Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Chr. Winther (1796-1876)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (digte) antologi: Juletræet. En Samling originale Fortællinger og Digte. Udgiven af A. P. Liunge. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1821. [2] 240 sider (1821, samling) BD4:sp163 👓
Detaljer
udgiver: A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Finnur Magnússon (1781-1847)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Nicolai Søtoft (1790-1844)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
digte af Carl Holger Visby (1801-1871)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
kollaps Noter
 note til titel I annonce i Adresseavisen 29-12-1821, side 3 også betegnet: Nytaarsgave for 1822.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s018] Liunge, A. P.: De tvende Gravhøie. side 18-34 (1821, novelle(r))
af A.P. Liunge (1798-1879)

[s086] Søtoft: Den brudte Myrthe. (Octoberfortælling). side 86-104 (1821, novelle(r))
af Nicolai Søtoft (1790-1844)

[s134] Søtoft: Kong Gustavs Varsler. Side 134-43 (1821, novelle(r))
af Nicolai Søtoft (1790-1844)
 Bog Winther, Chr.: Digte. Kbh., 1828 (1828, digte) BD4:sp254
Detaljer
1832 Senere udgave: Digte, gamle og nye. [2. Udg.]. ♦ Kbh., 1832
1839 Senere udgave: Digte, gamle og nye. 3. Udg. ♦ Kbh., 1839
1854 Senere udgave: Digte, gamle og nye. 5. Udg. ♦ Reitzel, 1854
1862 Senere udgave: Digte, gamle og nye. 6. Udg.
1877 Senere udgave: Digte, gamle og nye. 7. Udg.
1882 Senere udgave: Digte, gamle og nye. 8. Udg.
 Bog Winther, Chr. og H. P. Lyngbye: Hvile paa Vandringen. Af Chr. Winther og H. P. Lyngbye. ♦ [U.St., 1828]. 2 Blade (1828, digte) BD4:sp254
af Hans Peter Johan Lyngbye (1803-1834)
 Bog anonym [Winther, Chr.]: Sang den 5. December 1829. U.St., [1829]. 2 Blade (1829, digte) BD4:sp254
 Bog Winther, Chr.: Digte, gamle og nye. [2. Udg.]. ♦ Kbh., 1832 (1832, digte) BDsupp:sp781
Detaljer
1828 1. udgave: Digte. Kbh., 1828
 Bog (oversætter) Speckter, Otto: Halvhundrede Fabler for Börn. tegnede og digtede af Otto Speckter [ie: teksten af Johann Wilhelm Hey]. Oversatte af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1834. [50] blade, illustreret (1834, børnebog) BDsupp:sp503 👓
originaltitel: 50 Fabeln für Kinder, 1833
Detaljer
illustrationer af Otto Speckter (1807-1871, sprog: tysk)
tekst af Johann Wilhelm Hey (1789-1854, sprog: tysk)
1848 Senere udgave: Halvhundrede Fabler for Børn. Af W. Hey, med Billeder af Otto Speckter. Oversatte af Christian Winther. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1848. [50] blade, illustreret
1905 Senere udgave: Fabler for Børn. Med Bill. af O. Speckter. Oversatte af Chr. Winther. ♦ Gyldendal, 1905. 1.-2. Samling, à 27 blade, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 50 Raderinger.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Winther, Chr.: To Fortællinger. ♦ Reitzel, 1835 (1835, novelle(r))
 Bog Winther, Christian: Nogle Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. [2] + 238 + [3] (1835, digte) BDsupp:sp781 👓
Detaljer
1852 Senere udgave: Nogle Digte. 2. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1852. 8 + 238 + 2 sider
kollaps Noter
 note til titel To upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [239-40]: Anmærkninger.
 note til titel Side [241]: Rettelser.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s022] Rückert, Fr.: To Digte efter det Tydske. Side 22-24 (1835, digte)
af Friedrich Rückert (1788-1866, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Guldalderen (Guldalderen er ei forsvundet). Faunen (Til Faun mig Himlen skabde).

[s075] Winther, Christian: Flugten til Amerika. Side 75-79 (1835, digte)
1900 Senere udgave: Flugten til Amerika. M. Illustr. af Alfred Schmidt. ♦ Gyldendal, 1900. 16 sider, illustreret (kvartformat)
ca. 1930 Senere udgave: Flugten til Amerika. Tegninger af Agnes Willadsen. ♦ [12] sider, illustreret
1942 Senere udgave: Flugten til Amerika
1961 Senere udgave: Flugten til Amerika. Træsnit af Herman Stilling
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Dengang da jeg var en lille Een.
 note til titel Kendt citat: Guldet det ligger dig for din Fod / du bukker dig kun for at faa 'et.
 note til titel De sidste linier: Jeg drukned min Sorg og fandt min Trøst / paa Bunden af Sagosuppen.
 Litteraturliste Medtaget på: 100 danske børnebøger 1555-2008 Web link link til hele listenKommentar til listen: især billedbogsudgaven 1900.
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Hundrede Romanzer af danske digtere. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkerie, 1836. xii + 456 sider (1836) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Winther, Chr.: Judith. Bruchstück eines Gedichts. Kph., 1837 (1837, digte) BDsupp:sp783
Detaljer
kollaps Indhold

[b] Winther, Chr.: Judith. Et poetisk Fragment. Oversat af H. P. Holst. Kbh., 1837 (1837, digte)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
 Bog (oversætter) Speckter, Otto: Endnu et Halvthundrede Fabler for Børn. Med Billeder. Oversatte af Chr. Winther. ♦ Kbh., Reitzel, C.A. 1838. [51] blade, illustreret (1838, børnebog) BDsupp:sp505
originaltitel: Noch 50 Fabeln für Kindler, 1837
illustrationer af Otto Speckter (1807-1871, sprog: tysk)
tekst af Johann Wilhelm Hey (1789-1854, sprog: tysk)
 Tekster antologi: Klubvisebog. En Samling af de bedste ældre og nyere Selskabssange, tilligemed et antal nye tildeels skrevne til politiske Toaster. Ansvarlig Udgiver J. P. Grüne. ♦ Kjøbenhavn, Reitzel, 1838. 512 sider (1838)
udgiver: J.P. Grüne (1805-1878)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
 Bog (digte) antologi: Nytaarsgave for 1838. Udgivet af L. F. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, 1838. 160 sider (1838) 👓
originaltitel: Der Freund in der Noth, 1775
del af: Læsefrugter
del af: Harpen
del af: Harpen
Detaljer
udgiver: L.F. Kruse (1794-1841)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af M.N. Schmidth (1801-1840)
digte af Anonym
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
andet: Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johan Moses Georg Hollard Nielsen (1804-1870)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Emil Høxbroe (1809-1847)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
andet: Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809, sprog: tysk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
andet: Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel 2 upagineret sider: Til Læseren [digt, signeret Udgiveren].
 note til titel Indhold: Digte: Ewald: Haab og Erindring. Fredr. Sneedorff Birch: De fire Ædelsteene. [Anonym:] Religionen. Ungdoms Drømme. Den 14de October. Til Julie. Michael Schmidt [ie: Schmidth]: K. L. Rahbeck, 1831. [Anonym]: Botanikeren (Frit efter Johan M. Vogl). F. Høegh-Guldberg: Velsignelse. Chr. Winther: Musiken. F. Schaldemose: Menneskets Skytsaander. ff: Ilden (Efter Tegnèr). Schack Staffeldt: Det Uopnaaelige. Hollard-Nielsen: Regnbuen (Skrevet efter Læsningen af Øhlenschlägers Verk). H.C.W.: Digtekunstens Aand. Adam Leo: Tidens Alvorg (Efter Ludvig Uhland). A.P. Liunge: Efter Fraværelsen (Af Th. Moore). S.S. Blicher: Til en haabefuld men tungsindig Yngling. Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Sneegraven. Schack Staffeldt: Den græske Blomsterpige. S.S. Blicher: Hymne efter en Sygdom. J.L. Heiberg: Epilog (Fremsagt af Hr. Instructeur Nielsen den 30 Juni 1831). Claudius Rosenhoff: Rübezahl. S.S. Blicher: Venner i Nød (Frit efter Pheffel [ie: Pfeffel]). H.C. Andersen: Underlige Drømme. Chr. Winther: Maanen og dens Moder (Ideen laant). Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Ung Hakons Knæsætning (Et Dræpling). H.C. Andersen: Tiggeren og hans Hund (Efter Adalbert v. Chamisse) Haste: Brev til en fraværende Søn (paa hans Confirmationsdag fra hans Moder). X...: Venskab. F.J. Hansen: Andagt i Naturen. X...: Med en Knop af en Passionsblomst. Helmina [ie: Sophie Voigt]: Den evige Lampe. [Anonym]: Til hvem der vil. R. Claudius [ie: C. Rosenhoff]: Fortid og Nutid. [Anonym]: Bagtalelsen (Efter Starke). B.S. Ingemann: Skjalden og Tiderne.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Til en haabefuld men tungsindig Yngling, oprindelig trykt i Læsefrugter, bind 9, 1820, side 220-23.
 note til oversat titel Venner i Nød, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr. 14 (5-4-1822), side 105-06.
 note til titel Hymne, efter en Sygdom, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr 16 (19-4-1822), side 121.
kollaps Indhold

[s085] Brachmann, Louise: Duen. Fortælling. Side 85-98 (1838, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Anonym

[s099] Wolff, O. L. B.: Landsbyeskolemester Cyrillus Spangenbecks Autobiograhie. Humoreske. Side [99]-112 (1838, novelle(r))
originaltitel: Autobiographie des Dorfschulmesiters Cyrillus Spangenbeck, 1831
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk i samlingen: Herbstzeitlosen. Erzählungen und Novellen von O.L.B. Wolff. Leipzig, 1831.

[s113] Baczko, von: Ypperstepræsten i Modaba. Malerie. Side [113]-22 (1838, novelle(r))
originaltitel: Der Oberpriester zu Modaba, 1811
af Ludwig von Baczko (1756-1823, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i samlingen: Nachtviolen. Leipzig, 1811.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books

[s123] Sze, G.: Brødrene. Fortælling. Side [123]-36 (1838, novelle(r))
af G. Sze (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Bog Winther, R. V. Chr. F.: To Fortællinger. Kbh., 1839 (1839, roman) BDsupp:sp817
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Winther, R. V. Chr. F.: Et Reise-Æventyr (1839, roman)
[b] Winther, R. V. Chr. F.: Hesteprangeren (1839, roman)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og fem. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Klein, 1839. 386 sider (1839, digte)
 Bog Winther, Chr.: Digte, gamle og nye. 3. Udg. ♦ Kbh., 1839 (1839, digte) BDsupp:sp781
Detaljer
1828 1. udgave: Digte. Kbh., 1828
 Afsnit i bog (udgiver) Møller, Poul M.: Efterladte Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1839-43. 1.-3. Bind, ? + ? + ? sider (1839-43, samling) BDsupp:sp766
Detaljer
af Poul Martin Møller (1794-1838)
udgiver: F.C. Olsen, f 1802 (1802-1874)
udgiver: Christen Thaarup (1795-1849)
1848-50 Senere udgave: Efterladte Skrifter. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1848-50. 1.-6. Bind
1855-56 Senere udgave: Efterladte Skrifter. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855-56. 1.-6. Bind
1888 Senere udgave: Sandfærdig Krønike om Eyvind Skaldespiller, Skaldaspiller kalde, lyftig, men dog sørgelig, hedensk i Begyndelse og Frmgang, men i Udgangen opbyggelig og christelig, og overhovedet saare underholdende at læse, samt skrevet paa bredt Dansk. Til Trykken befordret i dette Aar. ♦ Kjøbenhavn, V.F. Levisons Forlag, 1888. 56 sider. (Nordiske Klassikere, 1)
kollaps Noter
 note til titel 1. Bind. [Udg. af Chr. Winther], 1839. 2. Bind. [Udg. af F.C. Olsen], 1842. 3. Bind. [Udg. af Chr. Thaarup og F.C. Olsen], 1843.
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, bind 2 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, bind 3 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[1s201] Møller, Poul M.: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. Side [201]-23 (1839, novelle(r))
af Poul Martin Møller (1794-1838)
1888 Senere udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby Magle. ♦ Levison, 1888. 23 sider
1903 Senere udgave: Eyvind Skaldaspiller. Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. (Udg. af E. Rørdam). ♦ (Prior), 1903. 96 sider. Pris: kr. 0,65
1911 Senere udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. M. Illustr. ♦ Helsingør, Kr. Kongstad, 1911. 56 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. (Illustr. af Kr. Kongstad). ♦ Gyldendal, 1919. 60 sider, illustreret
1925 indgår i: En dansk Students Eventyr [b] Senere udgave: Lægdsgaarden i Ølsebymagle
1948 Senere udgave: Lægdsgaarden i Ølseby-Magle
1957 indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s286] Senere udgave: Statistisk skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle af en ung geograf. Side [286]-300
kollaps Noter
 note til titel Side [201] også: Indhold: § 1: Prolegomena. § 2: Videnskabernes Forfatning. § 3: Konstens Tilstand. § 4: Religionen. § 5: Regjeringsform. § 6: Handel. § 7: Krigsmagt.

[3s001] Møller, Poul M.: Digte. Side [1]-18 (1843, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)

[3s019] Møller, Poul M.: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130 (1843, roman)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
1888 Senere udgave: En dansk Students Æventyr
1893 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. Ufuldendt Novelle. Med Anmærkninger udgiven ved F. Rønning. ♦ 1893. 116 sider
1896 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Ill. af F. Henningsen
1899 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ (Prior)
1903 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. (Udg. af E. Rørdam). ♦ (Prior), 1903. 112 sider. Pris: kr. 0,65
1910 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. (Ufuldendt Novelle). ♦ Chr. Flor, 1910. 126 sider
1911 Senere udgave: En dansk Students Æventyr og Eyvind Skaldaspiller. ♦ Hus og Hjems Forlag [ikke i boghandlen], 1911. 174 sider
1911 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1911. 112 sider
1918 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. (Ufuldendt Novelle). ♦ Prior, 1918. 112 sider
1921 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1921. 116 sider. Pris: kr. 1,35
1925 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Lægdsgaarden i Ølsebymagle. Smaastykker. Digte. Udg. af Vilh. Andersen. ♦ Martin, 1925. 326 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00
1927 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1927. 112 sider. Pris: kr. 1,35
1942 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Med Indledning og Forklaringer ved A. N. Brorson Fich. 3. Udg
1946 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Ill. af Knud Mühlhausen. [Ny Udg.]. Forlaget Forum, 1946. 200 sider, illustreret
1946 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. En ufuldendt Novelle. Med Indledning og Forklaringer ved A. N. Brorson Fich. 4. Udg. Udg. af Dansklærerforeningen. Gyldendal, 1946. 156 sider
1953 [uddrag] indgår i antologien: Humor fra Danmark [s339] Senere udgave: Den krøllede Frits. Christians Fortælling. Side 339-51
1965 [uddrag] indgår i antologien: Humor fra Danmark [s257] Senere udgave: Den krøllede Frits. Christians Fortælling. Side 257-[70]
1970 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Ill. af Knud Mühlhausen. ♦ Strube, 1970. 199 sider
 Bog Winther, Christian: Haandtegninger. Digte. ♦ Kbh., P.G. Philipsen, 1840. 60 sider (1840, digte) BDsupp:sp780 👓
Detaljer
1846 Senere udgave: Haandtegninger, gamle og nye. Digte. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1846. 104 sider
1868 Senere udgave: Sang og Sagn, samt Haandtegninger. Digte. Tredie Oplag. ♦ P.G. Philipsen, 1868. 302 sider
kollaps Noter
 note til titel 1 upagineret side: [Anmærkninger].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Winther, Chr.: Sang og Sagn. ♦ 1840. vi + 136 sider (1840, digte) BDsupp:sp780
Detaljer
1858 Senere udgave: Sang og Sagn. Andet, forøgede Oplag. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. 208 sider
1868 Senere udgave: Sang og Sagn, samt Haandtegninger. Digte. Tredie Oplag. ♦ P.G. Philipsen, 1868. 302 sider
 Bog Winther, Christian: Fire Noveller. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843. 144 sider (1843, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1 upagineret side: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Winther, Christian: Skriftestolen (1843, novelle(r))
[s013] Winther, Christian: En Hevn (1843, novelle(r))
[s033] Winther, Christian: Et Hjertes Gaade (1843, novelle(r))
[s085] Winther, Christian: En Aftenscene (1843, novelle(r))
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [u] Senere udgave: En aftenscene
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Urania [s189]] Alfernes Pleiesön. En Idyl, af Christian Winther. Side [189]-214 (1843, digte) 👓
 Bog Winther, Christian: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider (1843, digte)
se også: Chr. Winthers Digt-Cyklus Til Een
Detaljer
1860 i: Samlede Digtninger [3] Senere udgave: Til Een. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 288 sider
1893 Senere udgave: Til Een
1900 indgår i: Fortællinger i Prosa [b] Senere udgave: Til Een. ♦ Gyldendal, 1900. 174 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
1916 Senere udgave: Til Een. ♦ Gyldendal, 1916. 169 sider
1927 Senere udgave: Til Een. ♦ Prior, 1927. 216 sider. Pris: kr. 3,75
1945 Senere udgave: Til Een
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Afsnit i bog (udgiver) Bernard, Charles de: I de Halvtreds. Efter Charles de Bernards la cinquantaine overs. af T. P. Udg. af Christian Winther. ♦ 1843. 214 sider (1843, roman) EMP4359
originaltitel: La cinquantaine, 1841
af Charles-Bernard Dugrail de la Villette (1804-1850, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog (digte) antologi: Nye Romancer. Af Oehlenschläger, Ingemann, Hauch, Aarestrup, Winther og Holst. Udg. af H.P. Holst, med Randtegninger af Westphal. ♦ Bing og Søn, 1843 [ie: 1842]. Upagineret (1843, digte)
Detaljer
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
illustrationer af Friedrich Bernhard Westphal (1804-1844)
kollaps Indhold

[a] Oehlenschläger: Juveelhandleren (1843)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
 Afsnit i bog (udgiver) Bernard, Charles de: Ægtemandens Vildbane. Efter Charles de Bernards la chasse aux amants overs. af T. P. Udg. af Christian Winther. ♦ 1843. 181 sider (1843, roman) EMP4360
originaltitel: La chasse aux amants, 1841
af Charles-Bernard Dugrail de la Villette (1804-1850, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Afsnit i bog (udgiver) Bernard, Charles de: Hævnen og Kundskabens Træ. To Fortællinger. Overs. af T. P. Udg. af Christian Winther. ♦ 1844. 192 sider (1844, novelle(r)) EMP4361
originaltitel: La peine du talion, 1838
Detaljer
af Charles-Bernard Dugrail de la Villette (1804-1850, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel På fransk er Hævnen trykt i samlingen: Le noeud gordien, 1838.
kollaps Indhold

[b] Bernard, Charles de: Kundskabens Træ (1844, novelle(r))
originaltitel: L'arbre de science, 1839
af Charles-Bernard Dugrail de la Villette (1804-1850, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Le paravent, 1839.
 Bog (digte) antologi: Poesi og Prosa. Udg. af P.N. Jørgensen. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af og trykt hos Udgiveren, 1844. 164 sider (1844, digte) 👓
Detaljer
udgiver: P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Side [89]-112: Om Holbergs Skrifter. Af A.E. Boye.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s003] Krossing, Nikolaj: Smaavers fra Børnestuen. Side [3]-16 (1844, digte)
af Nikolaj Krossing (1798-1872)

[s063] Oehlenschläger: Ivan Wasiliewitsch. Side 63-67 (1844)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)

[s113] Jørgensen, P. N.: En lille Forstyrrelse i et Bogtrykkercontoir. Dramatisk Skizze. Side [113]-64 (1844, dramatik)
af P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
 Bog Winther, Christian: [indgår i: Aftenerne paa Herregaarden Skovgaard [s001]] Sjelland. [Forkortet]. Side 1-7 (1844, digte) 👓
 Bog (digte) antologi: Danske Kjæmpeviser. Ældre og Nyere. Udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, Brødrene Berling, 1846. [7] sider + 862 spalter + [1] side (1846, digte)
Detaljer
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Høivelbaarne Herre, Herr' Grev Gregers Christian Raben, Hofjægermester, Doctor Philosophiæ etc.
 note til titel Upagineret side: Forerindring [signeret: Fr. Schaldemose].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Spalte [855]-62: Forklaring over vanskelige og forældede Ord.
 note til titel Upagineret side: Rettelser.
 note til titel Bogen består af 3 afdelinger: [Spalte 1-392:] Første Afdeling, Vedels Samling af Kjæmpeviser, aftrykt efter Udgaven trykt paa Himmelbiærget ved Ribe. [Spalte 393-772:] Anden Afdeling, Peder Syvs Fortsættelse af Vedels Samling af Kjæmpeviser. [Spalte 773-854:] Tredie Afdeling, Nyere Kjæmpeviser [Forfatterens navn anført i indholdsfortegnelsen].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi (årbog): Gæa. Æsthetisk Aarbog med Bidrag af ... og Illustrationer efter ... Udgivet af P. L. Møller. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1846. [4] 330 sider, illustreret (1846, digte) 👓
del af: Gæa
Detaljer
udgiver: P.L. Møller (1814-1865)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af C. Preetzmann (1822-1893)
digte af Carl Brosbøll (1816-1900)
digte af Betty Melbye (1822-1856)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af H.C. Ørsted (1777-1851)
digte af L. Koikjær
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
1856 indgår i: Digte, ældre og nyere [s099] Senere udgave: Mødet med Bacchus. Side 99-112
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s113] Senere udgave: Ungdom aa Løndom. Side [113]-15
1907 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Vinens Antologi I ved K. Dorph-Petersens Vinlager. Illustr. af Vald. Andersen. ♦ Dorph-Petersens Vinlager, 1907. 14 sider, illustreret
1947 Senere udgave: Mødet med Bacchus
1971 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Ill. af Alex Secher. Med en efterskrift af Poul Carit Andersen. ♦ Carit Andersen, [1971]. [69] sider, illustreret (27 cm)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet liste over bidrag: Oehlenschläger, St. St. Blicher, H. Hertz, C. R. Rosenkilde, Aarestrup, C. Bredahl, Caralis [ie: C. Preetzmann], Carit Etlar, H. C. Andersen, Chr. Winther, En Dame [Liane, ie: Betty Melbye], Adolph Meyer, Ludv. Bødtcher, H. V. Kaalund, F. J. Hansen, H. C. Ørsted, L. Koikjær, C. Hauch, P. L. Møller.
 note til titel På titelbladet liste over illustratorer: Gertner, Buntzen, Adelg. Herbst, A. Melbye, C. Liebert, Retsch, Lundbye, Klæstrup, Petersen, Skovgaard, Flintoe, D. Teniers, N. Simonsen, Ernst Meyer, Adam Müller, Thorvaldsen.
 note til titel Udkom december 1845.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Kunstnere.
 url Fuld visning af Aargang 1846 på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 308 (29-12-1845), side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Flyveposten 29-12-1845, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s006] Blicher, St. St.: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s559] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 559-74
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [g] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 131-46
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s585] Senere udgave: Halv spansk halv dansk. Side [585]-94
1932 i: Samlede Skrifter [30s101] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk
1953 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s352] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 352-[60]
1965 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s271] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 271-[79]

[s035] Rosenkilde, C. N.: Nærighed. Fortælling af C. N. Rosenkilde. Side [35]-44 (1846, novelle(r))
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
1877 i: Efterladte Skrifter [2ab] Senere udgave: Nærighed. [Side 17-29]

[s051] Bredahl, C.: Fragmenter af fjerde og femte Act af Sokrates. Tragedie af C. Bredahl. Side [51]-82 (1846, dramatik)
af Chr. Bredahl (1784-1860)
kollaps Noter
 note til titel Nogle kilder anfører at den tidligere er afvist af Det Kongelige Teater, men den ses ikke at være officielt indsendt. Dermod blev den sendt til bedømmelse hos H.F.J. Estrup (direktør for Sorø Akademi) 5-4-1836. Estrups svar trykt i Danske Studier 1910, side 55 i artiklen: Molbech og Bredahl. Molbechs adfærd belyst ved Breve ved O. Thyregod, side 37-58. Fuld visning af artiklen 1910 (pdf) på: Link til ekstern webside Danske Studier
 omtale Nævnt i forbindelse med censurering af andre stykker i brev dateret 26-10-1836. Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater

[s095] Andersen, H. C.: Stoppenaalen. Nyt Eventyr af H. C. Andersen. Side [95]-98 (1846, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s33] Senere udgave: Stoppenaalen

[s110] Meyer, Adolph: Min Onkels Tømmerplads. Fortælling af Adolph Meyer. Side [110]-29 (1846, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
1846 indgår i: Fortællinger [ab] Senere udgave: Tømmerpladsen
1877 i: Fortællinger og Virkelighedsbilleder [1s032] Senere udgave: Tømmerpladsen. Side [32]-62
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [f] Senere udgave: Min Onkels Tømmerplads

[s144] Møller, P. L.: Et Besøg i Sorø. Corpusfeuilleton af P. L. Møller. Side [144]-87 (1846, novelle(r))
af P.L. Møller (1814-1865)

[s214] Møller, P. L.: Janus. Fortælling af P. L. Møller. Side [214]-38 (1846, novelle(r))
af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Lund

[s252] Møller, P. L.: Skizzer fra Norge. Side [252]-87 (1846, tekster)
af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Johannes Flintoe (1787-1870)
 Bog Winther, Christian: Haandtegninger, gamle og nye. Digte. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1846. 104 sider (1846, digte) 👓
Detaljer
1840 1. udgave: Haandtegninger. Digte. ♦ Kbh., P.G. Philipsen, 1840. 60 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side [side 105]: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Afsnit i bog (udgiver) Soulié, F.: Frierne. Overs. af T. P. Udg. af Christian Winther. ♦ 1847. 277 sider (1847, roman) EMP4641
originaltitel: Les prétendus, 1843
af Frédéric Soulié (1800-1847, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog (oversætter) Hey, W.: Halvhundrede Fabler for Børn. Af W. Hey, med Billeder af Otto Speckter. Oversatte af Christian Winther. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1848. [50] blade, illustreret (1848, børnebog) 👓
Detaljer
tekst af Johann Wilhelm Hey (1789-1854, sprog: tysk)
illustrationer af Otto Speckter (1807-1871, sprog: tysk)
1834 1. udgave: Halvhundrede Fabler for Börn. tegnede og digtede af Otto Speckter [ie: teksten af Johann Wilhelm Hey]. Oversatte af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1834. [50] blade, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: Billederne udførte i Em. Bærentzens & Cos lithographiske Institut. Texten trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) Arnauld [Arnoult, A.V.?]: En Hemmelighed. Novelle. Overs. af T. P. udg. af Chr. Winther. ♦ Steen & Søn, 1848. 120 sider (1848, roman) EMP3739
af Antoine Vincent Arnault (1766-1834, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Afsnit i bog (udgiver) Soulié, F.: En Elskovsdrøm. Novelle. Overs. af T. P. Udg. af Christian Winther (1849, roman) EMP4645
originaltitel: Un rêve d'amour, 1840
af Frédéric Soulié (1800-1847, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog Winther, Christian: Lyriske Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1849. 212 sider (1849, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) anonym: Reineke Fos. Oversat af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1849. xiv + 240 sider (1849, digte) 👓
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [iii]-viii: [Forord, signeret Kjøbenhavn i Juni 1849, C.W.].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Børnebog Winther, Chr.: En Morskabsbog for Børn. ♦ C.A. Reitzel, 1850 (1850, børnebog)
 Bog Winther, Christian: Tre Fortællinger. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 194 sider (1851, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Winther, Christian: Et Rejseeventyr (1851, novelle(r))
[b] Winther, Christian: Hesteprangeren (1851, novelle(r))
[c] Winther, Christian: Paa Landet (1851, novelle(r))
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog Winther, Christian: Nye Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1851. 106 sider (1851, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Bog Winther, Chr.: Nogle Digte. 2. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1852. 8 + 238 + 2 sider (1852, digte)
Detaljer
1835 1. udgave: Nogle Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. [2] + 238 + [3]
 Dramatik Winther, Chr.: En Student og en Jomfru. Marionet-Komedie. ♦ (Iversens B.), 1852 (1852, dramatik)
 Bog Winther, Christian: Nye Digtninger, af Christian Winther. ♦ Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1853. 290 sider (1853, digte) 👓
Detaljer
1947 indgår i antologien: Dianas Sange [s023] Senere udgave: Den hvide Hind
kollaps Noter
 note til titel To upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [1]-96: Digte.
 note til titel Side [97]-128: Fragmenter af den store Hof- og Stads-Mand, Mikkel Reineke de Fos, ... hans Memoirer, sammen-, op- og nedskrevne med paaholdt Pen af hans Fætter, Grimbart, Grevling.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s129] Winther, Christian: Episode af et Familie-Liv. Side [129]-290 (1853, roman)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet som e-bog 2013.
 Bog Winther, Chr.: Digte, gamle og nye. 5. Udg. ♦ Reitzel, 1854 (1854, digte)
Detaljer
1828 1. udgave: Digte. Kbh., 1828
 Bog (oversætter) antologi: Noveller af Scarron, v. Miltitz, Jean Paul og L. Tieck. Oversatte af Christian Winther. ♦ Iversens Forlagsboghandel, 1854. 236 sider (1854, novelle(r)) EMP 44
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

[a] Scarron: Lige for Lige. Novelle (1854, novelle(r))
af Paul Scarron (1610-1660, sprog: fransk)

[b] Miltitz, C. B. v.: Pellegrin. En Fortælling (1854, novelle(r))
af Karl Borromäus von Miltitz (1780-1845, sprog: tysk)

[c] Paul, Jean: Forlovelsen i Muffen. Episode af "Palingenesien" (1854, novelle(r))
af Jean Paul Richter (1763-1825, sprog: tysk)

[d] Tieck, Ludvig: Pokalen. Novelle (1854, novelle(r))
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)

[e] Tieck, Ludvig: Malerierne. Novelle (1854, novelle(r))
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider (1855, digte)
Detaljer
1860 i: Samlede Digtninger [7] Senere udgave: Hjortens Flugt. ♦ Kjøbenhavn. C.A. Reitzels Forlag, 1860. 327 sider
1890 Senere udgave: Hjortens Flugt. Med Oplysninger udgiven af "Dansklærerforeningen" ved Verner Dahlerup. ♦ C.A. Reitzels Forlag, 1890. 155 sider. (Danske Forfattere, 8-9)
1908 Senere udgave: Hjortens Flugt
1912 Senere udgave: Hjortens Flugt
1926 Senere udgave: Hjortens Flugt. Med Indledning og Noter af Olaf Hansen. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1926. 176 sider. Pris: kr. 1,90
1927 Senere udgave: Hjortens Flugt. Udg. af Harald Rue. (Tegninger af Valdemar Andersen). ♦ Martin, 1927. 322 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00
1929 Senere udgave: Hjortens Flugt. ♦ Prior, 1929. 350 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75
1940 Senere udgave: Hjortens Flugt. Med Indledning og Noter ved Oskar Schlichtkrull
1943 Senere udgave: Hjortens Flugt
1948 Senere udgave: Hjortens Flugt. Det danske Forlag
1948 Senere udgave: Hjortens Flugt. Gyldendal
1948 Senere udgave: Hjortens Flugt. Korch
1952 Senere udgave: Hjortens Flugt
1954 Senere udgave: Hjortens flugt. Udg. af Dansklærerforeningen. 3. udg
1964 Senere udgave: Hjortens Flugt. Med enkelte udlignende rettelser i retskrivning og tegnsætning optrykt efter den af forf. rettede 2. udg. Samlede Digtninger VII, 1860. Udg. med efterskrift af Thomas Bredsdorff
1965 Senere udgave: Hjortens flugt
kollaps Noter
 note til titel Udkom 28-11-1855.
 note til titel Andet Oplag, 1855 [22. december].
 note til titel Tredie Oplag, 1856 [16. januar].
 note til titel 4de Oplag, 1858 [ie: 1857].
 note til titel 5te Oplag, 1864. 336 sider.
 note til titel 6. Oplag, 1871.
 note til titel 7. Oplag, 1875. 333 sider.
 note til titel 8. Oplag, 1877. 333 sider.
 note til titel 9. Oplag, 1882. 333 sider.
 note til titel 10. Oplag, 1887. 333 sider.
 url Fuld visning af bogen, Tredie Oplag, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen, Tiende Oplag, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Krummacher, F. A.: Parabler. Oversatte af Christian Winther. ♦ Iversen, 1856. 355 sider (1856, novelle(r))
Detaljer
af Friedrich Adolf Krummacher (1767-1845, sprog: tysk)
1812-13 1. udgave: Parabler. Oversatte af Malthe Møller. ♦ 1812-17. 1-3 Deel, 126 + 126 + ? sider
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Winther, Christian: Sang og Sagn. Andet, forøgede Oplag. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. 208 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
1840 1. udgave: Sang og Sagn. ♦ 1840. vi + 136 sider
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Anmærkninger.
 note til titel Side [1]-6: Tilegnelse. Til Grev A. C. P. Rantzau til Breitenburg [digt].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Digte for Børn til Skolebrug. Samlede og udg. af Chr. Winther. ♦ Erslev, 1859. 1.-2. Samling, 62 + 109 sider (1859, digte)
 Samling Winther, Christian: Samlede Digtninger. ♦ C.A. Reitzel, 1860-72. Bind 1-11 (1860-72, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bind 1-9 udkom [1859]-1860. Bind 10: Brogede Blade, 1865. Bind 11: En Samling Vers, 1872.
kollaps Indhold

[1-2] Winther, Christian: Blandede Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 1.-2. Bind, 280 + 268 sider (1860, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3] Winther, Christian: Til Een. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 288 sider (1860, digte)
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4] Winther, Christian: Romanzer og Ballader. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 244 sider (1860, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[5-6] Winther, Christian: Fortællinger paa Vers. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. I-II, 238 + 266 sider (1860, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[6b] Winther, Christian: Træsnit. Side [181]-266 (1860, digte)
1871 Senere udgave: Træsnit. Med Tegninger af danske Kunstnere. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1871. 126 sider, illustreret
1907 Senere udgave: Træsnit
1927 Senere udgave: Træsnit. ♦ Prior, 1927. 140 sider. Pris: kr. 3,75
1928 Senere udgave: Træsnit. ♦ Carl Larsen, 1928. 135 sider, 1 tavle. Pris: kr. 2,50
1947 Senere udgave: Træsnit
kollaps Noter
 url Fuld visning af på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7] Winther, Christian: Hjortens Flugt. ♦ Kjøbenhavn. C.A. Reitzels Forlag, 1860. 327 sider (1860, digte)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[8-9] Winther, Christian: Fortællinger i Prosa. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. I-II, 309 + 303 sider (1860, samling)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[10] Winther, Christian: Brogede Blade. Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag. 353 sider (1865, samling)
kollaps Noter
 note til titel Side 353: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[11] Winther, Christian: En Samling Vers. 242 sider (1872, digte)
 Børnebog Exner, Jul. og Chr. Winther: Billeder og Vers (1861, børnebog)
af Julius Exner (1825-1910)
 Afsnit i bog (udgiver) Achard, Amédée: To Noveller. Overs. af T. P. Udg. af Christian Winther. ♦ 1862. 236 sider (1862, roman) EMP3720
Detaljer
af Amédée Achard (1814-1875, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Indhold

[a] Achard, Amédée: Tegnelærerinden (1862, roman)
originaltitel: La maîtresse de dessin, 1859
af Amédée Achard (1814-1875, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les vocations, 1859.

[b] Achard, Amédée: Frøken du Rosier (1862, roman)
originaltitel: Mlle du Rosier, 1858
af Amédée Achard (1814-1875, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
1868 Senere udgave: Alexandrine du Rosier. Novelle. ♦ 1868. 144 sider
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les femmes honnêtes, 1858.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra 30-6-1871, oversat af S.E.
 url Fuld visning af oversættelsen til Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Winther, Chr.: Digte, gamle og nye. 6. Udg. (1862, digte)
Detaljer
1828 1. udgave: Digte. Kbh., 1828
 Afsnit i bog (udgiver) Aarestrup, Emil: Efterladte Digte. Udgivne ved Christian Winther og F. L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1863. ix + 344 sider (1863, digte) 👓
Detaljer
af Emil Aarestrup (1800-1856)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Blandede Digte (side 3-169). Epistler (side 189-200). Oversættelser (side 201-338). Tillæg (side 339-44).
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Nye Digte af Danske Digtere. Udgivne af Christian Winther. ♦ Philipsen, 1863. vi + 288 sider (1863, digte)
 Bog Winther, Christian: Brogede Blade. Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1865. vi + 353 sider (1865, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side 353: Anmærkninger.
 note til titel 2. Oplag, 1878.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (digte) årbog: Souvenir. Udgivet af Chr. Thorkilsen. ♦ 1867-70. [464] sider (1867-70, tekster)
Detaljer
af Chr. Thorkilsen
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af P. Hansen (1840-1905)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Carl Andersen (1828-1883)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i november året før årstallet på titelbladet. På titelbladene: 1867-70.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Nye Digtninger. Fortællinger og Digte af danske Forfattere, udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1868 [ie: 1867]. x + 418 sider (1868, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [v-x]: Indhold [side x har fejlagtigt: xx].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Abrahams, Frits: [Digte]. Side [1]-15 (1868, digte)
af Fritz Abrahams (1841-1881)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Under Egen. Maa jeg komme (1864). I Mikkelbryggersgade. I Buegangen. Hvis den vinder. Mareøget. Til en Moder.

[s016] Andersen, Carl: Zigeunerliv. Side [16]-34 (1868, digte)
af Carl Andersen (1828-1883)

[s035] Andersen, H. C.: De smaa Grønne. Side [35]-38 (1868, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)

[s039] Bergsøe, V.: [Digte]. Side [39]-56 (1868, digte)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Ischia. Frederiksdal. Blomsterne. I Baaden. Skysamleren. Perlemuslingen. Corallerne.

[s057] Bergsøe, V.: Schimmelmanns Hest. Side 57-86 (1868, novelle(r))
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
1872 indgår i: Gjengangerfortællinger [b] Senere udgave: Schimmelmands Hest
1907 i: Poetiske Skrifter [6s038] Senere udgave: Schimmelmanns Hest

[s087] Bødtcher, Ludvig: [Digte]. Side [87]-94 (1868, digte)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: De Forelskede. Sølvbryllupssang.

[s095] Bøgh, Frederik: [Digte]. Side [95]-117 (1868, digte)
af Frederik Bøgh, f 1836 (1836-1882)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Aftenvandring. Til en ung Kone. Juristen. Emmys Hjerte. Trøst i Mismod. Havfruen. En Moder. Hvor er hun nu?

[s118] Daugaard, Christine: Skovvandring. Side [118]-125 (1868, digte)
af Christine Daugaard (1831-1917)

[s126] Ewald, H. F.: Fy, Jens! Side [126]-64 (1868, novelle(r))
af H.F. Ewald (1821-1908)
1873 indgår i: Mindre Fortællinger [g] Senere udgave: Fy, Jens
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s057] Senere udgave: Fy, Jens! Side [57]-82
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 1-9-1868 til 7-9-1868. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[s165] Grensteen, H. J.: [Digte]. Side [165]-68 (1868, digte)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: To Sange (1. De tvende Duer, 2. Klage). I den sidste Stund.

[s169] Hansen, Constantin: [Digte]. Side [169]-94 (1868, digte)
af Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: [1:] Jule Aften i Rom 1837. [2:] Rom 1812. [3:] Til en ung Pige. [4:] Til Grundtvig 1849 (Da han sluttede sine Forelæsninger over Middelalderens Historie). [5:] 1849. [6:] Ved et Brylllup. [7:] Den dyreste Present. [8:] Med Kjøretøi til lille Johannes. [9:] Med et Signet med en Amor. [10:] Med en malet Skizze. [11:] Februar 1864. [12:] August 1864. [13:] Spørgsmaal og Svar. [14:] Sang for Kunstnersamfundet. [15:] Sang for Kunstnersamfundet ved Akademiets Aarsfest (Beslaglagt af Bestyrelsen). [16:] September 1866. I en svensk Dames Dagbog. [17:] Tak for en Fødselsdagsgave. (Kort efter et Fald).

[s195] Hansen, Mads: [Digte]. Side [195]-99 (1868, digte)
af Mads Hansen (1834-1880)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Til den danske Bonde. Hans Tjellesen Schmidt.

[s200] Hansen, V.: [Digte]. Side [200]-04 (1868, digte)
af V. Hansen
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Smaa Sange: I. Farvel! II. Jeg saae ham igjen. III. Skilsmisse. IV. Det veed kun Du alene!

[s205] Hauch, C.: [Digte]. Side [205]-11 (1868, digte)
af Carsten Hauch (1790-1872)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Norske Fjeldsange: 1. Sangen til Sæteren. 2. Pigerne paa Malkepladsen. 3. Pigerne ved Fjeldsøen. 4. Den Bergtagne.

[s212] Helms, Johannes: [Digte]. Side [212]-16 (1868, digte)
af Johannes Helms (1828-1895)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: For Danmark. Chr. Richardts Afskedsqvad.

[s217] Hertz, Henrik: [Digte]. Side [217]-30 (1868, digte)
af Henrik Hertz (1798-1870)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: I et Album. Til P. V. Jacobsen (1833). Riimbrev i en Dames Navn (1842). Stambogsblad, i imin Søsters Navn (Januar 1828). Den skarnagtige Pige. Plakat (1854). To latinske Digte, oversatte: 1. En fuld Mand. 2. Søvnen (Af Meilbomius).

To latinske Digte, oversatte. Side 230-31
af Henrik Hertz (1798-1870)

[s230] anonym: En fuld Mand. Side 230 (1868, tekster)
formodet af Petrus Paganus (1532-1576, sprog: latin)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
kollaps Noter
 note til oversat titel Latin og dansk tekst.
 note til oversat titel Ifølge en anekdote tillægges digte Petrus Paganus, men tillægges også andre og måske er der tale om en vandrehistorie.

[s230] Meilbomius: Søvnen. Side 230-31 (1868, tekster)
af Heinrich Meibom (1555-1625, sprog: latin)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
kollaps Noter
 note til oversat titel Latin og dansk tekst.
 omtale Bernd Achenbach: "Euer Konzipient war ein sinnreicher Kopf", Göttingen, 2021, side 365-66.

[s232] J. (Forf. til "En ung Piges Historie"): Et Aar. Side [232]-63 (1868, novelle(r))
af Cornelia v. Levetzow (1836-1921)
1870 indgår i: Smaaskizzer [s095] Senere udgave: Et Aar
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dybbøl-Posten, 1868?, Nr. 7-10.

[s264] Jensen, V. E.: [Digte]. Side [264]-69 (1868, digte)
af W.E. Jensen, f 1836 (1836-1904)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: 1. I Midnatstimen Nytaarsnat. 2. Kong Frederiks Minde. 3. [Første linie: Naar danske Mænd i Skjærsommer blid].

[s270] Ludvig: To sammen. Side [270]-71 (1868, digte)
af Ludvig (pseudonym)

[s272] Mariager, P.: [Digte]. Side [272]-93 (1868, digte)
af P. Mariager (1827-1894)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: [1:] Gjenboersken. [2:] De sorte Øine. [3:] Et Blomsterbryllup. [4:] I Tusmørket. [5:] Den sorte Ridder. Romanze.

[s294] Ploug, C.: Gry. Side [294]-301 (1868, digte)
af Carl Ploug (1813-1894)

[s302] Richardt, Chr.: Helene. Side [302]-04 (1868, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)

[s305] Schandorph, S.: [Digte]. Side [305]-16 (1868, digte)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: [1:] Hvi er Du taus, hvi er Du mørk? [2:] Ved en Vens Afreise til Grækenland. [3:] Reiselængsel. [4:] Opraab. [5:] Du kjender de gamle Sange.

[s317] Schmidt, Rudolf: [Digte]. Side [317]-34 (1868, digte)
af Rudolf Schmidt (1836-1899)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Smeden i Ruhla. Soldaten i Georgsfortet.

[s335] Winkel-Horn, F.: [Digte]. Side [335]-53 (1868, digte)
af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Kampen. Kong Hakes Liigfærd. Stærkodder hos Kong Ingild.

[s354] Winther, Christian: [Digte]. Side [354]-72 (1868, digte)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: [a:] Til Een: [1:] Med Johan Ludvig Heibergs Buste (Den 7de Decbr. 1860). [2:] Med et Compas. [3:] Juleaften 1864. [4:] Freidigt Mod. [5:] Den 7de December 1865. [b:] Smaadigte til min Datter: [1:] I hendes Stambog [Efter teksten: 1857]. [2:] Med en Broche, hvorpaa en Svale. (Fra hendes Moder) [Efter teksten: 1864]. [3:] Med et lille Smykke [Efter teksten: 1864]. [4:] Med Ludvig Holbergs Portrait. [c:] [1:] Hilsen til Constantin Hansen. Den 3die November 1867.

[s373] Winther, Christian: Onkels Lise. (En Fortælling paa Riim). Side 373-91 (1868, digte)
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: October 1867.

[s392] Winther, Paul: Eget Hjem. Fortælling. Side [392]-415 (1868, novelle(r))
af Clara Andersen (1826-1895)

[s416] Hauch, C.: Da jeg var syg. Side [416]-18 (1868, digte)
af Carsten Hauch (1790-1872)
 Bog Winther, Chr.: Sang og Sagn, samt Haandtegninger. Digte. Tredie Oplag. ♦ P.G. Philipsen, 1868. 302 sider (1868, digte)
Detaljer
1840 1. udgave: Haandtegninger. Digte. ♦ Kbh., P.G. Philipsen, 1840. 60 sider
1840 1. udgave: Sang og Sagn. ♦ 1840. vi + 136 sider
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Winther, Christian: Træsnit. Med Tegninger af danske Kunstnere. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1871. 126 sider, illustreret (1871, digte) 👓
Detaljer
1860 i: Samlede Digtninger [6b] 1. udgave: Træsnit. Side [181]-266
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1873.
 note til titel 3. Oplag, 1877.
 url Fuld visning af teksten og billederne, Andet Oplag, på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Winther, Chr.: Billedbog for Store og Smaa. ♦ Wøldike, 1871. 28 blade, illustreret (1871, digte)
Detaljer
1877 Senere udgave: Billedbog for Store og Smaa. 2. Udgave. ♦ Wøldike, 1877. 28 blade, illustreret
 Bog (oversætter) antologi: Eventyr fra fremmede Lande. Overs. og udg. af C. Winther. ♦ Philipsen, 1872-73. 1-2 Saml. (1872-73, roman)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Dansk Lyrik. 1800-1873. I Udvalg ved Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1873. 482 sider (1873, digte)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
 Bog (oversætter) Perrault, Charles: Eventyr. Med Billeder af Gustave Doré. Paa dansk ved Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1873. iv + 59 sider + 41 tavler, halvformat (1873, novelle(r)) EMP4521 👓
Detaljer
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
illustrationer af Gustave Doré (1833-1883, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side i-iv: Charles Perrault og hans Eventyr.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Perrault, Charles: Den lille Rødhætte (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s040] 1. udgave: Den lille Rødhætte

[s004] Perrault, Charles: Tommeliden (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s017] 1. udgave: Den lille Tommeltot

[s013] Perrault, Charles: Prindsessen i den sovende Skov (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s053] 1. udgave: Prindsessen i den sovende Skov

[s022] Perrault, Charles: Askepost eller den lille Glastøffel (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s001] 1. udgave: Askepot eller den lille Glastøffel

[s028] Perrault, Charles: Katten med Støvler paa (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s104] 1. udgave: Mesterkatten eller Katten med Støvler paa

[s033] Perrault, Charles: Riquet med Haartoppen (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s088] 1. udgave: Riquet med Marelokken

[s040] Perrault, Charles: Æselsskind (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s116] 1. udgave: Asenshuden

[s052] Perrault, Charles: Feerne (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s046] 1. udgave: Feerne

[s055] Perrault, Charles: Blaaskjæg (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s076] 1. udgave: Blaaskiæg
 Bog Winther, Chr.: I Naadsensaaret. Et Brev. ♦ C.A. Reitzel, 1874. 80 sider (1874, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1874.
 Bog (oversætter) Hoffmann, Fr.: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Overs. af C. Winther. 2. Udgave. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1875 [ie: 1874]. ? sider, illustreret (1874, tekster)
Detaljer
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Noter
 anmeldelse Fædrelandet 18-12-1874, side 2 [Anmeldelse, signeret: x.y.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Winther, Chr.: Et Vendepunkt. Fortælling (1876, roman)
 Bog Winther, Chr.: ["Pluk" [5s077]] Amor og Jesuita. Side 77-81 (1877, digte) 👓
 Bog Winther, Chr.: Billedbog for Store og Smaa. 2. Udgave. ♦ Wøldike, 1877. 28 blade, illustreret (1877, digte)
Detaljer
1871 1. udgave: Billedbog for Store og Smaa. ♦ Wøldike, 1871. 28 blade, illustreret
 Bog Winther, Chr.: Digte, gamle og nye. 7. Udg. (1877, digte)
Detaljer
1828 1. udgave: Digte. Kbh., 1828
 Bog Winther, Chr.: ["Pluk" [5s035]] Kongens Skygge. Side 35-39 (1877, digte) 👓
 Bog (digte) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Winther, Chr.: Efterladte Digte. Udg. ved F. L. Liebenberg (1879, digte)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
 Bog Winther, Chr.: Digte, gamle og nye. 8. Udg. (1882, digte)
Detaljer
1828 1. udgave: Digte. Kbh., 1828
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Med Oplysninger udgiven af "Dansklærerforeningen" ved Verner Dahlerup. ♦ C.A. Reitzels Forlag, 1890. 155 sider. (Danske Forfattere, 8-9) (1890, digte) 👓
serietitel: Danske Forfattere, 8-9
Detaljer
noter af Verner Dahlerup (1859-1938)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2. Oplag, 1891.
 Bog Winther, Chr.: Fortællinger. ♦ C.A. Reitzel, 1891. [Bind] I-II, 70 + 65 sider (1891, novelle(r))
serietitel: Danske Forfattere, 11
serietitel: Danske Forfattere, 24
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: En Aftenscene. To Peblinge. Ristestenen.
kollaps Indhold

[1a] Winther, Chr.: En Aftenscene (1891, novelle(r))
[1b] Winther, Chr.: To Peblinge (1891, novelle(r))
[1c] Winther, Chr.: Ristestenen (1891, novelle(r))
[2a] Winther, Chr.: To Venner (1891, novelle(r))
[2b] Winther, Chr.: Monsieur Martin (1891, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Stephan Kehler (1926-2016)
kollaps Noter
del af: Cavalcade
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 3, side 75-80.

[2c] Winther, Chr.: I Naadsensaaret (1891, novelle(r))
 Bog Winther, Chr.: Til Een (1893, digte)
Detaljer
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Et Digt. Ellevte Oplag. Med Indledning og Oplysninger ved Verner Dahlerup. ♦ Kjøbenhavn, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1894. xix + 346 sider (1894, digte) 👓
Detaljer
noter af Verner Dahlerup (1859-1938)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side v-xix: Forord.
 note til titel Side [331]-346: Oplysninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel 12. Oplag, 1898. xx + 346 sider + 1 portræt.
 Bog (udgiver) anonym: Blomstersproget eller Blomsternes Betydning paa østerlandsk Vis, tilligemed Stambogsblade ved Christian Winther. Tiende Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1898. 96 sider (1898, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
1819 1. udgave: Blomstersproget eller Blomsternes Betydning paa österlandsk Viis. Efter det Tydske ved A. F. Elmquist. ♦ Trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 1819. 22 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På titelbladets bagside: Bogdekoration af Gerhard Heilmann. Trykt i 5000 exmpl. Kihls Bogtrykkeri.
 note til titel Side 53 deltitelblad: Stambogsblade. Uddragne af danske, tyske, franske, italienske og latinske Værker.
 note til titel Siderne 55-96 indeholder dels vers på dansk, dels uoversatte vers på tysk, fransk, italiensk og latin.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Biblioteket
 Bog Winther, Chr.: Flugten til Amerika. M. Illustr. af Alfred Schmidt. ♦ Gyldendal, 1900. 16 sider, illustreret (kvartformat) (1900, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1835 indgår i: Nogle Digte [s075] 1. udgave: Flugten til Amerika. Side 75-79
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1901.
 note om oplag 3. Oplag, 1909.
 note om oplag 4. Oplag, 1916.
 note om oplag 5. Oplag (21.-30. Tusinde), [1919].
 note om oplag [7. Oplag] 36-50.000 Ekspl., 1926.
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 6-12-1900, side 2 [Anmeldelse, signeret S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Winther, Christian: Fortællinger i Prosa. Til Een. ♦ Gyldendal, 1900. 192 + 174 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1900, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[b] Winther, Chr.: Til Een. ♦ Gyldendal, 1900. 174 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1900, digte)
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
 Bog Winther, Christian: Fortællinger paa Vers og Træsnit. ♦ Gyldendal, 1901. 380 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1901, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
 Bog Winther, Christian: Fortællinger i Prosa. ♦ Gyldendal, 1902. 224 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1902, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
 Bog Winther, Christian: Romancer og Ballader samt udvalgte Digte. ♦ Gyldendal, 1903. 176 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1903, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
 Bog (oversætter) : Fabler for Børn. Med Bill. af O. Speckter. Oversatte af Chr. Winther. ♦ Gyldendal, 1905. 1.-2. Samling, à 27 blade, illustreret (1905, børnebog)
Detaljer
af Johann Wilhelm Hey (1789-1854, sprog: tysk)
illustrationer af Otto Speckter (1807-1871, sprog: tysk)
1834 1. udgave: Halvhundrede Fabler for Börn. tegnede og digtede af Otto Speckter [ie: teksten af Johann Wilhelm Hey]. Oversatte af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1834. [50] blade, illustreret
 Samling Winther, Christian: Samlede Digtninger. (Folke-Udgave). ♦ Gyldendal, 1905. [Bind] I-XI. Pris: kr. 7,50 (1905, samling)
 Bog Winther, Chr.: Udvalgte fortællende Digte. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Alfred Ipsen. ♦ Gyldendal, 1905. 103 sider (1905, digte)
Detaljer
noter af Alfred Ipsen (1852-1922)
1918 Senere udgave: Udvalgte fortællende Digte. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Alfred Ipsen. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. 96 sider
 Bog Winther, Chr.: Træsnit (1907, digte)
Detaljer
1860 i: Samlede Digtninger [6b] 1. udgave: Træsnit. Side [181]-266
 Bog Winther, Chr.: Hjortens Flugt (1908, digte)
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
 Bog Winther, Chr.: Hjortens Flugt (1912, digte)
Detaljer
noter af Verner Dahlerup (1859-1938)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
 Note (andet) antologi: Hilsen til Danmark. Femten Digte. Udgivet ved M. Agerskov. Trykt som Manuskript. ♦ København, Græbes Bogtrykkeri, 1915. 79 sider (1915, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Michael Agerskov (1870-1933)
andet: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
andet: Christian K.F. Molbech (1821-1888)
andet: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
andet: Christian Wilster (1797-1840)
andet: Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
andet: Carsten Hauch (1790-1872)
andet: Poul Martin Møller (1794-1838)
andet: Emil Aarestrup (1800-1856)
andet: Ludvig Bødtcher (1793-1874)
andet: H.V. Kaalund (1818-1885)
andet: Christian Richardt (1831-1892)
andet: Henrik Hertz (1798-1870)
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Carl Ploug (1813-1894)
1915 Senere udgave: Hilsen til Danmark. Femten Digte. 2. Udgave. Udgivet ved M. Agerskov. ♦ Hagerup, 1916 [ie: 1915]. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 14.3 (Spiritisme).
 note til titel Side 7-9: Forord [signeret: Oktober 1915, Udgiveren].
 note til titel Af forordet: De femten Digte, der er denne Bogs Indhold, er fremkommet ad mediumistisk Vej, med min Hustru Johanne Elisabeth f. Malling-Hansen som Mellemled.
 note til titel Indhold: N.F.S. Grundtvig: Hilsen til Danmark. Chr.K.F. Molbech: Livets Moder. St.St. Blicher: Heden. Chr. Wilster: Memento. Fr. Paludan-Müller: Caracalla. J.C. Hauch: Høsten. P. Martin Møller: Min Ungdom. E. Aarestrup: Ballade. Ludvig Bødtcher: Amor. Chr. Winther: Kristen og Lise. H.V. Kaalund: Andegaarden. Chr. Richardt: Til Danmarks Kvinder. Henrik Hertz: Aarets Tider. H.C. Andersen: Fader vor. C.P. Ploug: Epilog.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nogle psykiske Oplevelser, kapitel 11, 1922 [om bogens tilblivelse], fuld visning på: vandremodlyset.dk. Link til ekstern webside http://vandrermodlyset.dk/m-npo11.htm
 Bog Winther, Chr.: Til Een. ♦ Gyldendal, 1916. 169 sider (1916, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
kollaps Noter
 note om oplag 5. Oplag, 1919.
 note om oplag (6. Oplag), 1927.
 anmeldelse Ringsted Folketidende 21-11-1916, side 1 [Anmeldelse, signeret: P.R.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (digte) Clausen, Julius: Chr. Winthers Digt-Cyklus Til Een. En Studie over Digt og Virkelighed. Med 51 utrykte Digte "Til Een". ♦ Gyldendal, 1918. 136 sider (1918, tekster)
se også: Digtninger
Detaljer
af Julius Clausen (1868-1951)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til titel 500 nummererede Salgseksemplarer.
 note til titel Med 2 portrætter.
 note til titel De utrykt digte har været opbevaret på Det kgl. Bibliotek, men klausuleret til 1917.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse opført under klassemærket: 81.9 (Forfatterbiografier). På folkebiblioteker opstillet under klassemærket: 99.4 Winther, Christian (Enkeltbiografier).
 anmeldelse Fyns Venstreblad 13-2-1918, side 4 [Anmeldelse, signeret: O.G.] Link til ekstern webside Mediestream Gelsted, Otto Otto Gelsted
 Bog Winther, Chr.: Udvalgte fortællende Digte. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Alfred Ipsen. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. 96 sider (1918, digte)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af Alfred Ipsen (1852-1922)
1905 1. udgave: Udvalgte fortællende Digte. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Alfred Ipsen. ♦ Gyldendal, 1905. 103 sider
 Bog (redigeret) anonym: 1001 Nats smukkeste Eventyr. I Udvalg ved Chr. Winther. M. Illustr. af Louis Moe. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. [Bind] I-II, 176 + 168 sider, illustreret. Pris: kr. 7,00 (1923, tekster)
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1889 1. udgave: Tusind og en Nat. Et dramatisk Digt i fem Akter. ♦ Gyldendal, 1889. [6] 151 sider
 Bog Winther, Chr.: Hjortens Flugt. Med Indledning og Noter af Olaf Hansen. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1926. 176 sider. Pris: kr. 1,90 (1926, digte)
Detaljer
noter af Olaf Hansen (1870-1932)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Udg. af Harald Rue. (Tegninger af Valdemar Andersen). ♦ Martin, 1927. 322 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1927, digte)
serietitel: Dansk Bogsamling
Detaljer
udgiver: Harald Rue (1895-1957)
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
 Bog Winther, Chr.: Til Een. ♦ Prior, 1927. 216 sider. Pris: kr. 3,75 (1927, digte)
serietitel: Minerva Serie
Detaljer
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
 Bog Winther, Chr.: Træsnit. ♦ Prior, 1927. 140 sider. Pris: kr. 3,75 (1927, digte)
Detaljer
1860 i: Samlede Digtninger [6b] 1. udgave: Træsnit. Side [181]-266
 Bog Winther, Chr.: Træsnit. ♦ Carl Larsen, 1928. 135 sider, 1 tavle. Pris: kr. 2,50 (1928, digte)
Detaljer
1860 i: Samlede Digtninger [6b] 1. udgave: Træsnit. Side [181]-266
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s248]] Flyv, Fugl, flyv (1929, digte) 👓
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s149a]] Folmer Sangers Vise (1929, digte) 👓
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. ♦ Prior, 1929. 350 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75 (1929, digte)
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s165]] Jeg gik mig i Skoven (1929, digte) 👓
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s157]] Juli Maaned (1929, digte) 👓
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s268]] En Sommernat (1929, digte) 👓
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s327]] Vildt flyver Høg (1929, digte) 👓
 Bog Winther, Chr.: Flugten til Amerika. Tegninger af Agnes Willadsen. ♦ [12] sider, illustreret (ca. 1930, digte)
Detaljer
illustrationer af Agnes Helms (1898-1993)
1835 indgår i: Nogle Digte [s075] 1. udgave: Flugten til Amerika. Side 75-79
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Med Indledning og Noter ved Oskar Schlichtkrull (1940, digte)
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Winther, Christian: Flugten til Amerika (1942, børnebog)
Detaljer
1835 indgår i: Nogle Digte [s075] 1. udgave: Flugten til Amerika. Side 75-79
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt (1943, digte)
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Ved Sø og Aa [s014]] Flyv, Fugl! Flyv (1945, digte)
 Bog Winther, Christian: Til Een (1945, digte)
serietitel: Flensteds smaa Gavebøger, 7
Detaljer
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Ved Vej og Sti [s014]] Du som har Sorg i Sinde (1946, digte) 👓
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Dianas Sange [s023]] Den hvide Hind (1947, digte) 👓
Detaljer
1853 1. udgave: Nye Digtninger, af Christian Winther. ♦ Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1853. 290 sider
 Bog Winther, Christian: Træsnit (1947, digte)
Detaljer
1860 i: Samlede Digtninger [6b] 1. udgave: Træsnit. Side [181]-266
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Korch (1948, digte)
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Det danske Forlag (1948, digte)
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Gyldendal (1948, digte)
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
 Bog Winther, Christian: Hvor tindrer nu min Stjerne (1949, digte)
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Sommer og Høst [s010]] En Sommernat (1949, digte) 👓
 Bog Winther, Christian: Til een (1951, digte)
 Bog (oversætter) anonym: [indgår i antologien: Alverdens fortællere [s020]] Ali Baba og de fyrretyve røvere. Side 21-[34] (1952, tekster)
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
bearbejdelse: Tom Kristensen (1893-1974)
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortengelsen: Tusind og een nat: Ali Baba og de fyrretyve røvere.
 note til oversat titel Efter teksten: Chr. Winthers oversættelse i bearbejdelse ved Tom Kristensen.
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt (1952, digte)
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
 Bog Winther, Christian: Hjortens flugt. Udg. af Dansklærerforeningen. 3. udg (1954, digte)
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
 Bog Winther, Christian: Fire Noveller. Forord af Niels Kaas Johansen. Ill. af Preben Zahle. ♦ Wangel, 1955. 168 sider, illustreret. (Wangels Klassiker Serie) (1955, roman)
serietitel: Wangels Klassiker Serie
forord af Niels Kaas Johansen (1910-1974)
illustrationer af Preben Zahle (1913-1961)
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [u]] En aftenscene (1955, novelle(r))
Detaljer
1843 indgår i: Fire Noveller [s085] 1. udgave: En Aftenscene
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s280]] De to peblinge. Side [280]-85 (1957, novelle(r)) 👓
 Bog Winther, Christian: Flugten til Amerika. Træsnit af Herman Stilling (1961, digte)
Detaljer
illustrationer af Herman Stilling (1925-1996)
1835 indgår i: Nogle Digte [s075] 1. udgave: Flugten til Amerika. Side 75-79
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i samarbejde med Selskabet Bogvennerne.
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Med enkelte udlignende rettelser i retskrivning og tegnsætning optrykt efter den af forf. rettede 2. udg. Samlede Digtninger VII, 1860. Udg. med efterskrift af Thomas Bredsdorff (1964, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 10
Detaljer
efterskrift af Thomas Bredsdorff (f. 1937)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
 Bog Winther, Christian: Hjortens flugt (1965, digte)
serietitel: Universalbiblioteket
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 333 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 19-8-1965, side 14 [Anmeldelse, signeret pirol].
 Bog Winther, Christian: Fire Noveller. Optrykt efter Originaludgaven (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 35

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Winther, Chr.: Svantevits DatterFolkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter af M.V. Brun efter Motiver fra Chr. Winthers »Hjortens Flugt«. Musiken tildéls af E.W. Ramsøe
af M.W. Brun (1819-1891)
musik af E.W. Ramsøe (1837-1895)
(premiere 17-01-1866 på Folketeatret)
Winther, Chr.: Hjortens FlugtBilleder af Christian Winthers Hjortens Flugt i musikalsk og dramatisk Ramme ved Carl Langballe. De indlagte sange: folkeviser og sange af J.P.E. Hartmann og Gunder Knudsen
af Carl Langballe (1890-1964)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
musik af Gunder Knudsen, f 1883 (1883-1947)
(premiere 1932 i Ulvedalene, Friluftsteatret i Dyrehaven)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden