Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Fr. Schaldemose (1783-1853)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Schaldemose, Frederik: Smaadigte. Kbh., 1815. viii + 231 sider (1815, digte) BD4:sp244
 Samling Schaldemose, Fr.: Digtninge. ♦ Kbh., 1819. 201 sider (1819, samling) BD4:sp167
 Tekster Schaldemose, Fr.: Blomster fra Grækenland. ♦ 1821. 96 sider (1821, tekster)
 Tekster Schaldemose, Fr.: Argonauterne (1823, tekster)
 Samling Schaldemose, Fr.: Forglemmigei. Nytaarsgave for 1823. ♦ Kbh. (1823, samling) BD4:sp167
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med B. Ingemanns portræt i kobberstik.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Marmion eller Slaget paa Flodden-Field. En Ridderhistorie. Frit overs. af Luise Augusta Welker [ie: Fr. Schaldemose]. ♦ 1824. Deel 1-2, 225 sider [fortløbende paginering] (1824, roman) EMP1217 BD4:sp485
originaltitel: Marmion, 1808
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 66-94 og 202-25: Anmærkninger.
 note til oversat titel Prosabearbejdelse af versfortælling.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Harold den Uforfærdede. Et Digtning. Frit overs. af Friderik Schaldemose. ♦ 1825. 68 sider (1825, roman) EMP1221 BD4:sp485
originaltitel: Harold the Dauntless, 1817
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Prosa og vers.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Den sorte Dværg. Et skotsk Folkesagn. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1825. viii + 212 sider (1825, roman) EMP1225 BD4:sp485
originaltitel: The black dwarf (Tales of my landlord, 1, 1), 1816
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1834 i: Samlede Skrifter [8] Senere udgave: Den sorte Dværg. En romantisk Fortælling. Overs. af Fr. Schaldemose. [2. Udgave]. ♦ 1834. xii + 239 sider
1862 i: Samlede Romaner [8b] Senere udgave: Den sorte Dværg. Oversat af L. Moltke. ♦ 1862. 198 sider
1886 indgår i: Montrose og Den sorte Dværg [b] Senere udgave: Den sorte Dværg
1924 Senere udgave: Den sorte Dværg. ♦ Hage & Clausen, [1924]. 64 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-viii: Indledning til Min Værts Fortællinger, samlede og udgivne af Jedediah Cleishbotham, Sognedegn og Skolemester i Gandercleugh.
 Bog (oversætter) anonym: Mikkel Ræv. Et Æventyr i femten Bøger, efter det gamle nedertyske Digt Reinecke Vos, ved Frederik Schaldemose. Kbh., 1827 (1827, digte) BD4:sp268
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Sørøveren. ♦ 1827-28. Deel 1-4, 128 + 122 + 117 + 159 sider (1827-28, roman) EMP1231 BD4:sp486
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af Heinrich Gottlob Brill (1802-1878)
1822 1. udgave: Sørøveren. 1ste Deel. Oversat. ♦ Kbh., 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1-2: Overs. af Frederik Schaldemose. Del 3-4: Overs. af Heinr.G. Brill.
 note til oversat titel Del 1, side 3-4: Indledning [signeret: Forfatteren af Waverley].
 Bog (oversætter) Manzoni, A.: Bruud og Brudgom. En Historie fra det syttende Aarhundrede. Oversat af Frederik Schaldemose. ♦ 1828-29. Deel 1-2, 327 + 526 sider (1828-29, roman) EMP4925 BD4:sp496
originaltitel: I promessi sposi, 1827
Detaljer
af Alessandro Manzoni (1785-1873, sprog: italiensk)
1874-75 Senere udgave: De Trolovede. En mailandsk Fortælling fra det syttende Aarhundrede fundet og bearbeidet af A. Manzoni. Overs. efter Originalens anden Udgave af I.C. Barth. ♦ A.F. Høst, 1874-75. Deel 1-2, 355 + 356 sider
1910 Senere udgave: De Trolovede
1966 Senere udgave: Renzo og Lucia
kollaps Noter
 note til oversat titel Deel 1, 1 upagineret side: [Tilegnelse til "Høivelbaarne Hr. Etatsraad Thonning", signeret "Oversætteren"].
 Bog (oversætter) Cervantes Saavedra, Miguel de: Den sindrige Adelsmand, Don Quixote af Mancha's Levnet og Bedrifter. Oversat fra det Spanske af Frederik Schaldemose. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos og forlagt af Jens Hostrup Schultz, 1829-31. 1-4. Deel, ([7] lvi + 286) + 436 + [6] 371 + [6] 429 sider (1829-1831, roman) EMP4892 BD4:sp496 👓
Detaljer
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Første Deel, 3 upaginerede sider: Til Hans Majestæt Kong Frederik den Sjette [efterfulgt af digt, første linie: Under Sydens Himmel klar og blaa].
 note til oversat titel Første Deel, 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Første Deel, side [i]-xlvi: Miguel de Cervantes Saavedras Levnet.
 note til oversat titel Første Deel, side xlvii-lvi: Cervantes' Fortale.
 note til oversat titel Anden Deel, 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Tredie Deel, 6 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Tredie Deel, side [1]-6: Cervantes' Fortale.
 note til oversat titel Fjerde Deel, 6 upaginerede sider: Indhold.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (1.-4. Deel) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af oversættelsen af Tredie Deel på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Maanedsskrift for Litteratur, 1830 [Anmeldelse, af J.L. Heiberg]. [Fuld visning på Hathi Trust, Prosaiske Skrifter, bind 5, 1861, side 65-92]. Link til ekstern webside http://hdl.handle.net/2027/nnc1.0036683663?urlappend=%3Bseq=78
 Bog Schaldemose, Frederik: Skyggebilleder. Kbh., 1829 (1829, digte) BD4:sp244
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: Conanchet eller Grænseboerne. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1830. Bd. 1-2, i-vii + 8-268 + 317 sider (1830, roman) EMP 445 BD4:sp482
originaltitel: The borderers, 1829
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
1831-32 i: Samlede Skrifter [8-14] Senere udgave: Conanchet eller Grændsebeboerne. Overs. af Engelsk ved Frederik Schaldemose. ♦ 1831-32. Hefte 8-14, 96 + 114 + 104 + 104 + 102 + 100 + 100 sider
1888 i: Amerikanske Fortællinger [11] Senere udgave: Indianerhøvdingen. Med 4 Illustrationer. ♦ 1888. 183 sider + 4 tavler
1909 Senere udgave: Indianerhøvdingen
1919 Senere udgave: Indianerhøvdingen. Bearbejdet af Alex. Schumacher. ♦ John Martin, 1919. 176 sider
1924 Senere udgave: Indianerhøvdingen. Genfortalt for danske Børn. ♦ Prior, [1924]. 146 sider
1949 indgår i: Prærien [b] Senere udgave: Indianerhøvdingen. Forkortet udg. (Ill. af Viggo Eriksen). ♦ Jespersen og Pio, 1949. 94 sider, illustreret
1949 Senere udgave: Indianerhøvdingen. Forkortet udg. (Omslagstegning af Axel Mathiesen. Ill. af Viggo Eriksen). ♦ Jespersen og Pio, 1949. 94 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Tilegnelse til] Hr. Etatsraad Bech [af] Oversætteren.
 note til oversat titel Side i-vii: Indledning.
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: Samlede Romaner. Overs. af Clausen og Fred. Jul. Schaldemose. 1830-32. Deel 1-4 (1830-32, roman) EMP4280
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
kollaps Indhold

[1] Hugo, Victor: Bug-Jargal eller Negeropstanden paa St. Domingo. Fortælling. Oversat af A. C. Clausen. ♦ 1830. 153 sider (1830, roman)
originaltitel: Bug-Jargal, 1826
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
1868 Senere udgave: Bug Jargal. En historisk Roman. Overs. af C. Hermann [ie: Carl Sørensen]. ♦ 1868
1910 Senere udgave: Trofast til Døden. Historisk Roman. ♦ Universalforlaget (W. Sørensen), 1910. 122 sider
1920 Senere udgave: Bug-Jargal. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ Martin, 1920. 190 sider
1944 i: [Samlede Romaner] [7b] Senere udgave: Bug-Jargal. Autor. Overs. af C. E. Falbe-Hansen. ♦ Martin, 1944. 174 sider
kollaps Noter
 note til titel På fransk blev en novelle med samme titel og motiv trykt i: Le conservateur littéraire, 1820. Romanen udkom 1826.

[3-4] Hugo, Victor: Taterpigen. Romantisk Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1832. Deel 1-3, 134 + 136 + 127 sider (1832, roman)
originaltitel: Notre-Dame de Paris, 1831
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1864 Senere udgave: Esmeralda eller Vor Frue Kirke i Paris. Dags-Telegraphens Feuilleton. ♦ 1864. 676 sider + 9 tavler
1883 Senere udgave: Notre-Dame Kirken i Paris. Historisk Roman af Victor Hugo. Oversat af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipisens Forlag, 1883. [2] 571 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
1897 Senere udgave: Esmeralda eller Notre-Dame Kirken i Paris. Historisk Roman. ♦ 1897. 846 sider. (5 Øres Folkebibliothek)
1909 Senere udgave: Esmeralda eller Vor Frue Kirke i Paris. ♦ Chr. Flor, 1909. 480 sider
1910 Senere udgave: Notre Dame Kirken i Paris eller Esmeralda. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1910. 448 sider
1918 Senere udgave: Notre Dame. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Uffe Birkedal. ♦ John Martin, 1918. I-II, 334 + 380 sider
1919 Senere udgave: Esmeralda eller Vor Frue Kirke i Paris. ♦ Bogforlaget "Dania" [ikke i Bogh.], 1919. I-II, 254 + 236 sider
1919 Senere udgave: Notre Dame-Kirken i Paris eller Esmeralda. ♦ Kunstforlaget "Danmark" [ikke i Bogh.], 1919. I-II, 254 + 236 sider
1928 i: Værker [10-11] Senere udgave: Notre Dame. Autoriseret oversættelse for Norge og Danmark af Uffe Birkedal. ♦ 1928. 1-2. Del
1930 Senere udgave: Notre Dame-Kirken i Paris. Udg. af Axel Broe. (Oversat af Fr. Winkel Horn). ♦ Gyldendal, 1930. 476 sider
1940 Senere udgave: Klokkeren fra Notre Dame. (Overs. af Uffe Birkedal). (Forkortet Udg.). ♦ Martin, 1940. 428 sider
1944 Senere udgave: Klokkeren fra Notre Dame. Overs. af Uffe Birkedal. (Forkortet Udg.). ♦ Martin, 1944. 428 sider. Pris: kr. 6,00
1944 i: [Samlede Romaner] [4] Senere udgave: Klokkeren fra Notre-Dame. Autor. Overs. af Uffe Birkedal. ♦ Martin, 1944. 616 sider
1944 Senere udgave: Klokkeren fra Notre Dame. Forkortet Oversættelse ved Elsa Gress og Lis Thorbjørnsen. ♦ Saxo-Forlaget, 1944. 94 sider. Pris: kr. 1,00. (Krone Serien Nr. 5)
1948 Senere udgave: Klokkeren fra Notre-Dame. Overs. af Uffe Birkedal. (Overs. efter "Notre-Dame de Paris". Forkortet Udg.). ♦ Martin, 1948. 448 sider. Pris: kr. 8,75
1953 Senere udgave: Klokkeren fra Notre Dame. Ny udg
1972 Senere udgave: Klokkeren fra Notre Dame. Ill. af Gérard Séguin. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 289 sider, 9 tavler
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Allernyeste Skilderie af Kjøbenhavn (1831-37, periodicum) BDsupp:sp852
Detaljer
redigeret af Hans Christian Wosemose (1784-1862)
redigeret af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
redigeret af Johan Henrik Stabell, f 1802 (1802-1836)
redigeret af Albert Michèlsen (d. 1847)
1804-31 Samhørende, 2. del af: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn
kollaps Noter
 note til titel Annonce i Adresseavisen 13-4-1831: Erklæring
At jeg hverken udgiver eller forlægger det i denne Avis Nr. 83, fra Bogtrykkeriet paa Kjøbmagergaden Nr. 50 anmeldte Blad: Allernyeste Skilderie af Kjøbenhavn, finder jeg mig herved foranlediget til at erklære. Det af mig i mange Aar redigerede og forlagte Tidsskrift: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn er, indtil videre, standset med No. 52 f.d.A., men, naar det igien skal begynde, vil nærmere blive bekjendtgiort.
S. Soldin.
 url Om avisen/tidsskriftet på: Link til ekstern webside De Danske Aviser
 url Fuld visning af teksten (1831) på: Link til ekstern webside RHBDIG - Københavns Kilder
 url Fuld visning af teksten (1833) på: Link til ekstern webside RHBDIG - Københavns Kilder
 url Fuld visning af teksten (1835-1) på: Link til ekstern webside RHBDIG - Københavns Kilder
 url Fuld visning af teksten (1835-2) på: Link til ekstern webside RHBDIG - Københavns Kilder
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: [Samlede Skrifter [8-14]] Conanchet eller Grændsebeboerne. Overs. af Engelsk ved Frederik Schaldemose. ♦ 1831-32. Hefte 8-14, 96 + 114 + 104 + 104 + 102 + 100 + 100 sider (1831-32, roman) EMP 448
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
1830 1. udgave: Conanchet eller Grænseboerne. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1830. Bd. 1-2, i-vii + 8-268 + 317 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen identisk med 1. udgavens.
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: Havfruen eller Søskummeren. En Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1831. Bd. 1-3, 144 + 158 + 193 sider. (Nyeste Roman-Bibliothek, 1-3) (1831, roman) EMP 447
originaltitel: The skimmer of the seas, 1831
serietitel: Nyeste Roman-Bibliothek
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
1836-37 i: Samlede Skrifter [67-73] Senere udgave: Havfruen eller Sø-Skummeren. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. Med en Forerindring af A.E. Boye. ♦ 1836-37. Hefte 67-73, 307 + 442 sider
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: [Samlede Skrifter [15-20]] Banditten. En venetiansk Historie. Oversat af Engelsk ved Frederik Schaldemose. ♦ 1832. Hefter 15-20, 336 + 331 sider (1832, roman) EMP 448
originaltitel: The bravo, 1831
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Hefte 1, side 3-6: Fortale.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Tekster Schaldemose, Fr.: Fabelbog for Unge og Gamle (1832, tekster)
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: [Samlede Skrifter [28-33]] Hedningemuren eller Benedictinerne. Overs. af Engelsk ved Frederik Schaldemose. ♦ 1833. Hefte 28-33, 336 + 303 sider (1832, roman) EMP 448
originaltitel: The Heidenmauer, 1832
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) anonym: Mikkel Ræv. Et Æventyr i femten Bøger, efter det gamle nedertyske Digt Reineke Vos, ved Fred. Schaldemose. Kbh., 1832 (1832, digte) BDsupp:sp782
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
 Bog (oversætter) Schiller, Friedrich von: Udvalgte Skrifter. Oversatte ved Frederik Schaldemose. ♦ Kjöbenhavn, Udgivet fra og trykt i det Martinske Bogtrykkeri, 1832-34. 1.-5. Bind, ? + 356 + ? + ? + ? sider (1832-34, samling) EMP2713
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 3-6: Trykt og forlagt af H.C. Brill.
 note til oversat titel Bind 6: Historiske Skrifter. De forenede Nederlandes Frafald fra den spanske Regjering.
kollaps Indhold

[1a] Schiller, Friedrich: Røverne. Et Skuespil i fem Acter (1832, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1801 1. udgave: Røverne. Et Sørgespil af Schiller, oversat. ♦ Helsingør, 1801

[1b] Schiller, Friedrich: Fieskos Sammensværgelse i Genua. Et republikansk Sørgespil (1832, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1814 1. udgave: Fiesko eller Sammensværgelsen i Genua. Et republikansk Sørgespil i 5 Acter, overs. ved T. Thortsen. ♦ 1814. 146 side

[2s001] Schiller, Friedrich von: Kabale og Kjærlighed, et borgerligt Sørgespil. Side [1]-146 (1833, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1805 1. udgave: Kabale og Kiærlighed
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2s147] Schiller, Friedrich von: Maria Stuart. Sørgespil i fem Optog. Side [147]-356 (1833, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1812 1. udgave: Maria Stuart
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3a] Schiller, Friedrich: Den orleanske Jomfru. Et romantisk Sörgespil (1834, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1813 1. udgave: Johanna d'Arc

[3b] Schiller, Friedrich: Wilhelm Tell. Et Skuespil (1834, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1805 1. udgave: Vilhelm Tell. Skuespil af Schiller. Oversat af K. L. Rahbek. Professor. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin i store Kannikestræde No. 45, 1805. 214 sider

[4] Schiller, Friedrich: Don Karlos. Infant af Spanien. Et dramatisk Digt (1834, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)

[5] Schiller, Friedrich: Wallenstein. Et dramatisk Digt (1834, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [1-2]] Waverley eller det er tresindstyve Aar siden, en Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1832. Deel 1-2, 378 + (353 + vii) sider (1832, roman) EMP1240
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1826 1. udgave: Waverley eller Skotland for 60 Aar siden. Overs., efter Originalens syvende Udgave, af A. P. Liunge. ♦ 1826. Deel 1-2, 409 + 376 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 2, side 353: [Tilegnelse til Henry Mackenzie].
 note til oversat titel Del 2, side i-vii: Liste over Subscribenterne.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [3-4]] Grev Robert af Paris. Historisk-romantisk Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1832-33. Deel 1-2, (xxii + 346) + 301 sider (1832-33, roman) EMP1240
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1832 1. udgave: Grev Robert af Paris. Historisk romantisk Fortælling. Overs. af A. C. Clausen og C. F. Güntelberg. ♦ 1832. Deel 1-4, 122 + 124 + 114 + ? sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-xxii: Indledning [af forf.].
 note til oversat titel Del 2, 2 upaginerede sider: Nye Subscribentere.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [1-3]] Eugen Aram. Overs. af Engelsk ved Frederik Schaldemose. ♦ 1833. Deel 1-3, 302 + 288 + 285 sider (1833, roman) EMP 330
originaltitel: Eugene Aram, 1832
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 2?
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 4
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1837 Senere udgave: Eugen Aram. Overs. af Engelsk ved Frederik Schaldemose. Anden paa ny gjennemsete Udgave. ♦ 1837. Deel 1-3, 292 + 276 + 272 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 4 upaginerede sider: Til Sir Walter Scott [af forf.].
 note til oversat titel Del 1, side 5-6: Fortale [af forf.].
 note til oversat titel Også udsendt som bind af Gallerie for fremmede Classikere.
 Afsnit i bog (udgiver) Tullin, Christian Bauman: Udvalgte Skrivter. Udgivne af Fr. Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, 1833. 145 sider (1833, digte) 👓
serietitel: Gallerie for danske og fremmede Classikere, 10
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 note til titel Side [3-4]: Indhold.
 note til titel Side [5-6]: Forerindring [Om Tullin].
 Bog (oversætter) Goethe, J. W.: [Udvalgte Skrifter [3-4]] Vilhelm Meisters Læreaar. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1833-34. Deel 1-2, 352 + 428 sider (1833-34, tekster) EMP1983
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1801-02 1. udgave: Wilhelm Meisters Læreaar. En Roman. Overs. af K.L. Rahbek. ♦ 1801-02. Bd. 1-4, 294, 296, 298, 340 sider
 Bog (oversætter) Irving, Washington: Alhambra. Oversat af Fred. Schaldemose. ♦ Kbh., 1833-34. 1.-2. Deel (1833-34, tekster) BDsupp:sp583
originaltitel: The Alhambra, 1832
Detaljer
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1860 Senere udgave: Alhambra. Paa dansk ved Rudolf Schmidt. ♦ Kjøbenhavn, K. Schønbergs Forlag, 1860. 357 sider
1888 Senere udgave: Fortællinger fra Alhambra. Overs. af Charles Sveistrup. ♦ Hauberg, Gjellerup, 1888. 136 sider. (Dansk Folkebibliothek, 60)
kollaps Noter
 note til titel Første del af bogen er en rejseberetning og saglig beskrivelse af Alhambra. Sidste del er fortællingerne inspireret af opholdet i Spanien.
 note til oversat titel Bogen er på biblioteker oftest placeret under rejselitteratur, på folkebiblioteker klassemærket: 47.44. I Bibliotheca Danica opført under Historie. Spanien.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[ba] Irving, Washington: [Sagnet om den arabiske Stjernetyder] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the Arabian astrologer, 1832
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1860 indgår i: Alhambra [s129] Senere udgave: Sagnet om den arabiske Stjernetyder. Side [129]-53
1888 indgår i: Fortællinger fra Alhambra [d] Senere udgave: Den arabiske Stjærnetyder

[bb] Irving, Washington: [Sagnet om de tre deilige Prindsesser] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the three beautiful princesses, 1832
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1860 indgår i: Alhambra [s156] Senere udgave: Sanget om de tre deilige Prindsesser. Side [156]-86
1888 indgår i: Fortællinger fra Alhambra [a] Senere udgave: De tre skønne Prinsesser

[bc] Irving, Washington: [Sagnet om Prins Ahmed al Kamel] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of prince Ahmed al Kamel or The pilgrim of love, 1832
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1860 indgår i: Alhambra [s195] Senere udgave: Sagnet om Prinds Ahmed al Kamel eller Pilgrimen af Elskov. Side [195]-36
1888 indgår i: Fortællinger fra Alhambra [b] Senere udgave: Prins Ahmed al Kamel eller Kærlighedens Pilgrim

[bd] Irving, Washington: [Sagnet om Maurerens Efterladenskab] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the Moor's legacy, 1832
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1860 indgår i: Alhambra [s237] Senere udgave: Sagnet om Maurerens Efterladenskab. Side [237]-64

[be] Irving, Washington: [Sagnet om Alhambras Rose] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the Rose of the Alhambra or The page and the ger-falcon, 1832
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1860 indgår i: Alhambra [s265] Senere udgave: Sagnet om Alhambras Rose eller Pagen og Ædelfalken. Side [265]-84
1888 indgår i: Fortællinger fra Alhambra [c] Senere udgave: Alhambras Rose eller Pagen og Jagtfalken

[bf] Irving, Washington: [Sagnet om Guvernøren og Notaren] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the governor and the notary, 1832
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1860 indgår i: Alhambra [s288] Senere udgave: Gouverneuren og Notaren. Side [288]-96

[bg] Irving, Washington: [Sagnet om Guvernøren og Soldaten] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the gonernor and the soldier, 1832
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1860 indgår i: Alhambra [s297] Senere udgave: Gouverneuren og Soldaten. Side [297]-319

[bh] Irving, Washington: [Sagnet om de tvende tause Billedstøtter] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the two discreet statues, 1832
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1860 indgår i: Alhambra [s320] Senere udgave: Sagnet om de tvende tause Billedstøtter. Side [320]-42
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [5]] Det farlige Slot. Romantisk Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. 1833. 320 sider (1833, roman) EMP1240
originaltitel: Castle Dangerous (Tales of my landlord, 4, 2), 1832
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1972 Senere udgave: Den farligste fæstning. ♦ Forlaget I.K., 1972. 47 sider, illustreret
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: [Samlede Skrifter [41-46]] Skarpretteren eller Viinhøstfesten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved Frederik Schaldemose. ♦ 1834. Hefte 41-46, 323 + 396 sider (1834, roman) EMP 448
originaltitel: The headsman, or The Abbaye des Vignerons, 1833
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
1834 Senere udgave: Bøddelen i Bern eller L'Abbaye des Vignerons. Fortælling. Overs af I. Levin. ♦ 1834. 486 sider
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [8]] Den sorte Dværg. En romantisk Fortælling. Overs. af Fr. Schaldemose. [2. Udgave]. ♦ 1834. xii + 239 sider (1834, roman) EMP1240
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1825 1. udgave: Den sorte Dværg. Et skotsk Folkesagn. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1825. viii + 212 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-viii: Indledning til Min Værts Fortællinger, samlede og udgivne af Jedediah Cleishbotham, Sognedegn og Skolemester i Gandercleugh.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Tilkomne Subscribentere.
 Afsnit i bog (redigeret) Reenberg, Tøger: Udvalgte poetiske Skrivter. Ved Fr. Schaldemose. ♦ Kiøbenhavn, 1834. 176 sider (1834, digte) BDsupp:sp778 👓
serietitel: Gallerie for danske og fremmede Classikere, 14
af Tøger Reenberg (1656-1742)
 Bog (oversætter) Goethe, J. W.: [Udvalgte Skrifter [5]] Wilhelm Meisters Vandreaar. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1834. Deel 1, 392 sider (1834, tekster) EMP1983
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1822 1. udgave: Wilhelm Meisters Vandreaar. 1ste Deel. Oversat. Kbh., 1822
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [17-18]] Engeland og Engelænderen. Fra det Engelske ved F. Schaldemose. ♦ 1835. Deel 1-2, 404 + 416 sider (1835, roman) EMP 330
originaltitel: ?
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-6: Forerindring [af forf.].
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: [Samlede Skrifter [60-66]] Lionel Lincoln eller Bostons Beleiring. Overs. af Engelsk ved Frederik Schaldemose. ♦ 1835. Hefte 60-66, 334 + 370 sider (1835, roman) EMP 448
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
1826 1. udgave: Lionel Lincoln eller Bostons Beleiring. Overs. af P.S. Petersen. ♦ 1826. Deel 1-3, 235 + 231 + 219 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Hefte 1, side 3-10: [Tilegnelse til] William Jap [signeret "Forfatteren"]. - Fortale [af forf.]. - Fortale til Lionel Lincoln [af forf.].
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (redigeret) Trojel, Pt. Magnus og Pt. Kofod Trojel: Udvalgte Digte. Ved Fr. Schaldemose. Kbh., 1835 (1835, digte) BDsupp:sp779
serietitel: Gallerie for danske og fremmede Classikere, 18
Detaljer
af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet uden serietitel.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [16-17]] Kenilworth. En historisk Roman. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1836. Deel 1-4, 182 + 196 + 154 + 219 sider + 1 tavle [i Deel 1] (1836, roman) EMP1240
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1824-25 1. udgave: Kenilworth. Roman. ♦ 1824-25. Deel 1-4, 168 + 176 + 218 + 292 sider
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: Eugen Aram. Overs. af Engelsk ved Frederik Schaldemose. Anden paa ny gjennemsete Udgave. ♦ 1837. Deel 1-3, 292 + 276 + 272 sider (1837, roman) EMP 331
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1833 i: Samlede Skrivter [1-3] 1. udgave: Eugen Aram. Overs. af Engelsk ved Frederik Schaldemose. ♦ 1833. Deel 1-3, 302 + 288 + 285 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel [Tilegnelse og "Fortale" som i 1. udgave].
 note til oversat titel Tredie, paa ny gjennemseete Udgave. ♦ 1856. 292 + 280 + 272 sider.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [18-19]] Guy Mannering eller Stjærnetyderen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1837. Deel 1-2, 354 + 390 sider (1837, roman) EMP1240
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1823 1. udgave: Guy Mannering eller Stjernetyderen. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. W. Hviding. ♦ 1823. Deel 1-3, 251 + 269 + 272 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, s. 3-20: Indledning til Guy Mannering.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [20-21]] Qventin Durward. En historisk Fortælling. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 379 + 412 sider (1837-38, roman) EMP1240
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1825 1. udgave: Quentin Durward. En romantisk Skildring. I tre Dele. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1825. Deel 1-3, 230 + 286 + 318 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-33: Indledning [af forf.].
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [23-24]] Ernst Maltravers. Overs. fra det Engelske af Frederik Schaldemose. ♦ 1838. Deel 1-2, 373 + 368 sider (1838, roman) EMP 330
originaltitel: Ernest Maltravers, 1837
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1839 i: Samlede Skrivter [26-27] Samhørende, fortsættes af (2. del): Alice eller Hemmelighederne, en Fortsættelse af Ernst Maltravers. Overs. fra det Engelske ved A. Rung. ♦ 1839. Deel 1-2, 433 + 410 sider
1862 Senere udgave: Ernst Maltravers. Roman. ["Flyveposten"s Tillæg]. ♦ 1862. Deel [1]-2, 624 sider [fortløbende paginering]
1873 i: Udvalgte Romaner [1] Senere udgave: Ernst Maltravers. ♦ 1873. 454 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-8: Et Ord til Læseren [af forf.].
 note til oversat titel Andet uforandrede Oplag. ♦ 1846. Deel 1-2, 360 + 358 sider.
 note til oversat titel Ny Subscriptionsudgave [titeloplag]. ♦ 1855.
 Bog (digte) antologi: Nytaarsgave for 1838. Udgivet af L. F. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, 1838. 160 sider (1838) 👓
originaltitel: Der Freund in der Noth, 1775
del af: Læsefrugter
del af: Harpen
del af: Harpen
Detaljer
udgiver: L.F. Kruse (1794-1841)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af M.N. Schmidth (1801-1840)
digte af Anonym
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
andet: Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johan Moses Georg Hollard Nielsen (1804-1870)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Emil Høxbroe (1809-1847)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
andet: Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809, sprog: tysk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
andet: Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel 2 upagineret sider: Til Læseren [digt, signeret Udgiveren].
 note til titel Indhold: Digte: Ewald: Haab og Erindring. Fredr. Sneedorff Birch: De fire Ædelsteene. [Anonym:] Religionen. Ungdoms Drømme. Den 14de October. Til Julie. Michael Schmidt [ie: Schmidth]: K. L. Rahbeck, 1831. [Anonym]: Botanikeren (Frit efter Johan M. Vogl). F. Høegh-Guldberg: Velsignelse. Chr. Winther: Musiken. F. Schaldemose: Menneskets Skytsaander. ff: Ilden (Efter Tegnèr). Schack Staffeldt: Det Uopnaaelige. Hollard-Nielsen: Regnbuen (Skrevet efter Læsningen af Øhlenschlägers Verk). H.C.W.: Digtekunstens Aand. Adam Leo: Tidens Alvorg (Efter Ludvig Uhland). A.P. Liunge: Efter Fraværelsen (Af Th. Moore). S.S. Blicher: Til en haabefuld men tungsindig Yngling. Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Sneegraven. Schack Staffeldt: Den græske Blomsterpige. S.S. Blicher: Hymne efter en Sygdom. J.L. Heiberg: Epilog (Fremsagt af Hr. Instructeur Nielsen den 30 Juni 1831). Claudius Rosenhoff: Rübezahl. S.S. Blicher: Venner i Nød (Frit efter Pheffel [ie: Pfeffel]). H.C. Andersen: Underlige Drømme. Chr. Winther: Maanen og dens Moder (Ideen laant). Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Ung Hakons Knæsætning (Et Dræpling). H.C. Andersen: Tiggeren og hans Hund (Efter Adalbert v. Chamisse) Haste: Brev til en fraværende Søn (paa hans Confirmationsdag fra hans Moder). X...: Venskab. F.J. Hansen: Andagt i Naturen. X...: Med en Knop af en Passionsblomst. Helmina [ie: Sophie Voigt]: Den evige Lampe. [Anonym]: Til hvem der vil. R. Claudius [ie: C. Rosenhoff]: Fortid og Nutid. [Anonym]: Bagtalelsen (Efter Starke). B.S. Ingemann: Skjalden og Tiderne.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Til en haabefuld men tungsindig Yngling, oprindelig trykt i Læsefrugter, bind 9, 1820, side 220-23.
 note til oversat titel Venner i Nød, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr. 14 (5-4-1822), side 105-06.
 note til titel Hymne, efter en Sygdom, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr 16 (19-4-1822), side 121.
kollaps Indhold

[s085] Brachmann, Louise: Duen. Fortælling. Side 85-98 (1838, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Anonym

[s099] Wolff, O. L. B.: Landsbyeskolemester Cyrillus Spangenbecks Autobiograhie. Humoreske. Side [99]-112 (1838, novelle(r))
originaltitel: Autobiographie des Dorfschulmesiters Cyrillus Spangenbeck, 1831
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk i samlingen: Herbstzeitlosen. Erzählungen und Novellen von O.L.B. Wolff. Leipzig, 1831.

[s113] Baczko, von: Ypperstepræsten i Modaba. Malerie. Side [113]-22 (1838, novelle(r))
originaltitel: Der Oberpriester zu Modaba, 1811
af Ludwig von Baczko (1756-1823, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i samlingen: Nachtviolen. Leipzig, 1811.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books

[s123] Sze, G.: Brødrene. Fortælling. Side [123]-36 (1838, novelle(r))
af G. Sze (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Tekster Schaldemose, Fred. Jul.: Censureret Nytaarsgave (1839, tekster)
 Dramatik Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [25a]] Hertuginde de la Vallière. Et Skuespil i fem Acter. Overs. af Frederik Schaldemose. Hofmanden Calderon, en Fortælling. Overs. fra det Engelske ved N. Hee. ♦ Kbh., 1839. xiv + 187 + 110 sider (1839, dramatik) EMP 330 BDsupp:sp792
originaltitel: The Duchess de la Vallière, 1836
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-xiii: Forfatterens Fortale.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [28]] Leila eller Granadas Beleiring. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1839. 329 sider (1839, roman) EMP 330
originaltitel: Leila, 1837
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1857 Senere udgave: Leila eller Granadas Beleiring. Overs. af Frederik Schaldemose. [Ny Udg.]. ♦ 1857. 329 sider
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [22-23]] Sørøveren. Romantisk Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1839. Deel 1-2, 344 + 379 sider (1839, roman) EMP1240
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1822 1. udgave: Sørøveren. 1ste Deel. Oversat. ♦ Kbh., 1822
 Bog (oversætter) Marlinsky (Bestuzjef): Ammalet Beg. En Caucasisk Fortælling, af Marlinsky, oversat af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, paa Boghandler H.C. Kleins Forlag, 1840. 219 sider (1840, roman) 👓
originaltitel: Ammalat-bek, 1832
Detaljer
af Aleksandr Aleksandrovich Bestúzev (1797-1837, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladets bagside: Maa trykkes, Reiersen.
 note til oversat titel Upagineret side: [Tilegnelse til Carl v. Ewald, signeret Oversætteren].
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [24-25]] Anna af Geierstein eller Taagens Datter. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1840-42. Deel 1-2, 344 + 387 sider (1840-42, roman) EMP1240
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1830 1. udgave: Anna af Geierstein. Historisk Roman. ♦ 1830. Deel 1-3, 176 + 186 + 196 sider. (Nyt Bibliothek for Morskabslæsning, 9)
 Bog (oversætter) Musæus: Folkeæventyr. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ A.G. Salomon, 1840. Deel 1-3, 280 + 302 + 292 sider (1840, novelle(r)) EMP2559
Detaljer
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1865 Senere udgave: Folkeæventyr. Overs. af M. Nathansen. ♦ 1865. Deel 1-5, 133 + 133 ´117 + 99 + 111 sider
kollaps Noter
 note til titel På tysk udgivet som samlingerne: Volksmärchen der Deutschen, 1-5, 1782-86.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført med udgivelsesåret 1841.
kollaps Indhold

[1a] Musæus: Krønikebøgerne om de tre Søstre (1840, novelle(r))
originaltitel: Die Bücher der Chronika der drei Schwestern, 1782
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1865 i: Folkeæventyr [1a] Senere udgave: Krønikebøgerne om de tre Søstre
1896 indgår i: Æventyr [d] Senere udgave: Krøniken om de tre Søstre
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[1b] Musæus: Richilde (1840, novelle(r))
originaltitel: Richilde, 1782
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1865 i: Folkeæventyr [1b] Senere udgave: Richilde
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[1c] Musæus: Rolands Vaabendragere (1840, novelle(r))
originaltitel: Rolands Knappen, 1782
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1865 i: Folkeæventyr [1c] Senere udgave: Rolands Svende
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[1d] Musæus: Stum Kjærlighed (1840, novelle(r))
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1a] 1. udgave: Den stumme Kiærlighed. Side 1-57

[1e] Musæus: Dæmon Amor (1840, novelle(r))
originaltitel: Dämon Amo
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1865 i: Folkeæventyr [4c] Senere udgave: Trylleringen
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[2a] Musæus: Legender om Rübezahl (1840, novelle(r))
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1c] 1. udgave: Rübezahl og Gieldsbrevet. Side 88-105 og 106-117

[2b] Musæus: Tro Elskov. (Eller Æventyret à la Marlbrouk) (1840, novelle(r))
originaltitel: Liebestreue (oder das Märchen à la Malbrouk)
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1865 i: Folkeæventyr [3c] Senere udgave: Trofast Kjærlighed
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[2c] Musæus: Libussa (1840, novelle(r))
originaltitel: Libussa
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1865 i: Folkeæventyr [3a] Senere udgave: Libussa
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[2d] Musæus: Det røvede Slør. (Eller Æventyret à la Montgolfier) (1840, novelle(r))
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2d] 1. udgave: Det ranede Slør. Side 127-68

[3a] Musæus: Brøndens Nymphe (1840, novelle(r))
originaltitel: Die Nymphe des Brunnens, 1783
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1865 i: Folkeæventyr [2b] Senere udgave: Nymphen i Brønden
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[3b] Musæus: Skattegraveren (1840, novelle(r))
originaltitel: Der Schatzgräber, 1786
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1865 i: Folkeæventyr [5b] Senere udgave: Skattegraveren
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[3c] Musæus: Bortførelsen. (En Anecdote) (1840, novelle(r))
originaltitel: Die Entführung (Eine Anekdote), 1786
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1865 i: Folkeæventyr [5c] Senere udgave: Bortførelsen. (En Anekdote)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[3d] Musæus: Ulrich med den høie Skulder (1840, novelle(r))
originaltitel: Ulrich mit dem Bühel
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1865 i: Folkeæventyr [4b] Senere udgave: Ulrik med Puklen
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[3e] Musæus: Melechsola [ie: Melechsala]. (Eller Sagnet om Grev Ernst af Gleichen og hans to Koner) (1840, novelle(r))
originaltitel: Melechsala, 1786
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1865 i: Folkeæventyr [5a] Senere udgave: Melechsala
1896 indgår i: Æventyr [c] Senere udgave: Melechsala
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Morier, James: [Samlede Skrivter [1-2]] Hadschi Babas Æventyr. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1840. Deel 1-2, 414 + 446 sider (1840, tekster) EMP1044
originaltitel: The adventures of Hajji Baba of Ispahan, 1824
Detaljer
af James Justinian Morier (1780-1849, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til original titel Kapitel 73-75 trykt på engelsk i: Selections in Verse and Prose. Vol 1, 1831 [redigeret af Carl Mariboe].
 Bog (oversætter) Steffens, Henrich: [Samlede Fortællinger [12-21]] Hvad jeg oplevede. Nedskrevet efter Hukommelsen. ♦ 1840-45. Deel 1-10, 320 + 304 + 320 + 392 + 343 + 312 + 335 + 408 + 336 + 448 sider (1840-45, tekster) EMP2854
originaltitel: Was ich erlebte, 1840-44
Detaljer
af Henrich Steffens (1773-1845)
kollaps Noter
 note til titel Erindringer.
 url Fuld visning, bind 2, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning, bind 3-4, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning, bind 5, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning, bind 6, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning, bind 7-8, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning, bind 9, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning, bind 10, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [26-27]] Allan Cameron. En Roman, efterladt af Walter Scott. Oversat af Frederik Schaldemose. ♦ S.L. Møller, 1841. Deel 1-2, 248 + 272 sider (1841, roman) EMP1240
originaltitel: Allan Caméron, 1841
Detaljer
andet: Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
af Pierre Auguste Callet (1812-1883, sprog: fransk)
af Javelin Pagnon (sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, s. 5-8: Forerindring. Af den franske Oversætter.
 note til original titel Ikke af Scott, men skrevet på fransk af Pierre Auguste Callet og Javelin Pagnon.
 Bog (oversætter) James, G. P. R.: [Historisk-romantiske Fortællinger [16-17]] Attila. Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1841. Deel 1-2, 432 + 440 sider (1841, roman) EMP 834
originaltitel: Attila, 1841
af George Payne Rainsford James (1799-1860, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Morier, James: [Samlede Skrivter [3-4]] Gidselen Zohrab. Overs. fra Engelsk af Frederik Schaldemose. ♦ 1841. Deel 1-2, 420 + 440 sider (1841, roman) EMP1044
originaltitel: Zohrab, the hostage, 1832
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, ? [1841]
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 88
Detaljer
af James Justinian Morier (1780-1849, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-10: Fortale [af forf.].
 note til oversat titel Også udsendt som bind ? og 88 af Gallerie for fremmede Classikere.
 Bog (oversætter) James, G. P. R.: [Historisk-romantiske Fortællinger [7-8]] Hugenotten. En Fortælling om de franske Protestanter. Overs. af Engelsk ved Frederik Schaldemose. ♦ 1841. Deel 1-2, i-xiv, 15-504 + 544 sider (1841, roman) EMP 834
originaltitel: The huguenot, 1841
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 89-90
Detaljer
af George Payne Rainsford James (1799-1860, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-xiv: [Tilegnelse til "Charles Rudolph, Lord Clinton" af forfatteren].
 note til oversat titel Også udsendt som bind 89 og 90 af Gallerie for fremmede Classikere.
 Bog (oversætter) Spindler, C.: Valdborgsnætter. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1841. Deel 1-2, 196 + 192 sider (1841, novelle(r)) EMP2843
originaltitel: Walpurgis-Nächte, 1840
Detaljer
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)
kollaps Indhold

[1a] Spindler, C.: Spaaqvinden i Rottenbrunn. (1705-1706) (1841, novelle(r))
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)

[1b] Spindler, C.: Den sorte Herregud i Tyrol. Et tydsk Folkesagn (1841, novelle(r))
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)

[2a] Spindler, C.: Skiftingen. Hexehistorie fra det syttende Aarhundrede (1841, novelle(r))
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)

[2b] Spindler, C.: Hexetrømmen. Et ungarisk (ruthenisk) Folkesagn (1841, novelle(r))
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Marryat: [Samlede Skrivter [30]] Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider (1841, roman) EMP1010
originaltitel: Masterman Ready, 1841-42
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1858 Senere udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. viii + 263 sider
1880 i: Skrifter [13c] Senere udgave: Masterman Flink eller Skibet "Pacific"s Undergang
1890 i: Skrifter [13c] Senere udgave: Masterman Flink eller Skibet "Pacific"s Undergang
1901 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 33 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. ♦ [Hagerup], 1901. 306 sider. Pris: kr. 1,50
1911 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 33 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1911. 238 sider, illustreret
1940 Senere udgave: Styrmand Flink. Bearb. ved Henry Dahl. ♦ Frederik E. Pedersen, 1940. 116 sider. Pris: kr. 2,50
1941 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Palle Wennerwald. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1941. 168 sider, illustreret
1944 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Carl H. F.Schmidt. ♦ Erichsen, 1944. 256 sider. Pris: kr. 3,50
1948 Senere udgave: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Palle Wennerwald. (7. Opl.). ♦ Erichsen, 1948. 200 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50
1964 Senere udgave: Styrmand Flink. Genfortalt af Kjartan Holm
1965 Senere udgave: Styrmand Flink
kollaps Noter
 note til oversat titel Side v-viii: Fortale [af forfatteren].
 Bog (oversætter) Marryat: [Samlede Skrivter [28-29]] Olla Potrida. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1841. Deel 1-2, i-viii + 9-416 + 429 sider (1841, roman) EMP1010
originaltitel: Olla Potrida, 1840
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side v-viii: Fortale [af forfatteren].
 note til oversat titel Indhold: Del 1: Dagbog paa Fastlandet.
 note til oversat titel Indhold: Del 2: Munken i Sevilla, et Skuespil i fem Acter. - Vest og til V. 3/4 V. - Testamentet, et Lystspil i tre Acter. Den himmelbaae Domino. Moderne Kjøbstædhuse. Veien til Lykken. Kunsten at skrive en Modenovelle [dialog]. Hvordan man skal forfatte en Reisebeskrivelse [dialog]. Hvorledes man skriver en Roman [diaglog]. Legenden om Klokkeklippen. Maaneskin.
 Bog (oversætter) Chamisso, A.: Peter Schlemihl's forunderlige Historie. Overs. af Frederik Schaldemose. Med 16 Træsnit. ♦ 1841. iv + 95 sider (1841, roman) EMP1769
originaltitel: Peter Schlemihls wundersame Geschichte, 1814
Detaljer
af Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
andet: Julius Eduard Hitzig (1780-1849, sprog: tysk)
illustrationer af Adolph Menzel (1815-1905, sprog: tysk)
1888 Senere udgave: Peter Schlemihls vidunderlige Historie. Overs. af P. Strøm. ♦ [1888]. 91 sider. (Dansk Folkebibliothek, 22)
1918 Senere udgave: Peter Schlemihls vidunderlige Historie. Oversat og indledet af Johannes V. Jensen. M. 4 Billeder af A. Schroedter. ♦ Høst, 1918. 106 sider. (De brogede Bøger. Udg. ved Aage Marcus, 1)
1919 Senere udgave: Peter Schlemihl. Oversættelse og Omslagstegn. af Gudmund Hentze. ♦ John Martin, 1919. 110 sider
1950 Senere udgave: Peter Schlemihls wundersame Geschichte
1955 indgår i antologien: To tyske romantiske Fortællinger [a] Senere udgave: Peter Schlemihls vidunderlige Historie. Overs. fra tysk af Johs. V. Jensen
1964 Senere udgave: Peter Schlemihl. E. T. A. Hoffmann, Sylvesternatten. To sælsomme fortællinger. ♦ Skrifola, 1964. 130 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75
1966 indgår i antologien: Tyske romantiske fortællinger [s229] Senere udgave: Peter Schlemihls vidunderlige historie. På dansk ved Johannes V. Jensen. Side [229]-[89]
kollaps Noter
 note til titel Side I-III: [Forfatterens brev til Julius Eduard Hitzig].
 note til titel Træsnittene er af Adolph Menzel.
 Bog antologi: Danske Fabler. Samlede pg idgovme af Frederik Schaldemose. Med 12 Lithographier. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af H.C. Klein, 1842. [4] 150 sider, 12 tavler. Pris: 1 Rbd. (Trykkeri: Trykt i det Seidelinske Officin hos Louis Klein) (1842, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Anonym
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
kollaps Noter
 note til titel 3 upaginerede sider: Indhold [alfabetisk liste].
 note til titel 1 upagineret side: Trykfeil.
 note til titel Omslagslitografiet har: Em. Bærentzen & Co. lith. Inst. Kjöbenhavn.
 note til titel Dansk Bogfortegnelse 1841-58 anfører: Klein i Kbh., Odense, Milo).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Berlingske Tidende No. 79 (31-3-1842), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Afsnit i bog (redigeret) Schiller, Friedrich v.: Digte. Oversatte af Oehlenschlæger, Ingemann, Holst, o. A., samlede af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, A.G. Salomon's Forlag, 1842. 198 sider (1842, digte) 👓
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
oversat af B.S. Ingemann (1789-1862)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 url Artikler om digtene på: Link til ekstern webside Guldaderbloggen
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Holting, Gustav: Fortællerinden (1842, børnebog)
af Karl Gustav Winckelmann (1804-1869, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) James, G. P. R.: [Historisk-romantiske Fortællinger [18-19]] Lidenskabernes Bog tilligemed andre Fortællinger. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1842. Deel 1-2, 254 + 288 sider (1842, novelle(r)) EMP 834
originaltitel: A book of passions, 1839
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, ? [1842]
Detaljer
af George Payne Rainsford James (1799-1860, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udsendt som bind af Galleri for fremmede Classikere.
 Bog (oversætter) Holting, Gustav: Den lille Rødhætte. Børne-Æventyr. Overs. af Frederik Schaldemose. M. 16 Bill. ♦ Steen & S., 1842. 24 sider, illustreret (1842, børnebog)
originaltitel: Das kleine Rotkäppchen, 1840
af Karl Gustav Winckelmann (1804-1869, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) anonym: Mikkel Ræv. En Episk Fortælling efter Reinike Voss af Frederik Schaldemose. Tredie Udgave. Med Lithographier. ♦ Kjøbenhavn, H.C. Kleins Forlag, 1842. 186 sider, 9 litografier (1842, digte) 👓
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Hans Excellence Dr. Greve A.W. v. Moltke, Geheime Stats- og Finants-Minister, förste Deputeret for Finantserne, Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand o.s.v.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Digt, første linie: Hvad ei den gamle Digter kunde sige].
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [28-29]] Robin den Røde. En Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1842-43. Deel 1-2, 380 + 256 sider (1842-43, roman) EMP1240
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1821 1. udgave: Røde Robin. En Fortælling. Overs. af J.C. Boye [ie: C.J. Boye]. ♦ Kbh., 1821. Del 1-2, XVI + 308 +342 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-6: Forfatterens Forerindring.
 Bog Schaldemose, Frederik: Sagn og Eventyr. for Ældre og Yngre til Belæring og Underholdning udvalgte af de fortrinligste tydske, franske og engelske Kilder . Udgivne af Frederik Schaldemose. Med mange Træsnit. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1842. Første-Andet Bind, [2] 254 + [1] 288 sider, illustreret (1842, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Første Bind, upagineret side: [Forord].
 note til oversat titel Første Bind, upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel Andet Bind, upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Holting, Gustav: Svend Tomling (1842, børnebog)
af Karl Gustav Winckelmann (1804-1869, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Ainsworth, W. H.: Tower i London. En Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1842. Deel 1-3, 290 + 342 + 406 sider (1842, roman) EMP 157
originaltitel: The Tower of London, 1840
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 112
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 115
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 118
Detaljer
af William Harrison Ainsworth (1805-1882, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udsendt som bind 112, 115 og 118 af Galleri for fremmede Klassikere.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog (oversætter) Helmuth, Paul [ie: Hellmuth, Paul]: Agathe, den unge Opdragerinde. En Samling af Fortællinger, Parabler, Æventyr, Fabler og Myther, for at vække den religiöse og sædelige Fölelse hos den modnere Ungdom. Oversat af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & S., 1843. 279 sider + 6 tavler (1843, børnebog)
originaltitel: Agathe, die junge Erzieherin, 1839
Detaljer
af Paul Hellmuth (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også: Med sex Staalstik af Englands förste Kunstnere.
 Bog (oversætter) Morier, James: [Samlede Skrivter [7-8]] Ayessa Pigen fra Kars. Overs. fra Engelsk af Frederik Schaldemose. ♦ 1843. Deel 1-2, I-VIII + 9-400 + 432 sider (1843, roman) EMP1044
originaltitel: Ayesha, 1834
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 126
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 129
Detaljer
af James Justinian Morier (1780-1849, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side V-VIII: Tilegnelse til de Reisende i Orienten [signeret "Forfatteren"].
 note til oversat titel Også udsendt som bind 126 og 129 af Galleri for fremmede Klassikere.
 Bog (oversætter) Morier, James: [Samlede Skrivter [5-6]] Hadschi Baba's Eventyr i England. Overs. fra Engelsk af Frederik Schaldemose. ♦ 1843. Deel 1-2, 352 + 320 sider (1843, roman) EMP1044
originaltitel: The adventures of Hajji Baba in England, 1828
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 123-24
Detaljer
af James Justinian Morier (1780-1849, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udsendt som bind 123 og 124 af Galleri for fremmede Klassikere.
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [30-31]] Klosteret. En romantisk Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1843-44. Deel 1-2, 368 + 287 sider (1843-44, roman) EMP1240
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1823-24 1. udgave: Klosteret. En romantisk Skildring. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1823-24. Deel 1-3, 200 + 208 + 214 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-54: Kapitain Clutterbucks Brev til Forfatteren af Waverley [og] Forfatteren til Waverleys Svar.
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: [Samlede Skrifter [110-117]] Mercedes af Castilien. En Roman fra Columbus' Dage. Overs. fra Engelsk ved Frederik Schaldemose. ♦ 1843. Hefte 110-117, Deel 1-2, 395 + 400 sider (1843, roman) EMP 448
originaltitel: Mercedes of Castile, 1840
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Hefte 1, side 5-8: Fortale [af forf.].
 Bog (oversætter) anonym [Mellin, G. H.]: Naëma. En Novelle efter det Svenske. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Schubothe, 1843. 119 sider (1843, roman) EMP3436
originaltitel: Naema, 1839
Detaljer
af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til original titel Oversat efter: Naema, eller Den första jorsalafararen, 2. uppl. 1839 [1. uppl. i: Vinterblommor för 1839].
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [36-39]] Den sidste Lehnsherre. Overs. fra Engelsk af Frederik Schaldemose. ♦ 1843. Deel 1-4, 344 + 402 + 276 + 287 sider (1843, roman) EMP 330
originaltitel: The last of the barons, 1843
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 131
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 133
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1864 i: Historiske romaner [4] Senere udgave: Den sidste Lehnsherre. ♦ 1863. 808 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udsendt som bind 131, 133, ? og ? af Galleri for fremmede Klassikere.
 Bog (oversætter) Sue, E.: Paris' Mysterier. ♦ 1843. Deel 1-8, 230 + 298 + 256 + 259 + 261 + 256 + 207 + 102 sider (1843, roman) EMP4686
originaltitel: Les mystères de Paris, 1842-43
se også: Provindsernes Mysterier
del af: Dagen
Detaljer
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1843 Senere udgave: Paris' Hemmeligheder. Overs. fra Fransk af H. ♦ 1843. Deel 1-4, ? + ? + ? + 195 sider
1847-55 Senere udgave: Paris' Mysterier. Overs. af C. Dick. ♦ 1847-55. Deel 1-7, 416 + 544 + 469 + 461 + 479 + 406 + 417 sider. (Fremmede Belletrister, 60-66)
1854-55 Senere udgave: Paris' Mysterier. Overs. af L. Møller. ♦ 1854-55. Deel 1-8, 286 + 374 + 263 + 344 + 350 + 346 + 277 + 130 sider, illustreret
1867-68 Senere udgave: Paris' Mysterier. Overs. af L. Møller. [2. Udgave]. Udg. af "Søndags-Posten". ♦ 1867-68. Deel 1-8, 287 + 336 + 292 + 272 + 283 + 276 + 218 + 109 sider, illustreret
1886-87 Senere udgave: Paris' hemligheter
1897 Senere udgave: Paris' Mysterier. ♦ [1897]. Del 1-3, 275 + 232 + 189 sider (kvartformat)
1902 Senere udgave: Paris' Mysterier. ♦ Svendborg, V. Westermann, 1902. 16 sider. Pris: kr. 0,10
1902 Senere udgave: Paris' Mysterier. Oversat af C. Dick. ♦ 1902. [Bind] I, 488 sider
1912 Senere udgave: Paris' Mysterier. ♦ (Universalforlaget. Wm. Sørensen) E. Harck, 1912. I-IV, 186 + 194 + 192 + 182 sider
1925 Senere udgave: Paris' Mysterier. ♦ Bogforlaget National, 1925. I-VIII, 188 + 188 + 188 + 186 + 186 + 188 + 188 + 186 sider. Pris: kr. 16,00
1932 Senere udgave: Paris' Mysterier. ♦ "Ude og Hjemme"s Forlag, 1932. 304 sider
1947-53 Senere udgave: Paris' Mysterier
1956 Senere udgave: Paris' mysterier. Roman. Overs. fra fransk. [Ny udg.]. ♦ Horison, [1956]. 191 sider. (Berømte Romaner, 10)
kollaps Noter
 note til titel På fransk udgivet i: Journal des débats, fra 19-6-1842 til 15-10-1843.
 note til oversat titel Del 1-4 angiver på titelblad: Aftryk af "Dagens Feuilleton". Udg. af L. J. Fribert.
 note til oversat titel Del 5-8: Overs. af Frederik Schaldemose.
 note til oversat titel Del 8 har undetitlen: Geroldstein.
 note til oversat titel Del 8, side 95-102: [To breve fra E.S. til henholdsvis udgiveren og redaktøren af "Journal des debats"].
 note til oversat titel Del 8, side 102: [Note lover oversættelse] af "Mystères de province", som af d'Hrr. H. de Balzac, Charles Ballard, Frédéric Soulié og Alphonse Brot ere udgivne som Sidestykker til "Mystères de Paris" [dansk titel: Provindsernes Mysterier, 1844].
 note om føljeton Føljeton i Dagen fra 11-7-1842 til 16-6-1843 (uafsluttet, da avisen ophørte brat), Anden Deel startede 2-1-1843, Femte Deel startede 9-5-1843.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1912 (stumfilm). Liste over filmene på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Dagen på: Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 23-6-1843, side 2 [oversættelse af brev (om de fattiges kår) til redaktøren af Journal des Débats, signeret: Paris, den 13de Juni, Eugène Sue].
 Litteraturliste Medtaget på: Karsten Wind Meyhoff: Forbrydelsens elementer. Kriminalliteraturens historie fra Poe til Ellroy. Informations Forlag, 2009 Web link link til hele listen Ti gode titler fra krimiens pionertid.
 Bog (oversætter) Morier, James: [Samlede Skrivter [11-12]] Abel Allnut. Overs. fra Engelsk af Frederik Schaldemose. ♦ 1844. Deel 1-2, I-VI + 7-384 + 408 sider (1844, roman) EMP1044
originaltitel: Abel Allnutt, 1837
Detaljer
af James Justinian Morier (1780-1849, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side V-VI: Indledning [af forf.].
 Bog (oversætter) Fullerton, Georgiana: Ellen Middleton. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Schubothe, 1844-45. Deel 1-2, 324 + 288 sider (1844-45, roman) EMP 614
originaltitel: Ellen Middleton, 1844
af Georgiana Charlotte Fullerton (1812-1885, sprog: engelsk)
 Bog Schaldemose, F.: Krønnike-Lises Æventyr eller Fyenske Sagn. ♦ Schubothe, 1844 (1844, roman)
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [40a]] Penge. En Comedie i fem Acter. Søkapitainen eller Fødselsretten, et Drama i fem Akter. Overs. fra Engelsk af Frederik Schaldemose. ♦ 1844. Steen, 295 sider (1844, dramatik) EMP 330
originaltitel: Money, 1839
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 152
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udsendt som bind 152 af Galleri for fremmede Klassikere.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [40b]] Søcapitainen eller Fødselsretten, et Drama i fem Akter. Overs. fra Engelsk af Frederik Schaldemose. ♦ 1844 (1844, dramatik) EMP 330
originaltitel: The sea captain, 1839
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Marryat, Frederick: [Samlede Skrivter [35-36]] Monsieur Violets Reiser og Æventyr i Californien, Sonora og det vestlige Texas. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1844. Deel 1-2, i-viii + 9-381 + 364 sider (1844, roman) EMP1010
originaltitel: Narratives of the travels and adventures of M. Violet in California, 1843
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1868 i: Samlede Skrifter [31-32] Senere udgave: Fortælling om Monsieur Violets Reiser og Hændelser i Kalifornien, Sonora og det vestlige Texas. ♦ 1868. Deel 1-2, 311 + 292 sider
1884 i: Skrifter [18] Senere udgave: Fortælling om den unge Franskmand Violets Rejser og Hændelser i Kalifornien, Sonora og det vestlige Texas. Af Kaptejn Marryat. Ved J. P. V. Petersen. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1884. 400 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Traps Etabl., Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side v-viii: Fortale [af forfatteren].
 Bog (oversætter) Trollope, Frances: Enken Barnaby. Fortælling. [Overs. af Fr.Jul. Schaldemose]. Udgivet og forlagt af Ludvig Jordan. ♦ 1844. Deel 1-4, 230 + 262 + 222 + 240 sider (1844, roman) EMP1379
Detaljer
af Frances Trollope (1779-1863, sprog: engelsk)
udgiver: Ludvig Jordan (1813-1889)
1844 1. udgave: Enken Barnaby. En Fortælling. Overs. fra Engelsk; udgivet af Ferdinand Bræmer. ♦ 1844. Deel 1-2, 567 + 540 sider
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [32-33]] Abbeden. En Fortsættelse af Klosteret. Overs. af Frederiks Schaldemose. ♦ 1845-46. Deel 1-2, 348 + 359 sider (1845-46, roman) EMP1240
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1823 1. udgave: Abbeden. En romantisk Skildring. Overs. af A. Rasmussen. ♦ 1823. Deel 1-3, 235 + 244 + 272 sider
 Bog (oversætter) James, G. P. R.: [Historisk-romantiske Fortællinger [32-34]] Arabella Stuart. En Fortælling. Overs. efter Engelsk af Frederik Schaldemose. ♦ 1845. Deel 1-3, 282 + 286 + 288 sider (1845, roman) EMP 834
originaltitel: Arabella Stuart, 1844
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 154
Detaljer
af George Payne Rainsford James (1799-1860, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udsendt som bind 154, ? og ? af Galleri for fremmede Klassikere.
 Bog (oversætter) Holting, Gustav: Askepot (1845, børnebog)
af Karl Gustav Winckelmann (1804-1869, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) James, G. P. R.: [Historisk-romantiske Fortællinger [35-37]] Corse de Leon eller Røveren. Overs. efter Engelsk af Frederik Schaldemose. ♦ 1845. Deel 1-3, 271 + 276 + 300 sider (1845, roman) EMP 834
originaltitel: Corse de Leon, 1841
af George Payne Rainsford James (1799-1860, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Dumas, Alexandre: [Samlede Skrivter [1-8]] Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397 (1845, roman) EMP4008
originaltitel: Le comte de Monte-Christo, 1845-46
del af: Flyveposten
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
1855-56 Samhørende, fortsættes af (2. del): Dødningehaanden. Roman af F. Le Prince. Fortsættelse af Romanen: "Greven af Monte-Christo", af Alexander Dumas. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Boghandler A. Levy, 1855-56. 1.-6. Deel, 143 + 132 +129 + 130 + 138 + 125 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Davidsen)
1855 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. [Overs. af Frederik Schaldemose]. ♦ Levy, 1855. Deel 1-8, (238 + 1 portræt) + 228 + 274 + 236 + 249 + 257 + 243 + 326 sider
1866-67 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. Roman. Overs. af M. Svendsen. Udg. af C. J. Hornum. ♦ [1866-67]. Deel 1-6, 324 + 364 + 354 + 308 + 272 +282 sider
1880-81 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. Roman. Føljeton til "Dags-Avisen". ♦ 1880-81. Del 1-6, 359 + 447 + 483 + 301 + 353 + 375 sider
1894 Senere udgave: Greven af Monte Christo. [Med nye Illustrationer af danske Kunstnere]. ♦ Kjøbenhavn, Laurits Eibys Forlag, 1894. Bind I-III, 340 + 355 + 350 sider, illustreret
1897 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. ♦ Albert Cammermeyers Forlag - Lars Swanstrøm, 1897. 848 sider
1907-08 Senere udgave: Greven af Monte Christo. Roman. ♦ Aarhus, Alb. Bayer, 1907-08. [Bind] I-VI, 274 + 423 + 404 + 424 + 285 + 309 sider
1894 Senere udgave: Greven af Monte Christo. Med Illustrationer af danske Kunstnere. ♦ Kjøbenhavn, Laurits Eibys Forlag, 1894. Bind I-III, 342 + 358 + 340 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50
1908 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. ♦ Strandberg, 1908. 142 sider. Pris: kr. 1,25
1912 Senere udgave: Greven af Monte Christo. ♦ Frederiksberg Biblioteks Forlag, 1912. [Bind] I-VI, 1120 sider
1912 Senere udgave: Greven af Monte Christo. Roman. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1912. [Bind] I-VI, 186 + 198 + 200 + 168 + 156 + 148 sider
1917 Senere udgave: Greven af Monte Christo. ♦ Frederiksberg Kunstforlag [ikke i Bogh.], 1917. [Bind] I-VI, 232 + 256 + 224 + 176 + 192 + 160 sider, illustreret
1918-19 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. Roman. ♦ Kunstforlaget "Danmark" [ikke i Bogh.], 1918-19. [Bind] I-VI, 186 + 204 + 202 + 170 + 158 + 152 sider
1928 Senere udgave: Greven af Monte Christo. ♦ Gyldendal, 1928. [Bind] I-III, 350 + 366 + 328 sider. Pris: kr. 6,00
1931 Senere udgave: Greven af Monte Christo. Roman. Illustr. af Gavarni og Johannot. (Uforkortet dansk Udg. efter "Le comte de Monte-Cristo" af R. L. E. Stevns). ♦ Bogforlaget »Gefion«, 1931. [Bind] I-III, (328 sider + 9 tavler) + (324 sider + 8 tavler) + (298 sider + 8 tavler)
1935 Senere udgave: Greven af Monte Christo. [Ny Udg.] ♦ (Aarhus), Gyldendal, 1935. [Bind] I-III, 338 + 364 + 332 sider
1948 Senere udgave: Greven af Monte Christo. (Overs. af Poul Honoré. Bearbejdet Udg.). ♦ Ungdommens Forlag, 1948. 318 sider. Pris: kr. 5,25
1955 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. [Ny udg.]
1968 Senere udgave: Greven af Monte-Christo. Roman. Uforkortet dansk udg. efter "Le comte de Monte-Christo"
1971 Senere udgave: Greven af Monte Christo. ♦ Forlaget I.K., [1971]. 48 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i 18 afsnit i: Le Journal des débates, fra 28-8-1844 til 26-11-1844 og fra 20-6-1845 til 15-1-1846.
 note til oversat titel På dansk også udgivet separat.
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten (anden oversættelse?), første afsnit i Aftenposten Nr. 1 1847, Tillægsblad til "Flyveposten" Nr. 219 (21-9-1847) til 7-11-1848.
 url Fuld visning af oversættelsen i Flyveposten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) James, G. P. R.: [Historisk-romantiske Fortællinger [40-42]] Arrah Neil eller Forrige Tider. Oversat efter Engelsk af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, Bog- og Papirhandler C. Steens Forlag, 1846. Deel 1-3, 280 + 256 + 238 sider (1846, roman) EMP 834
originaltitel: Arrah Neil, 1845
Detaljer
af George Payne Rainsford James (1799-1860, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, Anden Deel, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (digte) antologi: Danske Kjæmpeviser. Ældre og Nyere. Udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, Brødrene Berling, 1846. [7] sider + 862 spalter + [1] side (1846, digte)
Detaljer
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Høivelbaarne Herre, Herr' Grev Gregers Christian Raben, Hofjægermester, Doctor Philosophiæ etc.
 note til titel Upagineret side: Forerindring [signeret: Fr. Schaldemose].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Spalte [855]-62: Forklaring over vanskelige og forældede Ord.
 note til titel Upagineret side: Rettelser.
 note til titel Bogen består af 3 afdelinger: [Spalte 1-392:] Første Afdeling, Vedels Samling af Kjæmpeviser, aftrykt efter Udgaven trykt paa Himmelbiærget ved Ribe. [Spalte 393-772:] Anden Afdeling, Peder Syvs Fortsættelse af Vedels Samling af Kjæmpeviser. [Spalte 773-854:] Tredie Afdeling, Nyere Kjæmpeviser [Forfatterens navn anført i indholdsfortegnelsen].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Féval, Paul: Molly-Maguirerne eller De natlige Hævnere. ♦ Steen & Søn, 1846. Deel 1-4, 262 + 269 + 240 + 264 sider (1846, roman) EMP4172
originaltitel: La quittance de minuit, 1846
Detaljer
af Paul Féval (1817-1898, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Også med titelblad: Samlede Skrivter. Bind 1-4, 1846 [mere udkom ikke].
 Bog (oversætter) Holting, Gustav: Perspectivkassen (1846, børnebog)
af Karl Gustav Winckelmann (1804-1869, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Holting, Gustav: Tidsfordriv for Børn (1846, børnebog)
af Karl Gustav Winckelmann (1804-1869, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Trollope, Frances: Ungdommelig Kjærlighed. En Roman. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1845-46. Deel 1-2, 333 + 480 sider (1846, roman) EMP1383
originaltitel: Young Love, 1844
af Frances Trollope (1779-1863, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Dumas, Alexandre: [Samlede Skrivter [14-19]] En Læges Mindeskrivter. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1846-47. Deel 1-6, 220 + 256 + 232 + 232 + 232 + 236 sider (1846-48, roman) EMP4008
originaltitel: Memoires d'un médecin [1. del], 1846-48
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
1848 i: Samlede Skrivter [31-35] Samhørende, fortsættes af (2. del): En Læges Mindeskrivter. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1848. Deel 7-11, 252 + 304 + 272 + 236 + 199 sider
1847 Senere udgave: En Læges Memoirer. ♦ Flyvepostens Feuilleton
1932 Senere udgave: En Læges Erindringer. Joseph Balsamo. Roman. (Uforkortet dansk Udg. efter »Mémoires d'un médecin« oversat af Hartvig Thomsen). ♦ Bogforlaget »Gefion« (Linnésgade 24), 1932. [Bind] I-III, 320 + 318 + 336 sider
 Bog (oversætter) anonym: Beo-Wulf og Scopes Widsið. To angelsaxiske Digte, med Oversættelse og oplysende Anmærkninger udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos C. Steen, 1847. 188 sider (1847, digte) 👓
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Fortale.
 note til oversat titel Med parallel angelsaksisk og dansk tekst. Den danske tekst trykt med fraktur.
 note til oversat titel Side 176 starter det andet digt, hvor titlen staves Scópes Widsið, og titlen er oversat til: Sangerens Reise.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Scott, Walter: [Samlede Skrifter [34-35]] De Forlovede. En Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1847-48. Deel 1-2, 247 + 264 sider (1847-48, roman) EMP1240
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1827 1. udgave: De Forlovede. Fortælling. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1827. Deel 1-2, 298 + 326 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fortællinger om Korsfarerne, 1.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [41-43]] Lucretia eller Nattens Børn. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1847. Deel 1-3, i-xii, 13-408 + 283 + 255 sider (1847, roman) EMP 330
originaltitel: Lucretia, 1846
del af: Flyveposten
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1864 Senere udgave: Lucretia eller Nattens Børn. Roman. ["Flyveposten"s Tillæg]. ♦ 1864. Deel 1-3, 359 + 251 + 220 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side v-xii: Fortale [af forf.].
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten fra 2-1-1847.
 url Fuld visning af teksten fra Flyveposten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) anonym: Den velgjørende Fee eller Børneøen. Oversat af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & S., 1847. 45 sider, illustreret (1847, børnebog)
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 8 træsnit.
 Bog (oversætter) Gogol, N. V.: Kosakhøvdingen (1847, roman)
originaltitel: Taras Bulba, 1835
del af: Verdens-romanen
del af: Land og Folk
Detaljer
af Nikolaj Vasiljevitj Gogol (1809-1852, sprog: russisk)
illustrationer i periodicum: E. Kibrika (sprog: ukendt)
1886 Senere udgave: Taras Bulba. Hetman ved Kosakkerne. Oversat af L. Kragballe. ♦ Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag, 1886. 200 sider
1910 Senere udgave: Taras Bulba. Kosakobersten. I ny Oversættelse ved Søren Lihme. ("Kristeligt Dagblad"s Feuilleton). ♦ "Kristeligt Dagblad"s Forlag, 1910. 214 sider
1936 Senere udgave: Taras Bulba. Udg. af Jul. Wulff. ♦ Jul. Wulff [ikke i boghandlen], 1936. 64 sider
1944 Senere udgave: Taras Bulba. Roman fra Sydruslands Kosakstepper. (Overs. fra russisk af Erik Horskjær). ♦ Carit Andersen, 1944. 174 sider
1957 indgår i: Taras Bulba [a] Senere udgave: Taras Bulba
1960 Senere udgave: Taras Bulba
kollaps Noter
 note til titel På russisk trykt i samlingen Mirgorod, 1835. Udgivet 1842 i revideret og udvidet udgave.
 note om føljeton Føljeton i Land og Folk fra 25-7-1952 til 2-10-1952 i 67 afsnit, under titlen: Taras Bulba. Roman fra Sydruslands kosakstepper. Illustrationer af E. Kibrika [På russisk udkom den illustrerede udgave 1952]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1909 (stumfilm). Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog (oversætter) Dumas, Alexandre: [Samlede Skrivter [20-22]] Ridder de Maison-Rouge. Episode fra 1793. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1846-47. Deel 1-3, 248 + 244 + 278 sider (1847, roman) EMP4008
originaltitel: Le chevalier de Maison-Rouge, 1845-46
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
1855 Senere udgave: Frivillig til Døden. Historisk Roman fra den franske Revolution. Overs. af L. P. [ie: Pflueg]. ♦ L.V. Pflug, 1855. 240 sider
1948 Senere udgave: Le chevalier de maison-rouge. Abrégé et simplifié à l'usage des classes. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 72 sider. Pris: kr. 2,50
 Bog (oversætter) Hage, J. van der [ie: den]: Faarehyrden. En historisk Roman. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ Schubothes Boghandel, 1848-49. Deel 1-6, 316 + 338 + 314 + 262 + 345 + 290 sider (1848-49, roman) EMP3219
originaltitel: De schaapherden, 1838
af Jan Frederik Oltmans (1806-1854, sprog: hollandsk)
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [47-49]] Harold, den Sidste af de angelsachsiske Konger. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1848-49. Deel 1-3, 384 + 309 + 368 sider (1848-49, roman) EMP 330
originaltitel: Harold, or the Last of the Saxon Kings, 1848
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1862 i: Historiske romaner [1] Senere udgave: Harald, Saxernes sidste Konge. ♦ 1862. Del 1-2, 339 + 304 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 3-14: Dedications-Brev til Sir C.T. D'Eyncour [1848].
 url Wikipedia-artikel om Charles Tennyson d'Eyncourt (1784-1861). Link til ekstern webside en.wikipedia.org
 Bog (oversætter) Dumas, Alexandre: [Samlede Skrivter [31-35]] En Læges Mindeskrivter. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1848. Deel 7-11, 252 + 304 + 272 + 236 + 199 sider (1848, roman) EMP4008
originaltitel: Memoires d'un medecin [2. del], 1846-48
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
1846-48 i: Samlede Skrivter [14-19] Samhørende, 2. del af: En Læges Mindeskrivter. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1846-47. Deel 1-6, 220 + 256 + 232 + 232 + 232 + 236 sider
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Schaldemose, F.: Prinds Alis Hævn. Tryllefarce i 2 Akter med Sange. ♦ H.P. Møller, 1850 (1850, dramatik)
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog Schaldemose, F.: Helten Villisem. Med Musik. ♦ H.P. Møller, 1851 (1851, digte)
 Tekster Schaldemose, F.: Prikkeltorne. Udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Udgiveren, 1851. 1-4 Bind (1851, humor)
Detaljer
1851 Senere udgave: Rasmusine eller Den belønnede Dyd. Et Heltedigt i sex Sange. ♦ Kjøbenhavn, Forfatteren, 1851. 27 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom som ugeblad.
 note til titel 2. Oplag, 1851. Bind 1.
 note til titel Bind 1, 2. oplag og 3. Bind beslaglagt.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel bind 2 starter på pdf-side 197, bind 3 starter på pdf-side 389, bind 4 starter på pdf-side 581, bind 1, 2. oplag, start pdf-side 773 (siderne 1-112).
 anmeldelse Hertil udkom: Et Alvorsord til Stinkdyret "Prikkeltornen" og Consorter fra Slagter: "21" [ie: H.C. Wosemose]. 1851. [8] sider.
 Litteraturliste Medtaget på: Anklagede og forbudte skrifter. Forsøg på en oversigt Web link link til hele listen Kommentar til listen: Nogle numre beslaglagt.
 Bog Schaldemose, F.: Rasmusine eller Den belønnede Dyd. Et Heltedigt i sex Sange. ♦ Kjøbenhavn, Forfatteren, 1851. 27 sider (1851, humor)
Detaljer
1851 1. udgave: Prikkeltorne. Udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Udgiveren, 1851. 1-4 Bind
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Prikkeltorne.
 note til titel Anden meget forøgede Udgave, med et Anhang: den forlorne Dronnings Krone. 1851. 32 sider.
 note til titel Sjette Udgave [ie: oplag], 1851.
 note til titel Dømt til konfiskation på grund af utugtigt indhold.
 Bog Morten Thing: Pornografiens historie i Danmark. Aschehoug, 1999: side 28, uddrag side 173-74 (originalens siderne 12-13).
 Litteraturliste Medtaget på: Anklagede og forbudte skrifter. Forsøg på en oversigt Web link link til hele listen Kommentar til listen: Konfiskeret.
 Bog Schaldemose, F.: Fabler for Ungdommen. Med 20 Lithographier og Forf. Portr. ♦ H.P. Møller, 1852. viii + 167 sider, illustreret (1852, novelle(r))
 Tekster Schaldemose, F.: Rasmusinebogen. ♦ [ikke i boghandlen], 1852. 108 sider (1852, humor)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Beslaglagt.
 Bog (oversætter) Prévost d'Exiles: Manon l'Escaut. Novelle. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1852. Første Afdeling, 142 sider (1852, roman) EMP4556
originaltitel: Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut, 1731
del af: Verdens-romanen
Detaljer
af Antoine-François Prévost d'Exiles (1697-1763, sprog: fransk)
1891 Senere udgave: Manon Lescaut. Med en Fortale af Jules Janin. Paa Dansk med M. Cohen og S. Prahl. ♦ Gyldendal, 1891. xxvi + 248 sider. Pris: kr. 5,00
1905 Senere udgave: Manon Lescaut. Paa Dansk ved M. Cohen og S. Prahl. ♦ Gyldendal, 1905. 266 sider. Pris: kr. 2,50
1907 Senere udgave: Manon Lescaut. Paa Dansk ved Fritz de Zepelin. ♦ A. Christiansen, 1907. 188 sider. Pris: kr. 1,50
1914 Senere udgave: For hendes Skyld -. En Fortælling om Manon Lescaut og Malteserridder Des Grieux. Oversat af Gudrun Gregersen. ♦ Martin, 1914. 169 sider
1919 Senere udgave: Manon Lescaut. Oversat af Aage Ring. ♦ Fergo, 1919. 128 sider
1936 Senere udgave: Manon Lescaut. (Særudg.). ♦ [ikke i boghandlen], 1936. 64 sider
1942 Senere udgave: Manon Lescaut. (Tegninger af Ebbe Sadolin. Forord af Hakon Stangerup. Overs. af Ditlef von Zeppelin). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1942. 216 sider, illustreret. Pris: kr. 13,50
1946 Senere udgave: Manon Lescaut. (Overs. af Ditlef von Zeppelin). ♦ Thaning & Appel, 1946. 142 sider. Pris: kr. 2,00
1966 Senere udgave: Manon Lescaut. Oversat af Vibeke Grubbe. ♦ Artemis, 1966. 148 sider
1975 Senere udgave: Manon Lescaut. Af Abbed Prévost. Efterskrift af Hakon Stangerup. Ill. af Ebbe Sadolin. Overs. af Ditlef von Zeppelin. ♦ Lademann, [1975]. 222 sider, illustreret
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Prevosts Manon Lescaut, side 468-86.
 Bog (oversætter) Dumas, Alexandre: Greven af Monte-Christo. [Overs. af Frederik Schaldemose]. ♦ Levy, 1855. Deel 1-8, (238 + 1 portræt) + 228 + 274 + 236 + 249 + 257 + 243 + 326 sider (1855, roman) EMP4052
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
kollaps Noter
 note om oplag [2. Oplag], Levy & Siems, 1866, 238 + 228 + 274 + 234 + 251 + 257 + 240 + 312 sider.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: Leila eller Granadas Beleiring. Overs. af Frederik Schaldemose. [Ny Udg.]. ♦ 1857. 329 sider (1857, roman) EMP 344
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1839 i: Samlede Skrivter [28] 1. udgave: Leila eller Granadas Beleiring. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1839. 329 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Titelbladet anfører "Samlede Skrivter. Bd. 28. 1857".
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: Devereaux. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved Frederik Schaldemose. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. Deel 1-3, 296 + 386 + 286 sider (1858, roman) EMP 345
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1833-34 i: Samlede Skrivter [4-6] 1. udgave: Devereaux. En Fortælling. Af det Engelske overs. ved J.R. Reiersen. ♦ 1833-34. Deel 1-3, 296 + 383 + 288 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5-6: Selvbiographens Indledning [signeret Morton Devereux].
 note til oversat titel På smudstitelblad kaldet "Samlede Skrifter" uden bindangivelse.
 Bog (oversætter) Marryat: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. viii + 263 sider (1858, roman) EMP1010
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider
 Bog (oversætter) anonym: Mikkel Ræv. En episk Fortælling efter Reinike Voss, af F. Schaldemose. M. 6 Lith. 4. Udg. ♦ Wøldike, 1861 (1861, digte)
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
 Bog (digte) antologi: Efterklang. Mindre Digte af Fr. Schaldemose, N. Søtoft, C.J. Boye, Chr. Wilster, F.J. Hansen Chr. Juul, P.L. Møller, Chr. Trojel, ... i Udvalg og med biografiske Notitser af H. R. ♦ Chr. Steen & Søn, 1868 [ie: 1867]. 188 sider (1868, digte) 👓
Detaljer
noter af Vilhelm Møller (1846-1904)
digte af Nicolai Søtoft (1790-1844)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Christian Juul (1813-1854)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Frederik Christian Ludvig Trojel (1815-1867)
digte af Just Homann (1819-1850)
digte af F.C. Hillerup (1793-1861)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Emanuel Nyboe (1780-1840)
digte af H.A. Timm (1800-1866)
kollaps Noter
 note til titel Fulde undertitel: mindre Digte af Fr. Schaldemose, N. Søtoft, C. I. Boye, Chr. Wilster, F. I. Hansen, Chr. Juul, P. L. Møller, Chr. Trojel, I. Homann, F. C. Hillerup, Sophus Zahle, E. Nyboe og H. A. Timm.
 note til titel Annonceret udkommet i Adresseavisen 27-11-1867.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Schaldemose, Fr.: ["Pluk" [5s099]] Min Trosbekjendelse. Side 99-102 (1877, digte) 👓
 Bog (oversætter) Schaldemose, Frederik: Mikkel Ræv. Bearbejdet ved O. Thyregod. Illustreret af Helving. 1914. 135 sider, illustreret. (»Vor Ven«s Bøger, Nr. 26) (1914, børnebog)
serietitel: »Vor Ven«s Bøger, 26
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
bearbejdelse: Oskar Thyregod (1875-1944)
illustrationer af uidentificeret
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden