Danske Blandede Tidsskrifter 1855-1912

Danske blandede Tidsskrifter 1855-1912. Indholdsoversigt til 27 danske Tidsskrifter. Udarbejdet af: Ellen Bruun, Povl Rehling Fischer, Kjeld Hasselbalch-Larsen, Niels Kunov, Karen Neumann, Harald Rolff og Ingrid Struckmann. Redigeret af Svend Thomsen. [Bind] II. Skønlitteratur m.m. Københavns Kommunebiblioteker, 1929. 213 sider.

Bindet er baseret på en gennemgang af nedenstående tidsskrifter. Indekseringerne er blevet digitaliserede og indgår i bibliotek.dk.

Indholdsoversigten er fortsat i: Skønlitteratur i danske Tidsskrifter 1913-1942.

Danske blandede Tidsskrifter 1855-1912. Indholdsoversigt til 27 danske Tidsskrifter. Udarbejdet af: Ellen Bruun m.fl. Redigeret af Svend Thomsen. [Bind] II. Skønlitteratur m.m. Københavns Kommunebiblioteker, 1929
tidsskrift: Dansk Månedsskrift, (1855-68, periodicum)
udgiver: Mathias Steenstrup
Detaljer om titlen
1855-68
tidsskrift: Illustreret Tidende, (1859-1924, periodicum)
(1900-03) redigeret af Chr. Gulmann
(1921-22) redigeret af Christen Fribert
(1923-24) redigeret af H. Witzansky
Liste over indekseret indhold
1859-1912
tidsskrift: For Ide og Virkelighed, (1869-73, periodicum)
Liste over indekseret indhold
1869-73
tidsskrift: Nyt Dansk Månedsskrift, (1870-74, periodicum)
udgiver: Vilhelm Møller
Liste over indekseret indhold
1870-73
tidsskrift: Nordisk Maanedsskrift for folkelig og kristelig Oplysning, (1871-83)
Liste over indekseret indhold
1871-83
tidsskrift: Nær og Fjern, (1872-80, periodicum)
redigeret af P. Hansen
Liste over indekseret indhold
1872-80
tidsskrift: Det nittende Aarhundrede, (1874-77, periodicum)
redigeret af Georg Brandes
redigeret af Edvard Brandes
Liste over indekseret indhold
1874-77
tidsskrift: Højskolebladet, (1876-, periodicum)
Liste over indekseret indhold
1876-1912
tidsskrift: Ude og Hjemme, (1877-84, periodicum)
udgiver: F. Hendriksen
udgiver: Otto Borchsenius
Liste over indekseret indhold
1877-84
tidsskrift: Historisk Maanedsskrift, (1883-88, periodicum)
udgiver: Poul la Cour
udgiver: Heinrich v. Nutzhorn
udgiver: Fr. Nygård
udgiver: Ludvig Schrøder
Liste over indekseret indhold
1883-88
tidsskrift: Tilskueren, (1884-1939, periodicum)
udgiver: N. Neergaard
udgiver: M. Galschiøt
Liste over indekseret indhold
1884-1912
tidsskrift: Ny Jord, (1888-89, periodicum)
redigeret af Carl Behrens
Liste over indekseret indhold
1888-89
tidsskrift: Af Dagens Krønike, (1889-90, periodicum)
redigeret af Peter Nansen
Liste over indekseret indhold
1889-90
tidsskrift: Litteratur og Kritik, (1889-90, periodicum)
udgiver: C. Riis-Knudsen
Liste over indekseret indhold
1889-90
tidsskrift: Danskeren, (1889-94, periodicum)
Liste over indekseret indhold
1889-94
tidsskrift: Taarnet, (1893-94, periodicum)
redigeret af Johannes Jørgensen
Liste over indekseret indhold
1894
tidsskrift: Ungt Blod, (1895-96, periodicum)
redigeret af Louis Levy
redigeret af L. Mylius Erichsen
Liste over indekseret indhold
1895-96
tidsskrift: Dansk Tidsskrift, (1898-1906, periodicum)
redigeret af Laus Moltesen
Liste over indekseret indhold
1898-1906
tidsskrift: Vagten, (1899-1900, periodicum)
redigeret af L. Mylius Erichsen
Liste over indekseret indhold
1899-1900
tidsskrift: Den danske Højskole, (1900-04, periodicum)
udgiver: Holger Begtrup
Detaljer om titlen
1900-04
tidsskrift: Tidspunktet, (1902, periodicum)
redigeret af L.C. Nielsen
Detaljer om titlen
1902
tidsskrift: Det ny Aarhundrede, (1903-09, periodicum)
Liste over indekseret indhold
1903-09
tidsskrift: Tidsskrift, (1905-08, periodicum)
udgiver: Holger Begtrup
Liste over indekseret indhold
1905-08
tidsskrift: Gads danske Magasin, (1906-52, periodicum)
(1906-13) redigeret af Chr. Gulmann
redigeret af Laus Moltesen
(1913-20) redigeret af H. Boesgaard
Liste over indekseret indhold
1906-12
tidsskrift: Vor Fremtid, (1907-13, periodicum)
redigeret af Holger Jørgensen
Liste over indekseret indhold
1907-12
tidsskrift: Ugens Tilskuer, (1910-20, periodicum)
(1913-20) redigeret af Ingemann Ottosen
Liste over indekseret indhold
1910-12

Antal titler på listen: 26

Også følgende tidsskrift er gennemgået, men indeholder kun faglitterære artikler og derfor ikke medtager her:

Nord og Syd. 1897-99.

pil op Til toppen af siden