[45] (1967, novelle(r))
af Edwin Radford (1891-1973, sprog: engelsk)
af Mona Augusta Radford (sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1959 indgår i antologien: Anklagerens vidne [i] 1. udgave: Døden i glasset

[s246] Patrick, Q.: Anklagerens vidne. Side 246-[65] (1967, novelle(r))
af Hugh Callingham Wheeler (1912-1987, sprog: engelsk)
1959 indgår i antologien: Anklagerens vidne [j] 1. udgave: Anklagerens vidne

[s266] Ferrars, Elizabeth: Det sandfærdige vidne. Side 266-[88] (1967, novelle(r))
af Elizabeth Ferrars (1907-1995, sprog: engelsk)
1958 indgår i antologien: Bitre mandler [f] 1. udgave: Det sandfærdige vidne

[s289] Sayers, Dorothy L.: Bitre mandler. Side 289-[306] (1967, novelle(r))
af Dorothy Leigh Sayers (1893-1957, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1958 indgår i antologien: Bitre mandler [l] 1. udgave: Bitre mandler

[s307] Hare, Cyril: Søster Bessie. Side 307-[19] (1967, novelle(r))
af Alfred Gordon Clark (1900-1958, sprog: engelsk)
1958 indgår i antologien: Bitre mandler [i] 1. udgave: Søster Bessie
 Artikel (forord) Stevenson, R. L.: Dr. Jekyll og Mr. Hyde (1968, roman)
Detaljer
af Robert Louis Stevenson (1850-1894, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
illustrationer af Paul Høyrup (1909-1971)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet af Selskabet for Bogvennerne.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Gysere fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. af Karen Meldsted, Cai Clausen, Poul Ib Liebe og Tage la Cour (1968)
serietitel: Lommebusserne
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
oversat af Tamara Meldstad (1930-2011)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
oversat af Poul Ib Liebe
 Bog (oversætter) Riverton, Stein: Jernvognen (1968, roman)
serietitel: Spektrums Pocket Bøger, 56
Detaljer
af Sven Elvestad (1884-1934, sprog: norsk)
1944 1. udgave: Jernvognen. ♦ Politiken, [1944]. 62 sider
 Bog (oversætter) Riverton, Stein: Manden som ville plyndre byen (1968, roman)
serietitel: Spektrums Pocket Bøger, 57
Detaljer
af Sven Elvestad (1884-1934, sprog: norsk)
1914 1. udgave: Manden, der ville plyndre Byen
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Nye spøgelseshistorier. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. af Karen Tamara Meldsted og Poul Ib Liebe (1968)
serietitel: Omnibusbøgerne
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
oversat af Tamara Meldstad (1930-2011)
oversat af Poul Ib Liebe
 Bog (redigeret) Sayers, Dorothy L.: Peter Wimsey historier. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. af Cai Clausen og Ellen Duurloo (1968, novelle(r))
serietitel: Lommebusserne
Detaljer
af Dorothy Leigh Sayers (1893-1957, sprog: engelsk)
oversat af Cai Clausen (1918-1959)
oversat af Ellen Duurloo (1888-1960)
1962 1. udgave: Peter Wimsey historier. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. fra engelsk af Cai Clausen og Ellen Duurloo
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstitel: Dorothy Sayers bedste Lord Peter-historier.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Politihistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour. Oversat af Poul Ib Liebe. ♦ Carit Andersens Forlag, [1968]. 317 sider (1968) 👓
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
oversat af Poul Ib Liebe
kollaps Indhold

[s007] Gilbert, Michael: Regnfrakken. Side [7]-24 (1968, novelle(r))
originaltitel: The oyster catcher, 1957
af Michael Gilbert (1912-2006, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Argosy (UK), volume 18, No. 8, August 1957. Med titlen "The second skin" trykt i: Ellery Queen's mystery magazine, volume 32 No. 3, (No.178), September 1958, side 23-35.

[s025] Procter, Maurice: Diamanter for en million. Side [25]-45 (1968, novelle(r))
originaltitel: The bowstring murder, 1952
af Maurice Procter (1906-1973, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Collier's weekly, 1-11-1952, side 18-19.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside UNZ.org

[s046] Marric, J. J.: Løn som forskyldt. Side [46]-73 (1968, novelle(r))
originaltitel: Gideon's war, 1968
af John Creasey (1908-1973, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Ellery Queen's mystery magazine, May 1968, side 48-66.

[s074] Powell, James: Beddoes Planen. Side [74]-104 (1968, novelle(r))
originaltitel: The Beddoes Scheme, 1967
af James Powell (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i Ellery Queen's mystery magazine, October 1967, side 119-40.

[s105] Patrick, Quentin: Hvide nelliker. Side [105]-24 (1968, novelle(r))
originaltitel: White carnations, 1945
af Hugh Callingham Wheeler (1912-1987, sprog: engelsk)
af Richard Wilson Webb (1901-1966, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Collier's 10-2-1945, side 18-19.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside UNZ.org

[s125] Child, Charles B.: Diskretion. Side [125]-43 (1968, novelle(r))
originaltitel: ?
af Claude Vernon Frost (1903-1993, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Novellens første linier: Han var en lille, mørkhudet mand. Hans øjne lignede brune oliven;de stod godt til det gråbrune land med de store ørkner og mudrede floder, i hvilket han var født.

[s144] Creasey, John: Et hår fra hans hoved. Side [144]-52 (1968, novelle(r))
originaltitel: ?
af John Creasey (1908-1973, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Novellens første linier: Kvinden lå og sov; hendes ene arm glinsede svagt i skæret fra gadelygten udenfor. Huset var tyst og stillle. Der var ikke et menneske på gaden, og kun den ene lygte lyste op i mørket.

[s153] de Ford, Miriam Allen: Musca Domestica. Side [153]-66 (1968, novelle(r))
originaltitel: Musca Domestica, 1948
af Miriam Allen deFord (1888-1975, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The shadow, volume 54, No. 4, 1948, side 124-.

[s167] Detzer, Karl: Mangel på fantasi. Side [167]-83 (1968, novelle(r))
originaltitel: ?
af Karl Detzer (1891-1987, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Novellens første linier: "Du mangler fantasi," sagde Joe Barca bebrejdende. "Det er det, der er i vejen med dig, Charley. Fantasi er en absolut nødvendighed i vores branche - uden den er man leveret. [...]".

[s184] Shaara, Michael: Spannerpatruljen. Side [184]-95 (1968, novelle(r))
originaltitel: The Peeping Tom patrol, 1958
af Michael Shaara (1928-1988, sprog: engelsk)

[s196] Sheinin, Lev: Jagtkniven. Side [196]-206 (1968, novelle(r))
originaltitel: ?
af Lev Sheinin (1906-1967, sprog: russisk)
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på engelsk i: Ellery Queen's mystery magazine, July 1965, side 99-106 med titlen: The hunting knife.

[s207] Suneson, Vic: Uvejr. Side [207]-19 (1968, novelle(r))
originaltitel: Oväder, 1967
af Sune Lundquist (1911-1975, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: 13 kvällar med Vic Suneson, 1967.

[s220] Brown, Philip: Skuddet. Side [220]-29 (1968, novelle(r))
originaltitel: Sergeant Amatoo investigates, 1964
af Philip Brown (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: John Creasey mystery magazinge, volume 8, No. 5, July 1964, side 94-101.

[s230] Simenon, Georges: Dræberen Stan. Side [230]-62 (1968, novelle(r))
af Georges Simenon (1903-1989, sprog: fransk)
1955 indgår i antologien: Kriminalhistorier fra hele Verden [s103] 1. udgave: Dræberen Stan. Side 103-[30]

[s263] Cohen, Octavus Roy: Stol altid på en politimand. Side [263]-85 (1968, novelle(r))
originaltitel: Always trust a cop, 1952
af Octavus Roy Cohen (1891-1959, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Ellery Queen's mystery magazine, August 1952, side 41-54.

[s286] MacHarg, William: Den fjerde pige. Side [286]-93 (1968, novelle(r))
originaltitel: Manhattan murder, 1965
af William Mac Harg (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Ellery Queen's mystery magazine, August 1965, side 32-37.

[s294] Capek, Karel: Der var noget fordægtigt ved den mand. Side [294]-300 (1968, tekster)
originaltitel: Muž, který se nelíbil, 1929
af Karel Capek (1890-1938, sprog: andre)
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På tjekkisk trykt i samlingen: Povídky z jedné kapsy, 1929.
 note til titel Novellen oversat til engelsk med titlen: There was something shady about the man.
 url Fuld visning af den tjekkiske tekst på: Link til ekstern webside ld.johanesville.net

[s301] Wade, Henry: Disse kunstnere. Side [301]-17 (1968, novelle(r))
originaltitel: These artists!, 1935
af Henry Lancelot Aubrey-Fletcher (1887-1969, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Here comes the copper, 1938.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: De lever af gys. Poe-Klubben skriver. Redigeret af Tage la Cour. ♦ Lademann, [1969]. 237 [1] sider (1969, roman) 👓
serietitel: Poe-Klubben skriver, 1
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også som bogklubudgave: Unions Kriminalbibliotek.
 note til titel Foran hver novelle er en side med oplysninger om forfatteren.
kollaps Indhold

[s009] Bodelsen, Anders: Genfortælling. Side 9-[40] (1969, novelle(r))
af Anders Bodelsen (f. 1937)

[s043] Bjerke, André: Hvordan jeg reddede slægten. Af Teodor Todds papirer. Side 43-[56] (1969, novelle(r))
af André Bjerke (1918-1985, sprog: norsk)

[s059] Elster, Torolf: Væggen. Side 59-[76] (1969, novelle(r))
af Torolf Elster (sprog: norsk)

[s079] Fischer, Else: Den fuldendte forbrydelse. Side 79-[88] (1969, novelle(r))
af Else Fischer (1923-1976)

[s091] Hansen, Mogens Mugge: Min ven sultanen. Side 91-[106] (1969, novelle(r))
af Mugge Hansen (1937-2004)

[s109] Sarvig, Ole: Tåge. Side 109-[17] (1969, novelle(r))
af Ole Sarvig (1921-1981)
kollaps Noter
 note til titel På side 109 er titlen anført som: Filmsynopsis: Tåge. En kriminalfilm i to tider.

[s121] Spang, Michael Grundt: Mændene fra den anden verden. Side 121-[40] (1969, novelle(r))
af Michael Grundt Spang (1931-2003, sprog: norsk)

[s143] Christiansen, Ib: En ualmindeligt almindelig gammel dame. Side 143-[66] (1969, novelle(r))
af Ib Christiansen (1930-2000)

[s169] Suneson, Vic: Hvorfor skulle Berit myrdes. Side 169-[90] (1969, novelle(r))
af Sune Lundquist (1911-1975, sprog: svensk)
oversat af Else Faber (1900-1988)

[s193] Thorndahl, Bent: Sort etiket. Side 193-[214] (1969, novelle(r))
af Bent Thorndahl (1927-2016)

[s217] Stangerup, Helle: Anemoner til Louise. Side 217-[38] (1969, novelle(r))
af Helle Stangerup (1939-2015)
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Dødens tempel (1969, roman)
serietitel: De Trestjernede Kriminalromaner
Detaljer
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
1958 1. udgave: Dødens tempel
 Bog (oversætter) Riverton, Stein: Fjerdemand (1969, roman)
originaltitel: Fjerdemann, 1920
serietitel: Spektrums Pocket Bøger
af Sven Elvestad (1884-1934, sprog: norsk)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Det fuldkomne mord. Kriminalhistorier. Udvalgt af Tage la Cour. Overs. af Poul Ib Liebe (1969)
serietitel: Lommebusserne
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
oversat af Poul Ib Liebe
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Lyre og slagtøj. I anledning af Dansk Forfatterforenings 75-års jubilæum. 1894-1969. Redigeret af Hanne Kaufmann og Tage la Cour. ♦ Lademann, [1969]. 127 sider, illustreret (kvartformat) (1969, digte)
Detaljer
af Anonym
redigeret af Hanne Kaufmann (1926-1997)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Cecil Bødker (1927-2020)
kollaps Noter
 note til titel Antologi med et digt fra hvert af de 75 år.
 Bog (redigeret) antologi: Mord i gaslys. Ved Tage la Cour. Med træsnit af Palle Nielsen. [Nyt opl.]. ♦ Bogvennerne [For medlemmer], [1969]. 191 sider, illustreret (1969)
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
illustrationer af Palle Nielsen (1920-2000)
1953 1. udgave: Mord i Gaslys. Ved Tage la Cour. ♦ Carit Andersens Forlag, [1953]. 189 sider, illustreret
 Bog (redigeret) antologi: Nye kriminalhistorier. Udvalgt af Tage la Cour (1969)
serietitel: Lommebusserne
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
1960 1. udgave: Nye kriminalhistorier fra hele verden. Udvalgt af Tage la Cour
kollaps Noter
 note til titel Ny udgave af Nye kriminalhistorier fra hele verden.
 Bog (oversætter) Rawson, Clayton: Den tatoverede mand. Tilegnet vennen Erik Bang også kaldet Truxa (eller omvendt) på 50 års fødselsdagen 7. november 1969. Overs. og indledt af Tage la Cour. Ill. af Stephan Rostrup (1969, novelle(r))
af Clayton Rawson (1906-1971, sprog: engelsk)
tilegnet: Erik Truxa (1919-1996)
illustrationer af Stephan Rostrup (1947-1997)
 Bog (redigeret) antologi: Vintermysterier. Ved Tage la Cour. Med tegninger af Lars Bo (1969, roman)
Detaljer
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Lars Bo (1924-1999)
1953 1. udgave: Seks smaa Julegys. Vinter Mysterier. (Overs. af Udg. og Poul Ib Liebe. Ill. af Lars Bo). ♦ Carit Andersen, [1953]. 184 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Ny udgave af: Seks smaa julegys.
 Bog (efterskrift) Dickens, Charles: To byer. Efterskrift af Tage la Cour. Ill. af K. H. Browne (Phiz). Overs. af Else Brudenell-Bruce. ♦ Lademann, 1970. Bind 1-2, 244 + 254 sider, illustreret (1970, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
oversat af Else Brudenell-Bruce (1882-1959)
1859 i: Samtlige Værker [24a] 1. udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider
kollaps Noter
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Ti jagthistorier, der er anderledes. I udvalg ved Tage la Cour. På dansk ved Mogens Berendt. ♦ Spektrum, 1970. 147 sider (1970)
oversat af Mogens Berendt (1944-2014)
kollaps Noter
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Ti sælsomme lystfiskerhistorier. I udvalg ved Tage la Cour. På dansk ved Bibba Jørgen Jensen. ♦ Spektrum, 1970. 181 sider (1970)
serietitel: Spektrums Pocket Bøger
oversat af Bibba Jørgen Jensen
kollaps Noter
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Tretten tinsoldater og andre historier om amatøropdagere og privatdetektiver. Red. af Tage la Cour. Ill. af: Mads Stage [med flere. Overs. af Meret Engberg med flere]. ♦ Lademann, [1970]. 271 sider, illustreret (27 cm) (1970, samling)
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
illustrationer af Anonym
oversat af Merete Engberg (f. 1907)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Stout, Rex: For mange kokke. Kriminalroman. Med forord af Tage la Cour. Overs. af Elise Norsbo. Sensationelle opskrifter. Fra "Les Quinze Maitre's" 5te gastronomiske kongres. Overs. og kommenteret af Tage la Cour. Ill. af Mads Stage. ♦ Lademann, [1970]. 222 + [65] sider, illustreret (1970, roman)
Detaljer
af Rex Stout (1886-1975, sprog: engelsk)
oversat af Elise Norsbo (f. 1925)
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
1945 1. udgave: For mange Kokke ...
kollaps Noter
,
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Kisten og andre historier om gys og giftmord. Red. af Tage la Cour. Ill. af: Mads Stage [med flere]. ♦ Lademann, [1970]. 239 sider, illustreret (27 cm) (1970, samling)
Detaljer
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
illustrationer af Anonym
oversat af Merete Engberg (f. 1907)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Overs. af Merete Engberg med flere.
 Bog (oversætter) Bradbury, Ray: De landflygtige. Overs. og indledt af Tage la Cour. Ill. af Ebbe Sadolin. ♦ Philips Bogtryk, 1970. 43 sider, illustreret (1970, novelle(r))
originaltitel: The exiles, 1949
Detaljer
af Ray Bradbury (1920-2012, sprog: engelsk)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
1973 indgår i: Den illustrerede mand [k] Senere udgave: De landflygtige
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Maclean's, 15-9-1949. Udgivet i bogform i samlingen: The illustrated man, 1951.
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Liget i biblioteket. ♦ Carit Andersens Forlag, [1970]. 166 [1] sider (1970, roman)
serietitel: De Trestjernede Kriminalromaner, 51
Detaljer
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
1960 1. udgave: Liget i biblioteket. Oversat af Tage la Cour efter "The body in the library". ♦ Carit Andersen, [1960]. 154 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen: Dette er en oversættelse af "The Body in the Library" ved Tage la Cour.
 Bog la Cour, Tage: Litografi. Ill. af Alex Secher. ♦ Thejls Bogtryk [ikke i boghandlen], 1970. 18 sider, illustreret (1970, roman)
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
 Bog (redigeret) Poe, Edgar Allan: Sælsomme fortællinger. Brønden og pendulet og andre noveller. Udvalgt og indledt af Tage la Cour. ♦ Carit Andersen, [1970]. 304 sider, illustreret. (Lommebus) (1970, roman)
serietitel: Lommebusserne
Detaljer
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1963 1. udgave: Sælsomme fortællinger. Brønden og pendulet og andre noveller. Udvalgt af Tage la Cour
 Afsnit i bog (redigeret) serie: W Esserne. Redigeret af Tage la Cour (1970-71)
Detaljer om serien
 Bog (forord) Andersen, H. C.: Bogen fortæller. Laserne. Indledning af Tage la Cour. Ill. af Alex Secher. ♦ Viggo Borch A/S og Jørgen Schjerbech Jun. A/S [ikke i boghandlen], [1971]. 25 sider, illustreret (1971, roman)
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
1874 i: Eventyr og Historier [5s048] 1. udgave: Laserne
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: 2600 Glostrup.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Bogen fortæller. En antologi fra bøgernes verden. Udvalgt af Tage la Cour. ♦ Carit Andersen, [1971]. 151 sider (1971)
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Noter
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: De holder af gys. Poe-Klubben skriver 2. Red. af Tage la Cour. ♦ Lademann, [1971]. 240 sider (1971, novelle(r))
serietitel: Poe-Klubben skriver, 2
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Noter
,
kollaps Indhold

[a] Bodelsen, Anders: Udsigt til Marmorkirken (1971, novelle(r))
af Anders Bodelsen (f. 1937)

[b] Borge, Bernhard: Purkinjes fænomen (1971, novelle(r))
af André Bjerke (1918-1985, sprog: norsk)

[c] Christiansen, Ib: Noget at fejre... (1971, novelle(r))
af Ib Christiansen (1930-2000)

[d] Faber, Else: Mordet i Kurhuset (1971, novelle(r))
af Else Faber (1900-1988)

[e] Fischer, Else: Farvel min elskede (1971, novelle(r))
af Else Fischer (1923-1976)

[f] Hansen, Mogens Mugge: Marcipan med blomme i madeira (1971, novelle(r))
af Mugge Hansen (1937-2004)

[g] Lang, Maria: At få lov at fiske i fred (1971, novelle(r))
originaltitel: Att få meta i fred
af Dagmar Maria Lange (1914-1991, sprog: svensk)

[h] Nielsen, Kay: Skattens mønt (1971, novelle(r))
af Kay Nielsen (f. 1914)

[i] Remar, Frits: Hvor er Eva? (1971, novelle(r))
af Frits Remar (1932-1982)

[j] Spang, Michael Grundt: Oplæg til mord (1971, novelle(r))
af Michael Grundt Spang (1931-2003, sprog: norsk)

[k] Stangerup, Helle: Kan frihed købes for dyrt? (1971, novelle(r))
af Helle Stangerup (1939-2015)

[l] Suneson, Vic: Græsplænen (1971, novelle(r))
af Sune Lundquist (1911-1975, sprog: svensk)

[m] Thorndahl, Bent: Eksplosionen (1971, novelle(r))
af Bent Thorndahl (1927-2016)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Falskspilleren og andre historier om ladydetektiver og gentlemantyve. Red. af Tage la Cour. Ill. af Alex Secher [med flere]. ♦ Lademann, [1971]. 208 sider, illustreret (27 cm) (1971, samling)
Detaljer
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
illustrationer af pt. ukendt
oversat af Merete Engberg (f. 1907)
oversat af pt. ukendt
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat af Merete Engberg med flere.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Musefælden og andre historier om politiet i arbejde. Red. af Tage la Cour. Ill. af: Alex Secher [med flere]. ♦ Lademann, [1971]. 239 sider, illustreret (27 cm) (1971, samling)
Detaljer
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Merete Engberg (f. 1907)
oversat af pt. ukendt
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat af Merete Engberg med flere.
 Bog la Cour, Tage: Unikum. Noveller for bogsamlere. Tegninger af Mads Stage. ♦ Carit Andersen, [1971]. 93 sider, illustreret (1971, roman)
Detaljer
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet af: Bogvennerne [kun for medlemmer].
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Kulien og andre historier om klassiske mord. Red. af Tage la Cour. Ill. af: Alex Secher [med flere]. ♦ Lademann, [1972]. 195 sider, illustreret (27 cm) (1972, samling)
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Miss Marple rammer plet. Overs. af Tage la Cour og Poul Ib Liebe. 2. udg. ♦ Forum, 1972. 176 sider (1972, novelle(r))
serietitel: Agatha Christie, 60
Detaljer
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
1964 1. udgave: Miss Marple historier
kollaps Noter
 note til oversat titel Ny forkortet udgave af: Miss Marple historier, 1964.
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Mord i smøgen. Overs. ved Poul Ib Liebe, Tage la Cour og Ellen Duurloo. 2. [ie: 1.] udg. ♦ Forum, 1972. 160 sider (1972, novelle(r))
serietitel: Agatha Christie, 63
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
oversat af Ellen Duurloo (1888-1960)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Mord om bord. Overs. ved Ellen Duurloo, Tage la Cour og Poul Ib Liebe. 2. [ie: 1.] udg. ♦ Forum, 1972. 167 sider (1972, novelle(r))
serietitel: Agatha Christie, 64
Detaljer
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
oversat af Ellen Duurloo (1888-1960)
oversat af Poul Ib Liebe
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Mord om bord. Den der spiser sure brombær-. Hvordan er Deres have anlagt? Den spanske kiste. Det andet gongongslag. Lejligheden på tredje sal.
 Bog (oversætter) Spang, Michael Grundt: En morder går fri ... På dansk ved Tage la Cour. 2. udg. ♦ Spektrum, 1972. 187 sider (1972, roman)
serietitel: Spektrums Pocket Bøger
Detaljer
af Michael Grundt Spang (1931-2003, sprog: norsk)
1967 1. udgave: En morder går fri ...
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Mordet i tårnværelset. Overs. ved Tage la Cour. 2. [ie: 1.] udg. ♦ Forum, 1972. 167 sider (1972, novelle(r))
serietitel: Agatha Christie, 65
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Bog [Allen, Johannes med flere]: Mysteriet på Dragsholm. Af Johannes Allen [med flere]. ♦ Winther, 1972. 160 sider (1972, roman)
Detaljer
af Johannes Allen (1916-1973)
af Else Fischer (1923-1976)
af Orla Johansen (1912-1998)
af Frits Remar (1932-1982)
af Helle Stangerup (1939-2015)
af Bent Thorndahl (1927-2016)
af Ib Christiansen (1930-2000)
af Claus Lembourn (f. 1934)
af Mugge Hansen (1937-2004)
af Kay Nielsen (f. 1914)
1971 1. udgave: Mysteriet på Dragsholm. Af Johannes Allen [med flere]. ♦ Winther, 1971. 160 sider
kollaps Noter
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Sportsblod. Red. af Tage la Cour. ♦ Winther, 1972. 174 sider (1972, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat fra engelsk og amerikansk.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Teaterblod. Red. af Tage la Cour. ♦ Winther, 1972. 157 sider (1972, samling)
Detaljer
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat fra engelsk.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Den balsamerede hval og andre historier om agenter og secret service. Red. af Tage la Cour. Ill. af: Povl Norholt [m. fl.]. ♦ Lademann, [1973]. 231 sider, illustreret (27 cm) (1973, novelle(r))
illustrationer af Povl Norholt (1908-1993)
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: De glæder med gys. Poe-Klubben skriver. Red. af Tage la Cour. ♦ Lademann, [1973]. 302 sider (1973, novelle(r))
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Dødens tegn og andre mysterier. Overs. ved Tage la Cour og Poul Ib Liebe. 2. [ie: 1.] udg. ♦ Forum, 1973. 152 sider (1973, novelle(r))
serietitel: Agatha Christie, 70
serietitel: Forum Krimi
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
kollaps Noter
 Bog antologi: Dødsmasken og andre historier om spioner og forrædere. Red. af Tage la Cour. På dansk ved Karen Mathiasen. Ill. af Mads Stage [m.fl.]. ♦ Lademann, [1973]. 207 sider, illustreret (27 cm) (1973, novelle(r))
oversat af Karen Mathiasen
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Det forsvundne testamente. Udvalgte Poirothistorier. Overs. ved Tage la Cour og Poul Ib Liebe. 2. [ie: 1.] udg. ♦ Forum, 1973. 160 sider (1973, novelle(r))
serietitel: Agatha Christie, 67
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Mord efter mål. Udvalgte miss Marple historier. Overs. ved Tage la Cour og Poul Ib Liebe. 2. [ie: 1.] udg. ♦ Forum, 1973. 160 sider (1973, novelle(r))
serietitel: Agatha Christie, 71
serietitel: Forum Krimi
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Christie, Agatha: Anklagerens vidne og andre mysterier. Overs. ved Tage la Cour og Poul Ib Liebe. 2. [ie: 1.] udg. ♦ Forum, 1973. 160 sider (1973, novelle(r))
serietitel: Agatha Christie, 66
af Agatha Christie (1890-1976, sprog: engelsk)
oversat af Poul Ib Liebe
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Sayers, Dorothy L.: 3 Peter Wimsey noveller. Overs. til dansk af Tage la Cour og Leif G. Berthelsen. ♦ Samleren, 1974. 134 sider, illustreret (1974, novelle(r))
originaltitel: Striding Folly, including three final Lord Peter Wimsey stories
af Dorothy Leigh Sayers (1893-1957, sprog: engelsk)
oversat af Leif G. Berthelsen (1927-2004)
kollaps Noter
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Draculas gæst og andre vampyrhistorier. Udvalgt og red. af Tage la Cour. Ill. af Kaj Otto Thomassen. ♦ Carit Andersen, 1974. 166 sider, illustreret (1974)
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
illustrationer af Kaj Otto Thomassen
kollaps Noter
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Hånden i sandet og andre virkelige kriminalsager skildret af berømte kriminalforfattere. Red. af Tage la Cour. Ill af Eiler Krag. Overs. af Hanne Dissing. ♦ Lademann, [1974]. 259 sider, illustreret (1974, novelle(r))
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Eiler Krag (1908-1991)
oversat af Hanne Dissing
kollaps Noter
,
 Bog la Cour, Tage: Kaleidoskop. Causerier. Noveller. Parodier og rimerier fra den lettere bogverden. Forord af Hakon Stangerup. ♦ Bogvennerne (Carit Andersen), 1975. 176 sider (1975, roman)
forord af Hakon Stangerup (1908-1976)
kollaps Noter
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Den lystige bedemand og andre hårrejsende historier af gæster i Poe-klubben. Red. af Tage la Cour. Overs. af Hanne Dissing. ♦ Lademann, [1975]. 226 sider (1975, novelle(r))
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Hanne Dissing
kollaps Noter
,
 Bog (efterskrift) Orczy, Emmuska: Den røde Pimpernel. Efterskrift af Tage la Cour. Ill. af Henry Thelander. ♦ Lademann, [1975]. Bind 1-2, 248 + 206 sider, illustreret (1975, roman)
serietitel: Det store eventyr
Detaljer
af Emmuska Orczy (1865-1947, sprog: engelsk)
illustrationer af Henry Thelander (1902-1986)
oversat af Gerda Christensen, f 1880 (1880-1963)
oversat af Ellen Christensen, f 1882 (1882-1963)
1907 1. udgave: "Den røde Pimpernel". Roman fra den store franske Revolution. Aut. Oversættelse. ♦ L. Eiby, 1907. 376 sider
1912 1. udgave: Jeg vil hævne -. Den røde Pimpernels Tilbagekomst. Aut. Oversættelse ved Ellen Christensen. ♦ John Martin, 1912. 176 sider. (Martins Halvkrone Udgave, XLIX)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1: Overs. af G. og E. Christensen. Bind 2: Overs. af E. Christensen.
, ,

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden