Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Sille Beyer (1803-1861)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Scribe, Eug.: Aurelia. [Ved Sille Beyer]. Kbh., 1834. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 65) (1834, dramatik) BDsupp:sp796
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:065
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Moreto, Augustin: Donna Diana. Lystspil i tre Acter paa Vers. Oversat efter West's [ie: Joseph Schreyvogel] Bearbeidelse af Moretos spanske Original, ved Forfatteren af Skuespillet: »Navnet, eller det hurtige Frieri« [ie: Sille Beyer]. Udgivet af C. Molbech. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa den Schubothske Boghandlings Forlag, 1834. 35 sider. (Trykkeri: Bianco Luno & Schneider, Pilestræde Nr. 105). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 56) (1834, dramatik) BDsupp:sp800 👓
originaltitel: ?
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:056
Detaljer
af Augustin Moreto y Cavana (1618-1669, sprog: spansk)
bearbejdelse_teater: Joseph Schreyvogel (1768-1832, sprog: tysk)
udgiver: Christian Molbech (1783-1857)
kollaps Noter
 note til titel Moretos stykke, El Desdén con el Desdén, blev trykt 1654.
 note til titel Schreyvogels tyske bearbejdelse er fra 1829.
 Bog (oversætter) Knowles, James Sheridan: Hertuginden af Mantua. Oversat [af Sille Beyer], udg. af C. Molbech. Kbh., 1834. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 64) (1834, dramatik) BDsupp:sp792
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:064
Detaljer
af James Sheridan Knowles (1784-1862, sprog: engelsk)
udgiver: Christian Molbech (1783-1857)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside MDZ
 Dramatik pseudonym [Beyer, Sille]: Igaar og Idag eller Et Eventyr paa Heden. Ved Forf. af Lystspillet »Navnet eller det hurtige Frieri«. Kbh., 1835. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 67) (1835, dramatik) BDsupp:sp785
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:067
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Dannora, side 93-97 [Anmeldelse].
 Bog Anonyma: [indgår i antologien: Nytaarsgave fra danske Digtere [s168]] Trøst i Naturen. Side 168-70 (1835, digte)
 Bog anonym: [Julegave for Børn [1]] Den lille Poul og hans Hund (1835, novelle(r)) BDsupp:sp503
Detaljer
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s001] Senere udgave: Den lille Poul og hans Hund. En Fortælling. Side [1]-7
 Bog (oversætter) Schiller, Fr.: Maria Stuart. Overs. 1835 [af Sille Beyer]. Kbh., 1836. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 77) (1836, dramatik) BDsupp:sp792
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:077
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1812 1. udgave: Maria Stuart
 Dramatik anonym [Beyer, Sille]: Et Hiem. Kbh., 1837. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 90) (1837, dramatik) BDsupp:sp785
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:090
 Bog (oversætter) Calderon de la Barca: Livet en Dröm. Romantisk Drama i tre Acter. Bearbeidelse af Calderons: La vida es sueño [ved Sille Beyer]. ♦ Kiøbenhavn, Andr. Fred. Høst's Forlag, 1838. vi + 111 sider (1838, dramatik) BDsupp:sp800 👓
originaltitel: La vida es sueño, 1635
Detaljer
af Pedro Calderon de la Barca (1600-1681, sprog: spansk)
1884 Senere udgave: Livet er Drøm
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-vi: [Forord, signeret: Kiøbenhavn den 30te October 1838].
 url Fuld visning af oversættelsen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den spanske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Calderons Livet en Drøm, side 256-71.
 Bog (oversætter) Calderon de la Barca: Dorotea og Gomez Arias. Romantisk Tragedie i fem Acter, bearbeidet efter "La Niña de Gomez Arias" af Calderon de la Barca [af Sille Beyer]. ♦ Kiøbenhavn, Boghandler Andr. Fred. Høsts Forlag, 1840. xii + 166 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno) (1840, dramatik) BDsupp:sp800 👓
originaltitel: La niña de Gomez Arias
Detaljer
af Pedro Calderon de la Barca (1600-1681, sprog: spansk)
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-xii: Forerindring [Signeret: Kiøbenhavn, den 1ste Marts 1840. S. Beyer].
