Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth

antologi: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth, (1885, novelle(r), svensk) EMP3227
af antologi svensk (sprog: svensk)
oversat af Otto Borchsenius
Detaljer
Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth. Et Udvalg af nyere svenske Forfatteres Arbejder. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1885. 308 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Forord [signeret: O.B., udvalget foretaget i samråd med "Fru Edgren" [ie: Leffler]].
kollaps Indhold

[a] Rydberg, Viktor: Hesiodos' Død. Din Sorg er din [2 digte] (1885, digte)
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
[b] Rydberg, Viktor: Marcus Aurelius. Et romersk Kejserbillede (1885, novelle(r))
af Viktor Rydberg (1828-1895, sprog: svensk)
[c] Snoilsky, Carl: Telegrafen og Fuglene. Sorte Svaner. I Porcelænsfabrikken [3 digte] (1885, digte)
af Carl Snoilsky (1841-1903, sprog: svensk)
[d] Strindberg, August: [Et digt] (1885, digte)
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
[e] Strindberg, August: Ofret. Et Stykke Bondeliv (1885, novelle(r))
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1882 i: Fortællinger [8s269] 1. udgave: Ofret. Af August Strindberg. - Ude og Hjemme. Side 269-80
[f] Strindberg, August: Digteren og Poeten (1885, novelle(r))
originaltitel: Skalden och poeten, 1877
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Från Fjärdingen och Svartbäcken, 1877.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 176 (13-2-1881), side 211--12, efter teksten: Oversat af Otto Borchsenius.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[g] Strindberg, August: Aviskonsortiet Graakappen. Et Kapitel af "Röda Rummet" (1885, novelle(r))
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1885 [Uddrag] 1. udgave: Det røde Værelse. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm. ♦ Kjøbenhavn, [Politiken] - Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri, 1885. 494 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 134 (25-4-1880), side 310-12.
[h] Strindberg, August: En Pebersvend paa en Midsommerdag. Et Kapitel af "Giftas" (1885, novelle(r))
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1912 [Uddrag] 1. udgave: Ægteskab. Autoriseret Oversættelse ved Poul Uttenreiter. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1912. [Bind] I-II, 168 + 159 sider. Pris: à 2,50 kr. (Trykkeri: A. Rosenbergs Bogtrykkeri)
[i] Edgren, A. Chr. [ie: Leffler]: Lighed (1885, novelle(r))
originaltitel: Jämlikhet
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i bogform i samlingen: Ur lifvet, (sista samlingen), 1890.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[j] Edgren, A. Chr. [ie: Leffler]: Fattigdom og Velgjørenhed. Af "Løse Blade fra det moderne London" (1885, novelle(r))
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
[k] Edgren, A. Chr. [ie: Leffler]: Gustav faar Præstekaldet (1885, novelle(r))
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
[l] Agrell, Alfhild: En Bryllupsdag (1885, novelle(r))
originaltitel: En bröllopsdag, 1884
af Alfhild Agrell (1849-1923, sprog: svensk)
[m] Ahlgren, Ernst [ie: V. Benedictsson]: Fruentimmer (1885, novelle(r))
af Victoria Benedictsson (1850-1888, sprog: svensk)
[n] Ahlgren, Ernst [ie: V. Benedictsson]: Et Tab (1885, novelle(r))
originaltitel: Förlust, 1884
af Victoria Benedictsson (1850-1888, sprog: svensk)
1900 indgår i: Fra Skaane [s090] Senere udgave: Tab. Side [90]-95
[o] Nordensvan, Georg: Papa og Mama (1885, novelle(r))
af Georg Nordensvan (1855-1932, sprog: svensk)
[p] Levertin, Oscar: Foraar (1885, novelle(r))
af Oscar Levertin (1862-1906, sprog: svensk)
[q] Geijerstam, Gustav af: Et Kunstnerpar (1885, novelle(r))
af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)
[r] Geijerstam, Gustav af: Efter Slaget (1885, novelle(r))
af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 353 (6-7-1884), side 498-500, under titlen: Efter Slaget. Fortælling af Gustaf af Geijerstam. [Efter teksten:] (Oversat efter Forfatterens Manuskript).
[s] Bååth, A. U.: Knud Lavesøn. Et Socialistmøde. Skaane [3 digte] (1885, digte)
af Albert Ulrik Bååth (1853-1912, sprog: svensk)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.