Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Franz Hoffmann (1814-1882)

Sprog: tysk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (tysk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Børnebog Hoffmann, F.: Captal. En Fortælling for Ungdommen. ♦ Stinck, 1854 (1854, børnebog)
originaltitel: Captal, 1846
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Tysk originaludgave skannet af Google Books. Link til ekstern webside books.google.dk
 Bog Hoffmann, Franz: To Fortællinger for mine unge Venner. Overs. fra Tydsk af W. B. ♦ 1860. 179 sider (1860, novelle(r)) EMP2149
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Indhold

[a] Hoffmann, Franz: Kun altid retskaffen (1860, novelle(r))
[b] Hoffmann, Franz: Den ene Villighed er den anden værd (1860, novelle(r))
 Tekster Hoffmann, Fr.: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Franz Hoffmann. Oversatte efter fjerde Oplag af Christian Winther. Med otte Billeder i Tontryk. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1863. [1] 348 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rb. 20 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle) (1863, tekster) 👓
originaltitel: Die schönsten märchen der Tausend und einen nacht, 1842
Detaljer
oversat af Chr. Winther (1796-1876)
illustrationer af anonym tysk (sprog: tysk)
1874 Senere udgave: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidet for Ungdommen af Fr. Hoffmann. Oversatte af Christian Winther. Anden betydeligt forøgede Udgave. Med otte Billeder i Tontryk efter Tegninger af Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1875 [ie: 1874]. [1] 388 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rd. 72 sk. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co.)
1884 Senere udgave: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Fr. Hoffmann. Oversatte af Christian Winther. Tredje Udgave. Med tolv Billeder i Træsnit efter Tegninger Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1884. [1] 380 sider, 12 tavler. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
1900 Senere udgave: 1001 Nats smukkeste Eventyr. I Udvalg ved Chr. Winther. Fjerde Udgave. Med talrige Illustrationer af Louis Moe. ♦ Det nordisk Forlag, 1900. [Bind] I-II, 157 + 164 sider, illustreret
1912 Senere udgave: -1001 Nats smukkeste Eventyr. I Udvalg ved Chr. Winther. Femte Udgave. Med Talrige Illustrationer af Louis Moe. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. Første-Anden Samling, 174 + 166 sider, illustreret. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn)
1923 Senere udgave: 1001 Nats smukkeste Eventyr. I Udvalg ved Chr. Winther. Med Illustrationer af Louis Moe. Sjette Udgave. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - London - Berlin, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1923. [Bind] I-II, 176 + 168 sider, illustreret. Pris: kr. 7,00. (Trykkeri: Aarhus Stiftsbogtrykkeri)
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s075] Senere udgave: Prinsen af Sind og hans Æventyr. Side 75-86
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel Billeder stammer fra den tyske udgave, men ikke kolorerede.
 note til oversat titel På tysk udkom 4. Oplag mellem 1859 og 1867. Den danske oversættelse er en komplet oversættelse af bogen 20 eventyr.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den tyske tekst (5. oplag, 1867) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Dagbladet Nr. 273 (20-11-1863), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 9-12-1863, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Flyveposten Nr. 287 (10-12-1863), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Hoffmann, Franz: Agib, Kongesønnen. Side [1]-20 (1863, novelle(r))
originaltitel: Agib, der Königssohn
1757 i: Tusende og en Nat, [1s251] 1. udgave: Historie om Den tredie Calender, en Kongelig Prints. Side 251-301
[s020] Hoffmann, Franz: Harun al Raschid og Abdallah. Side 20-27 (1863, novelle(r))
originaltitel: Harun, al Raschid und Abdallah
1758 i: Tusende og en Nat, [3s394] 1. udgave: En liden Historie, af Calife Haroum Alraschids. Side 394-403
[s027] Hoffmann, Franz: Hassan, Rebslageren. Side 27-44 (1863, novelle(r))
originaltitel: Hassan, der Seiler
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s063] Senere udgave: Hassan, Rebslageren. Side 63-81
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s062] Senere udgave: Hassan, Rebslageren. Side 62-79
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s096] Senere udgave: Hassan, Rebslageren. Side 96-111
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s098] Senere udgave: Hassan, Rebslageren. Side 98-113
[s045] Hoffmann, Franz: Fiskeren og Aanden. Side 45-63 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der Fischer und der Geist
1757 i: Tusende og en Nat, [1s073] 1. udgave: Historie om en Fiskere. Side 73-85
[s063] Hoffmann, Franz: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 63-83 (1863, novelle(r))
originaltitel: Abu Hassan und Harun al Raschid
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s100] Senere udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 100-19
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s098] Senere udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 98-118
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s212] Senere udgave: Abu og Niutyn. Side 212-20
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s129] Senere udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 129-46
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [2s099] Senere udgave: Abu Mahommed, den lade. Side 99-116
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s131] Senere udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 131-48
[s083] Hoffmann, Franz: Prindsen fra Sind og hans Æventyr. Side 83-94 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der Prinz von Sind
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s120] Senere udgave: Prindsen fra Sind og hans Eventyr. Side 120-30
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s118] Senere udgave: Prinsen fra Sind og hans Æventyr. Side 118-28
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s146] Senere udgave: Prinsen fra Sind og hans Evnetyr. Side 146-55
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s148] Senere udgave: Prinsen fra Sind og hans Eventyr. Side 148-57
[s094] Hoffmann, Franz: Sindbad, Søfareren. Side 94-147 (1863, novelle(r))
originaltitel: Sindbad, der Seefahrer
1757 i: Tusende og en Nat, [1s343] 1. udgave: Historie om Sindbad, den Søe-Erfarne. Side 343-443
[s147] Hoffmann, Franz: Den lille Kadi. Side 147-54 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der kleine Kadi
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s184] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 184-91
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s181] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 181-87
1890 indgår i: Æventyr af Tusind og en Nat [s079] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 79-84
1904 Senere udgave: Den lille Kadi. Fortælling for Ungdommen fra 1001 Nat. ♦ Rønne, O. Aarestrup, 1904. 16 sider. Pris: kr. 0,25
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s155] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 155-62
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s157] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 157-64
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s094] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 94-100
[s154] Hoffmann, Franz: Sultanen og Scheichen. Side 154-63 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der Sultan und der Scheich
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s191] Senere udgave: Sultanen og Scheichen. Side 191-200
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s187] Senere udgave: Sultaten og Scheichen. Side 187-97
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [2s054] Senere udgave: Sultanen og Shejken. Side 54-63
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [2s056] Senere udgave: Sultanen og Shejken. Side 56-65
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s064] Senere udgave: Sultanen og Shejken. Side 64-75
[s164] Hoffmann, Franz: De tre Prindser. Side 164-67 (1863, novelle(r))
originaltitel: Die drei Prinzen
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s201] Senere udgave: De tre Prindser. Side 201-05
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s197] Senere udgave: De tre Prinser. Side 197-201
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s162] Senere udgave: De tre Prinser. Side 162-65
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s164] Senere udgave: De tre Prinser. Side 164-68
[s168] Hoffmann, Franz: Sidi Numan og hans Hest. Side 168-79 (1863, novelle(r))
originaltitel: Sidi Numann und sein Rotz
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s205] Senere udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 205-16
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s201] Senere udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 201-12
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [2s063] Senere udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 63-75
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [2s065] Senere udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 65-77
[s179] Hoffmann, Franz: Abu og Niutyn. Side 179-87 (1863, novelle(r))
originaltitel: Abu und Niutyn
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s217] Senere udgave: Abu og Niutyn. Side 217-25
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s166] Senere udgave: Abu og Niutyn. Side 166-74
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s168] Senere udgave: Abu og Niutyn. Side 168-76
[s187] Hoffmann, Franz: Prinds Achmet og Feen Paribanu. Side 187-211 (1863, novelle(r))
originaltitel: Prinz Achmet und Fee Paribanu
1758 i: Tusende og en Nat, [3s620] 1. udgave: Historie om Prints Ahmed og en Sangerinde, ved Navn Pari-Banon. Side 620-733
[s211] Hoffmann, Franz: Den pukkelryggede Døde paa Reiser. Side 211-19 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der todte Bucklinge auf Reisen
1757 i: Tusende og en Nat, [1s555] 1. udgave: Historie om En liden Pukkelrygget. Side 555-72
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen anført som: Den døde Pukkelryggede paa Reiser.
[s219] Hoffmann, Franz: Albondocani. Side 219-41 (1863, novelle(r))
originaltitel: Albondocani, der Bandit
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s257] Senere udgave: Albondocani. Side 257-78
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s252] Senere udgave: Albondocani. Side 252-73
[s241] Hoffmann, Franz: Abu Mahomed, den Lade. Side 241-58 (1863, novelle(r))
originaltitel: Abu Mahomet, der Faulpelz
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s278] Senere udgave: Abu Mahomed, den Lade. Side 278-95
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s273] Senere udgave: Abu Mahomed, den lade. Side 273-90
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [2s101] Senere udgave: Abu Mahomed, den lade. Side 101-118
[s258] Hoffmann, Franz: Padmanaba og Hassan. Side 258-64 (1863, novelle(r))
originaltitel: Padmanaba und Hassn
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s296] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 296-302
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s290] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 290-96
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [2s116] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 116-23
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [2s118] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 118-25
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s086] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 86-93
[s265] Hoffmann, Franz: De tre Søstre. Side 265-90 (1863, novelle(r))
originaltitel: Die drei Schwestern
1758 i: Tusende og en Nat, [3s774] 1. udgave: Historie om Tvende Søstre, som bar Had til deres yngste Søster. Side 774-830
[s290] Hoffmann, Franz: Aladdin og den vidunderlige Lampe. Side 290-328 (1863, novelle(r))
originaltitel: Aladdin und die Wunderlampe
1758 i: Tusende og en Nat, [3s099] 1. udgave: Historie om Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 99-393
[s328] Hoffmann, Franz: Ali Baba og de fyrretyve Røvere. Side 328-348 (1863, novelle(r))
originaltitel: Ali Baba und die vierzig Räuber
1758 i: Tusende og en Nat, [3s522] 1. udgave: Historie om Ali-Baba og Fyrgetive Røvere, som veed en Slavinde blev udryddet. Side 522-94
 Børnebog Hoffmann, F.: Fem Æventyr (1871, børnebog)
 Bog (bearbejdelse) Cooper, J. F.: Amerikanske Fortællinger. Bearbejdet for Ungdommen af F. Hoffmann m.fl. ♦ 1874-88. Bd. 1-11 (1874-88, roman) EMP 455
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Br. Hoffmann (sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om oplag Andet danske Oplag, Bd 1-4, 1879-83.
 note om oplag Tredie danske Oplag. Bd. 1-2, 1888-91.
kollaps Indhold

[1] Cooper, J. F.: Hjortedræber. Med 4 Staalstik. Efter Originalens syvende Oplag. ♦ 1874. 258 sider + 4 tavler (1874, roman)
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1845-46 i: Samlede Skrifter [125-132] 1. udgave: Vildtskytten. En Roman. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1845-46. Hefte 125-132, Deel 1-2, 432 + 464 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 1. upaginerede side: Note [udgivet efter den tyske bearbejdelse af Franz Hoffmann].
 note om oplag 2. Oplag, 1879. 228 sider + 4 tavler.
 note om oplag 3. Oplag, 1888. 228 sider + 4 tavler.
[2] Cooper, J. F.: Den sidste Mohikaner. Med 3 Staalstik. Efter Originalens syvende Oplag. ♦ 1877. 179 sider + 3 tavler (1877, roman)
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1827-28 1. udgave: Den sidste Mohicaner. En Fortælling fra Aaret 1757. Overs. af J. Riise. ♦ 1827-28. Deel 1-4, x + 180 + 172 + 194 + 181 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1880. 179 sider + 3 tavler.
 note om oplag 3. Oplag, 1891. 179 sider + 3 tavler.
[3] Cooper, J. F.: Stifinder. Med 2 Staalstik. Efter Originalens syvende Oplag. ♦ P.G. Philipsen, 1878 [ie: 1877]. 157 sider, 2 tavler. Pris: kr. 2,50 (1877, roman)
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Samlede Skrifter [149-156] 1. udgave: Stifinderen. Roman. Overs. fra Engelsk ved H. S. Neukirch [og J.A. Meyer]. 1854. Hefte 149-156, Deel 1-2, 400 + 434 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1869-80 anført med udgivelsesåret 1878.
 note om oplag 2. Oplag 1881, 157 sider + 2 tavler.
 anmeldelse Folkets Avis 20-11-1877, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
[4] Cooper, J. F.: Læderstrømpe. Med 3 Staalstik. Efter Originalens syvende Oplag. ♦ 1879. 176 sider + 3 tavler (1879, roman)
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1828 1. udgave: Colonisterne. Fortælling. Overs. af A.C. Clausen. Udg. af J. Riise. ♦ 1828. Deel 1-2, i-vi + 7-344 + 332 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2. Oplag, 1883. 176 sider + 3 tavler.
 anmeldelse Berlingske Tidende 23-11-1878, tillæg, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
[5] Cooper, J. F.: Prairien. Med 3 Staalstik. Efter Originalens tiende Oplag. ♦ 1880. 264 sider + 3 tavler (1880, roman)
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1830 1. udgave: Steppen. En Roman. Udg. [og oversat] af J. Riise. ♦ 1830. Deel 1-2, 298 + 250 sider
[6] Cooper, J. F.: Spionen. Med 3 Illustrationer. ♦ 1881. 164 sider + 3 tavler (1881, roman)
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1822 1. udgave: Spionen. Et Sagn fra den Nord-Amerikanske Uafhængigheds Krig, ved Forfatteren til The Precaution. Overs. efter Den tredie Nord-Amerikanske Udgave New York 1822, ved Fredr. Schneider. ♦ 1825. Deel 1-2, 356 + 415 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Fædrelandet 12-12-1881, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
[7] Cooper, J. F.: Lodsen. Med 4 Illustrationer. ♦ P.G. Philipsen, 1882. 195 sider, 4 tavler (1882, roman)
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
illustrationer af Knud Gamborg (1828-1900)
1826 1. udgave: Lodsen eller Eventyr ved Englands Kyster. Overs. ved P.S. Petersen. ♦ 1826. Deel 1-3, 207 + 254 + 172 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-2: Forord [af Franz Hoffmann?].
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 271 (10-12-1882), side 129 [Anmeldelse].
[8] Cooper, J. F.: Lionel Lincoln eller Bostons Belejring. Med 3 Illustrationer. ♦ 1883. 128 sider + 3 tavler (1883, roman)
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1826 1. udgave: Lionel Lincoln eller Bostons Beleiring. Overs. af P.S. Petersen. ♦ 1826. Deel 1-3, 235 + 231 + 219 sider
[9] Cooper, J. F.: Bie-Jægeren. Med 4 Illustrationer. ♦ 1884. 236 sider + 3 tavler (1884, roman)
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 1. udgave: Bie-Jægeren. Overs. fra Engelsk. ♦ 1854. Deel 1-2, 345 + 350 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 8-12-1884, side 2 [Anmeldelse, signeret E.B.].
[10] Cooper, J. F.: Sørøveren. Med 4 Illustrationer. ♦ P.G. Philipsen, 1886. 202 sider + 4 tavler (1886, roman)
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1829-31 1. udgave: Den røde Fribytter. En Fortælling. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1829-31. Deel 1-4, 214 + 230 + 222 + 221 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende 8-12-1886, Aften, Tilllæg, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 13-12-1886, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
[11] Cooper, J. F.: Indianerhøvdingen. Med 4 Illustrationer. ♦ 1888. 183 sider + 4 tavler (1888, roman)
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1830 1. udgave: Conanchet eller Grænseboerne. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1830. Bd. 1-2, i-vii + 8-268 + 317 sider
 Bog Hoffmann, Fr.: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidet for Ungdommen af Fr. Hoffmann. Oversatte af Christian Winther. Anden betydeligt forøgede Udgave. Med otte Billeder i Tontryk efter Tegninger af Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1875 [ie: 1874]. [1] 388 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rd. 72 sk. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co.) (1874, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Chr. Winther (1796-1876)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
andet: Thorvald Bindesbøll (1846-1908)
1863 1. udgave: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Franz Hoffmann. Oversatte efter fjerde Oplag af Christian Winther. Med otte Billeder i Tontryk. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1863. [1] 348 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rb. 20 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle)
kollaps Noter
 note til oversat titel Titelbillede efter Tegning af Bindesbøll.
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af teksten (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Fædrelandet 18-12-1874, side 2 [Anmeldelse, signeret: x.y.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Hoffmann, Fr.: De tre Æbler. Side [1]-10 (1874, tekster)
originaltitel: ?
1757 i: Tusende og en Nat, [1s443] 1. udgave: Historie om De tre Æble. Side 443-52
[s010] Hoffmann, Fr.: Hvad Sultanen af Kasgars Leverandeur fortalte. Side 10-25 (1874, tekster)
originaltitel: ?
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s010] Senere udgave: Hvad Sultanen af Kasgars Leverandør fortalte. Side 10-24
[s025] Hoffmann, Fr.: Æslet, Oxen og Landmanden. Side 25-31 (1874, tekster)
originaltitel: ?
1757 i: Tusende og en Nat, [1s030] 1. udgave: En Fabel. Om et Asen, en Oxe og en Bonde. Side 30-44
[s031] Hoffmann, Fr.: Lægen Duban. Side 31-37 (1874, tekster)
originaltitel: ?
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s030] Senere udgave: Lægen Duban. Side 30-36
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s060] Senere udgave: Lægen Duban. Side 60-66
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s062] Senere udgave: Lægen Duban. Side 62-68
[s037] Hoffmann, Fr.: Agib, Kongesønnen. Side 37-56 (1874, tekster)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s251] 1. udgave: Historie om Den tredie Calender, en Kongelig Prints. Side 251-301
[s056] Hoffmann, Fr.: Harun al Raschid og Abdallah. Side 56-63 (1874, tekster)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s394] 1. udgave: En liden Historie, af Calife Haroum Alraschids. Side 394-403
[s063] Hoffmann, Fr.: Hassan, Rebslageren. Side 63-81 (1874, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s027] 1. udgave: Hassan, Rebslageren. Side 27-44
[s081] Hoffmann, Fr.: Fiskeren og Aanden. Side 81-99 (1874, tekster)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s073] 1. udgave: Historie om en Fiskere. Side 73-85
[s100] Hoffmann, Fr.: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 100-19 (1874, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s063] 1. udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 63-83
[s120] Hoffmann, Fr.: Prindsen fra Sind og hans Eventyr. Side 120-30 (1874, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s083] 1. udgave: Prindsen fra Sind og hans Æventyr. Side 83-94
[s130] Hoffmann, Fr.: Sindbad, Søfareren. Side 130-84 (1874, tekster)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s343] 1. udgave: Historie om Sindbad, den Søe-Erfarne. Side 343-443
[s184] Hoffmann, Fr.: Den lille Kadi. Side 184-91 (1874, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s147] 1. udgave: Den lille Kadi. Side 147-54
[s191] Hoffmann, Fr.: Sultanen og Scheichen. Side 191-200 (1874, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s154] 1. udgave: Sultanen og Scheichen. Side 154-63
[s201] Hoffmann, Fr.: De tre Prindser. Side 201-05 (1874, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s164] 1. udgave: De tre Prindser. Side 164-67
[s205] Hoffmann, Fr.: Sidi Numan og hans Hest. Side 205-16 (1874, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s168] 1. udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 168-79
[s217] Hoffmann, Fr.: Abu og Niutyn. Side 217-25 (1874, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s179] 1. udgave: Abu og Niutyn. Side 179-87
[s225] Hoffmann, Fr.: Prinds Achmet og Feen Paribanu. Side 225-48 (1874, tekster)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s620] 1. udgave: Historie om Prints Ahmed og en Sangerinde, ved Navn Pari-Banon. Side 620-733
[s248] Hoffmann, Fr.: Den pukkelryggede Døde paa Reiser. Side 248-56 (1874, tekster)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s555] 1. udgave: Historie om En liden Pukkelrygget. Side 555-72
[s257] Hoffmann, Fr.: Albondocani. Side 257-78 (1874, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s219] 1. udgave: Albondocani. Side 219-41
[s278] Hoffmann, Fr.: Abu Mahomed, den Lade. Side 278-95 (1874, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s241] 1. udgave: Abu Mahomed, den Lade. Side 241-58
[s296] Hoffmann, Fr.: Padmanaba og Hassan. Side 296-302 (1874, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s258] 1. udgave: Padmanaba og Hassan. Side 258-64
[s303] Hoffmann, Fr.: De tre Søstre. Side 303-28 (1874, tekster)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s774] 1. udgave: Historie om Tvende Søstre, som bar Had til deres yngste Søster. Side 774-830
[s329] Hoffmann, Fr.: Aladdin og den vidunderlige Lampe. Side 329-67 (1874, tekster)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s099] 1. udgave: Historie om Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 99-393
[s367] Hoffmann, Fr.: Ali Baba og de fyrretyve Røvere. Side 367-88 (1874, tekster)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s522] 1. udgave: Historie om Ali-Baba og Fyrgetive Røvere, som veed en Slavinde blev udryddet. Side 522-94
 Tekster Hoffmann, F.: Mozarts Ungdom (1883, tekster)
 Bog Hoffmann, Franz: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Fr. Hoffmann. Oversatte af Christian Winther. Tredje Udgave. Med tolv Billeder i Træsnit efter Tegninger Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1884. [1] 380 sider, 12 tavler. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1884, tekster)
Detaljer
oversat af Chr. Winther (1796-1876)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
1863 1. udgave: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Franz Hoffmann. Oversatte efter fjerde Oplag af Christian Winther. Med otte Billeder i Tontryk. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1863. [1] 348 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rb. 20 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Hoffmann, Franz: De tre Æbler. Side [1]-10 (1884, tekster)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s443] 1. udgave: Historie om De tre Æble. Side 443-52
[s010] Hoffmann, Franz: Hvad Sultanen af Kasgars Leverandør fortalte. Side 10-24 (1884, tekster)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s010] 1. udgave: Hvad Sultanen af Kasgars Leverandeur fortalte. Side 10-25
kollaps Noter
 note til oversat titel Med træsnit.
[s024] Hoffmann, Franz: Æslet, Oxen og Landmanden. Side 24-30 (1884, tekster)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s030] 1. udgave: En Fabel. Om et Asen, en Oxe og en Bonde. Side 30-44
[s030] Hoffmann, Franz: Lægen Duban. Side 30-36 (1884, tekster)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s031] 1. udgave: Lægen Duban. Side 31-37
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen er startsiden anført som: 32.
[s036] Hoffmann, Franz: Agib, Kongesønnen. Side 36-55 (1884, tekster)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s251] 1. udgave: Historie om Den tredie Calender, en Kongelig Prints. Side 251-301
[s055] Hoffmann, Franz: Harun al Raschid og Abdallah. Side 55-62 (1884, tekster)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s394] 1. udgave: En liden Historie, af Calife Haroum Alraschids. Side 394-403
kollaps Noter
 note til oversat titel Med træsnit.
[s062] Hoffmann, Franz: Hassan, Rebslageren. Side 62-79 (1884, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s027] 1. udgave: Hassan, Rebslageren. Side 27-44
kollaps Noter
 note til oversat titel Med træsnit.
[s080] Hoffmann, Franz: Fiskeren og Aanden. Side 80-98 (1884, tekster)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s073] 1. udgave: Historie om en Fiskere. Side 73-85
kollaps Noter
 note til oversat titel Med træsnit.
[s098] Hoffmann, Franz: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 98-118 (1884, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s063] 1. udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 63-83
kollaps Noter
 note til oversat titel Med træsnit.
[s118] Hoffmann, Franz: Prinsen fra Sind og hans Æventyr. Side 118-28 (1884, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s083] 1. udgave: Prindsen fra Sind og hans Æventyr. Side 83-94
[s128] Hoffmann, Franz: Sindbad, Søfareren. Side 128-80 (1884, tekster)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s343] 1. udgave: Historie om Sindbad, den Søe-Erfarne. Side 343-443
kollaps Noter
 note til oversat titel Med træsnit. [I Det kgl. Biblioteks skannede eksemplar findes tavlen som pdf-side 258, dvs. i fortællingen Prins Achmet og Feen Paribanu].
[s181] Hoffmann, Franz: Den lille Kadi. Side 181-87 (1884, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s147] 1. udgave: Den lille Kadi. Side 147-54
kollaps Noter
 note til oversat titel Med træsnit.
[s187] Hoffmann, Franz: Sultaten og Scheichen. Side 187-97 (1884, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s154] 1. udgave: Sultanen og Scheichen. Side 154-63
[s197] Hoffmann, Franz: De tre Prinser. Side 197-201 (1884, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s164] 1. udgave: De tre Prindser. Side 164-67
[s201] Hoffmann, Franz: Sidi Numan og hans Hest. Side 201-12 (1884, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s168] 1. udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 168-79
kollaps Noter
 note til oversat titel Med træsnit.
[s212] Hoffmann, Franz: Abu og Niutyn. Side 212-20 (1884, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s063] 1. udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 63-83
[s220] Hoffmann, Franz: Prins Achmet og Feen Paribanu. Side 220-43 (1884, tekster)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s620] 1. udgave: Historie om Prints Ahmed og en Sangerinde, ved Navn Pari-Banon. Side 620-733
kollaps Noter
 note til oversat titel Med træsnit.
[s244] Hoffmann, Franz: Den pukkelryggede døde paa Rejser. Side 244-52 (1884, tekster)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s555] 1. udgave: Historie om En liden Pukkelrygget. Side 555-72
[s252] Hoffmann, Franz: Albondocani. Side 252-73 (1884, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s219] 1. udgave: Albondocani. Side 219-41
[s273] Hoffmann, Franz: Abu Mahomed, den lade. Side 273-90 (1884, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s241] 1. udgave: Abu Mahomed, den Lade. Side 241-58
kollaps Noter
 note til oversat titel Med træsnit.
[s290] Hoffmann, Franz: Padmanaba og Hassan. Side 290-96 (1884, tekster)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s258] 1. udgave: Padmanaba og Hassan. Side 258-64
[s297] Hoffmann, Franz: De tre Søstre. Side 297-322 (1884, tekster)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s774] 1. udgave: Historie om Tvende Søstre, som bar Had til deres yngste Søster. Side 774-830
kollaps Noter
 note til oversat titel Med træsnit.
[s322] Hoffmann, Franz: Aladdin og den vidunderlige Lampe. Side 322-59 (1884, tekster)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s099] 1. udgave: Historie om Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 99-393
kollaps Noter
 note til oversat titel Med træsnit.
[s360] Hoffmann, Franz: Ali Baba og de fyrretyve Røvere. Side 360-80 (1884, tekster)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s522] 1. udgave: Historie om Ali-Baba og Fyrgetive Røvere, som veed en Slavinde blev udryddet. Side 522-94
 Bog Hoffmann, Franz: Blandt Zigeunere. En Fortælling. Oversat af F. Fenger. ♦ Hagerup, 1895. 72 sider, illustreret (1895, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af F. Fenger (1851-1928)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1918 Senere udgave: Blandt Zigeunere. En Fortælling. Oversat af F. Fenger. ♦ Hagerup, 1918. 94 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 2-12-1895, side 1 [Anmeldelse, signeret: Mj.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dagbladet 18-12-1895, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog Hoffmann, Fr.: Æska Mozarts. Theodor Àrnason þýddi fyrir íslenskan æskulýð. ♦ Reykjavík, E. Gunnarsson, 1907. 80 sider. Pris: kr. 1,00 (1907, børnebog)
originaltitel: Mozarts Jugendjahre
oversat af Theodór Árnason (1889-1952, sprog: islandsk)
 Bog (oversætter) Cooper, James Fenimore: Hjortedræber. Bearbejdet af Frantz Hoffmann. Med mange Illustrationer. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1913. 242 sider, illustreret (1913, børnebog)
serietitel: Læderstrømpe-Fortællinger, 1
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
illustrationer af Anonym
1845-46 i: Samlede Skrifter [125-132] 1. udgave: Vildtskytten. En Roman. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1845-46. Hefte 125-132, Deel 1-2, 432 + 464 sider
 Bog (oversætter) Cooper, James Fenimore: Den sidste Mohikaner. Bearbejdet af Frantz Hoffmann. Med mange Illustrationer. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1913. 180 sider, illustreret (1913, børnebog)
serietitel: Læderstrømpe-Fortællinger, 2
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
illustrationer af Anonym
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: Stifinder. Af J.F. Cooper. Med mange Illustrationer. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1913. 155 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1913, børnebog) 👓
serietitel: Læderstrømpe-Fortællinger, 3
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
illustrationer af Charles Edmund Brock (1870-1938, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Samlede Skrifter [149-156] 1. udgave: Stifinderen. Roman. Overs. fra Engelsk ved H. S. Neukirch [og J.A. Meyer]. 1854. Hefte 149-156, Deel 1-2, 400 + 434 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget og flere illustrationer signatur: C. E. Brock 1897.
 note til oversat titel Øverst på titelbladet: Coopers Læderstrømpe-Fortællinger III.
 note til oversat titel På titelbladets bagside bl.a.: Bearbejdet af Frantz Hoffmann.
 Bog (oversætter) Cooper, James Fenimore: Læderstrømpe. Bearbejdet af Frantz Hoffmann. Med mange Illustrationer. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1913. 176 sider, illustreret (1913, børnebog)
serietitel: Læderstrømpe-Fortællinger, 4
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
illustrationer af Anonym
1828 1. udgave: Colonisterne. Fortælling. Overs. af A.C. Clausen. Udg. af J. Riise. ♦ 1828. Deel 1-2, i-vi + 7-344 + 332 sider
 Bog (oversætter) Cooper, James Fenimore: Prairien. Bearbejdet af Frantz Hoffmann. Med mange Illustrationer. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1913. 248 sider (1913, børnebog)
serietitel: Læderstrømpe-Fortællinger, 5
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
illustrationer af Anonym
 Bog Hoffmann, Franz: Blandt Zigeunere. En Fortælling. Oversat af F. Fenger. ♦ Hagerup, 1918. 94 sider (1918, børnebog)
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 33
Detaljer
oversat af F. Fenger (1851-1928)
1895 1. udgave: Blandt Zigeunere. En Fortælling. Oversat af F. Fenger. ♦ Hagerup, 1895. 72 sider, illustreret
 Bog (oversætter) Cooper, James Fenimore: Hjortedræber. Med mange Illustrationer. 5. Udg. (Bearbejdet af Frantz Hoffmann). ♦ Gyldendal, 1919. 224 sider, illustreret (1919, børnebog)
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
illustrationer af Anonym
1845-46 i: Samlede Skrifter [125-132] 1. udgave: Vildtskytten. En Roman. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1845-46. Hefte 125-132, Deel 1-2, 432 + 464 sider
 Bog (oversætter) Cooper, James Fenimore: Stifinder. Med mange Illustrationer. 5. Udg. (Bearbejdet af Frantz Hoffmann). ♦ Gyldendal, 1919. 136 sider, illustreret (1919, børnebog)
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
illustrationer af Anonym
1854 i: Samlede Skrifter [149-156] 1. udgave: Stifinderen. Roman. Overs. fra Engelsk ved H. S. Neukirch [og J.A. Meyer]. 1854. Hefte 149-156, Deel 1-2, 400 + 434 sider
 Bog (oversætter) Cooper, James Fenimore: Den sidste Mohikaner. Med mange Illustrationer. 6. Udg. (Bearbejdet af Frantz Hoffmann). ♦ Gyldendal, 1919. 160 sider, illustreret (1919, børnebog)
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
illustrationer af Anonym
 Bog (oversætter) Cooper, James Fenimore: Læderstrømpe. Med mange Illustrationer. 6. Udg. (Bearbejdet af Frantz Hoffmann). ♦ Gyldendal, 1923. 164 sider, illustreret og 3 tavler (1923, børnebog)
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
illustrationer af Anonym
1828 1. udgave: Colonisterne. Fortælling. Overs. af A.C. Clausen. Udg. af J. Riise. ♦ 1828. Deel 1-2, i-vi + 7-344 + 332 sider

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden