Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1975. Indhold af periodica


Oversigten er endnu ikke komplet

Tilskueren, tidsskrift 1884-1912 (indekseret indhold)

1884:s169-78 Fornuftgiftermaalet (novelle) (Schandorph, Sophus)
1884:s207-13 Schwester Weleicka (novelle) (Skram, Erik)
1884:s657-76 »Ord« (dramatik) (Bang, Herman)
1884:s739-47 [Andet kapitel] (roman), se: En Malstrøm (norsk, Lie, Jonas)
1884:s809-24 Egne Veje (novelle) (Elmgård, Bertel)
1884:s934-49 Constance Ring (novelle), se: Constance Ring (Skram, Amalie)
Fragment har tidligere være trykt i Tilskueren 1884, side 934-49
1885:s476-81 En Fornægtelse (novelle) (russisk, Dostojevskij, Fedor)
1885:s735-46 K'ivigtok (novelle) (Skram, Erik)
1885:s878-901 For god (novelle), se: For god (Bruun, Laurids)
Trykt i: Tilskueren 1885, side 878-901
1886:s345-87 Bøn og Anfægtelse (novelle), se: Bøn og Anfægtelse (Skram, Amalie)
1886:s853-913 Knut Tandberg (novelle), se: Knut Tandberg (Skram, Amalie)
1887:s74-85 Hemmelige Møder (novelle) (Elmgård, Bertel)
Trykt i Tilskueren, 1887, side 74-85, 1. del af: Dagbogsbilleder fra Jylland
1887:s265-85 Natmandens Datter (novelle), se: Natmandens Datter (Schandorph, S.)
Trykt i Tilskueren, 1887, side 265-85
1887:s829-41 Tro til Døden (novelle), se: Tro til Døden (Pontoppidan, Henrik)
1888:s01-12 Studie fra det gamle Versailles (novelle) (Schandorph, Sophus)
1888:s145-55 Tigger-Jakob (novelle), se: Tigger-Jakob (Elmgaard, Bertel)
Trykt i Tilskueren, 1888, side 145-55, 2. del af: Dagbogsbilleder fra Jylland
1888:s357-62 Mørkningspassiar (novelle) (Casse, Helga)
1889:s614-44 Den sidste Dag (novelle) (Drachmann, Holger)
1889:s115-55 En Forlovelse (novelle) (Schandorph, Sophus)
1890:s26- Georg Jørgensens sidste Rejseæventyr (novelle), se: Georg Jørgensens sidste Rejseæventyr (Schandorph, S.)
Føljeton i Tilskueren, 1890, side 26-59 og 154-80
1890:s280-89 Skyldfri (dramatik) (Larsen, Nathalia)
1890:s535- Ottavia Bonicelli (novelle), se: Ottavia Bonicelli (Schandorph, S.)
Føljeton i Tilskueren, 1890, side 535-65 og 619-38, med undertitlen: Fortælling fra Italien
1891:s17-36 Ulf Brynjulfsens efterladte Papirer (novelle) (Drachmann, Holger)
1891:s281-301 Nürnberg-Nürnberg (novelle) (Drachmann, Holger)
1891:s37-48 Markeds-Scene af "Mogens" (novelle), se: Mogens (Jacobsen, J. P.)
1892:s01-30 Amor triumfans (dramatik), se: Amor triumfans (Drachmann, Holger)
1892:s497-519 Per Pérsen (novelle), se: Per Pérsen (Schandorph, S.)
Trykt i Tilskueren, 1892, side 497-519
1893-8-1 Den gamle Pavillon (novelle), se: Menneskenes Børn (Wied, Gustav)
1893:s754-59 En Æressag (dramatik) (Casse, Helga)
1893:s87 Ulvinden (novelle), se: Ulvinden (italiensk, Verga, Giovanni)
1894:s01-8 En Haandfuld Vers (digt), se: Femten Digte (Drachmann, Holger)
1894:s505-21 Fanø, o Fanø (novelle) (Drachmann, Holger)
1895:s01 Til Hyrdefløjtens Toner (dramatik), se: Til Hyrdefløjtens Toner (Drachmann, Holger)
1895:s279-311 En Mindefest (dramatik), se: En Mindefest (Wied, Gustav)
1895:s584-88 "Memento mori" (novelle), se: "Memento mori" (Skram, Amalie)
1895:s823-39 Post festum (novelle), se: Post festum (Skram, Amalie)
1895:s871-88 Herrens Venner (dramatik), se: Herrens Venner (Wied, Gustav)
1896:s353 I Taage (novelle) (Nathansen, Henri)
1896:s932 Mod Aften (novelle) (Nathansen, Henri)
1896:s579-86 Glæde (novelle), se: Glæde (Skram, Amalie)
1897-2-1 Hvorledes Frøken Caroline blev min Moder, [i] (novelle), se: Eventyret om Frøken Caroline (Wied, Gustav)
1897-6-1 Hvorledes Frøken Caroline blev min Moder, ii (novelle), se: Eventyret om Frøken Caroline (Wied, Gustav)
1897:s47-65 Madam Larsen og hendes Mellembarn (novelle), se: Madam Larsen og hendes Mellembarn (Schandorph, Sophus)
Trykt i Tilskueren, 1897, side 47-65
1897:s388-90 Det røde gardin (novelle), se: Det røde gardin (Skram, Amalie)
1898 Min Ven Anarkisten (novelle), se: Min Ven Anarkisten (Rasmussen, Emil)
1898:s37-58 Til Frokost (novelle) (Schandorph, Sophus)
1898:s1001 Fru Beate (novelle), se: Judiths Ægteskab (Nansen, Peter)
1898:s791-802 Kain og Abel (dramatik), se: Kain og Abel (Rode, Helge)
Trykt i Tilskueren, 1898, side 791-802
1899:s34 Fint Spil (novelle) (Nathansen, Henri)
1899:s974-96 Vandgang (novelle) (Schandorph, Sophus)
1903:s582-92 Gulspurv (novelle) (Overgård, Dora)
1903:s790-802 Ane Marie (novelle) (Jensen, Thit)
Trykt i Tilskueren, 1903, side 790-802
1904:s455-76 Den musikalske Gris (novelle), se: Den musikalske Gris (Andersen Nexø, Martin)
Trykt i Tilskueren, 1904, side 455-76. Med undertitlen: En Minderune over et Geni
1905:s47 Tre Breve (novelle), se: Tre Breve (Nathansen, Henri)
1906:s29 Roser (novelle), se: Roser (Wied, Gustav)
1907:s744-51 Der gaar Sagn (novelle) (Jensen, Thit)
Trykt i Tilskueren, 1907 (september), side 744-751
1908:s806 Den lykkeligste (novelle) (Nathansen, Henri)
1909:2s114-23 Tryllemidlet (novelle) (Jensen, Thit)
Trykt i Tilskueren, 1909 (august), II, side 114-123
1909:s368-74 Georg Withs sidste Levedage (novelle), se: Georg Withs sidste Levedage (Wied, Gustav)
1910:s289-300 Dyr og Mennesker (novelle), se: Dyr og Mennesker (Järnefeldt, Arvid)
1911:s401-8 Præludium (novelle), se: Pastor Sørensen & Co. (Wied, Gustav)
Siderne 15-27 med få ændringer, oprindelig trykt i: Tilskueren, 1-5-1911, side 401-08, under titlen: Præludium. Et Første-Kapitel. Tilegnet Fru Emma Gad paa Dagen for hendes 25 Aars Forfatterjubilæum 15. April 1911
Siderne 117-33 i ændret form, oprindelig trykt i: Tilskueren, 1-4-1912, side 375-83, under titlen: Søby og Omegns Fugleskydningsselskab. Et Kapitel. Handlingen foregaar i Fyrstendømmet Fladland ...
Siderne 241-46, "Af Hanne Neumanns Dagbog", oprindelig trykt i: Juleroser, december 1912, under titlen: Af Gudrun Hansens Dagbog. [Bidrag til enquêten "Backfische"]
Siderne 15-18 optrykt i: Bogvennen. Forfatternes Blad, 1914, Nr. 3a-4a, under titlen: Det var en Søndag Formiddag i Kirketiden
1912:2 Jule-Indkøb (dramatik), se: Jule-Indkøb (tysk, Schnitzler, Arthur)
1912:2 Det skæbnesvangre Spørgsmaal (dramatik), se: Det skæbnesvangre Spørgsmaal (tysk, Schnitzler, Arthur)
1912:2s206- Lilierne (novelle), se: Lilierne (Ehrencron-Müller, Astrid)
Trykt i: Tilskueren, 1912, II, side 206-28, 367-88. Under navnet: Astrid Ehrencron-Kidde og titlen: Liljerne
1912:s375-83 Søby og Omegns Fugleskydningsselskab (novelle), se: Pastor Sørensen & Co. (Wied, Gustav)
Siderne 15-27 med få ændringer, oprindelig trykt i: Tilskueren, 1-5-1911, side 401-08, under titlen: Præludium. Et Første-Kapitel. Tilegnet Fru Emma Gad paa Dagen for hendes 25 Aars Forfatterjubilæum 15. April 1911
Siderne 117-33 i ændret form, oprindelig trykt i: Tilskueren, 1-4-1912, side 375-83, under titlen: Søby og Omegns Fugleskydningsselskab. Et Kapitel. Handlingen foregaar i Fyrstendømmet Fladland ...
Siderne 241-46, "Af Hanne Neumanns Dagbog", oprindelig trykt i: Juleroser, december 1912, under titlen: Af Gudrun Hansens Dagbog. [Bidrag til enquêten "Backfische"]
Siderne 15-18 optrykt i: Bogvennen. Forfatternes Blad, 1914, Nr. 3a-4a, under titlen: Det var en Søndag Formiddag i Kirketiden
1913:01- Atlantis (roman), se: Atlantis (tysk, Hauptmann, Gerhart)
Føljeton i: Tilskueren, 1913, fra januar til september, side 76-91, 182-213, 291-306, 402-17, 525-40, 673-704, 812-43, 912-35
1913:1 Afskeds-Souper (dramatik), se: Afskeds-Souper (tysk, Schnitzler, Arthur)
1913:1 Anatols Bryllupsmorgen (dramatik), se: Anatols Bryllupsmorgen (tysk, Schnitzler, Arthur)
1913:1 Episode (dramatik), se: Episode (tysk, Schnitzler, Arthur)
1914:2s35-43 Hun døde i sit Kald (novelle), se: Hun døde i sit Kald (Jensen, Thit)
Trykt i Tilskueren, 1914 (juli), II, side 35-43
Uddrag trykt i Bogvennen, Aargang 6, Nr. 9 (7-2-1917), side 326-29. Under titlen: Ude at more sig
1915:2s177 Brevet, der ikke blev aabnet (novelle), se: Brevet, der ikke blev aabnet (Nansen, Peter)
1916:1s505 En gammel Konge, en stor Digter og en lille Pige (novelle), se: En gammel Konge, en stor Digter og en lille Pige (Nansen, Peter)
1917:2s106 Født af en Kvinde (novelle), se: Født af en Kvinde (Nansen, Peter)
1917:2s369 Stolene (novelle) (Fick, Otto)
1917:2s510 Døden (novelle), se: Døden (Nansen, Peter)
1918:1s448 Profeten med Ormen (novelle) (Nansen, Peter)
1918:1s539-47 Hunden (novelle), se: Hunden (Møller, Viggo F.)
Oprindelig trykt i: Tilskueren, 1918, 1. halvbind, side 539-47
1922:s282-85 Roncevale (novelle), se: Roncevale (Weltzer, Johannes)
Tidligere trykt i: Tilskueren, 1922, december, side 282-85
1925:s13-42 [uddrag] (roman), se: De første Kampe (Lange, Sven)
Et uddrag har tidligere været trykt i: Tilskueren, 1925, bind 1, side 13-42
1926:1s329-44 Sandhedens Hævn (dramatik) (Blixen, Karen)
1928:2s304-8 Forurettet (novelle) (Kjelst, Lis)
Trykt i Tilskueren, November 1928, II, side 304-08
1929:2s57-61 De skønneste Blomster (novelle) (Kjelst, Lis)
Trykt i Tilskueren, juli 1929, II, side 57-61


pil op Til toppen af siden