 url Fuld visning af den spanske tekst på: Link til ekstern webside Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
 Bog (oversætter) Souvestre, Em.: Fabrikanten. Oversat af [Sille] Beyer. ♦ Kbh., 1840. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 119) (1840, dramatik) BDsupp:sp799
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:119
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Ancelot: Familien Mazarin. Skuespil i 3 Akter. Overs. af S. Beyer. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 128) (1841, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:128
Detaljer
af Jacques Arsène Polycarpe François Ancelot (1794-1854, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Dramatik Beyer, Sille H. C.: Ingolf og Valgerd. Drama i 5 Acter. ♦ A.F. Høst, 1841 (1841, dramatik)
 Afsnit i bog (udgiver) Beyer, Sille H. C.: Julegave for Børn. ♦ C.A. Reitzel, 1841. 134 sider (1841, børnebog)
 Dramatik Beyer, Sille H. C.: En Bolero. Opera i 2 Acter. ♦ A.F. Høst, 1843 (1843, dramatik)
 Bog (oversætter) Molbech, Chr.: Udvalgte Eventyr og Fortællinger. En Læsebog for Folket og for den barlige Verden. Ved C. Molbech. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1843. xxiv + 487 sider. Pris: 2 Rbd. 2 Mk. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri) (1843, novelle(r))
Detaljer
af Christian Molbech (1783-1857)
1854 Senere udgave: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. En Bog for Ungdommen, Folket og Skolen ved C. Molbech. Anden, giennemseete og forøgede Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1854. Første-Anden Deel, [5] 328 + [2] 324 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri)
1873 Senere udgave: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. En Bog for Ungdommen, Folket og Skolen. 3. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1873
1882 Senere udgave: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. En Bog for Ungdommen, Folket og Skolen ved Molbech. Fjerde Udgave. ♦ Kiøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1882. xv + 406 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri, Kjøbenhavn)
1906 Senere udgave: Udvalgte Eventyr. En Bog for Ungdommen. 5. gennems. og forkortede Udg. ♦ Gyldendal, 1906. [Bind] I-II, 166 + 166 sider. Pris: à 2,00 kr
kollaps Noter
 note til titel Side [i]: Tydsklands ædle Dioskurer Brødrene Jacob og Wilhelm Grimm, hvis Navne, ogsaa i Skandinavien, ved Eventyrets Magt blomstre paa barnlige Læber, tilegnes denne Bog med levende Høiagtelse og Hengivenhed af den danske Samler.
 note til titel Side [iii]-xx: Fortale [Signeret: Kiøbenhavn den 15de December 1842, C. Molbech].
 note til titel Side xxi-xxiv: Indhold.
 note til titel Evt. forfatternavne oftest kun anført i indholdsfortegnelsen. Oversættelserne er foretaget af Molbech og Sille Beyer, jævnfør forordet side xix.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Google Books
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 1106 (1-1-1943), spalte 8882-84 [Anmeldelse, signeret: 11] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Forposten 29-1-1843, side 3-4 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Beyer, S.: Den lille Poul og hans Hund. En Fortælling. Side [1]-7 (1843, børnebog)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Den lille Poul og hans Hund
[s007] Beaumont, Mad. de: Den nysgierrige Kone. Side 2-9 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1776, sprog: fransk)
[s009] Grimm: Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 9-11 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s117] 1. udgave: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19
[s011] Grimm: Dødens visse Bud. Side 11-13 (1843, børnebog)
originaltitel: Die Boten des Todes, 1840
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s390] Senere udgave: Dødens Sendebud Side 390-91
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s493] Senere udgave: Dødens Sendebud. Side 493-94
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s124] Senere udgave: Dødens Bud. Side 124-25
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1840. KHM 177.
 note til titel På tysk tidligere trykt i samlingen: Hans Wilhelm Kirchhof: Wendunmuth, 1563.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s014] anonym: Kobberpotten. Et sjællandsk Eventyr. Side 14-17 (1843, børnebog)
af Anonym
1878 indgår i antologien: Eventyrperler [s040] Senere udgave: Kobberpotten. (Ved C. Molbech). Side 40-45
[s017] anonym: Godtro og Utro. Et skaansk Folkesagn. Side 17-20 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym svensk (sprog: svensk)
[s020] anonym: Manden fra Ringerige, og de tre Kiællinger. Et norsk Eventyr. Side 20-25 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym norsk (sprog: norsk)
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s098] Senere udgave: Manden fra Ringerige og de tre Kjærlinger. Norsk Æventyr ved C. Molbech. Side 98-102
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [i] Senere udgave: Manden fra Ringerige og de tre Kællinger
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s090] Senere udgave: Manden fra Ringerige og de tre kællinger. Side 90-94
[s025] Beaumont, Mad. de: Deiligheden og Uhyret. Side 25-41 (1843, børnebog)
af Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1776, sprog: fransk)
1763 1. udgave: Skiønheden og Bæstet
[s041] Grimm: Prakkerfolket. Side 41-43 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s050] 1. udgave: Det lumpne Pak. Side 50-53
kollaps Noter
del af: Forposten
 note om føljeton Denne oversættelse optrykt i Forposten 29-1-1843. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[s044] Andersen, H. C.: Den standhaftige Tinsoldat. Et kiøbenhavnsk Eventyr. Side 44-48 (1843, børnebog)
af H.C. Andersen (1805-1875)
1838 indgår i: Eventyr [1s014] 1. udgave: Den standhaftige Tinsoldat. Side 14-23
[s048] anonym: Strømpebaandsmærket. Et irisk Eventyr. Side 48-51 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[s052] Grimm: Den stiaalne Skilling. Side 52 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1dc] 1. udgave: Om den stiaalne Toskilling Side 141-142
[s053] Grimm: Stiernedalerne. Side 53 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Stjernedalerne
[s054] anonym: Graakappen. Et svensk Eventyr. Side 54-57 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym svensk (sprog: svensk)
[s057] Grimm: Katten og Musen i Selskab. Side 57-59 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s004] 1. udgave: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6
[s059] Grimm: Den tappre Skrædder. Side 59-67 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
[s067] Helmuth: "Hans blev narret". En Fortælling. Side 67-75 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
formodet af Johann Heinrich Ludwig Fischer (1791-1855, sprog: tysk)
[s076] anonym: Asabrønden. Et Rhin-Sagn. Side 76-79 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym tysk (sprog: tysk)
[s080] Köhler: Prindsesse Mikmak. Side 80-84 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym fransk (sprog: fransk)
1916 indgår i: Æventyr [s009] Senere udgave: Prinsesse Mikmak. Side [09]-19
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s125] Senere udgave: Prinsesse Mikmak. Side 125-28
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: et fransk Eventyr (Köhler).
[s085] Grimm: Røveren. Side 85-88 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s191] 1. udgave: Røver-Brudgommen. Side 191-95
[s088] anonym: Pigen i Museskindspelsen. Et jydsk Eventyr. (Fra Ringkiøbing Amt. Mundtlig berettet). Side 88-92 (1843, børnebog)
af Anonym
[s093] Grimm: Stadsmusicanterne i Bremen. Side 93-96 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s130] 1. udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34
[s097] Grimm: Hansemand og Grethe. Side 97-103 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
[s103] Grimm: De tre Slangeblade. Side 103-07 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s081] 1. udgave: De tre Slangeblade. Side 81-85
[s107] d'Auloy: Prindsesse Rosette. Et Fee-Eventyr. Side 107-19 (1843, børnebog)
originaltitel: La princesse Rosette, 1697-98
af Marie-Catherine Jumelle de Barneville d'Aulnoy (1650-1705, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s119] anonym: Dværghatten. Et Rhin-Sagn. Side 119-23 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym tysk (sprog: tysk)
[s123] Grimm: Gierdekongen og Biørnen. Side 123-26 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: Gærdekongen og Bjørnen
[s126] Grimm: Skovhuset. Side 126-31 (1843, børnebog)
originaltitel: Das Waldhaus, 1840
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Huset i Skoven
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s373] Senere udgave: Skovhuset Side 273-76
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s282] Senere udgave: Huset i Skoven. Side 282-85
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1840. KHM 169.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s131] anonym: Den modige Svend. Et jydsk Eventyr. (Ringkiøbing Amt. Mundtlig fortalt). Side 131-37 (1843, børnebog)
af Anonym
[s137] Grimm: Kongesønnen, der aldrig blev bange. (Fortalt efter Grimm). Side 137-42 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Kongesønnen der aldrig blev bange
[s143] anonym: Duen. Et italiensk Eventyr. Side 143-46 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
[s147] anonym: Nissen, der vilde gifte sig. Et irisk Eventyr. Side 147-52 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[s152] Grimm: Hvordan Hans blev lykkelig. Side 152-57 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s397] 1. udgave: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403
[s158] Grimm: Kongesønnen og Kongedatteren. Et nedertydsk Eventyr. Side 158-64 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: Kongesønnen og Kongedatteren
[s164] Bulwer, E. L.: Hvordan Mikkel Ræv gik paa Frieri. Side 164-77 (1843, børnebog)
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1834 i: Samlede Skrivter [13] 1. udgave: Pillegrimene ved Rhinen. Fra det Engelske ved J.R. Reiersen. ♦ C. Steens Forlag, 1834. 517 sider
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt som kapitel 12 i: The pilgrims of the Rhine, 1834. Kapitlet 12 har titlen: The wooing of Master Fox.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen anført som: Mikkel Rævs Frieri.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
[s177] d'Aulnoy, Madame: Skiøn Guldhaar. Side 177-85 (1843, børnebog)
originaltitel: La belle aux cheveux d'or
af Marie-Catherine Jumelle de Barneville d'Aulnoy (1650-1705, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s186] anonym: Dugen og Tasken. Et jydsk Eventyr. Mundlig fortalt. Side 186-92 (1843, børnebog)
af Anonym
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s035] Senere udgave: Dugen og Tasten. Jydsk Æventyr ved C. Molbech. Side 35-40
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [ f] Senere udgave: Dugen og Tasken
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s035] Senere udgave: Dugen og tasken. Side 35-40
[s192] anonym [Grimm]: De tre Fugle. Et nedertydsk Eventyr. Side 192-97 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: De tre Fugle
[s197] anonym: Hussaren Istevan. En ungersk Fortælling. Side 197-206 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
[s206] Hauff, W.: Det kolde Hierte. Side 206-23 (1843, børnebog)
originaltitel: Das kalte Herz, 1827
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1851 i: Eventyr [3b] Senere udgave: Det kolde Hjerte
1884 indgår i: Eventyr [cb] Senere udgave: Det kolde Hjerte
1909 Senere udgave: Kalda hjartað. Æfintýri. Kjartan Helgason þýddi. ♦ Rykjavik, Guðm. Gamalíesson, 1909. 82 sider
1911 i: Udvalgte Eventyr [2s049] Senere udgave: Det kolde Hjerte. Side [49]-95
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s199] Senere udgave: Det kolde Hjerte. Side 199-214
1963 Senere udgave: Das kalte Herz. Gekürzt. Ved Viggo Dalhoff
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [2s247] Senere udgave: Det kolde hjerte. Side 247-[63]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Märchenalmanach auf das Jahr 1828 [udkom 1827].
 url Fuld visning af den tyske tekst (1. del) på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst (2. del) på: Link til ekstern webside Wikisource
[s223] Grimm: Den kloge Grethe. Side 223-26 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s372] 1. udgave: Den kloge Grethe. Side 372-75
[s226] anonym: Lykkeskillingen. Et jydsk Eventyr. Mundtlig fortalt. Side 226-31 (1843, børnebog)
af Anonym
1878 indgår i antologien: Eventyrperler [s049] Senere udgave: Lykkeskillingen. (Ved C. Molbech). Side 49-57
[s231] Grimm: Den lille underjordiske Mand. Side 231-35 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Herman Friedrich Grimm (1828-1901, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den underjordiske]
[s236] anonym: De onde Øine. Et polsk Eventyr. Side 236-41 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
[s242] anonym: Fiskeren fra Ormus. Et persisk Eventyr. Side 242-49 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen betegnet: Fiskeren fra Ormuz.
[s249] Roby: Elverdybet. Et engelsk Eventyr fra Lancashire. Side 249-56 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af John Roby (1793-1850, sprog: engelsk)
[s256] Grimm: Armod og Ydmyghed. En Legende. Side 256-58 (1843, børnebog)
originaltitel: Armut und Demut führen zum Himmel, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Armod og ydmyghed fører til Himlen
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s450] Senere udgave: Armod og Ydmyghed fører til Himlen Side 450-51
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s566] Senere udgave: Armod og Ydmyghed fører til Himlen. Side 566-67
1953 indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s063] Senere udgave: Armod og Ydmyghed. Side 63-[64]
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s197] Senere udgave: Armod og ydmyghed. Side 197-[98]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819, under titlen: Armuth und Demuth führen zum Himmel. KHM 204.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s258] Grimm: Pigen uden Hænder. Side 258-64 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s146] 1. udgave: Pigen uden Hænder. Side 146-53
[s264] anonym: Den nedtraadte Ager. Et jydsk Eventyr. Mundtlig fortalt. Side 264-70 (1843, børnebog)
af Anonym
[s271] Grimm: Den Rige og den Fattige. Side 271-75 (1843, børnebog)
originaltitel: Der Arme und der Reiche, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Den fattige og den rige
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s209] Senere udgave: Den fattige og den rige Mand Side 209-11
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s363] Senere udgave: Den Fattige og den rige Mand. Side 363-66
1912 indgår i: Eventyr [s064] Senere udgave: Den fattige og den rige. Side 64-69
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s074] Senere udgave: Den Fattige og den Rige. Side [74]-77
[s275] anonym: Den Dødes Søn. En siberisk Fortælling. Side 275-90 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym russisk (sprog: russisk)
[s290] Grimm: De to Brødre. Side 290-310 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s288] 1. udgave: De to Brødre. Side 288-14
[s310] Grimm: De sex Tienere. Side 310-17 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: De sex Tienere
[s317] anonym: Løn som forskyldt. Et jydsk Eventyr. (Fra Ringkiøbing Amt). Side 317-22 (1843, børnebog)
af Anonym
[s322] Grimm: De tre grønne Grene. En Legende. Side 322-25 (1843, børnebog)
originaltitel: Die drei grünen Zweige, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: De tre grønne Grene
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s452] Senere udgave: De tre grønne Kviste Side 452-53
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s568] Senere udgave: De tre grønne Grene. Side 568-70
1953 indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s069] Senere udgave: De tre grønne Grene. Side 69-[72]
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s203] Senere udgave: De tre grønne grene. Side 203-[06]
[s325] anonym: Hexemesteren og hans Lærling. Et polsk Eventyr. Side 325-29 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
[s329] Roby: Fanden paa Graaskimmelen. Et engelsk Eventyr fra Lancashire. Side 329-38 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af John Roby (1793-1850, sprog: engelsk)
[s338] Grimm: Ulven og Ræven. Side 338-40 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s362] 1. udgave: Ulven og Ræven. Side 362-64
[s340] Grimm: Fiskeren og hans Hustru. Side 340-46 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
[s346] Grimm: De tolv Brødre. Side 346-51 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s044] 1. udgave: De tolv Brødre. Side 44-50
[s351] anonym: Sømunken. Et skotsk Fiskersagn. Side 351-59 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[s359] anonym: Biergmanden og Tordenveir. Et jydsk Eventyr. Side 359-62 (1843, børnebog)
af Anonym
[s362] Scott, Walter: Barnet hos Ellefolkene. Et skotsk Eventyr. Side 362-68 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
[s368] Naubert, Mad.: Ottiliebierget. En Legende fra Elsas. Side 368-86 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af Benedikte Naubert (1752-1819, sprog: tysk)
[s387] anonym: Prindsesse Rosensmiil. Et magyarisk Eventyr. Side 387-90 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
1862 indgår i antologien: Eventyrbogen [3n] Senere udgave: Prindsesse Rosensmiil
[s390] anonym: Erkedegnen i Badajoz. Et spansk Eventyr. Side 390-97 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym spansk (sprog: spansk)
[s397] Molbech, C. K. F.: Guldskoven. Side 397-409 (1843, børnebog)
af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
[s410] anonym: Jern-Latzi. Et magyarisk Eventyr. Side 410-17 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
[s418] anonym [Hall, Mrs. S.C.]: Fiskesælgeren og hans Fiol. En engelsk Fortælling. Side 418-26 (1843, børnebog)
originaltitel: The little fishmonger, 1841
af Anna Maria Hall (1800-1881, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Forfatterens navn nævnes ikke, men oversættelsen må være baseret på: The little fishmonger, by Mrs. S.C. Hall, trykt i: The Britannia, 1841 (?).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s426] Grimm: Døden og hans Gudsøn. Side 426-29 (1843, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s199] 1. udgave: Døden som Gudfader. Side 199-203
[s430] Hauff, W.: Dværgen Næse. Side 430-52 (1843, børnebog)
originaltitel: Der Zwerg Nase, 1826
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1884 indgår i: Eventyr [ba] Senere udgave: Historien om Dværgen Næse
1908 indgår i: Dværgen Næse [s001] Senere udgave: Dværgen Næse. Side [1]-35
1911 i: Udvalgte Eventyr [1s037] Senere udgave: Dværgen Næse. Side [37]-73
[1945-49] Senere udgave: Dværgen Næse. ♦ Martin, [1945-49]. 16 sider
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [2s198] Senere udgave: Dværgen Næse. Side 198-[213]
1975 Senere udgave: Dværg næse. Ill. af Friedrich Hechelmann. Bearb. af K. Baumann. På dansk ved Edith Kjær. ♦ Bierman & Bierman, 1975. [32] sider, illustreret (33 cm)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Märchen Almanach aus das Jahr 1827 [udkom 1826].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s452] anonym: Trold-Helene. Et magyarisk Eventyr. Side 452-62 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen opført som: Troldhelene.
[s462] Tieck, L.: Alferne. Eventyr af L. Tieck. Side 462-87 (1843, børnebog)
originaltitel: ?
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
 Børnebog Beyer, Sille H. C.: Julegave for unge Læserinder. ♦ Bing, 1844. 112 sider (1844, børnebog)
 Bog (oversætter) Shakspeare: Livet i Skoven. Romantisk Lystspil i 4 Acter. En Bearbeidelse af Shakspeare's "As you like it" ved S. Beyer. ♦ Schubothe, 1850. 93 sider. Pris: 36 Sk. (1850, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1825 i: Tragiske Værker [9b] 1. udgave: Som det behager Eder. Side ?-386
 Dramatik Beyer, Sille H. C.: Flugt og Fare. Syngespil i 1 Act. ♦ Schubothe, 1852. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 173) (1852, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 8:173
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Vintergrønt. Samlet af S. Beyer. ♦ Kiøbenhavn, Andr. Fred. Høsts Forlag, 1852. [2] + 215 sider (1852, digte) 👓
Detaljer
kollaps Indhold

[s001] Beyer, S.: Forord til Læserinderne. Side [i]-iv (1852, digte)
[s005] Sunniva: Vandringer i Naturen. Side 5-18 (1852, novelle(r))
af Sunniva (pseudonym)
[s019] Beyer, S.: Rejsebegivenheder i 1596. (Ved S. Beyer). Side 19-34 (1852, novelle(r))
[s035] Julie: Ved Øhlenschlægers Grav. I Maj 1850. Side 35-36 (1852, digte)
af Julie (pseudonym)
[s037] Benedicta: Et Sagn. Efter en Reisendes Fortælling, optegnet af Benedicta. Side 37-55 (1852, novelle(r))
af Benedicte Arnesen-Kall (1813-1895)
[s056] Beyer, S.: Digte fra en tidligere Tid. Side 56-62 (1852, digte)
kollaps Noter
 note til titel 3 digte, signeret S. Beyer: Den Hjemkomne, Qvistens Beboer, Foraarstanker.
[s063] Benedicta: Korsets Under. Legende. Side 63-65 (1852, digte)
af Benedicte Arnesen-Kall (1813-1895)
[s066] Petrarca: Til Italien. (Efter Petrarcas 16de Canzone). Side 66-71 (1852, digte)
af Francesco Petrarca (1304-1374, sprog: italiensk)
oversat af S.W. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til oversat titel Note til titlen: I Anledning af Ludvig af Bajerns Indfald Aar 1327.
 note til oversat titel Signeret: S. W.
[s072] Calderon: Spanske Kiærlighedsscener. Efter Calderon's "Gustos y disgustos son No mas que imaginacion". Side 72-76 (1852, digte)
af Pedro Calderon de la Barca (1600-1681, sprog: spansk)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: Gustos y disgustos son No mas que imaginacion, 1657.
 note til oversat titel Signeret: Udgv.
 url Fuld visning af den spanske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s077] Shakspeare: Sonetter. Oversatte til Johanna Louise Heiberg i Foraaret 1850. Side [77]-80 (1852, digte)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 3 sonetter. Side 78: Saa tidt jeg Dig har paakaldt, som min Muse. Side 79: Naartil mit Vers jeg kun Dig Hielp paakalder. Side 80: Hvor lyder mat, Alt hvad til Dig jeg skriver.
[s081] Worm, Pauline: Resignation. Side 81-83 (1852, digte)
af Pauline Worm (1825-1883)
[s084] Maria: Et Stambogsblad. Side 84 (1852, digte)
af Maria (pseudonym)
[s085] Beyer, Sille: Ansøgning til høie Vedkommende. Et Ord angaaende. Side 85-88 (1852, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Signeret: November 1851, Ærbødigst Sille Beyer.
 note til titel I indholdsfortegnelsen anført som: En Ansøgning (indsmuglet).
[s085] la Croix, M.: Sangerinden. En Fortælling paa Vers af M. la Croix. Side [89]-187 (1852)
af La Croix, M. (sprog: ukendt)
[s189] T. F.: Min Bedstefaders Historie. Side [189]-215 (1852, novelle(r))
af T.F. (pseudonym)
 Bog Anonyma: Tankebilleder eller kvindelige Situationer. Et Forsøg af Anonyma. Chr. Steen, 1853. 80 sider (1853, roman)
 Bog Beyer, Sille: [indgår i: Tolv Sange [?]] Tre Goder (1854, digte)
 Afsnit i bog (udgiver) Shakspeare, William: Dramatiske Værker. Ved Foersom, Wulff o.Fl. 3. Udg. v. S. Beyer. ♦ Schubothe, 1859-60. 1-5 H. [mere udkom ikke] (1859-60, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Af forlaget kaldet "3. Udg.", men det kaldes udgaven ved Lembcke 1861-73 også.
 note til oversat titel Beyer: I Anl. af Zu-Zx's Anmeldelse, 1859.
kollaps Indhold

[a] Shakspeare, William: Hamlet (1859, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
[b] Shakspeare, William: Julius Cæsar (1859, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
[c] Shakspeare, William: Antonius og Cleopatra (1860, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1972 Senere udgave: Antonius og Cleopatra. Overs. og forsynet med indledning, noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, 1972. 213 sider
 Afsnit i bog (udgiver) Beyer, Sille: Julegave for Børn. Udg. af Sille Beyer. ♦ C.A. Reitzel, 1860. 238 sider (1860, børnebog)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Sille Beyer: Navnet
eller Det hurtige Frieri, Lystspil paa Vers i 2 Akter af Sille Beyer
(premiere 10-05-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Donna Diana
Lystspil paa Vers i 3 Akter af Moreto (El desden con el desden), oversat, efter Wests Bearbejdelse, af Sille Beyer. [På Dagmarteatret:] Under Titlen Trods mod Trods
af Augustin Moreto y Cavana (1618-1669, sprog: spansk)
bearbejdelse af Joseph Schreyvogel (1768-1832, sprog: tysk)
(premiere 20-03-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Hertuginden af Mantua
Drama i 5 Akter af James Sheridan Knowles. Oversat af Sille Beyer
af James Sheridan Knowles (1784-1862, sprog: engelsk)
(premiere 11-09-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter) Aurelia
Skuespil i 2 Akter efter Scribe og Bayard ved Sille Beyer
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 07-11-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Sille Beyer: Igaar og i Dag
eller Et Eventyr paa Heden, Lystspil i 3 Akter med Sang af Sille Beyer, Musiken af J. Bredal
musik af I.F. Bredal (1800-1864)
(premiere 02-05-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter) Maria Stuart
Tragedie i 5 Akter af Schiller. Oversat af K.L. Rahbek
[Fra 1836:] Oversat af Sille Beyer
[Fra 1892:] Sørgespil i 5 Akter
[Fra 1928:] skuespil i 5 akter. Oversættelse: Valdemar Rørdam
[På Betty Nansen Teatret:] Oversat af Tom Kristensen
[Fra 1954:] Musiken arrangeret af Arne Hammelboe
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Tom Kristensen (1893-1974)
oversat af Valdemar Rørdam (1872-1946)
musik af Arne Hammelboe (1916-2005)
(premiere 10-04-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21, 1889-1975: 128)
Sille Beyer: Et Hjem
dramatisk Idyl paa Vers i 1 Akt af Sille Beyer
(premiere 07-11-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Livet er en Drøm
heroisk Komedie i 4 Akter af Calderon (La vida es sueño), oversat, efter Boissys Bearbejdelse, af G. Fuursmann, senere [1838-39] bearbejdet efter den spanske Original af Sille Beyer under Titlen: Livet en Drøm
af Pedro Calderon de la Barca (1600-1681, sprog: spansk)
af Louis de Boissy (1694-1758, sprog: fransk)
oversat af Gotthardt Fursmann (1715-1756)
(premiere 07-03-1753 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
(oversætter) Dorotea og Gomez Arias
romantisk Tragedie i 5 Akter af Calderon de la Barca, bearbejdet af Sille Beyer
af Pedro Calderon de la Barca (1600-1681, sprog: spansk)
(premiere 06-03-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter) Fabrikanten
Skuespil i 3 Akter af Émile Souvestre. Oversat af Sille Beyer. [Paa Folketeatret:] Oversat af A.L.C. de Coninck under Titlen: Fare og Frelse
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
(premiere 07-05-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter) Familien Mazarin
Lystspil i 3 Akter af Ancelot. Oversat af Sille Beyer
af Jacques Arsène Polycarpe François Ancelot (1794-1854, sprog: fransk)
(premiere 01-04-1841 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Sille Beyer: Ingolf og Valgerd
Drama i 5 Akter med Kor og Sang af Sille Beyer, Musiken af H. Rung, Dansen af P. Larcher
af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 21-05-1841 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter) Markisens Memoirer
Lystspil i 1 Akt af Fournier. Oversat af Sille Beyer
af Louis Pierre Narcisse Fournier (1809-1880, sprog: fransk)
(premiere 11-02-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Sille Beyer: En Bolero
Opera i 2 Akter af Henrik Rung, Teksten af Sille Beyer (Sujettet tildels efter Scribes La Xacarilla)
af Henrik Rung (1807-1871)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 18-03-1843 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Viola
Lystspil i 3 Akter af Shakespeare. Oversat og forkortet [fra 5 til 3 Akter] af Sille Beyer, Musiken af H. Rung
[Fra 1892 under titlen:] Helligtrekongers Aften eller Hvad man vil, lystspil i 5 Akter af William Shakespeare. Oversættelse: Edvard Lembcke. Musik af forskellige danske komponister [P. Heise, Fr. Rung], ouverture: Niels W. Gade
[Fra 1909:] Hellig tre Kongers Aften eller Hvad man vil. Musik: Henrik Rung, Peter Heise og Frederik Rung
[Fra 1933:] Hellig tre Kongers Aften eller Hvad I selv vil kalde det -, lystspil i 9 billeder. Musik: Henrik Rung, Peter Heise og Frederik Rung, samt originale Shakespeareske melodier (17. årh.) arrangeret af Tønnes Birknes, dans: Harald Lander
[Fra 1941 på Aarhus Teater:] Oversætter: V. Østerberg
[Fra 1943:] Hellig tre Kongers Aften eller Hvad I vil, lystspil i 5 akter (14 afdelinger)
[Fra 1953:] Hellig trekonvers Aften, lystspil i 6 akter. Musik: Henrik Rung, Peter Heise og Emil Reesen
[På Folketeatret:] komedie i 5 akter. Oversættelse: Kjeld Abell. Melodier til Narren's sange fra Shakespeares tid, anden musik: Ove Peters
[Fra 1963 med titlen:] Helligtrekongersaften eller Hvad I vil, lystspil af William Shakespeare. Musik: Henrik Rung, Peter Heise, Frederik Rung m.fl.
[Fra 1964 med titlen:] Helligtrekongersaften, lystspil af William Shakespeare. Musik: Peter Heise, Henrik Rung og Emil Reesen, arrangeret af Knud Høgenhaven
[På Århus Teater fra 1971:] Oversættelse: Erik Thygesen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
musik af Henrik Rung (1807-1871)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
musik af Peter Heise (1830-1879)
musik af Frederik Rung (1854-1914)
musik af Tønnes Birknes (1871-1956, sprog: norsk)
danse af Harald Lander (1905-1971)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
oversat af Kjeld Abell (1901-1961)
musik af Ove Peters (1903-1978)
musik af Knud Høgenhaven (1928-1987)
oversat af Erik Thygesen (1941-1999)
(premiere 20-09-1847 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 52)
(oversætter) Livet i Skoven
romantisk Lystspil i 4 Akter af Shakespeare, bearbejdet af Sille Beyer
[Til Dagmarteatret:] Oversat og bearbejdet af Herman Wildenvey
[På Det kgl. Teater fra 1928:] Oversættelse: Edvard Lembcke, musiken dels af Peter Heise, dels komponeret og arrangeret af Johan Hye-Knudsen
[På Det kgl. Teater fra 1951:] lystspil i 2 akter. Musik: Emil Reesen, sangene fra Shakespeare-tiden, dans: Niels Bjørn Larsen
[På Det kgl. Teater fra 1958:] Dans: Frank Schaufuss
[På [Det ny] Scala:] Musik: Ulrik Neumann
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Herman Wildenvey (1886-1959, sprog: norsk)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
musik af Peter Heise (1830-1879)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
danse af Frank Schaufuss (1921-1997)
musik af Ulrik Neumann (1918-1994)
(premiere 01-09-1849 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 40, 1889-1975: 123)
(oversætter) Kongens Læge
Romantisk Lystspil i 5 Akter af Shakespeare. Bearbejdet af Sille Beyer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
(premiere 22-09-1850 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 45)
(oversætter) Sardanapal
Tragedie i 5 Akter af Byron. Oversat af Sille Beyer
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
(premiere 16-11-1850 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(tekst) Flugt og Fare
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af H. Rung, Teksten af Sille Beyer
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 29-04-1852 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter) Lovbud og Lovbrud
Lystspil i 4 Akter af Shakepeare, bearbejdet af Sille Beyer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
(premiere 18-09-1853 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter) Kærlighed paa Vildspor
romantisk Lystspil i 4 Akter af Shakespeare, bearbejdet af Sille Beyer
[Fra 1880 under Titlen:] Stor Staahej for Ingenting, Lystspil i 5 Akter, paany oversat af H.P. Holst og indrettet til Teaterbrug efter W. Oechelhäusers Bearbejdelse (Viel Lärm um Nichts)
[Fra 1931:] Oversættelse: Edvard Lembcke
[Fra 1963:] skuespil i 2 akter. Oversættelse: Knud Sønderby, musik: Jens Bjerre, dans: Hans Brenaa
[Fra 1964:] Musik: Svend S. Schultz
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
bearbejdelse af Wilhelm von Oechelhäuser (1820-1902, sprog: tysk)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
musik af Jens Bjerre, f 1903 (1903-1986)
danse af Hans Brenaa (1910-1988)
musik af Svend S. Schultz (1913-1998)
(premiere 01-09-1859 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28, 1889-1975: 48)
(oversætter) Slavinden af Kærlighed
Lystspil i 3 Akter af Lope de Vega. Oversat af Sille Beyer
af Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635, sprog: spansk)
(premiere 21-03-1862 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden