Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

antologi svensk

Sprog: svensk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog antologi: Noveller og Skizzer. Af det Svenske. Tildeels overs. efter "Aftonbladet"s Feuilleton. ♦ 1841-42. Deel 1-2, 168 + 195 sider (1841-42, novelle(r)) EMP3225
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[1a] Liana [ie: Vendela Hebbe]: Hedvig. Tegning efter Naturen (1841, novelle(r))
af Wendela Hebbe (1808-1899, sprog: svensk)

[1b] anonym [Settervall, Hedvig Beata]: Emili Firman eller Bladet vender sig. Sand Begivenhed (1841, novelle(r))
af Hedvig Beata Settervall (1785-1848, sprog: svensk)

[1c] anonym: Erik Dalberg og Wolfram Eschenbach. Historisk Skizze (1841, novelle(r))
af anonym svensk (sprog: svensk)

[2a] anonym: Hexekammeret (1841, novelle(r))
af anonym svensk (sprog: svensk)

[2b] anonym: Tvende Qvinder. En Skizze af Hverdagslivet (1841, novelle(r))
af anonym svensk (sprog: svensk)

[2c] Onkel Adam: Naboerskerne. Genremaleri (1841, novelle(r))
af Carl Anton Wetterbergh (1804-1889, sprog: svensk)

[2d] anonym: Lystreisen (1841, novelle(r))
af anonym svensk (sprog: svensk)
 Tekster antologi: Folkeskrifter. Overs. efter det Svenske. ♦ Schubothe, 1843-44. No. 1-4 (1843-44, tekster) EMP3226
Detaljer
kollaps Indhold

[1] anonym [Feilitzen, O.T.F. von]: Naboerne i Skærgaarden. ♦ 1843. 36 sider (1843, novelle(r))
originaltitel: Grannarne i skärgården, 1840
af Otto Theodor Fabian von Feilitzen (1820-1889, sprog: svensk)

[2] anonym [Feilitzen, O.T.F. von]: Sågsbobørnenes Vandringsaar. ♦ 1843. 56 sider (1843, novelle(r))
originaltitel: Sågsbo-Barnens vandringsår, 1842
af Otto Theodor Fabian von Feilitzen (1820-1889, sprog: svensk)

[3] Lundeqvist, N. V. og Mellin: Jordens Luftkreds. Af N. V. Lundqvist og Mellin. ♦ 1843. 24 sider (1843, tekster)
originaltitel: Jordens luftkrets, 1839
af Nils Wilhelm Lundeqvist (1804-1863, sprog: svensk)
af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)

[4] Almqvist, C. J. L.: Grimstahavns Opdyrkning. Fortælling. Overs. fra Svensk. ♦ 1844. 55 sider (1844, novelle(r))
originaltitel: Grimstahamns nybygge, 1839
af Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866, sprog: svensk)
 Bog antologi: Samling af svenske Viser og Sange til Skolebrug. Som tillæg til P. O. Boisens: Ny og gamle viser af og for Danske Folk. ♦ Thaarup, 1862. 108 sider (1862, digte)
Detaljer
andet: P.O. Boisen (1762-1831)
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1864.
 note til titel Melodierne udgivet separat 1863 ved H. Nutzhorn.
 Bog antologi: Svenska Visor och sånger. Saml. och utg. till bruk vid folkhögskolan i norden. ♦ Thaarup, 1870. (1870, digte)
 Bog antologi: Svensk Lyrik (1879, digte)
 Bog antologi: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth. Et Udvalg af nyere svenske Forfatteres Arbejder. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1885. 308 sider (1885, novelle(r)) EMP3227
Detaljer
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Forord [signeret: O.B., udvalget foretaget i samråd med "Fru Edgren" [ie: Leffler]].
kollaps Indhold

[a] Rydberg, Viktor: Hesiodos' Død. Din Sorg er din [2 digte] (1885, digte)
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)

[b] Rydberg, Viktor: Marcus Aurelius. Et romersk Kejserbillede (1885, novelle(r))
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)

[c] Snoilsky, Carl: Telegrafen og Fuglene. Sorte Svaner. I Porcelænsfabrikken [3 digte] (1885, digte)
af Carl Snoilsky (1841-1903, sprog: svensk)

[d] Strindberg, August: [Et digt] (1885, digte)
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)

[e] Strindberg, August: Ofret. Et Stykke Bondeliv (1885, novelle(r))
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 227 (5-2-1882), side 228-33, [efter teksten:] (Oversat af O.B.).

[f] Strindberg, August: Digteren og Poeten (1885, novelle(r))
originaltitel: Skalden och poeten, 1877
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Från Fjärdingen och Svartbäcken, 1877.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 176 (13-2-1881), side 211--12, efter teksten: Oversat af Otto Borchsenius.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg

[g] Strindberg, August: Aviskonsortiet Graakappen. Et Kapitel af "Röda Rummet" (1885, novelle(r))
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1885 [Uddrag] 1. udgave: Det røde Værelse. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm. ♦ Kjøbenhavn, [Politiken] - Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri, 1885. 494 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 134 (25-4-1880), side 310-12.

[h] Strindberg, August: En Pebersvend paa en Midsommerdag. Et Kapitel af "Giftas" (1885, novelle(r))
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1912 [Uddrag] 1. udgave: Ægteskab. Autoriseret Oversættelse ved Poul Uttenreiter. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1912. [Bind] I-II, 168 + 159 sider. Pris: à 2,50 kr. (Trykkeri: A. Rosenbergs Bogtrykkeri)

[i] Edgren, A. Chr. [ie: Leffler]: Lighed (1885, novelle(r))
originaltitel: Jämlikhet
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i bogform i samlingen: Ur lifvet, (sista samlingen), 1890.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg

[j] Edgren, A. Chr. [ie: Leffler]: Fattigdom og Velgjørenhed. Af "Løse Blade fra det moderne London" (1885, novelle(r))
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)

[k] Edgren, A. Chr. [ie: Leffler]: Gustav faar Præstekaldet (1885, novelle(r))
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)

[l] Agrell, Alfhild: En Bryllupsdag (1885, novelle(r))
af Alfhild Agrell (1849-1923, sprog: svensk)

[m] Ahlgren, Ernst [ie: V. Benedictsson]: Fruentimmer (1885, novelle(r))
af Victoria Benedictsson (1850-1888, sprog: svensk)

[n] Ahlgren, Ernst [ie: V. Benedictsson]: Et Tab (1885, novelle(r))
af Victoria Benedictsson (1850-1888, sprog: svensk)

[o] Nordensvan, Georg: Papa og Mama (1885, novelle(r))
af Georg Nordensvan (1855-1932, sprog: svensk)

[p] Levertin, Oscar: Foraar (1885, novelle(r))
af Oscar Levertin (1862-1906, sprog: svensk)

[q] Geijerstam, Gustav af: Et Kunstnerpar (1885, novelle(r))
af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)

[r] Geijerstam, Gustav af: Efter Slaget (1885, novelle(r))
af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)

[s] Bååth, A. U.: Knud Lavesøn. Et Socialistmøde. Skaane [3 digte] (1885, digte)
af Albert Ulrik Bååth (1853-1912, sprog: svensk)
 Bog antologi: De mest kendte svenske Sange. Udg. med Ord- og Sagoplysninger til Brug for Mellemskolen og Sangforeningere af Overlærer Axel Sørensen. ♦ Gyldendal, 1906. 98 sider. Pris: kr. 1,25 (1906, digte)
redigeret af Axel Sørensen (1851-1920)
 Bog antologi: 34 svenske Viser og Sange. ♦ Sangko, 1948. 32 sider (1948, digte)
serietitel: Wilhelm Hansens Visebog, 6
 Trykt i periodicum anonym: Indiskret. Aftenbladets nye filmroman efter den store Ingrid Bergmann-film (1958, roman) 👓
originaltitel: Indiscreet, 1958
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet fra 14-2-1959 til 25-2-1959. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url film Baseret på film fra 1958 (dansk premiere 30-1-1959). Artikel om filmen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog antologi: 8 svenske poeter fra 50'erne. Red. og overs.: Knud Fisker-Nielsen (1960, digte)
oversat af uidentificeret
 Samling antologi: Svensk for realklasserne. Ved Henning Hohwy. Ill. af Kuno Pape (1960, samling)
redigeret af Henning Hohwy (1924-2014)
illustrationer af Kuno Pape
 Samling antologi: Svensk læsebog. Ved P. Christensen. Omarbejdet af Jens Bak (1960, samling)
Detaljer
redigeret af P. Christensen
bearbejdelse: Jens Bak
kollaps Noter
 note til titel Ny udg. af Svensk læsebog for mellem- og realskolen.
 Samling antologi: Ung svensk prosa. Udvalgt af Staffan Larsson (1960, samling)
redigeret af Staffan Larsson (1927-1994, sprog: svensk)
 Samling antologi: Svensk antologi. Ved Folke Roikjer (1962, samling)
Detaljer
redigeret af Folke Roikjer (1908-1980)
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes: Grammatik og glosar, 1962.
 Bog antologi: Svenske fortællere fra August Strindberg til Harry Martinson. Udvalgt, oversat og indledt af Ib Kruuse-Rasmussen og Kjeld Elfelt. ♦ Carit Andersens Forlag, [1962]. 312 [2] sider (1962, novelle(r)) 👓
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
oversat af Ib Kruuse Rasmussen (1898-1975)
oversat af Kjeld Elfelt (1902-1993)
kollaps Noter
 note til titel Side [313-14]: Indholdsfortegnelsen.
kollaps Indhold

[?] Nilsson, Fritiof: Pigen med skriftstederne (1962, novelle(r))
af Fritiof Nilsson Piraten (1895-1972, sprog: svensk)
1958 1. udgave: Pigen med skriftstederne. . - Kjeld Elfelt, Samtale med Piraten. ♦ 1958. 31 sider
 Bog antologi: Ny svensk lyrik. En antologi ved Jacob Branting. Optrykt efter originaludgaven (1966, digte)
originaltitel: Svenskt 60-tal: ung lyrik, 1965
serietitel: Gyldendals Spættebøger, 26
Detaljer
redigeret af Jacob Branting (1930-2006, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Sverige.
 Tekster antologi: 40rnes norske & svenske novelle. En antologi redigeret af Erik Halvorsen. ♦ Aschehoug dansk Forlag, 1967. 184 sider (1967)
serietitel: Minerva-Bøgerne
Detaljer
af antologi norsk (sprog: norsk)
redigeret af Erik Halvorsen (1915-1995)
omslag af Steff Hartvig
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen: Omslagstegning: Steff Hartvig.
 note til oversat titel Side 7-8: Forord [signeret: Erik Halvorsen].
 note til oversat titel Efter hver novelle kort bibliografi over forfatterens udgivelser.
kollaps Indhold

[s009] Ahlin, Lars: De fangnes glæde. Side 9-19 (1967, novelle(r))
originaltitel: Fångnas glädje, 1947
af Lars Gustaf Ahlin (1915-1997, sprog: svensk)
oversat af Niels Ebbe Bindslev (1926-1990)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Fångnas glädje, 1947.
 note til oversat titel På dansk ved Niels Ebbe Bindslev.

[s020] Arnér, Sivar: At ville. Side 20-40 (1967, novelle(r))
originaltitel: Att vilja, 1943
af Ernst Nils Sivar Erik Arnér (1909-1997, sprog: svensk)
oversat af Niels Ebbe Bindslev (1926-1990)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Skon som krigaren bar, 1943.
 note til oversat titel På dansk ved Niels Ebbe Bindslev.

[s041] Aurell, Tage: Pinsebrud. Side 41-51 (1967, novelle(r))
originaltitel: Pingstbrud, 1949
af Tage Aurell (1895-1976, sprog: svensk)
oversat af Paul Nakskov (1925-2012)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Nya berättelser, 1949.
 note til oversat titel På dansk ved Paul Nakskov.

[s052] Borgen, Johan: En klar dag i maj. Side 52-64 (1967, novelle(r))
originaltitel: En klar dag i maj, 1952
af Johan Collett Müller Borgen (1902-1979, sprog: norsk)
oversat af Asta Hoff-Jørgensen (1912-1993)
kollaps Noter
 note til titel På norsk trykt i samlingen: Noveller om kjærlighet, 1952.
 note til oversat titel På dansk ved Asta Hoff-Jørgensen.

[s065] Boye, Karin: Ella gør sig fri. Side 65-80 (1967, novelle(r))
originaltitel: Ella gör sig fri, 1940
af Karin Boye (1900-1941, sprog: svensk)
oversat af Niels Ebbe Bindslev (1926-1990)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Ur funktion, 1940.
 note til oversat titel På dansk ved Niels Ebbe Bindslev.

[s081] Dagerman, Stig: Manden som ikke ville græde. Side 81-96 (1967, novelle(r))
originaltitel: Mannen som inte ville gråta, 1949
af Stig Halvard Dagerman (1923-1954, sprog: svensk)
oversat af Annabeth Kruuse (1909-1999)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Nattens lekar, 1949.
 note til oversat titel På dansk ved Annabeth Kruuse.

[s097] Evensmo, Sigurd: Vandring med en ven. Side 97-104 (1967, novelle(r))
originaltitel: Brev till en ven, 1947
af Sigurd Mikal Evensmo (1912-1978, sprog: norsk)
oversat af Niels Ebbe Bindslev (1926-1990)
kollaps Noter
 note til titel På norsk trykt i: Vinduet, 1947.
 note til oversat titel På dansk ved Niels Ebbe Bindslev.

[s105] Havrevold, Finn: Fortæl om en morsom dag. Side 105-16 (1967, novelle(r))
originaltitel: Fortell om en morsom dag, 1939
af Finn Havrevold (1905-1988, sprog: norsk)
oversat af Niels Ebbe Bindslev (1926-1990)
kollaps Noter
 note til titel På norsk trykt i samlingen: Det raker ikke Andersen, 1939.
 note til oversat titel På dansk ved Niels Ebbe Bindslev.

[s117] Höijer, Björn-Erik: Johan Blom holder ud. Side 117-44 (1967, novelle(r))
originaltitel: Johan Blom håller ut, 1948
af Björn-Erik Høijer (1907-1996, sprog: svensk)
oversat af Niels Ebbe Bindslev (1926-1990)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Johan Blom håller ut, 1948.
 note til oversat titel På dansk ved Niels Ebbe Bindslev.

[s145] Mykle, Agnar: Lykken mellem to mænd. Side 145-54 (1967, novelle(r))
originaltitel: Lykken mellom to menn, 1945
af Agnar Mykle (1915-1994, sprog: norsk)
oversat af Niels Ebbe Bindslev (1926-1990)
kollaps Noter
 note til titel På norsk trykt i samlingen: Taustigen, 1945.
 note til oversat titel På dansk ved Niels Ebbe Bindslev.

[s155] Omre, Arthur: Fremmed fugl. Side 155-66 (1967, novelle(r))
originaltitel: Fremmed fugl, 1949
af Arthur Omre (1887-1967, sprog: norsk)
oversat af Orla Lundbo (1909-1986)
kollaps Noter
 note til titel På norske trykt i samlingen: Stort sett pent vær, 1949.
 note til oversat titel På dansk ved Orla Lundbo.

[s167] Sandemose, Aksel: Sidste forestilling. Side 167-76 (1967, novelle(r))
originaltitel: Sidste forestilling, 1940
af Aksel Sandemose (1899-1965)
oversat af Niels Ebbe Bindslev (1926-1990)
kollaps Noter
 note til titel På norsk trykt i samlingen: Fortellinger fra andre tider, 1940.
 note til oversat titel På dansk ved Niels Ebbe Bindslev.

[s177] Vesaas, Tarjei: De som må svie. Side 177-84 (1967, novelle(r))
originaltitel: ?
af Tarjei Vesaas (1897-1970, sprog: norsk)
oversat af Eli Steinert
kollaps Noter
del af: Bogrevyen
 note til titel Tidligere trykt (denne oversættelse) i: Bogrevyen, 1948/49, side 256-59.
 note til oversat titel På dansk ved Eli Steinnert [ie: Eli Steinert].
 Bog antologi: Ungdom på äventyr. En antologi. Fyra svenska ungdomsberättelser, avsedda företrädesvis för sjunde och åttonde, skoleåret. Bearbetade, sammanställda och intalade på band. Ved Kurt Heidenfors (1968, novelle(r))
redigeret af Kurt Heidenfors (f. 1927, sprog: svensk)
 Samling antologi: Svensk antologi. Texter från Bellman till Strindberg. Sammanställda av Sigbrit Swahn i samråd med svensklärargruppen vid Københavns Universitet. ♦ Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler, 1970. 112 sider (21 x 30 cm) (1970, samling)
af Sigbrit Swahn (sprog: svensk)
kollaps Noter
 Samling antologi: Svensk antologi 1910-1970. Ved Sigbrit Swahn. ♦ Munksgaard, 1970. 229 sider, illustreret (1970, samling)
serietitel: Scandinavian University Books
redigeret af Sigbrit Swahn (sprog: svensk)
kollaps Noter
 Samling antologi: Ungdom och kärlek. En antologi. Noveller och dikter avsedda företrädesvis för nionde och tionde skolåret. Bearb. sammanställde och intalade på band samt anslutna till filmatiserade versioner. Ved Kurt Heidenfors. ♦ Foreningen Norden, 1971. 48 sider, illustreret (1971, samling)
redigeret af Kurt Heidenfors (f. 1927, sprog: svensk)
 Bog antologi: Från runor till rymdskepp. Tusen års svensk poesi och prosa. Sammanställd av Birgitta Horstmann. ♦ Gyldendal, 1974. 288 sider (1974, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Birgitta Horstmann (f. 1920, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes: Kommentarer. 1975. 112 sider. ISBN: 87-00-10811-1.
,
 Bog antologi: Tvekamp og andre svenske mesterfortællinger. I udvalg og overs. ved Ole Storm. Ill. af Åke Arenhill [m. fl.]. ♦ Lademann, [1974]. Bind 1-2, 256 + 256 sider, illustreret (1974, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Ole Storm (1918-1988)
illustrationer af Åke Rudolf William Arenhill (f. 1920, sprog: svensk)
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
, ,

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden