Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

August Strindberg (1849-1912)

Sprog: svensk

0000 Web Link Omtale i elektronisk form: Svenskt biografiskt lexikon (art av Ulf Olsson)
0000 Bibliografi Bibliografi på: International forfatterbibliografi
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Strindberg, August: [Fortællinger [8s269]] Ofret. Af August Strindberg. - Ude og Hjemme. Side 269-80 (1882, novelle(r)) 👓
originaltitel: Offret, 1881
del af: Stubbekøbing Avis
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
1885 indgår i antologien: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth [e] Senere udgave: Ofret. Et Stykke Bondeliv
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet i bogform i samlingen: I Vårbrytning, 1881.
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Stubbekøbing Avis fra 20-5-1882 til 25-5-1882. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 227 (5-2-1882), side 228-33, [efter teksten:] (Oversat af O.B.).
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Project Runeberg
 Bog Strindberg, August: Folkets Skjæbner. Billeder fra det 15de Aarhundrede. Autoriseret Oversættelse. ♦ Kjøbenhavn, V.F. Levisons Forlag, 1884. [1] 240 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist & Komp., Kjøbenhavn) (1884, novelle(r)) EMP3589 👓
originaltitel: Svenska öden och äfventyr, 1883
Detaljer
oversat af Anonym
andet: Carl Poulsen (1855-1935)
1886 Samhørende, fortsættes af (2. del): Folkets Skjæbner. Billeder fra det 16de Aarhundrede. Autoriseret Oversættelse. ♦ Kjøbenhavn, V.F. Levisons Forlag, 1886. [1] 227 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist & Komp. (V.F. Levison), Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På svensk trykt i: Svenska öden och äfventyr, 1, 1883.
 note til oversat titel Xylograferet titelblad signeret: C. Poulsen X.A.
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s001] Strindberg, August: Overcultur. Side [1]-68 (1884, novelle(r))
originaltitel: Odlad frukt, 1883
kollaps Noter
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s069] Strindberg, August: En Uvelkommen. Side 69--100 (1884, novelle(r))
originaltitel: En ovälkommen, 1883
kollaps Noter
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s101] Strindberg, August: Høiere Hensyn. Side 100-39 (1884, novelle(r))
originaltitel: Högre ändamål, 1883
kollaps Noter
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s140] Strindberg, August: Beskyttelse. Side 140-82 (1884, novelle(r))
originaltitel: Beskyddare, 1883
kollaps Noter
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s183] Strindberg, August: Paa Godt og Ondt. Side 183-240 (1884, novelle(r))
originaltitel: På gott och ont, 1883
kollaps Noter
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Strindberg, August: [indgår i antologien: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth [g]] Aviskonsortiet Graakappen. Et Kapitel af "Röda Rummet" (1885, novelle(r)) EMP3227
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
1885 [Uddrag] 1. udgave: Det røde Værelse. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm. ♦ Kjøbenhavn, [Politiken] - Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri, 1885. 494 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 134 (25-4-1880), side 310-12.
 Trykt i periodicum Strindberg, August: Da Myrerne skulde grundlægge Samfund (1885, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Politiken 30-8-1885, VII. del af serien: Fabler af August Strindberg.
 note til titel Med indledning af Gotthard Johansson optrykt på dansk i Ord och Bild, 1919, side 143-44. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Strindberg, August: [indgår i antologien: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth [d]] [Et digt] (1885, digte) EMP3227
 Bog Strindberg, August: [indgår i antologien: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth [f]] Digteren og Poeten (1885, novelle(r)) EMP3227
originaltitel: Skalden och poeten, 1877
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Från Fjärdingen och Svartbäcken, 1877.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 176 (13-2-1881), side 211--12, efter teksten: Oversat af Otto Borchsenius.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Strindberg, August: Isbrud. Fire Fortællinger. Dansk, af Forfatteren avtoriseret Udgave. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1885. 301 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1885, novelle(r)) EMP3590 👓
originaltitel: Utopier i verkligheten, 1885
Detaljer
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
oversat af Edvard Brandes (1847-1931)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladets bagside: Denne Bogs svenske Titel Utopier i verkligheten er efter Forfatterens Ønske paa Dansk forandret til Isbrud.
 note til oversat titel Side [1]-6: Forord.
 note til oversat titel Side [303]: Indhold.
 note til oversat titel Novellen »Samvetskval« er oversat af Otto Borchsenius, de øvrige 3 af Edvard Brandes.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Axel Henriques i Dags-Avisen, 19-9-1885 og 24-9-1885.
 anmeldelse C.E. [Jensen] i Social-Demokraten (København), 25-10-1885 og 12-11-1885.
 anmeldelse Anmeldt i Berlingske Tidende, 11-11-1885.
 anmeldelse [Ferdinand Bauditz] i Dagbladet, 23-11-1885.
 anmeldelse Jyllandsposten 29-11-1885, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse [A. Falkman] i Nationaltidende, 3-12-1885.
 anmeldelse E[dvard] B[randes] i Politiken 10-12-1885.
 anmeldelse W. [Valdemar Wille] i Dagens Nyheder, 6-1-1886.
 anmeldelse [Otto Borschsenius] i Morgenbladet, 10-1-1886.
 anmeldelse Anmelde af A.P.St. i Nationaløkonomisk Tidsskrift, Ny række, Bind 4 (1886), side 107-12. Link til ekstern webside http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=87249
kollaps Indhold

[s007] Strindberg, August: Nybygning. Side [7]-118 (1885, roman)
originaltitel: Nybyggnad, 1885
oversat af Edvard Brandes (1847-1931)
1893 Senere udgave: Nybygning. En Fortælling af August Strindberg. Føljeton til "Social-Demokraten". ♦ København, Trykt hos N. Cohen, 1893. 81 sider
1920 indgår i: Utopier i Virkeligheden [a] Senere udgave: Nybygning
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s119] Strindberg, August: Tilbagefald. Side [119]-99 (1885, novelle(r))
originaltitel: Återfall, 1885
oversat af Edvard Brandes (1847-1931)
1920 indgår i: Utopier i Virkeligheden [b] Senere udgave: Tilbagefald
1921 i: Værker [1s050] Senere udgave: Tilbagefald. Side [50]-94
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s201] Strindberg, August: Over Skyerne. Side [201]-32 (1885, novelle(r))
originaltitel: Över molnen, 1885
oversat af Edvard Brandes (1847-1931)
1920 indgår i: Utopier i Virkeligheden [c] Senere udgave: Oven over Skyerne
1921 i: Værker [1s095] Senere udgave: Over Skyerne. Side [95]-111
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s233] Strindberg, August: Samvittighedskval. Side [233]-301 (1885, novelle(r))
originaltitel: Samvetskval, 1885
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
1920 indgår i: Utopier i Virkeligheden [d] Senere udgave: Samvittighedskval
1921 i: Værker [1s011] Senere udgave: Samvittighedskval. Side [11]-49
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, fra Nr. 346 (18-5-1884), side 406-10 og 412, Nr. 347 (25-5-1884), side 419--22 og 424 og Nr. 348 (1-6-1884), side 436-38, under titlen: Samvittighedskval. Fortælling af August Strindberg. Oversat efter Forf.s Manuskript af O. B.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Trykt i periodicum Strindberg, August: Naturens Orden (1885, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Politiken 24-8-1885, IV. del af serien: Fabler af August Strindberg.
 note til titel Med indledning af Gotthard Johansson optrykt på dansk i Ord och Bild, 1919, side 144. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Strindberg, August: [indgår i antologien: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth [e]] Ofret. Et Stykke Bondeliv (1885, novelle(r)) EMP3227
Detaljer
1882 i: Fortællinger [8s269] 1. udgave: Ofret. Af August Strindberg. - Ude og Hjemme. Side 269-80
 Bog Strindberg, August: [indgår i antologien: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth [h]] En Pebersvend paa en Midsommerdag. Et Kapitel af "Giftas" (1885, novelle(r)) EMP3227
Detaljer
1912 [Uddrag] 1. udgave: Ægteskab. Autoriseret Oversættelse ved Poul Uttenreiter. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1912. [Bind] I-II, 168 + 159 sider. Pris: à 2,50 kr. (Trykkeri: A. Rosenbergs Bogtrykkeri)
 Trykt i periodicum Strindberg, August: Valgslægtsskab (1885, novelle(r)) 👓
originaltitel: Naturligt urval, 1891
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1885. Trykt på svensk i samlingen: Tryckt och otryckt, III, 1891.
 note om føljeton Trykt i Politiken 20-8-1885, III. del af serien: Fabler af August Strindberg.
 Bog Strindberg, August: Det røde Værelse. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm. ♦ Kjøbenhavn, [Politiken] - Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri, 1885. 494 sider (1885, roman) EMP3591
originaltitel: Röda rummet, 1879
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
1885 [Uddrag] indgår i antologien: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth [g] Senere udgave: Aviskonsortiet Graakappen. Et Kapitel af "Röda Rummet"
1886 Senere udgave: Det røde Stue. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm. Dansk af Forfatteren avtoriseret Udgave. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1886. 416 sider
1962 Senere udgave: Det røde værelse
1970 Senere udgave: Det røde værelse. Skildringer fra kunstner- og forfatterlivet. Efterskrift ved Ole Storm. Overs. af Mogens Boisen. Ill. med billeder fra svensk TV. ♦ Lademann, 1970. 288 sider, 24 tavler
1970 Senere udgave: Det røde værelse. Skildringer fra kunstner- og forfatterlivet. På dansk ved Sven Lange. ♦ Gyldendal, 1970. 285 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 28-11-1885 til 12-4-1886.
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Dramatik Strindberg, August: Lykke-Pers Rejse. Æventyrkomedie i 5 Akter af August Strindberg. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1886. 125 sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1886, dramatik)
originaltitel: Lycko-Pers resa, 1882
Detaljer
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af oversættelsen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Strindberg, August: Det røde Stue. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm. Dansk af Forfatteren avtoriseret Udgave. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1886. 416 sider (1886, roman) EMP3591
Detaljer
oversat af Anonym
1885 1. udgave: Det røde Værelse. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm. ♦ Kjøbenhavn, [Politiken] - Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri, 1885. 494 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 22-5-1886, side 1 [Anmeldelse af A. Falkman] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Strindberg, August: Tjenestepigens Søn. En Sjæls Udviklingshistorie. 1849-1867. Dansk af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved P. Nansen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1886. 235 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1886, roman) EMP3593 👓
originaltitel: Tjenesteqvinnans son, 1886
Detaljer
oversat af Peter Nansen (1861-1918)
1923 i: Værker [3b] Senere udgave: Tjenestekvindens Søn
1963 Senere udgave: Tjenestekvindens søn
1970 Senere udgave: Tjenestekvindens søn. Forord af Carl Johan Elmquist. Ill. af Seppo Polameri. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1970]. 227 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side [1], del-titelblad med: I. 1849-1867.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Strindberg, August: Folkets Skjæbner. Billeder fra det 16de Aarhundrede. Autoriseret Oversættelse. ♦ Kjøbenhavn, V.F. Levisons Forlag, 1886. [1] 227 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist & Komp. (V.F. Levison), Kjøbenhavn) (1886, novelle(r)) EMP3592 👓
Detaljer
oversat af Anonym
andet: Carl Poulsen (1855-1935)
1884 Samhørende, 2. del af: Folkets Skjæbner. Billeder fra det 15de Aarhundrede. Autoriseret Oversættelse. ♦ Kjøbenhavn, V.F. Levisons Forlag, 1884. [1] 240 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist & Komp., Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På svensk trykt i: Svenska öden och äfventyr, 1-2, 1883.
 note til oversat titel Xylograferet titelblad signeret: C. Poulsen X.A.
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s001] Strindberg, August: Udvikling. Side [1]-83 (1886, novelle(r))
originaltitel: Utveckling, 1883
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Svenska öden och äfventyr, 1, 1883.
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s084] Strindberg, August: Poul og Per. Side 84-122 (1886, novelle(r))
originaltitel: Pål och Per, 1883
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Svenska öden och äfventyr, 1, 1883.
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s123] Strindberg, August: Nye Vaaben. Side 123-69 (1886, novelle(r))
originaltitel: Nya vapen, 1883
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Svenska öden och äfventyr, 1, 1883.
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s170] Strindberg, August: En Triumf. Side 170-89 (1886, novelle(r))
originaltitel: En triumf, 1883
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Svenska öden och äfventyr, 2, 1883.
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s190] Strindberg, August: En Begravelse. Side 190-201 (1886, novelle(r))
originaltitel: En begravning, 1883
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Svenska öden och äfventyr, 2, 1883.
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s202] Strindberg, August: Hr. Bengts Hustru. Side 202-27 (1886, novelle(r))
originaltitel: Herr Bengts hustru, 1883
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Svenska öden och äfventyr, 2, 1883.
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Trykt i periodicum Strindberg, August: Hallucination (1887, novelle(r)) 👓
originaltitel: Hallucinationer, 1887
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet i bogform i samlingen: Vivisektioner, 1887.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, 28. Aargang (1886-87), nr. 38 (19-6-1887), side 457-58. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Illustrerettidende
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Trykt i periodicum Stringberg, August: Flickornas Kärlek. Ur Skärkarlslif (1888, novelle(r)) 👓
del af: Ny Jord
se også: Klokkeren paa Rånø
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På svensk udgivet i bogform i Samlade skrifter. Bind 21, 1914.
 note til titel Note til titlen i Ny Jord, side 449: Utesluten ur Svenska upplagan, af Förläggaren.
 note til titel De medtagne noveller fra Skärkarlslif blev oversat til dansk under titlen: Klokkeren på Rånø.
 note om føljeton Trykt i Ny Jord, 1888, Bind 2, side 449-49, efter teksten: August Strindberg.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Dramatik Strindberg, August: Faderen. Sørgespil i tre Akter. Autoriseret Oversættelse ved Peter Nansen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1888. 107 sider. (Trykkeri: O.C. Olsen & Co., Kjøbenhavn) (1888, dramatik) 👓
originaltitel: Fadren, 1887
Detaljer
oversat af Peter Nansen (1861-1918)
1928 i: Værker [7] Senere udgave: Faderen. Frk. Julie. Creditorer. Baandet. Den farlige Leg. Dødedansen. ♦ 1928. 428 sider
1972 Senere udgave: Faderen. Sørgespil i tre akter. På dansk ved Sven Holm. ♦ Gyldendal, 1972. 76 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Strindberg, August: Skærgaardsfolk. En Fortælling. Oversat af V. Adler. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1888. 230 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1888, roman) EMP3594 👓
originaltitel: Hemsöborna, 1887
Detaljer
oversat af Viggo Adler (1849-1921)
1909 Senere udgave: Skærgaardsfolk. Oversat af V. Adler. ♦ John Martin, 1909. 144 sider. Pris: kr. 0,50
1922 i: Værker [2b] Senere udgave: Folkene på Hemsø
1962 Senere udgave: Folkene på Hemsö
1962 indgår i antologien: Svenske fortællere [s293] Senere udgave: Skrædderens bal. Side [293]-302
1966 Senere udgave: Hemsöboerne. Overs. fra svensk af Sven Lange efter "Hemsöborna". Overs. gennemset af Bundgård Povlsen. ♦ Gyldendals Bogklub, 1966. 197 sider
1966 Senere udgave: Hemsöboerne. Overs. fra svensk af Sven Lange efter "Hemsöborna". Overs. gennemset af Bundgård Povlsen ♦
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side [231]: Indhold.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang (1919). Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning (side 1 mangler) af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Dramatik Strindberg, August: Tre Skuespil. Mester Olof. Gildets Hemmelighed. Hr. Bengts Hustru. Autoriseret Oversættelse ved P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1889. [3] 538 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1889, dramatik) 👓
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af oversættelsen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Politiken 15-5-1889, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
kollaps Indhold

[s -03] Strindberg, August: Mester Olof. Skuespil i fem Akter. (Efter Manuskriptet 1872). Side [-3]-217 (1889, dramatik)
originaltitel: Mäster Olof, 1872
oversat af P. Hansen (1840-1905)
1972 Senere udgave: Mester Olof. Overs. og bearb. efter et svensk radio oplæg samtdet originale skuespil af Henning Müller. ♦ Forlaget Drama, 1972. 54 sider (27 cm)
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: [Titel].
 note til oversat titel Upagineret side: Personer.
 note til oversat titel Fuld visning af den svenske tekst på: Projekt Runeberg. Link til ekstern webside runeberg.org
[s219] Strindberg, August: Gildets Hemmelighed. Skuespil i fire Akter. Side [219]-391 (1889, dramatik)
originaltitel: Gillets hemlighet, 1880
oversat af P. Hansen (1840-1905)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[s393] Strindberg, August: Hr. Bengts Hustru. Skuespil i fem Akter. Side [393]-538 (1889, dramatik)
originaltitel: Herr Begnts hustru, 1882
oversat af P. Hansen (1840-1905)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Dramatik Strindberg, August: Creditorer. Tragikomedie af August Strindberg. Autoriseret Oversættelse ved Nathalia Larsen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. 97 sider. Pris: kr. 1,25. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (H.A. Hannover)) (1889, dramatik) 👓
originaltitel: Fordringsägare, 1889
Detaljer
oversat af Nathalia Larsen (1855-1925)
1928 i: Værker [7c] Senere udgave: Creditorer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Upagineret side: Personerne.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Politiken 3-3-1889, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Dramatik Strindberg, August: Frøken Julie. Naturalistisk Sørgespil af August Strindberg. Med et Forord af Forfatteren. Avtoriseret Oversættelse ved Nathalia Larsen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1889. xxiii + 92 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1889, dramatik) 👓
originaltitel: Fröken Julie, 1888
Detaljer
oversat af Nathalia Larsen (1855-1925)
1928 i: Værker [7b] Senere udgave: Frk. Julie
1967 Senere udgave: Frøken Julie. Et naturalistisk sørgespil
1971 indgår i antologien: Det moderne teater [s021] Senere udgave: Fröken Julie. Side 21-29
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [ii]: Oversættelsen er foretagen efter den omarbejdede Original med Udeladelse af den svenske Forlæggers Digterforsøg i Forfatterens Text. [Signeret: Forf.].
 note til oversat titel Side [iii]-xxiii: Forord.
 url Fuld visning af oversættelsen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Politiken 3-3-1889, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018 Web link link til hele listen 30, side [184]-89: August Strindberg: Frøken Julie.
 Bog Strindberg, August: Tschandala. Autoriseret Oversættelse ved Peter Nansen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. 204 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1889, roman) EMP3596 👓
originaltitel: Tschandala, 1889
serietitel: Romaner fra alle Lande, 7
Detaljer
oversat af Peter Nansen (1861-1918)
1921 i: Værker [1s357] Senere udgave: Tschandala. Side [357]-467
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Den danske oversættelse er den første udgivelse af romanen. Den svenske udgave, 1897, var oversat fra dansk af Eugen Fahlstedt, da originalmanuskriptet var bortkommet.
 url Fuld visning af oversættelsen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Karin Bang: Lykkens kælebarn. En biografi om Peter Nansen. Gyldendal, 2011. Bind 1-2: bind 1, side 231-33.
 Bog Strindberg, August: Klokkeren paa Rånø og andre Skærgaardshistorier. Autoriseret Oversættelse ved V. Adler. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. [1] xiv + 222 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1889, novelle(r)) EMP3595 👓
originaltitel: Skärkarlslif, 1888
se også: Flickornas Kärlek
Detaljer
oversat af Viggo Adler (1849-1921)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel Side [i]-xiii: Indledning [Signeret: Holte, September 1888, Forfatteren].
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
kollaps Indhold

[s001] Strindberg, August: Klokkeren paa Rånø. Side [1]-93 (1889, novelle(r))
originaltitel: Den romantiske klockaren på Rånö, 1888
1922 i: Værker [2c] Senere udgave: Den romantiske Klokker på Rånø
[s095] Strindberg, August: Min Sommerpræst. Side [95]-107 (1889, novelle(r))
originaltitel: Min sommarpräst, 1888
[s109] Strindberg, August: Pastorens Elsdyr. Side [109]-25 (1889, novelle(r))
originaltitel: Pastorns älg, 1888
[s127] Strindberg, August: En Forbryder. Side [127]-50 (1889, novelle(r))
originaltitel: En brottsling, 1888
[s151] Strindberg, August: Overtro. Side [151]-59 (1889, novelle(r))
originaltitel: Vidskepelse, 1888
[s161] Strindberg, August: Højer overtager selv Gaarden. Side [161]-77 (1889, novelle(r))
originaltitel: Höjer tar gården själv, 1888
[s179] Strindberg, August: Et Løfte i Havsnød. Side [179]-91 (1889, novelle(r))
originaltitel: Sjönödslöftet, 1888
[s193] Strindberg, August: Da Skrædderens skulde have Dans. Side [193]-210 (1889, novelle(r))
originaltitel: Skräddarns skulle ha dans, 1888
[s211] Strindberg, August: Krydsskipperen. Side [211]-22 (1889, novelle(r))
originaltitel: Uppsyningsman, 1888
 Trykt i periodicum Strindberg, August: Samum. Skuespil i 1 Akt (1890, dramatik) 👓
originaltitel: Samum
del af: Af Dagens Krønike
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Note til titlen side [171]: Samum en ræbende Giftvind i Afrika.
 note om føljeton Trykt i Af Dagens Krønike, 1890, side [171]-79. [Efter teksten:] August Strindberg. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Litteraturbanken
 Bog Strindberg, August: Ved Havbrynet. Autoriseret Oversættelse af V. Adler. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Alb. Cammermeyers Forlag, 1892. 310 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1892, roman) EMP3597 👓
originaltitel: I hafsbandet, 1890
Detaljer
oversat af Viggo Adler (1849-1921)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Strindberg, August: Nybygning. En Fortælling af August Strindberg. Føljeton til "Social-Demokraten". ♦ København, Trykt hos N. Cohen, 1893. 81 sider (1893, roman) EMP3598 👓
del af: Social-Demokraten
Detaljer
oversat af Edvard Brandes (1847-1931)
1885 indgår i: Isbrud [s007] 1. udgave: Nybygning. Side [7]-118
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen identisk med udgaven fra 1885.
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Social-Demokraten fra 16-8-1893 til 31-8-1893. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Strindberg, August: Helvede. Oversat af V. Adler. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. 288 [2] sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1897, roman) EMP3599 👓
originaltitel: Inferno, 1897
Detaljer
oversat af Viggo Adler (1849-1921)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side [289]: Indhold.
 note til oversat titel Side [291]: Bibliografi til Vejledning for Læsere, som ikke er indviede i den okkultistiske Videnskab [Liste over bøger på fransk, tilføjet note: De fleste af disse Skrifter kan faaes hos Chamuel, rue de Savoie 5, Paris].
 url Fuld visning af en svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Dramatik Strindberg, August: Erik XIV. Skuespil i fire Akter. Autoriseret dansk-norsk Udgave ved V. Adler. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 180 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1899, dramatik) 👓
originaltitel: Erik XIV, 1899
Detaljer
oversat af Viggo Adler (1849-1921)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Dramatik Strindberg, August: Folkungerne. Skuespil i fem Akter. Autoriseret dansk-norsk Udgave ved V. Adler. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 177 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1899, dramatik) 👓
originaltitel: Folkungasagan, 1899
Detaljer
oversat af Viggo Adler (1849-1921)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Litteraturbanken
 Dramatik Strindberg, August: Gustav Wasa. Skuespil i fem Akter. Autoriseret dansk-norsk Udgave ved V. Adler. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 217 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1899, dramatik) 👓
originaltitel: Gustav Vasa, 1899
Detaljer
oversat af Viggo Adler (1849-1921)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel På titelbladets bagside: De i dette Stykke forekommende Anakronismer er nødvendige Indrømmelser til Dramaets Teknik [Signeret: Forfatteren].
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Strindberg, Aug.: I Ensomhed. ♦ København, Det nordiske Forlag - Ernst Bojesen, 1903. 109 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording) (1903, roman) 👓
originaltitel: Ensam, 1903
Detaljer
oversat af Ida Falbe-Hansen (1849-1922)
oversat af L.C. Nielsen (1871-1930)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladets bagside: Udkommer samtidig paa Alb. Bonniers Forlag i Stockholm. Den danske Udgave ved Ida Falbe-Hansen, Versene ved L. C. Nielsen. Oplag: 1500 Ekspl.
 note til oversat titel Overgik til Gyldendal.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside runeberg.org
 anmeldelse Berlingske Tidende 21-12-1903, Aften, side 1 [Anmeldelse, signeret: J.C.] Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Strindberg, August: Paaske. Aut. Oversættelse fra Svensk ved R. Jahn Nielsen. ♦ V. Pio, 1903. 96 sider. Pris: kr. 1,50 (1903, dramatik)
originaltitel: Påsk, 1901
Detaljer
oversat af R. Jahn Nielsen (1882-1910)
1928 i: Værker [8b] Senere udgave: Paaske
kollaps Noter
 Bog Strindberg, August: Syndebukken og Rejsegilde. To Noveller. Aut. Oversættelse ved R. Jahn Nielsen. ♦ E. Jespersen, 1908. 244 sider. Pris: kr. 3,75 (1908, roman)
originaltitel: Syndabocken, 1907
Detaljer
oversat af R. Jahn Nielsen (1882-1910)
1922 i: Værker [2e] Senere udgave: Syndebukken
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Idun, fra Nr. 1 (3-1-1907) til Nr. 18 (2-5-1907). Udgivet i bogform i samlingen: Taklagsöl. Syndabocken. Två berättelser, 1907.
 note til oversat titel Side 7-149: Syndebukken.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side 110, [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side [113], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
kollaps Indhold

[s153] Strindberg, August: Rejsegilde. Side 153-244 (1908, roman)
originaltitel: Taklagsöl, 1906
1922 i: Værker [2d] Senere udgave: Rejsegilde
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i: Hvar 8 Dag fra Nr. 37 (10-6-1906) til Nr. 50 (9-9-1906). Udgivet i bogform i samlingen: Taklagsöl. Syndabocken. Två berättelser, 1907.
 Bog Strindberg, August: Sorte Faner. Livsbilleder fra Aarhundredskiftet. Autoriseret Oversættelse ved R. Jahn Nielsen. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1908. 340 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Martius Truelsens Bogtrykkeri, København) (1908, roman) 👓
originaltitel: Svarta Fanor, 1907
Detaljer
oversat af R. Jahn Nielsen (1882-1910)
1924 i: Værker [5c] Senere udgave: Sorte Faner
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
 note til oversat titel Side [5-7]: Fortale [Signeret: Frederiksberg i December 1907. R. Jahn Nielsen].
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Aalborg Amtstidende 21-2-1908, side 1 [Anmeldelse, signeret: J.D.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 1 (Maj), side 14 [Anmeldelse].
 Bog Strindberg, August: Skærgaardsfolk. Oversat af V. Adler. ♦ John Martin, 1909. 144 sider. Pris: kr. 0,50 (1909, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 1
Detaljer
oversat af Viggo Adler (1849-1921)
1888 1. udgave: Skærgaardsfolk. En Fortælling. Oversat af V. Adler. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1888. 230 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 note om oplag 3. Oplag, 1919.
 Bog Strindberg, August: Historiske Miniaturer. Autoriseret Oversættelse ved R. Jahn Nielsen. Med en Efterskrift af Oversætteren. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1911. 171 + 16 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: A. Rosenbergs Bogtrykkeri) (1911, novelle(r))
originaltitel: Historiska miniatyrer, 1905
Detaljer
oversat af R. Jahn Nielsen (1882-1910)
1927 i: Værker [6s193] Senere udgave: Historiske Miniaturer. Side [193]-372
kollaps Noter
 note til titel Den svenske original indeholder 22 noveller.
 note til oversat titel Side [5]: Indhold.
 note til oversat titel Efterskriftet er på 16 sider med separat paginering og titlen: August Strindberg og hans Digtning [på side 16 signeret: November 1908, på siden også: Typ Martius Truelsen, København, 3061 08].
 omtale Efterskriftet formodes at være restoplag eller optryk af den pjece som R. Jahn Nielsen udgav på E. Jespersens forlag i anledning af Strindbergs 60 års fødselsdag 22-1-1909, jævnfør omtale af pjecen i Aarhus Amtstidende 23-1-1909, side 2. Fuld visning af omtalen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Vejle Amts Folkeblad 18-3-1911, side 1 [Anmeldelse, signeret: -t.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Thisted Amts Tidende 20-3-1911, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 31-3-1911, side 1 [Anmeldelse, signeret: C.C.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 18-4-1911, side 2 [Anmeldelse, signeret: H.B.].
 anmeldelse Riget 1-5-1911, side 4 [Anmeldelse, signeret: A.G.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Randers Amtsavis 6-5-1911, side 2 [Anmeldelse, signeret: Th.V.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Aarhuus Stifts-Tidende 8-5-1911, side 3 [Anmeldelse, signeret: A.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 3-4 (Juni-Juli), side 78 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 3-4 (Juni-Juli), side 79, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
kollaps Indhold

[s007] Strindberg, August: Alkibiades. Side 7-23 (1911, novelle(r))
originaltitel: Alkibiades, 1905
[s025] Strindberg, August: Sokrates. Side [25]-33 (1911, novelle(r))
originaltitel: Sokrates, 1905
1927 i: Værker [6s211] Senere udgave: Sokrates. Side [211]-15
[s035] Strindberg, August: Lammet. Side [35]-44 (1911, novelle(r))
originaltitel: Lammet, 1905
1927 i: Værker [6s228] Senere udgave: Lammet. Side [228]-33
[s045] Strindberg, August: Vilddyret. Side [45]-59 (1911, novelle(r))
originaltitel: Vilddjuret, 1905
1927 i: Værker [6s234] Senere udgave: Vilddyret. Side [234]-42
[s061] Strindberg, August: Attila. Side [61]-78 (1911, novelle(r))
originaltitel: Attila, 1905
1927 i: Værker [6s262] Senere udgave: Attila. Side [262]-72
[s079] Strindberg, August: Ismael. Side [79]-88 (1911, novelle(r))
originaltitel: Ismael, 1905
[s089] Strindberg, August: Eginhard til Emma. Side [89]-95 (1911, novelle(r))
originaltitel: Eginhard till Emma, 1905
1927 i: Værker [6s282] Senere udgave: Eginhard til Emma. Side [282]-84
[s097] Strindberg, August: Laokoon. Side [97]-122 (1911, novelle(r))
originaltitel: Laokoon, 1905
1927 i: Værker [6s309] Senere udgave: Laokoon. Side [309]-25
[s123] Strindberg, August: Det hvide Bjerg. Side [123]-32 (1911, novelle(r))
originaltitel: Vita berget, 1905
[s133] Strindberg, August: Den store. Side [133]-56 (1911, novelle(r))
originaltitel: Den store, 1905
1927 i: Værker [6s335] Senere udgave: Den Store. Side [335]-49
[s157] Strindberg, August: Dommedag. Side [157]-71 (1911, novelle(r))
originaltitel: Dome-dagar, 1905
1927 i: Værker [6s364] Senere udgave: Dommedag. Side [364]-72
 Bog Strindberg, August: Fagervig og Skamsund og andre Fortællinger. Autoriseret dansk-norsk Udgave ved Poul Uttenreitter. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1912. 186 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: A. Rosenbergs Bogtrykkeri) (1912, roman)
originaltitel: Fagervik och Skamsund, 1902
serietitel: August Strindbergs Værker
Detaljer
oversat af Poul Uttenreitter (1886-1956)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med portræt.
 note til oversat titel På titelbladets bagside: Indledningsfortællingen, der paa Svensk hedder "En barnsaga", er fra den i 1902 udkomne Samling Fortællinger og Digte, "Fagervik och Skamsund". Resten er en Oversættelse af en i 1903 udkommet Eventyrsamling "Sagor". - For Hjælp med nogle nautiske Udtryk skylder jeg Hr. Styrmand Kaj Klitgaard min bedste Tak. [Signeret: Oversætteren].
 note til oversat titel Side [5]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Strindberg, August: Ægteskab. Autoriseret Oversættelse ved Poul Uttenreiter. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1912. [Bind] I-II, 168 + 159 sider. Pris: à 2,50 kr. (Trykkeri: A. Rosenbergs Bogtrykkeri) (1912, novelle(r)) 👓
originaltitel: Giftas, 1884
serietitel: August Strindbergs Værker
Detaljer
oversat af Poul Uttenreitter (1886-1956)
1885 [Uddrag] indgår i antologien: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth [h] Senere udgave: En Pebersvend paa en Midsommerdag. Et Kapitel af "Giftas"
1921 i: Værker [1s113] Senere udgave: Ægtefolk. I. Side [113]-243
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: MCMXII. På titelbladets bagside: 1911.
 note til oversat titel Udkom 1912, jævnfør Vejle Amts Folkeblad 16-1-1912, side 2: I Anledning af August Strindbergs Fødselsdag, den 24. Januar ... udsender E. Jespersens Forlag en autoriseret Oversættelse et af Strindbergs mest beundrede Hovedværker, "Giftas",.
 note til oversat titel der paa Dansk faar Titlen "Ægteskabets Bog".
 note til oversat titel På omslaget også: August Strindbergs Værker.
 note til oversat titel På titelbladets bagside: Oversættelsen er foretaget efter Folkeudgaven af Giftas.
 note til oversat titel Bind 1, side [5]: Indhold.
 note til oversat titel Bind 1, Side 7-37: Forord.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 259 [Bind 1, anmeldelse af J.N. Høirup].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 265, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 anmeldelse Østsjællands Folkeblad 10-3-1912, side 1 [Anmeldelse, signeret: K.S.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s038] Strindberg, August: Kærlighed og Kornpriser. Side 38-54 (1912, novelle(r))
originaltitel: Kärlek och spannmål, 1884
1921 i: Værker [1s146] Senere udgave: Kærlighed og Brød. Side [146]-57
[s055] Strindberg, August: For at blive gift. Side 55-66 (1912, novelle(r))
originaltitel: För att bli gift, 1884
1921 i: Værker [1s158] Senere udgave: For at blive gift. Side [158]-65
[s067] Strindberg, August: Magister Blom. Side 67-94 (1912, novelle(r))
originaltitel: Måste, 1884
1921 i: Værker [1s166] Senere udgave: Det er nødvendigt. Side [166]-85
[s095] Strindberg, August: Erstatning. Side 95-105 (1912, novelle(r))
originaltitel: Ersättning, 1884
[s106] Strindberg, August: Rivninger. Side 106-23 (1912, novelle(r))
originaltitel: Slitningar, 1884
1921 i: Værker [1s195] Senere udgave: Rivninger. Side [195]-207
[s124] Strindberg, August: Naturforhindringer. Side 124-35 (1912, novelle(r))
originaltitel: Naturhinder, 1884
1921 i: Værker [1s213] Senere udgave: Naturlige Forhindringer. Side [213]-20
[s136] Strindberg, August: Et Dukkehjem. Side 136-61 (1912, novelle(r))
originaltitel: Ett dockhem, 1884
1921 i: Værker [1s221] Senere udgave: Et Dukkehjem. Side [221]-38
1957 indgår i antologien: Kærlighedshistorier fra hele verden [s041] Senere udgave: Et dukkehjem. Side [41]-56
[s162] Strindberg, August: Fugl Fönix. Side 162-68 (1912, novelle(r))
originaltitel: Fågel Fenix, 1884
1921 i: Værker [1s239] Senere udgave: Fugl Føniks. Side [239]-43
 Dramatik Strindberg, August: Dødsdansen. Drama. Paa Dansk ved Vilhelm Østergaard. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1914. 191 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri, København) (1914, dramatik) 👓
originaltitel: Dödsdansen, 1900
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
1928 i: Værker [7f] Senere udgave: Dødsdansen
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladets bagside: Gyld. Bibl. Udg.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1962. Artikel om skuespillet på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Dramatik Strindberg, August: Baandet. Sørgespil i 1 Akt. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1917. 32 sider (1917, dramatik)
Detaljer
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
1928 i: Værker [7d] Senere udgave: Baandet
 Dramatik Strindberg, August: Et Drømmespil. Af August Strindberg. Oversat af Helge Rode. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1917. 129 [1] sider. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri, København) (1917, dramatik) 👓
originaltitel: Ett drömspel, 1902
serietitel: Gyldendals teater, 9
Detaljer
oversat af Helge Rode (1870-1937)
1928 i: Værker [8f] Senere udgave: Et Drømmespil
1963 indgår i antologien: Nordisk teater i TV [2d] Senere udgave: Ett drömspel
1965 Senere udgave: Et drømmespil. Overs. fra svensk af Helge Rode efter "Ett drömspel"
1967 Senere udgave: Et drømmespil. Overs. fra svensk af Benny Andersen
1969 Senere udgave: Ett drömspel. Udg. af Dansklærerforeningen ved Alf Henriques
1971 indgår i antologien: Det moderne teater [s142] Senere udgave: Ett drömspel. Side 142-49
kollaps Noter
 Bog Strindberg, August: Utopier i Virkeligheden. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1920. 232 sider. Pris: kr. 8,00 (1920, novelle(r))
Detaljer
oversat af Poul Uttenreitter (1886-1956)
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 26-11-1920, Aften, side 4 [Anmeldelse, signeret: O.B.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Ringsted Folketidende 3-12-1920, side 1 [Anmeldelse, signeret: H.H.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Strindberg, August: Nybygning (1920, novelle(r))
1885 indgår i: Isbrud [s007] 1. udgave: Nybygning. Side [7]-118
[b] Strindberg, August: Tilbagefald (1920, novelle(r))
1885 indgår i: Isbrud [s119] 1. udgave: Tilbagefald. Side [119]-99
[c] Strindberg, August: Oven over Skyerne (1920, novelle(r))
1885 indgår i: Isbrud [s201] 1. udgave: Over Skyerne. Side [201]-32
[d] Strindberg, August: Samvittighedskval (1920, novelle(r))
1885 indgår i: Isbrud [s233] 1. udgave: Samvittighedskval. Side [233]-301
 Bog Strindberg, August: Værker. I Oversættelse ved Sven Lange. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - Berlin - London, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1921-28. [Bind] I-VIII (1921-28, roman)
Detaljer
oversat af Sven Lange (1868-1930)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk gengivelse af buste af August Strindberg på omslaget.
kollaps Indhold

[1] Strindberg, August: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - Berlin - London, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1921. [1] ix + 467 sider. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, Kjøbenhavn) (1921, novelle(r))
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Indholdsfortegnelse.
 note til oversat titel Side [i]-ix: Forord [Om udvalget til de 8 bind og fortællingerne i dette bind. Signeret: København, i November 1921. Sven Lange].
 note til oversat titel Uddag af forordet: Nærværende Oversættelse, - der er foretaget med Albert Bonniers store Udgave: Samlede Skrifter af August Strindberg (55 Bind ...) som Grundlag - vil paa dansk omfatte ca. en Femtedel af den svenske Udgaves Indhold, fordelt i otte Bind omtrent af Størrelse som det første ... Hensigten ... har været ... at lægge ligesom et Tværsnit, der viser Udviklingen af Digterens store, saa forskelligartede og mangfoldige Produktion ...
[1s001] Strindberg, August: Op til Solen. Side [1]-7 (1921, novelle(r))
originaltitel: Upp till solen, 1890
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1886. På svensk trykt i samlingen: Tryckt och otryckt. I, 1890.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
Utopier i Virkeligheden. Side [9]-111
[1s011] Strindberg, August: Samvittighedskval. Side [11]-49 (1921, novelle(r))
1885 indgår i: Isbrud [s233] 1. udgave: Samvittighedskval. Side [233]-301
[1s050] Strindberg, August: Tilbagefald. Side [50]-94 (1921, novelle(r))
1885 indgår i: Isbrud [s119] 1. udgave: Tilbagefald. Side [119]-99
[1s095] Strindberg, August: Over Skyerne. Side [95]-111 (1921, novelle(r))
1885 indgår i: Isbrud [s201] 1. udgave: Over Skyerne. Side [201]-32
Ægtefolk. I. Side [113]-243
1912 1. udgave: Ægteskab. Autoriseret Oversættelse ved Poul Uttenreiter. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1912. [Bind] I-II, 168 + 159 sider. Pris: à 2,50 kr. (Trykkeri: A. Rosenbergs Bogtrykkeri)
[1s115] Strindberg, August: Dydens Belønning. Side [115]-45 (1921, novelle(r))
originaltitel: Dygdens lön
[1s146] Strindberg, August: Kærlighed og Brød. Side [146]-57 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s038] 1. udgave: Kærlighed og Kornpriser. Side 38-54
[1s158] Strindberg, August: For at blive gift. Side [158]-65 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s055] 1. udgave: For at blive gift. Side 55-66
[1s166] Strindberg, August: Det er nødvendigt. Side [166]-85 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s067] 1. udgave: Magister Blom. Side 67-94
[1s186] Strindberg, August: Uheld. Side [186]-94 (1921, novelle(r))
originaltitel: Otur, 1884
[1s195] Strindberg, August: Rivninger. Side [195]-207 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s106] 1. udgave: Rivninger. Side 106-23
[1s208] Strindberg, August: Racens Forbedring. Side [208]-12 (1921, novelle(r))
originaltitel: Onaturligt urval eller rasens uppkomst, 1884
[1s213] Strindberg, August: Naturlige Forhindringer. Side [213]-20 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s124] 1. udgave: Naturforhindringer. Side 124-35
[1s221] Strindberg, August: Et Dukkehjem. Side [221]-38 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s136] 1. udgave: Et Dukkehjem. Side 136-61
[1s239] Strindberg, August: Fugl Føniks. Side [239]-43 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s162] 1. udgave: Fugl Fönix. Side 162-68
Ægtefolk. II. Side [245]-356
[1s247] Strindberg, August: Efteraar. Side [247]-60 (1921, novelle(r))
originaltitel: Höst, 1886
[1s261] Strindberg, August: Det daglige Brød. Side [261]-70 (1921, novelle(r))
originaltitel: Brödet, 1886
[1s271] Strindberg, August: Barnet. Side [271]-83 (1921, novelle(r))
originaltitel: Barnet, 1886
[1s284] Strindberg, August: Naturens Forbrydelser. Side [284]-93 (1921, novelle(r))
originaltitel: Den brottsliga naturen, 1886
[1s294] Strindberg, August: Mod Betaling. Side [294]-321 (1921, novelle(r))
originaltitel: Mot betalning, 1886
[1s322] Strindberg, August: Gift eller ikke gift. Side [322]-28 (1921, novelle(r))
originaltitel: Utan vigsel och med, 1886
[1s329] Strindberg, August: Tvekamp. Side [329]-43 (1921, novelle(r))
originaltitel: Tvekamp, 1886
[1s344] Strindberg, August: Det er ikke nok! Side [344]-46 (1921, novelle(r))
originaltitel: Det räcker inte!, 1886
[1s347] Strindberg, August: Hans Digt. Side [347]-48 (1921, novelle(r))
originaltitel: Hans poem, 1886
[1s349] Strindberg, August: Familieforsørgeren. Side [349]-56 (1921, novelle(r))
originaltitel: Familjeförsörjaren, 1886
[1s357] Strindberg, August: Tschandala. Side [357]-467 (1921, roman)
1889 1. udgave: Tschandala. Autoriseret Oversættelse ved Peter Nansen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. 204 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
[2] Strindberg, August: Romaner. ♦ 1922. 386 sider (1922, roman)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 2 portrætter.
[2b] Strindberg, August: Folkene på Hemsø (1922, roman)
1888 1. udgave: Skærgaardsfolk. En Fortælling. Oversat af V. Adler. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1888. 230 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
[2c] Strindberg, August: Den romantiske Klokker på Rånø (1922, roman)
1889 indgår i: Klokkeren paa Rånø [s001] 1. udgave: Klokkeren paa Rånø. Side [1]-93
[2d] Strindberg, August: Rejsegilde (1922, roman)
1908 indgår i: Syndebukken og Rejsegilde [s153] 1. udgave: Rejsegilde. Side 153-244
[2e] Strindberg, August: Syndebukken (1922, roman)
1908 1. udgave: Syndebukken og Rejsegilde. To Noveller. Aut. Oversættelse ved R. Jahn Nielsen. ♦ E. Jespersen, 1908. 244 sider. Pris: kr. 3,75
[3] Strindberg, August: Det røde Værelse. Tjenestekvindens Søn. ♦ 1923. 490 sider (1923, roman)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
[3b] Strindberg, August: Tjenestekvindens Søn (1923, roman)
1886 1. udgave: Tjenestepigens Søn. En Sjæls Udviklingshistorie. 1849-1867. Dansk af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved P. Nansen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1886. 235 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
[4] Strindberg, August: Han og Hun. En gal Mands Forsvar. ♦ 1924. 442 sider (1924, roman)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 2 portrætter.
[4b] Strindberg, August: En gal Mands Forsvar (1924, roman)
[5] Strindberg, August: Inferno. Ensom. Sorte Faner. ♦ 1924. 480 sider (1924, roman)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 3 portrætter.
[5b] Strindberg, August: Ensom (1924, roman)
[5c] Strindberg, August: Sorte Faner (1924, roman)
1908 1. udgave: Sorte Faner. Livsbilleder fra Aarhundredskiftet. Autoriseret Oversættelse ved R. Jahn Nielsen. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1908. 340 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Martius Truelsens Bogtrykkeri, København)
[6] Strindberg, August: Fabler. Vivisektioner. Blomstermalerier og Dyrestykker. Æventyr. Historiske Minaturer. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1927. [5] 372 sider. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, Kjøbenhavn) (1927, novelle(r))
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Indholdsfortegnelse.
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Forord [Om bindets indhold. Signeret: København i Juni 1926. Sven Lange].
Fabler. Side [1]-37
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Tryckt och otrykt, III, 1891.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[6s003] Strindberg, August: Maagerne. Side [3]-16 (1927, novelle(r))
originaltitel: Måsarna, 1891
[6s017] Strindberg, August: Den hellige Okse eller Løgnens Triumf den. Side [17]-22 (1927, novelle(r))
originaltitel: Den heliga oxen eller lögnens triumf
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen er titlen anført som: Den hellige Oxe eller Løgnens Triumf.
[6s023] Strindberg, August: Fuldblod. Side [23]-26 (1927, novelle(r))
originaltitel: Fullblod
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 24-8-1885, under titlen: Havekunst, V. del af serien: Fabler af August Strindberg.
[6s027] Strindberg, August: Hvordan Præsten, der troede paa Gud bliver omvendt ved Hjælp af Biens Kløgt og dør i sin Families Skød i den sande ateistiske Tro. Side [27]-30 (1927, novelle(r))
originaltitel: Huru prästen, som trodde på Gud, blir omvänd genom biens klyftighet ...
kollaps Noter
del af: Politiken
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen er ordet Families stavet: Familjes.
 note til oversat titel Den fulde svenske titel er: Huru prästen, som trodde på Gud, blir omvänd genom biens klyftighet och dör, i skötet av sin familj, i den sanna ateistiska tron.
 note om føljeton Trykt i Politiken 30-8-1885, VI. del af serien: Fabler af August Strindberg.
[6s031] Strindberg, August: Ejendomsretten. Side [31]-33 (1927, novelle(r))
originaltitel: Äganderätten
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 18-8-1885, under titlen: Privatejendom, I. del af serien: Fabler af August Strindberg.
[6s034] Strindberg, August: Blufærdighed og Kulde. Side [34] (1927, novelle(r))
originaltitel: Blygsamhet och kyla
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 18-8-1885, II. del af serien: Fabler af August Strindberg.
[6s035] Strindberg, August: Fædrelandsvennerne. Side [35]-37 (1927, novelle(r))
originaltitel: Fosterlandsvännerna
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 3-9-1885, under titlen: De gode Patrioter, VII. [ie: VIII] del af serien: Fabler af August Strindberg.
Vivisektioner. Side [39]-102
kollaps Noter
 note om føljeton Uddrag trykt i: Ny Jord, Bind 1, side 193-, under titlen: Hjernornas Kamp. Ur: Vivisektioner, efter en läkares berättelser, af August Stringberg.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[6s041] Strindberg, August: Hjærnernes Kamp. Side [41]-68 (1927, novelle(r))
originaltitel: Hjärnornas kamp, 1887
kollaps Noter
del af: Ny Jord
 note om føljeton Trykt i Ny Jord, 1888, Bind 1, side 193-216, under titlen: Hjernornas Kamp. Ur: Vivisektioner, efter en läkares berättelser, af August Strindberg.
 anmeldelse Social-Demokraten 31-3-1888, side 1 [Anmeldelse [af C.E. Jensen]] Link til ekstern webside Mediestream Jensen, C.E. C.E. Jensen
[6s069] Strindberg, August: De Smaa. Side [69]-76 (1927, novelle(r))
originaltitel: De små, 1887
kollaps Noter
del af: Ny Jord
 note om føljeton Trykt i Ny Jord, 1888, bind 2, side 193-200, under titlen: De smaa. Af August Strindberg.
[6s077] Strindberg, August: De Store. Side [77]-83 (1927, novelle(r))
originaltitel: De stora, 1887
[6s084] Strindberg, August: Nemesis Divina. Side [84]-93 (1927, novelle(r))
originaltitel: Nemesis divina, 1887
[6s094] Strindberg, August: Mystik - indtil videre. Side [94]-102 (1927, novelle(r))
originaltitel: Mystik - tills vidare, 1887
Blomstermalerier og Dyrestykker. Side [103]-33
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af: Blomstermålningar och djurstycken. Ungdomen tillägnade, 1888.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[6s105] Strindberg, August: Om Pessimismen i den moderne Gartnerkunst. Side [105]-12 (1927, novelle(r))
originaltitel: Om pessimismen i den moderna trädgårdskonsten, 1888
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen er titlen anført som: Om Pessimismen i den moderne Havekunst.
[6s113] Strindberg, August: Jagtminder. Side [113]-22 (1927, novelle(r))
originaltitel: Jaktminnen, 1888
[6s123] Strindberg, August: Dyrenes og Planternes Forstand. Side [123]-33 (1927, novelle(r))
originaltitel: Djurens och växternas förstånd, 1888
Æventyr. Side [135]-92
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddag af: Sagor, 1903.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[6s137] Strindberg, August: Lodsens Genvordigheder. Side [137]-47 (1927, novelle(r))
originaltitel: Lotsens vedermödor, 1903
[6s148] Strindberg, August: Den store Grusharpe. Side [148]-52 (1927, novelle(r))
originaltitel: Stora grusharpan, 1903
[6s153] Strindberg, August: F. L. Side [153]-60 (1927, novelle(r))
originaltitel: När träsvalan kom i getapeln, 1903
kollaps Noter
 note til oversat titel F.L. er en forkortelse for: Fange paa Livstid.
[6s161] Strindberg, August: Tobakladens Hemmeligheder. Side [161]-65 (1927, novelle(r))
originaltitel: Tobaksladans hemligheter, 1903
[6s166] Strindberg, August: Jubal uden Jeg. Side [166]-72 (1927, novelle(r))
originaltitel: Jubal utan jag, 1903
[6s173] Strindberg, August: Sankt Gotthards Saga. Side [173]-82 (1927, novelle(r))
originaltitel: Sankt Gotthards saga, 1903
[6s183] Strindberg, August: Ved Midsommertid. Side [183]-92 (1927, novelle(r))
originaltitel: I midsommartiden, 1903
Historiske Miniaturer. Side [193]-372
1911 1. udgave: Historiske Miniaturer. Autoriseret Oversættelse ved R. Jahn Nielsen. Med en Efterskrift af Oversætteren. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1911. 171 + 16 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: A. Rosenbergs Bogtrykkeri)
[6s195] Strindberg, August: Den ægyptiske Trældom. Side [195]-210 (1927, novelle(r))
originaltitel: Egyptiska träldomen, 1905
[6s211] Strindberg, August: Sokrates. Side [211]-15 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s025] 1. udgave: Sokrates. Side [25]-33
[6s216] Strindberg, August: Flaccus og Maro. Side [216]-24 (1927, novelle(r))
originaltitel: Flaccus och Maro, 1905
[6s225] Strindberg, August: Leontopolis. Side [225]-27 (1927, novelle(r))
originaltitel: Leontopolis, 1905
[6s228] Strindberg, August: Lammet. Side [228]-33 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s035] 1. udgave: Lammet. Side [35]-44
[6s234] Strindberg, August: Vilddyret. Side [234]-42 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s045] 1. udgave: Vilddyret. Side [45]-59
[6s243] Strindberg, August: Apostata. Side [243]-61 (1927, novelle(r))
originaltitel: Apostata, 1905
[6s262] Strindberg, August: Attila. Side [262]-72 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s061] 1. udgave: Attila. Side [61]-78
[6s273] Strindberg, August: Tjenernes Tjener. Side [273]-81 (1927, novelle(r))
originaltitel: Tjänarnas tjänare, 1905
[6s282] Strindberg, August: Eginhard til Emma. Side [282]-84 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s089] 1. udgave: Eginhard til Emma. Side [89]-95
[6s285] Strindberg, August: Det tusindaarige Rige. Side [285]-96 (1927, novelle(r))
originaltitel: Tusenåriga riket, 1905
[6s297] Strindberg, August: Eremiten Peter. Side [297]-308 (1927, novelle(r))
originaltitel: Eremiten Peter, 1905
[6s309] Strindberg, August: Laokoon. Side [309]-25 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s097] 1. udgave: Laokoon. Side [97]-122
[6s326] Strindberg, August: Redskabet. Side [326]-34 (1927, novelle(r))
originaltitel: Redskapet, 1905
[6s335] Strindberg, August: Den Store. Side [335]-49 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s133] 1. udgave: Den store. Side [133]-56
[6s350] Strindberg, August: De syv gode Aar. Side [350]-63 (1927, novelle(r))
originaltitel: De sju goda åren, 1905
[6s364] Strindberg, August: Dommedag. Side [364]-72 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s157] 1. udgave: Dommedag. Side [157]-71
[7] Strindberg, August: Faderen. Frk. Julie. Creditorer. Baandet. Den farlige Leg. Dødedansen. ♦ 1928. 428 sider (1928, dramatik)
1888 1. udgave: Faderen. Sørgespil i tre Akter. Autoriseret Oversættelse ved Peter Nansen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1888. 107 sider. (Trykkeri: O.C. Olsen & Co., Kjøbenhavn)
[7b] Strindberg, August: Frk. Julie (1928, dramatik)
1889 1. udgave: Frøken Julie. Naturalistisk Sørgespil af August Strindberg. Med et Forord af Forfatteren. Avtoriseret Oversættelse ved Nathalia Larsen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1889. xxiii + 92 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
[7c] Strindberg, August: Creditorer (1928, dramatik)
1889 1. udgave: Creditorer. Tragikomedie af August Strindberg. Autoriseret Oversættelse ved Nathalia Larsen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. 97 sider. Pris: kr. 1,25. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (H.A. Hannover))
[7d] Strindberg, August: Baandet (1928, dramatik)
1917 1. udgave: Baandet. Sørgespil i 1 Akt. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1917. 32 sider
[7e] Strindberg, August: Den farlige Leg (1928, dramatik)
originaltitel: Leka med elden, 1897
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Tryckt och otryckt, [4. samling], 1897.
[7f] Strindberg, August: Dødsdansen (1928, dramatik)
1914 1. udgave: Dødsdansen. Drama. Paa Dansk ved Vilhelm Østergaard. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1914. 191 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri, København)
[8] Strindberg, August: Til Damaskus. Paaske. Uvejrsluft. Spøgelse-Sonaten. Plelikanen. Et Drømmespil. ♦ 1928. 470 sider (1928, dramatik)
[8a] Strindberg, August: Til Damaskus (1928, dramatik)
originaltitel: Till Damascus, 1898-1904
oversat af Sven Lange (1868-1930)
1971 Senere udgave: Til Damaskus. Et drømmespil i to afdelinger. På dansk ved Frans Lasson. ♦ Gyldendal, 1971. 121 sider
[8b] Strindberg, August: Paaske (1928, dramatik)
1903 1. udgave: Paaske. Aut. Oversættelse fra Svensk ved R. Jahn Nielsen. ♦ V. Pio, 1903. 96 sider. Pris: kr. 1,50
[8c] Strindberg, August: Uvejrsluft (1928, dramatik)
[8d] Strindberg, August: Spøgelse-Sonaten (1928, dramatik)
[8e] Strindberg, August: Pelikanen (1928, dramatik)
[8f] Strindberg, August: Et Drømmespil (1928, dramatik)
1917 1. udgave: Et Drømmespil. Af August Strindberg. Oversat af Helge Rode. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1917. 129 [1] sider. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri, København)
 Bog Strindberg, August: Den romantiske klockaren på Rånö (1942, roman)
 Bog Strindberg, August: Prosa. Paa Dansk ved Sv. Aa. Olsen. ♦ Hasselbalch, 1949. 62 sider. Pris: kr. 2,50 (1949, roman)
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 82
oversat af Svend Aage Olsen (1906-1993)
 Bog Strindberg, August: [indgår i antologien: Barnets fest [s066]] Pål og Per (1955, novelle(r))
oversat af Ellen Raae (1885-1965)
 Bog Strindberg, August: [indgår i antologien: Kærlighedshistorier fra hele verden [s041]] Et dukkehjem. Side [41]-56 (1957, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Vagn Grosen (1924-2004)
1912 indgår i: Ægteskab [s136] 1. udgave: Et Dukkehjem. Side 136-61
 Bog Strindberg, August: Digte i udvalg (1961, digte)
serietitel: Gyldendals Nordiske Lyrikserie
redigeret af Erling Nielsen (1920-2000)
 Bog Strindberg, August: Folkene på Hemsö (1962, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 94
Detaljer
oversat af Sven Lange (1868-1930)
1888 1. udgave: Skærgaardsfolk. En Fortælling. Oversat af V. Adler. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1888. 230 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
 Bog Strindberg, August: [indgår i antologien: Svenske fortællere [s280]] Kærlighed og hartkorn. Side [280]-92 (1962, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
oversat af Ib Kruuse Rasmussen (1898-1975)
 Bog Strindberg, August: Det røde værelse (1962, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 95
Detaljer
oversat af Sven Lange (1868-1930)
1885 1. udgave: Det røde Værelse. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm. ♦ Kjøbenhavn, [Politiken] - Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri, 1885. 494 sider
 Bog Strindberg, August: [indgår i antologien: Svenske fortællere [s293]] Skrædderens bal. Side [293]-302 (1962, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Ib Kruuse Rasmussen (1898-1975)
1888 1. udgave: Skærgaardsfolk. En Fortælling. Oversat af V. Adler. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1888. 230 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af Skärkarsliv: Skräddarns skulle ha dans.
 Bog Strindberg, August: Tjenestekvindens søn (1963, roman)
serietitel: Thaning & Appels Klassikerbibliotek
Detaljer
oversat af Sven Lange (1868-1930)
forord af Carl Johan Elmquist (1911-1997)
1886 1. udgave: Tjenestepigens Søn. En Sjæls Udviklingshistorie. 1849-1867. Dansk af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved P. Nansen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1886. 235 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
 Bog Strindberg, August: [indgår i antologien: Nordisk teater i TV [2d]] Ett drömspel (1963, dramatik)
Detaljer
1917 1. udgave: Et Drømmespil. Af August Strindberg. Oversat af Helge Rode. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1917. 129 [1] sider. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri, København)
 Bog Stringberg, August: [indgår i antologien: Mestre i Nobel-klasse [e]] Mod betaling (1964, novelle(r))
 Bog Strindberg, August: Et drømmespil. Overs. fra svensk af Helge Rode efter "Ett drömspel" (1965, dramatik)
serietitel: Gyldendals teater, 9
Detaljer
oversat af Helge Rode (1870-1937)
1917 1. udgave: Et Drømmespil. Af August Strindberg. Oversat af Helge Rode. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1917. 129 [1] sider. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri, København)
 Bog Strindberg, August: Hemsöboerne. Overs. fra svensk af Sven Lange efter "Hemsöborna". Overs. gennemset af Bundgård Povlsen ♦ (1966, roman)
Detaljer
oversat af Sven Lange (1868-1930)
oversat af Orla Bundgård Povlsen (1918-1982)
1888 1. udgave: Skærgaardsfolk. En Fortælling. Oversat af V. Adler. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1888. 230 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
kollaps Noter
 note om oplag [2. oplag], 1967.
 Dramatik Strindberg, August: Den stærkeste (1966, dramatik)
oversat af Anonym
 Bog Strindberg, August: Hemsöboerne. Overs. fra svensk af Sven Lange efter "Hemsöborna". Overs. gennemset af Bundgård Povlsen. ♦ Gyldendals Bogklub, 1966. 197 sider (1966, roman)
Detaljer
oversat af Sven Lange (1868-1930)
oversat af Orla Bundgård Povlsen (1918-1982)
1888 1. udgave: Skærgaardsfolk. En Fortælling. Oversat af V. Adler. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1888. 230 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
 Bog Strindberg, August: Et drømmespil. Overs. fra svensk af Benny Andersen (1967, dramatik)
serietitel: Borgens Billigbøger, 51
Detaljer
oversat af Benny Andersen (1929-2018)
1917 1. udgave: Et Drømmespil. Af August Strindberg. Oversat af Helge Rode. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1917. 129 [1] sider. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri, København)
 Bog Strindberg, August: Frøken Julie. Et naturalistisk sørgespil (1967, dramatik)
serietitel: Gyldendals teater, 18
Detaljer
oversat af Sven Holm (1940-2019)
1889 1. udgave: Frøken Julie. Naturalistisk Sørgespil af August Strindberg. Med et Forord af Forfatteren. Avtoriseret Oversættelse ved Nathalia Larsen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1889. xxiii + 92 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
 Bog Strindberg, August: Ett drömspel. Udg. af Dansklærerforeningen ved Alf Henriques (1969, dramatik)
Detaljer
noter af Alf Henriques (1906-1976)
1917 1. udgave: Et Drømmespil. Af August Strindberg. Oversat af Helge Rode. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1917. 129 [1] sider. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri, København)
 Dramatik Strindberg, August: Paria. Frit efter en novelle af Ola Hansson. Overs. af Henning Müller. ♦ Forlaget Drama, 1970. 17 blade (30 cm) (1970, dramatik)
originaltitel: Paria, 1889
baseret på værk af Ola Hansson (1860-1925, sprog: svensk)
oversat af Henning Müller
kollaps Noter
 Bog Strindberg, August: Tjenestekvindens søn. Forord af Carl Johan Elmquist. Ill. af Seppo Polameri. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1970]. 227 sider, illustreret (1970, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Perler
Detaljer
forord af Carl Johan Elmquist (1911-1997)
illustrationer af Seppo Polameri (1936-2017, sprog: finsk)
oversat af Anonym
1886 1. udgave: Tjenestepigens Søn. En Sjæls Udviklingshistorie. 1849-1867. Dansk af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved P. Nansen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1886. 235 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
kollaps Noter
 Bog Strindberg, August: Det røde værelse. Skildringer fra kunstner- og forfatterlivet. Efterskrift ved Ole Storm. Overs. af Mogens Boisen. Ill. med billeder fra svensk TV. ♦ Lademann, 1970. 288 sider, 24 tavler (1970, roman)
serietitel: Store Fortællere
Detaljer
efterskrift af Ole Storm (1918-1988)
oversat af Mogens Boisen (1910-1987)
1885 1. udgave: Det røde Værelse. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm. ♦ Kjøbenhavn, [Politiken] - Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri, 1885. 494 sider
kollaps Noter
 Bog Strindberg, August: Det røde værelse. Skildringer fra kunstner- og forfatterlivet. På dansk ved Sven Lange. ♦ Gyldendal, 1970. 285 sider (1970, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere
Detaljer
oversat af Sven Lange (1868-1930)
1885 1. udgave: Det røde Værelse. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm. ♦ Kjøbenhavn, [Politiken] - Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri, 1885. 494 sider
kollaps Noter
 Bog Strindberg, August: [indgår i antologien: Det moderne teater [s142]] Ett drömspel. Side 142-49 (1971, dramatik) 👓
Detaljer
1917 1. udgave: Et Drømmespil. Af August Strindberg. Oversat af Helge Rode. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1917. 129 [1] sider. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri, København)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: August Strindberg: Ett drömspel, udg. af Dansklærerforeningen ved Alf Henriques. Gyldendal 1969. Side 54-71.
 Bog Strindberg, August: [indgår i antologien: Det moderne teater [s021]] Fröken Julie. Side 21-29 (1971, dramatik) 👓
Detaljer
1889 1. udgave: Frøken Julie. Naturalistisk Sørgespil af August Strindberg. Med et Forord af Forfatteren. Avtoriseret Oversættelse ved Nathalia Larsen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1889. xxiii + 92 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: Skrifter av August Strindberg. Stockholm, 1957. 12. del, side 67-74.
 note til titel Side 30-31: [Kommentarer].
 Bog Strindberg, August: Til Damaskus. Et drømmespil i to afdelinger. På dansk ved Frans Lasson. ♦ Gyldendal, 1971. 121 sider (1971, dramatik)
Detaljer
oversat af Frans Lasson (1935-2009)
1928 i: Værker [8a] 1. udgave: Til Damaskus
kollaps Noter
 Bog Strindberg, August: Faderen. Sørgespil i tre akter. På dansk ved Sven Holm. ♦ Gyldendal, 1972. 76 sider (1972, dramatik)
serietitel: Gyldendals teater
Detaljer
oversat af Sven Holm (1940-2019)
1888 1. udgave: Faderen. Sørgespil i tre Akter. Autoriseret Oversættelse ved Peter Nansen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1888. 107 sider. (Trykkeri: O.C. Olsen & Co., Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 Bog Strindberg, August: Mester Olof. Overs. og bearb. efter et svensk radio oplæg samtdet originale skuespil af Henning Müller. ♦ Forlaget Drama, 1972. 54 sider (27 cm) (1972, dramatik)
Detaljer
bearbejdelse: anonym svensk (sprog: svensk)
oversat af Henning Müller
1889 indgår i: Tre Skuespil [s -03] 1. udgave: Mester Olof. Skuespil i fem Akter. (Efter Manuskriptet 1872). Side [-3]-217
kollaps Noter

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Strindberg, August: Faderen
Skuespil i 3 Akter af August Strindberg. Oversat af Axel Lundegård
[På Odense Teater:] Sørgespil i 3 Akter. Oversat af Peter Nansen
[På Det kgl. Teater:] Oversættelse: Sven Lange
[Til Det danske Teater:] Oversættelse: Sven Holm
oversat af Axel Lundegård (1861-1930, sprog: svensk)
oversat af Peter Nansen (1861-1918)
oversat af Sven Lange (1868-1930)
oversat af Sven Holm (1940-2019)
(premiere 14-11-1887 på Casino
premiere 10-05-1950 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 5)
Strindberg, August: Creditorer
Tragikomedie i 1 Akt af Aug. Strindberg
[På Det intime Teater under titlen:] Kreditoren, Kammerspil
[På Boldhusteatret:] Oversættelse: Sven Holm
(premiere 09-03-1889 af Det Strindbergske Forsøgsteater)
Strindberg, August: Paria
Stykke i 1 Akt af Aug. Strindberg. Frit efter en Novelle af Ola Hansson. Oversat af Lauritz Swendsen
[På Dagmarteatret fra 1900:] i Oversættelse af Jacob Jacobsen
af Ola Hansson (1860-1925, sprog: svensk)
oversat af Lauritz Swendsen (1864-1944)
oversat af Jacob Jacobsen, f 1865 (1865-1955)
(premiere 09-03-1889 på Dagmarteatret)
Strindberg, August: Den Stærkeste
dramatisk Situation af Aug. Strindberg
[På Alexandra Teatret med titlen:] Den Stærkere. Oversat af Henry Moritz
[På Det intime Teater under titlen:] Den Stærkere
oversat af Henry Moritz (1880-1932)
oversat af Einer Plesner (1922-1974)
(premiere 09-03-1889 af Det Strindbergske Forsøgsteater)
Strindberg, August: Frøken Julie
Sørgespil i 1 Akt af Aug. Strindberg
[På Det intime Teater med undertitlen:] Naturalistisk sørge-Kammerspil
[På Det kgl. Teater med undertitlen:] et naturalistisk sørgespil i 1 akt. Oversat af Sven Lange
[1957:] et naturalistisk sørgespil. Oversat af Pouel Kern
[På Comediehuset:] Oversættelse: Sven Holm
oversat af Sven Lange (1868-1930)
oversat af Pouel Kern (1908-1993)
(premiere 14-03-1889 af Det Strindbergske Forsøgsteater
premiere 08-04-1924 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 24)
Strindberg, August: Lykke-Pers Rejse
Eventyr-Skuespil i 5 Akter af August Strindberg. Oversat af Otto Borchsenius. Musiken af Richard Henneberg. Balletmusiken af Nikolai Hansen, Solodansene arrangerede af Ludvig Gade
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
musik af (Karl Vilhelm Albert) Richard Henneberg (1853-1925, sprog: tysk)
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
danse af Ludvig Gade (1823-1897)
(premiere 26-12-1893 på Folketeatret)
Strindberg, August: Ridder Bengts Hustru
Skuespil i 5 Akter af August Strindberg. Oversat af Peter Hansen
oversat af P. Hansen (1840-1905)
(premiere 10-10-1897 på Dagmarteatret)
Strindberg, August: Skyldig - ikke skyldig - ?
Skuespil i 4 Akter (8 Afdelinger) af August Strindberg. Oversættelse: Peter Hansen
oversat af P. Hansen (1840-1905)
(premiere 03-09-1901 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 6)
Strindberg, August: Erik XIV
skuespil i 4 akter af August Strindberg. Oversættelse: Viggo Adler
[Udsent i radio:] Oversættelse: H.C. Branner
[Fra 1974:] skuespil i 7 billeder. Oversættelse: H.C. Branner, musik for kor: Erling B. Bjerno, koreografi: Fredbjørn Bjørnsson
oversat af Viggo Adler (1849-1921)
oversat af H.C. Branner (1903-1966)
musik af Erling Bjerno (1929-2019)
danse af Fredbjørn Bjørnsson (1926-1993)
(premiere 10-05-1911 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 65)
Strindberg, August: Gildets Hemmelighed
Skuespil i 4 Akter af August Strindberg. Oversat af Peter Hansen
oversat af P. Hansen (1840-1905)
(premiere 07-10-1911 på Casino)
Strindberg, August: Gustaf Vasa
skuespil i 5 akter af August Strindberg. Oversættelse: Viggo Adler
oversat af Viggo Adler (1849-1921)
(premiere 18-09-1913 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 13)
Strindberg, August: Et Drømmespil
i 14 Billeder af August Strindberg. Oversat af Helge Rode. Musiken af E.N. von Reznicek.
[På Det kgl. Teater 1940:] Et Drømmespil, af August Strindberg. Oversættelse: Sven Lange
[På Det kgl. Teater fra 1967:] Et Drømmespil, skuespil af August Strindberg. Oversættelse: Benny Andersen, musik: Ole Schmidt
oversat af Helge Rode (1870-1937)
musik af Emil Nikolaus von Reznicek (1860-1945, sprog: tysk)
oversat af Sven Lange (1868-1930)
oversat af Benny Andersen (1929-2018)
musik af Ole Schmidt (1928-2010)
(premiere 01-01-1917 på Dagmarteatret
premiere 06-01-1940 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 49)
Strindberg, August: Baandet
Sørgespil i 1 akt af August Strindberg. Oversættelse: Otto Borchsenius
[På Odense Teater:] Skuespil i 1 Akt, oversat af Sven Lange
[På Aalborg Teater:] Oversættelse: Pouel Kern
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
oversat af Sven Lange (1868-1930)
oversat af Pouel Kern (1908-1993)
(premiere 20-09-1917 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 23)
Strindberg, August: Tordenluft
af August Strindberg (Kammerspil, opus 1). Oversættelse: Nicolai Neiiendam
(premiere 20-09-1917 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 10)
Strindberg, August: Paaske
skuespil i 3 akter af August Strindberg. Oversættelse: R. Jahn-Nielsen
[Fra 1945:] Oversættelse: Sven Lange
oversat af R. Jahn Nielsen (1882-1910)
oversat af Sven Lange (1868-1930)
(premiere 03-04-1918 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 31)
Strindberg, August: Advent
et Julemysterium i 12 Billeder af Aug. Strindberg. Oversat af Louis Levy
oversat af Louis Levy (1875-1940)
(premiere 30-11-1918 på Dagmarteatret)
Strindberg, August: Heksebaalet
Skuespil i 3 Akter af August Strindberg
(premiere 1919 af Ukendt gruppe)
Strindberg, August: Mester Olof
skuespil i 5 akter af August Strindberg. Oversættelse: Peter Hansen, de versificerede partier ved Otto Borchsenius
oversat af P. Hansen (1840-1905)
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
(premiere 29-01-1920 på Det kongelige Teater)
Strindberg, August: Kammerater
Komedie i 4 Akter af August Strindberg
(premiere 02-05-1920 på Betty Nansen Teatret)
Strindberg, August: Dødedansen
drama i 3 akter af August Strindberg. Oversættelse: Vilhelm Østergaard
[På Det kongelige Teater under titlen:] Dødsdansen
[Fra 1968:] skuespil i 2 dele (9 billeder). Oversættelse: Frederik Dessau
[Fra 19-3-1969:] skuespil i 5 billeder
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
oversat af Frederik Dessau (1927-2019)
(premiere 09-10-1920 på Dagmarteatret
premiere 19-02-1937 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 39)
Strindberg, August: Moderkærlighed
en akt af August Strindberg
[På Det kgl. Teater:] Oversættelse: Axel Garde
[Fra 1951:] skuespil i en akt
oversat af Anonym
oversat af Axel Garde (1876-1958)
(premiere 12-03-1921 på Det intime Teater
premiere 22-01-1932 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 24)
Strindberg, August: Pelikanen
Kommerspil i 3 Akter af August Strindberg
oversat af Anonym
(premiere 03-02-1923 i Casinos lille sal)
Strindberg, August: Den farlige Leg
komedie i 1 akt af August Strindberg. Oversættelse: Sven Lange
[På Boldhusteatrets Kælderteater under titlen:] Leg med ilden
oversat af Sven Lange (1868-1930)
(premiere 09-11-1924 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 24)
Strindberg, August: Svanhvide
Eventyrspil i 3 Akter af August Strindberg. Oversat af Holger Rørdam
oversat af Holger Rørdam, f 1893 (1893-1973)
(premiere 01-02-1925 på Dagmarteatret)
Strindberg, August: Rus
Komedie i 4 Akter (8 Afd.) af August Strindberg. Oversat af Sven Lange
oversat af Sven Lange (1868-1930)
(premiere 13-11-1925 på Dagmarteatret)
Strindberg, August: Nattergalen i Wittenberg
Skuespil i 5 akter af August Strindberg
oversat af Anonym
(premiere 1936-37 af Dansk Skolescene)
Strindberg, August: Spøgelsessonaten
3 billeder af August Strindberg. Oversættelse: Tom Kristensen
oversat af Tom Kristensen (1893-1974)
(premiere 17-02-1948 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 23)
(andet) Frøken Julie
ballet af Birgit Cullberg efter August Strindbergs skuespil. Musik: Ture Rangström
af Birgit Cullberg (1908-1999, sprog: svensk)
musik af Ture Rangström (1884-1947, sprog: svensk)
(premiere 18-12-1958 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 181)
Strindberg, August: Gustav III
skuespil i 4 akter af August Strindberg. Oversættelse: Pouel Kern, musik: Carl Michael Bellman arrangeret af Knud Høgenhaven
oversat af Pouel Kern (1908-1993)
musik af Carl Mikael Bellman (1740-1795, sprog: svensk)
bearbejdelse af Knud Høgenhaven (1928-1987)
(premiere 15-09-1963 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 52)
Strindberg, August: Første advarsel
enakter af August Strindberg. Oversættelse: Sven Holm
oversat af Sven Holm (1940-2019)
(premiere 02-04-1966 på Boldhusteatret)
Strindberg, August: Til Damascus
skuespil i 2 akter af August Strindberg. Oversættelse: Frans Lasson
oversat af Frans Lasson (1935-2009)
(premiere 06-04-1971 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 32)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden