Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jonas (Lauritz Idemil) Lie (1833-1908)

Sprog: norsk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Artikel (forord) Wessel, J. H.: Udvalgte Digte. Med en Indledning af Jonas Lie. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1870. xvii + 184 [4] sider (1870, samling) 👓
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
 note til titel Side i-xvii: Om Wessels Liv og Digtning [signeret: Jonas Lie].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Lie, Jonas: Den fremsynte eller Billeder fra Nordland eller Billeder fra Nordland. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1870. 143 sider (1870, roman)
Detaljer
1896 Senere udgave: Den fremsynte eller Billeder fra Nordland eller Billeder fra Nordland. Niende Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 146 sider
1905 Senere udgave: Den fremsynte eller Billeder fra Nordland eller Billeder fra Nordland. M. Portr. 12. Udg. ♦ Gyldendal, 1905. 124 sider
1906 Senere udgave: Den fremsynte eller Billeder fra Nordland eller Billeder fra Nordland. Illustr. af Thorolf Holmboe (1. illustr. Udg. 13. Oplag). ♦ Gyldendal, 1906. 148 sider, illustreret
1920 Senere udgave: Den Fremsynte
kollaps Noter
 note til titel Fjerde Oplag, 1873. 146 sider.
 note til titel 8. Oplag, 1889.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Lie, Jonas: Fortællinger og Skildringer fra Norge. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1872. 123 sider (1872, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag (4. Tusinde), 1872. 155 sider.
 note til titel 3. Oplag, 1880. 123 sider [Bibliografien i samlede værker, bind 14, anfører årstallet 1875].
 note til titel 4. Oplag, 1892. 123 sider.
kollaps Indhold

[a] Lie, Jonas: Nordfjordhesten. En liden Fortælling fra Skydskariolen (1872, novelle(r))
1903 i: Samlede Værker [7s003] Senere udgave: Nordfjordhesten. En liden Fortælling fra Skydskarjolen. Side [1]-26

[b] Lie, Jonas: Søndmørs-Ottringen (1872, novelle(r))
1903 i: Samlede Værker [7s027] Senere udgave: Søndmørs-Ottringen. Side [27]-37

[c] Lie, Jonas: Finneblod (1872, novelle(r))
[d] Lie, Jonas: Svend Foyn og Ishavsfarten (1872, novelle(r))
1903 i: Samlede Værker [7s207] Senere udgave: Svend Føyn og Ishavsfarten. (1870). Side [207]-16
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Folkevennen (Kristiania), XIX (1870), side 541-59.
 Bog Lie, Jonas: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1872. 287 sider (1872, roman)
Detaljer
1875 Senere udgave: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1875. 286 sider
1878 Senere udgave: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. 3. Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, 1878. 286 sider
1885 Senere udgave: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. 4. Udgave ♦
1895 Senere udgave: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. 5. Udgave ♦
1902 Senere udgave: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. Sjette Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902. 198 sider
1914 Senere udgave: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1914. 222 sider. ("Gyldendals Bibl."s Udg.)
 Bog Lie, Jonas: Lodsen og hans Hustru. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1874. 298 sider (1874, roman) 👓
Detaljer
1903 Senere udgave: Lodsen og hans Hustru. 10. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 250 sider
1912 Senere udgave: Lodsen og hans Hustru. ♦ Gyldendal, 1910. 254 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
1920 Senere udgave: Lodsen og hans Hustru
kollaps Noter
 note til titel Note side 298: Til Oplysning for danske Læsere er der under Texten givet Forklaringer af de mindre kjendte særlig norske Ord. [Signeret: Forf.].
 note til titel 4. Oplag, 1876.
 note til titel 5. Oplag, 1880.
 note til titel 7. Oplag, 1891.
 note til titel 9. Oplag, 1899.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse eller omtale Det nittende Aarhundrede, bind 1 (1874-75), Oktober 1874, side 84-86 [Anmeldelse, signeret E.B.]. Brandes, Edvard Edvard Brandes
 Bog Lie, Jonas: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s084]] Antonio Banniera. Fortælling. Tegning af V. Rosenstand. Side 84-101 (1875, novelle(r)) 👓
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Dramatik Lie, Jonas: Faustina Strozzi. Et Digt fra Italiens Befrielseskamp. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1875. 148 sider (1875, dramatik)
 Bog Lie, Jonas: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1875. 286 sider (1875, roman)
Detaljer
1872 1. udgave: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1872. 287 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Lie, Jonas: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. 3. Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, 1878. 286 sider (1878, roman)
Detaljer
1872 1. udgave: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1872. 287 sider
 Bog Lie, Jonas: Thomas Ross. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1878. 322 sider (1878, roman)
 Bog Lie, Jonas: Adam Schrader. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1879. 287 sider (1879, roman)
Detaljer
1902 Senere udgave: Adam Schrader. Fortælling. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902. 191 sider
 Dramatik Lie, Jonas: Grabows Kat. Skuespil i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. 162 sider (1880, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Lie, Jonas: Rutland. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. 293 sider, illustreret (1880, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1881.
 note til titel 3. Oplag, 1897.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Lie, Jonas: Gaa, paa! Sjøfortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1882. 344 sider, illustreret (1882, roman)
Detaljer
1882 1. udgave: Gaa, paa! Sjøfortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1882. 344 sider, illustreret
1882 Senere udgave: Gaa, paa! Sjøfortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1882. 344 sider, illustreret
1902 i: Samlede Værker [5a] Senere udgave: Gaa paa!
1911 Senere udgave: Gaa paa! Sjøfortælling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 222 sider. (Gyldendals Bibliotek for Hjemmet)
1919 Senere udgave: Gaa paa!
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1882.
 note til titel 3. Oplag, 1898.
 Bog Lie, Jonas: Livsslaven. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1883. 223 sider (1883, roman) 👓
Detaljer
1904 Senere udgave: Livsslaven. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1904. 142 sider
1906 Senere udgave: Livsslaven. ♦ Gyldendal, 1906. 174 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2. Oplag, 1894.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Lie, Jonas: En Malstrøm. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. 243 sider (1884, roman) 👓
del af: Tilskueren
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Forinden bogens fremkomst blev første kapitel trykt i: Nyt Tidsskr., III (1884), side 481-88.
 note til titel Andet Kapitel har været trykt i: Tilskueren, 1884, side 739-47.
 note til titel 2. Oplag, 1885.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse eller omtale Dagbladet, 1884, Nr. 350 [Anmeldelse].
 anmeldelse eller omtale Morgenbladet, 1885, Nr. 32 [Anmeldelse af Sig. Müller]. Müller, Sigurd Sigurd Müller
 anmeldelse eller omtale Tilskueren, II, side 182f [Anmeldelse af Erik Skram]. Skram, Erik Erik Skram
 anmeldelse eller omtale Politiken 14-12-1884, side 1 [Anmeldelse af Edv. Brandes]. Brandes, Edvard Edvard Brandes
 anmeldelse eller omtale Berlingske Tidende, Nr. 296 (18-12-1884), Aften, side 1 [Anmeldelse, signeret W.H. [ie: Wikel Horn] Link til ekstern webside Mediestream Horn, Fr. Winkel Fr. Winkel Horn
 Bog Lie, Jonas: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. 4. Udgave ♦ (1885, roman)
Detaljer
1872 1. udgave: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1872. 287 sider
 Bog Lie, Jonas: Otte Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1885. 252 sider (1885, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Lie, Jonas: Alligatoren (1885, novelle(r))
1903 i: Samlede Værker [7s062] Senere udgave: Alligatoren. Side [62]-80

[b] Lie, Jonas: Jon Sunde (1885, novelle(r))
1903 i: Samlede Værker [7s091] Senere udgave: Jon Sunde. Side [91]-128

[c] Lie, Jonas: Paa Kirkegaarden (1885, novelle(r))
1903 i: Samlede Værker [7s081] Senere udgave: Paa Kirkegaarden. Side [81]-90

[d] Lie, Jonas: Fanfulla (1885, novelle(r))
1903 i: Samlede Værker [7s048] Senere udgave: Fanfulla. (Af min Ven Malerens Oplevelser). Side [48]-61
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Ydun, Nord. Studenterkalender, 1873, side 56-78.

[e] Lie, Jonas: Improvisatoren (1885, novelle(r))
1903 i: Samlede Værker [7s038] Senere udgave: Improvisatoren. Side [38]-47

[f] Lie, Jonas: Susamel (1885, novelle(r))
1903 i: Samlede Værker [7s129] Senere udgave: Susamel. Side [129]-53
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Dybwads illustr. Folkekalender, Kristiana, 1880, side 105-25.

[g] Lie, Jonas: Slagter-Tobias (1885, novelle(r))
1903 i: Samlede Værker [7s154] Senere udgave: Slagter-Tobias. Side [154]-80
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nyt Tidsskr., I (1882), side 513-36.

[h] Lie, Jonas: Stemninger (1885, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I: Fra Fjeldbygden. II: Ved Enaresjøen.
 note til titel Ved Enaresjøen har tidligere været trykt i: For Ide og Virkelighed, 1870, Bd. 2, side 435-40.
 Bog Lie, Jonas: Kommandørens Døttre. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1886. 323 sider (1886, roman) 👓
Detaljer
1903 i: Samlede Værker [8a] Senere udgave: Kommandørens Døttre
1905 Senere udgave: Kommandørens Døttre. Roman. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1905. 242 sider
1922 Senere udgave: Kommandørens Døttre
1967 Senere udgave: Kommandørens Døttre. ♦ Gyldendal, 1967. 192 sider. (Gyldendals Tranebøger, 213)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2. Oplag, 1893.
 note til titel 3. Oplag, 1899.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse eller omtale Politiken 27-12-1886, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Lie, Jonas: Familjen paa Gilje (1887, roman)
Detaljer
1903 Senere udgave: Familjen paa Gilje. Interiør fra Firtiaarene. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 184 sider
1907 Senere udgave: Familjen paa Gilje. Et Interiør fra Firtiaarene. ♦ Gyldendal, 1907. 202 sider + portræt. (Af "Gyldendals Bibl.")
1923 Senere udgave: Familien paa Gilje
1962 Senere udgave: Familien paa Gilje. Efter fortælllingens fjerde udgave, 1903
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1887.
 note til titel 3. Oplag, 1898.
 Bog Lie, Jonas: Et Samliv. ♦ Kjøbenhavn Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1887. 255 sider (1887, roman)
Detaljer
1907 Senere udgave: Et Samliv. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1907. 224 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1888.
 note til titel 4. Oplag, 1901.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse eller omtale Aarhuus Stiftstidende 8-1-1888, side 1 [Anmeldelse].
 Bog Lie, Jonas: Maisa Jons (1888, roman)
 Bog Lie, Jonas: Digte. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1889. 165 sider (1889, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Artikel (forord) Bang, Herman: Under Aaget. Noveller. ♦ Schubothe, 1890. [4] + 192 sider (1890, novelle(r))
Detaljer
af Herman Bang (1857-1912)
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Politiken 2-6-1890, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
kollaps Indhold

[a] Bang, Herman: En dejlig Dag (1890, novelle(r))
af Herman Bang (1857-1912)

[b] Bang, Herman: Irene Holm (1890, novelle(r))
af Herman Bang (1857-1912)
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordstjernen, 1886, oktober, under titlen: Danserinden Frøken Irene Holm.

[c] Bang, Herman: Frøken Caja (1890, novelle(r))
af Herman Bang (1857-1912)
 Bog Lie, Jonas: Onde Magter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1890. 322 sider (1890, roman) 👓
Detaljer
1909 Senere udgave: Onde Magter. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1909. 196 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse eller omtale Politiken 20-12-1890, A, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 anmeldelse eller omtale Lollands-Falsters Stiftstidende 23-12-1890, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lie, Jonas: Trold. En Tylft Eventyr. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1891. 236 [1] sider (1891, novelle(r)) 👓
Detaljer
1892 Samhørende, fortsættes af (2. del): Trold. En Tylft Eventyr. Ny Samling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1892. 202 [1] sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [1]-6: Indledning.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s007] Lie, Jonas: Jo i Sjøholmene (1891, novelle(r))
[s044] Lie, Jonas: Det er mæ! (1891, novelle(r))
[s064] Lie, Jonas: Andværs-Skarven (1891, novelle(r))
1967 indgår i antologien: Den levende døde [i] Senere udgave: Andværs-Skarven

[s072] Lie, Jonas: Isak og Brønøpræsten (1891, novelle(r))
[s083] Lie, Jonas: Slærka og Ladda (1891, novelle(r))
[s088] Lie, Jonas: Vindtroldet (1891, novelle(r))
[s100] Lie, Jonas: Tra trara-ra! (1891, novelle(r))
[s113] Lie, Jonas: Legen i Kraakelunden (1891, novelle(r))
[s135] Lie, Jonas: Huldrefisken. (Ad inferos) (1891, novelle(r))
[s140] Lie, Jonas: Jorden drager (1891, novelle(r))
[s154] Lie, Jonas: I Borge Syssel og Skyld Herred (1891, novelle(r))
[s162] Lie, Jonas: Vest i Blaafjeldet (1891, novelle(r))
[s178] Lie, Jonas: Vombatten i en snever Veding (1891, novelle(r))
[s191] Lie, Jonas: Evina Fejer (1891, novelle(r))
[s212] Lie, Jonas: De syv Troldkjærringer i Styggedalsuren (1891, novelle(r))
[s234] Lie, Jonas: Varsler og Vetter (1891, novelle(r))
 Bog Lie, Jonas: Trold. En Tylft Eventyr. Ny Samling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1892. 202 [1] sider (1892, novelle(r)) 👓
Detaljer
1891 Samhørende, 2. del af: Trold. En Tylft Eventyr. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1891. 236 [1] sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s001] Lie, Jonas: Moskenæsstrømmen (1892, novelle(r))
[s008] Lie, Jonas: Bylgja (1892, novelle(r))
[s013] Lie, Jonas: Duen (1892, novelle(r))
[s039] Lie, Jonas: Hauk og Hadding (1892, novelle(r))
[s053] Lie, Jonas: Spejltroldet (1892, novelle(r))
[s069] Lie, Jonas: Den store Kong Alphons's Aand (1892, novelle(r))
[s079] Lie, Jonas: Et Hønsehode (1892, novelle(r))
[s089] Lie, Jonas: Det gaar saalænge Hyssingen holder (1892, novelle(r))
[s097] Lie, Jonas: Troldbegjær (1892, novelle(r))
[s104] Lie, Jonas: Hunørnen (1892, novelle(r))
[s112] Lie, Jonas: Lindelin (1892, novelle(r))
[s181] Lie, Jonas: Memurungubben (1892, novelle(r))
[s185] Lie, Jonas: Skogen (1892, novelle(r))
[s194] Lie, Jonas: Kværnkallen (1892, novelle(r))
 Bog Lie, Jonas: Niobe. Nutidsroman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1893. 345 sider (1893, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2. Oplag, 1893.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Dramatik Lie, Jonas: Lystige Koner. Skuespil i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. [1] 110 sider (1894, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Lie, Jonas: Naar Sol gaar ned. Fortælling. Gyldendal, 1895. 241 sider (1895, roman)
Detaljer
1904 i: Samlede Værker [12s001] Senere udgave: Når Sol gaar ned. (1895). Side [1]-152
kollaps Noter
 note til titel 4. Oplag, 1901.
 note til titel 5. Oplag, 1905. 248 sider.
 anmeldelse eller omtale Politiken 26-12-1895, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Lie, Jonas: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. 5. Udgave ♦ (1895, roman)
Detaljer
1872 1. udgave: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1872. 287 sider
 Bog Lie, Jonas: Den fremsynte eller Billeder fra Nordland eller Billeder fra Nordland. Niende Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 146 sider (1896, roman) 👓
Detaljer
1870 1. udgave: Den fremsynte eller Billeder fra Nordland eller Billeder fra Nordland. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1870. 143 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 10. Opl. 01.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Lie, Jonas: Dyre Rein. En Historie fra Oldefars Hus. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 256 sider (1896, roman) 👓
Detaljer
1904 i: Samlede Værker [12s153] Senere udgave: Dyre Rein. En Historie fra Oldefars Hus. (1896). Side [153]-316
1910 Senere udgave: Dyre Rein. En Historie fra Oldefars Hus. ♦ Gyldendal, 1910. 192 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
1916 Senere udgave: Dyre Rein
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 3. Oplag, 1896.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Dramatik Lie, Jonas: Lindelin. Eventyr-Spil i fire Akter. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. [1] 233 sider (1897, dramatik) 👓
Detaljer
1904 i: Samlede Værker [13s001] Senere udgave: Lindelin. Eventyr-Spil i fire Akter. (1897). Side [1]-141
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2. Oplag, 1897.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Lie, Jonas: Faste Forland. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 257 sider (1899, roman) 👓
Detaljer
1904 i: Samlede Værker [13s143] Senere udgave: Faste Forland. (1899). Side [143]-298
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2. Oplag, 1899.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse eller omtale Adresseavisen 7-12-1899 [Anmeldelse, signeret C.B.].
 Dramatik Lie, Jonas: Wulffie & Comp. Drama i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1900. [1] 132 sider (1900, dramatik) 👓
Detaljer
1904 i: Samlede Værker [14s001] Senere udgave: Wulffie & Comp. Drama i tre Akter. (1900). Side [1]-74
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2. Oplag, 1900.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Tekster Lie, Jonas: Naar Jernteppet falder. Af Livets Komedie. ♦ Gyldendal, 1901. 232 sider (1901, tekster)
Detaljer
1904 i: Samlede Værker [14s075] Senere udgave: Naar Jernteppet falder. - Af Livets Komedie -. (1901). Side [75]-226
kollaps Noter
 note til titel 4. Oplag, 1904.
 Bog Lie, Jonas: Adam Schrader. Fortælling. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902. 191 sider (1902, roman) 👓
Detaljer
1879 1. udgave: Adam Schrader. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1879. 287 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Dramatik Lie, Jonas: Faustina Strozzi. Et Digt fra Italiens Befrielseskamp. 2. Udg. ♦ 1902. 112 sider (1902, dramatik)
 Tekster Lie, Jonas: Samlede Værker. [Folkeudgave]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902-04. 1.-14. Bind (1902-04, tekster)
Detaljer
noter af Erik Røring Møinichen Lie (1868-1943, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Bind 14, side 227-87: Erik Lie: Bibliografiske Oplysninger til Jonas Lie's Samlede Værker.
 url Fuld visning af bogen, Andet Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Tredie Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Femte Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Sjette Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Syvende Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Ottende Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Niende Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Tiende Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Tolvte Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Trettende Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Fjortende Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[1a] Lie, Jonas: Den Fremsynte eller Billeder fra Nordland (1902, tekster)
[1b] Lie, Jonas: Tremasteren "Fremtiden" eller Liv nordpaa (1902, tekster)
[2a] Lie, Jonas: Lodsen og hans Hustru (1902, tekster)
[2b] Lie, Jonas: Faustina Strozzi (1902, tekster)
[3a] Lie, Jonas: Thomas Ross (1902, tekster)
[3b] Lie, Jonas: Adam Schrader (1902, tekster)
[4a] Lie, Jonas: Grabows Kat (1902, tekster)
[4b] Lie, Jonas: Rutland (1902, tekster)
[5a] Lie, Jonas: Gaa paa! (1902, tekster)
1882 1. udgave: Gaa, paa! Sjøfortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1882. 344 sider, illustreret

[5b] Lie, Jonas: Livsslaven (1902, tekster)
[6a] Lie, Jonas: Familien paa Gilje (1903, tekster)
[6b] Lie, Jonas: En Malstrøm (1903, tekster)
[7] Lie, Jonas: Fortællinger og Skildringer (1903, tekster)
[7s003] Lie, Jonas: Nordfjordhesten. En liden Fortælling fra Skydskarjolen. Side [1]-26 (1903, novelle(r))
1872 indgår i: Fortællinger og Skildringer fra Norge [a] 1. udgave: Nordfjordhesten. En liden Fortælling fra Skydskariolen

[7s027] Lie, Jonas: Søndmørs-Ottringen. Side [27]-37 (1903, novelle(r))
1872 indgår i: Fortællinger og Skildringer fra Norge [b] 1. udgave: Søndmørs-Ottringen

[7s038] Lie, Jonas: Improvisatoren. Side [38]-47 (1903, novelle(r))
1885 indgår i: Otte Fortællinger [e] 1. udgave: Improvisatoren

[7s048] Lie, Jonas: Fanfulla. (Af min Ven Malerens Oplevelser). Side [48]-61 (1903, novelle(r))
1885 indgår i: Otte Fortællinger [d] 1. udgave: Fanfulla

[7s062] Lie, Jonas: Alligatoren. Side [62]-80 (1903, novelle(r))
1885 indgår i: Otte Fortællinger [a] 1. udgave: Alligatoren

[7s081] Lie, Jonas: Paa Kirkegaarden. Side [81]-90 (1903, novelle(r))
1885 indgår i: Otte Fortællinger [c] 1. udgave: Paa Kirkegaarden

[7s091] Lie, Jonas: Jon Sunde. Side [91]-128 (1903, novelle(r))
1885 indgår i: Otte Fortællinger [b] 1. udgave: Jon Sunde

[7s129] Lie, Jonas: Susamel. Side [129]-53 (1903, novelle(r))
1885 indgår i: Otte Fortællinger [f] 1. udgave: Susamel

[7s154] Lie, Jonas: Slagter-Tobias. Side [154]-80 (1903, novelle(r))
1885 indgår i: Otte Fortællinger [g] 1. udgave: Slagter-Tobias

[7s181] Lie, Jonas: Baadsmand Rusten og hans Madam. Side [181]-93 (1903, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Norge, norsk Kalender, udg. af Nordahl Rolfsen, Aarg. 1.

[7s194] Lie, Jonas: En Undervandskrig. Side [194]-99 (1903, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Norge, norsk Kalender, udg. af Nordahl Rolfsen, Aarg. 2, side 93.

[7s200] Lie, Jonas: Et Hvaljag. Side [200]-06 (1903, novelle(r))
1954 indgår i antologien: Legenden om juleroserne [f] Senere udgave: Et Hvaljag
kollaps Noter
del af: Juleroser
 note til titel Oprindelig trykt i: Af Dagens Krønike, 1889, side 488-94.
 note til titel Også trykt i: Jule-Roser, Kbh., 1891, med Illustr. af Carl Rasmussen.

[7s207] Lie, Jonas: Svend Føyn og Ishavsfarten. (1870). Side [207]-16 (1903, novelle(r))
1872 indgår i: Fortællinger og Skildringer fra Norge [d] 1. udgave: Svend Foyn og Ishavsfarten

[7s217] Lie, Jonas: Ole Bull, hans Karakteristik og Liv. (1881). Side [217]-355 (1903, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt som indledning til "Ole Bulls Breve, udg. ved hans Søn Alexander Bull", Kbh., 1881, side 1-154.

[8a] Lie, Jonas: Kommandørens Døttre (1903, tekster)
1886 1. udgave: Kommandørens Døttre. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1886. 323 sider

[8b] Lie, Jonas: Et Samliv (1903, tekster)
[9a] Lie, Jonas: Maisa Jons (1903, tekster)
[9b] Lie, Jonas: Onde Magter (1903, tekster)
[10] Lie, Jonas: Digte og Sange (1903, tekster)
[11a] Lie, Jonas: Niobe (1903, tekster)
[11b] Lie, Jonas: Lystige Koner (1903, tekster)
[12s001] Lie, Jonas: Når Sol gaar ned. (1895). Side [1]-152 (1904, roman)
1895 1. udgave: Naar Sol gaar ned. Fortælling. Gyldendal, 1895. 241 sider

[12s153] Lie, Jonas: Dyre Rein. En Historie fra Oldefars Hus. (1896). Side [153]-316 (1904, roman)
1896 1. udgave: Dyre Rein. En Historie fra Oldefars Hus. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 256 sider

[13s001] Lie, Jonas: Lindelin. Eventyr-Spil i fire Akter. (1897). Side [1]-141 (1904, dramatik)
1897 1. udgave: Lindelin. Eventyr-Spil i fire Akter. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. [1] 233 sider

[13s143] Lie, Jonas: Faste Forland. (1899). Side [143]-298 (1904, roman)
1899 1. udgave: Faste Forland. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 257 sider

[14s001] Lie, Jonas: Wulffie & Comp. Drama i tre Akter. (1900). Side [1]-74 (1904, dramatik)
1900 1. udgave: Wulffie & Comp. Drama i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1900. [1] 132 sider

[14s075] Lie, Jonas: Naar Jernteppet falder. - Af Livets Komedie -. (1901). Side [75]-226 (1904, roman)
1901 1. udgave: Naar Jernteppet falder. Af Livets Komedie. ♦ Gyldendal, 1901. 232 sider
 Bog Lie, Jonas: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. Sjette Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902. 198 sider (1902, roman) 👓
Detaljer
1872 1. udgave: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1872. 287 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Lie, Jonas: Familjen paa Gilje. Interiør fra Firtiaarene. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 184 sider (1903, roman)
Detaljer
1887 1. udgave: Familjen paa Gilje
 Bog Lie, Jonas: Ulfvungerne. Et Blad af Lidenskabernes Bog. ♦ Gyldendal, 1903. 222 sider (1903, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 17. Tusinde, 1904.
 Bog Lie, Jonas: Lodsen og hans Hustru. 10. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 250 sider (1903, roman)
Detaljer
1874 1. udgave: Lodsen og hans Hustru. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1874. 298 sider
 Bog Lie, Jonas: Familjen paa Gilje. Interiør fra Firtiaarene. M. Tegn. af E. Werenskiold. ♦ Gyldendal, 1903. 232 sider, illustreret (1903, roman)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
 Bog Lie, Jonas: Livsslaven. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1904. 142 sider (1904, roman)
Detaljer
1883 1. udgave: Livsslaven. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1883. 223 sider
kollaps Noter
 note til titel Nyt Titeloplag, 1908.
 Bog Lie, Jonas: Rutland. Fortælling. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1904. 200 sider (1904, roman)
 Bog Lie, Jonas: Den fremsynte eller Billeder fra Nordland eller Billeder fra Nordland. M. Portr. 12. Udg. ♦ Gyldendal, 1905. 124 sider (1905, roman)
Detaljer
1870 1. udgave: Den fremsynte eller Billeder fra Nordland eller Billeder fra Nordland. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1870. 143 sider
 Bog Lie, Jonas: Kommandørens Døttre. Roman. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1905. 242 sider (1905, roman)
Detaljer
1886 1. udgave: Kommandørens Døttre. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1886. 323 sider
 Tekster Lie, Jonas: Østenfor Sol, vestenfor Maane og bagom Babylons Taarn. Strejf fra Jagtgebetet. ♦ Gyldendal, 1905. 159 sider (1905, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1905.
 anmeldelse eller omtale Politiken 10-12-1905, Kroniken [Anmeldelse af Poul Levin].
 Bog Lie, Jonas: Den fremsynte eller Billeder fra Nordland eller Billeder fra Nordland. Illustr. af Thorolf Holmboe (1. illustr. Udg. 13. Oplag). ♦ Gyldendal, 1906. 148 sider, illustreret (1906, tekster)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 32
Detaljer
illustrationer af Thorolf Holmboe (1866-1935, sprog: norsk)
1870 1. udgave: Den fremsynte eller Billeder fra Nordland eller Billeder fra Nordland. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1870. 143 sider
 Bog Lie, Jonas: Livsslaven. ♦ Gyldendal, 1906. 174 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1906, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1883 1. udgave: Livsslaven. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1883. 223 sider
 Bog Lie, Jonas: Familjen paa Gilje. Et Interiør fra Firtiaarene. ♦ Gyldendal, 1907. 202 sider + portræt. (Af "Gyldendals Bibl.") (1907, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1887 1. udgave: Familjen paa Gilje
 Bog Lie, Jonas: Et Samliv. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1907. 224 sider (1907, roman)
Detaljer
1887 1. udgave: Et Samliv. ♦ Kjøbenhavn Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1887. 255 sider
 Tekster Lie, Jonas: Samlede Værker. Mindeudgave. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1908-09. [Bind] I-V, 582 + 548 + 676 + 620 + 636 sider + portræt (1908-09, tekster)
 Tekster Lie, Jonas: Eventyr (1909)
 Bog Lie, Jonas: Onde Magter. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1909. 196 sider (1909, roman)
Detaljer
1890 1. udgave: Onde Magter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1890. 322 sider
 Tekster Lie, Jonas: Ulfvungerne (1909)
 Bog Lie, Jonas: Dyre Rein. En Historie fra Oldefars Hus. ♦ Gyldendal, 1910. 192 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1910, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1896 1. udgave: Dyre Rein. En Historie fra Oldefars Hus. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 256 sider
 Bog Lie, Jonas: Gaa paa! Sjøfortælling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 222 sider. (Gyldendals Bibliotek for Hjemmet) (1911, roman) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1882 1. udgave: Gaa, paa! Sjøfortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1882. 344 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Note på bagsiden af titelbladet: Efter Fortællingens fjerde Oplag, 1909. (Jonas Lies Samlede Værker, V.).
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Lie, Jonas: Lodsen og hans Hustru. ♦ Gyldendal, 1910. 254 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1912, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1874 1. udgave: Lodsen og hans Hustru. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1874. 298 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter 10. Udg. 1903.
 Bog Lie, Jonas: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1914. 222 sider. ("Gyldendals Bibl."s Udg.) (1914, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1872 1. udgave: Tremasteren »Fremtiden« eller Liv nordpaa. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1872. 287 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter Fortællingens 6. Udg. 1902.
 Bog Lie, Jonas: Dyre Rein (1916)
Detaljer
1896 1. udgave: Dyre Rein. En Historie fra Oldefars Hus. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 256 sider
 Bog Lie, Jonas: Gaa paa! (1919, roman)
Detaljer
1882 1. udgave: Gaa, paa! Sjøfortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1882. 344 sider, illustreret
 Bog Lie, Jonas: Den Fremsynte (1920)
Detaljer
1870 1. udgave: Den fremsynte eller Billeder fra Nordland eller Billeder fra Nordland. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1870. 143 sider
 Bog Lie, Jonas: Lodsen og hans Hustru (1920, roman)
Detaljer
1874 1. udgave: Lodsen og hans Hustru. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1874. 298 sider
 Tekster Lie, Jonas: Rutland (1920)
 Tekster Lie, Jonas: Samlede Digterverker. Standardutgave. Indledning av Valborg Erichsen. Oplysninger og Varianter ved Paula Bergh. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1920-21. Bind I-X (1920-21, tekster)
Detaljer
forord af Valborg Erichsen (f. 1891, sprog: norsk)
noter af Paula Bergh (sprog: norsk)
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Bogens Verden, 1921, 3. Aarg., side 192 [Anmeldelse, signeret: G.C.].
 Tekster Lie, Jonas: Et Samliv (1920)
 Tekster Lie, Jonas: Tremasteren »Fremtiden« (1920)
 Bog Lie, Jonas: Kommandørens Døttre (1922)
Detaljer
1886 1. udgave: Kommandørens Døttre. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1886. 323 sider
 Bog Lie, Jonas: Familien paa Gilje (1923)
Detaljer
1887 1. udgave: Familjen paa Gilje
 Bog Lie, Jonas: [indgår i antologien: Legenden om juleroserne [f]] Et Hvaljag (1954, novelle(r))
Detaljer
1903 i: Samlede Værker [7s200] 1. udgave: Et Hvaljag. Side [200]-06
 Bog Lie, Jonas: Trold. I Udvalg ved Ingeborg Buhl (1959, novelle(r))
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 180
redigeret af Ingeborg Buhl (1890-1982)
 Bog Lie, Jonas: Familien paa Gilje. Efter fortælllingens fjerde udgave, 1903 (1962, roman)
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 511
Detaljer
1887 1. udgave: Familjen paa Gilje
 Bog Lie, Jonas: [indgår i antologien: Den levende døde [i]] Andværs-Skarven (1967, novelle(r))
Detaljer
1891 indgår i: Trold [s064] 1. udgave: Andværs-Skarven
 Bog Lie, Jonas: Kommandørens Døttre. ♦ Gyldendal, 1967. 192 sider. (Gyldendals Tranebøger, 213) (1967, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 213
Detaljer
1886 1. udgave: Kommandørens Døttre. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1886. 323 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Lie, Jonas 1833: Lystige KonerSkuespil i 3 Akter af Jonas Lie (premiere 03-02-1895 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 6)
Lie, Jonas 1833: LindelinEventyrspil i 4 Akter af Jonas Lie (premiere 24-03-1899 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden