Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Otto Borchsenius (1844-1925)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1878-
For Romantik og Historie, 1869-
 Afsnit i bog (redigeret, 1885-92) avis: Morgenbladet (1873-92, periodicum)
se også: Dags-Avisen
se også: Dannebrog
Detaljer
udgiver: C. Berg (1829-1891)
(1873-81) redigeret af N.J. Larsen (1845-1928)
(1880-83) redigeret af Viggo Hørup (1841-1902)
(1880-83) redigeret af Edvard Brandes (1847-1931)
(1884-87) redigeret af K.P. Korsgaard (1846-1904)
(1886-92) redigeret af William Secher (1854-1907)
1892-1910 Samhørende, fortsættes af (2. del): Dannebrog. ♦ 1892-1910
kollaps Noter
 note til titel Forenedes 1886 med Dagsavisen, gik 1892 op i Dannebrog.
 url Liste over skønlitterært indhold på: Link til ekstern webside Føljetoner & fortællinger i danske aviser
 url Artikel om avisen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af avisen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Rydberg, Viktor: Den sidste Athenienser. Overs. efter Originalens andet Oplag af Otto Borchsenius. ♦ 1874. Del 1-2, 341 + 409 sider (1874, roman) EMP3473
originaltitel: Den siste Athenaren, 1859
Detaljer
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
1878 Senere udgave: Den sidste Athenienser. Anden danske Udgave. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ 1878. Del 1-2, 640 sider (fortsat paginering)
1906 Senere udgave: Den sidste Athenienser. Oversat af O. Borchsenius. 3. danske Udg. ♦ Gyldendal, 1906. 592 sider. Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende 28-9-1874, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse For Romantik og Historie. Trettende Bind (1874), side 445-46 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/for-romantik-og-historie-bind-13/page/444/mode/2up
 Bog (oversætter) Rydberg, Viktor: Fribytteren paa Østersøen. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ Andr. Schous Forlag, 1875. 657 sider (1875, roman) EMP3474
Detaljer
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
1858 1. udgave: Sørøveren i Østersøen. Efter det Svenske. Af Victor Rydberg. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1858. 545 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: Forord [signeret "Oversætteren" (oversat efter et af forfatteren bearbejdet manuskript)].
 note til oversat titel Dansk Bogfortegnelse har 2. Udgave, 1878.
 anmeldelse For Romantik og Historie. Femtende Bind (1875), side 570 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/for-romantik-og-historie-bind-15/page/570/mode/2up
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: En ægyptisk Kongedatter. Historisk Roman. Overs. efter Originalens fjerde Oplag af Otto Borchsenius. ♦ Andr. Schous Forlag, 1876. Del 1-3, (vi + 234) + 278 + 297 sider. Pris: kr. 9,00 (1876, roman) EMP1811
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
1874-75 1. udgave: En ægyptisk Kongedatter. Historisk Roman. Overs. efter Originalens tredie Udgave . ♦ Goldberg & Co., 1874-75. Deel 1-3, 198 + 256 + 262 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel side iii-vi: Forord [af O.B.].
 note til oversat titel Også solgt indbundet i komponeret bind fra bogbinder Beuchel.
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 229 (19-11-1876), side 11-12 [Anmeldelse].
 Tekster Konewka, Paul: [Silhouetter [3]] Löse Blade. Versene af Otto Borchsenius (1877, tekster)
Detaljer
illustrationer af Paul Konewka (1840-1870, sprog: tysk)
kollaps Noter
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 262 (8-7-1877), side 15 [Anmeldelse].
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Ude og Hjemme. Nordisk illustreret Ugeblad. Udgivet af F. Hendriksen og (fra 3. Aargang) O. Borchsenius (1877-84, periodicum)
se også: Hjemme og ude
Detaljer
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
kollaps Noter
 note til titel Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 364 (21-9-1884), side 631: Til "Ude og Hjemme"s Læsere! [Meddelelse om at bladet ophører med september måneds udgang, signeret: F. Hendriksen].
 note til titel [Efterfulgt af meddelelse fra udgiveren af Illusteret Tidende, der anbefaler sig til læserne af Ude og Hjemme, signeret: Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, O.H. Delbanco, G.E.C. Gad, F. Hegel, C.C. Lose].
 note til titel Uddrag af meddelelsen fra F. Hendriksen side 631: De gjorte Erfaringer maa lede alle kyndige til den Erkjendelse, at vort lille Samfund ikke er i Stand til at opretholde mere end et illustreret Blad, der fortrinsvis henvender sig til det mere velstillede og snævrere Publikum, og vi have derfor valgt at trække os tilbage til Fordel for vore ældre Kollega: "Illustreret Tidende", der fra 1ste Oktbr. vil udgaa under ny Redaktion ...
 note til titel Uddrag af meddelelsen fra Forlagsbureauet side 631: Vi har i den Anledning overdraget Redaktionen af Text og Billeder til en enkelt Mand, Hr. cand. mag. M. Galschiøt ... Han har faaet Tilsagn om Medvirkning ... blandt Forfattere og Kunstnere ... ogsaa fra mange af dem, der tidligere fortrinsvis sluttede sig til "Ude og Hjemme" ... Den xylografiske Udførelse vil som hidtil blive besørget ... under Hr. G. Paulis Ledelse og Ansvar, men tillige har vi truffet Overenskomst med "Ude og Hjemmes" Stifter og Udgiver, Hr. F. Hendriksen, om dennes stadige Medvirken ...
 url Fuld visning af teksten (1. Aargang) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (2. Aargang) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (3. Aargang) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (4. Aargang) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Litteraturliste Medtaget på: Danske blandede Tidsskrifter 1855-1912. Indholdsoversigt til 27 danske Tidsskrifter. Udarbejdet af: Ellen Bruun m.fl. Redigeret af Svend Thomsen. [Bind] II. Skønlitteratur m.m. Københavns Kommunebiblioteker, 1929 Web link link til hele listen 1877-84.
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Uarda. Roman fra det gamle Ægypten. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ 1877. Del 1-3, 269 + 279 + 260 sider (1877, roman) EMP1812
originaltitel: Uarda, 1877
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
1880 Senere udgave: Uarda. 2. Udg. ♦ Schou, 1880. 221 + 224 + 208 sider
1913 Senere udgave: Uarda. Roman fra det gamle Ægypten. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Kunstforlaget Danmark, 1913. 1-3 i 1 bind, 332 sider. (Litteraturens Mesterværker)
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1869-80.
 note til oversat titel Del 1, 1 upagineret side: Forord [af oversætteren].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Rydberg, Viktor: Fribytteren paa Østersøen. Folkeudgave. 1878. 740 sider (1878, roman) EMP3474
del af: Familie-Bibliotek
Detaljer
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
1858 1. udgave: Sørøveren i Østersøen. Efter det Svenske. Af Victor Rydberg. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1858. 545 sider
 Bog (oversætter) Rydberg, Viktor: Den sidste Athenienser. Anden danske Udgave. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ 1878. Del 1-2, 640 sider (fortsat paginering) (1878, roman) EMP3473
Detaljer
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
1874 1. udgave: Den sidste Athenienser. Overs. efter Originalens andet Oplag af Otto Borchsenius. ♦ 1874. Del 1-2, 341 + 409 sider
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Homo sum. Roman. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ Schou, 1878. viii + 404 sider (1878, roman) EMP1813
originaltitel: Homo sum, 1878
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
1878 Senere udgave: Homo sum. Roman. Overs. af Otto Borchsenius. 2. Udg. ♦ Schou, 1878. viii + 404 sider
1895 Senere udgave: Homo sum. Roman. Overs. af Otto Borchsenius. 3. Udg. ♦ 1895. viii + 342 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel side iii-viii: Forord [af oversætteren].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Homo sum. Roman. Overs. af Otto Borchsenius. 2. Udg. ♦ Schou, 1878. viii + 404 sider (1878, roman) EMP1813
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
1878 1. udgave: Homo sum. Roman. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ Schou, 1878. viii + 404 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel side iii-viii: Forord [af oversætteren].
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: En ægyptisk Kongedatter. Historisk Roman. Overs. efter Originalens fjerde Oplag af Otto Borchsenius. 2. Udgave. ♦ Schou, 1879. xvi + 655 sider (1879, roman) EMP1811
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
1874-75 1. udgave: En ægyptisk Kongedatter. Historisk Roman. Overs. efter Originalens tredie Udgave . ♦ Goldberg & Co., 1874-75. Deel 1-3, 198 + 256 + 262 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-xvi: Georg Ebers [af O.B., oprindelig trykt i: Illustreret Tidende, Årgang 19, Nr. 944 (28-10-1877), side 37-39].
 url Fuld visning af forordet på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende (Det kgl. Bibliotek)
 Trykt i periodicum O. B.: Fra en Væddeløbsdag. Med 3 Tegninger af Erik Henningsen (1879, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 92 (6-7-1879), side 398-400, signeret: O.B.
 Bog (oversætter) Hamerling, R.: Aspasia. En Kustner- og Kjærlighedsroman fra det gamle Hellas. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ Schou, 1879. Del 1-3, (viii + 301) + 273 + 272 sider (1879, roman) EMP2048
originaltitel: Aspasia, 1876
Detaljer
af Robert Hamerling (1830-1889, sprog: tysk)
1904 Senere udgave: Aspasia. En Kustner- og Kærlighedsroman fra det gamle Hellas. Overs. af O. Borchsenius. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1904. Bind 1-3, 238 + 206 + 204 sider. Pris: kr. 5,00
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-viii: Forord [af Oversætteren (om R.H.)].
 Trykt i periodicum (oversætter) Rydberg, Viktor: Klokkerne. Af Viktor Rydberg. Med Tegning af Frans Schwartz (1880, digte) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
illustrationer af Frans Schwartz (1850-1917)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 164 (21-11-1880), side 77. Efter teksten: Oversat efter Forfatterens Manuskript af Otto Borchsenius.
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Uarda. 2. Udg. ♦ Schou, 1880. 221 + 224 + 208 sider (1880, roman) EMP1812
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
1877 1. udgave: Uarda. Roman fra det gamle Ægypten. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ 1877. Del 1-3, 269 + 279 + 260 sider
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Søstrene. Roman. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ Schou, 1880. vi + 458 sider (1880, roman) EMP1815
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
1880 1. udgave: Søstrene. Roman. "Jyllandsposten"s Føljeton. ♦ Aarhus, 1880. 520 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel side iii-vi: Forord [af oversætteren].
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Kejseren. Roman. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ 1881. Del 1-2, viii + 426 + 446 sider (1881, roman) EMP1816
originaltitel: Der Kaiser, 1881
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-vii: Forord.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Scholander, F. W.: To Noveller. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ 1882. 328 sider (1882, novelle(r)) EMP3481
Detaljer
af Fredrik Wilhelm Scholander (1816-1881, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: F. W. Scholanders skrifter, udgifna av John Böttiger, [Bind] 1, 1881.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [af oversætteren (om F.W.S.)].
 anmeldelse Berlingske Tidende 11-12-1882, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 23-12-1882, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Scholander, F. W.: Casa Polidoro (1882, novelle(r))
originaltitel: Casa Polidoro
af Fredrik Wilhelm Scholander (1816-1881, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 233 (19-3-1882), side 297-300.
[b] Scholander, F. W.: Sune Haardssøns Æventyr eller Visdommens Tempel (1882, novelle(r))
originaltitel: Sune Hårdssons äventyr
af Fredrik Wilhelm Scholander (1816-1881, sprog: svensk)
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Et Spørgsmaal. Idyl til et Billede af Alma Tadema. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ Andr. Schous Forlag, 1882. 109 sider (1882, roman) EMP1817
originaltitel: Eine Frage, 1881
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
om: Lawrence Alma-Tadema (1836-1912, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1882. 109 sider.
 note om føljeton Føljeton i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, fra Nr. 157 (3-10-1880), side 3-5 og 8, til Nr. 165 (28-11-1880), side 85-90. Oversat efter Forfatterens Manuskript af Otto Borchsenius. [Side 85:] Et Spørgsmaal. Efter et Billede af Alma-Tadema. Til sidste Kapitel af Georg Ebers' Idyl.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Fædrelandet 12-12-1881, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Fru Borgmesterinden. Roman. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Andr. Schous Forlag, 1882. 490 sider (1882, roman) EMP1818
originaltitel: Die Frau Bürgermeisterin, 1882
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
1911 Senere udgave: Fru Borgmesterinden. Roman. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1911. 424 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 anmeldelse Dags-Telegraphen 19-6-1882, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Familievennen, 6. Aargang, Nr. 22 (28-5-1882), side 306 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/familievennen-1882/page/306/mode/2up?view=theater
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. ♦ Gyldendal, 1883. 2 Bind, 403 sider (1883)
Detaljer
udgiver: Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1889 Senere udgave: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1889. 2 Bind
1905 Senere udgave: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. 3. Udgave. ♦ Gyldendal, 1905. Bind 1-2
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogeg (bind 2, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1s387] Blicher, St. St.: Marie. Side 387-99 (1883, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65
[2] Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene (1883, dramatik)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Et Ord. Roman. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ Andr. Schous Forlag, 1883. 484 sider (1883, roman) EMP1819
originaltitel: Ein Wort, 1883
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
kollaps Noter
 omtale Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 303 (22-7-1883), side 522 [omtale, signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Trykt i periodicum (oversætter) Rydberg, Viktor: To Smaadigte. Af Viktor Rydberg. Ved O. B. (1884, digte) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Digtenes titler: Hesiodos' Raad. Din Sorg er din.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 349 (8-6-1884), side 443.
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Hjemme og ude. Nordisk Ugeblad. Redigeret af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt at Brødrene Salmonsen (J. Samonsen), 1884-85. Nr. 1-26 (1884-85, periodicum)
se også: Ude og Hjemme
Detaljer
redigeret af Johannes Magnussen (1848-1906)
kollaps Noter
 note til titel Udkom fra 5-10-1884 (Nr. 1) til 29-3-1885 (Nr. 26).
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Borchsenius, Otto: [indgår i antologien: Efteraarsløv [40]] Til Bjørnstjerne Bjørnson. Paa hans 50 Aars Fødselsdag. Den 8. December 1882 (1884, digte)
 Afsnit i bog (udgiver) Heiberg, Peter Andreas: Udvalgte Skrifter. Udgivne af Otto Borchsenius og Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn,, Otto B. Wroblewskys Forlag, 1884. [4] + 626 +[2] sider (1884, samling) 👓
Detaljer
af P.A. Heiberg (1758-1841)
udgiver: Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord.
 note til titel 2 upaginerede sider [627-28]: [Uddrag af anmeldelse i Berlingske Tidende 8-8-1884, signeret H.H.].
 note til titel Udkom i 8 hefter à 1 kr.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 342 (27-4-1884), side 376-78: Fra P.A. Heibergs og K.L. Rahbeks Dage [Anmeldelse, signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
kollaps Indhold

[s001] Heiberg, Peter Andreas: Rigsdalers-Sedlens Hændelser. Side 1-408 (1884, roman)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1789-93 1. udgave: Rigsdalers-Sedlens Hændelser. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Christian Frederik Holm, 1789-93. 1.-2. Bind, 372 + (xx + 308) sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[s289] Heiberg, Peter Andreas: Virtuosen [No. 2]. Komedie i én Akt. Side 289-322 (1884, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1789 1. udgave: Virtuosen. En original Komoedie i 1 Akt, tilegnet det offentlige eller private Theater-Selskab, som opfører samme. ♦ Kbh., 1789
kollaps Noter
 note til titel Side 322-36: Fortale til denne anden Udgave.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[s409] Heiberg, Peter Andreas: De Vonner og Vanner. Komedie i fem Akter. Side 409-488 (1884, dramatik)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
1793 i: Skuespil [2a] 1. udgave: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side [24]-170
kollaps Noter
 note til titel Side 488-501: Fortale.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[s502] Heiberg, Peter Andreas: Politisk Dispache. Side 502-43 (1884, tekster)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 note til titel Side 544-45: Tillæg til den politiske Dispache.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[s546] Heiberg, Peter Andreas: Sprog-Granskning. Side 546-71 (1884, tekster)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[s575] Heiberg, Peter Andreas: Viser og Vers. Side 573-626 (1884, digte)
af P.A. Heiberg (1758-1841)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med egen paginering.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Afsnit i bog (udgiver) Kaalund, H. V.: Efterladte Digte. Udgivne af Otto Borchsenius. ♦ Kbh., Gyldendal, 1885. 160 sider (1885, digte) 👓
Detaljer
af H.V. Kaalund (1818-1885)
1898 [Efterladte Digte] Senere udgave: Samlede Digte. Udgivne af Otto Borchsenius. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 434 sider
 Bog (oversætter) antologi: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth. Et Udvalg af nyere svenske Forfatteres Arbejder. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1885. 308 sider (1885, novelle(r)) EMP3227
Detaljer
af antologi svensk (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Forord [signeret: O.B., udvalget foretaget i samråd med "Fru Edgren" [ie: Leffler]].
kollaps Indhold

[a] Rydberg, Viktor: Hesiodos' Død. Din Sorg er din [2 digte] (1885, digte)
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
[b] Rydberg, Viktor: Marcus Aurelius. Et romersk Kejserbillede (1885, novelle(r))
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
[c] Snoilsky, Carl: Telegrafen og Fuglene. Sorte Svaner. I Porcelænsfabrikken [3 digte] (1885, digte)
af Carl Snoilsky (1841-1903, sprog: svensk)
[d] Strindberg, August: [Et digt] (1885, digte)
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
[e] Strindberg, August: Ofret. Et Stykke Bondeliv (1885, novelle(r))
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1882 i: Fortællinger [8s269] 1. udgave: Ofret. Af August Strindberg. - Ude og Hjemme. Side 269-80
[f] Strindberg, August: Digteren og Poeten (1885, novelle(r))
originaltitel: Skalden och poeten, 1877
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Från Fjärdingen och Svartbäcken, 1877.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 176 (13-2-1881), side 211--12, efter teksten: Oversat af Otto Borchsenius.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[g] Strindberg, August: Aviskonsortiet Graakappen. Et Kapitel af "Röda Rummet" (1885, novelle(r))
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1885 [Uddrag] 1. udgave: Det røde Værelse. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm. ♦ Kjøbenhavn, [Politiken] - Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri, 1885. 494 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 134 (25-4-1880), side 310-12.
[h] Strindberg, August: En Pebersvend paa en Midsommerdag. Et Kapitel af "Giftas" (1885, novelle(r))
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1912 [Uddrag] 1. udgave: Ægteskab. Autoriseret Oversættelse ved Poul Uttenreiter. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1912. [Bind] I-II, 168 + 159 sider. Pris: à 2,50 kr. (Trykkeri: A. Rosenbergs Bogtrykkeri)
[i] Edgren, A. Chr. [ie: Leffler]: Lighed (1885, novelle(r))
originaltitel: Jämlikhet
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i bogform i samlingen: Ur lifvet, (sista samlingen), 1890.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[j] Edgren, A. Chr. [ie: Leffler]: Fattigdom og Velgjørenhed. Af "Løse Blade fra det moderne London" (1885, novelle(r))
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
[k] Edgren, A. Chr. [ie: Leffler]: Gustav faar Præstekaldet (1885, novelle(r))
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
[l] Agrell, Alfhild: En Bryllupsdag (1885, novelle(r))
originaltitel: En bröllopsdag, 1884
af Alfhild Agrell (1849-1923, sprog: svensk)
[m] Ahlgren, Ernst [ie: V. Benedictsson]: Fruentimmer (1885, novelle(r))
af Victoria Benedictsson (1850-1888, sprog: svensk)
[n] Ahlgren, Ernst [ie: V. Benedictsson]: Et Tab (1885, novelle(r))
originaltitel: Förlust, 1884
af Victoria Benedictsson (1850-1888, sprog: svensk)
1900 indgår i: Fra Skaane [s090] Senere udgave: Tab. Side [90]-95
[o] Nordensvan, Georg: Papa og Mama (1885, novelle(r))
af Georg Nordensvan (1855-1932, sprog: svensk)
[p] Levertin, Oscar: Foraar (1885, novelle(r))
af Oscar Levertin (1862-1906, sprog: svensk)
[q] Geijerstam, Gustav af: Et Kunstnerpar (1885, novelle(r))
af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)
[r] Geijerstam, Gustav af: Efter Slaget (1885, novelle(r))
af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 353 (6-7-1884), side 498-500, under titlen: Efter Slaget. Fortælling af Gustaf af Geijerstam. [Efter teksten:] (Oversat efter Forfatterens Manuskript).
[s] Bååth, A. U.: Knud Lavesøn. Et Socialistmøde. Skaane [3 digte] (1885, digte)
af Albert Ulrik Bååth (1853-1912, sprog: svensk)
 Bog (oversætter) Edgren, A. C.: Hvordan man gjør godt (1885, dramatik)
Detaljer
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Noter
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 7-12-1885 [Anmeldelse].
 Bog (oversætter) Strindberg, August: Isbrud. Fire Fortællinger. Dansk, af Forfatteren avtoriseret Udgave. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1885. 301 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1885, novelle(r)) EMP3590 👓
originaltitel: Utopier i verkligheten, 1885
Detaljer
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
oversat af Edvard Brandes (1847-1931)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladets bagside: Denne Bogs svenske Titel Utopier i verkligheten er efter Forfatterens Ønske paa Dansk forandret til Isbrud.
 note til oversat titel Side [1]-6: Forord.
 note til oversat titel Side [303]: Indhold.
 note til oversat titel Novellen »Samvetskval« er oversat af Otto Borchsenius, de øvrige 3 af Edvard Brandes.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Axel Henriques i Dags-Avisen, 19-9-1885 og 24-9-1885.
 anmeldelse C.E. [Jensen] i Social-Demokraten (København), 25-10-1885 og 12-11-1885.
 anmeldelse Anmeldt i Berlingske Tidende, 11-11-1885.
 anmeldelse [Ferdinand Bauditz] i Dagbladet, 23-11-1885.
 anmeldelse Jyllandsposten 29-11-1885, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse [A. Falkman] i Nationaltidende, 3-12-1885.
 anmeldelse E[dvard] B[randes] i Politiken 10-12-1885.
 anmeldelse W. [Valdemar Wille] i Dagens Nyheder, 6-1-1886.
 anmeldelse [Otto Borschsenius] i Morgenbladet, 10-1-1886.
 anmeldelse Anmelde af A.P.St. i Nationaløkonomisk Tidsskrift, Ny række, Bind 4 (1886), side 107-12. Link til ekstern webside http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=87249
kollaps Indhold

[s007] Strindberg, August: Nybygning. Side [7]-118 (1885, roman)
originaltitel: Nybyggnad, 1885
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
oversat af Edvard Brandes (1847-1931)
1893 Senere udgave: Nybygning. En Fortælling af August Strindberg. Føljeton til "Social-Demokraten". ♦ København, Trykt hos N. Cohen, 1893. 81 sider
1920 indgår i: Utopier i Virkeligheden [a] Senere udgave: Nybygning
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s119] Strindberg, August: Tilbagefald. Side [119]-99 (1885, novelle(r))
originaltitel: Återfall, 1885
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
oversat af Edvard Brandes (1847-1931)
1920 indgår i: Utopier i Virkeligheden [b] Senere udgave: Tilbagefald
1921 i: Værker [1s050] Senere udgave: Tilbagefald. Side [50]-94
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s201] Strindberg, August: Over Skyerne. Side [201]-32 (1885, novelle(r))
originaltitel: Över molnen, 1885
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
oversat af Edvard Brandes (1847-1931)
1920 indgår i: Utopier i Virkeligheden [c] Senere udgave: Oven over Skyerne
1921 i: Værker [1s095] Senere udgave: Over Skyerne. Side [95]-111
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s233] Strindberg, August: Samvittighedskval. Side [233]-301 (1885, novelle(r))
originaltitel: Samvetskval, 1885
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1920 indgår i: Utopier i Virkeligheden [d] Senere udgave: Samvittighedskval
1921 i: Værker [1s011] Senere udgave: Samvittighedskval. Side [11]-49
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, fra Nr. 346 (18-5-1884), side 406-10 og 412, Nr. 347 (25-5-1884), side 419--22 og 424 og Nr. 348 (1-6-1884), side 436-38, under titlen: Samvittighedskval. Fortælling af August Strindberg. Oversat efter Forf.s Manuskript af O. B.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Serapis. Historisk Roman. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ 1885. 534 sider (1885, roman) EMP1820
originaltitel: Serapis, 1885
del af: Danmark
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Hermann Henrichsen (1869-1919)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt som føljeton, oversat af Hermann Henrichsen, i: Danmark, 1885.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 anmeldelse Jyllandsposten 2-8-1885, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Græske Læsestykker i dansk Oversættelse. Udgivne af Otto Borchsenius og Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1886. 392 sider (1886, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Strindberg, August: Lykke-Pers Rejse. Æventyrkomedie i 5 Akter af August Strindberg. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1886. 125 sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1886, dramatik)
originaltitel: Lycko-Pers resa, 1882
Detaljer
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af oversættelsen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Borchsenius, Otto: Sange og Digte. ♦ Gyldendal, 1887. (1887, digte)
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Søstrene. 2. [Godtkjøbs] Udg. ♦ 1887. 352 sider (1887, roman) EMP1815
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
1880 1. udgave: Søstrene. Roman. "Jyllandsposten"s Føljeton. ♦ Aarhus, 1880. 520 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2 upaginerede sider: Af Forfatterens Fortale.
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Nilbruden. Roman. Oversat af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ Schou, 1887. Del 1-2, 471 + 480 sider (1887, roman) EMP1821
originaltitel: Die Nilbraut, 1887
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 anmeldelse Politiken 30-6-1887, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog (udgiver) antologi: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1889. 2 Bind (1889)
Detaljer
udgiver: Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1883 1. udgave: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. ♦ Gyldendal, 1883. 2 Bind, 403 sider
 Bog (oversætter) Leffler, Anne Charlotte: Nye Samfundsbilleder. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ 1889. 243 sider (1889, novelle(r)) EMP3409
originaltitel: Ur lifvet, 1889
Detaljer
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Ur lifvet, 3. samling, 1889.
 anmeldelse Morgenbladet 20-12-1889, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Leffler, Anne Charlotte: Kvindelighed og Erotik (1889, novelle(r))
originaltitel: Kvinlighet och erotik, 1883
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Ur lifvet, saml. 3, h. 1, 1883.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[b] Leffler, Anne Charlotte: Gustav faar Præstekaldet (1889, novelle(r))
originaltitel: Gusten får pastoratet, 1883
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Ur lifvet, saml. 3, h. 1, 1883.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[c] Leffler, Anne Charlotte: Et Mirakel (1889, novelle(r))
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
[d] Leffler, Anne Charlotte: Et Levebrød (1889, novelle(r))
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
[e] Leffler, Anne Charlotte: Ogsaa et Levebrød (1889, novelle(r))
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
[f] Leffler, Anne Charlotte: Den gamle Pige (1889, novelle(r))
originaltitel: Gamla jungfrun, 1889
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Ur lifvet, saml. 3, h. 2, 1889.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[g] Leffler, Anne Charlotte: Paa Fattighuset (1889, novelle(r))
originaltitel: I fattigstugan, 1889
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Ur lifvet, saml. 3, h. 2, 1889.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Grete. Roman fra det gamle Nürnberg. Overs. af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ 1889. Bd. 1-2, 310 + 329 sider (1889, roman) EMP1822
originaltitel: Die Gred, 1889
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Leffler, Anne Charlotte: Kvindelighed og Erotik. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ 1890. xvi + 273 sider (1890, roman) EMP3410
originaltitel: Kvinnlighet och erotik, 1890
se også: Kvindelighed og Erotik
Detaljer
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk betegnet: Ur lifvet, 5. samling. Kvinnlighet och erotik II.
 note til titel Side i-xv: Forord til den danske Udgave [af forf.].
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse fejlagtigt opført under svenske skuespil.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog (oversætter) Leffler, A. C.: Den Kjærlighed! Den Kjærlighed! Komedie i to Akter. Overs. af Otto Borchsenius. Kbh., 1890. 63 sider. (1890, dramatik)
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Tre Æventyr. Elixiren. Den graa Lok. Nødderne. Overs. af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ 1890. 190 sider (1890, novelle(r)) EMP1824
originaltitel: Drei Märchen, 1891
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
kollaps Indhold

[a] Ebers, Georg: Elixiren (1890, novelle(r))
originaltitel: Das Elixir, 1891
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
[b] Ebers, Georg: Den graa Lok (1890, novelle(r))
originaltitel: Die graue Locke, 1891
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
[c] Ebers, Georg: Nødderne. Et Jule-Æventyr for mine Børn og Børnebørn (1890, novelle(r))
originaltitel: Die Nüsse. Ein Weihnachtsmärchen für meine Kinder und Enkel, 1891
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Kovalevsky, Sonja: Liv i Rusland. Søstrene Rajevski. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1890. 254 sider (1890, roman) EMP3396
originaltitel: Ur ryska lifvet. Systrarna Rajevski, 1889
Detaljer
af Sonja Kovalevsky (1850-1891, sprog: svensk)
oversat af Walborg Hedberg (1859-1931, sprog: svensk)
1910 Senere udgave: Liv i Rusland og Vera Vrontzoff. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1910. 352 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Oversat til svensk efter forfatterens russiske manuskript af Walborg Hedberg.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 23-6-1890, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Josva. En Fortælling fra den bibelske Tid. Overs. af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ 1890. 462 sider (1890, roman) EMP1823
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
1890 1. udgave: Josva. En Fortælling fra den bibelske Tid af Georg Ebers. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1890. 377 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-5: Forord [af forf.].
 anmeldelse København 8-5-1890, side 2 [Anmeldelse, signeret: C.E.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 23-6-1890, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Leffler, Anne Charlotte: Moster Malvina. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ 1891. 63 sider (1891, novelle(r)) EMP3411
Detaljer
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Indhold

[a] Leffler, Anne Charlotte: Moster Malvina. Et Samfundsbillede (1891, novelle(r))
originaltitel: Moster Malvina, 1889
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Ur lifvet, saml. 3, h. 2, 1889.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[b] Leffler, Anne Charlotte: Moster Malvina. Dramatisk Situation i en Akt (1891, dramatik)
originaltitel: Moster Malvina, 1891
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet i samlingen: Tre komedier, 1891.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Afsnit i bog (redigeret, 1892-1910) avis: Dannebrog. ♦ 1892-1910 (1892-1910, periodicum)
se også: Morgenbladet
se også: Riget
Detaljer
(1892-1907) redigeret af William Secher (1854-1907)
1873-92 Samhørende, 2. del af: Morgenbladet
kollaps Noter
 note til titel Delvis videreført i Riget.
 url Liste over skønlitterært indhold på: Link til ekstern webside Føljetoner & fortællinger i danske aviser
 url Artikel om avisen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog (oversætter) Rydberg, Viktor: Vaabensmeden. Fantasier paa Baggrund af Reformationstiden. Et Prosadigt. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ 1892. 359 sider (1892, roman) EMP3475
originaltitel: Vapensmeden, 1891
Detaljer
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
1906 Senere udgave: Vaabensmeden. Fantasier paa Baggrund af Reformationstiden. Et Prosadigt oversat af O. Borchsenius. 2. danske Udg. ♦ Gyldendal, 1906. 222 sider. Pris: kr. 1,00
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Per Aspera. Historisk Roman. Overs. af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ 1892. Bd. 1-2, 469 + 460 sider (1892, roman) EMP1825
originaltitel: Per aspera, 1892
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Kleopatra. Historisk Roman. Overs. af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ Schou, 1893. 594 sider. Pris: kr. 7,00 (1893, roman) EMP1826
originaltitel: Kleopatra, 1894
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: Forord [af forf.].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (oversætter) Kovalevsky, Sonja: Vera Vorontzoff. Fortælling fra Rusland. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ 1893. 178 sider (1893, roman) EMP3397
originaltitel: Vera Vorontzoff, 1892
Detaljer
af Sonja Kovalevsky (1850-1891, sprog: svensk)
1910 indgår i: Liv i Rusland [b] Senere udgave: Vera Vorontzoff
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Homo sum. Roman. Overs. af Otto Borchsenius. 3. Udg. ♦ 1895. viii + 342 sider (1895, roman) EMP1813
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
1878 1. udgave: Homo sum. Roman. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ Schou, 1878. viii + 404 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel side iii-vii: Forord [af oversætteren].
 Bog (oversætter) Rydberg, Viktor: Singoalla. Et Prosadigt. Overs. af Otto Borchsenius. Med Tegninger af Carl Larsson. ♦ 1895. 291 sider, illustreret (1895, roman) EMP3476
Detaljer
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
illustrationer af Carl Larsson (1853-1919, sprog: svensk)
1866 1. udgave: Singoalla. Overs. fra det Svenske. ♦ Helsingør, 1866. 142 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 24-12-1895, side 1-2 [Anmeldelse].
 Trykt i periodicum (oversætter) Heine, Heinrich: Smaadigte. Af Heinrich Heine. Oversatte af Otto Borchsenius (1896, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Heinrich Heine (1797-1856, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indeholder 19 digte uden titel.
 note om føljeton Trykt i Hver 8 Dag, [4. Kvartal], October-December 1896, side 118-20. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: I lutrende Ild. Roman fra det gamle Nürnberg. Overs. af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ 1896. 442 sider (1896, roman) EMP1827
originaltitel: Im Smiedfeuer, 1895
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog (udgiver) Kaalund, H. V.: Samlede Digte. Udgivne af Otto Borchsenius. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 434 sider (1898, digte) 👓
Detaljer
af H.V. Kaalund (1818-1885)
1840 [Samlede Digte] 1. udgave: Samlede Digte. ♦ 1840. viii + 188 sider
1858 [Et Foraar] 1. udgave: Et Foraar. Digte, ældre og nyere. ♦ Jacob Lund, 1858
1877 [En Eftervaar] 1. udgave: En Eftervaar. Digte. ♦ Gyldendal, 1877. 142 sider
1885 [Efterladte Digte] 1. udgave: Efterladte Digte. Udgivne af Otto Borchsenius. ♦ Kbh., Gyldendal, 1885. 160 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Samlet udgave af samlingerne: Et Foraar, Fabler for Børn, En Eftervaar, Efterladte Digte.
 note til titel Side [419-434]: Efterskrift [signeret: Kjøbenhavn, Oktober 1885, Otto Borchsenius].
 note til titel [Side 434 efterskrift til 2. udgave, signeret: Kjøbenhavn, August 1898, O.B.].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
kollaps Indhold

[s207] Kaalund, H. V.: Fabler for Børn. Side 205-241 (1898, digte)
af H.V. Kaalund (1818-1885)
1845 1. udgave: Fabler for Børn. Af H. V. Kaalund og J. T. Lundbye. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1845 [ie: 1844].
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Afsnit i bog (udgiver) Blicher, St. St.: Udvalgte Digte. Udgivet af Otto Borchsenius. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag,, 1898. [2] 126 [1] sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1898, digte)
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [127]: Efterskrift [Signeret: Udg.].
 Bog Borchsenius: Minder og Stemninger (1899, digte)
 Bog (oversætter) Hamerling, Robert: Aspasia. En Kustner- og Kærlighedsroman fra det gamle Hellas. Overs. af O. Borchsenius. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1904. Bind 1-3, 238 + 206 + 204 sider. Pris: kr. 5,00 (1904, roman)
Detaljer
af Robert Hamerling (1830-1889, sprog: tysk)
1879 1. udgave: Aspasia. En Kustner- og Kjærlighedsroman fra det gamle Hellas. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ Schou, 1879. Del 1-3, (viii + 301) + 273 + 272 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 23-11-1904, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (udgiver) antologi: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. 3. Udgave. ♦ Gyldendal, 1905. Bind 1-2 (1905, samling)
Detaljer
udgiver: Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1883 1. udgave: Hovedværker i den danske Literatur. Udgivne af Otto Borchsenius og Frederik Winkel Horn. ♦ Gyldendal, 1883. 2 Bind, 403 sider
 Bog (oversætter) Rydberg, Viktor: Fribytteren paa Østersøen. Oversat af O. Borchsenius. 3. danske Udg. ♦ Gyldendal, 1906. 518 sider. Pris: kr. 1,00 (1906, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
1858 1. udgave: Sørøveren i Østersøen. Efter det Svenske. Af Victor Rydberg. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1858. 545 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Af "Gyldendals Bibl.".
 Bog (oversætter) Rydberg, Viktor: Den sidste Athenienser. Oversat af O. Borchsenius. 3. danske Udg. ♦ Gyldendal, 1906. 592 sider. Pris: kr. 1,00 (1906, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
1874 1. udgave: Den sidste Athenienser. Overs. efter Originalens andet Oplag af Otto Borchsenius. ♦ 1874. Del 1-2, 341 + 409 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Af "Gyldendals Bibl.".
 Bog (oversætter) Rydberg, Viktor: Vaabensmeden. Fantasier paa Baggrund af Reformationstiden. Et Prosadigt oversat af O. Borchsenius. 2. danske Udg. ♦ Gyldendal, 1906. 222 sider. Pris: kr. 1,00 (1906, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
1892 1. udgave: Vaabensmeden. Fantasier paa Baggrund af Reformationstiden. Et Prosadigt. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ 1892. 359 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Dansk Bogfortegnelse 1901-08 anfører titlen som: Vaabensmedden.
 note til oversat titel Af "Gyldendals Bibl.".
 Bog (oversætter) Kovalevsky, Sonja: Liv i Rusland og Vera Vrontzoff. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1910. 352 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1910, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
af Sonja Kovalevsky (1850-1891, sprog: svensk)
1890 1. udgave: Liv i Rusland. Søstrene Rajevski. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1890. 254 sider
kollaps Indhold

[b] Kovalevsky, Sonja: Vera Vorontzoff (1910, roman)
af Sonja Kovalevsky (1850-1891, sprog: svensk)
1893 1. udgave: Vera Vorontzoff. Fortælling fra Rusland. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ 1893. 178 sider
 Artikel (forord) Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine Christine: Samlede Romaner og Noveller. Med Forord af Otto Borchsenius. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1910. [Bind] I-IV, 352 + 352 + 360 + 366 sider (1910, roman)
serietitel: Litteraturens Mesterværker
af Thomasine Gyllembourg-Ehrensvärd (1773-1856)
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Fru Borgmesterinden. Roman. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1911. 424 sider (1911, roman)
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
1882 1. udgave: Fru Borgmesterinden. Roman. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Andr. Schous Forlag, 1882. 490 sider
 Bog (forord) Sienkièvitsch, Henryk: Qvo vadis? eller Fra Neros Tid. Fortælling i to Dele. Med Forord af Otto Borchsenius. I fuldstændig uforkortet Oversættelse ved A. Henry Heimann. ♦ Kunstforlaget Danmark [Ikke i Bogh.], 1912. 352 sider (1912, romaner)
Detaljer
af Henryk Sienkiewicz (1846-1916, sprog: polsk)
oversat af A. Henry Heimann (1879-1957)
1899 1. udgave: Fra Neros Tid. (Qvo vadis?). Historisk Roman. Oversat fra polsk af André Lütken. ♦ København, Forlagt af Universitetsboghandler G.E.C. Gad, 1899. 1.-2. Del, 228 + 232 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
 Artikel (forord) Bagger, Carl: Samlede Skrifter. Med Forord af Otto Borchsenius. ♦ København, Kunstforlaget "Danmark", 1912. (»Litteraturens Mesterværker«) (1912, samling) 👓
serietitel: Litteraturens Mesterværker
Detaljer
af Carl Bagger (1807-1846)
kollaps Indhold

[a] Bagger, Carl: Dronning Christine af Sverrig og Monaldeschi. Tragoedie i fem Akter af Carl Bagger (1833). Side 11-76 (1912, dramatik)
af Carl Bagger (1807-1846)
1833 1. udgave: Dronning Christine af Sverrig og Monaldeschi. Kbh., 1833
[b] Bagger, Carl: Smaadigte. (1834). Side [77]-118 (1912, digte)
af Carl Bagger (1807-1846)
1834 1. udgave: Smaadigte. Kbh., trykt paa Forfatterens Forlag, hos C.G. Schiellerup, 1834
[c] Bagger, Carl: Min Broders Levned. Fortælling af Johannes Harring (1835). Side [119]-78 (1912, roman)
af Carl Bagger (1807-1846)
1835 1. udgave: Min Broders Levnet. Fortælling af Johannes Harring. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1835. 170 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos P.N. Jørgensen. Pilestræde 110)
[d] Bagger, Carl: Havets Konge. Et Eventyr af Johannes Harring. Side [179]-88 (1912, digte)
af Carl Bagger (1807-1846)
1835 1. udgave: Havets Konge. Et Eventyr. ♦ Kbh., 1835
[e] Bagger, Carl: Digtninger, gamle og nye. Af Forfatteren til "Min Broders Levned" (1836). Side [189]-262 (1912, tekster)
af Carl Bagger (1807-1846)
1836 1. udgave: Digtninger, gamle og nye. Af Forfatteren til "Min Broders Levnet". ♦ Kiöbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1836. [1] 197 [1] sider. (Trykkeri: P.N. Jørgensens Bogtrykkeri)
[f] Bagger, Carl: Erindringer fra et Ungkarlsliv i Kjøbenhavn. (1835). Side [263]-77 (1912, tekster)
af Carl Bagger (1807-1846)
1866 i: Samlede Værker [1s247] 1. udgave: Erindringer fra et Ungklarls-Liv i Kjøbenhavn. (1835). Side 247-76
[g] Bagger, Carl: Øieblikkets Børn. Prosa og Poesi af Forfatteren til "Min Broders Levned" (1845). Side [279]-346 (1912, tekster)
af Carl Bagger (1807-1846)
1845 1. udgave: Øieblikkets Børn. Prosa og Poesi af Forfatteren til "Min Broders Levned". ♦ Odense, forlagt af J.N. Gomard i Nyborg, 1845. [10] + 182 sider
[ga] Bagger, Carl: Cromwells Søn. Komedie i 2 Akter. Frit omarbeidet efter M. E. Scribes Femaktsstykke. Side [283]-310 (1912, dramatik)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
oversat af Carl Bagger (1807-1846)
1845 indgår i: Øieblikkets Børn [a] 1. udgave: Cromwells Søn. Komedie i 2 Akter. Frit omarbeidet efter M. E. Scribes Femaktsstykke
 Artikel (forord) Møller, Poul Martin: Udvalgte Værker. Med Forord af Otto Borchsenius. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. 304 sider (1912, samling)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
 Bog (forord) Heyse, Paul: Verdensbørn. Roman i 6 Bøger. Paa Dansk ved Theodor Ewald. Med Forord af Otto Borchsenius. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. 368 sider (1912, roman)
Detaljer
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
oversat af Theodor Ewald (1874-1923)
1874 1. udgave: Verdens Børn. Roman i sex Bøger. Overs. med Forfatterens Tilladelse. ♦ 1874. Del 1-3, 308 + 327 + 295 sider
 Artikel (noter) Ingemann, Bernhard Severin: Eventyr og Fortællinger. Folkeudgave. Kbh. og Kria., Gyldendal, 1912. 494 sider. (Udvalgte poetiske Skrifter, 2) (1912, samling)
serietitel: Udvalgte poetiske Skrifter, 2
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel Udvalget med oplysninger ved Otto Borchsenius.
kollaps Indhold

[a] Ingemann, Bernhard Severin: De Underjordiske (1912, novelle(r))
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1817 1. udgave: De Underjordiske. Et bornholmsk Eventyr. ♦ Kbh., 1817. 264 sider
[b] Ingemann, Bernhard Severin: Altertavlen i Sorø (1912, novelle(r))
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1820 indgår i: Eventyr og Fortællinger [e] 1. udgave: Altertavlen i Sorøe. En Fortælling
[c] Ingemann, Bernhard Severin: Det høie Spil (1912, novelle(r))
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1820 indgår i: Eventyr og Fortællinger [b] 1. udgave: Det høie Spil. Et Eventyr
[d] Ingemann, Bernhard Severin: Moster Marie (1912, novelle(r))
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1820 indgår i: Eventyr og Fortællinger [c] 1. udgave: Moster Marie. En Fortælling
[e] Ingemann, Bernhard Severin: Det forbandede Hus (1912, novelle(r))
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1827 indgår i: Noveller [a] 1. udgave: Det forbandede Huus
[f] Ingemann, Bernhard Severin: Konstberider-Familien (1912, novelle(r))
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1827 indgår i: Noveller [d] 1. udgave: Konstberider-Familien
[g] Ingemann, Bernhard Severin: Vægterfamilien (1912, novelle(r))
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1847 i: Samlede Skrifter [5d] 1. udgave: Vægterfamilien
[h] Ingemann, Bernhard Severin: De fortryllede Fingre (1912, novelle(r))
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1847 i: Samlede Skrifter [5i] 1. udgave: De fortryllede Fingre
[i] Ingemann, Bernhard Severin: Christen Bloks Ungdomsstreger (1912, novelle(r))
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1850 i: Samlede Skrifter [7d] 1. udgave: Christen Bloks Ungdomsstreger. Side 89-210
[j] Ingemann, Bernhard Severin: Den stumme Frøken (1912, novelle(r))
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1850 i: Samlede Skrifter [8] 1. udgave: Den stumme Frøken. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1850. 243 [1] sider
 Bog (noter) Ingemann, Bernhard Severin: Valdemar den Store og hans Mænd, Holger Danske og Udvalgte Digte. Folkeudgave. ♦ Kbh. og Kria., Gyldendal, 1912. 448 sider. (Udvalgte poetiske Skrifter, 1) (1912, roman)
serietitel: Udvalgte poetiske Skrifter, 1
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1824 1. udgave: Waldemar den Store og hans Mænd. Et episk Digt. To Dele. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Andreas Seidelin, 1824. 375 sider
kollaps Noter
 note til titel Udvalget med oplysninger ved Otto Borchsenius.
kollaps Indhold

[a] Ingemann, Bernhard Severin: Valdemar den Store og hans Mænd (1912, roman)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1824 1. udgave: Waldemar den Store og hans Mænd. Et episk Digt. To Dele. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Andreas Seidelin, 1824. 375 sider
kollaps Noter
 note til titel Nyt oplag/udgave: Kbh., Gyldendal, [1919].
[b] Ingemann, Bernhard Severin: Holger Danske (1912, roman)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1837 1. udgave: Holger Danske. Et Digt. Kbh., 1837. 164 sider
[c] Ingemann, Bernhard Severin: Udvalgte Digte (1912, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
[d] Ingemann, Bernhard Severin: Reinald Underbarnet. Et lyrisk-Dramatisk Digt i tre Eventyr (1912, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1816 1. udgave: Reinald Underbarnet. Et Tryllespil i Tre Eventyr. ♦ Kbh., 1816. 196 sider
 Bog (forord) Dickens, Charles: David Copperfield. Paa Dansk ved Theod. Ewald. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.]. 1913. 556 sider (1913, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Theodor Ewald (1874-1923)
1849-50 1. udgave: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser ... Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Gyldendal, 1849-50. [Bind] I-IV, 282 + 312 + 296 + 264 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forord af Otto Borchsenius.
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: En Ægyptisk Kongedatter. Historisk Roman. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 334 sider. (Litteraturens Mesterværker) (1913, roman)
serietitel: Litteraturens Mesterværker
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
1874-75 1. udgave: En ægyptisk Kongedatter. Historisk Roman. Overs. efter Originalens tredie Udgave . ♦ Goldberg & Co., 1874-75. Deel 1-3, 198 + 256 + 262 sider
 Bog (forord) Tolstoj, Lev: Opstandelse. Roman af Grev Leo N. Tolstoy. ♦ København, Kunstforlaget "Danmark" [ikke i boghandlen], 1913. 354 sider. (Trykkeri: Centraltrykkeriet, København C.) (1913, roman) 👓
serietitel: Litteraturens Mesterværker
Detaljer
af Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828-1910, sprog: russisk)
oversat af Anonym
1899 1. udgave: Opstandelse. Roman. ♦ Ikke i Bogh., 1899. 701 sider. ("Politiken"s Føljeton)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også: "Litteraturens Mesterværker".
 note til titel Side [7-8]: Leo Tolstoy [Om forfatteren og bogen, signeret: Otto Borchsenius].
 Artikel (forord) Aarestrup, Emil: Samlede Digte. Med Forord af Otto Borchsenius. ♦ Kbh., Kunstforlaget Danmark, 1913. 238 sider. (Litteraturens Mesterværker) (1913, digte)
serietitel: Litteraturens Mesterværker
Detaljer
af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) Ebers, Georg: Uarda. Roman fra det gamle Ægypten. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Kunstforlaget Danmark, 1913. 1-3 i 1 bind, 332 sider. (Litteraturens Mesterværker) (1913, roman)
serietitel: Litteraturens Mesterværker
Detaljer
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)
1877 1. udgave: Uarda. Roman fra det gamle Ægypten. Overs. af Otto Borchsenius. ♦ 1877. Del 1-3, 269 + 279 + 260 sider
 Afsnit i bog (udgiver) Kaalund, H. V.: Samlede Digtninge Udgivet af Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1914. 478 sider (1914, samling)
Detaljer
af H.V. Kaalund (1818-1885)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
 note om oplag 2. Oplag, 1920.
 anmeldelse Nationaltidende 27-11-1914, Aften, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Edgren-Leffler, A. Ch.: Sommerdrømme. Aut. Oversættelse ved Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1914. 224 + 192 sider. (Gyldendals Bibl.'s Udg.) (1914, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
1886 1. udgave: Sommerdrømme. Af Anne Charlotte Edgren-Leffler. Avtoriseret Overs. ♦ 1886. [Bind] I-II, 243 + 208 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter Udgaven 1886.
 Afsnit i bog (redigeret) Lange, Thor: Udvalgte Digte. Ved Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1915. 236 sider (1915, digte)
Detaljer
af Thor Lange (1851-1915)
1920 Senere udgave: Udvalgte Digte. Ved Otto Borchsenius. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1920. 250 sider. Pris: kr. 5,75
kollaps Noter
 note til titel Med 2 portrætter.
 Bog (oversætter) Strindberg, August: Baandet. Sørgespil i 1 Akt. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1917. 32 sider (1917, dramatik)
Detaljer
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1928 i: Værker [7d] Senere udgave: Baandet
 Artikel (forord) antologi: Krydsede Klinger. Digternes Fejde 1877-80. Med et Forord af Otto Borchsenius. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, 1918. x + 92 [2] sider. Pris: kr. 12,00. (Trykkeri: Trykt i Niels P. Thomsens Bogtrykkeri, Holstebro) (1918, samling) 👓
Detaljer
redigeret af Th. Lind (1908-1976)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Philippus (pseudonym)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af L. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Trykt i 500 salgseksemplarer [Nummererede].
 note til titel Side [v]-x: Forord [Signeret: Otto Borchsenius].
 note til titel Side [93]: "Krydsede Klinger" [Signeret: Th. Lind].
 note til titel Uddrag af side [93]: Nærværende Udgave følger Teksten, som den findes i de første Tryk i "Ude og Hjemme" og "Nær og Fjern", men Retskrivningen er søgt gennemført ensartet indenfor den enkelte Forfatters Bidrag ... Dene eneste af de nulevende, navngivne Deltagere i Sangerkampen, Dr. phil. Ernst v. der Rechke, har selv gennemgaaet sit Digt.
 note til titel Side [94]: "Krydsede Klinger" omfatter Digtene: [Indholsfortegnelse med angivelse af forfatter og digttitel].
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 81.6 (Dansk-norsk Literaturhistorie).
 omtale Kurt L. Frederiksen: Holger Drachmann. Vi vil fred her til lands. En biografi, 2020 [Omtaler uden yderlige detaljer at pseudonymet Philippus er en postekspedient Nielsen].
 Bog (forord) Sienkiewicz, Henryk: Qvo vadis eller Fra Neros Tid. Fortælling i 3 Dele. Med forord af Otto Borchsenius. I fuldstændig uforkortet Oversættelse ved A. Henry Heimann. ♦ Kunstforlaget »Danmark« [ikke i Bogh.], 1918-19. 288 + 288 + 288 sider (1918-19, romaner)
Detaljer
af Henryk Sienkiewicz (1846-1916, sprog: polsk)
oversat af A. Henry Heimann (1879-1957)
1899 1. udgave: Fra Neros Tid. (Qvo vadis?). Historisk Roman. Oversat fra polsk af André Lütken. ♦ København, Forlagt af Universitetsboghandler G.E.C. Gad, 1899. 1.-2. Del, 228 + 232 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
 Bog (redigeret) Lange, Thor: Udvalgte Digte. Ved Otto Borchsenius. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1920. 250 sider. Pris: kr. 5,75 (1920, digte)
Detaljer
af Thor Lange (1851-1915)
1915 1. udgave: Udvalgte Digte. Ved Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1915. 236 sider
kollaps Noter
 note til titel Med 3 portrætter.
 Dramatik (-dramatik) Ebers, Georg: Kejseren. Oversat og forsynet med Indledning af Otto Borchsenius. ♦ Baltisk Forlag A/S [ikke i boghandlen], [1928]. [Bind] I-II, 310 + 312 sider (1928, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Baltisk Forlags Romanbibliotek
af Georg Ebers (1837-1898, sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Otto Borchsenius: Beneficiantinde og Pyntekone
Lejligheds-Forspil med Sange af Otto Borchsenius og Betty Borchsenius
af Betty Borchsenius (1850-1890)
(premiere 06-05-1873 på Folketeatret)
(oversætter) Frelst
dramatisk Interiør i 2 Akter af Alfhild Agrell. Oversat af Otto Borchsenius
af Alfhild Agrell (1849-1923, sprog: svensk)
(premiere 24-11-1886 på Dagmarteatret)
(oversætter) Den Kærlighed! Den Kærlighed!
Komedie i 2 Akter af Anne Charlotte Edgren, f. Leffler. Oversat af Otto Borchsenius
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
(premiere 13-04-1890 på Dagmarteatret)
Otto Borchsenius: Familielykke
Komedie i 3 Akter af Anne Chr. Edgren, f. Leffler, oversat af Otto Borchsenius
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
(premiere 11-11-1891 på Folketeatret)
(oversætter) Moster Malvina
dramatisk Situation i 1 Akt af Anna Charlotte Edgren, f. Leffler. Oversat af Otto Borchsenius
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
(premiere 29-12-1891 på Dagmarteatret)
(oversætter) Lykke-Pers Rejse
Eventyr-Skuespil i 5 Akter af August Strindberg. Oversat af Otto Borchsenius. Musiken af Richard Henneberg. Balletmusiken af Nikolai Hansen, Solodansene arrangerede af Ludvig Gade
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
musik af (Karl Vilhelm Albert) Richard Henneberg (1853-1925, sprog: tysk)
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
danse af Ludvig Gade (1823-1897)
(premiere 26-12-1893 på Folketeatret)
Otto Borchsenius: Prolog
af Otto Borchsenius ved forestilling i anledning af 100-årsdagen for Johanne Luise Heibergs fødsel
(premiere 22-11-1912 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
Otto Borchsenius: Prolog
af Otto Borchsenius ved forestilling i anledning af 100-årsdagen for Niels W. Gades fødsel
(premiere 23-02-1917 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
(oversætter) Baandet
Sørgespil i 1 akt af August Strindberg. Oversættelse: Otto Borchsenius
[På Odense Teater:] Skuespil i 1 Akt, oversat af Sven Lange
[På Aalborg Teater:] Oversættelse: Pouel Kern
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
oversat af Sven Lange (1868-1930)
oversat af Pouel Kern (1908-1993)
(premiere 20-09-1917 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 23)
Otto Borchsenius: Prolog
af Otto Borchsenius ved forestilling i anledning af 100-årsdagen for Jens Christian Hostrups fødsel
(premiere 20-05-1918 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
(oversætter) Mester Olof
skuespil i 5 akter af August Strindberg. Oversættelse: Peter Hansen, de versificerede partier ved Otto Borchsenius
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
oversat af P. Hansen (1840-1905)
(premiere 29-01-1920 på Det kongelige Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden